Kære borger i Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære borger i Næstved"

Transkript

1 VALGPROGRAM

2 Kære borger i Næstved På min cykeltur hjem fra borgmesterkontoret lægger jeg altid vejen forbi Næstved Havn. Da jeg blev valgt som borgmester i 2011 var vi midt i den økonomiske krise, og som et alt for synligt symbol på krisen stod den nyopførte, grønne Maxbank-bygning helt tom med store til leje -skilte i vinduerne. Derfor påtog jeg mig det, som den første opgave, at få det store hus midt i kommunen fyldt op med ny aktivitet, der peger fremad for hele kommunen. Midt i en krisetid, hvor tvangsauktionerne fyldte avissiderne og investeringsviljen var lig nul, skulle vi i Næstved Kommune gå foran og vise, at vi kunne skabe ny vækst i den store, nedlagte bankbygning. Det lykkedes! Efter mange fremvisninger, hvor jeg personligt har vist undervisningsrektorer rundt i den tomme bankbygning, samt en enestående opbakning fra et enigt byråd, genåbner det store hus nu med nye videregående uddannelser, som vi har trukket til Næstved Kommune. Det gælder bygningskonstruktører og administrationsbachelor-uddannelserne. Og det, som mange i årevis har sagt var umuligt, nemlig at få et universitet til Næstved, er endda lykkedes, idet både DTU og på sigt også RUC vil leje sig ind på en etage. I hundredvis af unge mennesker skal fremover uddannes lige her, i Næstved, og øverst oppe kommer en privat restaurant til at have lokaler. Det viser mig - at ja - krisen har også været hård ved os i Næstved. Og ja, vi har kæmpe udfordringer på grund af en skandaløs dårlig statslig infrastruktur (se hvad vi vil gøre ved det i kapitlet om trafik og motorvej til Næstved) og en uforståelig regional sygehusplanlægning. Men hvis man har fightervilje, de rigtige idéer og værdier og er parat til at løfte i flok, så kan alt lade sig gøre. Den tankegang skal præge fremtidens Næstved Kommune, hvis det står til mig. Som borgmester er det helt grundlæggende for mig, at vi skal arbejde bredt sammen i Næstved Byråd. Hver dag skal vi være åbne over for at tage nye initiativer op - både når de kommer til os udefra, eller når vi selv får øje på dem. Arbejdet med at sikre udvikling og arbejdspladser skal ikke gå til grunde på grund af et uenigt byråd. Udviklingen må ikke gå i stå, heller ikke i krisetider, som dem vi oplever for øjeblikket, men samtidig skal vi være påpasselige med ikke at gå med på urealistiske eksperimenter. For os socialdemokrater er velfærden i form af en tryg ældrepleje i sikre hænder, gode skoler med suveræne lærere i de bedste rammer og kvalitet i børnepasningen nemlig helt afgørende for hverdagen. De værdier skal vi ikke spille hasard med. På de næste sider kan du læse om nogle af de ting, Socialdemokraterne vil stå i spidsen for i de kommende fire år. Her fortæller vi hvorfor det er os, der er bedst til at lede samarbejdet for hele den store Næstved Kommune, også i fremtiden. Vi ser både fremad og kender historien. Med venlig hilsen Carsten Rasmussen Borgmester i Næstved siden

3 3

4 4

5 Løs Næstveds trafikproblemer nu Væksten i Næstved Kommune er sket på trods af de klart utilfredsstillende trafikforhold, vi som kommune tilbydes af staten. Det er af altafgørende betydning, at vores trafikproblemer løses nu, så vores erhvervsliv kan få fornyet vækst, tiltrække de rigtige medarbejdere og få varer og produkter transporteret hurtigt og sikkert til og fra Næstved. Trafiknettet til og fra Næstved er hovedsageligt statens opgave. Nu begynder anlægget af den nordlige omfartsvej som en 2+1 vej, og derfor skal arbejdet intensiveres for at Næstved kommer tættere på det landsdækkende motorvejsnet. Det kræver benarbejde og politiske alliancer, og derfor er socialdemokrater med til at løfte arbejdet sammen med erhvervslivet i Motorvejskomiteen, der arbejder for Den sjællandske tværmotorvej fra Rønnede til Næstved, Slagelse og Kalundborg. Lad det være sagt, så det ikke er til at misforstå: Vi helmer ikke før spaden er i jorden og asfaltmaskinerne er fyldt op til Næstvedmotorvejen. Internt i kommunen er det vigtigt med et godt og sikkert trafiknet, så borgerne let kan komme til og fra arbejde, på indkøb og til fritidsaktiviteter. Det kræver gode veje og cykelstier, så også de bløde trafikanter kan komme sikkert frem. Ikke mindst er det vigtigt med gode og sikre skoleveje. Kommunen er parat til at levere sin del af investeringerne til vejnettet. I de seneste år er der endelig kommet gang i vejudbygningen. Den østlige fordelingsvej er åbnet fra Køgevej til Præstøvej og det skal afsluttes med stykket fra Præstøvej til Vordingborgvej. Samtidig med udviklingen af vejnettet skal der sikres gode cykelstiforhold ikke alene for at tilgodese den lokale trafik, men også for at tiltrække cykelturister. Derfor hører gode regionale cykelstier med i trafikplanlægningen. De kan også være med til at give en tættere kontakt mellem folk i byen og den skønne natur, som omgiver den. Det er også vigtigt med en god kollektiv trafik både til den mere intensive trafik i selve Næstved, men også mellem de store og små bysamfund på landet. Specielt er det vigtigt at de forskellige kollektive trafikmidler spiller godt sammen, så borgerne får den bedst mulige service hvor man dog også må tage hensyn til de knappe økonomiske midler, der er til rådighed. Det samme gælder for jernbane og togtrafik. Vi vil fortsat presse på for at få løst problemerne og forbedre trafikforholdene for togpendlerne fra alle kommunens tre pendlerstationer, Næstved, Glumsø og Holme-Olstrup samt fastholde Næstved Nord som en attraktiv station til at binde kommunen sammen. Derfor vil vi: Intensivere presset og bruge alle tilgængelige midler for at få en motorvej til Næstved. Arbejde for et sammenhængende net af sikre cykelstier i kommunen med god skiltning og rutekort tilgængeligt på nettet. Arbejde for at styrke den kollektive trafik og sikre bedre sammenhæng i køreplanerne. Arbejde for at de europæiske hurtigtog standser i Næstved mellem København og Hamborg, når Femernforbindelsen åbner. Arbejde for at der er bedre togdækning til de mange pendlere på Glumsø Station samt at nyinvesteringerne i jernbanen vil betyde flere afgange og markant hurtigere rejsetid Næstved-København. Et stiprojekt som Fodsporet, der udnytter resterne af jernbanen mellem Næstved og Slagelse med en afstikker til Skælskør, er et eksempel på, hvordan byernes befolkning kan komme i tættere kontakt med den omgivende natur. Det giver også gode muligheder for at være cykelturist i Næstved Kommune det vil vi gerne have mere af, men det kræver investeringer udefra. 5

6 Vi skal skabe flere lokale arbejdspladser Den vigtigste opgave er at sikre arbejdspladser til de mennesker, der bor i hele Næstved Kommune. Det giver tryghed for den enkelte familie - og det giver muligheder for velfærd og vækst i kommunen. Derfor har vi etableret en helt ny erhvervsservice, der skal sikre den optimale service og skaffe resultater af de strategiske satsninger, både til eksisterende virksomheder og for at tiltrække nye. Strategien er klar: Næstved skal kendes som en af Danmarks absolut mest erhvervsvenlige kommuner. Det er vigtigt for Socialdemokraterne, at Næstved kan tiltrække en bred vifte af virksomheder. Sådan kan vi lokalt skabe fuld beskæftigelse til mennesker med forskellig uddannelsesbaggrund. Vi vil også sikre os at erhvervsvirksomheder, der samarbejder med Næstved Kommune, skal påtage sig et ansvar for at skabe lærlinge/ praktikpladser og for ordnede overenskomstmæssige forhold på de arbejdspladser, som det offentlige bidrager til. Dette vil vi blandt andet gøre ved at skrive sociale klausuler ind i teksten til offentlige udbud. Derfor vil vi: Styrke vækstmulighederne for erhvervslivet. Gøre Næstved til en af Danmarks absolut mest erhvervsvenlige kommuner. Sikre, at der er den rigtige arbejdskraft at få uddannelse, praktikpladser og efteruddannelse af ledige, jobrotation og voksen/efteruddannelse. Støtte maksimalt op om at skabe private arbejdspladser. 6

7 Vores fælles skole Vores folkeskoler er for alle borgernes børn, også dem der ikke benytter dem. De skal forberede børn og unge til at være borgere i vort fælles demokratiske samfund. Folkeskolen skal være med til at give muligheder for alle også dem der ikke kommer fra boglige hjem. Det er vigtigt for os socialdemokrater, at eleverne får et godt og solidt fagligt grundlag i skolen. De skal både være fagligt dygtige og være glade for at gå i skole. Vi ser skolen både som uddannelse og som fællesskab, der giver eleverne et solidt grundlag i livet. Folkeskolens ressourcer skal udnyttes effektivt og skal styrke børn og unge, så de er klar til fremtiden. De skal blive aktive medborgere både på uddannelsessteder, i arbejdslivet og i familielivet. Alle kommunens folkeskoler behøver ikke at være ens. Der er plads til forskellighed. Der er store og små skoler, byskoler og landskoler men det skal også være muligt at satse på et bestemt område og profilere sig på det, f.eks musik, teater, sport, natur. Der skal være en god og effektiv bro fra folkeskolen til erhvervsskoler, gymnasier og erhvervsliv. Vi ønsker en god uddannelsesog erhvervsvejledning i folkeskolerne. Det skal være nemmere for eleverne at vælge ungdomsuddannelse. Det er vigtigt for os: At eleverne bliver både fagligt dygtige og kompetente borgere. At skolerne i Næstved Kommune kan være forskellige. At eleverne bliver gode til at vælge ungdomsuddannelse og får hjælp til det. At folkeskolen er med til at give gode muligheder for alle børn. 7

8 Et rigt fritids- og kulturliv På en række områder, ikke mindst inden for børne- og ungdomskulturen, er der i Næstved skabt et miljø, som der står respekt om landet over. Næstveds børnefamilier kan vælge mellem nogle af de bedste tilbud i Danmark, når det gælder børneteater og børnekultur. Det er en udvikling, som Socialdemokraterne er stolte over og vil arbejde videre med. En bred vifte af aktiviteter inden for dette felt er med til at give børn og unge gode fritidsinteresser, også for dem hvor f.eks. idræts- og foreningsaktiviteter ikke står i første række. Her er Næssi et begreb for ethvert barn opvokset i Næstved ligesom alle børn i Næstveds dagpasningstilbud mellem 1½ og 10 år er garanteret to teaterforestillinger om året. Også for de lidt ældre børn og unge er der skabt en række miljøer, der fremmer deres kultur- og fritidsaktiviteter, som mange af dem har fået igangsat allerede i Næssi -alderen. Inden for de seneste år er der indrettet aktiviteter for de unge i Jernbanegade 10. Socialdemokraterne vil gerne arbejde på at udbygge det til et ungdommens kulturværksted i samarbejde med ungdomsskolen. Der skal være mulighed for at skabe teater, musik, billedkunst og hvad de unge ellers ønsker. Næstveds unge er aktive og kreative og kendt i hele landet for at være det. Næver er et varemærke for de unge, et kærligt-ironisk navn for den by, de er vokset op i. Vi ønsker at miljøet stadig er stærkt og forankret i kredsen omkring ungdomsskolen og Jernbanegade 10. Socialdemokraterne tror på og arbejder for en aktiv deltagelse af alle kommunens borgere. Uanset om man er født i Næstved, i resten af Danmark eller et helt andet sted, så er man en del af fællesskabet. Derfor har man også ansvar, pligter og rettigheder. Der er brug for alle, og alle kan bidrage til fællesskabet og vi er alle en del af fællesskabet. Derfor er det vigtigt for os ikke at dele op i dem og os, ikke at grave grøfter og skabe afstand, men at skabe plads til bredde og forskellighed uden at blive eftergivende og lukke øjnene for de steder, hvor der er problemer, der skal løses. For socialdemokraterne går eliten og bredden hånd i hånd. Der er ikke nogen elite, uden en bredde, og bredden bliver til stadighed inspireret af elitens resultater. På sportsområdet vil vi derfor fortsat 8

9 arbejde for både en stærk bredde og for en elite, der inden for udvalgte områder kan markedsføre Næstved og give os alle oplevelser, vi aldrig glemmer. Når vi har åbnet de to nye store idrætshaller i kommunen, kommer turen til at opgradere andre faciliteter. Med to af landets største fodboldklubber og et væld af mindre, er der behov for at få anlagt flere kunstgræsbaner. Det arbejde skal kommunen medvirke til. På trods af flere svømmehaller, suveræne strande og et udendørs svømmebassin er mulighederne for at tage hele familien med en dag i et Svømmeland ikke optimale i dagens Næstved. Derfor tager mange indbyggere til nabokommunerne for at boltre sig i bølger, udspring, vandrutchebaner mm. Socialdemokraterne mener, at tiden er inde til at Næstved får etableret et stort vandland for hele familien, der tilbyder sunde og aktive fritidsaktiviteter for alle kommunens borgere. I løbet af valgperioden vil Socialdemokraterne derfor arbejde for en finansiering af Næstved Vandland, blandt andet ved salg af kommunale virksomheder, hvis samfundsøkonomien er den rigtige. Socialdemokraterne vil gå nye veje og undersøge om Næstved Vandland med fordel kan opføres som et OPP-projekt i samarbejde mellem det offentlige og private selskaber. Det er vigtigt med fællesskaber og netværk af mange slags rundt om i en kommune som Næstved. Ikke mindst er det vigtigt, at kommunen understøtter de initiativer, der opstår hos større og mindre borgergrupper. Et godt foreningsliv er f.eks. forudsætningen for, at også yderområderne tilføres livskraftige ressourcer. Ikke mindst inden for motionsområdet er det værd at satse på det frivillige arbejde til gavn for os alle. Her vil vi socialdemokrater gerne støtte op om de lokale initiativer. Derfor vil vi arbejde for: En stærk børnekultur. Bedre fritidsfaciliteter med bl.a. Næstved Vandland og kunstgræsbaner. At udbygge Jernbanegade 10 til ungdommens kulturværksted. At styrke foreningslivet og de frivillige fællesskaber. At sikre rummelighed og plads til alle i foreninger og andre fællesskaber. 9

10 Handicappede, psykisk sårbare og socialt udsatte Borgere med fysisk funktionsnedsættelse og borgere med psykisk sårbarhed samt socialt udsatte skal sikres rettigheder og vilkår, der sætter dem i stand til med den nødvendige støtte at leve et godt liv på egne præmisser. Borgeren skal i lyset af medborgerskabstanken have valgmuligheder og indflydelse på kommunen og dens serviceydelser. Medborgerskabspolitikken stiller krav til borgeren om medvirken i det omfang, det er muligt, og krav til medarbejderne om i videst muligt omfang at understøtte borgeren i at tage ansvar for eget liv. Der er derfor vigtigt for os: At arbejdsliv og fritidsliv bidrager til at øge borgerens sundhed og følelse af samhørighed med samfundet og til at skabe tilfredshed i hverdagen. At borgeren i sit fritidsliv, hvor det er muligt, drager nytte af foreningslivet og det frivillige sociale arbejde. Men det er også vigtigt, at kommunen udvikler tilbud til de borgere, der ikke kan rummes i det etablerede foreningsliv. De pårørende og øvrige netværk skal inddrages i det omfang borgeren ønsker det, da pårørende og netværk skal ses som en resurse. 10

11 De ældre Lad os starte med en god nyhed: Vi lever længere end før, og det gælder naturligvis også for Næstved Kommunes indbyggere, at vi alle er mere friske i en sen alder. Så set i medborgerperspektivet er det at blive ældre ikke i sig selv en situation, der kræver en kommunal indsats. Den ældre medborger skal mødes med respekt i forhold til selv- og medbestemmelse. Så formålet med den kommunale indsats må være at hjælpe og opmuntre borgeren til længst muligt at mestre eget liv, for det øger livskvaliteten at være uafhængig. Kommunen skal på den anden side sikre, at de borgere, der har brug for særlig hjælp og støtte, også får den; gerne i samarbejde med pårørende og borgerens øvrige netværk. Det er derfor vigtigt for os: At metoderne i projektet Øvelse gør mester udbredes mest muligt, så borgeren oplever større uafhængighed og meningsfuldhed i eget liv. Hvis vi gør det rigtigt, frigøres der tilmed hænder, der kan bruges, hvor behovet er størst. At understrege vigtigheden af, at hjælp og støtte til borgeren gives efter en grundig dialog med borgeren og evt. pårørende og netværk. På den måde bliver borgerens ønsker omdrejningspunkt for tildelingen af hjælp og støtte. 11

12 Miljø og klima Vi skal hele tiden tænke på miljø og energiforbrug, når vi bygger nyt eller renoverer kommunens mange bygninger. Hele tiden skal der være fokus på, om det kan gøres mere energirigtigt. Her skal vi være parat til at tænke utraditionelt. Sådan som man gjorde i Næstved, da man frilagde en del af Susåen og skabte et rekreativt område tæt på bymidten og samtidig etablerede en række regnvandsbassiner til at modvirke oversvømmelser efter voldsomme regnskyl. Man kan også lave alternative udnyttelsesmuligheder af f.eks. regnvandsbassiner, så de kan bruges til skaterbaner og streetbasket, når det ikke regner. Kommende p-pladser kan også indrettes uden de store asfalteringer, der virker generende for det naturlige afløb efter regnskyl. Der kan f.eks. bruges løsninger med åbne sten, hvor der vokser græs op. I det hele taget gælder det om at tænke utraditionelt, når man skal søge at få nedsat miljø- og energiforbruget. Det gælder både for bygninger, transport og ved alle indkøb og måder at handle på i hverdagen. Derfor skal gode ideer fra de ansatte også samles op og de gode ideer bredes ud. Derfor vil vi arbejde for: At kommunens bygninger gøres mere energirigtige At de ansatte opmuntres til at tænke på energibesparelser og dele deres ideer med hinanden At indtænke kreative måder at behandle regnvand for at forhindre oversvømmelser 12

13 Medarbejderne er vigtige repræsentanter for kommunen hver dag Hver dag står flere tusinde medarbejdere fra Næstved Kommune klar til at hjælpe borgerne med et hav af opgaver. Det sker som sosuhjælper, som lærer og i andre jobs, hvor medarbejderen kommer i direkte kontakt med borgerne. Andres indsats foregår mere diskret på et kontor, hvor man ikke taler med borgerne så ofte. Alle medarbejdere har en vigtig opgave i bestræbelserne på at gøre Næstved Kommune til et godt sted at bo. Vi er stolte af de mange dygtige og ansvarlige medarbejdere, der er ansat i Næstved Kommune. Specielt i krisetider som i disse år stilles der ekstraordinært mange krav til de ansatte. Vi skal alle være med til at værdsætte den indsats de laver i dagligdagen, når de på den ene eller anden måde skal bistå borgerne. Derfor er vigtigt, at medarbejderne tilbydes et godt arbejdsmiljø, og at de hver især bliver respekteret for deres arbejdsindsats. Det er med til at gøre den enkelte til en vigtig repræsentant for kommunen i kontakten med borgeren. Vi skal også påtage os socialt ansvar: Skabe elev- og praktikpladser i mange forskellige former. Efter- og videreuddannelse til medarbejderne. Job-rotation. Flexjob. 13

14 Næstved er fremtidens uddannelsesby med nyt Campus I Næstved er der mulighed for over en årrække at samle ikke kun byens nuværende uddannelsesinstitutioner i en fælles uddannelsescampus ved Næstved Station. Også udenbys institutioner har udtrykt interesse i at blive en del af et uddannelsesmiljø centralt beliggende i et aktivt bysamfund, og allerede nu er forløberen til Campus Næstved godt i gang i den tidligere bankbygning på havnen. Her har vi en af nøglerne til fremtiden: Det skaber bedre uddannelsesmuligheder for Næstveds unge samtidig med, at det kan tiltrække andre unge til byen. Ikke alene vil det være til stor fordel for vore unge, men det vil også skabe nye arbejdspladser i Næstved-området. Det kræver god og forudseende planlægning at etablere et campusområde af de dimensioner, som der her lægges op til. Der skal bygges bygninger, der skal laves veje og parkeringspladser. Der bliver meget trafik, både i byggeperioden og bagefter. Dels kan det blive aktuelt at vente på nogle af uddannelsesinstitutionerne i både ti og tyve år, dels er der et stort hensyn at tage til de beboere, der for øjeblikket bor i og op til områderne. Mange har lyst til at bo her i mange år endnu. Andre kan være bange for at blive forhindret i at flytte fra området, selv om de gerne vil, fordi der vil være usikkerhed om hvordan fremtiden vil påvirke deres ejendom. Her må der arbejdes for at skabe løsninger, der tilgodeser såvel udviklingens krav som de nuværende beboeres behov. Det er vigtigt for os, at der stadig bor og lever mennesker i området. Derfor skal vi sikre, at deres hverdag ikke påvirkes mere end nødvendigt. Der skal laves trafikplan for området, som både sikrer adgang for pendlere og stilleområder for beboerne. Derfor skal der arbejdes både med veje og parkeringsforhold. Vi vil sikre: En god og ordentlig planlægning og information til borgerne i området At der arbejdes med trafikplanlægning, som både tilgodeser beboerne i området og de mange pendlere til stationen At campus etableres med så mange uddannelser, som muligt vi og vores unge mennesker har brug for det 14

15 15

16 i Næstved Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune Gruppebilledet viser fra venstre: Laila Poulsen, Ole Jacobsen, Johnny Nim, Charlotte Würtz Lund, Johnny Holst, Jørgen Elsted Hansen, Jakob Duhn, Leif Runge-Schmidt, Henrik Vallø, Finn J. Bruun, Kim Damsgaard,

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Venstre viser vejen. Venstre i Køge s handlingsprogram til kommunalvaget 2009. Venstre viser vejen

Venstre viser vejen. Venstre i Køge s handlingsprogram til kommunalvaget 2009. Venstre viser vejen Venstre i Køge s handlingsprogram til kommunalvaget 2009 1 Forord ved Hans Erik Jensen Kære læser, Mit navn er Hans Erik Jensen. Jeg står i spidsen for et stærkt hold af borgerlige politikere, der mener,

Læs mere

Det vil Socialdemokraterne i Guldborgsund. Socialdemokraterne Guldborgsund

Det vil Socialdemokraterne i Guldborgsund. Socialdemokraterne Guldborgsund Det vil Socialdemokraterne i Guldborgsund Socialdemokraterne Guldborgsund 1 Erhvervslivet skal styrkes Uddannelserne i Nykøbing skal fastholdes og udvikles, for at erhvervslivet fortsat skal have adgang

Læs mere

Socialdemokraterne i Syddjurs

Socialdemokraterne i Syddjurs Tryghed. Handlekraft. Visioner. Socialdemokraterne i Syddjurs Er du klar til valget? Livskraftige børn og unge Vi vil sammen med forældrene skabe helhed, tryghed og sammenhæng i børns og unges opvækst.

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Ikke blot et sted man bor - her lever man!

Ikke blot et sted man bor - her lever man! Ikke blot et sted man bor - her lever man! Struer Boligselskab Struer Boligselskab er et alment boligselskab, der siden 1948 har opført og udlejet boliger i Struer Kommune. Vi råder i dag over cirka 500

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Souschef med stedfortræderfunktion

Souschef med stedfortræderfunktion Souschef med stedfortræderfunktion Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig souschef med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Velkommen i nabolaget

Velkommen i nabolaget Velkommen i nabolaget Velkommen til Hillerød Kommune og livet som Hillerødborger Vi har lavet denne folder som et lille bidrag til, at du kommer godt i gang med at bo i Hillerød Kommune. På de næste sider

Læs mere

Tandlæge på deltid eller heltid

Tandlæge på deltid eller heltid Tandlæge på deltid eller heltid Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig tandlæge med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune SIDE 2 Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker Principprogram Kommunalvalget 2013 Ikast - Brande Politik handler om mennesker Alle mennesker Ikast - Brande Politik handler om mennesker De socialdemokratiske kandidater er hver for sig forskellige, men

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. 1 Borgmester Peter Sørensen (S), tale ved Dyrskuet i Horsens 14. juni 2013 Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. Det er en meget stor glæde for mig at

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

VALGPROGRAM KOMMUNALVALG AALBORG FOR FREMTIDEN

VALGPROGRAM KOMMUNALVALG AALBORG FOR FREMTIDEN VALGPROGRAM KOMMUNALVALG 2005 AALBORG FOR FREMTIDEN 1 Indhold KVALITET I VELFÆRDSYDELSERNE...4 BØRN OG UNGE...4 ÆLDRE OG HANDICAPPEDE...4 SUNDHED...5 BESKÆFTIGELSE TIL ALLE...6 ET AKTIVT KULTUR, FORENINGS-

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Ungdomspolitikken. Rudersdal Kommune

Ungdomspolitikken. Rudersdal Kommune Ungdomspolitikken Rudersdal Kommune Rudersdal Kommunes ungdomspolitik Til den unge i dag er der en klar forventning om at skulle markere sig individuelt, at iscenesætte og værdisætte sig selv, og en forpligtelse

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

- et varmt og rart sted

- et varmt og rart sted - et varmt og rart sted KOSTSKOLEN I SØNDERJYLLAND Kostskolen er et dejligt sted, hvor alle mennesker kan være. Lærerne er gode til at lære os nye ting. Man får mange venner her nede og alle er næsten

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere