Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?"

Transkript

1 Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og pension

2 Introduktion Hovedformål med Solvens II De tre søjler i Solvens II Nu og her krav til jer 2

3 Hovedformålet med regulering af og tilsyn med forsikringsselskaber er at sikre en hensigtsmæssig beskyttelse af forsikringstagere og begunstigede Væsentlige elementer i vores tilsynsarbejde Vi kigger efter: At ledelsen driver og styrer virksomheden på en forsvarlig måde At kapitalen er tilstrækkelig til at dække risikoen At kunderne behandles rimeligt og betryggende God skik - og reagerer ved: Påtaler Påbud Risikooplysninger Inddragelse af tilladelse Ledelsen er både bestyrelse og direktion 3

4 Tilsynsinstrumenter under Solvens I Egenkapital Kapitalkravet = det største af solvenskravet og minimumskapitalkravet Risikooplysninger Tiltagende tilsynsreaktion Hensættelser Kapitalgenoprettelsesplan Nødvendige foranstaltninger Rådighedsberøvelse over aktiverne Bestanden tages under administration (liv) Fusion (skade) Konkursbegæring Tilsynets primære opgave: Varetage de forsikredes interesser 4

5 Formålet med Solvens II Nye regler og sammenskrivning af eksisterende Beskyttelse af kunderne Fra regelbaseret til risikobaseret solvenskapitalkrav. Incitament til at styre risici Harmonisering og ingen tilsynsarbitrage De europæiske regler skal være ens - fortolkes ens tilsynet med dem være ens Lamfalussy proces Rammedirektiv (2009/138) (i kraft: ultimo okt. 2012), forordninger/direktiver Prudent person Markedsværdiansættelse Eksempel I de gældende direktiver afspejler kapitalkravet forretningsomfanget under Solvens II vil kapitalkravet afspejle de risici selskaberne er eksponeret overfor. F.eks. vil kapitalkravet være det samme til i et pensionsselskab med en 4,5% garanti og i et selskab med en 1,5% garanti under de nugældende kapitalkrav under Solvens II vil kapitalkravet være højest til det selskab, der påtaget sig den højeste risiko Fra regel til principbaserede regler 5

6 De tre søjler i Solvens II Kapitalkrav - kvantitativt Tilsyn - kvalitativt Rapportering/markedsdisciplin Beregning af kapitalkrav (MCR, SCR) ud fra Forsikringsrisiko Kreditrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Operationel risiko Særligt fokus på værdiansættelse af hensættelser Kapitalelementer ( kvalitet af kapital tier 1/2/3) Prudent person Interne modeller Tilsynsstandarder og processer Interne kontroller og ledelsesstrukturer Organisering (intern revision, aktuar, risk officer), hvem må have hvilke kasketter Risikostyring Kapitaltillæg Egen risiko- og solvensvurdering (ORSA) Fit and Proper Transparens Offentliggørelse (disclosure) Tilsynsindberetninger Støtte til risikobaseret tilsyn gennem markedsdisciplin Regnskabsregler (IASB) Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 Markedsdisciplin skal sikre et fortsat fokus på risiko Pillar V 6

7 Solvens II Totalbalanceprincippet Overdækning Egenkapital Solvenskapitalkravet (SCR) Minimumskapitalkravet (MCR) Aktiver Hensættelser Markedsværdi af forpligtigelser og de aktiver der skal dække forpligtigelserne Alle balanceposter værdiansættes til markedsværdi 7

8 Farvel til placerings- og spredningsreglerne Ændringer De danske investeringsregler (placerings- og spredningsregler) erstattes af kapitalkrav for markedsrisiko, koncentrationsrisiko og prudent person -princippet. De registrerede aktiver fortsætter, dog overvejes en standardiseret garantiordning Principper og kapitalkrav vil sætte båndet på investeringerne 8

9 Solvens II standardformlen til beregning af solvenskapital Solvenskapitalkravet kan beregnes i standardformlen, partielle eller komplette interne modeller 9

10 Solvens II eksempel på modul Som en del af markedsrisikomodulet hører aktiekursrisiko. Beregningen tager udgangspunkt i et scenarie, hvor aktiekurserne falder med 45%. Aktiekursstødet skal tilføjes en såkaldt dampener, som skal modvirke procykliske effekter. Dampeneren kan formindske eller forøge aktiekursstødet med op til 10%-point, dvs. fx fra 35% - 55% alt efter den historiske udvikling i aktiekurserne. 10

11 Solvens II Interne modeller A risk management system developed by an insurer to analyse the overall risk position, to quantify risks and to determine the economic capital required to meet those risks Kapitalkrav/ behov Risiko aggregering Forsikringsrisiko Kreditrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Operationel risiko Interne modeller kan være komplette eller partielle Interne modeller skal godkendes 11

12 De tre søjler i Solvens II Kapitalkrav - kvantitativt Tilsyn - kvalitativt Rapportering/markedsdisciplin Beregning af kapitalkrav (MCR, SCR) ud fra Forsikringsrisiko Kreditrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Operationel risiko Særligt fokus på værdiansættelse af hensættelser Kapitalelementer ( kvalitet af kapital tier 1/2/3) Prudent person Interne modeller Tilsynsstandarder og processer Interne kontroller og ledelsesstrukturer Organisering (intern revision, aktuar, risk officer), hvem må have hvilke kasketter Risikostyring Kapitaltillæg Egen risiko- og solvensvurdering (ORSA) Fit and Proper Transparens Offentliggørelse (disclosure) Tilsynsindberetninger Støtte til risikobaseret tilsyn gennem markedsdisciplin Regnskabsregler (IASB) Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 Markedsdisciplin skal sikre et fortsat fokus på risiko Pillar V 12

13 70/ 71 Gode ledelsesstrukturer tilsvarende kommer i SII Det skematiske indhold af 70/ 71 Implementering Rapportering Kontroller Revision Bestyrelse Strategi Retningslinjer Direktion Uddelegering Forretningsgange Medarbejdere Dag-til-dag forretningen Bestyrelsen formulerer selskabets risikoappetit 13

14 Kravet om de fire funktioner Ledelsessystemet omfatter Risikostyringsfunktion Compliancefunktion Interne revisionsfunktion Aktuarfunktion 14

15 Hvordan er processen, der frembringer tallet? Model Processer Kapitalkrav /-behov Forsikringsrisiko Et tal Risiko aggregering Kreditrisiko Et tal Forsikringsrisiko Kreditrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Operationel risiko Operationel risiko Et tal Antagelser Dokumentation Budget Det individuelle solvensbehov er fremkommet ved følgende antagelser: Det individuelle solvensbehov er Omkostninger fremkommet ved følgende Sikkerhedsniveauer antagelser: Afløb Det individuelle Modpartsrisiko solvensbehov er Omkostninger fremkommet ved følgende Sikkerhedsniveauer antagelser: Afløb Modpartsrisiko Omkostninger Sikkerhedsniveauer Afløb Modpartsrisiko Sammenhæng mellem risici og kapitalgrundlag 15

16 Solvens 1½ og Solvens II Solvens 1½ Solvens II Minimumskapitalkrav (EU) Solvenskrav (EU: Solvens I) Individuelt solvensbehov (DK) Finanstilsynet kan fastsætte højere solvenskrav (DK) Krav til ledelsesstrukturerne (FiL 70-71) Minimumskapitalkrav (MCR) Solvenskapitalkrav (SCR) Krav til godkendelse af interne modeller Vurderingen af egen risiko og solvens (ORSA) Kapitaltillæg Krav til ledelsessystem En del findes allerede under Solvens 1½ 16

17 Så er det NU! Hvor skal I sidde? 17

18 Solvens II-parathed Finanstilsynets brev af 23. december 2009: Virksomhedens gap-analyse (iværksatte tiltag for at få overblik over nødvendige tilpasninger for at leve op til de kommende regler) Bestyrelsens tidsplan frem til ultimo oktober 2012 Bestyrelsens besluttede budget, herunder det forventede ressourcetræk ansvarlige for Solvens II-processen Hvis virksomheden vil anvende en intern model: Analyse af virksomhedens planer for opfyldelse af reglerne Udfylde et spørgeskema Alle selskaber skal tage stilling til Solvens II nu 18

19 Solvens II-processen - QIS 5 Formål: QIS 5 bliver en fuld test af Solvens II regimet i lighed med QIS 4 QIS 5 skal teste indholdet i de udkast til regulering Kommissionen har fremlagt En del af indholdet i de tekniske specifikationer kan ses som udkast til L3 Primo 2010 Ultimo marts 2010 Juni 2010 August-november 2010 November-januar 2011 Primo april 2011 CEIOPS udarbejder udkast til tekniske specifikationer Kommissionen sender tekniske specifikationer i høring Høringsperiode slut QIS 5 gennemføres i selskaberne De nationale tilsyn analyserer og sender rapport til CEIOPS (solo) Den endelige rapport om QIS 5 resultater foreligger Alle skal deltage i QIS 5 19

20 Spørgsmål? Tak for i dag! 20

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter HD-FR ÅRHUS, 2014 Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter Med udgangspunkt i NLP Susanne Rasmussen, studienr. 20126539 30-04-2014 Vejleder: Christian Farø

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR TC- 20126500 Speciale i finansiel rådgivning 27. april 2014 English Summary This Thesis is

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

Alternative investeringer

Alternative investeringer Alternative investeringer Børsmæglerforeningens årsmøde, 26. marts 2015 Ulrik Nødgaard Jagten på det forsvundne afkast Der er forandringer i disse år Væksten er lav Rente på 10-årige danske statsobligationer

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Copenhagen Buisness school September 2011 Studerende Emil Willumsen Vejleder Hans Keiding 1 Indholdsfortegnelse 1 Executive

Læs mere

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Risikorapport 2011 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden,

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD)

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Michael Rasmussen, landechef i Nordea og formand for Finansrådet. Per

Læs mere

Funding af likviditetsrisiko

Funding af likviditetsrisiko Funding af likviditetsrisiko H.D.-Studiet Finansiel Rådgivning Hovedopgave Forår 2013 Forfatter: Helena Graversen Schelbeck Vejleder: Ulrik Strandgaard 13.05.2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere