2012 FIND DIN FREMTID

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012 FIND DIN FREMTID"

Transkript

1 FIND DIN FREMTID 2012

2 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed. I Finansforbundets overenskomst er det aftalt, at der skal gennemføres en udviklingssamtale med dig, og at den skal munde ud i en udviklingsplan, en afklaring af dine kompetencer og en uddannelsesplan. Med det på plads har du og din leder indbyrdes fået afstemt, hvad I kan forvente af hinanden. Du har en udviklingsplan, hvor I har afstemt jeres krav og forventninger til det job, du bestrider, og du har en uddannelsesplan, der konkretiserer, hvordan du gennem kurser, oplæring og uddannelse støttes af virksomheden til at nå dine mål i udviklingsplanen. Uanset om tiderne er gode eller dårlige for finanssektoren, er det vigtigt, at du selv gør en indsats for at sikre dig en kompetenceplatform, så du kan følge med udviklingen både i din virksomhed og i dit fag. Når du er omfattet af Finansforbundets overenskomst er det udviklingssamtalen, der er omdrejningspunktet for, at du kan vedligeholde og udbygge dine kompetencer. I din virksomhed er der aftalt retningslinjer for, hvor tit udviklingssamtaler og planer skal gennemføres og efter hvilket system og metode, kompetencer bliver afklaret og dokumenteret. Dette er aftalt mellem ledelsen og Finansforbundets faglige repræsentant i virksomheden. Denne pjece er udgivet for at gøre dig opmærksom på dine muligheder og på, hvad du selv kan gøre for at forberede dig bedst muligt før samtale om din udviklingsplan. Finansforbundet April 2012

3 KOMPETENCEUDVIKLING HVAD MENER VI? Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening har i overenskomsten skrevet en erklæring om hvad vi mener med kompetenceudvikling i den finansielle sektor: Kompetenceudvikling har betydning for kundernes oplevelse af mødet med virksomheden, virksomhedens værdiskabelse og medarbejderens trivsel og udvikling. Kompetence er den enkeltes evne til at omsætte viden og færdigheder i nuværende og fremtidige jobsituationer. Kompetencer udvikles i arbejdslivet, fritiden og udannelsessystemet. Kompetencer bruges, når medarbejderen i samspil med andre anvender disse evner i en arbejdsmæssig sammenhæng, der giver værdi for virksomheden, Vedligeholdelse og udvikling af kompetencer sker såvel ud fra virksomhedens strategiske målsætninger som medarbejdernes behov for at udvikle sin kompetence og jobfleksibilitet i både praksis og moderne læringsmiljøer, fx læring på jobbet, sidemandsoplæring, samarbejde, mentorordninger, e-learning, kurser meritgivende uddannelser ect. Kompetenceudvikling sker altid med udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og jobfunktion. HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening har forhandlet rammerne for dine vilkår og dine rettigheder og muligheder til kompetenceudvikling. I overenskomstens uddannelseskapitel kan du læse, hvad der gælder for ansatte i din virksomhed. Du bør kende principperne i hovedbestemmelsen for at forstå dine muligheder, når du drøfter uddannelses- og udviklingsplaner med din leder. g g

4 DE AFTALTE RAMMER FOR DIN UDVIKLINGSPLAN Din teoretiske og praktiske videre- og efteruddannelse er af væsentlig betydning for dig såvel som for virksomheden. Din uddannelse skal løbende tilpasses det behov, din virksomhed har, og dit eget behov, evner og ønsker. Du skal gives mulighed for at vedligeholde allerede erhvervede kompetencer og mulighed for egentlige kompetenceløft. Din virksomhed skal gennemføre en udviklingssamtale med dig, der skal omfatte en evaluering af din udvikling. Det er også aftalt, hvad udviklingssamtalen bør indeholde, og hvad en udviklingsplan skal omhandle. De aktuelle retningslinjer, der gælder i din virksomhed, er aftalt i lokal aftale mellem virksomhedens ledelse og Finansforbundets faglige repræsentant i virksomheden. I den lokale aftale skal der være aftalt retningslinjer i din virksomhed om frekvens for udviklingssamtaler og hvilke kriterier, der skal ligge til grund for samtale og udviklingsplan. Desuden skal der være aftalt system og metode til, hvordan afklaring og dokumentation af dine kompetencer skal foregå. Dine vilkår for hvad der er aftalt i en udviklingsplan skal præciseres i planen. Dvs. ud over betalt uddannelsesafgift, bøger og materialer, skal der også tages stilling til, hvad der er aftalt af betalt transport og frihed til deltagelse i undervisning, fjernundervisning, projektopgaver, eksamensforberedelse og eksamen. Alt det betyder, at din udviklingssamtale skal konkretiseres i en udviklingsplan, der skal omhandle: Dialog om udvikling i aktuelt job og kommende jobmuligheder Afklaring af dine kompetencer Uddannelsesplan for vedligeholdelse af allerede erhvervede kompetencer og mulighed for egentlige kompetenceløft DIT PERSONLIGE CV ER GOD FORBEREDELSE TIL EN UDVIKLINGSSAMTALE Det er vigtigt at forberede sig godt til en udviklingssamtale. Det handler f.eks. om at have styr på sit CV og opdatere det forud for hver udviklingssamtale. CV er kan opbygges forskelligt. Det traditionelle CV er en kronologisk dataliste over relevante begivenheder som jobskifte, uddannelser og andre større begivenheder i dit karriereforløb. Det giver et godt overblik over, hvordan du er uddannet og hvilke stillinger, du har bestridt, men det siger ikke så meget om, hvilke kompetencer du har. Her vil et funktionsopdelt CV med en beskrivelse af, hvad du kan, - kompetencer og arbejdserfaringer - være en god forberedelse til en udviklingssamtale. g g

5 Der er eksempler og gode råd om CV skrivning på Finansforbundets hjemmeside. Undervisningsministeriet har også udviklet et godt personligt værktøj der dels er en systematisk vejledning til at skrive et CV og dels, når du har gjort forarbejdet, en god personlig database med dine CV-oplysninger. Du opretter dig ved et personligt login og bygger herefter dit CV op i dit eget tempo. Når du først har lagt dine basisdata ind, kan du senere vende tilbage og supplere, så dine data er aktuelle. DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM Der er fin sammenhæng i mulighederne for at videreuddanne sig på deltid i det danske uddannelsessystem, og der er et meget bredt udbud af uddannelser, der kan gennemføres som deltidsuddannelse, samtidig med at man er i job. I nedenstående fig. er systemet skitseret med niveaubetegnelserne for hhv. fuldtidsuddannelser og de tilsvarende niveauer for deltidsuddannelser. FULDTIDSUDDANNELSER Kandidat Bachelor Kort videregående DELTIDSUDDANNELSER Master Diplom Akademi Gymnasiale uddannelser - Erhvervsuddannelser AMU EUD AVU I efterfølgende skema er der givet eksempler på deltidsbaserede muligheder for uddannelse på de forskellige niveauer. MULIGHEDERNE I DET OFFENTLIGE UDDANNELSESSYSTEM EKSEMPLER PÅ UDDANNELSER AVU - ALMEN VOKSEN UDDANNELSE Optag til videregående uddannelse stiller ofte krav til bestemte niveauer på enkeltfag. De niveauer kan indhentes ved kurser i systemet af AVU som enkeltfagsundervisning på 9., 10. og HF niveau Der stilles ofte krav til niveauer i sprog og matematik for optagelse på videregående uddannelse. Krav kan være C, B eller A i f.eks. sprog og matematik med A som højeste niveau Matematik B Matematik A fremmedsprog niveau C fremmedsprog niveau B fremmedsprog niveau A g g

6 MULIGHEDERNE I DET OFFENTLIGE UDDANNELSESSYSTEM AMU KURSER - ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER EUD ENKELTFAG - ERHVERVSUDDANNELSE Hvis du ikke har et højeste uddannelsesniveau svarende til en erhvervsuddannelse, har du mulighed for at aftale en uddannelsesplan for et grundlæggende voksenuddannelsesforløb, GVU. Planen stykkes sammen af relevante AMU kurser og EUD enkeltfag. Er du over 25 år kan en uddannelsesaftale som voksenlærling også være en mulighed EKSEMPLER PÅ UDDANNELSER GVU planlægges af en erhvervsskole som et uddannelsesforløb, der kan strække sig over længere tid op til fem år Kan også planlægges som et kortere voksenelevuddannelsesforløb Særligt tilrettelagt GVU forløb o/25 år - Voksenforløb se under - den enkelte erhvervsuddannelse GFU, Grundlæggende Finansuddannelse EUD - ERHVERVSUDDANNELSE Har du været beskæftiget med finansielt arbejde i de to foregående år, kan du normalt få et tilbud om at opnå en brancherelevant meritgivende grunduddannelse Finansuddannelse/Grundlæggende Finansuddannelse AKADEMIUDDANNELSER Deltidsuddannelser på akademiniveau er typisk overbygning på en gennemført erhvervsuddannelse Krav til optagelse: Gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller andet i kombination med en realkompetencevurdering. Akademiuddannelse i finansiel rådgivning IT akademiuddannelse Akademiuddannelse i ledelse Akademigastronom Akademiuddannelsen som fjernundervisning DIPLOMUDDANNELSER: Krav til optagelse: En gennemført akademiuddannelseslinje, HD 1. del eller Finansøkonom er adgangsgivende til HD 2, del Realkompetencevurdering kan også indgå i vurdering af adgangsmulighed HD i finansiel rådgivning HD i finansiering HD i regnskab HD i organisation og ledelse Diplomuddannelse i ledelse It-diplom/itu It-diplom/it-vest Overbygning til it-bachelor MASTERUDDANNELSER: Krav til optagelse: En gennemført diplomuddannelse, bachelor, kandidat samt efter institutionens vurdering Master programmer - generelt MBA, Master i business administration MiT, Master I IT

7 HVOR FINDER JEG OPLYSNINGER OM UDDANNELSESMULIGHEDER? Uddannelsesmuligheder, der udbydes i det offentlige uddannelsessystem, kan du finde via links i eksemplerne ovenfor, eller du kan selv søge videre ved at gå ind på de relevante uddannelsesinstitutioners egne hjemmesider: Erhvervsskoler Erhvervsakademier Universiteter Uddannelsesministeriets uddannelsesguide, Uddannelsesministeriets efteruddannelsesguide, Brug din tillidsmand og din kreds hvis du har spørgsmål Har du spørgsmål til, hvad du har ret til, og hvad du kan forvente imødekommet af ønsker til kompetenceudvikling, snakker du selvfølgelig med din leder. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder eller uenig med din leder om, hvad der er aftalt i overenskomst og lokale bestemmelser, kontakter du tillidsmanden eller din kreds/fællestillidsmand Kontaktpersonerne i din kreds finder du på kredsens hjemmeside. Du kan også kontakte Finansforbundets karriere- og uddannelsesrådgivere med konkrete spørgsmål til uddannelsesmuligheder. Finansforbundets karriere- og uddannelsesrådgivere kan kontaktes pr. tlf. og mail. Finansforbundet Applebys Plads 5 Postboks København K Telefon FINANSFORBUNDET APPLEBYS PLADS 5 / POSTBOKS 1960 / 1411 KØBENHAVN K / TELEFON

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING PERSONLIGE ERFARING SOCIALE FAGLIGE INDHOLD HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? side 3 SKAB DIN UDVIKLINGSPLAN side 4 Kend dine kompetencer

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Nye kompetencer dine muligheder

Nye kompetencer dine muligheder Kirkegårdsområdet Hvorfor mere uddannelse se side 3 Uddannelsessystemet se side 3 Dine uddannelsesmuligheder se side 5 Udbydere af efteruddannelse se side 7 Susanne Guldager & Christian P. Kjøller Oktober

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er

Længere og mere fleksibel barsel. på finansområdet. Mere råderum til det lokale. Sæt timerne i banken. Perioden med løn til barselsorlov er OK08-forlig på finansområdet FA og Finansforbundet er blevet enige om en tre-årig overenskomst s. 2 Sæt timerne i banken Finansansatte kan nu spare arbejdstimer op til senere brug s. 3 Længere og mere

Læs mere

UDVIKLINGSSAMTALEN. Guide til Performance Appraisal (PA) 2015

UDVIKLINGSSAMTALEN. Guide til Performance Appraisal (PA) 2015 Guide til Performance Appraisal (PA) 2015 Din udviklingssamtale får det bedste forløb, hvis både du og din leder er godt forberedt til samtalen. Derfor har Danske Kreds udarbejdet denne guide, som du kan

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Fødevareerhverv i. forandring. kan vi det vi skal kunne? Region Midtjylland Regional Udvikling

Fødevareerhverv i. forandring. kan vi det vi skal kunne? Region Midtjylland Regional Udvikling Fødevareerhverv i forandring kan vi det vi skal kunne? Region Midtjylland Regional Udvikling Region Midtjyllands særlige indsats Klog hverdagsmad som sund forretning understøtter indsatser, der bidrager

Læs mere

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING 1 VELKOMMEN TIL LEDERNES LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING Brug Lynguiden, når du hurtigt vil i gang med at målrette din jobsøgning og have styr på jobsøgningsmaterialet frem mod

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere