Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2016"

Transkript

1 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2016 Fyringssæson 2015: Vinteren 2015 krævede en større varmeproduktion end den foregående fyringssæson I fyringssæsonen er der således i alt blevet produceret MWh varme mod sidste års produktion på i alt MWh, eller en stigning på ca. 5,5 %. På grund af den alsidige opbygning af varmeværket i Brædstrup kan man producere fjernvarme på flere forskellige måder og man er dermed, i en hvis grad, fleksibel i forhold til tilgængelighed og pris af energikilderne: Når solen skinner, produceres varmt vand i solfangerne. Når elprisen er høj, produceres varme med gasmotorerne sammen med strøm, der sælges på spotmarkedet. Når elprisen er lav, produceres varme med el patron og varmepumpe. Når varmeforbruget er højt og elprisen er lav, kan der altid suppleres med varme fra gaskedelanlæg. Fleksibiliteten i Brædstrups multi-regulér-kraftvarmeværk vil i fremtiden være en vigtig brik for en driftssikker fjernvarme til billige priser stod for Brædstrup Fjernvarmes vedkommende i rekordernes tegn blev året, hvor der er produceret mest varme på solenergi hos Brædstrup Fjernvarme, nemlig hvad der svarer til MWh. Motoranlægget, der både producerer varme og elektricitet, har i 2015 produceret MWh varme, mens el-produktionen i 2015 kun blev til MWh. Det er det laveste, der er produceret siden opstarten. Der blev i 2015 produceret MWh varme på den store elkedel, som er en firdobling af sidste års produktion. Det skyldes hovedsaligt, at det tyske TSO TennetNet (det tyske Energinet) har problemer med flaskehalse i det nordtyske net, hvilket giver udslag i, at vindmøllestrømmen tordner sig op i Tyskland. Tyskerne har ikke mulighed for at transportere vindmøllestrømmen syd på, så det tjener vi gode penge på i Brædstrup. Den store elkedel på kw omdanner elektricitet til varme. Denne startes, når elektriciteten er så billig, at kedlen kan konkurrere med f.eks. gaskedlerne. Elkedlen kan startes op lynhurtigt, når der er for meget elektricitet i el-nettet, hvorved el-prisen reduceres. Dette fænomen opstår, når vindmøllerne producerer mere strøm, end der forbruges. Elkedlen er således med til at stabilisere el-systemet. Økonomi. Vi kom ud af 2015 med et meget tilfredsstillende driftsresultat. Det regnskab, der er udarbejdet efter årsregnskabsloven, udviser et resultat for koncernen Brædstrup Fjernvarme på 5,14 mio.kr. 1

2 Efter varmeforsyningsloven, der regulerer varmepriserne, blev resultatet 12,2 mio.kr. Dette overskud er tilbagebetalt til forbrugerne ved en overførsel til 2016-budgettet. Overskuddet har således medvirket til at nedsætte varmeprisen i Gasprisen og grundbeløbet har været med til at skabe det flotte resultat. Gasprisen er faldet i 2015 og grundbeløbet fra det statslige Energinet.dk er steget, som kompensation for lave elpriser. Alene i år udgør grundbeløbet fra Energinet.dk 8,5 millioner kroner, mens det i 2011 var helt nede på 1,6 millioner kroner. Bestyrelsen har besluttet at sænke energibetalingen fra 375 til 225 kr. pr. megawatt-time (MWh) pr. 1. januar Alle andre tariffer herunder de faste bidrag er fastholdt på 2015-niveauet. Det kan oplyses, at Brædstrup Fjernvarme i Dansk Fjernvarmes prisstatistik fra oktober 2015 beregnet uden hensyn til værkets størrelse stadig er placeret, som et af de absolut billigste decentrale kraftvarmeværker i Danmark Den gennemsnitlige pris for at opvarme et hus på 130 m² med et årligt forbrug på 18,1 MWh er i statistikken på ,- kr./år inkl. moms. Hvis de 10% dyreste og de 10% billigste priser fjernes, ligger varmepriser mellem kr./år og kr./år. Effektueres forudsætningerne i budgettet vil års-omkostningen ved opvarmning af en standard reference-bolig på 130 m2 med et årsforbrug på 18,1 MWh beløbe sig til kr. inkl. moms i Ud over besparelsen på varmeprisen 2016, kan forbrugerne også glæde sig over en tilbagebetaling og et prisfald på første afregning i 2016 på ca. 100 kr. pr. MWh. Der vil således blive tilbageført over 3 mio kr. på varmeprisen for Efter de 100 kr. ekskl. moms pr. MWh er tilbagebetalt har prisen for en standard reference-bolig på 130 m2 været kr. i Varmeprisen i 2016 reduceres således med kr. inkl. moms i forhold til Fremtiden for fjernvarmebranchen. Alle er enige om, at fjernvarmesektoren står over for nogle meget store udfordringer i den kommende tid og de kommende år. Mange fjernvarmeværker har foretaget bekostelige renoveringer og nye investeringer i tillid til, at der er politisk interesse for at skabe ordentlige rammevilkår til sikring af investeringen. Nogle af de største udfordringer af politisk interesse, som bestyrelsen i Brædstrup Fjernvarme kan se, vil få indflydelse på varmeprisen fremover, er følgende 5 hovedpunkter: 1. Grundbeløbet For at understøtte kraftvarmeværkerne blev der indført et særligt grundbeløb i 2004, som et økonomisk sikkerhedsnet. Samproduktionen af el og varme skulle fortsætte, og derfor kunne grundbeløbet også betragtes, som et værn mod at lave priser i elmarkedet ville overvælte omkostninger på varmeprisen. Grundbeløbet skulle gælde i 15 år fra januar 2004, og udløber således ved udgangen af Det er meget tydeligt, at den politiske aftale fra 2004 havde forventninger om stigende priser i elmarkedet, da der er beskrevet en trappe for at kunne reducere støtten fra grundbeløbet, mens der ikke er taget stilling til, hvad der skulle ske ved faldende priser i elmarkedet. 2

3 Grundbeløbet betales over den såkaldte PSO-tarif for elforbrug og udgjorde over 1,2 mia. kr. i Markedsprisen på el er faldet over årene, og det har betydet, at kraftvarmeselskaberne kan se frem til store tab fra januar 2019, hvis de skal fortsætte samproduktionen. Bortfaldet af grundbeløbet fra januar 2019 vil medføre, at varmeprisen i Brædstrup stiger med til kr. om året. Vi er sikker på politikkerne har fokus på dette problem og Brædstrup Fjernvarme håber på en forlængelse af aftalen eller frit brændselsvalg. 2. Aftale om energibesparelser Brædstrup Fjernvarmes energisparemål er på MWh i Tildeling sker ud fra en fast procentdel af varmekøbet/varmeproduktionen. Brædstrup Fjernvarme har fået tildelt MWh, da man investerede i det nye solanlæg. Vi har MWh på kontoen. Vi kender ikke næste års energisparemål. En energibesparelse på 1 MWh koster ca. 440 kr. Hvis vi ikke har lavet nye investeringer, kommer vi til at betale ca. 0,6 mio. kr. i energisparemål i 2017, hvilket svarer til ca. 400 kr. pr. forbruger pr. år. Vi håber på reduktion af sparekravet, da ordningen er blevet alt for dyr. 3. Gratis-kvoter for CO2 Anvendelsen af naturgas til el- og varmeproduktion kan blive endog meget kostbar i fremtiden. I perioden op til 2020 vil de såkaldte gratis-kvoter blive gradvist reduceret for at blive endeligt udfaset i Det betyder, at de værker, der udleder CO2, kommer til at betale for indkøb af kvoter i et forhold, der matcher de antal tons CO2, det pågældende værk udleder. Brædstrup Fjernvarme har i 2015 udlet ca tons CO2. 1 tons CO2 koster d.d. 38 kr., hvilket svarer til ca. 150 kr. pr. forbruger pr. år. CO2 prisen er politisk bestemt og kan hurtigt stige. 4. Effektivisering af sektoren Som led i Vækstplan for Energi og Klima fra oktober 2013 fik en tværministeriel arbejdsgruppe til opgave at vurdere behovet for en ændret regulering i fjernvarmesektoren. Med aftale om en vækstpakke fra juni 2014 blev arbejdet suppleret med krav om forslag til realisering af effektiviseringer i fjernvarmesektoren for 500 mio. kr. i Modellen for benchmarking kendes ikke endnu, men erfaring fra f.eks. vandsektoren viser, at det er en tung administrativ byrde som ikke behøver at gøre varmeprisen billigere. Vi håber på en benchmarkingordning uden for meget bureaukrati. 5. Afgiftsanalysen Afgiftsanalyse, som blev bestilt i forbindelse med energiforliget i 2012, men som siden er blevet udskudt flere gange, blandt andet under den tidligere regering. Energi-, forsynings- og klimaministeren lover at lægge størstedelen af den længe ventede afgiftsanalyse på bordet i 1. kvartal Et vigtigt delresultat vil dog mangle: En analyse af PSO-afgiften. Den nuværende igangsatte afgiftsanalyse er afgørende for, hvad vi vil investere i og derfor afgørende for, om vi vil udvide solparken. Fremtiden for Brædstrup fjernvarme Bestyrelsen i Brædstrup Fjernvarme har i 2015 brugt tid på at analysere de muligheder Brædstrup Fjernvarme har for at komme af med naturgassen. Specielt undersøgelse vedr. fælles transmissionsledning til Østbirk Fjernvarme og Horsens Kommune Strategisk Energiplan er stadig i fokus og omtales derfor igen. 3

4 Undersøgelse vedr. fælles transmissionsledning til Østbirk Fjernvarme. Brædstrup Fjernvarmes varmeproduktion er, som omtalt i dag, fordelt på en del forskellige produktionsenheder. Østbirk Varmeværks produktion er baseret på en flis kedel med en oliekedel som reservelast. Kapaciteten på flis kedlen i Østbirk udnyttes i dag ikke fuldt ud. Samtidig er der plads til et større solvarmeanlæg i Brædstrup, men der er i dag ikke nok forbrug om sommeren til en udvidelse af anlægget. Ved at lave en transmissionsledning til Østbirk Fjernvarme kan det lade sig gøre at bytte billig flis varme med solvarme fra Brædstrup. Man kunne også i samme forbindelse forsyne Nim og Vestbirk med fjernvarme. Der er derfor lavet en analyse for at belyse de økonomiske- og energimæssige konsekvenser for en sammenkobling af værkerne via en transmissionsledning. Beregninger viser en positiv selskabsøkonomi i de beregnede scenarier med forholdsvis lave tilbagebetalingstider, samt positive nettobesparelser. Desværre er samfundsøkonomien negativ, og projekterne kan derfor ikke godkendes gennem et projektforslag. Grundet den store investering og fortrængning af motorproduktion er det svært at få positiv samfundsøkonomi i en transmissionsledning. Hvis det lykkes at få etableret en transmissionsledning til Østbirk Fjernvarme kan vi sænke prisen overfor forbrugerne med ca kr., så vi vil prøve på at få ændret rammerne for de samfundsøkonomiske beregninger af politisk vej, men det bliver nok desværre meget svært. Horsens Kommune Strategisk Energiplan Horsens Kommune har planer om at konvertere den nordlige del af byen i Brædstrup, som i dag er individuelle naturgasområder. Horsens Kommune har i 2013 udarbejdet en strategisk energiplan, med det udgangspunkt, at Danmark i 2050 er 100% forsynet med vedvarende energi. Resultatet af arbejdet er en samlet tidsplan for konvertering, samt etablering af transmissionsledninger - alt med foreslået tidssætning i forhold til at nå konvertering af alt senest Brædstrup Fjernvarme har 2 områder tilbage, som vi skal have konverteret til fjernvarme. Etape 1 er konvertering af et erhvervsområde, som vi pt. er i gang med at analysere på, og etape 2 er konvertering af et boligområde, som desværre udviser dårlig selskabsøkonomi. Etape 1 er konvertering af erhvervsområdet. I Brædstrup er en udbygning af fjernvarmenettet den oplagte og mest fleksible løsning, når energiplanen skal føres ud i livet. Derfor er Horsens Kommune og Brædstrup Fjernvarme i fællesskab på vej med et forslag om varmeforsyning for erhvervsområdet. Der er i området i dag 15 virksomheder, der ønskes konverteret til fjernvarme fra individuel naturgasforsyning. Vi er i øjeblikket ved at besøge disse virksomheder for at finde ud af, om det er rentabelt at lave projektet. Hvis analysen af projektet falder positivt ud, skal det i høring, hvor I har mulighed for at komme med kommentarer og forslag. Herefter tager vi stilling til de kommentarer, vi har modtaget, inden byrådet kan godkende det endelige projekt. Etape 2 er konvertering af boligområdet omkring Galgehøj. Sammenlignes den årlige varmeudgift for de nuværende parceller i den nordlige del af Brædstrup med varmeudgiften for fjernvarme, er fjernvarme en billigere opvarmningsform. Der er således god økonomi for forbrugerne, men desværre dårlig økonomi for Brædstrup Fjernvarme. 4

5 Af beregningerne for selskabsøkonomien for Brædstrup Fjernvarme fremgår det desværre, at konverteringer af de 24 eksisterende parceller ikke balancerer, da økonomien udviser et underskud. Men det kan ændre sig nu, da Horsens Kommune netop har solgt grundene på Fredsbovej og Galgehøj betinget til et typehusfirma. Typehusfirmaet skal over de næste ni måneder lave en markedsundersøgelse for at finde ud af, hvilke type boliger der kan sælges og være i området. Brædstrup Fjernvarme vil i nærmeste fremtid tage kontakt til dette typehusfirma for at høre om interessen for fjernvarme. Brædstrup Fjernvarme vil gerne forsyne området, men under forudsætning af, at regnestykket balancerer for fjernvarmen og de øvrige forbrugere i Brædstrup holdes skadesløse. Brædstrup Fjernvarme vil løbende være opmærksom på udviklingen i konverteringsområdet. Skulle der blive bygget på udstykningerne, er det op til forbrugerne at henvende sig til Brædstrup Fjernvarme for at få udleveret et gratis foringsrør, så man er forberedt til fjernvarme. Brædstrup Fjernvarmes udviklingsprojekter CHPCOM Brædstrup Fjernvarme har i 2013 til 2016 deltaget i et udviklingsprojekt, som hedder CHPCOM. Formålet med CHPCOM projektet består i, at alle relevante interessenter fra det danske el-system, i fællesskab skal udvikle, afprøve og forretningsudvikle en harmoniseret og fremtidssikret datakommunikationsplatform for de decentrale kraftvarmeværker. Der er skabt et optimalt partnerskab med deltagelse af systemansvar (Energinet.dk), Branchen for distributions- og balanceansvarlige (Dansk Energi), Branchen for kraftvarmeværker (FDKV, DF). Der vil blive udviklet et referencesystem, som i første fase skal testes og afprøves hos Brædstrup Fjernvarme. Det forventes, at resultaterne fra CHPCOM vil få en betydelig og vedvarende indflydelse på kraftvarmeværkernes muligheder for at indgå i fremtidens intelligente el-system og levering af systemydelser. Brædstrup Fjernvarme vil med deltagelse forsøge at optimere konkurrenceevnen i fremtiden for de store motoranlæg, der både producerer varme og elektricitet. Projekt kan stadig følges på EUDP projektet Store varmelager i Danmark Når der er behov for at gemme varmen fra sommer til vinter, er det nødvendigt med et sæsonvarmelager. Det nye element i Brædstrup Sol-Park-konceptet er borehulslageret, som repræsenterer en helt ny teknologi inden for sæsonlagre i Danmark. Brædstrup Fjernvarme deltager i et EUDP projekt, som hedder store varmelager i Danmark. Hovedaktiviteterne i EUDP projektet for Brædstrup er, at SOLITES skal analysere overvågningsresultaterne i projektperioden 2014, 2015, 2016 og 2017 samt, at Brædstrup Fjernvarme skal opbygge en hjemmeside, som hedder varmelager.dk som Brædstrup Fjernvarme i tidernes morgen også har opbygget solvarme.dk Erfaringer fra de kommende års drift vil blive spændende at følge. Hvis pilotprojektet, efter en vis driftsperiode, viser sig teknisk og økonomisk attraktiv, er bestyrelsen indstillet på at vurdere mulighederne for en endelig udbygning med solvarme op til ca. 50 % varmedækning. Dette vil medføre installation af i alt ca m2 solvarme samt en udbygning af borehulslageret, hvor m3 jord opvarmes med ca. 500 stk. borehuller. 5

6 EUDP projektet Energilagrings-potentialet i DK. I forlængelse af EUDP projektet Store varmelager i Danmark, hvor vi får analyseret driftsdata, er vi så heldige, at vi også er blevet godkendt til et EUDP projektet, som hedder Energilagringspotentialet i DK Med udgangspunkt i de data, der er opsamlet i EUDP projektet Store varmelager i Danmark, vil der blive modelleret og testet med henblik på at opnå en optimal opskalering af nuværende borehulslager. Dvs. opskalering fra pilot til stor skala solvarmelager. Brædstrup Fjernvarme vil således få analyseret forskellige konfigurationer af BTE'er og PTES anlæg og få et økonomisk overblik, så bestyrelsen kan vælge, om man vil udvide solparken. Formanden udtaler: Med de nye anlæg, den store produktions- og varmelagerkapacitet og de veludbyggede røranlæg står Brædstrup Fjernvarme rigtig godt rustet til at møde fremtiden. Med den relativt store andel af vedvarende energi, baseret på solvarme og de forskelligartede produktionsteknologier, har Brædstrup Fjernvarme gjort sig mindre sårbar for stigninger i prisen på naturgas og for den sags skyld andre brændselsteknologier. Brædstrup Fjernvarme ser store muligheder ved øget samarbejde med andre i branchen. I de senere år har flere vandværker vist interesse for vores administrationspakke, der indeholder al forbrugeradministration, regningsbetaling og løbende bogføring. Aftalerne med vandværkerne betyder naturligvis, at vi får en forbedret udnyttelse af vores dygtige medarbejdere, og at der kan skabes en omkostningsfordeling på en række områder. Det er her vigtigt at påpege, at de omtalte aftaler kun er gode, når de er til fordel for alle parter. Vi har i år fået Nim vandværk som ny kunde. Brædstrup Fjernvarme har indenfor fjernvarmesektoren et meget tæt samarbejde med flere kraftvarmeværker og vil også i fremtiden søge øget samarbejde med andre i branchen. Vi vil undersøge, om vi kan skabe en billigere varme igennem Østjysk Fjernvarme, eller måske igennem Fjernvarmens Motorveje. Det er noget af det, der bliver spændende at afdække i fremtiden. Brædstrup Fjernvarme har i lighed med tidligere år været med i en del udviklingsprojekter. Her kan vi nævne demonstrationsprojektet med varmepumper. Vi har også været med i CHPCOM og et opfølgningsprogram for store varmelagre i Danmark. Brædstrup Fjernvarme har i 2016 lanceret en ny hjemmeside, som jeg håber, I vil få fornøjelse af. Til slut skal der fra bestyrelsens side lyde en stor tak til personalet for den indsats og bistand, der er ydet igennem året. På bestyrelsens vegne Jørgen Korshøj 6

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Fyringssæson 2014: Efter en særdeles dejlig solrig, og varm sommer kan vi nu gøre status på en fyringssæson og vinter som viste sig fra den absolut

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 20. april 2016

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 20. april 2016 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 20. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 22. april 2015

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 22. april 2015 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 22. april 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4.

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2015 ------------------------------------------------------

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro

Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Røggasdrevet absorptionsvarmepumpe i Bjerringbro Charles W. Hansen 27-05-2009 1 Bjerringbro Varmeværk er et naturgasfyret varmeværk med 2050 tilsluttede forbrugere 27-05-2009 2 Bjerringbro Varmeværk ejer

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / 2009

ÅRSBERETNING 2008 / 2009 1 ÅRSBERETNING 2008 / 2009 Produktion nøgletal: Varmesalg 2.500 MWh fald 136 MWh Elproduktion 2.118 MWh stigning 781 MWh Gasforbrug 619.041 m³ stigning 58.701 m 3 Vi startede året med en pris på kr. 1,15

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Generalforsamling 09.10.2013 Beretning for varmeåret 2012/2013

Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Generalforsamling 09.10.2013 Beretning for varmeåret 2012/2013 Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Generalforsamling 09.10.2013 Beretning for varmeåret 2012/2013 Nye forbrugere P2 Der er i det forgangne varmeår tilkommet 25 nye forbrugere mod 31 i sidste regnskabsår.

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling

Bedsted Fjernvarmes ordinære. Generalforsamling Bedsted Fjernvarmes ordinære Generalforsamling Onsdag, den 25. september 2013 Bestyrelsens mundtlige årsberetning v/ formand Jesper Abel Skovsted 1 Beretning Indledning Bedsted Fjernvarme A.m.b.A. (BFV)

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 16. april 2013 17-04-2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING?

GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? GRUNDBELØB ELLER EJ HVAD BETYDER DET FOR FJERNVARMENS VARMEPRISER I FORHOLD TIL INDIVIDUEL VARMEFORSYNING? Dato: 28. oktober 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter Nettoafregning for decentral kraftvarme: Fortolkning af love, bekendtgørelser og forskrifter FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina Detlefsen

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

TILLYKKE MED VALGET! God arbejdslyst! Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

TILLYKKE MED VALGET! God arbejdslyst! Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme Ny i bestyrelsen 1 TILLYKKE MED VALGET! Velkommen i bestyrelsen, og velkommen i en branche, der står midt i store forandringer. Her kan du virkelig gøre en forskel med dit engagement og din viden. Direktør

Læs mere

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

VARMEPLAN. Hovedstaden. Østrigsk klimaindsats med fjernvarmen i front

VARMEPLAN. Hovedstaden. Østrigsk klimaindsats med fjernvarmen i front Nyhedsbrev nr. 3 - december 2008 Østrigsk klimaindsats med fjernvarmen i front Det danske hovedstadsområde er ikke det eneste sted, hvor fjernvarmeforsyningen spiller en væsentlig rolle for klimaindsatsen.

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Notat 11. oktober 2007

Notat 11. oktober 2007 Notat 11. oktober 27 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 27 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne har stabiliseret sig

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

100 % vedvarende energi til bygninger

100 % vedvarende energi til bygninger 100 % vedvarende energi til bygninger Niels Duedahl, adm. direktør Gør visioner til virkelighed SE s vision SE vil skabe de bedste totale kundeoplevelser indenfor energi & klima samt kommunikation og samtidig

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk På de næste sider kan du læse fakta om fjernvarme, solvarmeprojektet og varmeværket i almindelighed. Grdl. 1964 Fjernvarme i Danmark 1,6 mill. ejendomme i Danmark

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem RING SØPARK - BRÆDSTRUP Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Ring Søpark-projektet udføres i et samarbejde mellem: Rambøll PlanEnergi ArCon Solvarme Advansor varmepumpeanlæg Danfoss SKALA

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

ERFA MØDE BORNHOLM NYT FRA FJERNVARMEN

ERFA MØDE BORNHOLM NYT FRA FJERNVARMEN ERFA MØDE BORNHOLM NYT FRA FJERNVARMEN BREAKING NEWS Afgiftsanalysen fremlægges i dag 10-05-2016 Skatteministeren og energi-, forsynings- og klimaministeren vil tirsdag fremlægge den længe ventede tilskuds-

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 23. april 2014

Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 23. april 2014 Velkommen til generalforsamling i Brædstrup Fjernvarme 23. april 2014 30-04-2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg.

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012 Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Direktør Jan Strømvig. Distributionschef Jakob Rasmussen. Plan- og projektchef Peer Andersen. Program Velkomst. Generelt

Læs mere

Fremtidens KV - Anlæg

Fremtidens KV - Anlæg Fremtidens KV - Anlæg - Et kludetæppe af produktionsanlæg Kraftvarmeværk anno 2005 Før alt skulle liberaliseres Typisk kraftvarmeværk 8 Naturgasbaseret produktionsanlæg 8 Gasmotor 8 Drift på tre-ledstarif

Læs mere

NYT FRA DANSK FJERNVARME

NYT FRA DANSK FJERNVARME DFJ NYT FRA DANSK FJERNVARME Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. maj 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu. Regulering af fjernvarmen 500

Læs mere

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025

Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Principoplæg til Kommune Vision om en fossilfri varme- og elforsyning i 2025 Hvordan kan Kommune være frontløber med ny teknologi, spare forbrugerne penge og få en fossilfri varme- og elforsyning på samme

Læs mere

Forslag til fastholdelse af de naturgasdrevne decentrale k/v-værker på el-markedet.

Forslag til fastholdelse af de naturgasdrevne decentrale k/v-værker på el-markedet. Aktuel Forslag til fastholdelse af de naturgasdrevne decentrale k/v-værker på el-markedet. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme har et forslag til, hvordan man kan fastholde de naturgasdrevne decentrale

Læs mere

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang

Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang Grøn omstilling med el i fjernvarmesystemet af Jesper Koch og John Tang DISPOSITION Elektrificering sætter dagsordenen så langt øjet rækker Økonomiske rammer afgør, hvad vi skal investere i Uafhængighed

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fjernvarme eller hvad?

Fjernvarme eller hvad? Fjernvarme eller hvad? Søren Dyck-Madsen Tre spørgsmål 1. Skal vi rulle fjernvarmen ud i hele kommunen og hvad er det langsigtede perspektiv, hvis vi gør det? 2. Hvordan kan vi sikre, at energiforsyningen

Læs mere

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme NOTAT Hvidovre Friluftsbad solvarme MULTIHUSET Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Ejendomsafdelingen Energikonsulent: Per Bæk Nielsen Dato: 23. marts 2015/pnv Da Hvidovre Friluftsbad

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

DANSK FJERNVARMES REGIONALMØDE Direktør Kim Mortensen

DANSK FJERNVARMES REGIONALMØDE Direktør Kim Mortensen DANSK FJERNVARMES REGIONALMØDE 2016 Direktør Kim Mortensen SIDEN SIDST I FJERNVARMENS HUS ENERGISPAREAFTALE REGULERING / IB LARSEN UDVALGET ENERGIPOLITISK STATUS FOKUSPUNKTER I 2016 DANSK FJERNVARME DEN

Læs mere

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Strategi og politik for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...2 Indledning...3 Kommunens varmeplanlægning...3 Lovgrundlaget for varmeplanlægning...5 Planloven...6

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 24. september 2015 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 24. september 2015 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 24. september 2015 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Energiforsyning i landdistrikter

Energiforsyning i landdistrikter Energiforsyning i landdistrikter Per Alex Sørensen 1 Hvorfor vedvarende energi i landdistrikter? Billigere energi Nye arbejdspladserunder etableringog vedligeholdelse Teknologiskudviklingog salgafknow

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere