Orienteringsmøder 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøder 2009"

Transkript

1 Orienteringsmøder 2009 Byggeskadeforsikring Nøgletal for almene byggerier Indeklimaforskning - Vejledning om projektgranskning v/ole Bønnelycke Orientering om: en skimmelsag, ventilation i h.t. BR 08 og opfølgning på fondens eftersyn v/jørgen Wegener Pause Byggetekniske tendenser set i eftersyn og skadesager v/jens Dons og Dorte Johansen Frokost Juridiske spørgsmål Voldgiftsafgørelser Nye forældelsesregler v/ Gorm Nilsson Kort pause Totaløkonomi v/henrik Funch, Morten Hjorslev Hansen og Dorte Johansen

2 Orienteringsmøder 2009 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Nøgletal for almene boligbyggerier Indeklimaforskning Vejledning om projektgranskning

3 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Helårsboliger med byggetilladelse efter 1. april 2008 Obligatorisk for professionelle bygherrer ved: - Salg af grund og bolig/ejerlejlighed på skøde - Opførelse på købers grund (total- eller hovedentreprise - Opførelse til udlejning Obligatorisk for private andelsboliger Antal boliger pr. år /12.000/?? Gennemsnitligt 2-3 boliger pr. sag

4 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Byggetilladelse forudsætter forsikringstilbud Ibrugtagning forudsætter forsikringsaftale Forsikring udbydes p.t. af: Codan, Topdanmark og Tryg Forsikringspræmie? Forsikring indeholder: - 1-års og 5-års eftersyn - 10-årig byggeskadeforsikring

5 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri 1-års og 5-års eftersyn Byggeskadefondens registrerings-systematik samt: - Brandsikring iht. BR - Isolering mod kulde, varme og lyd iht. BR Kan udføres af forsikringsselskaberne Samme medarbejder kan ikke udføre begge eftersyn Forsikringsselskaberne udvælger dækningsberettigede svigt/skader og iværksætter udbedring straks Ingen bearbejdning af eftersynsrapporter

6 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Byggeskadeforsikring 10-årig dækningsperiode Dækningsbetingelser næsten som BSF Afvigelser m.h.t. dækning: Skimmelsvamp Genhusning Udviklingsskader

7

8 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri EBST etablerer offentligt register over ansvarlige for dækningsberettigede skader EBST forestår etablering og drift af databaser EBST har efter udbud indgået aftale med Byggeskadefonden om drift af sekretariat: overvågning af databaser, erfa-formidling m.v.

9 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri Forventninger til effekt: - forbrugerbeskyttelse - svigt og skader

10 Nøgletal for almene byggerier Krav om entreprenørnøgletal i byggerier med støttetilsagn efter 1. april 2007 Ny bekendtgørelse trådt i kraft 1. maj 2008: - ændrede/forenklede krav om entreprenørnøgletal - nyt krav om rådgivernøgletal Yderligere ændringer/forenklinger af entreprenørnøgletal på vej til ikrafttrædelse i foråret 2009 BSF offentliggør nøgletal fra 1. juli 2008/100 entrepriser

11 Nøgletal for almene byggerier Bygherre skal forlange ved udvælgelse/prækvalifikation Ikke i forbindelse med tildeling Bygherre skal indberette data til beregning af nøgletal om entrepriser og om rådgiverydelser Minimumsgrænser: - entreprisesum minimum 5,0/1,5 mio. kr. ex. moms - rådgiverhonorar minimum 0,5/0,150 mio. kr. ex. moms

12 Entreprenørnøgletal: Nøgletal for almene byggerier Tidsfrister Faktisk udførelsestid 103,2 % Do. incl. mangelafhjælpning 116,3 % Arbejdsmiljø Antal arbejdsulykker pr. mio. kr. 0,3 Kundetilfredshed 11 spørgsmål 3,6 (bedømmelse og vægt på skala 1-5)

13 Nøgletal for almene byggerier Entreprenørnøgletal (fortsat): Kvalitet (ift. entreprisesum i mio. kr.) Tilbageholdsbeløb 2,1 % Antal mangler pr. mio. kr. A0 Ikke-alvorlige mangler 5,6 (80 %) A1 Mindre alvorlige mangler 1,3 (18 %) A2 Alvorlige mangler 0,1 A3 Kritiske mangler 0,01 UN Undersøges nærmere 0,0

14 Nøgletal for almene byggerier Entreprenørnøgletal (fortsat): Kundetilfredshed højest vægtede spørgsmål i ca entrepriser : Tidsplaner overholdes 4,4 Pris overholdes 4,1 Mangler undgås 4,1 Kommunikation 3,9 Kvalitet i forhold til pris 3,9..

15 Indeklimaforskning Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning om personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampe, udkast af 4. juli 2008 DABOS: Danskernes Boliger og Sundhed, planer om forskningsprojekt Realdania/CISBO: Igangsat forskningsprojekt om boligers indeklima

16 Sundhedsstyrelsen: Indeklimaforskning Uddrag af status for viden om sammenhæng mellem fugt og skimmelsvampe i bygninger og helbredseffekter: Lettere helbredseffekter: hovedpine, svimmelhed, træthed, koncentrationsbesvær, irritation af øjne og øvre luftveje, nedre luftveje, hudgener Status: mekanismen ukendt, længerevarende fugt stærkeste indikator, skimmelsvampe uafklaret, gulvstøvs indhold af skimmelsvampe god indikator

17 Indeklimaforskning Sundhedsstyrelsen: Uddrag af status for viden : Allergi og anden overfølsomhed: Høfeber, astma, IgE-medieret allergi, allergisk lungebetændelse Status: beskrives med ord som vis, men begrænset evidens, mangelfuld evidens, sjældne tilfælde, meget sjældne tilfælde, antages, 1-3 % af befolkningen, 6 % af børn med astma, høje skimmelsvampekoncentrationer i udeluften fører til flere lægebesøg

18 Sundhedsstyrelsen: Indeklimaforskning Uddrag af kriterier for sundhedsfaglig rådgivning: Vedvarende fugt og skimmelsvampevækst bør undgås Konkret skøn i hver enkelt sag heri kan indgå tekniske hensyn og hensyn til følsomme personer Helt centralt i enhver sag at klarlægge årsagen til fugt og skimmelsvampevækst Bolighygiejne Bagatelagtige forhold opregnes

19 Indeklimaforskning Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning om personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampe Udkast af 4. juli 2008 Høringsfrist udløb 15. august 2008 Endelig udgave foreligger endnu ikke april 2009

20 Indeklimaforskning Danskernes Boliger og Sundhed (DABOS): 1. Børns boliger og sundhed: nyfødte børn undersøges ved fødsel, ved sygdom det første år samt ved 18 mdr., 3 år og 6 år. Søskende under 10 år undersøges ved 0, 3 og 6 år. 2. Voksnes boliger og sundhed: Spørgeskemaer til boliger/ personer om astma/allergi, potentielt bygningsrelaterede symptomer, luftvejsinfektioner, hjertekarsygdomme, sygefravær og medicinforbrug.

21 Indeklimaforskning Danskernes Boliger og Sundhed (DABOS): 3. Eksponeringsforhold i boliger børns boliger undersøges af de boliger undersøges, heraf 120 destruktivt - spørgsmål om: bygningstype, trafikforhold, antal beboere, opvarmningskilder, komfurtype, emhætte og andre udsugninger, vinduesudformning, dyrehold, gulvbelægning, dagslysforhold, indikationer på fugtproblemer, adfærd i forbindelse med rygning, udluftning og tøjvask

22 Indeklimaforskning Realdania/CISBO: Formål med forskningsprojekt: 1. at tilvejebringe ny viden om forholdet mellem bygninger og beboeres/brugeres sundhed, 2. og at bidrage til at eksisterende og ny viden om bygninger og sundhed anvendes

23 Indeklimaforskning Realdania/CISBO: Ad. 1 ny viden om forholdet mellem bygninger og beboeres/brugeres sundhed Center for Indeklima i Boliger (CISBO) stiftes af: SBi (Aalborg Universitet) Institut for Folkesundhed (Århus Universitet) Institut for Folkesundhedsvidenskab (Københavns Universitet) Institut for Byggeri og Anlæg (Danmarks Tekniske Universitet) Det Nationale Forskningscenter vedrørende Arbejdsmiljø

24 Realdania/CISBO: Indeklimaforskning Ad. 2 bidrage til anvendelse af eksisterende og ny viden om bygninger og sundhed Interessent- og formidlingsnetværk: Byggeriets praktikere (bygherrer, projekterende, udførende og materialeproducenter Myndigheder Ejendomsforvaltere Andre videnmiljøer

25 Vejledning til bygherrer om projektgranskning

26 Vejledning til bygherrer om projektgranskning Hvorfor? Kan medføre store besparelser ved anlæg og drift for BH SBi anslår i rapport fra 2004: - at ca. 60 % af svigt, fejl og mangler skyldes forhold under projekteringen, uanset at de måske først viser sig under udførelsen - at udbedring af svigt, fejl og mangler årligt koster ca. 10 % af byggeriets produktionsværdi (175 mia. kr. i 2008?)

27 Vejledning til bygherrer om projektgranskning Hvorfor? Projektgranskning giver overblik og sikrer: - Sammenhæng mellem: - BH s forventninger og projekt - forskellige entrepriser - Overensstemmelse med: gældende forskrifter og god byggeskik - Fokus på dispositioner og løsninger med: - stor sandsynlighed for svigt og skader - kort levetid og store fremtidige driftsudgifter

28 Vejledning til bygherrer om projektgranskning Hvornår? Rådgiveraftalen Projektforslaget på principniveau Projektmaterialet 3 uger før udbud Projektmaterialet planer for kontrol- og tilsynsarbejde Hvem? Ekstern granskning af almene boligprojekter anslås til ca. 2 promille af anskaffelsessummen.

29 Vejledning til bygherrer om projektgranskning Granskningsrapport i pdf-format ved udnyttelse af Adobes kommentarapparat

30 Gruppe 4-svigt svigt i forhold til antal bebyggelser 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bebyggelsernes afleveringsår : 5-års eftersyn : 1-års eftersyn

31 Bygningsdele med svigt i forhold til alle bygningsdele % Bygningsdele m/ svigt Byggeriets afleveringsår

32 Anmeldelser og skadedækning Antal/mio.kr. 350 Anmeldelser og udbetalt skadedækning Anmeldelser Skadedækning

33 Antal eftersyn års 1-års

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Orienteringsmøder 2006

Orienteringsmøder 2006 Orienteringsmøder 2006 Byggeskadeforsikring for privat boligbyggeri v/ole Bønnelycke Mere præcise eftersyn! v/jørgen Wegener Pause Eksempler på svigt og skader fra det virkelige liv v/jens Dons og Gorm

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013

BYGGEskAdEfONdEN www.byggeskadefonden.dk Bebyggelser omfattet af fonden NYE BOLIGER (Afd. A) ÅRsBERETNING 2013 årsberetning 2013 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og af hol de udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer at yde

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008

Vilkår for. Byggeskadeforsikring. 6636-1 Marts 2008 Vi Vilkår for Byggeskadeforsikring 6636-1 Marts 2008 Byggeskadeforsikring Det følger af Byggelovens 25 A, at entreprenør/bygherre sammen med ansøgning om byggetilladelse skal vedlægge et tilbud på byggeskadeforsikring.

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring Betingelser Byggeskadeforsikring Administration: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Marskvej 27, 4700 Næstved Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Bedre og billigere byggeri

Bedre og billigere byggeri Bedre og billigere byggeri Maj 2007 Bedre og billigere byggeri Økonomi og Erhvervsministeriet, maj 2007 Bedre og billigere byggeri Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2620

Læs mere