Varefakta-stempel giver fordel ved forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varefakta-stempel giver fordel ved forsikring"

Transkript

1 No 046 Maj 2011 Varefakta-stempel giver fordel ved forsikring Dyrt at undlade beregning af fedtafgift Stor interesse for pjece og videnspil Saltindhold: 1,1 g pr. 100 g Næringsindhold med eller uden lage? Varefakta sadler om med nye produkter Meld dig til Varefaktas forbrugerpanel Kemikalielov stiller store krav til producenterne Personalenyt Forskrifter

2 Varefakta-stempel giver fordel ved forsikring En samarbejdsaftale med Nassau Forsikring betyder, at Varefakta-kunder kan få produktbeskyttelsesforsikring på fordelagtige vilkår. Også selvom ikke alle produkter har Varefakta. Dansk Varefakta Nævn har jo allerede screenet kunderne for os. Vi ved, at alle kunder med Varefakta lever op til nogle standarder, og det mindsker vores risiko, så vi har mulighed for at tilbyde nogle særligt fordelagtige vilkår. Sådan begrunder administrerende direktør ved Nassau Forsikring, Michael Klitvad, fordelen ved samarbejdsaftalen med Dansk Varefakta Nævn. Nassau Forsikring er et af Europas førende forsikringsselskaber inden for produktbeskyttelsesforsikringer, som blandt andet dækker omkostninger ved tilbagekaldelse af produkter. Dyre tilbagetrækninger I praksis er det forsikringsmæglerne Dahlberg, der sælger forsikringen. Man kan dagligt, eller i hvert fald flere gange ugentligt, læse på Fødevarestyrelsens hjemmeside om produkter, der trækkes tilbage. Alligevel tænker mange producenter, at det sker ikke for mig, siger salgskonsulent Carsten Scharf. Han kan nævne mange eksempler på dyre tilbagetrækninger. Senest måtte en producent trække en kageblanding tilbage fra flere hundrede dagligvarebutikker. Et er, at man mister den værdi produktet i sig selv repræsenterer, men der er også omkostninger ved at transportere og destruere produkterne, påpeger Carsten Scharf. Han tilføjer, at store internationale virksomheder sædvanligvis er selvforsikrende, men for små og mellemstore virksomheder kan det blive et alvorligt slag mod økonomien at trække et produkt hjem. Det kan løbe op i mange hundredetusinde eller millioner af kroner. En produktsikkerhedsforsikring fås fra kroner. Hos Dansk Varefakta Nævn glæder man sig over samarbejdet. Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde vores kunder denne mulighed, som indebærer en kontant besparelse for at bruge Varefakta, siger Helga Møller. Dyrt at undlade beregning af fedtafgift Det værste, man som importør eller producent kan gøre, er at lade som om, ingenting er hændt, for så slår fedtafgiften ekstra hårdt. Efter at Folketinget den 17. marts med stort flertal vedtog at indføre en afgift på mættet fedt, er en beregning af fedtindholdet i en lang række fødevarer mere vigtig end nogensinde. Det vurderer Dansk Varefakta Nævns direktør Helga Møller. Afgiften beregnes efter indhold af mættet fedt i en vare. Man må således kende indholdet af mættet fedt i en vare for at kunne svare afgiften. Men indholdet kan være ganske svært at beregne. For eksempel kan der i en færdigvare være både mættet og umættet fedt, og hvis ikke man er i stand til at redegøre præcist for indholdet af de to typer fedt, kommer man til at betale afgift af den samlede mængde fedt, forklarer Helga Møller. Man bliver altså straffet, hvis ikke man har defineret det præcise fedtindhold og delt det op i mættet og umættet fedt. Afgiften beregnes efter en pris på 16 kroner per kilo mættet fedt. Visse fødevarer er helt undtaget. Det gælder for eksempel fisk, mens kylling til gengæld er omfattet af afgiften. Fødevarer med fedtindhold på under 2,3 procent friholdes for afgiften, og det betyder, at for eksempel mælk som hovedregel ikke er omfattet. Indførelsen af fedtafgiften ventes at medføre betydelige administrative ekstrabyrder for især importører og producenter. Vi forventer, at rigtig mange producenter og importører vil få behov for hjælp til at håndtere denne temmelig komplicerede afgift, og vi arbejder på højtryk med at kunne tilbyde en helhedsløsning, blandt andet i samarbejde med et større revisionsfirma, fortæller Helga Møller. Afgiften kommer til at gælde fra 1. oktober.

