BP Gas Ukrudtsbrander

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BP Gas Ukrudtsbrander"

Transkript

1 BP Gas Ukrudtsbrander BP Gas For at De kan fa storst muligt udbytte af Deres nye ukrudtsbrander, bor De gennemlase denne betjeningsvejiedning, si De bliver fortrolig med apparatet. BETJENINGSVEJLEDNING

2 Ukrudtsbekempelse pi befastede arealer Ukrudtet skal blancheres For at spare gas og arbejdstid er det vigtigt, at flammebehandling anvendesom en slags blanchering ca. 5 cm over ukrudtet og ikke som en egentlig afbranding, hvor planterne forkuller. Ved blanchering odelagges celleveggene, og planten "fordampe/'sig ihjel. Man ma ikke lade sig snyde af, at planterne kan se ubeskadigede ud lige efter flammebehandlingen, idet planten forst visner efter 2-3 dage. Flammebehandling har stsrst og hurtigst virkning i varmt, tort og blasende vejr. Som kontrol kan man anvende, "Fingertryksmetoden": Man presser et blarf let mellem to fingre. Hvis der efterlades et blivende morkegront marke, tyder det pi stor cellebeskadigelse. U krudtsplanternes tolerance De enkelte ukrudts- og afgrodearter kan reagere forskelligt pa den samme varmebehandling. Det kan skyldes forskelle i bl.a. behiring, vokslag, vand og naringsforhold. Nogle treer og planter kan tsle en kortvarig opvarmning uden skade, mens det gronne sarte ukrudt svides vak. Denne form for flamrnelehandiing kaldes selektiv flammebehandling.

3 Behandling Planterne drabes ikke ved en enkelt flammebehandling, da vekstpunktet ikke rammes af flammen. I perioder, hvor vaksten st6r stille p.g.a. kulde eller tsrke, er behandlinger overflodige. I en tor sommer kan der siledes vare 6 uger eller maske mere imellem behandlingerne. Antallet af de nodvendige Arlige behandlinger vil derfor variere fra ir til ir. Det er en fordel at starte flammebehandling tidligt pa for6ret, mens ukrudtsplanterne pa kimstadiet. Endvidere bsr man fortsatte bel- -ndlingen til sent p6 efter6ret for derved at reduceren stor del af jorcrcns frsreserve og opn6 stsrst virkning og langtidseffekt. Er arealet meget ukrudtsbefangt ved starten af behandlingen er det en fordel "at komme i bund" ved at flammebehandle med 8-10 dages mellemrum i startperioden. Resten af Aret ma der p6regnes behandling hver anden eller tredje uge. Fleririgt ukrudt som f.eks. Melkebstter kan dog ikke paregnes f,ernetotalt, hvorfor der ma suppleres med ntekanisk eller anden punktbehandling. Befastelsens betydning Befestelsens type har ogsa betydning for beskyttelsen af ukrudtsplanterne. PA arealer som f.eks. fliser eller brosten st6r pianterne mere beskyttet nede mellem stenene. Det tilsvarende gor sig i endnu hojere grad geldende for perlesten, hvor planterne kan sti halvt skjult nede mellem stenene. Pi denne type af arealer gir udsultningen derfor langsommere. Hvis det er uacceptabelt, m6 mellemrummet mellem beh.ndlingerne i stedet reduceres. Anvendelsesmuligheder Flammebehandling er ideel, hvor underlaget er: Grus, asfalt, natursten, betonfliser, betonsten, mursten, cinders/slagger, perlesten og lignende. Man bor ikke varme lengere tid pi samme sted, da underlaget derved kan beskadiges. Ved afbranding narr prydplanter og hekke bsr flammen afskermes, sd disse ikke beskadiges.

4 Sikkerhedsregler o Lad aldigborn betjene ukudtsbrenderen. o Pas pa papir, tor vegetation og lignende, som kan gd i brand, nirflammen rettes mod det. Ver iser opmarksom pi hojt torl gres mellem hekplanter og buskacis.. Sluk a/fid branderen, n6r du forlader den, ogei selv om det kun er et ojeblik. o Skift aldrig gasflasker i nerheden af Aben ild. ' Leg aldrig flasken ned, ogforvisdig om, atdenstfosikkefii opreisi stilling under brug. e fiontroll6r jevnligt gasslangeme for revner i overfladen, og udskift dem ved den mindste tvivl. o Siuk omgiende braenderen, hvis gaslugt konstateres.. Kontroll6i om alle samlinger er forsvarligt sammenspendte. Brug ikke vold eller uegnet vadctoj. o Utetheder mi aldig opsoges med 6ben ild. Brug en 50% sebevandsoplosning, som pasmoresfange og samlinger med en pensel. Eventuelle utaetheder vil da vise sig med bobler. Forsog ikke selv at foretage reparationer, men henven dig til din gasforhandler. Atgg' re 3P Gas A/S Hasselager Centervei 15 Posilboke Viby J. - Aihus Telefon: t -- EFGa;l

5 BRUGSANVISNING Ukrudtsbrrender, midi m. & u. piezo, model nr. l & l o ANVENDELSE HAndtag og breender benyttes i forbindelse med flaskegas d.v.s. til Butan, Propan eller blandinger af disse gasser.

6 Alle tal i parentes, f.eks. (l) henviser til figuren pa side 3.. FORBRUG A) Sorg for at slangeforbindelsen (3+4) er forsvarligt sammensp ndt (mod uret) B) C) HAndhjulene (1+2) skal vere lukket (med uret). Aben for gassen pa flaskeventilen og kontroller at alle forbindelser er t tte. I BRUC E) HAndhjul (l) Abnes,2-3 ontgange (mod uret). F) VAgeblus (2) Abnes. G-l) Brander med piezo: Tryk pn den sorte knap (7) pa piezoen, OBS! nir brenderen tandes med piezotanderen skal gassen kun sirsmme meget svagt, ellers antandes gassen ikke. G-2) Brander uden piezo: Brenderen antendes ved rnundingen. H) VAgeblus indstilles (rnc,d uret) efter snske. D Nar spareventilen (5) aktiveres, kan der arbejdes med fuld flamme. Flammen skal brande roligt og ensartet. Hvis den hopper eller der er en skrer, gul flamme, skal der straks lukkes for gasser, 4e der er risiko for:. Utetheder ved brender. Stoppet eller defekt dyse. EFTERBRUG J) Luk for gassen pa flasken K) Lad gassen i slangen brzende af inden der lukkes for handhjulene (l+2) (med uret) side 2

7 Beslag (6) kan beny'ttes tir eventuel pemonrenng af flammeskarm v.'r l0 o VEDLIGEHOLDELSE L) Alle gevindsamlinger mellem handtag og slangeforbindelse, skar ved demonterrng (med uret) og opbevaring beskyttes mod snavs og beskadigelse srde 3

8 A rtv at de ls e af u kr u dts b re n de re n : Bevag den tendte brander henover ukrudtet, som skal van'nes op til bladene bliver msrke. Det er ikke meningen, at ukrudtet skal brandes, da det blot har samme effekt som en klipning. Ved en let opvarmning, blanchering, odelagges cellevaggene og planten dor p.g.a. udtorring. Fuld virkning af flammebehandlingen kan normalt fsrst ses efter 3-4 dage. Snri et-irige planter dor efter en eller to bchandlinger. mens nogle arter, gras og fleririgt ukrudt, krrever gentagne behandlinger.,::...::.- TEKNISKE SPECITIKATIONER: Gasart: Kategori \.. (F-gas) : Forbrug: 1400 g,4r ": '- Gastryk: 0,5 -.2 bars Slange: 6 mm,'hojtryksslange. Vagt: 830 g excl. glange -' Fabrikant: EXeCf DANMAR.KCASARMATLE. ' Faaborgvejl$;:g6x 8214, DK Type: u/piezo, 15359Oar/piezo Godkendelse: DG 3260

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret

produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 Hvad er F-gas? Vi giver dig svaret produktinformation fra kosan gas 08.2011 F-gas er en effektiv, fleksibel og miljøvenlig energikilde nu og i fremtiden Flaskegas

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere