Lederløn 2015 Lederne December 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederløn 2015 Lederne December 2015"

Transkript

1 Lederløn 2015 Lederne December 2015

2 Velkommen til Lederløn sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i din egen branche, aldersgruppe og region tjener. Dermed ruster lønstatistikken dig til næste lønforhandling. Du kan også se, hvordan lønniveauet er i andre egne af landet. Lederløn 2015 giver ligeledes fingerpeg om lønniveauet i det offentlige og i det private samt i forskellen mellem, hvor meget mandlige og kvindelige ledere tjener. Tabeller med oplysning om gennemsnitsløn og lønspredning fordelt på brancher og stillingsbetegnelser er ikke med i den trykte udgave af Lederløn 2015, men kan i stedet findes på Ledernes hjemmeside. Indholdsfortegnelse Side Om lederløn Lønstatistik for ledere i den private sektor 5 Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor 16 Analyse af forskellen i lønnen mellem mandlige og kvindelige ledere 20 2

3 Om Lederløn 2015 Lederne indsamler lønoplysninger blandt alle sine medlemmer i offentlige og private virksomheder. Tallene i statistikken er månedslønnen i september måned 2015 inklusiv bonus, overarbejdsbetaling, tillæg, arbejdsgiverens og eget pensionsbidrag, værdi af fri bil og lignende. Statistikken anvender oplysninger om løn fra medlemmer, hvilket ligger otte procent under sidste års antal. Oplysningerne er indsamlet gennem elektroniske spørgeskemaer. 22 procent af de medlemmer, som fik tilsendt spørgeskemaet via , har med deres svar leveret data til lønstatistikken. Det store antal besvarelser sikrer en høj grad af pålidelighed i resultaterne. I statistikken er der udregnet lønstigninger fra september 2014 til september For at give et sandfærdigt billede af stigningsprocenten er den beregnet med den sammensætning af stillinger, brancher, virksomhedernes placering i landet med videre, som der var i I tabellerne er der ofte udeladt rækker med Uoplyst, Andet og eventuelt flere små kategorier. Data for disse grupper er dog medtaget i totaltallet for neden i tabellen. Det er forklaringen på at sammentælling af antal i undergrupperne kan være mindre end i den sidste række med Total. I tabeller med procentangivelser kan det ske at summen angives til 100 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes, at procentangivelsen er afrundet. Lederløn er gennemført i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. De anvendte mål Lønnen for ledere varierer meget. Der kan meget nemt være en forskel i månedslønnen på kroner mellem to ledere, der har samme titel, alder og uddannelsesniveau. Derfor er det vigtigt ikke kun at kigge på gennemsnitslønnen, men også på spredningen. I statistikken anvendes, udover almindelige gennemsnit, de statistiske mål er og 90-procent-fraktiler. Nedre er den løn, som 25 procent af gruppens medlemmer vil ligge under eller på. Øvre er den løn, som 25 procent af gruppens medlemmer ligger på eller over. 90-procent-fraktilen betyder, at kun 10 procent i den pågældende gruppe tjener dette eller mere end dette beløb. Medianen er den løn, som personen i midt i den pågældende gruppe tjener. Fordelene ved at bruge disse statistiske mål er, at de giver et godt udtryk for, hvordan lønnen er spredt inden for en gruppe, idet halvdelen af gruppen er placeret mellem nedre og øvre. Årets lønstatistik viser, at 25 procent af lederne i den private sektor tjente mindre end kroner i september måned (nedre ), mens der omvendt var 25 procent, som tjente mere end kroner i september måned (øvre ). I september 2015 lå 90 procent fraktilen for ledere ansat i den private sektor på kroner om måneden. Man kan læse mere detaljeret om, hvorledes statistikken er udarbejdet, og hvorledes den kan forstås på Ledernes hjemmeside. 3