3 Stor interesse for pjece og videnspil Knap har været inde på for at dyste i viden om varedeklarationer. Og pjecer er fordelt via dagligvarehandlen. Dansk Varefakta Nævns kampagne for at klæde skolebørn og deres forældre bedre på til at forstå en fødevaredeklaration, er nu gennemført. Og selv om projektet endnu ikke er færdigevalueret, er der tegn på, at det er blevet modtaget som ønsket. De pjecer, som sammenligner deklarationerne på en række almindelige dagligvarer, blev udleveret gratis fra en række dagligvarebutikker. Pjecen betoner blandt andet, at der ikke altid er et rigtigt valg, men at valget afhænger af, hvad der er bedst for den enkelte og familien, og at man bliver nødt til at prioritere. Til hjælp hertil rummer pjecen en indkøbsguide, der gør det lettere at vurdere varerne ud fra varedeklarationerne. Pjecerne er støttet af Nordea-fonden. Vinder fra Nordjylland At gøre viden om varedeklarationer til en leg, hvor man kan dyste om viden med sine skolekammerater eller sine forældre, har vist sig at være populært. Små har i løbet af de første fire måneder taget handsken op og deltaget i udfordringen, hvor det gælder om at svare rigtigt og hurtigt. Rigtig mange deltog således i den konkurrence, som vi har kaldt DM i varedeklarationer. Derfor var det også lidt af en overraskelse, at en blot 10-årig pige Klara Hjortlund fra Ålbæk Skole i Nordjylland endte med at løbe med titlen. Under overværelse af samtlige skolens elever og lærere overrakte DVN s direktør Helga Møller den 8. februar præmien i form af en ipod touch til Klara, mens der var biografbilletter til klassekammeraterne. Det viste sig, at skolen havde sat sundhedsfag på skoleskemaet hele 8 timer om ugen i 4. til 6. klasse og indgående havde beskæftiget sig med at læse og forstå varedeklarationer. Det forklarede, hvorfor skolen klarede sig så exceptionelt godt, fortæller Helga Møller. Spillet fortsætter På grund af den store interesse overvejer DVN at gentage DM-konkurrencen. Indtil videre fortsætter spillet, og DVN sætter løbende hver tredje måned to biografbilletter på højkant til den, der ligger højest på highscorelisten. Første gang den 1. juni. KFI-fonden har sponsoreret videnspillet bagsidenturretur.dk

4 Saltindhold: 1,1 g pr. 100 g Af Kirsten Träger, fødevarekonsulent hos DVN DVN har altid haft en særregel om at deklarere saltindhold specifikt for indhold større end 1 g pr. 100 g. Det har været en af de ting, der har gjort deklarationer med Varefakta bedre end andre. Ifølge Forordningen om Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer må kun anprisninger angivet i et bilag til forordningen anvendes. Deklaration af saltindhold som en faktuel oplysning er ikke omfattet. DVN forespurgte derfor fødevaremyndighederne og fik medhold i, at oplysningen kunne opfattes som en ikke gavnlig ernæringsegenskab, og dermed ikke var omfattet af forordningen. Derfor fortsatte DVN sin praksis med at deklarere saltindhold i en linje umiddelbart over næringsdeklarationen. I efteråret 2010 sendte Fødevarestyrelsen et udkast til revideret vejledning om næringsdeklaration i høring. Ifølge dette udkast ville DVN s praksis for deklaration af salt udløse krav om lang næringsdeklaration, da saltindholdet er baseret på natriumværdien, og natrium kun indgår i den lange næringsdeklaration. Det ville medføre et stort problem, da mange af DVN s deklarationer har den korte næringsdeklaration. DVN gjorde i sit høringssvar opmærksom på, at denne fremgangsmåde ikke ville være forenelig med den øgede fokus på befolkningens saltindtag, som bl.a. Nøglehulsmærkningen er udtryk for. Kravet om lang næringsdeklaration i udkastet til vejledningen betød imidlertid, at DVN, i perioden indtil vi fik afklaret problematikken, måtte ophøre med at deklarere saltindhold, hvis der på varen kun var kort eller slet ingen næringsdeklaration. Den endelige vejledning om næringsdeklaration, der udkom i februar 2011, havde fået indsat et nyt afsnit, ifølge hvilket neutrale oplysninger om salt ikke udløser lang næringsdeklaration. Det er en midlertidig forlængelse af en praksis, der accepteres, indtil nye regler om næringsdeklaration træder i kraft i forbindelse med den nye EU forordning om fødevareinformation til forbrugerne (Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne, 2008/0028 (COD). Forslaget er fortsat under forhandling). Forbrugere, der ønsker at holde øje med deres saltindtag, kan altså fortsat se dette anført i Varefakta som en selvstændig linje over næringsdeklarationen, hvis indholdet er større end 1 g pr. 100 g. Næringsindhold med eller uden lage? Af Anne Møller Petersen, fødevarekonsulent hos DVN I begyndelsen af 2011 udsendte Fødevarestyrelsen en ny, opdateret vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer. Heri er det beskrevet, at værdierne i næringsdeklarationen skal gælde for varen, som den sælges. Men hvor meget af fødevaren værdierne omfatter, det kan afhænge af, om det er en fødevare med drænet indhold. Nettoindhold skal angives på alle færdigpakkede fødevarer. På nogle fødevarer er der angivet både en nettovægt og en drænet vægt. En angivelse af den drænede vægt er obligatorisk, hvis en fødevare i fast form er lagt i en lage. Ifølge Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning af fødevarer er en lage defineret som en væske, der er uvæsentlig i forhold til fødevarens hovedbestanddele og derfor ikke er afgørende for købet. Drænet vægt er f.eks. angivet på sild i eddikesukker lage, ananas i juice eller sukkerlage og syltede agurker. Hvis der ikke er nogen tvivl om, at lagen ikke skal spises, som det blandt andet er tilfældet med syltede agurker, så kan næringsværdierne angives for den spiselige del af produktet det vil sige de syltede agurker med den smule lage, som vil blive på agurkerne. Selve lagen regnes altså ikke med. I den nye vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer, er det tilføjet, at det klart skal fremgå, når næringsdeklarationen kun gælder det drænede produkt. Og her kan det være nødvendigt at holde tungen lige i munden. Nogle former for lage kan betragtes som spiselige og skal medregnes i næringsværdierne, selv om den drænede vægt er angivet. Det gælder f.eks. konserveret frugt i juice eller sukkerlage. Det vil altså i nogle tilfælde være en vurderingssag, om næringsværdierne skal angives for hele fødevaren eller kun for det drænede indhold. Det er jo individuelt, om man spiser olien, som de soltørrede tomater er lagt i. Men med præciseringen fra Fødevarestyrelsen vil det fremover være klart for forbrugerne, hvis næringsværdierne kun gælder for det drænede produkt, fordi det skal stå i deklarationen.

5 Varefakta sadler om med nye produkter Forbrugerne skal i højere grad efterspørge Varefakta, og der er kommet nye varer på hylden hos Dansk Varefakta Nævn. Ny strategi skal klæde DVN på til nye markedskrav. Vi har lyttet til kunderne Så kort udtrykker direktør Helga Møller baggrunden for, at Dansk Varefakta Nævn har udviklet ny strategi og sat nye varer på hylderne. I efteråret fik DVN foretaget en såkaldt stakeholderanalyse, hvor en række store, mindre og tidligere kunder blev interviewet tilbundsgående om samarbejdet med DVN. Analysen slog fast, at DVN opleves som grundig, troværdig og fagligt dygtig. Men især på to områder var der ønske om en kursændring. Nogle kunder oplever Varefakta som et dyrt produkt, især hvis en vare kun har en forventet kort tid på markedet. Derfor bliver det fremover muligt at få udarbejdet en billigere varedeklaration, som er uden den stikprøvekontrol, der er en væsentlig del af Varefakta. Dermed bliver varedeklarationen markant billigere, men altså uden Varefakta-logo. Vi kan konstatere, at der er en efterspørgsel efter vores ekspertise på varedeklarationsområdet, men denne efterspørgsel omfatter ikke altid Varefakta. Derfor tilbyder vi fremover at foretage deklarationsarbejdet, uden at vi skal læse korrektur, uden stikprøvekontrol og uden logo, men i øvrigt med den samme faglige kvalitet som hidtil fortæller Helga Møller. Den nye lettere deklaration og dertil hørende større fleksibilitet er en del af et nyt produktkatalog, som blandt andet også omfatter et nyt rådgivningsabonnement, øget brug af eget laboratorium og deklarationer på internetsider. Forbrugerettet kampagne Det andet område, som kunderne peger på, er, at Varefakta ikke er tilstrækkeligt efterspurgt hos forbrugerne. Og det vil vi gøre noget ved. Markedet har ændret sig med nye mærker som Nøglehul og Fuldkorn, og det er vi blevet klemt af. Vi er dog helt sikre på, at forbrugerne har et stærkt ønske om at få fuldstændig, uvildig og kontrolleret information, så vi øger indsatsen markant for at gøre det tydeligt, hvad forbrugerne får med Varefakta. DVN har netop indgået et samarbejde med PR-virksomheden Communiqué, som får til opgave at øge forbrugernes efterspørgsel efter Varefakta. Det er en indsats, vi forventer os meget af. Vi har mange sprælske idéer på bordet, som nok skal tiltrække bred opmærksomhed, siger Helga Møller. Produktkataloget findes på DVN s hjemmeside, Kontakt gerne salgskonsulent Mette Bagger Nissen på for nærmere info. Pluk fra produktkataloget DVN rådgiver om: Varedeklarationer Vildledning GDA Fuldkornsmærkning Nøglehulsmærkning Anvendelse af tilsætningsstoffer Kontakt til myndigheder REACH Test af varer Produktsikkerhed... og meget mere.

6 Dansk Varefakta Nævn (DVN) er et samarbejde mellem forbrugere, industri og handel om frivillig mærkning af brugsegnede varer og tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen består af deklaration af indhold og/eller egenskaber og kendes på Varefaktamærket. DVN blev oprettet i Dansk Varefakta Nævn Byleddet Roskilde Tlf Fax Meld dig til Varefaktas forbrugerpanel på Forbrugerpanelet hjælper os med at udvikle og vurdere fremtidens varedeklarationer og modtager en mail ca. 1 gang om måneden. Du kan f.eks. blive spurgt om, hvilke oplysninger der skal gives om varerne og vil modtage information om varedeklarationer og relaterede emner. På finder du Forbrugerpanelet under menupunktet Om DVN. Personalenyt Forskrifter Følgende forskrifter er blevet revideret eller ajourført siden 1. januar 2011 Kravlegårde, DVN 2503 Plastvarer, DVN 4017 Kemikalielov stiller store krav til producenterne DVN rådgiver om REACH Hvis der er sundheds- eller miljøskadelige stoffer i en vare, så har forbrugeren krav på at få det at vide. Det er et resultat af den meget omfattende kemikalielov ved navn REACH, som Europa-Parlamentet har gennemført. Der er udarbejdet en lang liste over de farlige kemikalier, man finder det nyttigt, at forbrugerne kan få viden om. Denne liste kaldes kandidatlisten. Forbrugere kan henvende sig i de forretninger, hvor de har indkøbt varer og bede om at få at vide, om varerne indeholder kemiske stoffer, der er opført på kandidatlisten. En sådan henvendelse skal besvares inden 45 dage. Producenter og handlende er forpligtet til give informationen gratis. Selve loven er meget omfattende, og forordningen fylder alene 800 sider. Vi rådgiver gerne kunderne om REACH. Og selvom vi ikke kan være nede i detaljerne i alle spørgsmål, så kan vi med hjælp fra vore samarbejdspartnere altid skaffe svar, siger Ellen ter Haar Hansen, der er laboratorietekniker hos Dansk Varefakta Nævn. Jo Schwedler tiltrådte 1. februar og skal være barselsvikar for fødevarekonsulent Anne Møller Petersen, der gik på barsel med udgangen af april. Jo er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed. Kurser og konferencer DVN s medarbejdere har deltaget i følgende kurser og konferencer siden 1. januar 2011: Dialogmøde om EU s kvalitetspakke, Fødevarestyrelsen Holdbarhed og mærkning, Landbrug & Fødevarer Temadag om billige indkøb i Østen, FORCE Workshop om CE-mærkning, DI, Dansk Erhverv m.fl. Mærkning udgives af Dansk Varefakta Nævn ca. 4 gange årligt og indeholder artikler om Varefakta og mærkningsrelaterede emner inden for DVN s arbejdsområder. Indholdet i Mærkning må gengives med kildeangivelse. Bladet udsendes gratis til DVN s kunder, samarbejdspartnere, politikere, pressen m.fl. Redaktion: Direktør Helga Møller (ansvarshavende) Ib Keld Jensen Marianne M. Palbo 15. årgang Oplag: eksemplarer Tryk: Nofoprint Design: FinnNygaard.com Redaktionen afsluttet: 15. april 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring

Energimærkning. Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen. v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Energimærkning Anbefalingerne, lovgivningen og fødevarekontrollen v/else Molander Fødevarestyrelsen, Ernæring Anbefalingerne Kalorier på menutavlen Energimærkning på mad eller drikke, der sælges i fastfoodkæder,

Læs mere

En virkelig sød læskedrikhistorie

En virkelig sød læskedrikhistorie No 038 December 2008 En virkelig sød læskedrikhistorie DVN åbner eget nonfoodlaboratorium Billigere at få godkendt røgalarm Undervisningsmateriale tager form DVN i medierne Klip fra udenlandske medier

Læs mere

DVN går i offensiven. Det har undret os, at en del af vores kunder ikke tydeligere gør opmærksom på, at de

DVN går i offensiven. Det har undret os, at en del af vores kunder ikke tydeligere gør opmærksom på, at de No 044 Juni 2010 DVN går i offensiven Flere gode råd til småbørnsforældrene Nyttige oplysninger i en grill-tid Spiludviklere tog børnepanel med storm Nul tilbagetrækninger med Varefakta Ny varefakta.dk

Læs mere

Tre måneder i beskyttelsesrum

Tre måneder i beskyttelsesrum No 042 December 2009 Tre måneder i beskyttelsesrum Farvel til detaljens mester Vær forberedt, når det går galt DVN i medierne Energiberegning af kostfiber Nyt om mærkning Personalenyt Forskrifter Tre måneder

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande

Fødevarenyt. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande Fødevarenyt Nr. 1 februar 2012 1. Danske dagligvarepriser midt i feltet blandt 12 europæiske lande 2. Grænsehandel runder 12 milliarder kr. 3. Ny udvidet sukkerafgift på flere fødevarer 4. Nøglehullet

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Deklarationer under lup. Viden mangler Ser forbrugerne disse mærker, læser og forstår de dem, og bruger de dem i deres indkøb? Forbrugerundersøgelser

Deklarationer under lup. Viden mangler Ser forbrugerne disse mærker, læser og forstår de dem, og bruger de dem i deres indkøb? Forbrugerundersøgelser No 040 Juni 2009 Deklarationer under lup Hvor meget er 110.000 hop værd? Saltindhold skjult bag natrium Analyser til korrekt mærkning Emballageregler i ny indpakning DVN foreslår emballage-hotline Personalenyt

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

Fødevarenyt 13. oktober 2011. Det nye regeringsgrundlag med tidsler

Fødevarenyt 13. oktober 2011. Det nye regeringsgrundlag med tidsler Fødevarenyt 13. oktober 2011 1. Det nye regeringsgrundlag med tidsler 2. EU-regler om fødevaremærkning vedtaget 3. Fokus på mindre salt i fødevarer 4. Ny kontrolkampagne vedr. brugt produktionsudstyr 5.

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

No 032 September 2007. Vi glæder os til at fortælle mere i næste nummer af Mærkning, som udkommer op til jubilæet.

No 032 September 2007. Vi glæder os til at fortælle mere i næste nummer af Mærkning, som udkommer op til jubilæet. No 032 September 2007 Varedeklarationer skal på skoleskemaet Ministerinterview: Skolebørn skal kunne forstå en varedeklaration Ekspert: Varedeklarationer - det er også for børn! Baby- og småbørnsmesserne

Læs mere

Radioavisen sendte direkte

Radioavisen sendte direkte No 039 April 2009 Radioavisen sendte direkte Nyt pejlemærke til en sundere livsstil Ny quickguide til indkøbsturen Slut med at brug lup New York-restauranter tæller kalorier Dyrt at vente med at sikre

Læs mere

Ernæringsmærkning og sundere kostvaner

Ernæringsmærkning og sundere kostvaner Ernæringsmærkning og sundere kostvaner Jens Therkel Jensen Souschef i Fødevarestyrelsens Ernæringskontor Fødevarestyrelsen 1 Hvorfor er ernæringsmærkning på dagsordenen i indsatsen for at fremme sundere

Læs mere

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Camilla Kongskov Enighed om EU-mærkningsregler Efter flere års arbejde er Europa-Parlamentet og Ministerrådet nået til enighed om de nye fælles EU-regler for obligatorisk

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Lang næringsdeklaration står øverst på ønskesedlen

Lang næringsdeklaration står øverst på ønskesedlen No 036 Juni 2008 Lang næringsdeklaration står højest på ønskesedlen Tilladt at anprise lavt saltindhold Er bananer egentlig gule? DVN i medierne Klip fra udenlandske medier World of Private Label Forskrifter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere

Når der er tvivl om emballagen

Når der er tvivl om emballagen No 043 Marts 2010 Når der er tvivl om emballagen Minideklarationen Varefaktas nye lillebror Landbrug & fødevarer igen i DVN s bestyrelse Industrien får kritik for mangelfuld mærkning Kom til gratis seminar

Læs mere

Hold din ryg fri. Husk at. Produktet skal være sikkert. Du skal udføre et aktivt, forebyggende sikkerhedsarbejde 1. 2.

Hold din ryg fri. Husk at. Produktet skal være sikkert. Du skal udføre et aktivt, forebyggende sikkerhedsarbejde 1. 2. No 031 April 2007 Hold din ryg fri Et misforhold mellem indhold og deklaration kan have en forklaring Forbrugerpanelet: Undersøgelse af forbrugernes optøningsvaner Personalenyt Populær pjece i ny udgave

Læs mere

10-9 m. No 045 Oktober 2010

10-9 m. No 045 Oktober 2010 No 045 Oktober 2010 DVN skeptisk over for nye regler DVN glæder sig over fødevareforlig DVN s laboratorium tilbyder forhåndstjek Børnefamilier vil have varedeklarationer Nanoprodukter skal deklareres DVN

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

Det gode samarbejde. Af Camilla Lærke Mors, Congo Huset

Det gode samarbejde. Af Camilla Lærke Mors, Congo Huset No 033 November 2007 Det gode samarbejde Mor til 10 Kampen om pladsen på forsiderne Kun få har lært at forstå en varedeklaration Ny pjece Nyt layout, fødevarepjece Nyt oplag, Til småbørn Forskrifter Det

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

No 037 September 2008

No 037 September 2008 No 037 September 2008 Produktionsdato bør være standard Undersøgelse: Læserne vil læse om fødevarer Summer of recalls bør mane til eftertanke DVN i medierne Klip fra udenlandske medier Nu kommer varedeklarationer

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne

Dansk Erhvervs svar på høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg 7. marts 2008 LRA/hab/tsk lra@danskerhverv.dk Att.: Jørgen Bender-Pedersen Mail: jbep@fvst.dk Dansk Erhvervs svar på høring over forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før

Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Der ryger fuldkorn over disken som aldrig før Salget af fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo oplever en massiv vækst hos danskerne, som i stigende grad vælger

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

V A R E F A K T A. Kemikalier i tekstiler og forbrugerprodukter. Ellen ter Haar Hansen. Laboratorietekniker.

V A R E F A K T A. Kemikalier i tekstiler og forbrugerprodukter. Ellen ter Haar Hansen. Laboratorietekniker. Kemikalier i tekstiler og forbrugerprodukter Ellen ter Haar Hansen Laboratorietekniker. KEMIKALIER: Dem der forventes at være der. Dem ingen ved hvor kommer fra??? Juridiske krav: Bromerede flammehæmmere

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Er fødevarevalget blevet supra-komplekst?

Er fødevarevalget blevet supra-komplekst? No 035 April 2008 Er fødevarevalget blevet supra-komplekst? Bedre cykellåse udløser million-gevinst Pluk fra danske og udenlandske medier DVN vinder udbud Forskrifter Personalenyt Nyt om mærkning Er fødevarevalget

Læs mere

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring Maj 2017 Formålet

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: fødevarenyt 19. marts 2010 - nr. 10, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Ny fødevareminister roser dagligvarehandlens indsats for sundheden Afgift på mættet fedt møder

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 14. marts 2007 Sagsnr.:./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter Kort Nyt Nr. 7 november 2011 1. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter 2. Kritik af konkurrencen i dagligvarehandlen 3. Fransk forbud mod bisphenol A 4. Ny reklameafgift er gift for butikker

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Beretning. GDA-mærkning

Beretning. GDA-mærkning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008-09 FLF alm. del Bilag 295, alm. del Beretning 7 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Ernæring vigtigere end kongerækken

Ernæring vigtigere end kongerækken Ernæring vigtigere end kongerækken Af Ib Keld Jensen, redaktionen.dk Foto: Henrik Petit Sæt ernæring på skoleskemaet og gør det til børnelærdom at forstå en varedeklaration, lyder opfordringen til familie-

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008.

Forslaget er sat til afstemning på dagsorden for mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 23. juni 2008. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 334 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 18. juni 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Sociale forskelle i danskernes kostvaner og fysiske aktivitet

Sociale forskelle i danskernes kostvaner og fysiske aktivitet Nye kostråd social lighed i sundhed? Sociale forskelle i danskernes kostvaner og fysiske aktivitet Landbrug & Fødevarer, 25. oktober 2013 Margit Velsing Groth, Seniorforsker, Mag.scient.soc Afd. for Ernæring,

Læs mere

TALEPUNKT. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 389 Offentligt

TALEPUNKT. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Svar på Spørgsmål 389 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 389 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. kontor/elra/cdno Den 7. maj 2009 Samråd

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods. Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet

DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods. Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet DADAS Guide til fødevareleverandører og leverandører af farligt gods Med beskrivelse af SA2 WorldSync XML formatet 1 Indholdsfortegnelse Guideline til DADAS leverandører... 3 Fødevareleverandører... 3

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Danmarksmester i cykellåse

Danmarksmester i cykellåse Danmarksmester i cykellåse (DVN) er et samarbejde mellem forbrugere, industri og handel om frivillig mærkning af brugsegnede varer og tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen består af deklaration af

Læs mere

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

HVAD MED FORBRUGERNE?

HVAD MED FORBRUGERNE? HVAD MED FORBRUGERNE? Peter Sandøe, Tove Christensen, Karsten Klint Jensen. Sara Kondrup & Jesper Lassen IPH, FOI & CeBRA Københavns Universitet, LIFE www.dyreetik.dk UDGANGSPUNKT Forbrugerne har en berettiget

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

Spørgeramme til leverandører

Spørgeramme til leverandører Spørgeramme til leverandører Information til intervieweren: Vær opmærksom på, at svaret kan variere, afhængig af hvilke leverandører, der er tale om. Det er derfor vigtigt at få præciseret, hvilken type

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

En interessenttilgang til innovation i sundhed og wellness

En interessenttilgang til innovation i sundhed og wellness MAPP-konference 1. dec. 16 En interessenttilgang til innovation i sundhed og wellness -Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation Mette Peetz-Schou, DI Fødevarer Formål At dele erfaringer og illustrere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Portionsstørrelser, hvad har du behov for? G DA og go morgenmad

Portionsstørrelser, hvad har du behov for? G DA og go morgenmad Portionsstørrelser, hvad har du behov for? G DA og go morgenmad # 1 Det er ikke kun, hvad du spiser, men også hvor meget du spiser, og hvor tit, der har betydning for, hvor sund du bliver. For eksempel

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Danskerne får for lidt

Danskerne får for lidt PRESSEMEDDELELSE oktober 2010 Danskerne får for lidt men fuldkorn på morgenbordet er i massiv vækst Fuldkornsprodukter med det genkendelige orange logo på morgenbordet er i massiv vækst, og det er gode

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune.

Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitik 2 Denne Kostpolitik er udarbejdet i samarbejde mellem forældrebestyrelsen og medarbejdere i dagplejen i Jammerbugt Kommune. Kostpolitikken skal ses som information til forældre i dagplejen,

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen

Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen Hver tredje kommune leverer kold mad én gang om ugen ANALYSE AF KOMMUNERNES KVALITETSSTANDARDER FOR MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE ÆLDRE VISER, AT DER ER STORE REGIONALE FORSKELLE. I 37 af landets kommuner

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere