Dato: 22.november 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 22.november 2004"

Transkript

1 Departementet Holmens Kanal København K Tlf Fax MAC/ J.nr Folketingets Lovsekretariat Dato: 22.november 2004 Under henvisning til Folketingets brev af 15. november 2004 følger hermed i 80 eksemplarer socialministerens svar på spørgsmål nr. S 868, stillet af Anita Knakkergaard (DF). Spørgsmål nr. S 868: Hvad agter ministeren at gøre ved de ansatte i amtsligt og kommunalt regi, der i dag udøver psykoterapi uden at have uddannelsen til dette til stor skade for klienterne, og skal deres uddannelser gennemgås i offentligt regi, og får disse såkaldte psykoterapeuter mulighed for at tage de fag, de mangler for at opnå den ny certificerede uddannelse? Svar: Den certificeringsordning af private uddannelser til psykoterapeut, som kan effektueres fra marts 2005, er en frivillig ordning for de private uddannelser til psykoterapeut. Det vil sige, at det er op til uddannelserne selv, om de vil anmode om en evaluering med henblik på en kvalitetsvurdering på baggrund af de kvalitetskriterier, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Det er uddannelserne, der evalueres med henblik på en vurdering af, om den er i overensstemmelse med kvalitetskriterierne. Det er ikke en kvalitetsvurdering af de enkelte psykoterapeuter. Formålet med certificeringsordningen er for det første at give borgerne en bedre mulighed for at kunne konsultere en psykoterapeut, der har en forsvarlig faglig

2 1 baggrund. For det andet er målet på sigt at højne kvaliteten i de private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet er endvidere af den opfattelse, at ordningen vil have den virkning, at studerende vil søge hen på uddannelser, der er vurderet at være i overensstemmelse med kvalitetskriterierne, og at uddannelser der ikke lever op til kvalitetskriterierne efterhånden vil lukke, fordi der ikke er et tilstrækkeligt elevgrundlag. Endvidere er det Socialministeriets opfattelse, at flere af uddannelserne vil forsøge at justere indhold og struktur, så uddannelserne bliver i overensstemmelse med kvalitetskriterierne. Med hensyn til kommuners og amters brug af psykoterapeuter i deres tilbud til borgerne kan Socialministeriet oplyse, at der er sendt et brev til samtlige kommuner og amtskommuner i november 2004, hvoraf det fremgår, at kommuner og amtskommuner om kortere tid kan efterspørge psykoterapeuter, der er uddannet fra certificerede uddannelser. Brevet vedlægges til orientering. Det er og vil fortsat være kommuners og amtskommuners ansvar, at det personale, som stilles til rådighed for borgerne, er velkvalificeret og har den rette faglige baggrund til at varetage hvervet. Socialministeriet har derfor ikke planer om at gennemgå de kommunalt og amtskommunalt ansatte psykoterapeuters uddannelse. Som nævnt er det kommuners og amtskommuners ansvar at give borgerne et kvalificeret tilbud, og det er op til kommuner og amtskommuner at undersøge, om den enkelte psykoterapeut har den fornødne faglige baggrund. Endvidere har Socialministeriet ikke kompetence til at undersøge den uddannelsesmæssige baggrund eller at pålægge psykoterapeuterne at tage tillægsfag eller lignende. Målet er i stedet at få fjernet disse ukvalificerede psykoterapeuter fra markedet ved, at kommuner og amtskommuner samt borgere og potentielle studerende søger psykoterapeuter uddannet fra de uddannelser, der er vurderet at opfylde kvalitetskriterierne. Socialministeriet skal endelig gøre opmærksom på, at der ikke er tale om dén nye certificerede uddannelse. Der findes et stort antal private psykoterapeutuddannelser, der har et forskelligt videnskabeligt udgangspunkt, forskellige metodikker med videre. Kvalitetskriterierne er derfor beskrevet så bredt, at de ikke på forhånd udelukker anerkendte terapiretninger. Det væsentlige er, at uddannelserne vurderes at have et forsvarligt fagligt indhold, så det som udgangspunkt må forventes, at de uddannede psykoterapeuter både har en god faglig og etisk ballast i deres virke som psykoterapeut. Eva Kjer Hansen

3 2 /Peter Juul Bilag vedlagt: Brev til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl., november 2004

4 3 November 2004 Departementet Holmens Kanal København K Tlf Fax MAC/ J.nr Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut er nu udarbejdet En række konkrete sager har rejst spørgsmålet om, hvordan beslutningsgrundlaget for kommuner og amtskommuner kan forbedres i forbindelse med overvejelser om at involvere psykoterapeuter i løsningen af opgaver efter den sociale lovgivning. På baggrund heraf nedsatte socialministeren i samarbejde med undervisningsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren i januar 2004 en arbejdsgruppe med repræsentation fra de tre ministerier. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet en beskrivelse af, hvilke indholdsmæssige temaer og strukturelle forhold, fx undervisningsform og indhold, længden af uddannelsen, optagelseskriterier mv., som kan indgå i en privat uddannelse til psykoterapeut. Det er vurderingen, at beskrivelsen af kvalitetskriterierne kan bidrage til at sikre et fagligt forsvarligt uddannelsesniveau for psykoterapeuter. Psykoterapeutuddannelserne er i dag som altovervejende hovedregel private uddannelser, hvor hver enkelt uddannelse selv fastlægger indholdet mv. af uddannelsen. Det enkelte uddannelsessted kan derfor vælge at tilrettelægge sin uddannelse svarende til de kvalitetskriterier, som arbejdsgruppen har udarbejdet. Konstateringen af, om en uddannelse er i overensstemmelse med kvalitetskriterierne, kan tilvejebringes af uddannelsesstedet ved at rekvirere en evaluering af uddannelsen foretaget af et uafhængigt og anerkendt evalueringsinstitut, fx Danmarks Evalueringsinstitut. Udgifterne ved evalueringen afholdes af det enkelte uddannelsessted. I forbindelse med overvejelser om at inddrage psykoterapi og psykoterapeuter i kommunernes og amtskommunernes opgaveløsning efter bl.a. den sociale lovgivning vil kommuner og amtskommuner formentlig om kortere tid kunne efterspørge, om den pågældende psykoterapeut har gennemført en uddannelse, der er i overensstemmelse

5 4 med de udarbejdede kvalitetskriterier. Det er Socialministeriets opfattelse, at man herved vil kunne opnå et forbedret beslutningsgrundlag på dette område. Beskrivelsen af kvalitetskriterier for indhold og struktur af private uddannelser til psykoterapeut findes i afsnit 2, side 6-9, i vedlagte oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet kan i øvrigt oplyse, at vi vil orientere psykoterapeutforeningerne m.fl. om dette brev. Socialministeriet vil endvidere i løbet af foråret 2005 udsende en oplysningspjece til borgerne om, hvad de skal være opmærksomme på ved valget af en psykoterapeut. Med venlig hilsen Eva Kjer Hansen /Peter Juul

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi,

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003 J.nr.: 601-11 Socialministeriets strukturanalyse Indholdsfortegnelse Indledning... 7 1. Hovedtrækkene i udviklingen i sektoren fra 1970

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere