Fejlfinding. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejlfinding. Brugervejledning"

Transkript

1 Fejlfinding Brugervejledning

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. First Edition: March 2006 Dokumentets bestillingsnummer:

3 Indholdsfortegnelse 1 Lynoversigt Computeren starter ikke... 2 Computerskærmen er sort... 3 Softwaren fungerer unormalt... 4 Der er tændt for computeren, men den reagerer ikke... 5 Computeren er usædvanlig varm Der er en ekstern enhed, der ikke fungerer... 6 Der kan ikke oprettes forbindelse fra computeren til et trådløst netværk Kundeservice Forberedelse af kontakt til Kundeservice... 9 Kontakt Kundeservice via eller telefon... 9 Indlevering af computeren til en servicepartner Indeks DAWW iii

4 iv DAWW

5 1 Lynoversigt Hvis du har problemer med computeren, skal du følge fremgangsmåden til fejlfinding nedenfor: 1. Brug oplysningerne i dette kapitel. 2. Yderligere oplysninger om computeren samt webstedhyperlinks finder du under Hjælp og support. Bemærk! Mange kontrol- og reparationsfunktioner kræver en internetforbindelse, men der findes andre værktøjer, som kan hjælpe dig med at løse et problem, når computeren er offline. 3. Kontakt Kundeservice, hvis du har brug for yderligere hjælp. Se kapitlet "Kundeservice" i denne vejledning. DAWW 1

6 Computeren starter ikke Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren. Når computeren tændes, tændes lysdiode for strøm. Hvis computeren og lysdiode for strøm ikke tændes, når du trykker på tænd/sluk-knappen, er strømforsyningen til computeren muligvis ikke tilstrækkelig. Forslagene nedenfor kan måske hjælpe dig med at finde årsagen til, at computeren ikke kan starte: Hvis computeren er sluttet til en stikkontakt med vekselstrøm, skal du kontrollere, at der er tilstrækkelig strøm i stikkontakten, ved at slutte en anden elektrisk enhed til den. Hvis computeren kører på batteristrøm eller er sluttet til en anden ekstern strømkilde end en stikkontakt, skal du slutte computeren til en stikkontakt ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Kontrollér, at netlednings- og vekselstrømsadapterforbindelserne er forbundet korrekt. Hvis computeren kører på batteristrøm: Fjern det primære batteri og reservebatteriet (hvis det er relevant), og tilslut computeren en stikkontakt ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Hvis computeren starter, skal et af batterierne muligvis udskiftes. Hvis lysdioden for batteri på forsiden af computeren blinker, er der opstået en lav batterispænding, hvilket kan betyde, at computeren ikke kan starte. Tilslut computeren en stikkontakt ved hjælp af vekselstrømsadapteren for at starte computeren og lade batteriet op. 2 Kapitel 1 Lynoversigt DAWW

7 Computerskærmen er sort Hvis du ikke har slukket for computeren, men skærmen er sort, kan en eller flere af følgende faktorer være årsagen: Computeren kan være i standby eller dvaletilstand. Computeren er måske ikke indstillet til at vise billedet på computerskærmen. Skærmknappen eller den omgivelseslysfølsomme sensor (kun udvalgte modeller) fungerer måske ikke korrekt. Forslagene nedenfor kan måske hjælpe dig med at finde årsagen til, at computerskærmen er sort. Hvis du vil genoptage fra Standby eller genoprette fra Dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen. Standby og Dvaletilstand er energibesparende funktioner, der kan slukke for skærmen. Standby og dvaletilstand kan startes af systemet, mens Microsoft Windows kører på computeren, men ikke bruges, eller når der er opstået en lav batterispænding på computeren. Du kan ændre disse indstillinger og andre strømindstillinger ved at vælge Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > Strømstyring. Hvis du vil skifte til visning af billedet på computerskærmen, skal du trykke på Fn+F4. Hvis der er tilsluttet en valgfri, ekstern visningsenhed som f.eks. en skærm til computeren, kan billedet på de fleste modeller vises på computerens skærm, på den eksterne skærm eller på begge enheder samtidig. Hvis du trykker på Fn+F4 gentagne gange, skiftes der mellem visning af billedet på computerskærmen, en eller flere eksterne visningsenheder og samtidig visning på alle enheder. Hvis computeren har en ekstern skærmknap, skal du trykke på den for at kontrollere, at billedet bevæger sig frit. (Skærmknappen sidder normalt øverst til venstre på tastaturet). Hvis computeren har en magnetisk skærmknap, skal du kontrollere, at computeren ikke er i nærheden af et kraftigt magnetisk felt, og at der ikke ligger magnetiske genstande (f.eks. en magnetisk skruetrækker) på computeren. Hvis computeren er udstyret med en omgivelseslysfølsom sensor (kun udvalgte modeller), skal du kontrollere, at der ikke er noget, der spærrer for sensoren. Den omgivelseslysfølsomme sensor sidder normalt nederst til venstre på skærmen. DAWW Computerskærmen er sort 3

8 Softwaren fungerer unormalt Hvis softwaren ikke længere reagerer eller ikke reagerer normalt: Genstart computeren: I Windows XP Home skal du vælge Start > Luk computeren > Genstart. I Windows XP Professional skal du vælge Start > Luk computeren > Genstart > OK. (Hvis du har registreret et domæne, hedder den knap, du klikker på, Luk computeren). Der er tændt for computeren, men den reagerer ikke Hvis du ikke kan genstarte computeren ved hjælp af disse fremgangsmåder, kan du finde hjælp i det følgende afsnit, "Der er tændt for computeren, men den reagerer ikke." Kør en virusscanning. Hvis computeren bliver unormalt varm, skal du lade den afkøle til rumtemperatur. Computeren er usædvanlig varm. Yderligere oplysninger om overophedning af computeren finder du under "Computeren er usædvanlig varm." senere i dette kapitel. Hvis du bruger en valgfri trådløs mus, skal du kontrollere, at batteriet i musen er tilstrækkeligt opladet. 4 Kapitel 1 Lynoversigt DAWW

9 Der er tændt for computeren, men den reagerer ikke Hvis computeren er tændt, men ikke reagerer på program- eller tastaturkommandoer, kan du først forsøge at lukke computeren via operativsystemet ved at vælge Start > Luk computeren > Luk. (Hvis du har registreret et domæne, hedder den knap, du klikker på, Luk computeren). Hvis computeren stadig ikke reagerer, kan du forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den anførte rækkefølge: 1. Hvis computeren kører Windows, skal du trykke på ctrl+alt+delete. Vælg derefter Luk computeren > Luk. 2. Hvis du ikke kan lukke computeren ved hjælp af ctrl+alt+del, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i mindst fem sekunder. 3. Hvis du ikke kan lukke computeren ved hjælp af tænd/sluk-knappen, skal du koble computeren fra den eksterne strømkilde og fjerne batteriet. Bemærk! Computeren starter ikke Hvis du ikke kan tænde computeren, efter at have slukket den, kan du finde hjælp under "Computeren starter ikke." Computeren er usædvanlig varm. Det er helt normalt, at computeren føles varm, når den er i brug. Men hvis computeren føles usædvanlig varm, kan den være overophedet på grund af en blokeret ventilationsåbning. Hvis du har mistanke om, at computeren bliver overophedet, skal du lade den afkøle til rumtemperatur. Sørg derefter for at holde alle ventilationsåbninger fri for forhindringer, når du bruger computeren. FORSIGTIG! Undgå overophedning ved ikke at blokere ventilatorerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, som f.eks. en pude, et tykt tæppe eller tøj. Bemærk! Computerens ventilator starter automatisk med at nedkøle interne komponenter, som forhindrer overophedning. Det er helt normalt, at den interne ventilator slår til og fra under drift. DAWW Der er tændt for computeren, men den reagerer ikke 5

10 Der er en ekstern enhed, der ikke fungerer Hvis en ekstern enhed ikke fungerer som forventet: Tænd enheden i overensstemmelse med anvisningerne i brugervejledningen til enheden. Visse enheder som f.eks. skærme og printere strømforsynes muligvis ikke via computeren, men skal tændes, inden der tændes for computeren. Sørg for, at Alle enheder er korrekt forbundet. Enheden strømforsynes. Enheden er kompatibel med operativsystemet. Oplysninger om kompatibilitet finder du på enhedsproducentens websted. De korrekte drivere er installeret og opdateret. Driverne er muligvis tilgængelige på en cd, som fulgte med enheden, eller på enhedsproducentens eller -leverandørens websted. Der kan ikke oprettes forbindelse fra computeren til et trådløst netværk. Hvis der ikke kan oprettes forbindelse fra computeren til et trådløst netværk: 1. Kontrollér, at de trådløse enheder er aktiveret. Kontrollér, at computerens lysdiode for trådløst netværk er tændt. Hvis lysdioden er slukket, skal du trykke på knappen for trådløs for at tænde den. Kontrollér, at den trådløse hardware er korrekt installeret, og at der ikke er røde eller gule markeringer ud for enhedsnavnet i Enhedshåndtering. a. Vælg Start > Denne computer. b. Højreklik i vinduet, og vælg Egenskaber > fanen Hardware > Enhedshåndtering. Bemærk! Hvis knappen for trådløs er slukket, eller Bluetooth- eller WWAN-enheden er deaktiveret i Computer Setup (Computeropsætning), vises Bluetooth- eller WWANenheden ikke i Enhedshåndtering. 6 Kapitel 1 Lynoversigt DAWW

11 Åbn Wireless Assistant, og kontrollér, at de trådløse enheder er aktiveret og tændt. Vælg Start > HP Info Center > HP Wireless Assistant. Kontrollér, at de trådløse enheder er aktiveret, i Computer Setup (Computeropsætning) eller hjælpeprogrammet Setup (Opsætning). a. Åbn Computer Setup (Computeropsætning) eller hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) ved at tænde eller genstarte computeren og derefter trykke på F10, når meddelelsen "F10 = ROM Based Setup" (F10 = ROM-baseret opsætning) eller "Press <F10> to enter setup" (Tryk på F10 for at åbne opsætning) vises i nederste venstre hjørne af skærmen. b. Brug piletasterne til at vælge Advanced (Avanceret) > Device options (Enhedsindstillinger) eller Advanced (Avanceret), og tryk derefter på Enter. 2. Kontrollér, at netværk vises i vinduet Windows Wireless Network Connection (Windows trådløs netværksforbindelse). Klik på knappen Refresh (Opdater), så Windows scanner alle kanaler for tilgængelige adgangspunkter. Kontrollér, at computeren er inden for den trådløse routers (adgangspunktets) optimale rækkevidde. Kontrollér, at computerens trådløse antenne er fri for forhindringer. Hvis meddelelsen "Windows cannot configure this wireless connection" (Windows kan ikke konfigurere denne trådløse forbindelse) i vinduet Wireless Network Connection (Trådløs netværksforbindelse) eller fanen Wireless Networks (Trådløse netværk) ikke er tilgængelig eller mangler i vinduet Wireless Network Connection Properties (Egenskaber for trådløs netværksforbindelse), skal du kontrollere, om der er installeret et tredjepartshjælpeprogram. De fleste tredjepartsprogrammer til konfiguration deaktiverer konfigurationsfunktionen i Windows. Hvis der er installeret et tredjepartsprogram, skal du konfigurere det trådløse netværk via tredjepartsprogrammet, eller afinstallere tredjepartsprogrammet og bruge konfigurationsfunktionen i Windows til at konfigurere det trådløse netværk. Kontrollér, at det trådløse netværk broadcaster netværksnavnet (SSID). De fleste trådløse routere (adgangspunkter) er indstillet til at broadcaste SSID som standard. Hvis SSIDbroadcastingen er deaktiveret på grund af ekstra sikkerhed, skal du genaktivere den midlertidigt for at bekræfte, at Windows registrerer netværket. Når SSID-broadcastingen er deaktiveret, registreres netværket ikke af Windows og vises ikke på listen over tilgængelige netværk. 3. Kontrollér, at krypteringsindstillingerne er korrekte, ved at sikre, at computeren og den trådløse router (adgangspunktet) bruger de samme sikkerhedsindstillinger. 4. Kontrollér, at du er ved at åbne en gyldig IP-adresse. Kontrollér, at computerens TCP/IP konfigureres til automatisk hentning af IP-adresse: a. Vælg Start > Kontrolpanel > Netværks- og Internetforbindelse > Netværksforbindelser. b. Højreklik på en netværksforbindelse, og vælg Egenskaber. c. Klik på Internetprotokol (TCP/IP), og klik derefter på Egenskaber. DAWW Der kan ikke oprettes forbindelse fra computeren til et trådløst netværk. 7

12 d. Kontrollér, at Hent automatisk en IP-adresse er markeret. e. Klik på OK. Kontrollér, at DHCP er aktiveret for den trådløse router (adgangspunktet). Brug hjælpeprogrammet ipconfig til at forny en IP-adresse. a. b. c. d. e. Vælg Start > Kør. Indtast cmd. Indtast ipconfig ved prompten, og tryk derefter på Enter. Forny en IP-adresse ved at indtaste ipconfig/release og derefter trykke på Enter. Indtast ipconfig/renew, og tryk derefter på Enter. Indtast exit. 5. Kontrollér, at du har den seneste firmware til den trådløse router (adgangspunktet). 6. Kontrollér, at aktivitetslampen for den trådløse router (adgangspunktet) er tændt. Hvis aktivitetslampen ikke er tændt, skal du trække routerens strømkabel ud og derefter sætte det i igen. 7. Kontrollér, at der ikke er anden elektronik, f.eks. en trådløs telefon, en faxmaskine eller en mikrobølgeovn, i umiddelbar nærhed af den trådløse router (adgangspunktet). 8. Kontrollér, at der ikke er store metaloverflader i nærheden af siderne af den trådløse router (adgangspunktet). 9. Kontrollér, at den trådløse router (adgangspunktet) er placeret så højt som muligt i lokalet, f.eks. oven på en bogreol. 10. Kontrollér den trådløse routers (adgangspunktets) funktion og konfiguration. Deaktivér midlertidigt enhver trådløs kryptering for at se, om computeren opretter forbindelse til det trådløse netværk. Hvis computeren opretter forbindelse til det trådløse netværk, når kryptering er deaktiveret, skal du kontrollere, at computeren og den trådløse router (adgangspunktet) har de samme sikkerhedsindstillinger (Netværksautentificering, Datakryptering, Netværksnøgle og Nøgleindeks). Skift den trådløse kanal på den trådløse router (adgangspunktet). Normalt er kanal 3, 6 og 11 de optimale kanaler, da de ikke overlapper hinanden. Men hvis der registreres flere netværk i umiddelbar nærhed, og mere end én af dem bruger den samme kanal, kan der opstå interferens. Yderligere oplysninger finder du på 8 Kapitel 1 Lynoversigt DAWW

13 2 Kundeservice Hvis du ikke kan finde den hjælp, du har brug for, ved hjælp af Hjælp og support, kan du være nødt til at kontakte Kundeservice. Forberedelse af kontakt til Kundeservice For at sikre, at du får den hurtigst mulige løsning på problemet, skal du have computeren og de følgende oplysninger klar, når du ringer eller sender en Produktnavnet, som findes på skærmen eller på tastaturet. Serienummeret (S/N), som findes på servicemærkaten. Servicemærkaten sidder i bunden af computeren. Hvis du vil se servicemærkatoplysningerne på computerskærmen, skal du klikke på Min HPcomputer i Hjælp og support. Den dato, hvor computeren er købt. Den situation, problemet opstod i. Alle fejlmeddelelser, der har været vist. Type og model for de hardware-enheder, der er tilsluttet computeren. Operativsystemets versions- og registreringsnummer. Hvis du vil se operativsystemets versionsnummer og registreringsnummer, skal du klikke på Min HP-computer i Hjælp og support. På visse modeller kan registreringsnummeret være angivet som Produkt-id i operativsystemets tabel. Kontakt Kundeservice via eller telefon Hvis computeren er tilsluttet internettet, kan du få hjælp via eller få adgang til telefonnumre til Kundeservice via Hjælp og support. DAWW Forberedelse af kontakt til Kundeservice 9

14 Indlevering af computeren til en servicepartner Hvis Kundeservice råder dig til at indlevere computeren til en servicepartner, skal du sørge for at give servicepartneren de oplysninger, der er anført under "Forberedelse af kontakt til Kundeservice" tidligere i dette kapitel. Derudover skal du: Huske at slette alle adgangskoder eller give dem til servicepartneren, så de kan få adgang til computeren. Sikkerhedskopiere alle oplysninger på harddisken. Give servicepartneren tilladelse til at udføre en systemgendannelse, hvis det er nødvendigt. 10 Kapitel 2 Kundeservice DAWW

15 Indeks C computerskærm, sort 3 F fejlfinding computeren reagerer ikke 5 computeren starter ikke 2 ikke-fungerende ekstern enhed 6 Kundeservice 9 lynoversigt 1 overophedet computer 5 sort computerskærm 3 trådløst netværk 6 unormal softwareopførsel 4 K Kundeservice 9 O overophedet computer 5 oversigt, fejlfinding 1 S skærm, sort 3 software reagerer ikke 5 unormal opførsel 4 sort computerskærm 3 T trådløst netværk 6 DAWW Indeks 11

16 12 Indeks DAWW

17

18

Fejlfinding. Dokumentets bestillingsnr.: December 2005

Fejlfinding. Dokumentets bestillingsnr.: December 2005 Fejlfinding Dokumentets bestillingsnr.: 383067-083 December 2005 Indholdsfortegnelse 1 Hurtig tjekliste Computeren starter ikke.......................... 1 2 Computerskærmen er sort........................

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Trådløs Brugervejledning

Trådløs Brugervejledning Trådløs Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

MultiBoot. Brugervejledning

MultiBoot. Brugervejledning MultiBoot Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Computeropsætning Brugervejledning

Computeropsætning Brugervejledning Computeropsætning Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Eksterne enheder. Brugervejledning

Eksterne enheder. Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Rundvisning på den bærbare computer

Rundvisning på den bærbare computer Rundvisning på den bærbare computer Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning

Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning Lær din bærbare computer at kende Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af Hewlett-Packard Company under

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Mini-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Sikkerhed Brugervejledning

Sikkerhed Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur

Pegeredskaber og tastatur Pegeredskaber og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 406845-081 April 2006 I denne vejledning beskrives pegeredskaberne og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 Pegeredskaber Identifikation

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Roar Plus-højttaler. Øvrige funktioner

HP Roar Plus-højttaler. Øvrige funktioner HP Roar Plus-højttaler Øvrige funktioner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende gruppen af virksomheder

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et amerikansk varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Almindelig vedligeholdelse

Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse Dokumentets bestillingsnr.: 383058-082 Oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1 Vedligeholdelse af hardware Batteri......................................... 3 TouchPad og tastatur.............................

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Vejledning til netværkskommunikation Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 177922-084 Maj 2002 Denne vejledning indeholder beskrivelser af og vejledning i brug af

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere