Varefakta-stempel giver fordel ved forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varefakta-stempel giver fordel ved forsikring"

Transkript

1 No 046 Maj 2011 Varefakta-stempel giver fordel ved forsikring Dyrt at undlade beregning af fedtafgift Stor interesse for pjece og videnspil Saltindhold: 1,1 g pr. 100 g Næringsindhold med eller uden lage? Varefakta sadler om med nye produkter Meld dig til Varefaktas forbrugerpanel Kemikalielov stiller store krav til producenterne Personalenyt Forskrifter

2 Varefakta-stempel giver fordel ved forsikring En samarbejdsaftale med Nassau Forsikring betyder, at Varefakta-kunder kan få produktbeskyttelsesforsikring på fordelagtige vilkår. Også selvom ikke alle produkter har Varefakta. Dansk Varefakta Nævn har jo allerede screenet kunderne for os. Vi ved, at alle kunder med Varefakta lever op til nogle standarder, og det mindsker vores risiko, så vi har mulighed for at tilbyde nogle særligt fordelagtige vilkår. Sådan begrunder administrerende direktør ved Nassau Forsikring, Michael Klitvad, fordelen ved samarbejdsaftalen med Dansk Varefakta Nævn. Nassau Forsikring er et af Europas førende forsikringsselskaber inden for produktbeskyttelsesforsikringer, som blandt andet dækker omkostninger ved tilbagekaldelse af produkter. Dyre tilbagetrækninger I praksis er det forsikringsmæglerne Dahlberg, der sælger forsikringen. Man kan dagligt, eller i hvert fald flere gange ugentligt, læse på Fødevarestyrelsens hjemmeside om produkter, der trækkes tilbage. Alligevel tænker mange producenter, at det sker ikke for mig, siger salgskonsulent Carsten Scharf. Han kan nævne mange eksempler på dyre tilbagetrækninger. Senest måtte en producent trække en kageblanding tilbage fra flere hundrede dagligvarebutikker. Et er, at man mister den værdi produktet i sig selv repræsenterer, men der er også omkostninger ved at transportere og destruere produkterne, påpeger Carsten Scharf. Han tilføjer, at store internationale virksomheder sædvanligvis er selvforsikrende, men for små og mellemstore virksomheder kan det blive et alvorligt slag mod økonomien at trække et produkt hjem. Det kan løbe op i mange hundredetusinde eller millioner af kroner. En produktsikkerhedsforsikring fås fra kroner. Hos Dansk Varefakta Nævn glæder man sig over samarbejdet. Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde vores kunder denne mulighed, som indebærer en kontant besparelse for at bruge Varefakta, siger Helga Møller. Dyrt at undlade beregning af fedtafgift Det værste, man som importør eller producent kan gøre, er at lade som om, ingenting er hændt, for så slår fedtafgiften ekstra hårdt. Efter at Folketinget den 17. marts med stort flertal vedtog at indføre en afgift på mættet fedt, er en beregning af fedtindholdet i en lang række fødevarer mere vigtig end nogensinde. Det vurderer Dansk Varefakta Nævns direktør Helga Møller. Afgiften beregnes efter indhold af mættet fedt i en vare. Man må således kende indholdet af mættet fedt i en vare for at kunne svare afgiften. Men indholdet kan være ganske svært at beregne. For eksempel kan der i en færdigvare være både mættet og umættet fedt, og hvis ikke man er i stand til at redegøre præcist for indholdet af de to typer fedt, kommer man til at betale afgift af den samlede mængde fedt, forklarer Helga Møller. Man bliver altså straffet, hvis ikke man har defineret det præcise fedtindhold og delt det op i mættet og umættet fedt. Afgiften beregnes efter en pris på 16 kroner per kilo mættet fedt. Visse fødevarer er helt undtaget. Det gælder for eksempel fisk, mens kylling til gengæld er omfattet af afgiften. Fødevarer med fedtindhold på under 2,3 procent friholdes for afgiften, og det betyder, at for eksempel mælk som hovedregel ikke er omfattet. Indførelsen af fedtafgiften ventes at medføre betydelige administrative ekstrabyrder for især importører og producenter. Vi forventer, at rigtig mange producenter og importører vil få behov for hjælp til at håndtere denne temmelig komplicerede afgift, og vi arbejder på højtryk med at kunne tilbyde en helhedsløsning, blandt andet i samarbejde med et større revisionsfirma, fortæller Helga Møller. Afgiften kommer til at gælde fra 1. oktober.

3 Stor interesse for pjece og videnspil Knap har været inde på for at dyste i viden om varedeklarationer. Og pjecer er fordelt via dagligvarehandlen. Dansk Varefakta Nævns kampagne for at klæde skolebørn og deres forældre bedre på til at forstå en fødevaredeklaration, er nu gennemført. Og selv om projektet endnu ikke er færdigevalueret, er der tegn på, at det er blevet modtaget som ønsket. De pjecer, som sammenligner deklarationerne på en række almindelige dagligvarer, blev udleveret gratis fra en række dagligvarebutikker. Pjecen betoner blandt andet, at der ikke altid er et rigtigt valg, men at valget afhænger af, hvad der er bedst for den enkelte og familien, og at man bliver nødt til at prioritere. Til hjælp hertil rummer pjecen en indkøbsguide, der gør det lettere at vurdere varerne ud fra varedeklarationerne. Pjecerne er støttet af Nordea-fonden. Vinder fra Nordjylland At gøre viden om varedeklarationer til en leg, hvor man kan dyste om viden med sine skolekammerater eller sine forældre, har vist sig at være populært. Små har i løbet af de første fire måneder taget handsken op og deltaget i udfordringen, hvor det gælder om at svare rigtigt og hurtigt. Rigtig mange deltog således i den konkurrence, som vi har kaldt DM i varedeklarationer. Derfor var det også lidt af en overraskelse, at en blot 10-årig pige Klara Hjortlund fra Ålbæk Skole i Nordjylland endte med at løbe med titlen. Under overværelse af samtlige skolens elever og lærere overrakte DVN s direktør Helga Møller den 8. februar præmien i form af en ipod touch til Klara, mens der var biografbilletter til klassekammeraterne. Det viste sig, at skolen havde sat sundhedsfag på skoleskemaet hele 8 timer om ugen i 4. til 6. klasse og indgående havde beskæftiget sig med at læse og forstå varedeklarationer. Det forklarede, hvorfor skolen klarede sig så exceptionelt godt, fortæller Helga Møller. Spillet fortsætter På grund af den store interesse overvejer DVN at gentage DM-konkurrencen. Indtil videre fortsætter spillet, og DVN sætter løbende hver tredje måned to biografbilletter på højkant til den, der ligger højest på highscorelisten. Første gang den 1. juni. KFI-fonden har sponsoreret videnspillet bagsidenturretur.dk

4 Saltindhold: 1,1 g pr. 100 g Af Kirsten Träger, fødevarekonsulent hos DVN DVN har altid haft en særregel om at deklarere saltindhold specifikt for indhold større end 1 g pr. 100 g. Det har været en af de ting, der har gjort deklarationer med Varefakta bedre end andre. Ifølge Forordningen om Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer må kun anprisninger angivet i et bilag til forordningen anvendes. Deklaration af saltindhold som en faktuel oplysning er ikke omfattet. DVN forespurgte derfor fødevaremyndighederne og fik medhold i, at oplysningen kunne opfattes som en ikke gavnlig ernæringsegenskab, og dermed ikke var omfattet af forordningen. Derfor fortsatte DVN sin praksis med at deklarere saltindhold i en linje umiddelbart over næringsdeklarationen. I efteråret 2010 sendte Fødevarestyrelsen et udkast til revideret vejledning om næringsdeklaration i høring. Ifølge dette udkast ville DVN s praksis for deklaration af salt udløse krav om lang næringsdeklaration, da saltindholdet er baseret på natriumværdien, og natrium kun indgår i den lange næringsdeklaration. Det ville medføre et stort problem, da mange af DVN s deklarationer har den korte næringsdeklaration. DVN gjorde i sit høringssvar opmærksom på, at denne fremgangsmåde ikke ville være forenelig med den øgede fokus på befolkningens saltindtag, som bl.a. Nøglehulsmærkningen er udtryk for. Kravet om lang næringsdeklaration i udkastet til vejledningen betød imidlertid, at DVN, i perioden indtil vi fik afklaret problematikken, måtte ophøre med at deklarere saltindhold, hvis der på varen kun var kort eller slet ingen næringsdeklaration. Den endelige vejledning om næringsdeklaration, der udkom i februar 2011, havde fået indsat et nyt afsnit, ifølge hvilket neutrale oplysninger om salt ikke udløser lang næringsdeklaration. Det er en midlertidig forlængelse af en praksis, der accepteres, indtil nye regler om næringsdeklaration træder i kraft i forbindelse med den nye EU forordning om fødevareinformation til forbrugerne (Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne, 2008/0028 (COD). Forslaget er fortsat under forhandling). Forbrugere, der ønsker at holde øje med deres saltindtag, kan altså fortsat se dette anført i Varefakta som en selvstændig linje over næringsdeklarationen, hvis indholdet er større end 1 g pr. 100 g. Næringsindhold med eller uden lage? Af Anne Møller Petersen, fødevarekonsulent hos DVN I begyndelsen af 2011 udsendte Fødevarestyrelsen en ny, opdateret vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer. Heri er det beskrevet, at værdierne i næringsdeklarationen skal gælde for varen, som den sælges. Men hvor meget af fødevaren værdierne omfatter, det kan afhænge af, om det er en fødevare med drænet indhold. Nettoindhold skal angives på alle færdigpakkede fødevarer. På nogle fødevarer er der angivet både en nettovægt og en drænet vægt. En angivelse af den drænede vægt er obligatorisk, hvis en fødevare i fast form er lagt i en lage. Ifølge Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning af fødevarer er en lage defineret som en væske, der er uvæsentlig i forhold til fødevarens hovedbestanddele og derfor ikke er afgørende for købet. Drænet vægt er f.eks. angivet på sild i eddikesukker lage, ananas i juice eller sukkerlage og syltede agurker. Hvis der ikke er nogen tvivl om, at lagen ikke skal spises, som det blandt andet er tilfældet med syltede agurker, så kan næringsværdierne angives for den spiselige del af produktet det vil sige de syltede agurker med den smule lage, som vil blive på agurkerne. Selve lagen regnes altså ikke med. I den nye vejledning om næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer, er det tilføjet, at det klart skal fremgå, når næringsdeklarationen kun gælder det drænede produkt. Og her kan det være nødvendigt at holde tungen lige i munden. Nogle former for lage kan betragtes som spiselige og skal medregnes i næringsværdierne, selv om den drænede vægt er angivet. Det gælder f.eks. konserveret frugt i juice eller sukkerlage. Det vil altså i nogle tilfælde være en vurderingssag, om næringsværdierne skal angives for hele fødevaren eller kun for det drænede indhold. Det er jo individuelt, om man spiser olien, som de soltørrede tomater er lagt i. Men med præciseringen fra Fødevarestyrelsen vil det fremover være klart for forbrugerne, hvis næringsværdierne kun gælder for det drænede produkt, fordi det skal stå i deklarationen.

5 Varefakta sadler om med nye produkter Forbrugerne skal i højere grad efterspørge Varefakta, og der er kommet nye varer på hylden hos Dansk Varefakta Nævn. Ny strategi skal klæde DVN på til nye markedskrav. Vi har lyttet til kunderne Så kort udtrykker direktør Helga Møller baggrunden for, at Dansk Varefakta Nævn har udviklet ny strategi og sat nye varer på hylderne. I efteråret fik DVN foretaget en såkaldt stakeholderanalyse, hvor en række store, mindre og tidligere kunder blev interviewet tilbundsgående om samarbejdet med DVN. Analysen slog fast, at DVN opleves som grundig, troværdig og fagligt dygtig. Men især på to områder var der ønske om en kursændring. Nogle kunder oplever Varefakta som et dyrt produkt, især hvis en vare kun har en forventet kort tid på markedet. Derfor bliver det fremover muligt at få udarbejdet en billigere varedeklaration, som er uden den stikprøvekontrol, der er en væsentlig del af Varefakta. Dermed bliver varedeklarationen markant billigere, men altså uden Varefakta-logo. Vi kan konstatere, at der er en efterspørgsel efter vores ekspertise på varedeklarationsområdet, men denne efterspørgsel omfatter ikke altid Varefakta. Derfor tilbyder vi fremover at foretage deklarationsarbejdet, uden at vi skal læse korrektur, uden stikprøvekontrol og uden logo, men i øvrigt med den samme faglige kvalitet som hidtil fortæller Helga Møller. Den nye lettere deklaration og dertil hørende større fleksibilitet er en del af et nyt produktkatalog, som blandt andet også omfatter et nyt rådgivningsabonnement, øget brug af eget laboratorium og deklarationer på internetsider. Forbrugerettet kampagne Det andet område, som kunderne peger på, er, at Varefakta ikke er tilstrækkeligt efterspurgt hos forbrugerne. Og det vil vi gøre noget ved. Markedet har ændret sig med nye mærker som Nøglehul og Fuldkorn, og det er vi blevet klemt af. Vi er dog helt sikre på, at forbrugerne har et stærkt ønske om at få fuldstændig, uvildig og kontrolleret information, så vi øger indsatsen markant for at gøre det tydeligt, hvad forbrugerne får med Varefakta. DVN har netop indgået et samarbejde med PR-virksomheden Communiqué, som får til opgave at øge forbrugernes efterspørgsel efter Varefakta. Det er en indsats, vi forventer os meget af. Vi har mange sprælske idéer på bordet, som nok skal tiltrække bred opmærksomhed, siger Helga Møller. Produktkataloget findes på DVN s hjemmeside, Kontakt gerne salgskonsulent Mette Bagger Nissen på for nærmere info. Pluk fra produktkataloget DVN rådgiver om: Varedeklarationer Vildledning GDA Fuldkornsmærkning Nøglehulsmærkning Anvendelse af tilsætningsstoffer Kontakt til myndigheder REACH Test af varer Produktsikkerhed... og meget mere.

6 Dansk Varefakta Nævn (DVN) er et samarbejde mellem forbrugere, industri og handel om frivillig mærkning af brugsegnede varer og tjenesteydelser til forbrugerne. Mærkningen består af deklaration af indhold og/eller egenskaber og kendes på Varefaktamærket. DVN blev oprettet i Dansk Varefakta Nævn Byleddet Roskilde Tlf Fax Meld dig til Varefaktas forbrugerpanel på Forbrugerpanelet hjælper os med at udvikle og vurdere fremtidens varedeklarationer og modtager en mail ca. 1 gang om måneden. Du kan f.eks. blive spurgt om, hvilke oplysninger der skal gives om varerne og vil modtage information om varedeklarationer og relaterede emner. På finder du Forbrugerpanelet under menupunktet Om DVN. Personalenyt Forskrifter Følgende forskrifter er blevet revideret eller ajourført siden 1. januar 2011 Kravlegårde, DVN 2503 Plastvarer, DVN 4017 Kemikalielov stiller store krav til producenterne DVN rådgiver om REACH Hvis der er sundheds- eller miljøskadelige stoffer i en vare, så har forbrugeren krav på at få det at vide. Det er et resultat af den meget omfattende kemikalielov ved navn REACH, som Europa-Parlamentet har gennemført. Der er udarbejdet en lang liste over de farlige kemikalier, man finder det nyttigt, at forbrugerne kan få viden om. Denne liste kaldes kandidatlisten. Forbrugere kan henvende sig i de forretninger, hvor de har indkøbt varer og bede om at få at vide, om varerne indeholder kemiske stoffer, der er opført på kandidatlisten. En sådan henvendelse skal besvares inden 45 dage. Producenter og handlende er forpligtet til give informationen gratis. Selve loven er meget omfattende, og forordningen fylder alene 800 sider. Vi rådgiver gerne kunderne om REACH. Og selvom vi ikke kan være nede i detaljerne i alle spørgsmål, så kan vi med hjælp fra vore samarbejdspartnere altid skaffe svar, siger Ellen ter Haar Hansen, der er laboratorietekniker hos Dansk Varefakta Nævn. Jo Schwedler tiltrådte 1. februar og skal være barselsvikar for fødevarekonsulent Anne Møller Petersen, der gik på barsel med udgangen af april. Jo er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed. Kurser og konferencer DVN s medarbejdere har deltaget i følgende kurser og konferencer siden 1. januar 2011: Dialogmøde om EU s kvalitetspakke, Fødevarestyrelsen Holdbarhed og mærkning, Landbrug & Fødevarer Temadag om billige indkøb i Østen, FORCE Workshop om CE-mærkning, DI, Dansk Erhverv m.fl. Mærkning udgives af Dansk Varefakta Nævn ca. 4 gange årligt og indeholder artikler om Varefakta og mærkningsrelaterede emner inden for DVN s arbejdsområder. Indholdet i Mærkning må gengives med kildeangivelse. Bladet udsendes gratis til DVN s kunder, samarbejdspartnere, politikere, pressen m.fl. Redaktion: Direktør Helga Møller (ansvarshavende) Ib Keld Jensen Marianne M. Palbo 15. årgang Oplag: eksemplarer Tryk: Nofoprint Design: FinnNygaard.com Redaktionen afsluttet: 15. april 2011.

Er fødevarevalget blevet supra-komplekst?

Er fødevarevalget blevet supra-komplekst? No 035 April 2008 Er fødevarevalget blevet supra-komplekst? Bedre cykellåse udløser million-gevinst Pluk fra danske og udenlandske medier DVN vinder udbud Forskrifter Personalenyt Nyt om mærkning Er fødevarevalget

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/Reservedele Nr. 4 27. februar 2014 (uge 9) Nyt fra AutoBranchen Danmark Nøglen til din frihed Støt sagen på

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O

CO-Magasinet OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O CO-Magasinet Nr/År 02/2014 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE SIDE 4-5 MERE UDDANNELSE OG FLERE PENGE PÅ FRITVALGS LØNKONTOEN ER O SIDE 6-9 OK2014: STORE FORBEDRINGER TIL INDUSTRIENS ANSATTE

Læs mere

grafisk bar 18. nummer juni 2010 1

grafisk bar 18. nummer juni 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 18. nummer juni 2010 På Nordjyske Medier taler man om trivsel Tag en uddannelse i UV-farver og - lakker IPEX - Nye arbejdsmiljørigtige maskiner

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere