Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land"

Transkript

1 Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land

2

3 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person, der arbejder i et andet land end Danmark, omfattet af arbejdslandets lovgivning om social sikring og skal optages i de sociale sikringsordninger i dette land på de betingelser, som gælder i arbejdslandets lovgivning. I andre situationer forbliver pågældende omfattet af dansk lovgivning og dermed de danske ordninger. Denne pjece omtaler de regler, der gælder for lønmodtagere, der - får ansættelse i et andet land, det vil sige bliver ansat af en arbejdsgiver, der har hjemsted (er registreret) i arbejdslandet. Desuden omtaler pjecen de regler, der gælder for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der - arbejder tidsubegrænset i et andet land - arbejder tidsbegrænset i mere end 3 år i et andet land. De regler, der omtales, gælder ved arbejde i: EØS-lande. Lande, som Danmark har en aftale med om social sikring. Lande, som Danmark ikke har nogen aftale med om social sikring. Andre regler om social sikring ved arbejde i udlandet er beskrevet i følgende pjecer: - Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land. - Arbejde i flere EØS-lande. - Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS. 3

4 Ansættelse eller arbejde i et andet EØS-land I det følgende omtales de regler om social sikring, der gælder under ansættelse eller arbejde i EØS-området. Reglerne gælder kun for den situation, hvor en person udelukkende arbejder i ét andet EØS-land. Reglerne gælder kun for personer, der er statsborgere i et EØS-land. Ved arbejde i de nordiske lande gælder reglerne dog for alle uanset statsborgerskab. Følgende lande er EØS-lande: Belgien Danmark * Finland * Frankrig Grækenland Holland Irland Island * Italien Liechtenstein Luxembourg Norge * Portugal Spanien Storbritannien Sverige * Tyskland Østrig * Nordiske lande Reglerne gælder for følgende sociale sikringsordninger under beskæftigelse i EØS-landene: - ydelser i anledning af sygdom og moderskab (svarende til dansk sygesikring og sygehusbehandling mv. samt danske dagpenge ved sygdom og fødsel (og adoption)) - ydelser ved invaliditet (svarende til dansk førtidspension) - ydelser ved alderdom (svarende til dansk folkepension og ATP) - ydelser til efterladte (svarende til enkepension og lignende) - ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme - ydelser ved dødsfald (svarende til dansk begravelseshjælp) - ydelser ved arbejdsløshed - familieydelser (svarende til dansk børnefamilieydelse og børnetilskud). Arbejde eller ansættelse i et andet EØS-land - lønmodtagere og selvstændige Hvis en lønmodtager udelukkende arbejder i ét andet EØS-land, skal lønmodtageren som hovedregel være omfattet af lovgivningen i arbejdslandet. Det gælder, selv om pågældende fortsat har bopæl i Danmark, og/eller arbejdsgiveren har hjemsted hér. 4

5 Hvis en selvstændig erhvervsdrivende udelukkende arbejder i ét andet EØSland, skal den selvstændige som hovedregel være omfattet af lovgivningen i arbejdslandet. Det gælder, selv om den pågældende fortsat har bopæl i Danmark. En person, der har sin erhvervsmæssige beskæftigelse - som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende - om bord på et skib, som fører et EØS-lands flag, er omfattet af flaglandets lovgivning. Eksempel: En lønmodtager med bopæl i Danmark bliver ansat af en arbejdsgiver med hjemsted (er registreret) i Danmark til at arbejde tidsubegrænset i Tyskland. Lønmodtageren er omfattet af tysk lovgivning om social sikring. Eksempel: En lønmodtager med bopæl i Danmark bliver ansat af en arbejdsgiver med hjemsted i Norge til at arbejde i Norge. Lønmodtageren er omfattet af norsk lovgivning om social sikring. Eksempel: En selvstændig erhvervsdrivende med bopæl i Danmark udøver udelukkende sin selvstændige beskæftigelse i Sverige. Den selvstændige erhvervsdrivende er omfattet af svensk lovgivning om social sikring. Eksempel: En lønmodtager er beskæftiget om bord på et skib, der fører spansk flag. Lønmodtageren er omfattet af spansk lovgivning om social sikring. 5

6 Det er lovgivningen i arbejdslandet, der er afgørende for, om lønmodtageren eller den selvstændige kan/skal optages i sikringsordningerne henholdsvis som arbejdstager og som selvstændig. Hvis lønmodtageren eller den selvstændige ikke kan/skal optages i sikringsordningerne i arbejdslandet, vil pågældende ikke af den grund blive optaget i de danske ordninger, fordi pågældende ikke er omfattet af dansk lovgivning. Se dog afsnittet nedenfor om arbejdsløshedsforsikring. Hvis lønmodtageren eller den selvstændige har bopæl i Danmark, er pågældende dog omfattet af de ordninger, som gælder for alle indbyggere i Danmark, dvs. sygesikring, social pension, børnefamilieydelse og børnetilskud. Særligt om sygesikring En person, der skal tilsluttes sygeforsikringen for arbejdstagere eller selvstændige i et andet EØS-land, skal henvende sig til sin (seneste) danske bopælskommune for at få udstedt en blanket E 104 DK. Blanketten dokumenterer, at pågældende har været omfattet af den danske sygesikring. Blanketten anvendes til at nedbringe en eventuel ventetid på at blive optaget i sygesikringen i det andet land. Hvis pågældende vender tilbage til Danmark, kan dokumenterede forsikringseller bopælsperioder fra det andet EØSland anvendes til at nedbringe den 6 ugers ventetid, der er for at blive optaget i den danske sygesikringsordning. Forsikrings- eller bopælsperioder skal bekræftes på en blanket E 104, der udstedes af sygesikringen i det andet EØS-land. Særligt om arbejdsløshedsforsikring Lønmodtageren eller den selvstændige skal som hovedregel være arbejdsløshedsforsikret i det EØS-land, hvor pågældende arbejder. Da personen kun må være forsikret i ét land, skal der ske udmeldelse af den danske arbejdsløshedskasse, når pågældende er blevet omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land. Når lønmodtageren vender tilbage til Danmark, kan dokumenterede forsikrings- og arbejdsperioder fra det andet EØS-land under visse betingelser medregnes til at opfylde de danske betingelser for at få dagpenge. Selvstændige kan ikke medregne forsikrings- og arbejdsperioder fra andre EØS-lande. Lønmodtageren skal sørge for at få bekræftet forsikrings- og arbejdsperioder på en blanket E 301. Blanketten udstedes af arbejdsløshedsforsikringsmyndigheden i det andet EØS-land. Mellem de nordiske lande anvendes blanket N 301 for personer, der ikke er statsborgere i et EØS-land. Hvis lønmodtageren eller den selvstændige ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land på baggrund af arbejdet dér, kan pågældende bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. Det er også muligt at blive optaget i en dansk arbejdsløshedskasse under lønmodtagerarbejde i et andet EØS-land. Lønmodtageren skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før arbejdets start. Det er også en betingelse, 6

7 at lønmodtageren søger om at blive optaget i den danske arbejdsløshedskasse senest 1 år efter, at der er foretaget bopælsskift. Hvis lønmodtageren eller den selvstændige har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, kan dokumenterede arbejdsperioder i et andet EØS-land medregnes til at opfylde de danske betingelser for at få dagpenge. Yderligere oplysninger findes i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens pjece»om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS«. 7

8 Arbejde i et andet land, som Danmark har indgået aftale med om social sikring Danmark har indgået aftaler om social sikring med en række lande. Der er tale om følgende lande: Canada Chile Israel Jugoslavien 1 Marokko New Zealand Pakistan Quebéc Schweiz Tyrkiet Aftalerne gælder som udgangspunkt kun for personer, der er statsborgere i Danmark eller i det land, som Danmark har indgået aftalen med. Hvis arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende har bopæl i Danmark, er pågældende omfattet af de sociale sikringsordninger, der gælder for alle indbyggere i Danmark, dvs. sygesikring, social pension, børnefamilieydelse og børnetilskud. Dog kan det af aftalen med 1. Konventionen mellem Danmark og Jugoslavien gælder i forhold til Slovenien, Kroatien og Makedonien. Det er for tiden uafklaret, om konventionen fortsat er gældende for Serbien-Montenegro og Bosnien-Hercegovina. det pågældende land fremgå, at der for (nogle af) ydelserne ikke er ret til at modtage disse fra begge lande. Aftalen med Canada En arbejdstager, der er beskæftiget i Canada, er med hensyn til denne beskæftigelse omfattet af canadisk lovgivning. Aftalen omfatter i forhold til Canada lov om alderdomssikring mv. og Canadas pensionsplan. En selvstændig erhvervsdrivende, der normalt har bopæl i Danmark, og som er beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende i Canada, er med hensyn til denne beskæftigelse omfattet af bopælslandets lovgivning, det vil sige dansk lovgivning om social pension. Har den selvstændige erhvervsdrivende normalt bopæl i Canada, er vedkommende omfattet af pensionslovgivningen dér. Aftalen med Chile En arbejdstager eller en selvstændig erhvervsdrivende, der udøver sin beskæftigelse i Chile, skal være omfattet af chilensk lovgivning. Aftalen omfatter i forhold til Chile alders-, invalide- og efterladte pension. Aftalen med Israel En arbejdstager eller en selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af lovgiv- 8

9 ningen om social sikring i Israel, hvis den pågældende har bopæl dér. En arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er, uanset bopæl, under beskæftigelse i Israel omfattet af de forsikringsordninger, der ikke er afhængige af bopæl. Det fremgår af lovgivningen i beskæftigelseslandet, hvilke sikringsordninger der ikke er afhængige af bopæl. Aftalen omfatter i forhold til Israel alders- og efterladteforsikring, invalideforsikring, forsikring mod følger af arbejdsskade, moderskabsforsikring og børneforsikring. Aftalen med Jugoslavien En arbejdstager eller en selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af lovgivningen om social sikring i Jugoslavien, hvis den pågældende har bopæl dér. Aftalen omfatter i forhold til Jugoslavien den obligatoriske sygeforsikring for arbejdstagere, herunder ydelser ved svangerskab og fødsel, den obligatoriske pensions- og invalideforsikring for arbejdstagere, herunder efterladteforsikring, familieydelser og lovgivningen om en arbejdstagers rettigheder under midlertidig arbejdsløshed. Aftalen med Jugoslavien er fortsat fuldt ud gældende i forhold til staterne Slovenien, Kroatien og Makedonien. Aftalen med Marokko En arbejdstager eller en selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af lovgivningen om social sikring i Marokko, hvis den pågældende har bopæl dér. Aftalen omfatter i forhold til Marokko lovgivningen om social sikring, lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme og særordninger for arbejdstagere vedr. trangstilfælde og ydelser, der normalt omfattes af sociale sikringsordninger. Aftalen med New Zealand En arbejdstager eller en selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af lovgivningen om social sikring i New Zealand, hvis den pågældende har bopæl dér. Aftalen omfatter i forhold til New Zealand lovgivningen om newzealandsk alderspension, invalideydelse, enkeydelse, hjemmestøtteydelse til enkemænd og veteranpension. Aftalen med Pakistan En arbejdstager eller en selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, hvor den pågældende har bopæl. Dog er en person under beskæftigelse i Pakistan i en arbejdsgivers tjeneste omfattet af den del af den sociale sikringslovgivning, der er knyttet til beskæftigelse. Det fremgår af lovgivningen i beskæftigelseslandet, hvilke sikringsordninger der er knyttet til beskæftigelse. Aftalen omfatter i forhold til Pakistan lovgivningen om følgende ydelser: Læge- og hospitalsbehandling, ydelser ved sygdom og moderskab, begravelseshjælp, ydelser i tilfælde af mén, erhvervsudygtighedspension, erhvervsudygtighedshjælp, efterladtepension, 9

10 alderdomsunderstøttelse og invaliditetsunderstøttelse. Aftalen med Quebéc En arbejdstager er omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, hvor beskæftigelsen udføres. Men hensyn til ydelser fra sundhedsvæsnet er en person dog alene omfattet af lovgivningen i bopælslandet. En selvstændig erhvervsdrivende er med hensyn til ydelser, der afhænger af beskæftigelse, omfattet af lovgivningen i det land, hvor den pågældende har bopæl, uanset i hvilket land beskæftigelsen udføres. Aftalen omfatter i forhold til Quebéc lovgivningen om pensionsplanen, arbejdsskader og erhvervssygdomme, sygeforsikring, forsikring mod hospitalsophold og andre sundhedsydelser. Aftalen med Schweiz En arbejdstager eller en selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, hvor den pågældende opholder sig eller - for så vidt angår de beskæftigelsesrelaterede ordninger - hvor den pågældende udøver beskæftigelse. Aftalen omfatter i forhold til Schweiz lovgivningen om alders- og efterladteforsikring, invalideforsikring, forsikring mod ulykker under arbejde og uden forbindelse med arbejde samt mod erhvervssygdomme, familieydelser inden for landbruget og sygeforsikring. Aftalen med Tyrkiet En arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende er omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, hvor den pågældende har bopæl. Aftalen omfatter i forhold til Tyrkiet lovgivningen om social sikring: Arbejdsulykker og erhvervssygdomme, sygdom, moderskab, invaliditet, alderdom og efterladte og alders-, invalide - og efterladtepensionsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende. 10

11 Særligt om sygesikring En person er som udgangspunkt omfattet af dansk sygesikring, når pågældende har fast bopæl i Danmark. I praksis vil det sige, når pågældende er tilmeldt folkeregistret. Dette gælder, uanset at pågældende bliver omfattet af sygesikringen i et aftaleland. Ved fraflytning fra Danmark ophører den danske sygesikring. Det fremgår af nogle af de aftaler, som Danmark har med et andet land, at vedkommende er omfattet af det pågældende lands lovgivning om ydelser ved sygdom, når personen har bopæl i aftalelandet. Se side Der er ikke ifølge nogen af aftalerne ret til sygesikringsydelser i aftalelandet på dansk regning. Hvis en dansk statsborger - eller en statsborger fra aftalelandet - kommer til Danmark for at bosætte sig her, kan den pågældende nedbringe den 6 ugers ventetid, der er for at blive optaget i den danske sygesikringsordning, hvis den pågældende har været optaget i aftalelandets offentlige sygesikring. Pågældende skal medbringe dokumentation fra landets sygesikring. Særligt om arbejdsløshedsforsikring En person, der får arbejde i et land, som Danmark har en aftale med om social sikring, kan bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. Det gælder, selv om personen bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land. Hvis personen har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, kan dokumenterede arbejdsperioder i det andet land medregnes til at opfylde de danske betingelser for at få dagpenge. Selv om personen bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land, er det en god idé at bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. Ellers vil personen skulle optages som nyt medlem af arbejdsløshedskassen, når pågældende kommer tilbage til Danmark. Pågældende vil så først have ret til dagpenge efter 1 års medlemskab. Det er samtidig en betingelse, at personen har arbejdet i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år samtidig med, at personen har været arbejdsløshedsforsikret. Medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse har også betydning for ret til efterløn. 11

12 Arbejde i lande som Danmark ikke har nogen aftale med om social sikring Når en person arbejder i et land uden for EØS-området og uden for et aftaleland, er det lovgivningen i arbejdslandet, der afgør, om arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende kan/skal være omfattet af lovgivningen om social sikring i arbejdslandet. Det er national dansk lovgivning, der afgør i hvilken udstrækning, den pågældende fortsat kan/skal være omfattet af de danske sociale sikringsordninger. Selv om der er ret eller pligt efter dansk lovgivning til at forblive omfattet af (nogle af) de danske sociale sikringsordninger, kan der alligevel være pligt til at være tilsluttet de tilsvarende sociale sikringsordninger i arbejdslandet. Sygesikring Såfremt personen fortsat har bopæl i Danmark, er pågældende omfattet af dansk sygesikring. Bopæl vil i praksis sige, at personen er tilmeldt folkeregistret. Der er ikke ret til sygesikring på dansk regning i arbejdslandet. Ved flytning fra Danmark ophører den danske sygesikring. Efter de regler, der gælder om folkeregistrering, skal ophold i udlandet over 6 måneder altid registreres som udrejse. Familieydelser (børnefamilieydelse og børnetilskud) Såfremt personen fortsat har bopæl i Danmark, er der ret til danske familieydelser. Det er en betingelse, at barnet har hjemsted i Danmark. Ved flytning fra Danmark ophører retten til at modtage danske familieydelser. Forældre og barn kan dog i forbindelse med arbejde opholde sig midlertidigt i udlandet i højst 6 måneder og bevare ret til familieydelser. Social pension (folke- og førtidspension) Såfremt personen fortsat har bopæl i Danmark, optjener personen stadig ret til pension på grundlag af sine bopælsperioder i Danmark. Ophold i udlandet som - ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab - udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed - beskæftiget i offentlig dansk interesse i øvrigt ligestilles efter pensionsloven med bopæl i Danmark. Personen optjener således i disse arbejdsperioder i udlandet ret til dansk social pension, selv om den pågældende ikke har bopæl i Danmark. 12

13 Arbejdsløshedsforsikring Personen kan bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. Det gælder, selv om pågældende bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land. Hvis personen har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, kan dokumenterede arbejdsperioder i det andet land medregnes til at opfylde de danske betingelser for at få dagpenge. Selv om personen bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land, er det en god idé at bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. Ellers vil personen skulle optages som nyt medlem af arbejdsløshedskassen, når pågældende kommer tilbage til Danmark. Pågældende vil så først have ret til dagpenge efter 1 års medlemskab. Det er samtidig en betingelse, at personen har arbejdet i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år samtidig med, at personen har været arbejdsløshedsforsikret. Medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse har også betydning for ret til efterløn. ATP Under arbejde i udlandet er der efter ATP-loven ikke længere nogen pligt til at betale bidrag til ATP. andet land for den danske stat, for danske virksomheder og for danske institutioner, omfattet af ordningen, og der skal derfor indbetales bidrag til ATP, uanset arbejdsperiodens længde. Det er dog en betingelse, at den danske arbejdsgiver afholder lønudgiften i hele arbejdsperioden, og at lønmodtageren inden arbejdet i udlandet har været omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Arbejdsskadeforsikring Under arbejde i udlandet er der ikke længere mulighed for at forblive arbejdsskadeforsikret i Danmark. Dog er en lønmodtager, der bor i Danmark, og som arbejder i udlandet for en virksomhed med hjemsted i Danmark, omfattet af dansk lovgivning om arbejdsskade i de første 12 måneder af arbejdsopholdet i det andet land. Dagpenge ved sygdom eller fødsel Som udgangspunkt kan en person ikke modtage danske dagpenge under beskæftigelse i udlandet. Dog kan en lønmodtager, der fortsat har bopæl i Danmark, under arbejde i et andet land have ret til danske dagpenge, såfremt den pågældende ikke har ret til dagpenge i arbejdslandet. Dog er en lønmodtager, der arbejder i et 13

14 Oversigt over blanketter der skal anvendes i forbindelse med arbejde eller ansættelse i et andet land EØS-OMRÅDET: E 104 DK Blanket om sammenlægning af forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder. Blanketten udstedes af kommunen og anvendes til at nedbringe en eventuel ventetid på optagelse i et andet lands sygesikringsordning. E 301 DK Blanket om de perioder, der skal tages i betragtning ved tilståelse af arbejdsløshedsydelser. Blanketten udstedes af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen og anvendes til at opfylde betingelserne for ret til arbejdsløshedsydelser i det andet land. For personer, der ikke er statsborgere i et EØS-land, anvendes inden for Norden blanket N 301. E 405 DK Blanket om sammenlægning af forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder. Blanketten udstedes af kommunen og anvendes til at nedbringe en eventuel ventetid i det andet lands børnetilskudsordning. Blanketten kan eventuelt erstattes af E 104 DK. LANDE SOM DANMARK HAR EN AFTALE MED OM SOCIAL SIKRING: Schweiz Pakistan Blanket til brug for syge-og moderskabsforsikringen. Blanketten udstedes i Danmark af kommunen og anvendes til at nedbringe en eventuel ventetid på optagelse i den schweiziske sygedagpengeforsikring. Blanketten benyttes også ved hjemvenden til Danmark for at undgå ventetid ved optagelse i den danske sygesikring. Blanketten skal udfyldes af den schweiziske sygekasse. Blanket om sammenlægning af forsikrings- og bopælsperioder. Blanketten udstedes af kommunen og anvendes til at nedbringe en eventuel ventetid på optagelse i den pakistanske sygesikringsordning. 14

15 15

16 Adresser Denne pjece er udarbejdet af Den Social Sikringsstyrelse og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen. Nærmere oplysninger om reglerne fås ved henvendelse til følgende myndigheder: Arbejdsløshedsforsikring: Arbejdsskadeforsikring: Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Finsensvej Frederiksberg Tlf.nr.: Arbejdsskadestyrelsen Æbeløgade København Ø Tlf.nr.: Sygesikring mv.: Sundhedsministeriet Holbergsgade København K Tlf.nr.: Pension, familieydelser, Den Sociale Sikringsstyrelse dagpenge ved sygdom eller Landemærket 11 fødsel (internationale regler): 1119 København K Tlf.nr.: Pension, familieydelser, Den Sociale Ankestyrelse dagpenge ved sygdom eller Amaliegade 25 fødsel (danske regler): 1256 København K Tlf.nr.: ATP (danske regler): Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød Tlf. nr.: December/1997 Ry Bogtryk/Offset Tegninger: Claus Christensen

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land Social sikring under arbejde i udlandet Udsendt til midlertidigt arbejde i andet EØS-land 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 10. maj 2004 J.nr. 96-00006-04 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international 1 Nr. 1, april 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er informationer om Sygehjælp: - EU-sygesikringskortet får længere

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i

Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i PRÆSENTATION Denne vejledning indeholder reviderede vejledende bemærkninger om koordinering af ydelser ved sygdom og moderskab i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse Forord I juli 1993 udsendte Socialministeriet, Sundhedsministeriet, Arbejdsskadestyrelsen,

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Social sikring for vandrende arbejdstagere. Daida Hadzic September, 2016

Social sikring for vandrende arbejdstagere. Daida Hadzic September, 2016 Social sikring for vandrende arbejdstagere Daida Hadzic September, 2016 MÅL AT GENNEMGÅ GRUNDLÆGGENDE INTERNATIONALE REGLER OM SOCIAL SIKRING FOR ARBEJDSTAGERE I EØS- LANDE OG SCHWEIZ 2 Program Introduktion

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Vejledning om koordinering af sundhedsydelser. for borgere, der rejser mellem EUlandene

Vejledning om koordinering af sundhedsydelser. for borgere, der rejser mellem EUlandene DEL III Vejledning om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EUlandene EF-FORORDNING nr. 883/2004 OM KOORDINERING AF SOCI- ALE SIKRINGSORDNINGER Indenrigs-

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. KRAVET OM MEDLEMSPERIODE...3

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Ansøgning om folkepension fra Danmark

Ansøgning om folkepension fra Danmark Udbetaling Danmark International Pension Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Tlf. +45 70 12 80 55 Telefontid kl. 10-14 ipos@atp.dk www.borger.dk/international-pension Ansøgning om folkepension fra Danmark

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

Sverige GLOBAL. IDA Landerapport 2015. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige IDA Landerapport 2015 GLOBAL Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen Informationsfolder til forældre om Frit valg-ordningen Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen 2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse...2 Frit valg-ordningen...3 Forældres muligheder

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere