Brugsanvisning TP-M5000N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning TP-M5000N"

Transkript

1 Brugsanvisning TP-M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne brugsanvisning. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Version A DAN

2 Introduktion Tak, fordi du har købt Brother TP-M5000N (omtales herefter som maskinen ). Læs Brugervejledningen (denne vejledning), før du bruger maskinen. Den seneste version af Brugervejledningen kan hentes fra Brother Solutions Center-webstedet ( Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. i

3 Vigtig information Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Dette dokuments indhold må ikke kopieres eller reproduceres helt eller delvist, uden tilladelse. Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold. Vi påtager os intet ansvar for skader (såsom tab, tab af indkomst, tabt fortjeneste, forstyrrelse af driften, tabt kommunikationsmidler eller krav fra tredjepart), der kan opstå som følge af brug eller manglende evne til at bruge denne maskine. De faktiske vinduer og dialogbokse i softwaren samt maskinskærme kan variere fra de, der er beskrevet i denne vejledning afhængig af din maskine eller det operativsystem, der kører på din computer. Før du bruger maskinen, skal du sørge for at læse alle inkluderet dokumentation for oplysninger om sikker og korrekt brug. I tilfælde af at denne maskine er defekt på grund af fejl i produktionen, vil vi reparere eller udskifte den. Vi er ikke forpligtet til at reparere eller udskifte produktet under andre omstændigheder. Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af denne maskine i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel software. Brother Industries, Ltd. forbeholder sig ret til at ændre uden varsel materialer og specifikationer offentliggjort i dette dokument. Derudover påtager vi os intet ansvar for skader (herunder følgeskader) som følge af anvendelsen af de offentliggjorte materialer, herunder typografiske fejl eller andre fejl, som indgår i publikationerne. Denne maskine er kun godkendt til brug i det land, hvor den er købt. Da reglerne for elektronik kan variere fra land til land, må du ikke bruge denne maskine i et andet land, end hvor det blev købt. Windows Vista er den generelle betegnelse i denne vejledning for alle udgaver af Windows Vista. Windows 7 er den generelle betegnelse i denne vejledning for alle udgaver af Windows 7. Windows 8 er den generelle betegnelse i denne vejledning for alle udgaver af Windows 8. Windows 8. er den generelle betegnelse i denne vejledning for alle udgaver af Windows 8.. Windows Server 2008 er den generelle betegnelse i denne vejledning for alle udgaver af Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2. Windows Server 202 er den generelle betegnelse i denne vejledning for alle udgaver af Windows Server 202 og Windows Server 202 R2. Forholdsregler for oprettelse af tape og stofbånd Overhold følgende forholdsregler, når du opretter tape og stofbånd. Ophavsretligt beskyttet materiale Oprettelse af tape eller stofbånd af ophavsretligt beskyttet materiale er forbudt undtagen til personlig brug. ii

4 Indholdsfortegnelse Kom i gang Produktsikkerhed... Sikkerhedsforanstaltninger...2 Foranstaltninger for drift...7 Varemærker...8 Bemærkninger om Open Source-licensering...8 Forholdsregler...9 Tilslutning via LAN...9 Frakobling af enheden...9 Medfølgende dele...0 Forbrugsstoffer (ikke inkluderet)... Generel beskrivelse...2 Betjeningspanel...2 Indstilling af maskinen...4 Tilslutning af strømforsyningen...4 Installation af tapekassetten...4 Isætning af farvebåndskassette...5 Isætning af papirkerneholder...5 Om tapekassetter, stofbåndskassetter og farvebåndskassetter...8 Installation af printerdriveren og softwaren...9 Tilslutning af computer og printer...20 Tilslutning via USB-kabel...20 Kablet netværksforbindelse Software 22 Om softwaren...22 Anvendelse af P-touch Editor...22 Funktionstilstande...23 Oprettelse/udskrivning af tape eller stofbånd i P-touch Editor...25 Oprettelse af flere tapes eller stofbånd...29 Billedfiler...30 Anvendelse af P-touch Library...30 Registrering af skabeloner med P-touch Library...3 Anvendelse af P-touch Library...3 Brug af P-touch Update Software...33 Opdatering af P-touch Editor og opdatering af firmwaren...33 iii

5 3 Printerindstillingsværktøj 35 Om printerindstillingsværktøjet...35 Inden brug af printerindstillingsværktøjet...35 Brug af printerindstillingsværktøjet...35 Kommunikationsindstillinger...36 Indstillingsdialogboks...36 Menulinje...37 Anvend indstillingsændringer for flere Tape Creators...39 Enhedsindstillinger...40 Menulinje Netværksfunktioner 42 Angivelse af IP-adresse, undernetmaske og gateway...42 Brug af hjælpeprogrammet BRAdmin Light...42 Andre hjælpeprogrammer...43 Brug af Webbaseret administration (webbrowser)...43 Brug af hjælpeprogrammet BRAdmin Professional...43 Administration med Webbaseret administration (webbrowser)...44 Konfiguration af maskinens indstillinger vha. Webbaseret administration (webbrowser)...44 Specifikationer for netværk Vedligeholdelse 47 Vedligeholdelse af printhovedet...47 Vedligeholdelse af farvebåndsruller...48 Vedligeholdelse af valsen...48 Vedligeholdelse af nederste låg...48 Vedligeholdelse af papirkerneholder Fejlfinding 49 Når indikatorerne lyser eller blinker...49 Når meddelelse vises...50 Problemer og løsninger...5 Ofte stillede spørgsmål...5 Generelt...5 Netværk Appendiks 58 Produktspecifikationer...58 iv

6 Kom i gang Produktsikkerhed Stop straks brugen af maskinen, hvis der opstår fejl, og kontakt din forhandler eller Brother Support for at få hjælp. Følg sikkerhedsoplysningerne i dette kapitel for at forhindre skader på maskinen. De følgende symboler og konventioner bruges i hele dokumentationen. ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT Angiver en potentielt farlig situation, der hvis produktet håndteres, uden at de følgende advarsler og instruktioner følges kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke afværges. VIGTIGT angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås. Angiver risiko for brand under visse omstændigheder Angiver risiko for kvæstelser (f.eks. elektrisk stød), hvis den angivne del af maskinen skilles ad Angiver risiko for elektrisk stød under visse omstændigheder Angiver risiko for elektrisk stød, hvis printeren udsættes for vand Angiver risiko for brand under visse omstændigheder Angiver en handling, der skal udføres Angiver en handling, der ikke må udføres Angiver, at netledningen skal tages ud af stikkontakten Angiver risiko for antændelse, hvis der er ild i nærheden Angiver, at brændbar spray ikke må anvendes Angiver, at organiske opløsningsmidler som f.eks. alkohol og væsker ikke må anvendes Angiver supplerende oplysninger eller funktioner for maskinen

7 Kapitel Sikkerhedsforanstaltninger Maskine ADVARSEL Brug ikke maskinen, hvis den fungerer unormalt (for eksempel, hvis den afgiver røg eller en usædvanlig lugt eller støj), da det ellers kan medføre brand, elektrisk stød eller skader på maskinen. Sluk straks for maskinen, tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt din forhandler eller Brother Support for at få hjælp. Opbevares utilgængeligt for børn (især spædbørn), da der ellers er risiko for personskade. Lad ikke børn lege med plastikposen, der indeholdt maskinen. Smid posen ud eller hold den borte fra spædbørn og børn. Der er risiko for kvælning. Forsøg ikke at skille printeren ad eller at modificere den, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader. Kontakt din forhandler eller Brother Support for servicering, justering eller reparation af maskinen. (Garantien dækker ikke reparationer af skader, der skyldes adskillelser eller modifikationer foretaget af brugeren). Undgå at bruge eller opbevare printeren på følgende steder, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader. I nærheden af vand, f.eks. på et badeværelse eller i nærheden af en vandvarmer eller på meget fugtige steder På steder, hvor den udsættes for regn eller fugt På meget støvede steder I nærheden af åben ild, varmeapparater eller flygtigt brændbart materiale På et meget varmt sted, f.eks. i direkte sollys På et sted, hvor der kan dannes kondens Rør ikke ved maskinen i tordenvejr, da dette kan medføre elektrisk stød. Spild ikke væske af nogen art på maskinen, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller skade. Maskinen må ikke anvendes i nærheden af åben ild, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller skade. Undgå at placere følgende genstande på printeren. Der er risiko for brand, elektrisk stød eller skader, hvis en af disse genstande kommer i kontakt med de indvendige elektriske dele. Hvis en af disse genstande kommer ind i maskinen, skal du straks tage netledningen ud af stikkontakten og derefter kontakte din forhandler eller Brother Support for at få hjælp. Metalgenstande som f.eks. halskæder eller armbånd Genstande, der indeholder vand eller væske, f.eks. kopper, vaser eller urtepotter For at sikre ordentlig ventilation må maskinen ikke placeres på et sted, hvor dens ventilationsåbninger blokeres, da der ellers ophobes varme, hvilket kan medføre brand. 2

8 Kom i gang ADVARSEL Brug ikke brændbar spray til rengøring af maskinen eller i nærheden af den, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Rengør maskinen ved at tørre den af med en blød, tør klud. Eksempler på brændbar spray: Støvfjernere Pesticider Desinfektionsmidler og lugtfjernere, der indeholder alkohol Organiske opløsningsmidler eller væsker, som f.eks. alkohol Undgå, at organiske opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder, lakfjerner eller lugtfjernere, kommer i kontakt med maskinens plastiklåg. Disse vil kunne få plastiklåget til at blive skævt eller gå i opløsning, hvilket kan medføre elektrisk stød eller brand. Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i printeren eller i dens stik og porte. Der kan opstå brand, elektrisk stød eller skader, hvis metalgenstande, såsom papirclips eller hæfteklammer, eller væsker kommer i kontakt med de indre maskindele. Hvis der kommer fremmedlegemer ind i maskinen, skal du straks slukke for maskinen, tage netledningen ud af stikkontakten og derefter kontakte din forhandler eller Brother Support for at få hjælp. Før maskinen rengøres, skal du slukke for maskinen og tage netledningen ud af stikkontakten, da der ellers kan opstå brand, elektrisk stød eller skader. Undgå at berøre nogen metaldele nær printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt under brugen og forbliver varmt umiddelbart efter brugen. Undgå at røre det direkte med hænderne. Netledning Brug kun den medfølgende netledning og den angivne strømforsyning. Brug under andre forhold kan resultere i brand, elektrisk stød eller skade. Rør ikke ved netledningen eller stikket med våde hænder, da det ellers kan resultere i elektrisk stød. Spild ikke væske af nogen art på maskinen, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller skade. Opbevares utilgængeligt for børn (især spædbørn), da der ellers er risiko for personskade. Maskinen må ikke anvendes i nærheden af åben ild, ellers kan tildækkede kabler smelte, hvilket resulterer i brand, elektrisk stød eller skade. Skub ikke genstande ind i netledningens stik, USB-port eller Ethernet netværksport, da det ellers kan medføre brand, forbrændinger, elektrisk stød eller beskadigelse af maskinen. 3

9 Kapitel ADVARSEL Fjern jævnligt netstikket fra stikkontakten, og rengør bunden af stikbenene og mellem stikbenene. Hvis du lader netstikket sidde i stikkontakten i lang tid, vil der samles støv i bunden af netstikkets stikben. Dette kan forårsage en kortslutning, som kan medføre brand. Undgå, at organiske opløsningsmidler, som f.eks. benzen, fortynder, lakfjerner eller lugtfjernere, kommer i kontakt med kablerne. Disse vil kunne få kablerne til at blive skæve eller gå i opløsning, hvilket kan medføre elektrisk stød eller brand. Brug ikke beskadigede stik eller en bøjet stikkontakt, da det ellers kan medføre brand, elektrisk stød eller skader på maskinen. Overbelast ikke stikkontakter og tilslut ikke flere enheder til den samme stikkontakt, da det ellers kan medføre brand, elektrisk stød eller skader på maskinen. Når du tager netledningen ud af stikkontakten, må du ikke trække i ledningen. Tag fat i stikket og træk det ud af stikkontakten, da det ellers kan medføre brand, elektrisk stød eller skader på maskinen. Brug ledningerne korrekt, og overhold følgende forholdsregler, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød. De må ikke beskadiges. De må ikke modificeres. De må ikke snoes. De må ikke bøjes ekstremt. Der må ikke trækkes i dem. Der må ikke placeres genstande ovenpå dem. De må ikke udsættes for varme. De må ikke bindes. De må ikke blive klemt. Sæt stikket helt ind i stikkontakten og netledningen i stikket, da der ellers er risiko for brand eller elektrisk stød. Brother anbefaler kraftigt, at du IKKE anvender forlængerledninger. Hvis en forlængerledning er nødvendig, skal den bruges korrekt og i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for dens anvendelse. Hvis en forlængerledning anvendes forkert, kan det medføre brand, elektrisk stød eller skade på maskinen. Når kabler, tapekassetter, stofbåndskassetter og farvebåndskassetter sættes i, skal du tilslutte og installere dem korrekt og i den rigtige rækkefølge. Tilslut kun enheder, der er designet specifikt til denne maskine, da der ellers er risiko for brand eller skade. Der henvises til Brugervejledningen, når der foretages tilslutninger. 4

10 Kom i gang Maskine FORSIGTIG Sørg for, at små børn ikke sætter deres fingre ind mellem bevægelige dele eller i åbninger på maskinen. Hold ikke maskinen med kun én hånd. Du kan tabe maskinen. Hold ikke maskinen i kun dets låg. Der er risiko for personskade, hvis låget ryger af, og maskinen falder ned. Undgå at placere maskinen på et ustabilt underlag, som f.eks. et ustabilt bord eller en høj hylde. Hvis maskinen falder, kan det forvolde skader. Placer ikke nogen tunge genstande oven på maskinen. Hvis genstandene falder, kan det forvolde skader. Netledning Hvis maskinen ikke skal bruges, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. Tapekassette/stofbåndskassette/farvebåndskassette Placér ikke tapekassetter, stofbåndskassetter og farvebåndskassetter på en ustabil overflade såsom et ustabilt bord eller en høj hylde. Hvis kassetterne falder, kan det forvolde skader. Rengøringspind til printhoved Anbring ikke rengøringspinden til printhovedet i munden og lad det ikke komme i kontakt med dine øjne eller hud. Sæt den ikke ind i åben ild. Maskine VIGTIGT Maskinen vil muligvis ikke fungere korrekt, hvis den placeres i nærheden af et fjernsyn, en radio, en mikrobølgeovn osv. Brug ikke maskinen i nærheden af nogen maskiner, der kan forårsage elektromagnetisk interferens. Undgå at tabe, slå på eller på anden måde beskadige maskinen. Fjern ikke de labels, der sidder på maskinen. Disse labels indeholder oplysninger om betjeningen og angiver maskinens modelnummer. Brug ikke fortynder, benzen, alkohol eller andre organiske opløsningsmidler til at rengøre maskinen, da det kan medføre skader på overfladen. Brug en blød, tør klud til at rengøre maskinen. 5

11 Kapitel VIGTIGT Cd-rom Undgå at ridse cd-rom en, udsætte den for meget høje eller lave temperaturer eller anbringe tunge genstande oven på den, og undgå at bøje den. Softwaren på cd-rom en er kun beregnet til at anvendes med denne maskine. Se licensen på cd-rom en for flere oplysninger. Denne software kan installeres på flere computere til brug på f.eks. et kontor. Advarselsmærkat Følgende advarselsmærkater findes på maskinen. Sørg for at forstå indholdet af alle advarselsmærkater, og betjen maskinen, mens du overholder de forholdsregler, der er beskrevet. Desuden skal du passe på, at advarselsmærkaterne ikke ryger af og ikke bliver ridsede. Andre advarsler/forholdsregler Sørg for, at netledningen er let tilgængelig, så den kan fjernes i en nødsituation. Undgå at anbringe genstande på eller i nærheden af netledningen. Hold altid toplåget og bundlåget lukket, når der udskrives. Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode, skal du fjerne tapekassetten før opbevaring af maskinen. Undgå at berøre papir eller labels med våde hænder, da der ellers kan opstå fejl. 6

12 Kom i gang Foranstaltninger for drift Når du transporterer maskinen, skal du holde den med begge hænder på de områder, der er anført nedenfor. Hold ikke maskinen på andre end de angivne områder. Da maskinen kan blive meget varm, hvis den bruges i en længere periode, må du ikke røre de indvendige maskindele, udover når du skal sætte tapekassetten, stofbåndskassetten, farvebåndskassetten og papirkernen i. Efterlad ikke maskinen i en længere periode med åbent låg, da der ellers kan samle sig støv på de indre maskindele. Rør ikke ved sensorer inde i maskinen. Efterlad ikke gummi eller vinyl på maskinen i en længere periode. Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage netledningen ud af stikkontakten, før maskinen opbevares. Når maskinen købes, er en beskyttende film fastgjort til LCD-display et. Fjern den beskyttende film, før du bruger maskinen. Midlertidig standsning og genoptagelse af udskrivning vil efterlade et hul i den trykte tape eller det trykte stofbånd. Vær forsigtig, når du standser udskrivning. 7

13 Kapitel Varemærker BROTHER er enten et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Brother Industries, Ltd. 204 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Server er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corp. i USA og/eller andre lande. Adobe og Reader er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Alle virksomheder, hvis softwaretitel er nævnt i denne vejledning, har en softwarelicensaftale, som er specifik for virksomhedens programmer. Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder. Bemærkninger om Open Sourcelicensering For at se bemærkninger om Open Sourcelicensering skal du gå til det manuelle download afsnit på din models webside under Brother Solutions Center på 8

14 Kom i gang Forholdsregler Tilslutning via LAN Advarsel: Slut dette produkt til en LAN-forbindelse, der ikke er berørt af overspænding. Frakobling af enheden Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. I nødstilfælde skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at slukke helt for strømmen. Overensstemmelseserklæring (kun Europa) Vi, Brother Industries, Ltd. 5-, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya Japan erklærer, at dette produkt og lysnetadapteren er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i alle relevante bestemmelser og forordninger gældende i EF. Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan hentes fra Brother Solutions Center. Besøg og: vælg Europe vælg dit land vælg Manualer vælg din model vælg Overensstemmelseserklæring klik på Download Erklæringen downloades som en PDF-fil. 9

15 Kapitel Medfølgende dele Før du bruger maskinen, skal du kontrollere, at alt det følgende indhold er inkluderet. Hvis en del mangler eller er beskadiget, skal du kontakte den forhandler, hvor den er købt. (Illustrationerne kan afvige fra de originale dele.) TP-M5000N Papirkerneholder Papirkerne indvendig diameter 76,2 mm Papirkerne indvendig diameter 30,48 mm Netledning Cd-rom Brugervejledning (denne vejledning) Hurtig installationsvejledning Rengøringspind til printhoved USB-kabel Tape og stofbånd, der kan udskrives på med TP-M5000N Tape Stofbånd Materiale PET OPP Polyestersatin Bredde 5 mm 38 mm 50 mm 5 mm 38 mm Papirkerne indvendig diameter 76,2 mm Papirkerne indvendig diameter 30,48 mm Maks. opviklet længde N/A N/A N/A 25 m 66 m 66 m 25 m 25 m 0

16 Kom i gang Forbrugsstoffer (ikke inkluderet) Tapekassette *Til udskrivning af tape Stofbåndskassette *Til udskrivning af stofbånd Farvebåndskassette til udskrivning på tape Farvebåndskassette til udskrivning på stofbånd Papirkerne Papirkerne Se Brothers websted eller katalog for at få flere oplysninger om de nyeste forbrugsstoffer. I denne brugsanvisning kaldes farvebåndskassetter til udskrivning på tape og farvebåndskassetter til udskrivning på stofbånd blot farvebåndskassetter.

17 Kapitel Generel beskrivelse Bagside Forside Stik til netledning 2 USB-port 3 Ethernet-netværksport Betjeningspanel Øverste låg 2 Betjeningspanel 3 Åbn-knap 4 Nederste låg 5 Printhoved 6 Farvebåndsruller 7 Skæreenhed 8 Valse 8 LCD-display Viser niveauet for tapekassette, stofbåndskassette og farvebåndskassette samt forskellige menuer og fejlmeddelelser. 2 Strøm-indikator 3 Tænd/sluk-knap ( ) Tryk på denne knap for at tænde og slukke for maskinen. 4 Pause-knap ( ) Mens der udskrives, kan du holde denne knap nede for at standse udskrivningen. Du kan derefter vælge, om du vil fortsætte eller annullere udskrivning. 5 Knap til indstilling ( ) Tryk på denne knap, når tape eller stofbånd er fastgjort til papirkernen for at forberede til udskrivning. 2

18 Kom i gang 6 Afskæringsknap ( ) Klipper tapen. *Stofbånd kan ikke afskæres ved at trykke på denne knap. Brug en saks til at afskære stofbånd. 7 Status-indikator 8 MENU/ESC knap Tryk på denne knap, mens maskinen er i standby for at få vist de parametre, der kan angives fra maskinen. Tryk på denne knap, mens der udføres operationer med knapperne for at vende tilbage til den forrige skærm. Indstillinger for følgende parametre kan angives på maskinen. Displayindstilling Skifter hovedskærmen mellem Detaljetilstand og Visningstilstand. Detaljetilstand Klipning Tjek størrelse Som standard vises der en meddelelse, hvis farvebåndskassetten er bredere end den isatte tapekassette. Udskrivningen vil være mulig, når der er trykket på knappen OK. Vælg [Fra], hvis maskinen skal indstilles til ikke at vise meddelelse, når den installerede farvebåndskassette er bredere end tapekassetten. Printerkonfiguration Netværkskonfiguration Viser maskinens IP-adresse, subnet maske og gateway adresse. Nulstil 9 / knapper Går til næste skærm eller tilbage til forrige skærm. 0 OK knap Tryk på denne knap for at gøre valget gældende. Visningstilstand Når der er mindre end en vis mængde tape, stofbånd eller farvebånd tilbage, vises! på skærmen. Baggrundslys Enhed Sprog Indstil det sprog, der vises på skærmen. Autoslukfunktion Displaykontrast 3

19 Kapitel Indstilling af maskinen Tilslutning af strømforsyningen Sæt netledningen i stikket på maskinen. 2 Sæt netledningen i stikkontakten. 3 Tryk på tænd/sluk-knappen ( ) på maskinen for at tænde for den. Strømindikatoren vil lyse grøn og maskinen går i standby. 2 Kontroller, at der ikke er slør i tapen. Hvis der er slør i tapen, skal du dreje rullen, som vist. Fold netledningen ud før brug. Hvis der er slør i bagpapiret, skal du dreje rullen i pilens retning. Installation af tapekassetten Sæt tapekassetten i maskinen. Tapekassetten består af en rulle med tape og en rulle med bagpapir. Brug stofbåndskassetten ved udskrivning på stofbånd. *Tapekassetten er anvendt i procedurerne og illustrationerne. Åbn maskinens øverste og nederste låg. Tryk på åbn-knapperne () for at åbne lågene. 4

20 Kom i gang 3 Kontroller, at enden af tapen (eller stofbåndet) stikker ud af tapekassetten (eller stofbåndskassetten). Hold farvebåndskassetten som vist. Rør ikke ved farvebåndet med fingrene. 4 Hold tapekassetten (eller stofbåndskassetten) med begge hænder, og sæt dent ind i maskinen med taperullen (eller stofbåndsrullen) mod bagsiden af maskinen. 2 Sæt farvebåndskassetten ovenpå tapekassetten. Sørg for, at på farvebåndskassetten flugter med på maskinen. Isætning af papirkerneholder Rør ikke ved tapen eller stofbåndet med fingrene. Isætning af farvebåndskassette Kontroller, at der ikke er slør i farvebåndskassetten. Hvis der er slør i farvebåndskassetten, skal du dreje gearet i pilens retning. Sæt den papirkerne, der skal anvendes sammen med den trykte tape, på papirkerneholderen. Brug papirkerneholderen, der er specielt beregnet til formålet, ved udskrivning på stofbånd. *Papirkerneholderen er anvendt i procedurerne og illustrationerne. 5

21 Kapitel Fjern kanten af papirkerneholderen. 3 Drej kanten af papirkerneholderen i pilens retning, indtil det fastlåses i åbningen på papirkerneholderen. 2 Hvis papirkerneholderen er låst, skal den drejes i pilens retning, indtil den låses op. Der er flere åbninger i papirkerneholderen. Kontroller, at de alle er indstillet til den korrekte bredde. Hvis blot én af dem er indstillet forkert, kan maskinen ikke fungere korrekt. 4 Skub papirkernen ind i papirkerneholderen. Juster papirkerneholderen til bredden af den papirkerne, der skal anvendes. Brug mærkerne på papirkerneholderen som en guide. 5 Tilslut kanten af papirkerneholderen. Tilslut kanten helt tæt, så der ikke er noget mellemrum mellem papirkernen og holderens kanter. Juster papirkerneholderen til mærket angivet herunder afhængig af tapens eller stofbåndets bredde. Hvis papirkerneholderen er justeret forkert, fungerer maskinen ikke korrekt. 50 mm brede papirkerner: 50-mærke 38 mm brede papirkerner: 38-mærke 5 mm brede papirkerner: 5-mærke 6

22 Kom i gang Hvis der er mellemrum mellem papirkernen og holderens kanter, vil båndet blive anbragt forkert. Sørg for, at der ikke er mellemrum. 8 Træk tapen (eller stofbåndet) ud af tapekassetten (eller stofbåndskassetten), og fastgør den på papirkernen. Ved udskrivning på stofbånd * Dobbeltsidet tape fastgøres på papirkernen til stofbånd (sælges separat). Træk stofbåndet ud, og fjern bagsiden på den dobbeltsidede tape, før stofbåndet fastgøres. * 6 Papirkerneholderen skal sættes ind i maskinen med låsen () til venstre. 7 Træk låsen på papirkerneholderen ud mod dig selv, indtil den låses på plads. Hvis tapen eller stofbåndet ikke er forsvarligt fastgjort, kan det gå af papirkernen og blive viklet forkert op. Juster tapen eller stofbåndet korrekt, før det fastgøres. Hvis tapen eller stofbåndet fastgøres skævt, kan det krølle langs kanten af papirkerneholderen og blive viklet forkert op. 7

23 Kapitel Ved fastgørelse af tapen (eller stofbåndet) til papirkerne skal du passe på, at tapen (eller stofbåndet) ikke fastgøres til styret () på tapekassetten (eller stofbåndskassetten). Ellers vil tapen (eller stofbåndet) ikke blive viklet på papirkernen, hvilket resulterer i fejlfunktion. Hvis printposition forskydes, justeres den ved at klikke på [Enhedsindstillinger] - [Justering af udskrivningspositionen] (side 40) under Printerindstillingsværktøj. Dette afslutter indstillingen af maskinen. Åbn ikke et låg under udskrivning, da der ikke genstartes. 9 Luk det øverste og nederste låg og tryk på indstillingsknappen ( ). Tryk ned på lågene, indtil de klikker på plads. Når tapen (eller stofbåndet) er sat i, udskrives der en testudskrift, og tapen (eller stofbåndet) vikles på papirkernen. Se det lille vindue på maskinen for at kontrollere printtilstand og printposition (venstre og højre margen, etc.). God prøve Dårlig prøve Tryk på pause-knappen ( ) for at standse udskrivningen. Der efterlades dog et mellemrum på den trykte tape, når udskrivningen genoptages efter at være blevet sat på pause. Vær forsigtig, når du standser udskrivning. Åbn ikke et låg, mens tapen afskæres, da tapen ellers ikke kan afskæres korrekt. Stofbånd kan ikke afskæres ved at trykke på afskæringsknappen ( ), så brug en saks til afskæring af stofbåndet efter udskrivning på det. Om tapekassetter, stofbåndskassetter og farvebåndskassetter Opbevaring Opbevar tapekassetterne, stofbåndskassetterne og farvebåndskassetterne i emballagen, når de ikke bruges. Når stofbåndskassetterne ikke bruges, skal låsen anvendes for at fastholde båndet, når kassetten er taget ud af maskinen. Hvis tapekassetter, stofbåndskassetter og farvebåndskassetter ikke opbevares i deres emballage, kan de blive støvede, hvilket vil resultere i sløret udskrivning. Kontrol af resterende mængde Den resterende mængde i tapekassetter, stofbåndskassetter og farvebåndskassetter vises på hovedskærmen på LCD-displayet. 8

24 Kom i gang De resterende mængder kan også beregnes ved at kontrollere mærkerne på tapekassetter, stofbåndskassetter og farvebåndskassetter. Installation af printerdriveren og softwaren Printerdriveren og softwaren kan installeres ved hjælp af et USB-kabel eller en kabelbaseret netværksforbindelse. Inden du påbegynder installationen, skal du sørge for, at du er logget på med administratorrettigheder. Sæt installations-cd-rom en i cd-romdrevet. Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du vælge dit sprog. Hvis installationsskærmbilledet ikke åbnes automatisk: Windows Vista /Windows 7: Se indholdet i cd-rom-drevmappen og dobbeltklik på [start.exe]. Windows 8/Windows 8.: Klik på [Kør start.exe] på startskærmbilledet [Start], eller få vist indholdet i cd-rom-drevmappen fra skrivebordet, og dobbeltklik derefter på [start.exe]

25 Kapitel Standardinstallation Installerer P-touch Editor 5., printerdriveren, P-touch Update Software og Printerindstillingsværktøjet. 2 Brugerdefineret installation Gør det muligt at vælge P-touch Editor 5., printerdriveren, P-touch Update Software eller printerindstillingsværktøjet individuelt til installation. 3 Avancerede programmer Installerer hjælpeprogrammet BRAdmin Light. 4 Brother Support Viser supportwebstedet (Brother Solutions Center). 2 Klik på [Standardinstallation]. Gennemfør installationen i henhold til de instruktioner, der vises på skærmen. Hvis der skal tilsluttes flere TP-M5000Nmaskiner til netværket, skal du kontrollere IP-adressen på den maskine, der tilsluttes, og angive de relevante indstillinger. IP-adressen kan kontrolleres ved hjælp af en af følgende metoder. Tilslutning af computer og printer Maskinen kan sluttes til computeren ved hjælp af en af følgende metoder: Tilslutning via USB-kabel Kablet netværksforbindelse Tilslutning via USB-kabel Inden du tilslutter maskinen til computeren, skal du installere printerdriveren. Inden du tilslutter USB-kablet, skal du kontrollere, at maskinen er slukket. 2 Sæt USB-kablet i USB-porten bag på maskinen. 3 Tilslut den anden ende af USB-kablet til USB-porten på computeren. Tryk på knappen MENU/ESC, og vælg Netværkskonfiguration i den viste menu. Du kan finde flere oplysninger under Betjeningspanel på side 2. Kontroller [Kommunikationsindstillinger] i Printerindstilllingsværktøjet. Du kan finde flere oplysninger under Kommunikationsindstillinger på side Tænd for maskinen. 20

26 Kom i gang Kablet netværksforbindelse Hvis printeren skal kunne bruge en statisk IP-adresse til at kommunikere med via en kabelbaseret LANforbindelse, skal printerdriveren og Printerindstillingsværktøj først installeres, og indstillingerne for den kabelbaserede LAN-forbindelse skal angives. Inden du tilslutter netværkskablet, skal du kontrollere, at maskinen er slukket. 2 Sæt netværkskablet i Ethernetnetværksporten bag på maskinen, og tænd for maskinen. Printerens kommunikationsindstillinger kan ændres med [Kommunikationsindstillinger] i Printerindstillingsværktøj. Du kan finde flere oplysninger under Kommunikationsindstillinger på side 36. Ved hjælp af Printerindstillingsværktøj kan kommunikationsindstillingerne ændres og nemt anvendes for flere forskellige printere. Du kan finde flere oplysninger under Anvend indstillingsændringer for flere Tape Creators på side 39. 2

27 2 Software 2 Om softwaren 2 Den medfølgende software giver dig mulighed for nemt at oprette dine egne tapeog stofbåndsdesign og derefter gemme og styre dem. Før du bruger softwaren, skal du kontrollere, at du har installeret printerdriveren og softwaren fra den medfølgende cd-rom. Vælg [Standardinstallation] fra cd-rommens Hovedmenu for at installerede al nødvendig software. Hvis du vil hente den nyeste driver og software, skal du besøge webstedet Brother Solutions Center på: Anvendelse af P-touch Editor 2 P-touch Editor kan bruges til at redigere og oprette printdesign. De faktiske vinduer og dialogbokse i softwaren kan afvige fra de, der er vist i denne vejledning afhængigt af din computers operativsystem. Start P-touch Editor. Windows Vista /Windows 7: Klik på, [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touc Editor 5.]. Windows 8/Windows 8.: Klik på [P-touch Editor 5.] på skærmbilledet [Apps] eller dobbeltklik på [P-touch Editor 5.] på skrivebordet. Når P-touch Editor starter, vises start-vinduet. Du kan også starte P-touch Editor ved hjælp af genveje, hvis du valgte at oprette genveje under installationen. Genvejsikon på skrivebordet: Dobbeltklik for at starte P-touch Editor. Genvejsikon i menuen Hurtig start: Klik for at starte P-touch Editor. Hvis du vil ændre den måde, P-touch Editor fungerer på, når det starter, skal du klikke på [Værktøjer] - [Indstillinger] på menulinjen i P-touch Editor for at få vist dialogboksen [Indstillinger]. Under fanen [Generelt] skal du vælge den ønskede indstilling på listen [Handlinger] under [Startindstillinger]. Standardindstillingen [Vis Ny visning]. 22

28 Software 2 I startvinduet, skal du vælge data der skal oprettes Funktionstilstande 2 P-touch Editor har tre forskellige funktionstilstande: Tilstanden [Express], tilstanden [Professional] og tilstanden [Snap]. Du kan nemt skifte mellem tilstandene ved at bruge knapperne til valg af tilstand. Tilstanden Express 2 Klik på knappen [Nyt layout] for at oprette et nyt layout. 2 Dobbeltklik på den ønskede tapeeller stofbåndsbredde og kategori, hvis du vil oprette et nyt layout ved hjælp af et forudindstillet layout. 3 Marker afkrydsningsfeltet ud for [Tilknyt database] for at knytte et forudindstillet layout til en database. 4 Klik på [Åbn] for at åbne et eksisterende layout Menulinje 2 Kommandolinje 3 Værktøjslinjen Tegn/rediger 4 Egenskabslinje 5 Layoutvindue 6 Databasevindue 7 Knapper til valg af tilstand Tilstanden Professional Menulinje 2 Standardværktøjslinje 3 Egenskabspalet 4 Værktøjslinjen Tegn/rediger 23

29 Kapitel 2 5 Layoutvindue 6 Databasevindue 7 Knapper til valg af tilstand 8 Sidebjælke Tilstanden Snap I denne tilstand kan du indfange hele eller en del af indholdet på computerskærmbilledet, udskrive det som et billede og gemme det til fremtidig brug. Windows 8/Windows 8.: Du kan også starte P-touch Editor i tilstanden [Snap] ved at klikke på [P-touch Editor 5. (Snap-tilstand)] på skærmbilledet [Apps]. Klik på knappen til valg af tilstanden [Snap]. Dialogboksen [Beskrivelse af Snap-tilstand] vises. 2 Klik på [OK]. Paletten for tilstanden Snap vises. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet [Vis ikke denne dialog igen] i dialogboksen [Beskrivelse af Snap-tilstand], vises dialogboksen ikke næste gang du skifter til tilstanden Snap. Windows Vista /Windows 7: Du kan også starte P-touch Editor i tilstanden [Snap] ved at klikke på - [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5. (Snap-tilstand)]. 24

30 Software Oprettelse/udskrivning af tape eller stofbånd i P-touch Editor 2 Brug P-touch Editor 5., som ligger på cd-rom en, til at designe og oprette tape og stofbånd. Anvendelse af et eksisterende design 2 P-touch Editor leveres med forskellige designs. Du kan let bruge et eksisterende design som en skabelon til at skabe dit eget tape- eller stofbåndsdesign. I den følgende procedure vil vi oprette følgende tapedesign. 2 P-touch Editor hovedvindue (tilstanden [Express]) 2 Start P-touch Editor

31 Kapitel 2 2 Dobbeltklik på den ønskede tapebredde og kategori. 3 Dobbeltklik på det ønskede design. 4 Teksten i designet kan ændres. Klik på teksten for at vise markøren, og indtast derefter teksten (). I dette eksempel ændres brother til TP-M5000N. 5 Vælg tekstobjektet og skift derefter skrifttype, stilart osv. (2). Du kan også ændre andre formatindstillinger, såsom tegnstørrelse og tekstrækkefølge. 6 Når du har oprettet designet, skal du klikke på [Udskriv], og klik dernæst på [Udskriv] i den dialogboks, der vises. Klik på [Egenskaber] for at kontrollere og ændre udskrivningsindstillinger. Når udskrivningen starter, udskrives en linje for at angive startpunktet. 26

32 Software Oprettelse af nyt design 2 P-touch Editor 5. kan bruges til at oprette dine egne originale tape- eller stofbåndsdesign. Logoer og billeder kan også føjes til designet. Meget lille tekst eller meget små billeder med tynde linjer og detaljerede mønstre udskrives muligvis ikke helt tydeligt. Vi anbefaler, at du laver en testudskrivning og kontrollerer udskriftsresultatet. Billedlinjer og mønstre på mindst punkt og en tekststørrelse på mindst 6 punkter (til tape) eller 2 punkter (til stofbånd) anbefales. 2 I den følgende procedure vil vi oprette følgende tapedesign. P-touch Editor hovedvindue (tilstanden [Express]) Start P-touch Editor Klik på [Nyt layout]. 3 Angiv størrelsen på den tape, der skal oprettes. Klik på [Papir] (), og angiv derefter tapestørrelsen og længden. Angiv indstillinger for [Sidemargener] for at tilføje margener før og efter designet. 27

33 Kapitel 2 4 Indtast teksten. Klik på [Tekst] (2), og angiv derefter skrifttypen og stilen. 5 Klik på (3) for at vise markøren, så teksten kan indtastes. I dette eksempel indtastes Thank you for purchasing. Efter indtastning af teksten skal du klikke på tekstfeltet med markøren for at flytte den. 6 Arrangér billedfilerne. Klik på [Billede] (4), og vælg dernæst [Clipart] (5). I dette eksempel vælges [Skilt2] fra listen [Kategori]. Vælg dernæst det ønskede billede. Du kan også justere størrelse og position. 7 Hvis du vil udskifte et billede, skal du indsætte det nye billede, slette det uønskede billede, og derefter flytte det nye billede til det slettede billedes position. Hvis du vil øge afstanden mellem gentaget mønster, skal du trække den hvide ende af mønstret til højre med musen. 8 Gentag disse trin for at afslutte design af tape. 9 Når du har oprettet designet, skal du klikke på [Udskriv], og klik dernæst på [Udskriv] i den dialogboks, der vises. Klik på [Egenskaber] for at kontrollere og ændre udskrivningsindstillinger. Når udskrivningen starter, udskrives en linje for at angive startpunktet. 28

34 Software Oprettelse af flere tapes eller stofbånd 2 Med kopiudskrivning i P-touch Editor 5. kan du oprette flere kopier af tapes eller stofbånd med samme design. I tilstanden Express Klik på [Udskriv], når du har oprettet tape- eller stofbåndsdesignet. Dialogboksen [Udskriv] vises. 2 Når du har angivet det ønskede antal kopier i [Antal], skal du klikke på [Udskriv] for at starte udskrivningen. 2 Åbn maskinens øverste og nederste låg og fjern den udskrevne tape eller det udskrevne stofbånd. Brug en saks til afskæring af stofbåndet efter udskrivning, og fjern derefter det udskrevne stofbånd. 3 Isæt en ny papirkerne. Du kan finde flere oplysninger under Isætning af papirkerneholder på side 5. 4 Luk lågene og tryk på indstillingsknappen ( ). Udskrivningen fortsætter. 2 I tilstanden Professional Vis udskrivningsegenskaber (), når du har oprettet tape- eller stofbåndsdesignet. 2 I (2) skal du angive det ønskede antal kopier. 3 Klik på (3) for at starte udskrivning. 3 2 Når en rulle tape er udskrevet med kopiudskrivning 2 Når en rulle tape er udskrevet med kopiudskrivning, vil maskinen automatisk stoppe. Indikatoren blinker grønt og maskinen går i standby. 29

35 Kapitel 2 Billedfiler 2 Billeder i følgende formater kan indsættes som billedfiler i P-touch Editor. Bitmapfil (*.bmp, *.dib) JPEG-fil (*.jpg, *.jpeg) GIF-fil (*.gif) TIFF-fil (*.tif) Icon-fil (*.ico) Windows-metafil (*.wmf, *.emf) PNG-fil (*.png) Udskrivning af data oprettet i Illustrator Når du opretter originale design og logoer i Illustrator, som skal indsættes i P-touch Editor, skal filerne gemmes som WMFformat, ikke AI- eller EPS-format. Billeder gemt som AI- eller EPS-format skal konverteres til WMF-format før brug. Oprettelse af filer med WMF-format 2 Anvendelse af P-touch Library 2 Ved at bruge P-touch Library kan du administrere P-touch skabeloner og anden data fra din computer. Start P-touch Library. Windows Vista /Windows 7: 2 Klik på, [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2]. Windows 8/Windows 8.: Klik på [P-touch Library 2.2] på skærmbilledet [Apps]. Når P-touch Library starter, vises start-vinduet. Åbn billedet gemt som AI- eller EPS-format i Illustrator. 2 Klik [Filer] - [Eksporter] i menulinjen I listen Format skal du vælge [Windows-metafil (*.WMF)] og dernæst gemme filen på det ønskede sted. Klik på [Indsæt] - [Billede] - [Fra fil] i menulinjen for at anvende billeder i WMF-format i P-touch Editor. Menulinje Giver adgang til forskellige kommandoer, som er samlet under hver menutitel ([Filer], [Rediger], [Vis], [Værktøjer] og [Hjælp]) i henhold til deres funktioner. 2 Værktøjslinje Giver adgang til ofte anvendte kommandoer. 3 Mappeliste Viser en liste med mapper. Når du vælger en mappe, vises skabelonerne i den valgte mappe eller andre data i skabelonlisten. 4 Skabelonliste Viser en liste med skabeloner eller andre data i den valgte mappe. 30

36 Software 5 Forhåndsvisning Viser en forhåndsvisning af skabelonerne eller andre data i skabelonlisten. Forklaring af ikonerne på værktøjslinjen Navn på ikon/knap Åbn Funktion Åbner den valgte skabelon. 2 På fanen [Generelt] i dialogboksen [Indstillinger] skal du klikke på [Registreringsindstillinger]. 3 Vælg timingen for registrering af skabeloner, der oprettes med P-touch Editor, og klik derefter på [OK]. Anvendelse af P-touch Library 2 Åbning og redigering af skabeloner 2 2 Udskriv (kun for P-touch Library) Søg Udskriver den valgte labelskabelon med maskinen. Giver dig mulighed for at søge efter skabeloner eller andre data, der er registreret i P-touch Library. Vælg den skabelon, der skal åbnes eller redigeres, og klik på [Åbn]. Skifter filvisningstype. Visningstype Registrering af skabeloner med P-touch Library 2 Skabeloner eller anden data kan registreres med P-touch Library ved hjælp af en af følgende metoder. Det program, der er knyttet til skabelonen, startes, så skabelonen kan redigeres. Det program, der starter, afhænger af formatet af den fil, der blev valgt. Hvis du f.eks. vælger en P-touch Template, starter P-touch Editor. Træk og slip den oprettede skabelon til mappen [Alt indhold] eller til mappelisten. Følg nedenstående fremgangsmåde for automatisk at registrere oprettede skabeloner med P-touch Library. På P-touch Editors menulinje skal du klikke på [Værktøjer] - [Indstillinger]. 3

37 Kapitel 2 Udskrivning af skabeloner 2 Vælg den skabelon, der skal udskrives, og klik på [Udskriv]. Skabelonen udskrives med den tilknyttede Tape Creator. Søgning efter skabeloner eller andre data 2 Du kan søge efter skabeloner eller andre data, der er registreret i P-touch Library. Kriterier Flere parametre Navn Type Størrelse Dato 3 Klik på [Start søgning]. Søgningen starter. Detaljer Bestemmer, hvordan programmet søger, når der er angivet flere kriterier. Vælg [OG] for at søge efter filer, der opfylder alle kriterier. Vælg [ELLER] for at søge efter filer, der opfylder et af kriterierne. Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive filnavnet. Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive filtypen. Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive filstørrelsen. Giver dig mulighed for at søge efter en skabelon eller andre data ved at angive fildatoen. Klik på [Søg]. Dialogboksen [Søg] vises. 2 Angiv søgekriterier. Følgende søgekriterier er tilgængelige. 4 Luk dialogboksen [Søg]. Søgeresultaterne kan bekræftes ved at klikke på [Søgeresultater] i mappevisningen. 32

38 Software Brug af P-touch Update Software 2 Ved at bruge P-touch Update Software kan P-touch Editor og maskinens firmware blive opdateret til de seneste versioner. Windows 8/Windows 8.: Klik på [P-touch Update Software] på skærmbilledet [Apps] eller dobbeltklik på [P-touch Update Software] på skrivebordet. 2 Sluk ikke for maskinen, mens du overfører data eller opdatere firmwaren. Hvis et andet program kører, skal du afslutte det program. P-touch Update Software skal bruges på en computer, der er tilsluttet internettet. Din software kan afvige fra indholdet i denne vejledning. Når P-touch Update Software er installeret, vises der et ikon på skrivebordet for at gøre det lettere for dig. Opdatering af P-touch Editor og opdatering af firmwaren 2 3 Vælg den opdateringsfunktion, der skal udføres. Sådan opdateres P-touch Editor: Klik på ikonet [Opdatering af computersoftware] og gå til trin 4. Sådan opdateres firmwaren: Klik på ikonet [Maskinopdatering] og gå til trin 5. Tilslut maskinen til computeren med et USB-kabel, og tænd derefter for maskinen. 2 P-touch Update Software starter. Windows Vista /Windows 7: Dobbeltklik på ikonet [P-touch Update Software]. Du kan også starte P-touch Update Software ved hjælp af følgende metode. Klik på, [Alle programmer] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]. 33

39 Kapitel 2 4 Vælg indstillinger for [Printer] og [Sprog], marker afkrydsningsfeltet ud for den P-touch Editor, der skal opdateres og klik derefter på [Installer]. 6 Vælg en indstilling for [Sprog], marker afkrydsningsfeltet ud for den firmware, der skal opdateres og klik på [Overfør]. Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du kontrollere detaljerne for den data, der skal overføres og derefter klikke på [Start]. Sluk ikke for maskinen, og fjern ikke kablet, mens dataene overføres. Der vises en meddelelse, som angiver, at installationen er udført. P-touch Editor er blevet opdateret. 5 Vælg en indstilling for [Printer], kontrollér, at [Maskinen er tilsluttet korrekt.] vises og klik på [OK]. 7 Klik på [OK], når overførslen er udført for at afslutte handlingen. 34

40 3 Printerindstillingsværktøj 3 Om printerindstillingsværktøjet 3 Ved at bruge Printerindstillingsværktøj kan maskinens kommunikationsindstillinger og enhedsindstillinger specificeres fra computeren. Printerindstillingsværktøj installeres samtidig med anden software som f.eks. printerdriveren. Du kan finde flere oplysninger under Installation af printerdriveren og softwaren på side 9. Printerindstillingsværktøj er kun tilgængelig på Brother maskiner, der er kompatibel med dette værktøj. Inden brug af printerindstillingsværktøjet 3 Sæt maskinens netledning i stikkontakten. Kontrollér, at printerdriveren er blevet installeret og fungerer. Brug af printerindstillingsværktøjet 3 Tilslut den Tape Creator, der skal konfigureres, til computeren. 2 Start Printerindstillingsværktøj. For at åbne [Kommunikationsindstillinger] og [Enhedsindstillinger] skal du være logget på med administratorrettigheder. Windows Vista /Windows 7: Klik på, [Alle programmer] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printerindstillingsværktøj]. Windows 8/Windows 8.: Klik på ikonet [Printerindstillingsværktøj] på skærmbilledet [Apps]. Hovedvinduet vises. 3 Slut denne maskine til en computer med et USB-kabel. Med dette værktøj kan indstillingerne ikke angives ved hjælp af en kabelbaseret netværksforbindelse Printer Vælg den Tape Creator, der skal konfigureres. 35

41 Kapitel 3 2 Kommunikationsindstillinger Angiv kommunikationsindstillinger for kablet netværk. 3 Enhedsindstillinger Angiv indstillinger for Tape Creatorenheden, som f.eks. strømindstillinger og udskriftsindstillinger. 4 Afslut Lukker vinduet. 3 Kontroller, at den Tape Creator, der skal konfigureres, vises ud for [Printer]. Hvis en anden printer vises, skal du vælge den ønskede Tape Creator i rullelisten. Hvis der kun er tilsluttet én Tape Creator, er det ikke nødvendigt at vælge, idet der kun vises den pågældende maskine. Kommunikationsindstillinger 3 Brug [Kommunikationsindstillinger] i Printerindstillingsværktøj til at tilslutte maskinen med et USB-kabel, så du kan indstille eller ændre kommunikationsindstillinger for netværk. Du kan ikke blot ændre kommunikationsindstillingerne for én Tape Creator, men du kan også nemt anvende de samme indstillinger på flere forskellige Tape Creators. Indstillingsdialogboks 3 Dialogboksen Nuværende status 3 4 Klik på knappen for de indstillinger, der skal angives, og angiv eller rediger derefter indstillingerne i den dialogboks, der blev åbnet. Se Kommunikationsindstillinger på side 36 eller Enhedsindstillinger på side 40 for flere oplysninger om indstillingsdialogboksene Efter ændring af indstillingerne skal du klikke på [Anvend] - [Afslut] i indstillingsdialogboksen for at anvende indstillingerne på printeren. 6 Klik på [Afslut] i hovedvinduet for at afslutte angivelsen af indstillinger Brug kun Printerindstillingsværktøj til at konfigurere maskinen, når den er i standby. Maskinen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du forsøger at konfigurere den, mens den håndterer et job. 36

42 Printerindstillingsværktøj Dialogboksen TCP/IP (kabelbaseret) Indstillingerne anvendes ikke på maskiner, hvis der klikkes på knappen [Afslut], uden at der klikkes på knappen [Anvend] efter ændring af indstillingerne. 3 Menulinje Vælg en kommando fra en liste indeholdt i en menu. (Se Menulinje på side 37.) 2 Printer Vælg den Tape Creator, hvis kommunikationsindstillinger skal angives. Hvis der kun er tilsluttet én Tape Creator, er det ikke nødvendigt at vælge, idet der kun vises den pågældende maskine. 3 Indstillinger Hvis [Nuværende status] er valgt, vises de nuværende indstillinger i indstillingsvisningen/ redigeringsområdet. Hvis [TCP/IP (kabelbaseret)] er valgt, kan indstillingerne ændres. 4 Nodenavn Viser nodenavnet. Nodenavnet kan også ændres. (Se Skift nodenavn/bluetoothenhedsnavn på side 39.) 5 Indstillingsvisning/redigeringsområde Viser de aktuelle indstillinger for det valgte element. Rediger indstillingerne efter behov ved hjælp af rullemenuerne, direkte indtastning eller andre relevante metoder. 6 Opdater Klik her for at opdatere de viste indstillinger med de nyeste oplysninger. 7 Afslut Afslutter [Kommunikationsindstillinger], og vender tilbage til hovedvinduet i Printerindstillingsværktøj Anvend Klik på [Anvend] for at anvende indstillingerne på maskinen. Hvis du vil gemme de angivne indstillinger i en kommandofil, skal du vælge [Gem i kommandofil] i rullemenuen. Den gemte kommandofil kan bruges med BRAdmin funktionen til at anvende indstillingerne på en maskine. 9 Bootmetode Vælg [STATIC], [AUTO], [BOOTP], [DHCP] eller [RARP]. 0 IP-adresse/Undernetmaske/Gateway Angiv de forskellige værdier. Du kan kun indtaste indstillinger, når IP-adressen er sat til [STATIC]. DNS-servermetode Vælg [STATIC] eller [AUTO]. 2 IP-adresse for primær DNS-server/ IP-adresse for sekundær DNS-server Du kan kun indtaste indstillinger, når DNS-serveren er sat til [STATIC]. Menulinje 3 Vælg en kommando fra en liste indeholdt i en menu. Menuen Fil 3 Anvend indstillingen på printeren Gør indstillingerne gældende på maskinen. Gem indstillinger i kommandofil Gemmer de angivne indstillinger i en kommandofil. Filtypenavnet er.bin. Den gemte kommandofil kan bruges med BRAdmin funktionen til at anvende indstillingerne på en maskine. 3 37

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING

SOFTWARE- BRUGSANVISNING SOFTWARE- BRUGSANVISNING RJ-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BRUGSANVISNING TD-2020/TD-2120N/TD-2130N

BRUGSANVISNING TD-2020/TD-2120N/TD-2130N BRUGSANVISNING TD-2020/TD-220N/TD-230N TD-2020 TD-220N TD-230N Inden du bruger printeren, bør du læse denne brugsanvisning. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE

E550W BRUGSANVISNING INDLEDNING REDIGERING AF EN LABEL UDSKRIVNING AF LABELS BRUG AF FILHUKOMMELSEN BRUG AF P-TOUCH SOFTWARE DANSK BRUGSANVISNING E0W BRUGSANVISNING E0W For at kunne bruge din P-touch på en sikker måde, skal du først læse den medfølgende Hurtig installationsvejledning. Læs denne vejledning, inden du begynder

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN)

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug eller udfører vedligeholdelse. Hvis disse anvisninger ikke følges, er der øget risiko for brand, elektrisk

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

97OOPC/98OOPCN. Brugsanvisning. Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, kan du besøge vores websted: http://solutions.brother.

97OOPC/98OOPCN. Brugsanvisning. Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, kan du besøge vores websted: http://solutions.brother. ENGLISH DANSK NORSK SVENSKA SUOMI 97OOPC/98OOPCN Brugsanvisning STATUS STATUS Hvis du oplever nogen problemer med dit produkt, kan du besøge vores websted: http://solutions.brother.com/ DANSK Introduktion

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning Hurtig installationsvejledning PA-TDU-00 Touchpanel-display Inden du bruger printeren, bør du læse Hurtig installationsvejledningen. Vi anbefaler, at du opbevarer denne brugsanvisning, så du har den ved

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

105SLPlus Kort funktionsoversigt

105SLPlus Kort funktionsoversigt 05SLPlus Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse.

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Afgræns det. Det unikke på den enkle måde. Selve spillet

Afgræns det. Det unikke på den enkle måde. Selve spillet TÆNK FØR DU UDSKRIVER Afgræns det Selve spillet Afgræns det hjælper eleverne med at formulere og stille spørgsmål om en bred vifte af emner. Spillet fremmer analytisk tænkning hos børnehavebørn og elever

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Online brugsanvisning PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773

Online brugsanvisning PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 Online brugsanvisning PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 PJ-722 PJ-723 PJ-762 PJ-763 PJ-763MFi PJ-773 Inden du bruger printeren, bør du læse denne Online brugsanvisning. Vi anbefaler, at du gemmer

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Denne vejledning forklarer, hvordan Expressinstallation foretages med NETGEAR Smart Wizard og separat Windows-driverinstallation. Bemærk:

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere