BRUGERVEJLEDNING. UAIS-transponder FA-150.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING. UAIS-transponder FA-150. http://www.furuno.co.jp/"

Transkript

1 UAIS-transponder FA-150 BRUGERVEJLEDNING

2 Pub. No. ODA D DATE OF ISSUE: MAY. 2006

3 SIKKERHEDSANVISNINGER ADVARSEL! Sluk øjeblikkeligt for strømmen påhovedstrømforsyningen, hvis der kommer vand ind iudstyret, eller noget tabes iudstyret. Fortsat brug af udstyret kan forårsagebrand eller elektrisk stød. Kontakt en FURUNO-agentfor at få service. Skil ikke udstyret ad, og foretag ikke ændringerpå det. Dette kan resultere i brand, elektrisk stød eller alvorligpersonskade. Stil ikke væskebeholdere oven påudstyret. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød, hvis der trænger væske ind i udstyret. Brug korrekt sikring. FARE FOR ELEKTRISK STØD Undlad at åbne udstyret. Udstyret må kun åbnes af fagligt kvalificeret personale. Hvis der bruges en forkert sikring, kan det forårsage brand eller forvolde uoprettelig skade på udstyret. ADVARSELSETIKET Der sidder en advarselsetiket på AC-DC-strømforsyningen. Fjern ikke etiketten. Kontakt en FURUNO-agent eller -forhandler for at få en ny etiket, hvis den er fjernet eller beskadiget. ADVARSEL! Undgå at fjerne dækslet, da dette kan give elektrisk stød. Der er ingen dele i udstyret, der kan serviceres af brugeren. ADVARSEL! Sluk øjeblikkeligt for strømmen påstrømforsyningen, hvis udstyret udsenderrøg eller flammer. Fortsat brug af udstyret kan forårsagebrand eller elektrisk stød. Kontakt en FURUNO-agentfor at få service. Undgå, at regn eller vandstænk trængerind i udstyret. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød, hvis der kommer vand ind i udstyret. Udstyret må ikke betjenes med vådehænder. Dette kan forårsage elektrisk stød. Navn: Advarselsetiket (1) Type: Kodenr.: i

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... iii SYSTEMKONFIGURATION... v PROGRAMNUMMER... vi SYSTEMOVERSIGT... vii 1. BETJENING Beskrivelse af knapper Sådan tændes og slukkes udstyret Justering af panellys og kontrast i display Menuoversigt Procedure for betjening af menuerne Konfiguration af en rejse Angivelse af CPA/TCPA Valg af display Plotterdisplay Målliste (visning af måldata) Liste over farlige mål Eget skibs statiske data Visning af skibets dynamiske data Visning af alarmstatus Meddelelser Afsendelse af en meddelelse Modtagelse af meddelelser Meddelelseslog Lokale driftskanaler Visning af kanaler, Tx-effekt Visning og redigering af status for lokale driftsområder Aktivering/deaktivering af summere, tastaturlyd Mode for lang afstand Visning af oprindelige indstillinger VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING Vedligeholdelse Udskiftning af sikring, nulstilling af afbryder Udskiftning af sikring Nulstilling af afbryder Fejlfinding Diagnose Test af skærmenhed Test af transponder Historik for tænd/sluk Tx on/off-historik Alarmstatus Fejlmeddelelser GPS-skærm Visning af sensorstatus Gendannelse af standardindstillinger BILAG...AP-1 Menuoversigt...AP-1 Reservedelsliste...AP-3 Delenes placering...ap-4 Digital grænseflade (IEC version 2, IEC )...AP-6 Liste over VHF-kanaler...AP-22 SPECIFIKATIONER...SP-1 INDEKS... IN-1 Declaration of Conformity ii

5 FORORD Til ejeren af FA-150 FURUNO Electric Company takker dig for dit køb af FA-150 UAIS-transponderen. Vi er overbeviste om, at du vil finde ud af, hvorfor navnet FURUNO er blevet synonymt med kvalitet og driftssikkerhed. FURUNO Electric Company har nu i mere end 50 år haft et misundelsesværdigt renommé for kvalitet og pålidelighed over hele verden. Denne fokusering på høj kvalitet underbygges af vores omfattende globale netværk af agenter og forhandlere. Udstyret er designet og konstrueret til at imødekomme de hårde krav fra det marine miljø. Der er dog intet udstyr, der kan fungere som tilsigtet, hvis det ikke betjenes og vedligeholdes korrekt. Læs denne manual omhyggeligt, og følg betjenings- og vedligeholdelsesprocedurerne heri. Vi vil sætte pris på tilbagemeldinger fra dig, slutbrugeren, om produktet lever op til dine forventninger. Tak for dit køb af FURUNO. Funktioner FA-150 er et universelt AIS-system (Automatic Identification System), der kan udveksle navigations- og skibsdata mellem eget skib og andre skibe eller kyststationer. Produktet opfylder kravene i IMO MSC.74(69) Annex 3, A.694, ITU-R M og DSC ITU-R M.825. Det opfylder også kravene i IEC (typeteststandard), IEC (EMC og miljømæssige betingelser). FA-150 består af VHF- og GPS-antenner, en transponderenhed, en skærmenhed og flere tilknyttede enheder. Transponderen indeholder en VHF-sender, to TDMA-modtagere på to parallelle VHF-kanaler, en kanal 70 DSC-modtager, en brugergrænseflade, en kommunikationsprocessor og en intern GPS-modtager. Den interne GPS er en 12-kanals modtager med differentielle funktioner og leverer UTC-reference til synkronisering af systemet for at eliminere konflikt mellem flere brugere. Den leverer også position, COG og SOG, når den eksterne GPS er ude af drift. iii

6 Produktet har følgende hovedfunktioner: Navigationssikkerhed ved automatisk at udveksle navigationsdata mellem skibe og mellem skib og kyststation. Statiske data: - MMSI (Maritime Mobile Service Identity) - IMO-nummer (når tilgængeligt) - Kaldesignal og -navn - Længde og stråle - Skibstype - Positionsbestemmende antennes placering på skibet Dynamiske data: - Skibets position med nøjagtighedsangivelse og integritetsstatus - UTC-tid - Beholden kurs (COG) - Beholden fart (SOG) - Kurs - Vendehastighed (ROT), når den er tilgængelig Rejserelaterede data - Skibets dybgang - Navigationsstatus (manuelt input) - Farligt gods (type) - Destination og ETA (efter skibsførerens skøn) Korte sikkerhedsrelaterede meddelelser, meddelelser i fritekst Display, der opfylder IMO's minimumskrav, samt enkle plotting-modes Brugergrænseflade for radar, ECDIS og PC til senere netværksudvidelse Kombineret GPS/VHF-antenne til nem installation tilgængelig CPA/TCPA-alarm Indbygget GPS-modtager til UTC-synkronisering og backupenhed til positionsbestemmelse Vigtige meddelelser Ingen sider af denne manual må kopieres eller reproduceres uden skriftlig tilladelse. Hvis denne manual mistes eller bliver slidt, kan du kontakte din forhandler for at få en ny. Indholdet i denne manual og i de tekniske specifikationer kan ændres uden varsel Skærmbillederne eller illustrationerne i denne manual svarer måske ikke til dem, du ser på din skærm. Dette afhænger af systemkonfigurationen og indstillingerne for udstyret. Denne manual er beregnet til anvendelse af dansksprogede brugere. FURUNO påtager sig intet ansvar for skade forvoldt af uhensigtsmæssig brug eller ændringer på udstyret eller fordringer om tab hos tredjepart. iv

7 SYSTEMKONFIGURATION Vælg den ene GPS-antenne GSC-001 GPA-017S VHF-antenne GPS/VHFkombineret antenne GVA-100 Strømfordelerenhed DB-1 MONITOR UNIT FA-1502 (der kan tilsluttes to enheder) UNIVERSAL AIS MENU ENT DISP DIM NAV STATUS FA-150 PWR TRANSPONDERENHED FA-1501 Eksternt display, pilotstik, NavNet2, sensor Alarmsystem PC, Beacon receiver LAN V jævnstrøm Strømforsyning PR-240-CE : Standard : Valgfrit udstyr : Lokal strømforsyning 100/110/115/200/ 220/230 V vekselstrøm 1φ, 50/60Hz 24 V jævnstrøm V jævnstrøm GSC-001 GVA-100 FA-1501 FA-1502 DB-1 PR-240-CE Udsat for vejrpåvirkning Udsat for vejrpåvirkning Beskyttet mod vejrpåvirkning Beskyttet mod vejrpåvirkning Beskyttet mod vejrpåvirkning Beskyttet mod vejrpåvirkning v

8 PROGRAMNUMMER PCB Placering Programnr. Versionsnr. Ændringsdato CPU (24P0062) MAIN (24P0035) **: Mindre ændring Skærmenhed Transponderenhe d GPS-modtager (Prog) (Boot) ** 01.** 01.** 40** vi

9 SYSTEMOVERSIGT Systemoversigt AIS-systemet (Automatic Identification System) blev oprindeligt udviklet som en hjælp til VTS-tjenesterne (Vessel Traffic Services) ved at anvende en VHF-transponder med DSC (Digital Selective Call) på VHF-kanal 70, og anvendes stadig langs kyster i Storbritannien og andre lande. Senere udviklede IMO et universelt AIS-system ved hjælp af en ny avancerede teknologi, kaldet SOTDMA (Self-Organized Time Division Multiple Access) baseret på et VHF-datalink (VDL). Systemet fungerer i tre tilstande - automatisk (uafbrudt drift i alle områder), tildelt (datatransmissionintervallet fjernstyres af myndighederne i trafikovervågningstjenesten) og på forespørgsel (som svar på en forespørgsel fra et skib eller en myndighed). Systemet synkroniseres med GPS-tid for at undgå konflikt mellem flere brugere (IMO kræver som minimum 2000 rapporter pr. minut og IEC kræver 4500 rapporter på to kanaler). VHF-kanal 87B og 88B anvendes normalt, og herudover anvendes lokale AISfrekvenser. Skibsbårne AIS-transpondere udveksler forskellige data som angivet af IMO og ITU på de frekvenser, der automatisk konfigureres af den frekvensfjernstyringskommando, som modtages af DSC-modtageren på skibet. AIS-udstyrede AtoN-enheder udsender identifikation, driftstype, position, deplacement osv. med 3 minutters interval eller med et rapporteringsinterval, der er fastlagt af de regulerende myndigheder. Transponder Hjælp til navigation (AtoN) VTS-centre udsender TDMA CH-administrationsmeddelelser, herunder kode, type, position osv. af bøjer hvert 3. min, og AtoN udsender disse meddelelser til skibe. Transponder Statiske og dynamiske oplysninger, inkl. MMSI, Name, POSN, HDG, COG, SOG VTS-center VTS-centeret udsender en kommando forfrekvenstilknytning, åbninger, rapporteringshastighed,vhf-udgangseffekt, kanalafstand osv. (tilknyttet mode) Transponder Eget skib Forespørgsel og svar Alle skibe udsender statiske og dynamiske oplysninger (automatisk og kontinuerlig mode). Hvis Eget skib ønsker at få oplysninger om Skib 1, sender Eget skib en forespørgsel i forespørgsels-mode. Derefter sender Skib 1 et svar tilbage på samme VHF-kanal, uden indgriben fra operatøren. Skib 1 AIS-system vii

10 Ikke alle skibe har AIS Den vagthavende officer (OOW - Officer of the Watch) skal altid være opmærksom på, at andre skibe, og især fritidsfartøjer, fiskebåde og krigsskibe samt visse kyststationer (herunder VTS-centre), muligvis ikke er udstyret med AIS. Den vagthavende skal også være opmærksom på, at AIS-systemer, der er installeret på andre skibe som obligatorisk udstyr, muligvis slukkes af skibsføreren, hvis brugen af udstyret udgør en sikkerhedsrisiko for fartøjet. Brugere af systemet bør derfor altid huske på, at oplysninger fra AIS-systemet muligvis ikke giver et fuldstændigt eller korrekt billede af skibstrafikken i nærheden. Brug af AIS ved forhindring af kollisioner Som anti-kollisionshjælp har AIS-systemet følgende fordele over radar: Oplysningerne gives i næsten realtid Er i stand til at give en øjeblikkelig præsentation af målets kursændringer Der skiftes ikke mål Målet tabes ikke på grund af clutter Målet tabes ikke på grund af hurtige manøvrer Kan registrere skibe inden for VHF/FM-dækning, herunder i nogle tilfælde rundt om buede kyststrækninger og bag øer. Når AIS-systemet bruges til anti-kollisionsformål er det vigtigt at huske, at AIS er en ekstra kilde af navigationsoplysninger. Det erstatter ikke andre navigationssystemer. AISsystemet giver muligvis ikke tet fuldstændigt eller korrekt billede af skibstrafikken i nærheden. Brugen af AIS-systemet ophæver ikke skibsførerens ansvar for at overholde de lovpligtige krav til undgåelse af kollisioner, især bibeholdelse af et forsvarligt udkig. En forsigtig navigatør benytter alle tilgængelige hjælpemidler til at navigere sit skib. Fejlbehæftede oplysninger Fejlbehæftede oplysninger udgør en risiko for andre skibe såvel som for eget skib. Dårligt eller forkert konfigurerede sensorer kan medføre transmission af ukorrekte oplysninger. Det er brugerens ansvar at sikre, at alle oplysninger, der indtastes i systemet, er korrekte og opdaterede. viii

11 1. BETJENING 1.1 Beskrivelse af knapper UNIVERSAL AIS MENU ENT DISP DIM NAV STATUS FA-150 PWR LCD-skærm: Viser forskellige data. 2 Markørtastatur: Flytter markøren, vælger menupunkter og indstillinger og angiver alfanumeriske data. 3 Tasten MENU: Åbner menuen. 4 Tasten ENT: Afslutter tastaturindtastning og skifter skærmbillede. 5 Tasten DISP: Vælger et skærmbillede og lukker en menu. 6 Tasten DIM: Justerer panellys og kontrast i displayet. 7 Tasten NAV STATUS: Åbner menuen NAV STATUS, som bruges til konfiguration af en rejse. 8 Tasten PWR: Slukker og tænder systemet. FA-150 skærmenhed 1-1

12 1. BETJENING 1.2 Sådan tændes og slukkes udstyret Tryk på tasten PWR for at tænde eller slukke udstyret. Når der tændes for udstyret, udsendes en biplyd i nogle sekunder, hvorefter opstartssekvensen fortsætter som vist nedenfor. AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM SKÆRMBILLEDE FOR IDENTIFIKATION AF UDSTYR FURUNO ELECTRIC CORP. [STARTUP TEST] PROGRAM No.: **.** ROM : OK RAM : OK BACKUP DATA : OK STARTSKÆRMBILLEDE **.**: Programmets versionsnummer [ ] NO OWN SHIP HDG: NOW POSITION INITIALIZING SOG: - -.-kt AVAILABLE. COG: n CPA: m TCPA: - -'- -" INTRD: 0 RNG: 6 DETAIL:[ENT] n m PLOTTER DISPLAY Opstartssekvens Startskærmen viser programmets versionsnummer, og det kontrolleres, om ROM, RAM og sikkerhedskopidata fungerer korrekt med OK eller "NG" (No Good) som resultat. Hvis "NG" (No Good) vises som testresultat, kan du prøve at slukke og tænde for enheden for at vende tilbage til normal tilstand. Kontakt forhandleren for at få hjælp, hvis dette ikke fungerer. Nå startkontrollen er fuldført, vises plotterdisplayet med meddelelserne "NO OWN SHIP POSITION AVAILABLE" og "NOW INITIALIZING". Disse meddelelser betyder henholdsvis, at der endnu ikke er modtaget positionsdata, samt at transponderen initialiseres. Når begge meddelelser forsvinder, er udstyret klar til brug. Hvis meddelelsen "ENTER MMSI!" vises, er fartøjets MMSI ikke registreret i udstyret. Indtast MMSI-data. Hvis der ikke opnås svar fra transponderenheden, eller fartøjets MMSI-data ikke er registreret i udstyret, vises meddelelsen "COMMUNICATION ERROR" på skærmen. Tryk på en vilkårlig tast for at slette meddelelsen. Kontroller, om transponderenheden er tændt. Kontroller desuden forbindelsen mellem skærmenheden og transponderenheden. 1-2

13 1. BETJENING FA-150 bør være tændt under sejlads eller ved opankring. Skibsføreren kan slukke for AIS-systemet, hvis det vurderes, at driften af AIS-systemet kan påvirke skibets sikkerhed. AIS-systemet bør aktiveres igen, når farekilden er elimineret. Udstyret udsender skibets statiske data inden for to minutter efter opstart og udsendes med 6-minutters intervaller. Statiske data omfatter MMSI-nummer, IMO-nummer, kaldesignal, skibsnavn, skibets længde og bredde, skibstypen og GPS-antennens position. Ud over de statiske data sendes udsendes også skibets dynamiske data. Disse data omfatter position med nøjagtighedsangivelse, SOG, COG, venderadius, kurs osv. De dynamiske data udsendes i intervaller mellem 2 sek. til 3 min. afhængigt af skibets hastighed og kursændring. Rejserelaterede data, f.eks. skibets dybgang, farligt gods, destination og forventet tid for ankomst udsendes med 6-minutters intervaller. FA-150 begynder at modtage data fra skibe med AIS-systemer, så snart enheden tændes, og skibenes position vises med AIS-symbolet på plotterdisplayet. (se afsnit 1.7 for at få mere at vide om plotterdisplayet). Tilslutning af en radar eller ECDIS kan medføre, at AIS-målsymbolerne skjules på radaren eller ECDIS-enheden. Bemærkning 1: Hvis der ikke er installeret en navigationssensor, eller der opstår fejl i en sensor, f.eks. i et gyrokompas, udsender AISsystemet automatisk meddelelse om, at data ikke er tilgængelige ("not available"). Bemærkning 2: Produktet har følgende hovedfunktioner: Skibets navigationsstatus og rapporteringsinterval Skibets navigationsstatus Skib, der er opankret eller ligger ved kaj, og ikke bevæger sig hurtigere end 3 knob Skib, der er opankret eller ligger ved kaj, og bevæger sig hurtigere end 3 knob Hastighed på 0-14 knob Hastighed på 0-14 knob med kursændring Hastighed på knob Hastighed på knob med kursændring Hastighed højere end 23 knob Hastighed højere end 23 knob med kursændring Rapporteringsinterval (klasse A-mål) 3 min. 10 sek. 10 sek. 3 1/3 sek. 6 sek. 2 sek. 2 sek. 2 sek. 1-3

14 1. BETJENING 1.3 Justering af panellys og kontrast i display Panellyset og kontrasten i displayet kan justeres på følgende måde: 1. Tryk på tasten DIM for at åbne nedenstående dialogboks. DIMMER (0-8) 4 CONTRAST (0-63) 44 EXIT: [ENT] Dialogboks til panellys og kontrast i displayet 2. Brug eller for at justere panellyset. Brug eller for at justere kontrasten. 3. Tryk på tasten ENT for at lukke dialogboksen. Bemærk! Hvis udstyret slukkes med en kontrastindstilling på 35 eller lavere, startes udstyret med en kontrastindstilling på 36, når der tændes for det igen. 1-4

15 1.4 Menuoversigt 1. BETJENING Du kan få adgang til udstyrets funktioner via menuen. Hvis du mister overblikket over betjeningen, kan du trykke på tasten MENU, indtil du vender tilbage til hovedmenuen. Hele menustrukturen vises i bilaget Procedure for betjening af menuerne 1. Tryk på tasten MENU for at få vist hovedmenuen. [MENU] MSG SENSOR STATUS INTERNAL GPS USER SETTINGS INITIAL SETTINGS CHANNEL SETTINGS DIAGNOSTICS Hovedmenu 2. Brug piletastaturet til at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på tasten ENT. 3. Brug piletastaturet til at vælge den ønskede undermenu, og tryk derefter på tasten ENT. Der findes to undermenutyper: Valg af indstilling og dataindtastning (nogle undermenuer kombinerer begge typer). Nedenfor vises eksempler på hver undermenutype. [USER SETTINGS] KEY BEEP : ON ALARM BUZZER : ON DISP RCVD MSG : ABM RCVD MSG BUZZ : OFF LR MODE : AUTO AUTO SORT : ON CPA/TCPA ALARM [DRAUGHT] DRAUGHT: 00.0 m Undermenuen USER SETTINGS (valg af indstilling) Indtastningsskærmbilledet DRAUGHT (input af data) Eksempler på undermenuskærme 4. Brug eller til at vælge det punkt, du vil aktivere, og tryk derefter på tasten ENT. 1-5

16 1. BETJENING 5. Afhængig af den valgte undermenu vælger du en indstilling eller indtaster alfanumeriske data. Valg af en indstilling Eksemplet nedenfor viser, hvordan en indstilling vælges i menuen USER SETTINGS (se illustrationen på forrige side). a) Brug eller til at vælge det ønskede menupunkt, og tryk derefter på tasten ENT. Et vindue med indstillingerne for det valgte punkt vises oven på den valgte undermenu. F.eks. vises indstillingerne for KEY BEEP som vist nedenfor. [USER SETTINGS] KEY BEEP : ON ALARM BUZZER : ON ON DISP RCVD MSG : ABM OFF RCVD MSG BUZZ : OFF LR MODE : AUTO AUTO SORT : ON CPA/TCPA ALARM Vinduet med indstillinger Menuen USER SETTINGS med indstillinger for KEY BEEP b) Tryk på eller for at vælge den ønskede indstilling, og tryk derefter på tasten ENT. Indtastning af alfanumeriske data I eksemplet nedenfor vises, hvordan numeriske data indtastes på indtastningsskærmen DRAUGHT, som er side 5 af konfigurationsskærmene i NAV STATUS. a) Vælg DRAUGHT, og tryk derefter på tasten ENT. Tallet helt til venstre er understreget. [DRAUGHT] DRAUGHT: 00.0 m Markør Indtastningsskærmen for DRAUGHT b) Brug eller til at vælge det korrekte tal. Bemærk! Når du trykker på i menuer, hvor du indtaster alfanumeriske tegn, vises de alfranumeriske tegn cyklisk fra mellemrum til alfanumeriske tegn, tal og symboler. c) Brug til at flytte markøren til den næste plads, og brug derefter eller til at vælge et tegn. d) Gentag trin c) for at fuldføre dataindtastningen for det valgte menupunkt. Indsæt et mellemrum for at slette et tegn. e) Tryk tasten ENT for at registrere data. 6. Tryk på tasten DISP for at lukke menuen. 1-6

17 1. BETJENING 1.5 Konfiguration af en rejse Der skal indtastes syv emner i menuen NAV STATUS ved begyndelsen af en rejse: Navigationsstatus, destination, ankomstdato, ankomsttid, antal besætningsmedlemmer, fartøjstype og dybgang. 1. Tryk på tasten NAV STATUS for at åbne menuen NAV STATUS. [NAV STATUS] NAV STATUS: 0 ***STATUS DETAIL*** UNDER WAY USING ENGINE Menuen NAV STATUS, side 1, indtastningsskærmen Nav Status 2. Hvis navigationsstatus ikke er som vist, skal du følge proceduren nedenfor. Fortsæt til trin 3, hvis den er som vist. a) Tryk på tasten ENT. b) Tryk på eller for at vælge den relevante status, og tryk derefter på tasten ENT. Se dataene nedenfor for at vælge den relevante navigationsstatus. 00: Under way using engine 01: At anchor 02: Not under command 03: Restricted maneuverability 04: Constrained by draught 05: Moored 06: Aground 07: Engaged in fishing 08: Under way sailing 09: Reserved for high speed craft (HSC) 10: Reserved for wing in ground (WIG) 11-14: Reserved for future use 15: NOT DEFINED (DEFAULT) 3. Tryk på for at åbne side 2 i menuen NAV STATUS. [DESTINATION] ************* (0/0) [NEW?] Menuen NAV STATUS, side 2 1-7

18 1. BETJENING 4. NEW er markeret. Tryk på tasten ENT. [DESTINATION] ENTER A NEW DESTINATION QUIT:[NAV STATUS] Menuen NAV STATUS, side 2 (skærm til indtastning af destination) 5. Tryk på tasten ENT. Brug piletastaturet til at angive destinationen, og tryk derefter på tasten ENT. Du kan bruge op til 20 alfranumeriske tegn, og du kan indtaste op til 20 destinationer. Når du trykker på vises de alfanumeriske tegn i rækkefølgen mellemrum, alfabetiske tegn, tal og symboler (se afsnittet "Indtastning af alfanumeriske data" på side 1-6 for at se, hvordan du indtaster alfanumeriske tegn). BEHANDLING AF DESTINATIONER Hvis du allerede har registreret nogle destinationer, kan side 2 i menuen NAV STATUS ligne nedenstående. Fra dette skærmbillede kan du markere, redigere eller slette destinationer. [DESTINATION] COTE D'IVOIRE ************* (0/3) [NEW?] SEATTLE SAN FRANCISCO COTE D'IVOIRE Aktuel destination Destinationsliste 1) Brug markørtastaturet til at vælge den ønskede destination, og tryk derefter på tasten ENT for at åbne vinduet med indstillinger nedenfor. SELECT EDIT DELETE 2) Brug markørtastaturet til at vælge SELECT, EDIT eller DELETE efter behov, og tryk derefter på tasten ENT. Foretag ét af følgende i overensstemmelse med den ønskede funktion. Vælg en destination: Tryk på tasten ENT. Rediger en destination: Rediger destinationen som ønsket, og tryk på tasten ENT. Slet en destination: Prompten nedenfor vises. Tryk på for at vælge YES; Tryk på tasten ENT. DESTINATION DELETE. ARE YOU SURE? YES NO 1-8

19 1. BETJENING 6. Tryk på for at åbne side 3 i menuen NAV STATUS. [ARRIVAL TIME] DATE : 25/APR TIME: 0:00 Menuen NAV STATUS, side 3 (skærm til indtastning af dato og klokkeslæt) 7. DATE er markeret. Tryk på tasten ENT. 8. Brug piletastaturet til at angive ankomstdatoen, og tryk derefter på tasten ENT. 9. TIME er markeret. Tryk på tasten ENT. 10. Brug piletastaturet til at angive det forventede ankomsttidspunkt, og tryk derefter på tasten ENT. Brug 24-timers ur. 11. Tryk på for at åbne side 4 i menuen NAV STATUS. [CARGO TYPE & CREW] CREW: 0 TYPE NO: 00 **** TYPE DETAIL**** NOT AVAILABLE Menuen NAV STATUS, side 4 (skærm til indtastning af godstype og besætning) 12. CREW er markeret. Tryk på tasten ENT. 13. Brug piletastaturet til at indtaste antal besætningsmedlemmer (interval: ), og tryk derefter på tasten ENT. 14. TYPE NO. er markeret. Tryk på tasten ENT. 15. Brug piletastaturet til at vælge fartøjstype ved hjælp af tabellen på næste side, og tryk derefter på tasten ENT. Bemærkning 1: Du kan kun indtaste det andet ciffer af fartøjsklassen her. Det første ciffer indtases i menuen INITIAL SETTINGS under installationen. Bemærkning 2: Når "Tanker" er valgt, og navigationsstatus er "Moored", skifter sendeeffekten automatisk til 1 W, når SOG er under 3 knob. Hvis ovennævnte situation er aktuel, og SOG bliver højere end 3 knob, vises pop up-meddelelsen "CHANGE NAV STATUS?", og der lyder et bip (pop upmeddelelsen "TX POWER CHANGED" vises også for at angive, at sendeeffekten er ændret). Tryk på en vilkårlig tast, eller reducer SOG til under 3 knob for at slette pop op-meddelelsen. 1-9

20 1. BETJENING 10 FUTURE USE ALL SHIPS OF THIS TYPE 60 PASSENGER SHIPS ALL SHIPS OF THIS TYPE 11 FUTURE USE CARRYING DG, HS, OR MP(A) 61 PASSENGER SHIPS CARRYING DG, HS, OR MP(A) 12 FUTURE USE CARRYING DG, HS, OR MP(B) 62 PASSENGER SHIPS CARRYING DG, HS, OR MP(B) 13 FUTURE USE CARRYING DG, HS, OR MP(C) 63 PASSENGER SHIPS CARRYING DG, HS, OR MP(C) 14 FUTURE USE CARRYING DG, HS, OR MP(D) 64 PASSENGER SHIPS CARRYING DG, HS, OR MP(D) 15 FUTURE USE FUTURE USE 65 PASSENGER SHIPS FUTURE USE 16 FUTURE USE FUTURE USE 66 PASSENGER SHIPS FUTURE USE 17 FUTURE USE FUTURE USE 67 PASSENGER SHIPS FUTURE USE 18 FUTURE USE FUTURE USE 68 PASSENGER SHIPS FUTURE USE 19 FUTURE USE NONE 69 PASSENGER SHIPS NONE 20 WIG ALL SHIPS OF THIS TYPE 70 CARGO SHIPS ALL SHIPS OF THIS TYPE 21 WIG CARRYING DG, HS, OR MP(A) 71 CARGO SHIPS CARRYING DG, HS, OR MP(A) 22 WIG CARRYING DG, HS, OR MP(B) 72 CARGO SHIPS CARRYING DG, HS, OR MP(B) 23 WIG CARRYING DG, HS, OR MP(C) 73 CARGO SHIPS CARRYING DG, HS, OR MP(C) 24 WIG CARRYING DG, HS, OR MP(D) 74 CARGO SHIPS CARRYING DG, HS, OR MP(D) 25 WIG FUTURE USE 75 CARGO SHIPS FUTURE USE 26 WIG FUTURE USE 76 CARGO SHIPS FUTURE USE 27 WIG FUTURE USE 77 CARGO SHIPS FUTURE USE 28 WIG FUTURE USE 78 CARGO SHIPS FUTURE USE 29 WIG NONE 79 CARGO SHIPS NONE 30 FISHING 80 TANKER ALL SHIPS OF THIS TYPE 31 TOWING 81 TANKER CARRYING DG, HS, OR MP(A) 32 LENGTH OF THE TOW EXCEEDS 200M OR BREADTH EXCEEDS 25M 82 TANKER CARRYING DG, HS, OR MP(B) 33 ENGAGED IN DREDGING OR UNDERWATER OPERATIONS 83 TANKER CARRYING DG, HS, OR MP(C) 34 ENGAGED IN DIVING OPERATIONS 84 TANKER CARRYING DG, HS, OR MP(D) 35 ENGAGED IN MILITARY OPERATIONS 85 TANKER FUTURE USE 36 SAILING 86 TANKER FUTURE USE 37 PLEASURE CRAFT 87 TANKER FUTURE USE 38 FUTURE USE 88 TANKER FUTURE USE 39 FUTURE USE 89 TANKER NONE 40 HSC ALL SHIPS OF THIS TYPE 90 OTHER TYPE OF SHIP ALL SHIPS OF THIS TYPE 41 HSC CARRYING DG, HS, OR MP(A) 91 OTHER TYPE OF SHIP CARRYING DG, HS, OR MP(A) 42 HSC CARRYING DG, HS, OR MP(B) 92 OTHER TYPE OF SHIP CARRYING DG, HS, OR MP(B) 43 HSC CARRYING DG, HS, OR MP(C) 93 OTHER TYPE OF SHIP CARRYING DG, HS, OR MP(C) 44 HSC CARRYING DG, HS, OR MP(D) 94 OTHER TYPE OF SHIP CARRYING DG, HS, OR MP(D) 45 HSC FUTURE USE 95 OTHER TYPE OF SHIP FUTURE USE 46 HSC FUTURE USE 96 OTHER TYPE OF SHIP FUTURE USE 47 HSC FUTURE USE 97 OTHER TYPE OF SHIP FUTURE USE 48 HSC FUTURE USE 98 OTHER TYPE OF SHIP FUTURE USE 49 HSC NONE 99 OTHER TYPE OF SHIP NONE 50 PILOT 51 SEARCH AND RESCUE VESSELS 52 TUGS 53 PORT TENDERS 54 VESSELS WITH ANTI-POLL UTION FACILITIES OR EQUIPMENT 55 LAW ENFORCEMENT VESSELS 56 SPARE-FOR ASSIGNMENTS TO LOCAL VESSELS 57 SPARE-FOR ASSIGNMENTS TO LOCAL VESSELS 58 MEDICAL TRANSPORTS 59 SHIPS ACCORDING TO RESOLUTION NO 18 WIG:Wing in ground HSC:High speed craft DG: Dangerous goods HS: Harmful substances MP: Marine pollutants 0-9: Undefined 16. Tryk på for at åbne side 5 i menuen NAV STATUS. [DRAUGHT] DRAUGHT: 00.0 m Menuen NAV STATUS, side 5 (skærm til indtastning af dybgang) 17. Tryk på tasten ENT. 18. Brug piletastaturet til at indtaste skibets dybgang (interval: 0-25,5 (m)), og tryk derefter på tasten ENT. 19. Tryk på tasten DISP for at lukke menuen. 1-10

21 1.6 Angivelse af CPA/TCPA 1. BETJENING Angiver områder for CPA (Closest Point of Approach) og TCPA (Time to Closest Point of Approach), inden for hvilke du ønsker at blive advaret om AISmål, der er i nærheden af eget skib. Når et skibs CPA og TCPA er lavere end det angivne område, lyder en summer (hvis den er aktiv), og meddelelsen COLLISION ALARM vises. 1. Tryk på tasten MENU for at åbne hovedmenuen. 2. Brug eller til at vælge USER SETTINGS, og tryk derefter på tasten ENT. 3. Brug eller til at vælge CPA/TCPA ALARM, og tryk derefter på tasten ENT. [CPA/TCPA ALARM] CPA : 6.00 nm TCPA : 60 min ALARM MODE : ON ALARM BUZZER: ON QUIT[MENU] Undermenuen CPA/TCPA ALARM 4. CPA er markeret. Tryk på tasten ENT. 5. Brug piletastaturet til at indtaste CPA (interval: 0-6,00 sm), og tryk derefter på tasten ENT. 6. TCPA er markeret. Tryk på tasten ENT. 7. Brug piletastaturet til at indtaste TCPA (interval: 0-60 min.), og tryk derefter på tasten ENT. 8. ALARM MODE er markeret. Tryk på tasten ENT. 9. Vælg ON for at aktivere CPA/TCPA-alarmfunktionen eller OFF for at deaktivere den. Tryk på tasten ENT. 10. ALARM BUZZER er markeret. Tryk på tasten ENT. 11. Vælg ON for at aktivere CPA/TCPA-lydalarmen eller OFF for at deaktivere den. Tryk på tasten ENT. 12. Tryk på tasten DISP for at lukke menuen. 1-11

22 1. BETJENING 1.7 Valg af display Tryk på tasten DISP for at vælge et display. Hver gang du trykker på tasten, ændres displayet i nedenstående rækkefølge. PLOTTER DISPLAY PLOTTER DISPLAY (se afsnit ) MÅLLISTE (se afsnit ) TARGET LIST Skift mellem disse visninger med,. DANGEROUS LIST LISTE OVER FARLIGE MÅL (se afsnit ) Når der findes et farligt mål, får listen over farlige mål førsteprioritet. OWN STATIC DATA 1 OWN STATIC DATA 2 OWN STATIC DATA 3 OWN STATIC DATA 4 OWN STATIC DATA 5 SKIBETS STATISKE DATA Skift mellem disse visninger med. (se afsnit ) OWN DYNAMIC DATA SKIBETS DYNAMISKE DATA (se afsnit ) ALARM STATUS VISNING AF ALARMSTATUS (se afsnit 2.5.) Rækkefølge for valg af display 1-12

23 1. BETJENING Plotterdisplay Plotterdisplayet, som automatisk vises ved opstart, viser afstanden til AISudstyrede skibe og deres kurs inden for det aktuelle område. Eget skibs position og kurs vises også. Valgt mål (cirklen er udfyldt med sort) Mål (ikke-udfyldt cirkel) Mærke for egen skibskurs Mistet mål [FURUNO] HDG: 111 SOG: 10kt COG: 111 n CPA: 6.19 m TCPA: 12'59 INTRD: 1 Visningsområde n RNG: 6 DETAIL:[ENT] m Målnavn Kurs Beholden fart Beholden kurs CPA TCPA Antal farlige mål Data for valgt mål Farligt mål (mål med lavere CPA- og TCPA-værdi end alarmindstillingerne for CPA og TCPA.) Plotterdisplay En målmarkør (ikke-udfyldt cirkel med vektor) angiver tilstedeværelsen af et AIS-udstyret fartøj med en bestemt position og kurs. Se næste afsnit, hvis du vil vide mere om et fartøjs data. Betjening på plotterdisplayet 1. Tryk på tasten DISP for at få vist plotterdisplayet. 2. Tryk på eller for at vælge området. De tilgængelige områder er (i sm) 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1,5, 3, 6, 12 og Se afsnit for at finde data for et mål. Bemærkning 1: Et mål erklæres som tabt under de betingelser, der fremgår af tabellen nedenfor. Et mål slettes fra skærmen 6 minutter og 40 sekunder efter, det er erklæret som tabt. Skibets navigationsstatus Mål erklæres som tabt efter Skib, der er opankret eller ligger ved kaj, og ikke bevæger 10 min. sig hurtigere end 3 knob Skib, der er opankret eller ligger ved kaj, og bevæger sig 50 sek. hurtigere end 3 knob Hastighed på 0-14 knob 50 sek. Hastighed på 0-14 knob med kursændring 50 sek. Hastighed på knob 25 sek. Hastighed på knob med kursændring 25 sek. Hastighed højere end 23 knob 7 sek. Hastighed højere end 23 knob med kursændring 7 sek. Bemærkning 2: Når et måls CPA og TCPA er lavere end angivet i afsnit 1.6, blinker målet, og lydalarmen går i gang (hvis den er aktiv). Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe blinkene og afbryde lydalarmen. Foretag de nødvendige foranstaltninger for at undgå kollision. Bemærkning 3: "DNGR" (DANGER) vises i slutningen af feltet HDG, når CPAog TCPA-værdierne for et mål er lavere end 1-13

24 1. BETJENING alarmindstillingerne for CPA og TCPA. Når et mål erklæres som tabt, vises desuden meddelelsen "LOST" i slutningen af feltet HDG Målliste (visning af måldata) 1. Tryk på tasten DISP på plotterdisplayet for at åbne TARGET LIST, som indeholder en liste over de AIS-mål, der er registreret af FA-150. Målnavn samt afstand og pejling (fra nord) fra eget skib til mål [TARGET LIST] n NAME RNG( m) BRG( ) FURUNO VOYAGE QUEST SEADOG INTREP / 10 [ ] DTL[ENT] DNG[ ] Måltypesymboler Intet: Skib : Basestation : SAR : AtoN Målliste Tryk på for at skifte til DANGEROUS LIST. (Se afsnit ) Bemærkning 1: Hvis listen over farlige mål vises, skal du trykke på for at skifte til mållisten. Bemærkning 2: Hvis der ikke findes data for det valgte mål, vises meddelelsen NO SEL. Tryk på en vilkårlig tast for at gå tilbage Bemærkning 3: Målene sorteres automatisk efter afstand (fra nærmeste til fjerneste), hvis der ikke er trykket på en tast i 30 sekunder. Målrækkefølgen opdateres derefter hvert 5. sekund. Bemærkning 4: Afstanden og pejlingen opdateres, når indstillingen AUTO SORT i INITIAL SETTINGS er OFF, men målrækkefølgen opdateres ikke. For at gøre dette skal du trykke på, hvorefter målene sorteres efter afstand. Meddelelsen "NOW SORTING" vises, mens målene sorteres. Bemærkning 5: Du kan også markere et mål direkte på plotterdisplayet. Tryk på eller for at male cirklen om et ønsket mål sort, og tryk derefter på tasten ENT. Målene kan sorteres efter afstand: Tryk på for at sortere målene i rækkefølge fra nærmeste til fjerneste. Tryk på for at sortere dem fra fjerneste til nærmeste. Displayet vil se ud som skærmen øverst på næste side. Gå til trin 3 nedenfor, hvis du vil se andre måldata. 2. Brug eller til at vælge det mål, du vil se data for, og tryk derefter på tasten ENT. Displayet vil derefter se ud som et af de skærmbilleder, der vises på de næste sider, alt efter måltype. 3. Brug eller til at rulle displayet for at få vist andre data. 1-14

25 1. BETJENING Måldatadisplay, mobilklasse A [DETAILS SHIP] 1/6 MMSI [A] : NAME : FURUNO CALL SIGN : ZL6DEF1 IMO No. : CPA : 0.02 nm TCPA : 0'17" MMSI-nr. Navn Kaldesignal IMO-nr. CPA TCPA "DNGR" (DANGER) vises (i omvendt video), når målets CPA og TCPA er lavere end CPA/TCPA-indstillingen. "LOST" vises (i omvendt video), når signalet fra et mål er tabt. Seks minutter og 40 sekunder efter tabet af et signal, slettes data for målet. [DETAILS SHIP] 2/6 MMSI [A]: LAT : 'N LON : 'E S/C : 17.8 kt/ HDG : 278 PA: H R/B : nm/351.5 ROT : R 0.1 /min MMSI-nr. Breddegrad Længdegrad Hastighed over jorden, kurs over jorden Retning, positionens nøjagtighed (H: Høj, L: Lav) Afstand og pejling fra eget skib Vendehastighed (L: Venstre, R: Højre) [DETAILS SHIP] 3/6 MMSI [A] : MMSI-nr. A B C D A : 100 m B : 23 m C : 6 m D : 6 m LENGTH: 123 m BEAM : 12 m Afstand fra bov til GPS-antennens position Afstand fra agterstævn til GPS-antennens position Afstand fra bagbord til GPS-antennens position Afstand fra styrbord til GPS-antennens position Skibets længde Skibets stråle [DETAILS SHIP] 4/6 MMSI [A] : TYPE OF SHIP : 25 ****TYPE DETAIL**** CARGO SHIPS ALL SHIPS OF THIS TYPE MMSI-nr. Typenummer Typebeskrivelse [DETAILS SHIP] 5/6 MMSI [A] : NAV STATUS : 0 ****STATUS DETAIL**** UNDER WAY USING ENGINE MMSI-nr. Navigationsstatusnummer Navigationsstatusbeskrivelse [DETAILS SHIP] 6/6 MMSI [A]: DESTINATION TOKYO DATE: 05/MAY TIME: 23:42 MMSI-nr. Destination Ankomstdato til destination Forventet ankomsttid Måldatadisplay, mobilklasse A 1-15

26 1. BETJENING Måldatadisplay, mobilklasse B [DETAILS SHIP] 1/4 MMSI [B]: NAME : FURUNO CPA TCPA : 0.02 nm : 0'17" MMSI-nr. Navn CPA TCPA "DNGR" (DANGER) vises (i omvendt video), når målets CPA og TCPA er lavere end CPA/TCPA-indstillingen. "LOST" vises (i omvendt video), når signalet fra et mål er tabt. Seks minutter og 40 sekunder efter tabet af et signal, slettes data for målet. [DETAILS SHIP] 2/4 MMSI [B]: LAT : 'N LON : 'E S/C : 17.8 kt/ HDG : 278 PA: H R/B : nm/351.5 MMSI-nr. Breddegrad Længdegrad Hastighed over jorden, kurs over jorden Retning, positionens nøjagtighed (H: Høj, L: Lav) Afstand og pejling fra eget skib [DETAILS SHIP] 3/4 MMSI [B] : MMSI-nr. A B C D A : 100 m B : 23 m C : 6 m D : 6 m LENGTH: 123 m BEAM : 12 m Afstand fra bov til GPS-antennens position Afstand fra agterstævn til GPS-antennens position Afstand fra bagbord til GPS-antennens position Afstand fra styrbord til GPS-antennens position Skibets længde Skibets stråle [DETAILS SHIP] 4/4 MMSI [B] : TYPE OF SHIP : 25 ****TYPE DETAIL**** CARGO SHIPS ALL SHIPS OF THIS TYPE MMSI-nr. Typenummer Typebeskrivelse Måldatadisplay, mobilklasse B 1-16

27 1. BETJENING Måldatadisplay, basestation "DNGR" (DANGER) vises (i omvendt video), når målets CPA og TCPA er lavere end CPA/TCPA-indstillingen. "LOST" vises (i omvendt video), når signalet fra et mål er tabt. Seks minutter og 40 sekunder efter tabet af et signal, slettes data for målet. [DETAILS BS] 1/1 MMSI : CPA : 0.02 nm TCPA : 0'17" LAT : 'N LON : 'E PA : H R/B : nm/351.5 MMSI-nr. CPA TCPA Breddegrad Længdegrad Positionens nøjagtighed (H: Høj, L: Lav) Afstand og pejling fra eget skib Måldatadisplay, basestation Måldatadisplay, SAR (Search and Rescue) [DETAILS SAR] 1/2 MMSI : CPA : 0.02 nm TCPA : 0'17" MMSI-nr. CPA TCPA "DNGR" (DANGER) vises (i omvendt video), når målets CPA og TCPA er lavere end CPA/TCPA-indstillingen. "LOST" vises (i omvendt video), når signalet fra et mål er tabt. Seks minutter og 40 sekunder efter tabet af et signal, slettes data for målet. [DETAILS SAR] 2/2 MMSI : LAT: 'N LON: 'E ALT: 1800 m S/C: 17.8 kt/ PA: H R/B: nm/351.5 MMSI-nr. Breddegrad Længdegrad Højde Hastighed over jorden, kurs over jorden Retning, positionens nøjagtighed (H: Høj, L: Lav) Afstand og pejling fra eget skib 1-17

28 1. BETJENING Måldatadisplay, AtoN (Aid to Navigation) [DETAILS AtoN] 1/4 MMSI : NAME : FURUNO CPA : 0.02 nm TCPA : 0'17" MMSI-nr. Navn CPA TCPA "DNGR" (DANGER) vises (i omvendt video), når målets CPA og TCPA er lavere end CPA/TCPA-indstillingen. "LOST" vises (i omvendt video), når signalet fra et mål er tabt. Seks minutter og 40 sekunder efter tabet af et signal, slettes data for målet. [DETAILS AtoN] 2/4 MMSI : LAT : 'N LON : 'E PA : H R/B : nm/351.5 PI : ON POSITION MMSI-nr. Breddegrad Længdegrad Positionens nøjagtighed (H: Høj, L: Lav) Afstand og pejling fra eget skib Off Position eller On Position [DETAILS AtoN] 3/4 MMSI : MMSI-nr. A B C D A : 100 m B : 23 m C : 6 m D : 6 m LENGTH: 123 m BEAM : 12 m Afstand fra bov til GPS-antennens position Afstand fra agterstævn til GPS-antennens position Afstand fra bagbord til GPS-antennens position Afstand fra styrbord til GPS-antennens position Skibets længde Skibets stråle [DETAILS AtoN] 4/4 MMSI : VIRTUAL AtoN TYPE OF AtoN: 20 ****TYPE OF DETAIL**** CARDINAL MARK N MMSI-nr. AtoN-eksistens (virkelig eller virtuel) AtoN-type (se næste side) Beskrivelse af AtoN 1-18

29 1. BETJENING Tabellen nedenfor viser alle de AtoN-koder, som kan optræde på AtoNmåldatadisplayet. AtoN-navnet, som vises på AtoN-måldisplayet, vises med store bogstaver. A- til N-kode og beskrivelse Kode Beskrivelse 0 STANDARD, TYPE AF A TIL N ER IKKE ANGIVET 1 REFERENCE POINT 2 RACON 3 OFF SHORE STRUCTURE 4 SPARE 5 LIGHT, WITHOUT SECTORS 6 LIGHT, WITH SECTORS 7 LEADING LIGHT FRONT 8 LEADING LIGHT REAR 9 BEACON, CARDINAL N 10 BEACON, CARDINAL E 11 BEACON, CARDINAL S 12 BEACON, CARDINAL W 13 BEACON, PORT HAND 14 BEACON, STARBOARD HAND 15 BEACON, PREFERRED CHANNEL PORT HAND 16 BEACON, PREFERRED CHANNEL STARBOARD HAND 17 BEACON, ISOLATED DANGER 18 BEACON, SAFE WATER 19 BEACON, SPECIAL MARK 20 CARDINAL MARK N 21 CARDINAL MARK E 22 CARDINAL MARK S 23 CARDINAL MARK W 24 PORT HAND MARK 25 STARBOARD HAND MARK 26 PREFERRED CHANNEL PORT HAND 27 PREFERRED CHANNEL STARBOARD HAND 28 ISOLATED DANGER 29 SAFE WATER 30 SPECIAL MARK 31 LIGHT VESSEL / LANBY 1-19

30 1. BETJENING Liste over farlige mål Du kan nemt finde farlige skibe med en CPA- og TCPA-værdi, der er lavere end alarmindstillingerne for CPA og TCPA. 1. Tryk på tasten DISP på plotterdisplayet for at få vist mållisten (se afsnit 1.7.2). Bemærkning 1: Hvis mållisten vises, skal du trykke på for at skifte til lsiten over farlige mål. Bemærkning 2: Målene sorteres automatisk efter TCPA, hvis der ikke trykkes på en tast i 30 sekunder. Målrækkefølgen opdateres derefter hvert 5. sekund. 2. Tryk på for at få vist listen over farlige mål. Målnavn, CPA og TCPA [DANGEROUS LIST] NAME CPA ( n m) TCPA FURUNO '20" EXPLOR '35" INTREP '50" VOYAGE '55" SEADOG '00" 1/ 10 [ ] DTL[ENT] RNG[ ] Tryk på for at skifte til TARGET LIST. Liste over farlige mål 3. Hvis du vil se detaljerede oplysninger om et farligt mål, skal du bruge eller til at vælge målet og derefter trykke på tasten ENT. 4. Brug piletastaturet til at skifte side eller til at gå fremad, eller til at gå tilbage. Bemærkning 1: Meddelelsen "LOST" vises øverst på listen over farlige mål, når der ikke modtages et AIS-signal fra det markerede mål. Bemærkning 2: CPA og TCPA opdateres automatisk, når indstillingen AUTO SORT i INITIAL SETTINGS er OFF, men målrækkefølgen opdateres ikke. For at gøre dette skal du trykke på, hvorefter målene sorteres i rækkefølge efter TCPA. Meddelelsen "NOW SORTING" vises, mens målene sorteres Eget skibs statiske data Displayet OWN STATIC DATA viser på fem sider skibets statiske data, herunder MMSI, kaldesignal og -navn, IMO-nummer, skibstype og GPS-antennens position. Disste data skal kontrolleres en gang i løbet af rejsen eller en gang om måneden, alt efter hvad der indtræder først. Data må kun ændres efter tilladelse fra skibsføreren. 1. Tryk to gange på tasten DISP på plotterdisplayet for at skifte til "OWN STATIC DATA". Se næste side. 2. Brug piletastaturet til at få vist andre statiske data. Tryk på eller for at gå fremad, eller for at gå tilbage. Se illustrationen på næste side for at se eksempler på eget skibs statiske data. 1-20

31 1. BETJENING [OWN STATIC DATA] 1/5 NAME : FURUNO VOYAGER CALL SIGN: CAL0001 MMSI : IMO No. : Navn Kaldesignal MMSI-nr. IMO-nr. [OWN STATIC DATA] 2/5 DESTINATION: TOKYO DATE: 12/DEC TIME : 10:25 Destination Forventet ankomstdato Forventet ankomsttid [OWN STATIC DATA] 3/5 DRAUGHT : 12.1 m NAV STATUS: 0 ***STATUS DETAIL*** UNDER WAY USING ENGINE Dybgang Navigationsstatusnummer Navigationsstatusbeskrivelse [OWN STATIC DATA] 4/5 CPA : 1.50 nm TCPA : 10 min ANT POS INT EXT LENGTH A : 75 m 77 m LENGTH B : 20 m 18 m LENGTH C : 15 m 18 m LENGTH D : 15 m 12 m CPA (forudindstillet værdi) TCPA (forudindstillet værdi) INT: Intern GPS, EXT: Ekstern GPS Afstand fra bov til GPS-antennens position Afstand fra agterstævn til GPS-antennens position Afstand fra bagbord til GPS-antennens position Afstand fra styrbord til GPS-antennens position [OWN STATIC DATA] 5/5 CREW : 12 TYPE OF SHIP: 36 CLASS : A ****TYPE DETAIL**** SAILING Antal besætningsmedlemmer Skibstype Skibsklasse Typeoplysninger Visninger af OWN STATIC DATA 1-21

32 1. BETJENING Visning af skibets dynamiske data Visningen OWN DYNAMIC DATA viser dit skibs dynamiske data, herunder klokkeslæt, dato, skibets position, kurs over jorden (COG), hastighed over jorden (SOG), venderadius (ROT) og kurs. Den vagthavende officer skal jævnligt kontrollere position, hastighed over jorden og sensoroplysninger. Tryk tre gange på tasten DISP på plotterdisplayet for at skifte til visningen "OWN STATIC DATA". Dato, Klokkeslæt Breddegrad Længdegrad Speed over ground Kurs over jorden, retning Vendehastighed Positionens nøjagtighed (H: Høj, L: Lav), RAIM-status (USE eller UNUSE) [OWN DYNAMIC DATA] 01/MAY/ :24:55 LAT : ' N LON : ' E SOG : 8.1 kt INT GPS COG: HDG:118 ROT: R10.3 /min* PA: H RAIM: USE Antenneikon blinker ved transmission GPS-modtager i brug INT GPS: Intern GPS INT DGPS: Intern DGPS EXT GPS: Ekstern GPS EXT DGPS: Ekstern DGPS NO FIX: Ingen positionsbestemmelse * = Hvis der ikke er tilsluttet nogen ROT-enhed, og HDG-oplysningerne fås fra et gyrokompas osv., vises følgende: Vendehastigheden er mindre end 10 /min.: 0.0 Vendehastigheden er 10 /min. mod højre eller højere: R>10 Vendehastigheden er 10 /min. mod venstre eller højere: L>10 Visning af OWN DYNAMIC DATA Visning af alarmstatus Alarmstatusdisplayet viser dato og klokkeslæt for aktiveringen af alarmen. Se afsnit 2.5 for at få yderligere oplysninger. 1-22

33 1. BETJENING 1.8 Meddelelser Du kan sende og modtage meddelelser via VHF-linket til en angivet destination (MMSI) eller til alle skibe i området. Der kan sendes meddelelser for at advare om en navigationsrisiko, f.eks. et observeret isbjerg. Der kan også sendes rutinemeddelelser. Korte sikkerhedsrelaterede meddelelser er kun en yderligere metode til at sende sikkerhedsoplysninger. De erstatter ikke GMDSS' krav. Når en meddelelse modtages, høres et bip, og angivelsen "MESSAGE" vises. Meddelelsens indhold kan ses i den modtagne meddelelseslog Afsendelse af en meddelelse 1. Tryk på tasten MENU for at åbne hovedmenuen. 2. Brug eller til at vælge MSG, og tryk derefter på tasten ENT. [MSG] CREATE MSG TX LOG RX LOG Undermenuen MSG 3. CREATE MSG er markeret. Tryk på tasten ENT. [CREATE MSG] SET MSG TYPE SET MSG SEND MSG 4. SET MSG TYPE er markeret. Tryk på tasten ENT. Undermenuen CREATE MSG [SET MSG TYPE] ADRS TYPE: BROAD CAST MMSI : MSG TYPE : NORMAL CHANNEL: ALTERNATE MMS Undermenuen SET MSG TYPE 1-23

34 1. BETJENING 5. ADRS TYPE er markeret. Tryk på tasten ENT. BROAD CAST ADRS CAST 6. Vælg ADRS CAST for at sende en meddelelse til et bestemt AIS-udstyret skib eller BROAD CAST for at sende en meddelelse til alle AIS-udstyrede skibe inden for sendeafstand. Tryk på tasten ENT. 7. Gå til trin 8 for BROAD CAST. "MMSI" er markeret for ADRS CAST. Tryk på tasten ENT, brug piletasterne til at angive MMSI-nummeret for det fartøj, der skal modtage meddelelsen, og tryk derefter på tasten ENT. 8. MSG TYPE er markeret. Tryk på tasten ENT. SAFETY NORMAL 9. Vælg meddelelsestype: NORMAL (alle meddelelser bortset fra sikkerhedsmeddelelser) eller SAFETY (vigtige advarsler om navigation eller vejrmæssige forhold). Tryk på tasten ENT. 10. CHANNEL er markeret. Tryk på tasten ENT. ALTERNATE BOTH A & B A B 11. Vælg den kanal, som meddelelsen skal sendes på. 12. Tryk på tasten ENT. 13. Tryk på tasten MENU for at vende tilbage til undermenuen CREATE MSG. 14. Vælg SET MSG, og tryk på tasten ENT. [SET MSG] *: Antal tegn til rådighed med hver meddelelsestype er følgende: Meddelelsen NORMAL med BROAD-CAST : 156 tegn Meddelelsen NORMAL med ADDRESS-CAST : 151 tegn Meddelelsen SAFETY med BROAD-CAST : 161 tegn Meddelelsen SAFETY med ADDRESS-CAST : 156 tegn 01(151)* [DIM]HOLD:CLEAR Antal tegn brugt/til rådighed Skærmen SET MSG 15. Brug piletasterne til at angive meddelelsen. Brug eller til at vælge tegn. Brug eller til at flytte markøren. 16. Tryk på tasten ENT for at vende tilbage til undermenuen CREATE MSG. SEND MESSAGE. ARE YOU SURE? 17. Vælg SEND MSG, og tryk derefter på tasten YES NO ENT. Prompten til højre vises. 18. Tryk på for at vælge YES, og tryk derefter på tasten ENT for at sende meddelelsen. 1-24

35 1. BETJENING Skærmen viser meddelelsesstatus på følgende måde: AIS-statusmeddelelser og deres betydning Meddelelse NOW SENDING. SEND MESSAGE COMPLETE. PRESS ANY KEY SEND MESSAGE UNSUCCESSFUL. PRESS ANY KEY SEND MESSAGE UNSUCCESSFUL. MMSI: XXXXXXXXX PRESS ANY KEY NOW WAITING RESPONSE. PRESS ANY KEY Betydning Meddelelsen afsendes. Meddelelsen er sendt (MMSI vises desuden, hvis der er tale om en adresseret meddelelse). Meddelelsen kunne ikke sendes. Meddelelsen blev sendt, men der blev ikke modtaget svar fra modtageren af meddelelsen. Du forsøgte at sende en meddelelse, mens transponderen ventede på at modtage bekræftelse (lykkedes eller mislykkedes) for den første afsendte meddelelse. Når der modtages en bekræftelse, afsendes den næste meddelelse i rækken Modtagelse af meddelelser Sådan får du vist en modtaget meddelelse Når en meddelelse modtages, vises nedenstående vindue i displayet. Følg nedenstående procedure for at få vist indholdet i meddelelsen. MESSAGE! PRESS ANY KEY Vindue med besked om modtaget meddelelse 1. Tryk på en vilkårlig tast for at slette vinduet om modtaget meddelelse. 2. Tryk på tasten MENU for at få vist hovedmenuen. 3. Vælg MSG, og tryk derefter på tasten ENT. 4. Vælg RX LOG, og tryk derefter på tasten ENT. Dato og klokkeslæt for modtagelse af meddelelse ("NEW" vises for ulæst meddelelse) [RX LOG] 03/MAY 13:25 NEW FR : N-ABM 28/MAR 03:43 FR: S-ABM 22/MAR 18:00 FR: N-ABM 1/3[ ] MSG[ENT] QUIT[MENU] MMSI for afsender, meddelelsestype N-ABM: Normal, adresseret binært S-ABM: Sikkerhed, adresseret binært N-BBM: Normal, sendt binært S-BBM: Sikkerhed, sendt binært Log for modtaget meddelelse 1-25

36 1. BETJENING 5. Hvis du vil se indholdet i en ulæst meddelelse, skal du bruge piletastaturet til at vælge meddelelsen og derefter trykke på tasten ENT. Nedenfor vises et eksempel på en modtaget meddelelse. [RX LOG] I HAVE CHANGED MY COURSE TO 350 DEGREE. QUIT[MENU] Eksempel på modtaget meddelelse 6. Tryk på tasten DISP for at lukke loggen. Visning af modtagne meddelelser i et vindue Du kan få vist indgående meddelelser i et vindue på følgende måde: 1. Tryk på tasten MENU for at åbne menuen. 2. Brug piletastaturet til at vælge USER SETTINGS, og tryk derefter på tasten ENT. [USER SETTINGS] KEY BEEP : ON ALARM BUZZER : ON DISP RCVD MSG : ALL RCVD MSG BUZZ: ON LR MODE : AUTO AUTO SORT : ON CPA/TCPA ALARM Undermenuen USER SETTINGS 3. Brug piletastaturet til at vælge DISP RCVD MSG, og tryk derefter på tasten ENT. ALL ABM OFF 4. Brug piletastaturet til at vælge, hvilken kategori af modtagne meddelelser der skal vises automatisk, og tryk derefter på tasten ENT. ALL: Viser alle meddelelser, når de er modtaget ABM: Viser kun adresserede binære meddelelser, når de er modtaget OFF: Deaktiverer automatisk visning af indgående meddelelser 5. Tryk på tasten DISP for at lukke menuen. 1-26

37 1. BETJENING Meddelelseslog FA-150 gemmer hhv. de sidste 20 afsendte og modtagne meddelelser i hver sin meddelelseslog. Når en log er fuld, slettes den ældste meddelelse i loggen automatisk for at gøre plads til den nyeste. Gør følgende for at få vist en meddelelseslog: 1. Tryk på tasten MENU for at åbne menuen. 2. Vælg MSG, og tryk derefter på tasten ENT. 3. Vælg TX LOG eller RX LOG efter behov, og tryk derefter på tasten ENT. Nedenfor vises et eksempel på Tx-loggen. Se afsnit for at få vist Rxloggen. Dato og klokkeslæt for afsendelse af meddelelse, meddelelsesstatus OK: Meddelelsen blev afsendt FAIL: Meddelelsen kunne ikke sendes [TX LOG] 31/APR 13:25 OK TO: N-ABM 27/MAR 03:43 TO: S-ABM 19/MAR 18:00 TO: N-ABM 1/20[ ] MSG[ENT] QUIT[MENU] MMSI for modtager, meddelelsestype N-ABM: Normal, adresseret binært S-ABM: Sikkerhed, adresseret binært N-BBM: Normal, sendt binært S-BBM: Sikkerhed, sendt binært Log for afsendt meddelelse 4. Hvis du vil se indholdet i en meddelelse, skal du vælge den med eller og derefter trykke på tasten ENT. Nedenfor vises et eksempel på en sendt meddelelse. Se afsnit for at få vist et eksempel på en modtaget meddelelse. [TX LOG] CHANGE YOUR COURSE TO 350 DEGREE. QUIT[MENU] Eksempel på en sendt meddelelse 5. Tryk på tasten DISP for at lukke loggen. 1-27

38 1. BETJENING 1.9 Lokale driftskanaler AIS fungerer primært på to særlige VHF-kanaler, CH 2087 og CH2088. Når disse kanaler ikke er tilgængelige lokalt, kan AIS-systemet automatisk skifte til angivne alternative kanaler ved hjælp af en meddelelse fra en kyststation. Hvis der ikke findes nogen kystbaseret søområde A1-station med AIS eller GMDSS, skal AIS-systemet betjenes manuelt som vist i afsnit Et lokalt driftsområde angives ved hjælp af nedenstående procedure. De seneste otte områder lagres. Automatisk indstilling af VHF DSC (kanal 70) fra kystbaseret AIS Automatisk indstilling via AIS-meddelelse fra kystbaseret AIS Indstilling via et system om bord, f.eks. ECDIS Manuel indstilling Standardområdet er følgende: Sendeeffekt: 12,5 W Kanalnr. 2087, 2088 Frekvensbåndbredde: 25 khz Tx/Rx-mode: Tx/Rx Visning af kanaler, Tx-effekt Gør følgende for at få vist de aktuelle kanaler. 1. Tryk på tasten MENU for at åbne menuen. 2. Vælg CHANNEL SETTINGS, og tryk derefter på tasten ENT. [CHANNEL SETTINGS] VIEW CHANNEL EDIT CHANNEL QUIT[MENU] Menuen CHANNEL SETTINGS 3. Vælg VIEW CHANNEL, og tryk derefter på tasten ENT. Strøm Kanal [VIEW CHANNEL] POWER : 12.5W CHANNEL NO. CH-A: 2087 CH-B: 2088 QUIT[MENU] Visningen VIEW CHANNEL 4. Tryk på tasten DISP for at lukke visningen. 1-28

39 1. BETJENING Visning og redigering af status for lokale driftsområder Du kan få vist status for de lokale driftsområder, der aktuelt er lagret i udstyret. Der kan være registreret ni ud af en vilkårlig kombination af AIS-meddelelser fra kystbaserede AIS-systemer, DSC-meddelelser, manuelle indstillinger og kommandoer fra ECDIS eller en pc, og én vil være HIGH SEA. Om registrering af områder AIS- og DSC-meddelelser, der er registreret inden for de seneste to timer, kan ikke redigeres. Et element, der er mærket med HIGH SEA, kan ikke registreres ("HIGH SEA" er data, der anvendes til internationale farvande, som ikke kontrolleres af kystbaserede AIS-systemer). Hvis to områder overlapper hinanden, slettes de ældste data. Data, der er ældre end fem uger, slettes. Områdedata slettes, når de befinder sig mere end 500 sm fra det område, som de blev registreret for. 1. Tryk på tasten MENU for at åbne menuen. 2. Vælg CHANNEL SETTINGS, og tryk derefter på tasten ENT. 3. Vælg EDIT CHANNEL, og tryk derefter på tasten ENT. [EDIT CHANNEL] SELECT NO. : 0 TIME - -/ : - -: - - FROM MMSI: TYPE: MANUAL QUIT [MENU] EDIT[ENT] Undermenuen EDIT CHANNEL, side 1 SELECT NO.: Filnummer 0-9. Vises i rækkefølge efter afstanden fra eget skib, fra nærmeste til fjerneste. TIME: MMSI: TYPE: Data og klokkeslæt for, hvornår udstyret blev kontrolleret af en ekstern instans. MMSI, der kontrolleres af DSC eller kystbaseret AIS. Ellers vises streger eller "EMPTY" (ingen data). Hvordan kanalen er kontrolleret: AIS, AIS-meddelelse; HIGH SEA (for referenceindstilling) PI, ECDIS eller PC; DSC, DSC, MANUAL, manuel kontrol Bemærk! MMSI og TYPE skal være indstillet til andet end "HIGH SEA", hvis de skal redigeres. 4. Brug eller til at vælge det ønskede filnummer fra SELECT NO. 1-29

40 1. BETJENING Tryk på tasten ENT for at få vist detaljer. [EDIT CHANNEL] 1/2 FROM MMSI: _ POWER : 12.5W CH NO. CH-A: 2087 CH-B: 2088 MODE CH-A: TX/RX CH-B: TX/RX ZONE: 1nm Undermenuen EDIT CHANNEL, side 1 6. POWER er markeret. Tryk på tasten ENT for at få vist indstillinger for kanaleffekten. 2W 12.5W 7. Brug eller til at vælge den ønskede effekt, og tryk derefter på tasten ENT. 8. CH NO. CH-A er markeret. Tryk på tasten ENT. 9. Brug piletastaturet til at vælge det ønskede kanalnummer for CH-A, og tryk derefter på tasten ENT. 10. CH NO. CH-B er markeret. Tryk på tasten ENT. 11. Brug piletastaturet til at vælge det ønskede kanalnummer for CH-B, og tryk derefter på tasten ENT. 12. MODE CH-A er markeret. Tryk på tasten ENT. TX/RX RX UNUSED 13. Brug piletastaturet til at vælge den ønskede mode for CH-A, og tryk derefter på tasten ENT. Mode CH-A TX/RX TX/RX RX RX RX UNUSED CH-B TX/RX RX TX/RX RX UNUSED RX 14. MODE CH-B er markeret. Tryk på tasten ENT. 15. Brug piletastaturet til at vælge den ønskede mode for CH-B, og tryk derefter på tasten ENT. 16. ZONE er markeret. Tryk på tasten ENT. 17. Indtast afstand for zonen, og tryk derefter på tasten ENT (indstillingsintervallet er 1-8 (sm)). 18. Brug eller til at få vist side 2 af undermenuen [EDIT CHANNEL]. [EDIT CHANNEL] 2/2 CH AREA RIGHT TOP LAT: 'N LON: 'E LEFT BOTTOM LAT: 'N LON: 'E Undermenuen EDIT CHANNEL, side 2

41 1. BETJENING 19. LAT for RIGHT TOP er markeret. Tryk på tasten ENT. Brug piletastaturet til at indtaste breddegraden for øverste højre position (nordøstlige punkt) af AIS-driftsområdet, og tryk derefter på tasten ENT. 20. LON for RIGHT TOP er markeret. Tryk på tasten ENT. Brug piletastaturet til at indtaste længdegraden for øverste højre position (nordøstlige punkt) af AIS-driftsområdet, og tryk derefter på tasten ENT. 21. LAT for LEFT BOTTOM er markeret. Tryk på tasten ENT. Brug piletastaturet til at indtaste breddegraden for nederste venstre position (sydvestlige punkt) af AIS-driftsområdet, og tryk derefter på tasten ENT. 22. LON for LEFT BOTTOM er markeret. Tryk på tasten ENT. Brug piletastaturet til at indtaste længdegraden for nederste venstre position (sydvestlige punkt) af AIS-driftsområdet, og tryk derefter på tasten ENT. Bemærk! Det tilgængelige område er sm. Hvis området indeholder overlappende data, slettes de ældste data SM RIGHT-TOP SM ZONE 1-8 SM LEFT-BOTTOM Beskrivelse af elementerne RIGHT-TOP, LEFT-BOTTOM og ZONE 23. Tryk på tasten MENU. Prompten nedenfor vises. SAVE CHANNEL. ARE YOU SURE? YES NO 24. Tryk på for at vælge "Yes", og tryk derefter på tasten ENT. Bemærk! Hvis der vælges en anden kombination end den, der vises i tabellens trin 13, vises meddelelsen "ILLEGAL MODE WAS SELECTED PRESS ANY KEY". 25. Tryk på tasten DISP for at lukke menuen. Bemærk! Hvis der indtastes ugyldige data, vises meddelelsen "OUT OF RANGE!: OO". Tryk på en vilkårlig tast for at gå tilbage. Indtast data igen. 1-31

42 1. BETJENING 1.10 Aktivering/deaktivering af summere, tastaturlyd Du kan slå summeren for alarmer eller indgående meddelelser til eller fra. Du kan desuden slå biplyden fra for gyldige indtastninger. Bemærk, at alarmsummeren ikke relateres til en radar- eller ECDIS-alarm. 1. Tryk på tasten MENU for at åbne menuen. 2. Brug piletastaturet til at vælge USER SETTINGS, og tryk derefter på tasten ENT. [USER SETTINGS] KEY BEEP : ON ALARM BUZZER : ON DISP RCVD MSG : ALL RCVD MSG BUZZ: ON LR MODE : AUTO AUTO SORT : ON CPA/TCPA ALARM Undermenuen USER SETTINGS 3. Brug piletastaturet til at vælge KEY BEEP, ALARM BUZZER eller RCVD MSG BUZZ efter behov, og tryk derefter på tasten ENT. 4. Vælg ON eller OFF efter behov, og tryk derefter på tasten ENT. 5. Tryk på tasten DISP for at lukke menuen. 1-32

43 1.11 Mode for lang afstand 1. BETJENING Med Long Range-mode kan du indstille, hvordan du vil besvare en anmodning om eget skib-data fra en fjerntliggende station, f.eks. en Inmarsat C-station. Du kan vælge at svare automatisk eller manuelt. 1. Tryk på tasten MENU for at åbne menuen. 2. Brug piletastaturet til at vælge USER SETTINGS, og tryk derefter på tasten ENT. [USER SETTINGS] KEY BEEP : ON ALARM BUZZER : ON DISP RCVD MSG : ALL RCVD MSG BUZZ: ON LR MODE : AUTO AUTO SORT : ON CPA/TCPA ALARM Undermenuen USER SETTINGS 3. Brug piletastaturet til at vælge LR MODE, og tryk derefter på tasten ENT. AUTO MANUAL 4. Brug piletastaturet til at vælge AUTO (automatisk svar) eller MANUAL (manuelt svar) efter behov, og tryk derefter på tasten ENT. 5. Tryk på tasten DISP for at lukke menuen. Manuelt svar Ved manuelt svar vises meddelelsen nedenfor til venstre, når en anmodning om eget skib-data modtages fra en fjerntliggende station. Tryk på tasten ENT for at sende data, eller tryk på en vilkårlig anden tast end ENT for ikke at sende data. Visningen ændres i forhold til dit valg. Der anmodes om oplysninge (se tabellen på næste side) [RECEIVED LR] MMSI: NAME: FURUNO C RESPONSE? YES: [ENT] NO: OTHER Tryk på en tast [LR RESPONSE] MMSI: NAME: FURUNO C PRESS ANY KEY 1-33

44 1. BETJENING Automatisk svar Ved automatisk svar vises meddelelsen nedenfor til højre, når en anmodning om eget skib-data modtages fra en fjerntliggende station. Skibets data sendes automatisk. Tryk på tasten ENT for at slette meddelelsen. [LR RESPONSE] MMSI: NAME: FURUNO C PRESS ANY KEY Koder, der bruges i meddelelser over lange afstande Kode A B C E F I O P U W Betydning Skibsnavn, kaldesignal, IMO-nummer Dato for oprettelse af meddelelse Position Beholden kurs Beholden fart Waypoint, ETA Dybgang Skibstype, last Skibslængde, bredde, type Antal besætningsmedlemmer 1-34

45 1.12 Visning af oprindelige indstillinger 1. BETJENING Menuen INITIAL SETTINGS, som er låst med en adgangskode, indeholder oplysninger om skibets MMSI, interne og eksterne antennepositioner, skibstype og I/O-portindstillinger, der er indtastet af montøren. Du kan få vist indstillingerne i denne menu på følgende måde: 1. Tryk på tasten MENU for at åbne menuen. 2. Brug piletastaturet til at vælge INITIAL SETTINGS, og tryk derefter på tasten ENT. 3. Tryk to gange på tasten ENT. 4. Brug piletastaturet til at vælge det element, du vil se, og tryk derefter på tasten ENT. [VIEW MMSI] MMSI : IMO NO : NAME : FURUNO C. SIN : FQC3544 QUIT [MENU] [INITIAL SETTINGS] VIEW MMSI VIEW INT ANT POS. VIEW EXT ANT POS. VIEW SHIP TYPE VIEW I/O PORT QUIT [MENU] [VIEW INT ANT POS.] A B C D A: 45m B: 15m C: 8m D: 7m QUIT[MENU] [VIEW EXT ANT POS.] C D A B A: 45m B: 15m C: 8m D: 7m QUIT[MENU] [VIEW SHIP TYPE] TYPE NO : 0 ***TYPE DETAIL***** NOT AVAILABLE QUIT [MENU] Vælg den port, du vil se, og tryk på tasten [ENT]. * Vises, når det valgfri LAN-kit er installeret. [VIEW I/O PORT] VIEW COM PORT VIEW PC PORT VIEW LAN PORT* VIEW PRIORITY QUIT [MENU] Menuerne i INITIAL SETTINGS 1-35

46 1. BETJENING Denne tomme side er sat ind med vilje. 1-36

47 2. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD Undlad at åbne udstyret. Udstyret må kun åbnes af fagligt kvalificeret personale. 2.1 Vedligeholdelse Jævnlig vedligeholdelse er nødvendig for at bibeholde funktionsevnen. Der bør oprettes en månedlig vedligeholdelsesplan, der som minimum skal indeholde punkterne i tabellen nedenfor. Vedligeholdelsespunkter Stik Kabler Jordstik Punkt Jordledning Skærmenhed, transponder Kontrolsted Kontroller, at alle stik på bagpanelet af transponderen og skærmenheden er tilsluttet korrekt. Kontroller kablerne for eventuelle skader. Udskift dem, hvis de er beskadiget. Kontroller jordforbindelsen på skærmenheden og transponderen for rust. Rengør om nødvendigt. Kontroller, at jordledningen på skærmenheden og transponderen er fastgjort forsvarligt. Snavs og støv skal fjernes fra enhederne med en blød, tør klud. Tør LCD-skærmen forsigtigt af med en papirserviet og LCD-rensevæske, så skærmen ikke bliver ridset. Skidt eller saltaflejringer fjernes ved at tørre langsomt af med en papirserviet og LCD-rensevæske, så skidt og salt opløses. Skift servietten ofte, så salt eller skidt ikke ridser skærmen. Undgå at bruge opløsningsmidler, som fortynder, acetone eller benzen ved rengøring af enhederne. Disse kan fjerne maling og mærker og deformere udstyret. 2-1

48 2. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING 2.2 Udskiftning af sikring, nulstilling af afbryder Udskiftning af sikring Strømkablet til skærmenheden indeholder en 3 A-sikring, som beskytter udstyret mod overspænding, omvendt polaritet og fejl i udstyret. Kontroller, om sikringen er sprunget, hvis der ikke kan tændes for udstyret. Hvis der er sprunget en sikring, skal du forsøge at lokalisere årsagen, før du skifter sikringen. Kontakt forhandlingeren for at få vejledning, hvis sikringen går igen efter udskiftning. Reservedel Type Kodenr. Sikring FGBO-A 3A AC125V Brug korrekt sikring. ADVARSEL! Hvis der bruges en forkert sikring, kan der opstå brand, eller udstyret kan beskadiges Nulstilling af afbryder Hvis der ikke kan tændes for ydstyret, skyldes det muligvis, at knappen BREAKER på bagsiden af transponderen er blevet aktiveret. Knappen BREAKER udløses ved overspænding, omvendt polariet eller fejl i udstyret for at undgå, at systemet beskadiges. Hvis knappen udløses, skal du forsøge at lokalisere årsagen til fejlen, før du nulstiller knappen til normal drift. Afbryder BREAKER 10A VHF ANT GPS ANT PC 2-2

49 2. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING 2.3 Fejlfinding Fejlfindingstabellen nedenfor viser almindelige symptomer på problemer og metoder til at afhjælpe dem. Hvis du ikke kan genoprette normal betjening, må du aldrig forsøge at åbne udstyret. Overlad al reparation til kvalificerede teknikere. Fejlfinding Symptom Løsning Strøm Der kan ikke tændes for Kontroller, om stømstikket sidder ordentligt fast. systemet. Kontroller strømforsyningen. Afsendelse og modtagelse af meddelelser Udstyret kan ikke sende eller modtage. Kan sende, men meddelelsen sendes til en forkert modtager. Positionsdata Ingen positionsdata Kontroller, at VHF-antennekablet sidder ordentligt fast. Kontroller VHF-antennen. Prøv en anden TX-kanal, hvis der er tale om TXmeddelelser (betjeningsrækkefølge: MENU, MSG, CREATE MSG, SET MSG TYPE, CHANNEL). Kontroller, at ADRS TYPE i undermenuen SET MSG TYPE er angivet til ADRS-CAST, og at MMSI er korrekt, før du sender en meddelelse. (betjeningsrækkefølge: MENU, MSG, CREATE MSG, SET MSG TYPE, ADRS TYPE og MMSI). Undersøg GPS-antennen for skader. Kontroller GPS-antennekablet og de tilhørende stik. 2-3

50 2. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING 2.4 Diagnose FA-150 kan udføre diagnosetest for at kontrollere, om skærmenheden og transponderen fungerer korrekt Test af skærmenhed Testen af skærmenheden viser programnr. og kontrollerer ROM, RAM, LCD og knapperne. 1. Tryk på tasten MENU for at åbne hovedmenuen. 2. Brug piletastaturet til at vælge DIAGNOSTICS, og tryk derefter på tasten ENT. Til tekniker. Ikke tilgængelig for brugeren. [DIAGNOSTICS] MONITOR TEST TRANSPONDER TEST PWR ON/OFF HISTORY TX ON/OFF HISTORY MEMORY CLEAR FOR SERVICE Undermenuen DIAGNOSTIC 3. Brug piletastaturet til at vælge MONITOR TEST, og tryk derefter på tasten ENT. Testprogrammet fortsætter automatisk i nedenstående rækkefølge. XX.XX = Programmets versionsnummer [MONITOR TEST] BOOT NO.: XX.XX PROG NO.: XX.XX ROM : OK CONT :53 SDRAM: OK DIM : 4 PORT : -- PUSH KEY KEY : QUIT[MENU] 3 TIMES <LCD CHECK> ALL ON 2 SEC. ALL OFF 3 SEC. Skærmbilleder i MONITOR TEST 2-4

51 2. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING a) Det første skærmbillede i skærmtestprogramsekvensen viser programnr. b) Efter programnr. vises meddelelsen "PUSH KEY" i omvendt video. Tryk på hver tast og pil på piletastaturet én ad gangen. Navnet på den nedtrykkede tast eller pil vises ved siden af "KEY", hvis den fungerer normalt. c) Når betjeningstesten er fuldført, kontrolleres ROM, RAM og I/O-port (der kræves et særligt teststik, ellers vises "- -"). Resultatet af ROM- og RAMtesten vises med OK eller NG (No Good - virker ikke). Kontakt forhandleren for at få vejledning, hvis NG vises. d) Når elementerne i c) er kontrolleret, ændres kontrasten automatisk. Kontroller, at kontrasten ændres. e) Skærmen kontrolleres. Alle segmenter på skærmen tændes i to sekunder og slukkes i tre sekunder. Derefter skifter skærmen til sort og dernæst til hvid. f) Testen gentages. 4. Tryk tre gange på tasten MENU, når PUSH KEY vises i omvendt video, for at afslutte testen Test af transponder Transpondertesten består af to test: En hukommelsestest og en intern GPSmodtagertest. Hukommelsestest Hukommelsen kan kontrolleres for funktionsevne, og programnummeret vises på følgende måde: 1. Tryk på tasten MENU for at åbne hovedmenuen. 2. Brug piletastaturet til at vælge DIAGNOSTICS, og tryk derefter på tasten ENT. 3. Brug piletastaturet til at vælge TRANSPONDER TEST, og tryk derefter på tasten ENT. 4. Brug piletastaturet til at vælge MEMORY TEST, og tryk derefter på tasten ENT. Programnr. vises, og ROM og RAM kontrolleres. Resultatet af ROMog RAM-testen vises med OK eller NG (No Good - virker ikke). Kontakt forhandleren for at få vejledning, hvis NG vises. [MEMORY TEST] PROGRAM NO xx.xx MAIN ROM : OK MAIN RAM : OK SUB RAM : OK xx.xx: Programmets versionsnummer Visningen MEMORY TEST 5. Tryk på tasten MENU for at vende tilbage til undermenuen DIAGNOSTICS. 2-5

52 2. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING Intern GPS-test Den interne GPS-modtager kan kontrolleres for funktionsevne på følgende måde: 1. Tryk på tasten MENU for at åbne hovedmenuen. 2. Brug piletastaturet til at vælge DIAGNOSTICS, og tryk derefter på tasten ENT. 3. Brug piletastaturet til at vælge TRANSPONDER TEST, og tryk derefter på tasten ENT. 4. Brug piletastaturet til at vælge GPS TEST, og tryk derefter på tasten ENT for at starte testen. Programnr. og testresultatet vises som nedenfor. OK: Normal NG: (No Good - virker ikke). NG vises sammen med årsagen til NG: DATA BACKUP ERR: Problem med sikkerhedskopiering af data GPS COMMUNICATION ERROR: Kommunikationsfejl med den interne GPS-modtager PARAMETER BACKUP ERR: Problem med sikkerhedskopiering af parameter ROM ERROR RAM ERROR ANTENNA ERROR [GPS TEST] PROGRAM NO xxxx TEST: OK xxxx: Programmets versionsnummer Visningen GPS TEST 5. Tryk på tasten MENU for at vende tilbage til undermenuen DIAGNOSTICS. 2-6

53 2. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING Historik for tænd/sluk Loggen PWR ON/OFF HISTORY viser dato og klokkeslæt for de seneste 30 tænd/sluk-handlinger. Hvis intervallet mellem tænd og sluk er mindre end 15 minutter, vises oplysningerne ikke. 1. Tryk på tasten MENU for at åbne hovedmenuen. 2. Brug piletastaturet til at vælge DIAGNOSTICS, og tryk derefter på tasten ENT. 3. Brug piletastaturet til at vælge PWR ON/OFF HISTORY, og tryk derefter på tasten ENT. [PWR ON/OFF HISTORY] PWR-ON 17/MAY/ :35:54 PWR-OFF 17/MAY/ :56:57 PWR-ON 17/MAY/ :06:34 Systemet blev tændt den 17. maj 2004 kl. 05:35:54 QUIT[MENU] Loggen PWR ON/OFF HISTORY 4. Brug eller til at skifte til næste side. Brug eller til at skifte til forrige side. 5. Tryk på tasten MENU for at vende tilbage til undermenuen DIAGNOSTICS Tx on/off-historik Loggen TX ON/OFF HISTORY viser dato og klokkeslæt for de seneste 30 transmissioner. 1. Tryk på tasten MENU for at åbne hovedmenuen. 2. Brug piletastaturet til at vælge DIAGNOSTICS, og tryk derefter på tasten ENT. 3. Brug piletastaturet til at vælge TX ON/OFF HISTORY, og tryk derefter på tasten ENT. [TX ON/OFF HISTORY] TX-ON 17/MAY/ :35:54 TX-OFF 17/MAY/ :34:57 TX-ON 17/MAY/ :33:57 Tx den 17. maj 2004 kl. 05:35:54 PAGE (1/2) :[ ] QUIT[MENU] Loggen TX ON/OFF HISTORY 4. Brug eller til at skifte til næste side. Brug eller til at skifte til forrige side. 5. Tryk på tasten MENU for at vende tilbage til undermenuen DIAGNOSTICS. 2-7

54 2. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING 2.5 Alarmstatus Alarmstatusloggen viser dato og klokkeslæt for de seneste 25 aktiveringer af alarmen. 1. Tryk fire gange på tasten DISP på plotterdisplayet for at skifte til visningen ALARM STATUS. Navnet på alarmen samt dato og klokkeslæt for alarm [ALARM STATUS] EPFS 7/MAY 4:32:16 L/L 7/MAY 4:02:01 SOG 7/MAY 2:34:54 COG 6/MAY 7:09:32 HDG 3/MAY 8:00:21 ROT 19/APR 9:05:22 2. Brug eller til at rulle loggen. Visningen ALARMSTATUS Alarmstatusser og deres betydning Alarmstatusangivelse TX ANT CH1 CH2 CH70 COG EPFS FAIL HDG L/L MKD ROT SOG Betydning TX-fejl VSWR-problemer med antenne. Fortsat brug er mulig. Problemer med TDMA RX1-kort. TX stoppede på tilsvarende TX-kanal. Problemer med TDMA RX2-kort. TX stoppede på tilsvarende TX-kanal. Problemer med DSC RX-kort. Transmissionen stoppede på CH70. Ugyldige COG-data Ingen data fra ekstern navigatør. Fortsat brug er mulig. Generel systemfejl Ugyldige/inkonsistente HDG-data Ingen L/L-data Fejl i minimum input-enhed Ugyldige ROT-data Ugyldige SOG-data 2-8

55 2.6 Fejlmeddelelser 2. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING FA-150 viser nedenstående fejlmeddelelser for at advare om ugyldige data osv. Meddelelse Fejlmeddelelser og deres betydning Betydning CAN T DISPLAY OVER LAT85 Breddegraden for eget skib er større end 85. COLLISION ALARM COMMUNICATION ERROR ERROR REGIST GPS COMMUNICATION ERROR ILLEGAL MODE WAS SELECTED. PRESS ANY KEY. NO MESSAGE NO OWN SHIP POSITION AVAILABLE NO SEL OUT OF RANGE!: CPA: OUT OF RANGE!: CREW: OUT OF RANGE!: DAY OUT OF RANGE!: DRAUGHT: OUT OF RANGE!: HOUR:0-23* OUT OF RANGE!: INVALID CHANNEL OUT OF RANGE!: MINUTE:0-59* OUT OF RANGE!: TCPA:0-60 OUT OF RANGE!: ZONE:1-8 SEND MESSAGE UNSUCCESSFUL TRANSPONDER WAS REBOOTED AIS-målet er inden for det angivne CPA/TCPA-område. Der er ingen kommunikation med transponderen. Ved redigering af kanaler er der indtaset MSG22- eller DSC-data med overlappende søområder. Der er en kommunikationsfejl i den interne GPS, som blev vist ved selvtest af den interne GPS. Der er valgt en ugyldig kombination af kanaler til redigering. Der er ingen TX-meddelelse, når du forsøger at sende en meddelelse. Ugyldig egen skibsposition. Du har forsøgt at få vist detaljerede data for et mål, der ingen data har. Der er indtastet et ugyldigt CPA-område. Der er indtastet et ugyldigt antal besætningsmedlemmer i SET CREW&TYPE. Der er indtastet en ugyldig dag i SET DESTINATION. Der er indtastet en ugyldig dybgang i SET SHIP DATA. Der er indtastet en ugyldigt timetal i SET DESTINATION. Der er indtastet en ugyldig CH-NO. A eller CH-NO. B i undermenuen EDIT CHANNEL. Der er indtastet en ugyldig minutværdi i SET DESTINATION. Der er indtastet en ugyldig TCPA-værdi. Der er indtastet en ugyldig ZONE i undermenuen EDIT CHANNEL. Meddelelsen kunne ikke sendes. Transponderen blev genstartet. * Der vises en fejlmeddelelse for begge, selvom kun én af værdierne er uden for området. 2-9

56 2. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING Bemærk! Registrering af RX-fejl 1) Registrering af TDMA RX-fejl Frekvensfejl PLL-chippen på modtagerkortet genererer låst eller ulåst signal for synthesizer. MPU overvåger og angiver statusmeddelelser, som angiver data for ALR-sætning. ID 003 for RX1, ID 004 for RX2 2) Registrering af DSC RX-fejl Generel fejl DSC-fejl (ID: 005) vil forekomme, hvis DSC MPU ikke kan modtage formatangiver for data fra DSC-forstærkeren, medmindre RSSI varer i mere end 90 sekunder. 2.7 GPS-skærm GPS-skærmen viser oplysninger om den indbyggede GPS-modtager, herunder position, hastighed over jorden, kurs over jorden, dato, klokkeslæt, positionens nøjagtighed, status for positionsbestemmelsen og RAIM-status. 1. Tryk på tasten MENU for at åbne menuen. 2. Brug piletastaturet til at vælge INTERNAL GPS, og tryk derefter på tasten ENT. Breddegradsposition Længdegradsposition Hastighed over jorden, kurs over jorden Dato Klokkeslæt Mode DGPS GPS NO FIX Positionens nøjagtighed H: Høj, L: Lav [INTERNAL GPS] LAT : 'N LON : 'E SOG : 10.9 kt COG : 98.9 UTC : 16/MAY/ :29:02 DGPS STS: 3D PA: H RAIM: USE RAIM-status* (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) USE eller UNUSE STS (Status) 2D: 2D GPS-fastsættelsesposition 3D: 3D GPS-fastsættelsesposition D2D: 2D DGPS-fastsættelsesposition D3D: 3D DGPS-fastsættelsesposition DOP: HDOP større end 4 i 2D fix eller PDOP større end 6 i 3D fix *RAIM: Teknik, hvor GPS-modtageren bekræfter integriteten af de signaler, der modtages fra GPS-satellitterne. Intern GPS-skærm 3. Tryk på tasten DISP for at lukke visningen. 2-10

57 2. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING 2.8 Visning af sensorstatus Skærmen SENSOR STATUS viser sensorstatus. 1. Tryk på tasten MENU. 2. Brug piletastaturet til at vælge SENSOR STATUS, og tryk derefter på tasten ENT. [SENSOR STATUS] Statusmeddelelse for sensor UTC CLOCK LOST QUIT[MENU] Visningen SENSOR STATUS 3. Tryk på tasten DISP for at lukke visningen. Sensorstatusmeddelelser og deres betydning Statusmeddelelse for sensor UTC CLOCK LOST EXTRL GNSS EXTRL DGNSS INTRL DGNSS BEACON INTRL DGNSS MSG 17 INTRL DGNSS INTRL GNSS EXTRL SOG/COG INTRL SOG/COG HDT VALID ROT VALID OTHER ROT CH MANAGEMENT Betydning Intern positionsbestemmelse er tabt Anvender ekstern GNSS Anvender ekstern DGNSS Anvender internt DGNSS-mærke MSG 17 korrigerer intern GNSS med differentiel korrektion Anvender intern DGNSS Anvender intern GNSS Anvender ekstern SOG/COG Anvender intern SOG/COG Kursdata er normale ROT-data er normale Værdien beregnes fra HDT, eller den anvendte ROTenhed og taler er en anden end T1 Der er skiftet kanal (vises i ca. 30 sek.) 2-11

58 2. VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING 2.9 Gendannelse af standardindstillinger Du kan slette alle eller bestemte indstillinger for at starte forfra med standardindstillingerne. Når alle data er slettet, gendannes standardindstillingerne for alle elementer i undermenuerne INIT SETTING og SYSTEM SETTINGS. GPS-data slettes også, men MMSI- og IMO-numre, skibets navn og kaldesignal slettes ikke. 1. Tryk på tasten MENU for at åbne menuen. 2. Brug piletastaturet til at vælge DIAGNOSTICS, og tryk derefter på tasten ENT. 3. Brug piletastaturet til at vælge MEMORY CLEAR, og tryk derefter på tasten ENT. [MEMORY CLEAR] MONITOR CLEAR SET USER DEFAULT GPS COLD START QUIT[MENU] Undermenuen MEMORY CLEAR 4. Brug piletastaturet til at vælge MONITOR CLEAR, SET USER DEFAULT eller GPS COLD START efter behov, og tryk derefter på tasten ENT. MONITOR CLEAR: Gendanner standardindstillinger for panellys, kontrast, CPA/TCPA, tastaturlyd, alarmlyd og alarm for modtagne meddelelser. USER DEFAULT: Gendanner alle indstillinger til standardindstillingern, bortset fra indstillingerne i menuen INITIAL SETTINGS (MMSI-nr., IMO-nr, skibsnavn, kaldesignal osv.) GPS COLD START: Rydder GPS-almanakken for at modtage seneste almanak. MONITOR CLEAR. ARE YOU SURE? YES NO SET USER DEFAULT ARE YOU SURE? YES NO GPS COLD START. ARE YOU SURE? YES NO MONITOR CLEAR USER DEFAULT GPS COLD START Bekræftelsesvisninger for sletning af hukommelse 5. Tryk på for at vælge "Yes", og tryk derefter på tasten ENT. Ved MONITOR CLEAR og USER DEFAULT høres en biplyd, og derefter genstartes udstyret. 2-12

59 BILAG Menuoversigt Skærmbillederne i denne manual svarer måske ikke til dem, du ser på din skærm. Dette afhænger af systemkonfigurationen og indstillingerne for udstyret. Tasten [MENU] MSG CREATE MSG TX LOG RX LOG SET MSG TYPE SET MSG SEND MSG ADRS TYPE (BROAD CAST, ADRS CAST) MMSI MSG TYPE (NORMAL, SAFETY) CHANNEL (ALTERNATE, BOTH A & B, A, B) SENSOR STATUS (viser sensorstatus) INTERNAL GPS (viser data om den interne GPS/modtager) USER SETTINGS KEY BEEP (ON, OFF) ALARM BUZZER (ON, OFF) DISP RCVD MSG (ALL, ABM, OFF) RCVD MSG BUZZ (ON, OFF) LR MODE (AUTO, MANUAL) AUTO SORT (ON,OFF) CPA/TCPA ALARM CPA ( , 6.0 (nm)) TCPA (0-60, 60 (min)) ALARM MODE (ON, OFF) ALARM BUZZER (ON, OFF) INITIAL SETTINGS SET MMSI (MMSI, IMO NO., NAME, C. SIGN) SET INT ANT POS. SET EXT ANT POS. A (0-511 (m)) B (0-511 (m)) C (0-63 (m)) D (0-63 (m)) A (0-511 (m)) B (0-511 (m)) C (0-63 (m)) D (0-63 (m)) Bemærk: Undermenuen INITIAL SETTINGS, der vises her, er den undermenu, der er adgang til via adgangskode, som giver mulighed for at ændre indstillinger. Hvis menuen åbnes uden adgangskode, udskiftes "SET" i menutitlen med "VIEW", og indstillingerne kan ikke ændres. SET SHIP TYPE (Typenummer) SET I/O SET SET COM1 MODE (LONG RANGE, EXT DISPLAY, DISABLE) PORT COM SPEED (IEC , EC ) PORT SET COM2 MODE (EXT DISPLAY, MONITOR, HI LEVEL IF, DISABLE) SPEED (IIEC , EC ) SET COM3 (Same as SET COM2.) SET COM4 MODE (SENSOR, EXT DISPLAY, DISABLE) SPEED (IEC , IEC ) SET COM5 MODE (SENSOR(Fixed) SPEED (IEC , IEC ) SET COM6 MODE (SENSOR(Fixed) SPEED (IIEC , IEC , AD-10) SET PC PORT SET LAN PORT* MODE (STANDARD, MONITOR, SERVICE, BEACON, DISABLE) SPEED (4800BPS, 9600BPS, 19.2KBPS, 38.4KBPS, 57.6KBPS) MODE (STANDARD, MONITOR, SERVICE, DISABLE) IP ADDRESS ( ; ) SUB NET MASK ( ; ) PORT NO. ( ; 10000) (fortsættes på næste side) SET PRIORITY * Vises, når det valgfri LAN-kit er installeret. L/L, COG, SOG COM4 (1, 2, 3) COM5 (1, 2, 3) COM6 (1, 2, 3) HDG COM4 (1, 2, 3) COM5 (1, 2, 3) COM6 (1, 2, 3) ROT (same valgmuligheder og standardindstillinger som HDG) AP-1

60 BILAG (fortsat fra forrige side) CHANNEL SETTINGS VIEW CHANNEL (viser strøm- og kanalindstillinger for den aktuelle kanal) Tryk på tasten [ENT] for at EDIT CHANNEL SELECT NO. (0-9) få vist indstillingerne. TIME FROM MMSI (HIGH SEA, MMSI, EMPTY) TYPE (HIGH SEA, AIS, PI, DSC, MANUAL, EMPTY) FROM MMSI POWER (2W, 12.5W) CH NO. CH-A, CH-B MODE CH-A, CH-B ZONE (1-8 (nm), 5) CH AREA RIGHT TOP LEFT BOTTOM LAT LON LAT LON DIAG- NOSTICS MONITOR TEST (viser programnummer og kontrollerer ROM, RAM, LCD og knapper) TRANSPONDER TEST MEMORY TEST (viser programnummer og kontrollerer ROM og RAM) GPS TEST (Viser programnummer og kontrollerer den interne GPS-modtager.) PWR ON/OFF HISTORY (log for tidspunkt, hvor udstyret blev tændt og slukket) TX ON/OFF HISTORY (log for tidspunkt, hvor transmissionsudstyret blev tændt og slukket) MEMORY CLEAR MONITOR CLEAR (YES, NO) SET USER DEFAULT (YES, NO) GPS COLD START (YES, NO) FOR SERVICE (Til tekniker. Ikke tilgængelig for brugeren.) Tasten [NAV STATUS] NAV STATUS (00-15) DESTINATION ARRIVAL TIME SELECT EDIT DELETE DATE TIME CARGO TYPE & CREW CREW (0-8191) TYPE NO. ( Se side 1-8) DRAUGHT ( ) AP-2

61 Reservedelsliste Dette udstyr indeholder avancerede moduler, som det ikke er praktisk at udføre diagnosticering for på komponentniveau (IMO A.694(17)/8.3.1). Der anvendes kun adskilte komponenter. FURUNO Electric Co., Ltd. anser ikke identifikationen af disse komponenter som vigtig for vedligeholdelsen om bord. Derfor er de ikke vist i manualen. Større moduler kan identificeres på fotoet over delenes placering på side AP-4 og AP-5. BILAG F U R U N O Model FA-150 ELECTRICAL PARTS LIST TYPE, NAME Unit Blk.No. MONITOR UNIT, TRANSPONDER UNIT LOCATION PRINTED CIRCUIT BOARD 24P0062, CPU MONITOR UNIT 24P0034, DSC TRANSPONDER UNIT 24P0043, GPSTB TRANSPONDER UNIT 24P0035, MAIN TRANSPONDER UNIT 24P0036, MOT TRANSPONDER UNIT 24P0037, PWR TRANSPONDER UNIT 24P0033A, RX1 TRANSPONDER UNIT 24P0033B, RX2 TRANSPONDER UNIT 24P0032, TX TRANSPONDER UNIT GN-8093, GPS RECEIVER TRANSPONDER UNIT AP-3

62 BILAG Delenes placering Skærmenhed CPU-kort 24P0062 Transponderenhed Skærmenhed, bageste dæksel åbent MOT-kort 24P0036 TX-kort 24P0032 PWR-kort 24P0037 Transponderenhed, øverste dæksel fjernet AP-4

63 BILAG HOVED-kort 24P0035 GPS-modtager GN-8093 GPSTB-kort 24P0043 RX2-kort 24P0033 RX1-kort 24P0033 DSC-kort 24P0033 Transponderenhed, nederste dæksel fjernet AP-5

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning

My Book Live. Lagring på din personlige sky Brugervejledning My Book Live Lagring på din personlige sky Brugervejledning WD Service og Support Hvis du oplever problemer, så skal vi bede dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet.

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG i Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... i Om denne manual... 1 IGSS Brugerdokumentation... 2 Kapitel 1:

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere