Kirkebladet. Løkken Storpastorat September - Oktober - November Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Løkken Storpastorat September - Oktober - November 2013. Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum"

Transkript

1 Kirkebladet Løkken Storpastorat September - Oktober - November 2013 Løkken - Furreby - Vrensted - Rubjerg - Jelstrup - Lyngby - Børglum 1

2 Indholdsfortegnelse Dannelse Tove skriver om noget, hun har på hjerte Først nu Karsten skriver om noget, han har læst Program i Sognegården siderne 6-7; Gudstjenesteliste i midteropslaget Øvrige arrangementer i sognene Kontaktadresser 4 x udendørs Husk! Sommermøde den 1. september Med Kgl. konfessionarius og biskop emeritus Erik Nor man Svendsen Fra Nørrebro til Nørregade. Sognegården kl Rubjerg kirke kl Kirkebladet er udgivet af menighedsrådene i Løkken Storpastorat Kirkebladet Løkken Storpastorat, Årgang 1, nr. 4 Redaktionsudvalg: Præsterne Lay-out og redaktion: Karsten Erbs, (ansvarshavende) Foto: Jette Lyngby Erbs og redaktøren. Udkommer fire gange årligt. Er sat med Minion Pro Trykt hos Vestergaards Bogtrykkeri i 2400 eksemplarer Adresse: Sognegården, Præstevangen 2, 9840 Løkken Læs om mange flere ting på kirkernes hjemmesider: Løkken-Furreby: løkkenkirke.dk Børglum: borglumsogn.dk Vrensted-Rubjerg-Jelstrup-Lyngby: rubjergknudesogne.com Dannelse Af Tove Kallehave Brogaard Sommerferien er forbi! Børn og unge er igen at finde på skolebænken. Nogle er nye og overvældede. Nogle mærker, at de er vokset, og at der er kommet nye og spændende skolefag til på det nye klassetrin. Nogle er allerede frygtelig kede af den slidsomme hverdag ferie var meget bedre! Og i den ældre ende af uddannelsessystemet gøres der tanker, om den valgte uddannelse er den rigtige eller om hvornår man kan have skaffet sig adgang til det, man egentlig helst vil. Nogle har et sabbatår, fordi de har brug for en pause for at samle kræfter eller motivation til at læse videre. Og atter andre river sig i håret i frustration over pressede afleveringer, karakterræs og umotiverede, obligatoriske fagkrav. Eller som en af mine store sønner siger: Det er jo mere ud end dannelse, det her! Hvorfor får vi ikke tid til at reflektere, og hvorfor lægges der så lidt vægt på udvikling og så stor vægt på viden som alligevel altid er relativ? De tænker bare på at få os sparket så effektivt gennem systemet som muligt, men hvem tænker over, hvad for nogle mennesker, vi bliver til? Det er ikke fordi vores uddannelser ikke er til debat for tiden. Foråret var fyldt af heldagsskoledebat og lærer-lock-out og på Christiansborg arbejdes der ivrigt med Fremtidens Skole. Og i kirken! Ja kirken er slet ikke så uberørt eller uvæsentlig for det her emne, som man kunne tro. For det første berører forandringerne i skolestrukturen i høj grad os. Mange sogne har mistet skoler, og dermed konfirmander. Minikonfirmanderne får senere og senere fri og er altså mere trætte og mere uoplagte, når de endelig kan komme hos os. Børne- og ungdomskorene rykker også længer hen på dagen, og mange steder er der sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt det egentlig er rimeligt, at konfirmandforberedelsen stadig skal ligge i skoletiden. Det er ikke første gang i Folkekirkens historie, at skolen har ændret struktur og selvfølgelig er det kirkens opgave at tilpasse sig den struktur til bedste for vores børn og unge. Men dels er der mange religionspædagogiske frustrationer i, at vi er nødt til at køre med lappeløsninger indtil alting har fundet sit leje. Der går for mig at se kostbare år tabt, hvor det kirken kan tilbyde, ikke er optimalt. Og så er der også det ganske vigtige spørgsmål til hele skolepolitikken, om den er i fare for at blive til beskæftigelsespolitik? Om vægtlægningen kommer til at ligge alt for tungt på kompetencegivende fag som dansk, matematik og engelsk på bekostning af kulturbærende fag som historie og religion foruden alle de kreative fag? Har skolen fået et økonomisk, konkurrencebestemt sigte i stedet for at tage hånd om den enkeltes dannelse? Er det det, vi skal dannes 2 3

3 Først nu Af Karsten Erbs til: At være bedst i konkurrence med andre? Har tal fået en mytologisk status, sådan at vi snart ikke kan se bag om dem længere? Hvorfor er det politikere og økonomer, der skal forme skolen? Hvor er pædagogernes stemme? Jeg holder meget af mine timer sammen med konfirmanderne først på skoledagen. Jeg vil gerne tale med dem om, at mit medmenneske ikke er en konkurrent, men én, hvis liv jeg også har et medansvar for. At han og hun er min næste. Jeg vil gerne følges med dem som disciple af verdens bedste læremester. Og jeg vil gerne bruge tid på at sidde i kirken og være stille sammen med dem. Det skal der være tid til. Lige netop den tid er kostbar. Uanset at danskere i dag har mange forskellige livsanskuelser, så har kristendommen stadig en utrolig vigtig opgave i forhold til den almenmenneskelige dannelse. Guds ord det er vort arvegods Det skal vort afkoms være Gud giv os i vor grav den ros vi holdt det højt i ære. Det er vor hjælp i nød, vor trøst i liv og død; o Gud! i hvor det går, lad dog, mens verden står, det i vor æt nedarves! NFS Grundtvig 1817 Først nu, hedder en digtsamling af Knud Sørensen. Den er udkommet på Gyldendal her i sommer. Det er et rigtig godt bekendtskab. For år tilbage havde vi en anden Limfjordsdigter, Birthe Arnbak. Hun skrev vidunderlige og kloge digte langt op i sin alderdom. Det samme gør nu Knud Sørensen. Jeg har allerede brugt et af digtene i en prædiken til 7.s.e.trinitatis. Det varme smil hedder digtet. Det kan læses på vores hjemmeside under søndagens prædiken. Her vil jeg gøre opmærksom på et andet digt, som jeg er så glad for. Det handler om det evige liv; ikke som noget, vi kan vide noget om, men som noget, vi kan håbe på. I hvert fald er det for mig vigtigt, fordi det gør noget godt ved os nu. Vi vil behandle hinanden og dagligdagen på en anden måde med det håb. Digtet hedder Jeg tror: og jeg håber at stedet hvor det sker er på en grøn klode som denne og gerne med en udsigt over en blå fjord og jeg håber at også et andet sæt molekyler har fundet sammen i et godt naboskab med mine og så vil vi to genskabte række hinanden hånden og slette alle de årtusinder der er gået. JEG TROR eller måske rettere: jeg vil tro at om en million års tid måske plus minus nogle hundrede tusinde - og naturligvis også plus minus syv - vil de molekyler der i dag udgør mig og giver mig rum for denne vilje til tro tilfældigt finde sammen et sted i universet og de vil finde sammen i netop de indbyrdes mønstre de i dag danner Digtsamlingen rummer 28 digte, som alle er fyldt af Knud Sørensens gode sans for alt det, han ser. Et typisk digt er Det landbrugsskabte land, hvor han udtrykker sin kærlighed til landskabet og de, der skabte det hvor ikke bare planterne/ men også vi/ har vores rødder/ og hvor I/ alle I bønder/til stadighed er skabende/ trods skiftende vilkår/ som de overlevere/ I nu engang er. Det her på siden citerede digt er en god indgang til det emne, som vi tager op i Kirkeskolen i Sognegården. For den, der tror, bliver tilværelsen aldrig bare tom. Der er en tro og et håb, som stadigvæk kan åbne for livets skønhed og ikke mindst for en taknemmelighed - trods alt! 4 5

4 Program i Sognegården Efteråret 2013 Da en vens fortabte søn vender hjem, bliver præstens fint kalibrerede verdensbillede imidlertid sat på prøve. Bogcafé v. Tove Brogaard Læs en god bog, og kom og vær med til at drøfte den sammen med andre bogelskere bagefter! Torsdag den 19. september kl Rachel Joyce: Harold Frys usandsynlige pilgrimsfærd. En dag modtager den netop pensionerede Harold Fry et brev om, at en tidligere kollega er blevet uhelbredeligt syg. Han skriver et svar, men i stedet for at komme brevet i den første postkasse, fortsætter han af uforklarlige grunde til fods. Harold har ikke nogen vandrestøvler eller noget kort, for ikke at tale om et kompas, en regnjakke eller en mobiltelefon. Det eneste han ved er, at han er nødt til at blive ved med at gå Torsdag den 31. oktober kl Marilynne Robinson: Gilead Gilead udspiller sig i 1956 i en lille by af samme navn i den amerikanske stat Iowa. Mod slutningen af sit liv begynder pastor John Amens på et brev til sin syvårige søn. Han har fået ham sent i livet og vil gerne efterlade et vidnesbyrd om sig selv og den slægt, drengen er født ind i. Ames betragter livet som et langsomt udfoldet mirakel, og han ser både sin unge kone og sin søn i dét særlige lys. Torsdag den 28. november kl Marilynne Robinson: Hjemme Hjemme udspiller sig samtidigt med Gilead og er en selvstændig ledsager til den. Denne gang er vi i hjemmet hos Ames bedste ven, metodistpræsten Boughton. 38-årige Glory Boughton er modvilligt kommet hjem til Gilead for at pleje sin døende far. Snart kommer også Jack, familiens sorte får, hjem og mens Jack forsøger at forsone sig med sin far og fortidens synder, knytter han bånd til Glory, der selv er vendt hjem med et knust hjerte og en turbulent fortid. Historier gemt i kalk v. Niels Clemmensen Der gemmer sig en skat af billeder og historier i kalkmalerierne. Nogle motiver er let genkendelige for en moderne beskuer, mens andre er uforståelige, hvis ikke man har kendskab til de historier, som ligger bag. Niels Clemmensen vil over to aftener fortælle om to motiver, som er rigt repræsenteret i kalkmalerier fra før reformationen. Der tages udgangspunkt i den store kalkmalede udsmykning af Jetsmark kirke fra Forløbet afsluttes med en udflugt til Jetsmark kirke. At male fanden på væggen Tirsdag den 1. oktober kl Der er ingen grund til at male fanden på væggen, kan man sige beroligende til en, der venter det værste. Men i kalkmalerierne finder man masser af billeder af fanden og andre djævle på væggene i kirkerne. De ser forfærdelige ud, mens de er i færd med at gøre deres beskidte arbejde. Vi vil dykke ned i den billedverden og se på de sammenhænge, billederne optræder i og finde historierne bag. Der vil blive vist masser af billeder fra både nær og fjern. Hellige mænd og kvinder Tirsdag den 5. november kl. 19,30 I kalkmalerierne optræder der et væld af personer, der kendes fra middelalderens legendeverden, men som nu stort set er glemt. Det er tit dramatiske historier om mennesker, der har holdt fast på deres tro, selvom det har kostet dem dyrt. Der findes både brutale detaljer, så man næsten må holde sig for ørerne, og en medrivende sødme. Der vil blive givet eksempler på legenderne og selvfølgelig vist mange billeder. Udflugt til Jetsmark kirke Afgang fra sognegården 23. november kl I kirken vil sognepræst Michael Berg, Jetsmark, fortælle om udvalgte motiver i kalkamlerierne. Udflugten foregår i egne biler, og deltagerne opfordres til at medbringe kaffe og brød, der nydes i sognegården i Jetsmark. 6 7

5 Gudstjenesteliste for alle sognene BØRGLUM LØKKEN FURREBY BØRGLUM VITTRUP VRENSTED RUBJERG JELSTRUP LYNGBY Kloster 1. september 14.s.e.Trinitatis (B&U) (1) 8. september 15.s.e.Trinitatis TB 9.00 NC 15. september 16.s.e.Trinitatis AM NC KEN 22. september 17.s.e.Trinitatis TRR TB 29. september 18.s.e.Trinitatis Klosterkirken Klosterkirken (2) Klosterkirken Klosterkirken Klosterkirken Klosterkirken Klosterkirken 6. oktober 19.s.e.Trinitatis 9.00 NC (3) 13. oktober 20.s.e.Trinitatis oktober 21.s.e.Trinitatis 9.00 NC oktober 22.s.e.Trinitatis (B&U) november Allehelgen november 24.s.e.Trinitatis november 25.s.e.Trinitatis TB LES 24. november S.s. i Kirkeåret NC december 1. s. i Advent (B&U) (4) 8. december 2. s. i Advent (5) Kirkebil for alle sogne: Ring til Kristians Taxi på senest fredag ml. kl. 8 og 16. Hvor der ikke er nævnt noget efter klokkeslet, er det stedets egen præst, der prædiker. De steder, hvor der er nævnt noget, betyder initialerne: TB=Tove Brogaard; NC=Niels Clemmensen, NK=Niels Kirketerp, TRR=Thomas Reinholdt Rasmussen, AM=Arne Mumgaard, MM=Marianne Madsen, LES=Lars Eric Stephansen, KE=Karsten Erbs. Klokkeslet mærket med tal og andet i parentes betyder: (B&U): Børne- og Ungdomskoret medvirker ved gudstjenesterne (1): Sommermøde med Erik Norman Svendsen med efterfølgende samvær i Sognegården. Hele storpastoratets menighed er velkommen. (2) Storpastoratets fælles høstgudstjeneste, hvor begge voksenkor, præster, kirkesangere og organister medvirker. (3) Familiegudstjeneste med børnekoret. (4) Familiegudstjeneste med børnekoret. (5) Syng julen ind. 8 9

6 Program i Sognegården Efteråret 2013 Film og Eksistens v. Karsten Erbs Torsdag den 10. oktober kl Ekstremt højt & utrolig tæt på Jonathan Safran Foers Ekstremt højt & utrolig tæt på er en af den slags bøger, man har svært ved at forestille sig omsat til film. Så hatten af for Stephen Daldry, der har fået en velfungerende film ud af den særlige bog om drengen, der mister sin elskede far 11. september Spærret inde på 106. etage i World Trade Center, hvorfra han sender tapre beskeder hjem til telefonsvareren, som Oskar sidder og stirrer på. Et år efter begiver Oskar sig ud på en opdagelsesrejse i New York med ekspeditionsgrej i rygsækken og med fødderne sjoskende i sin fars store, sorte sko. I en knust vase i faderens skab har han fundet en nøgle i en konvolut med navnet Black. Kan han finde ud af, hvilken lås der passer til faderens nøgle, kan han måske finde ud af at få låst op for det sorte hul i sit hjerte. Torsdag den 24. oktober kl Hævnen af Susanne Bier Elias og Christian hedder de to drenge, som er i handlingens centrum. Navnene peger i retning af filmens grundkonflikt. Nemlig forskellen på Det Gamle Testamentes (profeten Elias) og Det Nye Testamentes (det kristne) konfliktløsning. Hvad gør det moderne menneske, når det udfordres af ondskab og rå magt? Det er en konflikt, man genkender fra Jensens egen Adams æbler. Vælger man det Det Gamle Testamentes øje for øje eller Det Ny Testamentes opfordring til at vende den anden kind til? Torsdag den 24. oktober kl The best exotic Marigold Hotel The Best Exotic Marigold Hotel er en behagelig, varm og vittig film, der især træffer ét modigt valg: at have udelukkende ældre mennesker i hovedrollerne. Og hvilke ældre! Det er England s finest, der pryder filmens rolleliste. Instruktøren John Madden fortæller en munter fortælling om et oldekolle af folk, der ikke har råd til at blive ældre med værdighed i England og som derfor søger til Indien. Men det kræver noget af dem... Tilmelding til alle tre aftener eller til en en kelt til Karsten Erbs helst på ellers på telefon Pris for film, brød og rødvin 40 kr. Sangaften med violin og klaver v. Jens Mathiasen og Karsten Erbs Tirsdag den 12. november kl Vi inviterer til sangaften med det sædvanlige program, der består af salmer, højskolesange og revyviser til sidst efter en pause. Kendte og ukendte, mest om efteråret, livet og kærligheden. Der kan købes øl, vand og vin til snacks. Kirkeskole v. Karsten Erbs Der er noget, vi aldrig vil kunne finde ud af til bunds, men som det alligevel kan være spændende at arbejde med. De pårørende ved mine begravelser skriver mails til mig, og meget ofte slutter de med, at den afdøde nu er sammen med bedstefar eller bedstemor, eller hvordan det er i det enkelte tilfælde. Tanken om et gensyn, om et evigt liv, om sjælens udødelighed lever i bedste velgående. Nu tager præsten på kursus på Præstehøjskolen i Løgumkloster, hvor en af hans yndede lærere arbejder med netop det evige liv. Jeg deler med jer, hvad jeg har lært og får, hvad I har at tilføje. Fire lørdage fra kl , hvor af de to første er følgende er: 19. oktober og 16. november. Tilmelding helst på eller på telefon Det er ganske gratis. Kirkehøjskolen i Vendsyssel Arrangementerne foregår på torsdage og finder sted i Sognegården i Jetsmark. 19. sept. kl Kalkmalerier i Jetsmark kirke v. Michael Berg. Vi mødes i Jetsmark kirke og slutter i Sognegården i Jetsmark. 10. okt. kl De mange forskellige opfattelser af kristendom. v/ Anders Laugesen, DR. 31. okt. kl Den elektronisk bårne kristendomsformidling. v/ Mediekonsulent Chr. French. Stiftets Informationstjeneste. 15. nov. kl Den Gamle Tro brydes med Den Hvide Kristus. ( Orm og Tyr : Martin A. Hansen) v/jørgen Jørgensen, lektor ved Seminariet i Hjørring. Programmer med mere udførlige oplysninger kan fås i den lokale kirke og sognegård. Det er fortsat meget billigt at deltage i alt dette. Betaling for hele møderækken er 200 kr., for enkelte aftener 60 kr. Priserne inkluderer kaffebord. Alle er velkomne. Vel mødt

7 Øvrige arrangementer i sognene Fælles for storpastoratet Høstgudstjeneste i Klosterkirken 29. september kl Høstgudstjenesten bliver fælles for hele Løkken Storpastorat. Alle 3 præster og alle 3 organister medvirker. Desuden medvirker korene i Løkken, Vrensted, Lyngby, Rubjerg og Jelstrup. Der er således lagt op til en festlig høstgudstjeneste. Ideen er at markere fællesskabet i storpastoratet. Efter gudstjenesten serveres der en kop kaffe. Alle Helgens dag Ved gudstjenesterne Alle Helgens dag vil de, der er døde og begravede i sognene, blive mindet. Løkken - Furreby Babysalmesang Alle nybagte forældre fra storpastoratet er velkomne til babysalmesang i Sognegården. Den varetages af sognepræst Tove Brogaard og organist Jens Mathiesen. Babysalmesang er begyndt umiddelbart efter sommerferien, men man er velkommen til at hoppe på. Babysalmesang er torsdag formiddag kl. 10. Den 9. oktober er der afslutning for efterårsholdet i babysalmesang. Tilmelding til Tove Brogaard: Spaghettigudstjeneste Der er spaghettigudstjenester den 11. september, den 9. oktober, den 13. november. Den 9. oktober er samtidig afslutning for efterårsholdet i babysalmesang. Den 13. november er minikonfirmandernes afslutning! Minikonfirmander er torsdage kl Konfirmand for en aften! Torsdag d. 10. oktober kl Her er mulighed for at opleve lidt konfirmandundervisning anno Særligt vil vi beskæftige os med Kristuskransen som er en lille perlekrans, som rigtig mange konfirmander, men også voksne, er blevet glade for som støtte for refleksion og bøn. Konfirmander drikker sjældent kaffe men det vil vi nu også gøre denne aften! Ældregudstjeneste Vi glæder os til at indbyde Havgården til gudstjeneste og kirkekaffe i Løkken Kirke og Sognegård onsdag d. 18. september kl Hyggeeftermiddage Udflugt til Løgstør Tirsdag den 3. september skydes sæsonen ind med den traditionsrige udflugt. Turen går denne gang til Bratskov Herregård ved Brovst, hvor der er mulighed for at se en kunstudstilling. Middagen spises på den anden side af Limfjorden, på Restaurant Kulgården i Løgstør, som ligger lige ned til vandet. Efter middagen besøger vi kirken i en anden spændende Limfjordsby, nemlig Nibe. Der er afgang fra Løkken Kirke kl. 10 og vi er hjemme senest kl Pris: 250 kr. Tilmelding til Grethe Christensen på tlf.: eller til sekretær Birgit Aagaard tlf.: Onsdag den 30. oktober Poul Jørgensen deler ud af sine oplevelser fra en 14 dags cykeltur i Cambodja. Onsdag den 20. november Opvokset i Østtyskland Ved Petra Skovholms foredrag kommer du i direkte kontakt med et menneske, der har levet i og oplevet hvordan livet bag jerntæppet har været. Hun er født 11 km nordøst for Berlin og beretter om sit spændende liv som barn, om sin uddannelse og om sit voksenliv før og efter murens fald indtil hun flyttede til Danmark i Det er også vores adventsmøde, og derfor vil børne- og ungdomskoret underholde. Møderne begynder kl og kaffen koster 35 kr. Orglet i Løkken Kirke Efter i to år at have benyttet et låneorgel, skrider arbejdet med ombygningen af vores eget orgel nu hurtigt fremad. I løbet af september måned vil orglet være på plads på det ombyggede pulpitur og spillebordet placeret nede i kirken. Orgelbygger Sven Hjorth Andersen arbejder intensivt på etableringen og vi glæder os meget til at genhøre vores orgels fine klang i kirkerummet. Vrensted-Rubjerg - Jelstrup-Lyngby Minikonfirmander Undervisning af minikonfirmander tilbyder vi fra januar og frem til påske. Se nærmere om tidspunkt for tilmelding og start i næste nummer af kirkebladet eller på hjemmesiden. Jazz i Jelstrup kirke med kor Tirsdag d.5.nov. kl er der jazz- og korkoncert i Jelstrup kirke. Det bliver en aften med svingende rytmer og toner, når kirkens voksenkor medvirker sammen med jazzorkester. Alle er velkomne. Børglum - Vittrup Kunstudstilling i Børglum kirke Lørdag den 2. og søndag den 3. november er der kunstudstilling i Børglum kirkesom en del af Børglumudstillingen, der afholdes i Børglum Forsamlingshus. Udstillingen åbner umiddelbart efter den officielle åbning i Forsamlingshuset lørdag kl Søndag åbner udstillingen efter gudstjenesten, der begynder kl Det er malerne Stig Bille og Betina Jung, der udstiller i kirken. Begge kunstnere har tidligere deltaget i Børglumudstillingen

8 Kontaktadresser Advent Søndag den 1. december er der gudstjeneste i Børglum kirke kl med efterfølgende sammenkomst i Børglum gamle skole arrangeret af Børglum Beboerforening. Samme dag kl er der gudstjeneste i Vittrup kirke. Efter gudstjenesten arrangerer Vittrup Borgerforening en sammenkomst i Skummesalen, hvor der serveres risengrød. Årsmøde i Hjørring Hvor er vi på vej hen? Den globale kirke 496 år efter reformationen. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift inviterer alle interesserede til årsmøde. Oplæg om temaet ved biskop Niels Henrik Arendt. Onsdag den 20. november 2013 kl Bistrupkirken, Ringvejen 7, 9800 Hjørring Deltagelse, incl. middag, er gratis. Tilmelding senest til udvalgets sekretær, Christen Staghøj Sinding: Yderligere oplysninger på dk/udvalg Løkken-Furreby Sogn Sognepræst Tove Kallehave Brogaard Tlf , mobil: Mandag fridag Kirkekontoret Præstevangen 2, 9480 Løkken Tirsdag - fredag 9-13 Præstesekretær Birgit Aagaard Tlf Graver Per Damsgaard Træffes tirsdag - fredag mellem 9 og 10 på Tlf / Organist Jens Mathiasen, Tlf mobil: Kirkesanger Helle Windfeldt Tlf mobil: Menighedsrådsformand: Britta Drivsholm, Tlf Kirkeværge for Løkken Kirke: Hanna Bach. Tlf Kirkeværge for Furreby Kirke: Aase Bladt, Tlf Menighedsrådsmøder Vrensted, Rubjerg, Jelstrup og Lyngby Sogne Sognepræst Karsten Erbs Tlf / Graver i Vrensted Henry Kragh Tlf og Graver ved Rubjerg Kirke, Tage Carlsen Tlf / Graver ved Jelstrup Kirke, Lars Kirkedal Tlf / Graver ved Lyngby Kirke ElseMarie Westergaard Tlf / Organist Anne Lindhardt Toft Tlf Kirkesanger Jeanette Lauritsen Tlf Menighedsrådsformand i Vrensted Jens Juhl Tlf Menighedsrådsmøder 14. november kl. 19 i præstegården. Menighedsrådsformand Rubjerg- Lyngby Gitte Lundsgaard, Tlf / Menighedsrådsformand i Jelstrup Ole Holmen Andersen, Tlf / Menighedsrådsmøder efter behov. Børglum Sogn Sognepræst Niels Clemmensen Tlf Graver Erik Jensen, Tlf mellem kl Organist Vibeke Skagbo, Tlf Kirkesanger Signe Fonseca Tlf Menighedsrådsformand Niels Erik Gregersen Tlf

9 4 x udendørs Pinsegudstjeneste på Fælleden i Hundelev. Kristi Himmelfarts gudstjeneste i præstegården i Vrensted. Gudstjeneste på Rubjerg Gl. Kirkegård. Aftengudstjeneste på Solnedgangspladsen i Nr. Lyngby.

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Jeg har fået homo sapiens

Jeg har fået homo sapiens SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2014 Jeg har fået homo sapiens To planeter mødes i verdensrummet. Den ene siger til den anden: - Hvordan går det med dig? Du ser sløj ud, er du blevet syg? - Ja, siger den anden,

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere