Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi, stress og afspænding samt gennemførelse af psykomotorisk praksisudøvelse inden for behandling og individuel undervisning relateret til modulets temaer. Endvidere er der fokus på viden om og udførelse af supervision samt på de faglige og fagpersonlige kompetencer i den professionelle rolle. Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: 1. Redegøre for udvalgt fysiologisk viden i relation til modulets temaer 2. Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer 3. Redegøre for udvalgte skelet- og bevægeapparatslidelser herunder ryglidelser 4. Redegøre for udvalgte terapeutiske retninger og deres betydning i psykomotorisk praksis 5. Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det afspændingspædagogiske og psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer 6. Søge og anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til afspændingspædagogisk og psykomotorisk arbejde inden for modulets temaer 7. Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling 8. Redegøre for og anvende udvalgte supervisionsmetoder 9. Tage vare på sig selv som behandler gennem anvendelse af psykomotoriske metoder 10. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere procesorienterede psykomotoriske behandlingsforløb 11. Etablere, fastholde og afslutte professionel kontakt, dialog og samspil med klienter 12. Identificere, redegøre og argumentere for egne faglige og fagpersonlige supervisionsbehov 13. Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som behandler Fag: Fysiologi Ergonomi og sundhedsfremme, Sygdomslære, Psykologi Sygdomslære Psykologi Videnskabsteori Praktik, Ergonomi og sundhedsfremme, Sygdomslære, Praktik, Ergonomi og sundhedsfremme, Psykomotorisk behandling Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik, Psykologi Fordeling af ECTS-point på modul 7 Psykomotorisk behandling: 1 Fysiologi: 2 Ergonomi og Sundhedsfremme: 2 Somatisk sygdomslære: 2 Praktik: 6 Psykologi: 2 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 7 Modul: 7 Fag: Psykomotorisk behandling ECTS-point: 1 Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling Jf. læringsmål 7) på modul 7 Hvordan anvendes psykomotoriske metoder, herunder forskellige terapeutiske retninger i praksis i forhold til klientens proces i praktikken? Ea Susanne Akasha: Metoder i Afspændingspædagogisk behandling. I: Tekster om faget, Afspænding og psykomotorik, s Psykomotoriske iagttagelsesredskaber og test, samt metoder anvendt i forhold til ergonomi, stress og afspænding Desuden anvender den studerende litteratur fra tidligere moduler og andre fag Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Problembaseret læring Gruppearbejde Hjemmeopgaver Træning af kropslige og praktiske færdigheder Modul: 7 Fag: Videnskabsteori ECTS-point: Faget har ikke selvstændige ECTS-point Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det afspændingspædagogiske og psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer Eksempler på anvendelse af forskellige/mulige videnskabelige metoder, som kan relateres til ergonomi, stress og afspænding Jf. læringsmål 5) på modul 7 Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning 3

4 Modul: 7 Fag: Ergonomi og Sundhedsfremme ECTS-point: 2 Redegøre for udvalgte teorier i Sundhedsfremme på relation til modulets temaer arbejdspladser: Søge og anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til afspændingspædagogisk og psykomotorisk arbejde inden for modulets temaer Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling Jf. læringsmål 2), 6) og 7) på modul 7 Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer Jf. læringsmål 2) på modul 7 Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling Kontakt med og vejledning af borger/klient i praksis Stresshåndtering og trivsel - Hvordan det f.eks kan tænkes ind som en del af arbejdsmiljøet Øvelser til at støtte det enkelte menneske i at udvikle og bruge egne fysiske, psykiske og sociale ressourcer i arbejdssituationer bedst muligt, herunder ændring af vaner Væsentlige forhold i samarbejdet med virksomheder og andre kunder. Før, under og efter en opgave Ergonomiske grundprincipper vedr. ensidig belastende og gentaget arbejde samt løft og forflytning søg: Arbejdsmiljøarbejdet får nye rammer Første resultater om arbejdsmiljø og helbred i Danmark frem mod uelt/nyheder/2012/12/10-foersteresultater-om-arbejdsmiljoe-oghelbred-i-danmark-frem-mod-2020 Torben K. Jensen og Tommy K. Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Forlaget Philosophia, s (S) Prescott, Peter og Børtveit, Tore Sundhed og ændring af adfærd, Gyldendal, Kap 5, s (S) Zachariae, Bobby, Trivsel og håndtering af stress, s , , (S) Servan-Schreiber, David, Behandling af stress, angst og depression uden medicin og terapi, Gyldendal 2004, s , (S) Jf. læringsmål 2) og 6) på modul 7 Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer Søge nyeste viden om arbejdspladsindretning indenfor specifikke arbejdsområder Jf. læringsmål 2) på modul 7 Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling Iagttagelse og analyse af arbejdssituationer fra forskellige brancher Formidle viden om samt vejlede i hensigtsmæssig brug af kroppen i forskellige arbejdssituationer Schwab, Mai-Britt, 10 bud på at lytte til kroppen personlig stresshåndtering, Frydenlund Schwab, Mai-Britt: Kompendium til teori og metode Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, At-vejledning D.3.4 Maj 2005 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde, At- 4

5 Vurdere hvilke psykomotoriske metoder der er relevante i en konkret situation og begrunde valg af metoder ud fra teori og iagttagelse Jf. læringsmål 7) på modul 7 Udarbejde forslag til vejledning om hensigtsmæssig brug af kroppen, i udvalgte brancheområder. Der kan bl.a. arbejdes med analyser af videooptagelser vejledning D.3.2 August Arbejdspladsens indretning og inventar, At-vejledning A.1.15 November 2008 Websites: søg: Indretning af kontor se Faktaark og herunder indretning samt hvad siger loven se Arbejde ved skærme, Branchevejledning om arbejde ved skærme på kontorarbejdspladser. Lavet af BAR kontor. Vejledninger Desuden anvender den studerende litteratur fra tidligere moduler og andre fag Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Iagttagelses- og analyseopgaver Hjemmeopgaver Gruppearbejde og vidensdeling Træning af kropslige og praktiske færdigheder 5

6 Modul: 7 Fag: Fysiologi ECTS-point: 2 Redegøre for udvalgt fysiologisk viden i relation til modulets temaer Jf. læringsmål 1) på modul 7 Hormoner Kommunikationsformer De endokrine kirtler Forhold af betydning for hormonernes virkning Regulering af sekretion Hypofysen m. fl. Kønshormoner Vand- og saltbalancen Regulering af vand- og saltbalancen Hansen, Åse Marie, m.fl.: Hormoner og stress, arbejdsmiljøforskning.dk dk/~/media/boeger-og- rapporter/toksik/toksik-ii-kap- VII.pdf Moberg, Kerstin Uvnäs og Petersson, Maria (2006): Antistress, følelser, empati og social støtte. I Ekman, Rolf og Arnetz, Bengt (red.): Stress, Kbh., FADL s Forlag, s (S) Nyrerne Nyrernes opbygning og funktion Nyrefunktionernes regulering Schibye, Bente og Klausen, Klaus (2011): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, København, FADL s Forlag, s , , , Temperaturregulering Varmebalancen Regulering af legemstemperaturen Temperaturreguleringen i hvile Evt. supplerende artikler såfremt det vurderes nødvendigt Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Skriftlige opgaver Fremlæggelser Modul: 7 Fag: Somatisk Sygdomslære ECTS-point: 2 6

7 Redegøre for udvalgte skelet- og bevægeapparatslidelser herunder ryglidelser Jf. læringsmål 3) på modul 7 At kunne anvende og koble den teoretiske viden til den psykomotoriske praksis med henblik på forståelse for sammenhænge og stillingstagen til interaktion i behandlings- og undervisningssammenhænge Jf. læringsmål 3) på modul 7 Vævsskader - generelle forhold (Holdningsanalyser) Hypermobilitet Reumatiske sygdomme i ryg og nakke: Degenerative ryglidelser Reumatiske sygdomme i muskler: Myofacielle syndromer Fibromyalgi Kronisk træthedssyndrom Whiplash-relateret tilstande Overbelastningsskader i ekstremiteterne Nerveafklemningssyndromer Remvig, Lars m.fl.: Lærebog i muskuloskeletal medicin, Munksgaard Danmark, s , s , s , s Danneskiold-Samsøe, Bente, Hans Lund og Kirsten Avlund (red): Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark, s s , s , s Evt. supplerende artikler såfremt det skønnes nødvendigt. Jørgensen, Grethe: Har du ondt i Ryggen? Afspænding og Psykomotorik Haxthausen, Margit: Hypermobilitet, Afspænding og Psykomotorik Winkler; Rie, Smuk Holdning uden tantepukkel, Afspænding og Psykomotorik Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Træning af kropslige og praktiske færdigheder Dines Johansen, Birgit: Psykomotorisk behandling, Afspænding og Psykomotorik 7

8 Modul: 7 Fag: Psykologi ECTS-point: 2 Redegøre for teori om psykologisk forståelse af stress Jf. læringsmål 2) på modul 7 Gennemgang af udvalgte stressteorier, heriblandt Lazarus & Folkmans kognitive stressteori, samt copingbegrebet. Andersen, L. P. (2007). Arbejdsrelateret Stress fra symptomer til komplekst samspil. Tidsskrift for Arbejdsliv, nr. 2, s (K). Netterstrøm, B. (2007). Stresshåndtering. Kbh., Hans Reitzels Forlag, s (K). Schilling, M. (2012). Psykologi i Sundhedsfag En grundbog. Kbh., Munksgaard, s (K). Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det afspændingspædagogiske og psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer Jf. læringsmål 5) på modul 7 Redegøre for udvalgte terapeutiske retninger og deres betydning i psykomotorisk praksis Jf. læringsmål 4) på modul 7 Der arbejdes med en videnskabelig undersøgelse af opmærksomhedens betydning ved mindfulnessbehandling af stress. En psykomotorisk terapeut har stået for den ene kontrolgruppe. Indkredsning af psykoterapi og samtalen som redskab i behandlingsrelationen Udvalgte terapeutiske retninger: kognitiv adfærdsterapi, mindfulness, dynamisk psykoterapi og et eksistentielt/fænomenologisk perspektiv Jensen, C. G., Vangkilde, S., Frokjaer, V. & Hasselbalch, S. G. (2012). Mindfulness Training Affects Attention or is it attentional effort? Journal of Experimental Psychology: General, vol. 141 (1), s (K). Hougaard, E. (2004). Psykoterapi teori og forskning, 2. udg., Kbh., Dansk Psykologisk Forlag, s , 73 (K). Nørgaard, N. (2007), Den helbredende samtale, Psykolognyt nr. 13, s (K). Hansen, K. B. (2011). Rogers kernebetingelser set i et eksistentielt, fænomenologisk perspektiv. I: Sommerbeck, L. & Larsen, A. B. (red.): Accept, empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis Arven efter Carl Rogers. Kbh., Dansk Psykologisk Forlag, s (K). Kåver, A. (2007). Kognitiv adfærdsterapi. En introduktion. Kbh., Dansk Psykologisk Forlag, s (K). Nielsen, G. H. & von der Lippe, A. L. 8

9 Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som Behandler Jf. læringsmål 13) på modul 7 Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Gruppediskussioner Øvelser Empatisk indlevelse som bro til at forstå klientens livsverden, blandt andet med afsæt i Carl Rogers facilitative betingelser. Inddragelse af praktikerfaringer. (1996). Dynamisk Psykoterapi. I: Nielsen, G. H. & von der Lippe, A. L. (red.), Psykoterapi med Voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Kbh., Hans Reitzels Forlag (K). Rosenberg, N. K., Mørch, M. M. & Arendt, M. (2012). Kognitiv Adfærdsterapi teori og metoder. I: Arendt, M. & Rosenberg, N. K. (red.), Kognitiv Terapi nyeste udvikling. Kbh., Hans Reitzels Forlag (K). Holm, U. (2003). Empati for professionelle mødet mellem hjælper og hjælpsøgende. Kbh., Hans Reitzels Forlag, s (K). Sommerbeck, L. & Larsen, A. B. (2011). Introduktion til Carl Rogers og hans arbejde. I: Sommerbeck, L. & Larsen, A. B. (red.): Accept, empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis Arven efter Carl Rogers. Kbh., Dansk Psykologisk Forlag, s (K). 9

10 Modul: 7 Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper ECTS-point: Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. Disse point hentes fra ECTS-point fra de humanistiske og de psykomotoriske fag Redegøre for og anvende udvalgte supervisionsmetoder Jf. læringsmål 8) på modul 7 Give og modtage supervision s 7 til 11 + bilag (S) Identificere, redegøre og argumentere for egne faglige og fagpersonlige supervisionsbehov Jf. læringsmål 12) på modul 7 Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde 10

11 Modul: 7 Fag: Praktik ECTS-point: 6 Søge og anvende forskningsog udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til psykomotorisk arbejde inden for modulets temaer Indhentning af ny viden gennem søgning og anvendelse af forsknings- og udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til behandling, undervisning og rådgivning i praktikken inden for Jf. læringsmål 6) på modul 7 Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling og undervisning Jf. læringsmål 7) på modul 7 Anvende supervision i forhold til behandling, rådgivning og undervisning Jf. læringsmål 8) på modul 7 Anvende psykomotoriske metoder til at tage vare på sig selv som behandler Jf. læringsmål 9) på modul 7 Tilrettelægge, gennemføre og evaluere procesorienterede psykomotoriske behandlingsforløb samt rådgivning- og undervisningssessioner i psykomotorisk ergonomi og sundhedsfremme. Jf. læringsmål 10) på modul 7 ergonomi, stress og afspænding. Refleksion i logbog over valg af psykomotoriske metoder i behandling og undervisning sat i forhold til faglige iagttagelser samt rammer, forudsætninger, mål og klienternes proces i behandlingsforløbene og rådgivning og undervisning i ergonomi og seundhedsfremme. Anvendelse af sagssupervision, supervision ved hjælp af reflekterende team og bevidnende team i forhold til faglige og fagpersonlige emner Forberedelse til og modtagelse af vejledning Opvarmning Centrering Afgrænsning Grounding Stræk Afspænding Refleksion Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af procesorienterede psykomotoriske behandlingsforløb, med klienter, som findes blandt ansatte på praktikstedet. Journalføring Observation af arbejdsteknik. Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af individuel rådgivning og undervisning i psykomotorisk ergonomi og sundhedsfremme for ansatte på praktikstedet Behandlingsfagets litteratur fra tidligere moduler, litteratur fra andre fag samt selvvalgt forsknings- og udviklingsbaseret artikel. Ivanow, Jan, Problemstillinger i forbindelse med kropsterapi. Eget forlag Bunkan, Berit: Muskelspænding og kropsbillede, Munksgård, 1989 Røder, Ingrid: Holistisk Afspænding Teori & Metode, Forlaget Underskoven, 2004 Jørgensen, Grete: Afspænding - en grundbog. Afspænding og Psykomotorik Schwab, Mai-britt: Kompendium til teori og metode Vestberg, Flemming: Ryglidelser og holdninger, Borgen Birgit Dines Johansen: Psykomotorisk Behandling. Afspænding og psykomotorik,

12 Journalføring Etablere, fastholde og afslutte professionel kontakt, dialog og samspil med klienter og deltagere. Jf. læringsmål 11) på modul 7 Identificere, redegøre og argumentere for egne faglige og fagpersonlige supervisionsbehov Jf. læringmål 12) på modul 7 Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som behandler Etablering, fastholdelse og afslutning af professionel kontakt, dialog og samspil både med klienterne i behandling samt deltagerne i rådgivning og undervisning. Identificering, redegørelse og argumentation i logbog og overfor vejleder for egne faglige og fagpersonlige supervisionsbehov i behandling og undervisning Identifikation og refleksion i logbog og overfor vejleder over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som behandler Jf. læringsmål13) på modul 7 Undervisnings- og arbejdsformer Praktik Logbogsskrivning Journalføring Vejledning Litteratursøgning Arbejde med egen studieplan Arbejde med egen studieplan i praktikken SMTTE-modellen efter Boye Andersen, Frode: Tegn er noget vi bestemmer, JCVU (s) 12

13 Rammer for praktikken Praktikken planlægges som 2 faste dage i løbet af ugen. Praktikken svarer til 2 fulde arbejdsdage af 8 timer hver dag. Derudover lægges den øvrige undervisning på 3 andre dage i løbet af ugen. De to dage placeres ikke nødvendigvis i forlængelse af hinanden. De to arbejdsdage på praktikstedet inkluderer aktiv udøvelse (dvs. direkte klientarbejde/undervisning af grupper og individer) på mindst 5 timer samt planlægning af samme og efterbehandling, herunder journalskrivning og evaluering. Derudover indgår den studerende i det tværprofessionelle arbejde, der har relevans for den studerendes arbejde i praktikken. Den studerende bruger desuden tid på refleksion, logbogskrivning, evt. opgaveskrivning samt søgning af forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for praktikkens område/genstandsfelt. Derudover anvendes tid til vejledning fra vejleder. Den studerende arbejder i videst muligt omfang på arbejdspladsen. Aktiv udøvelse dvs. direkte klientarbejde/undervisning af individer udgør 5 timer. Praktikanten har minimum 4 klienter, som hver tilbydes 7 behandlinger. Herudover observerer praktikanten arbejdsstillinger på 4-6 personer samt planlægger og udfører ergonomisk vejledning efterfølgende. Observationer, faglige og pædagogiske overvejelser samt refleksioner over den praktiske udførelse og egen læring heraf afleveres. Godkendelse heraf indgår i godkendelsen af praktikken. Praktikstedet Praktikken tilrettelægges på praktiksteder, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen. Praktikstederne dækker bredt de psykomotoriske private og offentlige virksomhedsfelter inden for uddannelsessektoren, den pædagogiske sektor samt social- eller sundhedssektoren. Kriterierne for godkendelse af praktiksted er: - at der er mulighed for relevant afspændingspædagogisk og psykomotorisk praksis - at praktikstedet er relevant for den studerendes uddannelse og læring - at praktikstedet tilknytter en ansvarlig kontaktperson for praktikken - at praktikstedet samarbejder med den praktikvejleder, som knyttes til den studerende af undervisningsinstitutionen Praktikken udøves inden for normalområdet (dvs. ikke inden for de psykomotoriske specialområder). De enkelte praktiksteder kan f.eks. godt have virksomhedsfelt inden for specialområdet, men den studerende skal udøve praktikken i forhold til de ansatte på en sådan arbejdsplads. Uddannelsen laver de overordnede aftaler/kontrakter med praktikstederne, herunder rammer, antal af studerende, samarbejde mellem praktiksted, studerende og uddannelsesinstitution og krav til praktikstedet. Uddannelsesinstitutionen etablerer som udgangspunkt aftaler og kontakter til virksomheder, men de studerende er velkomne til at komme med forslag til praktiksteder. Den studerende tildeles et praktiksted af uddannelsen. Studieplan for praktikken Den studerende udarbejder i samarbejde med uddannelsesinstitutionen og praktikstedet en individuel studieplan for praktikken. Studieplan omfatter formål, mål og indhold samt tidspunkter for praktikkens gennemførelse, vejledning, studieaktiviteter (praksisudøvelse), aflevering af opgaver, tilbagemelding på opgaver og lignende. Desuden skal studieplanen indeholde et arbejdsskema for praktikperioden. I forbindelse med forberedelse og gennemførelse af praktikken anvendes SMTTE modellen. Denne model danner baggrund for udarbejdelse af logbog gennem praktikforløbet. Desuden udarbejder den studerende materiale gennem praktikken i form af undervisningsprogrammer, journaler mv. 13

14 Studieplan godkendes af den modulansvarlige og praktikstedet/praktikkens vejleder inden praktikstart. Forsikring Uddannelsessøgende, der på en offentlig eller privat arbejdsplads deltager i en efter uddannelsesplanen godkendt praktik, er forsikret efter lov om arbejdsskadeforsikring. Forsikringen omfatter følger af arbejdsskader, der skyldes praktikken eller de forhold, hvorunder den foregår. Forsikringspligten påhviler den offentlige eller private arbejdsgiver, hvor praktikken finder sted. Etiske retningslinjer Den studerende skal i forbindelse med praktikken følge Danske Psykomotoriske Terapeuters etiske retningslinjer samt regler og retningslinjer, der gælder for praktikstedet og praktikstedets virksomhedsfelt. Vejledning Den studerende har en vejleder på praktikstedet, og denne vejleder er psymotorisk terapeut og arbejder i praksisfeltet med særlige kompetencer inden for det virksomhedsfelt som er genstandsområde for praktikken. Vejlederen er ikke nødvendigvis ansat på det konkrete praktiksted, hvor praktikken udføres men kan have primært arbejdssted på en anden arbejdsplads. Den enkelte praktikvejleder har typisk flere studerende, som vedkommende er vejleder for. Vejledning foregår primært ved direkte kontakt og dialog i forbindelse med praktikken. Det vil sige, at vejlederen overværer den studerendes praksisudførelse i et vist omfang og giver direkte vejledning på dette. Derudover er der vejledning til studerende i forhold til at gennemføre studieplanen. Undervisningsopgaver, som er relateret til praktikken (journalskrivning og undervisningsprogrammer) kan vejlederen give sparring og vejledning på, men godkendelsen og feedbacken på disse opgaver ligger i undervisningen i de enkelte fag, som forløber sideløbende med praktikken. Hver studerende tildeles 5 timers direkte vejledning i praktikforløbet. Vejledningen kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Herudover har vejlederen timer til tilbagemelding på studieplan og mødeaktivitet, som er relateret til den enkelte studerendes praktik. Desuden får vejlederen timer til transport og koordinering med uddannelsesinstitutionens modulansvarlige. Vejlederen har adgang til sekretærbistand fra uddannelsesinstitutionen. Praktikvejlederen og uddannelsesinstitutionen har kontakt omkring den studerendes praktikforløb. Sideløbende med praktikken deltager den studerende i erfa- og supervisionsgrupper på uddannelsen. I disse grupper trænes supervisionsmetoder, som er relevante for praktikken. Bedømmelse og godkendelse af praktikken Praktikken godkendes ved, at praktikvejlederen efter praktikken godkender, at den studerende har gennemført sin studieplan og dermed arbejdet med de læringsmål, som hører under praktikken. Godkendelsen sker ved underskrift på godkendelsesark, som den studerende er ansvarlig for at aflevere til den modulansvarlige inden modulets prøve. Praktikkens læringsmål bedømmes i den samlede prøve for modulet. Bedømmelse Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 7, skal følgende være opfyldt: 14

15 - 80 % tilstedeværelse i praksisfagene ergonomi, behandling, sygdomslære (praktisk) samt i erfagrupperne. - Godkendelse af praktikken. Prøven: Individuel. Eksternt bedømt. Skriftlig, mundtlig og praktisk prøve. I den skriftlige del, som har et omfang af 9-11 normalsider, forholder den studerende sig til læringsmålene ud fra: Sit arbejde generelt i praktikken. Et af sine behandlingsforløb, (tilfældigt udpeget af institutionen) I den mundtlige del forholder den studerende sig til sin skriftlige opgave samt sin praktiske udførelse. I den praktiske del demonstrerer den studerende sine færdigheder og kompetencer i praksis. Der gives en samlet karakter. 15

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra efterårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere