OPGANG2 turnéteater. - udkast til en multietnisk producerende kulturinstitution i Århus V med stationær og turnérende profil i to faser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPGANG2 turnéteater. - udkast til en multietnisk producerende kulturinstitution i Århus V med stationær og turnérende profil i to faser"

Transkript

1 morten lise rasmus ed ahmad connie morsi negin OPGANG2 turnéteater præsenterer MAGMA tine alfred mette ghazaleh - udkast til en multietnisk producerende kulturinstitution i Århus V med stationær og turnérende profil i to faser jørn pia gina søren Fase I : / Proaktiv udviklingsfase Fase II : 2013 fremefter / Etableringsfase et sted i Århus V jan ramez marwa bilal chadi ali marwan mohammed

2 Indhold Motivation (s. 2) MAGMA kammer (s. 3) MAGMA Profil (s. 3) MAGMA mål og delmål i 2 faser (s. 4) Fra OPGANG2 til MAGMA (s. 5) MAGMA årsbudget (s. 6) Finansieringsplan (s. 7) Tillæg: OPGANG2 turnéteater efteråret 2007 (s. 8) Bilagsmateriale (særskilt dokument) 1

3 MAGMA motivation Med afsæt i Århus Kommunes ambitiøse kvarter- løftsplan for Gellerup og Århus V., lanceret i juni 2007, og i forvisning om den multietniske mangfoldigheds bydende nødvendighed i forhold til at interagere, inkludere og samleve introduceres MAGMA - en direkte videreudvikling af OPGANG2 turnéteater, OPGANG2 s professionelle afdeling. MAGMA rummer en professionel producerende teaterscene med et multietnisk sammensat ensemble, egne scene- og prøvefaciliteter, og har en by/regions/-og landsturnérende profil. Hertil kommer en filmisk musisk event afdeling, samt en afdeling for talentudvikling, undervisning, debat og dialog. Placeringen af MAGMA i Århus V / Gellerup og det landsturnerende image, som følger med i forlængelse af Opgang2 turnéteaters succesfulde og store gennemslagskraft over for blandt andre nye og teateruvante publikumsgrupper og utraditionelle samarbejdspartnere, vil løfte bydelen - og være med til at positivere og eksponere bydelen og byen, således at det kunstneriske og kvalitative niveau, der præsteres på alle udtryksplaner, vinder gehør og genklang sammen med respekt, stolthed og værdighed. Professionel kunst og kultur skaber vækst og dynamik i en bydel, en by og en region. Og MAGMA vil i øvrigt kunne tiltrække kunstnere og derved skabe arbejdspladser. Vi ønsker at indlede dialog med Århus Kommune om konsolidering og konstituering af MAGMA i 2 faser som kulturel ledestjerne på integrationsområdet. På sigt placeret i Århus V. og tænkt ind i den store kvarterløftsplan. Vi tilbyder det særlige scenedramatiske udtryk i en kulturinstitutionel ramme, som vi som dramatikere har udviklet i årevis, hvormed vi vil kunne løfte Gellerup - og menneskers liv og historier ud af mørket og ind lyset. Derfor skal skæret fra MAGMA lyse over Gellerup og det ganske land. Energien nedenunder udgør en kunstnerisk åre båret af livshistorier og blik for mangfoldighed, muligheder og skabende og samlende kraft i en fragmentarisk tid. MAGMA etableres i to faser: Fase I : Fase II : 2013 og fremefter Fase I er en proaktiv producerende udviklingsfase med særligt fokus på at placere MAGMA som en kreativ og kompetent medspiller i arbejdet med at løfte såvel finansiering som det mere indholdsdefinerede i den overordnede plan for Århus V. Fase II træder i kraft den dag, MAGMA åbner dørene som multietnisk kulturinstitution i Århus V. Ved at sætte MAGMA på dagsordenen vil Århus Kommune således kunne anvende over 20 års erfaring med livsteater og 7 års erfaring med at skabe og producere multikulturel scenekunst i en målrettet integrationsindsats, hvor kommunen konstituerer landets første kulturinstitution med en decideret multietnisk profil. Og hvor en etableret, professionel kulturinstitution med bred politisk og folkelig appeal er tænkt proaktivt producerende ind i en positiv udvikling i et lokalområde og således deltager i at løse en af samtidens største udfordringer for landet, for byen og for hver enkelt af os. MAGMA vil, som OPGANG2 turnéteater har gjort gennem 7 år, skabe oplevelser og indlevelse, succeser og rollemodeller og gribe forandrende ind i menneskers liv. MAGMA er ikke et projekt, men derimod en energibombe af en kulturinstitution som bydelens og byens borgere og politikere kan nyde godt af og være stolte af. 2

4 MAGMA kammer MAGMA en professionel kulturinstitution i Århus Kommune med en stationær og turnérende profil, placeret i Århus både i fase I og fase II. Den rummer et scenerum med plads til min. 120 mennesker, café, øvesale, administration, tekniske produktions- og opbevaringsfaciliteter samt redigeringsrum til film og musik. Magma udbyder både i fase I og i fase II: Børne- og familieforestillinger Ungdoms- og voksenforestillinger Filmiske forestillinger Musik-og dansearrangementer Koncerter Nye talenter forestillinger / talentudvikling Gratis skoleforestillinger for skoleelever i Århus Kommune Debatarrangementer & events en multietnisk smeltedigel Forestillings- associerede produkter som musik, hørespil, film etc. til f.eks. undervisningsbrug Udvalgte udenlandske gæstespil Café- arrangementer med kabaret og musik. MAGMA profil Henter sin inspiration hos mennesker i samfundets udkantspositioner, hvad enten de er børn, unge, ældre, brune, sorte eller hvide. Facetterer uden berøringsangst menneskers liv, som det leves her og nu i et multietnisk Danmark, så forskelligheder, brudflader tabuer og fordomme sættes i spil. Skaber kunst, der med afsæt i aktuelle konflikter afslører, påvirker, forandrer og giver håb. Udfordrer med kunstnerisk pondus tabuer og fordomme og skaber brugs- og debatskabende kunst, der nedbryder mentale barrierer og griber forandrende ind i menneskers liv. Producerer for alle danskere uanset alder, køn, social position, bopæl og etnicitet. Det er et særkende, at alle MAGMA s forestillinger kan spilles udenfor traditionelle teaterrum f.eks. på arbejdspladser og skoler, i kirker, fængsler og foreninger, på konferencer og i sammenhænge, hvor danskere har deres daglige gang. På den måde når MAGMA publikumsgrupper, som ellers aldrig oplever teatrets rå magi, poesi og forandrende kraft. Nedbryder mentale barrierer, så som teater har ikke noget med mig at gøre, teater er kedeligt eller teater er for de andre!!! Udbygger og udvikler kontinuerligt et landsækkende netværk af foreninger, enkeltpersoner og lokale, regionale og nationale ildsjæle, embedsfolk og politikere og fortsætter en sprudlende New-Audience succeshistorie Udbygger og udvikler kontinuerligt sit netværk af publikumsrelationer - herunder står helt centralt venskab med og kendskab til nydanske miljøer i hele landet. Skaber samtaler, dialog og møder mellem mennesker omkring MAGMA s særlige scenekunstneriske udtryk. 3

5 MAGMA mål og delmål i to faser Fase I : Fase I: Proaktiv producerende udviklingsfase med særligt fokus på at placere MAGMA som en kreativ og kompetent partner og medspiller i arbejdet med at løfte såvel finansiering som det mere indholdsdefinerede i den overordnede plan for Århus V. I fase I er der fortsat fuld skrue på at producere stationære og turnérende teaterforestillinger, på de filmiske Sjælebilleder og med andre kunstneriske og formidlingsmæssige produktioner, samtidig med at arbejdes med planlægning, projektering og placering af MAGMA et sted i Århus V. Den fysiske placering af MAGMA i Fase I kan være Brobjergskolen eller et andet sted i Århus med velegnede lokaler. Fase I har følgende særlige mål: Projektering og finansiering af MAGMA i Århus V samt aktiv medspiller i forhold til at finansiere og indholdsmæssigt opbygge det samlede kvarterløftsinitiativ Skabe opmærksomhed omkring MAGMA og det samlede kvarterløftsinitiativ i et landsdækkende og internationalt perspektiv gennem events, arrangementer og særforestillinger. Fundere MAGMA og det samlede kvarterløftsinitiativ gennem en udbygning af samarbejdsrelationer med offentlige institutioner og beslutningstagere lokalt og nationalt, samt med erhvervsliv og arbejdspladser lokalt og nationalt. Fase II 2013 og fremefter: Fase II træder i kraft den dag, MAGMA åbner dørene som multietnisk kulturinstitution i Århus V og udgør den fysiske base, hvor forskellige kunstneriske udtryk skabes, produceres, præsenteres, opføres og sendes ud fra. Det skal bemærkes, at i udkastet er åbningen af MAGMA i Århus V anslået til at foregå 1. januar Fase II har desuden følgende særlige mål: Fokus på den lokale forankring og udbygning af samarbejdsrelationer med lokalområdets institutioner, beboere og erhvervsliv. Styrke den offensive indsats for at markere Århus V med en positiv, sprudlende og livgivende profil gennem forestillinger, events og arrangementer, som bringer det mangfoldige Danmark i spil Udvikle nye kunstneriske udtryksformer, som afspejler mangfoldighedens sjæl og potentiale. Styrke MAGMA s position som magnet for professionelle og nye talentfulde kunstnere samt relaterede faggrupper af enhver etnisk oprindelse. 4

6 Fra OPGANG2 til MAGMA Historie, resultater og visioner OPGANG2 har siden 1972 været en markant institution på den århusianske kulturhimmel: De første mange år i ungdomsklubregi en platform for punks, BZ ere, vilde, vovede og rodløse unge, som trykkede deres inderste af i digte, koncerter og events. Fra 1987 et sociokulturelt projekt, der via midler fra et dengang utraditionelt samarbejde mellem de daværende beskæftigelses-, social-, og kulturforvaltninger producerede forestillinger, hvor professionelle kunstnere i samarbejde med kontanthjælpsmodtagere satte livets dramaer i scene. Fra 1995 i OPGANG2 Livsteater, den lille scene midt i byen med plads til 60 tilskuere, hvor hjerte og smerte i hver ny forestilling får nye udtryk, som sjældent efterlader sit publikum uberørt f.eks. de knapt skoleelever fra kommunens 8., 9., 10. klasser, som gratis med deres lærere har strømmet til ungdomsscenens klokken-12-forestillinger og set de omkring 37 forskellige livsteaterforestillinger med unge på scenen i perioden 1995 til Fra 1996 i unikke Sjælebilleder, som i ord, lyd og billeder fremkalder mennesker i gru og skønhed. Turnérende i Danmark, Sverige, Norge og England, set af over publikummer. Og fra 2001 i det professionelt orienterede OPGANG2 turnéteater, der bringer supermobilt brugsteater ud til mennesker i hele landet primært udenfor traditionelle scenerum med integration og mangfoldighed som markant indholdsafsæt. OPGANG2 er en kulturinstitution, der lever, markerer og bevæger. En kulturproduktions-generator, som gennem alle årene ufortrødent har fastholdt fokus omkring det marginaliserede liv, de tavses historier og viljen til at berøre publikum. OPGANG2 s forestillinger er tabu-knusende og fordoms-provokerende med masser af humor, sjæl og livsappetit. De og OPGANG2 s samlede virke bringer igen og igen Århus i den nationale presse; ligesom statslige puljemidler, ministeriel interesse samt forsknings-, og anden faglig opmærksomhed ofte tildeles institutionen - og dermed Århus Kommune. OPGANG2 s publikum er en mangfoldighed af mennesker, som vedholdende har givet tilbagemeldinger, der ikke er til at tage fejl af: OPGANG2 leverer kunst, som kan bruges og gør en forskel i mange menneskers liv. OPGANG2 er en kulturel og kunstnerisk succes, som når et nyt, anderledes sammensat og langt hen teateruvant publikum i hele landet. Den danske virkelighed, som er befolket af mennesker med flygtninge-og indvandrerbaggrund og mennesker med danske rødder, har en central placering i den offentlige debat og i Århus Kommune, som med sin mangfoldighedstankegang har sat integration og inkludering på dagsordenen i alle kommunens institutioner. OPGANG2 er - og har i denne sammenhæng - været forud for sin tid, idet kulturinstitutionen professionelle afdeling, OPGANG2 turnéteater, siden 2001 har åbnet dørene for de konflikter, dramaer og utrolige muligheder, der er i Danmarks nye, mangfoldigt sammensatte virkelighed. Dette gælder i forestillingernes indhold, i deres form, i de medvirkendes etnicitet, i forestillingernes tematik og ikke mindst i forhold til publikum. Sigtet har været og er fortsat at skabe scenekunst, som når hele Danmarks befolkning uanset alder, bopæl og etnisk oprindelse. Dette er en erklæret målsætning for turnéteaterinitiativet, som siden 2001 har skabt 9 forskellige forestillinger. Den tiende har Danmarkspremiere i Festugen: Danish Dynamite. Turnéforestillingerne er i løbet af knapt 6 år tilsammen opført 750 gange og er set af over mennesker. Nye, vedkommende og nødvendige forestillinger - nye og teateruvante publikumsgrupper. Det har krævet og kræver fortsat en opsøgende og vedholdende stillingtagen en nødvendig indsats af os som dramatikere: vi lever i et multietnisk Danmark, der simpelthen skriger efter, at vi som skabende og producerende kunstnere forholder os til det samfund, vi er en del af og bruger det kunstneriske udtryk til at deltage med. Mange flygtninge- og indvandrere lever i dag isoleret i det danske samfund, føler sig ikke værdsat og føler ikke tilhørsforhold til Danmark. Samtidig opfatter mange danskere først og fremmest flygtninge og indvandrere, som en samfundsbyrde uden blik for de livgivende ressourcer og muligheder. Derfor blander vi os! 5

7 MAGMA årsbudget UDGIFTER Driftsomkostninger: Fast løn inkl. pension Kunstnerisk og administrerende direktør Kunstnerisk ledelse, instruktør/tekstforfatter Dramaturg, udviklingschef Performance - og eventudvikler Teknik og scenemester Administration, bogholderi, revision PR og salg Fast løn i alt Feriepenge (12,5%) Administration Husleje Driftsomkostninger i alt Produktions- og turnéomkostninger Løn 3 skuespillere og en musiker á kr Løn Scenograf Løn Tekniker Feriepenge (12,5%) Scenografi o.a. 2 forestillinger om året PR Royalties Studieleje m.m Undervisningsmateriale* MTT/OPG.2-turnéteater opførsler om året - transport, teknik, diæt, overnatning Produktions- og turnéomkostninger i alt UDGIFTER I ALT INDTÆGTER Billet-og turnéindtægter v. 200 opf Sponsorindtægt Salg af undervisningsmateriale INDTÆGTER I ALT Finacieringsbehov

8 Finansieringsplan Modeller, forslag og overvejelser Ovenstående årsbudget fremstiller indtægter og udgifter i fase I fra 1/ til åbning i det nye Århus V. Der er således her lagt stor vægt på strategi, udvikling, events o.l., der kan være med til at placere MAGMA som en central partner og medspiller i arbejdet med at løfte såvel finansiering som det mere indholdsdefinerede i den overordnede plan for Århus V. Som det fremgår af budgettet, er det eksterne tilskudsbehov ca. 4,8 mill. årligt gældende fra 1/ Vi forestiller os, at Århus Kommune finder og leverer de fornødne midler, og at der i forbindelse med konstituering og bevilling arbejdes med finansieringsmodeller, som rummer kommunale, regionale og statslige midler. Det skal undersøges, om MAGMA s turnéteaterafdeling med tilknyttede statslige midler kan få status som turnérende egnsteater eller lignende med landsforpligtigelser og det skal undersøges, om der er mulighed for at knytte EU midler til MAGMA som særligt erhvervs- og egnsudviklingsfremmende initiativ. Det er måske en mulighed at investere nogle af de midler, der allerede er knyttet til kvarterløftsplanen for Århus V., i MAGMA i forvisning om, at netop denne alliancepartner kan være med til at tiltrække investorer. I første omgang - svarende til Fase I - sigtes mod en 5-årig aftale med en fast årlig bevilling til udvikling af MAGMA frem mod det nye Århus V. Vi mener, at MAGMA kan blive en rigtig god forretning for Århus Kommune! Det bemærkes, at etableringsomkostninger til bygninger og inventar til MAGMA i overgangen mellem fase I og fase II, ikke er inkluderet i ovenstående budget, som alene er et årligt driftsbudget. 7

9 OPGANG2 turnéteater - efteråret 2007 Danish Dynamite en teaterforestilling om angst, fordomme og værdier og om kærlighedens vilkår, når man er 25 år og hedder Wassim og er 65 år og hedder Aksel OPGANG 2 livsteater 30/08-20:00 Danmarkspremiere 01/09-16:00 Forestilling 02/09-16:00 Forestilling 03/09-13:00 Forestilling og debatarrangement i samarbejde med Ældre Sagen i Århus 03/09-20:00 Forestilling 04/09-13:00 Forestilling og debatarrangement i samarbejde med Ældre Sagen i Århus 04/09-20:00 Forestilling 05/09-13:00 Forestilling og debatarrangement i samarbejde med Ældre Sagen i Århus 05/09-20:00 Forestilling 06/09-15:00 Debatarrangement; med Mangfoldighedskonsulent i Region Midt 06/09-20:00 Forestilling Gellerupscenen 10/09-12:00 Gratis forestilling for klasser i Århus Kommune 11/09-12:00 Gratis forestilling for klasser i Århus Kommune 11/09-19:00 Forestilling 12/09-12:00 Gratis forestilling for klasser i Århus Kommune 13/09-12:00 Gratis forestilling for klasser i Århus Kommune 13/09-19:00 Forestilling 14/09-12:00 Gratis forestilling for klasser i Århus Kommune Landsdækkende turné til skoler, arbejdspladser, teaterforeninger og boligområder fra 18. september til 20. december Desuden præsenterer OPGANG2 turneteater: Blodbrødre en absurd tragi-komisk integrations-sketch i forklædning. Bye Bye Beirut filmisk sjælebillede om krig, angst og livets skønhed. Vises overalt i landet og indgår på konferencer og debatarrangementer 05/10-13:30 Bye Bye Beirut med efterfølgende debat i OPGANG2 livsteater 05/10-20:00 Bye Bye Beirut med debatarrangement for Djurslands Flygtningevenner 12/10-20:00 Danmarkspremiere på DVD-udgave af Deadline om mødet mellem den kriminelle Said og journalisten, Ida. 12/10-22:00 Bye Bye Beirut November premiere på ny sketch af Pia Marcussen: Åbningssketch til 10 års jubilæumskonference i Det Midtjyske Netværk, der består af virksomhedsledere og dialogpartnere. 8

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

MAGMA et kulturelt kraftcenter i Århus. Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 129 Offentligt

MAGMA et kulturelt kraftcenter i Århus. Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 129 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 129 Offentligt MAGMA et kulturelt kraftcenter i Århus Udkast til en multietnisk producerende kulturinstitution med stationær o MAGMA sætter Aktivt Medborgerskab

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann

EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV. Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann EN SAMLET VISION FOR SVENDBORGS TEATERLIV Udarbejdet af Jakob Bjerregaard Engmann Maj 2015 INDLEDNING 12.december, 2013, indgik Svendborg Kommune, Kulturministeriet og BaggårdTeatret ny egnsteateraftale

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum en hilsen fra Helsingør Kulturpolitik for Helsingør Kommune mål og handleplaner Find kulturpolitikken her: http://www.helsingor.dk/politik-og-indflydelse/strategier-og-politikker/vores-vej/

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Om ZeBU: Repertoire. At udbygge den direkte kontakt til skoler. At skabe særlige tilbud til familier med større børn. Fra 2013 til i dag.

Om ZeBU: Repertoire. At udbygge den direkte kontakt til skoler. At skabe særlige tilbud til familier med større børn. Fra 2013 til i dag. 1 Om ZeBU: Vi er et lille storby teater på Amager ved Amager Kulturpunkt. Vi har i perioden fra 1. januar 2013 til 30. juni 2016 produceret eller er i gang med at producere: - 9 nye egne produktioner -

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

MANGFOLDIGHED PÅ DEN DANSKE SCENE

MANGFOLDIGHED PÅ DEN DANSKE SCENE PÅ DEN DANSKE SCENE Centrale citater fra en undersøgelse af mangfoldighed og inklusion i dansk film og scenekunst. VOL. 1: KUNSTSKOLERNE Dansk Skuespillerforbunds Ligebehandlingsudvalg har haft samtaler

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m2. BYENS HUS BYENS BYGGERI UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE

PROJEKTETS FORMÅL OG MÅLGRUPPE Til Børnekulturens Netværk - modelkommuneforsøg SUB-FILM Film fra kanten for, med og af unge fra de ældste klasser i Århus forstæder. SUB-FILM er et samarbejde mellem århusianske forstadsskoler, konsulenter

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale 2012-2014 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted,

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Et bud på egnsteateraktiviter for den fireårig periode 2017-2020. Cantabile 2 Vordingborgs egnsteater. November 2015

Et bud på egnsteateraktiviter for den fireårig periode 2017-2020. Cantabile 2 Vordingborgs egnsteater. November 2015 Et bud på egnsteateraktiviter for den fireårig periode 2017-2020. Cantabile 2 Vordingborgs egnsteater. November 2015 PRÆMIS Cantabile 2 har været egnsteater i Vordingborg Kommune siden 1990. Igennem disse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Klubberne i skolereformen

Klubberne i skolereformen Klubberne i skolereformen Børn Kultur og Velfærd Albertslund Kommune Klubadministrationen Hedemarksvej 16 2620 Albertslund Inspirationspjece T 20 47 90 48 SIDE 2 Klubberne i Albertslund ønsker med denne

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk

Kulturpolitikken kulturpolitikken2016.theplatform.dk Kulturpolitikken 2017-2020 kulturpolitikken2016.theplatform.dk kulturpolitikken2016@theplatform.dk Gennemgang af den kulturpolitiske proces i datoer Gennemgang af den kulturpolitiske proces i temaer Hvad

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Introduktion til projektet Oplev Vækst.

Introduktion til projektet Oplev Vækst. Punkt 6. Introduktion til projektet Oplev Vækst. 2014-4764. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender nedenstående redegørelse om projekt Oplev Vækst til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering. Sagsbeskrivelse

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse 1. Baggrunden for projektet På baggrund af et ekstremt bæredygtigt samarbejde

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune

Frivillighed i Faxe Kommune Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Faxe Kommune Indhold Indledning... 3 Baggrund... 5 Fokus på frivillighed gennem ligeværdighed... 7 De tre indsatsområder... 9 Indsatsområde 1... 10 Indsatsområde

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

For at imødekomme Kulturministeriets ønsker til omverdensanalyse er følgende analyse bygget op i forhold til ovenstående disposition.

For at imødekomme Kulturministeriets ønsker til omverdensanalyse er følgende analyse bygget op i forhold til ovenstående disposition. Den Danske Filmskole Omverdensanalyse Formålet med denne omverdensanalyse er at skabe fælles viden og forståelse for skolens vilkår, situation og aktuelle udfordringer. Omverdensanalysen skal derfor klarlægge

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen:

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen: Ansøgningsskema Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet.

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Trædesten Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Citat fra 2017 ansøgningen borgerinddragelse af næste generation en mulighed for at tilføre det daglige arbejde ny energi et tværæstetisk projekt,

Læs mere