BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND"

Transkript

1 JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT

2 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 Social- og sundhedsområdet Bioanalytikere Ergoterapeuter Ernærings- og sundhedsuddannede Fysioterapeuter Jordemødre Radiografer Social- og sundhedshjælpere Social- og sundhedsassistenter Socialrådgivere Sygeplejersker 9 4 Pædagog- og lærerområdet Folkeskolelærere Pædagoger Pædagogiske assistenter 12 Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213-FINAL.docx

3 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 1 1 Indledning KKR Midtjylland, Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland har i samarbejde med VIA UC, SOSU-skolerne, FTF og LO fået udarbejdet en analyse af behovet for velfærdsuddannede frem til 222. Analysen er gennemført i anden halvdel af 212. Formålet med analysen er at give et indblik i, hvordan udbuddet af og efterspørgslen efter velfærdsuddannede i Region Midtjylland vil udvikle sig i perioden frem til 222. Resultaterne skal bidrage til planlægningen af velfærdsuddannelserne i regionen og dermed til, at de offentlige arbejdsgivere på velfærdsområderne kan få den arbejdskraft og de kompetencer, de har brug for fremover, og til at undgå, at der uddannes folk til områder, hvor jobudsigterne er ringe. Det er svært at spå om fremtiden. Det gælder ikke mindst på velfærdsområdet, som i disse år undergår store forandringer blandt andet som følge af den demografiske og teknologiske udvikling og de økonomiske rammevilkår. Det er derfor vigtigt, at se analysens resultater, som det de er. Der er ikke tale om endegyldige sandheder, men om tekniske fremskrivninger, der har til formål at kortlægge, hvordan behovet for arbejdskraft vil udvikle sig under forskellige antagelser om "hvad nu hvis ". Hvad nu hvis - antagelserne har i praksis taget form af fem scenarier for udviklingen i efterspørgslen efter velfærdsuddannede i Midtjylland. De fem scenarier Behovsscenariet antager, at udviklingen i efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil følge udviklingen i antallet af personer i den relevante brugergruppe. For folkeskolelærere vil det sige udviklingen i antallet af børn i alderen 7-15 år 1. Nulvækstscenariet antager, at udviklingen i efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil svare til efterspørgslen, som den tegner sig i dag, og dermed til det aktuelle antal af arbejdspladser inden for den enkelte faggruppe i Midtjylland. Branchescenariet antager, at udviklingen i efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil følge den forventede udvikling i antallet af arbejdspladser inden for den mest relevante branche. For folkeskolelærere vil det f.eks. sige udviklingen i antallet af arbejdspladser inden for branchen undervisning. Uddannelsesscenariet antager, at efterspørgslen efter den enkelte faggruppe vil følge den forventede udvikling i antallet af arbejdspladser inden for den tilsvarende, overordnede uddannelsesgruppe. For sygeplejersker vil det f.eks. sige antallet af arbejdspladser besat af personer med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse i Midtjylland. Et alternativt scenarie, udarbejdet for de fleste faggrupper, som tager højde for nogle af de eksterne faktorer, som ikke fanges af de fire grundlæggende scenarier. De alternative scenarier er fastlagt af den styregruppe, som har været tilknyttet analysen og som har bestået af repræsentanter for både uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgiverne og arbejdstagerne. 1 For jordemødre vil det sige udviklingen i antallet af -årige. For de øvrige faggrupper inden for sundhedsområdet vil det sige udviklingen i befolkningens gennemsnitsalder. For pædagoger og pædagogiske assistenter fremskrives 2/3 af udviklingen på grundlag af udviklingen i antallet af børn under 7 år, mens 1/3 fremskrives på grundlag af en fremskrivning af antallet udviklingshæmmede. For socialrådgivere antages efterspørgslen at følge væksten i antallet af erhvervsaktive. Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213-FINAL.docx

4 2 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND Denne pixi-rapport præsenterer hovedkonklusionerne af analysen, mens hovedrapporten indeholder flere detaljer om baggrund, metode og resultater. 2 Overordnede konklusioner Udsigt til overskud af arbejdskraft for mange faggrupper Som det fremgår af tabellen nedenfor, tyder resultaterne af fremskrivningerne på, at der på en lang række områder i de kommende år vil blive uddannet flere, end der er brug for blandt en del af de faggrupper, der er undersøgt. Det gælder for såvel social- og sundhedsområdet som pædagog - og folkeskolelærerområdet. Tabel 2.1 De overordnede resultater af fremskrivningerne. (Den mørke orange farve angiver den rekrutteringssituation, som der er flest scenarier, der peger på) Mangel Rekrutteringsproblemer A Overskud Bioanalytikere Branchescenariet De tre øvrige scenarier Ergoterapeuter Ernæring og sundhed Fysioterapeuter Jordemødre Branchescenariet Behovs- og udd.scenariet Alle scenarierne Alle scenarierne Alle scenarierne Nulvækstscenariet Radiografer Branche- og udd.scenariet Behovs-, alternativog nulvækstscenariet SOSU-hjælpere Branchescenariet De fire øvrige scenarier SOSU-assistenter Alle scenarierne Socialrådgivere Udd.scenariet Alternativscenariet De tre øvrige scenarier Sygeplejersker Branche- og udd. scenariet De tre øvrige scenarier Folkeskolelærere Nulvækstscenariet Behovsscenariet Branche- og udd.scenariet Pædagoger Alternativscenariet De tre øvrige scenarier Pædagogiske assistenter Alle scenarierne A: Rekrutteringsproblemer defineres her som den situation, hvor overskuddet er mindre end 5 % af det samlede udbud af faggruppen. Faggrupper med forventet overskud af arbejdskraft Det forventede overskud af arbejdskraft skal bl.a. ses i lyset af, at tilgangen til flertallet af uddannelserne har været stigende i de senere år. Det betyder alt andet lige, at antallet af nyuddannede vil stige i de kommende år. Da tilbagetrækningsreformen samtidig vil betyde, at flere bliver længere tid på arbejdsmarkedet, vil det samlede udbud af arbejdskraft stige. Efterspørgslen efter arbejdskraft forventes også at stige, men ikke i samme grad som udbuddet for en række faggrupper. Det betyder, at selvom der bliver et øget behov inden for en specifik faggruppe i de kommende ti år, vil det ikke nødvendigvis give anledning til rekrutteringsvanskeligheder eller mangel på arbejdskraft. Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213- FINAL.docx

5 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 Faggrupper med risiko for rekrutteringsvanskeligheder eller mangel Der er enkelte faggrupper, hvor fremskrivningerne tyder på, at der vil kunne opstå rekrutteringsvanskeligheder og/eller situationer med mangel på arbejdskraft i hele eller dele af den belyste periode. I nogle tilfælde peger et enkelt scenarie på en sådan tendens, mens det for andre faggrupper gælder to eller flere scenarier. De faggrupper, hvor et enkelt scenarie peger på risiko for mangel eller rekrutteringsvanskeligheder, er bioanalytikere, social- og sundhedshjælpere og pædagoger. Blandt disse gælder risikoen hele analyseperioden for pædagoger, mens den for bioanalytikernes og social- og sundhedshjælpernes vedkommende er størst i slutningen af perioden. For radiografernes og jordmødrenes vedkommende peger henholdsvis alle eller tre ud af fire af de belyste scenarier på, at der vil opstå enten rekrutteringsvanskeligheder eller mangel på arbejdskraft, mens det kun gælder to af scenarierne for sygeplejerskernes, socialrådgivernes og folkeskolelærernes vedkommende. Effekten af konkrete tiltag Analysen beregner også effekten af en række mulige tiltag for at reducere manglen på arbejdskraft inden for de faggrupper, hvor der er risiko for dette. Det drejer sig om følgende tiltag: Øget tilgang til uddannelsen med 25 % i forhold til tilgangen i 211 Tilbagerekruttering af 25 % af de personer, der har forladt faget Reduktion af sygefraværet i faggruppen med 25 % Reduktion af omfanget af deltidsarbejde med 25 %. Analysen tager ikke stilling til, om det vil være muligt at implementere de enkelte tiltag i praksis, men udelukkende hvilken effekt det vil have, hvis det er muligt. Beregningerne viser, at tiltagene vil have forskellig effekt på manglen på arbejdskraft i de forskellige faggrupper, dog vil øget tilgang til uddannelserne generelt have en stor effekt. For jordemødre, sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere vil en reduktion af deltidsarbejdet også have en stor effekt, og for sygeplejersker ser det også ud til, at en reduktion af omfanget af sygefravær vil have en mærkbar effekt. Alle fire tiltag vil kunne anvendes til at afhjælpe en eventuel situation med mangel på folkeskolelærere. Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213-FINAL.docx

6 4 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 Social- og sundhedsområdet Dette afsnit opsummerer resultaterne for de faggrupper, der er analyseret inden for social- og sundhedsområdet. 3.1 Bioanalytikere For bioanalytikere tyder fremskrivningen på, at der bliver overskud af arbejdskraft. Både udbuddet af bioanalytikere og efterspørgslen forventes at vokse, men det ser ud til, at udbuddet i hele perioden vil være større end efterspørgslen. Resultaterne er dog ikke helt entydige, idet et af scenarierne tyder på, at der kan opstå rekrutteringsproblemer sidst i perioden. Fremskrivningen viser også, at overskuddet primært vil forekomme i Østjylland, mens der omvendt er risiko for, at der kan opstå mangel på bioanalytikere i Vestjylland. Figur Bioanalytikere - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. -punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel). 3.2 Ergoterapeuter Der ser ud til at blive overskud af ergoterapeuter. Det skyldes først og fremmest, at det samlede udbud af ergoterapeuter forventes at vokse mere end efterspørgslen, hvis det aktuelle (211) og relativt høje niveau for tilgangen til uddannelsen opretholdes. Dog vil der kunne opstå rekrutteringsproblemer i starten af perioden i Vestjylland. I det alternative scenarie antages, at den fremtidige efterspørgsel efter ergoterapeuter følger trenden i udviklingen i antallet af arbejdspladser fra 28 til 212. Figur Ergoterapeuter - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. -punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel). Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213- FINAL.docx

7 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND Ernærings- og sundhedsuddannede Der ser ud til at blive overskud af ernærings- og sundhedsuddannede, selv hvis der sker en halvering af tilgangen til uddannelsen. Baggrunden er, at udbuddet af uddannede forventes at vokse betydeligt i de kommende år. Da der samtidig kun forventes en beskeden stigning i efterspørgslen, vil udbuddet blive større end efterspørgslen. I det alternative scenarie antages, at tilgangen til uddannelsen halveres. Figur Ernæring og sundhed - Mangel på arbejdskraft i det grundlæggende udbudsscenarie, hvor tilgangen til uddannelsen antages at svare til tilgangen i 211. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. -punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel). Figur 3-4. Ernæring og sundhed - Mangel på arbejdskraft under alternativscenariet, dvs. under forudsætning af, at tilgangen halveres fra 212. (Negative tal = overskud af arbejdskraft) Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213-FINAL.docx

8 6 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3.4 Fysioterapeuter Også for fysioterapeuter ser der ud til at blive overskud af arbejdskraft i løbet af fremskrivningsperioden. Både udbuddet af fysioterapeuter og efterspørgslen forventes at vokse, men stigningen i udbuddet forventes også i dette tilfælde at være større end stigningen i efterspørgslen. Den fremskrevne udvikling skal ses i lyset af en betydelig tilgang til uddannelsen i de senere år. Overskuddet fysioterapeuter vil være større i Østjylland end i Vestjylland Figur Fysioterapeuter - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. -punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel). I det alternative scenarie antages den fremtidige efterspørgsel efter fysioterapeuter at følge trenden i udviklingen i antallet af arbejdspladser fra 28 til Jordemødre For jordemødre er der risiko for at der kan opstå rekrutteringsproblemer eller direkte mangel. To af de analyserede scenarier peger på, at der kan opstå rekrutteringsproblemer i en del af perioden. Blandt de tiltag, der er analyseret, vil specielt øget tilgang til uddannelserne og en reduktion af omfanget af deltidsarbejde have stor effekt. Alle de analyserede tiltag vil dog kunne afhjælpe risikoen for mangel på jordemødre, hvis de gennemføres i fuldt omfang. Figur Jordemødre - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. -punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel). Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213- FINAL.docx

9 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND Radiografer Der er udsigt til rekrutteringsproblemer eller direkte mangel på radiografer. To af de analyserede scenarier peger på direkte mangel på radiografer i en del af eller hele perioden. Tre af de analyserede scenarier peger på, at der kan opstå rekrutteringsproblemer, idet overskuddet af radiografer er mindre end 5 % af det samlede udbud af radiografer. Blandt de analyserede tiltag vurderes specielt en øget tilgang til uddannelserne at have stor effekt. Figur Radiografer - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. -punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel). I det alternative scenarie antages efterspørgslen at stige med den procentvise vækst i antallet af 8+-årige vægtet med de 8+-åriges andel af sundhedsudgifterne. 3.7 Social- og sundhedshjælpere Der ser ud til at blive overskud af socialog sundhedshjælpere i hele perioden. Resultaterne er dog ikke helt entydige, idet et af scenarierne peger på mangel fra omkring (branchescenariet). Situationen med direkte mangel på arbejdskraft forventes at kunne opstå tidligere i Vestjylland end i Østjylland. Blandt de analyserede tiltag til afhjælpning af risikoen for mangel på arbejdskraft vurderes specielt en øget tilgang til uddannelserne og en reduktion af omfanget af deltidsarbejde at have stor effekt. Figur Social- og sundhedshjælpere - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. -punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel). I det alternative scenarie antages efterspørgslen at stige med den procentvise vækst i antallet af 8+-årige vægtet med de 8+-åriges andel af sundhedsudgifterne. Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213-FINAL.docx

10 8 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3.8 Social- og sundhedsassistenter Der ser ud til at blive overskud af socialog sundhedsassistenter i hele fremskrivningsperioden. Dog kan der forekomme rekrutteringsproblemer i Vestjylland mod slutningen af perioden, hvis efterspørgslen følger udviklingen i det samlede antal arbejdspladser inden for sundhedsbranchen i Vestjylland (branchescenariet). Størstedelen af scenarierne forventer en stigning i efterspørgslen efter social- og sundhedsassistenter, men også her forventes det, at udbuddet vil overstige efterspørgslen i hele perioden. I det alternative scenarie antages efterspørgslen at stige med den procentvise vækst i antallet af 8+-årige vægtet med de 8+-åriges andel af sundhedsudgifterne. Figur Social- og sundhedshjælpere - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. -punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel). 3.9 Socialrådgivere Analysen af efterspørgslen efter socialrådgivere giver et billede af to mulige udviklingstendenser. To af scenarierne forventer, at efterspørgslen at ville stige nogenlunde i takt med arbejdsstyrken, hvilket vil resultere i mangel eller risiko for rekrutteringsproblemer. De øvrige scenarier forudser, at efterspørgslen ikke vil ændre sig nævneværdigt i fremskrivningsperioden, hvilket vil give overskud af socialrådgivere. Resultaterne er således ikke entydige. I det alternative scenarie antages, at den fremtidige efterspørgsel efter socialrådgivere følger trenden i udviklingen i antallet af arbejdspladser fra 28 til 212. Figur Socialrådgivere - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. - punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel). Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213- FINAL.docx

11 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND Sygeplejersker For sygeplejersker tyder fremskrivningen på en risiko for rekrutteringsproblemer eller direkte mangel på sygeplejersker i dele af fremskrivningsperioden. Det gælder primært i starten af perioden, mens der fra omkring ser ud til at kunne opstå risiko for overskud af sygeplejersker. Konkret peger to scenarier på direkte mangel på sygeplejersker i en del af eller hele perioden, mens de øvrige tre forudser, at der kan opstå rekrutteringsproblemer i starten af perioden. Behovsscenariet forudser således rekrutteringsproblemer frem til 217, det alternative scenarie frem til 216 og nulvækstscenariet frem til 215. I den resterende del af periode forventer de tre scenarier overskud på sygeplejersker. I Østjylland er det kun branchescenariet, der forudser direkte mangel på sygeplejersker, mens det i Vestjylland er både branche- og uddannelsesscenariet. Derudover forudser behovsscenariet og det alternative scenarie rekrutteringsproblemer i en længere del af perioden i Vestjylland end i Østjylland. Blandt de analyserede tiltag vurderes både en øget tilgang til uddannelserne, en reduktion af omfanget af deltidsarbejde og lavere sygefravær hver især at kunne afhjælpe risikoen for mangel på sygeplejersker. Figur Sygeplejersker - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. -punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel). I det alternative scenarie antages efterspørgslen at stige med den procentvise vækst i antallet af 8+ årige vægtet med de 8+ åriges andel af sundhedsudgifterne. Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213-FINAL.docx

12 1 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 4 Pædagog- og lærerområdet Dette afsnit opsummerer hovedkonklusionerne for de faggrupper, der er analyseret inden for pædagog- og lærerområdet. 4.1 Folkeskolelærere Resultaterne for folkeskolelærere er ikke entydige, men det ser ud til, at der kan opstå mangel eller rekrutteringsproblemer. Nulvækstscenariet forudser mangel i starten af perioden, mens behovsscenariet peger på en risiko for rekrutteringsproblemer i en del af perioden. De to øvrige scenarier forventer et overskud af folkeskolelærere. For at vurdere effekten af en lavere tilgang til uddannelsen er der udarbejdet en fremskrivning, hvor tilgangen til uddannelserne fra og med 212 svarer til tilgangen i 28 (alternativ scenariet). Dette resulterer i et lavere udbud af folkeskolelærer, og det vil forlænge en evt. mangelsituation eller rekrutteringsproblemer. Nulvækstscenariet forudser at mangelsituationen bliver større og længerevarende i Vestjylland end i Østjylland. De analyserede tiltag forventes hver især at kunne afhjælpe risikoen for mangel på folkeskolelærere under nulvækstscenariet, hvis tiltagene gennemføres i samme størrelsesorden som antaget i analysen. Figur Figur ,, 5, 1, 15, Folkeskolelærere - Mangel på arbejdskraft i det grundlæggende udbudsscenarie, hvor tilgangen til uddannelsen antages at svare til tilgangen i 211. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. -punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel). Folkeskolelærere - Mangel på arbejdskraft i det alternative udbudsscenarie, hvor tilgangen til uddannelsen fra 212 antages at svare til tilgangen i 28. (Negative tal = overskud af arbejdskraft). 2, 25, 3, Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213- FINAL.docx

13 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND Pædagoger Fire ud af fem scenarier peger på et overskud af arbejdskraft for pædagoger i hele fremskrivningsperioden. Det er en følge af scenariernes forudsætninger om voksende udbud og faldende eller konstant efterspørgsel - i behovsscenariet dog udtrykt ved et fald i efterspørgslen frem til 217, der afløses af en stigning fra 217 og resten af fremskrivningsperioden. Det alternative scenarie viser mangel på pædagoger. I scenariet antages det, at hver fjerde ikke-faglærte inden for det pædagogiske område erstattes af uddannede pædagoger samtidig med, at antallet arbejdspladser inden for pædagogområdet er konstant. Figur Pædagoger - Mangel på arbejdskraft. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. -punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel.) I det alternative scenarie antages, at hver fjerde af de uuddannede pædagoger erstattes med uddannede pædagoger. Mangelsituationen forventes at blive størst i Vestjylland, hvor der også kan forudses mangel i begyndelsen af perioden frem til 216, hvis efterspørgslen udvikler sig, som antaget i uddannelsesog nulvækstscenariet. En forøgelse af tilgangen til uddannelsen med 25 %, en reduktion af sygefraværet med 25 % eller en reduk-tion af deltidsarbejde vil hver især kunne afhjælpe en eventuel mangelsituation. Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213-FINAL.docx

14 12 BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 4.3 Pædagogiske assistenter Den pædagogiske assistentuddannelse er en ny uddannelse, og de første kandidater kom på arbejdsmarkedet i 211. Analyserne bygger derfor på data vedrørende den pædagogiske grunduddannelse PGU og er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Alle de analyserede scenarier peger i retning af overskud af arbejdskraft, hvilket primært hænger sammen med, at udbuddet af pædagogiske assistenter vil vokse betydeligt mere end efterspørgslen i de kommende år. Selv i den situation, hvor tilgangen til uddannelsen halveres (det alternative scenarie) forudser fremskrivningerne overskud af pædagogiske assistenter i hele fremskrivningsperioden. Figur Figur 4-5. Pædagogiske assistenter - Mangel på arbejdskraft i det grundlæggende udbudsscenarie, hvor tilgangen til uddannelsen antages at svare til tilgangen i 211. (Negative tal = overskud af arbejdskraft. -punktet angiver, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel). Pædagogiske assistenter - Mangel på arbejdskraft under forudsætning af, at tilgangen til uddannelsen halveres fra 212. (Negative tal = overskud af arbejdskraft) Projekt dokumenter/pixi/behovet for velfærdsuddannede i Midtjylland-PIXI-Januar 213- FINAL.docx

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 Pixi-udgave KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 REGION MIDTJYLLAND, BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OG KKR MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN OKTOBER 2013 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I REGION HOVEDSTADEN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden. Preben Etwil, Socialpolitisk Forening LO-Skolen, Helsingør d. 16.8.2011

Det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden. Preben Etwil, Socialpolitisk Forening LO-Skolen, Helsingør d. 16.8.2011 Det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden Preben Etwil, Socialpolitisk Forening LO-Skolen, Helsingør d. 16.8.2011 118.000 mistede jobs fra 2009-2010 Folkeskole: 68.187 (9,8%) Almen gymnasial: 2.882 (1,7%)

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

D A G S O R D E N til 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00-19.30 13. december 2012 D A G S O R D E N til 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af møde den 30. august 2012 Orientering:

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At revidere tidligere estimater (2005, 2007 og 2009) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 8. marts 2013 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1

Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 Beregninger til Arbejdsmarkedsrapport 2013. - Analyse af mervækst i de individuelle offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje 1 31. oktober 2013 Indledning I DREAMs grundforløb er de offentlige udgifter

Læs mere

Scenarier for det fremtidige behov for udvalgte faggrupper af uddannet arbejdskraft i den offentlige sektor

Scenarier for det fremtidige behov for udvalgte faggrupper af uddannet arbejdskraft i den offentlige sektor Dato: 9. december 2009 Scenarier for det fremtidige behov for udvalgte faggrupper af uddannet arbejdskraft i den offentlige sektor 1. Sammenfatning og hovedresultater Finansministeriet har i december 2009

Læs mere

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Optag og ledighed et opsummerende notat Dette notat opsummerer udviklingen i optag på landets fysioterapiuddannelser, udviklingen i ledigheden og forventningerne til

Læs mere

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Region Midtjylland Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Delanalyse 5 Perspektiver og indsatser Marts 2009 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Region Midtjylland og KKR Midtjylland

Region Midtjylland og KKR Midtjylland Region Midtjylland og KKR Midtjylland Udbud af og efterspørgsel efter lærere, pædagoger og socialrådgivere i den midtjyske region Rapport Capacent Indhold 1. Indledning 1 2. Resumé 3 2.1 Lærere 3 2.2 Pædagoger

Læs mere

Bilags dokument til ansøgning om udbudsret til AU indenfor velfærdsteknologi i praksis.

Bilags dokument til ansøgning om udbudsret til AU indenfor velfærdsteknologi i praksis. Prækvalifikation Oktober 2013 Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil Bilags dokument til ansøgning om udbudsret til AU indenfor velfærdsteknologi i praksis. Samlet af Bertel Pagaard, Erhvervsakademi

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr.

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at der bliver stor mangel på uddannet arbejdskraft frem mod 225. Forskellen i BNP er op til 96 mia. kr. mellem

Læs mere

Langsigtede udfordringer

Langsigtede udfordringer 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Langsigtede udfordringer 4.1 Sammenfatning... side 153 4.2 Arbejdsstyrken før, nu og fremover... side 154 4.3 Mangel på holdbarhed i dansk økonomi... side 166 4.1 Sammenfatning

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 02-03-09 Fokus på jobsøgning De fleste af os vil på et tidspunkt af lyst eller nødvendighed søge et nyt arbejde. Der

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelsessystemet var i perioden fra adgangsreguleringens indførelse i 1977 (for lægestudiet 1976) ganske stramt reguleret. Dette skete, fordi uddannelserne er forholdsvis dyre, på grund af risikoen

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

Hovedkonklusioner og vurderinger af balancen mellem behovet for arbejdskraft i Region Syddanmark og det forventede udbud

Hovedkonklusioner og vurderinger af balancen mellem behovet for arbejdskraft i Region Syddanmark og det forventede udbud Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: 13/31237 Dato: 5. juni 2014 Udarbejdet af: Lisbeth Hoffmann Thomsen E-mail: Lisbeth.Hoffmann.Thomsen@rsyd.dk Telefon: 76631836 Arbejdskraftanalyse

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

2 I forhold til overskuddet af gymnasieuddannede kan det bemærkes: at ca. 40% denne gruppe er under videre uddannelse. at ca. 80% af væksten i ændringen af udbuddet af gymnasieuddannede 2015-2025 udgøres

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017 Sønderjyllands Amt Dato: 21. september 2006 Uddannelses- og socialforvaltningen J.nr.: 06/2059 Uddannelsesafdelingen John Hyrup Jensen Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN

Læs mere

Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: "Reformpakke"

Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: Reformpakke Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: "Reformpakke" 1. juli 2011 Indledning Dette notat beskriver effekten på befolkningens arbejdsmarkedstilknytning af et marginaleksperiment,

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 6.september 2011 Mangel på kvalificeret arbejdskraft og målsætninger for uddannelse Fremskrivninger til 22 viser, at der bliver stor mangel på personer med erhvervsfaglige og videregående uddannelser. En realisering af

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Himmerland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Det fremtidige behov for plejepersonale i Ribe Amt En analyse af det forventede behov i de relevante kommunale, amtslige og private institutioner på

Det fremtidige behov for plejepersonale i Ribe Amt En analyse af det forventede behov i de relevante kommunale, amtslige og private institutioner på En analyse af det forventede behov i de relevante kommunale, amtslige og private institutioner på social- og sundhedsområdet Undervisnings- og Kulturafdelingen Ribe Amt, marts 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors

Bilag: Arbejdsstyrken i Thy-Mors Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde Thy- Mors. 1. Udviklingen i arbejdsstyrken i har 30.500 personer i arbejdsstyrken,

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Økonomi 2014-2020 STRATEGI 2020

Økonomi 2014-2020 STRATEGI 2020 Økonomi 2014-2020 STRATEGI 2020 Indhold Kolofon... 0 CFD - økonomi 2014-2020... 1 PSO... 2 Tolke... 2 Konsulenter... 3 Kompetencecenter... 4 CFD i alt... 4 Investeringer... 4 Kolofon Rettet til nyt navn

Læs mere