MULTICAL 302 DATABLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTICAL 302 DATABLAD"

Transkript

1 MULTICAL 302 DATABLAD On-site konfigurerbar mellem frem- og returløb PN25-metalflowsensor godkendt op til 130 C Lavt tryktab alle flowstørrelser under 0,1 bar Dynamikområde op til 1:1600 fra start- til mætningsflow 1:250 (qi:qp) Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler Anvendelse MULTICAL 302 er den kompakte allround varme- og kølemåler, som med sine minimale dimensioner kan installeres overalt. Måleren kan drejes under installationen i selv de mest kompakte anlæg, hvorved der altid kan opnås optimal aflæsning af displayet. Den robuste metalflowsensor tåler vedvarende op til 130 C, er effektivt kondensbeskyttet og kan anvendes i både PN16- og PN25-anlæg. Flowsensoren er opbygget med Kamstrups unikke ultralydsteknik, som sikrer ekstremt lang levetid også i magnetitholdige varmesystemer. Funktionalitet MULTICAL 302 består af en flowsensor baseret på ultralyd, en elektronisk displayenhed og et Pt500-følersæt. Alle delenheder er separat kalibrerede og derefter samlet til én varme-, køle- eller varme-/kølemåler, som ikke må adskilles. Måleren har indbygget datalogger, som lagrer alle relevante registre for de seneste 960 timer, 460 døgn, 24 måneder og 15 år. Under installationen kan måleren konfigureres til installation af flowsensor i enten frem- eller returløb. Desuden kan energienhed og opløsning samt dato/tid og M-Bus-adresse vælges med et tryk på en knap uden specialværktøj. Fortrådet eller Wireless M-Bus MULTICAL 302 kan leveres med M-Bus og 1,5 m fabriksmonteres kabel eller med Wireless M-Bus enten i mode C1 eller T1 OMS i henhold til EN M-Bus-kommunikationen er galvanisk adskilt og har auto-select 300/2400 baud, primær/sekundær adressering og kollisionsdetektering. Strømforbruget fra master er under 1 unit load, og der aflæses separate registre for varme- og køleenergi. Den trådløse datakommunikation, Wireless M-Bus, følger den europæiske standard EN , og datatelegrammet kan konfigureres til enten mode C1 eller mode T1 OMS. Datakommunikationen er 128 bit AES-kryptering. MID-2004/22/EC 12 6 PTB K XX M Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg Tlf.: Fax:

2 Indholdsfortegnelse Regneværksfunktioner 3 Programmering og verifikation 7 Kommunikation 8 Godkendte målerdata 11 Elektriske data 12 Mekaniske data 13 Materialer 13 Nøjagtighed 14 Bestillingsoversigt 15 Målskitser 16 Tryktab 18 Tilbehør _E1_DK

3 Regneværksfunktioner Energiberegning MULTICAL 302 beregner energi ud fra formlen i EN :2007, hvori den internationale temperaturskala fra 1990 (ITS-90) og trykdefinition på 16 bar anvendes. Energiberegningen kan i forenklet form udtrykkes som: Energi = V x Θ x k. V er det tilførte vandvolumen Θ er den målte temperaturdifference k er vandets varmekoefficient Regneværket beregner altid energi i [Wh]. Derefter omregnes der til den valgte måleenhed. Applikationstyper MULTICAL 302 arbejder med 4 forskellige energiformler, E1, E3, E8 og E9, der alle beregnes parallelt ved hver integration, uanset hvordan måleren er konfigureret. De fire energityper beregnes på følgende måde: E1=V1(T1-T2)k Varmeenergi (V1 i frem- eller returløb) E3=V1(T2-T1)k Køleenergi (V1 i frem- eller returløb) E8=m³xT1 Gennemsnitstemperatur (fremløb) E9=m³xT2 Gennemsnitstemperatur (returløb) Dette gør, at MULTICAL 302 kan beregne varme- og køleenergi i de fleste applikationer. Alle energityper datalogges og kan vises på displayet afhængig af konfigureringen. E [Wh] = V x Θ x k x 1000 E [kwh] = E [Wh] / E [MWh] = E [Wh] / E [GJ] = E [Wh] / E [Gcal] = E [Wh] / Flowmåling MULTICAL 302 beregner aktuelt vandflow hvert 4. eller hvert 2. sekund afhængig af konfigureringen. Effektmåling MULTICAL 302 beregner aktuel effekt på baggrund af det aktuelle vandflow og temperaturdifferencen, der blev målt ved sidste integration. Den aktuelle effekt opdateres på displayet hvert 32. eller hvert 8. sekund afhængig af konfigureringen. Maksimal flow og effekt MULTICAL 302 registrerer maksimum flow og effekt på både års- og månedsbasis. Registreringen kan aflæses via datakommunikationen eller via displayet i TECH-mode. Alle maksimalværdier beregnes som største gennemsnit af et antal aktuelle flow eller effektmålinger. Gennemsnitsperioden, der anvendes for alle beregningerne, vælges i intervallet min _E1_DK

