ANSØGER OM PROJEKTET KORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGER OM PROJEKTET KORT"

Transkript

1 Ansøgning til KUAS. Pulje 1: CVR-nr Museumsnr Projekttitel: Historisk Atlas mobil apps Museum/Institution: Odense Bys Museer på vegne af Foreningen Historisk Atlas Kontaktperson: Torben Grøngaard Jeppesen Kontaktpersons Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C Tlf Mobil: ANSØGER OM [FJERNET i offentlig version, Jacob Wang, PROJEKTET KORT TITEL: Historisk Atlas Mobil Apps STARTDATO: 1. august 2011 SLUTDATO: 31. januar 2012 KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET: (FEM LINJER) Det er vores målsætning at udvikle og lancere apps til iphone og Android der giver adgang til de kunst- og kulturhistoriske lokaliteter som aktuelt formidles på Vi vil dermed udvide rækkevidden af den omfattende og meget righoldige formidling der foregår på websitet til også at inkludere brugere på farten og ude i offentlige rum. Noget vi anser for særdeles relevant for et kunst- og kulturformidlingsprojekt med stedet som omdrejningspunkt. MÅLGRUPPE: Projektets målgruppe er dels de eksisterende ca månedlige besøgende på som med dette projekt får mulighed for at anvende Historisk Atlas on-site og ikke kun derhjemme foran skærmen, dels de brugergrupper, som traditionel desktop-baseret kunst- og kulturformidling ikke appellerer til. Vi forventer at vi med et nyt tilbud om at tilgå Historisk Atlas via mobile platforme vil kunne tiltrække nye brugergruppe i særlig grad turister og yngre segmenter. SAMARBEJDSPARTNERE: Projektet baserer sig på det eksisterende samarbejde mellem 19 museer i det sydlige Danmark, som i et bredt ABM-samarbejde med yderligere 121 arkiver og 11 biblioteker (samt 3 blandingsinstitutioner) siden 2006 har formidlet kunst- og kulturhistorie på nogen har været med fra starten, andre er kommet til undervejs. Museerne er: Billund Museum, Bramming Museum, Faaborg Museum, Fulgsang Museum, Hudevad Smedjemuseum, Industrimuseum Slesvig, Middelfart Museum, Museerne i Fredericia, Museerne i Vordingborg,

2 Museum Lolland-Falster, Museum Sønderjylland, Odense Bys Museer, Næstved Museum, Nordfyns Museum, Svendborg Museum og Sydvestjyske Museer, Østfyns Museer og Østsjællands Museum. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTETS SLUTPRODUKT (MAX 10 LINJER): Projektet resulterer i to produkter: 1) Historisk Atlas API; en tekniske grænseflade til data og indhold på Historisk Atlas, som gør det nemt at integrere dette i de omtalte apps. API et skal udformes så det fremover kan anvendes af andre sites og apps og dermed give mulighed for mashups med data fra Historisk Atlas. 2) Native apps til Android og iphones med følgende basisfunktionaliteter: near me, take me there, liste- og kortbaseret navigation, rating, sharing, favoritter, ruteplanlægning (via Google Maps), offline mode (af hensyn til turister) og brugerfeedback. PROJEKTETS MÅL OG INDHOLD (MAX 30 LINJER): Målet med projektet er at videreudvikle og øge Historisk Atlas' digitale tilstedeværelse. Digital tilstedeværelse er langt hen ad vejen en praktisk og konkret udfordring. Det handler om at være tilstede i de medier, brugerne anvender og på de tekniske platforme de holder af. I de forgangne 5 år har vi rettet skytset mod det hidtil mest anvendte digitale medie, nemlig den internet-forbundne computer, og vi vil nu gradvist over de kommende år bringe vores engagement i mobile digitale medier op på et tilsvarende niveau. Historisk Atlas skal med dette projekt bringes ud i lommerne på vores brugere. Det er en central del af Historisk Atlas strategi at bidrage til projektets digitale tilstedeværelse gennem digitale mashups. Det skal være muligt at integrere indhold fra Historisk Atlas i andre websites, apps og udstillinger. En forudsætning for, at vores indhold kan blive sat i spil i en bred vifte af kontekster, er, at data er tilgængelige for 3. partsudviklere. Vi vil derfor udvikle et åbent, generelt API til vores indhold og dermed skabe mulighed for digitale mashups. Denne ansøgning sigter mod at udvide brugernes mulighed for at tilgå materiale på Historisk Atlas til også at inkludere mobile medier. Sideløbende pågår en lang række projekter i regi af Historisk Atlas der er langt mere indholdsorienteret og handler om at tilbyde flere lokaliteter på Historisk Atlas rundt omkring i det danske kulturlandskab. Senest har Kulturregion Fyn bevilliget midler til en række arkiver, biblioteker og museer på Fyn, ligesom Region Syddanmark i 2009 bevilligede ca 1,1 mio kr til projekt Alle på Historisk Atlas der tilbød alle ca. 400 arkiver, biblioteker og museer i Region Syddanmark at anvende Historisk Atlas som en del af deres digitale formidling. Resultatet var en tilgang af institutioner fra 25 til ca. 150 i løbet af Der er til enhver tid ca. 50 aktive institutioner på Historisk Atlas som dagligt opretter nye lokaliteter, og vi vælger derfor i denne ansøgning at fokusere på Historisk Atlas tekniske platform. De involverede museer søger derfor ikke om midler til produktion af indhold, men alene teknisk udvikling, som beskrevet ovenfor.

3 HVORDAN INDGÅR PROJEKTET I MUSEETS FAGLIGE ANSVARSOMRÅDE OG FORSKNING (MAX 30 LINJER): I dette afsnit tages udgangpunkt i Odense Bys Museers ansvarsområder og forskningsstrategi i relation til projektet, da det er umuligt at redegøre for alle deltagende museers ditto. For alle museer gælder dog, at det indhold de producerer til Historisk Atlas tager afsæt i museernes faglige ansvarsområder og forskning. Historisk Atlas har en central placering i både Odense Bys Museers formulering af museets kerneaktivitet samt nyformulerede (knap offentliggjorte) forskningsstrategi samt museet Vision For det første tænkes Historisk Atlas at skulle bidrage til Odense Bys Museers bestræbelser på at tilgængeliggøre sine samlinger maksimalt, en målsætning der både opstræder i vores mission og definition af ansvarsområder. Herudover tænkes Historisk Atlas anvendt som et museumsrelevant medie i formidlingen af forksningsresultaterne ved Odense Bys Museer. Herudover nævnes Historisk Atlas som et centralt projekt i relation til etablering af eksterne partnerskaber og tværinstitutionelt samarbejde. HVORDAN INDGÅR PROJEKTET I MUSEETS FORMIDLINGSSTRATEGI. (MAX 30 LINJER) I dette afsnit tages udgangpunkt i Odense Bys Museer formidlingsstrategis relation til Historisk Atlas, da det vil være umuligt at redegøre for alle deltagende museers ditto. Odense Bys Museer tilrettelægger alle formidlingsaktiviteter med udgangspunkt i museets trebenede formidlingsstrategi. Ifølge denne konceptualiseres vores formidling med udgangspunkt i den præmis, at vi møder vores publikum og gæster i grundlæggende tre forskellige rum; i udstillinger på museet, i byens rum/kulturlandskabet og virtuelt gennem digitale medier. Vi bestræber os således altid på at udnytte disse rums særlige forcer samt at respektere deres begrænsninger og indflydelse på formidlingens præmisser. Udstillingsmediet udmærker sig ved sin fysiske, sociale og eventorienterede rumlighed, det offentlige rum ved sin særlige kvalitet af locus classicus i formidlingen af stedets historiske vingesus og magi om man vil, og endelig de digitale medier ved deres evne til at nedbryde og omforme tid og rum. Med digitale medier kan vi dels nå brugere som ikke kommer på vores museer, dels give dem mulighed for at rejse på tværs af store afstande og gennem variende universer; fra gravhøje på Hindsholm til arbejderkvaterer i Odense, fra historisk interessante parkanlæg i Odense midtby til snart hedengangne landsbyer på Sydfyn alt sammen på et øjeblik. Museets formidlingsstrategi rummer en erkendelse af brugernes forskellige behov. Ambitionen er at møde brugeren, dér hvor brugeren er, da motivation, måder at lære på og oplevelsesprofiler er vidt forskellige. Historisk Atlas er udsprunget af disse tanker og er i dag vores fyrtårn inden for digital formidling. Vi satser i årene fremover på projektet som platform for en lang række af vores online aktiviteter. Historisk Atlas er derudover et eksempel på, at vi i vores arbejde altid søger brede samarbejder inden for hele ABM-sektoren og meget gerne deler vores projekter og produkter med vores kolleger. For en nærmere beskrivelse af Historisk Atlas, se bilaget: ansøgning_kuas_pulje1_historiskatlasmobilapps_bilag. PROCES- OG PROJEKTPLAN MED MILEPÆLE (MAX 40 LINJER): [August 2011; Indledende forberedelser: Bruger-, community- og netværksdrevet produktion af indledende kravspecifikation med særligt fokus på brugsscenarier og -kontekst. Involvering af Historisk Atlas community på Facebook og Twitter, samt afholdelse af community- og netværksworkshops. Historisk Atlas har en fast brugergruppe, som engagerer sig væsentligt i projektet. Denne gruppe vil fortløbende blive inddraget i udviklingsarbejdet. De deltagende museer vil ligeledes indbydes til idéworkshops vedrørende krav og ønsker til app sne. Herefter udbud af udviklingsopgaven til udvalgte leverandører og valg af leverandør.]

4 [September + Oktober 2011 Historisk Atlas åbent API: Udvikling af et generelt og åbent API til indhold på historiskatlas.dk med udgangspunkt i egne og eksterne ønsker til servicen. Erfanetværket vil udnyttes i arbejdet med API et mhp. at sikre dets maksimale anvendelighed for 3. part. Ii denne fase færdiggøres opgraderingen af vores eksisterende hardware; vores web- og GISserver trænger til mere power og vi hoster om føje tid Historisk Atlas hos Amazon. Cloudhosting er en glimrende teknisk strategisk vej at gå, idet vi dermed meget let kan skalerer performance på Historisk Atlas i takt med vores stigende besøgstal. Midlerne til dette er allokeret til anvendelse i 2011 og er sikret via egenfinanciering (tidligere bevilling fra Region Syddanmark).] [September - November 2011; App udvikling: Udvikling af version 0.9 af Historisk Atlas mobil apps. Vi forventer et smidigt og hurtigt forløb, idet vi har fuldstændig styr på vores indhold så at sige. I perioden planlægger vi fortløbende usability- og brugertests. Test er for så vidt ikke en fase, men noget der foregår hele tiden efter vores mening.] [December Januar 2011/2012; Færdiggørelse, lancering og markedsføring: Usability-workshop, opsamling på feedback, afsluttende tilpasninger, grundig bug-fokuseret test. Afsluttende udviklingssprint mhp. færddiggørelse af apps version 1.0. Lancering af apps. Muligheden for events på udvalgte særligt relevante lokaliteter undersøges og vil evt. blive afholdt i regi af de deltagende institutioner.] PROJEKTLEDER OG -DELTAGERNES FORMELLE KOMPETENCER (MAX 40 LINJER): Projektledelsen placeres hos Historisk Atlas nuværende IT-koordinator, Jacob Wang, funktionsleder for Odense Bys Museers IT-udviklingsafdeling. Jacob Wang er uddannet Cand.it fra IT-Universitetet i København (2007) og har både teoretisk og praktisk viden og erfaring vedrørende digitale medier, IT- og webudvikling og digitalt design. Jacob Wang har været IT-koordinator for Historisk Atlas siden 2008 og leder af IT-udvikling ved Odense Bys Museer tilsvarende længe. Rasmus Lorentzen, IT-udvikler ved Odense Bys Museer og udvikleren bag det nuværende historiskatlas.dk varetager i projektet udviklingen af det omtalte API samt i samarbejde med Jacob Wang, kontakten til leverandøren af de omtalte apps. De oplistede museer i projekter deltager i varierende omfang i den konceptuelle tilrettelæggelse af de omtalte apps, og derudover som indholdsleverandører til historiskatlas.dk og dermed app sne. HVORDAN SKAL SLUTBRUGERNE INDDRAGES I UDVIKLINGSPROCESSEN (MAX 40 LINJER) Som et led i den nærmere beskrivelse af vores målgrupper påtænker vi at iværksætte en række tiltag. Historisk Atlas har god kontakt til Odense Kommune og dennes arbejde med en bl.a. turistrettet mobilapp til formidling af byens tilbud, seværdigheder og attraktioner. Dette samarbejde vil vi udnytte til at opnå indsigt i og kontakt med byens turister. Derudover vil vi i høj grad anvende det eksisterende website til at invitere nuværende brugere ind i den fortløbende test af de nye apps, samt mobilisere vores Facebook fans og Twitter followers. Vi vil i udviklingsforløbet frigive offentlige beta-udgaver af app sne og efterfølgende indsamle fejl, mangler og gode ideer. Vi er langt hen ad vejen vant til dette arbejde, da vi allerede har en særdeles god kontakt med vores brugere qua den kontinuerlige udvikling af websitet.

5 HVORDAN SKAL PROJEKTET EVALUERES? (MAX 40 LINJER) Projektet evalueres først og fremmest af vores brugere, hvilket sker gennem overvågning af statistikker fra Google Analytics. Vi ser som nævnt vores engagement på mobile platforme som mangeårigt, og betragter således ikke den indledende lancering som et enten eller. Processen vil være vedvarende, hvor vi blive klogere og kontinuerligt opdaterer vores apps med udgangspunkt i brugernes feedback og brugsmønstre. Vores hårde succeskriterie det første år er 7000 downloads til iphone-platformen og 4000 til Android. Hvor meget app sne reelt vil blive brugt er svært at vudere, da vi som beskrevet forventer at få helt nye typer af brugere på Historisk Atlas. Kollegial sparring fra den øvrige arkiv-, biblioteks og museumssektor indgår også i den kontinuerlige evaulering. Vi søger ikke midler til systematisk evaluering, men ser den kontinuerlige evalering af projektet som en fortløbende proces, der primært fokuserer på optimering og videreudvikling af vores apps. VIDENDELING OG KOMMUNIKATION I PROJEKTFASEN OG AF PROJEKTETS RESULTATER? (MAX 40 LINJER) Som udgangspunkt vil vi annoncere eventuelt bevilligede midler i vores kulturhistoriske, kollegiale netværk - på formidlingsnet.dk, Twitter, Facebook og mailinglister - mhp. etablering af et erfa- /samarbejdsnetværk for museer, der arbejder med aktuelle mobil-fokuserede projekter. Det er centralt for os, at vi ikke kaster os ud i udvikling, workshops, brugertests etc. uden at sikre synergi med andre lignende projekter. Historisk Atlas deltager allerede i sådanne netværk, bl.a. i regi af Naturstyrelsen (http://goo.gl/btv1r), hvor flere workshops og netværkmøder er under opsejling, ligesom Historisk Atlas blev præsenteret på NODEM Udover deltagelse i allerede eksisterende netværk og etablering af nye, arrangeres et seminar vedrørende location-basedservices og stedbestemt kulturformidling som en stærkt tiltrængt opfølgning på tematimerne d. 5 december 2008 om samme emne. Der er sket meget siden dengang, og der er et stadigt stigende behov for at gøre op med den projekt-fragmentering der er ved at opstå omkring nye mobile platforme og stedbestemt kulturhistorisk formidling pt. Den slags projekter er der mange af netop nu og det er fra vores perspektiv vigtigt at skabe synergi imellem de mange ensartede projekter. Financieringen af afholdelse af seminaret ligger inden for rammerne af dette projekt i form a én budgetpost. Anses et sådant arrangement for værende irrelevant eller uden for puljens fokus, kan det udelades ved evt. bevilling af midler, ligesom overskydende midler herfra vil blive tilbagebetalt. KØB AF EKSTERNE YDELSER (MAX 30 LINJER) Et egentligt udbudsmateriale vedrørende udviklingen af de omtalte apps er endnu ikke udfærdiget, men vi påtænker allerede nu bl.a. at invitere følgende til at byde på opgaven: [FJERNET i offentlig version, Jacob Wang, alle særdeles kompetente virsomheder inden for feltet, med masser af gode referencer. Vi ser vores engagement i mobile platforme som mangeårigt, så vi vil sikre fulde rettigheder over kildekoden bag app sne af hensyn til deres kontinuerlige videreudvikling, evt. inhouse i projektet, som det pt. er tilfældet for desktop-udgaven af Der investeres i et produkt som efterfølgende kan videreudvikles og raffineres, også uden at være bundet til én specifik leverandør med monopol på opgaven. Vi har meget god erfaring med inhouse udvikling af IT-løsninger, så i takt med Historisk Atlas fortsatte succes vil vi gerne skabe mulighed for at varetage udviklingen af de mobile platforme i overensstemmelse med dette princip.

6 HVORDAN ER PROJEKTET EN UDVIKLING AF TIDLIGERE PROJEKTER GENNEMFØRT I DANMARK OG INTERNATIONALT (MAX 40 LINJER): Ambitionen om at lancere mobil apps til Historisk Atlas er et oplagt næste skridt i udviklingen af Historisk Atlas og står på skuldrene af et mangeårigt, velkonsolideret og succefuldt projekt med stor opbakning fra både brugere og deltagende institutioner. Historisk Atlas er et unikt projekt på mange måder. For det første er det et projekt det har udviklet sig organisk over flere år, med kontinuerlige udvidelser af deltagerkredsen, samt det geografiske område, der er dækket af projektet. For det andet bærer projektet vidnesbyrd om et for Danmark unikt ABM-samarbejde, hvor et markant stort antal institutioner formår at samarbejde bredt, orienteret om dén fælles formidlingsplatform Historisk Atlas er. Historisk Atlas er i dag et resultat af en lang række mindre projekter, og har således formået at forny sig og inkludere mindre projekter fortløbende. Herværende projektet ses således også som endnu et skridt for Historisk Atlas anvendelse af nye moderne formidlingsplatforme og dermed relevans for nye brugergrupper. På sigt ser vi Historisk Atlas som et tilbud til brugerne om spændende kunst- og kulturhistorisk formidling af lokalihistorisk tilsnit, tilgængelig på en vifte af tekniske platforme desktops, tablet, smartphones etc.

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig.

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. 2011 Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. Evalueringsrapport til It- ogtelestyrelsen 15-02- 2011 Indholdsfortegnelse Rside 3 Beskrivelse af e-læringsprojektet 5 7 24

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere