Konference, Færøerne Barnabati. KONFERENCE 13. og 14. September 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference, Færøerne Barnabati. KONFERENCE 13. og 14. September 2011"

Transkript

1 Konference, Færøerne Barnabati KONFERENCE 13. og 14. September 2011

2 Børn og unge med sexuelt bekymrende eller krænkende adfærd Mimi Strange, centerchef, klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi og supervision & Birgitte Jørgensen, klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi JANUSCentret København

3 Overblik over området; hvad ved vi om børn/unge med sexuel overgrebsadfærd Interventions- og behandlingsformer; hvad gør vi ved problemet? Normal og bekymrende sexuel adfærd hos børn; hvornår skal vi blive bekymrede? Tilknytning og sexuelle overgreb; belyst gennem søskendeincest

4 JANUSCentret

5 JANUS-hoved ca.230 f.kr. Den romerske Gud karakteriseres ved det dobbelte hoved, som giver ham overblik og gør ham i stand til at se både frem og tilbage på samme tid. Janus er samtidig guden for al begyndelse og har givet navn til måneden januar årets første måned. Janushovedet har to ansigter: et vendt mod fortiden og et mod fremtiden. Janushovedet er valgt som logo for projektet fordi det symboliserer den dobbelthed der ligger i at unge som begår sexuelle overgreb ofte også har været ofre for omsorgssvigt i deres barndom. Således symboliserer Janushovedet her både offer- og krænkerperspektivet såvel som fortid og fremtid. Mimi Strange

6 JANUSCentret Det første danske sample Oprettet 2003, finansieret af Socialministeriet; led i Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn; målgruppe:12-18 år; behandling og vidensindsamling 2005:Evalueret af Psykologisk Institut, Kbh.s Universitet; Forlænges med 4 år :Målgruppe 6-18 år 2010:Fortsat statsfinancieret; målgruppe 4-18 år :Fortsat satspuljemidler; selvejende inst./fond : Gruppebehandling Vest for Storebælt; Opfølgning på anbringelsesreformen: Forebyggelse af sexuelle overgreb mod børn anbragt udenfor hjemmet (29mill./satspulje, heraf JANUS 3 mill.) Ny strategiplan i 2011 udarbejdet af Justitsministeriet: Handling bag ord

7 Danmark I Danmark starter den nye historie om disse børn og unge betydeligt senere end i USA. Frem til 2003 hvor Socialministeriet opretter behandlingsstedet projekt JANUS, er opmærksomheden på og interessen for børn og unge, der begår sexuelle krænkelser meget begrænset og overvejende akademisk (Litteraturgennemgang og diskussion Annalise Kongstad, Forskningsafdeling III, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Oktober 2007) Mimi Strange

8 Data fra det danske sample ca 200 børn/unge med sexuel overgrebsadfærd (4-18 år) Ca 320 ofre Relation, køn, alder, bopæl, overgrebsdata Forældreoplysninger Psykologisk profil fra psykologiske undersøgelser af alle børn/unge, visiteret til JANUSCentret Psykologisk behandling; gruppebehandling Mediationer:Møde mellem offer og overgriber Mimi Strange

9 Børn < 12; unge >12 Børn med sexuelt bekymrende adfærd (SBP)(Sexual Behaviour Problem) Unge med sexuelt krænkende adfærd (SHB)(Sexual Harmfull Behaviour) Mimi Strange

10 ? Hvilke faktorer tror I kan være medvirkende til at udløse seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd hos et barn eller en ung? Hvilke børn/unge tror I begår seksuelle overgreb mod andre?

11 Hvad ved vi om børn/unge (<18 år) med sexuel overgrebsadfærd 1.Unge under 18 år er ansvarlige for ca 30-35% af alle kendte overgreb 2.Ca 3o-35% har selv været ofre for sexuelt misbrug og nogle har været vidne til sexuelle overgreb 3. Mange har været ofre for eller vidne til vold (60-80%) 4.Et stort antal har indlæringsvanskeligheder og andre neuro-psykiatriske lidelser ADHD ser ud til at kunne være en selvstændig risikofaktor (2/3 i det danske sample) Mimi Strange

12 Hvad ved vi? Cont. 5. Offer og krænker kender hinanden i de allerfleste tilfælde. I det danske sample 100%; 25% er søskende; øvrige er kusiner/fætre, skolekammerater, børn på opholdssteder 16% mv. 6.Mere end 30% af ofrene er drenge. I det danske sample er ofrene næsten ligelig fordelt 7.De fleste fortsætter ikke overgrebene i voksenlivet (recidivstudier 7-14%) 8.Piger udgør en væsentlig minoritet, ca.10%; de har oftere egen offerhistorie Mimi Strange

13 Hvad ved vi? Cont. 9.Mange har udvist sexuelt bekymrende adfærd i en længere periode inden overgreb 10. Peak år (højrisiko) 11.De fleste har 1 offer, men en del har flere ofre 12.Overgrebene foregår hjemme hos offer eller krænker, på skoler, anbringelsessteder mv. 13.Udviklingshæmning ser ud til at udgøre en selvstændig risikofaktor Mimi Strange

14 Børn med sexuelt bekymrende adfærd I det danske sample har ca. halvdelen af børnene udvist sexuelt bekymrende adfærd, ofte i længere tid, forud for de begår det første overgreb; Denne adfærd er altså iagttagelig for omverden En betragtelig del af disse børn har været ofre for eller vidne til sexuelle overgreb eller vold De er altså ofre på dette tidspunkt Jo alvorligere den forudgående adfærd har været, jo mere alvorlige overgreb (ved henvisning) Mimi Strange

15 Børn/unge med sexuelt krænkende adfærd En betragtelig del af de henviste børn/unge har begået overgreb forud for henvisning for det aktuelle overgreb Der er oftest ikke grebet tilstrækkeligt ind (selvom overgreb er kommet til andres, osse professionelles, kendskab) Caseexempel: Dreng 13 år henvises efter overgreb på 4 årig pige i nabolaget; har for 1 år siden forgrebet sig på 7 årig lillesøster og tidligere på kusine Mimi Strange

16 Offer-krænker 50% af de 6-12 årige børn i samplet, som krænker andre sexuelt, har selv været ofre for sexuelle overgreb Jo yngre børnene er, jo oftere er de selv sexuelt misbrugte For det samlede sample er der tale om 1/3 Mimi Strange

17 Unge med seksuel overgrebsadfærd De er ikke junior -pædofile/ pædofile i svøb Recidivraten er lav (7-14%) Den tidlige ungdom/pubertet er høj-risiko periode; peak ved år Færre ofre Et signifikant antal har selv været ofre for omsorgssvigt, tab og traume Forskning tyder på at de ikke adskiller sig væsentligt fra andre med bekymrende adfærd Inddragelse af familie er afgørende som samarbejds- partnere (ikke kun informationsgivere)

18 Voksne krænkere Pædofili: Den pædofile er en person, oftest en mand, der udelukkende retter sin seksualitet mod mindreårige af det ene eller det andet køn og kun kan opnå seksuel tilfredsstillelse gennem kontakt med eller fantasier om børn. Dette kunne man kalde den ægte pædofile (Fuglestved og Munck, 2007)

19 Voksne krænkere Seksuel forkærlighed for børn, ofte i sen barnealder eller tidlig pubertet (WHO`s diagnoseliste ICD-10) Den voksne skal være bl.a. mindst 16 år og offeret mindst 5 år yngre for at opfylde kriterier for pædofilidiagnose (DSM IV) Ønske om seksuelt samvær med børn Leve disse ønsker ud i aktiv handling dvs pædofil adfærd Det er ikke strafbart at være pædofil

20 Afgrænsning af pædofili Den seksuelle orientering og adfærd er ikke nødvendigvis entydig: Nogle er eksklusivt optaget af sex med børn Andre kan også tiltrækkes af alderssvarende heteroseksuelle eller homoseksuelle partnere Man kan altså være mere eller mindre pædofil

21 Unge Baggrundsfaktorer Omsorgssvigt (fysisk, psykisk, seksuelt) Ikke alderssvarende følelsesmæssig og sproglig udvikling Manglende sociale kompetencer Lav impulskontrol Utilstrækkelig indlevelsesevne Dårlig begavelse Opmærksomheds- og koncentrationsvanskelig- heder (ADHD)

22 Unge Baggrundsfaktorer Ensomhed Nederlagsoplevelser Skolevanskeligheder Indlæringsvanskeligheder Kammeratskabsvanskeligheder Rigide copingstrategier Manglende eller forvrænget viden om seksualitet

23 Unge Baggrundsfaktorer Både offer og krænker problematik Dysfunktionelle familier Lavt selvværd Ringe forståelse for motiver bag eller skadevirkninger af de(t) seksuelle overgreb Begrænsede handle- og problemløsningsstrategier

24 Sexuel adfærd hos børn/unge 3 trin/bekymringsbarometer 1. Normal adfærd, som ikke vækker bekymring Alderssvarende optagethed af sexualitet Alderssvarende sexuelt prægede lege med jævnaldrende Sexuelle lege mellem børn, som er præget af ligeværdighed, jævnbyrdighed, gensidighed og nysgerrighed

25 Sexuel adfærd hos børn/unge 3 trin 2. Adfærd som kræver skærpet opmærksomhed og indgriben Overdreven optagethed af sexuelle aktivteter Sexuelt grænseoverskridende adfærd er den foretrukne fremfor andre mere alderssvarende lege Sexuel adfærd som adskiller sig fra andre børns naturlige nysgerrighed Ikke alderssvarende viden om sexualitet Forsøg på tilrettevisning virker ikke

26 Sexuel adfærd hos børn/unge 3 trin Overdreven interesse for pornografi Sexuelle lege som fører til beklagelser fra andre børn Sexuelle lege som er forbundet med skyld og skam eller angst Bestikkelse, trusler eller tvang mod andre børn for at få dem til at deltage Tydelig forskel i alder, modenhed og intellekt mellem de børn, som indgår i de sexuelle aktiviteter

27 Sexuel adfærd hos børn/unge 3 trin 3. Adfærd som kræver øjeblikkelig indgriben Stor aldersforskel (fx 14 årig dreng udviser sexuel adfærd overfor en 6 årig) Hvis offer fortæller om overgreb fx i form af orale, anale eller vaginale penetrationer eller anden intimiderende krænkelse Er udsat for trusler, vold og hemmeligholdelse

28 Børn med sexuelle adfærdsproblemer Ca 50% af alle voksne som begår sexuelle overgreb mod børn rapporterer retrospektivt at deres afvigende sexuelle interesse/adfærd starter i barndom eller pubertet Ført til øget opmærksomhed på problematisk sexuel adfærd i barndommen Det drejer sig her ikke om sexuelle lege ml børn som er frivillige, lystfulde osv

29 Børns normale sexualitet; Hvordan skelner man mellem normal sexualitet hos børn og bekymrende sexualitet?

30 Børn og seksualitet Børns seksualitet på forskellige udviklingstrin Forskelle på børns seksualitet og voksnes seksualitet Hvad er seksualitet / nærvær / omsorg? Børns normale seksualitet -> gråzoner -> bekymrende adfærd -> overgreb Kultur forventninger normer De voksnes rolle; normsætte / korrigere adfærd / behandling

31 HVORFOR SKAL PROFESSIONELLE VIDE NOGET OM BØRNS SEKSUALITET? Udviklingen af seksualiteten er en del af det at udvikle sunde, livsglade, og livskompetente børn Kunne reflektere over, hvornår der er tale om sund og usund seksualitet. Krænkere har også været børn engang og forståelse af dynamikkerne omk. børns seksualitet kan give redskaber til forebyggelse af overgreb Børns seksualitet Cand.Psych. Frida Nøddebo Nyrup

32 RETTEN TIL SEKSUALITET Vigtigt ikke at sygeliggøre eller mistænkeliggøre børns sunde seksualitet. Børn har modsat tidligere i dag ret til en seksualitet. WHO skrev i 1980, at alle børn har ret til en seksualitet og til muligheden for en fordomsfri opdragelse. og endvidere at masturbation og seksuel leg er sunde og normale aktiviteter.

33 HVAD ER SEKSUALITET? Seksualiteten er en del af personligheden et karaktertræk Seksualitet er ikke kun samleje, orgasme, erotik, forplantning osv Seksualitet handler også om, hvordan vi i dagligt samvær med andre mennesker søger varme, kærlighed og intimitet Børns seksualitet Cand.Psych. Frida Nøddebo Nyrup

34 NATUR ELLER KULTUR? Seksualiteten er et evolutionært udviklet træk Mennesket fødes ikke med en instinktstyret seksualitet men med drifter og nysgerrighed Vores seksualitet bliver præget af den kultur, vi vokser op i. Vi skal hver især opdage, udforske og finde en måde at håndtere vores seksualitet på, som er acceptabel i den kultur, vi lever i. Børns seksualitet Cand.Psych. Frida Nøddebo Nyrup

35 SEKSUALITETEN ER DERMED IKKE KUN ET PERSONLIGT ANLIGGENDE Samhørigheden mellem mennesker er naturgivet, men håndteres kulturbestemt Børns seksualitet Cand.Psych. Frida Nøddebo Nyrup

36 BØRN UDFORSKER OG LÆRER GENNEM LEG OG SAMTALE MED BØRN OG VOKSNE Når der nusses, tegnes og masseres - fx på ryggen Når der tales om kropslige fornemmelser Når der leges kropsligt stimulerende lege Når egen og andres kroppe undersøges og stimuleres Børn forbinder ikke deres lege med voksen seksualitet Børns seksualitet Cand.Psych. Frida Nøddebo Nyrup

37 Naturlig sexuel adfærd hos børn Nysgerrighed Samme størrelse, alder og udvikling Frivilligt og gensidigt Venskab i øvrigt/gensidigt frivilligt/lege Interesse i sex. afbalanceret ift andre aktiviteter Ikke følelse af skam, vrede, angst Adfærden mindskes når opdaget Adfærden spontan og legende

38 DEN PROFESSIONELLES ROLLE I FORHOLD TIL BØRNS SEKSUELLE AKTIVITETER Være til stede sidelinjen - tilgængelig på en tillidsfuld facon svare åbent og ærligt Spørge og aktivt støtte barnet i dets forståelse af egne oplevelser Aktivt støtte det enkelte barn i at sige til og fra Gøre det trygt at tale med de voksne At tale om gode og dårlige hemmeligheder Beskytte barnet mod viden det ikke har brug for på nuværende tidspunkt Børns seksualitet Cand.Psych. Frida Nøddebo Nyrup

39 Omkring 3 årsalderen når adfærd med at se på andre børns genitalier sit højdepunkt herefter aftagende Optaget af kønsidentiteten Pige på 3 år peger på en jævnaldrende dreng da han tisser og siger: Se han har en tissemand så han er en far. Jeg har en tissekone, så jeg er en mor (svensk undersøgelse Lindblad et al 1995)

40 Børnehavebørn er interesserede i kønsforskelle og ligheder doktorlege Simulere sexuel aktivitet bollelege Mindre almindelige lege som at stikke genstande op i hinanden behøver ikke være udtryk for at barnet har været udsat for sexuelle overgreb men kan fx skyldes at barnet i forbindelse med sygdom har fået stikpiller/ taget temperatur

41 skolealder Omkring skolealderen øges blufærdigheden og der opstår tilsyneladende en sexuel hæmning Privathed ved toiletbesøg og ved tøjskifte Mest sexuelt aktive i 3-5 års alderen hvorefter den sexuelle aktivitet er aftagende indtil puberteten (i nogle undersøgelser) men.

42 I retrospektive undersøgelser er der ikke noget der tyder på at sexualiteten nødvendigvis er aftagende i 6-12 årsalderen. Til gengæld er børn i denne alder mere opmærksomme på at skjule det for deres forældre

43 Definition af seksuelt adfærdsproblem hos børn Initieret af et barn, involverer seksuel kontakt med kropsdele (genitalier, anus, bryst etc.) På en måde som er udviklingsmæssigt overraskende og potentielt skadeligt for barnet selv eller andre

44 Seksuelt eksperiment eller overgreb? Magtrelationer Aldersforskelle Samtykke/gensidighed versus tvang Aktivitetens frekvens Ændring i aktiviteter Åben aggression

45 Børn < 12; Børn med sexuelt bekymrende adfærd (SBP)(Sexual Behaviour Problem) unge >12 Unge med sexuelt krænkende adfærd (SHB)(Sexual Harmfull Behaviour) Mimi Strange

46 SBP Sexuel adfærd som udgør en risiko for barnets eller andre børns velbefindende (psykisk/fysisk) SBP er ikke en diagnose, men beskriver børn som før puberteten udviser sexuel adfærd som er socialt uacceptabel alt for avanceret i forhold til udviklingsniveau og normalt ikke forbundet med sexuel nydelse Børn med SBP har ofte andre følelsesmæssige vanskeligheder og adfærdsproblemer, herunder svært ved positivt samspil med jævnaldrende

47 Mulige risikofaktorer for SBP Neuro-psykiatriske forstyrrelser Sexuelt eller fysisk trauma Vold i hjemmet Explicit voksen sexuel aktivitet i hjemmet Omsorgssvigt utilstrækkelig omsorg Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod sexuelle overgreb omfatter osse behandling til børn med SBP

48 Sexual Behaviour Problem (børn under 13) Et vedvarende mønster med påtrængende sexuel adfærd Oftest rettet mod andre, yngre børn Adfærden er for avanceret i forhold til barnets udviklingsniveau og alder Er ikke socialt acceptabel

49 SBP Kan indebære trusler eller fysisk aggressiv adfærd Barnet selv eller andre lider følelsesmæssig eller psykisk skade Forstyrrer eller forhindrer alderstypiske interesser og aktiviteter for barnet Børn med SBP retter sig ikke efter forsøg på tilrettevisning (s 25)

50 Intervention og behandling

51 klinikaktivitet Psykologisk udredning/undersøgelse b/u Individuel behandling b/u Gruppebehandling b/u Mediation/møder mellem offer og krænker Forældre- og familiesamtaler Forældregrupper ( co-facilitator mere end co-client ) Supervision og rådgivning individuelt Supervisionsgruppe Mimi Strange

52 Udredning Psykologiske undersøgelser:wisc IV, Rorschach, TOVA AIM:Risikovurdering, evidensbaseret og egnet til at assistere en klinisk vurdering; ikke empirisk valideret. Egnet til at vurdere supervisions behov; recidivrisiko m.v. Klinisk interview (3 timer);selvrapportering Forældreanamnese Andre informationskilder Mimi Strange

53 Behandling Psykoterapeutisk behandling: Gruppebehandlingsforløb Gruppebehandlingstilbud til særlige grupper Individuel psykoterapi Forældregrupper (rådgivende) Forældre- og familiesamtaler Søskendesamtaler mediationer

54 antagelser Sexuelt grænseoverskridende adfærd er skadeligt for de fleste som udsættes for den og den er skadelig for den, som udfører den Ligesom adfærden påvirker de personer som lever omkring både offer og krænker på negativ måde Mimi Strange

55 antagelser Mål for behandling af krænkende adfærd er dels at beskytte ofre og forebygge nye overgreb og dels at hjælpe børn/unge til at udtrykke sexualitet på en socialt acceptabel måde Alle børn har ret til en krænkelsesfri tilværelse Mimi Strange

56 antagelser Samarbejde tværsektorielt og tværfagligt er nødvendigt i arbejdet med børn/unge med sexuel overgrebsadfærd Ingen enkelt-instans kan håndtere alle problemets dele alene Mimi Strange

57 antagelser Behandlingen indbefatter at den unge på aldersadækvat måde tager ansvar for sine handlinger Møde mellem offer og krænker kan være en betydningsfuld terapeutisk metode i denne ansvarspåtagelse I behandlingen indgår naturligvis osse behandling af eventuelle egne traumer Mimi Strange

58 GRUPPEBEHANDLING I JANUS

59 Behandlingsprincipper Holistisk perspektiv Økologisk perspektiv Netværksorienteret Familieinddragelse Samarbejde med andre professionelle omkring den unge Barnets/den unges eget perspektiv

60 Barn / Ung : - Gruppeterapi - Individuelle samtaler - Familiesamtaler df HOLISTISK TRIANGULERING Professionelle / Døgninst.: - Supervisionsgruppe - Individuel supervision - Netværksmøder - Koordinerende møder JANUS Centret Forældre : - Forældregruppe - Forældresamtaler - Familiesamtaler

61 Behandling Inddrage andre faktorer end de(t) sexuelle overgreb Familie Skole Kammerater Individuel funktionsmåde Tilpasningsformåen Kompetencer Relationer til andre Fokus på resilience

62 Behandling Tilknytningsteoretisk Relationsfokuseret Mentaliseringsbaseret

63 Grundlaget og baggrunden for gruppeterapien Ifølge international litteratur er baggrunden for seksuelt krænkende adfærd hos unge kompliceret og multifaktoriel Psykoterapeutisk intervention skal derfor rettes mod flere faktorer Der arbejdes med den unges samlede situation og samspil med omgivelserne, herunder familier, forældre, venner, skole, kammerater Der arbejdes både tilknytningsteoretisk, kognitivt, udviklingspsykologisk og psykodynamisk

64 Gruppebehandlingens fordele i gruppen kan den unge opleve at modtage støtte fra jævnaldrende og øve sig i social kompetence i gruppen vil følelsen af isolation kunne brydes og det hemmelighedskræmmeri som almindeligvis understøtter overgreb vil kunne ophæves i gruppen kan man bevidst træne i at være sammen med andre på en struktureret måde, som ikke er krænkende eller grænseoverskridende

65 Gruppeterapiens temaer Identitet og livshistorie (genogram, netværk, livslinje, m.v.) Seksuelle krænkelser (problemets betydning m.v.) Forhold til andre (relationer, venskab, kæreste) Følelser (identifikation, differentiering) Sociale kompetencer (etablering af relationer) Seksualitet (undervisning, fokus på sund sex.) Fremtid (visioner, forudsætninger) Recidivforebyggelse (de 4 trin, risikocirkel)

66

67

68 Om at internalisere ondskaben Har jeg gjort noget utilgiveligt? Er jeg ondskaben selv? Er jeg syg i hovedet? Skal jeg tage livet af mig? Om at miste selvværdet, andres tillid og nære relationer - og om at komme videre

69 Finkelhors 4 forhåndsbetingelser: 1) motiv for at krænke 2) indre barrierer 3) ydre barrierer 4) barnets modstand

70 Trin 1 ønske om / motiver Kontakt Misundelse Jalousi Magt Lyst Bryde ensomhed Hævn Udleve følelser Udleve erfaringer Pubertet Porno Forvrænget seksualitet

71 Trin 2 finde på undskyldninger Minimere skaden Projektion af skyld Fralægge ansvar Selvmedlidenhed Rationaliseringer Eks: Børn kan selv sige fra Børn ved selv om de har lyst til sex Små børn husker ikke Piger med sexet påklædning beder selv om det Kognitiv dissonans minimeres Viden om regler og etik i baggrunden Egenkontrol forsvinder

72 Udpege et konkret offer Etablere (ny) relation med barnet Undgå opsyn Tilbyde barnepasning Udnytte position Trin 3 opnå mulighed

73 Kræve betaling / ydelse mod belønning (slik, låne PC spil) Opfordre til leg Lokke True med hemmeligholdelse/ tæv Ignorere protester, tegn og signaler Trin 4 udførelse

74 Møde mellem offer og krænker MEDIATIONER som led i det terapeutiske arbejde Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

75 Mediation Terapeutisk styret møde mellem offer og krænker Primært fokus: Offeret Sekundært fokus: Betydning for den krænkende part som led i erkendelse af sine handlinger, påtage sig ansvar og begyndende helingsproces Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

76 Grundlæggende principper for Restorative Justice Hvem er blevet skadet? Hvad er deres behov? Hvis forpligtelse er det at opfylde disse? Hvem har part i situationen? Hvilken proces er bedst egnet til at gøre skaden god igen? (Zehr, 2008) Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

77 Forberedelse af mødet mellem offer og krænker Arbejde med ofret identifikation af behov og hvordan disse bedst repræsenteres ved mødet Arbejde med krænkeren påtage sig ansvaret, undskylde, tiltag for at undgå recidiv, gøres klar til at møde den store udfordring det er at skulle stå frem ved mødet som overgriber Arbejde med øvrige deltagere: Forstå at mødet skal være konstruktivt og fremtidsfokuseret. Mødet er ikke et forum for angreb og marginalisering Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

78 Spørgsmål og svar Offeret udarbejder sine spørgsmål sammen med sin psykolog Overgriberen forbereder sine svar på spørgsmålene sammen med sin psykolog Overgriberen forbereder sin undskyldning Overgriberen har skrevet breve fra offeret til sig selv og til offeret Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

79 Forudsætninger for krænkers deltagelse Behøver ikke at kunne forklare hvorfor, men må kunne erkende, vedkende og genkende (offerets forklaring) Påtage sig ansvaret og undskylde Erkende følelsesmæssige konsekvenser for offeret en vis empati Reflektere over sine handlinger (i en vis grad) Besvare offerets spørgsmål på en autentisk, empatisk og sensitiv måde Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

80 Formål med mediation Offeret får bekræftet og anerkendt at overgrebene fandt sted, og at offeret ikke har ansvaret for disse Hemmeligheden ophæves Overgrebene sprogliggøres Tillid kan genetableres Spændingsfeltet reduceres Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

81 søskendeincest En afgørende faktor i forhold til at etablere et potentielt helende fokus er at der existerer en fortidig og dermed potentiel fremtidig relation mellem den overgriberen og ofret Regulering af den fremtidige kontakt som beskytter ofret og gør krænkeren ansvarlig på en meningsfuld måde indenfor den sociale kontext hvor overgrebet foregik Alternativet til reparation af relationen er en smertefuld ødelæggelse af relationer i familien Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

82 søskendeincest Ved søskendeincest er forældrenes rolle af stor betydning; deres måde at forholde sig til begge deres børn på er i høj grad signifikant i forhold til et vellykket resultat Identifikation af forældre som en vigtig støttende faktor: I forhold til offer, overgriber og ikke misbrugte søskende. Fokus på det familiale miljø er ligeså vigtigt som terapeutisk behandling Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

83 Mediationens proces Offeret får bekræftet og anerkendt at overgrebene fandt sted og at det ikke har ansvaret for disse Hemmeligheden ophæves Overgrebene sprogliggøres Tillid kan (måske) genetableres Spændingsfeltet reduceres Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

84 Mediationens proces Krænkeren tager ansvar for sine handlinger og letter offerets lidelse Viser motivation for ændring Helingsproces i forhold til offer og familie Øget kognitiv dissonans ( jeg er ikke en som.. ) Øget indsigt i skadevirkningerne Påbegynde reetablering af tillid/relation Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

85 formål Formålet med mødet er ikke tilgivelse Formålet er at offeret modtager en undskyldning og får anerkendt sin lidelse Tilgivelse kan for nogle opstå på et senere tidspunkt Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

86 Når genoprettende møder ikke lykkes-barrierer Forældre til enten offer eller krænker modsætter sig eller forældre er indbyrdes uenige Psykisk (traume)tilstand hos offer eller krænker Stærkt nedsat kognitiv funktion hos krænker Nedsat motivation som følge af uformelt mediationsmøde Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

87 Barrierer Tidsfaktor kan nedsætte motivationen hos både offer og krænkers familie hvis der er gået meget lang tid fra krænkelsen fandt sted og til møde kan afholdes Professionelle kan have modstand mod mediation, fx offers psykolog Etablering af møde mislykkes oftere i sager hvor der ikke er en nær familiær relation (søskendesager) Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

88 Hvorfor mediationsmøder? Mediationer med børn/unge: De lærer at håndtere endog meget svære følelsesmæssige konflikter; En læring de kan have glæde af resten af deres liv i nære relationer Offer og krænker kender (næsten) altid hinanden/har en nær relation, når det drejer sig om børn/unge. I det danske sample næsten 100 % Ryan et al (1996):6 % fremmede Taylor (2oo3): 3 % Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

89 Landsdækkende konfliktråd i Danmark På basis af betænkning om konfliktråd har Folketinget besluttet at der fra januar 2010 indføres tilbud om konfliktråd i alle politikredse i DK. I hver politikreds ansættes et antal mæglere. Ordningen viderefører principperne fra den positivt evaluerede forsøgsordning. Konfliktråd er frivilligt og et supplement til retssagen Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

90 Mediation forskning Genoprettende ret (Howard Zehr)(Akademisk forlag 2008) om mediation/ genoprettende ret, Interview med offer,krænker, familier og professionel (Statusrapport VII) 4 artikler i PsykologNyt ( ) Foreningen for Mediation/konfliktmægling (www.ffmk.dk ) Mediationsnetværk: Sct. Stefan Rådgivingscenter Københavns kommune og SMB, Team for seksuelt misbrugte Børn, Rigshospitalet, Center for Socialt Udsatte, Sexologisk klinik, Rigshospitalet Birgitte Jørgensen Oplæg til bestyrelse

91 Indsatser i forhold til børn/unge med seksuel overgrebsadfærd Hvad er der behov for? Landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge og deres familier Beredskabsplan i kommuner Sexualpolitik på institutioner og i skoler Tidlig indsats i forhold til også meget unge børn med seksuelt bekymrende adfærd Anbringelsessteder for børn og unge med professionelle med særlig viden indenfor området Øget anvendelse og metodeudvikling af mediationer Mimi Strange

92 Indsatser hvad er der brug for? Øgede tiltag indenfor socialt, psykologisk og socialpædagogisk indsatsområde Vidensformidling, vidensdeling og vidensopgradering blandt professionelle Videreudvikling af interventions- og behandlingsmetoder Øget vidensindsamling om børn og unge med seksuel overgrebsadfærd med henblik på tidlig indsats og forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn Mimi Strange

93 Indsatser Vidensforankring i socialforvaltningerne Socialpædagogiske tiltag Øget viden blandt professionelle som arbejder med børn og unge, herunder pædagoger og lærere Undervisning på uddannelsesinstitutioner (socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer, sygeplejersker, børnelæger, politi m.v.) Mimi Strange

94 Indsatser Indsats i forhold til børn og unge med udviklingshæmning/begavelseshandicap, idet nogle af disse børn og unge ikke alene er i risikogruppe i forhold til at blive ofre for seksuelle overgreb, men også i forhold til selv at udvikle overgrebsadfærd Indsats i forhold til unge med (massiv) kriminel baggrund, hvor seksuel overgrebs-adfærd er en del af anden kriminel adfærd Mimi Strange

95 Indsatser Forløbsundersøgelser vil give værdifuld viden om den videre udvikling hos unge med overgrebsadfærd (recidivrisiko) National kortlægning vil kunne give et mere sikkert billede af omfanget i Danmark Mimi Strange

96 Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod sexuel udnyttelse eller sexuelle overgreb Etableret i Europarådets konvention har Danmark både underskrevet og ratificeret Personer, som er i fare for at begå sexuelle overgreb mod børn, skal have adgang til effektive behandlingsprogrammer som kan forebygge risiko for at overgreb begås (art.7) Personer, som er dømt for sexualforbrydelser mod børn, skal have adgang til effektive forebyggende og behandlende programmer for at forhindre og forebygge gentagne overgreb mod børn (art.15.1.) Mimi Strange

97 Europarådets konvention cont. Forebyggende og behandlende programmer som opfylder udviklingsbehov hos børn som begår sexuelle overgrebshandlinger; behandle deres sexuelle adfærdsproblemer (art.16.3) Vurdere effekten af disse behandlingsprogrammer (art.15.4) Mimi Strange

98 European Union Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. Council of Europe. Treaty Series no.201 Downloades fra ous.asp?nt=201&cl=eng Mimi Strange

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Konference, Færøerne Barnabati. KONFERENCE 13. og 14. September 2011

Konference, Færøerne Barnabati. KONFERENCE 13. og 14. September 2011 Konference, Færøerne Barnabati KONFERENCE 13. og 14. September 2011 Børn og unge med sexuelt bekymrende eller krænkende adfærd Mimi Strange, centerchef, klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi

Læs mere

VISO konference 6.12.2011;Nyborg strand Centerchef Mimi Strange, JANUSCentret

VISO konference 6.12.2011;Nyborg strand Centerchef Mimi Strange, JANUSCentret VISO konference 6.12.2011;Nyborg strand Centerchef, JANUSCentret Hvad ved vi? Præsentation af det første danske sample (>200 børn ml. 4 og 18 år); Børns sexualitet; Hvordan skelner man mellem normal sexualitet

Læs mere

Offer møder. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl.

Offer møder. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl. Offer møder krænker Mødet mellem offer og krænker indgår som en del af den kliniske behandlings praksis over for børn eller unge og deres familier. Sidste del af serien om Projekt JANUS lægger sin hovedvægt

Læs mere

- Forebyggelse og handlevejledning.

- Forebyggelse og handlevejledning. Børnehuset Karla Grøn Den 22.02.17 Vold og seksuelle overgreb af børn - Forebyggelse og handlevejledning. Med udgangspunkt i Vejle kommunes handleplan Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og

Læs mere

Når børn og unge både er ofre, men også selv optræder krænkende overfor andre børn v./ Klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen

Når børn og unge både er ofre, men også selv optræder krænkende overfor andre børn v./ Klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen Når børn og unge både er ofre, men også selv optræder krænkende overfor andre børn v./ Klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen DET DOBBELTE PERSPEKTIV: OFFER/KRÆNKER 1 KLINISK AKTIVITET I JANUSCENTRET

Læs mere

VISO KONFERENCE NYBORG STRAND DEN 6. DECEMBER 2016

VISO KONFERENCE NYBORG STRAND DEN 6. DECEMBER 2016 VISO KONFERENCE NYBORG STRAND DEN 6. DECEMBER 2016 TOVE WEIS, PSYKOLOG, SPECIALIST OG SUPERVISOR I BØRNEPSYKOLOGI, JANUSCENTRET Børn og unge med seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd overfor

Læs mere

Konference, Færøerne Barnabati. KONFERENCE 13. og 14. September 2011

Konference, Færøerne Barnabati. KONFERENCE 13. og 14. September 2011 Konference, Færøerne Barnabati KONFERENCE 13. og 14. September 2011 Børn og unge med sexuelt bekymrende eller krænkende adfærd Mimi Strange, centerchef, klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

krænker Når børn og unge

krænker Når børn og unge modelfotos: bam/scanpix Projekt JANUS Af Mimi Strange Når børn og unge krænker Gennem fem år har Projekt JANUS indsamlet viden om og erfaring med behandling af børn og unge, der begår seksuelle overgreb

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Arbejde med børn, der kan være seksuelt grænseoverskridende 14 JANUAR 2017 VANESSA SCHMIDT-RASMUSSEN

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Arbejde med børn, der kan være seksuelt grænseoverskridende 14 JANUAR 2017 VANESSA SCHMIDT-RASMUSSEN OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 14 JANUAR 2017 VANESSA SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Arbejde med børn, der kan være seksuelt grænseoverskridende DAGENS PROGRAM Præsentation af JanusCentret Karakteristik af børn

Læs mere

6 SOCIALPÆDAGOGEN. Tag nu den svære snak om sex

6 SOCIALPÆDAGOGEN. Tag nu den svære snak om sex 6 SOCIALPÆDAGOGEN UNGE KRÆNKERE Hvis børnene og de unge har ondt i maven over at snakke om det her, og de så skal snakke med nogle voksne, der også har ondt i maven over det, så kommer vi altså aldrig

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Nordisk Familieterapikongres

Nordisk Familieterapikongres Nordisk Familieterapikongres Familieterapeutiske udfordringer i arbejde med børn og unge, der har seksuelt krænket et andet barn i familien. Børn og seksualitet Baggrundsfaktorer for krænkelser Reaktioner

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

ANTOLOGI OM MØDER MELLEM OFFER OG KRÆNKER D.28/ : MEDIATIONSMØDER I INCESTSAGER, HVOR ET BARN HAR KRÆNKET EN SØSKENDE

ANTOLOGI OM MØDER MELLEM OFFER OG KRÆNKER D.28/ : MEDIATIONSMØDER I INCESTSAGER, HVOR ET BARN HAR KRÆNKET EN SØSKENDE ANTOLOGI OM MØDER MELLEM OFFER OG KRÆNKER D.28/11 2016: MEDIATIONSMØDER I INCESTSAGER, HVOR ET BARN HAR KRÆNKET EN SØSKENDE MIMI STRANGE, DIREKTØR, SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUPERVISION, JANUSCENTRET

Læs mere

HINDSGAVL Forskningsnetværket om sexuelle overgreb mod børn. KONFERENCE 5. og 6. september Hindsgavl

HINDSGAVL Forskningsnetværket om sexuelle overgreb mod børn. KONFERENCE 5. og 6. september Hindsgavl HINDSGAVL Forskningsnetværket om sexuelle overgreb mod børn KONFERENCE 5. og 6. september Hindsgavl Tirsdag d.6.september Tema: Sexuelle overgreb og tilknytning Behandling af børn udsat for seksuelle overgreb

Læs mere

CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Status JanusCentret 2003-2012

CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD. Status JanusCentret 2003-2012 CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD Status JanusCentret 2003-2012 JanusCentret Vesterbrogade 35 A, 3. sal 1620 København V Tlf.: 33 69 03 69

Læs mere

Sexuel risikoadfærd hos børn og unge

Sexuel risikoadfærd hos børn og unge BØRNE- OG UNGEPOLITISK HØRING CHRISTIANSBORG 06.12.16 MIMI STRANGE, DIREKTØR, PSYKOLOG, SPECIALIST I PSYKOTERAPI OG SUPERVISION, JANUSCENTRET Sexuel risikoadfærd hos børn og unge SEXUEL ADFÆRD HOS ANBRAGTE

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

Portræt af de unge. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl. vidne til eller offer for fysisk vold, psykisk vold eller seksuelle

Portræt af de unge. Projekt JANUS. Af Mimi Strange m.fl. vidne til eller offer for fysisk vold, psykisk vold eller seksuelle Portræt af de unge Projekt JANUS Af Mimi Strange m.fl. Projekt JANUS tilbyder ambulant behandling til drenge og piger i alderen 6-18 år med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd og deres familier.

Læs mere

OVERGREB: UDREDNING OG BEHANDLING

OVERGREB: UDREDNING OG BEHANDLING OVERGREB: UDREDNING OG BEHANDLING Svenske erfaringer er relevante, når vi i Danmark udreder og behandler unge krænkere. Et rent dansk initiativ er dog den ambulante klinik under projekt JANUS, som løb

Læs mere

Det første overgreb er det vigtigste at forebygge

Det første overgreb er det vigtigste at forebygge Det første overgreb er det vigtigste at forebygge To år med landsdækkende hjælp til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd - en del af Overgrebspakken 2013-2016 Udarbejdet af JanusCentret,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Seksuelle overgreb og grooming - et strategisk arbejde

Seksuelle overgreb og grooming - et strategisk arbejde Seksuelle overgreb og grooming - et strategisk arbejde Kuno Sørensen & Gitte Jakobsen Århus kommune 8. juni 2016 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Anna Louise Stevnhøj. www.børnogseksualitet.dk

Anna Louise Stevnhøj. www.børnogseksualitet.dk Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

SMISO- Senter mot incest og seksuelle overgrep Traume og unge som krenker seksuelt

SMISO- Senter mot incest og seksuelle overgrep Traume og unge som krenker seksuelt Konferense 17.03.2015 SMISO- Senter mot incest og seksuelle overgrep Traume og unge som krenker seksuelt Søskenincest -Hvordan rammes familien og hva kan gjøres for å hjelpe? Mimi Strange, Direktør, JanusCentret

Læs mere

GÖR VI SKILLNAD FÖR UTSATTA BARN? ARE WE MAKING A DIFFERENCE FOR ABUSED CHILDREN?

GÖR VI SKILLNAD FÖR UTSATTA BARN? ARE WE MAKING A DIFFERENCE FOR ABUSED CHILDREN? DEN 9:E NORDISKE KONFERENSEN OM BARNMISHANDEL OCH OMSORGSSVIKT STOCKHOLM, 22-25 MAJ 2016 GÖR VI SKILLNAD FÖR UTSATTA BARN? ARE WE MAKING A DIFFERENCE FOR ABUSED CHILDREN? NFBO KONFERENCE STOCKHOLM, 23.MAJ

Læs mere

CENTER FOR BØRN OG UNGE

CENTER FOR BØRN OG UNGE Statusrapport IX: 22.12. 2010 1.6.2012 Samlet status 2003-2012 CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD JanusCentret Vesterbrogade 35 A, 3. sal

Læs mere

PORNO OG SAMFUND, KONFERENCE MAJ 17

PORNO OG SAMFUND, KONFERENCE MAJ 17 PORNO OG SAMFUND, KONFERENCE MAJ 17 KONFERENCE 24.5.17 Børn, sexuelt bekymrende adfærd og exponering for pornografi i tidlig barnealder. Mimi Strange, direktør for Januscentret, klinisk børnepsykolog,

Læs mere

Unge. krænkere. Børn og unges. Erfaringer fra udlandet

Unge. krænkere. Børn og unges. Erfaringer fra udlandet Overgreb Af Mimi Strange Børn og unge, der krænker andre seksuelt, er et problem, som klinikere støder på i stigende grad. Hvor stort omfanget er, ved man dog endnu ikke. Unge krænkere Børn og unges overgreb

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

CENTER FOR BØRN OG UNGE

CENTER FOR BØRN OG UNGE Statusrapport VII: 1. 3. 2009-1. 3. 2010 CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 6 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD JANUSCentret Vesterbrogade 35 A, 3. 1620 København K Tlf.: 33

Læs mere

Mimi Strange, Centerchef i Januscentret, Klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi og supervision

Mimi Strange, Centerchef i Januscentret, Klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi og supervision , Centerchef i Januscentret, Klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi og supervision Tilknytning, sexuelle overgreb og mediationsmøder/genoprettende møder Børn og unge med sexuel overgrebsadfærd

Læs mere

POLITIK FOR KROP OG KØN. Dagtilbud Als Nord. Michael

POLITIK FOR KROP OG KØN. Dagtilbud Als Nord. Michael POLITIK FOR KROP OG KØN Dagtilbud Als Nord Michael 1 Politik for krop og køn Dagtilbud Als Nord Vi har i Dagtilbud Als Nord lånt denne politik fra en institution i København NV. Dette efter tilladelse.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Det er ingen skam at have et problem. Men det er en skam, ikke at arbejde med det. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klientkontakt... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

UNGE KRÆNKERES BAGGRUND

UNGE KRÆNKERES BAGGRUND UNGE KRÆNKERES BAGGRUND De er som børn typisk blevet omsorgssvigtet, fysisk og psykisk. De er blevet truet eller slået hjemme. Følelser har de svært ved at finde ord til. I den anden af tre artikler gennemgår

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Holistisk behandling

Holistisk behandling Holistisk behandling 22 Psykolog nyt 23 2008 af børn og unge I Projekt JANUS arbejder man med helheden omkring det barn eller den unge, hvis adfærd er seksuelt krænkende. Indsatsen rettes således også

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Små børns seksualitet

Små børns seksualitet Små børns seksualitet Information til forældre om små børns seksualitet Små børns seksualitet Denne pjece er udarbejdet, fordi mange forældre efterspørger viden om børns almindelige seksuelle udvikling

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb SAMVÆRSPOLITIK Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn/unge i Ungdommens Røde Kors. Del II retningslinjer til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn/unge i Ungdommens

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Børn og seksualitet. Anna Louises baggrund. Anna Louise Stevnhøj.

Børn og seksualitet. Anna Louises baggrund. Anna Louise Stevnhøj. Børn og seksualitet Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund Uddannet journalist i 1990. Har arbejdet for Sundhedsstyrelsen (HIV/AIDS og prævention), Ugeskrift for Læger, Helse,

Læs mere

Børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd Af psykolog Mimi Strange, specialist i psykoterapi og supervision, leder af Projekt JANUS

Børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd Af psykolog Mimi Strange, specialist i psykoterapi og supervision, leder af Projekt JANUS Artikel til antologi om sexuelle overgreb mod børn Børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd Af psykolog Mimi Strange, specialist i psykoterapi og supervision, leder af Projekt JANUS I artiklen

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno?

Hvad vil du sige til Jeppe? Hvordan forholder du dig til børn og unges nysgerrighed på porno? Mariam på 14 år er anbragt uden for hjemmet. En dag fortæller hun dig, at Sara, som er en 13-årig pige, der også er anbragt på stedet, har fortalt hende, at hendes stedfar piller ved hende, når hun er

Læs mere

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN

BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN BØRNEHAVEBARNET OG DE SPÆNDENDE DELE AF KROPPEN De fleste børn i tre til seks års alderen synes, at kroppen er spændende især de kropsdele, der normalt er gemt under tøjet. Barnet interesserer sig også

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

Konference, Færøerne Barnabati. KONFERENCE 13. og 14. September 2011

Konference, Færøerne Barnabati. KONFERENCE 13. og 14. September 2011 Konference, Færøerne Barnabati KONFERENCE 13. og 14. September 2011 Børn og unge med sexuelt bekymrende eller krænkende adfærd Mimi Strange, centerchef, klinisk børnepsykolog, specialist i psykoterapi

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve.

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve. Mariehønens politik for tidlig opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. 1. Værdigrundlag 2. Formål med politikken 3. Målgruppe 4. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed. Kvinderådet Ulrik Frost Formand

Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed. Kvinderådet Ulrik Frost Formand Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del Bilag 7 Offentligt Porno & Samfund Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed Kvinderådet Ulrik Frost

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Selvværd - om selvværdets udviklingshistorie og om hvordan selvværdet kan blive ramt i voksenlivet

Selvværd - om selvværdets udviklingshistorie og om hvordan selvværdet kan blive ramt i voksenlivet Selvværd - om selvværdets udviklingshistorie og om hvordan selvværdet kan blive ramt i voksenlivet v/ Psykolog Ole Rabjerg Aleneforældreweekend Grejsdalens Efterskole 14. jan. 2012 Intet menneske er født

Læs mere

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin Læseplan Bh./Bh.klasse Empati Hvad er Følelser Flere følelser Samme eller forskellig Følelser ændrer sig Hvis så Ikke nu måske senere Uheld Hvad er retfærdigt Jeg bliver når Lytte Vise omsorg Mål Børnene

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD SSP samrådets årsmøde 2016. Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET De udsatte og sårbare unge

Læs mere

Forskerdag 10 november 2010

Forskerdag 10 november 2010 Forskerdag 10 november 2010 Psykosocial indsats i familier med en kræftsyg forælder. cand.psyk. Inge Merete Manuel Sundhedspsykolog. Palliativt Team Fyn Pilot projekt børn i kræftramte familier i Palliativt

Læs mere

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave.

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave. HVORDAN TALER JEG MED BØRN OM SEKSUALITET? Som voksne er vi gode til at vejlede og tale med børn om, hvordan de skal tale pænt til hinanden, sidde ordenligt ved bordet og ikke slå, når de bliver vrede.

Læs mere

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Behandling af børn der er gået for tidligt i pubertet Børneambulatoriet 643 Tidlig pubertet kan behandles Puberteten kan stoppes ved, at barnet hver 3. - 4. uge får en indsprøjtning,

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12. Sexologi og dermatologisk sygepleje Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.15 Program Definitioner Sexologisk opmærksomhed Motiver til sex Dermatologiske

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Børn og unges seksuelle udvikling herunder vurdering, forebyggelse og håndtering af seksuelt bekymrende adfærd hos børn og unge.

Børn og unges seksuelle udvikling herunder vurdering, forebyggelse og håndtering af seksuelt bekymrende adfærd hos børn og unge. FAGGRUPPESEMINAR FOR SOCIALRÅDGIVERE DEN 23. MARTS TOVE WEIS, PSYKOLOG, SPECIALIST OG SUPERVISOR I BØRNEPSYKOLOGI Børn og unges seksuelle udvikling herunder vurdering, forebyggelse og håndtering af seksuelt

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

CENTER FOR BØRN OG UNGE

CENTER FOR BØRN OG UNGE Statusrapport VIII: 1. 3. 2010-22.12. 2010 Samlet status 2003-2010 CENTER FOR BØRN OG UNGE MELLEM 4 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD JANUSCentret Vesterbrogade 35 A, 3.

Læs mere

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl

15-08-2013. Børns Vilkår. Historien. Trine Natasja Sindahl Trine Natasja Sindahl Cand.psych. Børnefaglig konsulent I Børns Vilkår Har arbejder med metodeudvikling på BørneTelefonen siden 2007 Ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet trine@bornsvilkar.dk

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

PROJEKT FOR BØRN OG UNGE MELLEM 6 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD

PROJEKT FOR BØRN OG UNGE MELLEM 6 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD Statusrapport V: 1. 3. 2007-1. 3. 2008 PROJEKT FOR BØRN OG UNGE MELLEM 6 OG 18 ÅR MED SEKSUELT BEKYMRENDE ELLER SEKSUELT KRÆNKENDE ADFÆRD Projekt JANUS Vesterbrogade 35 A, 3. 1620 København K Tlf.: 33

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk

Doktorleg i børnehaven. Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Doktorleg i børnehaven Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Hvorfor beskæftige sig med doktorleg: Småbørns sunde, naturlige seksuelle udvikling skal understøttes Daginstitutioner, PPR, sundhedsplejersker

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere