Beskyttelse af økonomiske forpligtelser: Adfærd og forventninger i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyttelse af økonomiske forpligtelser: Adfærd og forventninger i Danmark"

Transkript

1 Beskyttelse af økonomiske forpligtelser: Adfærd og forventninger i Danmark Juni, 2007 Cardif Laurence PESSEZ / Nathalie MEDIONI Kontakt TNS Sofres : Corporate & Management Department Muriel HUMBERTJEAN Anca Jomain : / Fax : MHN/ASU/MVN/48KC64 Stratégies d'opinion

2 Indledning

3 Indledning Cardif fremlægger resultaterne af den første undersøgelse af forbrugeradfærd og -forventninger vedrørende beskyttelse af økonomiske forpligtelser med en respondentgruppe på cirka personer, inklusive i Danmark. Resultaterne blev sammenlignet med det registrerede gennemsnit i de andre lande. Hvad er holdningen i Danmark til livets uforudsete begivenheder? Hvilken adfærd udvises der med hensyn til budgetstyring? Hvordan afstemmer man forbrugstilbøjeligheden med risikoafdækningsbehovet? Som verdens førende udbyder af låneforsikringer* ønskede Cardif at dele essentiel viden med partnere og observatører. Indsamlingen af undersøgelsesdata og analysen blev udført af virksomhedskommunikationsafdelingen hos analyseinstituttet TNS SOFRES. Meningsmålinger undersøger subjektive data (tilfredshed, værdsættelse, vurdering, smag, holdninger, ) i modsætning til faktuelle undersøgelser, der behandler objektive data (indkøbsadfærd, publikumsmåling, mængden af husholdningsudstyr...). * Låneforsikring: Ved arbejdsløshed, uarbejdsdygtighed eller livsforsikring dækkes betaling på lån fra banker eller finansieringsinstitutter

4 Respondentgruppe: personer i 21 lande ARGENTINA TYSKLAND POLEN BELGIEN INDIEN PORTUGAL BRASILIEN ITALIEN SPANIEN CHILE JAPAN SVERIGE D. TJEK. REP. MEXICO SCHWEIZ DANMARK FRANKRIG NEDERLANDENE NORGE TAIWAN STORBRITANNIE N Telefonundersøgelse gennemført i januar/februar, juli/august, oktober 2005 og marts 2006 (undtagen i Nederlandene: Online-undersøgelse) i respondenternes hjem i hvert land. Respondentgrupper på 900 til personer pr. land, repræsentative for befolkningen over 18 år. I Indien blev undersøgelsen gennemført i juli 2006, ansigt til ansigt og med pen og papir, blandt den mandlige befolkning på 18 år og derover og i den øverste socialgruppe. I Danmark, Norge og Sverige blev undersøgelsen gennemført i april/maj 2007 som en online-omnibusundersøgelse.

5 Data om den danske økonomi Resultater sammenlignet med gennemsnittet for alle de andre lande, inklusive: Befolkning 2006*: (i millioner) BNP 2005**: (per capita USD) Vækstrate 2005* : 3.2% * Kilde: OECD ** Kilde: FN Argentina Belgien Brasilien Chile Den Tjekkiske Republik Frankrig Tyskland Indien Italien Japan Mexico Nederlandene Norge Polen Portugal Spanien Sverige Schweiz Taiwan Storbritannien

6 Primære resultater

7 Primære resultater Den danske befolkning er en af de mest rolige blandt de 21 undersøgte befolkninger: Vedrørende livets uforudsete begivenheder: Danske respondenter er langt mindre bekymrede for livets uforudsete begivenheder end gennemsnittet i de 21 lande (3,7 i forhold til et samlet gennemsnit på 5,4). Som i de fleste lande er fysiske risici såsom alvorlig sygdom, en voldsom hændelse for et familiemedlem, død eller færdselsulykker de mest frygtede risici, hvorimod arbejdsløshed og risici relateret til fødsler frygtes langt mindre end i de andre lande. Vedrørende økonomisk sikkerhed: Danskernes økonomiske sårbarhed er også ret moderat, eftersom 40 % af den danske aktive befolkning erklærede at være i stand til at opretholde deres budget i tilfælde af uarbejdsdygtighed i over et år (i forhold til et samlet gennemsnit på 33 %). Overordnet set er Danmark ret forsigtig i forhold til lån: 53 % er enige i, at det er bekvemt at købe på afbetaling og nyde med det samme (i forhold til et samlet gennemsnit på 60 %) Deres forbehold mod lån lader til at være relateret til deres følelsesmæssige frygt for at miste kontrol. Bevidstheden om og anvendelsen af låneforsikringer er ret lav, men beskyttelsen i form af låneforsikringer opfattes som værende ret høj: Kun 28 % af den danske respondentgruppe er bevidste om eksistensen af låneforsikringer (i forhold til et samlet gennemsnit på 43 %), og 18 % har købt en låneforsikring (i forhold til et samlet gennemsnit på 25 %) ikke desto mindre anerkender 78 % behovet for en sådan forsikring (i forhold til et samlet gennemsnit på 75 %), og heraf betegner halvdelen af respondenterne det som «en bekvem løsning» (i forhold til et samlet gennemsnit på 41 %).

8 I. Følelsen af sårbarhed

9 Følelsen af sårbarhed Følelsen af sårbarhed er blevet undersøgt inden for to større områder: Livets uforudsete begivenheder: - Hvilke risici frygtes mest: Færdselsulykker, arbejdsløshed, uforudsete udgifter, død, skilsmisse eller separation, flerlingefødsler? - Er bekymringsniveauet i Danmark højere eller lavere end i andre lande? Økonomisk sikkerhed: - Hvor længe kan den danske levestandard opretholdes i tilfælde af indkomsttab? - Er det svært at betale afdragsrater?

10 Bekymring for livets uforudsete begivenheder i Danmark Niveauet af bekymring for livets uforudsete begivenheder er meget lavere i Danmark end i de andre lande (3,7 i forhold til et samlet gennemsnit på 5,4). Sammen med de andre skandinaviske lande, Norge (3,2) og Sverige (3,3), og sammen med Nederlandene (2,5) og Schweiz (4,2), hører Danmark til den mest rolige gruppe lande. Som i de fleste af de 21 lande er bekymringen i Danmark højere med hensyn til fysiske risici (alvorlig sygdom, voldsom hændelse for et familiemedlem, død eller færdselsulykker). Men i modsætning til i de andre lande er frygten for arbejdsløshed i Danmark (3,6 i forhold til et samlet gennemsnit på 6,6) samt frygten for risici i forbindelse med fødsler meget lavere: En fødsel (1,2 i forhold til et samlet gennemsnit på 3,3) eller flerlingefødsler (1,2 i forhold til et samlet gennemsnit på 4). Selvom danskerne overordnet set er rolige, tenderer bekymringen til at være højere blandt: Gruppen af personer under 35 år (gennemsnitlig bekymringsscore, alle risici kombineret: 3.9) De lavere socialgrupper (gennemsnitlig bekymringsscore, alle risici kombineret: 3.9)

11 Et meget lavere niveau af bekymring for alle risici i Danmark Generelt udløser nogle hændelser «bekymring» hos folk. Du bedes nu give følgende hændelser point i forhold til dit bekymringsniveau (Samlet stikprøve: n = 1.000) (Score fra 0 til 10: 0 = laveste 10 = højeste) Alvorlig sygdom 6,1 7,4 Voldsom hændelse for et familiemedlem 5,9 6,9 Alle risici kombineret... Død Færdselsulykke 4,6 5,6 7,1 6,7 ALLE LANDE Gennemsnit: 5.4 Uforudsete udgifter Arbejdsløshed Ændring i professionel status 3,8 3,6 3,4 5,3 4,7 6,6 EUROPA Gennemsnit: 4.9 Skilsmisse/separation Flytning Flerlingefødsler En fødsel 1,2 1,2 1,9 4,4 3,0 3,4 4 3,3 ALLE LANDE DANMARK Skandinavisk gennemsnit heraf: 3.4 DANMARK Gennemsnit: 3.7

12 Bekymring i forhold til køn, alder og socialgruppe Generelt udløser nogle hændelser «bekymring» hos folk. Du bedes nu give følgende hændelser point i forhold til dit bekymringsniveau (Samlet stikprøve: n = 1.000) Alle risici kombineret (Score fra 0 til 10: 0 = laveste 10 = højeste) Køn Aldersgrupper Socialgrupper Mand 3, ,3 3,7 Ledige 3,7 Kvinde 3, ,3 3,8 Erhvervsaktive 3,6 65 og derover Subtotal 35 3,6 3,9 Subtotal *socialgruppe + 3,2 Subtotal 50 og derover 3,7 Subtotal **socialgruppe - 3,9 *socialgruppe- : underordnede socialgrupper **socialgruppe+ : overordnede socialgrupper

13 Økonomisk sårbarhed I tilfælde af modgang føler danskere sig i stand til at opretholde deres levestandard på langt sigt. I tilfælde af uarbejdsdygtighed: Ville det være umuligt for 29 % af den erhvervsaktive befolkning i Danmark (i forhold til et samlet gennemsnit på 42 %) at opretholde deres nuværende livsstil uden problemer i mere end 3 måneder og 40 % mener, at deres budget ville kunne opretholdes i 1 år (i forhold til et samlet gennemsnit på 33 %). 21 % af danskerne har vanskeligt ved at betale månedlige afdrag på lån (i forhold til et samlet gennemsnit på 22 %). 73 % af den danske respondentgruppe holder stram kontrol med månedlige udgifter (i forhold til et samlet gennemsnit på 78 %). De ledige er især tilbøjelige til at udvise denne adfærd (77 %), hvorimod de under 35- årige (63 %) er mindst tilbøjelige til at udvise denne adfærd.

14 Periode, hvor det daglige budget kan opretholdes Hvor længe kunne dit budget opretholdes uden problemer i tilfælde af uarbejdsdygtighed som følge af en ulykke, sygdom eller arbejdsløshed? (Respondentgruppe: Erhvervsaktive: n= 597) DK Op til 3 måneder* Cirka 6 måneder Et år og derover ALLE LANDE DANMARK **socialgruppe Subtotal -35 år Mænd Single % * Op til 3 måneder: 0 til 3 måneder

15 I Danmark har 21 % af den aktive befolkning vanskeligt ved at betale månedlige afbetalinger på lån Har du allerede haft vanskeligt ved at betale månedlige afdrag på lån, også selvom du klarede det til sidst? (Respondentgruppe med køb på afbetaling: n= 654) % Ja ALL COUNTRIES 22 BRAZIL SPAIN 31 GERMANY 30 NORWAY 28 SWITZERLAND 27 CHILE 27 INDIA 26 JAPAN 25 TAÏWAN 21 DENMARK 21 MEXICO 20 POLAND 20 FRANCE 18 SWEDEN 18 ARGENTINA 17 CZECH REPUBLIC 16 UK 15 NETHERLANDS 13 BELGIUM 11 PORTUGAL 11 ITALY Europæisk gennemsnit: 19 % Skandinavisk gennemsnit heraf: 22%

16 Budgetkontrol Kontrollerer du personligt alle udgifter hver måned? (Samlet respondentgruppe: n = 1.000) % Ja ALL COUNTRIES 78 GERMANY 96 PORTUGAL 91 SWITZERLAND TAÏWAN ARGENTINA NORWAY FRANCE BRAZIL UK CZECH REPUBLIC SPAIN POLAND CHILE BELGIUM SWEDEN DENMARK INDIA MEXICO ITALY JAPAN NETHERLANDS 58 Europæisk gennemsnit: 79 % Skandinavisk gennemsnit heraf: 76 %

17 Udgiftskontrol i forhold til socialgruppe og alder Kontrollerer du personligt alle udgifter hver måned? (Samlet respondentgruppe: n = 1.000) Socialgrupper Aldersgrupper % Ja Ledige 77 % Ja Subtotal erhvervsaktive Subtotal **socialgruppe og derover Subtotal *socialgruppe - *socialgruppe- : underordnede socialgrupper **socialgruppe+ : overordnede socialgrupper 70 Subtotal - 35 Subtotal 50 og derover 63 83

18 II. Forbrug og lån i Danmark

19 Primære udgiftsposter i Danmark Budgetter opbygges omkring fire dominerende udgiftsposter, hvor husholdningsudgifter kommer først: Husholdningsomkostninger Boliglån/husleje Mad/tøj Bil I modsætning til de fleste vesteuropæiske lande, hvor udgiftsposten boliglån/husleje rangerer højest, er det i Danmark husholdningsudgifter, der rangerer højest. Det særlige ved Danmark er, at udgifter til lægelig forsorg er lidt mindre vigtige i budgettet end i Norge og Sverige.

20 Husholdningsudgifter i Danmark Der anføres en række udgiftstyper på en liste. Du bedes give hver af dem fra 0 til 10 point i overensstemmelse med, hvor vigtige de er for dit årsbudget, hvor 0 betyder, at det ikke er en vigtig udgift, og 10 betyder, at det er en meget vigtig udgift; de mellemliggende tal gør det muligt at moderere din vurdering. DK Gennemsnit Household charges ,8 Mortgage / rent ,5 Food / clothing ,1 Car ,1 Medical care ,4 Leisure activities ,8 Children's education ,6 Household appliances ,0

21 Opfattelse af lån Danskerne er ret forbeholdne over for lån 53 % er enige i, at det er bekvemt at købe på afbetaling og nyde med det samme (i forhold til et samlet gennemsnit på 60 %). 39 % af respondenterne anser lån for at være en «bekvem» løsning (i forhold til et samlet gennemsnit på 53 %). primært på grund af deres behov for kontrol over udgifter og deres bekymring for ulemperne ved lån: 61 % mener, at det er sværere at styre sit forbrug, når man køber på afbetaling (i forhold til et samlet gennemsnit på 54 %), 86 % siger, at indkøb altid er dyrere, når der købes på kredit (i forhold til et samlet gennemsnit på 79 %). Indforståelsen med at optage lån for at finansiere forskellige køb varierer i forhold til udgiftsposterne. De to udgifter, der anses som langt mest berettiget til at blive finansieret ved lån, er: Køb af hjem (80 % i forhold til et samlet gennemsnit på 76 %) og køb af bil (76 % i forhold til et samlet gennemsnit på 56 %). Den tredje type køb, der anses som berettiget til at blive finansieret ved lån, er uddannelse/undervisning (33 % i forhold til et samlet og skandinavisk gennemsnit på 46 %). Det er i Danmark meget mindre naturligt at optage lån for at betale ferier eller rejser (4 % i forhold til et samlet gennemsnit på 12 %).

22 Opfattelse af lån Når du finansierer køb ved lån, mener du så grundlæggende, at det er bekvemt at købe på afbetaling og nyde med det samme. (Samlet respondentgruppe: n = 1.000) % «Overvejende enig» ALL COUNTRIES FRANCE SPAIN ITALY POLAND CZECH REPUBLIC TAÏWAN BRAZIL MEXICO BELGIUM ARGENTINA UK INDIA PORTUGAL DENMARK JAPAN SWEDEN SWITZERLAND GERMANY NORWAY NETHERLANDS CHILE Europæisk gennemsnit: 60 % Skandinavisk gennemsnit heraf: 46 %

23 Opfattelse af lån i forhold til køn, socialgruppe, uddannelse og alder Når du finansierer køb ved lån, mener du grundlæggende, at det er bekvemt at købe på afbetaling og nyde med det samme. (Samlet respondentgruppe: n = 1.000) Køn, socialgruppe og uddannelse Alder % «Overvejende enig» % «Overvejende enig» Mand Kvinde Subtotal socialgruppe + Subtotal socialgruppe - Højere uddannelse og derover* Lavere uddannelse 58 Subtotal ***Slettes i endelig PowerPoint-fil*** Subtotal 50 og derover *Bemærk: Lille grundlag 55

24 Typologi over holdninger til lån Kulturelle variabler påvirker de altid ambivalente holdninger til lån: Pragmatisk over for emotionel, velvillig over for modvillig. Udtryk for emotionelle holdninger kan være: Negative: Frygt for at miste kontrol med udgifter Når der købes på afbetaling, er det svært at kontrollere udgifterne nøjagtigt Eller positive: Det attraktive ved en enkel løsning Med lave månedlige afdrag virker det altid billigere Det er nemt at låne Pragmatiske holdninger kommer til udtryk ved: Enten pragmatisk modvilje mod lån Ulempen er, at det bliver dyrere at købe på afbetaling Det er nødvendigt med papirarbejde i forbindelse med lån Eller pragmatisk anvendelse af lån Lån er en meget bekvem løsning I denne undersøgelse danner disse holdninger 5 grupper af lande: De emotionelt modvillige mod at optage lån (frygt for at miste kontrol med budgettet): Stærkt germanske kulturer (Tyskland, Nederlandene, Schweiz, Belgien), skandinaviske kulturer (Sverige, Danmark og Norge), Japan, Indien. Befolkninger, der er tilbøjelige til at optage lån som en enkel løsning: Storbritannien, Italien, Spanien, Taiwan. Er pragmatisk velvillige over for lån som en bekvem løsning: Frankrig, Polen, Portugal, Brasilien, Argentina. Et land, der er modvilligt over for lån af rationelle årsager: Chile (pris og papirarbejde). Ingen klar holdning til lån: Den Tjekkiske Republik og Mexico

25 Typologi over holdninger til lån EMOTIONEL HOLDNING INDIEN SCHWEIZ DANMARK NORGE SVERIGE NEDERLANDENE Frygt for at miste kontrol TYSKLAND JAPAN BELGIEN MEXICO ITALIEN TAIWAN Det attraktive ved en bekvem løsning STORBRITANNIEN SPANIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK PORTUGAL FRANKRIG POLEN Fornuftbegrundet modvilje ARGENTINA Pragmatisk anvendelse BRASILIEN PRAGMATISK HOLDNING CHILE MODVILLIG MOD LÅN 0 VELVILLIG OVER FOR LÅN

26 III. Beskyttelse af levestandard: Låneforsikring en snævert udbredt, men lovende løsning

27 Bevidsthed om og anvendelse af låneforsikringer i Danmark Danskernes bevidsthed om låneforsikringer er temmeligt lav, eftersom kun 28 % er bevidste om låneforsikringer (i forhold til et samlet gennemsnit på 43 %) og som resultat heraf er deres anvendelse af låneforsikringer også lavere. 18 % af dem, som er bevidste om låneforsikringer, har købt en låneforsikring (i forhold til et samlet gennemsnit på 25 %), hvilket svarer til 5 % af den samlede danske befolkning.

28 Bevidsthedsniveau og efterspørgsel efter låneforsikringer Kender du til låneforsikringer? De dækker betalingen af månedlige afdrag, som du forsvarligt ikke er i stand til at betale. (Samlet respondentgruppe: n= 1.000) Har du nogensinde købt denne type forsikring? (Bevidst respondentgruppe: n = 440) DANMARK 28% 1% 18% 72% 81% ALLE LANDE 1% 57% 43% 74% 25% (Samlet respondentgruppe: n= ) Ja Nej (Bevidst respondentgruppe: n= 9.011) DK

29 Bevidsthedsniveau og efterspørgsel efter låneforsikringer Kender du til låneforsikringer? De dækker betalingen af afdrag, som du forsvarligt ikke er i stand til at betale. Har du nogensinde købt denne type forsikring? 40 % Har købt* FRA SWE GB 10 JAP ARG POL POR BEL SP GER NOR CHI *Har købt: Resultater af samlet respondentgruppe: n= CZE NL ITA BRA DEN CH IND MEX TWN % Er bevidst

30 Beskyttelse af levestandard i forhold til uforudsete begivenheder: Låneforsikringer en lovende løsning Selvom kendskabet og anvendelsen ikke er så stor som i de andre lande, er danskerne ret velvillige over for låneforsikringer: 78 % af respondenterne er velvillige over for denne type forsikring (i forhold til 75 % i alle de andre lande). Kun 28 % betegner det som en nødvendig beskyttelse, men 50 % som bekvemt. Denne velvillige indstilling over for låneforsikringer kan forklares ved danskernes emotionelle holdning til lån og deres frygt for ikke at kunne styre deres udgifter. Som i de fleste af landene anses det især for passende at anvende låneforsikringer til at dække betalinger i tilfælde af uforudsete begivenheder ved: Køb af hjem (78 % i forhold til et samlet gennemsnit på 80 %) Køb af bil (61 % i forhold til et samlet gennemsnit på 56 %) Lægelig forsorg (44 % i forhold til et samlet gennemsnit på 73 %) Uddannelse/undervisning (40 % i forhold til et samlet gennemsnit på 51 %)

31 I Danmark mener 28 %, at låneforsikringer er nødvendige Mener du, at låneforsikringer er nødvendig beskyttelse, bekvemme eller formålsløse? (Samlet respondentgruppe: n= 1.000) DK Er en nødvendig beskyttelse Gør livet nemmere Er formålsløse Subtotal positive ALLE LANDE % DANMARK % BEMÆRK: Spørgsmålet ikke stillet i Spanien, Storbritannien eller Japan.

32 Låneforsikring: Mindre interessant for de under 64-årige Mener du, at låneforsikringer er nødvendig beskyttelse, bekvemme eller formålsløse? (Samlet respondentgruppe: n= 1.000) DK Er en nødvendig beskyttelse Gør livet nemmere Er formålsløse Subtotal positive 83 % % % % 65 og derover % Subtotal % Subtotal 50 og derover % %

33 Forsikring: Køb af hjem rangerer højest For hvert af de følgende køb bedes du angive, om det ville være relevant eller irrelevant at købe denne type forsikring? (Samlet respondentgruppe: n= 1.000) % Relevant Køb af hjem Køb af bil Lægelig forsorg Uddannelse/undervisning Reparationer Dækning af overtræk Hårde hvidevarer Køb af ferier/rejser 9 21 ALLE LANDE DANMARK

34 I forhold til socialgruppe For hvert af de følgende køb bedes du angive, om det ville være relevant eller irrelevant at købe denne type forsikring? (Samlet respondentgruppe: n= 1.000) % Relevant Socialgrupper Køb af hjem Køb af bil Lægelig forsorg Uddannelse/undervisning Reparationer Dækning af overtræk 9 10 Hårde hvidevarer Køb af ferier/rejser % 6 8 Socialgruppe + Socialgruppe -

35 I forhold til aldersgruppe For hvert af de følgende køb bedes du angive, om det ville være relevant eller irrelevant at købe denne type forsikring? (Samlet respondentgruppe: n= 1.000) % Relevant Køb af hjem Køb af bil Lægelig forsorg Uddannelse/undervisning Reparationer Dækning af overtræk Hårde hvidevarer Køb af ferier/rejser Aldersgrupper og derover

36 Primære resultater Følelsen af sårbarhed over for livets uforudsete begivenheder er i Danmark en af de laveste i verden (3,7/10 i forhold til et samlet gennemsnit på 5,4). Som i de fleste af de undersøgte lande er bekymringen vedrørende fysiske risici, såsom alvorlig sygdom (6,1), voldsom hændelse for et familiemedlem (5,9), død (5,6) eller færdselsulykker (4,6) høj, men meget lavere end i de andre lande i forhold til risici vedrørende børn, såsom en fødsel (1,2 i forhold til et samlet gennemsnit på 3,3) eller flerlingefødsler (1,2 i forhold til et samlet gennemsnit på 4) og også vedrørende arbejdsløshed (3,6 i forhold til et samlet gennemsnit på 6,6). I tilfælde af en større uheldig hændelse ville 40 % af de danske erhvervsaktive (i forhold til et samlet gennemsnit på 33 %) uden problemer være i stand til at opretholde deres nuværende livsstil i et år og længere. 21 % af danskerne har haft vanskeligt ved at betale månedlige afdrag (i forhold til et samlet gennemsnit på 22 %). 73 % af den danske respondentgruppe holder stram kontrol med månedlige udgifter (i forhold til et samlet gennemsnit på 78 %). Husholdningsudgifter samt boliglån/husleje er de to vigtigste udgiftsposter for husholdninger i Danmark, langt vigtigere end mad eller tøj og bilkøb. Danskerne er forsigtige med lån, eftersom 53 % anser det for at være bekvemt at købe på afbetaling for at nyde det med det samme (i forhold til et samlet gennemsnit på 60 %). Desuden frygter 61 %, at det er sværere at styre sit forbrug, når man køber på afbetaling, og 86 % mener, at det altid er dyrere at købe på afbetaling. Kun 28 % af danskerne er bevidste om låneforsikringer (i forhold til et samlet gennemsnit på 43 %), og 18 % har købt en (i forhold til et samlet gennemsnit på 25 %). 78 % er imidlertid velvillige over for dem (i forhold til 75 % i alle de andre lande), og 50 % erklærer, at det er en beskyttelse, der gør livet lettere,og 28 % betegner dem som nødvendige.

37 Metodik

38 Metodik En undersøgelse i 21 lande af befolkningernes adfærd og forventninger i forbindelse med beskyttelsen af økonomiske forpligtelser. COUNTRY Survey dates Survey method Sample size Argentina... 13/03 28/03 CATI ad hoc* 1000 Belgium... 2/2 23/2 CATI ad hoc* 1002 Brazil... 24/1 18/2 CATI ad hoc* 1000 Chile... 21/1 4/2 Telephone ad hoc* 1002 Denmark... 23/04 29/04 CAWI omnibus* 1000 France... 18/1 28/1 CATI ad hoc* 951 Germany... 21/1 1/2 CATI ad hoc* 1000 Italy... 27/1 2/2 CATI omnibus* 1002 India... 12/07 31/07 Pen & paper 1037 Japan... 27/1 4/2 CATI ad hoc* 1000 Netherlands... 25/1 8/2 CAWI ad hoc* 1093 Norway... 23/04 27/04 CAWI omnibus* 1000 Poland... 5/2 11/2 CATI ad hoc* 1000 Portugal... 11/1 22/1 CATI omnibus* 950 Spain... 14/2 21/2 CATI ad hoc 1003 Sweden... 25/04 9/05 CAWI omnibus* 1000 Switzerland... 21/1 1/2 CATI ad hoc* 890 Taïwan... 7/1 23/1 CATI ad hoc* 869 UK... 11/2 16/2 CATI ad hoc* 1006 Mexico... 19/7 10/8 CATI ad hoc* 1000 Czech Republic... 24/10 09/11 CATI ad hoc* 1000 *Ad hoc (undersøgelse): Specifik undersøgelse, udformet og gennemført med specifikke spørgsmål eller temaer (fra latin: ad hoc «til dette formål»). *Omnibus (undersøgelse): Kvantitativ dataindsamling, hvor kun respondentgruppen foruddefineres, og hvor de deltagende klienter frit kan stille spørgsmål. *Telefonundersøgelse: Interviewere gennemfører telefoninterviews og registrerer svarene. *CATI (Computer Assisted Telephone Interview): CATI (computerstøttet telefoninterview): Interviewere gennemfører telefoninterviews og registrerer svarene på computere. *CAWI (Computer Assisted Web Interview): Selvadministreret spørgeskema på internettet. I alle lande var respondenterne over 18 år.

39 Metodik: Respondentgruppe i Danmark Mand Kvinde TOTAL ALDER og derover TOTAL ANTAL BØRN I HUSHOLDNINGEN Ingen 63% 1 barn 13% 2 børn 18% 3 børn og derover 7% TOTAL KØN 49% 51% 100% 11% 16% 29% 27% 17% 100% 100% Landområde Lille by Forstad til storby Storby TOTAL BOPÆL UDDANNELSESNIVEAU Folkeskole til og med 9. klasse eller lavere 10. klasse eller noget af en gymnasiel uddannelse Gymnasiel uddannelse afsluttet Universitetsgrad, bachelorgrad Kandidatgrad TOTAL RESPONDENTENS BESKÆFTIGELSE Øvre middelklasse Middelklasse Lavere middelklasse Faglærte arbejdere Ufaglærte arbejdere Ledige TOTAL 18% 34% 21% 27% 100% 16% 2% 48% 5% 29% 100% 21% 6% 17% 12% 9% 34% 100%

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol SOCIAL KONTROL Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol Den brede: samfundets sammenhængskraft sammenligning og diskussion af samfundstyper (f.eks. Durkheim) Mellem: magt og magtudøvelse

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer

Hvordan står det til med forebyggelsen i Danmark - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer 14. MAJ 213 Hvordan står det til med forebyggelsen i - Forsikring & Pensions Forebyggelsesbarometer AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Barometeret Forsikring & Pensions forebyggelsesbarometer rangerer i forhold

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Skatteudvalget -16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg. maj 16 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 48 (Alm. del) af 28. april 16 stillet efter

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

Velfærdssamfund og produktivitetsvækst en modsætning?

Velfærdssamfund og produktivitetsvækst en modsætning? Velfærdssamfund og produktivitetsvækst en modsætning? Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus University OECONKONFERENCE 2013 Offentlig sektor og vækst Betydning af offentlige sektor for den private

Læs mere

Arbejdsvilkår i en krisetid. Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Arbejdsvilkår i en krisetid. Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Arbejdsvilkår i en krisetid Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan går det i Danmark? Har vi noget at have vores bekymringer i? Lykke og tilfredshed

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013. Rapport November, 2013

Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013. Rapport November, 2013 Vetspanel Dyrlæge Undersøgelse 2013 Rapport November, 2013 Metode Undersøgelsesperiode : 20 August 20 Oktober 2013 Online interviewene 2,793 respondenter Dækningsområde : 10 Europæiske lande og USA Respondenten

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres?

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Vicedirektør Carsten Andersen Forsikring & Pension 2 26 February 2013 De tre søjler i pensionssystemet Søjle I Søjle II Søjle III Folkepension ATP

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik?

Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Har dansk landbrug stadig brug for en fælles landbrugspolitik? Lone Saaby Direktør, Landbrug & Fødevarer Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Fødevareøkonomisk Institut Konference, onsdag den

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Finanskrisen er blevet til en statsgældskrise er vi fanget i en lavvækstfælde? Professor Torben M. Andersen Aarhus Universitet

Læs mere

European Social Survey. Introduktion til ESS

European Social Survey. Introduktion til ESS European Social Survey Den europæiske samfundsundersøgelse Introduktion til ESS Torben Fridberg National Coordinator tf@sfi.dk 1 Formål med ESS 1. At følge ændringer i de europæiske befolkningers holdninger,

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere

Akademikernes arbejdsmarked

Akademikernes arbejdsmarked Akademikernes arbejdsmarked 2 3 Indhold Forord 1. Forord 3 2. Krisen kradser 4 3. Arbejdsmarkedets forandring 5 3.1 Stor stigning i udbuddet af akademikere på arbejdsmarkedet 6 4. I lavkonjunkturens skygge

Læs mere

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004 1964 1965 1966 Ornitofilene Denmark - Norway Ornitofilene Finland - Norway - Sweden 1967 Kaspariana Denmark - Italy - Sweden 1968 Kaspariana Denmark - France - Norway 1969 Ferai Denmark - Belgium - France

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen)

International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen) Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi International konvention om kontrol med og håndtering af skibes ballastvand og sedimenter (Ballastvandkonventionen) Dansk Miljøteknologis opfordrer miljøministeren

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys

Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Peter Gundelach Hvad er komparativ metode? Fokus på komparativ metode og surveys Komparativ metode Hvad er det? Sammenligninger på systemniveau (lande,organisationer,lokalsamfund etc. ) Hvorfor skal man

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

MUNTERS SERVICE GUIDE. Service, vedligehold & opgradering. Din pålidelige Servicepartner

MUNTERS SERVICE GUIDE. Service, vedligehold & opgradering. Din pålidelige Servicepartner MUNTERS Din pålidelige Servicepartner SERVICE GUIDE Service, vedligehold & opgradering VELKOMMEN TIL MUNTERS SERVICE MUNTERS SERVICE PRODUKTER Installation, opstart & indregulering Vedligeholdelsesprogram:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder EnPulse I/II InSync III Kappa 400 Kappa 600/700 Kappa 800/900 Sigma Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3

Læs mere

Dansk konkurrenceevne i en globaliseret verden. Landsudvalget for driftsøkonomi 30. november 2006

Dansk konkurrenceevne i en globaliseret verden. Landsudvalget for driftsøkonomi 30. november 2006 Dansk konkurrenceevne i en globaliseret verden Landsudvalget for driftsøkonomi 3. november 26 Hvad driver globaliseringen? Teknologiske fremskridt Transport (skib, bil, fly) Kommunikation (telegraf, telefon,

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste Arbejdsløsheden i Europa har haft en faldende tendens set over det seneste år. Mange er dog fortsat fanget i langtidsledighed og har været arbejdsløse

Læs mere

Eksporten i 2009 og 2010

Eksporten i 2009 og 2010 Eksporten i 2009 og 2010 Kompetanceudvikling Væksthus Midtjylland 5. november 2009 Freya Petersen Danmarks Eksportråd Emner: Finanskrisen og global økonomi Status for dansk eksport Vigtigste danske eksportmarkeder

Læs mere

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

Færøerne GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Færøerne GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 5 Færøerne IDA Landerapport 5 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet Pensionssystemer To primære opgaver: Indkomstsikring for alle ældre (minimumskrav) Forbrugsudglatning:

Læs mere

En alternativ udgiftsvej ja tak!

En alternativ udgiftsvej ja tak! Nye opgaver Udgiftspres Forventningspres Bekymringer om dansk sundhedsvæsen Ingen åben prioritering Frit valg uden betaling Realudgiftsindeks 15 EU lande 23 vestlige lande 1970 1980 1990 2000 400 350 300

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i

OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i OPDATERING AF LEVETIDSPROGNOSE Softwareversion 1.1 til Medtronic-enheder InSync 8040 Thera (inkl. i serien )/Prodigy Thera DR 7968i Supplement til programmeringsvejledningen 0123 Indledning 3 Indledning

Læs mere

Globalisering. Hans Martens Chief Executive European Policy Centre

Globalisering. Hans Martens Chief Executive European Policy Centre Globalisering Hans Martens Chief Executive European Policy Centre Vil globaliseringen fortsætte? Nationalisme vs. internationalisering Globaliseringen har skabt nogen basis for nationalisme mest gennem

Læs mere

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer

6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer 6 år efter finanskrisen: Læring, muligheder og udfordringer REALKREDITRÅDETS Å RSMØDE 2 014 2. OKTOBER 2 014 J E S P E R R A N G V I D P R O F E S S O R, C B S Plan 2 Overordnet status 6 år efter finanskrisen.

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Vejledning til læseren

Vejledning til læseren OECD Regions at a Glance Summary in Danish OECD Regions at a Glance Sammendrag på dansk Hvorfor OECD Regions at A Glance? Vejledning til læseren I de seneste år er regionale udviklingsspørgsmål kommet

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Krise! Men hvilken krise? Jørgen Goul Andersen

Krise! Men hvilken krise? Jørgen Goul Andersen Krise! Men hvilken krise? Jørgen Goul Andersen LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 26.9.2013 1) Hvad gik galt? 2) Har regeringen bekæmpet den forkerte økonomiske krise? Hvor

Læs mere

Arbejdsmarkedet og de udsatte unge

Arbejdsmarkedet og de udsatte unge Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Arbejdsmarkedet og de udsatte unge Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet EGU Årsmøde 2016 12.-13. januar

Læs mere

Hovedresultater for TALIS

Hovedresultater for TALIS Fortroligt indtil 16. juni 2009 Hovedresultater for TALIS Dette notat indeholder en oversigt over de resultater fra TALIS 2008, som vurderes at være væsentlige set ud fra et dansk perspektiv. De internationale

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Dagens program. Svend Aage Madsen

Dagens program. Svend Aage Madsen Dagens program Velkommen Intro oplæg Præsentationsrunde Forebyggelsespakker og mænds sundhed MHW erfaringer og fremover Gruppedrøftelser og ideudvikling Afslutning Tlf: 35454767 - E-mail: svendaage@madsen.mail.dk

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT 216 Danmark 1 Intrum Justitia har indsamlet data fra 21.317 forbrugere i 21 europæiske lande, for at få indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag; deres forbrug og evne

Læs mere

Australien GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Australien GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Australien IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Efterlønsafskaffelse giver Danmark højeste pensionsalder internationalt

Efterlønsafskaffelse giver Danmark højeste pensionsalder internationalt Efterlønsafskaffelse giver Danmark højeste internationalt Danmark får med statsminister Lars Løkke Rasmussens udkast til en efterlønsreform den højeste internationale allerede i 2030, mens forskellen mellem

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK DET ER AFGØRENDE FOR DANMARK, AT VI HAR EN SERIØS DEBAT OM, HVORDAN VI FÅR MERE VÆRDI UD AF UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION. BEVÆGELSEN STARTER HOS DEA, HVOR UAFHÆNGIGHED

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

XX. En mere heterogen befolkning

XX. En mere heterogen befolkning XX. En mere heterogen befolkning XX.1 Hovedpunkter i udlændingelovgivningen 1952 relativ fri indvandring 1973 Indvandringsstop 1983 22 Udlændinge kan kun opnåopholdstilladelse af beskæftigelseshensyn i

Læs mere