AM V2. Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AM2014.02.25V2. Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016"

Transkript

1 AM V2 Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald Printet den:15. april 2016

2 DOM afsagt den 25. februar 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommeme Eva Staal, Olav D. Larsen og Hans-Jørgen Nymark Beck med domsmænd) i ankesag V.L. S Anklagemyndigheden mod T \ født den maj 1970 (advokat Kåre Pihlmann, København) og T 2 født den marts 1987 (advokat Thomas Smed, København) Retten i Esbjerg har den Il. juni 2013 afsagt dom i l. instans (rettens nr /2013). Påstande Tiltalte T\ har påstået frifindelse. Tiltalte T 2. har påstået delvis frifindelse svarende til påstanden for byretten samt formildelse. Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af frihedsstraffene og stadfæstelse for så vidt angår dommens bestemmelser om konfiskation og udvisning. Forklaringer De tiltalte og vidneme x~ X\ )\5 (tidligere X b 'Jt\ ), X 'T

3 - 2 - X.\0 (tidligere X\0 ), X8., ~ \\ og kriminalassistent VI har for landsretten i det væsentlige forklaret som i l. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af X 2.. som ved Vestre Landsrets ankedom af 15. maj 2013 er straffet med fængsel i 5 år. Desuden har kriminalassistent v 2., vicepolitikommissær V ~ og politiassistent V~ afgivet forklaring for landsretten. Tiltalte \l. har supplerende forklaret, at T\ gav ham en af de fire telefoner købt i Baggrunden var, at T\ så kunne ringe til ham uden at risikere telefonanyt- n mg. Han har ikke vejet de stoffer, som 'X\ hentede i Tyskland (forhold A). Han kender derfor ikke mængden af kokain, som hun hentede på de enkelte ture. Han var utilfreds med, at )( \ fortalte i byen, at hun var narkokurer for ham. Det passede ikke. Han hjalp hende blot til at tiene penge ved at transportere narko for Tl. Han husker ikke, hvem der i T\'.s lejlighed sagde, at X'-\ skulle en tur til Tyskland for at hente narko (forhold B). Han deltog ikke i samtalen om XL\' s indsmugling afnarko. Han forstår ikke, hvorfor ~\, f("\ og Y-S urigtigt forklarer, at han har haft en større rolle i forbindelse med narkoindsmugling, end han faktisk har. Måske tror de, at han har haft en central rolle, fordi han var meget sammen med 11 Han indstillede sin hjælp til l l i begyndelsen af 20 IO (efter forhold F), fordi T\ ikke længere havde brug for hans hjælp, og fordi han selv ikke længere ønskede at bistå T l. Han ti ente nok i kraft af sit hashsalg. Det var muligvis i marts eller april2011, han hentede X5 og Xl- i Holland. Hans sms-korrespondance med Y..? og Xl i marts og april20ii (forhold K og L) angår hashhandel

4 - 3- Tiltalte 1 \ har supplerende forklaret, at den telefon, som han ifølge forklaringen for byretten fandt på en bænk, i virkeligheden var "T l' S telefon. Han ville ikke belaste \2 ved at fortælle, at 'f 2.. havde givet ham telefonen, fordi 1 2. skulle tisse. Han regnede med, at politiet ved en ordentlig og objektiv efterforskning ville opdage, at telefonen tilhørte T2 Det var \2 der købte de fire telefoner i Føtex. Han fik den ene telefon af 12- og gav -T2 l 00 kr. for den. Han ansatte T 2 Y.5 og ><.1'- i. Også X S'.s. kæreste, X)'l. ønskede at blive ansat, men det kunne ikke lade sig gøre, fordi Y.\ 2. kun var 17 år. Hans tur til, hvor han traf X5 og gav hende stearinlys, fandt sted, fordi ')(5 skulle skaffe flere -sælgere i -området. Hans tilknytning til Tyskland har sammenhæng med, at han blev født i og venner i Tyskland. og har familie Han har ingen tilknytning til Holland bortset fra, at han i 1990-emc var på en tur til Amsterdam sammen med nogle kammerater. T\ har yderligere forklaret, at han i marts 2012 havde en tid hos sin søsters tyske læge. Inden da havde han været på Sygehus den 8. februar Y-.\. har supplerende forklaret, at hun kun husker 4-5 ture med indsmugling af kokain. Hun er ret sikker på, at der ikke var flere. Hun tror, at hver tur omfattede 80-l 00 gram. Hun er ikke sikker. I Tyskland fik hun kokainen udleveret af -r l, hvorefter hun på et banegårdstoilet gemte kokainen i skeden. Hun kan ikke huske, om hendes ene aflevering af kokain i skete til Il, eller en tredje person. Det varierede, om hun fik penge for turene af 'T 2. eller 'T\. En enkelt gang modtog hun betating af en tredje person. Før afhøringen hos politiet den 15. maj 2012 havde hun drukket og taget stoffer hele natten. Politiet havde oplysningerne i forvejen, og hun svarede fortrinsvis ja eller nej. Hun fik indtryk af, at hun ville få en mildere straf, hvis hun medvirkede til en "straksdom". Hun vil fortsat ikke oplyse andre navne, idet hun ikke vil skabe unødige vanskeligheder.

5 -4- har supplerende forklaret, at hun har meget svært ved at huske begivenhedsforløbet. Hun har også svært ved at huske sine forklaringer til politiet og i retten. Baggrunden for hendes sparsomme erindring er både den forløbne tid og hendes stofmisbrug, som har forringet hendes hukommelse og koncentrationsevne. Desuden har hun forsøgt at fortrænge begivenhederne for at komme videre i sit liv. Hun mener, at de IO gram ekstra narkotika, som hun selv tog med hjem efter anden tur, var l O gram kokain. Politiets afhøring af hende den 15. april 2012 var meget langvarig og belastende. Politiet havde mange oplysninger i forvejen, og hun følte sig presset. l den periode på ca. tre måneder, hvor hun boede hos \\, kom -r 2. ikke dagligt, på besøg. De spillede poker og røg joints. jævnligt, men '/... 1_ har forklaret, at han ikke ved, om T2 1 og har indsmuglet narkotika. lian købte på et tidspunkt 200 gram amfetamin af. Han modtog amfetaminen på en rasteplads og betalte kr. kontant. Han ved ikke, hvor amfetaminen kom fra. Han husker ikke i detaljer den forklaring, han afgav i landsretten i sin egen sag. har supplerende forklaret, at hun ikke ønsker igen at forklare om den narkokriminalitet, som hun har deltaget i. Hun kan henholde sig til den forklaring, som hun afgav i byretten. Denne forklaring er sand, og hun vil ikke besvare yderligere spørgsmål. Der er i medfør af retsplejelovens 871, stk. 4, i henhold tillandsrettens kendelse af 5. februar 2014 foretaget dokumentation af politirapporter om forklaringer afgivet af den 26. februar 2012 og den 26. april Dokumentationen fandt sted, mens var til stede som vidne i landsretten. X5 '1./o har supplerende forklaret, at han ikke ønsker igen at forklare om den narkokriminalitet, som han har deltaget i. Han kan henholde sig til den forklaring, som han afgav i byretten.

6 - 5- Han så ikke selv overleveringen af5 kg amfetamin fra X5 til T\ (forhold Q). Hans mængdeangivelser er, som han tidligere har forklaret, i høj grad baseret på, hvad han har fået fortalt. X1- har supplerende forklaret, al han ikke ønsker igen al forklare om den narkokriminalitet, som han har deltaget i. Han kan henholde sig til den forklaring, som han afgav for byretten. Det er muligt, at han var med på turen anført under forhold J. Han husker det ikke. Det skete, at indsmuglet amfetamin blev vejet hos ham eller Xfi Under afhøringerne hos politiet fik han indtryk af, at der blev foretaget flere afl1øringer samtidig, og at politiet brugte oplysningerne fra en afhøring i en anden afhøring. De blev "spillet ud mod hinanden". Han foranledigede nogle rettelser i rapportgengivelsen af hans forklaring Lil politiet. Han er usikker på, i hvilket omfang T 2 var til stede i forbindelse med afleveringerne af indsmuglet amfetamin. '}.\C har supplerende forklaret, at de var blevet instrueret om, at de på tilbageturene skulle fylde bilen med sodavand og slik, så det så ud, som om de havde været i Tyskland for at købe ind. Hun husker ikke, hvem der instruerede dem om det. Hun har først fået kendskab til under afsoningen. har supplerende forklaret, at hun kan henholde sig til sin forklaring for byretten og ikke ønsker igen at forklare om narkokriminaliteten. Som hun forklarede i sin egen sag, fik XS også før de ture, hvor hun deltog, amfetamin fra T\. Det har hun i hvert fald fået fortalt, men hun husker ikke af hvem. Politiets rejsehold nævnte i forbindelse med afbøringeme af hende, at hun måske kunne få en mildere straf ved at samarbejde.

7 - 6- XIO tiet udpegede T l har supplerende forklaret, at han ved fotokonfrontationen hos polisom den person, der fik dem til at indsmugle ting fra Tyskland, men han følte sig tvunget til det, fordi politiet sagde, at han risikerede at få en strengere straf, hvis han ikke gjordet det. Han havde blot set T I i butikken. Resten har politiet fundet på. Efter den tredje tur til Tyskland modtog X lo og han et forslag om en tur til Holland. Forslaget kom fra " X~... XIO og han talte om forslaget og sagde nej til det. - X9" 's alder var nok år. Han blev ikke vejledt om forsvarerbeskikkelse under den første afhøring hos politiet. Af de tre ture til Tyskland blev den ene gennemført i hans egen røde Ford. stationcar og de to andre i en BMW. Kriminalassistent \)l har supplerende forklaret, at han ikke mener, at der i andre af sagens forhold end forhold V er beslaglagt narkotika. De beslaglagte ca. 3, 7 kg amfetamin svarer erfaringsmæssigt til, at kurererne formentlig ved modtagelsen af stoffet har fået at vide, at de modtog 4 kg. Han var ikke involveret i beslutningen om, at rejseholdet skulle deltage i efterforskningen. Under de samtidige afhøringer af en række sigtede i sagen gav politiet sædvanlig vejledning, herunder vejledning om forsvarerbeskikkelse. Afhøringerne havde til formål at nå frem til sandheden om narkokriminalitetens omfang, og derfor blev de enkelte sigtede også foreholdt, hvad andre sigtede havde forklaret om antal ture og kvanta m.v. De sigtede i sagskomplekset virkede ikke mere pressede end andre, som er sigtet for alvorlig kriminalitet. Det er normalt, at sigtede er bekymrede ved tanken om, at andre sigtede får kendskab til deres forklaring. Politiets efterforskning har ham bekendt ikke afdækket personer i Danmark, som har købt narkotika af li Han ved ikke, i hvilket omfang udenlandske narkosælgere er blevet identificeret. Han har ikke deltaget i efterforskning i udlandet. Kriminalassistent v z. har forklaret, at han deltog i efterforskningen fra starten. Han kendte en del til forholdene i. Han husker ikke tidspunktet for efterforskningens start. Der blev i dagene før den 26. februar 2012 aflyttet telefonsamtaler mellem "f l og '/...5 angående narkotika. Det var aflytninger, som var meget vigtige. Han deltog i anholdelsen af )C..5 og X~ og den samtidige beslaglæggelse af ca. 3,7 kilo amfetamin den 26. februar Han deltog også i ransagningen på T\' 5 bopæl, som var en genhusningsbolig med spartansk indretning. Han husker ikke nærmere, hvad der blev fundet under ransagningen. Han deltog ikke i anholdelsen af T\. Han mener ikke, at efterforskningen har klarlagt \ \' ~ net af narkokøbere i Danmark. Han har intet nærme-

8 - 7 - re kendskab til efterforskningen i Tyskland. Han har været med til at afhøre i hvert fald T l X\ O og X "i. Politiet gav sædvanlig vejledning i forbindelse med afhøringerne, herunder vejledning om forsvarerbeskikkelse. Politiet har under afl1øringerne af de sigtede brugt poser i forbindelse med spørgsmål om kvanta af narkotika. Han har ikke selv brugt poser. Vicepolitikommissær V 3, har forklaret, at han, der er tilknyttet Rigspolitiets rejsehold, var leder af efterforskningen fra starten. Rejseholdet kom ind i billedet, fordi sagen havde internationale relationer. Efterforskningen blev indledt med en telefonaflytning, som vist fandt sted i Han har ikke foretaget afhøringer, men han har løbende fulgt afhøringerne ved læsning af rapporter med henblik på tilrettelæggelse af yderligere afhøringer. Politiet går normalt ud fra, at tilståelser er rigtige, og tilståelser i komplekset er blevet foreholdt andre sigtede for at nå frem til sandheden. Man kan sige, at de sigtede blev "spillet ud mod hinanden". Generelt er sigtede ofte kede af det og ønsker "straksdomme" for at få sagen overstået. "Straksdomme" indebærer, at politiet ikke får mulighed for gennem yderligere efterforskning at klarlægge flere forhold. Der har været foretaget efterforskning i udlandet. Politiassistent har forklaret, at han er tilknyttet Rigspolitiets rejsehold. Han var involveret j efterforskningen fra starten. Efterforskningen blev indledt med en telefonaflytning af XS i januar Han har afhørt x-,.. og XI.-\. Sagens mængdeangivelser vedrørende narkotika beror på de sigtedes forklaringer. Under afhøringerne af X"\ fik hun sikkert forevist poser med forskellig vægt i forbindelse med spørgsmål om narkomængder. Han har ikke selv forevist poser. X l- forklarede beredvilligt om flere ture og større kvanta narkotika. De sigtede blev ikke "spillet ud mod hinanden", men oplysningerne fra de enkelte afhøringer blev brugt j de andre afhøringer. Han mener ikke, at der skete efterforskning i udlandet i 2009, 20 l O og Under afhøringerne af de sigtede gav politiet sædvanlig vejledning, herunder vejledning om forsvarerbeskikkelse. Det var hans indtryk, at flere af de sigtede var lettede over at fortælle om narkokriminaliteten. Landsrettens begrundelse og resultat Landsretten er enig med byretten i, at der ved bevisbedømmelsen kan lægges afgørende vægt på forklaringerne afgivet af de vidner, som er blevet dømt i komplekset, herunder

9 - 8 - forklaringerne afgivet af disse personer i deres egne sager. Det bemærkes herved, at der ikke er grundlag for at antage, at der under afhøringerne er lagt et uthbørligt pres på de afhørte eller på anden måde er sket tilsidesættelser af reglerne for afhøringer. Det kan heller ikke antages, at indholdet af kurerernes forklaringer er blevet påvirket af tilkendegivelserne om mulige nedsættelser af deres egne straffe. Det tiltrædes herefter af de grunde, som byretten har anført, også efter bevisførelsen for landsretten, at de tiltalte er fundet skyldige som sket. Ved fastsættelsen af straffene skal der tages hensyn til de omstændigheder, som byretten har fremhævet. Det skal således bl.a. tages i betragtning, at T\ er fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 191 med hensyn til mere end 50 kg amfetamin og l kg kokain, og at \2 er fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 191 med hensyn til mere end 30 kg amfetamin og l kg kokain. Landsretten tiltræder anvendelsen af strafforhøjelsesbestemmelsen i straffelovens 88, stk. l, 2. punktum, for så vidt angår -n \\'s straf er passende fastsat til fængsel i 16 år, og T.2' s straf er passende fastsat til fængsel i 12 år. Landsretten tiltræder af de grunde, som byretten har anført, dommens bestemmelser om udvisning. Landsretten er herunder enig i, at heller ikke udvisning af \2., som straffes med fængsel i 12 år for meget alvorlig narkokriminalitet, er i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Dommens bestemmelser om konfiskation tiltrædes af de grunde, som er anført i dommen. Landsretten stadfæster derfor i det hele byrettens dom. De tiltalte har fortsat været frihedsberøvet under anken. Thi kendes for ret: Byrettens dom stadfæstes.

10 . ' -9- De tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, idet de hver især skal betale omkostningerne til deres senest beskikkede forsvarer. Eva Staal Olav D. Larsen Hans-Jørgen Nymark Beck Udskriften udstedes uden betaling. Udskriftens rigtighed bekræftes. V es tre Landsret, Viborg den 28. februar Majbrit Hougescn Retssekretær

11 RETTEN l ESBJERG DOM afsagt den Il. juni 2013 Rettens nr /2013 Politiets nr ~ag~yndigbeden mod T \ røc:m. V'V'GI j \'>1-o 12 Født. M0Jt.~ \'38'1 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 25. januar \\ og \2 er tiltalt for overtrædelse af straffelovens 191, stk. l, 2. pkt. og stk. 2, jf. stk. l, 2. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer 3, stk. l, jf. 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. 2, jf. 3, stk. 2, jf. liste B, nr. 16 og nr. 43, jf. til dels straffelovens 21, A {1-12). Begge Ved i 2. halvår 2009 ad gange, i forening, at have tilrettelagt indsmugling afi alt en. l kg kokain fra Tyskland til Danmar~ idet de instruerede X\ {hvis sag er særskilt afgjort) i; hvordan hun skulle afhente kokainen - der i Tyskland blev overdraget til X\ af T l - og bringe den til Damnar~ hvor kokainen blev overdraget til de tiltalte i, som herefter videreoverdrog kokainen til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. B (13). Begge V ed i slutningen af august 2009, i forening med '/...1 og X~ (hvis sager behandles særskilt), at have tilrettelagt indsmugling af ca. 95 gram kokain fra i Tyskland til Danmark, idet de instruerede X"\ (hvis sag er særskilt afgjort) i, hvordan hun skulle afhente kokainen - der i Tyskland blev overdraget til X~

12 ved i sensommeren 2009, i foreningmed ~2 og )(.3 (hvis sager behandles særskilt), at have tilrettelagt ind- smugling af ca. 80 gram amfetamin fra Hamborg til Danmark, idet de instruerede )(.5 og Xb (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen - der i Tyskland blev overdraget til '/-.S og 'Ab side l af T\ -og bringe den til Danmark, hvor kokainen blev overdraget til de tiltalte i J som herefter videreoverdrog kokainen til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. c (ls.:t-16). Begge Ved i efteråret 2009 i forening med X2- og X 'S (hvis sager behandles særskilt), at have tilrettelagt indsmug ting af ca. 500 gram amfetamin og ca. IO gram kokain fra Hamborg til Danmark, idet de instruerede X5 og X6 (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen og X Y (hvis sag ligeledes er afgjort) i, hvordan hun skulle afhente kokainen - der for begge de narkotiske stoffers vedkom mende i Hamborg blev overdmget af T t - hvorefter de narkotiske stoffer blev indsmuglet til Danmark, hvor amfetaminen og kokainen blev overdraget til de tiltalte, X 'l.. eller X 3, hvorefter de blev videreoverdmget til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. D (17). Begge Ved i medio december 2009, i forening med 'X2 og X b (hvis sager behandles særskilt), at have tilrettelagt indsmugling af ca. 500 gram amfetamin fra Hamborg til Danmark, idet de instruerede X5 og X6 (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen - der i Tyskland blev overdraget til X S" og )( 6 af X~ (hvis sag er særskilt afgjort) og som u- middelbart forinden havdetlet det udleveret af \\ -hvorefter amfetaminen blev indsmuglet til Danmar~ hvor amfetaminen blev overdraget til de tiltalte eller Y..2, hvorefter amfetaminen blev videreoverdraget til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. E (14). Begge

13 side3 af T \ - hvorefter amfetaminen blev indsmuglet til Danmark, hvor amfetaminen blev overdraget til de tiltalte eller X2., hvorefter amfetaminen blev videreoverdraget til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. F (18 19). Begge V ed nd to gange primo 20 l O, at have tilrettelagt indsmugling af i alt ca. l kg (2 x 500 gram) amfetamin fra Hamborg til Danmark, idet de instruerede X. S og Y. 6 (begge hvis sager er særskilt afgjort) ~ hvordan disse skulle afhente amfetaminen- der i Tyskland blev overdraget til X5 og X6 af T t - hvorefter amfetaminen blev indsmuglet til Danmark, hvor amfetaminen blev overdraget til de tiltalte, hvorefter amfetaminen blev videreoverdraget til en større kreds nf personer eller mod betydeligt vederlag. G (ZQ). Begge Ved i foråret 20 l O, at have tilrettelagt indsmugling af ca. 6 kg amfetamin fra Rotterdam i Holland til Danmark, idet de instruerede ~ og X r (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen i Holland, hvorefter amfetaminen i overensstemmelse med de tiltaltes instrukser blev indsmuglet i bil til Danmark, hvor amfetaminen blev overdraget til de tiltalte, hvorefter amfetaminen blev videreoverdraget til en større lereds nf personer eller mod betydeligt vederlag. H (ll). Begge Ved omkring den 3.juli 2010, at have tilrettelagt indsmugling af ca. 4 kg amfetamin fra Rotterdam i Holland til Danmark, idet de instruerede )<.5 og X ":f. (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen i Holland, hvorefter amfetaminen i overensstemmelse med de tiltaltes instrukser blev indsmuglet i bil til Danmark, hvor amfetaminen blev overdraget til de tiltalte, hvorefter amfetaminen blev videreoverdraget til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. l (22). Begge

14 side4 Ved medio august 20 l O, at have tilrettelagt indsmugling af ca. 4 kg amfetamin fra Rotterdam i Holland til Danmark, idet de instruerede XS og X "'t. (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen i Holland, hvorefter amfetaminen i overensstemmelse med de tiltaltes instrukser skulle indsmugles i bil til Danmark, med henblik overdragelse til de tiltalte og derefter videreoverdragelse til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag, hvilket imidlertid mislykkedes idet bilen og )(.~ var kørende i, gik i stykker på vejen tilleveringsstedet i Holland, hvorfor -r 2- måtte hente x. s og )\-=t- og bringe dem retur til Danmark uden amfetaminen. J (13). Begge Ved omkring den Il. september 2010, at have tilrettelagt indsmugling af ca. 4 kg amfetamin fra Rotterdam i Holland til Danmark, idet de instruerede X S og )(T (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen i Holland, hvorefter amfetaminen i overensstemmelse med de tiltaltes instrukser blev indsmuglet i bil til Danmark, hvor amfetaminen blev overdraget til de tiltalte, hvorefter amfetaminen blev videreoverdraget til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. K (24). Begge ved omkring 4. marts 2011, at have tilrettelagt indsmugling af ca. 4 kg amfetamin fra til Danmark, idet de instruerede x S og )<.'l (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen - der i Tyskland blev overdraget til )(S og Xl af T\ - hvorefter amfetaminen blev indsmuglet til Danmark, hvor amfetaminen blev overdraget til de tiltalte, hvorefter amfetaminen blev videreoverdraget til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. L (15). Begge Ved omkring den l O. april 2011, at have tiltettelagt indsmugling af ca. 4 kg amfetamin fra til Danmark, idet de iostruetede X 5 og )("l- (begge hvis sager er særskilt afgjort) )(5'

15 sides i~ hvordan disse skulle afhente amfetaminen, hvorefter amfetaminen i over ensstemmeise med de tiltaltes instrukser skulle indsmugles i bil til Danmark, med henblik overdragelse til de tiltalte og derefter videreoverdragelse til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag, hvilket imidlertid mislykkedes, idet bilen som l 2 havde skaffet til afhentningen ikke var tilstrækkelig anonym, hvorfor )(.S og '/..'T herfor og tillige p! baggrund af en kontakt med politie~ afstod fra afhentningen. M (32+39), T \ V ed omkring d 17. april20 11, at have tilrettelagt indsmugling af ca. 4 kg amfetamin fra til Danmark, idet han instruerede x s og K:r (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen i Tysklan~ hvorefter amfetaminen blev indsmuglet til Danmark, hvor amfetaminen blev overdraget til tiltalte, hvorefter størstedelen af amfetaminen blev videreoverdraget til en stør re kreds af personer eller mod betydeligt vederlag, mens den resterende del (ca. 1,5 kg.) efter tiltaltes instruks afbl.a. X S" og ~-:r henblik p! ombytning. N (33)..,.., ~ få dage senere blev returneret til Tyskland med Ved i forbindelse med den i forhold M beskrevne ombytning, at have tilrettelagt indsmugling af ca. 2 kg amfetamin fra til Danmar~ idet han i t forestod ombytning af de i forhold M beskrevne 1,5 kg amfetamin til andre 2 kg amfetamin af højere kvalite~ hvorefter han ove2'drog amfetaminen til X5 og X t (begge hvis sager er særskilt afgjort), hvorefter de 2 kg amfetamin i overensstemmelse med tiltaltes instrukser blev indsmuglet i bil til Danmar~ hvor amfetaminen igen blev overdraget til tiltalte og hvorefter amfetaminen blev videreoverdraget til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. O (J~. \\ Ved omkring den 15. maj 2011, at have tilrettelagt indsmugling afca. 1,5 kg nmfetamin fra til Danmar~ idet han med XS (hvis sag er særskilt afgjort) som mellemmao~ instruerede XG og XB (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen - der i Tyskland blev overdraget til

16 side 6 XG og X.B af tiltalte- hvorefter amfetaminen blev indsmuglet til Danmark, hvor amfetaminen blev overdraget indledningsvist til XS og herefter til tiltalte, hvorefter amfetaminen blev videreoverdraget til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. p (JS). TI V ed omkring den S. juni 20 l l, at have tilrettelagt indsmugling af ca. 3 kg amfetamin fra Køln til Danmark, idet han med XS (hvis sag er særskilt afgjort) som mellemman~ instruerede X6 og Y.,.8 (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen i Tyskland, hvorefter amfetaminen i bil blev indsmuglet til Danmark, hvor amfetaminen blev overdraget indledningsvist til XS og herefter til tiltalte, hvorefter amfetaminen blev videreoverdroget til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. Q (36). T l Ved omkring den 2. august 2011, at have tilrettelagt indsmugling afca. S kg amfetamin fra til Danmark, idet han med )(s (hvis sag er særskilt afgjort) som mellemmand, instruerede ~ og X8 (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen i Tyskland, hvorefter amfetaminen i bil blev indsmuglet til Danmark, hvor amfetaminen blev overdmget indledningsvist til )(S og herefter til tiltalte, hvorefter amfetaminen blev videreoverdroget til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. T\ ved omkring den 26. august 201 l, at have tilrettelagt indsmugling af ca. 4 kg amfetamin fra Holland via Tyskland til Damnark, idet han med X S" (hvis sag er særskilt afgjort) som mellemmand, instruerede Xt;, og X. B (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen i Holland, hvorefter amfetaminen i bil skulle indsmugles til Danmark og indledningsvist overdrages til XS og herefter til tiltalte, med henblik på videreoverdragelse til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag, hvilket imidlertid mislykkedes, da leverandøren i Holland udeblev.

17 side7 5 (Z6). T2. lov om euforiserende stoffer 3, stk. l, jf. l, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. l, jf. 2, jf. bilag l, liste A, nr. l og lov om euforiserende stoffer 3, stk. l, jf. 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. I, jf. 3, jf. bilag l,hste B, nr. 43, ved den 15. september 2011, ca. kl p! i, at have været i besiddelse af 188 gram hash med henblik på videresalg samt 4,48 gram kokain. J: (26). T2. vibenbekendtgørelsens 44, stk. 4, jf. 15, stk. l, nr. 9, ved torsdag den 15. september 2011, ca. kl på adressen i, at have været i besiddelse af l stk. knojern. U(2D. T2.. vibenbekendtgørelsens 44, stk. 4, jf. 15, stk. l, nr. l, ved den 26. februar 2012 ca kl og forud herfor, på ~en, lejlighed i, uden politiets tilladelse, at have besiddet et samuraisværd med en klinge på over 12 cm. y (38). Begge straffelovens 191, stk. 2, jf. stk. l, 2. pkt., og 191, stk. l, 2. pkt. jf. 21, jf. lov om euforiserende stoffer 3, stk. l, jf. 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. 2, jf. 3, stk. 2, jf. Hste B, nr. 16 ved i perioden op til den 26. februar 2012, at have tilrettelagt indsmugling af ca. 3, 7 kg amfetamin fra Køln til Danmark, idet de instruerede X s og X. -:r (begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen i Tyskland, hvorefter amfetaminen blev indsmuglet til Danmark, hvor amfetaminen i skulle overdrages til de tiltalte med henblik på oveniragelse til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag, hvilket dog til dels mislykkedes, idet X5 og l<1- blev

18 sides anholdt i med amfetaminen kort før overdragelsen skulle finde sted. \Y (28-31). 'T\ straffelovens 191, stk. 2, jf. stk. l, 2. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer 3, stk. l, jf. 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. 2, jf. liste B, nr. 16, ved i foråret og sommeren 20 l O, at have tilrettelagt indsmugling - ad 4 gange - af ikke under i alt 4 kg amfetamin fra Køln til Danmark, idet han i forening med bl.a. en person kaldet " X9" instruerede X \O og X'\.(begge hvis sager er særskilt afgjort) i, hvordan disse skulle afhente amfetaminen i Tyskland, hvorefter amfetaminen blev indsmuglet til Danmark, hvor amfetaminen i tre tilfælde i og en gang i blev overdraget til tiltalte og eller ~ )(.~' samt muligt en eller flere yderligere personer, med henblik på disses videreoverdragelse til en større kreds af personer eller mod betydeligt vederlag. PAstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf og har gjort gældende, at straffelovens 88, stk. l, 2. pkt. skal finde anvendelse for så vidt angar -r\. Anklagemyndigheden har under hovedforhandlingen nedlagt påstand om, at de tiltalte i forhold B ikke har begået forholdet i foreningmed '1-.~ Anklagemyndigheden har endvidere påstået konfiskation af ikke under 1.1 mio. kr. hos tiltalte \ \, jf. straffelovens 75, stk. l, 2. pkt. Anklagemyndigheden har i forhold til '\ 2. påstået konfiskation af et skønsmæssigt fastsat beløb, der med sikkerhed må antages at dække hans fortjeneste, j t: straffelovens 75, stk. l, 2. pkt Anklagemyndigheden har endvidere i forhold til T 2. påstået konfiskation af 188 gram hash, 4,48 gram kokain og l knojern (forhold S, T og U), jf. straffelovens 75, stk. 2, nr. l. Anklagemyndigheden bar endvidere nedlagt påstand om, at de tiltalte i medfør af udlændingelovens 49, stk. l,jf. 22, nr. 4, og 32, stk. 2, nr. S udvises med indrejseforbud for bestandig. 'T\ har nægtet sig skyldig. \2- har erkendt sig skyldig i forhold A i medvirken til indsmugling i 3-5 tilfælde af gram kokain pr. gang. T 2. har i et af forholdene C, D eller E erkendt sig skyldig i medvirken til indsmugling af en ukendt mængde amfetamin. \ 2 har i forhold F erkendt sig

19 side9 skyldig i medvirken til indsmugling af2 gange 500 gram amfetamin. 12- har erkendt sig delvis skyldig i forhold S og skyldig i forhold T og U. T2. har nægtet sig skyldig i de øvrige forhold \\ har ikke haft bemærkninger til konfiskations eller udvisningspåstanden. \ 2. har nedlagt påstand om frifindelse overfor påstanden om udvtsnmg. T'L har protesteret mod konfiskationspåstanden for så vidt angår straffelovens 75, stk. l, 2. pkt og har i øvrigt ikke haft bemærkninger til konfiskationspåstanden. Sagens oplysninger

20 Anklagemyndighedens Vidensbase.. side 99 Rettens begrundelse og afgørelse SkyldsPØii$mAI Forhold A T Z. har forklaret, at han fungerede som en fonn for mellemmand mellem TI og Y.,\ i forbindelse med, at hun, der på et tidspunkt var T2'.s kæreste, skulle transportere kokain fra Tyskland til Danmark. Ifølge T 2 kunne T\ smugle gram kokain pr. tur, og han bar erkendt at have medvirket som mellemmand 3-5 gange. X\ (tidligere "f..\ ) har for- klaret, at.,-\ og l z_ havde en lang snak om, hvordan indsmuglingen skulle foregå, og at T2. instruerede hende i, at hun skulle tage med til Hamborg. Vidnet har i forbindelse med sin egen sag, i hvilken hun blev idømt fængsel i 3 år og 9 måneder forklaret, at hun var på l 012 ture, og at der blev smuglet mellem 80-l 00 grom kokain pr. tur. Det findes ubetænkeligt at se bort fra vidnets ændrede forklaring, hvorefter hun nu er i tvivl om antallet af ture og mængderne. Vidnet har forklaret, at det typisk var -r l, der gav hende kokainen i Tyskland, og at det som re, der gav hende penge for turene. Det var vidnets opgel var \1fattelse, at T 2. og T\ havde lige stor andel i indsmuglingen. Det findes efter disse forklaringer bevist, at de tiltalte er skyldige. Forhold B. C o~ D T 2han forklaret, at han kender X~ fra '!, og at han har været på et besøg i ~ hvor der blev talt om, at )(Y skulle på en narkotur til Tyskland. \2 har endvidere forklaret, at han ikke mener, at der blev talt om detaljer, og at han ikke deltog i drøftelserne eller havde noget med indsmuglingen at gøre. X'-\ har forklaret, at hun sammen med begge de tiltalte og X3 og X2 talte om indsmugling af narko. Det var hende og T\, der skulle stå for selve indsmuglin gen, men de skulle alle 5 være en del af det Under behandlingen af sin egen sag forklarede vidnet, at de tiltalte sammen med X~ og X'L ønskede at opbygge en narkotilæforretning. Vidnet har under hovedforhandlingen forklaret, at hun ikke var bekendt med, hvem der skulle modtage og afsætte det indsmuglede narkotika, men hun var sikkerpå, at TI, Tl X2 og Xs alle skulle have enten narkotika eller penge fra salget af narkotika Vidnet har forklaret, at de nævnte var med i planen før, under og ef-

21 side ter, at stoffet blev indsmuglet. Med hensyn til forhold B har X"\ forklaret, at hun mener, der på denne tur blev indført 90 gram kokain. Vidnet har i forbindelse med behandlingen af sin egen sag, i hvilken hun blev idømt fængsel i 3 h og 9 m!neder, forklaret, at der på den første tur blev smuglet 95 gram kokain. Det findes ubetænkeligt at se bort fra vidnets ændrede forklaring under hoved~ forhandlingen. )(S' har forklaret, at hun smuglede narkotika for begge de tiltalte. Vidnet har om forhold C og D forklaret, at hun i Tyskland på disse to ture fik udleveret ca. 500 gram amfetamin af )('i og 11 X Y har om forhold C og D forklaret, at hun på begge ture i Tyskland fik udleveret 500 gram amfetamin af -r\, som hun afleverede til X S Vidnet har endvidere forklaret, at hun på den i forhold C nævnte tur tog l O gram amfetamin eller kokain med til Danmark. På en af turene har vidnet ringet til T Z.., da hun ikke kunne få fat på \\, og at det skulle foregå på den måde af sikkerhedsmæssige årsager. )(.b har om forhold C og D under sin egen sag forklaret, at han mener, at der på disse ture blev indført 1,5 kilo amfetamin pr. tur. Som følge af det anførte findes de tiltalte skyldige i henhold til tiltalen i forhold B, C og D, dog således at de i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand i forhold B ikke har begået forholdet i forening med X?, f.whold E )(.5 har forklaret, at hun og X6 på denne tur, som var den første tur til Hamborg, fik udleveret 80 gram amfetamin. Hun har endvidere forklaret, at de i afleverede stoffet til "\l X6 har forklaret, at han mener, at der også på denne tur blev smuglet l.s kilo amfetamin. De tiltalte er alene tiltalt for indsmugling af80 gram amfetamin, hvilket de tiltalte efter de afgivne forklaringer tindes skyldige i. Forbold F -r 2.. har forklaret, at han to gange har modtaget ~ kg amfetamin eller i alt l kg af XS, som han lagde i \ l 'S lejlighed efter aftale med ham.

22 .. side 101 J. 5 har forklaret, at hun og ><.~ pi de sidste to ture til Hamborg fik udleveret pakker af samme størrelse som nævnt i forhold C og D, hvilket var 500 gram amfetamin. '!.b har forklaret, at de fik udleveret den samme mængde som tidligere, hvilket ifølge vidnet er l,5 kilo amfetamin, samt at de afleve rede stoffet til T2. De tiltalte findes efter de afgivne forklaringer skyldige i den rejste tiltale. Forbold G X s har bekræftet forklaringen fra sin egen sag, i hvilken hun forklarede, at hun sammen med sin lillebror X1- efter aftale med "T \ tog til Rotterdam med henblik på indsmugling af amfetamin. Da de ankom til Rotterdam, ringede hun som af talt til T2, hvorefter T \ kom med stoffet Vidnet har endvidere forklaret, at det godt kan passe, at der var 6 kilo amfetamin, og at stoffet i Danmark blev afleveret til enten TZ eller T \ )( 1-'s forklaring understøtter denne forklaring. )li- har således forklaret, at pakkerne var fordelt i 6 1-ki los pakker, og at det var sanune størrelse som de pakker, de blev stoppet med i februar l forbindelse med sin egen dom forklarede X '=t, at han mente, at begge de tiltalte var til stede, da stoffet blev afleveret i Darunark. Det findes herefter bevist, at de tiltalte er skyldige i den rejste tiltale. Forbold H x; har forklaret, at denne tur foregik som den tidligere, og at de på denne tur flk 4 kilo amfetamin med til Danmark, som de afleverede til l 2. X -:J. har forklaret, at han mente, at der var samme mængde amfetamin pi denne tur, og at det godt kan passe, at han under en afhøring har forklaret, at der var 4 kilo amfetamin. Vidnet har endvidere forklaret, at begge de tiltalte var til stede, da stoffet blev afleveret i Danmark. Pi baggrund af disse forklaringer findes det bevist, at de tiltalte er skyldige i den rejste tiltale. Eorbold I X5 har forklaret, at det var -r 2., der skaffede bilen til denne tur. Y-1- har forklaret, at han mente, at det var meningen, at de på denne tur skulle hente den samme mængde amfetamin som tidligere. Vidnet har endvidere forklaret, at bilen pi denne tur gik i stykker, hvoref-

23 Af dokumenterede historiske teleoplysninger fremgh, at T z ad- skillige gange har været i kontakt med XS s mobilnummer i perioden fra 2. marts 2011 til9. npril Ifølge >(5 har hun kun haft kontakt med l 2. angående afhentning af amfetamin. side 102 l ter de blev hentet af T l, hvilken forkløring er understøttet af XS '.s forklaring. T2- har forklaret, at det er korrekt, at han skaffede bilen, og at han senere hentede X 5 og X T-. Det findes ubetænkeligt at afvise T2 ' s forklaring om, at han ikke var vidende om, at bilen skulle have været brugt i forbindelse med indsmugling af narkotika fra udlandet. På baggnmd af disse forklaringer findes det bevist, at de tiltalte er skyldige i den rejste tiltale. Forbold J )C S har forklaret, at denne tur foregik på samme måde som de øvrige. Hun har bekræftet sin forklaring fra sin egen sag, ifølge hvilken de også på denne tur hentede 4 kilo amfetamin i Rotterdam. På baggrund af disse forklaringer findes det bevist, at de tiltalte er skyldige i den rejste tiltale. Forhald K X 5 har forklaret, at de efter turene til Tyskland begyndte at hente stoffet i. Det var T 1, der bestemte, at de skulle hente stoffet der. I 1 fik de stoffet af -r \. Hun har bekræftet sin forklaring i følge sin egen sag, hvoraf fremgår, at de p A. den første tur til hentede 4 kilo amfetamin. X 1. har forklaret, at "'1-.5 sendte en sms til T l med værelsesnummeret, da de var ankommet til, og at der herefter kom en person og afleverede stoffet til dem på værelset Der var 3-4 kilo på den første tur. Foreholdt forklaringen fra sin egen dom har vidnet forklaret, at det er korrekt, at de fik udleveret 4 kilo. I Danmark afleverede X 5 stoffet til T \ På baggrund af disse forklaringer og oplysninger findes det bevist, at de tiltalte er skyldige i den rejste tiltale. FQJhold L X1 har forklaret, at de på denne tur skulle have været på en tur til for at hente amfetamin som tidligere, men at de opgav, da bile~ de havde fået stillet til rådighed, var for opsigtsvækkende. x s har forklaret, at det var T 2., der

24 ".(. side 103 skaffede den gule bil. Derfor og på baggrund af de under forhold K nævnte historiske teleoplysningerne om kontakten mellem 12 og XS findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at begge de tiltalte har været involveret i planlægningen af indsmuglingen af amfetamin i dette forhold. Begge tiltalte findes således skyldige i den rejste tiltale. Forbold M og N På baggrund af X5 's og ~;:t' s detaljerede og troværdige forklaringer findes det bevist, at er skyldig i overensstenunelse med tiltalen i disse forhold. T J Forbold O. P. Q w: R )(5 har forklaret, at hun har fungeret som en form for mellemmand mellem T l og dem, der kørte turene, )(f, og X8. Hun har endvidere forklaret, at der på de første 3 ture blev smuglet de i tiltalen nævnte mængder samt at der på den i forhold R nævnte tur skulle have været smuglet 4 kilo amfetamin, men at det ikke blev til noget, da )(~ og Xb ikke var trygge ved situationen. '/lo har om forhold O under sig egen sag forklaret, at han og XB i fik udleveret 2 poser med l kilo amfetamin i hver pose af en person, som er omtalt som \'\\''. Det findes efter bevisførelsen herunder vidnets tidligere forklaringer, i hvilke han direkte nævner, at det var \ \, der har udleveret stoffet til dem, ubetænkeligt at lægge til grun~ at ''\\" er identisk med l\ '!-.b har om forhold P forklaret, at han ikke kan huske noget om denne tur. Vidnet er blevet foreholdt sine tidligere forklaringer, hvorefter han skulle have forklaret, at de på denne tur fik udleveret 3 poser med 1 kilo amfetamin i hver pose af ''\\" og har forklaret, at han ikke kan huske disse forklaringer, men at mængdeangivelsen godt k:an passe. 1J:, har om forhold Q forklaret, at de på denne tur fik mere med end på de to første ture. Vidnet har bekræftet sin forklaring fra grundlovsforhøret, hvoraf fremgår, at der skulle have været tale om 5 kilo amfeta min. har om forhold R under grundlovsforhøret forklaret, at 'f...f:j han og X8 tog til Rotterdam med henblik på afhentning af 4 kilo amfetamin og l kilo kokain, men at de måtte tage hjem uden stoffer, da leverandøren ikke dukkede op. Vidnet har under hovedforhandlingen forklaret, at han ikke læn huske så meget fra denne tur, men det findes ubetænkeligt at lægge den detaljerede forklaring fra grundlovsforhøret til grund. XB bar i store træk forklaret i overensstemmelse henned. herunder vedrørende \\' S deltagelse og om de i tiltalen nævnte mængder.

25 side 104 ~ l Det findes derfor bevis~ at tiltalte T\ forbold er skyldig i tiltalen i disse Forbold s Tiltalte har forklar~ at han var i besiddelse af den i tiltalen nævnte mængde hash og kokain. Kokainen var til eget brug, og bashen var til salg. I dette omfang findes tiltalte skyldig efter tiltalen. FothPld T oe U Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig. forhold Y )(5 og Y... t blev anholdt i besiddelse af den i tiltalen nævnte mængde amfetamin. På baggrund af vidnemes samstemmende forklaringer, der er understøttet af de foretagne observationer og af telefonaflytningerne findes det bevis~ at de tiltalte er skyldige efter tiltalen. Retten har med hensyn til \2.' 5 deltagelse lagt vægt på, at denne bar deltaget i indkøbet af de mobiltelefoner, som er blevet brugt på denne tur, samt at han var sammen med T\ omkring det tidspunk~ hvor overleveringen skulle have fimdet sted. EorboldW.X\ o.(tidligere ) har under sin egen dom forklare~ at hun i baglokalet havde hørt tale om amfetamin og kokain; og at hun derfor var sikker på, at det enten var amfetamin eller kokain. hun og X\\ hentede. Hun har endvidere forklare~ at hun på grund af rejsen og betalingen godt vidste, at det var mængder i kilo og ikke i gram, samt at hun forventede, at der var tale om 2-3 kilo pr. gang, og at hun derfor var sikker på, at der ikke var under l kilo hård narkotika pr. tur. X\ \ har i forbindelse med en fotokonfrontation uden tøven udtaget et foto af T\ og har oplyst, at denne person var personen fra butikken i -og den mand, som fik ham og X\ o til at køre til Tyskland og indsmugle narko til Danmark. X \O har ligeledes i forbindelse med fotokonfrontationen udtaget et foto visende TI og har udtal~ at hun var helt sikker på, at han var en af gerningsmændene. X 1 o eller X H bar ikke haft en sikker viden om, hvad det var de smuglede, men det findes på baggrund af X l O' s forklaring sammenholdt med oplysningerne om stofart og mængder i de øvrige forhold i sagen ubetænkeligt at lægge til grund, at der har været tale om indsmugling af mindst 4 kilo amfetamin.

26 side 105 l f findes efter det anførte skyldig efter tiltalen i dette forhold. Afslutningsvis bemærkes, at flere af vidneme under hovedforhandlingen har forklaret, at de ikke har været sikre på antal ture, på arten af narko, der blev indført og på mængderne. Retten finder det ubetænkeligt at lægge vægt på vidnemes forklaringer, som disse er afgivet under vidnemes egne sager, i det omfang disse er blevet foreholdt vidnerne. Forklaringerne fra vidnemes egne sager er blandt andet understøttet af oplysningerne om den fremgangsmåde, som de tiltalte har benyttet sig at: Fremgangsmåden har således i store træk været den samme, uanset hvem der har været benyttet som kurer på de enkelte ture. Vidnemes forkloringer om stoftnrt og mængder er endvidere understøttet af, at X5 og Xr i forhold V blev anholdt i besiddelse af ca. 4 kilo amfetamin, som de havde hentet i Tyskland. Sanktionen Straffen fastsættes for sa vidt angår T \ til fængsel i 16 år, jf. straffelovens 191, stk. l, 2. pkt. og stk. 2, jf. stk. I, 2. pkt., j f. lov om euforiserende stoffer 3, stk. I, jf. 2, stk. 4, j f. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. 2, jf. 3, stk. 2, jf. liste B, nr. 16 og nr. 43, jf. til dels straffelovens 2l,jf. straffelovens 88, stk. l, 2. pkt. og 89. Straffen fastsættes for så vidt angår -r 2 til fængsel i 12 år, straffelovens 191, stk. l, 2. pkt. og stk. 2, jf. stk. l, 2. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer 3, stk. l,jf. 2, stk. 4,jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. 2, jf. 3, stk. 2, jf. liste B, nr. 16 og nr. 43, jf. til dels straffelovens 21, lov om euforiserende stoffer 3, stk. l,jf. l, stk. 3,jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. l, j f. 2, j f. bilag l, liste A, nr. l og lov om euforiserende stoffer 3, stk. l, jf. 2, stk. 4,jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. l, jf. 3, jf. bilag l,iiste B, nr. 43, våbenbekendtgørelsens 44, stk. 4, jf. 15, stk. l, nr. l og nr. 9,jf. straffelovens 89. Retten har lagt vægt på den betydelige mængde stof og karakteren af den indførte narkotika. Der er endvidere lagt vægt på, at forholdene er begået over en længere periode, og at de tiltalte har fået mange unge mennesker til at være kurere i forbindelse med indsmuglingerne. Retten har for så vidt angår \ \ fundet, at straffelovens 88, stk. l, 2. pkt, skal citeres, idet der for dennes vedkommende foreligger særdeles skærpende omstændigheder. Det er således lagt til grund, at T\ har haft en ledende rolle i forbindelse med planlægningen af indsmuglingerne. Retten har for så vidt angår -r 2 lagt vægt på, at denne ikke har haft samme ledende rolle som \\ men dog en central rolle, samt at T 2 ikke har deltaget i indsmuglingen i samme omfang som T l. Der er i øvrigt lagt vægt på længden af de straffe, som de øvrige implicerede i sagskom~ p l ekset er blevet idømt

27 side 106 l Udvisnini Retten tager udvisningspåstanden til følge i medfør af udlændingelovens 49, stk. l,jf. 22, nr. 4, og 32, stk. 2, nr. 5. Det bemærkes, at en udlænding efter udlændingelovens 26, stk. 2, skal udvises, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Ved vurderingen heraf skal der tages hensyn til den begaede kriminalitets art og grovhed. Som følge af de forhold, der for begge de tiltaltes vedkoøunende har ført til fastsættelsen aflangvarige fængselsstraffe, findes en udvisning med indrejseforbud for bestandig ikke at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. For så vidt angår lovovertrædelserne begået før den l. juli 2011 findes de i 26, stk. l, nævnte forhold ikke at tale afgørende imod en udvisning af de tiltalte. Ko n fiskatjon Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens 75, stk. l, 2. pkt. og 7 5, stk. 2, nr. l. For så vidt angår udbyttekonfiskationen bemærkes det, at indkøbsprisen for l kilo amfetamin i 2012 ifølge de foreliggende oplysninger har været et stykke under l kr. for køb foretaget i Tyskland. Det findes ubetænkeligt at lægge til grund, at prisen i 2009 og senere ikke har afveget væsentligt herfia. Ud fra oplysningerne om priserne på gadeplan i 2012 findes det ubetæokeligt at lægge til grund, at der som et minimum har været en fortjeneste på kr. pr. kilo amfetamin og et større beløb for så vidt angår kokain. For så vidt angår 'T 2 er fortjenesten fastsat til et skønsmæssigt beløb, der med sikkerhed må antages at dække hans fortjeneste. Der er i den forbindelse taget udgangspunkt i oplysningerne om de beløb, som kurererne har modtaget for de enkelte ture. Thi kendes for ret: Tiltalte T\ Tiltalte -r 2. Hos tiltalte l l skal straffes med fængseli 16 år. skal straffes med fængsel i 12 år. konfiskeres kr. Hos tiltalte T 2 konfiskeres kr., 188 gram hash, 4,48 gram kokain og l knojern. De tiltalte udvises af Danmark med indrejseforbud for bestandig. De tiltalte skal solidarisk betale de sagsomkostninger, der vedrører dem, dog skal de hver betale salær til egen forsvarer.

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.12.16B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. OC 0100-47181-00123-09 DOM afsagt den 16. december 2011 i sag SS 2-14605/2010 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

AM2014.02.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2014.02.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2014.02.27Ø Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 S3893007- JO UDSKRIFT AF ØSTRELANDSRETSRETSBOG Den 27. februar 2014 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, Kobenhavn.

Læs mere

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

AM2012.01.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2012.01.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2012.01.27Ø Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 S3081006- VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 27. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014.

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014. D O M afsagt den 3. april 2014 Rettens nr. 1-676/2014 Politiets nr. 4100-73241-00588-13 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

AM2011.06.21B3. Emneord: videreoverdragelse, videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.06.21B3. Emneord: videreoverdragelse, videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.06.21B3 Emneord: videreoverdragelse, videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Retten i Arhus.. DOM afsagt den 21. juni 2011 Rettens nr. 12-1866/2011 Politiets nr. 4200-71281-00008-11 Anklagemyndigheden

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 Sag 299/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat N.C. Strauss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 4. februar 2011

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

AM2013.01.24B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2013.01.24B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2013.01.24B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 RETIEN l ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM afsagt den 24. januar 2013 Rettens nr. 5-9670/20 12 Politiets nr. 2300-71282-00011-12

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013.

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. RETTEN I Udskrift af dombogen D O M afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. er tiltalt for overtrædelse af 1. 1, jf. 26, stk. 3, jf. 30,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). D O M Afsagt den 9. marts 2015 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, M. Lerche og Mette Lyster Knudsen (kst.)). 8. afd. nr. B-4013-13: Tandlæge A (advokat Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K D A T O 9. f eb r ua r 2 0 12 J O U R N A L N R. RA- 2 0 11-1 4 10-0 32 2 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T

D O M. afsagt den 6. august 2015. Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15. Anklagemyndigheden mod T D O M afsagt den 6. august 2015 Rettens nr. 2933/2015 Politiets nr. 1900-71296-00017-15 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 18. maj 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0062-2015 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97431-00664-14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Emneord: udvisning, Narkotika. Printet den:15. april 2016

Emneord: udvisning, Narkotika. Printet den:15. april 2016 AM2014.08.14Ø - Udvisning, rumænsk statsborger, videresalg af narkotika, AIDS-smittet, ingen oplysninger om behandlingsmuligheder i Rumænien, T1 7 år, udvist med mulighed for at få prøvet udvisningen inden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Emneord: røveri i private hjem (hjemmerøveri), strafskærpelse, - nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016

Emneord: røveri i private hjem (hjemmerøveri), strafskærpelse, - nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016 AM2013.12.30H - Røveri i private hjem, egentligt hjemmerøveri, i forening, medbragt flaske som våben, grov vold, slag med glasflaske i hovedet, forurettede ældre og svagelig, beskedne skader, beskedent

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D.

Den 28. april 1984 giftede C sig med A, og den 25. juni 1989 fik de sammen datteren D. DOM Afsagt den 11. juni 2013 i sag nr. BS SKSd-1099/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande C afgik ved døden den 21. november 2011. Boet behandles som et bobestyrerbo. Sagen drejer sig om,

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse.

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse. D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-2820-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 Sag 143/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jane Ranum, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 5. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 22. oktober 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Thomas Lohse og Malou Kragh Halling (kst.) med domsmænd).

Læs mere

AM2013.08.30B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2013.08.30B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2013.08.30B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. AOK 0100-71281-00189-12 DOM afsagt den 30. august 2013 i sag SS 1-685 3/20 13 Anklagemyndigheden

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 193/2012 (1. afdeling) A (advokat Erik Høimark, beskikket) mod Brabrand Boligforening (advokat Jacob Møller) I tidligere instanser er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. november 2011 Sag 295/2009 (2. afdeling) A, B, C og D (tidligere ) (alle mødte selv) mod Politidirektøren for Østjylland, Rigsadvokaten og Justitsministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Emneord: familievold, vold mod ældre, børn og unge, Andre redskaber. Printet den:15. april 2016

Emneord: familievold, vold mod ældre, børn og unge, Andre redskaber. Printet den:15. april 2016 AM2013.12.12Ø - Grov vold, familievold, mindreårigt barn, børnemishandling, slag med flad og knyttet hånd, spark i hoved og på krop, slag med redskaber, brændt med lighter, halsgreb, læsioner af varierende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag

D O M. afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag D O M afsagt den 3. maj 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Peter Buhl i ankesag V.L. B 2350 14 C.F.P. Ejendomme A/S (advokat Grit Andersen, København) mod Natur-

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2015.04.16V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge; Stikord: Vold mod børn, simpel vold, tildelt 3-årig ét slag i bagdelen, F i s varetægt, ej tidl. straffet, 20 dg. bet,

Læs mere