4 Regneværksfunktioner Temperaturmåling Frem- og returløbstemperaturerne måles vha. et præcist udparret Pt500-følersæt i 2-leder udgave. Målekredsløbet har en højopløselig analog/digital konverter med et temperaturområde på 0,00 C til 155,00 C. Ud over aktuelle temperaturer til energiberegningen kan der også vises gennemsnitstemperaturer på års- og månedsbasis. Displayfunktioner MULTICAL 302 har et tydeligt LCD-display med otte cifre, måleenheder og informationsfelt. Ved energi- og volumenvisning anvendes 7 cifre og de tilhørende måleenheder, mens der anvendes otte cifre ved visning af for eksempel målernummer. Displayet viser som udgangspunkt den opsummerede energi. Ved aktivering af trykknappen reagerer displayet øjeblikkeligt ved at kalde andre visninger frem. Displayet returnerer automatisk til energivisning 4 minutter efter sidste aktivering af trykknapperne, og efter yderligere 4 min. uden aktivering af trykknappen slukker displayet for at spare strøm. Måleren anvender 4 forskellige loops til 4 forskellige brugssituationer: User-loop Tech-loop Setup-loop Test-loop Det er kun muligt at vise ét loop ad gangen _E1_DK

5 Regneværksfunktioner User-loop User-loop er det primære loop, der er tilgængelig, når måleren er installeret og kører i almindelig drift. Loopet indeholder de legale og mest anvendte visninger. User-loop er primært tiltænkt brugeren af måleren. Tech-loop Tech-loop er fortrinsvist for teknikere og andre, der har interesse i at se flere data. Tech-loop viser alle legale registre, andre vigtige registre samt loggede data. Setup-loop Setup-loop indeholder alt, hvad man kan ændre på måleren. I Setup-loop er det muligt at ændre på udvalgte konfigurationer i måleren: Kundenummer Dato Tid Skæringsdato Flowsensorinstallation (frem-/returløb) Energienhed/opløsning Primær M-Bus-adresse Maks. midlingstid Varme-/køleomskiftning Radio (on/off) Test-loop Test-loop er tiltænkt laboratorier og andre, der skal kalibrere eller verificere måleren _E1_DK

6 Regneværksfunktioner Infokoder MULTICAL 302 overvåger konstant en række vigtige funktioner. I tilfælde af alvorlige fejl i målesystemet eller i installationen fremkommer der et blinkende INFO i displayet. INFO -feltet blinker, så længe fejlen er til stede, uanset hvilken visning der vælges. INFO feltet slukkes automatisk, når årsagen til fejlen er væk. En infoeventtæller viser, hvor mange gange informationskoden er ændret. En infologger gemmer de seneste 50 ændringer, hvoraf de seneste 36 kan vises i displayet. Infokode Beskrivelse Reaktionstid 0 Ingen uregelmæssigheder konstateret - 1 Forsyningsspænding har været afbrudt - 4 Temperaturføler T2 uden for måleområde < 32 sek. 8 Temperaturføler T1 uden for måleområde < 32 sek. 32 Temperaturdifferens har forkert polaritet < 32 sek. samt 0,05 m³ 128 Forsyningsspændingen er for lav < 10 sek. 16 Flowmåler har for svagt signal eller luft < 32 sek. 2 Flowmåler har forkert flowretning < 32 sek. Dataloggere MULTICAL 302 indeholder en permanent hukommelse (EEPROM), hvori resultaterne fra en række forskellige dataloggere gemmes. Måleren indeholder følgende dataloggere: Datalogningsinterval Datalogningsdybde Datalogget værdi Årslogger 15 år Tælleværksregister Månedslogger 24 måneder Tælleværksregister Døgnlogger 460 døgn Forbrug (tilvækst)/døgn Timelogger 960 timer Tælleværksregister Infologger 50 events (36 events kan vises på display) Infokode og dato Konfiglogger 25 konfigændringer Ny konfig og dato Spændningsforsyning MULTICAL 302 kan leveres med 1 eller 2 indbyggede A-batterier: 1 x A-celle lithiumbatteri er tilstrækkeligt til at spændingsforsyne MULTICAL 302 gennem en udsætningsperiode på 6 år. 2 x A-celle lithiumbatterier i MULTICAL 302 vælges, når man ønsker 12 års batterilevetid _E1_DK

7 Programmering og verifikation METERTOOL for MULTICAL 302 er en Windows-baseret software, der indeholder faciliteter til programmering af regneværket. Endvidere kan der udføres test og verifikation af regneværket. Kontakt Kamstrup for yderligere oplysninger herom _E1_DK

8 Kommunikation MULTICAL 302 tilbyder to forskellige kommunikationsformer: fortrådet M-Bus og Wireless M-Bus. Fortrådet M-Bus Når måleren har indbygget fortrådet M-Bus, anvendes M-Bus-protokol iht. EN :2013. Tilslutningen til M-Bus-masteren foretages via det fast forbundne 2-leder kabel på 1,5 m. Tilslutningen er polaritetsuafhængig, og M-Bus-interfacet er galvanisk adskilt fra resten af måleren. Kommunikationshastigheden med automatisk baudratedetektering er 300 eller 2400 baud. Både primær og sekundær adressering understøttes. Strømforbrug: 1 unit load (1,5 ma). Følgende data kan aflæses gennem M-Bus: M-Bus data header Aktuelle data Skæringsdata*) Målerdata M-Bus-ID Fabrikant-ID Version Device type Access counter Status Konfiguration Varmeenergi E1 Køleenergi E3 Energi m³*t1= E8 Energi m³*t2 = E9 Volumen V1 Timetæller Fejltimetæller T1 T2 T1-T2 Aktuel effekt Maks. effekt indev. måned* Aktuelt flow Maks. flow indev. måned* Infokode Dato/tid Varmeenergi E1 Køleenergi E3 Energi m³*t1 = E8 Energi m³*t2 = E9 Volumen V1 Maks. effekt Maks. flow Skæringsdato Serienummer Kundenummer 1 Kundenummer 2 Konfignummer 1 Konfignummer 2 Målertype Softwarerevision *) Som standard udsendes månedsdata. Dette kan ændres til årsdata vha. M-Bus-kommando. For yderligere detaljer henvises til den tekniske beskrivelse for M-Bus til MULTICAL _E1_DK

9 Kommunikation Wireless M-Bus Har måleren indbygget wireless M-Bus, kan der vælges mellem Mode C1 eller Mode T1 OMS. Mode C1 anvendes i forbindelse med Kamstrups aflæsningssystemer og generelt til drive-by måleraflæsning. Mode T1 OMS anvendes i forbindelse med OMS-baserede stationære netværk. Måleren har intern antenne. Mode C1 Protokol iht. EN :2013. Transmissionsinterval: 16 sek. Individuel 128 bit AES-kryptering. Datapakker Mode C1 Varmemåler Kølemåler Varme/kølemåler Header Fabrikant-ID Serienummer Version Status Timetæller Aktuelle data Varmeenergi E1 Volumen V1 Effekt Infokode Skæringsdata*) Varmeenergi E1 sidste måned eller Varmenenergi E1sidste år Header Fabrikant-ID Serienummer Version Status Timetæller Aktuelle data Køleenergi E3 Volumen V1 Effekt Infokode Skæringsdata*) Køleenergi E3 sidste måned eller Køleenergi E3 sidste år Header Fabrikant-ID Serienummer Version Status Timetæller Aktuelle data Varmeenergi E1 Køleenergi E3 Effekt Infokode Skæringsdata*) Varmeenergi E1 sidste måned Køleenergi E3 sidste måned eller Varmenenergi E1sidste år Køleenergi E3 sidste år *) Måneds- eller årsdata afhænger af HH-konfigurationen. For yderligere detaljer henvises til den tekniske beskrivelse for MULTICAL _E1_DK

10 Kommunikation Mode T1 OMS Protokol iht. i EN :2013 og OMS Specification Volume 2 issue Transmissionsinterval 900 sek. Individuel 128 bit AES-kryptering. Datapakker Mode T1 OMS Varmemåler Kølemåler Varme/kølemåler Header Device-type Fabrikant-ID Serienummer Version Status Aktuelle data Varmeenergi E1 Volumen V1 Effekt Flow T1 T2 Timetæller Dato Infokode Skæringsdata*) Varmeenergi E1 sidste måned Volumen V1 sidste måned eller Varmeenergi E1sidste år Volumen V1 sidste år Skæringsdato Header Device-type Fabrikant-ID Serienummer Version Status Aktuelle data Køleenergi E3 Volumen V1 Effekt Flow T1 T2 Timetæller Dato Infokode Skæringsdata*) Køleenergi E3 sidste måned Volumen V1 sidste måned eller Køleenergi E3 sidste år Volumen V1 sidste år Skæringsdato Header Device-type Fabrikant-ID Serienummer Version Status Aktuelle data Varmeenergi E1 Køleenergi E3 Volumen V1 Effekt Flow T1 T2 Timetæller Dato Infokode Skæringsdata*) Varmeenergi E1 sidste måned Køleenergi E3 sidste måned Volumen V1 sidste måned eller Varmeenergi E1 sidste år Køleenergi E3 sidste år Volumen V1 sidste år Skæringsdato *) Måneds- eller årsdata afhænger af HH-konfigurationen. For yderligere detaljer henvises til den tekniske beskrivelse for MULTICAL _E1_DK

11 Godkendte målerdata EU-direktiver Måleinstrumentdirektivet (Measuring Instruments Directive) Lavspændingsdirektivet (Low Voltage Directive) Direktiv og elektromagnetisk kompatibilitet (Electromagnetic Compatibity Directive) Direktiv om trykbærende udstyr (Pressurised Equipment Directive) Norm EN 1434:2007, pren 1434:2013 og PTB TR K7.2 Varmemåler Kølemåler Godkendelse: DK-0200-MI Temperaturområde θ: 2 C C Differensområde Θ: 3 K K Godkendelse: PTB TR K7.2 (22.72/13.XX) Temperaturområde θ: 2 C C Differensområde Θ: 3 K...85 K De anførte minimumstemperaturer er kun relateret til typegodkendelsen. Måleren har ingen afskæring for lav temperatur og måler dermed ned til 0,01 C og 0,01 K. Nøjagtighed Regneværk: E C ±(0,5 + Θ min / Θ)% Flowmåler: E q ±(2 + 0,02 q r /q i ), men ikke over ±5 % Dynamikområde q i :q p 1:250 og 1:100 Temperaturfølere EN 1434 betegnelse MID-betegnelse Type 302-T: Pt500 EN , 2-leder tilslutning, fastloddet tilslutning Nøjagtighedsklasse 2 og 3 / Miljøklasse A Mekanisk miljø: Klasse M1 og M2 Elektromagnetisk miljø: Klasse E1 Nom. flow qp Maks. flow qs Min. flow Cut- off Mætningsflow Tryktab qp Gevindtilslutning på måler Længde Typenummer [m³/h] [m³/h] [l/h] [m³/h] [mbar] 302Txxxxx10xxx 0,6 1,2 3 3,0 15 G¾B Txxxxx11xxx 0,6 1,2 3 3,0 15 G¾B Txxxxx12xxx 0,6 1,2 3 3,0 15 G¾B Txxxxx40xxx 1,5 3,0 3 5,0 90 G¾B Txxxxx41xxx 1,5 3,0 3 5,0 90 G¾B Txxxxx42xxx 1,5 3,0 3 5,0 90 G¾B Txxxxx70xxx 1,5 3,0 3 5,0 70 G1B Txxxxx71xxx 1,5 3,0 3 5,0 70 G1B Txxxxx72xxx 1,5 3,0 3 5,0 70 G1B TxxxxxA0xxx 2,5 5,0 5 7,0 100 G1B TxxxxxA1xxx 2,5 5,0 5 7,0 100 G1B TxxxxxA2xxx 2,5 5,0 5 7,0 100 G1B _E1_DK

12 Elektriske data Regneværksdata Typisk nøjagtighed Display Regneværk : E C ±(0,15 + 2/ Θ)% Følersæt: E T ±(0,4 + 4/ Θ)% LCD 7 (8) cifre med 6 mm cifferhøjde Opløsning 9999, , , Energienheder Datalogger (EEPROM) Ur/kalender Datakommunikation Trådet M-Bus wm-bus Effekt i temperaturfølere Forsyningsspænding MWh kwh GJ 960 timer, 460 døgn, 24 måneder, 15 år, 50 infoevents, 25 konfiglogger Ur, kalender, skudårskompensation, skæringsdato KMP-protokol med CRC16 benyttes til optisk kommunikation Protokol iht. EN :2013, 300 og 2400 baud kommunikationshastighed med automatisk baudratedetektering. Strømforbrug: 1 unit load (1,5 ma). Fast tilsluttet 2-leder kabel på 1,5 m. Polaritetsuafhængig. Mode C1 protokol iht. EN :2013. Individuel 128 bit AES-kryptering. Transmissionsinterval: 16 sek. Mode T1 OMS protokol iht. EN :2013 og OMS Specification Volume 2 issue Individuel 128 bit AES-kryptering. Transmissionsinterval: 15 min. < 0,5 µw RMS 3,6 VDC ± 0,1 VDC EMC-data Opfylder EN 1434 klasse A (MID-klasse E1) Temperaturmåling 2-leder Pt500 T1 Fremløbstemperatur T2 Returløbstemperatur Θ (T1-T2) Varmemåling Θ (T2-T1) Kølemåling Måleområde 0,00 155,00 C 0,00 155,00 C 0,01 155,00 K 0,01 155,00 K Batteri 3,65 VDC, 1 x A-celle lithium 3,65 VDC, 2 x A-celle lithium Udskiftningsinterval 6 år 12 år Lithiumindhold 0,96 g 2 x 0,96 g Transportkategori Ikke omfattet af regler om farligt gods Uden for USA Non-restricted to transport/non-assigned to Class 9 Inden for USA Belonging to the small primary lithium cell category _E1_DK

13 Mekaniske data Miljøklasse Opfylder EN 1434 klasse A og MID-klasse E1 M2 Beskyttelsesklasse Omgivelsestemperatur Regneværk IP55 Ikke kondenserende 5 55 C Flowdel og følersæt IP68 Kondenserende Medietemperaturer Miljøklassificering Indendørs (lukket placering) Varmemålere 302-T C Kølemålere 302-T C Varme/kølemålere 302 -T C Ved medietemperaturer under 15 C skal beregningsenheden vægmonteres for at forebygge kondens. Ved medietemperaturer over 90 C i flowdelen skal beregningsenheden vægmonteres for at forebygge for høj temperatur, særligt i relation til display- og batterilevetid. Medie i flowmåler Lagertemperatur Tryktrin (med gevind) Vægt Flowmålerkabel Temperaturfølerkabler Vand C (drænet måler) PN16 og PN25 Fra 0,7 til 1,1 kg afhængigt af flowmålerstørrelse og forlængerstykke 1,2 m (kablet er ikke aftageligt) 1,5 m (kablerne er ikke aftagelige) Materialer Medieberørte dele Flowsensorhus Varmpresset, afzinkningsbestandig messing (CW 602N) Membraner Rustfast stål, W.nr O-ringe Målerør EPDM Termoplast, PES 30 % GF Reflektorer Termoplast, PES 30 % GF og rustfast stål, W.nr Flowsensordæksel Vægbeslag Termoplast, PC 20 % GF Termoplast, PC 20 % GF Regneværkshus Top Termoplast, PC 10 % GF Bund Termoplast, ABS med TPE-pakninger (thermoplastisk elastomer) Kabler Flowsensor Silikonekabel med indvendig teflonisolering Temperatur M-Bus Silikonekabel med indvendig teflonisolering Silikonekabel med indvendig teflonisolering _E1_DK

14 Nøjagtighed Delenheder af varmemåleren MPE i henhold til EN MULTICAL 302, typisk nøjagtighed Flowmåler Ef= ± (2 + 0,02 qp/q) % Ef= ± (1 + 0,01 qp/q) % Regneværk Ec= ± (0,5 + Θ min/ Θ) % Ec= ± (0,15 + 2/ Θ) % Følersæt Et= ± (0,5 + 3 Θ min/ Θ) % Et= ± (0,4 + 4/ Θ) % _E1_DK

15 Bestillingsoversigt MULTICAL 302 Type 302 Følertilslutning Pt500 (med kondenssikret flowdel) T Kommunikation Ingen kommunikation 00 M-Bus (leveret med 1,5 m fabriksmonteret kabel) 20 Wireless M-Bus, 868 MHz (konfigurerbart mode C1 eller T1 OMS) 30 Forsyning 6-års-batteri, normal respons-måler 1 12-års-batteri, normal respons-måler 2 6-års-batteri, hurtig respons-måler 3 Temperaturfølere Pt500, ø 5,2 mm temperaturfølere med 1,5 m kabellængde Q9 Flowdel qp [m³/h] Tilslutning Længde 0,6 G¾B (R½) DN 15 Med forlænger til 130 mm 11 Med forlænger til 165 mm 12 1,5 G¾B (R½) DN 15 Med forlænger til 130 mm 41 Med forlænger til 165 mm 42 1,5 G1B (R¾) DN 20 Med forlænger til 190 mm 71 Med forlænger til 220 mm 72 2,5 G1B (R¾) 130 A0 DN 20 Med forlænger til 190 mm A1 Med forlænger til 220 mm A2 Målertype Varmemåler Med MID som varmemåler θ hc = OFF 2 Varmemåler/kølemåler Med MID som varmemåler θ hc = OFF 3 Varmemåler Med national godkendelse θ hc = OFF 4 Kølemåler Med f.eks. PTB som kølemåler θ hc = OFF 5 Varme/kølemåler Uden godkendelsesmærke θ hc = ON 6 Landekode (sprog på label mv.). Bogstaver kan også anvendes. XX _E1_DK

16 Målskitser Alle mål i Regneværk Vægmonteret regneværk Vægbeslag til regneværk Komplet MULTICAL 302 med regneværk monteret på flowdel _E1_DK

17 Målskitser L 48 M B3 B1 G B2 A Gevind L A B1 B2 B3 Vægt ca. [kg] *) G¾B (R½) ,7 G1B (R¾) ,8 M B3 B1 G G B2 A 85 L Gevind L M A B1 B2 B3 Vægt ca. [kg] *) G¾B (R½) ,8 G¾B (R½) ,8 G1B (R¾) ,0 G1B (R¾) ,1 *) Vægtangivelsen omfatter hele måleren inkl. flowdel, regneværk, følersæt og 2 x A batterier. Evt. medleveret tilbehør som forskruninger, nipler og følerlommer samt emballage er ikke medregnet i vægtangivelsen _E1_DK

18 Tryktab Flow [m³/h] Kurve qp Nom. diameter kv bar [m³/h] [m³/h] A 0,6 & 1,5 DN15/20 5 2,5 B 2,5 DN _E1_DK

19 Tilbehør Vægbeslag Holder for optisk aflæsehoved Blindprop for temperaturføler i flowdel R½ x M10 nippel R¾ x M10 nippel Plastomløber for temperaturføler G½ kugleventil med M10x1 følerstuds G¾ kugleventil med M10x1 følerstuds G½ følerlomme 35 mm Infrarødt optisk aflæsehoved m/usb-stik Infrarødt optisk aflæsehoved RS232 m/d-sub 9F Infrarødt optisk aflæsehoved for NOWA Kamstrup NOWA KAS software METERTOOL til MULTICAL METERTOOL LogView til MULTICAL 302 NB: Kugleventiler med M10x1 studs (type: , -475 og -476) er ikke velegnede til følere med O-ringstætning, da disse er beregnet til fladpakninger _E1_DK

20 Tilbehør Forskruninger (PN16) Varenummer Størrelse Nippel Omløber DN15 R½ G¾ DN20 R¾ G1 Pakninger til forskruninger Varenummer Størrelse (omløber) G¾ G1 Forlængerstykker Varenummer Beskrivelse Længde Samlet længde Forlængerstykke G¾B Forlængerstykke G¾B Forlængerstykke G1B Forlængerstykke G1B _E1_DK

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 302. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 302 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-1333 DK/09.2013/Rev. A1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

MULTICAL 401 varmemåler

MULTICAL 401 varmemåler MULTICAL 401 varmemåler Long-life ultralydsvarmemåler Stort dynamikområde 12 års batteridrift, 24 V eller 230 V Kalender, datalogger og tariffer Optisk dataaflæsning RS232, M-Bus, modem og radio 2 pulsindgange

Læs mere

MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet

MULTICAL 402. Kompakt måler til varme og køling med maksimal funktionalitet Op til 16 års batterilevetid Set/reset funktion Pulsudgange for energi og volumen Pulsindgange for op til 2 vandmålere Trådløs aflæsning via Wireless M-Bus eller radio MID-2004/22/EF 22.52 M11 0200 PTB

Læs mere

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde.

ULTRAFLOW TS 27.01 PTB 00.03. Anvendelse. Ultralydsflowmåler. Kompakt design. Statisk måler, ingen bevægelige dele. Stort dynamikområde. ULTRAFLOW Ultralydsflowmåler Kompakt design Statisk måler, ingen bevægelige dele Stort dynamikområde Ingen slitage Stor nøjagtighed Lang levetid TS 27.01 113 OIML R75 TS 27.01 109 DS/EN 1434 22.56 MID-2004/22/EC

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

TS MULTICAL 302. Datablad. Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler

TS MULTICAL 302. Datablad. Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler Datablad MULTICAL 302 Installations- og brugervenlig allround varme- og kølemåler On-site konfigurerbar mellem fremog returløb PN25-metalflowsensor godkendt op til 130 C Lavt tryktab alle flowstørrelser

Læs mere

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet

sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER HYDRUS ANVENDELSE Ultralydsvandmåler til præcis registrering og udlæsning af forbrug på alle områder inden for vandforsyning. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år, under alle forhold 4 Robust målerhus med

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

flowiq 3100 DATABLAD Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand

flowiq 3100 DATABLAD Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand Ultralydsmåling Høj målenøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Indbygget Wireless M-Bus MID-2004/22/EF M13 0200 Elektronisk ultralydsmåler til koldt brugsvand flow IQ 3100 anvendes til forbrugsmåling

Læs mere

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h

D A T A B L A D MULTICAL 601 TS 7.01 PTB. Anvendelse. Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h MULTICAL 601 Præcis varme- og kølemåling op til 3000 m³/h Pt100, 2-leder teknik og Pt500, 2- og 4-leder teknik Leveres med ULTRAFLOW fra qp 0,6 til 1000 m³/h 24 VAC, 230 VAC eller 10 års batteri D A T

Læs mere

energimåler med høj fleksibilitet

energimåler med høj fleksibilitet sensonic II / sensonic II radio energimåler med høj fleksibilitet Innovativ mikrochipteknologi (ASIC) Spændingsforsyning: Batteri med 10 års levetid Pålidelig og lang levetid gennem afprøvet teknik Manipulationssikkerhed

Læs mere

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD

SHARKY FS 473 FLOWSENSOR ULTRALYD ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÅLER ULTRALYD

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÅLER ULTRALYD ANVENDELSE Den kompakte ultralydsenergimåler kan anvendes til registrering af alle afregningsrelevante data til måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Approval for ultrasonic

Læs mere

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 602. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 602 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-930 DK/08.2013/Rev. F1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand

MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand DATABLAD Ultralydsmåling Høj nøjagtighed Lang levetid Vakuumforseglet konstruktion Miljøvenlig måler MID-2004/22/EF M12 0200 Elektronisk ultralydsmåler til koldt og varmt vand MULTICAL 21 anvendes til

Læs mere

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER

CORONA E / FLYPPER. CBR-EnergySolution ApS ELEKTRONISK FLERSTRÅLET MÅLER ANVENDELSE Kompakt elektronisk vandmåler med vingehjul til volume måling. Præcis registrering af alle afregningsdata ved vand temperaturer op til 90 C. EGENSKABER 4 Elektronisk sensor til registrering

Læs mere

SHARKY FS 473 ULTRALYDS FLOWSENSOR

SHARKY FS 473 ULTRALYDS FLOWSENSOR ANVENDELSE Ultralydsflowsensor til flow måling i varme- og køleanlæg sammen med SCYLAR INT 8 og lækdetektering sammen med SHARKY 775. EGENSKABER 4 MID godkendt i klasse 2 og 3 4 Dynamikområde på 1:250

Læs mere

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato.

Ønsker man nøjagtig samme aflæsningsdato. måleren med et memo-modul, som programmeres til at aflæse måleren på en fastsat dato. istameter m den nye generation af vandmålere Modulopbygget flerstrålemåler med mulighed for bl.a. fjernaflæsning Lang levetid 2 målerstørrelser: Qn 1,5 og Qn 2,5 Drejeligt målerhus letter aflæsningen Udskiftning

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401

Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 Installations- og betjeningsvejledning for MULTICAL 401 www.kamstrup.dk MULTICAL 401 Dansk installation Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10

Læs mere

Elektromagnetisk flowmåler

Elektromagnetisk flowmåler 3.05 Da vore produkter løbende udvikles, forbeholder vi os ret til ændringer i mål og specifikationer. Generelt MagFlux er en elektromagnetisk flowmåler med høj stabilitet og stor nøjagtighed til måling

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger

Brunata Optuna H. Egenskaber. Regneværk. Yderligere oplysninger Brunata Brunata måler energiforbrug i større og mindre varme- og køleanlæg samt i kombinerede varme- og køleanlæg. Måleren er kompakt og første generation af målere, der er designet direkte til fjernaflæsning.

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand

Hydrus. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Hydrus. Enestående radioteknologi. Også under vand En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler er en vandtæt ultralydsmåler til måling af drikkevand. Flowmåleren er en statisk måler, der sikrer størst mulig nøjagtighed år efter år. Målerens robuste konstruktion,

Læs mere

Teknisk beskrivelse MULTICAL 302

Teknisk beskrivelse MULTICAL 302 Teknisk beskrivelse MULTICAL 302 2 Kamstrup A/S Teknisk beskrivelse 5512 1333_F1_DK_11.2015 Indholdsfortegnelse 1 Generel beskrivelse... 6 1.1 Mekanisk opbygning... 7 1.2 Plomberinger... 8 2 Tekniske data...

Læs mere

MULTICAL 602 DATABLAD

MULTICAL 602 DATABLAD Komplet sortiment af kommunikationsmoduler High Power RadioRouter-modul Dataloggere Infologgere Back-up af data ved strømsvigt EN 1434 MID-2004/22/EF M12 0200 Varme- og kølemåler med ubegrænset kommunikation

Læs mere

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning

MULTICAL 402 Betjeningsvejledning MULTICAL 402 Betjeningsvejledning www.kamstrup.dk MULTICAL 402 Energimåling MULTICAL 402 fungerer på følgende måde: Flowmåleren registrerer, hvor mange m 3 (kubikmeter) fjernvarmevand, der cirkulerer gennem

Læs mere

Agenda for præsentation:

Agenda for præsentation: Agenda, Sønderborg Vandråd d. 5/4-2011 Agenda for præsentation: Kamstrup firmapræsentation Vandmåleren MULTICAL 21 Herunder. - Idégrundlag for udvikling - Måleropbygning - Fjernaflæsning - Tilbehør Firmapræsentation

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

dugpunkt præcis måling af fugt

dugpunkt præcis måling af fugt dugpunkt præcis måling af fugt Typisk procedure for trykluftstørring med dugpunktsmåling sommer eller varmere temperaturer kølemiddel 0 C 10 m³ 1 bar kompressor 1 m³ 10 bar H2O = 23,05 x 10 x 0,8 = 184,4

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008 Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3516 1 2006-02-15 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt iht. bekendtgørelse nr. 1144 af 15. december 2003

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

JUMO dtrans O2 01 2-tråds transmitter til opløst ilt (DO)

JUMO dtrans O2 01 2-tråds transmitter til opløst ilt (DO) Side 1/12 JUMO dtrans O2 01 (DO) med valgfri tilslutningsboks eller betjeningsenhed Type 202610 JUMO dtrans O2 01 Kort beskrivelse en JUMO dtrans O2 01 er beregnet til måling af opløst ilt i vandige opløsninger.

Læs mere

Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi.

Regneværksfunktioner. 220 sek. efter sidste aktivering af tryktasterne returnerer displayet automatisk til visning af opsummeret varmeenergi. MULTICAL Energimåler Tilsluttes flowmålere fra qp 0,6 til 3000 m 3 /h Tilsluttes el- og vandmålere Varme- og kølemåling Lækovervågning Batteri back-up Datalogger for 15 år Effekt- og flowbegrænser Netforsyning

Læs mere

Indskrunings-modstandstemperaturføler til varmemåler med tilslutningskabel for direkte indbygning (Type DS/DL)

Indskrunings-modstandstemperaturføler til varmemåler med tilslutningskabel for direkte indbygning (Type DS/DL) JUMO mbh & Co. K 4130 Viby Sj, anmark Typeblad 902425 Side 1/10 Indskrunings-modstandstemperaturføler til varmemåler med tilslutningskabel for direkte indbygning (Type S/L) Til temperaturer fra 0 til 180

Læs mere

Magnetventiler 2/2-vejs tvangsservostyrede Type EV250B

Magnetventiler 2/2-vejs tvangsservostyrede Type EV250B Magnetventiler 2/2-vejs tvangsservostyrede EV25B Egenskaber EV25B NC og NO Til varmesystemer og andre systemer med lave og stærkt svingende tryk forhold Til vand, olie, trykluft og lignende neutrale medier

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Optuna W. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Optuna W. Enestående radioteknologi. Også under vand

Optuna W. En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler. Optuna W. Enestående radioteknologi. Også under vand En vedligeholdelsesfri og vandtæt vandmåler er en vandtæt ultralydsmåler til måling af vand. Flowmåleren er en statisk måler, der sikrer størst mulig nøjagtighed år efter år. Målerens robuste konstruktion

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Magnetventiler 3/2-vejs, direkte styrede Type EV310A

Magnetventiler 3/2-vejs, direkte styrede Type EV310A Magnetventiler /-vejs, direkte styrede Type EV10A Egenskaber EV10A NC og NO Meget kompakte ventiler til industriel anvendelse, f.eks. som styringsventiler Til vand, olie, trykluft og lignende neutrale

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Temperaturprocesværdier. ved et øjekast. 7501 Feltmonteret HART-temperaturtransmitter med display og optiske knapper PERFORMANCE MADE SMARTER

Temperaturprocesværdier. ved et øjekast. 7501 Feltmonteret HART-temperaturtransmitter med display og optiske knapper PERFORMANCE MADE SMARTER Temperaturprocesværdier ved et øjekast PERFORMANCE MADE SMARTER COMMUNIC AT I ON F OUND AT I O N TEMPERATUR EX-BARRIERER KOMMUNIKATIONSINTERFACES MULTIFUNKTIONEL ISOLATION DISPLAYS 7501 Feltmonteret HART-temperaturtransmitter

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Datablad Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha-pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha-pumpe) Danfoss kompakt shunt til gulvvarme sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

Externt styrede ventiler 2/2-vejs skråsædeventil type AV210

Externt styrede ventiler 2/2-vejs skråsædeventil type AV210 Externt styrede ventiler 2/2-vejs skråsædeventil type AV210 Egenskaber Til robust industriel anvendelse. Tovejs NC version-to gennemstrømningsretninger. Version i bronze til vand, olie og trykluft. Version

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse

MULTICAL 601. Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivelse MULTICAL 601 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 2 5512-300 DK/04.2009/Rev. K1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brunata Optuna H. varmeenergimåler. Type 775. Installationsvejledning. Version 1.1 QB 10.1575 / 07.06.2011

Brunata Optuna H. varmeenergimåler. Type 775. Installationsvejledning. Version 1.1 QB 10.1575 / 07.06.2011 Brunata Optuna H varmeenergimåler Type 775 Installationsvejledning Version 1.1 QB 10.1575 / 07.06.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

JUMO MIDAS S05 OEM-Tryktransmitter - Universal

JUMO MIDAS S05 OEM-Tryktransmitter - Universal Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 4, 609 Fulda, Tyskland Postadresse: 605 Fulda, Tyskland Telefon: +49 66 600-0 Telefax: +49 66 600-607 Fabriksvænget 6 40 Viby Sj, Danmark Telefon: +45 46 9 46 66 Telefax:

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Mekanisk vandmåler Universalmåler med direkte tilslutning og integreret magnetbeskyttelse af magnetkobling

Mekanisk vandmåler Universalmåler med direkte tilslutning og integreret magnetbeskyttelse af magnetkobling 5 340 Mekanisk vandmåler Universalmåler med direkte tilslutning og integreret magnetbeskyttelse af magnetkobling WFK... WFW... WFK10... WFK13... WFK14... WFW10... WFW13... WFW14... WFK20... WFK23... WFK24...

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

Smart Gas måler m. hvad er det? Strøm, Flonidan DC A/S, Horsens

Smart Gas måler m. hvad er det? Strøm, Flonidan DC A/S, Horsens Smart Gas måler m hvad er det? Af Jørgen J Strøm, Flonidan DC A/S, Horsens Flonidan DC A/S Etableret i år 1982 af bla. AVK for at tilbyde løsninger til det dengang nye gasmarked. Udvikler, producerer og

Læs mere

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW

MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Installation MULTICAL 66-CDE & ULTRAFLOW Dansk Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg FAX: 89 93 10 01 TEL.: 89 93 10 00 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1. Generelt Læs denne vejledning

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand

MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand Teknisk beskrivelse MULTICAL 21 Vandmåler til koldt og varmt vand Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk 1

Læs mere

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy Energisystemer Vortex pumper Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand Living full of energy Vortex BlueOne pumper Innovative detaljer gør den unik Ekstrem effektiv Energiforbrug ned til 2,5-9 Watt

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Generel information om Zurc tavleinstrumenter

Generel information om Zurc tavleinstrumenter Generel information om Zurc tavleinstrumenter Blødtjernsinstrumenter Blødtjernsinstrumentet er beregnet til måling af vekselstrøm og -spænding i frekvensområdet 15-100Hz. Det viser den effektive strømværdi

Læs mere

Dataloggere Testo 175. Betjeningsvejledning

Dataloggere Testo 175. Betjeningsvejledning Dataloggere Testo 175 Betjeningsvejledning 3 1 Indhold 1 Indhold 4 2 Sikkerhed og miljø 5 2.1. Om denne vejledning 5 2.2. Sikkerhedsinstruktioner 6 2.3. Miljøbeskyttelse 6 3 Specifikationer 7 3.1. Anvendelse

Læs mere

SHARKY 774 COMPACT Installations- og brugervejledning

SHARKY 774 COMPACT Installations- og brugervejledning Side 1 Indhold 1. Generelt... 2 1.1 Godkendte driftsforhold / måleområder... 2 1.1.1 Klimatiske forhold... 2 2. Transport og lagering... 3 2.1 Udpakning... 3 2.2 Transport... 3 2.3 Opbevaring... 3 3. Montering/Installation...

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst. Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

HGW vandmåler. Installations- og betjeningsvejledning

HGW vandmåler. Installations- og betjeningsvejledning HGW vandmåler Installations- og betjeningsvejledning Vejledningen bør læses før montagen Denne vejledning henvender sig til fagfolk, som har et grundlæggende kendskab til målere. Brunata HGW måler må kun

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Optuna W Ultralydsvandmåler

Optuna W Ultralydsvandmåler Optuna W Ultralydsvandmåler Installations- og betjeningsvejledning QB10.1514 / 18.06.2010 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af varmemålere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S Fabriksvænget 16 4130 Viby Sj, Danmark

JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S Fabriksvænget 16 4130 Viby Sj, Danmark Typeblad 404391 Side 1/7 JUMO MAERA F27 Niveausonde Anvendelse Niveau og volumemåling i 1 Vand og spildevands industri Brønde og overfladevand Boringer Aggressive medier (f.eks galvaniseringsbade, syrer)

Læs mere

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt TA-PILOT-R Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt IMI TA / Differenstrykregulatorer / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R er en højtydende differenstrykregulator

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere