Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi, stress og afspænding samt gennemførelse af psykomotorisk praksisudøvelse inden for behandling og individuel undervisning relateret til modulets temaer. Endvidere er der fokus på viden om og udførelse af supervision samt på de faglige og fagpersonlige kompetencer i den professionelle rolle. Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: 1. Redegøre for udvalgt fysiologisk viden i relation til modulets temaer 2. Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer 3. Redegøre for udvalgte skelet- og bevægeapparatslidelser herunder ryglidelser 4. Redegøre for udvalgte terapeutiske retninger og deres betydning i psykomotorisk praksis 5. Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det afspændingspædagogiske og psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer 6. Søge og anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til afspændingspædagogisk og psykomotorisk arbejde inden for modulets temaer 7. Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling 8. Redegøre for og anvende udvalgte supervisionsmetoder 9. Tage vare på sig selv som behandler gennem anvendelse af psykomotoriske metoder 10. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere procesorienterede psykomotoriske behandlingsforløb 11. Etablere, fastholde og afslutte professionel kontakt, dialog og samspil med klienter 12. Identificere, redegøre og argumentere for egne faglige og fagpersonlige supervisionsbehov 13. Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som behandler Fag: Fysiologi Ergonomi og sundhedsfremme, Sygdomslære, Psykologi Sygdomslære Psykologi Videnskabsteori Praktik, Ergonomi og sundhedsfremme, Sygdomslære, Praktik, Ergonomi og sundhedsfremme, Psykomotorisk behandling Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik, Psykologi Fordeling af ECTS-point på modul 7 Psykomotorisk behandling: 1 Fysiologi: 2 Ergonomi og Sundhedsfremme: 2 Somatisk sygdomslære: 2 Praktik: 6 Psykologi: 2 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL 7 Modul: 7 Fag: Psykomotorisk behandling ECTS-point: 1 Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling Jf. læringsmål 7) på modul 7 Hvordan anvendes psykomotoriske metoder, herunder forskellige terapeutiske retninger i praksis i forhold til klientens proces i praktikken? Ea Susanne Akasha: Metoder i Afspændingspædagogisk behandling. I: Tekster om faget, Afspænding og psykomotorik, s Psykomotoriske iagttagelsesredskaber og test, samt metoder anvendt i forhold til ergonomi, stress og afspænding Desuden anvender den studerende litteratur fra tidligere moduler og andre fag Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Problembaseret læring Gruppearbejde Hjemmeopgaver Træning af kropslige og praktiske færdigheder Modul: 7 Fag: Videnskabsteori ECTS-point: Faget har ikke selvstændige ECTS-point Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det afspændingspædagogiske og psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer Eksempler på anvendelse af forskellige/mulige videnskabelige metoder, som kan relateres til ergonomi, stress og afspænding Jf. læringsmål 5) på modul 7 Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning 3

4 Modul: 7 Fag: Ergonomi og Sundhedsfremme ECTS-point: 2 Redegøre for udvalgte teorier i Sundhedsfremme på relation til modulets temaer arbejdspladser: Søge og anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til afspændingspædagogisk og psykomotorisk arbejde inden for modulets temaer Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling Jf. læringsmål 2), 6) og 7) på modul 7 Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer Jf. læringsmål 2) på modul 7 Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling Kontakt med og vejledning af borger/klient i praksis Stresshåndtering og trivsel - Hvordan det f.eks kan tænkes ind som en del af arbejdsmiljøet Øvelser til at støtte det enkelte menneske i at udvikle og bruge egne fysiske, psykiske og sociale ressourcer i arbejdssituationer bedst muligt, herunder ændring af vaner Væsentlige forhold i samarbejdet med virksomheder og andre kunder. Før, under og efter en opgave Ergonomiske grundprincipper vedr. ensidig belastende og gentaget arbejde samt løft og forflytning søg: Arbejdsmiljøarbejdet får nye rammer Første resultater om arbejdsmiljø og helbred i Danmark frem mod uelt/nyheder/2012/12/10-foersteresultater-om-arbejdsmiljoe-oghelbred-i-danmark-frem-mod-2020 Torben K. Jensen og Tommy K. Johnsen: Sundhedsfremme i teori og praksis, Forlaget Philosophia, s (S) Prescott, Peter og Børtveit, Tore Sundhed og ændring af adfærd, Gyldendal, Kap 5, s (S) Zachariae, Bobby, Trivsel og håndtering af stress, s , , (S) Servan-Schreiber, David, Behandling af stress, angst og depression uden medicin og terapi, Gyldendal 2004, s , (S) Jf. læringsmål 2) og 6) på modul 7 Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer Søge nyeste viden om arbejdspladsindretning indenfor specifikke arbejdsområder Jf. læringsmål 2) på modul 7 Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling Iagttagelse og analyse af arbejdssituationer fra forskellige brancher Formidle viden om samt vejlede i hensigtsmæssig brug af kroppen i forskellige arbejdssituationer Schwab, Mai-Britt, 10 bud på at lytte til kroppen personlig stresshåndtering, Frydenlund Schwab, Mai-Britt: Kompendium til teori og metode Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, At-vejledning D.3.4 Maj 2005 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde, At- 4

5 Vurdere hvilke psykomotoriske metoder der er relevante i en konkret situation og begrunde valg af metoder ud fra teori og iagttagelse Jf. læringsmål 7) på modul 7 Udarbejde forslag til vejledning om hensigtsmæssig brug af kroppen, i udvalgte brancheområder. Der kan bl.a. arbejdes med analyser af videooptagelser vejledning D.3.2 August Arbejdspladsens indretning og inventar, At-vejledning A.1.15 November 2008 Websites: søg: Indretning af kontor se Faktaark og herunder indretning samt hvad siger loven se Arbejde ved skærme, Branchevejledning om arbejde ved skærme på kontorarbejdspladser. Lavet af BAR kontor. Vejledninger Desuden anvender den studerende litteratur fra tidligere moduler og andre fag Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Iagttagelses- og analyseopgaver Hjemmeopgaver Gruppearbejde og vidensdeling Træning af kropslige og praktiske færdigheder 5

6 Modul: 7 Fag: Fysiologi ECTS-point: 2 Redegøre for udvalgt fysiologisk viden i relation til modulets temaer Jf. læringsmål 1) på modul 7 Hormoner Kommunikationsformer De endokrine kirtler Forhold af betydning for hormonernes virkning Regulering af sekretion Hypofysen m. fl. Kønshormoner Vand- og saltbalancen Regulering af vand- og saltbalancen Hansen, Åse Marie, m.fl.: Hormoner og stress, arbejdsmiljøforskning.dk dk/~/media/boeger-og- rapporter/toksik/toksik-ii-kap- VII.pdf Moberg, Kerstin Uvnäs og Petersson, Maria (2006): Antistress, følelser, empati og social støtte. I Ekman, Rolf og Arnetz, Bengt (red.): Stress, Kbh., FADL s Forlag, s (S) Nyrerne Nyrernes opbygning og funktion Nyrefunktionernes regulering Schibye, Bente og Klausen, Klaus (2011): Menneskets Fysiologi hvile og arbejde, København, FADL s Forlag, s , , , Temperaturregulering Varmebalancen Regulering af legemstemperaturen Temperaturreguleringen i hvile Evt. supplerende artikler såfremt det vurderes nødvendigt Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Skriftlige opgaver Fremlæggelser Modul: 7 Fag: Somatisk Sygdomslære ECTS-point: 2 6

7 Redegøre for udvalgte skelet- og bevægeapparatslidelser herunder ryglidelser Jf. læringsmål 3) på modul 7 At kunne anvende og koble den teoretiske viden til den psykomotoriske praksis med henblik på forståelse for sammenhænge og stillingstagen til interaktion i behandlings- og undervisningssammenhænge Jf. læringsmål 3) på modul 7 Vævsskader - generelle forhold (Holdningsanalyser) Hypermobilitet Reumatiske sygdomme i ryg og nakke: Degenerative ryglidelser Reumatiske sygdomme i muskler: Myofacielle syndromer Fibromyalgi Kronisk træthedssyndrom Whiplash-relateret tilstande Overbelastningsskader i ekstremiteterne Nerveafklemningssyndromer Remvig, Lars m.fl.: Lærebog i muskuloskeletal medicin, Munksgaard Danmark, s , s , s , s Danneskiold-Samsøe, Bente, Hans Lund og Kirsten Avlund (red): Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Munksgaard Danmark, s s , s , s Evt. supplerende artikler såfremt det skønnes nødvendigt. Jørgensen, Grethe: Har du ondt i Ryggen? Afspænding og Psykomotorik Haxthausen, Margit: Hypermobilitet, Afspænding og Psykomotorik Winkler; Rie, Smuk Holdning uden tantepukkel, Afspænding og Psykomotorik Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Træning af kropslige og praktiske færdigheder Dines Johansen, Birgit: Psykomotorisk behandling, Afspænding og Psykomotorik 7

8 Modul: 7 Fag: Psykologi ECTS-point: 2 Redegøre for teori om psykologisk forståelse af stress Jf. læringsmål 2) på modul 7 Gennemgang af udvalgte stressteorier, heriblandt Lazarus & Folkmans kognitive stressteori, samt copingbegrebet. Andersen, L. P. (2007). Arbejdsrelateret Stress fra symptomer til komplekst samspil. Tidsskrift for Arbejdsliv, nr. 2, s (K). Netterstrøm, B. (2007). Stresshåndtering. Kbh., Hans Reitzels Forlag, s (K). Schilling, M. (2012). Psykologi i Sundhedsfag En grundbog. Kbh., Munksgaard, s (K). Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det afspændingspædagogiske og psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer Jf. læringsmål 5) på modul 7 Redegøre for udvalgte terapeutiske retninger og deres betydning i psykomotorisk praksis Jf. læringsmål 4) på modul 7 Der arbejdes med en videnskabelig undersøgelse af opmærksomhedens betydning ved mindfulnessbehandling af stress. En psykomotorisk terapeut har stået for den ene kontrolgruppe. Indkredsning af psykoterapi og samtalen som redskab i behandlingsrelationen Udvalgte terapeutiske retninger: kognitiv adfærdsterapi, mindfulness, dynamisk psykoterapi og et eksistentielt/fænomenologisk perspektiv Jensen, C. G., Vangkilde, S., Frokjaer, V. & Hasselbalch, S. G. (2012). Mindfulness Training Affects Attention or is it attentional effort? Journal of Experimental Psychology: General, vol. 141 (1), s (K). Hougaard, E. (2004). Psykoterapi teori og forskning, 2. udg., Kbh., Dansk Psykologisk Forlag, s , 73 (K). Nørgaard, N. (2007), Den helbredende samtale, Psykolognyt nr. 13, s (K). Hansen, K. B. (2011). Rogers kernebetingelser set i et eksistentielt, fænomenologisk perspektiv. I: Sommerbeck, L. & Larsen, A. B. (red.): Accept, empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis Arven efter Carl Rogers. Kbh., Dansk Psykologisk Forlag, s (K). Kåver, A. (2007). Kognitiv adfærdsterapi. En introduktion. Kbh., Dansk Psykologisk Forlag, s (K). Nielsen, G. H. & von der Lippe, A. L. 8

9 Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som Behandler Jf. læringsmål 13) på modul 7 Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Gruppediskussioner Øvelser Empatisk indlevelse som bro til at forstå klientens livsverden, blandt andet med afsæt i Carl Rogers facilitative betingelser. Inddragelse af praktikerfaringer. (1996). Dynamisk Psykoterapi. I: Nielsen, G. H. & von der Lippe, A. L. (red.), Psykoterapi med Voksne fem synsvinkler på teori og praksis. Kbh., Hans Reitzels Forlag (K). Rosenberg, N. K., Mørch, M. M. & Arendt, M. (2012). Kognitiv Adfærdsterapi teori og metoder. I: Arendt, M. & Rosenberg, N. K. (red.), Kognitiv Terapi nyeste udvikling. Kbh., Hans Reitzels Forlag (K). Holm, U. (2003). Empati for professionelle mødet mellem hjælper og hjælpsøgende. Kbh., Hans Reitzels Forlag, s (K). Sommerbeck, L. & Larsen, A. B. (2011). Introduktion til Carl Rogers og hans arbejde. I: Sommerbeck, L. & Larsen, A. B. (red.): Accept, empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis Arven efter Carl Rogers. Kbh., Dansk Psykologisk Forlag, s (K). 9

10 Modul: 7 Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper ECTS-point: Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. Disse point hentes fra ECTS-point fra de humanistiske og de psykomotoriske fag Redegøre for og anvende udvalgte supervisionsmetoder Jf. læringsmål 8) på modul 7 Give og modtage supervision s 7 til 11 + bilag (S) Identificere, redegøre og argumentere for egne faglige og fagpersonlige supervisionsbehov Jf. læringsmål 12) på modul 7 Undervisnings- og arbejdsformer: Gruppearbejde 10

11 Modul: 7 Fag: Praktik ECTS-point: 6 Søge og anvende forskningsog udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til psykomotorisk arbejde inden for modulets temaer Indhentning af ny viden gennem søgning og anvendelse af forsknings- og udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til behandling, undervisning og rådgivning i praktikken inden for Jf. læringsmål 6) på modul 7 Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling og undervisning Jf. læringsmål 7) på modul 7 Anvende supervision i forhold til behandling, rådgivning og undervisning Jf. læringsmål 8) på modul 7 Anvende psykomotoriske metoder til at tage vare på sig selv som behandler Jf. læringsmål 9) på modul 7 Tilrettelægge, gennemføre og evaluere procesorienterede psykomotoriske behandlingsforløb samt rådgivning- og undervisningssessioner i psykomotorisk ergonomi og sundhedsfremme. Jf. læringsmål 10) på modul 7 ergonomi, stress og afspænding. Refleksion i logbog over valg af psykomotoriske metoder i behandling og undervisning sat i forhold til faglige iagttagelser samt rammer, forudsætninger, mål og klienternes proces i behandlingsforløbene og rådgivning og undervisning i ergonomi og seundhedsfremme. Anvendelse af sagssupervision, supervision ved hjælp af reflekterende team og bevidnende team i forhold til faglige og fagpersonlige emner Forberedelse til og modtagelse af vejledning Opvarmning Centrering Afgrænsning Grounding Stræk Afspænding Refleksion Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af procesorienterede psykomotoriske behandlingsforløb, med klienter, som findes blandt ansatte på praktikstedet. Journalføring Observation af arbejdsteknik. Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af individuel rådgivning og undervisning i psykomotorisk ergonomi og sundhedsfremme for ansatte på praktikstedet Behandlingsfagets litteratur fra tidligere moduler, litteratur fra andre fag samt selvvalgt forsknings- og udviklingsbaseret artikel. Ivanow, Jan, Problemstillinger i forbindelse med kropsterapi. Eget forlag Bunkan, Berit: Muskelspænding og kropsbillede, Munksgård, 1989 Røder, Ingrid: Holistisk Afspænding Teori & Metode, Forlaget Underskoven, 2004 Jørgensen, Grete: Afspænding - en grundbog. Afspænding og Psykomotorik Schwab, Mai-britt: Kompendium til teori og metode Vestberg, Flemming: Ryglidelser og holdninger, Borgen Birgit Dines Johansen: Psykomotorisk Behandling. Afspænding og psykomotorik,

12 Journalføring Etablere, fastholde og afslutte professionel kontakt, dialog og samspil med klienter og deltagere. Jf. læringsmål 11) på modul 7 Identificere, redegøre og argumentere for egne faglige og fagpersonlige supervisionsbehov Jf. læringmål 12) på modul 7 Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som behandler Etablering, fastholdelse og afslutning af professionel kontakt, dialog og samspil både med klienterne i behandling samt deltagerne i rådgivning og undervisning. Identificering, redegørelse og argumentation i logbog og overfor vejleder for egne faglige og fagpersonlige supervisionsbehov i behandling og undervisning Identifikation og refleksion i logbog og overfor vejleder over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som behandler Jf. læringsmål13) på modul 7 Undervisnings- og arbejdsformer Praktik Logbogsskrivning Journalføring Vejledning Litteratursøgning Arbejde med egen studieplan Arbejde med egen studieplan i praktikken SMTTE-modellen efter Boye Andersen, Frode: Tegn er noget vi bestemmer, JCVU (s) 12

13 Rammer for praktikken Praktikken planlægges som 2 faste dage i løbet af ugen. Praktikken svarer til 2 fulde arbejdsdage af 8 timer hver dag. Derudover lægges den øvrige undervisning på 3 andre dage i løbet af ugen. De to dage placeres ikke nødvendigvis i forlængelse af hinanden. De to arbejdsdage på praktikstedet inkluderer aktiv udøvelse (dvs. direkte klientarbejde/undervisning af grupper og individer) på mindst 5 timer samt planlægning af samme og efterbehandling, herunder journalskrivning og evaluering. Derudover indgår den studerende i det tværprofessionelle arbejde, der har relevans for den studerendes arbejde i praktikken. Den studerende bruger desuden tid på refleksion, logbogskrivning, evt. opgaveskrivning samt søgning af forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for praktikkens område/genstandsfelt. Derudover anvendes tid til vejledning fra vejleder. Den studerende arbejder i videst muligt omfang på arbejdspladsen. Aktiv udøvelse dvs. direkte klientarbejde/undervisning af individer udgør 5 timer. Praktikanten har minimum 4 klienter, som hver tilbydes 7 behandlinger. Herudover observerer praktikanten arbejdsstillinger på 4-6 personer samt planlægger og udfører ergonomisk vejledning efterfølgende. Observationer, faglige og pædagogiske overvejelser samt refleksioner over den praktiske udførelse og egen læring heraf afleveres. Godkendelse heraf indgår i godkendelsen af praktikken. Praktikstedet Praktikken tilrettelægges på praktiksteder, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen. Praktikstederne dækker bredt de psykomotoriske private og offentlige virksomhedsfelter inden for uddannelsessektoren, den pædagogiske sektor samt social- eller sundhedssektoren. Kriterierne for godkendelse af praktiksted er: - at der er mulighed for relevant afspændingspædagogisk og psykomotorisk praksis - at praktikstedet er relevant for den studerendes uddannelse og læring - at praktikstedet tilknytter en ansvarlig kontaktperson for praktikken - at praktikstedet samarbejder med den praktikvejleder, som knyttes til den studerende af undervisningsinstitutionen Praktikken udøves inden for normalområdet (dvs. ikke inden for de psykomotoriske specialområder). De enkelte praktiksteder kan f.eks. godt have virksomhedsfelt inden for specialområdet, men den studerende skal udøve praktikken i forhold til de ansatte på en sådan arbejdsplads. Uddannelsen laver de overordnede aftaler/kontrakter med praktikstederne, herunder rammer, antal af studerende, samarbejde mellem praktiksted, studerende og uddannelsesinstitution og krav til praktikstedet. Uddannelsesinstitutionen etablerer som udgangspunkt aftaler og kontakter til virksomheder, men de studerende er velkomne til at komme med forslag til praktiksteder. Den studerende tildeles et praktiksted af uddannelsen. Studieplan for praktikken Den studerende udarbejder i samarbejde med uddannelsesinstitutionen og praktikstedet en individuel studieplan for praktikken. Studieplan omfatter formål, mål og indhold samt tidspunkter for praktikkens gennemførelse, vejledning, studieaktiviteter (praksisudøvelse), aflevering af opgaver, tilbagemelding på opgaver og lignende. Desuden skal studieplanen indeholde et arbejdsskema for praktikperioden. I forbindelse med forberedelse og gennemførelse af praktikken anvendes SMTTE modellen. Denne model danner baggrund for udarbejdelse af logbog gennem praktikforløbet. Desuden udarbejder den studerende materiale gennem praktikken i form af undervisningsprogrammer, journaler mv. 13

14 Studieplan godkendes af den modulansvarlige og praktikstedet/praktikkens vejleder inden praktikstart. Forsikring Uddannelsessøgende, der på en offentlig eller privat arbejdsplads deltager i en efter uddannelsesplanen godkendt praktik, er forsikret efter lov om arbejdsskadeforsikring. Forsikringen omfatter følger af arbejdsskader, der skyldes praktikken eller de forhold, hvorunder den foregår. Forsikringspligten påhviler den offentlige eller private arbejdsgiver, hvor praktikken finder sted. Etiske retningslinjer Den studerende skal i forbindelse med praktikken følge Danske Psykomotoriske Terapeuters etiske retningslinjer samt regler og retningslinjer, der gælder for praktikstedet og praktikstedets virksomhedsfelt. Vejledning Den studerende har en vejleder på praktikstedet, og denne vejleder er psymotorisk terapeut og arbejder i praksisfeltet med særlige kompetencer inden for det virksomhedsfelt som er genstandsområde for praktikken. Vejlederen er ikke nødvendigvis ansat på det konkrete praktiksted, hvor praktikken udføres men kan have primært arbejdssted på en anden arbejdsplads. Den enkelte praktikvejleder har typisk flere studerende, som vedkommende er vejleder for. Vejledning foregår primært ved direkte kontakt og dialog i forbindelse med praktikken. Det vil sige, at vejlederen overværer den studerendes praksisudførelse i et vist omfang og giver direkte vejledning på dette. Derudover er der vejledning til studerende i forhold til at gennemføre studieplanen. Undervisningsopgaver, som er relateret til praktikken (journalskrivning og undervisningsprogrammer) kan vejlederen give sparring og vejledning på, men godkendelsen og feedbacken på disse opgaver ligger i undervisningen i de enkelte fag, som forløber sideløbende med praktikken. Hver studerende tildeles 5 timers direkte vejledning i praktikforløbet. Vejledningen kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Herudover har vejlederen timer til tilbagemelding på studieplan og mødeaktivitet, som er relateret til den enkelte studerendes praktik. Desuden får vejlederen timer til transport og koordinering med uddannelsesinstitutionens modulansvarlige. Vejlederen har adgang til sekretærbistand fra uddannelsesinstitutionen. Praktikvejlederen og uddannelsesinstitutionen har kontakt omkring den studerendes praktikforløb. Sideløbende med praktikken deltager den studerende i erfa- og supervisionsgrupper på uddannelsen. I disse grupper trænes supervisionsmetoder, som er relevante for praktikken. Bedømmelse og godkendelse af praktikken Praktikken godkendes ved, at praktikvejlederen efter praktikken godkender, at den studerende har gennemført sin studieplan og dermed arbejdet med de læringsmål, som hører under praktikken. Godkendelsen sker ved underskrift på godkendelsesark, som den studerende er ansvarlig for at aflevere til den modulansvarlige inden modulets prøve. Praktikkens læringsmål bedømmes i den samlede prøve for modulet. Bedømmelse Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 7, skal følgende være opfyldt: 14

15 - 80 % tilstedeværelse i praksisfagene ergonomi, behandling, sygdomslære (praktisk) samt i erfagrupperne. - Godkendelse af praktikken. Prøven: Individuel. Eksternt bedømt. Skriftlig, mundtlig og praktisk prøve. I den skriftlige del, som har et omfang af 9-11 normalsider, forholder den studerende sig til læringsmålene ud fra: Sit arbejde generelt i praktikken. Et af sine behandlingsforløb, (tilfældigt udpeget af institutionen) I den mundtlige del forholder den studerende sig til sin skriftlige opgave samt sin praktiske udførelse. I den praktiske del demonstrerer den studerende sine færdigheder og kompetencer i praksis. Der gives en samlet karakter. 15

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013

VALGFAGSKATALOG. Indholdsfortegnelse. Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013 VALGFAGSKATALOG sfortegnelse Uddrag af BEK 834 af 27/06/2013... 1 Studietur... 2 Drama... 3 Naturfag... 4 Æstetik og kreativitet... 5 Kost og motion... 6 Mindfulness... 7 Psykisk førstehjælp... 9 Vildmarksliv...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Udfyldt af praktikstedet den: Dato: 10. juli 2014 Revideret den: Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere