INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang"

Transkript

1 INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

2 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Distrikt 47 inviterer til møde...6 District Camp på Hjerl Hede...14 Orientering fra Convention i Malaysia...22 Næste Convention i Tyrkiet...26 La Vida...28 Bladet udkommer 4 gange årligt i eksemplarer næste nummer udkommer marts 2010 Deadline til næste nummer er: Søndag den 31. Januar 2010 Som sædvanlig gerne indlæg og billeder (der ikke er komprimeret) hver for sig i vedhæftet filer Redaktøren skriver Så er vi godt i gang med juleforberedelserne. Der er jo ikke meget jul over det i skrivende stund. Vi mangler julesneen. Efteråret går på hæld og jeg kan se tilbage på et rigtig godt landsmøde. Det blev jo besluttet, at vi skulle udsende en enslydende pressemeddelelse til alle vores lokalaviser, via vores egne klubber. Hvilket jeg syntes var en rigtig god idé. Jeg ved ikke, i hvor mange lokalaviser vi har været nævnt for vores donation til La Vida. Jeg har selv sendt det 3 steder hen, men har ikke haft held til at få det optaget, trods det, al materiale var fuldstændig klar til tryk. Ærgeligt. I næste nummer af Inner Wheel Nyt, skal I der har annoncer med IW-artikler huske at meddele mig, om I stadig sælger Jeres artikler. Deadline er den samme som manuskripter. Jeg vil stadig opfordre Jer til at komme med indlæg, da jeg har erfaret, at mange klubber ikke bruger månedsbrevene mere til at orientere andre om, hvad der foregår i de forskellige klubber. Rådskasserer Else Storgaard Erikholmsvej Vipperød Tlf.: / Årsindsamlingen Betaling til Alm. Brand Bank: Reg.nr konto nr Indbetalingen bedes mærket med Klubnavn Medlemsregistrator Tove Galmstrup Christensen Engvej Hadsten Tlf.: / Ansvarshavende redaktør Kirsten Jakobsen, Margrethe Allé Karlslunde Tlf Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. Jeg glæder mig til at høre fra Jer i det nye år. Mange Inner Wheel hilsener fra Kirsten Jakobsen Redaktør

3 4 5 Nationalrepræsentanten skriver I skrivende stund er det svært at forestille sig, at når I sidder med dette blad i hånden, så er vi i fuld gang med juleforberedelserne. Jeg har nu haft posten som Nat.rep i et halvt år. Det er være et meget travlt og dejligt periode. Vi var, da året startede, mange nye på poster som kræver en stor indsats af den enkelte. Jeg har i min periode valgt at uddelegere så meget som muligt, og jeg er glad og stolt over at kunne sige at det er lykkes fint. Alle er parat til at gøre en stor indsats for at få tingene til at fungere. Rådsmødet fredag den 2. oktober forud for landsmødet forløb glat. Atter et møde, hvor idéer for fremtidens Inner Wheel flød i en jævn strøm og, hvor ingen er bange for at give deres mening deres tilkende, således at vi får en god og konstruktiv debat om de forskellige emner. Iveren for at tale er blevet så stor, at vi har udnævnt rådkasserer Else Storgaard til ordstyrer. Oversættelse at den engelske del at den nye constitution ligger nu på hjemmesiden og der arbejdes med en forenkling af lovbogen. Resultatet af dette arbejde får I at se på landsmødet Landsmødet i oktober var en stor oplevelse for alle der deltog. Holbæk Øster og distrikt 48 havde lavet et fantastisk arrangement, både det rent faglige lørdag eftermiddag og underholdningen lørdag ved festmiddagen. En stor tak til Holbæk Østre. Der er kommet så mange positive tilbagemeldinger, og jeg håber at I ude i klubberne vil opfordre Jeres medlemmer til at komme med til næste år. Alle fortjener at opleve et landsmøde på Nyborg Strand. Medlemsregistrator Tove Glamstrup havde i sit indlæg på landsmødet lavet statistik over medlemsstil- og fragang. Det er et kedeligt faktum at der i disse år er en naturlig afgang af gamle medlemmer. Hvad værre er at de nye medlemmer der er kommet ind i IW siden år 2000 har en tendens til at de melder sig ud igen efter nogle år. Hvorfor nu det? Ja, det er kun Jer ude i klubberne der kender svaret på det. Så derfor tag godt hånd om de nye, så de lige fra starten føler at de er en del at klubbens fællesskab og sørg for at optag så mange nye, så der er plads til at nogle melder sig ud igen. Inden den 4. marts 2010 skal der vælges ny vicenational repræsentant. BRUG JERES STEMME. Sæt Jer ind i, hvad den enkelte kandidat står for. Med den stemmeseddel der er sendt ud, har begge kandidater lavet et valgoplæg. Læs det, diskuter det. I er også velkomne til at kontakte kandidaterne med evt. spørgsmål. Jeg håber at ALLE klubber vil bruge deres stemme og på den måde være med til at forme Inner Wheel fremtid. Jeg vil slutte med at ønske alle klubber et rigtigt hyggeligt julemøde og alle et godt nyt år. Benedicte Haubroe Nordisk møde i Varberg Nyt fra Nationalrepræsentanten Den september havde jeg fornøjelsen af at møde mine nordiske kolleger fra Sverige, Norge og Finland. Sverige var vært ved dette møde. Der blev fortalt om de mange projekter som Inner Wheel er med i. Inner Wheel Norge har et nationalprojekt vedr. fistula i Etiopien (se www. fistulafoundation.org). Desuden samler Norge også penge ind til køb af narkohunde, hvilket Finland og Sverige også gør. I Finland samles også ind til et projekt, hvor børn og unge får undervisning i sundhed. Sverige har desuden et samarbejde med Rotary vedr. udsendelse af læger med speciale i børne- og kvindesygdomme. Ud over at høre om projekter brugte vi megen tid på at diskutere, hvordan de nordiske og europæiske lande ved næste convention kan få gennemført lettelser i kriterier for medlemsoptagelse. Der var enighed om at der er behov for en fælles indsats, hvis det skal lykkes. Det blev aftalt at de nordiske lande skal fremsætte forslag i 2012 med støtte fra så mange lande i Europa som muligt. Jeg modtog også indbydelse til Rally i Finland den september Indbydelsen kan ses på hjemmesiden og jeg håber at jeg kan få følgeskab af rigtig mange fra Danmark. Det var rigtig spændende at deltage i nordisk møde, og jeg tror at det er meget vigtigt at vi i Danmark afsætter resurser til at vi kan deltage i både nordisk møde og i europæisk møde. Det er nødvendigt at vi i Europa står sammen om at få åbnet op for medlemskriterierne, således at vi får mulighed for kunne sikre Inner Wheel fremtid. Vi kan ikke tåle at en åbning bliver nedstemt endnu engang, hvis Inner Wheel i Europa skal overleve. Benedicte Haubroe Vigtigt Vigtigt Vigtigt På given foranledning skal det understreges, at der ikke bliver optrykt nye IW-sangbøger. IW sange kan findes på Inner Wheel Danmarks hjemmeside og udskrives herfra. Alle andre sange må findes i eksisterende sangbøger eller på nettet. De bedste hilsner Benedicte O.

4 6 7 Positive oplevelser Distrikt 44 Der er intet skønnere end positive oplevelser. Det oplevede jeg virkelig til landsmødet på Nyborg Strand. Det hele begyndte med et møde fredag eftermiddag med DISOérne fra de andre distrikter og vores redaktør fra Inner Wheel Nyt, Kirsten Jakobsen. Da jeg stadig er ny i faget havde jeg ikke så meget at bidrage med, jeg indtager mest den lyttende position, i håb om at lære noget af mine mere erfarne kollegaer jeg kan tage med til ISOèrne i mit distrikt, som jeg engang i nærmere fremtid vil indkalde til et møde. Jeg var meget imponeret og måske lidt misundelig på distrikt 45, som har en distrikts venskabsklub i Bulgarien, som de besøgte i september måned. Jeg vil her kun henvise til Inge Haas s artikel i sidste nummer af Inner Wheel Nyt. Som noget relativt nyt er man begyndt at afholde ISO træf i distrikterne, det er en rigtig god ide, som jeg som før nævnt også vil tage op. For nu at vende tilbage til Landsmødet, som fortsatte eller rettere begyndte lørdag formiddag, hvor alle delegerede for klubberne i landet ankommer. Vores distriktskasserer skulle tage imod distriktets delegeredes ankomst og byde dem velkommen, samtidig stod Dora Kjærsgård, vores kasserer for salget at forskellige emblemer og andre ting fra Jysk emblem. Det salg blev jeg sat til at varetage, det endte med at blive en travl og meget sjovt formmiddag. Mange andre klubber har også et eller andet at sælge, stadig til Inner Wheels godgørende formål. Det er næsten som en markedsplads, som jeg opfatter meget positivt og i særdeleshed opfindsom, jeg er meget imponeret af alle de gode ideer som klubberne får og markedsfører. Jeg skal passe på ikke at købe mig fattig. Mon det kun er mig der har en så positiv oplevelse af denne markedsplads. Lørdag eftermiddag fortsatte med distriktsmødet, som forløb i god ro og orden, her vil jeg henvise til distriktets hjemmeside, hvor man kan læse referatet af mødet. Efterfølgende et meget sjovt og underholdende foredrag af Vibeke Arnsbak om kropssprog og kommunikation. Lørdag aften var en oplevelse helt for sig. Holbæk Østre som stod for landsmødet havde allieret sig med Cafe Teateret i Holbæk. Det var meget gode skuespilkræfter de havde fået fat i både sang- og skuespilmæssigt, kort sagt en utrolig positiv oplevelse. Det er ikke min opgave at referere landsmødet her om søndagen, jeg vil blot give udtryk for et særdeles godt møde med en meget god stemning. Det er nogle år siden jeg sidst har deltaget i landsmøder på Nyborg Strand og jeg følte en positiv forandring/fornyelse af mødet eller rettere mødeformen. Det sidste positive jeg vil nævne her er mødet med Inner Wheel piger fra hele landet. Da jeg har boet utrolig mange forskellige steder i hele Danmark kan jeg ikke undgå at møde nogle, man på en eller anden måde har en fælles kontaktfladede med. Det synes jeg er en stor oplevelse hver gang. Jeg vil slutte med at ønske alle klubberne en rigtig god jul og et godt nytår og på gensyn i det nye år. Kirsten Kirketerp, DISO D44

5 IW ere greb chancen Distrikt 45 Distrikt 45 s besøg i Bulgarien løb af stabelen fra mandag d. 21. september til og med fredag d. 25. september. Vi var en flok på 14 piger, nemlig 12 fra distrikt 45, vores pastnationalrepræsentant Annelise Andersen fra D.44 og Anette Fabrin fra Søllerød Inner Wheel i D. 47. Anette havde set min omtale af turen i sidste InnerWheel nyt, syntes det lød spændende og spurgte, om hun ikke måtte have lov at deltage. Og det måtte hun selvfølgelig vel vidende, at hun nok ville blive mobbet, som ene københavner blandt en hel flok jyder. Men det tog hun og vi - i stiv arm, endnu engang blev der bygget broer i Inner Wheel! Vi fik en overvældende modtagelse i lufthavnen i Varna med roser og udførligt program for de kommende 4 dage. Vi blev alle indkvarteret på Nellys hotel, som ligger lidt nord for Varna, tæt på Golden Sands med en fantastisk udsigt over Sortehavet fra vore værelser. Her blev vi mødt af ca. 10 IW ere fortrinsvis fra Varna. Nogle, bl.a. distriktspræsidenten og hendes datter, der var med som tolk, havde dog rejst ganske langt for at møde os. Vi fik velkomstdrink og en dejlig middag, som endte med, at vi alle dansede både til lokale og mere moderne rytmer. Herligt med motion og latter efter en lang rejsedag. De bulgarske piger havde lavet et super program for os. Der var 3 klubber involverede, som hver stod for én dags arrangement. Varna klubben stod for sightseeing i Varna, hvor vi så domkirken, besøgte Arkæologisk Museum med fantastiske guldfund, den ældste kirke i Bulgarien, ruinerne af nogle romerske bade, et lokalhistorisk arkiv med billeder fra det gamle Varna. Her var der frokost og vinsmagning i kælderhvælvingerne, senere besøg på et frilandsmuseum, hvor man viste levevis fra gamle dages Bulgarien med mindelser om mongolerne. Efter en dejlig eftermiddagskaffe på en terrasse med udsigt til Varna, havde vi lige tid til et kort hvil inden aftenens festmiddag. Her deltog adskillige IW ere - nogle få havde deres mænd med. Inden middagen holdt distriktspræsidenten en lille velkomsttale til os og overrakte os alle et banner og et IW tørklæde designet af et medlem af Dobrich IW. Undertegnede holdt hver en lille tale og overrakte gaver til distriktspræsidenten, til Nelly og Marina, som havde arrangeret hele vort ophold, og til præsidenten for Varna klubben. Til slut sang den danske gruppe en dansk kanon, og ikke et øje var tørt! Efter middagen gik det ellers løs med underholdning! Professionelle sangere og dansere viste os eksempler på bulgarsk folklore. De var fantastisk dygtige. Jeg skal love for at de kunne flytte fødderne! Bagefter forsøgte IW erne at lære os nogle traditionelle dansetrin, men der var også fri dans til den lyse morgen eller i hvert fald godt over midnat. Der blev alligevel tid til en night cap på værelserne, vi sov ikke tiden væk! Dobrich klubben tog sig af sightseeing i Balchik med skøn frokost i dronning Marias sommerpalads og den botaniske have. I Dobrich besøgte vi pastpræsidentens fabrik, hvor hun lavede skindting, og der blev købt flittigt ind. Om aftenen var vi i operaen i Varna til en forestilling, som vel nærmest kan beskrives som en Holberg komedie med indlagt sang og folkedans. Selvom vi ikke forstod en brik af deres tale, var det en skøn oplevelse. Billetten kostede 4 leva = 16 kr. Filosofien er, at alle skal have råd til at gå i nationalteatret. Dagen efter besøgte vi Shumen klubben, som vi først mødte i et naturområde, hvor vi så et relief af en rytter med nedlagt løve udhugget i kalksandsten. Det stammer så vidt vides fra det 8. århundrede og er optaget på Unescos verdensarv liste. Ret imponerende. Det var det næste også, men på en helt anden måde. Det var en sand rædsel af et kolossalt monument i beton og granit, der kunne ses 30 km. væk. Ingen kunne være i tvivl om, at det er skabt under kommunismen. Nede i byen bød klubben på en fantastisk frokost, lækker og ualmindeligt smukt anrettet. Bagefter var der i anledning af et medlems nylige 50 års fødselsdag og vort besøg champagne og lagkage! Vi kvitterede med den danske fødselsdagssang, det vakte vældig bifald. 10 af klubbens piger var til stede. De havde taget fri fra arbejde for at være sammen med os. Alle de bulgarske Inner Wheel piger er særdeles veluddannede og har jobs, og mange er selvstændige erhvervsdrivende. Præsidenten i Shumen var direktør på hotellet, vi gæstede. På hjemvejen nåede vi lige at stoppe i et stort shopping center, så vi også kunne få svunget kreditkortet. Om aftenen var vi til et helt fantastik lys show ved et gammelt munkekloster, som illustrerede Bulgariens og klosterets historie. Klosteret var bygget i sandstenshuler i en klippevæg. Det blev ødelagt under en krig, og er desværre ikke tilgængeligt mere. Det blev sen middag her på vores sidste aften. Næste dag var vi på tur i Golden Sands, et eksklusivt turistområde med masser af hoteller, restauranter og skøn strand. Vi nåede at få en dukkert i Sortehavet og slappe af en times tid på stranden, før turen gik til tilbage til en dejlig afskedsfrokost på terrassen ved Nellys hotel. Vi fik traditionel bulgarsk mad, for første gang, maden var ellers meget fransk inspireret. Jo, de bulgarer kan skam lave mad! Og så er de så utroligt gæstfrie og søde at være sammen med. Nu glæder vi os rigtig meget til et genbesøg, og vi håber, I vil tage vel imod dem, når det bliver aktuelt. Det fortjener de. De har i sandhed levet op til Inner Wheels motto: Venskab og Service. De greb chancen vi greb chancen og mange nye venskabsbånd er blevet knyttet! Har I lyst til at vide/se mere, så besøg D. 248 Bulgariens hjemmeside www. innerwheel248.org klik engelsk, klik calendar, klik 21-9 meeting the guests from D. 45 Denmark, og se også D. 45 s hjemmeside. Inge Haas DISO Benedicte Overgaard, pastdistriktspræsident

6 10 11 Distrikt 46 Allerførst skal jeg korrigere en fejl i mit forrige indlæg, nemlig donationen på Convention til Uni-cef, hvor jeg skrev et beløb på , som jeg fejlagtigt har fået oplyst. Det korrekte beløb er Jeg beklager meget fejlen. Jeg skrev også i sidste blad, at jeg glædede mig meget til ISO-træffet den 21. september. Desværre kom der så mange afbud den sidste uge, at det endte med tilmelding fra kun 5 klubber. Med så få deltagere ville træffet ikke give det udbytte, der var stillet i udsigt, og derfor valgte jeg at aflyse ar-rangementet, og det var rigtig ærgerligt - men jeg prøver igen. På Nyborg Strand (se dk eller lån referatet hos jeres bestyrelse) blev der gjort op-mærksom på, at man er valgbar som International Inner Wheel Redaktør, hvis man har været natio-nal redaktør eller DISO, så der er muligheder for dem, der har lyst til dette hverv. Fristen var i år 30/9, men hav det i erindring til næste valg. Ulla Lund, Sct. Knud IW, og Elisabeth Jørgensen, Sønderborg IW, fortalte om og viste et flot dias-show om deres oplevelser på Convention. Sidste år var der besøg af dronningen under festmiddagen, og minsandten også i år, hvor prins Henrik glædede med sit selskab. Nu bliver det spændende, om der også dukker royale op næste år. På Landsmødet præsenterede de to kandidater til posten som Vice National Repræsentant 2010/2011 sig, nemlig Annalise Larsen fra Sønderborg Inner Wheel Klub og Solveig Bisgaard, København Nordre IW. Se præsentationerne på Donation fra Årsindsamlingen til La Vida på kr blev overrakt til stifter og formand Inge Marie Hornshøj. La Vida har i år sendt 60 familier til Mallorca i 14 dage. Inge Marie Hornshøj har selv for år tilbage været i samme situation som de familier, der hjælpes, så hun ved hvor skoen trykker. Der var stor spørgelyst om La Vida. Læs også det indlæg, som Inge Marie Hornshøj har her i bladet. Bidrag til Årsindsamlingen er fortsat min. 50 kr. pr. medlem. Og så skal jeg lige gøre opmærksom på, at indsamlingen af plastik-skruelåg ikke gælder skruelåg fra mælkekartoner. Sæt allerede nu X i kalenderen lørdag den 20. marts 2010, hvor Aabenraa IW inviterer til forårsdi-striktsmøde. Som afslutning vil jeg fortælle om en positiv oplevelse. I september tog min mand og jeg på kryds-togt i Middelhavet. Hver aften fik vi en avis med beskrivelse af alle de aktiviteter, man kunne delta-ge i den følgende dag. En dag læste jeg om Service Club Meeting for Rotary, Inner Wheel, Lions, Frimurere m.fl. Det lød da spændende, så det måtte vi absolut deltage i, og hvordan mon man hol-der sådan et fællesmøde? Som sagt, så gjort, men ak, der var desværre kun et par frimurere mødt op, så ingen international Inner Wheel snak for mig. Men et flot diplom fik jeg som bevis for min tilstedeværelse. Så hold øjnene åbne, næste gang I er på rejse, måske er der mulighed for IW-møde. Tænk over, at vi selv bestemmer, hvor stort vores udbytte af medlemskabet i IW skal være. En rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår 2009 ønsker jeg for jer alle. Mange IW hilsener Birgit Jelstrup DISO D46 Nyborg Strand set fra den anden side af salgsdisken! Som gammel rotte, nu pensioneret for snart 5 år siden, der gennem mange år har stået bag en disk / siddet i en reception, kort sagt har haft nær kontakt med kunder og hele tiden været på ja så glædede jeg mig som et lille barn, til igen at prøve at stå bag disken. Gennem det sidste år, har jeg arbejdet på sagen, startede i det små med at sælge håndlavede julekort hjemme i klubben, Hillerød IW, det gik helt pænt synes jeg så naboklubberne, også rigtig godt dernæst Forårsdistriktsmødet, med påske- og helårskort det gik rigtig godt, - og så tog jeg springet og fik tilladelse til også at sælge julekortene og helårskortene på Nyborg Strand til Distrikts- og Landsmødet. Som det første efter min sommerferie, gik jeg i gang med at planlægge mit julekortsalg slut august er der jo ikke lang tid til først weekend i oktober, så hele september måned stod i julens tegn hjemme hos mig!!! Forventningsfuld drog jeg af sted med et stort lager, overhovedet ingen anelse om, hvor mange der kunne blive solgt men ikke risikere at sige nej til nogen, så hellere have dem alle sammen med hjem igen!! Allerede i god tid havde jeg lavet en aftale Distrikt 47 med Gurli fra vores naboklub, Hillerød Chr. IV IW, om at have fælles julestand. Gurli laver skønt julestads som papirklip. Ved fælles stand, kunne vi aflaste hinanden, for selv diskenspringere skal af og til have lidt føde og en tur afsides!! Og også de piger fra min klub der var på Nyborg Strand havde tilbudt deres hjælp bag disken. ALTSÅ flot rustet til et godt salg. Og hvordan var det så?? Det var et fantastisk syn, at se alle de salgsboder der var sat op tæt ved receptionen, hvor alle skal forbi mange gange i løbet af sådan en weekend - et sandt orgie af Inner Wheel effekter var opmarcheret. Fra vores distrikt kan bare nævnes foruden vores julestand, fra Rønne IW smukt forarbejdet bogomslag, brødkurvsservietter, holdere til papirslommetørklæder og julekort alt fremstillet i Bente Hammers smukke og lækre tekstiler. Herlev IW solgte deres taskeholdere, Ballerup IW deres postkort og billeder. Fra de andre distrikter var der stande med flotte tændstiksæsker, IW-oblater og meget mere. Heldigvis var der absolut noget for enhver smag og pengepung og det købelystne publikum var da også mødt talrigt op, vi piger er da heldigvis udstyret med et helt vidunderligt og specielt shoppegen!!!

7 12 13 Distrikt 48 Oplevelsen ved igen rigtig at være bag disken, var vidunderlig og så er det på hel frivillig basis, ikke noget vi skal leve af, men vi solgte alle noget der går til et godt formål, enten hjemme i eget lokalsamfund eller til et projekt langt ude i den store verden, ja det var bare en skøn følelse og ikke mindst rigtig sjovt! Jeg har været på Nyborg Strand rigtig mange gange, og derfor altid mødt mange jeg har været sammen med før, et glædeligt gensyn er det altid. Denne gang synes jeg, at jeg fik talt med endnu flere, både nogle jeg kendte, men endnu flere som jeg slet ikke kendte sådan en disk giver megen kontakt og god dialog så på den måde har jeg denne gang fået noget ekstra med hjem i rygsækken. Fik jeg så også solgt noget?? Jeg har jo intet sammenligningsgrundlag Smukt indbunden gavebog Stort format 148 sider. Pris kr. 248,- Grøn eller bordeaux indbinding. og drog også hjem med en del af mit lager, MEN jeg og klubben er godt tilfreds med vores salg på Nyborg Strand og glæder os til næste år, sortimentet er allerede udvidet efter gode ideer modtaget fra kunderne. Jeg håber meget at de andre salgsboder er lige så tilfredse som vi. Heldigvis fik jeg da også mulighed og tid til at bruge mit eget shoppegen! Så alt i alt en pragtfuld weekend. HUSK: Sæt kryds i kalenderen vedr. FOR- ÅRSDISTRIKTSMØDE 20.marts 2010 Helsingør står for arrangementet, der afholdes i Skydeselskabets smukke lokaler i Helsingør. Kirsten Kann DISO D47 DEN STORE SLÆGTSBOG Vejledning til kilder Tavler man selv fylder ud Sider til foto og beretninger Hvor kommer jeg fra? Hvordan finder jeg mine rødder? Hvordan giver jeg min viden videre? Stenbjerg Forlag Tlf Mail: I dagene september 2009 var Svend Heinild Centret i Vordingborg centrum for årets Get Together (Studentertræf) i distrikt 48. Det var Vordingborg Storstrømmen Inner Wheel klub, som var arrangør. Det blev en meget vellykket weekend, hvor de 34 friske udvekslingsstudenter fra mange lande, bl.a. Japan, New Zealand og USA, besøgte Borgcentret, Møns Klint, Geocentret og Elmelunde Kirke. En planlagt sejltur med frokost på Storstrømmen måtte aflyses på grund af kraftig blæst. Det var fint, at Vordingborg Storstrømmen havde været forudseende med en plan B. Engagement og ildhu hos klubbens medlemmer med god hjælp af Rotary gjorde, at det blev en dejlig weekend, både for studenterne og værterne. Lørdag den 19. september 2009 holdt distriktet ISO-træf i Ringstedhallerne. Vi havde et godt møde, hvor vi drøftede mange ting omkring ISO-arbejdet i klubberne. Et af punkterne på dagsordenen var Vision Det er dejligt at høre om alle de tiltag, der sker i klubberne. Referatet kan læses på distriktets hjemmeside. Det tilføjes, at Rådet har haft visionen på dagsordenen til Rådsmødet den 2. oktober Det fremgår af referatet, at emnet behandles igen på kommende møde (R.143). Den oktober 2009 blev der holdt distriktsmøder og landsmøde på Nyborg Strand, men allerede fredag aften havde distrikternes DISO er og IW-Nyts redaktør et godt møde, hvor mange emner blev drøftet. Referatet kan læses på distrikt 47s hjemmeside under rubrikken DISO. Efter at de 5 distrikter havde afsluttet distriktsmøderne om lørdagen, samledes alle for at opleve Vibeke Arensbak fortælle om kommunikation og kropssprog. Det blev en meget livlig og morsom eftermiddag, hvor vi lærte mange nye ting om det at kommunikere! Holbæk Østre stod som arrangør i år bl.a.af underholdningen lørdag aften, og vi havde fornøjelsen at høre og se skuespillere fra Holbæk Teater. Det var meget festligt. Om søndagen havde vi et rigtig godt landsmøde, hvor donationen på kr fra årsindsamlingen blev givet til formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen for La Vida. Navnet betyder Livet. Læs Inge Marie Hornshøjs artikel her i bladet. Ved landsmødet sidste år hørte vi om Hillerød Inner Wheels Hjertepudeprojekt, som er til fordel for brystoperede kvinder. For nylig så jeg en kvinde i Næstved med en hjertepude under den højre arm. Mine tanker gik straks til Hillerødprojektet, som beviseligt gavner rundt omkring i landet. Grundet tekniske problemer har jeg ingen pluk fra månedsbreve denne gang. Lidt til kalenderen for 2010: Forårsdistriktsmøde holdes i Gørlev lørdag den 20. marts Jeg håber, at I rundt om i klubberne i distriktet holder nogle dejlige julemøder, hvor der samles ind til formål, som klubberne støtter. I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår Mange IW hilsener Margit G Jørgensen DISO, distrikt 48.

8 kr. til Varmestuen i Nørregade Odense Vestre IW klub har i IW året indsamlet kr. ved tre forskellige aktiviteter i klubben. Klubben havde besluttet at beløbet skulle gå til Varmestuens arbejde, så beløbet blev ved septembermødet, overrakt til Varmestuens leder Kaj Skjølstrup. Kaj Skjølstrup kvitterede med et levende og meget spændende foredrag om Varmestuen og arbejdet med de hjemløse. Varmestuen i Nørregade i Odense hører under Kirkens Korshær, som er en selvejende institution med 3 herberger i Odense. Der er ca. 200 hjemløse i Odense. Herberget som kaldes Varmestuen og ligger i Nørregade har lige haft 25 års jubilæum og hjælper hjemløse som samtidig er misbrugere eller har andre sociale problemer. I Varmestuen kan de hjemløse få gratis brød, marmelade og te. Herudover kan der købes kaffe, mælk, æg, ost, sodavand m.v. Mellem 12 og 13 kan der købes varm mad mandag til fredag. undtagen onsdag, hvor der kan købes frokost. Onsdag aften er der gratis fællesspisning og underholdning eller korshærsgudstjeneste i Sct. Hans Kirke hvor korshærspræst Peter Thyssen prædiker. I åbningstiden er der mulighed for at få et bad, få vasket tøj og noget nyt genbrugstøj. Der er mulighed for hjælp til at kontakte sociale myndigheder. Endvidere er der tilknyttet en sygeplejerske, som hjælper med pleje og omsorg og tager med brugerne til læge. Der er ca. 35 siddepladser og et par sofaer, som kan benyttes til soveplads om dagen. Endvidere TV stue med radio, 2 computere med internetadgang, aviser og blade. Der lægges stor vægt på at Alle er vel- kommen som de er, og velkommen til at gå som de er Det betyder at hjælperne i Varmestuen ikke skal lave folk om. Ingen løftede pegefingre eller velmenende råd om, hvad andre synes er bedst for dem. Vores indtryk er, at det er rigtig godt arbejde der bliver gjort og som giver brugerne en tålelig hverdag. Kaj Skjølstrup var meget glad og beæret over at få en hjælpende hånd til arbejdet fra Odense Vestre IW i form af kr. Anne-Merete Stingsted Pastpræsident Odense Vestre IW Sammen skaber vi drømmerejsen USA Inkl. 10% rabatkort til stormagasinet Macy s Florida Påskeferie i solskinsstaten Inkl. fly t/r fra Billund, skatter, 11 dage/4 nætter på hotel centralt i Orlando. Rejseperiode: 25/ / New York og Trinidad & Tobago Storby og caribisk ø-paradis Inkl. fly t/r, skatter, transport og guidede ture med lokale engelsktalende ekspertguider, 12 nætter på hotel inkl. diverse måltider samt New York City Pass. Rejseperiode: 02/ / kun ,- Irland Udsøgt golf og wellness Inkl. fly t/r, skatter, transport fra lufthavn til hotel t/r, 4 nætter på hotel inkl. morgenmad. Rejseperiode: 21/ / kun 5.495,- kun 6.795,- Det bedste af USA Rundrejse med dansktalende rejseleder Inkl. fly t/r, skatter samt 13 nætter på hotel inkl. morgenmad, transport, guidede ture og entréer som beskrevet i programmet samt dansktalende rejseleder. Rejseperiode: 17/ / kun ,- Cuba Classic Rundrejse med dansktalende rejseleder Inkl. fly t/r, skatter, turistvisum samt 14 nætter på hotel, transport og guidede ture, div. måltider, entréer som beskrevet i programmet samt dansktalende rejseleder. Rejseperiode: 28/ / kun ,- Viva Mexico Rundrejse med dansktalende rejseleder Inkl. fly t/r, skatter, 10 nætter på hotel inkl. morgenmad, guidede ture, transport og entréer som beskrevet i programmet samt dansktalende rejseleder. Rejseperiode: 14/ / Læs mere på Rejsen kan bestilles på Tlf.: Medlem af Rejsegarantifonden Nr Telefonen er åben alle hverdage fra 9 17 og lørdage fra Der vil være tillæg i enkelte perioder og omkring højtider samt speciel events. kun ,- Giv et gavekort til én du holder af.

9 16 17 Unge fra hele Verden var på District Camp på Hjerl Hede Vinderup Inner Wheel og Vinderup Rotary Klub gennemførte i sept. en meget vellykket District Camp for udvekslingsstudenter fra distrikt Campen varede tre dage, og blev gennemført på Hjerl Hede, hvor de unge var indkvarteret i hytter, og hvor de bl.a. deltog i en række historiske aktiviteter. Hvert år udsender Rotary i Danmark 160 unge mennesker fortrinsvis til de oversøiske lande og modtager et tilsvarende antal til et års skoleophold i Danmark. På verdensplan udveksles 9000 unge hvert år. I distrikt 1450, der dækker hele Midtjylland fra Lemvig i nord til Esbjerg i syd og fra vestkysten til østkysten er der pt. 31 udvekslingsstudenter fra oversøiske lande, og 28 af dem deltog i årets District Camp. Formålet med opholdet var bl.a. at lære de unge noget om dansk kulturhistorie og levevis, samt at prøve at ryste dem sammen på tværs af grænser og på tværs af religioner. De unge blev sammensat i forskellige hold, der om lørdagen skulle samarbejde om f.eks. at fremstille en tønde hos museets bødker. Der blev udvist stor kreativitet og brugt en hel del energi inden et brugbart resultat kunne fremvises. Derefter skulle holdene gennemføre cykelløb på Væltepetere og kapgang på stylter. Discipliner som de unge var meget opsatte på at få anerkendt som olympiske discipliner ved de kommende Olympiske Leje. På museets stenalderboplads var der pileskydning med langbue, og til sidst nogle gamle lege, som f.eks. kast med hestesko, og spil med poletter. Lørdag aften var der festaften, hvor repræsentanter fra distriktet deltog, og her var der en række optrin, hvor de unge optrådte med indslag fra deres respektive hjemlande. Det flotte efterårsvejr var med til at give de unge udvekslingsstudenter en ekstra fin oplevelse, og der blev også tid til en fodtur til Flyndersø med en fortælling om den jyske hede, dødishuller som har givet landskabet et karakteristisk udseende, og om Flyndersøens historie, med landgravede kanaler og et udtørringsforsøg sidst i tallet. For at gøre arrangementet økonomisk overkommeligt havde Rotary og Inner Wheel henvendt sig til en række af Vinderups handlende, der beredvilligt bakkede op om arrangementet og stillede sig til rådighed med forskellige sponsorater. Efter campen er der oprettet en side på Face Book, hvor de mange billeder og indtryk er indlagt, og hvor de unge selv kan supplere og holde sig i kontakt. På vegne af Vinderup Inner Wheel Klub og Vinderup Rotary Klub Tove og Poul Buskov Ebeltoft Inner Wheel deltog i Ebelfestival uge 42 Efterårsferie ugen er i Ebeltoft det samme som Ebelfestival, og som alle de tidligere år siden år 2004 har Ebeltoft Inner Wheel haft en Ebel-café hvor medlemmerne kommer med friskbagte kager med æbler og sælger kaffe med kage i en hyggelig café i telt sammen med mange boder hvor der udbydes honning, kurveflet, smykker, strikvarer, postkort og meget andet. Torsdag i ugen arrangerer vi kagekonkurrence Kager med æbler/æblekager, der er tre dommere 2 lokale konditorer og konditor Franz Byø fra Odense Marcipan. Der blev indleveret 16 kager til bedømmelse, flotte og fantasifulde. Vi havde 4 dejlige præmier og 1. præmie blev vundet af en pige Ulrikke på 12 år, hvis højeste ønske er at blive konditor. Denne kage samt de andre 3 kan ses på Gæster/Turisterne er begyndt at planlægge deres efterårsferie efter begivenheden og næsten alle sommerhuse i omegnen er udlejede. I Ebel-caféen har Inner Wheel medlemmerne vagt enten formiddag eller eftermiddag og sælger deres egne kager til en kop kaffe/the eller chokolade. I alt blev der solgt ca stk. kager. På selve Ebelfestival området kom der i år ca på besøg og vores café gav knap kroner, der bliver anvendt til velgørenhed. Sidste år kunne vi glæde os over at uddele penge til Menighedsrådets julekurve her i Ebeltoft, Hospice Djursland, Unicef Education for girls og Verdens Børn. Nu skal vi ved juletid være julemænd igen og bringe glæde. Billedet af den store kurv har en kunstner malet med æbler. Ebeltoft Inner Wheel

10 18 19 Golfmatch i Distrikt 45 Først stod aktiviteterne dog i sportens tegn, idet der blev afholdt golfmatch i distrikt 45 lørdag d. 5 sept. Flot arrangeret af Horsens Vitus Bering 19 piger deltog heraf 5 fra Sønderborg, Distrikt 46. Dejligt at se piger fra andre distrikter. Vi nød dagen og humøret var højt trods vejrgudernes rasen, Der var flotte præmier vores pastdistriktspræsident vandt 18 hullers matchen. Godt gået Benedicte eller rettere godt slået! Horsens Vitus Bering pigerne havde været så flittige, at alle kunne gå hjem med en sponsorpræmie. Der blev oven i købet et overskud. På 635 kr. som også i år går til Girls Education. Præmielisten vil blive lagt på hjemmesiden.

11 20 21 En 100 års fødselar i Silkeborg IW Mon ikke Marie Jarman, æresmedlem i Silkeborg Inner Wheel, er Danmarks ældste IW-medlem? Onsdag den 23. september var vi til 100 års fødselsdag hos Marie Jarman, der bød på champagne og lækker kransekage. Marie sad fint i sin stol og tog imod alle dagens gratulanter. Der var hilsen fra Dronningen og flotte blomster fra borgmesteren. Marie Jarman blev medlem af Inner Wheel i England, i Cadford Inner Wheeel Club i Marie fortæller, at hun deltog meget aktivt i klubmøderne, der blev holdt på skift hos medlemmerne. Hun har bestridt alle poster i klubben, også præsidentposten. Efter sin mands død i 1993 flyttede Marie Jarman tilbage til Silkeborg, hvor hun blev født for 100 år siden. Herefter blev Marie Jarman overflyttet til Silkeborg Inner Wheel i efteråret For 10 år siden da Marie Jarman fyldte 90 år udnævntes hun til æresmedlem af vor klub. Marie Jarman deltager ikke længere i klubmøderne, for som hun siger: Jeg går ikke ud mere om aftenen, men hun går dog stadig højt op i klublivet gennem de månedlige referater, som hendes lillesøster, Mille, på kun 93 år læser højt. På billedet ses Marie Jarman sammen med præsident Agnethe Larsen. Er traditioner OK? Ja, selvfølgelig er traditioner OK. Det er det, der binder os sammen og får os til at føle, vi er med i et fællesskab. Det giver os en fælles identitet. Traditioner er dog ikke kun af det gode. Hvis traditioner bliver for fastlåste og får overtaget i forhold til udvikling og forny-else, bliver traditioner krampagtige og får udviklingen til at stagnere. Har I nogen sinde tænkt på, at hvis Inner Wheel havde været en privat virksomhed, så var den gået fallit for længe siden. Hvem kan f.eks leve med, at produktet stort set ikke har forandret sig siden virksomhedens start i 1924, at bestyrelse og direktion skiftes ud hvert år (bortset fra nationalrepræsentantposten), at der præsenteres en ny strategi hvert år, og at mærkesagerne skifter konstant. At styringen defineres fra et andet land end ens eget. At virksomheden skal favne hele verden med de stort set samme regler, men med mange forskellige kulturer. Som det er nu, er det umuligt at fastholde en fremtidsorienteret linie med mulighed for at præge udviklingen i bare ét år for sin egen klub eller distrikt. Ingen kan tage lederskab og ansvar for bare ét år. Inden man overhovedet får visionerne ført frem, er man ude igen og hvis efterfølgeren ikke ønsker at fremme sagerne, sker der intet. Sådan er Inner Wheel traditionen stort set i dag. I Inner Wheel er der en mangfoldighed af huskelister og vejledninger, som er lavet ned til mindste detalje. Huskelister er naturligvis OK. Men meget detaljerede regler og beskri-velser for dit og dat virker kvælende og ensretter alle. De levner ingen plads til det per-sonlige initiativ, som kan glæde den enkelte. Vi og ikke mindst klubberne - er jo for-skellige, og sådan bør det være, hvis Inner Wheel skal være en organisation, der udvikler sig i takt eller i hvert fald i nogenlunde takt med det omgivende samfund. Kun derved kan vi være attraktive for tidens kvinder, for det er vel dem, vi gerne vil tiltrække. Vi laver jo heller ikke mad, som man gjorde i 20erne eller retter os efter de leveregler, som Emma Gad fandt så vigtige for det bedre borgerskabs kvinder. Jeg har talt med mange medlemmer og opfordret dem til at gå ind i både klubbestyrelser og distriktsbestyrelsen. De fleste svarer, at det har de ikke lyst til, fordi de ikke føler, de kan være med til at gøre en forskel. Det er jo netop dem, der gerne vil gøre en forskel, vi skal have fat i. Ildsjælene. Intet samfund, organisation, forening etc. kan leve uden ild-sjælene. Mennesker, der har power, energi, kreativitet og personligt mod til at forsøge at sætte deres præg på tingene. Lad os dog give dem lov og lade være med at stoppe dem, fordi det plejer vi ikke, det står ikke i reglerne, du glemmer, at osv. Intet er mere dræbende, hvis man forsøger at stikke næsen frem. Ildsjælene må så også forstå, at vi har et hierarki, som ideerne i et vist omfang må passe-re. Ildsjælene må forstå, at det ikke nødvendigvis er dem, der som enkeltpersoner skal følge ideerne til dørs. At få en ide er nok ikke så svært. At få en god ide er noget sværere, og at få denne ide gennemført kan være rigtig svært. Det er som i landbruget: Man skal så og gøde, før man kan høste. Som medlem af en organisation som Inner Wheel handler det om vi og ikke om jeg. Hvis man sår en god ide, kan det godt være, at det skal være andre, der gøder

12 22 23 Inner Wheel Golfmatch den 4. september 2009 forstået som drøfter ideen måske lidt mere nuanceret og måske tilretter den i en anden form, inden den kan præsenteres og eventuelt føres ud i livet. Som det er nu starter stort set ethvert tiltag til fornyelse i klubberne. Det er i klubben, der diskuteres, og det er klubbestyrelsen, der sender forslag videre til distriktsbestyrelsen. Planter man sin ide i klubben risikerer man desværre, at den dør, fordi klubben ikke har lyst til at sende den videre bl.a. af de ovenfor nævnte traditionelle grunde. Hvor mange gode ideer, der bliver kvalt inden fødslen, ved jeg heldigvis ikke. Efter eventuel godken-delse i distriktsbestyrelsen, sendes forslaget videre til rådet. På landsmødet tages endelig stilling, hvorefter forslaget evt. går videre til International Inner Wheel og sluttelig evt. bliver forelagt på convention. Enhver kan sige sig selv, at der går rigtig lang tid fra tanke til handling. Det betyder, at hjulet formentlig har drejet sig mindst en omgang. Det er dræbende for enhver fornyelse. Personligt synes jeg, det er vigtigt, at man i klubbestyrelserne forsøger at inddrage de nye medlemmer i bestyrelsesarbejdet så hurtigt som muligt. For mig gør det ikke noget, at hjulet for klubberne drejer hvert år. Først ved at være med til at tage et ansvar for sin egen klub, forstår man, hvad det er, det hele drejer sig om, og hvorledes det hænger sammen. Vi er jo ikke medlemmer af Inner Wheel alene for at mødes en gang om måne-den og hygge os eller måske, er det netop det, nogen er???? For mange glemmer nemlig desværre, at Inner Wheel har et overordnet formål, som vi skal forsøge at leve op til. Noget andet er distriktsbestyrelsen. Hvis holdet forstået som distriktspræsidenten, past-distriktspræsidenten og vicedistriktspræsidenten skal have en mulighed for en kvalifice-ret drøftelse sammen med den øvrige bestyrelse, inden eventuelle forslag sendes videre i systemet, er ét år ikke nok. Så jeg bakker i hvert fald op om de, der ønsker en to-årig pe-riode for distriktspræsidenterne i lighed med, hvad gælder for nationalrepræsentanten. Så kære ildsjæle: Stik endelig næsen frem og kom med jeres ideer. I distriktsbestyrelsen kan vi se med nye og måske lidt mere nuancerede øjne på det hele vi vil i hvert fald ik-ke være negative på grund af hende fru Plejer. Som de fleste af os nok i tidernes mor-gen har sagt til vores børn, der måske var lidt negative over noget nyt: Du kan da altid prøve. Det er intet nederlag, hvis en ide viser sig ikke at være bæredygtig. Men at slagte den på forhånd bringer os ikke videre. Ca. 20% af Inner Wheel Danmark s medlemmer er i dag, om jeg så må sige det, modne kvinder over 80 år. Mange har været medlem i årtier. Det er simpelthen fantastisk, at man fortsætter som medlem højt oppe i årene. Det borger for Inner Wheels kvalitet men det borger desværre ikke for, at vi fortsat er en levedygtig organisation, der kan tiltrække nye medlemmer. Et generationsskifte er på vej, og vi er nødt til at tilpasse os det ændrede samfund så frem med ildsjælene med de gode ideer I er jo derude. Kom og vær med. 3 minutter distriktsmødet 3. oktober 2009/Lis Topholm, vicedistriktspræsident, distrikt 47. Vejret viste sig ikke fra den bedste side da 46 veloplagte golfpiger mødte op i Hammel Golfklub til den årlige distriktsmatch arrangeret af Hadsten Inner Wheel klub. Der blæste en strid vind og himmelen truede med mørke regnskyer,- men det klarede op og matchen blev afviklet i tørvejr de første 3 timer,- den sidste time blev alle våde. Det var jo meget uheldigt i år, at Rotary flyttede deres distriktsmatch til samme dag som vores, og vi er meget glade for at i alle sluttede op omkring vores egen match. Trods vejret havde vi en dejlig dag, vi fik en meget fin behandling i Hammel Golfklub og forplejningen var også rigtig god. Takket være nogle gode sponsorer fik vi et pænt overskud på matchen,-ca kr., som vil blive anvendt til støtte af et godt formål i bedste I.W.-ånd. Det er 25 år siden disse distriktsmatcher startede og en af grundlæggerne Jill Kjærsgaard fortalte lidt om hvordan disse matcher kom i gang. Det ville være ønskværdigt, hvis vi kunne planlægge værtsklubberne et par år frem i tiden. Randers klubberne udtrykte ønske om at de gerne vil arrangere matchen til næste år, og vil snarest prøve at finde en egnet bane i området,- da det af økonomiske grunde ikke kan lade sig gøre på golfbanen i Randers. 1. præmien og vandrepokalen gik til følgende: A-rækken: Kirsten Odgaard Pedersen, Bjerringbro B-rækken: Birte Holst Andersen, Brønderslev. Desuden vandt i A-rækken: Karin Lyngaae, Rita Sørensen,Jette Tønning og Herdis Svendgaard alle fra Hadsten. I B-rækken: Jill Kjærsgaard,Hjørring. Kirsten Andersen,Brønderslev Nelly Lysgaard,Hadsten samt Oda Knudsen Randers Østre. På godt gensyn til næste år. Matchkomiteen i Hadsten I.W. klub.

13 th International Inner Wheel Convention, Kota Kinabalu, Borneo, Malaysia, 5-9 May 2009 På det netop afholdte lands- og distriktsmøde har mange fortalt om det faglige resultat af årets internationale convention i Malaysia. Jeg vil derfor fortælle om den sociale del af en sådan conventionrejse, således som det foregik for den gruppe af innerwheelere, jeg var sammen med. Man rejser ikke så langt bare for de 5 dage, som convention varer. Vores gruppe bestod af Britta Andersen (Gentofte), Solveig Bisgaard (København Nordre), Gre-the Hansgaard, Annie Kastberg, Lis Topholm og Inger Wermus alle fra Frederiksberg IW. Vi var af sted i 18 dage. Kort om Malaysia Malaysia er et multietnisk samfund, hvor de mange forskellige kulturer trives uden de store problemer. Malaysia har bl.a. været styret af England. Malaysia blev selvstændigt i Malaysia er et muslimsk land. Hvor paradoksalt det end lyder, er Malaysia et kon-gerige, idet de tidligere delstaters høvdinge i dag på skift er konger for 5 år ad gangen. Det er så heldigt, at jeg har en svigerdatter fra Malaysia, og at jeg derfor gennem mange rejser i landet, kender det godt. Derfor startede planlægningen af en særlig tur for vores gruppe allerede et år før convention. Kuala Lumpur Turens første stop var i Kuala Lumpur, Malaysias hovedstad. KL er en arkitektonisk me-get smuk by. Den islamiske arkitektur er dristig og meget smuk. Der er mange bygnings-værker, der vidner om englændernes tilstedeværelse tilpasset den lokale arkitektur. Der er dele af byen, der har fået lov til at stå stort set uændret med åbne kloaker bl.a. i det kine-siske og indiske kvarter. I KL ligger Petronas Towers to tvillingetårne der indtil for nylig var verdens højeste bygning. De er ufattelig smukke. Lysets virkning døgnet rundt på bygningerne er en oplevelse i sig selv. I bunden ligger et fantastisk indkøbscenter, i parken mange gode restauranter. Det siger sig selv, at vi besøgte det hele mere end én gang. Da det jo er et muslimsk land, hvor man stort set ikke drikker nogen former for vin e.l. var vi meget påpasselige med, hvor vi indtog vores måltider. Sæt der ikke var mulig-hed for en kold øl i varmen. Bare rolig, vi klarede det. Glippede alt var der heldigvis ho-tellet at ty til. Vi var naturligvis på natmarked, i diverse indkøbscentre, akvariet, kunst-håndværkscenter mmm. Prisniveauet er meget lavt. En dagens ret på en kinesisk restau-rant koster, hvad der svarer til ca. 15 danske kroner. Øl, vin etc. til samme priser som i Danmark. Vareudbuddet er enormt. Fra svimlende dyrt til rørende billigt. Taman Negara Fra KL tog vi til Taman Negara i tre dage. Taman Negara er verdens ældste regnskov, og man kommer dertil ved først at køre i tre timer, dernæst sejle op ad en flod i tre timer. Midt inde i regnskoven ligger en hytteby. I Taman Negara fik vi stillet vores egen guide til rådighed. Han tog os med på nightsafari, hvor vi bl.a. så edderkopper så store som en hånd. En anden tur tog os med båd til et vandfald (der godt nok var tørret ud på grund af mangel på regn), hvor vi badede. Vi var på trekking, hvor vi gik på verdens længste hæn-gebroer, der var placeret i trætoppene. Broerne var i alt 1500 meter lange. Vi besøgte og-så de oprindelige beboere, orang aslierne. De jager stadig deres bytte med pusterør og forgiftede pile. De bor i hytter uden moderne bekvemmeligheder. De døde bliver sat op i et træ for at være nærmere himlen. Mange af dem er analfabeter. Der er godt nok under-visningspligt i Malaysia, men børnene bryder sig ikke om den bundne tilværelse i en sko-le. De stikker af, når de kan se deres snit til det. En morsom oplevelse: Britta Andersen ville give en flaske champagne. Der var én tilbage i restauranten fra nytårsaften. Tjeneren kom med den i en champagnekøler, som han satte på bordet og så gik han. Vi ventede lidt, inden vi bad ham komme og åbne den. Han kom med en proptrækker og indrømmede, at han aldrig før havde åbnet en flaske cham-pagne. Det kunne vi jo så heldigvis hjælpe til med. Convention Åbningsceremonien deltog vi naturligvis i. Det var festligt. Samtlige deltagende landes flag hang på væggen, der var en kort videofilm fra hvert land. Vores nationalrepræsen-tant, Annelise Andersen, var på scenen for at hejse det danske flag. Der var mange taler. Suzanne Nielsen tændte venskabets lys der desværre ikke var et rigtigt lys, men et eller andet kæmpe plasticlys med en kunstig flamme, der mindst af alt lignede noget blafrende, oplyst silkepapir. Stemningsfuldt det var det dog. Under business sessions sad jeg ved siden af en indisk dame, der fortalte, at hendes kusi-ne havde opholdt sig 6 mdr. i Danmark. Byen kunne hun ikke huske, men hun kunne hu-ske, at de pgl. hed Benedicte og Torben. Stor var hendes forbløffelse, da jeg tog hende i hånden og sagde: Benedicte og Torben Overgaard fra Horsens sidder lige derovre, kom med og hils på dem. At hun blandt 800 deltagere lige satte sig ved siden af en dansker var et utroligt tilfælde. Gallamiddagen var storslået. Deltagerne fra Egypten kom udklædte som Nefertete og Kleopatra. Med sorte parykker, høje guldhatte og tøj som på de billeder, vi kender. De indiske damer, hvoraf nogle var ret korpulente, havde små bluser på. De sluttede lige un-der brystet. Først tæt på navlen kom der tøj igen. De bevægede sig med stor værdighed trods deres fyldighed. Kvinderne fra Nigeria var i farvestrålende kjoler med kæmpe hatte. Der var et udmærket orkester, der også spillede under middagen. Mange var på dansegulvet også mens vi spiste. De dansede med hinanden, alene, i store grupper, på en lang række osv. Vi europæere var desværre ikke så frigjorte, men sad stort set alle sammen og kiggede på. Afskedsceremonien var stemningsfuld. Vi fik ved denne lejlighed at vide, at næste con-vention bliver i Tyrkiet. Altså ikke i Danmark, som vi havde håbet på. Iflg. Suzanne Ni-elsen bliver det i Istanbul. Hun udtrykte, at man gerne ville finde et land, der ikke havde haft convention før (det havde Danmark og Frankrig, der var det andet land, der havde givet bud), og et land, der på en eller anden måde symboliserer både øst og vest. Der var en hel del presse i anledning af convention. Store bannere hang overalt i Kota Kinabalu med omtale af begivenhe-

14 26 27 den. Suzanne Nielsen var dagligt i avisen. Der var mange sociale arrangementer med drinks og snacks, middage osv., så vi havde god lejlig-hed til at tale med de øvrige deltagere. Oplevelser på Borneo var der mange af. Vi var bl.a. på tur til et hotel, der ligger i junglen, ned til kysten. Hotellet har sit eget orangutangcenter, hvor man forsøger at holde liv i de forladte unger, indtil de bliver store nok til at komme videre i deres vilde liv. Hotellet har også en såkaldt gazebo, der er en slags hytte til 6 personer uden vægge og med telt-dug som tag. Hytten ligger på stranden. Vi fik mulighed for at spise middag der med privat butler, sagte klassisk musik i baggrunden, solnedgangschampagne og den mest ud-søgte middag. Restaurant Coast er blandt Malaysias top-25. Det var en stor oplevelse. En anden dag var vi på besøg i et orkidegartneri. Inner Wheel golf på Sydsjællands Golfbane i Mogenstrup fredag den Endnu engang mødte 18 friske golfpiger op til kampen om den flotte Inner Wheel pokal på en dejlig fredag morgen i september! Vi kom fra syd vi kom fra nord! Heldigvis havde det fået regnet af dagen før så vi kunne gå i tørvejr hele runden dog velvidende om det store held, at vi blev på jorden, idet der blæste en vind ja nærmest betegnet som orkan! Efter en velfortjent frokost og præmieoverrækkelse samt en Inner Wheel snak måtte vi konstatere, at Pokalen gik til samme person nemlig Michaela Uldall Jensen fra Sct. Singapore var slutstoppet. Her havde vi to overnatninger. Vi besøgte selvfølgelig Raffels hotel og fik os en Singapore Sling. Vi havde et såkaldt stopover ophold, hvilket betød, at adskillige udflugter var inkluderet.. Vi var på flodsejlads, i Zoo, på sightseeing i hop-på-og-stå-af bussen mmm. Overordnet indtryk: Man skal unde sig selv at opleve et convention. Kvinder har det fan-tastisk sammen. Man oplever mange søde og rørende ting, man føler sig som medlem af et kæmpe stort fællesskab og frem for alt: Man oplever en gæstfrihed og en glæde, som varmer ikke kun i maven men helt ind i hjertet. Så begynd bare at spare sammen til con-vention i Tyrkiet i 2012, det vil I ikke fortryde. Lis Topholm Vicedistriktspræsident, distrikt 47 Peder Næstved klub TILLYKKE! Vi tog en rundbordsnak om hvorvidt vi skulle fortsætte denne hyggelige golfturnering der var fuld opbakning om gentagelse. Dog kom man til den enighed, at det skal gå på skift således at den pågældende pokalvinders klub bliver næste års arrangør. Dette bl.a. for at møde andre baner. Samtidig talte vi om sponsorer ganske vist er det svært at finde den slags i dag men dejligt hvis det kunne lykkes! Det kan være vanskeligt at få et godt arrangement, hvis det ikke må koste noget så prøv at forhøre jer rundt omkring! Håber at se rigtig mange til næste år samme sted samme tid og den 1.ste fredag i september Mange Inner Wheel hilsner Annelise Gyldahl Jensen golfudvalget. Intet nyt under solen -desværre Dig mig og Inner Wheel Bruger vi IW nok? Tager vi imod alle de tilbud, som vor organisation lægger frem? NEJ. Det er langtfra alle, der har opdaget, hvor meget medlemskabet kan give af oplevelser. Vort kontingent berettiger os til møderne i Bredebo med alt, hvad der serveres af åndelig og legemlig føde, men det berettiger til meget, meget mere. F.eks. besøg i andre klubber, deltagelse i distriktsmøder i 47 (det kræver ikke megen rejsetid, da vi er det distrikt med de korteste afstande). Lidt længere er der til interdistriktsmøder på Nyborg Strand, men den forståelse man får af IW Danmark, den synes jeg er vigtig og også udgiften værd. Rally og Convention! Deltagelse i disse 2 store arrangementer talte jeg varmt for, da jeg var DISO (det gør jeg stadig). Rally, som er et nordisk kammeratligt festligt 3-dages mø-de giver ikke sprogproblemer, da det altid holdes i Norge, Sverige eller Danmark og altid på værtslandets sprog. Prøv det. Har man været til én convention, vil man gerne med igen. Der fornemmer man, at man ikke blot er medlem af sin egen klub i eget distrikt, i eget land nej der står IIW med flammeskrift. Jeg ved det, jeg har været med til 3. At snyde sig selv for nogle af disse oplevelser er som at købe billet til en stor koncert og så gå efter ouverturen. IIW er som et stort puslespil med masser af brikker, og det billede som disse brikker danner ses tydeligst jo flere brikker, der er lagt. Man må dog selv lægge dem på plads. Da vi startede Virum Inner Wheel i 1982, var der en, der spurgte om, hvordan man fandt rundt i alt det nye, alle de nye udtryk og betegnelser, og hvor vi stod som ny klub. Der er ingen trylleformular eller genvej, man kan benytte. Der er kun aktiv deltagelse i så meget som muligt, og den vej er fyldt med oplevelser og viden om IW. Jeg blev medlem i 1969, kom ind i en stor og aktiv klub, hvor der yderligere blev optaget mange nye på 2 år. Et af de gamle medlemmer sagde (meget gæstfrit), at der var kommet alt for mange man kendte ikke navnene på dem. Nå, det har dog altid forekommet mig at være en lille ulej-lighed at lære navnet at kende på den, der optages, hvorimod den nye

15 28 29 skal i gang med at lære alle de gamles navne at kende. Læsning af månedsbrevet er en god hjælp. Vi er en rimelig stor klub nu, som har brug for enhver; er det ikke til et bestyrelesjob, så er der udvalgsjob. Et glad ja, når vicepræsidenten spørger vil du holde 3 minutter eller må-nedsbreve eller dagens digt. Hvordan er jeres forhold til de udenlandske blade, som vor klub abonnerer på til ISO? Hun låner dem gerne ud, hvis I ikke selv vil abonnere. Nu blæser måske nye vinde, skal vi nu til at se ud over klubgrænserne ud over lande-grænserne skal vi nu pludselig til at opdage, at det hedder International Inner Wheel? Ovenstående indlæg er forfattet af Kirsten B. Hansen, æresmedlem i Virum Inner Wheel Klub. Det er skrevet for ca. 25 år siden, men kunne stort set være skrevet i dag. Jeg har fået det fra Bodil Thau (Frederiksberg Inner Wheel Klub), der som Kirsten har været medlem af IW i 40 år. Både Kirsten og Bodil er fortsat dybt engagerede i Inner Wheel. At medlemmer i mere end 40 år bevarer interessen for Inner Wheel s formål borger for Inner Wheel s kvalitet men borger det også for fremtiden, selvom der heldigvis stadig er mange engagerede medlemmer? Lis Topholm, vicedistriktspræsident, distrikt 47 Hvorfor er Convention i Tyrkiet så vigtig? Da Convention i Malaysia var ved være slut og alle forslag til nye medlemskriterier stort set var stemt ned, rejste Nationalrepræsentanten fra enten Belgien eller Holland sig op, og sagde at hun var utrolig ked af, at det ikke var lykkes at få vedtaget nye medlemskriterier, for hun kunne ikke forhindre klubberne i hendes land i at optage medlemmer, som ikke opfylder de nuværende medlemskriterier. Alternativet for hendes klubber var lukning og dermed var klubberne sat i et uløseligt dilemma. Der blev dødstille i salen indlægget blev ikke kommenteret heller ikke af Boarden. Det er naturligvis ikke en holdbar situation for en international organisation, at et eller flere lande mere eller mindre åbenlyst ikke overholder organisationens love. Den normale sanktion ville jo være eksklusion men det er jo ikke en holdbar vej. Risikoen, hvis ikke vi løser dilemmaet er, at International Inner Wheel rives midt over. Det må ikke ske. Da jeg tog hjem fra Convention i Malaysia spekulerede jeg meget på, hvordan vi kommer igennem med nye medlemskriterier min første tanke var, hvis hele Europa går sammen, så må det da kunne lykkes. Et hurtigt blik i Directory fortalte mig, at det forslår ikke. Hvis ikke vi kan overbevise nogle af de meget store lande f.eks. Indien om, at de skal stemme for så hjælper det ikke noget. Der blev afgivet ca stemmer ved Convention. Alene Indien råder over ca. 900 stemmer så det er svært at nå de nødvendige 2/3 flertal uden Indiens stemmer. Og hvordan gør vi så det? Tja ikke ved at indsende et forslag til ændrede medlemskriterier og så væbne os med gode argumenter og sende vores allerbedste kræfter af sted. Hvor gerne jeg end tror på dialogen og på at flytte stemmer til Convention så må vi gøre os klart, at løbet nok er kørt inden. Det antal stemmer, det er muligt at flytte ved selve Convention er ikke nok. Det hænger sammen med vores system med proxy vote holders. Mange stemmer er afgivet på forhånd og kan ikke ændres. Langt fra alle proxy vote holders har fuldmagt med hjemmefra til at ændre på stemmerne, hvis de skulle blive overbevist af de gode argumenter, de hører på Convention. Og Inner Wheel officielle proxy vote holder må naturligvis ikke ændre på de stemmer, hun sidder med. Så når vi kommer til Convention er meget allerede afgjort. Hvad gør vi så vi må prøve at kontakte et eller flere af de store landes Nationale Råd og prøve om vi kan komme i dialog med dem. Allerbedst, hvis vi kunne få dem til at være forslagsstiller eller sekundant på et nyt forslag. Og hvorfor skulle de så det når de stemmer nej til Convention og har gjort det længe? Årsagen til de stemmer nej er ikke fordi ikke vil det bedste for Inner Wheel nej de forstår simpelt hen ikke problemerne i vores del af verden. Og det er klart, at en klub, hvor der er et godt samarbejde med Rotary og hvor medlemskab af Inner Wheel er en selvfølge for Rotarianernes samlevere hvorfor skulle de ønske udvidede medlemskriterier? Og hvis ikke man forstår behovet for en ændring af medlemskriterierne, så stemmer man nej. Vi stemmer jo også nej til de forslag, vi ikke kan se en mening med. Derfor er det nødvendigt med en dialog længe inden Convention for jeg er overbevist om, at alle ønsker det bedste for Inner Wheel. Vi skal bare finde en vej og et kompromis, som alle kan leve med og stemme for. Solveig Bisgaard København Nordre Inner Wheel

16 30 31 Rügen og Rønne Inner Wheel danner venskabsklub Rønne Inner Wheel Klub rejste i weekenden den september til Rügen for at danne venskabsklub med Rügen Inner Wheel. Mødet på Rügen blev et tre-lande-træf, idet den svenske Inner Wheel klub fra Skurup, der både er venskabsklub med Rügen og Rønne, også var repræsenteret, bl.a. med Sveriges nationalrepræsentant, Anita Pärsson. Anita Pärsson var med til at hjælpe Rügen Inner Wheel i gang for knap 10 år siden. Rügen er således en ung Inner Wheel klub. Ifølge sagens natur var der på Rügen hverken Inner Wheel klubber eller Rotary klubber i det tidligere DDR. Weekenden på Rügen blev én stor, dejlig og livlig oplevelse for alle parter, med udveksling af bannere, gaver, taler og sightseeing på vores skønne naboø mod syd i pragtfuldt sensommervejr. Vi oplevede en enestående gæstfrihed med privat indkvartering hos vore Inner Wheel veninder. Det var et træf, der til fulde levede op til Inner Wheels målsætning om at fremme sandt venskab, hjælpsomhed og international forståelse. Lissi Herron Rønne IW La Vida IW`s Årsindsamling er i år øremærket til La Vida. Der vil på Nyborg Strand d. 4.okt. blive overrakt en check på kr til stifteren Inge Marie Hornshøj. Også til næste år er La Vida valgt til Årsindsamlingen, så lad os håbe på samme flotte resultat. La Vida har ved hjælp af medlemmer, fonde og anden støtte som vores, samlet store beløb ind, og har gennem de sidste 3 år sendt 41 cancerramte børn med familier på ferie/rekreation på Mallorca. Jeg tror først man forstår betydningen af den frygtelige sygdom, når den rammer ens nærmeste familie. Janne er ældste datter af min mands bror. Hendes datter Sophie fik konstateret leukæmi i nov Hun var da knap 2 år gammel, og familiens liv blev vendt fuldstændig op og ned. I lange perioder boede de fast på børnekræftafdelingen på Skejby Sygehus, og de har samtidig været knyttet til en række specialafdelinger på andre sygehuse, for Sophies forløb har været hårdt og atypisk, fyldt med ekstra komplikationer. Det er lige før vi glemte at det var leukæmien det begyndte med, har forældrene fortalt mig, Sophie havde mange uger med infektioner og efterfølgende organsvigt, som i begyndelsen af hendes forløb var så alvorlige, at hun i lang tid var i respirator. Senere fulgte problemer med et skadet spiserør og ikke at forglemme alle bivirkningerne ved kemokure i 2½ år. Da Sophie kom ud af respiratoren og tilbage til sin stue, var det tæt på jul, og selvfølgelig skulle der pyntes op. Når mor Janne går i gang med at pynte op, er det efter alle kunstens regler, så der blev hængt julekugler ned fra loftet for hver en cm. og der blev pyntet med lys, gran og kogler. Måske er det med at dyrke traditioner og ritualer ved enhver anledning noget af det, vi har gjort allermest. Vi har holdt fast i nogle former. Når der var grund til fest, har vi taget festtøjet på, vi har ikke ønsket bare at lade stå til. Hvis vi gjorde det, ville jeg føle, at det hele skred for os, sagde Janne. Måske har vi for nogle af de andre forældre på afdelingen virket småtossede af og til, men det har været naturligt for os at forsøge at leve livet fuldt ud, også selv om det foregik på en børnekræftafdeling, har far Michael sagt. En aften kom en af de andre mødre hen til Janne og sagde, at hun syntes det var provokerende, at hun altid virkede så glad. Det fik de en god snak om, og Janne forklarede hende, at det nu engang var deres måde at overleve på. De har holdt fast i humoren, også den sorte, både overfor sig selv, børnene og personalet. Vi har ikke hele tiden bekræftet os selv i, hvor frygteligt det var, for i perioder var vi ligeså kede af det som andre forældre. Den angst vi har fået ind i kroppen med Sophies sygdom, kan vi ikke komme væk fra, om vi så flyttede til månen, siger Janne.

17 32 33 En dag i sommeren 2007 fik de at vide, at de var udvalgt til at komme 14 dage til Mallorca med La Vida. Far, mor, Sophie og storesøster Kathrine på 13 skulle afsted på ferie, det var fantastisk at tænke på de skulle for første gang i lang tid ud af isolationen på hospitalet. Sophie var hundesyg, men det måtte bære eller briste, afsted skulle de. Og det kom de. Det blev en uforglemmelig oplevelse for alle, og med visheden om, at der var læger klar til at gribe ind, hvis noget skulle ske, fik dem til med at nyde ferien fuldt ud. Storesøster Kathrine der også har også haft en hård tid i bekymring for sin lillesøster, fortalte mig med et strålende lys i øjnene, hvor vidunderlig dejligt det havde været. Det kan slet ikke beskrives, hvad det betød for den lille familie lige netop på det tidspunkt. Da Kathrine blev konfirmeret i maj i år var Sophie blevet udskrevet. Hun var i vældigt humør, og hun havde fået sit flotte mørke hår igen. Hun havde travlt med at lege med de andre børn, der var med. Hun holdt endda en tale for sin storesøster. Vi var inviteret med, og det var en festlig dag for Kathrine, men det var godt nok også en gribende dag. Da konfirmanden holdt sin takketale var der ikke et øje tørt, hverken hos Kathrine eller hos vi andre. Jeg har netop i dag fået, at vide at Sophie har det godt. Hun er nu 6 år og løber rundt og leger ligesom andre børn, men alle ved også at der skal gå 5 år, før man kan være sikker på, hun ikke får tilbagefald. Jeg er så stolt af, at vi i IW har været med til at give den slags oplevelser. Ikke kun til Sophies familie, men også til de mange andre familier med kræftsyge børn. Venlig hilsen Edith Johansen, Distriktspræsident i 44 Rågelejetræf Rågelejetræf på restaurant Søstjernen holdes jo hver tirsdag i juli måned. Dette er en tradition mange Inner Wheelere ser frem til, for her mødes klubberne på kryds og tværs, og det er forskellige klubber, der står for møderne. Frederiksberg Inner Wheel har de sidste mange år stået for det sidste møde i juli måned, og i år var det tirsdag d. 28.juli, hvor Direktør Finn Ulrik på en spændende og levende måde causerede over emnet Hvem var Poul Harris? Det var et dejligt møde, hvor vor nye Distriktspræsident Kirsten Dahl Sørensen var til stede sammen med den afgåede verdenspræsident Suzanne Nielsen, Benedicte Haubro og Solveig Bisgaard. Efter mødet på Søstjernen, inviterede vort medlem Lotte Benzon også denne gang til slukefter i hendes dejlige sommerhus i Smidstrup, hvor vi nød det dejlige vejr og det gode sammenhold. Grethe Dresner ISO Frederiksberg Inner Wheel Meget rund fødselsdag i Korsør Inner Wheel 3 min. Først tak for det smukke IW-tørklæde, som jeg fik til min fødselsdag i juli. Jeg har taget det på, så I alle kan se det. Også tak for, at så mange af jer kom på besøg om eftermiddagen d vi endte med at være nogle og tredive inklusive klubmedlemmer fra Korsør Nor, medlemmer af min familie og naboer. Og så synes jeg, at jeg vil fortælle jer lidt om, hvordan sådan en 90 års fødselsdag kan forløbe i denne globaliseringens tidsalder. Egentlig havde jeg ikke tænkt mig at gøre noget særligt ud af, at jeg har levet så længe - det er jo ikke nogen større fortjeneste - der skal blot noget held til, og så skal man blive ved med at trække vejret! - og jeg havde måske heller ikke så megen lyst, nu da jeg er alene. Men Nytårsaften blev jeg ringet op fra Triest i Italien af Egides ældste søn Vladi, som - ud over at ønske mig Godt Nytår - sagde, at nu blev jeg jo 90, og så ville de komme alle tre fra Triest: hans mor Muta, han selv og hans yngre bror Niels, lillesøster Else kunne desværre ikke komme. Men jeg blev naturligvis meget glad, og det fik mig til sammen med visse opfordringer fra min datter Bente at tænke, at jeg måske alligevel skulle arrangere et eller andet. Efter mange overvejelser sikrede jeg mig derfor tidligt på foråret den store sal i Restauration Sommerlyst ude i skoven ved frokosttid lørdag d. 25. juli. Jeg reserverede også nogle sovepladser i ugen omkring fødselsdagen hos Meretes svoger Hans Martin, der har Bed and Breakfast ganske tæt ved, hvor jeg bor. Og så inviterede jeg, som Vagn og jeg har gjort det fem gange før, medlemmer af mine fire familier: Smidth, Topsøe- Jensen, Sonne og min afrikanske familie af klanen Rwaka, og så naturligvis venner her fra byen og tidligere kolleger, naboer og Studentersangforeningens Seniorkor personer i alt. Lidt ind i juli måned havde jeg aftalt menu med Sommerlyst og afleveret bordplan og bordplacering til restaurationen - så skulle det hele være på plads! Men nu viste det sig desværre, at Vladi og Niels alligevel ikke kunne komme. Vladi er reservelæge ved et hospital i Triest og kunne ikke få nogen til at overtage sin vagt, og det havde vist sig, at Niels skulle til en eksamen på Universitetet. Men Muta ville komme allerede fra d.19., og jeg hørte også fra hendes datter Else, der har studeret i Wiscounsin i USA de sidste fem år, at hun alligevel kunne komme fra d. 21. Det var jo dejligt, hun er nu 25 år, og jeg havde ikke set hende, siden hun var 15. Hun er tæt på at have afsluttet sine universitetsstudier i økonomi. Helt utrolig glad blev jeg, da Edith, Egides lillesøster, som jeg i sin tid havde skaffet ind ved Universitetet i Liège i Belgien, og som i studieårene tilbragte alle sine ferier hos os, ringede fra Uganda og sagde, at også hun ville komme d. 21., og at hendes mand, der var til møde i Washington, ville komme om lørdagen. Han skulle lande i Kastrup Lufthavn lørdag formiddag kl. 11, så det kunne lige nås. Jeg vidste godt, at Edith var blevet gift sidste år - jeg havde fået billeder fra brylluppet i Kampala i Uganda sendt fra Vladi, og det så meget celebert ud. Edith ringede igen kort før d. 22. og sagde, at hun først kunne komme d.23., da hun havde været nødt til at tage til et møde i Dubai, og altså

18 34 35 ikke kom fra Kampala, men fra Dubai. Da Bente alligevel skulle tale med Edith i telefonen, bad jeg hende for en ordens skyld lige få at vide, hvad Ediths mand egentlig lavede. Jeg mente at vide, at han var embedsmand af en slags. Men jeg blev noget forundret, da Bente ringede om aftenen og fortalte mig, at min nye svigersøn ikke var embedsmand, men Udenrigsminister i Uganda, i hvilken egenskab han var til møde i Washington. Han ville imidlertid så gerne lære sin kones danske mor at kende, og derfor ville han komme til min fødselsdagsfest. Jeg skulle regne med, at han ville være ledsaget af den ugandiske ambassadør i København. Så jeg fik travlt med at lave om på bordplanen, og desuden lejede jeg værelser til Edith og min nye svigersøn Sam Kutesa på Parkhotellet. Jeg indså, at der efterhånden ville være fyldt godt op både hos Hans Martin og i mit gæsteværelse og min forstue. I min forstue skulle Bentes sønner Lars og Niels sove. I forbindelse med min globaliserede fødselsdagsfest vil jeg da lige nævne, at Lars, der er færdig med sin bachelor-grad i bussiness, har været et halvt år i Bangkok i løbet af sit studium, og at han til næste år tager til Kina for en toårig periode, for kinesisk må man kunne, hvis man vil være international bussinessman - gerne med bopæl og udgangspunkt i Maputo i Mocambique. Mit barnebarn Kristine, der er amerikansk gift og bor i Chapplehill i North-Carolina, var her naturligvis også, desværre kunne hendes mand Douglas ikke komme. Hun, der er cand.mag i portugisisk og har boet 3 år i Portugal i løbet af sin studietid, underviser nu på Universitetet i Chapplehill i portugisisk. Nå, men dagen oprandt, og alt var vidunderligt. Alle mine kære omkring mig, god mad, taler, og koret skulle atter synge for mig Gumman hon är gammal. Ediths mand og ambassadøren var lidt forsinkede, og da jeg havde budt dem velkommen og var ved at sætte mig igen, blev jeg et øjeblik forvirret, og det fløj gennem mit hoved, at jeg da vist nu var ved at få hallucinationer. For forbi mig gik en nydelig kineser i sort jakkesæt - og så vidt jeg vidste, ventede jeg ikke nogen kinesere!!! Men det viste sig så at være ambassadechauføren, der jo også skulle have noget at spise. Han sad sammen med nogle af de unge fra Vagns familie, og jeg har senere fået at vide, at han havde været en sød og underholdende ung mand, der havde boet ni år i Danmark. Efter festen i skoven tog en del af familien med hjem til mig til lidt at drikke og en håndmad, inden de skulle køre afsted til deres hjem forskellige steder i landet. De havde det åbenbart rart, for klokken blev over midnat, inden de sidste kørte hjem - og da var jeg træt! Næste dag (søndag) var vi en hel del til morgenmad og formiddagskaffe. Muta skulle flyve til Triest om eftermiddagen, så Bente kørte hende og Else til toget sidst på formiddagen, så Else kunne hjælpe sin mor i Kastrup. Senere hentede Bente igen Else, der havde taget toget tilbage til Korsør, så hun kunne være nogle timer sammen med sin tante Edith på Parkhotellet. Else skulle flyve til Wiscounsin næste morgen meget tidligt, og hun skulle derfor sove i Larses lejlighed i København, da han bor tæt ved Lufthavnen. Da klokken var ved at være 7 søndag aften, kørte Bente og Else til København, efter at Bente havde sat mig af på Parkhotellet. Der skulle jeg spise middag med Edith og Sam. Jeg var glad for at få talt med dem på tremandshånd og kunne konstatere, at Edith har fået en meget vidende og meget venlig og generøs mand. Det var så den fødselsdag, der faktisk varede en uge, hvor vi var rigtig mange mennesker hele tiden, en uge som jeg ville have haft svært ved at gennemføre, hvis ikke Bente havde været hos mig. Nogle dage efter, da jeg så småt var ved at være udhvilet, ringede Edith, og vi fik en god snak. Jeg spurgte, hvordan Sam havde det - ja, han var da til møde i Moskva, men havde det i øvrigt godt. Jeg kunne til gengæld fortælle, at Bente var i Lusaka i Zambia på job - hvortil Edith sagde, at præsidenten der og hans kone da var meget gode venner af hende selv og hendes mand - ja, hvorfor ikke --- Bente kom tilbage til Danmark tirsdagen efter, og om onsdagen fløj hendes mand til Grønland --- Som I ser, lever jeg stadig efter, i og med International Inner Wheels tanke om international forståelse! P.S.: Et godt råd: gør rigtig meget ud af kontakten til jeres fadderbørn - det kan føre til de mest utrolige oplevelser langt, langt ind i fremtiden!!! Ovenstående 3 min. er holdt d af Else Topsøe-Jensen, Foundermedlem i Korsør Inner Wheel , Klubpræsident , Distriktspræsident , Rådsmedlem , National Repræsentant og Boardmember og Voting Delegate for samtlige danske klubber ved Convention i Orlando, Florida (I 1965 tegnede klubben et fadderskab for en rwandesisk 18-årig flygtning ved navn Egide Ntagwirumugara. Det fadderskab overtog Else, der havde ført korrespondancen med ham, og hendes familie året efter, og de har siden da bevaret forbindelsen med Egide og (efter hans alt for tidlige død i 1994) med hans familie. Klubben har siden 1965 altid haft og har stadig andre fadderskaber). Stafetten Da jeg forlod arbejdslivet efter 40 år som sygeplejerske, var jeg meget bevidst om, at nu skulle der andre ting til at udfylde min hverdag og helst ikke noget med sygdomme. I Skanderborg har vi et kulturhus, et særligt hus. For her arbejder 150 frivillige, selv vores leder Peter Mortensen arbejder gratis.der er vist helt specielt, for kulturfolk fra udlandet og fra andre kommuner i landet henvender sig ofte for at høre om projektet. Jeg kom med i børnekulturgruppen og det har givet mange sjove oplevelser og nye mennesker at kende. Og mine børnebørn har også haft stor glæde af det. Der er ikke noget mere livsbekræftende, end at se børn leve med i en teaterforestilling eller en koncert. Og der er virkelig kvalitet over oplevelserne. Det er vi meget bevidste om, når vi udvælger. Jeg går også til gymnastik hos Uffe en meget kendt og dygtig gymnastikpædagog,og nærmest en guru her i byen, men

19 36 37 folk kommer også langvejs fra, fordi de har hørt om Uffe. Han har elever fra 24 til 93 år. Her stødte jeg første gang på Edda Larsen, en ualmindelig flot dame med en helt usædvanlig udstråling. Skanderborg er jo en lille by, så jeg havde før hørt om Edda, der havde viet hele sit liv til at hjælpe fattige i den 3.verden. Tilfældigvis fik jeg en opfordringen fra Lene Storm, der er Eddas samarbejdspartner på et projekt i Indien, om at deltage i en tur dertil. De skulle over og kontrollere,om de penge, de havde fået fra Projektrådgivningen nu også bliver anvendt korrekt, plus at de skulle tilse andre af de projekter, de har derovre. Så en martsdag i 2007 landede vi 12 personer i alt i Delhi, hovedstad i verdens største demokrati med 1milliard mennesker. Det var et kulturchok uden lige, selvom jeg har rejst i mange af den 3. verdens lande før. Det blev 3 uforglemmelige uger. EN uge som turist i Delhi og i staten Radjastan. Aldrig har jeg set så store kontraster. Enorme paladser, borge med ufattelige udsmykninger i guld sølv og diamanter og med et af verdens syv vidunder som højdepunkt Taj Mahal, og lige ved siden af, så vi de fattigste mennesker leve i faldefærdige huse med affald og skidt omkring sig. Resten af tiden var vi ude at se de projekter Edda og Lene har i Delhi og oppe bjergene. Vi var på børnehjem, hvor børnene nærmest overfaldt os for at få kontakt. Vi besøgte skoler, mødte vores sponsorbørn, og fik lov til at besøge enkelte for at få indblik i, hvordan de boede. Det var ubeskriveligt. Nogle boede i kasser uden kloaker og langt til rent vand. Bjerge af skidt og møj og plastik lå der, men inde var der rent og kvinderne lignede bare en million. Højdepunktet var Kumaon et lille bjergområde i Nordindien. Vi kørte med et mindst 1 km. langt tog en hel nat. Det var i sig selv en oplevelse af de sjælne. Ingen vinduer, masser af aircondition, låste døre og tætpakkede rejsende. Fra det hede og støvede Delhi kom vi nu op til klar og kølig luft. Her ventede Chrisna Bisht og en bil os, og vi skulle nu ud for at besøge de 5 landsbyer, som Projektrådgivningen støtter. Under hele turen var jeg så heldig at bo sammen med Edda. Så jeg havde fået en masse at vide om projektet. Også om Chrisna, den indiske kontaktperson som Edda havde samarbejdet med i mere end 20 år. Vi kørte i et fattigt bjergområde med masse af erosion og faldefærdige rønner., men pludselig forandrede landskabet sig. Vi var kommet til Kumaonområdet. Her gror fyr og ceder iblandet rhodendendron træer. Ingen erosion men små marker med forskellige afgrøder. Vi var kommet til området, hvor Edda og Chrisna havde arbejdet med pigerne i mange år, bl.a med at få dem i skole. men her på det sidste havde pga Projektrådgivningens støtte, sat gang i en masse ting. Pigernes liv heroppe langt fra civilisationen var umenneskelig hårdt.2 gange dagligt gik de op til 8 km. for at samle brændsel og foder til dyrerne. DE lever adskilt fra ægtefælle og far, som er draget til storbyerne i håb om at finde arbejde. Sammenlignet med tidligere generationer var kvindernes helbred blevet dårligere, især fordi de skulle arbejde for 2, men også fordi ernæringsmidler som mælk og andre mælkeprodukter var blevet en mangelvare og derfor kostbar Kvinderne lagde ikke stor vægt på maden. Det var der ikke tid til. De levede meget af ris og linser. I regntiden var der mulighed for frugt og lidt grøntsager. Med landsbylederen og Krisna Bisht i spidsen blev der indkaldt til et møde hvor en læge, en sygeplejerske, miljøngoer plus en teen age pige fra hver af de 5 landsbyer deltog. Resultatet var tilbud om weekendkurser i sundhed, ernæring og hygiejne. Herefter blev alle teenagepiger indkaldt, og her fik man behovet belyst,og de blev tilbudt kurset. Resultatet indtil nu 30 health camps med deltagelse af 143 teenagerpiger/ kvinder DE bliver bl.a undervist i vigtigheden i varieret kost,udvikling af lokaldyrkede grøntsager, betydning af hygiejne og vigtigheden af at holde rent omkring sig. Gode råd til gravide. Brysternæring. Vacc. Aids. Familieplanlægning. Sygdomme af forurenet vand. Alkohol og andre euforiserende stoffer. Vigtigheden af at bevare skoven. Vi besøgte 3 af landsbyerne og kunde straks se at her foregik noget. Vi blev mødt med den lækreste Rhodendendron saft, som de smukke piger hade lavet til os. Mange af husene var sat i stand enten hvide eller i smukke farver. Forskellige afgrøder groede her. Og man var begyndt at plante frugttræer. De havde nu lært kompostering og fundet ud af, at en skovlfuld kompost kunde gøre underværker. Man samlede også regnvand i store bassiner til senere brug. Selv små drivhuse tittede frem. Vi så skolen, hvor også alle piger gik. Noget af det sidste, der var stødt til efter disse camp var, at en af pigerne havde oprettet en børnehave. Hun samlede alle de små, så mødrene frit kunde arbejde i markerne. Jeg var meget imponeret af, hvor engagerede de unge piger var, ja deres mødre også. Jeg havde også indtryk af, at dette engagement greb om sig. Så andre landsbyer var begyndt at henvende sig. Da jeg gik nede i en af landsbyerne, fik jeg øje på en lille dreng med et grimt sår. Jeg spurgte Edda og Chrisna om der ikke kom læge og sygeplejerske til landsbyerne. Måske engang om året. Derfor foreslog jeg,at pigerne, måske en fra hver landsby, fik et kursus i basal førstehjælp, og evt, have en lille klinik i hver landsby, hvor beboerne kunde henvende sig.og inden vi rejste hjem, modtog Edda, Lene og jeg et brev fra Chrisna. Heri gjorde Chrisna rede for, hvor meget dette ville koste. I alt kr. Da jeg igen var hjemme, var jeg meget tændt på at skaffe pengene. Edda og jeg besluttede os til at lave juletæpper. Vi havde hver især mange stoffer også indiske og mange bånd. Og mange har foræret os stoffer, så vi har nok til flere år. Sidste år skaffede vi 7.000kr. og nu kører projektet. Vi er godt i gang med at sy til denne jul, og flere vil gerne hjælpe. Vi nyder opgaven, og vi har syet mange flotte tæpper i guld, sølv, silke og grove stoffer. I år bliver der udstilling i Kulturhuset den 3. dec, kl hvor jeg også laver trommer,der passer til tæpperne, og Lene syr de flotteste tasker. Fra den 5-12 dec er det i Ridehuset i Århus. Hvis nogen har lyst til at støtte pigerne i Kumaon hedder hjælpeorganisationen Naya Jiwan www. nayajiwan.dk Min klub støtter også op om projektet,så som inner wheeler føler jeg, at jeg er med til at opfylde mottoet om hjælpsomhed. Bodil Lethenborg Skanderborg IW Stafetten går næste gang til Jytte Ejg Sønderby Århus Vestre I W

20 38 39 Velkommen til nye medlemmer Distrikt 44 Ebeltoft Kirsten Andersen Frederikshavn Jytte Tidemand Grenaa-Djurs Rikke Holm Larsen Hinnerup Tove Melholt Madsen Joan Kjærgaard Hjørring Bente Kiilerich Bach Nykøbing Mors Trine Bertelsen Hanne Nielsen Rønde Ellen Ulsøe Nygaard Sæby Susanne Hansen Anne Marie Mencke Viborg Susanne Grinvalds Distrikt 45 Esbjerg Birthe Hesdorf Anne Lise Hilding Klausen Samsø JytteVadstrup Grete Verdoes Struer Inge Nielsen Varde Lisbeth Pagh Jakobsen Aarhus Vestre Mariann Hultmann Pedersen Distrikt 46 Ejby Karina Gramm Fjordhauge Jeanette Lykke Madsen Odense Sct. Knud Birte Villberg Rudkøbing Karina Bjerg Christa Brandt Lone Lollesgaard Mai-Britt Have Vejen Vibeke Sommer Nielsen Distrikt 47 Fredensborg Annette Kruse Rønne Birgit Bender Taastrup Katja Hammel Virum Heidemarie Jensen Distrikt 48 Holbæk Østre Agnete Dreyer Nakskov Lone Povlsen Nykøbing Falster Anne-Grete Johnsen Nysted Karen Ødegaard Nørre Alslev - Stubbekøbing Janne Vibeke Thorsen Jette Traberg Roskilde Søs Milton Eggers Karin Zoe Neldeberg Nielsen Dødsfald Distrikt 44 Hjørring Erna Lintner Nørresundby Marie Røgild Ninnie Karstenskov Skive Margit Uldall-Jessen Viborg Gerda Mogensen Distrikt 45 Holstebro Vestre Kirsten Bruse Distrikt 46 Kolding Else Kjærby Aabenraa Lis Køhling Distrikt 47 Helsingør Dorthe Buch Distrikt 48 Næstved Gyde Neergaard Præstø Agathe Ohmann Ringsted Jytte Krarup Dichmann Roskilde Else Nielsen Sakskøbing Ida Alsted Hjertholm

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA

Caribien i privatfly. Caribien i privatfly. Turen kort USA Caribien i privatfly Rundrejser med privatfly blev sidste år introduceret med stor succes i det østlige og vestlige. Nu er turen kommet til Caribien med en rute, der tager udgangspunkt i Floridas populære

Læs mere

Miami og New York. Miami og New York. Turen kort USA

Miami og New York. Miami og New York. Turen kort USA Miami og New York Oplev Florida og New York på samme rejse. Først har du seks dage ved Miami Beach. Slap af på den berømte strand, og nyd stemningen langs Ocean Drive i de varme tropenætter. Eller lej

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. KLUBBERNES HUSKELISTE 2015-2016 GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

TIL STJERNER INVITATION TIL GOLFAID - STJ ERNEGOLF GOLF AID 21. + 22. JUNII

TIL STJERNER INVITATION TIL GOLFAID - STJ ERNEGOLF GOLF AID 21. + 22. JUNII TIL STJERNER INVITATION TIL GOLFAID - STJ ERNEGOLF GOLF AID 21. + 22. JUNII 2013 KIDSAID DONATIONERNE BETYDER NOGET Ingen syge børn/unge og deres forældre og familier vælger selv at at de skal indlægges

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015!

Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD!!! 8. - 15. April 2015! Kære alle medlemmer af Greve Golfklub. Golfrejse til Lumine Golf & Spa Resort, Spanien med klubbens Elite hold. SUPER TILBUD 8. - 15. April 2015 SIDSTE TILMELDINGSFRIST, DEN 20. FEBRUAR 2015 På vegne af

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte

Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte Forkæl dig selv med udsøgte vine, gastronomiske oplevelser og besøg hos små vingårde i Barolo, Babaresco og Roeros bølgende bakker - En sansemæssig

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer

& Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Jul ogjul Nytår 2014 & Nytår 2013 Vi sørger for de perfekte rammer Vi har sammensat en række rigtig lækre jule- og nytårstilbud, så vi kan gøre din julefrokost eller nytårsfest til årets begivenhed. Vi

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Efter et intenst program i Mexico er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser!

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! Pantone LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD Kære fodboldvenner! Ligabold.com giver

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere