FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR"

Transkript

1 Kapitel 03 FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Pattedyr (pos ); b) Kød af pattedyr henhørende under pos (pos eller 02.10); c) Fisk (herunder lever, rogn og mælke deraf), krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, døde, uegnede til menneskeføde på grund af deres art eller tilstand (kap. 5); mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde (pos ); d) Kaviar og kaviarerstatning fremstillet af fiskerogn (pos ). 2. Ved»pellets«forstås i dette kapitel produkter, der er agglomereret enten direkte ved sammenpresning eller ved tilsætning af små mængder bindemiddel Fisk, levende: Akvariefisk % kg Andre fisk, levende: kg Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster) % kg Ål (Anguilla-arter) % kg Karpe % kg Blåfinnet tun (Thunnus thynnus) 0% kg Sydlig tun (Thunnus maccoyii) 0% kg Andre fisk 0% kg Fisk, fersk, kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304: Laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf: Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarke, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster): Ørred af arten Oncorhynchus mykiss % kg Andre ørreder... 12% kg Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho): Atlanterhavslaks(Salmo salar): Opdrætslaks: Skåret laks.... 0% kg I andre tilfælde... 0% kg Andre atlanterhavslaks... 0% kg Andre laks.... 0% kg Andre laksefisk % kg Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf: Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglosus stenolepis): Hellefisk(Reinhardtius hippoglossoides) % kg Helleflynder (Hippoglossus hippoglossus) % kg Helleflynder (Hippoglossus stenolepis) % kg Rødspætte (Pleuronectes platessa) ,5% kg 03 1 Side 1 Færøsk-Kapitel /6/10

2 Tunge (Solea-arter) % kg Andre fladfisk: Glashvarre (Lepidorhomhus-arter) % kg Andre fladfisk % kg Tunfisk (af slægten Thunnus), bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), undtagen lever, rogn og mælke deraf: Hvid tun (Thunnus alalunga) % kg Gulfinnet tun (Thunnus albacares) % kg Bugstribet bonit % kg Storøjet tun (Thunnus obesus) % kg Blåfinnet tun (Thunnus thynnus) % kg Sydlig tun (Thunnus maccoyii) % kg Andre tunfisk % kg Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), undtagen lever, rogn og mælk deraf % kg Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), undtagen lever, rogn og mælke deraf: Torsk (Gadus morhua) % kg Andre torsk % kg Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf: Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel (Sardinellaarter), brisling (Sprattus sprattus) % kg Kuller (Melanogrammus aeglefinus) ,5% kg Sej (Pollachius virens) ,5% kg Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): Makrel (Scomber scombrus) % kg Anden makrel % kg Pighaj, rødhaj og andre hajer: Sildehaj % kg Andre hajer ,6% kg Ål(Anguilla-arter) % kg Sværdfisk (Xiphias gladius) 15% kg Isfisk (Dissostichus-arter 15% kg Rødfisk: Rødfisk af arterne Sebastes marinus og Sebastes mentella. 8% kg Andre rødfisk % kg Brosme ,5% kg Burfisk (Hoplostethus atlanticus) ,5% kg Rokke ,5% kg Teleskopfisk (Epigonus teleseopus) ,5% kg Havtaske ,5% kg Havtaskehaler 13,5% kg Blåhvilling ,5% kg Hvilling (Merlangus merlangus) ,5% kg Lange ,5% kg Blålange ,5% kg Kulmule (Merluccius merluccius) ,5% kg Skolæst ,5% kg Sabelfisk ,5% kg Havkat ,5% kg Andre fisk ,5% kg Lever, rogn og mælke: Rogn % kg Lever og mælke % kg Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos : 03 2 Side 2 Færøsk-Kapitel /6/10

3 Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), undtagen lever, rogn og mælke deraf: Kokaneelaks (Oncorhynchus nerka) % kg Andre laksefisk % kg Andre laksefisk (Salmonidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf: Ørred (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster): Ørred af arten Oncorhynchus mykiss % kg Andre ørreder... 12% kg Atlanterhavlaks (Salmo salar): Opdrætslaks: Skåret... 0% kg I andre tilfælde... 0% kg Andre atlanterhavslaks... 0% kg Andre laks (Donaulaks (Hucho hucho) % kg Andre laksefisk % kg Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf: Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): Hellefisk: Skåret... 7,9% kg I andre tilfælde... 7,9% kg Helleflynder (Hippoglossus hippoglossus): Skåret... 7,9% kg I andre tilfælde... 7,9% kg Andre helleflyndere ,9% kg Rødspætte (Pleuronectes platessa) % kg Tunge (Solea-arter) ,5% kg Andre fladfisk: Skrubbe (Platichtys flesus) ,5% kg Andre fladfisk % kg Tunfisk (af slægten Thunnus) bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), undtagen lever, rogn og mælke deraf: Hvid tun (Thunnus alalunga) % kg Gulfinnet tun (Thunnus albacares) % kg Bugstribet bonit % kg Storøjet tun (Thunnus obesus) % kg Blåfinnet tun (Thunnus thynnus) % kg Sydlig tun (Thunnus maccoyii) % kg Andre tunfisk % kg Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii og Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), undtagen lever, rogn og mælke deraf: Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii): 15% kg Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus 12% kg Andre torsk 12% kg Sværdfisk (Xiphias gladius) og isfisk (Dissostichus-arter), undtagen lever, rogn og mælke deraf: Sværdfisk (Xiphias gladius) 7,5% kg Isfisk (Dissostichus-arter) 15% kg Andre fisk, undtagen lever, rogn og mælke deraf: Sardin (Sardina pilchardus, Sardinops-arter), sardinel (Sardinellaarter), brisling (Sprattus sprattus) % kg Kuller (Melanogrammus aeglefinus) ,5% kg Sej (Pollachius virens) ,5% kg Makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): Makrel(Scomber scombrus).... 0% kg Andre makrel... 0% kg 03 3 Side 3 Færøsk-Kapitel /6/10

4 Fersk eller kølet: Sværdfisk (Xiphias gladius): Filet: 10% kg Andet fiskekød (også hakket) 10% kg Isfisk (Dissostichus-arter): Filet 10% kg Andet fiskekød (også hakket) 10% kg Af andre fisk: Filet: Af ferskvandsfisk: Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks(salmo salar) og Donaulaks (Hucho hucho): Af atlanterhavslaks (Salmo salar) % kg Af ørred af arterne Salmo trutta, Oncorhynchus Mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilæ, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogastera: A Af ørred af arten Oncorhynchus mykiss % kg Af andre ferskvandsfisk % kg Af saltvandsfisk: Af torsk (Gadus morhua) % kg Af lange % kg Af sej (Pollachius virens) % kg Af blålange % kg Af rødfisk (Sebastes-arter) % kg Af kuller Melanogrammus Aeglefinus % kg Af sild % kg Af fladfisk % kg Af sabelfisk % kg Pighaj, rødhaj og andre hajer: Skåret ,6% kg I andre tilfælde % kg Ål (Anguilla-arter) % kg Havaborre (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatrus)... 15% kg Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter): Kulmule % kg Skælbrosme % kg Hvilling % kg Lange % kg Blålange % kg Blåhvilling % kg Rødfisk: Af arterne Sebastes marinus og Sebastes mentella % kg Andre rødfisk % kg Havtaske: Skåret, herunder haler % kg I andre tilfælde % kg Havkat: Skåret % kg I andre tilfælde % kg Rokke % kg Skolæst % kg Guldlaks % kg Burfisk (Hoplostethus atlanticus) % kg Teleskopfisk (Epigonus telescopus) % kg Andre fisk % kg Lever, rogn og mælke % kg Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset: 03 4 Side 4 Færøsk-Kapitel /6/10

5 Af havkat % kg Af skolæst % kg Af andre saltvandsfisk % kg Andet fiskekød (også hakket): Af ferskvandsfisk... 10% kg Af saltvandsfisk: Sildelapper... 10% kg Af rokke % kg Hoveder og dele af hoveder af torsk (Gadus morhua) % kg Andre varer % kg Filet, frosset: Sværdfisk (Xiphias gladius) 10% kg Isfisk (Dissostichus-arter): Isfisk (Dissostichus eleginoides) 10% kg Andre fisk 10% kg Af ferskvandsfisk: Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks(salmo salar) og Donaulaks (Hucho hucho): Af atlanterhavslaks (Salmo salar) % kg Af ørred af arterne Salmo trutta, Oncorhynchus Mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilæ, Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogastera: Af ørred af arten Oncorhynchus mykiss % kg Af andre ferskvandsfisk... 10% kg Af saltvandsfisk: Industriblokke bestemt til forarbejdning: Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk): Af torsk (Gadus morhua)... 10% kg I andre tilfælde... 10% kg Af sej (Pollachius virens)... 10% kg Af kuller (Melanogrammus aeglefinus) % kg Af lange (Molva-arter)... 10% kg Af blålange... 10% kg Af kulmule (Merluccius merluccius)... 10% kg Af rødfisk (Sebastes-arter)... 10% kg Af andre fisk % kg Anden filet, frosset: Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk): Af torsk (Gadus morhua)... 10% kg I andre tilfælde... 10% kg Af sej (Pollachius virens)... 10% kg Af kuller... 10% kg Af lange % kg Af blålange... 10% kg Af rødfisk (Sebastes marinus og Sebastus mentella)... 10% kg Af sild... 10% kg Af makrel (Scomber scombrus)... 10% kg Af guldlaks... 10% kg Af brosme... 10% kg Af hvilling % kg Af kulmule (Merluccius merluccius)... 10% kg Af havkat... 10% kg Af skolæst % kg Af blåhvilling... 10% kg Af fladfisk: Af rødtunge % kg Af rødspætte... 10% kg Af hellefisk... 10% kg Af andre fladfisk % kg 03 5 Side 5 Færøsk-Kapitel /6/10

6 Af andre fisk % kg Andet fiskekød (også hakket), frosset: Sværdfisk (Xiphias gladius) 10% kg Isfisk (Dissostichus-arter) 10% kg Surimi % kg I andre tilfælde: Af ferskvandsfisk: Af ørred af arten Oncorhynchus mykiss % kg Af atlanterhavslaks (Salmo salar) % kg Af andre ferskvandsfisk % kg Af saltvandsfisk: Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus Saida (polartorsk): Af torsk (Gadus morhua): Hoveder og dele af hoveder % kg Andre varer % kg I andre tilfælde % kg Af sej (Pollachius virens) % kg Af kuller (Melonogrammus aeglefinus) % kg Af blåhvilling % kg Af havtaske % kg Af rokke % kg Af guldlaks % kg Af sild % kg Sildelapper (butterflies) % kg Af andre fisk % kg Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde: Mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde % kg Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage... 10% kg Filet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget: Af sild % kg Af torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) og fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk): Af torsk (Gadus morhua): I pakninger af nettovægt ikke over 5 kg % kg I andre tilfælde % kg I andre tilfælde % kg Af kuller % kg Af sej (Pollachius virens): I pakninger af nettovægt ikke over 5 kg % kg I andre tilfælde % kg Af brosme: I pakninger af nettovægt ikke over 5 kg % kg I andre tilfælde % kg Af lange: I pakninger af nettovægt ikke over 5 kg % kg I andre tilfælde % kg Af blålange: I pakninger af nettovægt ikke over 5 kg % kg I andre tilfælde % kg Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho): Af atlanterhavslaks (Salmo salar) % kg Af andre laks % kg Af andre fisk: Af hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) % kg Andre fisk % kg Fisk røget, herunder filet: 03 6 Side 6 Færøsk-Kapitel /6/10

7 Stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho): Atlanterhavslaks(Salmo salar): Opdrætslaks... 10% kg Andre altanterhavslaks... 10% kg Andre laks % kg Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii) % kg Torsk(Gadus morhua)... 10% kg Kuller... 10% kg Brosme... 10% kg Hvilling... 10% kg Hellefisk(Reinhardtius hippoglossoides) % kg Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus) % kg Ørred af arten Oncorhynchus mykiss % kg Makrel(Scomber scombrus) % kg Ål(Anguilla-arter) % kg Sej(Pollachius virens)... 10% kg Andre fisk... 10% kg Fisk, tørret, også saltet, men ikke røget: Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): Torsk(Gadus morhua): Tørret, ikke saltet (tørfisk)... 10% kg Tørret og saltet (klipfisk)... 10% kg Andre torsk... 10% kg Tørret, ikke saltet (tørfisk)... 10% kg Tørret og saltet (klipfisk)... 10% kg Fisk, saltet, men ikke tørret eller røget, og fisk i saltlage: Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii) % kg Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac og Gadus macrocephalus): Torsk(Gadus morhua): Hoveder og dele af hoveder % kg Andre varer % kg Andre torsk... 10% kg Ansjos (Engraulis-arter) % kg Kuller... 10% kg Sej... 10% kg Brosme... 10% kg Lange... 10% kg Blålange... 10% kg Fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)... 10% kg Hellefisk(Reinhardtius hippoglossoides) og stillehavshelleflynder (Hippoglossus stenolepis) % kg Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus) % kg Stillehavslaks(Oncorhynchus-arter) atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho): Atlanterhavslaks(Salmo salar) % kg Andre laks % kg Andre fisk... 10% kg Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde: Frosne: Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter, Jasus-arter) % kg Hummer (Homarus-arter) % kg Rejer: Af Pandalidae-familien: 03 7 Side 7 Færøsk-Kapitel /6/10

8 Rårejer, med skal: I pakninger af nettovægt ikke over 5 kg % kg I andre tilfælde % kg Rårejer, uden skal, ikke kogt % kg Kogte rejer, med skal % kg Andre rejer % kg Krabber % kg Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde: Jomfruhummer (Nephrops norvegicus) % kg Andre varer % kg Ikke frosne: Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter, Jasus-arter) % kg Hummer (Homarus-arter) % kg Rejer % kg Krabber % kg Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af krebsdyr, egnet til menneskeføde: Jomfruhummer % kg Andre varer % kg Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde: Østers % kg Kammuslinger og andre muslinger af slægterne Pecten, Chlamys eller Placopecten: Levende, ferske eller kølede % kg I andre tilfælde % kg Muslinger (Mytilus-arter, Perna-arter): Levende, ferske eller kølede % kg I andre tilfælde % kg Tiarmet blæksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiolas; tiarmet blæksprutte af arterne Ommastrephes, Loligo, Nototodarus og Sepioteuthis: Levende, ferske eller kølede % kg I andre tilfælde % kg Ottearmet blæksprutte (Octopus-arter): Levende, ferske eller kølede % kg I andre tilfælde % kg Snegle, undtagen havsnegle % kg Andre varer, herunder mel, pulver og pellets af hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet til menneskeføde: Levende, ferske eller kølede % kg I andre tilfælde % kg 03 8 Side 8 Færøsk-Kapitel /6/10

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 1999.

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 1999. 0301.10.100 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende 0301.10.900 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende Udenrigshandel. 1 0301.91.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, levende

Læs mere

Udenrigshandel. Vareteksten til de enkelte knkoder i 2006

Udenrigshandel. Vareteksten til de enkelte knkoder i 2006 0301.10.100 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende 0301.10.900 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende 0301.91.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, levende 0301.91.900 Ørred,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 63/2 Den Europæiske Unions Tidende 10.3.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 230/2011 af 9. marts 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2/95 for så vidt angår EU's toldkontingenter

Læs mere

L 57/10 Den Europæiske Unions Tidende 2.3.2011

L 57/10 Den Europæiske Unions Tidende 2.3.2011 L 57/10 Den Europæiske Unions Tidende 2.3.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 202/2011 af 1. marts 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 for så vidt angår definitionen

Læs mere

knkode varetekst 0303.79.200 Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 0303.79.310 Saltvandsfisk af slægten Euthynnus, undt

knkode varetekst 0303.79.200 Til industriel fremstilling af varer henhørende under pos. 1604 0303.79.310 Saltvandsfisk af slægten Euthynnus, undt Varegruppering Til varegrupperingen benyttes brugstariffens vareopdeling, der er baseret på Toldsamarbejdsrådets nomenklatur Harmonized System (HS) og FN's Standard Industrial Trade Classification (SITC).

Læs mere

Skjal 1. Toll- og vøruskráin

Skjal 1. Toll- og vøruskráin Skjal 1 Toll- og vøruskráin Vørunummar Tollsatsur (%) Tekstur 01012100 0 Racerene avlsdyr 01012910 0 Til slagtning 01012990 5 I andre tilfælde 01013000 7,7 Æsler 01019000 0 Heste, levende, undt til avlsbrug

Læs mere

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 2000.

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 2000. 0301.10.100 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende 0301.10.900 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende Udenrigshandel. 1 0301.91.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, levende

Læs mere

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 2001.

Udenrigshandel. 1 Vareteksten til de enkelte knkoder i 2001. 0301.10.100 Akvariefisk, ferskvandsfisk, levende 0301.10.900 Akvariefisk, saltvandsfisk, levende Udenrigshandel. 1 0301.91.100 Ørred af arterne Oncorhynchus apache og Oncorhynchus chrysogaster, levende

Læs mere

Rådets Forordning (EF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer

Rådets Forordning (EF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer Avis juridique important 31996R2406 Rådets Forordning (EF) nr. 2406/96 af 26. november 1996 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer EF-Tidende nr. L 334 af 23/12/1996 s. 0001-0015 RÅDETS FORORDNING

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 349/4 Den Europæiske Unions Tidende 19.12.12 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 12/12 af 3. december 12 om handelsrelaterede foranstaltninger til sikring af forsyningen af Unionens forarbejdningsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i visse fødevarer

Bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i visse fødevarer BEK nr 1165 af 26/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2013-29-2301-01248 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Visse metaller. (mg/kg vådvægt) Maksimalgrænseværdi

Visse metaller. (mg/kg vådvægt) Maksimalgrænseværdi 3 Bilag 1 TIN Visse metaller 1. Fødevarekonserves 200-2. Andre fødevarer - 50 KVIKSØLV 1. Børnemad med fisk 0,07-2. Lever og nyrer - 0,1 3. Fiskerivarer og muskelkød af fisk (1) 0,5 - (2) undtagen fra

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 2633. samling i Rådet. Landbrug og fiskeri. Bruxelles, den 21.-22. december 2004 PRESSE

PRESSEMEDDELELSE. 2633. samling i Rådet. Landbrug og fiskeri. Bruxelles, den 21.-22. december 2004 PRESSE Europaudvalget 2004 2633 - landbrug og fiskeri Pressemeddelelse Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 15873/04 (Presse 354) (OR. en) PRESSEMEDDELELSE 2633. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Bruxelles,

Læs mere

BILAG. til forslag til RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning at autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2016-2018

BILAG. til forslag til RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning at autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2016-2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.7.15 COM(15) 344 final ANNEX 1 BILAG til forslag til RÅDETS FORORDNING om åbning og forvaltning at autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i fødevarer

Bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i fødevarer Bekendtgørelse nr. 891 af 22. september 2005 Bekendtgørelse for Grønland om visse forureninger i fødevarer I medfør af 10, stk. 1, 13, 57, stk. 1, 58 og 69, stk. 3, i anordning nr. 523 af 8. juni 2004

Læs mere

./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering samlenotat for rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 13.-14. december 2010.

./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering samlenotat for rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 13.-14. december 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 86 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 2. december 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 322/4 DA 8.12.2015 RÅDETS FORORDNING (EU) 2015/2265 af 7. december 2015 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2016-2018 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE Fiske sortiment Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60235 Muslinger blå kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60421 Muslinger spanske kg kg * Frisk varer Diverse Fiskeprodukter 60172 Rejer nordsø frosne

Læs mere

Vørunummar Vørutekstur Gatt

Vørunummar Vørutekstur Gatt Fylgiskjal 1 Vøru Vørutekstur Gatt 02 01 1000 Hele og halve kroppe af hornkvæg, fersk/kølet 12,8% 02 01 2000 Kød af hornkvæg, ikke udbenet, fersk/kølet, undt hele og 12,8% halve kroppe 02 01 3000 Kød af

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

Landinger / landings 117

Landinger / landings 117 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

Landinger / landings 115

Landinger / landings 115 Landinger / landings Tabel.: Samlede af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark Total landings in Danish ports by species 00 Samlede Danske fiskeres Øvrige EU's Tredjelandes Konsum anvendt Anden anvendelse 0

Læs mere

VEJLEDNING. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. vedr. sporbarhedsreglerne i forordningerne 1224/2009 og 404/2011

VEJLEDNING. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. vedr. sporbarhedsreglerne i forordningerne 1224/2009 og 404/2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr.: 201102591 Dato: 17. februar 2012 VEJLEDNING vedr. sporbarhedsreglerne

Læs mere

PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION C/05/349. 15479/05 (Presse 349) 2702. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Bruxelles, den 20.-22.

PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION C/05/349. 15479/05 (Presse 349) 2702. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Bruxelles, den 20.-22. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION C/05/349 15479/05 (Presse 349) PRESSEMEDDELELSE 2702. samling i Rådet Landbrug og fiskeri Bruxelles, den 20.-22. december Formand Margaret BECKETT Det Forenede Kongeriges

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Island, Fyrstendømmet Liechtenstein

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. 3137. samling i Rådet. Landbrug og fiskeri. Bruxelles, den 15.-16. december 2011 PRESSE

PRESSEMEDDELELSE. 3137. samling i Rådet. Landbrug og fiskeri. Bruxelles, den 15.-16. december 2011 PRESSE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION PRESSEMEDDELELSE 3137. samling i Rådet Landbrug og fiskeri 18708/11 (OR. en) PRESSE 501 PR CO 81 Bruxelles, den 15.-16. december 2011 Formand Marek SAWICKI Polens minister

Læs mere

Industriens salg af varer. Industrial Commodity Statistics 2006

Industriens salg af varer. Industrial Commodity Statistics 2006 Industriens salg af varer 2006 Industrial Commodity Statistics 2006 Industriens salg af varer 2006 Udgivet af Danmarks Statistik Marts 2007 2. årgang Oplag: 300 Printet hos PrinfoParitas Digital Trykt

Læs mere

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768 Art Rådgivning 2014 Hellefisk Kystnært 1 Upernavik 2 joller = 55,4631 % fartøj = 44,5369 % Uummannaq 3 joller = 66,9650 % fartøj = 33,0350 % 6.300 6.300 9.015 5.000 4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379 5.611

Læs mere

Industriens salg af varer. Industrial Commodity Statistics 2007

Industriens salg af varer. Industrial Commodity Statistics 2007 Industriens salg af varer 2007 Industrial Commodity Statistics 2007 Industriens salg af varer 2007 Udgivet af Danmarks Statistik April 2008 3. årgang Oplag: 200 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave:

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Bilag 1 Bilag 2 Oversigt

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen 21:23 - onsdag d. 8. juli 2015 Danske fiskeres registrerede landinger i 2015.

NaturErhvervstyrelsen 21:23 - onsdag d. 8. juli 2015 Danske fiskeres registrerede landinger i 2015. Blåhvilling Zone og Kvotenation Uge 1-24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt 1X14 44.001 0 0 3 0 44.004 37.381. 117.7.. 2A INT 0 0 0 0 0 0..... 4A EEC 0 0 0 0 0 0.....

Læs mere

FISKE SORTIMENT. Marineret sild, Christiansøpigens Sild Vægt pr. spand 500/225 Varenr.: 5213 Kølevare

FISKE SORTIMENT. Marineret sild, Christiansøpigens Sild Vægt pr. spand 500/225 Varenr.: 5213 Kølevare Marineret sild, Christiansøpigens Sild Vægt pr. spand 5000/2400 Varenr.: 5210 Marineret sild, Christiansøpigens Sild Vægt pr. spand 500/225 Varenr.: 5213 Let krydret sild Christiansøpigens Sild Vægt pr.

Læs mere

VEJLEDNING. vedr. sporbarhedsreglerne i forordningerne 1224/2009 og 404/2011. i relation til vildtfanget fisk til og med første omsætningsled

VEJLEDNING. vedr. sporbarhedsreglerne i forordningerne 1224/2009 og 404/2011. i relation til vildtfanget fisk til og med første omsætningsled Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr.: 1472720000001 Dato: 29. oktober 2014 VEJLEDNING vedr. sporbarhedsreglerne

Læs mere

Tiårs tabeller / decennium statistics 193

Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tiårs tabeller / decennium statistics 193 Tabel 7.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på tonnage-grupper Danish fishing vessels by tonnage-classes Tonnagegrupper: Antal fartøjer / number of vessels Indeks

Læs mere

Industriens salg af varer. Industrial Commodity Statistics 2005

Industriens salg af varer. Industrial Commodity Statistics 2005 Industriens salg af varer 2005 Industrial Commodity Statistics 2005 Industriens salg af varer 2005 Udgivet af Danmarks Statistik April 2006 1. årgang Oplag: 300 Danmarks Statistiks trykkeri, København

Læs mere

L 22/178 I DA I Den Europiske Unions Tidende 26.1.2009 BILAG VI

L 22/178 I DA I Den Europiske Unions Tidende 26.1.2009 BILAG VI L 22/178 I DA I Den Europiske Unions Tide 26.1.2009 BILAG VI OPLYSN1NGER DER SKAI MEDDELES KOMMISSIONEN AF TREDJELANDSFARTØJER, DER HSKER I EF-FARVANDE Følgende oplysninger meddeles Kommissionen for De

Læs mere

Fangster / catches 39

Fangster / catches 39 er / catches 9 Tabel.: Belgiens kvoter og kvoteudnyttelse for 00, samt kvoter for 00. Belgium quotas and catches in 00 and quotas for 00. 00 00 00 00 bestand (art/område) bestand (art/område) Procent Procent

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer 1) BEK nr 1324 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Patientinformation FISK. - gerne flere gange om ugen. Diætambulatoriet

Patientinformation FISK. - gerne flere gange om ugen. Diætambulatoriet Patientinformation FISK - gerne flere gange om ugen. Diætambulatoriet Indholdsfortegnelse Side 1...Indholdsfortegnelse Side 2...Spis fisk Side 2...Fisk kan erstatte hinanden Side 2...Sæson Side 3...Sildesalat

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved

Danske Fisk. Bars. Bruskhoved Bars Barsen har sin hovedudbredelse i Middelhavet, men den fanges undertiden i Nordsøen. Rovfisk, der ofte færdes i stimer. Føden består mest af andre fisk. Den kan opnå en størrelse på 75 cm. Bruskhoved

Læs mere

Sporbarhed og troværdighed

Sporbarhed og troværdighed DET BÄSTA MILJÖVALET FÖR FISK OCH SKALDJUR Marine Stewardship Council Sporbarhed og troværdighed Cecilia Lenbäck Projektleder Østersøregionen Indhold - Kort intro til MSC s sporbarhedsstandard - Forbedringer

Læs mere

FISKE SORTIMENT. Marinerede håndflåede Høstsild Sild hele Kølevare Vægt pr. spand 6000/3000 Antal pr. spand ca. 30 stk.

FISKE SORTIMENT. Marinerede håndflåede Høstsild Sild hele Kølevare Vægt pr. spand 6000/3000 Antal pr. spand ca. 30 stk. Marinerede håndflåede Høstsild Sild hele Vægt pr. spand 6000/3000 Antal pr. spand ca. 30 stk. Benfri sild Vægt pr. spand 800/500 (vare nr. 5214) (vare nr. 5203) Marinerede sild i bidder Vægt pr. spand

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.2.2016 COM(2016) 63 final ANNEX 3 PART 5/6 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

Frisk fisk Div. Halvkonserves 208265 Søsalat saltet ps 1 kg Århus Fisk

Frisk fisk Div. Halvkonserves 208265 Søsalat saltet ps 1 kg Århus Fisk Fiske sortiment Frisk fisk Div. Halvkonserves 208265 Søsalat saltet ps 1 kg Århus Fisk Frisk fisk Diverse fiskeprodukter 65726 Blæksprutte pulpo optøet kg kg Århus Fisk Frisk fisk Diverse fiskeprodukter

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2014 L 138/75 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 488/2014 af 12. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdierne for cadmium i fødevarer (EØS-relevant tekst)

Læs mere

Fisk Oplev et Findus sortiment med et hav af muligheder!

Fisk Oplev et Findus sortiment med et hav af muligheder! Fisk Oplev et Findus sortiment med et hav af muligheder! Findus har i dag 30 produkter inden for fisk, heraf er 26 af dem mærket med MSC. Vores sortiment dækker paneret, upaneret, gratineret og fyldte

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor TAC/Kvoter 2003 20. december 2002 Endelig f:\3_afd\3_kt\11-cfp\tac\regneark\2003\dk-kvote03-endelig TAC'er, EU-rådighedsmængder og

Læs mere

[ succeser fra kantinen ]

[ succeser fra kantinen ] [ succeser fra kantinen ] Bagt lange med persillepesto [ 4 pers. ] Spicy fiskefrikadeller [ 4 pers. ] 600 g langefilet Bagte rodfrugter 1 kg rodfrugter fx kartofler, gulerødder, persillerod, pastinak og

Læs mere

Øresund et unikt farvand i Danmark

Øresund et unikt farvand i Danmark Øresund et unikt farvand i Danmark Af Jens P. Jeppesen Øresundsakvariet Marinbiologisk Laboratorium Københavns Universitet Fotos af fotograf Birgit Thorell, undervandsfotograf Lars Laursen samt tegner

Læs mere

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013.

Beskrivelsen omfatter landingsværdi, landingsmængde og antal landinger for perioden 1. halvår 2013. Fiskeriet i de 10 største havne målt ud fra værdi 2013:01 3. årgang Enhver form for hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt med angivelse af NaturErhvervstyrelsen som kilde 9. september

Læs mere

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE

VAREGRUPPE UNDERGRUPPE VARENR. BESKRIVELSE ENHED MÆRKE Fiske sortiment Frisk varer Diverse fiskeprodukter 60235 Muslinger blå kg kg * Frisk varer Diverse fiskeprodukter 60421 Muslinger spanske kg kg * Frisk varer Diverse fiskeprodukter 60172 Rejer nordsø frosne

Læs mere

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Italien 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Italien 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Markedsfokus på Italien Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik. Grunddata om den fælles fiskeripolitik

Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik. Grunddata om den fælles fiskeripolitik Fakta og nøgletal om den fælles fiskeripolitik Grunddata om den fælles fiskeripolitik Landekoder, der er anvendt i publikationen " BE DK D EL E F IRL I L NL A Ρ FIN S UK Belgien Danmark Tyskland Grækenland

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

Skanled. Gassco og Energinet.dk. Notat. Mulige grænseoverskridende påvirkninger af fisk og fiskeri i Skanled projektområdet.

Skanled. Gassco og Energinet.dk. Notat. Mulige grænseoverskridende påvirkninger af fisk og fiskeri i Skanled projektområdet. Gassco og Energinet.dk Skanled Notat Mulige grænseoverskridende påvirkninger af fisk og fiskeri i Skanled projektområdet September 2008 Ref. 777201/070003(0) Gassco og Energinet.dk Skanled Notat Mulige

Læs mere

Kort FI-001. Skanled Fiskeri 2007 Fangst i kg OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskefangst i 2007 (kg) 10,000,000. Sweden. Målestok: 1: 1.750.000.

Kort FI-001. Skanled Fiskeri 2007 Fangst i kg OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskefangst i 2007 (kg) 10,000,000. Sweden. Målestok: 1: 1.750.000. Fiskefangst i 2007 (kg) Sild (HER) Tobis (SAN) Brisling (SPR) Reje (PRA) Sej (POK) Jomfruhummer (NEP) Andet i Danmark og Fiskeri 2007 Fangst i kg Kort FI-001 Fil : FI_001til015_fiskeri_2005-2007.WOR Fiskefangst

Læs mere

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1 Side 1 0001 Abrikos, tørret 0000 Energi kj 1159 1244 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig g 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0014 A-vitamin RE 199 398 0001 Abrikos, tørret 0061 Jern, Fe mg 6.00

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Krog Consult ApS. Skæringvej 100. ck@krogconsult.dk

Krog Consult ApS. Skæringvej 100. ck@krogconsult.dk September 009 ANHOLT HAVMØLLEPARK Kortlægning af fiskearter/-bestande samt effektvurdering ved anlæggelse af Anholt Havmøllepark Krog Consult ApS Skæringvej 00 DK - 850 Lystrup ck@krogconsult.dk Carsten

Læs mere

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium

Danske saltlister. Mål for maks.. grænser september 2012 (g salt eller mg natrium per 100 g) 2,0 g salt eller 814 mg natrium (g salt mg natrium (g salt mg natrium 2012 (g salt mg natrium 1. Kødprodukter 1.1. Finhakket farser, varmebehandlet 1.1.1. Middagspølser 814 mg natrium 800 mg natrium Kogte pølser 600 mg natrium 1.1.2.

Læs mere

K A R M A SUSHI SINCE 2007

K A R M A SUSHI SINCE 2007 K A R M A SUSHI SINCE 2007 INDHOLD SNACKS & FORETTER 5 SASHIMI 10 SUSHI MENUER 15 KARMA ANBEFALER 31 ROLLS 37 NIGIRI 43 EKSTRAS 47 OVERSIGT 50-51 3 INGEFÆR Vores ingefær er en anelse mere grov, da den

Læs mere

Er maden et fedt? Ved Klinisk diætist Line Dongsgaard Den 30.5.2013

Er maden et fedt? Ved Klinisk diætist Line Dongsgaard Den 30.5.2013 Er maden et fedt? Ved Klinisk diætist Line Dongsgaard Den 30.5.2013 De 8 kostråd -vægtvedligeholdelse og vægttab Spis mere frugt og grønt 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen Spis kartofler,

Læs mere

Fiskebestandenes struktur. Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU's havstrategidirektiv

Fiskebestandenes struktur. Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU's havstrategidirektiv Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 21, 2015 Fiskebestandenes struktur. Fagligt baggrundsnotat til den danske implementering af EU's havstrategidirektiv Warnar, Thomas; Huwer, Bastian; Vinther, Morten;

Læs mere

[ succeser fra kantinen ]

[ succeser fra kantinen ] [ succeser fra kantinen ] Mørksej med hyldeblomst-spidskål [ 4 pers. ] Bygotto med blåmusling [ 4 pers. ] 500-600 g mørksej ½ dl sesamfrø ½ dl kokosmel 1 æg Hyldeblomst-spidskål mm. 1 spidskål i tynde

Læs mere

Friske fisk om kvalitet og holdbarhed

Friske fisk om kvalitet og holdbarhed Kapitel 3 side 31 Friske fisk om kvalitet og holdbarhed I fremtidens fiskeri er der næppe de store muligheder for at øge sin indtjening ved at fange flere fisk. Indtjeningen skal derimod forøges ved at

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk. Hanstholm d 21 august Poul Tørring

Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk. Hanstholm d 21 august Poul Tørring Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk Hanstholm d 21 august Poul Tørring Verden og Kinas produk0on af Seafood 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 World Produc4on of

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 4. Prisudviklingen på fiskeprodukter 1 Prisudviklingen på fisk er af central

Læs mere

Kort FI-001. Skanled Fiskeri 2007 Fangst i kg OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskefangst i 2007 (kg) 10,000,000. Sweden. Målestok: 1: 1.750.000.

Kort FI-001. Skanled Fiskeri 2007 Fangst i kg OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskefangst i 2007 (kg) 10,000,000. Sweden. Målestok: 1: 1.750.000. Fiskefangst i 2007 (kg) Sild (HER) Tobis (SAN) Brisling (SPR) Reje (PRA) Sej (POK) Jomfruhummer (NEP) Andet i Danmark og Fiskeri 2007 Fangst i kg Kort FI-001 FI_001til015_fiskeri_2005-2007.WOR Fiskefangst

Læs mere

F R I S K E R E F I S K - H E L E V E J E N. Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... Ta temperaturen på din fangst og håndtering...

F R I S K E R E F I S K - H E L E V E J E N. Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... Ta temperaturen på din fangst og håndtering... Gode vaner! - for fangst og håndtering ombord... Dit nye værktøj... I Konsumfisk har vi udarbejdet denne kvalitetshåndbog, som vi kalder Gode vaner. Rapporten er lavet i tæt samarbejde med fiskere fra

Læs mere

Kort FI-009. Skanled Fiskeri 2005 Fangstfordeling i kg efter redskab OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000

Kort FI-009. Skanled Fiskeri 2005 Fangstfordeling i kg efter redskab OVERSIGTSKORT. Legende: Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000 Fiskerifangst 2005 (kg) fordelt på redskab 10,000,000 5,000,000 Trawl Garn Andet redskab 1,000,000 i Danmark og garn og andet fangstredskab (for arter med fangst > 1000 kg). Ved sum/ Fiskeri 2005 Fangstfordeling

Læs mere

Fisk, krebs- og bløddyr

Fisk, krebs- og bløddyr Kapitel 15 side 108 Fisk, krebs- og bløddyr Dette kapitel giver en kort beskrivelse af forskellige arter af fisk, krebsog bløddyr. Listen indeholder mest kommercielle arter. Listen er ikke fuldkommen,

Læs mere

Værdikæden i fersk fisk

Værdikæden i fersk fisk Indhold Værdikæden i fersk fisk... 2 1 Baggrund... 2 1.1 Værdikæden og udgifter... 2 2 De forskellige håndterings-og salgsled for fisken.... 2 2.1 Før fiskeauktionen... 2 2.2 Transport... 3 2.3 Første

Læs mere

ናይ መጀመርያ ብማንካ ዝብላዕ መግቢልሙድ ገዓት ዕፉን Den første skemad

ናይ መጀመርያ ብማንካ ዝብላዕ መግቢልሙድ ገዓት ዕፉን Den første skemad ናይ መጀመርያ ብማንካ ዝብላዕ መግቢልሙድ ገዓት ዕፉን Den første skemad Dansk - tigrinsk Sundhedsplejen Brønderslev Kommune Tilberedning af den første skemad Ved tilberedning af kogt frugt og grønt til barnet er det godt:

Læs mere

Fælles for de dyr, du skal lære om i dette tema er, at de lever i vand. Fisk er hvirveldyr, som

Fælles for de dyr, du skal lære om i dette tema er, at de lever i vand. Fisk er hvirveldyr, som Introduktion til emnet (1) Intro: fisk, skaldyr eller bløddyr Fælles for de dyr, du skal lære om i dette tema er, at de lever i vand. Fisk er hvirveldyr, som ånder via gæller og er koldblodede. Skaldyr

Læs mere

Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger - en status over vigtige ressourcer, 1. oktober 1998. Serie: Teknisk rapport nr.

Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger - en status over vigtige ressourcer, 1. oktober 1998. Serie: Teknisk rapport nr. Forside 1 Titel: Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger en status over vigtige ressourcer, 1. oktober 1998 Serie: Teknisk rapport nr. 17, oktober 1998 Udgiver: Forsidefoto: Pinngortitaleriffik,

Læs mere

O P H Æ N G E R E N 31. ÅRGANG NR. 4 2009

O P H Æ N G E R E N 31. ÅRGANG NR. 4 2009 O P H Æ N G E R E N 31. ÅRGANG NR. 4 2009 Dette nummer af OPHÆNGEREN indeholder: Side Emne 4 Lille ørreddag 5 Ålespisning 6 Indkaldelse til generalforsamling 7 Bankospil 8 Julefrokost 9 Julegløgg 10 Put

Læs mere

Fisk, krebs- og bløddyr

Fisk, krebs- og bløddyr Kapitel 15 side 115 Fisk, krebs- og bløddyr Dette kapitel giver en kort beskrivelse af forskellige arter af fisk, krebsog bløddyr. Listen indeholder mest kommercielle arter. Listen er ikke fuldkommen,

Læs mere

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser.

Redskabstyper. Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Redskabstyper Fritidsfiskere må fiske med nedgarn, kasteruser og pæleruser. Ruser adskiller sig fra nedgarn ved, at fiskene ikke sidder fast i maskerne som de gør i nedgarn, men at de derimod ved hjælp

Læs mere

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade 30 1780 København V Fax. nr. 33 95 80 00 Ansøgning om tildeling af låne-fka for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Rubrik 1 FARTØJS OPLYSNINGER

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

3. Årgang No. 1 Februar 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening

3. Årgang No. 1 Februar 2010 Lillebælt Fritidsfiskerforening 3. Årgang No. 1 Februar 2010 Indhold: Medlemsblad for Foreningens formål er at varetage det frie fiskeri på vandet medlemmernes interesser over for myndighederne lokale værdier på Lillebælt bæredygtige

Læs mere

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne)

Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Per med 7,8 kg torsk (Færøerne) Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2. September 2009 41. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830

Læs mere

Pris-/rabatopsætning. Side 1 14-02-2007 09:59:26. Hotel- og Restaurantskolen

Pris-/rabatopsætning. Side 1 14-02-2007 09:59:26. Hotel- og Restaurantskolen Side 1 10 OKSE MØRBRAD M SENE Ordre 155,40 1,00 0,00 1,00 03-01-2007 155,40 Nej 14 OKSE MØRBRAD JERSEY 1.5 KG Ordre 110,25 1,00 0,00 1,00 06-04-2006 110,25 Nej 25 OKSE STEG 16-18 KG Ordre 72,45 1,00 0,00

Læs mere

Madens historier. Ruth og Rasmus fanger fisk

Madens historier. Ruth og Rasmus fanger fisk Madens historier Ruth og Rasmus fanger fisk Fisken i frikadellen I dag spiser børnene fiskefrikadeller. Mmmm, det her er bare det bedste, siger Ruth og tager en stor mundfuld. Enig, siger Rasmus. Men hvordan

Læs mere

16 Appendix F, Names of Animals in English, Danish and Greenlandic

16 Appendix F, Names of Animals in English, Danish and Greenlandic 16 Appendix F, Names of Animals in English, Danish and Greenlandic English and scientific name Danish name Greenlandic name Engelsk og videnskabeligt navn Dansk navn Grønlandsk navn tuluttut ilisimatuussutsik

Læs mere

Konklusion. Der var i 2013 ikke overskridelse af grænseværdien for nitrit.

Konklusion. Der var i 2013 ikke overskridelse af grænseværdien for nitrit. Projekt 2011-20-64-00318: Nitrit og nitrat i kød- og fiskeprodukter, 2013 Udført af Peter Molander, Fødevarestyrelsen Rapport udfærdiget af Peter Molander, Fødevarestyrelsen Projektledelse Mette Christiansen,

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster. www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95 " morten@mortenmusik.

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Smag for leg. Tekster. www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95  morten@mortenmusik. Smag for leg Tekster Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk! +45-28 40 66 95 " morten@mortenmusik.dk Indhold Smag for leg!... s. 3 Friske Frede Fersken!... s. 4 Frugtsangen!...

Læs mere

KORSØR LYSTFISKERFORE I G

KORSØR LYSTFISKERFORE I G KRSØR LYSTFISKERFRE I G Dagsorden / referat for bestyrelsesmøde 2013-01-07 Kl. 19.00 22.00 Mødedeltagere Rød = fraværende Ansvarsområde Deltagere uden for bestyrelsen Ansvarsområde Flemming Petersen (FP)

Læs mere

Måltidspolitik. på dagtilbudsområdet

Måltidspolitik. på dagtilbudsområdet Måltidspolitik på dagtilbudsområdet Maj 2015 Indledning Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner med mulighed for opkrævning af en forældrebetaling.

Læs mere