4 Figur 1. Lønspredning for ledere i den private sektor 2015 Median: Gennemsnit: % fraktil: Nedre : Øvre : % 12% 12,3% 13,0% 11,8% 10,5% 10% 8% 8,1% 8,3% 6,7% 7,3% 6% 4% 2% 1,5% 4,3% 5,2% 3,9% 2,4% 1,5% 3,2% 0% Månedsløn i kr Find flere og mere detaljerede oplysninger på Man kan bruge redskaberne på Ledernes hjemmeside til at finde mere detaljerede oplysninger om løn, pension med videre for bestemte stillinger. Tabellerne i denne rapport viser gruppe for gruppe præcist, hvad de personer, der har svaret, tjener. Men fordi ledernes og deres arbejdsmarked er så varieret, kan det være svært at finde de helt rigtige tal for dig. Der er ikke mange, der ligesom dig for eksempel er finansdirektør i transportmiddelindustrien i Østjylland, er 47 år og har en mellemlang videregående uddannelse, fire lederstillinger i karrieren og så videre. Til at løse problemet med at finde tal om sig selv har Lederne udviklet en matematisk statistisk analysemodel. Alle svar fra alle medlemmer hældes ned i én bøtte. Statistikprogrammet sættes til at regne på, hvilke variabler der har mest forklaringskraft, og hvor meget hver enkelt betyder. Ud i den anden ende kommer en mængde tal, som viser, hvordan statistikken ville se ud, hvis der faktisk eksisterede mange andre med samme alder, uddannelse, geografi, anciennitet, stilling, branche med mere som dig. Den statistiske model er særdeles robust og pålidelig. Den kommer ud med ganske præcise og detaljerede tal, og de kan ses på Ledernes hjemmeside. Modellen er det bedste redskab til at vurdere den aktuelle markedssituation for lederes løn. Husk altid: Statistikken er ikke en facitliste, men en markedsanalyse. Kig ikke udelukkende på gennemsnitstallet. Der er særdeles stor individuel variation i lederes lønforhold. Der er ikke to ledere, som er ens, så kig både på gennemsnit og spredningen i lønnen, og vurdér så, hvad markedet kan bære for lige præcis din stilling, din virksomhed, dine kvalifikationer og din indsats. Tabeller med oplysning om gennemsnitsløn og lønspredning fordelt på stilling kan ses her. 4

5 Lønstatistik for ledere i den private sektor De privatansatte ledere har i gennemsnit opnået en lønstigning på 2,6 procent fra september 2014 til september I samme periode er forbrugerpriserne steget med 0,5 procent. Lederne har altså i gennemsnit oplevet en stigning i reallønnen på 2,1 procent (lønstigning for alle på 2,6 procent minus stigning i forbrugerpriser på 0,5 procent). Den gennemsnitlige månedsløn er kr. Figur 2. Udvikling i gennemsnitlig løn og forbrugerpriser for ledere og lønmodtagere i den private sektor 4% 3,6% 3% 2% 2,5% 2,5% 2,2% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% 1,3% 1,3% 2,6% 1,5% 1% 0% 0,5% 0,5% 0,5% Ledere Alle lønmodtagere i den private sektor Forbrugerpriser Kilde: Lederløn , Danmarks Statistik samt egne beregninger. Lønstigning Alle lønmodtagere i den private sektor er baseret på Danmarks Statistiks tal for 3. kvartal Lederens løn stiger typisk gennem et langt karriereforløb med de største stigninger i de første ti år af karrieren. Den topper efter gennemsnitlig 24 år som leder, hvorefter gennemsnitslønnen falder en smule (figur 3). 5

6 Månedsløn Månedsløn Figur 3. Lønforløb for alle privatansatte Anciennitet som leder - år Lederens lønudvikling i løbet af karrieren varierer meget efter uddannelsesniveau. Jo højere uddannelse, jo hurtigere, mere og længere stiger lønnen (figur 4). Figur 4. Gennemsnitlig lønudvikling efter uddannelsestype - privatansatte 2015 kr kr Lang videregående master eller mere kr Mellemlang videregående uddannelse kr kr Kort videregående uddannelse kr Faglært, erhversfaglig uddannelse kr Lederanciennitet 6

7 Løn og lønstigninger i den private sektor Nedenfor er løn og lønstigninger i den private sektor på følgende variable Virksomhedens beliggenhed Virksomhedens størrelse Ledelsesniveau Uddannelsesniveau Alder Løn i den private sektor fordelt efter virksomhedens beliggenhed Stigning Nedre Antal Gennemsnit Median Øvre 90 % fraktil København og omegn ,5 % Nord- og Østsjælland ,0 % Vest- og Sydsjælland, Lolland, Falster, ,7 % Bornholm Fyn m. øer ,6 % Sydjylland ,6 % Østjylland ,4 % Vestjylland ,2 % Nordjylland ,6 % Hele Landet ,6 % Lønstatistikkens geografiske inddeling benytter Danmarks Statistiks definition af landsdele. Detaljeret oplysning om hvilke kommuner landsdelene består af kan ses på Ledernes hjemmeside. Løn i den private sektor fordelt efter virksomhedens størrelse Stigning Nedre Antal Gennemsnit Median Øvre 90 % fraktil 1-49 ansatte ,4 % ansatte ,9 % ansatte ,3 % ansatte ,7 % eller flere ansatte ,1 % Alle virksomheder ,6 %

8 Løn i den private sektor fordelt efter ledelsesniveau Stigning Nedre Øvre 90 % Antal Gennemsnit Median fraktil Topleder ,2 % Mellemleder ,9 % Linjeleder ,8 % Uden personaleansvar/ Betroet medarbejder ,2 % Alle ,6 % Løn i den private sektor fordelt efter længste erhvervs- eller videregående uddannelse Antal Gennemsnit Stigning Nedre Øvre 90 % Median fraktil Ingen udover folkeskoleniveau ,7 % Student/HF/HH/HTX o. l ,7 % Faglært, erhvervsfaglig uddannelse ,5 % Kort videregående uddannelse ,1 % Mellemlang videregående ,0 % uddannelse Lang videregående uddannelse, master ,7 % eller mere Alle uddannelser ,6 % Løn i den private sektor fordelt efter alder Antal Gennemsnit Stigning Nedre Median Øvre 90 % fraktil år ,2 % år ,2 % år ,0 % år ,9 % år ,5 % år ,4 % år ,2 % Over 60 år ,2 % Alle ,6 %

9 Lønnens sammensætning Lønnens sammensætning varierer fra leder til leder. I den private sektor er det 41 procent, der har et element af bonus, overskudsdeling, resultatløn eller lignende i deres lønpakke. For den gruppe, der har en bonusordning, udgør bonusdelen i gennemsnit ti procent. Der er kun en lille gruppe af ledere, hvor en betydelig del af lønnen er direkte afhængig af de opnåede resultater. Kun for fem procent af ledergruppen udgør bonussen 20 procent af lønnen eller mere. Otte procent af de privatansatte ledere får tillæg for funktion, kvalifikation, rådighed, overarbejde eller andet. Disse tillæg udgør kun én procent af lønnen for alle privatansatte ledere, men udgør ni procent af lønnen for de, der får tillæggene. Lønsammensætningen for ledere i den private sektor Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed) Bonus, overskudsdeling, resultatløn og lignende Andel af ledere der får dette Andel af lønnen, der i gennemsnit udgøres af bonus/tillæg i procent Blandt de Blandt alle ledere der får ledere bonus/tillæg 8 % 1 % 9 % 41 % 4 % 10 % Bonus, overskudsdeling, resultatløn og lignende har størst betydning for toplederne. Det udgør ni procent af lønnen for topledere, men kun tre til fem procent for mellemledere, linjeledere og ledere uden personaleansvar/betroede medarbejdere. Ledelsesniveau Hvor stor en andel af lønnen udgøres af bonus, overskudsdeling, resultatløn eller lignende Topleder 9 % Mellemleder 5 % Linjeleder 3 % Leder uden personaleansvar / Betroet medarbejder 3 % 9

10 Aflønning med aktier Andelen af privatansatte ledere, der har en eller anden form for aktieløn som en del af deres aflønning, er i år tre procent. Tallet var svagt stigende fra 2003 til det toppede i Men fra finanskrisen ramte i 2008, er andelen af ledere, der får en del af lønnen via aktier, faldet betydeligt. Figur 5. Andel af ledere med forskellige former for aktieaflønning 10% 8% 6% 4% 2% 0% 9% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% Det er typisk de højestlønnede ledere, der har aktieaflønning som en del af den samlede løn. Blandt gruppen af ledere med en månedsindkomst på over kroner har 21 procent en eller anden form for aktieaflønning, mens det kun drejer sig om under én procent af de ledere, der tjener mindre end kroner om måneden. 30% Figur 6. Andel af forskellige indkomstgrupper, der har aktieaflønning som en del af lønnen 20% 21% 10% 6% 0% 1% 2% Under kr kr kr. Over kr. 10

11 Pension Kun tre procent af ledere har ikke pensionsordning. De fleste har det gennem deres ansættelsesforhold, men der er også en del, som har en privat pensionsordning, eventuelt som supplement til arbejdsmarkedspensionen. Den gennemsnitlige indbetaling til pension er uændret 12,7 procent i forhold til sidste år. Tre ud af fire privatansatte ledere indbetaler mindst 15 procent til pension, og kun hver tiende sparer mindre end 7,9 procent op. Figur 7. Pension fordelt på forskellige pensionsformer 60% 55% 50% 40% 40% 30% 20% 10% 11% 3% 0% Overenskomst pension Anden pension, der er en del af ansættelsesforholdet Privat pension Ingen pension En person kan have mere end en pensionsordning, hvorfor summen er over 100 procent. På Ledernes hjemmeside er der mulighed for at se pensionsdækningen for forskellige stillingskategorier. Personalegoder Som et supplement til lønnen har de fleste ledere andre elementer i deres lønpakke. Det drejer sig for eksempel om firmabil, fri telefon og betalt computer på privat adressen. Sundhedsforsikring knyttet til ansættelsen er vokset en smule de sidste fire år, så 71 procent nu har sundhedsforsikring som led i ansættelsen. Telefon, der betales helt eller delvist af arbejdsgiveren og betalt hjemme-pc, er meget udbredt, og ligger rimeligt konstant, så 75 procent af lederne har fri telefon, og 61 har betalt hjemme-pc og/eller fri internetadgang. Fri avis er uændret, så 15 procent har fri avis. Det er kun tre procent af lederne, der har skrevet en aftale om outplacement/genplacering, i tilfælde af at man mister jobbet, ind i deres kontrakt. 11

12 Figur 8. Andel af ledere med forskellige personalegode r som led i ansættelsen 80% 70% 75% 74% 73% 71% 69% 71% 65% 65% 60% 61% 60% 59% 59% 50% 40% 30% 25% 24% 24% 24% 20% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 15% 14% 10% 3% 2% 2% 2% 5% 5% 4% 4% 0% Fri telefon Sundhedsforsikring Betalt hjemmepc/ netadgang Firmabil Fri avis Idræts- eller motionstilbud Aftale om outplacement Andre personalegoder

13 Klausuler i ansættelsen Knap hver femte leder er omfattet af begrænsninger i muligheden for, hvilke ansættelser vedkommende kan tage fremover. Andelen af ledere med og uden klausul har gennem årene ligget nogenlunde stabilt. Andel af ledere med klausuler i ansættelsen Ingen klausul 80 % 79 % 81 % 81 % 81 % 81 % 81 % Konkurrenceklausul 18 % 16 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % Kundeklausul 6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % Jobklausul - 4 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 % Heraf Både kunde- og konkurrenceklausul 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % Både kunde- og jobklausul - 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % Både job- og konkurrenceklausul - 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Både kunde-, job- og konkurrenceklausul - 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % En del ledere har mere end en klausul. Derfor giver det mere end 100 procent, når man tæller sammen var det første år, hvor der er spurgt om jobklausuler. Dette var en konsekvens af en lovændring, der kræver, at arbejdsgiver oplyser medarbejder om eksistensen af sådanne aftaler. Ferie og fridage Lederne har typisk seks ugers aftalt ferie og fridage med løn. Helt præcist har de i gennemsnit 29,4 dages ferie. Ud over dette er det stadig mere almindeligt, at virksomhederne giver medarbejderne frihed med løn på særlige dage, der ikke er officielle helligdage, som for eksempel juleaftensdag. Lederne har i gennemsnit fri med løn på 2,2 af disse uofficielle helligdage, hvilket er på samme niveau som sidste år. Ferie og fridage Dage pr. år Samlet aftalt ferie med videre inklusive feriefridage, omsorgsdage med videre eksklusive officielle og uofficielle helligdage 29,4 Uofficielle helligdage med løn i gennemsnit (se tabel nedenfor) 2,2 Samlet frihed med løn 31,6 Uofficielle helligedage. Andel der har frihed med løn oven i ferie og feriefridage Procent Juleaften 86 Nytårsaften 71 Fredag efter Kristi Himmelfartsdag Maj 21 Halv Grundlovsdag 18 Hele Grundlovsdag 51 13

14 Arbejdstid Næsten otte ud af ti ledere arbejder mere end 37 timer pr. uge. Knap halvdelen af alle ledere, 46 procent, har en arbejdsuge på 45 timer eller mere. Den gennemsnitlige arbejdstid for ledere er 44,4 timer pr. uge. Kun to procent af lederne arbejder under 37 timer pr. uge. Figur 9. Samlet ugentlig arbejdstid 2015 Under 37 2% timer 5% % 37 timer 14% timer 13% timer 5% timer 24% timer 32% 14

15 Jo højere ledelsesniveau, jo længere er arbejdstiden, både på arbejdspladsen og hjemme. Topledere arbejder i gennemsnit 50 timer ugentligt, mens ledere uden personaleansvar/betroede medarbejdere i gennemsnit arbejder 41,4 timer. Ledere tager noget af arbejdet med hjem, i gennemsnit 3,7 timer ugentligt. 55 Figur 10. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid - på arbejdspladsen og hjemme ,4 4,5 3,1 3, ,7 42,9 40,8 38, Topleder Mellemleder Linieleder Uden personaleansvar/ Betroet Timer på job Arbejdstimer hjemme 15

16 Lønstatistik for ledere i den offentlige sektor Lønningerne for ledere i den offentlige sektor er lavere end på det private arbejdsmarked. I gennemsnit tjente en leder i den offentlige sektor kroner i september måned 2015 inklusiv bonus, tillæg, personalegoder og pension, hvorimod en privatansat tjente kroner. Der beregnes ikke lønstigninger for offentligt ansatte ledere. Det skyldes, at der er så få svar, at en beregning af stigningen for en gruppe med denne sammensætning ville give uanvendelige oplysninger, som ville kunne variere særdeles kraftigt op og ned fra gruppe til gruppe og fra år til år. Man kan bruge redskaberne på Lederne.dk til at finde mere detaljerede oplysninger om løn, pension med videre for bestemte stillinger. Se mere her. Løn fordelt på sektor Antal Gennemsnit Nedre Median Øvre 90 % fraktil Kommune/Region Stat Selvejende institution Den offentlige sektor i alt Løn i den offentlige sektor Nedenfor er løn i den offentlige sektor på følgende variable Organisationens beliggenhed Organisationens størrelse Uddannelsesniveau Alder Løn i den offentlige sektor fordelt efter organisationens beliggenhed Gennem- Nedre Antal snit Median Øvre 90 % fraktil København og omegn Nord- og Østsjælland Vest- og Sydsjælland, Lolland, Falster, Bornholm Fyn m. øer Sydjylland Østjylland Vestjylland Nordjylland Hele landet Lønstatistikkens geografiske inddeling benytter Danmarks Statistiks definition af landsdele Detaljeret oplysninger om hvilke kommuner landsdelene består af, kan ses på Ledernes hjemmeside. 16

17 Median Øvre 90 % fraktil 1-49 ansatte ansatte ansatte ansatte Over 500 ansatte Alle Student/HF/HH/HTX o.l Faglært, erhvervsfaglig o.l Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse, master eller mere Alle uddannelser Løn i den offentlige sektor fordelt efter alder Antal Løn i den offentlige sektor fordelt efter organisationens størrelse Gennemsnit Nedre Antal Løn i den offentlige sektor fordelt efter længste erhvervs- eller videregående uddannelse Gennemsnit fraktil Nedre Øvre 90 % Antal Median Ingen ud over folkeskoleniveau Gennemsnit Nedre Median Øvre 90 % fraktil år år år år år år år Over 60 år Alle aldersgrupper Lønnens sammensætning Lønnens sammensætning varierer fra leder til leder. I den offentlige sektor har 19 procent af lederne et element af bonus, overskudsdeling, resultatløn eller lignende i deres lønpakke. For den gruppe, der har en bonusordning, udgør bonusdelen i gennemsnit syv procent. 57 procent af de offentligt ansatte ledere får tillæg for funktion, kvalifikation, rådighed, overarbejde eller andet. Disse 17

18 tillæg udgør ni procent af lønnen for alle offentligt ansatte ledere, men udgør hele 15 procent af lønnen for de, der får tillæggene. Lønsammensætningen for ledere i den offentlige sektor Andel af ledere der får dette Andel af lønnen der i gennemsnit udgøres af bonus/tillæg Blandt alle ledere Blandt de ledere der får bonus/tillæg Tillæg (kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed) 57 % 9 % 15 % Bonus 19 % 1 % 7 % Pension Pensionsdækningen er næsten fuldstændig i den offentlige sektor, idet kun én procent af lederne ikke har en eller anden form for pensionsdækning. I gennemsnit udgør ledernes eget samt arbejdsgiverens bidrag til pension 15 procent af lønnen. Figur 11. Pension fordelt på forskellige pensionsformer 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% Tjenestemands pension 73% Overenskomst pension 22% Anden pension som led i ansættelsesforholdet 10% Privat pension 1% Ingen pension En person kan have mere end en pensionsordning, hvorfor summen er over 100 procent. Personalegoder Set i forhold til ledere i den private sektor har de offentlige ansatte stadig væsentligt færre skattepligtige personalegoder. 18

19 Andelen af offentligt ansatte ledere, som har telefon, der betales helt eller delvist af arbejdsgiveren, er steget en smule og er på 60 procent. Andelen med arbejdsgiverbetalt hjemme-pc og/eller internetadgang er uændret på 46 procent. Der er to andre goder, som er væsentligt mindre udbredte. Det drejer sig om firmabil og sundhedsforsikring. To procent af de offentligt ansatte ledere har firmabil, og 24 procent har sundhedsforsikring knyttet til ansættelsen. 17 procent af lederne får idræts- og motionstilbud betalt af virksomheden. Idræts- og motionstilbud er det eneste personalegode, som er en smule mere udbredt for offentligt ansatte end for privat ansatte ledere. Det er kun én procent af lederne, der har skrevet en aftale om outplacement/genplacering, i tilfælde af at man mister jobbet, ind i deres kontrakt. 70% Figur 12. Andel af ledere med forskellige personalegoder som led i ansættelsen 60% 60% 59% 57% 56% 50% 48% 46% 46% 46% 40% 30% 24% 23% 23% 23% 20% 19% 18% 17% 17% 10% 10% 10% 10% 10% 0% Fri telefon Sundhedsforsikring Betalt hjemmepc/ netadgang 4% 3% 3% 2% Firmabil Fri avis Idræts- eller motionstilbud 1% 1% 1% 1% Aftale om outplacement 5% 5% 5% 4% Andre personalegoder Analyse af forskellen i lønnen mellem mandlige og kvindelige ledere Kvindelige ledere tjener mindre 19

20 Ledernes lønstatistik viser en betydelig lønforskel mellem mænd og kvinder. Hvor de mandlige ledere i gennemsnit tjener kroner om måneden, må deres kvindelige kolleger nøjes med at få kroner om måneden. Månedsløn for kvindelige og mandlige ledere Mænd Kvinder Gennemsnitsløn kr kr. Lønforskellen betyder, at der er en umiddelbar lønforskel på 15 procent. Imidlertid er der stor forskel på, hvilke job mænd og kvinder har, så dette tal siger ikke direkte, om mænd tjener mere end kvinder for samme arbejde. For at give et bedre sammenligningsgrundlag er der derfor foretaget en rensning af resultaterne, så man kan isolere den kønsbestemte forskel. Den således korrigerede lønforskel viser, at kvindelige ledere i gennemsnit tjener 6,8 procent mindre end mænd for den samme type job. Der er her taget højde for de forskelle, som skyldes branche, sektor, stillingstitel, alder, uddannelse, antal lederjobs i karrieren, anciennitet i nuværende stilling, arbejdsstedets placering samt antal underordnede medarbejdere og ledere. Der er altså blandt andet modregnet for at: Der er flere mandlige ledere i den private sektor, hvor lønnen er højere Kvinder i gennemsnit har et højere uddannelsesniveau Mænd og kvinder har forskellige titler Mænd i gennemsnit er ældre og har længere anciennitet som ledere Mænd i gennemsnit har ansvar for flere ansatte Andelen af kvindelige ledere er større øst for Storebælt, hvor lønnen er højere Så meget tjener kvindelige ledere mindre end deres mandlige kolleger Faktisk lønforskel 15 % Korrigeret lønforskel 6,8 % Mindre lønforskel i den offentlige end i den private sektor Lønstrukturen og løndannelsen er meget forskellig i den offentlige og den private sektor. Derfor er der lavet en opdeling af resultaterne på de to sektorer. Månedsløn for kvindelige og mandlige ledere Privat sektor Mænd Kvinder Offentlig sektor Mænd Kvinder Gennemsnitlig månedsløn kr kr kr kr. Den korrigerede lønforskel viser, at mandlige ledere i den offentlige sektor i gennemsnit tjener 3,4 procent mere for det samme job. Dermed er der mindre forklaret lønforskel på mandlige og kvindelige ledere i den offentlige sektor end i det private erhvervsliv, hvor lønforskellen kan beregnes til 7,2 procent for to ensartede job. 20

21 Faktisk og korrigeret lønforskel for kvinder og mænd opdelt på sektor Privat sektor Faktisk lønforskel 14,5 % Korrigeret lønforskel 7,2 % Offentlig sektor Faktisk lønforskel 10,7 % Korrigeret lønforskel 3,4 % Kvindernes lønefterslæb ændres næsten ikke Den lønforskel mellem mandlige og kvindelige ledere, der ikke kan forklares med andet end køn, har siden lederne opgjorde den for første gang i 2003, ligget i intervallet mellem 5,6 og 7,8 procent. Den korrigerede lønforskel er 6,8 procent i Korrigeret lønforskel år Så meget tjener kvindelige ledere mindre end deres mandlige kolleger ,5 % ,6 % ,6 % ,7 % ,7 % ,5 % ,8 % ,1 % ,3 % ,0 % ,4 % ,0 % ,8 % 21

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44.

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44. 010 lederløn 50.408 kr %36 36.499 kr 10 44.000 kr særtillæg 8% alt om lederløn 2010 Lønspredning LØnstigning Arbejdstid branche bonus pension personalegoder aktier Klausuler 02 særtillæg december 2010

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM

Lederløn. 50.408 kr% VELKOMMEN TIL %ALT OM LEDERLØN 2011 VELKOMMEN TIL Lederløn % Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener LEDERLØN

Læs mere

SEKTION 2 LEDERLØN 2009

SEKTION 2 LEDERLØN 2009 SEKTION 2 LEDERLØN 2009 Velkommen til Lederløn 2009 20 sider med de bedst underbyggede tal for danske lederes løn netop nu. Det er, hvad indstikket i dette decembernummer byder på. Lederløn 2009 giver

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Der beregnes ikke lønstigning i den offentlige sektor, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LEDERLØN VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014

LEDERLØN VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014 BLIV KLÆDT PÅ TIL DIN NÆSTE LØNFORHANDLING, OG SE, HVAD LEDERE I DIN EGEN BRANCHE, ALDERSGRUPPE OG DEL AF LANDET TJENER. SIDE 3 LEDERLØN 2014 VELKOMMEN TIL LEDERLØN 2014 Alt om udviklingen på lønområdet

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, april 2010 Hvad er ligeløn Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Lønmagasin 2014. for privatansatte

Lønmagasin 2014. for privatansatte Lønmagasin 2014 for privatansatte Inkl. Lønstatistik 2013 Lønmagasin 2014 for privatansatte Bibliotekarforbundet [ 01 ] Indhold Forord...3 1. Sådan bruger du Bibliotekarforbundet...4 2. Sådan fastsætter

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2015

Indhold Lønstatistik 2015 Lønstatistik 2015 Indhold Lønstatistik 2015 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2015 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2015 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

2010 / 11 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN. Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med 4,3%

2010 / 11 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN. Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med 4,3% L Ø NmAGASINET 2010 / 11 Forbundet Kommunikation og Sprog / december / 2010 FLERTALLET AF KS ERNE BEVARER REALLØNNEN I SKYGGEN AF KRISEN Privatansatte KS eres løn op med 2,6% Offentligt ansatte steg med

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

SFI s undersøgelse af lønforskelle

SFI s undersøgelse af lønforskelle Sagsnr. Ref. NBO Den 18. december 2000 SFI s undersøgelse af lønforskelle Social Forsknings Instituttet har udarbejdet en analyse om ligeløn. Den har titlen: mænd og kvinder i Danmark. SFI har udført undersøgelsen

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Flere indvandrere bor i ejerbolig

Flere indvandrere bor i ejerbolig Mens størstedelen af de etniske danskere bor i egen ejerbolig, er dette kun tilfældet for hver fjerde af indvandrerne fra ikke-vestlige lande. De væsentligste forklaringer på dette er, at indvandrere fra

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt

Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Længerevarende ledighed skævt fordelt: Nordjylland hårdest ramt Flere og flere dagpengemodtagere hænger fast i ledighed. Antallet af ledige, der har været ledige i sammenhængende ½-1 år er således mere

Læs mere