GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Hydro MPC. Monterings- og driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Hydro MPC Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler brugt i dette dokument 2 2. Produktintroduktion Styringsvariant 3 3. Identifikation Typeskilt Softwaremærkat Typenøgle 4 4. Oversigt over styringsvarianter 5 5. Levering og håndtering Levering Håndtering 6 6. Installation Mekanisk installation Elektrisk installation Idriftsætning 7 7. Betjeningspanel Display Taster og signallamper 9 8. Funktioner Funktionstræ Oversigt Funktionsbeskrivelse Status (1) Drift (2) Alarm (3) Indstillinger (4) Datakommunikation Fejlfinding Vedligeholdelse CU Pumper Motorlejer Frostsikring Standsning Tekniske data Tryk Temperatur Relativ luftfugtighed Lydtryk Elektriske data Yderligere produktinformation Bortskaffelse Symboler brugt i dette dokument Forsigtig 2. Produktintroduktion Hydro MPC-trykforøgeranlæg består som standard af to til seks parallelkoblede CRI(E)/CR(E)-pumper monteret på en fælles bundramme som er forsynet med et styreskab og alle nødvendige tilslutningsdele. Fig. 1 Advarsel Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Advarsel Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød med deraf følgende risiko for alvorlig personskade eller død. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. Nogle installationer skal forsynes med en membranbeholder. Hydro MPC-trykforøgeranlæg TM Advarsel Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Pos. Antal 1 Styreskab 1 2 Typeskilt 1 3 Sugemanifold (rustfrit stål) 1 4 Afspærringsventil 2 pr. pumpe 5 Bundramme (rustfrit stål) 1 6 Kontraventil 1 pr. pumpe 7 Trykmanifold (rustfrit stål) 1 8 Tryktransmitter/manometer 1 9 Pumpe Membranbeholder 1 2

3 2.1 Styringsvariant Hydro MPC-trykforøgeranlæg er inddelt i tre grupper på basis af styringsvariant: Styringsvariant -E To til seks pumper med elektronisk hastighedsregulering. Hydro MPC-E fra 0,37 til 22 kw er forsynet med CR(I)E-pumper med integreret frekvensomformer. Fra og med 30 kw er Hydro MPC-E forsynet med CR-pumper der er tilsluttet Grundfos CUE-frekvensomformere (én pr. pumpe). To til seks CR(I)-pumper tilsluttet en Grundfos -F CUE-frekvensomformer. Pumperne hastighedsreguleres skiftevis. -S To til seks netdrevne CR(I)-pumper Konstruktionskode E-I bruger kun CR-pumper der er tilsluttet Grundfos CUE-frekvensomformere (én pr. pumpe). Se også afsnit 4. Oversigt over styringsvarianter. Hydro MPC-trykforøgeranlæg indeholder altid funktionsoptimeret software til indstilling af anlægget til den aktuelle anvendelse. 3.2 Softwaremærkat Softwaremærkaten er placeret på bagsiden af CU 352-styringen. 1. Control MPC 3. Hydro MPC 1 2. C-MPC options 3 4. H-MPC options 5. Pump data CONFIGURATION STEPS - PLEASE FOLLOW THE NUMBERS Fig. 3 Softwaremærkat Pos. 1 Control MPC - nummer på GSC-fil 2 Valgmuligheder, Control MPC - numre på GSC-filer 3 Hydro MPC - nummer på GSC-fil* 4 Valgmuligheder, Hydro MPC - numre på GSC-filer* 5 Pumpedata - nummer på GSC-fil** TM Dansk (DK) 3. Identifikation 3.1 Typeskilt Typeskiltet er placeret på bundrammen. Se pos. 2 i fig. 1. * Gælder kun for trykforøgeranlæg. ** Gælder kun for CR-, CRI-, CRE- og CRIE-pumps. En GSC-fil (Grundfos Standard Configuration) er en konfigurationsdatafil TM Fig. 2 Typeskilt Pos. 1 Produkttype 2 Kode for model 3 Serienummer 4 Netforsyning 5 Maks. driftstryk 6 Medietemperatur, medie 7 Maksimalt flow [m 3 /t] 8 Nominel løftehøjde [m] 9 Teknisk dokumentation 10 Isolationsklasse 11 Vægt 12 Godkendelsesmærker 13 QR-kode 14 Oprindelsesland 15 Virksomhedsadresse 3

4 Dansk (DK) 3.3 Typenøgle Eksempel Hydro MPC -E 6 CRE U1 A- A- A- ABCD Typerække Anlægstype E: Alle pumper, E-motor eller CUE F: Pumper med fast hastighed, én CUE S: Pumper med fast hastighed X: Kundetilpassede anlægspumper Antal hovedpumper Pumpetype Spændingskode U1: 3 x , N, PE, 50/60 Hz U2 = 3 x , PE, 50/60 Hz U3 = 3 x , N, PE, 50 Hz U4 = 3 x , PE, 50 Hz U5 = 3 x , N, PE, 60 Hz U6 = 3 x , PE, 60 Hz U7 = 1 x , PE, 50/60 Hz U8 = 1 x , N, PE, 50/60 Hz U9 = 3 x , PE, 60 Hz UA = 3 x , PE, 60 Hz UB = 1 x , N, PE, 50/60 Hz UC = 1 x , N, PE, 50 Hz Konstruktion A: Anlæg med styreskabet monteret på samme bundramme som pumperne. B: Anlæg med styreskabet centreret på bundrammen. C: Anlæg med styreskabet monteret på dets egen bundramme til gulvmontering.* D: Anlæg med styreskabet monteret på dets egen bundramme. E: ASEAN-konstruktion og anlæg med styreskabet monteret på samme bundramme som pumperne. F: ASEAN-konstruktion og anlæg med styreskabet centreret på bundrammen. G: ASEAN-konstruktion og anlæg med styreskabet monteret på dets egen bundramme til gulvmontering.* H: ASEAN-konstruktion og anlæg med styreskabet monteret på dets egen bundramme.* I: ASEAN-konstruktion og anlæg med styreskab til ophængning.* W: Anlæg med styreskab til ophængning.* Startmetode A: E N: DOL C: SD Materialekombination A: Manifold, bundramme og ventiler af rustfrit stål B: Manifold, bundramme og ventiler af rustfrit stål C: Manifold, bundramme og ventiler af galvaniseret stål D: Manifold af rustfrit stål og bundramme og ventiler af galvaniseret stål. H: Manifold af galvaniseret stål og sortmalet bundramme og ventiler I: Manifold af rustfrit stål og sortmalet bundramme og ventiler X: Kundespecifik materialekombination Tilbehør A: Standard hydraulik B: Pilotpumpe C: Omløb D: Kontraventil E: Vinkelmanifold F: Ingen sugemanifold G: Membranbeholder H: Tørløbssikring I: Reparationsafbryder J: Redundant sensor K: Én ledig placering L: To ledige placeringer M: Tre ledige placeringer S: CSU-variant V: Standard styringer med valgmuligheder W: Særlig CSU-styringer X: Mere end fire valgmuligheder Konstruktionskode E-I er kun tilgængelig i udvalgte lande. * Styreskabet kan placeres op til to meter fra pumperne. 4

5 4. Oversigt over styringsvarianter Tabellen viser eksempler. Anlæg med hastighedsregulerede pumper Anlæg med pumper tilsluttet én CUE-frekvensomformer Anlæg med netdrevne pumper Dansk (DK) Hydro MPC-E Hydro MPC-F Hydro MPC-S Hydro MPC-trykforøgeranlæg med tre CR(I)E-pumper. Anlæg med tre CR-pumper tilsluttet én Grundfos CUE-frekvensomformer i styreskabet. Pumperne hastighedsreguleres skiftevis. Anlæg med tre netdrevne CR(I)-pumper. TM PT PT PT TM TM Én CR(I)E-pumpe i drift. Én CR-pumpe tilsluttet en Grundfos CUEfrekvensomformer i drift. Én netdreven CR(I)-pumpe i drift. H H H H sæt Q TM H sæt Q TM H stop H sæt Q TM Tre CR(I)E-pumper i drift. Én CR-pumpe tilsluttet en Grundfos CUEfrekvensomformer og to netdrevne CR-pumper i drift. Tre netdrevne CR(I)-pumper i drift. H H H H sæt Q TM H sæt Q TM H stop H sæt Q TM Hydro MPC-E opretholder et konstant tryk ved hjælp af trinløs tilpasning af pumpernes hastighed. Anlæggets ydelse reguleres efter behovet ved ind- og udkobling af det nødvendige antal pumper og ved parallel regulering af pumperne i drift. Pumpeskift sker automatisk og afhænger af belastning, driftstimer og fejl. Alle pumper i drift kører med samme hastighed. Hydro MPC-F opretholder et konstant tryk ved hjælp af trinløs tilpasning af hastigheden på den CR-pumpe der er tilsluttet Grundfos CUE-frekvensomformeren. Pumperne hastighedsreguleres skiftevis. Én CR-pumpe som er tilsluttet Grundfos CUE-frekvensomformeren, starter altid først. Hvis trykket ikke kan opretholdes af pumpen, bliver én eller to netdrevne CR-pumper indkoblet. Pumpeskift sker automatisk og afhænger af belastning, driftstimer og fejl. Hydro MPC-S opretholder et næsten konstant tryk ved ind- og udkobling af det nødvendige antal pumper. Pumpernes driftsområde ligger mellem H sæt og H stop (stoptryk). Pumpeskift sker automatisk og afhænger af belastning, driftstimer og fejl. 5

6 Dansk (DK) 5. Levering og håndtering 5.1 Levering Afhængig af størrelse, leveres trykforøgeranlægget i en åben trækasse eller en træ-/papkasse der er specielt konstrueret til transport med gaffeltruck eller lignende. Gaffeltruckens gafler skal være mindst to m lange. 5.2 Håndtering Hydro MPC-trykforøgeranlæg med CR 120- eller CR 150-pumper har øjebolte i bundrammen. Se fig. 4. Løftepunktet skal altid være over trykforøgeranlægget tyngdekraftspunkt. Hver løftestrop skal være mindst tre m lang. Fig. 4 Hydro MPC-trykforøgeranlæg med CR 120- eller CR 150-pumper er sikret ved hjælp af transportremme. Fjern ikke disse transportremme før anlægget er installeret. Sådan løftes Hydro MPC XL korrekt TM Installation Kontrollér følgende inden monteringen: At trykforøgeranlægget er som bestilt. At ingen synlige dele er beskadiget. 6.1 Mekanisk installation Placering Trykforøgeranlægget skal placeres i et rum med god ventilation for at sikre tilstrækkelig køling af pumper og styreskab. Forsigtig Hydro MPC egner sig ikke til udendørs installation og må ikke udsættes for direkte sollys. Trykforøgeranlægget skal have én meter fri afstand foran og på de to sider til inspektion og vedligeholdelse Rørinstallation Pilene på pumpens fodstykke viser vandets strømningsretning gennem pumpen. De rør der tilsluttes trykforøgeranlægget, skal have passende dimensioner. Rørene er tilsluttet trykforøgeranlæggets manifolds. Begge ender kan bruges. Kom tætningsmiddel på den ubrugte ende af manifolden, og montér slutmuffen. Montér en blændflange med pakning på manifolds med flanger. For at opnå optimal drift og minimere støj og vibrationer kan det være nødvendigt at overveje at vibrationsdæmpe trykforøgeranlægget. Støj og vibrationer forårsages af rotationer i motor og pumpe samt af flowet i rør og tilslutningsdele. Effekten på omgivelserne er subjektiv og afhænger af korrekt installation og det øvrige anlægs beskaffenhed. Hvis trykforøgeranlæg er monteret i boligblokke, eller den første forbruger på linjen ligger tæt på trykforøgeranlægget, tilrådes det at montere rørkompensatorer på suge- og trykledningerne for at forhindre overføring af vibrationer gennem rørsystemet. Advarsel Løft aldrig Hydro MPC-trykforøgeranlæg med CR 120- eller CR 150-pumper ved hjælp af motorens øjebolte. Løft ikke trykforøgeranlægget i manifoldene, men som vist i fig. 4. Brug passende løftegrej som er i god stand og godkendt til vægten. Vægten er angivet på trykforøgeranlæggets typeskilt. Forsigtig Brug ikke kæder til at løfte Hydro MPC-trykforøgeranlæg med CR 120- eller CR 150-pumper, da pumpernes motorer kan blive beskadiget TM Fig. 5 Skitse som viser placering af rørkompensatorer, rørholdere og maskinsko Pos. 1 Rørkompensator 2 Rørholder 3 Maskinsko Rørkompensatorer, rørholdere og maskinsko som er vist på ovenstående tegning, leveres ikke med et standard-trykforøgeranlæg. Alle møtrikker skal spændes før opstart. Fastgør rørene til bygningsdele så de ikke kan bevæge sig eller udsættes for vridning. 6

7 6.1.3 Fundering Trykforøgeranlægget bør placeres på en plan, fast og solid overflade, fx et betongulv eller -fundament. Hvis trykforøgeranlægget ikke er udstyret med maskinsko, skal det boltes til gulvet eller fundamentet Vibrationsdæmpere For at undgå at vibrationer overføres til bygninger anbefaler vi at isolere trykforøgeranlæggets fundament fra bygningsdele ved hjælp af vibrationsdæmpere. Hvilken støddæmper der er den rigtige, varierer fra installation til installation, og valg af en forkert støddæmper kan muligvis øge vibrationsniveauet. Dimensionering af vibrationsdæmpere bør derfor overlades til leverandøren af vibrationsdæmperne. Hvis trykforøgeranlægget monteres på en bundramme med vibrationsdæmpere, skal der altid monteres rørkompensatorer på manifoldene. Dette er vigtigt for at undgå at trykforøgeranlægget "hænger" i rørene Rørkompensatorer Rørkompensatorer monteres med disse formål: at optage udvidelser/sammentrækninger i rørsystemet forårsaget af ændringer i medietemperaturen at reducere mekaniske påvirkninger i forbindelse med trykstød i rørsystemet at isolere mekanisk strukturbåret støj i rørsystemet (kun gummibælgskompensatorer). Betonfundamentets vægt bør som tommelfingerregel være 1,5 x trykforøgeranlæggets vægt. Rørkompensatorer må ikke installeres for at kompensere for unøjagtigheder i rørinstallationen, f.eks. centerforskydning mellem flangerne. Montér rørkompensatorerne med en afstand på mindst 1 til 1 1/2 gange den nominelle flangediameter fra manifolden på både suge- og afgangssiden. Dette forhindrer turbulens i kompensatorerne og medfører bedre sugeforhold og minimalt tryktab på afgangssiden. 6.2 Elektrisk installation Advarsel Eltilslutning skal foretages af en autoriseret person i henhold til lokale forskrifter samt relevante forbindelsesdiagrammer. Den elektriske installation af anlægget skal overholde kapslingsklasse IP54. Sørg for at anlægget egner sig til den strømforsyning som det skal tilsluttes. Sørg for at ledningstværsnittet svarer til specifikationerne på forbindelsesdiagrammet. Installér anlægget med en ekstern hovedafbryder i overensstemmelse med EN , paragraf hvis systemet ikke kan installeres med en hovedafbryder som er placeret minimum 0,6 m over serviceniveau (jordniveau). Anlægget skal forsynes med en mekanisme som gør det muligt at låse det i position OFF (isoleret). Afbryderen skal installeres i henhold til EN , paragraf baseret på en risikovurdering der er udført af installatøren/slutbrugeren. Anlægget skal tilsluttes et eksternt nødstop eller en nødafbryder i henhold til kravene i EN ISO Idriftsætning 1. Tænd for strømforsyningen. 2. Vent på at det første billede viser sig. 3. Første gang du tænder for CU 352, fører en opstartsguide dig gennem de grundlæggende indstillinger. 4. Følg instruktionerne i de enkelte billeder. 5. Når opstartsguiden er færdig, kontrollér at alle pumper er indstillet til "Auto" i menu "Status". 6. Gå til menu "Drift". 7. Vælg driftsformen "Normal" og tryk [ok]. 8. Anlægget er klar til drift. TM TM Dansk (DK) Fig. 6 Eksempler på gummibælgskompensatorer med og uden styr For at miniminere kræfterne forårsaget af rørkompensatorerne kan man bruge kompensatorer med styr. Vi anbefaler altid rørkompensatorer med styr til flanger over DN 100. Rørene skal forankres så de ikke belaster kompensatorer og pumpe. Følg leverandørens anvisninger, og giv dem videre til rådgivere og installatører Forhåndsopfyldning af membranbeholder (hvis relevant) Hvis der er sluttet en membranbeholder til anlægget, skal beholderen på forhånd fyldes med nitrogen til et tryk på: 0,7 x sætpunkt (Hydro MPC-E- og F-anlæg) 0,9 x sætpunkt (Hydro MPC-S-anlæg). Det er vigtigt at bruge nitrogen for at forhindre korrosion. 7

8 Dansk (DK) 7. Betjeningspanel Betjeningspanelet i styreskabets frontplade består af et display, en række taster og to signallamper. Ved hjælp af betjeningspanelet kan du foretage manuel indstilling og overvåge anlæggets ydelse. 7.1 Display A B 1 CU TM D C Fig. 7 Betjeningspanel Fig. 8 Displayets opbygning Pos. 1 Display 2 Pil til højre 3 Hjælp 4 Op 5 Ned 6 Plus 7 Minus 8 Back 9 Hjem 10 OK 11 Signallampe, drift (grøn) 12 Signallampe, fejl (rød) 13 Lysstyrke Menulinje Menulinjen (A) er vist i fig. 8. Displayet har fire hovedmenuer: Status Drift Alarm Indstillinger Visning af anlægsstatus Ændring af driftsparametre såsom sætpunkt Alarmlog til fejlfinding Ændring af indstillinger (mulighed for password) Øverste linje Øverste linje (B) er vist i fig. 8. Den viser følgende: nummer og titel på billedet (til venstre) den valgte menu (til venstre) symbolet ved alarm (til højre) symbolet ved alarm (til højre) symbolet hvis servicesproget er valgt (til højre) Grafisk illustration Den grafiske illustration (D) kan vise den aktuelle status, et historisk billede eller andre elementer alt efter hvor man befinder sig i menustrukturen. Illustrationen kan vise hele anlægget eller dele af det og forskellige indstillinger Rullepanel Hvis listen af elementer til et billede er længere end displayet, vil symbolerne og blive vist i rullebaren til højre. Gå op og ned i lister med disse symboler Nederste linje Nederste linje (C) viser dato og klokkeslæt. 8

9 7.2 Taster og signallamper Tasterne (pos. 2 til 10 i fig. 7) på CU 352 er aktive når der er lys i dem Pil til højre (pos. 2) Tryk [>] for at gå til den næste menu i menustrukturen. Hvis du trykker [>] når menuen "Indstillinger" er fremhævet, går du til menuen "Status" Hjælp (pos. 3) Når der er lys i symbolet, kan du få en hjælpetekst frem til billedet ved at trykke på tasten. Luk teksten med Op og ned (pos. 4 og 5) Gå op og ned i lister med [ ] og [ ]. Du kan vælge en tekst med [ok] når den er i en ramme. Hvis en tekst er markeret, og du trykker [ ], markeres teksten ovenover. Hvis du trykker [ ], markeres teksten nedenunder. Hvis du trykker [ ] i nederste linje i listen, markeres den øverste linje. Hvis du trykker [ ] i øverste linje i listen, markeres den nederste linje Plus og minus (pos. 6 og 7) Forøg og reducér en værdi med [+] og [-]. Gem med [ok] Tilbage (pos. 8) Tryk for at gå et billede tilbage i menuen. Hvis du har ændret en værdi og trykker, vil den nye værdi ikke blive gemt. Se også afsnit OK (pos. 10). Hvis du trykker [ok] inden du trykker, vil den nye værdi blive gemt. Se også afsnit OK (pos. 10) Hjem (pos. 9) Tryk for at vende tilbage til menu "Status" OK (pos. 10) Brug tasten som enter-tast. Tasten bruges også til at starte indstillingen af en værdi. Hvis du har ændret en værdi, skal du trykke [ok] for at gemme ændringen Signallamper (pos. 11 og 12) Betjeningspanelet har en grøn og rød signallampe. Den grønne signallampe lyser når anlægget er i drift, og blinker når anlægget er indstillet til stop. Den røde signallampe lyser hvis der er en alarm eller advarsel. Fejlen kan identificeres ud fra alarmlisten Lysstyrke (pos. 13) Du kan ændre lysstyrken i displayet med denne tast: 1. Tryk. 2. Justér lysstyrken med [+] og [-] Baggrundslys Hvis der ikke bliver trykket på en tast i 15 minutter, bliver baggrundslyset i displayet dæmpet, og første billede i menu "Status" vises. Tryk på en hvilken som helst tast for at reaktivere baggrundslyset. Dansk (DK) 9

10 Dansk (DK) 8. Funktioner 8.1 Funktionstræ Funktionerne afhænger af anlægskonfigurationen. 1. Status 2. Drift 3. Alarm Fortsættes på side Status 2. Drift 3. Alarmstatus 3.1 Aktuelle alarmer 2.1 Yderligere indstillinger 3.1 Aktuelle alarmer Aktuelle alarmer Anlægsdriftsform 3.2 Alarmlog 1.2 Anlæg Reguleringsform 3.3 Servicekontaktinformation Driftsform Alternative sætpunkter Sætpunkt Individuel pumpestyring Sætpunktsindflydelse Pumpe Målte værdier Pilotpumpe Analoge indgange Backup-pumpe Loggraf Batteristatus 1.3 Pumpe Pumpe Pumpe Pumpe Pumpe Pumpe Pilotpumpe 1.10 Backup-pumpe Nøgle til de fire menuer Status Denne menu viser alarmer, anlæggets status og en graf over loggede data. : Der kan ikke foretages indstillinger i denne menu. Drift I denne menu kan du indstille de grundlæggende parametre, såsom sætpunkt, driftsform, reguleringsform og individuel pumpestyring. Alarm Denne menu giver et overblik over alarmer og advarsler. Du kan afstille alarmer og advarsler i denne menu. Indstillinger I denne menu kan du indstille forskellige funktioner: Primær regulator PI-regulator, Alternative sætpunkter, Ekstern sætpunktsindflydelse, Primær sensor, Urprogram, Proportionaltryk, Konfiguration af S- anlæg, Sætpunktsrampe. Pumpekaskadestyring Min. tid mellem start/stop, Maks. antal starter/time, Antal reservepumper, Tvungent pumpeskift, Pumpetestkørsel, Pumpestopforsøg, Pumpestart- og stophastighed, Min. ydelse, Kompensering for pumpens opstartstid. Sekundære funktioner Stopfunktion, Langsom trykopbygning, Digitale indgange, Analoge indgange, Digitale udgange*, Analoge udgange, Nøddrift, Min., maks. og brugerdefineret drift, Pumpekurvedata, Styringskilde, Fast tilløbstryk, Flowestimering, Reduceret drift. Overvågningsfunktioner Tørløbssikring, Min. tryk, Maks. tryk, Ekstern fejl, Grænse 1 overskredet, Grænse 2 overskredet, Pumper uden for driftsområde, Trykaflastning, Logværdier, Fejl, primær sensor. Funktioner, CU 352 Displaysprog, Enheder, Dato og tid, Password, Ethernet, GENIbus-nummer Softwarestatus. * Hvis der er installeret en IO

11 Fortsat fra side Indstillinger 4.1 Primær regulator PI-regulator Alternative sætpunkter Alternative sætpunkter Ekstern sætpunktsindflydelse Indgangsværdi der skal påvirkes af Indstilling af indflydelsesfunktion Primær sensor Urprogram Proportionaltryk Konfiguration af S-anlæg Sætpunktsrampe 4.2 Pumpekaskadestyring Min. tid mellem start/stop Maks. antal starter/time Reservepumper Tvungent pumpeskift Pumpetestkørsel Pumpestopforsøg Pumpestart- og stophastighed Min. ydelse Kompensering for pumpens opstartstid 4.3 Sekundære funktioner Stopfunktion Stopparametre Langsom trykopbygning Nøddrift Digitale indgange Funktion, DI1 (CU 352) - DI3, [10, 12, 14] Funktion, DI1 (IO ) - DI9, [10-46] Funktion, DI1 (IO ) - DI9, [10-46] Analoge indgange Indstilling, AI1 (CU 352), [51] - AI3, [51, 54, 57] Funktion, AI1 (CU 352) - AI3 [51, 54, 57] Dansk (DK) Indstilling, AI1 (IO ), [57] - AI2 [57, 60] Funktion, AI1 (IO ) - AI2 [57, 60] Indstilling, AI1 (IO ), [57] - AI2 [57, 60] Funktion, AI1 (IO ) - A2 [57, 60] Digitale udgange DO1 (CU 352), [71] signalerer - DO2 [71, 74] DO1 (IO ), [77] signalerer - DO7 [77-88] DO1 (IO ), [77] signalerer - DO7 [77-88] Analoge udgange AO1 (IO ) [18] - AO3 [18, 22, 26] AO1 (IO ) [18] - AO3 [18, 22, 26] Min., maks. og brugerdefineret drift Min. drift Maks. drift Indstil brugerdef. Drift Pumpekurvedata Flowestimering Styringskilde Fast tilløbstryk Flowestimering Reduceret drift 4.4 Overvågningsfunktioner Tørløbssikring Tryk-/niveauafbryder Måling, tilløbstryk Måling, beholderniveau Min. tryk Maks. tryk Ekstern fejl Grænse 1 over Grænse 2 over Pumper uden for driftsområde Trykaflastning Logværdier Fejl, primær sensor 4.5 Funktioner, CU 352 Ændr sproget til servicesproget (engelsk) Kør installationsguiden igen Displaysprog Enheder Tryk Differenstryk Løftehøjde Niveau Temperatur Dato og tid Flow Effekt Password Volumen Energi Ethernet Specifik energi GENIbus-nummer Softwarestatus 11

12 Dansk (DK) 8.2 Oversigt Afsnit Displaybillede og nummer Se side 8.4 Status (1) Aktuelle alarmer (3.1) Anlæg (1.2) Driftsform (1.2.1) Sætpunkt (1.2.2) Sætpunktsindflydelse (1.2.3) Målte værdier (1.2.4) Analoge indgange (1.2.5) Loggraf (1.2.6) Batteristatus (1.2.7) Pumpe 1-6, Pilotpumpe, Backup-pumpe ( ) Drift (2) Drift (2) Anlægsdriftsform (2.1.1) Reguleringsform (2.1.2) Alternative sætpunkter (2.1.3) Individuel pumpestyring (2.1.4) Pumpe 1-6 ( ) Drift, pilotpumpe ( ) Drift, backup-pumpe ( ) Alarm (3) Alarmstatus (3) Aktuelle alarmer (3.1) Alarmlog (3.2) Servicekontaktinformation (3.3) Indstillinger (4) Primær regulator (4.1) PI-regulator (4.1.1) Alternative sætpunkter (4.1.2) Alternative sætpunkter 2-7 ( ) Ekstern sætpunktsindflydelse (4.1.3) Indstilling af indflydelsesfunktion ( ) Primær sensor (4.1.4) Urprogram (4.1.6) Proportionaltryk (4.1.7) Konfiguration af S-anlæg (4.1.8) Sætpunktsrampe (4.1.9) Pumpekaskadestyring (4.2) Min. tid mellem start/stop (4.2.1) Maks. antal starter/time (4.2.1) Reservepumper (4.2.3) Tvungent pumpeskift (4.2.4) Pumpetestkørsel (4.2.5) Pumpestopforsøg (4.2.7) Pumpestart- og stophastighed (4.2.8) Min. ydelse (4.2.9) Kompensering for pumpens opstartstid (4.2.10) Sekundære funktioner (4.3) Stopfunktion (4.3.1) Langsom trykopbygning (4.3.3) Nøddrift (4.3.5) Digitale indgange (4.3.7) Digitale indganges funktioner ( ) Analoge indgange (4.3.8) Analoge indgange ( to ) Analoge indgange og målte værdier ( ) 42 12

13 Afsnit Displaybillede og nummer Se side Digitale udgange (4.3.9) Digitale udganges funktioner ( ) Analoge udgange (4.3.10) Udgangssignal ( ) Min., maks. og brugerdefineret drift (4.3.14) Min. drift ( ) Maks. drift ( ) Brugerdefineret drift ( ) Pumpekurvedata (4.3.19) Styringskilde (4.3.20) Fast tilløbstryk (4.3.22) Flowestimering (4.3.23) Reduceret drift (4.3.24) Overvågningsfunktioner (4.4) Tørløbssikring (4.4.1) Tryk-/niveauafbryder ( ) Måling, tilløbstryk ( ) Måling, beholderniveau ( ) Min. tryk (4.4.2) Maks. tryk (4.4.3) Ekstern fejl (4.4.4) Grænse 1 overskredet, Grænse 2 overskredet ( ) Pumper uden for driftsområde (4.4.7) Trykaflastning (4.4.8) Logværdier (4.4.9) Fejl, primær sensor (4.4.10) Funktioner, CU 352 (4.5) Displaysprog (4.5.1) Enheder (4.5.2) Dato og tid (4.5.3) Password (4.5.4) Ethernet (4.5.5) GENIbus-nummer (4.5.6) Softwarestatus (4.5.9) 60 Dansk (DK) 13

14 Dansk (DK) 8.3 Funktionsbeskrivelse Funktionsbeskrivelsen er baseret på de fire hovedmenuer i styringen CU 352: Status Drift Alarm Indstillinger. Funktionerne gælder for alle styringsvarianter medmindre andet er angivet. 8.4 Status (1) Det første statusbillede er vist nedenfor. Dette billede vises når der tændes for strømforsyningen, og det vises hvis betjeningspanelets taster er uberørte i 15 minutter. E I C D A B F G H Hvis der er opstået en fejl, vises symbolet eller alarmsymbolet i linjen (C) sammen med årsagen og fejlkoden, f.eks. "Overtemperatur (64)". Hvis fejlen har at gøre med en af pumperne, vises symbolet eller også foran statuslinjen (D) for den pågældende pumpe. Samtidig skifter pumpestatusviseren (E) farve til gul eller rød som beskrevet i tabellen nedenfor. Symbolet eller vises til højre i øverste linje i billedet (F). Så længe fejlen er til stede, vises dette symbol i øverste linje i alle billeder. Åbn en menulinje ved at vælge linjen med [ ] eller [ ] og trykke [ok]. Billedet gør det muligt at åbne statusbilleder der viser følgende: aktuelle alarmer anlægsstatus status for hver pumpe. af pumpestatus Pumpestatusviser Roterer, lyser grønt Lyser konstant grønt Roterer, lyser gult Lyser konstant gult Lyser konstant rødt Aktuelle alarmer (3.1) Pumpen kører. Pumpe klar (kører ikke). Advarsel. Pumpen kører. Advarsel. Pumpe klar (kører ikke). Alarm. Pumpe stoppet. Fig. 9 Status Der kan ikke foretages indstillinger i denne menu. Den aktuelle værdi (procesværdi, PV) for reguleringsparameteren, almindeligvis afgangstrykket, vises i øverste højre hjørne (G) sammen med det valgte sætpunkt (SP) (H). Den øverste halvdel af displayet (A) viser en grafisk illustration af pumpeanlægget. De valgte måleparametre vises med sensorsymbol og aktuel værdi. I MPC-E-anlæg hvor differenstrykket over pumperne og pumpekurvedata er kendte, viser displayet det estimerede flow når flowet og pumpernes hastighed er inden for et område hvor det er muligt at estimere flowet. : Viser at flowet er en estimeret værdi. Det estimerede flow kan afvige fra en målt værdi. I midten af billedet vises et informationsfelt (I) hvis der sker en af disse hændelser: Begrænset drift pga. reservepumpe Proportionaltrykindflydelse aktiv Ekstern sætpunktsindflydelse aktiv Alternativt sætpunkt aktivt Trykforøgning ved lavt flow aktiv Trykaflastning aktiv Urprogram aktivt Fjernstyret via Ethernet Fjernstyret via GENI (RS-485) Begrænset på grund af reduceret drift Stoppet på grund af lavt flow. Den nederste halvdel af billedet (B) viser følgende: den seneste aktive alarm hvis der er en, og fejlårsagen med fejlkoden i parentes anlægsstatus med aktuel driftsform og styringskilde anlægsstatus med aktuel driftsform. Fig. 10 Aktuelle alarmer Dette billede viser aktive ikke-afstillede advarsler og alarmer. Se afsnit Aktuelle alarmer (3.1) og Alarmlog (3.2) for at få flere oplysninger. 14

15 8.4.2 Anlæg (1.2) Fig. 11 Anlæg Dette billede viser anlæggets driftstilstand. Det er muligt at gå til underliggende billeder med detaljer. Billedet gør det muligt at åbne billeder der viser følgende: Driftsform Sætpunkt Sætpunktsindflydelse Målte værdier Analoge indgange Loggraf Batteristatus Driftsform (1.2.1) 5. Stop Alle pumper er blevet stoppet. 6. Nøddrift Pumperne kører efter indstillingen der blev foretaget i billede Nøddrift (4.3.5). Den krævede ydelse i disse driftsformer kan indstilles i menu "Indstillinger": Maks. Min. Brugerdef. Nøddrift. Se afsnit Min., maks. og brugerdefineret drift (4.3.14) og Nøddrift (4.3.5). Den aktuelle driftsform kan styres fra fire forskellige kilder. fejl eksternt signal CU 352 bus. Styringskilde Anlægget kan indstilles til at blive fjernstyret via en ekstern bus (valgmulighed). I så fald skal du indstille et sætpunkt og en driftsform via bussen. I menu "Indstillinger" kan du vælge om CU 352 eller den eksterne bus skal være styringskilden. Status på denne indstilling vises i billedet "Driftsform" Sætpunkt (1.2.2) Dansk (DK) Fig. 13 Sætpunkt Fig. 12 Driftsform Dette billede viser anlæggets driftsform, og hvorfra det bliver styret. Driftsformer Anlægget har seks driftsformer: 1. Normal Pumperne tilpasser ydelsen til behovet. 2. Maks. Pumperne kører med en konstant høj hastighed. Normalt kører alle pumper med maks. hastighed. 3. Brugerdef. Pumperne kører med en konstant hastighed der er indstillet af brugeren. Normalt er det en ydelse mellem "Maks." og "Min.". 4. Min. Pumperne kører med en konstant lav hastighed. Normalt kører én pumpe med en hastighed på 70 %. Billedet viser det valgte sætpunkt og om det kommer fra CU 352 eller en ekstern bus. Billedet viser også alle syv mulige sætpunkter fra CU 352 (for regulering i lukket og åben sløjfe). Samtidig vises det valgte sætpunkt. Da det er et statusbillede, kan der ikke foretages indstillinger. Sætpunkter kan ændres i menu "Drift" eller "Indstillinger". Se afsnit Alternative sætpunkter (4.1.2). 15

16 Dansk (DK) Sætpunktsindflydelse (1.2.3) Målte værdier (1.2.4) Fig. 14 Sætpunktsindflydelse Fig. 15 Målte værdier Det valgte sætpunkt kan påvirkes af parametre. Parametrene vises i procent fra 0 til 100 % eller som tryk målt i bar. De kan kun reducere sætpunktet, idet indflydelsen i procent delt med 100 bliver multipliceret med det valgte sætpunkt: Aktuelt sætpunkt SP = valgt sætpunkt x indflydelse (1) x indflydelse (2) x... Billedet viser parametrene der påvirker det valgte sætpunkt, og indflydelsen i procent eller som værdi. Nogle af de mulige parametre kan indstilles i billede Ekstern sætpunktsindflydelse (4.1.3). Parameteren "Trykforøgning ved lavt flow" indstilles som et start/stop-bånd i procent af sætpunktet der er indstillet i billede Stopfunktion (4.3.1). Parameteren indstilles i procent i billede Proportionaltryk (4.1.7). Endelig vises det aktuelle sætpunkt (SP) som er resultatet. Dette billede viser en generel status over alle målte og beregnede parametre. I MPC-E-anlæg med en flowmåler vises den specifikke energi som en gennemsnitsværdi og aktuel værdi (gennemsnit af de sidste minut). Gennemsnitsværdien er baseret på det akkumulerede flow vist som totalt volumen. Det totale volumen og gennemsnittet af den specifikke energi kan nulstilles i dette billede. Linjerne "Effektforbrug" og "Energiforbrug" vises kun i Control MPC-E/-EC-anlæg Analoge indgange (1.2.5) Fig. 16 Analoge indgange Billedet viser en oversigt over de analoge indgange og de målte værdier for hver indgang. Se afsnit Analoge indgange (4.3.8), Analoge indgange ( to ) og Analoge indgange og målte værdier ( ). 16

17 8.4.8 Loggraf (1.2.6) Pumpe 1-6, Pilotpumpe, Backup-pumpe ( ) Dansk (DK) Fig. 17 Loggraf Fig. 19 Pumpe 1 Billedet kan vise loggede data der er gemt i styringen. Vælg logværdier i billede Logværdier (4.4.9). Der kan vises forskellige værdier, og tidsskalaen kan ændres. Status > Anlæg > Loggraf 1. Indstil i procent: Zoom begynder ved Zoom slutter ved 2. Vælg værdier Batteristatus (1.2.7) Fig. 18 Batteristatus Her kan se status for et eventuelt backup-batteri. Dette billede viser de enkelte pumpers driftstilstand. Billederne til backup- og pilotpumpe vises kun hvis sådanne pumper er installeret. Pumperne kan have forskellige driftsformer: Auto Sammen med de øvrige pumper i automatisk drift styres pumpen af PI-regulatoren, der sikrer at anlægget leverer den ønskede ydelse. Manuel Pumpen styres ikke af PI-regulatoren. I manuel drift har pumpen én af følgende driftsformer: Maks. Pumpen kører med en indstillet maks. hastighed. (Denne driftsform kan kun vælges til hastighedsregulerede pumper). Normal Pumpen kører med en indstillet hastighed. Min. Pumpen kører med en indstillet min. hastighed. (Denne driftsform kan kun vælges til hastighedsregulerede pumper). Stop Pumpen er blevet tvunget til at stoppe. Udover information om driftsform er det muligt at aflæse forskellige parametre i statusbilledet, f.eks.: aktuel driftsform styringskilde hastighed (ved pumper på netdrift vises kun 0 eller 100 %) effekt (kun MPC-E/-EC) energiforbrug (kun MPC-E/-EC) driftstimer. 17

18 Dansk (DK) 8.5 Drift (2) I denne menu kan du indstille de grundlæggende parametre, såsom sætpunkt, driftsform, reguleringsform og individuel pumpestyring Drift (2) Vælg én af indstillingerne nedenfor: Anlægsdriftsform (se afsnit Anlægsdriftsform (2.1.1)). Reguleringsform (se afsnit Reguleringsform (2.1.2)). Alternative sætpunkter (se afsnit Alternative sætpunkter (2.1.3)). Individuel pumpestyring (se afsnit Pumpe 1-6 ( )). Sætpunktet er en værdi som passer til det pågældende anlæg. en kan være blevet ændret i opstartsmenuen Anlægsdriftsform (2.1.1) A B C Fig. 20 Drift Søjlen viser indstillingsområdet. Ved regulering i lukket sløjfe svarer den til den primære sensors område, her 0-16 bar. Ved regulering i åben sløjfe er indstillingsområdet %. Til venstre for søjlen vises det indstillede sætpunkt 1 (A), dvs. den værdi der er indstillet i billedet. Til højre for søjlen vises det aktuelle sætpunkt (B), dvs. det sætpunkt PI-regulatoren har som reference. Er der ikke valgt nogen form for sætpunktsindflydelse, er de to værdier ens. Den målte værdi (afgangstryk) vises som den grå del af kolonnen (C). Se afsnit Ekstern sætpunktsindflydelse (4.1.3) og Indstilling af indflydelsesfunktion ( ). Under billedet er der en menulinje til indstilling af sætpunkt 1 og valg af driftsform, inkl. driftsformerne "Normal" og "Stop". Det er muligt at vælge yderligere indstillinger: anlægsdriftsform, reguleringsform, sætpunkter til lukket og åben sløjfe og individuel pumpestyring. Sætpunkt: Regulering i lukket sløjfe: Den primære sensors måleområde Regulering i åben sløjfe: % Sætpunkt Drift > Indstil sætpunkt 1, åben sløjfe / Indstil sætpunkt 1, lukket sløjfe. Indstil værdien. Driftsform Drift Select: Normal / Stop. Yderligere indstillinger Drift > Yderligere indstillinger. Fig. 21 Anlægsdriftsform Anlægget kan indstilles til seks forskellige driftsformer. "Normal" er den typiske indstilling. Se afsnit Driftsform (1.2.1). Ydelsen i disse driftsformer kan indstilles i denne menu: Maks. Min. Brugerdef. Nødstilfælde. Normal Maks. Min. Brugerdef. Stop Nødstilfælde. Drift > Yderligere indstillinger > Anlægsdriftsform > Driftsform. Vælg den ønskede linje nederst i billedet for at indstille ydelsen ved min., maks. brugerdefineret drift eller nøddrift. Se afsnit Min., maks. og brugerdefineret drift (4.3.14) og Nøddrift (4.3.5). Normal. 18

19 8.5.3 Reguleringsform (2.1.2) Åben sløjfe Ved regulering i åben sløjfe kører pumperne med fast hastighed. Pumpens hastighed beregnes ud fra den ydelse der er indstillet af brugeren (0-100 %). Pumpeydelsen i procent er proportionel med flowet. Regulering i åben sløjfe bruges normalt når anlægget styres af en ekstern styring som regulerer ydelsen via et eksternt signal. Den eksterne styring kan for eksempel være et CTS-anlæg der er tilsluttet MPC-anlægget. I disse situationer er MPC at opfatte som en aktuator. Se fig. 25 og 26. Dansk (DK) Fig. 22 Reguleringsform Der er to reguleringsformer, nemlig regulering i lukket sløjfe og i åben sløjfe. Lukket sløjfe Den typiske reguleringsmåde er lukket sløjfe hvor den indbyggede PI-regulator sørger for at anlægget når og holder det ønskede sætpunkt. Ydelsen er baseret på sætpunktet til lukket sløjfe. Se fig. 23 og 24. Fig. 25 Trykforøgeranlæg med ekstern styring (åben sløjfe) Flow [m 3 /h] TM TM Fig Flow [m 3 /h] 5 Reguleringskurve til åben sløjfe Signal [%] fra ekstern styring TM Fig. 23 Trykforøgeranlæg reguleret af indbygget PI-regulator (lukket sløjfe) 100 P [bar] Sætpunkt Tid [sek.] TM Flow Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 3 Pumpe 4 Signal [%] fra ekstern styring TM Fig. 24 Reguleringskurve til lukket sløjfe Fig. 27 Reguleringskurve til MPC-E-anlæg i åben sløjfe Drift > Yderligere indstillinger > Reguleringsform > Lukket sløjfe. Indstil sætpunktet. Se afsnit Alternative sætpunkter (2.1.3) og Drift (2). 19

20 Dansk (DK) Flow [m 3 /h] Fig. 28 Flow [m 3 /h] Fig Flow Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 3 Pumpe 4 Signal [%] fra ekstern styring Reguleringskurve for MPC-F-anlæg i åben sløjfe Flow Pumpe 1 Pumpe 2 Pumpe 3 Pumpe 4 Signal [%] fra ekstern styring Reguleringskurve til MPC-S-anlæg i åben sløjfe Disse indstillinger skal foretages i forbindelse med åben sløjfe: Åben sløjfe Indstil sætpunkt 1, åben sløjfe Ekstern sætpunktsindflydelse Normal. TM TM Indstil en ekstern styringskilde til at styre anlægget på denne måde: Drift > Yderligere indstillinger > Reguleringsform. Vælg: Åben sløjfe. Vælg: Stop 1. x Indstil til 100 %: Indstil sætpunkt 1, åben sløjfe. 3. Indstillinger > Primær regulator > Ekstern sætpunktsindflydelse > Gå til indstilling af analog indgang. 4. Vælg analog indgang og område. 5. Vælg: Målt indgangsværdi. Billede vises. Vælg: % signal Indstil sensorens min. og maks. værdi. 8. x Vælg: Indgangsværdi der skal påvirkes af % signal Vælg: Indstil indflydelsesfunktionen. (Se også afsnit Indstilling af indflydelsesfunktion ( ).) 12. Indstil antallet af punkter. 13. Indstil: Ekstern indgangsværdi. (Punkt 1). 14. Indstil i procent: Reducér sætpunktet til. (Punkt 1). 15. Gentag trin 13 og 14 ved alle valgte sætpunkter Indstil i sekunder: Filtertid. 18. Vælg: Aktiveret. 19. x Vælg: Drift Normal. Trykforøgeranlægget kan nu styres af en ekstern styring. Regulering i lukket sløjfe. 20

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos E-Solutions E-SOLUTIONS

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Grundfos E-Solutions E-SOLUTIONS GRUNDFOS DATAHÆFTE E-SOLUTIONS Indholdsfortegnelse 1. Løsninger 3 Control Dedicated Controls 3 Control MPC (Multi Pump Control) - CU 352 8 Control SPMP 204 13 LC- og LCD-niveaustyring 16 CU 100 23 2. Beskyttelse

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring

/F H C Ørsteds Vej31-33 (431), H.C.Ørsteds Vej 31 Trp, 1879 Frederiksberg C. Dato. Enhed Fundet i orden Manuel ændring Kundenavn /F C Ørsteds Vej (),.C.Ørsteds Vej Trp, 879 Frederiksberg C Kundens email adresse rtamara@sol.dk Installationsnummer 59576 Dato /8/9 Målernummer Fjernvarmesystem To strenget anlæg Isolering Fundet

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet GRUNDFOS CUE E-løsninger med Grundfos CUE Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet DEN VÆGMONTEREDE E-LØSNING Enkelhed, fleksibilitet og maksimal kontrol Endnu bedre E-løsninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere