Samtalen på spansk i undervisningen Camilla Jürgensen, Odder Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samtalen på spansk i undervisningen Camilla Jürgensen, Odder Gymnasium"

Transkript

1 Samtalen på spansk i undervisningen Camilla Jürgensen, Odder Gymnasium Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af projektet Baggrund for projektet Introduktion til begyndersystemet Aprende 3 Bilag 1: Aprende 1 13 Bilag 2: Aprende rep. 1 8 Bilag 3: Aprende suppl. kap.5 Bilag 4: Aprende suppl. kap. 9 Bilag 5: Aprende suppl. kap g forløb: La familia española...3 Bilag 6: 2g tema: revolución de la familia española Bilag 7: Gambitter 5. Øvelser til opbygning af ordforråd.3 Bilag 8: Conversación en español 6. Øvelser der træner sproglige strategier Skriftlige opgaver der lægger op til mundtlighed....5 Bilag 9: Skr. afl. 1g repetition Bilag 10: Skr. afl. 1g kap. 11 Bilag 11: Skr. afl. 2g 8. IKT og mundtlighed Daglig dosis spansk Foreløbig evaluering af projektet Forslag til litteratur.7 1. Kort beskrivelse af projektet: Fokus i projektet: at gøre samtalen på spansk det bærende element i undervisningen i hhv. en 1g klasse (studieretning) med 14 elever og en 2g (valghold) med 25 elever. Valgholdet er som en del af projektet sammensat efter det faglige niveau og motivation og alle eleverne på dette hold har karaktererne Eleverne har selv været med til at vælge sig ind på holdet i samarbejde med lærerene. 1

2 Jeg arbejder specifikt med de forskellige elementer, der er nødvendige for at indgå i en samtale på spansk: 1. Opbygning af ordforråd (sideløbende med introduktion til grammatik) 2. Strategier til at kompensere for manglende gloser 3. At kunne stille spørgsmål til samtalepartner 4. At kunne reagere på svar/ tage ordet etc. (gambitter) Formålet er at eleverne oplever at de flytter sig sprogligt og får mod på at udfordre sig selv i forhold til at tale spansk i undervisningen. I dette dokument beskriver jeg baggrunden for mit projekt samt giver eksempler på materiale og øvelser, jeg har udarbejdet til brug for samtalen i undervisningen. 2. Baggrund for projektet Spansk er begynderfag på STX og eleverne er typisk meget nysgerrige og motiverede, når de starter i 1g. Men det er min erfaring, at allerede i slutningen af 1g er der elever, der falder fra og dette resulterer i at der bliver en markant faglig spredning på holdet, hvilket stiller store krav til undervisningsdifferentiering, samt ofte en polarisering af karakterskalaen ved eksamen i 3g, hvor jeg ofte må give -3 og 00. Hvorfor mister flere elever motivationen på så tidligt et tidspunkt? Hvorfor sker der allerede efter ca. et år en markant differentiering af de sproglige kompetencer, når eleverne har samme udgangspunkt? Der er naturligvis flere årsager: Nogle elever vælger spansk som fravalg af andre fag (måske især tysk). Andre elever er generelt ikke fagligt stærke. Men noget af forklaringen ligger måske også i den måde, undervisningen typisk tilrettelægges på. Mange begyndersystemer og undervisningsbøger er bygget op omkring tekstlæsning med tilhørende spørgsmål samt introduktion til grammatik og grammatiske opgaver. Det resulterer i høj grad af frontalundervisning, hvor det talte spansk reduceres til dialog mellem lærer og elev gennem bundne spørgsmål, hvor resten af klassen i bedste fald lytter passivt eller er helt inaktiv. Mit udgangspunkt for dette projekt er, at traditionel begynderundervisning ikke er motiverende for eleverne og ikke understøtter de mål, der er i læreplanen for faget: 3.1. Didaktiske principper Undervisningen i spansk A baseres på det kommunikative princip, og den tilrettelægges så vidt muligt induktivt. Fagets discipliner skal opleves som en helhed, der i overensstemmelse med de faglige mål primært fokuserer på anvendelsesaspektet. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erhverve sig den viden om sprog, der er nødvendig for at udvikle såvel mundtlige som skriftlige kommunikative kompetencer. Lytte-, læse- og samtalestrategier skal give eleverne redskaber til at kunne igangsætte og opretholde kommunikation. Undervisningen skal integrere arbejdet med færdigheder, strategier, sproglig viden og indhold, hvor eleven er medansvarlig sprogindlærer. Eleverne skal trænes i at anvende såvel to- som etsprogede ordbøger og en spansk 2

3 grammatik. Undervisningen foregår i størst muligt omfang på spansk. Sammenhængende sprogbrug prioriteres højere end sproglig præcision. (mine fremhævelser) 3. Introduktion til begyndersystemet Aprende Aprende (www.aprende.dk) er et nyt begyndersystem udviklet af Ole Loumann. Systemet er en hjemmeside og der er mange interaktive øvelser samt en samlet grammatik og ordliste. Aprende bryder med gængse begyndersystemer, idet de første 10 kapitler primært er opbygget omkring gloser (med supplerende grammatik). I bilag 1 har jeg lavet en oversigt over de første 15 kapitler med forslag til øvelser, der fremmer den mundtlige samtale. Jeg oplever Aprende som særdeles anvendeligt i forhold til det kommunikative princip. Eleverne kan sagtens (med lidt hjælp fra læreren) lave dialoger ud fra de gloser/grammatik, de lærer i de enkelte kapitler. Netop fordi systemet er bygget op omkring gloser frem for tekst, er det nemmere at sætte samtalen i fokus fremfor det traditionelle oplæsning, oversættelse, svar på spørgsmål. Jeg har suppleret med arbejdsark, hvor jeg også introducere sproglige strategier, spørgeord og gambitter. Naturligvis tilpasset et 1g- niveau. Der er mange gode og sjove interaktive øvelser. Det betyder at vi ikke i hver time, skal bruge tid på, at tjekke korrekte svar dem får eleverne automatisk. Det gør det også nemmere at differentiere undervisningen: man kan dele klassen og lade halvdelen lave øvelser på computeren mens den anden halvdel øver samtale. 4. 2g forløb: La familia española Forløbet er bygget op omkring et emne, der kan diskuteres og som eleverne kan have en holdning til. Eleverne skal derfor øve sig i at spørge ind til andres holdninger og kunne udtrykke egne meninger. Desuden arbejder vi med at bruge gambitter til at starte en dialog samt reagere på samtalepartnerens udsagn. Eleverne har fået en liste med gambitter, som de kan plukke fra (bilag 2). I starten giver jeg dem specifikke instruktioner. F.eks. I dag får du brug for at udtrykke overraskelse, at du er uenig etc. Materialet til forløbet findes i bilag 3. Som en del af forløbet bruger jeg løbende nogle af de øvelser, jeg har beskrevet i punkt 5 og 6 til at opbygge gloseforråd og træne brug af sproglige kompetencer. 5. Øvelser til opbygning af ordforråd A. Associationsøvelse. (par) Hvert par får en bunke med gloser og skiftes til at trække en glose. F.eks. verano Udover at oversætte glosen skal spilleren sige så mange ord som muligt, som har relation til verano (f.eks. calor, vacaciones, familia, viajar etc.) 3

4 Variation: konkurrence (to par spiller imod hinanden) evt. på tid. Udbygning: herefter skiftes partner og man skiftes til at opremse de gloser, man associerede til ordet. Nu skal spilleren lære sig mindst tre nye gloser Gentagelse: øvelsen gentages i slutningen af timen eller i den næste lektion. Nu kan eleverne teste sig selv i, hvor mange gloser de husker B. Lav sætninger med kernegloser Læreren skriver 5 kernegloser på tavlen (fx til et emne). Dernæst skal eleverne sige gloser, de forbinder med gloserne på tavlen. Fx desayuno : comer, mañana, pan Dernæst får eleverne 5 min. til at lave sætninger ved at forbinde nogle af ordene Fx. Desayuno a las siete, me gusta pan y mermelada Udbygning: eleverne stiller spørgsmål til ordene i par/grupper Qué desayunas?, Cuándo desayunas? Gentagelse: læreren tager et billede alle gloserne på tavlen. Dernæst får eleverne 5 min. til at lære sig gloserne. I slutningen af timen skal eleverne nævne så mange af gloserne som muligt (evt. som konkurrence). Evt. lægges billedet af tavlen med gloser ud til eleverne og de skal så som lektie lærer sig gloserne. Hukommelsen testes i den efterfølgende lektion (evt. som konkurrence). C: Gloser som oplæg til samtale om hverdagens begivenheder (se bilag 8) Læreren har lavet et oplæg til samtale om hverdags begivenheder i gerundium, perfektum og nær fremtid. Til hver lektion lægges en lektie ind, hvor eleven skal bruge arket som inspiration. f.eks.: Hvad har du lavet her til morgen?, Hvad skal du lave i aften? Eleverne instrueres i løbende at udbygge skemaet og dermed deres ordforråd. Lektionen startes med at arbejde i par/grupper (indtil eleverne er fortrolige med øvelsen) Et par af dialogerne tages på klassen og læreren giver ideer til at spørge ind Variation: speed- dating, dobbelt rundkreds Eleverne instrueres i lektien til at beskrive en kendt persons hverdag Udbygning: eleverne har hjemmefra valgt en kendt person og beskriver vedkommendes hverdag. Kammeraterne skal nu gætte, hvilken person det drejer sig om D: Land/by Den gode gamle land- by konkurrence i spansk variant. Læreren skriver 5 kolonner på tavlen. Kategorierne kan være: verbos, la casa, gente (profesiones y familia), en mi tiempo libre eller evt. tema- gloser fx Che Guevara. Læreren vælger et bogstav og eleverne skal nu konkurrere om at få alle felter udfyldt først. Læreren laver et pointsystem. En god lille konkurrence til fx det sidste kvarter af timen. 6. Sproglige strategier Læreren forklarer begrebet sproglige strategier og giver eksempler/laver øvelser på dansk. 4

5 Læreren er god rollemodel og sørger for at forklare gloser på spansk i stedet for at oversætte dem. Der arbejdes med følgende sproglige strategier: a. Overbegreb b. Beskrivelse c. Omformulering d. Eksemplificering A. Glose- konkurrence Eleverne sidder i grupper af fire og konkurrerer mod hinanden i par. Elev A tager et kort fra bunken med gloser (fx fra et tema) og skal nu forklare glosen ved hjælp af sproglige strategier. Makkeren skal gætte ordet inden for 2 min. og der gives point ved rigtigt gæt (evt. 2 point for den spanske glose og 1 point for den danske). Dernæst er det par nummer tos tur. Variation: De sidste 10 min. blandes alle glosekortene igen og nu skal eleverne så gætte den spanske glose ved at kammeraten mimer den (det plejer at være en festlig afslutning på timen) B. Beskrivelse Læreren har lavet papirlapper med en glose til hver elev (evt. tema- baseret). Evt. deles den store klasse i to og eleven har fået sin glose på forhånd og har dermed haft mulighed for at forberede sig. Eleverne skal nu i par forklare glosen for hinanden, således at makkeren kan gætte glosen. Variation: eleverne speed-dater og bytter gloser, når de rykker videre (dermed er det også vigtigt at lytte aktivt, når makkeren forklarer sin glose) C: Cranium En af kategorierne i spillet Cranium er at man er en person og man skal få makkeren til at gætte, hvem man er, ved at beskrive sig selv. Kan bruges til f.eks kendte personer, personer fra temaer men vel også om f.eks. rum i huset! Evt. kan man give listen med gloser på forhånd, så eleverne bedre kan forberede sig. 7. Skriftlige opgaver der lægger op til mundtlighed I både 1g og 2g har jeg arbejdet med skriftlige opgaver, der også lægger op til at træne mundtlighed. Meningen er, at eleverne så er forberedte på at lave deres dialoger på klassen. Det vil også være oplagt at lade eleverne lave en lydfil med dialogen som en del af afleveringen. (se bilag 9-11) 6. IKT og mundtlighed IKT er efter min mening en gave til fremmedsprogsundervisningen. Der findes utrolig mange programmer og apps, der kan træne elevernes mundtlige kompetencer og som motiverer eleverne til at kaste sig ud i at tale på fremmedsproget. Det er især en hjælp for de elever, der får 5

6 kuldegysninger ved tanken om fremlæggelser. Her kan de gemme sig bag figurer og faktisk have det sjovt, mens de taler spansk. Nedenfor følger en liste af dem, jeg er mest fortrolig med: Gode apps/programmer til produktion af dialoger a. app Photopuppet HD (cut and anímate) b..app Morfo c. app PuppetPals HD d. program Fælles for alle apps er, at man kan lave små skuespil, interviews, dialoger o.lign. Man kan bruge de figurer, der er i app en, indsætte egne billeder eller billeder fra internettet. Alle apps har en begrænset gratis version, der fint opfylder behovet til fremmedsprogsundervisningen. Gode apps/ programmer til indtaling af lydfiler/screencasts a. app Audioboo b. app Explain everything c. internet d. internet Fælles for disse apps/programmer er, at man kan optage lyd og indsætte tekst. Især de to viste apps er meget nemme at bruge. Gode apps/ programmer til gloseindlæring a. internet Quia (licens koster ca. 49 dollars om året) b. internet (findes også som app) Her kan man lave forskellige vendespil og andre øvelser til gloserepetition. Quia har i øvrigt mange forskellige quiz- programmer, der også egner sig til grammatik. Gode apps/programmer til online samarbejde a. internet Todays Meet b. internet Google docs c. internet Facebook 9. Daglig dosis spansk Med få lektioner og mange aflysninger og omrokeringer går der ofte (for) lang tid mellem spansktimerne. Jeg vil derfor introducere den daglige dosis spansk, hvor eleverne helt frivilligt bruger 10 min. af deres dyrebare tid på at høre/læse/tale spansk. - lytte til spansktalende musikvideo (youtube) - se et afsnit af yndlingsserien med spanske undertekster/spansk tale og danske undertekster - se 10 min. af en spansk nyhedsudsendelse - tjekke nyhedshjemmesider (el país, el mundo, hola) - tjekke spanske blogs om et emne, der interesserer eleven. 6

7 - ændre servicesproget på Facebook eller andre sociale medier til spansk - øve gloser på quizlet eller andet program - lytte til oplæsning (fx en lydfil, som læreren har lavet) Jeg har ikke været konsekvent med at spørge ind til elevernes indsats i forhold til den daglige dosis spansk og det betyder, at eleverne begynder at slække på denne del af forberedelsen. Jeg vil tage det op igen, men være mere konsekvent i at lade eleverne fremlægge deres daglige dosis spansk. 10. Foreløbig evaluering af projektet Mit primære mål med projektet var at få mere spansk ind i undervisningen og det synes jeg helt bestemt, at jeg (og eleverne) har opnået. I 1g arbejder vi intensivt med små dialoger i hver eneste time og eleverne er efterhånden blevet gode til at genkende og bruge dialog- modellerne. Det betyder, at det er nemt at sætte eleverne i grupper og lade dem arbejde med dialogerne, så at alle elever er aktiverede. Jeg sørger for at komme rundt i grupperne og får derfor hørt mange af eleverne udtrykke sig på spansk i løbet af timen. I 2g arbejder eleverne stadig i deres tryghedsgrupper. Mange af eleverne har brug for at kunne forberede sig, inden de skal tale spansk på klassen. Flere giver også udtryk for, at de ikke er kommet over hurdlen med at være bange for at sige noget forkert. Fra et lærersynspunkt er der kommet meget mere samtale i undervisningen. Alle lektioner startes med small- talk på spansk, ligesom der er mindst én sekvens med samtale om tema i løbet af lektionen. Eleverne giver udtryk for, at de kan mærke, at de bliver bedre til at tale spansk, men samtidig stiger også frustrationen over at mangle ordforråd (ikke at kunne udtrykke helt PRÆCIST, hvad man gerne vil). Vi arbejder derfor intensivt med at tænke kreativt og i sproglige strategier. Fremover vil jeg i højere grad supplere den mundtlige samtale med lydfiler som afleveringer. Jeg savner lidt at kunne give mere udførlig feedback på udtalelse og udtryksfærdighed. Jeg vil helt klart arbejde videre med at bruge IKT til aktivering af elever og variation af undervisningen. 11. Forslag til litteratur: * Ambjørn, Lone og Troensegaard, Agnete: Den naturlige samtale i fremmedsproglig læring ny arbejds -og eksamensform i lyset af gymnasiereformen *Ambjørn, Lone: Samtalefærdighed og medansvar, Sprogforum, Nr 14, vol 5, 1999 * Ambjørn, Lone: Talt interaktion anskuet i et diskursivt, pragmatisk og strategisk perspektiv, web publikation, 2001 * Byram, Micahel m.fl.: Sprogfag i forandring pædagogik og praksis, Samfundslitteratur 2009 * Gadegaard, Ditte: Sprog og litteratur spansk i undervisningen 7

8 *Lund, Karen: kommunikativ kompetence hvor står vi? Sprogforum, Nr. 2, vol. 2, 1995 * Lund, Karen: Er kommunikativ undervisning kommunikativ? Sprogforum, Nr. 14. vol 5, 1999 * Neutzsky Wulff, Chresteria: IKT redskaber i sproglig læring, workshop * Sprogkernen en undersøgelse af fremmedsprogsundervisningen i det almene gymnasium 8

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad!

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER Glosestorm Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! HABLAR (at tale): COMPRAR (at købe): TOMAR (at tage): COCINAR (at lave mad): LAVAR (at vaske): Se hvad din nabo

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere