Kapital- og rentesregning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapital- og rentesregning"

Transkript

1 Rentesregning

2 Rettet den

3 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken derefter tilskriver rente et antal gange med en termins mellemrum, taler vi om kapitalfremskrivning. En termin kan være et år eller 3 måneder eller en hvilken som helst periode mellem to rentetilskrivninger. Opgaven er at finde værdien af kapitalen efter den sidste rentetilskrivning. I opgaver, hvor en kapital tilskrives rente benyttes traditionelt sprogbrugen: Startkapital = K 0 Slutkapital = Rentesatsen pr. termin = r (angivet som brøk eller procent) Antallet af terminer = n Eksempel: Rentetilskrivning I Når der tilskrives rente til en kapital eller en gæld på for eksempel kr med renten 5 % pr. termin, ser regnestykket således ud: Oprindelig kapital ,00 kr. Rente = *5/100 kr. = *0,05 kr. = 1.000,00 kr. Ny kapital = ,00 kr. 193

4 Funktioner Dette kan indsættes i en tabel som følgende: Beløb i kr. Procent Oprindelig kapital % Rente % Ny Kapital % Ofte er man ikke interesseret i rentebeløbet, men alene i at beregne den nye kapital. Det kan naturligvis gøres direkte som 105 % af den oprindelige kapital: Ny kapital = /100 kr. = ,05 kr. = kr. Den nye kapital kan altså findes ved at gange den oprindelige med tallet (faktoren) 1,05. Denne faktor kaldes en fremskrivningsfaktor. Med traditionel sprogbrug (se ovenover) fås generelt: K 1 =K 0 (1+r) Kapitalfremskrivning I Eksempel: Rentetilskrivning II Hvis der skal tilskrives rente flere gange, kan tabellen fra før anvendes igen med udskiftning af de angivne kapitaler: Beløb i kr. Procent Oprindelig kapital % Rente % Ny Kapital % Som ovenfor kan den nye kapital beregnes direkte: Ny kapital (efter 2. rentetilskrivning) = /100 kr.= ,05 kr.= kr. Huskes beregningen af den nye kapital efter 1. rentetilskrivning, fås: Ny kapital efter 2. rentetilskrivning K 2 =( ,05) 1,05 kr.= ,052 2 kr.= kr. 194

5 Kapital- og rentesregning Generelt fås: K 2 =K 0 (1+r) 2 man får: og argumentet kan naturligvis gentages uendeligt mange gange, så K 3 =K 0 (1+r) 3 K 4 =K 0 (1+r) 4... =K 0 (1+r) n 3 Kapitalfremskrivning II Sætning: Kapitalfremskrivningsformlen Hvis: Startkapital = K 0 Slutkapital = - Rentesatsen pr. termin = r Antallet af terminer = n gælder: =K 0 (1+r) n (1+r) kaldes fremskrivningsfaktoren. Du har forhåbentligt noteret dig, at =K 0 (1+r) n den almindelige eksponentielle funktion: f (x)=b a x., blot er en anderledes skrivemåde for 3 Denne måde at bevise en sætning på kaldes et induktionsbevis. Formelt rigtigt bevises den ved først at vise, at sætningen er rigtig for n=1; dernæst at vise, at hvis sætningen er rigtig for n=m, vil den også være rigtig for n=m+1. (Det er ovenover kun vist med n=2, men metoden kunne anvendes generelt.) 195

6 Funktioner Kapitalfremskrivning III Eksempel: Beregning af En eksamensopgave i 1993 lød: 3000 kr. indsættes på en konto til 5 % p.a. Bestem hvor meget der står på kontoen efter 14 år. Jeg noterer mig, at der er tale om indbetaling af et beløb én gang, som i flere terminer forrentes med samme rente. p.a. betyder pro anno, det vil sige (når der ikke skrives andet) at terminen er et år og at der en gang om året tilskrives rente her 5 %. Derfor kan jeg benytte kapitalfremskrivningsformlen. I opgaveteksten vil jeg markere tallene (som gjort) og skrive besvarelsen som herunder: Besvarelse Da der er tale om kapitalfremskrivning, noteres: Startkapital = K 0 = 3000 Slutkapital = =??? Rentesatsen pr. termin = r = 0,05 Antallet af terminer = n =14 Disse tal indsættes i : =K 0 (1+r) n =3000 1,05 14 =5939,794=5939,79 Efter 14 år står der 5.939,79 kr. på kontoen 4 4 Bemærk, at i en "tekstopgave" beregnes svaret og derefter formuleres svaret klart og tydeligt på 196

7 Kapital- og rentesregning 3 renteformler: Beregning af andet end Find K 0 =K 0 (1+r) n (1+r) n=k 0 Tilføj dine kommentarer til beregningerne her K 0 = (1+r) n Find r =K 0 (1+r) n =(1+r) n K 0 n = (1+r) n n K 0 n =(1+r) K 0 n 1=r K 0 r= n 1 K 0 Find n =K 0 (1+r) n K 0 =(1+r) n log( K 0) =log((1+r)n ) log( K log(1+r) 0) log( =n K 0) n= log(1+r) almindeligt dansk. Svaret fremhæves (her ved understregning), så det er klart, at det er svar på opgavens spørgsmål. 197

8 Funktioner Udregning med tal fra eksemplet: Beregning af (side 196) log n= ( ) log(1,05) =13,99=14,0 hvilket stemmer med det forventede. 5 Anvendeligheden af formlerne Formlerne og terminologien handler om penge eller kapitaler, som forrentes med en fast procent. Der er imidlertid intet i vejen for at bruge dem i forbindelse med al anden vækst, hvor noget vokser (eller aftager) med den samme procent periode efter periode. Eksempler kunne være både kanin- og menneskepopulationer, værdien af en lastbil, intensiteten af en radioaktiv stråling osv.. Formler og ligninger Lige meget hvilke betegnelser der anvendes, kan vi beregne funktionsværdien med kendte parametre og kendt x-værdi ( = n). Kendes omvendt f(x) (= ), kan x-værdien beregnes. Mangler du kun oplysning om en af parametrene, kan den beregnes med kendskab til de andre 3 oplysninger. Dette er typisk for alle formler. Har vi en formel, hvor der optræder variable, og kendes værdierne af de variable (eller parametrene) på nær en, kan dennes værdi beregnes ved at indsætte de kendte tal og derefter løse ligningen. I nogle tilfælde kan der være flere løsninger. Det er normalt ikke tilfældet her. På de følgende sider skal du gennemregne nogle typiske (andre) opgaver. Opsparingsannuitet Hvis man sætter et beløb på b kr. i banken, venter en termin, igen sætter b kr. i banken, venter en termin, igen sætter b kr. i banken... Hvis man i alt sætter n gange b kr. i banken på denne måde med en termins mellemrum mellem hver indbetaling kan saldoen lige efter sidste indbetaling udregnes med formlen herunder: Hvis: Hver af indbetalingerne = b Rentesatsen pr. termin = r Antallet af betalinger = n gælder: 5 Bemærk: log(x) er en funktion som mange andre; på din lommeregner kan du direkte finde funktionsværdier. Funktionen omtales yderligere i Appendiks. 198

9 Kapital- og rentesregning A n =b (1+r)n 1 r hvor A n er værdien af alle indbetalingerne inkl. rente lige efter den sidste indbetaling. Ved udregning på lommeregner: 1+r kan du klare som hovedregning!? Men: Husk at sætte parentes om hele tælleren. Hvorfor? Bemærk i øvrigt, at selvom der er n betalinger, er der kun (n-1) terminer mellem første og sidste indbetaling. Det har formlen taget højde for! På tegningen herunder vises med de tynde streger mærket 1, 2,..., n, hvornår indbetalingerne finder sted. Med den kraftige blå pil markeres tidspunktet for opgørelsen af annuitetens værdi Tid n Gældsannuitet Hvis man låner penge i banken og får en gæld på G kr. og tilbagebetaler gælden med n lige store ydelser hver på y kr., hvor den første ydelse betales en termin efter lånets udbetaling, den næste ydelse en termin senere og så fremdeles, gælder formlen herunder: n Hvis: Hver af ydelserne = y Rentesatsen pr. termin = r Antallet af ydelser er = n 6 Tid måles i terminer; 1 er skrevet ved tidspunktet for den første betaling, 2 er skrevet ved tidspunktet for anden betaling osv. 199

10 Funktioner gælder: G= y 1 (1+r) 1 r hvor G er gælden 1 termin før første ydelse. På tegningen er vist tidspunkterne for gældens optagelse (med kraftig rød pil) og med tynde streger er vist tidspunkterne for ydelsernes betaling. Bemærk: første ydelse betales en termin efter lånets udbetaling. Eksempel: Annuitetsopgaver Find A, G, b og y. Findes ved indsætning i den relevante formel. Find r og n. Findes ofte med tabel. n kan findes ved at løse ligningen. Både n og r kan findes ved lineær interpolation. CAS-værktøjer, regneark og nogle lommeregnere kan også finde løsningen. Lineær Interpolation 7 G = n = 30 y = r =?? Vi gætter på meget groft at rentesatsen er mellem 2 og 6 procent, beregner hvad gælden ville være i begge tilfælde og tegner dette diagram: Gælden ved forskellige rentesatser G Lineær (G) Hvis den rette linje var grafen for funktionen Gæld, kunne vi aflæse, at rentesatsen er ca. 3,1 %. Det er kun omtrent rigtigt. Funktionen er ikke lineær og derfor fås et unøjagtigt resultat. Ved kontrolberegning fås at rentesatsen ligger mellem 2,8 % og 2,9 %. For at få et nøjagtigere 7 Historisk metode: med GeoGebra eller andre CAS-værktøjer findes løsningen nemt

11 Kapital- og rentesregning resultat, kan proceduren gentages med gæt på, at det rigtige resultat ligger i intervallet 2,5% til 3,5%. Lineær interpolation Opsparing og gæld 201

12 Funktioner Opgave med besvarelse Opgavetekst August 2010, opgave 1 (HF Matematik C) To søskende arver hver kr. Den ene indsætter sin arv på en konto med en fast årlig rente på 4 %. a) Hvor stort et beløb står der på kontoen efter 5 år? Den anden indsætter sin arv på en konto med variabel rente. Efter 5 år står der ,50 kr. på denne konto. b) Bestem den gennemsnitlige årlige procentvise rente for denne konto Besvarelsen a) Beregning af saldo Saldoen beregnes ved kapitalfremskrivning med formlen: =K 0 (1+r) n hvor Startkapital = K 0 = Slutkapital = skal beregnes Rentesatsen pr. termin = r = 0,04 Antallet af terminer = n =5 De kendte tal indsættes: = ,04 5 = ,23 Dvs. at efter 5 år er saldoen vokset til kr ,23 b) Beregning af den gennemsnitlige rentesats beregnes ved kapitalfremskrivning med formlen: 202

13 Kapital- og rentesregning =K 0 (1+r) n r= n 1 K 0 hvor Startkapital = K 0 = Slutkapital = = ,50 Rentesatsen pr. termin = r skal beregnes Antallet af terminer = n =5 De kendte tal indsættes: r= , r=0,0284 Dvs. at rentesatsen i gennemsnit for de 5 år har været 2,84 % 203

14 Funktioner Indholdsfortegnelse Eksponentielle funktioner Vækst Sætning om vækst for eksponentielle funktioner Logaritmisk skala Enkeltlogaritmisk papir John Napier of Merchiston ( ) Logaritmerne en ide Eksempler på eksponentielle funktioner Eksempel: Et beløb indsættes i en bank Om "at lægge renter til..." Radioaktivitet Øvelse Regneark Definition: En eksponentiel funktion Bemærkning Tegn grafer for eksponentielle funktioner Eksponentielle funktioners parametre Find a og b? Eksponentielle funktioners parametre Bevis Bemærkning Tegn grafer for eksponentielle funktion Find forskriften Bemærkning om eksponentiel vækst Fordoblingskonstant Definition: Fordoblingskonstanten T Sætning: Fordoblingskonstanten T Bevis Bemærkninger Øvelse: Halveringskonstanten Opgave med besvarelse Øvelse: Eksponetielle funktioner (opg. 7) Den eksponentielle funktion: Oversigt og regler Eksempel: a = 2 og b = Rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning Eksempel: Rentetilskrivning I Kapitalfremskrivning I Eksempel: Rentetilskrivning II

15 Kapital- og rentesregning Kapitalfremskrivning II Sætning: Kapitalfremskrivningsformlen Kapitalfremskrivning III Eksempel: Beregning af Kn Besvarelse renteformler: Beregning af andet end Kn Anvendeligheden af formlerne Formler og ligninger Opsparingsannuitet Gældsannuitet Eksempel: Annuitetsopgaver Lineær interpolation Opsparing og gæld Opgave med besvarelse

16 Funktioner Stikordsregister begyndelsesværdien betaling eksponentiel funktion Fordoblingskonstanten fordoblingskonstanten fremskrivningsfaktor fremskrivningsfaktoren fremskrivningsfaktoren Gældsannuitet Halveringskonstanten induktionsbevis inflation Kapitalfremskrivning kapitalfremskrivning Lineær Interpolation log Logaritmisk skala Opsparingsannuitet p.a pro anno renters rente rentesregning simulerer Slutkapital Startkapital vækstfaktoren ydelse

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

I dette tillæg skal vi se på almindelig procentregning. Der er forskellige typer opgaver, der kan stilles, og vi vil behandle dem systematisk.

I dette tillæg skal vi se på almindelig procentregning. Der er forskellige typer opgaver, der kan stilles, og vi vil behandle dem systematisk. I dette tillæg skal vi se på almindelig procentregning. Der er forskellige typer opgaver, der kan stilles, og vi vil behandle dem systematisk. 0B1. Omregning mellem procenter og kommatal Ordet procent

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Brugervejledning til Graph (1g, del 1)

Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph (brugervejledning 1g, del 1) side 1/8 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere