Color LaserJet Pro M452

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Color LaserJet Pro M452"

Transkript

1 Color LaserJet Pro M452 Brugervejledning M452nw M452dn M452dw

2

3 HP Color LaserJet Pro M452 Brugervejledning

4 Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og - serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri. Varemærker Adobe, Adobe Photoshop, Acrobat og PostScript er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der registreret i USA og andre lande/områder. ipod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. ipod må kun anvendes til lovlig kopiering eller kopiering autoriseret af indehaveren af rettighederne. Stjæl ikke musik. Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er varemærker registreret i USA tilhørende Microsoft Corporation. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group. Varenummer: CF Edition 1, 10/2015

5 Indholdsfortegnelse 1 Produktoversigt... 1 Produktoversigter... 2 Printer set forfra... 2 Printer set bagfra... 3 Kontrolpanelvisning med 2 linjer (modellerne M452nw og M452dn)... 3 Kontrolpanelvisning med berøringsskærm (M452dw-modellen)... 4 Startskærmlayout... 5 Sådan bruges kontrolpanelet med berøringsskærm... 6 Produktspecifikationer... 7 Tekniske specifikationer... 7 Understøttede operativsystemer... 8 Mobile udskriftsløsninger... 9 Printermål Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner Område for driftsmiljø Konfiguration af printerhardware og softwareinstallation Papirbakker Ilæg papir i bakke 1 (multifunktionsbakke) Indledning Ilæg papir i bakke 1 (multifunktionsbakke) Papirretning for bakke Læg papir i bakke Indledning Læg papir i bakke Papirretning for bakke Ilæg og udskriv på konvolutter Indledning Udskriv konvolutter Konvolutretning DAWW iii

6 3 Forbrugsvarer, tilbehør og reservedele Bestil forbrugsvarer, tilbehør og reservedele Bestilling Forbrugsvarer og ekstraudstyr Dele til reparationer foretaget af kunden Udskift tonerpatronerne Indledning Fjern og udskift tonerpatronerne Udskriv Udskrivningsopgaver (Windows) Sådan udskriver du (Windows) Udskriv automatisk på begge sider (Windows) Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) Valg af papirtype (Windows) Yderligere udskrivningsopgaver Udskrivningsopgaver (OS X) Sådan udskriver du (OS X) Automatisk udskrivning på begge sider (OS X) Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (OS X) Udskrivning af flere sider pr. ark (OS X) Valg af papirtype (OS X) Yderligere udskrivningsopgaver Gem udskriftsjob på produktet til udskrivning senere eller til privat udskrivning Indledning Før du starter Opsætning af printeren til joblagring Trin 1: Installér USB-lagerenheden Trin 2: Opdater printerdriveren Opret et lagret job (Windows) Udskrivning af et lagret job Sletning af et lagret job Mobil udskrivning Indledning Wi-Fi Direct og NFC-udskrivning (kun trådløse modeller) Aktiver eller deaktiver Wi-Fi Direct Rediger printerens Wi-Fi Direct-navn HP eprint via HP eprint-softwaren AirPrint iv DAWW

7 Integreret udskrivning til Android Brug direkte USB-udskrivning (kun modeller med berøringsskærm) Indledning Trin 1: Adgang til USB-filer på printeren Trin 2: Udskrivning af USB-dokumenter Mulighed et: Udskriv dokumenter Mulighed to: Udskriv fotos Administrer produktet Brug af HP Web Services-programmer Rediger produktets forbindelsestype (Windows) Avanceret konfiguration med HP's integrerede webserver (EWS) og HP Device Toolbox (Windows) Avanceret konfiguration med HP Utility til OS X Åbn HP Utility HP Utility-funktioner Konfiguration af IP-netværksindstillinger Indledning Ansvarsfraskrivelse for printerdeling Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger Omdøbning af printeren på netværket Manuel konfiguration af IPv4 TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet Produktsikkerhedsfunktioner Indledning Tildele eller skifte systemadgangskoden med HP's integrerede webserver Økonomiindstillinger Indledning Udskrivning med EconoMode Angiv indstillingen Dvale/Auto fra efter Indstil Luk ned efter forsinkelse, og konfigurer printeren til at bruge 1 watt eller mindre Angiv indstillingen for Automatisk slukning af strøm HP Web Jetadmin Opdatering af firmwaren Metode 1: Opdatere firmwaren fra kontrolpanelet Metode 2: Opdatere firmwaren via Firmwareopdateringsværktøjet Løs problemer Kundesupport Kontrolpanelets Hjælp-system (kun modeller med berøringsskærm) Gendannelse af fabriksstandarderne En meddelelse af typen "Patron er lav" eller "Patron er meget lav" vises på printerens kontrolpanel Ændring af indstillinger for Meget lav DAWW v

8 Bestil forbrugsvarer Produktet samler ikke papir op, eller det indføres forkert Indledning Printeren samler ikke papir op Printeren tager flere ark papir Afhjælp papirstop Indledning Problemer med hyppige eller tilbagevendende papirstop Placeringer af papirstop Afhjælp papirstop i bakke Afhjælp papirstop i bakke Afhjælp papirstop i bagdækslet og fikseringsområdet (nw-modellen) Afhjælp papirstop i udskriftsbakken Afhjælp papirstop i dupleksenheden (kun dn- og dw-modellerne) Forbedring af udskriftskvaliteten Indledning Udskriv fra et andet softwareprogram Kontrol af papirtype for udskriftsjobbet Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) Kontrol af papirtypeindstilling (OS X) Kontrol af status for tonerpatron Rengør produktet Udskriv en renseside Visuel undersøgelse af tonerpatronen Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet Trin et: Brug papir, der opfylder HP's specifikationer Trin to: Kontroller miljøet Juster farveindstillingerne (Windows) Juster farveindstillingerne (Windows) Kalibrer printeren for at justere farverne Kontroller EconoMode-indstillingerne Prøv en anden printerdriver Løsning af problemer med kablet netværk Indledning Dårlig fysisk forbindelse Computeren bruger en forkert IP-adresse for printeren Computeren kan ikke kommunikere med printeren Printeren bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert Printeren er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte vi DAWW

9 Løsning af problemer med trådløst netværk Indledning Tjekliste for trådløs forbindelse Printeren udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet Printeren udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på computeren Den trådløse forbindelse virker ikke, efter at den trådløse router eller den trådløse printer er blevet flyttet Kan ikke forbinde flere computere til den trådløse printer Den trådløse printer mister kommunikation, når den er forbundet til et VPN Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk Det trådløse netværk fungerer ikke Udfør en diagnosticeringstest af et trådløst netværk Reducer interferens i et trådløst netværk Indeks DAWW vii

10 viii DAWW

11 1 Produktoversigt Produktoversigter Produktspecifikationer Konfiguration af printerhardware og softwareinstallation Yderligere oplysninger: Følgende oplysninger er korrekte på udgivelsestidspunktet. Se hvis du ønsker aktuelle oplysninger. HP s komplette hjælp til printeren omfatter følgende oplysninger: Installer og konfigurer Lær og brug Løs problemer Download software- og firmwareopdateringer Deltag i supportfora Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger DAWW 1

12 Produktoversigter Printer set forfra Printer set bagfra Kontrolpanelvisning med 2 linjer (modellerne M452nw og M452dn) Kontrolpanelvisning med berøringsskærm (M452dw-modellen) Printer set forfra Kontrolpanel med 2 linjer (nw- og dn-modellerne) 2 Intern antenne til NFC (Near field communication) (kun dw-modellen) 3 USB-port til direkte udskrivning (til udskrivning uden computer (kun dw-modellen) 4 Kontrolpanel med berøringsfølsom skærm (dw-modellen) (kan vippes op, så det er nemmere at se) 5 Lovpligtig etiket (på indersiden af frontdækslet) 6 Bakke 2 7 Bakke 1 8 Tænd/sluk-knap 9 Frontdæksel (giver adgang til tonerpatronen) 10 Forlænger til udskriftsbakke 11 Udskriftsbakke 2 Kapitel 1 Produktoversigt DAWW

13 Printer set bagfra Bagdæksel (kun nw-modellen) (giver adgang til udbedring af papirstop) 2 Udløserknap til frontdæksel 3 Dupleksenhed (kun dn- og dw-modellerne) 4 USB-port til joblagring 5 USB-port, så enheden kan sluttes direkte til en computer 6 Ethernet-port 7 Strømforbindelse Kontrolpanelvisning med 2 linjer (modellerne M452nw og M452dn) Kontrolpanelvisning med 2 linjer Denne skærm viser menuer og printeroplysninger. DAWW Produktoversigter 3

14 2 Knappen OK Tryk på knappen OK for at udføre følgende handlinger: Åbne kontrolpanelmenuer. Åbne en undermenu, der vises på kontrolpanelets display. Vælge et menupunkt. Fjerne visse fejlmeddelelser. Påbegynde et udskriftsjob efter en prompt på kontrolpanelet (for eksempel, når meddelelsen Tryk på [OK] for at fortsætte vises på kontrolpanelets display). 3 Højre pileknap Tryk på denne knap for at navigere gennem menuerne eller for at forøge en værdi, som bliver vist på displayet. 4 Knappen Annuller Tryk på denne knap for at annullere et udskriftsjob eller for at lukke kontrolpanelmenuerne. 5 Trådløs-knap (kun på trådløse modeller) Brug denne knap til at åbne menuen Trådløs og se oplysninger om status for trådløs. 6 Knappen Pil tilbage Tryk på denne knap for at udføre følgende handlinger: Afslutte kontrolpanelmenuerne. Bladre tilbage til en tidligere menu på en liste i en undermenu. Bladre tilbage til et tidligere menupunkt på en liste i en undermenu (uden at gemme ændringer i menupunktet). 7 Venstre pileknap Tryk på denne knap for at navigere gennem menuerne eller for at reducere en værdi, som bliver vist på displayet. 8 Klarindikator Klar-indikatoren lyser, når printeren er klar til at udskrive. Den blinker, når printeren modtager udskriftsdata eller er i dvaletilstand. 9 Advarselsindikator Indikatoren Eftersyn blinker, når printeren kræver brugereftersyn. Kontrolpanelvisning med berøringsskærm (M452dw-modellen) Berøringsskærm Displayet giver adgang til menuer, hjælpeanimationer og printeroplysninger. 2 Skærmindikator for startside Displayet indikerer, hvilken startskærm kontrolpanelet viser i øjeblikket. 4 Kapitel 1 Produktoversigt DAWW

15 37 3 Knappen Hjælp Tryk på denne knap for at åbne kontrolpanelets hjælpesystem. 4 Knappen Hjem Tryk på denne knap for at vende tilbage til startskærmen. 5 Knappen Tilbage Tryk på denne knap for at vende tilbage til forrige skærmbillede. BEMÆRK: Kontrolpanelet har ikke en almindelig Annuller-knap, men under mange printerprocesser vises der en Annuller-knap på det berøringsfølsomme display. Det giver brugerne mulighed for at annullere en proces, før printeren fuldfører den. Startskærmlayout Startskærmbilledet giver adgang til printerfunktionerne og angiver den aktuelle status for printeren. Du kan når som helst vende tilbage til startskærmbilledet ved at bruge knappen Start på printerens kontrolpanel. BEMÆRK: De funktioner, der vises på startskærmbilledet, kan variere alt efter printerkonfigurationen Knappen Nulstil Tryk på denne knap for at nulstille alle midlertidige jobindstillinger til printerens standardindstillinger. 2 Knappen Forbindelsesoplysninger Tryk på denne knap for at åbne menuen Forbindelsesoplysninger, som indeholder netværksoplysninger. Knappen vises enten som et kablet netværksikon eller et trådløst netværksikon afhængigt af, hvilken type netværk printeren er tilsluttet. 3 Knappen Opsætning Tryk på denne knap for at åbne menuen Opsætning. 4 Knappen Apps Tryk på denne knap for at åbne menuen Apps for at udskrive direkte fra udvalgte webapplikationer. 5 Knappen Forbrugsvarer Tryk på denne knap for at se oplysninger om status for forbrugsvarer. 6 Knappen USB Tryk på denne knap for at åbne menuen USB-flashdrev. DAWW Produktoversigter 5

16 7 Printerstatus Dette skærmområde indeholder oplysninger om printerens generelle status. 8 Knappen Job Tryk på denne knap for at åbne funktionen lagrede job. Sådan bruges kontrolpanelet med berøringsskærm Anvend følgende handlinger til at bruge printerens kontrolpanel med berøringsskærm. Handling Beskrivelse Eksempel Tryk Tryk på et element på skærmen for at vælge elementet eller åbne den pågældende menu. Når du ruller igennem menuer, kan du kortvarigt trykke på skærmen for at standse rulningen. Tryk på knappen Opsætning åbne menuen Opsætning. for at Stryg Berør skærmen, og flyt din finger vandret for at bevæge skærmen sidelæns. Stryg på startskærmbilledet for at få adgang til knappen Opsætning. Rul Berør skærmen, og flyt fingeren lodret uden at løfte den for at bevæge skærmen. Rul igennem menuen Opsætning. 6 Kapitel 1 Produktoversigt DAWW

17 Produktspecifikationer VIGTIGT: Følgende specifikationer var korrekte på udgivelsestidspunktet, men kan ændres. Se hvis du ønsker aktuelle oplysninger. Tekniske specifikationer Understøttede operativsystemer Mobile udskriftsløsninger Printermål Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner Område for driftsmiljø Tekniske specifikationer Modelnavn M452nw M452dn M452dw Produktnummer CF388A CF389A CF394A Papirhåndtering Multifunktionsbakke til 50 ark (bakke 1) Bakke 2 (kapacitet på 250 ark) Automatisk dupleksudskrivning Ikke tilgængelig Tilslutning 10/100/1000 Ethernet LANforbindelse med IPv4 og IPv6 Højhastigheds-USB 2.0 USB-port til direkte udskrivning Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Printserver til trådløs netværksforbindelse HP NFC (near-field communications) og Wireless Direct til udskrivning fra mobile enheder Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Kontrolpaneldisplay og indtastning Udskriv Kontrolpanel med 2 linjer Berøringsfølsomt kontrolpanel Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Udskriver 27 sider pr. minut (ppm) på papir i A4-format og 28 ppm pr. minut på papir i Letter-format Ikke tilgængelig Direkte USB-udskrivning (en computer er ikke nødvendig) Joblagring og udskrivning beskyttet med PIN-kode (kræver et USB-thumbdrev på 16 GB eller større). Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig DAWW Produktspecifikationer 7

18 Understøttede operativsystemer Følgende oplysninger gælder for de printerspecifikke Windows PCL 6- og OS X-printerdrivere. Windows: HP-softwareinstallationsprogrammet installerer HP PCL.6-, HP PCL-6- eller HP PCL 6-driveren, afhængigt af Windows-operativsystemet, samt yderligere software, når det fulde softwareinstallationsprogram benyttes. Se softwareinstallationsbemærkningerne for yderligere oplysninger. Mac-computere og OS X: Mac-computere og mobile Apple-enheder er understøttet på denne printer. OS X- printerdriveren og printerværktøjet er tilgængelige som download fra hp.com og er muligvis også tilgængelige via Apples Softwareopdatering. HP-installationsprogrammet til OS X er ikke inkluderet på den medfølgende cd. Følg disse trin for at downloade OS X-installationsprogrammet: 1. Gå til 2. Vælg Supportindstillinger, og vælg derefter Drivere, software og firmware under Downloadindstillinger. 3. Klik på operativsystemversionen, og klik derefter på knappen Download. Operativsystem Installeret printerdriver Bemærkninger Windows XP SP3 eller senere, 32-bit Windows Vista, 32-bit Windows Server 2003 SP2 eller nyere, 32-bit Windows 7 SP1 eller nyere, 32- bit og 64-bit Windows 8, 32-bit og 64-bit Den printerspecifikke printerdriver HP PCL.6 installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation. Det grundlæggende installationsprogram installerer kun driveren og scanningsprogrammet. Den printerspecifikke printerdriver HP PCL.6 installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation. Det grundlæggende installationsprogram installerer kun driveren. Den printerspecifikke printerdriver HP PCL.6 installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation. Det grundlæggende installationsprogram installerer kun driveren. Den printerspecifikke printerdriver HP PCL 6 installeres til dette operativsystem som en del af den komplette softwareinstallation. Den printerspecifikke printerdriver HP PCL-6 installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation. Den komplette softwareinstallation understøttes ikke til dette operativsystem. Microsoft ophørte med at yde generel support til Windows XP i april HP vil fortsætte med at tilbyde den bedst mulige support til det udgåede styresystem XP. Den komplette softwareinstallation understøttes ikke til dette operativsystem. Den komplette softwareinstallation understøttes ikke til dette operativsystem. Brug UPD-drivere til 64-bit operativsystemer. Microsoft ophørte med at yde generel support til Windows Server 2003 i juli HP vil fortsætte med at tilbyde den bedst mulige support til det udgåede operativsystem Server Windows 8 RT-understøttelse leveres via Microsoft IN OS version 4, 32-bit driveren. 8 Kapitel 1 Produktoversigt DAWW

19 Operativsystem Installeret printerdriver Bemærkninger Windows 8,1, 32-bit og 64-bit Windows 10 Windows Server 2008 SP2, 32- bit Windows Server 2008 SP2, 64- bit Windows Server 2008 R2, SP 1, 64-bit Windows Server 2012, 64-bit Windows Server 2012 R2, 64-bit OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks og OS X Yosemite Den printerspecifikke printerdriver HP PCL-6 installeres til dette operativsystem. Den printerspecifikke printerdriver HP PCL-6 installeres til dette operativsystem. Den printerspecifikke printerdriver HP PCL.6 installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation. Den printerspecifikke printerdriver HP PCL.6 installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation. Den printerspecifikke printerdriver HP PCL 6 installeres til dette operativsystem som en del af den grundlæggende softwareinstallation. Softwareinstallationsprogrammet understøtter ikke Windows Server 2012, men de printerspecifikke printerdrivere HP PCL 6 og HP PCL-6 understøtter det. Softwareinstallationsprogrammet understøtter ikke Windows Server 2012, men de printerspecifikke printerdrivere HP PCL 6 og HP PCL-6 understøtter det. OS X-printerdriveren og printerværktøjet er tilgængelige som download fra hp.com og er muligvis også tilgængelige via Apples Softwareopdatering. HPinstallationsprogrammet til OS X er ikke inkluderet på den medfølgende cd. Windows 8.1 RT-understøttelse leveres via Microsoft IN OS version 4, 32-bit driveren. Download HP PCL 6- eller PCL-6-driveren fra HP's websted og brug værktøjet Tilføj printer i Windows til at installere den. Download HP PCL 6- eller PCL-6-driveren fra HP's websted og brug værktøjet Tilføj printer i Windows til at installere den. Til OS X skal du downloade det komplette installationsprogram fra supportwebstedet for denne printer. 1. Gå til 2. Vælg Supportindstillinger, og vælg derefter Drivere, software og firmware under Downloadindstillinger. 3. Klik på operativsystemversionen, og klik derefter på knappen Download. BEMÆRK: Hvis du ønsker at få vist en liste over understøttede operativsystemer, skal du gå til med HP's komplette hjælp til printeren. BEMÆRK: Hvis du vil have yderligere oplysninger om klient- og serveroperativsystemer og om HP UPD PCL6-, UPD PCL 5- og UPD PS-driverunderstøttelse til denne printer, skal du gå til og klikke på fanen Specifikationer. Mobile udskriftsløsninger Printeren understøtter følgende software til mobil udskrivning: DAWW Produktspecifikationer 9

20 HP eprint-software BEMÆRK: HP eprint-softwaren understøtter følgende operativsystemer: Windows 7 SP 1 (32-bit og 64-bit), Windows 8 (32-bit og 64-bit), Windows 8.1 (32-bit og 64-bit), Windows 10 (32-bit og 64-bit) og OS X-versionerne 10.8 Mountain Lion, 10.9 Mavericks og Yosemite. HP eprint via (kræver, at HP Web Services er aktiveret, og at printeren registreres med HP Connected) HP eprint-app (tilgængelig til Android, ios og Blackberry) eprint Enterprise-app (understøttes på alle printere med eprint Enterprise Server-software) HP All-in-One Remote-app til ios- og Android-enheder Google Cloud Print AirPrint Android Printing Printermål Figur 1-1 Mål for M452nw-modellen Printeren er helt lukket Printeren er helt åben 1. Højde 295,7 mm 295,7 mm 2. Dybde 453 mm 1025 mm 3. Bredde 413,6 mm 413,6 mm Vægt (med patroner) 17,5 kg 10 Kapitel 1 Produktoversigt DAWW

21 Figur 1-2 Mål for M452dn- og M452dw-modellerne Printeren er helt lukket Printeren er helt åben 1. Højde 295,7 mm 295,7 mm (dn-modellen) 339,6 mm (dw-modellen) 2. Dybde 472,3 mm 1124,4 mm 3. Bredde 413,6 mm 413,6 mm Vægt (med patroner) 18,9 kg Figur 1-3 Mål for modeller med valgfri bakke Printeren er helt lukket Printeren er helt åben 1. Højde 427,7 mm 427,7 mm (nw- og dn-modellerne) 471,6 mm (dw-modellen) 2. Dybde 453 mm (nw-modellen) 472,3 mm (dn- og dw-modellerne) 1025 mm (nw-modellen) 1124,4 mm (dn- og dw-modellerne) DAWW Produktspecifikationer 11

22 Printeren er helt lukket Printeren er helt åben 3. Bredde 413,6 mm 413,6 mm Vægt (med patroner) 22,7 kg (nw-modellen) 24,1 kg (dn- og dw-modellerne) Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner Se for at få aktuelle oplysninger. FORSIGTIG: Strømkravene er baseret på det land/område, hvor printeren sælges. Konverter aldrig driftsspændinger. Dette vil beskadige printeren og gøre printergarantien ugyldig. Område for driftsmiljø Tabel 1-1 Specifikationer for driftsmiljø Miljø Anbefalet Tilladt Temperatur 17 til 27 C 15 til 30 C Relativ fugtighed 30 % til 70 % relativ luftfugtighed (RH) % relativ luftfugtighed Højde Ikke relevant m 12 Kapitel 1 Produktoversigt DAWW

23 Konfiguration af printerhardware og softwareinstallation Se opsætningsplakaten og introduktionsvejledningen, der fulgte med printeren, for at få grundlæggende opsætningsvejledning. Du kan finde yderligere vejledning under HP support på internettet. Gå til for HP's komplette hjælp til printeren. Find følgende support: Installer og konfigurer Lær og brug Løs problemer Download af software- og firmwareopdateringer Deltag i supportfora Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger DAWW Konfiguration af printerhardware og softwareinstallation 13

24 14 Kapitel 1 Produktoversigt DAWW

25 2 Papirbakker Ilæg papir i bakke 1 (multifunktionsbakke) Læg papir i bakke 2 Ilæg og udskriv på konvolutter Yderligere oplysninger: Følgende oplysninger er korrekte på udgivelsestidspunktet. Se hvis du ønsker aktuelle oplysninger. HP s komplette hjælp til printeren omfatter følgende oplysninger: Installer og konfigurer Lær og brug Løs problemer Download software- og firmwareopdateringer Deltag i supportfora Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger DAWW 15

26 Ilæg papir i bakke 1 (multifunktionsbakke) Indledning Brug bakke 1 til at udskrive dokumenter på én side, dokumenter, der kræver flere forskellige typer papir, eller konvolutter. Ilæg papir i bakke 1 (multifunktionsbakke) Papirretning for bakke 1 Ilæg papir i bakke 1 (multifunktionsbakke) 1. Åbn bakke Tryk på tappen på det højre papirstyr for at flytte papirbreddestyrene udad, og skub derefter bakkeforlængeren ud. 16 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

27 3. Placer papirstakken i bakken, og juster derefter sidestyrene, så de berører papiret lidt, men ikke bøjer det. Oplysninger om, hvordan du skal vende papiret, finder du i Papirretning for bakke 1 på side Start udskrivningsprocessen fra softwareprogrammet på computeren. Sørg for, at driveren er indstillet til den korrekte papirtype og -størrelse for det papir, der skal udskrives fra bakke 1. Papirretning for bakke 1 Ved brug af papir, der kræver en bestemt papirretning, skal det ilægges i overensstemmelse med oplysningerne i følgende tabel. Papirtype Output Sådan ilægges papir Brevpapir og fortrykt 1-sidet udskrivning Forside opad Øverste kant først ind i printeren 123 DAWW Ilæg papir i bakke 1 (multifunktionsbakke) 17

28 Papirtype Output Sådan ilægges papir Brevpapir og fortrykt 2-sidet udskrivning Forside nedad Øverste kant væk fra printeren 123 Forhullet 1-sidet udskrivning eller 2-sidet udskrivning Forside opad Huller vender mod printerens venstre side 18 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

29 Læg papir i bakke 2 Indledning Følgende oplysninger beskriver, hvordan du lægger papir i bakke 2. Læg papir i bakke 2 Papirretning for bakke 2 Læg papir i bakke 2 1. Åbn bakken. 2. Juster papirbreddestyrene ved at trykke justeringslåsene på styrene sammen og trække i styrene, så de passer til formatet på det papir, der bruges. DAWW Læg papir i bakke 2 19

30 3. Hvis du vil ilægge papir i Legal-format, skal du forlænge bakken ved at trykke på den forreste lås, mens du trækker forrest i bakken. BEMÆRK: Når der er ilagt papir i Legal-format, forlænges bakke 2 forrest på printeren med ca. 51 mm. 4. Læg papir i bakken. 20 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

31 5. Sørg for, at alle fire hjørner af papirstakken ligger fladt ned. Før papirlængde- og papirbreddestyrene ind, så de ligger ind til papirstakken. BEMÆRK: Undgå at overfylde bakken, da dette kan medføre papirstop. Sørg for, at det øverste af stakken er under indikatoren for fuld bakke. 6. Når du har sikret dig, at papirstakken er under indikatoren for fuld bakke, skal du lukke bakken. Papirretning for bakke 2 Ved brug af papir, der kræver en bestemt papirretning, skal det ilægges i overensstemmelse med oplysningerne i følgende tabel. Papirtype Output Sådan ilægges papir Brevpapir og fortrykt 1-sidet udskrivning Forside opad Øverste kant mod printeren 123 DAWW Læg papir i bakke 2 21

32 123 Papirtype Output Sådan ilægges papir Brevpapir og fortrykt 2-sidet udskrivning Forside nedad Øverste kant væk fra printeren Forhullet 1-sidet udskrivning eller 2-sidet udskrivning Forside opad Huller vender mod printerens venstre side 22 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

33 Ilæg og udskriv på konvolutter Indledning Følgende oplysninger beskriver, hvordan du ilægger og udskriver på konvolutter. Der bør kun lægges 5 mm konvolutter (4 til 6 konvolutter) i bakke 1, og der bør kun lægges 10 konvolutter i bakke 2 for at opnå den bedste ydeevne. Hvis du vil udskrive konvolutter ved hjælp af bakke 1 eller bakke 2, skal du følge disse trin for at vælge de korrekte indstillinger i printerdriveren. Udskriv konvolutter 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg printeren på listen over printere, og klik derefter på eller tryk på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger for at åbne printerdriveren. BEMÆRK: Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer. BEMÆRK: For at få adgang til disse funktioner fra en Windows 8- eller 8.1-startskærm skal du vælge Enheder, vælge Udskriv og derefter vælge printeren. 3. Klik eller tryk på fanen Papir/kvalitet. 4. Vælg det korrekte format til konvolutterne i rullelisten papirstørrelse. 5. Vælg Konvolut i rullelisten Papirtype. 6. Vælg bakken, der skal bruges, i rullelisten Papirkilde. 7. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Dokumentegenskaber. 8. Klik på knappen OK i dialogboksen Udskriv for at udskrive jobbet. DAWW Ilæg og udskriv på konvolutter 23

34 Konvolutretning Læg konvolutter i bakke 1 med forsiden opad og den korte frankeringsende ind i printeren. Læg konvolutter i bakke 2 med forsiden opad og den korte frankeringsende ind i printeren. 24 Kapitel 2 Papirbakker DAWW

35 3 Forbrugsvarer, tilbehør og reservedele Bestil forbrugsvarer, tilbehør og reservedele Udskift tonerpatronerne Yderligere oplysninger: Følgende oplysninger er korrekte på udgivelsestidspunktet. Se hvis du ønsker aktuelle oplysninger. HP s komplette hjælp til printeren omfatter følgende oplysninger: Installer og konfigurer Lær og brug Løs problemer Download software- og firmwareopdateringer Deltag i supportfora Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger DAWW 25

36 Bestil forbrugsvarer, tilbehør og reservedele Bestilling Bestilling af forbrugsvarer og papir Bestilling af ægte reservedele eller ekstraudstyr fra HP Bestilling via udbydere af tjeneste eller support Bestil vha. HP's integrerede webserver (EWS) Kontakt en autoriseret HP-tjeneste eller serviceudbyder. Skriv printerens IP-adresse eller værtsnavn i adresse-/urladressefeltet i en understøttet webbrowser på computeren for at få adgang. EWS indeholder et link til webstedet HP SureSupply, som giver mulighed for at købe originale HP-forbrugsvarer. Forbrugsvarer og ekstraudstyr Produkt Beskrivelse Patronnummer Varenummer Forbrugsvarer HP 410A sort Original LaserJettonerpatron Sort erstatningstonerpatron med standardkapacitet 410 A CF410A HP 410X sort Original LaserJettonerpatron med høj ydelse Sort erstatningstonerpatron med høj kapacitet 410X CF410X HP 410A cyan Original LaserJettonerpatron Cyan erstatningstonerpatron med standardkapacitet 410 A CF411A HP 410X cyan Original LaserJettonerpatron med høj ydelse Cyan erstatningstonerpatron med høj kapacitet 410X CF411X HP 410A gul Original LaserJettonerpatron Gul erstatningstonerpatron med standardkapacitet 410 A CF412A HP 410X gul Original LaserJettonerpatron med høj ydelse Gul erstatningstonerpatron med høj kapacitet 410X CF412X HP 410A magenta Original LaserJettonerpatron Magenta erstatningstonerpatron med standardkapacitet 410 A CF413A HP 410X magenta Original LaserJettonerpatron med høj ydelse Magenta erstatningstonerpatron med høj kapacitet 410X CF413X Tilbehør 550-arks papirfremfører (ekstraudstyr) Ekstra bakke 3 CF404A USB 2.0-printerkabel A til B-kabel (standard 2 meter) C6518A Dele til reparationer foretaget af kunden Hvis du vil reducere reparationstiden, findes der reservedele til reparationer foretaget af kunderne (CSR Customer Self-Repair) til mange HP LaserJet-printere. Du kan finde flere oplysninger om CSR-programmet og fordelene på og 26 Kapitel 3 Forbrugsvarer, tilbehør og reservedele DAWW

37 Originale HP-reservedele kan bestilles på eller ved at kontakte en HP-autoriseret service- og supportleverandør. Ved bestillingen skal du have et af følgende: varenummer, serienummer (findes bag på printeren), produktnummer eller printernavn. Varer med betegnelsen Obligatorisk egenudskiftning skal installeres af kunden, medmindre du vil betale for, at en HP-servicemedarbejder udfører arbejdet. Support på stedet eller i forbindelse med returnering til lager indgår ikke i HP-produktgarantien for disse dele. Varer med angivelsen Valgfri egenudskiftning kan på din anmodning installeres gratis af HP's servicemedarbejdere, så længe garantien for printeren er gældende. Produkt Beskrivelse Selvudskiftningsmuligheder Varenummer Inputbakke til 150 ark Reservepapirkassette til bakke 2 Obligatorisk RM CN 550-arks papirfremfører Ekstra erstatningsbakke 3 Obligatorisk CF DAWW Bestil forbrugsvarer, tilbehør og reservedele 27

38 Udskift tonerpatronerne Indledning Printeren angiver, når en tonerpatrons blækniveau er lavt. Printerpatronens faktiske resterende levetid kan variere. Overvej at have en ekstra patron klar, så du kan installere den, når udskriftskvaliteten ikke længere er acceptabel. Hvis du vil købe patroner eller kontrollere patronkompatibilitet for printeren, skal du gå til HP SureSupply på Rul ned til bunden af siden, og kontroller, at landet/området er korrekt. Printeren bruger fire farver og har en separat tonerpatron for hver farve: gul (Y), cyan (C), magenta (M) og sort (K). Tonerpatronerne er placeret på indersiden af frontdækslet. Element Beskrivelse Patronnummer Varenummer HP 410A sort Original LaserJettonerpatron Sort erstatningstonerpatron med standardkapacitet 410 A CF410A HP 410X sort Original LaserJettonerpatron med høj ydelse Sort erstatningstonerpatron med høj kapacitet 410X CF410X HP 410A cyan Original LaserJettonerpatron Cyan erstatningstonerpatron med standardkapacitet 410 A CF411A HP 410X cyan Original LaserJettonerpatron med høj ydelse Cyan erstatningstonerpatron med høj kapacitet 410X CF411X HP 410A gul Original LaserJet-tonerpatron Gul erstatningstonerpatron med standardkapacitet 410 A CF412A HP 410X gul Original LaserJet-tonerpatron med høj ydelse Gul erstatningstonerpatron med høj kapacitet 410X CF412X HP 410A magenta Original LaserJettonerpatron Magenta erstatningstonerpatron med standardkapacitet 410 A CF413A HP 410X magenta Original LaserJettonerpatron med høj ydelse Magenta erstatningstonerpatron med høj kapacitet 410X CF413X Tag ikke tonerpatronen ud af emballagen, før den skal installeres. FORSIGTIG: Udsæt ikke tonerpatronen for lys i mere end nogle få minutter for at forhindre, at den bliver beskadiget. Hvis tonerpatronen skal fjernes fra printeren i længere tid, skal patronen placeres i den originale plastemballage eller dækkes af et let, uigennemsigtigt materiale. Følgende illustration vises tonerpatronens komponenter. 28 Kapitel 3 Forbrugsvarer, tilbehør og reservedele DAWW

39 Håndtag 2 Billedtromle 3 Hukommelseschip FORSIGTIG: Hvis du får toner på tøjet, skal du tørre det af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand fikserer toneren i tøjet. BEMÆRK: Du kan finde oplysninger om genbrug af brugte tonerpatroner i æsken til tonerpatronen. Fjern og udskift tonerpatronerne 1. Åbn frontdækslet ved at trykke på knappen på det venstre panel. DAWW Udskift tonerpatronerne 29

40 2. Tag fat om det blå håndtag på skuffen til tonerpatronen, og træk derefter skuffen ud. 3. Tag fat i håndtaget på tonerpatronen, og træk derefter tonerpatronen lige ud for at fjerne den. 4. Fjern den nye tonerpatronpakke fra æsken, og træk derefter i frigørelsestappen på emballagen. 30 Kapitel 3 Forbrugsvarer, tilbehør og reservedele DAWW

41 5. Fjern tonerpatronen fra den åbnede emballageskal. 6. Bevæg forsigtigt tonerpatronen frem og tilbage for at fordele toneren ligeligt inde i patronen. 7. Undgå at berøre billedtromlen i bunden af tonerpatronen. Fingeraftryk på billedtromlen kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten. Udsæt ikke patronen for lys, hvis det kan undgås. DAWW Udskift tonerpatronerne 31

42 8. Indsæt den nye tonerpatron i skuffen. Sørg for, at farvechippen på patronen stemmer overens med farvechippen på skuffen. 9. Luk skuffen til tonerpatronen. 32 Kapitel 3 Forbrugsvarer, tilbehør og reservedele DAWW

43 10. Luk frontdækslet. 11. Pak den brugte tonerpatron ned i den æske, som den nye patron kom i. I USA og Canada medfølger der en forudbetalt forsendelsesetiket i æsken. I andre lande/områder skal du gå til for at udskrive en forudbetalt forsendelsesetiket. Sæt den forudbetalte forsendelsesetiket på æsken, og returner den brugte patron til HP med henblik på genbrug (hvor det er muligt) DAWW Udskift tonerpatronerne 33

44 34 Kapitel 3 Forbrugsvarer, tilbehør og reservedele DAWW

45 4 Udskriv Udskrivningsopgaver (Windows) Udskrivningsopgaver (OS X) Gem udskriftsjob på produktet til udskrivning senere eller til privat udskrivning Mobil udskrivning Brug direkte USB-udskrivning (kun modeller med berøringsskærm) Yderligere oplysninger: Følgende oplysninger er korrekte på udgivelsestidspunktet. Se hvis du ønsker aktuelle oplysninger. HP s komplette hjælp til printeren omfatter følgende oplysninger: Installer og konfigurer Lær og brug Løs problemer Download software- og firmwareopdateringer Deltag i supportfora Find garantioplysninger og lovgivningsmæssige oplysninger DAWW 35

46 Udskrivningsopgaver (Windows) Sådan udskriver du (Windows) Følgende fremgangsmåde beskriver den grundlæggende udskrivningsproces til Windows. 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg printeren fra listen med printere. Hvis du vil skifte indstillinger, skal du klikke eller trykke på knappen Egenskaber eller Indstillinger for at åbne printerdriveren. BEMÆRK: Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer. BEMÆRK: For at få adgang til disse funktioner fra en app på Windows 8- eller 8.1-startskærmen skal du vælge Enheder, vælge Udskriv og derefter vælge printeren. BEMÆRK: BEMÆRK: samme. Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på knappen Hjælp (?) i printerdriveren. Printerdriveren ser muligvis anderledes ud end vist her, men fremgangsmåden er den 3. Klik på eller tryk på fanerne i printerdriveren for at konfigurere de tilgængelige indstillinger. Indstil f.eks. papirretningen under fanen Færdigbehandling, og indstil papirkilde, papirtype, papirstørrelse og kvalitet under fanen Papir/kvalitet. 36 Kapitel 4 Udskriv DAWW

47 4. Klik på eller tryk på knappen OK for at gå tilbage til dialogboksen Udskriv. Angiv det antal kopier, der skal udskrives, på dette skærmbillede. 5. Klik eller tryk på knappen OK for at udskrive jobbet. DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 37

48 Udskriv automatisk på begge sider (Windows) Brug denne fremgangsmåde til printere, der har en automatisk dupleksenhed installeret. Hvis printeren ikke har en automatisk dupleksenhed installeret, eller hvis du vil udskrive på papirtyper, som dupleksenheden ikke understøtter, kan du udskrive på begge sider manuelt. 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg printeren på listen over printere, og klik derefter på eller tryk på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger for at åbne printerdriveren. BEMÆRK: Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer. BEMÆRK: For at få adgang til disse funktioner fra en app på Windows 8- eller 8.1-startskærmen skal du vælge Enheder, vælge Udskriv og derefter vælge printeren. 3. Klik på fanen Færdigbehandling. 4. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for dokument. 5. I dialogboksen Udskriv skal du klikke på knappen OK for at udskrive jobbet. Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) Brug denne fremgangsmåde til printere, der ikke har en automatisk dupleksenhed installeret eller til at udskrive på papir, som dupleksenheden ikke understøtter. 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg printeren på listen over printere, og klik derefter på eller tryk på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger for at åbne printerdriveren. BEMÆRK: Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer. BEMÆRK: For at få adgang til disse funktioner fra en app på Windows 8- eller 8.1-startskærmen skal du vælge Enheder, vælge Udskriv og derefter vælge printeren. 3. Klik på fanen Færdigbehandling. 4. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på begge sider (manuelt). Klik på knappen OK for at udskrive den første side af jobbet. 5. Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, og anbring stakken i bakke Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på en knap på kontrolpanelet for at fortsætte. 38 Kapitel 4 Udskriv DAWW

49 Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg printeren på listen over printere, og klik derefter på eller tryk på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger for at åbne printerdriveren. BEMÆRK: Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer. BEMÆRK: For at få adgang til disse funktioner fra en app på Windows 8- eller 8.1-startskærmen skal du vælge Enheder, vælge Udskriv og derefter vælge printeren. 3. Klik på fanen Færdigbehandling. 4. Vælg antal sider pr. ark på rullelisten Sider pr. ark. 5. Vælg de korrekte indstillinger for Udskriv siderammer, Siderækkefølge og Papirretning. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for dokument. 6. I dialogboksen Udskriv skal du klikke på knappen OK for at udskrive jobbet. Valg af papirtype (Windows) 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. 2. Vælg printeren på listen over printere, og klik derefter på eller tryk på knappen Egenskaber eller knappen Indstillinger for at åbne printerdriveren. BEMÆRK: Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer. BEMÆRK: For at få adgang til disse funktioner fra en app på Windows 8- eller 8.1-startskærmen skal du vælge Enheder, vælge Udskriv og derefter vælge printeren. 3. Klik eller tryk på fanen Papir/kvalitet. 4. På rullelisten Papirtype skal du klikke på Flere Udvid listen med indstillinger for Typen er:. 6. Udvid den kategori af papirtyper, der bedst beskriver dit papir. 7. Vælg indstillingen for den type papir, du bruger, og klik på knappen OK. 8. Klik på knappen OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for dokument. I dialogboksen Udskriv skal du klikke på knappen OK for at udskrive jobbet. Hvis bakken skal konfigureres, vises en konfigurationsmeddelelse på printerens kontrolpanel. 9. Læg papir i bakken med den angivne type og det angivne format, og luk derefter bakken. 10. Tryk på knappen OK for at acceptere den valgte type og det valgte format, eller tryk på knappen Rediger for at vælge et andet papirformat eller en anden papirtype. 11. Vælg den korrekte type og det korrekte format, og tryk herefter på knappen OK. Yderligere udskrivningsopgaver Gå til DAWW Udskrivningsopgaver (Windows) 39

50 Der er instruktioner til udførelse af specifikke udskrivningsopgaver, f.eks. følgende: Oprettelse og brug af udskrivningsgenveje eller forudindstillinger Valg af papirformat, eller brug af et brugerdefineret papirformat Valg af sideretning Oprettelse af en brochure Skalering af et dokument, så det passer til et bestemt papirformat Udskrivning af de første eller sidste sider af dokumentet på andet papir Udskrivning af vandmærker på et dokument 40 Kapitel 4 Udskriv DAWW

51 Udskrivningsopgaver (OS X) Sådan udskriver du (OS X) Følgende fremgangsmåde beskriver den grundlæggende udskrivningsproces til OS X. 1. Klik på menuen Filer, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg printeren. 3. Klik på Vis detaljer eller Kopier og sider, og vælg derefter andre menuer for at justere udskrivningsindstillingerne. BEMÆRK: Navnet på menupunktet varierer for forskellige softwareprogrammer. 4. Klik på knappen Udskriv. Automatisk udskrivning på begge sider (OS X) BEMÆRK: Disse oplysninger gælder for printere med en automatisk dupleksenhed. BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig, hvis du installerer HP-printerdriveren. Den er muligvis ikke tilgængelige, hvis du bruger AirPrint. 1. Klik på menuen Filer, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg printeren. 3. Klik på Vis detaljer eller Kopier og sider, og klik derefter på menuen Layout. BEMÆRK: Navnet på menupunktet varierer for forskellige softwareprogrammer. 4. Vælg en indbindingsindstilling på rullelisten Tosidet. 5. Klik på knappen Udskriv. Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (OS X) BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig, hvis du installerer HP-printerdriveren. Den er muligvis ikke tilgængelige, hvis du bruger AirPrint. 1. Klik på menuen Filer, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg printeren. 3. Klik på Vis detaljer eller Kopier og sider, og klik derefter på menuen Manuel dupleks. BEMÆRK: Navnet på menupunktet varierer for forskellige softwareprogrammer. 4. Klik på feltet Manuel dupleksudskrivning, og vælg en indbindingsindstilling. 5. Klik på knappen Udskriv. 6. Gå hen til printeren, og fjern eventuelt tomt papir fra bakke 1. DAWW Udskrivningsopgaver (OS X) 41

52 7. Hent den udskrevne stak fra udskriftsbakken, og anbring stakken i papirbakken med den trykte side nedad. 8. Hvis du bliver bedt om det, skal du trykke på en knap på kontrolpanelet for at fortsætte. Udskrivning af flere sider pr. ark (OS X) 1. Klik på menuen Filer, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg printeren. 3. Klik på Vis detaljer eller Kopier og sider, og klik derefter på menuen Layout. BEMÆRK: Navnet på menupunktet varierer for forskellige softwareprogrammer. 4. På rullelisten Sider pr. ark skal du vælge det antal sider, du vil udskrive på hvert ark. 5. Vælg rækkefølgen og placeringen af siderne på arket i området Layoutretning. 6. Vælge den kanttype, der skal udskrives om hver side på arket, i menuen Kanter. 7. Klik på knappen Udskriv. Valg af papirtype (OS X) 1. Klik på menuen Filer, og klik derefter på Udskriv. 2. Vælg printeren. 3. Klik på Vis detaljer eller Kopier og sider, og klik derefter på menuen Medier og kvalitet eller menuen Papir/kvalitet. BEMÆRK: Navnet på menupunktet varierer for forskellige softwareprogrammer. 4. Vælg mellem indstillingerne under Medier og kvalitet eller Papir/kvalitet. BEMÆRK: Denne liste indeholder mastersættet af tilgængelige indstillinger. Nogle indstillinger er ikke tilgængelige på alle printere. Medietype: Markér indstillingen for papirtype til udskriftsjobbet. Udskriftskvalitet: Vælg opløsning for udskriftsjobbet. Kant-til-kant-udskrivning: Vælg denne indstilling for at udskrive med mindre margener. EconoMode: Vælg denne indstilling for at spare toner ved udskrivning af kladder. 5. Klik på knappen Udskriv. Yderligere udskrivningsopgaver Gå til Der er instruktioner til udførelse af specifikke udskrivningsopgaver, f.eks. følgende: Oprettelse og brug af udskrivningsgenveje eller forudindstillinger Valg af papirformat, eller brug af et brugerdefineret papirformat 42 Kapitel 4 Udskriv DAWW

53 Valg af sideretning Oprettelse af en brochure Skalering af et dokument, så det passer til et bestemt papirformat Udskrivning af de første eller sidste sider af dokumentet på andet papir Udskrivning af vandmærker på et dokument DAWW Udskrivningsopgaver (OS X) 43

54 Gem udskriftsjob på produktet til udskrivning senere eller til privat udskrivning Indledning Før du starter Opsætning af printeren til joblagring Opret et lagret job (Windows) Udskrivning af et lagret job Sletning af et lagret job Indledning Før du starter Dette afsnit indeholder procedurer for oprettelse og udskrivning af dokumenter, der er gemt på printeren. Disse job kan udskrives på et senere tidspunkt eller privat. Der er følgende krav i forbindelse med joblagringsfunktionen: Der skal være installeret en dedikeret USB 2.0-lagerenhed med mindst 16 GB ledig plads i værts-usbporten på bagsiden. Denne USB-lagerenhed indeholder de joblagringsjob, der sendes til printeren. Ved fjernelse af denne USB-lagerenhed fra printeren deaktiveres joblagringsfunktionen. Hvis du bruger en HP Universal Print Driver (UPD), skal du bruge UPD-version eller derover. Opsætning af printeren til joblagring Udfør følgende processer for at aktivere printerens joblagringsfunktion. Trin 1: Installér USB-lagerenheden 1. Find USB-porten på bagsiden. BEMÆRK: På nogle modeller er USB-porten på bagsiden dækket. Tag dækslet foran USB-porten på bagsiden af, før du fortsætter. 44 Kapitel 4 Udskriv DAWW

55 2. Indsæt et USB-flashdrev i USB-porten på bagsiden. Kontrolpanelet viser meddelelsen USB-drevet formateres. 3. Vælg OK for at fuldføre proceduren. Trin 2: Opdater printerdriveren Opdater printerdriveren i Windows 1. Klik på Start, og klik derefter på Enheder og printere. 2. Højreklik på navnet på HP-printeren, og vælg derefter Printeregenskaber. 3. Vælg fanen Enhedsindstillinger i dialogboksen Egenskaber. 4. Vælg Opdater nu, og klik derefter på OK. Printerdriveren opdateres. Den opdaterede printerdriver vil omfatte fanen Joblagring. Opret et lagret job (Windows) Lagring af job på printeren til privat eller forsinket udskrivning. BEMÆRK: Printerdriveren ser muligvis anderledes ud end vist her, men fremgangsmåden er den samme. 1. Vælg indstillingen Udskriv i softwareprogrammet. DAWW Gem udskriftsjob på produktet til udskrivning senere eller til privat udskrivning 45

56 2. Vælg printeren på listen over printere, og vælg derefter Egenskaber eller Indstillinger (alt efter program). BEMÆRK: Navnet på knappen varierer for forskellige softwareprogrammer. BEMÆRK: For at få adgang til disse funktioner fra en app på Windows 8- eller 8.1-startskærm skal du vælge Enheder, vælge Udskriv og derefter vælge printeren. 3. Klik på fanen Joblagring. 4. Vælg en indstilling af typen Joblagringstilstand. Tilstand Beskrivelse PIN-kode-beskyttet Sletning af job Korrektur og tilbagehold Udskriv den første side af et dokument for at kontrollere udskriftskvaliteten, og udskriv derefter resten af dokumentet fra printerens kontrolpanel Nej Automatisk efter at jobbet er udskrevet, eller når grænsen for tilbageholdelse af job er nået. Personligt job Jobbet udskrives ikke, før du anmoder om det på printerens kontrolpanel. Ja (valgfrit) Automatisk efter at jobbet er udskrevet, eller når grænsen for tilbageholdelse af job er nået. 46 Kapitel 4 Udskriv DAWW

Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning

Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning M252n M252dw www.hp.com/support/colorljm252 HP Color LaserJet Pro M252 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Officejet Enterprise Color X555

Officejet Enterprise Color X555 Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning www.hp.com/support/ojcolorx555 HP Officejet Enterprise Color X555 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning

Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning www.hp.com/support/colorljmfpm277 HP Color LaserJet Pro MFP M277 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401 LASERJET PRO 400 Brugervejledning M401 HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning

LASERJET PRO 200 COLOR. Brugervejledning LASERJET PRO 200 COLOR Brugervejledning M251n M251nw HP LaserJet Pro 200 color M251- printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M476. Brugervejledning

Color LaserJet Pro MFP M476. Brugervejledning Color LaserJet Pro MFP M476 Brugervejledning HP Color LaserJet Pro MFP M476 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M377

Color LaserJet Pro MFP M377 Color LaserJet Pro MFP M377 Brugervejledning M377dw www.hp.com/support/colorljm377mfp HP Color LaserJet Pro MFP M377 Brugervejledning Copyright og licens Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

LaserJet Pro M402, M403

LaserJet Pro M402, M403 LaserJet Pro M40, M403 Brugervejledning HEWLETT-PACKARD 1 M40n M40dn M40dne M40dw M403n M403d M403dn M403dw www.hp.com/support/ljm40 www.hp.com/support/ljm403 HP LaserJet Pro M40, M403 Brugervejledning

Læs mere

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3630 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M477

Color LaserJet Pro MFP M477 Color LaserJet Pro MFP M477 Brugervejledning M477fnw M477fdn M477fdw www.hp.com/support/colorljm477mfp HP Color LaserJet Pro MFP M477 Brugervejledning Copyright og licens Copyright 2015 HP Development

Læs mere

LaserJet Pro M101-M104, LaserJet Ultra M105-M106

LaserJet Pro M101-M104, LaserJet Ultra M105-M106 LaserJet Pro M101-M104, LaserJet Ultra M105-M106 Brugervejledning M101-M106 www.hp.com/support/ljm101 HP LaserJet Pro M101-M104, HP LaserJet Ultra M105-M106 Brugervejledning Copyright og licens Copyright

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M274 Brugervejledning

Color LaserJet Pro MFP M274 Brugervejledning Color LaserJet Pro MFP M274 Brugervejledning www.hp.com/support/colorljm274mfp HP Color LaserJet Pro MFP M274 Brugervejledning Copyright og licens 2015 Copyright HP Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

hp LaserJet 4250/4350 series-printer brug

hp LaserJet 4250/4350 series-printer brug hp LaserJet 4250/4350 series-printer brug HP LaserJet 4250 eller 4350 series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Softwareinstallationsvejledning HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2010 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Brugervejledning M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500 http://da.yourpdfguides.com/dref/896509

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500 http://da.yourpdfguides.com/dref/896509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET 9500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP Deskjet 2540 series Hjælp... 1 2 Lær din HP Deskjet 2540 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Trådløse indstillinger...

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...7 Indikator for trådløs...8 3 Udskriv Udskrivning

Læs mere

HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one. Brugervejledning

HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one. Brugervejledning HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one Brugervejledning Copyrightoplysninger 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave 4/2013 Meddelelser fra Hewlett-Packard Company

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

LaserJet Enterprise M506 Brugervejledning

LaserJet Enterprise M506 Brugervejledning LaserJet Enterprise M506 Brugervejledning M506n M506dn M506x www.hp.com/support/ljm506 HP LaserJet Enterprise M506 Brugervejledning Copyright og licens Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series-printere. Brugervejledning

HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series-printere. Brugervejledning HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series-printere Brugervejledning HP Color LaserJet 3000, 3600 og 3800 Series-printere Brugervejledning Copyright og licens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP LaserJet 300/400-multifunktionsfarveprinterserien

HP LaserJet 300/400-multifunktionsfarveprinterserien Fordele Print, kopier, fax og scan med internetopkoblede funktioner på en enhed, som er designet til at levere effektivitet for arbejdsgruppen og ovelegen printkvalitet. Print hvor som helst med HP eprint

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP e-all-in-one at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 5/2005 Reproduktion,

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

HP ENVY 5640 e-all-in-one series

HP ENVY 5640 e-all-in-one series HP ENVY 5640 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hvordan gør jeg?... 1 2 Kom godt i gang... 2 Printerdele... 3 Kontrolpanel og statusindikatorer... 5 Grundlæggende oplysninger om papir... 8 Ilægning

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere