GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Produktintroduktion Styringsvariant 3 3. Identifikation Typeskilt Softwaremærkat Typenøgle 4 4. Oversigt over styringsvarianter 5 5. Levering og håndtering Levering Håndtering 6 6. Installation Mekanisk installation Elektrisk installation Idriftsætning 7 7. Betjeningspanel Display Taster og signallamper 9 8. Funktioner Funktionstræ Oversigt Funktionsbeskrivelse Status (1) Drift (2) Alarm (3) Indstillinger (4) Datakommunikation Fejlfinding Vedligeholdelse CU Pumper Motorlejer Frostsikring Standsning Tekniske data Tryk Temperatur Relativ luftfugtighed Lydtryk Elektriske data Yderligere produktinformation Bortskaffelse Symboler brugt i dette dokument Forsigtig 2. Produktintroduktion Hydro MPC-trykforøgeranlæg består som standard af to til seks parallelkoblede CRI(E)/CR(E)-pumper monteret på en fælles bundramme som er forsynet med et styreskab og alle nødvendige tilslutningsdele. Fig. 1 Advarsel Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Advarsel Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød med deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller død. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. Nogle installationer skal forsynes med en membranbeholder. Hydro MPC-trykforøgeranlæg TM Advarsel Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Pos. Antal 1 Styreskab 1 2 Typeskilt 1 3 Sugemanifold (rustfrit stål) 1 4 Afspærringsventil 2 pr. pumpe 5 Bundramme (rustfrit stål) 1 6 Kontraventil 1 pr. pumpe 7 Trykmanifold (rustfrit stål) 1 8 Tryktransmitter/manometer 1 9 Pumpe Membranbeholder 1 2

3 2.1 Styringsvariant Hydro MPC-trykforøgeranlæg er inddelt i tre grupper på basis af styringsvariant: Styringsvariant -E To til seks pumper med elektronisk hastighedsregulering. Hydro MPC-E fra 0,37 til 22 kw er forsynet med CR(I)E-pumper med integreret frekvensomformer. Fra og med 30 kw er Hydro MPC-E forsynet med CR-pumper der er tilsluttet Grundfos CUE-frekvensomformere (én pr. pumpe). To til seks CR(I)-pumper tilsluttet en Grundfos -F CUE-frekvensomformer. Pumperne hastighedsreguleres skiftevis. -S To til seks netdrevne CR(I)-pumper Konstruktionskode E-I bruger kun CR-pumper der er tilsluttet Grundfos CUE-frekvensomformere (én pr. pumpe). Se også afsnit 4. Oversigt over styringsvarianter. Hydro MPC-trykforøgeranlæg indeholder altid funktionsoptimeret software til indstilling af anlægget til den aktuelle anvendelse. 3.2 Softwaremærkat Softwaremærkaten er placeret på bagsiden af CU 352-styringen. 1. Control MPC 3. Hydro MPC 1 2. C-MPC options 3 4. H-MPC options 5. Pump data CONFIGURATION STEPS - PLEASE FOLLOW THE NUMBERS Fig. 3 Softwaremærkat Pos. 1 Control MPC - nummer på GSC-fil 2 Valgmuligheder, Control MPC - numre på GSC-filer 3 Hydro MPC - nummer på GSC-fil* 4 Valgmuligheder, Hydro MPC - numre på GSC-filer* 5 Pumpedata - nummer på GSC-fil** TM Dansk (DK) 3. Identifikation 3.1 Typeskilt Typeskiltet er placeret på bundrammen. Se pos. 2 i fig. 1. * Gælder kun for trykforøgeranlæg. ** Gælder kun for CR-, CRI-, CRE- og CRIE-pumps. En GSC-fil (Grundfos Standard Configuration) er en konfigurationsdatafil TM Fig. 2 Typeskilt Pos. 1 Produkttype 2 Kode for model 3 Serienummer 4 Netforsyning 5 Maks. driftstryk 6 Medietemperatur, medie 7 Maksimalt flow [m 3 /t] 8 Nominel løftehøjde [m] 9 Teknisk dokumentation 10 Isolationsklasse 11 Vægt 12 Godkendelsesmærker 13 QR-kode 14 Oprindelsesland 15 Virksomhedsadresse 3

4 Dansk (DK) 3.3 Typenøgle Eksempel Hydro MPC -E 6 CRE U1 A- A- A- ABCD Typerække Anlægstype E: Alle pumper, E-motor eller CUE F: Pumper med fast hastighed, én CUE S: Pumper med fast hastighed X: Kundetilpassede anlægspumper Antal hovedpumper Pumpetype Spændingskode U1: 3 x , N, PE, 50/60 Hz U2 = 3 x , PE, 50/60 Hz U3 = 3 x , N, PE, 50 Hz U4 = 3 x , PE, 50 Hz U5 = 3 x , N, PE, 60 Hz U6 = 3 x , PE, 60 Hz U7 = 1 x , PE, 50/60 Hz U8 = 1 x , N, PE, 50/60 Hz U9 = 3 x , PE, 60 Hz UA = 3 x , PE, 60 Hz UB = 1 x , N, PE, 50/60 Hz UC = 1 x , N, PE, 50 Hz Konstruktion A: Anlæg med styreskabet monteret på samme bundramme som pumperne. B: Anlæg med styreskabet centreret på bundrammen. C: Anlæg med styreskabet monteret på dets egen bundramme til gulvmontering.* D: Anlæg med styreskabet monteret på dets egen bundramme. E: ASEAN-konstruktion og anlæg med styreskabet monteret på samme bundramme som pumperne. F: ASEAN-konstruktion og anlæg med styreskabet centreret på bundrammen. G: ASEAN-konstruktion og anlæg med styreskabet monteret på dets egen bundramme til gulvmontering.* H: ASEAN-konstruktion og anlæg med styreskabet monteret på dets egen bundramme.* I: ASEAN-konstruktion og anlæg med styreskab til ophængning.* W: Anlæg med styreskab til ophængning.* Startmetode A: E N: DOL C: SD Materialekombination A: Manifold, bundramme og ventiler af rustfrit stål B: Manifold, bundramme og ventiler af rustfrit stål C: Manifold, bundramme og ventiler af galvaniseret stål D: Manifold af rustfrit stål og bundramme og ventiler af galvaniseret stål. H: Manifold af galvaniseret stål og sortmalet bundramme og ventiler I: Manifold af rustfrit stål og sortmalet bundramme og ventiler X: Kundespecifik materialekombination Tilbehør A: Standard hydraulik B: Pilotpumpe C: Omløb D: Kontraventil E: Vinkelmanifold F: Ingen sugemanifold G: Membranbeholder H: Tørløbssikring I: Reparationsafbryder J: Redundant sensor K: Én ledig placering L: To ledige placeringer M: Tre ledige placeringer S: CSU-variant V: Standard styringer med valgmuligheder W: Særlig CSU-styringer X: Mere end fire valgmuligheder Konstruktionskode E-I er kun tilgængelig i udvalgte lande. * Styreskabet kan placeres op til to meter fra pumperne. 4

5 4. Oversigt over styringsvarianter Tabellen viser eksempler. Anlæg med hastighedsregulerede pumper Anlæg med pumper tilsluttet én CUE-frekvensomformer Anlæg med netdrevne pumper Dansk (DK) Hydro MPC-E Hydro MPC-F Hydro MPC-S Hydro MPC-trykforøgeranlæg med tre CR(I)E-pumper. Anlæg med tre CR-pumper tilsluttet én Grundfos CUE-frekvensomformer i styreskabet. Pumperne hastighedsreguleres skiftevis. Anlæg med tre netdrevne CR(I)-pumper. TM PT PT PT TM TM Én CR(I)E-pumpe i drift. Én CR-pumpe tilsluttet en Grundfos CUEfrekvensomformer i drift. Én netdreven CR(I)-pumpe i drift. H H H H sæt Q TM H sæt Q TM H stop H sæt Q TM Tre CR(I)E-pumper i drift. Én CR-pumpe tilsluttet en Grundfos CUEfrekvensomformer og to netdrevne CR-pumper i drift. Tre netdrevne CR(I)-pumper i drift. H H H H sæt Q TM H sæt Q TM H stop H sæt Q TM Hydro MPC-E opretholder et konstant tryk ved hjælp af trinløs tilpasning af pumpernes hastighed. Anlæggets ydelse reguleres efter behovet ved ind- og udkobling af det nødvendige antal pumper og ved parallel regulering af pumperne i drift. Pumpeskift sker automatisk og afhænger af belastning, driftstimer og fejl. Alle pumper i drift kører med samme hastighed. Hydro MPC-F opretholder et konstant tryk ved hjælp af trinløs tilpasning af hastigheden på den CR-pumpe der er tilsluttet Grundfos CUE-frekvensomformeren. Pumperne hastighedsreguleres skiftevis. Én CR-pumpe som er tilsluttet Grundfos CUE-frekvensomformeren, starter altid først. Hvis trykket ikke kan opretholdes af pumpen, bliver én eller to netdrevne CR-pumper indkoblet. Pumpeskift sker automatisk og afhænger af belastning, driftstimer og fejl. Hydro MPC-S opretholder et næsten konstant tryk ved ind- og udkobling af det nødvendige antal pumper. Pumpernes driftsområde ligger mellem H sæt og H stop (stoptryk). Pumpeskift sker automatisk og afhænger af belastning, driftstimer og fejl. 5

6 Dansk (DK) 5. Levering og håndtering 5.1 Levering Afhængig af størrelse, leveres trykforøgeranlægget i en åben trækasse eller en træ-/papkasse der er specielt konstrueret til transport med gaffeltruck eller lignende. Gaffeltruckens gafler skal være mindst to m lange. 5.2 Håndtering Hydro MPC-trykforøgeranlæg med CR 120- eller CR 150-pumper har øjebolte i bundrammen. Se fig. 4. Løftepunktet skal altid være over trykforøgeranlægget tyngdekraftspunkt. Hver løftestrop skal være mindst tre m lang. Fig. 4 Hydro MPC-trykforøgeranlæg med CR 120- eller CR 150-pumper er sikret ved hjælp af transportremme. Fjern ikke disse transportremme før anlægget er installeret. Sådan løftes Hydro MPC XL korrekt TM Installation Kontrollér følgende inden monteringen: At trykforøgeranlægget er som bestilt. At ingen synlige dele er beskadiget. 6.1 Mekanisk installation Placering Trykforøgeranlægget skal placeres i et rum med god ventilation for at sikre tilstrækkelig køling af pumper og styreskab. Forsigtig Hydro MPC egner sig ikke til udendørs installation og må ikke udsættes for direkte sollys. Trykforøgeranlægget skal have én meter fri afstand foran og på de to sider til inspektion og vedligeholdelse Rørinstallation Pilene på pumpens fodstykke viser vandets strømningsretning gennem pumpen. De rør der tilsluttes trykforøgeranlægget, skal have passende dimensioner. Rørene er tilsluttet trykforøgeranlæggets manifolds. Begge ender kan bruges. Kom tætningsmiddel på den ubrugte ende af manifolden, og montér slutmuffen. Montér en blændflange med pakning på manifolds med flanger. For at opnå optimal drift og minimere støj og vibrationer kan det være nødvendigt at overveje at vibrationsdæmpe trykforøgeranlægget. Støj og vibrationer forårsages af rotationer i motor og pumpe samt af flowet i rør og tilslutningsdele. Effekten på omgivelserne er subjektiv og afhænger af korrekt installation og det øvrige anlægs beskaffenhed. Hvis trykforøgeranlæg er monteret i boligblokke, eller den første forbruger på linjen ligger tæt på trykforøgeranlægget, tilrådes det at montere rørkompensatorer på suge- og trykledningerne for at forhindre overføring af vibrationer gennem rørsystemet. Advarsel Løft aldrig Hydro MPC-trykforøgeranlæg med CR 120- eller CR 150-pumper ved hjælp af motorens øjebolte. Løft ikke trykforøgeranlægget i manifoldene, men som vist i fig. 4. Brug passende løftegrej som er i god stand og godkendt til vægten. Vægten er angivet på trykforøgeranlæggets typeskilt. Forsigtig Brug ikke kæder til at løfte Hydro MPC-trykforøgeranlæg med CR 120- eller CR 150-pumper, da pumpernes motorer kan blive beskadiget TM Fig. 5 Skitse som viser placering af rørkompensatorer, rørholdere og maskinsko Pos. 1 Rørkompensator 2 Rørholder 3 Maskinsko Rørkompensatorer, rørholdere og maskinsko som er vist på ovenstående tegning, leveres ikke med et standard-trykforøgeranlæg. Alle møtrikker skal spændes før opstart. Fastgør rørene til bygningsdele så de ikke kan bevæge sig eller udsættes for vridning. 6

7 6.1.3 Fundering Trykforøgeranlægget bør placeres på en plan, fast og solid overflade, fx et betongulv eller -fundament. Hvis trykforøgeranlægget ikke er udstyret med maskinsko, skal det boltes til gulvet eller fundamentet Vibrationsdæmpere For at undgå at vibrationer overføres til bygninger anbefaler vi at isolere trykforøgeranlæggets fundament fra bygningsdele ved hjælp af vibrationsdæmpere. Hvilken støddæmper der er den rigtige, varierer fra installation til installation, og valg af en forkert støddæmper kan muligvis øge vibrationsniveauet. Dimensionering af vibrationsdæmpere bør derfor overlades til leverandøren af vibrationsdæmperne. Hvis trykforøgeranlægget monteres på en bundramme med vibrationsdæmpere, skal der altid monteres rørkompensatorer på manifoldene. Dette er vigtigt for at undgå at trykforøgeranlægget "hænger" i rørene Rørkompensatorer Rørkompensatorer monteres med disse formål: at optage udvidelser/sammentrækninger i rørsystemet forårsaget af ændringer i medietemperaturen at reducere mekaniske påvirkninger i forbindelse med trykstød i rørsystemet at isolere mekanisk strukturbåret støj i rørsystemet (kun gummibælgskompensatorer). Betonfundamentets vægt bør som tommelfingerregel være 1,5 x trykforøgeranlæggets vægt. Rørkompensatorer må ikke installeres for at kompensere for unøjagtigheder i rørinstallationen, f.eks. centerforskydning mellem flangerne. Montér rørkompensatorerne med en afstand på mindst 1 til 1 1/2 gange den nominelle flangediameter fra manifolden på både suge- og afgangssiden. Dette forhindrer turbulens i kompensatorerne og medfører bedre sugeforhold og minimalt tryktab på afgangssiden. 6.2 Elektrisk installation Advarsel Eltilslutning skal foretages af en autoriseret person i henhold til lokale forskrifter samt relevante forbindelsesdiagrammer. Den elektriske installation af anlægget skal overholde kapslingsklasse IP54. Sørg for at anlægget egner sig til den strømforsyning som det skal tilsluttes. Sørg for at ledningstværsnittet svarer til specifikationerne på forbindelsesdiagrammet. Installér anlægget med en ekstern hovedafbryder i overensstemmelse med EN , paragraf hvis systemet ikke kan installeres med en hovedafbryder som er placeret minimum 0,6 m over serviceniveau (jordniveau). Anlægget skal forsynes med en mekanisme som gør det muligt at låse det i position OFF (isoleret). Afbryderen skal installeres i henhold til EN , paragraf baseret på en risikovurdering der er udført af installatøren/slutbrugeren. Anlægget skal tilsluttes et eksternt nødstop eller en nødafbryder i henhold til kravene i EN ISO Idriftsætning 1. Tænd for strømforsyningen. 2. Vent på at det første billede viser sig. 3. Første gang du tænder for CU 352, fører en opstartsguide dig gennem de grundlæggende indstillinger. 4. Følg instruktionerne i de enkelte billeder. 5. Når opstartsguiden er færdig, kontrollér at alle pumper er indstillet til "Auto" i menu "Status". 6. Gå til menu "Drift". 7. Vælg driftsformen "Normal" og tryk [ok]. 8. Anlægget er klar til drift. TM TM Dansk (DK) Fig. 6 Eksempler på gummibælgskompensatorer med og uden styr For at miniminere kræfterne forårsaget af rørkompensatorerne kan man bruge kompensatorer med styr. Vi anbefaler altid rørkompensatorer med styr til flanger over DN 100. Rørene skal forankres så de ikke belaster kompensatorer og pumpe. Følg leverandørens anvisninger, og giv dem videre til rådgivere og installatører Forhåndsopfyldning af membranbeholder (hvis relevant) Hvis der er sluttet en membranbeholder til anlægget, skal beholderen på forhånd fyldes med nitrogen til et tryk på: 0,7 x sætpunkt (Hydro MPC-E- og F-anlæg) 0,9 x sætpunkt (Hydro MPC-S-anlæg). Det er vigtigt at bruge nitrogen for at forhindre korrosion. 7

8 Dansk (DK) 7. Betjeningspanel Betjeningspanelet i styreskabets frontplade består af et display, en række taster og to signallamper. Ved hjælp af betjeningspanelet kan du foretage manuel indstilling og overvåge anlæggets ydelse. 7.1 Display A B 1 CU TM D C Fig. 7 Betjeningspanel Fig. 8 Displayets opbygning Pos. 1 Display 2 Pil til højre 3 Hjælp 4 Op 5 Ned 6 Plus 7 Minus 8 Back 9 Hjem 10 OK 11 Signallampe, drift (grøn) 12 Signallampe, fejl (rød) 13 Lysstyrke Menulinje Menulinjen (A) er vist i fig. 8. Displayet har fire hovedmenuer: Status Drift Alarm Indstillinger Visning af anlægsstatus Ændring af driftsparametre såsom sætpunkt Alarmlog til fejlfinding Ændring af indstillinger (mulighed for password) Øverste linje Øverste linje (B) er vist i fig. 8. Den viser følgende: nummer og titel på billedet (til venstre) den valgte menu (til venstre) symbolet ved alarm (til højre) symbolet ved alarm (til højre) symbolet hvis servicesproget er valgt (til højre) Grafisk illustration Den grafiske illustration (D) kan vise den aktuelle status, et historisk billede eller andre elementer alt efter hvor man befinder sig i menustrukturen. Illustrationen kan vise hele anlægget eller dele af det og forskellige indstillinger Rullepanel Hvis listen af elementer til et billede er længere end displayet, vil symbolerne og blive vist i rullebaren til højre. Gå op og ned i lister med disse symboler Nederste linje Nederste linje (C) viser dato og klokkeslæt. 8

9 7.2 Taster og signallamper Tasterne (pos. 2 til 10 i fig. 7) på CU 352 er aktive når der er lys i dem Pil til højre (pos. 2) Tryk [>] for at gå til den næste menu i menustrukturen. Hvis du trykker [>] når menuen "Indstillinger" er fremhævet, går du til menuen "Status" Hjælp (pos. 3) Når der er lys i symbolet, kan du få en hjælpetekst frem til billedet ved at trykke på tasten. Luk teksten med Op og ned (pos. 4 og 5) Gå op og ned i lister med [ ] og [ ]. Du kan vælge en tekst med [ok] når den er i en ramme. Hvis en tekst er markeret, og du trykker [ ], markeres teksten ovenover. Hvis du trykker [ ], markeres teksten nedenunder. Hvis du trykker [ ] i nederste linje i listen, markeres den øverste linje. Hvis du trykker [ ] i øverste linje i listen, markeres den nederste linje Plus og minus (pos. 6 og 7) Forøg og reducér en værdi med [+] og [-]. Gem med [ok] Tilbage (pos. 8) Tryk for at gå et billede tilbage i menuen. Hvis du har ændret en værdi og trykker, vil den nye værdi ikke blive gemt. Se også afsnit OK (pos. 10). Hvis du trykker [ok] inden du trykker, vil den nye værdi blive gemt. Se også afsnit OK (pos. 10) Hjem (pos. 9) Tryk for at vende tilbage til menu "Status" OK (pos. 10) Brug tasten som enter-tast. Tasten bruges også til at starte indstillingen af en værdi. Hvis du har ændret en værdi, skal du trykke [ok] for at gemme ændringen Signallamper (pos. 11 og 12) Betjeningspanelet har en grøn og rød signallampe. Den grønne signallampe lyser når anlægget er i drift, og blinker når anlægget er indstillet til stop. Den røde signallampe lyser hvis der er en alarm eller advarsel. Fejlen kan identificeres ud fra alarmlisten Lysstyrke (pos. 13) Du kan ændre lysstyrken i displayet med denne tast: 1. Tryk. 2. Justér lysstyrken med [+] og [-] Baggrundslys Hvis der ikke bliver trykket på en tast i 15 minutter, bliver baggrundslyset i displayet dæmpet, og første billede i menu "Status" vises. Tryk på en hvilken som helst tast for at reaktivere baggrundslyset. Dansk (DK) 9

10 Dansk (DK) 8. Funktioner 8.1 Funktionstræ Funktionerne afhænger af anlægskonfigurationen. 1. Status 2. Drift 3. Alarm Fortsættes på side Status 2. Drift 3. Alarmstatus 3.1 Aktuelle alarmer 2.1 Yderligere indstillinger 3.1 Aktuelle alarmer Aktuelle alarmer Anlægsdriftsform 3.2 Alarmlog 1.2 Anlæg Reguleringsform 3.3 Servicekontaktinformation Driftsform Alternative sætpunkter Sætpunkt Individuel pumpestyring Sætpunktsindflydelse Pumpe Målte værdier Pilotpumpe Analoge indgange Backup-pumpe Loggraf Batteristatus 1.3 Pumpe Pumpe Pumpe Pumpe Pumpe Pumpe Pilotpumpe 1.10 Backup-pumpe Nøgle til de fire menuer Status Denne menu viser alarmer, anlæggets status og en graf over loggede data. : Der kan ikke foretages indstillinger i denne menu. Drift I denne menu kan du indstille de grundlæggende parametre, såsom sætpunkt, driftsform, reguleringsform og individuel pumpestyring. Alarm Denne menu giver et overblik over alarmer og advarsler. Du kan afstille alarmer og advarsler i denne menu. Indstillinger I denne menu kan du indstille forskellige funktioner: Primær regulator PI-regulator, Alternative sætpunkter, Ekstern sætpunktsindflydelse, Primær sensor, Urprogram, Proportionaltryk, Konfiguration af S- anlæg, Sætpunktsrampe. Pumpekaskadestyring Min. tid mellem start/stop, Maks. antal starter/time, Antal reservepumper, Tvungent pumpeskift, Pumpetestkørsel, Pumpestopforsøg, Pumpestart- og stophastighed, Min. ydelse, Kompensering for pumpens opstartstid. Sekundære funktioner Stopfunktion, Langsom trykopbygning, Digitale indgange, Analoge indgange, Digitale udgange*, Analoge udgange, Nøddrift, Min., maks. og brugerdefineret drift, Pumpekurvedata, Styringskilde, Fast tilløbstryk, Flowestimering, Reduceret drift. Overvågningsfunktioner Tørløbssikring, Min. tryk, Maks. tryk, Ekstern fejl, Grænse 1 overskredet, Grænse 2 overskredet, Pumper uden for driftsområde, Trykaflastning, Logværdier, Fejl, primær sensor. Funktioner, CU 352 Displaysprog, Enheder, Dato og tid, Password, Ethernet, GENIbus-nummer Softwarestatus. * Hvis der er installeret en IO

11 Fortsat fra side Indstillinger 4.1 Primær regulator PI-regulator Alternative sætpunkter Alternative sætpunkter Ekstern sætpunktsindflydelse Indgangsværdi der skal påvirkes af Indstilling af indflydelsesfunktion Primær sensor Urprogram Proportionaltryk Konfiguration af S-anlæg Sætpunktsrampe 4.2 Pumpekaskadestyring Min. tid mellem start/stop Maks. antal starter/time Reservepumper Tvungent pumpeskift Pumpetestkørsel Pumpestopforsøg Pumpestart- og stophastighed Min. ydelse Kompensering for pumpens opstartstid 4.3 Sekundære funktioner Stopfunktion Stopparametre Langsom trykopbygning Nøddrift Digitale indgange Funktion, DI1 (CU 352) - DI3, [10, 12, 14] Funktion, DI1 (IO ) - DI9, [10-46] Funktion, DI1 (IO ) - DI9, [10-46] Analoge indgange Indstilling, AI1 (CU 352), [51] - AI3, [51, 54, 57] Funktion, AI1 (CU 352) - AI3 [51, 54, 57] Dansk (DK) Indstilling, AI1 (IO ), [57] - AI2 [57, 60] Funktion, AI1 (IO ) - AI2 [57, 60] Indstilling, AI1 (IO ), [57] - AI2 [57, 60] Funktion, AI1 (IO ) - A2 [57, 60] Digitale udgange DO1 (CU 352), [71] signalerer - DO2 [71, 74] DO1 (IO ), [77] signalerer - DO7 [77-88] DO1 (IO ), [77] signalerer - DO7 [77-88] Analoge udgange AO1 (IO ) [18] - AO3 [18, 22, 26] AO1 (IO ) [18] - AO3 [18, 22, 26] Min., maks. og brugerdefineret drift Min. drift Maks. drift Indstil brugerdef. Drift Pumpekurvedata Flowestimering Styringskilde Fast tilløbstryk Flowestimering Reduceret drift 4.4 Overvågningsfunktioner Tørløbssikring Tryk-/niveauafbryder Måling, tilløbstryk Måling, beholderniveau Min. tryk Maks. tryk Ekstern fejl Grænse 1 over Grænse 2 over Pumper uden for driftsområde Trykaflastning Logværdier Fejl, primær sensor 4.5 Funktioner, CU 352 Ændr sproget til servicesproget (engelsk) Kør installationsguiden igen Displaysprog Enheder Tryk Differenstryk Løftehøjde Niveau Temperatur Dato og tid Flow Effekt Password Volumen Energi Ethernet Specifik energi GENIbus-nummer Softwarestatus 11

12 Dansk (DK) 8.2 Oversigt Afsnit Displaybillede og nummer Se side 8.4 Status (1) Aktuelle alarmer (3.1) Anlæg (1.2) Driftsform (1.2.1) Sætpunkt (1.2.2) Sætpunktsindflydelse (1.2.3) Målte værdier (1.2.4) Analoge indgange (1.2.5) Loggraf (1.2.6) Batteristatus (1.2.7) Pumpe 1-6, Pilotpumpe, Backup-pumpe ( ) Drift (2) Drift (2) Anlægsdriftsform (2.1.1) Reguleringsform (2.1.2) Alternative sætpunkter (2.1.3) Individuel pumpestyring (2.1.4) Pumpe 1-6 ( ) Drift, pilotpumpe ( ) Drift, backup-pumpe ( ) Alarm (3) Alarmstatus (3) Aktuelle alarmer (3.1) Alarmlog (3.2) Servicekontaktinformation (3.3) Indstillinger (4) Primær regulator (4.1) PI-regulator (4.1.1) Alternative sætpunkter (4.1.2) Alternative sætpunkter 2-7 ( ) Ekstern sætpunktsindflydelse (4.1.3) Indstilling af indflydelsesfunktion ( ) Primær sensor (4.1.4) Urprogram (4.1.6) Proportionaltryk (4.1.7) Konfiguration af S-anlæg (4.1.8) Sætpunktsrampe (4.1.9) Pumpekaskadestyring (4.2) Min. tid mellem start/stop (4.2.1) Maks. antal starter/time (4.2.1) Reservepumper (4.2.3) Tvungent pumpeskift (4.2.4) Pumpetestkørsel (4.2.5) Pumpestopforsøg (4.2.7) Pumpestart- og stophastighed (4.2.8) Min. ydelse (4.2.9) Kompensering for pumpens opstartstid (4.2.10) Sekundære funktioner (4.3) Stopfunktion (4.3.1) Langsom trykopbygning (4.3.3) Nøddrift (4.3.5) Digitale indgange (4.3.7) Digitale indganges funktioner ( ) Analoge indgange (4.3.8) Analoge indgange ( to ) Analoge indgange og målte værdier ( ) 42 12

13 Afsnit Displaybillede og nummer Se side Digitale udgange (4.3.9) Digitale udganges funktioner ( ) Analoge udgange (4.3.10) Udgangssignal ( ) Min., maks. og brugerdefineret drift (4.3.14) Min. drift ( ) Maks. drift ( ) Brugerdefineret drift ( ) Pumpekurvedata (4.3.19) Styringskilde (4.3.20) Fast tilløbstryk (4.3.22) Flowestimering (4.3.23) Reduceret drift (4.3.24) Overvågningsfunktioner (4.4) Tørløbssikring (4.4.1) Tryk-/niveauafbryder ( ) Måling, tilløbstryk ( ) Måling, beholderniveau ( ) Min. tryk (4.4.2) Maks. tryk (4.4.3) Ekstern fejl (4.4.4) Grænse 1 overskredet, Grænse 2 overskredet ( ) Pumper uden for driftsområde (4.4.7) Trykaflastning (4.4.8) Logværdier (4.4.9) Fejl, primær sensor (4.4.10) Funktioner, CU 352 (4.5) Displaysprog (4.5.1) Enheder (4.5.2) Dato og tid (4.5.3) Password (4.5.4) Ethernet (4.5.5) GENIbus-nummer (4.5.6) Softwarestatus (4.5.9) 60 Dansk (DK) 13

14 Dansk (DK) 8.3 Funktionsbeskrivelse Funktionsbeskrivelsen er baseret på de fire hovedmenuer i styringen CU 352: Status Drift Alarm Indstillinger. Funktionerne gælder for alle styringsvarianter medmindre andet er angivet. 8.4 Status (1) Det første statusbillede er vist nedenfor. Dette billede vises når der tændes for strømforsyningen, og det vises hvis betjeningspanelets taster er uberørte i 15 minutter. E I C D A B F G H Hvis der er opstået en fejl, vises symbolet eller alarmsymbolet i linjen (C) sammen med årsagen og fejlkoden, f.eks. "Overtemperatur (64)". Hvis fejlen har at gøre med en af pumperne, vises symbolet eller også foran statuslinjen (D) for den pågældende pumpe. Samtidig skifter pumpestatusviseren (E) farve til gul eller rød som beskrevet i tabellen nedenfor. Symbolet eller vises til højre i øverste linje i billedet (F). Så længe fejlen er til stede, vises dette symbol i øverste linje i alle billeder. Åbn en menulinje ved at vælge linjen med [ ] eller [ ] og trykke [ok]. Billedet gør det muligt at åbne statusbilleder der viser følgende: aktuelle alarmer anlægsstatus status for hver pumpe. af pumpestatus Pumpestatusviser Roterer, lyser grønt Lyser konstant grønt Roterer, lyser gult Lyser konstant gult Lyser konstant rødt Aktuelle alarmer (3.1) Pumpen kører. Pumpe klar (kører ikke). Advarsel. Pumpen kører. Advarsel. Pumpe klar (kører ikke). Alarm. Pumpe stoppet. Fig. 9 Status Der kan ikke foretages indstillinger i denne menu. Den aktuelle værdi (procesværdi, PV) for reguleringsparameteren, almindeligvis afgangstrykket, vises i øverste højre hjørne (G) sammen med det valgte sætpunkt (SP) (H). Den øverste halvdel af displayet (A) viser en grafisk illustration af pumpeanlægget. De valgte måleparametre vises med sensorsymbol og aktuel værdi. I MPC-E-anlæg hvor differenstrykket over pumperne og pumpekurvedata er kendte, viser displayet det estimerede flow når flowet og pumpernes hastighed er inden for et område hvor det er muligt at estimere flowet. : Viser at flowet er en estimeret værdi. Det estimerede flow kan afvige fra en målt værdi. I midten af billedet vises et informationsfelt (I) hvis der sker en af disse hændelser: Begrænset drift pga. reservepumpe Proportionaltrykindflydelse aktiv Ekstern sætpunktsindflydelse aktiv Alternativt sætpunkt aktivt Trykforøgning ved lavt flow aktiv Trykaflastning aktiv Urprogram aktivt Fjernstyret via Ethernet Fjernstyret via GENI (RS-485) Begrænset på grund af reduceret drift Stoppet på grund af lavt flow. Den nederste halvdel af billedet (B) viser følgende: den seneste aktive alarm hvis der er en, og fejlårsagen med fejlkoden i parentes anlægsstatus med aktuel driftsform og styringskilde anlægsstatus med aktuel driftsform. Fig. 10 Aktuelle alarmer Dette billede viser aktive ikke-afstillede advarsler og alarmer. Se afsnit Aktuelle alarmer (3.1) og Alarmlog (3.2) for at få flere oplysninger. 14

15 8.4.2 Anlæg (1.2) Fig. 11 Anlæg Dette billede viser anlæggets driftstilstand. Det er muligt at gå til underliggende billeder med detaljer. Billedet gør det muligt at åbne billeder der viser følgende: Driftsform Sætpunkt Sætpunktsindflydelse Målte værdier Analoge indgange Loggraf Batteristatus Driftsform (1.2.1) 5. Stop Alle pumper er blevet stoppet. 6. Nøddrift Pumperne kører efter indstillingen der blev foretaget i billede Nøddrift (4.3.5). Den krævede ydelse i disse driftsformer kan indstilles i menu "Indstillinger": Maks. Min. Brugerdef. Nøddrift. Se afsnit Min., maks. og brugerdefineret drift (4.3.14) og Nøddrift (4.3.5). Den aktuelle driftsform kan styres fra fire forskellige kilder. fejl eksternt signal CU 352 bus. Styringskilde Anlægget kan indstilles til at blive fjernstyret via en ekstern bus (valgmulighed). I så fald skal du indstille et sætpunkt og en driftsform via bussen. I menu "Indstillinger" kan du vælge om CU 352 eller den eksterne bus skal være styringskilden. Status på denne indstilling vises i billedet "Driftsform" Sætpunkt (1.2.2) Dansk (DK) Fig. 13 Sætpunkt Fig. 12 Driftsform Dette billede viser anlæggets driftsform, og hvorfra det bliver styret. Driftsformer Anlægget har seks driftsformer: 1. Normal Pumperne tilpasser ydelsen til behovet. 2. Maks. Pumperne kører med en konstant høj hastighed. Normalt kører alle pumper med maks. hastighed. 3. Brugerdef. Pumperne kører med en konstant hastighed der er indstillet af brugeren. Normalt er det en ydelse mellem "Maks." og "Min.". 4. Min. Pumperne kører med en konstant lav hastighed. Normalt kører én pumpe med en hastighed på 70 %. Billedet viser det valgte sætpunkt og om det kommer fra CU 352 eller en ekstern bus. Billedet viser også alle syv mulige sætpunkter fra CU 352 (for regulering i lukket og åben sløjfe). Samtidig vises det valgte sætpunkt. Da det er et statusbillede, kan der ikke foretages indstillinger. Sætpunkter kan ændres i menu "Drift" eller "Indstillinger". Se afsnit Alternative sætpunkter (4.1.2). 15

16 Dansk (DK) Sætpunktsindflydelse (1.2.3) Målte værdier (1.2.4) Fig. 14 Sætpunktsindflydelse Fig. 15 Målte værdier Det valgte sætpunkt kan påvirkes af parametre. Parametrene vises i procent fra 0 til 100 % eller som tryk målt i bar. De kan kun reducere sætpunktet, idet indflydelsen i procent delt med 100 bliver multipliceret med det valgte sætpunkt: Aktuelt sætpunkt SP = valgt sætpunkt x indflydelse (1) x indflydelse (2) x... Billedet viser parametrene der påvirker det valgte sætpunkt, og indflydelsen i procent eller som værdi. Nogle af de mulige parametre kan indstilles i billede Ekstern sætpunktsindflydelse (4.1.3). Parameteren "Trykforøgning ved lavt flow" indstilles som et start/stop-bånd i procent af sætpunktet der er indstillet i billede Stopfunktion (4.3.1). Parameteren indstilles i procent i billede Proportionaltryk (4.1.7). Endelig vises det aktuelle sætpunkt (SP) som er resultatet. Dette billede viser en generel status over alle målte og beregnede parametre. I MPC-E-anlæg med en flowmåler vises den specifikke energi som en gennemsnitsværdi og aktuel værdi (gennemsnit af de sidste minut). Gennemsnitsværdien er baseret på det akkumulerede flow vist som totalt volumen. Det totale volumen og gennemsnittet af den specifikke energi kan nulstilles i dette billede. Linjerne "Effektforbrug" og "Energiforbrug" vises kun i Control MPC-E/-EC-anlæg Analoge indgange (1.2.5) Fig. 16 Analoge indgange Billedet viser en oversigt over de analoge indgange og de målte værdier for hver indgang. Se afsnit Analoge indgange (4.3.8), Analoge indgange ( to ) og Analoge indgange og målte værdier ( ). 16

17 8.4.8 Loggraf (1.2.6) Pumpe 1-6, Pilotpumpe, Backup-pumpe ( ) Dansk (DK) Fig. 17 Loggraf Fig. 19 Pumpe 1 Billedet kan vise loggede data der er gemt i styringen. Vælg logværdier i billede Logværdier (4.4.9). Der kan vises forskellige værdier, og tidsskalaen kan ændres. Status > Anlæg > Loggraf 1. Indstil i procent: Zoom begynder ved Zoom slutter ved 2. Vælg værdier Batteristatus (1.2.7) Fig. 18 Batteristatus Her kan se status for et eventuelt backup-batteri. Dette billede viser de enkelte pumpers driftstilstand. Billederne til backup- og pilotpumpe vises kun hvis sådanne pumper er installeret. Pumperne kan have forskellige driftsformer: Auto Sammen med de øvrige pumper i automatisk drift styres pumpen af PI-regulatoren, der sikrer at anlægget leverer den ønskede ydelse. Manuel Pumpen styres ikke af PI-regulatoren. I manuel drift har pumpen én af følgende driftsformer: Maks. Pumpen kører med en indstillet maks. hastighed. (Denne driftsform kan kun vælges til hastighedsregulerede pumper). Normal Pumpen kører med en indstillet hastighed. Min. Pumpen kører med en indstillet min. hastighed. (Denne driftsform kan kun vælges til hastighedsregulerede pumper). Stop Pumpen er blevet tvunget til at stoppe. Udover information om driftsform er det muligt at aflæse forskellige parametre i statusbilledet, f.eks.: aktuel driftsform styringskilde hastighed (ved pumper på netdrift vises kun 0 eller 100 %) effekt (kun MPC-E/-EC) energiforbrug (kun MPC-E/-EC) driftstimer. 17

18 Dansk (DK) 8.5 Drift (2) I denne menu kan du indstille de grundlæggende parametre, såsom sætpunkt, driftsform, reguleringsform og individuel pumpestyring Drift (2) Vælg én af indstillingerne nedenfor: Anlægsdriftsform (se afsnit Anlægsdriftsform (2.1.1)). Reguleringsform (se afsnit Reguleringsform (2.1.2)). Alternative sætpunkter (se afsnit Alternative sætpunkter (2.1.3)). Individuel pumpestyring (se afsnit Pumpe 1-6 ( )). Sætpunktet er en værdi som passer til det pågældende anlæg. en kan være blevet ændret i opstartsmenuen Anlægsdriftsform (2.1.1) A B C Fig. 20 Drift Søjlen viser indstillingsområdet. Ved regulering i lukket sløjfe svarer den til den primære sensors område, her 0-16 bar. Ved regulering i åben sløjfe er indstillingsområdet %. Til venstre for søjlen vises det indstillede sætpunkt 1 (A), dvs. den værdi der er indstillet i billedet. Til højre for søjlen vises det aktuelle sætpunkt (B), dvs. det sætpunkt PI-regulatoren har som reference. Er der ikke valgt nogen form for sætpunktsindflydelse, er de to værdier ens. Den målte værdi (afgangstryk) vises som den grå del af kolonnen (C). Se afsnit Ekstern sætpunktsindflydelse (4.1.3) og Indstilling af indflydelsesfunktion ( ). Under billedet er der en menulinje til indstilling af sætpunkt 1 og valg af driftsform, inkl. driftsformerne "Normal" og "Stop". Det er muligt at vælge yderligere indstillinger: anlægsdriftsform, reguleringsform, sætpunkter til lukket og åben sløjfe og individuel pumpestyring. Sætpunkt: Regulering i lukket sløjfe: Den primære sensors måleområde Regulering i åben sløjfe: % Sætpunkt Drift > Indstil sætpunkt 1, åben sløjfe / Indstil sætpunkt 1, lukket sløjfe. Indstil værdien. Driftsform Drift Select: Normal / Stop. Yderligere indstillinger Drift > Yderligere indstillinger. Fig. 21 Anlægsdriftsform Anlægget kan indstilles til seks forskellige driftsformer. "Normal" er den typiske indstilling. Se afsnit Driftsform (1.2.1). Ydelsen i disse driftsformer kan indstilles i denne menu: Maks. Min. Brugerdef. Nødstilfælde. Normal Maks. Min. Brugerdef. Stop Nødstilfælde. Drift > Yderligere indstillinger > Anlægsdriftsform > Driftsform. Vælg den ønskede linje nederst i billedet for at indstille ydelsen ved min., maks. brugerdefineret drift eller nøddrift. Se afsnit Min., maks. og brugerdefineret drift (4.3.14) og Nøddrift (4.3.5). Normal. 18

19 8.5.3 Reguleringsform (2.1.2) Åben sløjfe Ved regulering i åben sløjfe kører pumperne med fast hastighed. Pumpens hastighed beregnes ud fra den ydelse der er indstillet af brugeren (0-100 %). Pumpeydelsen i procent er proportionel med flowet. Regulering i åben sløjfe bruges normalt når anlægget styres af en ekstern styring som regulerer ydelsen via et eksternt signal. Den eksterne styring kan for eksempel være et CTS-anlæg der er tilsluttet MPC-anlægget. I disse situationer er MPC at opfatte som en aktuator. Se fig. 25 og 26. Dansk (DK) Fig. 22 Reguleringsform Der er to reguleringsformer, nemlig regulering i lukket sløjfe og i åben sløjfe. Lukket sløjfe Den typiske reguleringsmåde er lukket sløjfe hvor den indbyggede PI-regulator sørger for at anlægget når og holder det ønskede sætpunkt. Ydelsen er baseret på sætpunktet til lukket sløjfe. Se fig. 23 og 24. Fig. 25 Trykforøgeranlæg med ekstern styring (åben sløjfe) Flow [m 3 /h] TM TM Fig Flow [m 3 /h] 5 Reguleringskurve til åben sløjfe Signal [%] fra ekstern styring TM Fig. 23 Trykforøgeranlæg reguleret af indbygget PI-regulator (lukket sløjfe) 100 P [bar] Sætpunkt Tid [sek.] TM Flow Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 3 Pumpe 4 Signal [%] fra ekstern styring TM Fig. 24 Reguleringskurve til lukket sløjfe Fig. 27 Reguleringskurve til MPC-E-anlæg i åben sløjfe Drift > Yderligere indstillinger > Reguleringsform > Lukket sløjfe. Indstil sætpunktet. Se afsnit Alternative sætpunkter (2.1.3) og Drift (2). 19

20 Dansk (DK) Flow [m 3 /h] Fig. 28 Flow [m 3 /h] Fig Flow Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 3 Pumpe 4 Signal [%] fra ekstern styring Reguleringskurve for MPC-F-anlæg i åben sløjfe Flow Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 3 Pumpe 4 Signal [%] fra ekstern styring Reguleringskurve til MPC-S-anlæg i åben sløjfe Disse indstillinger skal foretages i forbindelse med åben sløjfe: Åben sløjfe Indstil sætpunkt 1, åben sløjfe Ekstern sætpunktsindflydelse Normal. TM TM Indstil en ekstern styringskilde til at styre anlægget på denne måde: Drift > Yderligere indstillinger > Reguleringsform. Vælg: Åben sløjfe. Vælg: Stop 1. x Indstil til 100 %: Indstil sætpunkt 1, åben sløjfe. 3. Indstillinger > Primær regulator > Ekstern sætpunktsindflydelse > Gå til indstilling af analog indgang. 4. Vælg analog indgang og område. 5. Vælg: Målt indgangsværdi. Billede vises. Vælg: % signal Indstil sensorens min. og maks. værdi. 8. x Vælg: Indgangsværdi der skal påvirkes af % signal Vælg: Indstil indflydelsesfunktionen. (Se også afsnit Indstilling af indflydelsesfunktion ( ).) 12. Indstil antallet af punkter. 13. Indstil: Ekstern indgangsværdi. (Punkt 1). 14. Indstil i procent: Reducér sætpunktet til. (Punkt 1). 15. Gentag trin 13 og 14 ved alle valgte sætpunkter Indstil i sekunder: Filtertid. 18. Vælg: Aktiveret. 19. x Vælg: Drift Normal. Trykforøgeranlægget kan nu styres af en ekstern styring. Regulering i lukket sløjfe. 20

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere