Sundhedsudvalgets studietur til Rotterdam og Amsterdam maj Opsamling fra studietur til Nederlandene. Rebild Kommune Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsudvalgets studietur til Rotterdam og Amsterdam maj 2015. Opsamling fra studietur til Nederlandene. Rebild Kommune Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Sundhedsudvalgets studietur til Rotterdam og Amsterdam maj 2015 Opsamling fra studietur til Nederlandene Rebild Kommune Sundhedsudvalget maj 2015

2 Sundhedsudvalgets studietur til Rotterdam og Amsterdam maj 2015 Studieturens program var udarbejdet i samarbejde med Det Danske Kulturinstitut. Der var følgende deltagere i turen: Annette Søegaard, Udvalgsformand Jeanette Segan, Næstformand Henrik Christensen, udvalgsmedlem Per Vilsbøll, udvalgsmedlem Lise Bach, udvalgsmedlem Anne Krøjer, direktør Anne Marie Holm, Sundhedschef Inge Kjær Andersen, rejseleder Nedenstående er en kort opsamling på turens oplevelser. Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i programmet for turen. Resume af besøg er derfor indsat under de enkelte programpunkter. Søndag d. 10. maj Afrejse Aalborg Lufthavn (KL 1334) Ankomst Amsterdam Schiphol Airport Efter ankomst med minibus til Rotterdam (ca. 63 km) Check ind på Maritime Hotel Rotterdam Søndag eftermiddag blev brugt på gåtur i nærområdet og blandt andet besøg i markedshal: Middagen blev indtaget på Hotel New York Rotterdam Restaurant.

3 Sundhedsudvalgets studietur til Rotterdam og Amsterdam maj 2015 Mandag d. 11.maj 9.40 med minibus fra hotel til Rotterdam Rådhus (ca. 2 km) /11.30 Besøg hos Rotterdam Rådhus Oplæg ved Jeroen Oppelaar fra Rotterdam Kommune: General præsentation af det politiske system i Nederlandene set ud fra et bymæssigt synspunkt. Der blev indledt med fortællingen om hvordan byen skulle totalt genopbygges efter 2. verdenskrig. Det ældste demokratiske led i Holland er vandbestyrelser, måske meget naturligt for et land, hvor stort set alle borgerne bor under havets overflade. Holland er monarki og demokrati. Hollands parlament har to kamre: Førstekammeret og Andenkammeret. Andetkammeret har 150 medlemmer. Medlemmer vælges direkte ved et valg. Førstekammeret har 75 medlemmer. De vælges af landets 12 provinsparlamenter. Både regeringen og Andetkammeret kan komme med forslag til nye love. Men det er kun Førstekammeret, som kan godkende eller forkaste forslagene. Medlemmerne i de 12 provinsers parlamenter bliver valgt hvert 4. år. Provinsparlamenterne stammer helt tilbage fra middelalderen. Dengang var Holland delt op i en masse små stater, og hver stat havde sit eget parlament. De små stater er blevet til provinser, men parlamenterne findes altså stadigvæk. Der er valg til kommunalrådene hvert 4. år. Det er dog dronningen, som udpeger, hvem der skal være kommissær for hver provins og borgmester for hver kommune. Kommunernes ansvarsområder er blandt andet sikkerhed, affald, udendørsarealer og social service. Politikerne i Rebild Kommune spurgte ind til, hvordan man har sikret en by næsten uden reklamer. Det blev oplyst, at det skyldes stor fokus på området og streng regulering. Oplæg ved byrådsmedlem Tineke Keuzenkamp fra Ridderkerk Kommune: præsentation af den samfundsmæssige udvikling med fokus på sundheds- og socialområdet. Budget 113 millioner, indbygger - 20 procent under 20 år, 25 procent over 65 år. Power point, der blev anvendt, er vedlagt som bilag. Oplægget havde fokus på velfærdspolitik for ældre, herunder plejehjem, frivillige indsats og sociale indsatser i boligområderne. Kommunen er ansvarlig for 4 plejehjem, men driften er et statsligt ansvar. Der er mange frivillige og frivillige organisationer, og de får penge til deres arbejde fra centralt hold. De har eksempelvis kontrakter

4 Sundhedsudvalgets studietur til Rotterdam og Amsterdam maj 2015 med NGO er, der driver forskellige indsatser i ældreplejen. I forhold til udlicitering er der meget fokus på kvaliteten og opfølgning, der anvendes forskellige regeringsprogrammer i den opfølgning. Alle kommuner skal have et rådgivende råd bestående af borgere. Rådet inddrages i præfasen og får ting i høring Frokost Dudok Den forlængede pause blev brugt på egen hånd Med minibus fra Rotterdam Rådhus til Gezondheidscentrum Besøg hos Gezondheidscentrum Tarwezigt med oplæg af Marieke Sikkens. 4 Sundhedshuse arbejder sammen. Alle huse fra læger, der betales pr. måned. Huset, vi besøgte havde 10 tusind patienter, 6 læger, en psykolog, en diætist, jordemorder, sexologisk læge og specialister i ældre og kroniskesygdomme. Stort samarbejde med fysioterapi er rundt om hjørnet. ( ville gerne have fysioterapeuter, men har ikke plads) Har lægeassistenter (en særlig uddannelse, for eksempel for en fysioterapeut, der har læst videre eller lægestuderende) Sundhedshuset har 1 årig kontrakt med et forsikringsselskab. De har åbent, så folk kan komme både før og efter arbejdstid. (Men det skal nu diskuteres med forsikringen om hvordan det skal betales) Forsøger at holde folk væk fra hospitalet. En læge fra hospitalet kommer over til Sundhedshuset og tager ting i opløbet og deltager i en dialog. Sundhedshuset betales via forsikringen, de modtager 8 euro pr. besøg plus et fast månedligt beløb. 16 euro for hjemmebesøg. Alle borgere i Holland skal have en basis forsikring som staten bestemmer. De forskellige forsikringer skal udbyde som basis. Prisen er ca euro om måneden. Basis er gratis for børn til det 18. år.

5 Sundhedsudvalgets studietur til Rotterdam og Amsterdam maj 2015 Udviklingen er at basisforsikringen bliver mindre og mindre. Alle skal have forsikring. Hvis de ikke betaler, kan de gå til en såkaldt gadedoktor. Sundhedshuset vil gerne forebyggelse, men har ikke haft den store succes. Ved udskrivning fra hospitalet kan sygeplejersken tage hjem til folk. Sundhedshuset har en sygeplejerske, der tager på hjemmebesøg, når folk bliver udskrevet fra hospitalet. Det er i udgangspunktet kommunen, der organiserer sygeplejersker, og der er meget forskel på de forskellige kommuners prioteringer. Det samme gælder i forhold til hjælpemidler. Borgerne skal selv betale for sundhedsydelser op til en beløbsgrænse på lidt over 300 euro før forsikringen betaler. Medicin udskrevet af hospitalet er gratis, men hvis det er udskrevet af andre skal borgerne selv betale. Der er elektronisk kommunikation fra Sundhedshuset til hospitalet, men det virker ikke den anden vej. Lægerne i Sundhedshuset har ikke administrative opgaver, udover journalnoter og den slags. Et eventuelt overskud skal geninvesteres i personaleansættelser, teknologi eller bygninger. Besøget sluttede med en rundvisning Med minibus til Den Danske Sømandskirke (ca. 5 km) Besøg hos Den Danske Sømandskirke Møde med sømandspræst Ulrik Iversen og menighedsrådsformand Line Kofoed, der vil fortælle om Sømandskirkens arbejde. Line Kofoed fortalte om at være dansk folkekirke i udvalget og hendes egen baggrund for at bo i Holland. Ulrik Iversen fortalte om arbejdet som sømandspræst og delte egne oplevelser med det Hollandske sundhedsvæsen i forbindelse med fødselen af hans yngste datter. Eksempelvis flytter der en sundhedsplejerske ind i hjemmet.

6 Sundhedsudvalgets studietur til Rotterdam og Amsterdam maj Rundvisning og middag hos Den Danske Sømandskirke. Efter en hyggelig aften, blev vi med kirkebilen kørt til vores vandtaxa. Tirsdag d. 12.maj 8.30 Med minibus fra hotel til Apeldoorn (ca. 125 km) Besøg hos Omnizorg, Apeldoorn Kommunes herberg Kommunen har indbygger, er 340 km2 og dermed den 12. største by i Holland Stedet har ca. 140 klienter, de fleste er mænd. Stedet forsøger at arbejde sammen med borgerne og tager udgangspunkt i rehabilitering. Den typiske klient har mistet deres bolig og familie - de er i på et lavpunkt i

7 Sundhedsudvalgets studietur til Rotterdam og Amsterdam maj 2015 deres liv. Stedet benytter et integreret koncept: misbrugsbehandling, også fri heroin, overnatning, fixerum, hvor de kan tager der stoffer, men det kræves, at de ser en læge. Klienterne har arbejde og daglige aktiviteter, eksempelvis et vaskeri, køkkenhold, udehold, der holder rent, teater, hvor de opfører skuespil om deres eget liv, sport og økonomisk rådgivning. Stedet driver også en genbrugsbutik. Klienterne har arbejde på stedet, men der tales om uddannelse og klienterne får beviser på deres kvalifikationer. Der er ansat sygeplejersker, socialrådgiver, aktivitetsmedarbejder, en læge, en psykolog, en kok, tekniske og administrative medarbejdere. Et af de få steder i Holland, hvor alle tilbuddene er samlet et sted. Der holdes en gang om året en grillfest sammen med naboerne, og der gøres meget ud af at skabe et godt naboskab og gensidig forståelse. Stedet har eksisteret i 6 år, og selvom naboerne i starten var modstander af stedet, er der nu opnået et godt naboskab. Stedet kan påpege følgende opnåede resultater: Mere ro i byen, men mere uro i denne gade (nogle narkosælgere kom undercover, så der er et tæt samarbejde med politiet og kommune) Færre narkosælgere på gaderne Kriminaliteten er faldet Antallet af dødsfald blandt hjemløse og misbrugere er faldet Flere beder om hjælp Besøget sluttede med en rundvisning Med minibus til Weesp (ca. 80 km) Frokost i restauranten i De Hogeweyk (Rebild Kommune betaler selv) Besøg i demenslandsbyen De Hogeweyk med følgende program ved Yvonne van Amerongen- Heijer: Velkomst Kort introduktion til visionerne for pleje og omsorg i De Hogeweyk Guidet tur gennem De Hogeweyk (90 min.) Besøg i to beboelseshuse med forskellige livsstil og forskellig atmosfære Besøg i public areas (supermarked, klub og teater etc.) Drinks og Q&As

8 Sundhedsudvalgets studietur til Rotterdam og Amsterdam maj 2015 Som bilag er vedlagt et en beskrivelse, som blev uddelt på stedet. Herunder er derfor kun en kort opsummering. Demenslandsbyen drives af en nonprofit organisation, og er et anderledes alternativ til traditionelle plejehjem. Der arbejdes ud fra koncepterne om small scale living og lifestyle groups. Der er fokus på at borgerne skal kunne leve deres liv som de gerne vil. Det er vigtigt at borgerne kan forstå den verden de bor i - så der er skabt en verden brugerne kan forstå. Borgerne lever i kollektiver i huse med 6 til 7 beboerne i hvert hus. Husene sammensættes efter livsstile, og derfor fortages der interviewes med familierne omkring beboeren inden indflytning. Der er 7 grupper af huse/livsstile i landsbyen. Der gøres naturligvis stadig alle de ting, der gøres på plejehjem- registrering, pleje mv. Den særlige måde at arbejde på startede i stedets gamle bygninger, og først senere kom de optimale og nye rammer til. Der er fokus på motion, luft, social kontakt og lys. Elementer, der er vigtige for hjernen. Det er kun personalet i receptionen og restauranten, der bruger uniformer. Filosofien er at uniformer skaber afstand og de er ikke rene. Stedet bruger plastikforklæder mv. der tages på og smides væk i det omfang, det er nødvendigt. Stedet anvender ikke elektronisk overvågning eller anden velfærdsteknologi, kun elektronisk systemer på alle værelser og baderum om natten. Stedet har over 100 frivillige og egen frivilligkoordinator. Stedet er skattefinansieret - ikke forsikringsbaseret hjælp, man bliver visiteret via egen læge. Der betales husleje efter indtægt, således sikres det at alle beboer har minimum 350 euro tilbage efter betalt husleje. Alle beboerne deltager i mindst en klubaktivitet. Alle huse skal selv handle og lave mad. Der er to former for tillægsydelser ellers er alt betalt for. De to former for tillægsydelser er:

9 Sundhedsudvalgets studietur til Rotterdam og Amsterdam maj 2015 at hvert hus efter enighed kan vælger særlige tilkøbspakker i supermarkedet, eksempelvis vin til mad hver dag at der kan tilkøbes klubaktiviteter Med minibus til Amsterdam (ca. 20 km) Eftermiddag Check ind på Hotel IBIS Amsterdam Centre og lidt egen tid Middag Restaurant Freud Du må være tosset for ikke at spise her er mottoet for denne hyggelige restaurant, der fortrinsvist ansætter psykisk sårbare personer. Og direktøren skriver i gæstebogen.

10 Sundhedsudvalgets studietur til Rotterdam og Amsterdam maj 2015 Onsdag d. 13. maj Formiddag Sightseeing i Amsterdam under ledelse af Henrik Christensen. Først på eftermiddagen gik turen retur til Aalborg. Ved den korte evaluering i lufthaven gav udvalget udtryk for at det havde været en god og udbytterig tur.

11

12

13

14

15

16

17 Tineke Keuzenkamp City Council Member Ridderkerk

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Ridderkerk in figures Total budget million Revenues: General grant from the state 44% Specific grant from the state 12% Local taxes 17% Building operations 14% Other 13% Expenses in the social domain of which, for elderly care of which, for youth care 15,6 million 5,8 million 6,5 million

44 Our population Number of Inhabitants >65 25% <20 20% Cases of dementia 919 Average life expectancy 82 years Elderly, lonely 40% Elderly, restricted mobility 19%

45 The role of the municipal government in elderly care National laws: Wet Langdurige Zorg (Nursinghomes, national government) Zorgverzekeringswet (Nursing in the community, health insurance companies responsible) Jeugdwet (Access care for youth, quality, day care) Wet maatschappelijke Ondersteuning (Social Support, municipalities responsible) all citizens must be able to participate and elderly should be able to live independantly

46 Youth and Elderly Municipal policy rules voor care for youth: - Young people are raised safe with all opportunities to live a happy life - Local youth care of good quality - Custom fit - Parents are responsible - Own strength Municipal policy rules for elderly: - Support of volunteers and family caregivers - Arrangements for social activities - Specific daytime activities - Individual facilities (wheelchairs, adjustments to houses etc.)

47 Welfare policies for the elderly Budgets for the elderly Family caregivers Social teams (labour costs) Welfare organisations (a.o. Karaat) Casemanagement dementia Support caregivers Meals Individual facilities (care indication needed) Total Money comes mainly from the national government, but also from local taxes and contribution of the clients (1 million)

48 Nursing institutions Salem nursing home, regional function because of religious contemplation (173 homes) De Riederborgh nursing home, care home protestant (110 homes) Reyerheem nursing home, care home (75 homes) t Ronde Sant (nursing home dementia, Korsakov, brain injury, psychiatric) (25 homes) Not a municipal responsibility! WLZ. People need care indication.

49 Community-based caring services General facilities Some examples (2013): Job services 187 Services filling in tax formulas: 451 Meals Wellnessarangements (shopping, telephone-circles, hospital escort etc.) Seniorweb Preventive home visits (75+) 264 Living advice 30 Alzheimer cafe Course mindfulness Caregiver day Respite caregivers Administration service ad home no care indication 165 clients 82 participants 80 participants 450 participants 10 participants 163 participants 365 days 22 clients This is only a small part of the services in Ridderkerk

50 Volunteers Registered: Karaat 200 Aafje 250 Sport en Welzijn 600 JSO report 40% of the inhabitants = Caregivers can get a gift from the municipality Volunteers sometimes get a small fee from their organisation Volunteers need a VOG = declaration of good behaviour

51

52

53

54

55

56

57

Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 360 Offentligt. Socialudvalgets studietur til USA og Canada 4.-10. marts 2007. Rejserapport

Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 360 Offentligt. Socialudvalgets studietur til USA og Canada 4.-10. marts 2007. Rejserapport Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 360 Offentligt Socialudvalgets studietur til USA og Canada 4.-10. marts 2007 Rejserapport Program for Socialudvalgets studietur til New York den 4.-7. marts 2007 Søndag,

Læs mere

Rapport fra Ældre- og Omsorgsudvalgets studietur til Skotland

Rapport fra Ældre- og Omsorgsudvalgets studietur til Skotland Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 196625 Brevid. 1311566 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Rapport fra Ældre- og Omsorgsudvalgets studietur til Skotland Indledning Ældre-

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem april 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Lad mig starte med at sige tak for opbakningen til vores årskonference den 19. - 20. april på Hotel Nyborg Strand. Jeg vil

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

2012 17. 23. november. New York. Studietur for Socialudvalget og. Sekretariatet Socialforvaltningen Aarhus Kommune

2012 17. 23. november. New York. Studietur for Socialudvalget og. Sekretariatet Socialforvaltningen Aarhus Kommune 2012 17. 23. november New York Studietur for Socialudvalget og Børn og Unge udvalget (tvangsforanstaltninger) Deltagerliste Claus Thomasbjerg Formand for Socialudvalget Kate Runge Medlem af Socialudvalget

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bachelorprojekt opgave.

Bachelorprojekt opgave. Bachelorprojekt opgave. Indsatte inklusion i samfundet. Studerende: Kersti Møldrup Pedersen Studienummer: 145425 Skole: PGE10F, VIA University College Pædagoguddannelsen, Campus Horsens Vejleder: Marlene

Læs mere

Bynært Friluftsliv i Norden

Bynært Friluftsliv i Norden Bynært Friluftsliv i Norden Friluftsliv i byen værdier i hverdagen TemaNord 2006:552 Bynært Friluftsliv i Norden Friluftsliv i byen værdier i hverdagen. TemaNord 2006:552 Nordisk Ministerråd, København

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

BIRMINGHAM - INSPIRATIONSTUR FOR BOLIGSAMARBEJDET ODENSE

BIRMINGHAM - INSPIRATIONSTUR FOR BOLIGSAMARBEJDET ODENSE BIRMINGHAM - INSPIRATIONSTUR FOR BOLIGSAMARBEJDET ODENSE 1 INDHOLD Program Side 4 Kort om Birmingham Side 5 Kort om boligpolitik i England Side 6 Birmingham Byråd ved Lisa Trickett, Labour Side 8 Midland

Læs mere

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II ÅRSBERETNING 2013 03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II 16 Center Brønderslev får flere selvstændige

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Marts måned møde i økonomiudvalget indeholdt bl.a. en række besøg: Formand og

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005.

Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. 30. april 2006 Den Selvejende Institution Overførstergården. Årsberetning 2005. Årsberetningen er i anledning af herbergets 10 års jubilæum skrevet, så den dækker begivenheder og erfaringer i perioden

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Hvordan bliver der plads til mig?

Hvordan bliver der plads til mig? 2005-1418 Stofmisbrugernes sociale integration 2005-1663 Hvordan bliver der plads til mig? How w is there going to be at place for me? a phenomenological study of advising possibilities to the social integration

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere