Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag"

Transkript

1 Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag

2

3 SKABENDE KUNSTTERAPI

4

5 Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a

6 Skabende kunstterapi Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2011 Omslag: Harvey Macaulay, Imperiet Forsideillustration: Tina Hjortsberg Rasmussen Bogen er sat med Legacy hos Narayana Press Ebogsproduktion: Narayana Press ISBN Aarhus Universitetsforlag Århus Langelandsgade Århus N København Tuborgvej København NV Fax Bogen er udgivet med støtte fra Aarhus Universitets Forskningsfond

7 Indhold Kapitel 1 Indledning 7 Kapitel 2 Grundlaget 15 Kapitel 3 Hvordan virker kunstterapi? 38 Kapitel 4 Kunsten i skabende kunstterapi 73 Kapitel 5 De kunstneriske discipliner 106 Kapitel 6 Det kunstterapeutiske landskab 139 Kapitel 7 Kunstterapiernes anvendelsesområder 164 Kapitel 8 Tilgrænsende lærings- og udviklingsprocesser 183 Kapitel 9 Forskning og uddannelse 193 Kapitel 10 Efterskrift 201 Noter 205 Litteratur 212 5

8

9 KAPITEL 1 Indledning Det er digterens klassiske situation. Konfrontationen i timevis, måske i dagevis med det hvide papir, og med bevidstheden om, at i begyndelsen var ordet, men hvilket ord dette ord, som straks vil begynde at forvandle ingenting til alt muligt. For i begyndelsen står der ingenting på det hvide papir. Ikke et ord. (Inger Christensen, 2000, side 52) Ingenting bliver til noget. Det er et vilkår ikke blot i kunsten, men i hele den brogede tilværelse. Og selve det mysterium, at vi eksisterer og at verden eksisterer, reflekteres i enhver skabende proces: Der er nu noget skabt, hvor der før var ingenting. At skabe kunst rækker derfor ud over blot at manipulere med en given virkelighed. Det er også at skabe en virkelighed at manipulere med. Eller med andre ord kaster kunsterfaringen lys på, hvordan vi skaber ikke bare vores verden, men også mening og retning i vores liv. Når kunst møder psykoterapi, er det derfor ikke nødvendigvis for at forstå, forklare og manipulere med psyken, men for at skabe noget nyt. Skabe ny form og skønhed fra flygtige og diffuse erfaringer af lyst og lidelse. På den måde kan kunsten etablere nye bevidsthedsstrukturer sideløbende med de konkrete værker. Her taler jeg om en bestemt type kunstterapi, som vil være hovedfokus i denne bog. En kunstterapi, der bygger på en fænomenologisk forståelse af kunsten og bevidstheden; hvad jeg har valgt at kalde skabende kunstterapi. Vi kender alle til kunstens betydning på forskellig vis: En bestemt musik giver måske ro efter et oprivende møde, en anden stemmer sindet til fest og ballade. Nogle bliver rystet i teatrets mørke, andre oplever, at de møder det, der er vigtigt for dem, i et billede eller et digt. indhold 7

10 Vi er med andre ord alle kunstbrugere, og kunsten er så indbygget i vores menneskeliv og i vores kultur, at mange knap skænker det en tanke. Skulle det alligevel ske, at vi overvejer, hvad kunst egentlig er, fører det til rækker af spørgsmål og mulige fortolkninger. Det gælder både kunst som kategori og det enkelte værk. Denne åbenhed i kunsten, som gør den så vanskelig at gribe begrebsligt, er også med til at gøre den til en potent medspiller i psykoterapi og andre udviklingsprocesser. På de kommende sider vil feltet mellem kunst og psykoterapi blive belyst fra mange vinkler. Jeg ønsker at give en forståelse af, hvordan kunsten kan spille en afgørende rolle i menneskers erfaring af sig selv og deres verden, og tilsvarende hvordan udvikling af nye erfaringer kan spille sammen med det at skabe kunst. Jeg vil desuden præsentere nogle nye begreber og tanker, som kan give en mere klar forståelse af kunstterapierne, samt inspirere til, hvordan skabende kunstterapi konkret kan indgå i behandling af forskellige tilstande. Bogen henvender sig derfor til alle, som er optaget af kunstens mulige rolle i udviklingsprocesser, og her især kommende og praktiserende kunstterapeuter. Desuden vil mennesker, der beskæftiger sig med andre former for psykoterapi og supervision, kunne hente ny inspiration i bogen. Lone søger psykoterapi på grund af en nagende følelse af tomhed. Siden ungdommen har hun haft en oplevelse af, at det hele i grunden kan være lige meget. Trods et godt arbejde og en god familie frygter hun at falde for fristelsen til at tage sit eget liv. Lone 1 mangler noget. Men hun aner ikke, hvad det er, hun mangler. Og hvordan kan hun finde noget, som måske ikke eksisterer mening med et liv f.eks.? Lone har brug for noget, som hverken hun eller hendes terapeut kender. Terapeuten kan derfor ikke løse problemet eller lære Lone, hvordan hun skal overvinde det. I stedet kan kunstterapeuten hjælpe Lone ind i en proces, hvor hun har mulighed for at skabe det, hun mangler. Ved at åbne sine sanser og begynde at skabe midt i meningsløsheden åbnes for, at noget andet kan dukke op. Hun må afprøve og lege med mulighederne, indtil noget måske falder på plads. I denne proces er terapeuten ikke klogere på Lone end Lone selv, han har ingen 8 indhold

11 klare svar eller en fastlagt plan for behandlingen, men må have erfaring nok med de skabende processer til at kunne bevare åbenheden, også når papiret bliver ved at være hvidt i dagevis jævnfør indledningscitatet. Den skabende kunstterapi læner sig tættere op ad kunsterfaringen end ad psykologien. Lones problem bliver altså ikke opfattet som udtryk for en ubevidst konflikt, som skal afdækkes og løses, eller som en forkert tænkning, men ses snarere som et udtryk for, at den bevidsthed, hun har om sig selv og verden, har brug for et andet rum at genskabe sig i. Hvor den analytiske kunstterapi overvejende vil se på Lones tegninger eller andre værker for at forstå hendes billede af sig selv og baggrunden for hendes meningsløshed, vil den skabende kunstterapi snarere kaste Lone ind i en skabende proces: Hjælpe hende til at komponere noget musik, koreografere en dans, forme en skulptur eller male det helt rigtige billede, dvs. et billede der virker for Lone, med henblik på at etablere nye bevidsthedsstrukturer. Om værket virker, er en æstetisk afgørelse, og den skabende kunstterapi bygger på tanken om, at vores sanselige erfaringer er helt afgørende for udviklingen af vores bevidsthed. I dialogen med værket og i det forhold, der opstår mellem Lone, værket og omverdenen, åbnes nye erfaringsmuligheder. Den skabende kunstterapi tilbyder altså et rum til at skabe på kunstens præmisser. Vel vidende at vi måske ingenting finder. Eller at vi måske finder noget helt andet end det, vi søger. Det overraskende er, at netop idet vi giver afkald på at finde noget bestemt, dukker meget ofte nye muligheder op. Nogen vil hævde, at kunst ikke kan bruges til terapi eller andre formål uden at Kunsten derved tabes, og at kunstterapi derfor intet har med kunst at gøre. Kunstværket kræver en åbenhed i tilblivelsen, siges der, som lukker til, når kunsten spændes for en vogn, hvad enten denne vogn er propaganda, reklame eller psykoterapi. Andre vil mene, at kunst kun kan laves af kunstnere med helt særlige talenter og træning, og at almindelige mennesker ikke laver kunst. Med al respekt for disse positioner vælger jeg alligevel uden tøven at kalde mange af de værker, patienterne 2 skaber med deres hjerteblod, for kunst. Også teknisk ubehjælpsomme billeder kan være bevægende og formidle noget betyd- indhold 9

12 ningsfuldt eller åbne for ny erkendelse. Men forudsætningen er, at terapien ikke får lov at kvæle den kunstneriske åbenhed og æstetiske sensibilitet. Skabende kunstterapier fungerer derfor kun, når de kan udfolde sig på kunstens egne ustyrlige præmisser. Frem for kun at være en psykoterapi, som benytter kunst, er skabende kunstterapi derfor et arbejde på kunstens betingelser. Det er netop derfor, denne terapi i ordets egentlige betydning kan blive nyskabende. Dette, at arbejde på kunstens præmisser, giver nogle bestemte vilkår for udøvelsen. Først og fremmest bliver vi som terapeuter nødt til at kaste alle forudfattede teorier og planer til side for at kunne gå ind i en skabende proces med patienterne. Og netop dette kan også være et vældigt potentiale. Kunsten tvinger os ind i et ukendt rum, hvor vi bliver nødt til nærværende at åbne alle sanser og gribe det, som kommer. Her kan ingen være eksperter. Hvad vi som kunstterapeuter skal kunne, er midt i dette uforudsigelige rum at bringe patienterne mest mulig tryghed og tillid. Vi skal holde rummet, dvs. tilbyde en klar struktur og konkrete materialer at arbejde med. Samtidig skal vi være 100 % til stede som medmennesker, som patienterne kan lege med, blive inspireret af, finde tryghed ved og spille bold op ad. Lone oplever, at hendes sanser på en eller anden måde er sløvede som om hendes oplevelser ikke rigtig har betydning. Terapeuten giver hende en klump ler i hånden og opfordrer hende til at forme det uden at tænke, mens de taler videre. Undervejs dukker former op, som de kikker på sammen. Det sidste, der dukker op, er en slags fugl med stort åbent næb. Det ser ud, som om den siger noget. Terapeuten spørger Lone, hvordan fuglen lyder, og hvordan den bevæger sig. Resten af timen udvikler og opfører Lone fuglens sang og dans sammen med terapeuten. Senere opstår en historie om fuglens længsel efter at kunne flyve og angsten for at forlade den snævre klippehule, som den bor i. Fuglen eksisterede ikke, før Lone skabte den med sine hænder, og dens dans blev skabt af Lones dans med terapeuten. De opstod i Lones sanselige omgang med ler og bevægelser. Fuglen blev en del af Lones verden, som fulgte hende gennem terapien. Den kunne næppe være talt frem, så præcist og mangetydigt som den flaksede rundt i rummet. Og fuglens dans talte til de døvede sanser, 10 indhold

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003 The Silent Workshop Sandplay - en terapeutisk metode Indhold : Præsentation af oplæggets forfattere Grundholdningen i vores terapeutiske arbejde Hvad

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

medarbejderudviklingssamtaler.

medarbejderudviklingssamtaler. Medarbejderudviklingssamtalen Side 1 af 6 Medarbejderudviklingssamtalen en god investering? Af Stina Rosted I begyndelsen af 70 erne begyndte idéen om afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler så småt

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere