LÆRUNDERVIS BIOPHILIA I SKOLESAMMENHÆNG EN NØGLE TIL SANGAPPERNES TEKSTER ELEMENTER I UNDERVISNING I BIOPHILIA SANGAPPERNES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRUNDERVIS BIOPHILIA I SKOLESAMMENHÆNG EN NØGLE TIL SANGAPPERNES TEKSTER ELEMENTER I UNDERVISNING I BIOPHILIA SANGAPPERNES"

Transkript

1 LÆRUNDERVIS BIOPHILIA I SKOLESAMMENHÆNG EN NØGLE TIL SANGAPPERNES TEKSTER ELEMENTER I UNDERVISNING I BIOPHILIA SANGAPPERNES

2 LÆRUNDERVIS: en guide til at bruge Biophilia til at lære og undervise Velkommen til Biophilia: En kærlighedserklæring til naturen i alle dens udtryksformer. Fra den mindste organisme til den største røde gigant, som svæver i universets fjerneste riger. Gennem Biophilia opstår der er rastløs nysgerrighed, en trang til at undersøge og opdage de illusoriske steder, hvor vi møder naturen. Hvor den spiller på vores sanser gennem farver og former; dufte og lugte. Biophilia er mere end blot en samling sange bundet sammen af en fælles idé eller et begreb. Hver sang er knyttet til en app, og samtidigt kan hele albummet betragtes som, og henvises til som en app eller en appsamling. I mødet med det nye svigter sproget os indimellem. Jeg synes, at man ved at referere til hver del som en sang, lægger for meget vægt på ét aspekt af værket. Derfor foreslår jeg begrebet sangapp, som jeg fremover vil bruge. At undervise er at lære to gange, og omkring Biophilia er det dobbelt sandt; alle sangapperne underviser i (ét eller flere) aspekter af musik og i (ét eller flere) aspekter af natur. Det forklarer titlen på denne vejledning: Lærundervis det at lære og at undervise er fuldstændigt sammenflettet. Lærundervis indeholder forslag, overvejelser, idéer, links og forbindelser, som kan hjælpe med at overføre Biophilia til et klasseværelse eller andre læringssammenhænge. Biophilia blev oprindeligt skabt som et kunstværk, men dets bredere undervisningsmæssige muligheder blev hurtigt tydelige. Værksteder for lokale børn som en del af den oprindelige Biophilia-turné og grundskoler i Reykjavik har gennem Biophilia deltaget i eksperimenterende undervisning med stor succes. Idéerne, aktiviteterne og metoderne, som præsenteres her, er resultatet af dette arbejde, de er gennemtænkt, prøvet og testet af et antal af kreative, ressourcestærke og dedikerede lærere og eksperter i en lang række sammenhænge. Den menneskelige psyke, musik og natur er systemer, som er udspændt i en balance; en balance mellem orden og kaos, de er født ud af skabelsen og udløsningen af spænding. Denne dynamiske opfattelse fremstår stærkt i sangapper som Virus og Mutual Core. Og der er altid noget, som ikke umiddelbart er tydeligt. Det som kan opfattes som skadeligt og dårligt, kan vise sig at være en vital del af systemet. Visse af naturens systemer overlever længere og er mere stabile, som fx stjernernes bevægelser. Der findes også den type aspekter ved musik. Lige meget hvor mærkværdigt et stykke musik er, så har det altid en slags mønster og rytme, hvilket fremgår på forskellige måder i Solstice, Moon og Crystalline. Et af de alvorlige problemer, vi møder i videnskaben, er spørgsmålet om placering, placering i rummet og placering i tiden. En almindelig popsang tiltaler os på vores velkendte menneskelige niveau. Biophilia bremser os, sætter fart på os, fører os ned på molekylært niveau, op til det galaktiske og forbi det; det mikroskopiske udforskes i Virus, det hurtige i Thunderbolt, det langsomme i Mutual Core, det planetariske i Moon og Solstice og rummets og tidens uendelighed i Cosmogony. 1.

3 LÆRUNDERVIS: en guide til at bruge Biophilia til at lære og undervise Den menneskelige bevidsthed opererer på forskellige måder, hvor verbal kommunikation er én, og visuel fremstilling og musik er andre. Der er et stærkt multisensorisk aspekt ved Biophilia, hvor visuel, auditiv, dvs. ikke-verbal kommunikation, ligger i forgrunden. Det betyder en velkommen forandring i forhold til det tunge verbale fokus i traditionel undervisning. Det giver også et højere abstraktionsniveau, end man for det meste kan opnå med ord, og personer, som foretrækker ikke-verbale metoder, reagerer stærkt på Biophilias verden. Biophilia er rastløs og nysgerrig og søger inspiration vidt forskellige steder. Blandt andet i traditionel vestlig kunstmusik fra 1900-tallet og andre musikalske traditioner fra hele kloden. Eksempler er den transformerende musik i Virus, skalaerne i Dark Matter og rytmerne i Hollow. Oven i instrumenterne: Harper, håndbåret slagtøj og forskelligt elektronisk udstyr bærer ikke på samme betydning og vægt, som ligger indbygget i flygler, violiner og guitarer. På sæt og vis er denne musik mere demokratisk, end vi er vant til. Uddannelse er som kunst, musik og kærlighed et omdiskuteret område. Modsatrettede kræfter støder sammen, og smittende idéer trænger ind i kernen af aktiviteten, alt imens en lang række personer synes at deltage og forsvinde uden varsel, ligesom det mørke stof i universet. Biophilia er en del af en sådan kraft, eller muligvis mere en smitte, et frø som kan sås, finde sine beslægtede og muligvis sprede sig ud i store dele af systemet; møde modstand, tilpasse sig og måske til slut omdanne sig til noget uigenkendeligt. Lad os se. 2.

4 BIOPHILIA I SKOLESAMMENHÆNG Der er en række praktiske overvejelser, man skal gøre sig i ethvert læringsprojekt. En af de meget vigtige er tid. Biophilia og den fremgangsmåde, den tilbyder, er meget tilpasningsvenlig i den henseende: Fra en time brugt på en sangapp til et kursus, som strækker sig over måneder. Det kan være en del af et musikprogram, af natur- eller teknologifag i en klasse eller være et temaprojekt for hele skolen en enkelt dag eller op til en uge. Et andet aspekt er rum og faciliteter. Godt udstyrede musik- og naturfags-klasseværelser er en stor hjælp, og helst ikke for langt fra hinanden. WiFi og generelt god internetadgang er at foretrække og helt overordnet fleksible rum, hvor udstyr kan stilles op og pilles ned. Alligevel kan man opnå meget med lidt, og mange af aktiviteterne kræver blot et minimum af ressourcer. Ideelt set bør musik- og naturfagslærere varetage undervisningen i Biophilia. Lærere i billedkunst, drama, dans, samfundsfag, religion og en række andre fag kan være en del af undervisningsholdene. Tværfagligheden er et af de fascinerende aspekter ved Biophilia og et fremragende udgangspunkt for et frugtbart samarbejde over faggrænser, som ofte ikke overskrides. Det har også den læringsmæssige store gevinst at modvirke opdelingen af elevernes bevidsthed og hjælpe dem til at se og søge forbindelser, de ellers ville have været blinde over for. Dette opnår man bedst ved, at lærerne er til stede i samme rum, skiftes til at undervise og samarbejder om få aktiviteterne gennemført. Biophilia appellerer til en bred aldersgruppe. Selv om det mest har været brugt på børn mellem 10 og 12 år, kan yngre børn blive indfanget af særlige aspekter af Biophilia, mens teenagere og voksne bedre kan sætte pris på visse af sangappernes emotionelle dybde. Faktisk synes nogle af de mere abstrakte temaer at passe til kandidatniveau på universitetet. Biophilia er på visse måder som en sandkasse, et forunderligt sted at lære og udforske, hvor alle typer af eventyr og kreativitet finder sted ved at benytte sine bare hænder eller udstyr som skovle, plastiklastbiler og hvad som helst. Jeg oplever, at Biophilia tilbyder det tilsvarende for uddannelse ved at byde på spændende demokratiske og kreative muligheder for nutidens skoler og uddannelsesinstitutioner. Det er altid en udfordring at vurdere en elevs præstation, især når kompleksiteten og graden af frihed i aktiviteterne øges. Underviserne skal nok finde måder at forholde sig til dette på, som svarer til elevgruppen og den tid og plads, man har tildelt projektet. 3.

5 EN NØGLE TIL SANGAPPERNES TEKSTER Lærundervis leverer nogle korte tekster til hver sangapp. Teksterne giver teoretisk baggrundsviden og forslag til aktiviteter. Disse teksttyper er: Et spørgsmål, som udbreder det felt, den pågældende sangapp tager fat på. Spørgsmålene er for det meste personlige og generelle på samme tid, åbne og filosofiske, men alligevel præcise og indlysende. Musikalsk idé. Til hver sangapp er der én af disse, nogen gange flere. Naturfænomener og videnskabelige teorier, der er tilknyttet næsten alle sangapperne. Der er mindst én, nogen gange flere. Humanistiske, følelsesmæssige og psykologiske emner til sangappen. Forbindelser. Nogle indlysende og måske mindre indlysende forbindelser mellem det musikalske og det naturlige og muligvis til de menneskelige tanker bag den pågældende sangapp. Forbindelser mellem den pågældende sangapp og andre sangapper og overliggende temaer i Biophilia. Aktiviteter: Eksperimenter, projekter osv. Ved hver sangapp gives der et par af disse. Her finder man forslag til metoder og tilgange, som er afprøvet og testet. Længere ud: Mere komplekse forehavender til dem, der vil dykke længere ned i den pågældende sangapp, som har ekstra tid eller faciliteter til at flytte tingene til næste niveau. Eksempler. Dette er links til nyttigt online materiale til sangappernes temaer: Videnskabeligt eksempel Videnskabeligt eksempel Aktivitetseksempel Personeksempel Der linkes til en undervisnings-app til hver sang, og her finder man et overblik over alle apper af programmøren Scott Snibbe: https://www.youtube.com/watch?v=n8c0x6do2bg 4.

6 ELEMENTER I UNDERVISNING I BIOPHILIA Nedenfor findes en liste af elementer, som er forbundet med at undervise i Biophilia. Bemærk, at ikke enhver af disse tilgange bliver brugt hele tiden, og nogle af dem er måske ikke praktiske for dig. Og det er vigtigt at understrege, at der ikke er en rækkefølge, i hvilken de implementeres. Det afhænger bl.a. af den pågældende sangapp. SAMARBEJDE Ideelt set skal de involverede lærere samarbejde om at gennemføre de forskellige aktiviteter, der præsenteres. INTRODUKTION AF DE MUSIKALSKE/NATUR/MENNESKELIGE TEMAER Dette kan ske i form af et lille foredrag, som lærergruppen samarbejder om, en video om emnet, en brainstorm, uddeling af papirer m.v. Hvis tanken er, at eleven selv skal finde frem til de bagvedliggende tanker, kan dette udsættes til senere eller helt udelades. Forslagene i M/N/H/F/BF teksterne er nyttige her, det samme er mange af de foreslåede videoer. Dette er den bedste lejlighed til at åbne elevernes øjne for sammenhængen mellem de musikalske og videnskabelige begreber. ET ØJEBLIKS FOKUS PÅ AT LYTTE til sangene eller se videoerne. Sid stille, vær opmærksom på din vejrtrækning, og fokuser på den aktuelle oplevelse enten direkte uden nogen form for forberedelse eller måske med åbningsspørgsmålet til sangappen i tankerne. Det kan være en god start i forhold til de mere tilgængelige sange, men måske bedre at gemme dette til senere i forbindelse med de øvrige. ELEVEN I SIT EGET RUM Man skal afsætte en betragtelig mængde tid til, at eleverne kan eksperimentere med sangapperne på egen hånd med høretelefoner på. Den individuelle kreativitet skal blomstre. RESULTATER Sørg for at resultaterne af arbejdet kan deles, ethvert stykke kunst, tekst eller sang, der er skabt, skal have et sted, hvor det kan deles med universet. SOKRATISKE DISKUSSIONSCIRKLER For at lukke og afslutte oplevelsen kan en periode, hvor man slår sig ned og diskuterer, deler, lytter og fordøjer, være værdifuld. Den bedste tilgang her er den enkle at sætte sig i en rundkreds og tage sig tid til at lytte til alles oplevelser, synspunkter og tanker. I visse tilfælde kan der være spørgsmål, som umiddelbart skal afklares, i andre vil der være en mere frit flydende udveksling. 5.

7 Hollow hollow 6.

8 Hollow Hvad er rytme, og hvilke rytmer er vigtige i dit liv? Rytme er grundlæggende for musik, grundlæggende i livet og tidsangivelser er grundlæggende i det traditionelle nodesystem. Populærmusik er relativ monoton i forhold til rytme i sin stærke binding til 4/4 takten. Alligevel er der mulighed for uendelige variationer, hvilket er et aspekt, som understreges i denne sangapp. Dette gør straks musikken mindre tilgængelig og mere interessant, og det gør os opmærksom på fornemmelsen af hver rytme, og hvad den udtrykker. Klap forskellige rytmer. Stå i en cirkel, og tildel takterne 3/4, 5/4 og 7/4 til forskellige dele af gruppen. Stå i en cirkel med nogle få stole imellem. Tildel pigerne en ¼-node (et enkelt klap), 2/8 (to klap) til drengene og stilhed til stolene. Lad gruppen klappe i forløb begyndende fra ethvert sted. Tromme-ring. Sid i en cirkel. Eksperimenter med at lade rytmen komme automatisk, og/eller spil usædvanlige rytmer. Trommer og forskellige slagtøjsinstrumenter kan bruges som et alternativ til at klappe i de andre aktiviteter. I Hollow går vi dybt ind i vores inderste kerne, og samtidig spekulerer vi over vores oprindelse og stamtræ. Videoen inviterer os gennem huden ind i cellens kerne for at følge rytmen i den uophørlige reproduktion af dna, der fortsætter uendeligt. Denne kodede information indeholder oplysninger om, hvem vi er, og hvad vi vil blive til, og den har urgamle rødder ansigtet, der dukker op, minder os om dette. Al information om den utrolige diversitet, der er i livet på jorden, er indskrevet i generne ved hjælp af blot fire bogstaver A, G, T og C. Evolutionens kræfter, hvor naturlig udvælgelse og omgivelserne sammen har skabt livet på Jorden, som vi kender det, eller sagt på en anden måde, har skrevet livets bog alene ved hjælp af de fire symboler! Bestem lyde eller rytmer, der knytter sig til A, G, T og C. Dan en cirkel, hvor forskellige elever repræsenterer hver lyd. Bemærk, hvordan en lille ændring (fx 10 %) kan repræsentere forskellen mellem mennesker og chimpanser, og hvordan en fejl kan tolkes som en mutation. Leg med appen, og udvid det ved at lade den arbejde sammen med en trommemaskine og eksperimenter med forskellige rytmer. Brainstorm omkring andre rytmer i naturen, årstiderne. Udforsk lighederne mellem stamtræer og rytme, og tænk over, hvordan forskellige familier skaber meget forskellige rytmer, selvom den grundlæggende struktur er den samme. Fokuser på ansigtet i videoen og sammenlign det med Arcimboldos portrætter (tænk over forbindelsen mellem ansigtets bestanddele (frugter osv.) og personen, der fremkommer). Hvad repræsenterer ansigtet, er det en forestillet forfaders spøgelse? Og som en følge af dette et stort spørgsmål, nemlig det klassiske spørgsmål om natur kontra opdragelse og arv kontra miljø. 7.

9 Hollow Studiet af genetik og udvikling i forbindelse med reproduktion og de to køn er naturdelen af Sacrifice, så derfor passer de to sangapper godt sammen. Klapperiet baseret på drenge, piger og stole hænger sammen med sequencere (Moon), generativ musik (Virus) og nedskrivning (Sacrifice). Dyk længere ned i de biologiske processer omkring generne, kromosomerne osv.ved eksempelvis at bruge appen Molecules fra Sunset Lake Software. Der ligger også en god aktivitet i at udtrække dna fra et løg, hvis der findes faciliteter, hvor man kan udføre dette eksperiment. Undervisnings-app https://www.youtube.com/watch?v=ak-m94wowne Music video: https://www.youtube.com/watch?v=wa1a0ppc-ikvvvvvvvvvvvvvvvvvv Take five: https://www.youtube.com/watch?v=vmddofxsgas (5/4) Money, Pink Floyd: https://www.youtube.com/watch?v=jkhx5w7jowi (7/4) Mission Impossible: https://www.youtube.com/watch?v=2qlplayajm4 (5/4) Islandske rim-systemer ( ) https://www.youtube.com/watch?v=p8elet4efoa (Vísur Vatnsenda-Rósu) og https://www.youtube.com/watch?v=lbxlpimk7ri&feature=youtu.be&t=1m3s (Hani, krummi, hundur, svín) Odd times: https://www.youtube.com/watch?v=d-japfzjd1s Gen-projekt: https://genographic.nationalgeographic.com/ How evolution works: https://www.youtube.com/watch?v=hofrn0kihou David Attenborough, Wonderful World: Evolutions-rap: https://www.youtube.com/watch?v=db_kvioovji Arcimboldo: 8.

10 Solstice 9.

11 Solstice Hvad er forskellen mellem en monolog, en dialog og en diskussion? Den musikalske pointe i Solstice er, hvordan to forskellige sanglinjer kan sammensættes og danne en helhed. Den nedre linje kaldes baslinjen eller kontrapunkt. Dette kan optræde i form af en kædesang, hvor mange stemmer spilles på samme instrument eller på forskellige instrumenter. Og det er et element i mange forskellige former for musik. Tanken er at åbne elevernes øjne for de mange muligheder, der ligger indbygget i at kombinere forskellige melodier eller sanglinjer samt forbindelsen mellem dem. Fremfør en tekst ved hjælp af én stemme, to stemmer og mange stemmer, som spiller sammen på forskellige måder. Tænk over korets rolle i oldgræsk teater og samspillet mellem forsangeren og koret i negro spirituals, vestafrikanske sanglege og vokalen og guitaren i 12-takters blues. Brug appen til at komponere en sang. Indspil den, spil den på andre instrumenter, og upload så sangen. Tyngdekraften og jordens bane. Den tredje planet i solsystemet, Jorden bevæger sig i en elliptisk bane; som det lyrisk udtrykkes, bliver den kastet ind i mørket og trukket ud i lyset, alt imens den drejer rundt. Brug en model af solsystemet til at demonstrere dette. Vis Foucaults pendul til at påvise jordens rotation og tyngdekraften. Jordens hældning er faktisk et særligt emne; Jorden læner sig tilbage i sit sæde, hvilket skaber årstiderne og de forskellige længder af dagslys, hvilket vi i Norden især mærker. Betragt Solen og Jorden som værende kontrapunkt til hinanden, muligvis spiller de sfærernes musik. Det er også interessant at tænke på blandingen mellem regelmæssigheder og uregelmæssigheder. Eksempelvis har Jordens hældning konsekvenser, samtidigt som det synes temmelig irrationelt for en agtværdig ting som en planet at gøre. Undersøg modeller af solsystemet, og brug lyskilder til at se og forstå, hvordan det virker. Udtryk solens, Jordens, månens og planeternes bevægelser gennem elevernes (og lærernes!) kropsbevægelser. En interessant tanke i teksten er forestillingen om mennesker som lysbærere, og et interessant spørgsmål at tumle med er: Hvad er det lys? Visdom? Moral? Der er mange muligheder! Udstrålingen, vi modtager fra andre, præcis som Jorden modtager solens stråler. Det videnskabelige indhold i Solstice passer godt til Moon, og det er en god ide at skabe en platform, hvor de to astronomiske sangapper præsenteres sammen. Yderligere passer forestillingen om udløsning og opbygning af spænding godt med Mutual Core. Undervisnings-app https://www.youtube.com/watch?v=pm9g-syvjru VE: Foucaults pendul på Wikipedia ME: Animerede Bach-fugaer /, 10.

12 Thunderbolt hollow 11.

13 thunderbolt Hvad gør du for at føle dig mirakuløs? Arpeggio. Akkorder er bygget op af individuelle toner. Arpeggio er akkorder, hvor man spiller de individuelle toner umiddelbart efter hinanden normalt fra den dybeste til den højeste, men nogen gange i en anden rækkefølge. I Thunderbolt stammer baslinjen fra en Tesla-transformator, som kan fremstille kunstige lyn, og lyden, eller arpeggio, der fremkommer, er som torden. I appen kan man skabe sine egne arpeggio og lynformer ved hjælp af fingerbevægelser. Dan en gruppe, hvor hvert medlem har én tone, og spil en arpeggio sammen i forskellige rækkefølger og med varierende hastighed. Lyn opstår, når der fremkommer stærke modsatrettede elektriske spændinger mellem himmel og jord: Spænding bygges op, og balancen genoprettes, når et lyn løber fra himlen mod jorden en spænding, vi ser som et lyn, som skaber lyden af torden. Lyn kan også løbe fra sky til sky. Og de kan også dannes i vulkanske askesøjler og under andre ekstreme forhold. Lyn er en meget kompleks begivenhed, der forløber over ganske få millisekunder. Den form af glimtet, vi ser, er blot en brøkdel af den elektriske aktivitet, der udfolder sig, hvor grene spreder sig ud i forskellige retninger, nogle af dem skabt i skyen, andre rent faktisk på jorden. Lynets form ligner det, som er kendt som fraktaler; en form, hvor det samme mønster gentager sig igen og igen og breder sig ud i mindre og mindre udgaver af sig selv. Gnid balloner mod hår, og lad dem hæfte sig fast på loftet. Gnid en pind med et stykke stof, og brug pinden til at få en konservesdåse til at rulle uden overhovedet at røre den. Arpeggio kan muligvis betragtes som fraktaler og visualiseres på samme måde som lyn, hvilket appen viser på bedste måde. Der er også et meget stærkt sansesammenfald i, hvordan fænomenet høres og ses på samme tid. At se videoen er et godt udgangspunkt til at begynde sin rejse ind i Thunderbolt. Lyn og torden er naturligvis ikke mirakler, men de besidder en mystisk kraft og optræder som guddommelige symboler i mange religioner og kulturer. Mirakler er vigtige i religion, og visse hændelser synes at overskride logiske forklaringer. Et godt spørgsmål til en sokratisk cirkel vil være, hvorvidt der er eller ikke er plads til mirakler i en verden, hvor vi altid vender os til videnskaben for at få forklaringer. Kan dette på en eller anden vis forenes? Brug appen til at skabe rytmer og sange, upload dem og spil sammen med andre. Vis og forklar en Tesla-transformators eller en van de Graff-generators funktion. Forbind dette med den tidligere viden om elektricitet, ionisering osv. Kirkeklokker er et godt eksempel på arpeggio, besøg en kirke, og tal med klokkeren om dette. 12.

14 thunderbolt Thunderbolt hænger musikalsk og videnskabeligt godt sammen med Mutual Core. Især når man tænker på, at lynets ekstreme hastighed og jordens langsomt stigende bevægelser kan sammenlignes. Musikalsk handler Mutual Core om akkorder og Thunderbolt om brudte akkorder, så faktisk kan Mutual Core være en god optakt til Thunderbolt. Apperne Solstice og Sacrifice er også relevante, da man kan komponere sin egen musik i disse apper. Debussy "Arabesque" Donna Summer "I Feel Love" Bach "Prelude in C Major" Metallica: Nothing else matters Fede lyn https://www.youtube.com/watch?v=jm3rhonor9o Undervisnings-app https://www.youtube.com/watch?v=ro95xxl5pbu Thunderbolt live https://www.youtube.com/watch?v=c9scr7wcqkk 13.

15 Mutual core hollow 14.

16 Mutual core Hvordan udløser vi spænding? Akkorder er grupper af toner, der skaber en helhed, og lyden af en akkord er resultatet af spændingen mellem tonerne i akkorden. Den rette spænding giver det rette resultat. Akkorder kan desuden spilles forskelligt og blive manipuleret på mange måder for at fange forskelligartede følelsesmæssige kvaliteter. Lav små grupper, og lad dem ved hjælp af håndklokker repræsentere forskellige akkorder. Forestil jer, hvad tonerne i akkorden kunne forestille i form af elementer, der skabte spænding (karakterer i et skuespil, dele i kroppen og elever i klassen). Et af de store videnskabelige gennembrud i nyere tid er opdagelsen af de tektoniske plader; det at Jordens skorpe er revnet og bevæger sig helt ulig alle andre planeter, vi kender. For at komplicere tingene er den opdelt i mange lag med forskelligartede kemiske sammensætninger. Jordens skorpe er altså et dynamisk system, hvor der bygges spænding op, som udløses på forskellige måder, hvoraf de voldsomste er jordskælv og vulkanudbrud. Appen viser jordskorpens lag og toner, og ved at manipulere spændingen kan man skabe akkorder. Kampen mellem spænding udløsning harmoni balance kaos og orden er central her og er tydeligvis et underliggende tema i hele Biophilia. Det er interessant at betragte tidsfaktoren. Jordens bevægelser er langsomme og langsom stigende (som en negl, der vokser), men andre fænomener, Biophilia udforsker, udløser spænding og genskaber balance i løbet af ingen tid, som fx lynene i Thunderbolt. Hent en gratis seismografisk app og se, hvordan den reagerer på, at du hopper op og ned. Teksten her sammenligner spændingen i jorden med spændingen mellem elskende som forsøger at skabe en fælles kerne. Det er en kraftfuld metafor, som alle kan tage til sig, især når det kommer til vulkanagtige udbrud som du vidste ikke, at jeg havde det i mig og det betyder, at konflikter kan være en vigtig del af enhver spændingsudløsning i et forhold. Det kan overføres til gruppedynamik, grupperne kan udforske spænding mellem medlemmer af gruppen og finde måder til at fjerne spændingen, før den bliver for dramatisk! Mutual Core går hånd i hånd musikalsk og videnskabeligt med Thunderbolt. Det er en god ide at begynde med Mutual Core og bevæge sig videre til Thunderbolt derfra fra akkorder til brudte akkorder. Og teksten og forestillingen om spænding, udløsning og lighederne til kærlighed og menneskelige forhold passer fint sammen med Virus, og musikalsk set har de også en direkte forbindelse til Solstice. 15.

17 Mutual core Undervisnings-app https://www.youtube.com/watch?v=a0wpvv8krwm Pladernes bevægelse https://www.youtube.com/watch?v=ugcded4xvd4 Seismograph https://itunes.apple.com/us/app/hamm-seismograph/id ?mt=8 Google Earth: https://www.google.com/earth/ 16.

18 Moon hollow 17.

19 Moon Q: Hvordan har du det med at lave fejl, og hvordan kommer du over det? Moons musikalske tema er sequencers og sekvenser eller mønstre i musik. Det oplagte eksempel på en sequencer er en trommemaskine, hvor man programmerer bestemte rytmiske mønstre på maskinen, som så leverer dem. Moderne sequencere kan naturligvis skabe enhver form for musik, og der fås en række programmer og apper. Det er vigtigt at understrege, at komponisten har fuld kontrol ved brug af en sequencer, modsat generativ musik, som Virus tager sig af. Lyt til sangen i meget rolige omgivelser begynd med en kort meditation, hvor alle lukker øjnene og leder opmærksomheden hen på bestemte dele af teksten eller musikken. En god måde at få gang i en diskussion om månens cyklus er at få alle til at kigge på månen en aften og høre, om de kan forklare, hvorfor den ser ud, som den gør, når I tager fat på Moon. Månens cyklus kan derefter vises på eksisterende eller hjemmelavede modeller, ligesom man gjorde i Solstice. Tidevandet er også en sekvens eller et mønster, som er påvirket af månen. Og så er der sekvenser og cyklusser i kroppen: hormonsystemet og menstruation, fordøjelse og åndedrættet. Udforsk yderligere cyklusser i hele økosystemet og faktisk i hele universet. Lad gruppen danne en menneskelig sequencer, hvor hver elev har én tone/lyd, som enten synges eller spilles. Lav et skema med otte firkanter, hvor hver firkant tildeles en lyd. Knyt hver elev til en firkant, og spil stykket som en rundgang. Den måde, hvorpå sangen er organiseret og præsenteres i appen, viser hvordan musikkens sekvenser spejler sig og kan sammenlignes med sekvenser som månens cyklus og menstruation. Et godt diskussionsemne er myten om månens indflydelse på os. Men pas på med at indpode misforståelser, da det ikke er bevist, at der er en sammenhæng. Lav halskæder af perler, der opfører sig som en sequencer, hvor formen eller farverne repræsenterer toner eller lyde, således at halskæden bliver et stykke musik og musikstykket en halskæde et eksempel på Biophilias multisensoriske aspekter. Fremstil månens og Jordens bevægelser og muligvis tidevandet gennem elevernes kropsbevægelser. Månen som symbol for fornyelse på en positiv og negativ måde. Månen dør og vender så tilbage. Tænk over fejltagelser på det personlige plan i forhold til åbningsspørgsmålet og også på, hvordan og hvorfor folk deltager i farlige aktiviteter, som er livstruende, og tilsyneladende får noget ud af det. 18.

20 Moon Links til andre sangapper: Moon og Solstice passer godt sammen. De musikalske temaer i Moon og Virus har lidt fælles grundlag, og det er godt at lave Moon før Virus. Forestillingen om sequenceren og generativ musik er moderne begreber, som kan åbne op for spørgsmål om moderne kunst og samtidskunst. Find online poesi-generatorer og lignende idéer på andre områder. Stil spørgsmål til kunstnerens rolle, tanken om genialitet osv. Musikvideo https://www.youtube.com/watch?v=br2s0xjyfem App-guide https://www.youtube.com/watch?v=slclxmp9usu Þórunn Árnadóttirs perleur Tidevand https://www.youtube.com/watch?v=u3ltef9wpt4 19.

21 Crystalline 20.

22 Crystalline Hvorfor vælger du at gøre én ting frem for en anden, når du studerer, generelt i livet, når du skaber? Sangstruktur er temaet i Crystalline. Overordnet set er strukturer af alle typer, former og størrelser et af de stærke underliggende temaer i Biophilia. Struktur er en grundlæggende del af musik lige fra den enkleste folkesang til Beethovens 9. symfoni. Eleverne kender sange med skift mellem vers og omkvæd, men begreber som indledning, overgang og afslutning skal de nok hurtigt fatte. Skab en cirkeldans over en sang, hvor trinnene i dansen svarer til en bestemt del af sangen. Dannelse af krystaller. Krystaller er faste stoffer, hvor molekylerne og de øvrige kemiske bestanddele af et materiale danner et ensartet mønster lige fra det mikroskopiske til det makroskopiske plan. Salt, snefnug og diamanter er velkendte krystaller. Eleverne komponerer sange og skiftes til at skabe de forskellige dele. Sørg for at sangen har tydelige afsnit, der gentages på en eller anden måde. Eleverne vælger sange (fx fra Eurovision) og analyserer deres struktur, laver rumlige fremstillinger af hver del og samler dem som krystaller, fotograferer dem og uploader dem. Spil de forskellige afsnit i tilfældig rækkefølge, og diskuter resultatet. Forskelle og ligheder mellem krystaller og sange. De forskellige deles rolle, er det vigtigt, at traditionel musik er skrevet i 2D? Hvad med tidselementet? Er musik fast, flydende eller luftformig? Cosmogony er et godt eksempel på samspil mellem vers og omkvæd. Omkvædet åbner sangen op både tekst- og lydmæssigt. Undervisnings-app https://www.youtube.com/watch?v=ezfzxnssnns Skab saltkrystaller https://www.youtube.com/watch?v=qwipplyoh7q 21.

23 Dark matter hollow 22.

24 Dark matter Hvorfor reagerer vi forskelligt på forskellige musikalske skalaer, hvad skyldes det, at skalaer har forskelligartede følelsesmæssige påvirkninger? Dur- og mol-skalaer. Det er vigtigt med en indføring i dur- og mol-skalaer, derefter kan man lære andre skalaer at kende i appen. Tænk over sang uden tekst. Denne foreteelse er et almindeligt træk i musik, fx når stemmer erstatter instrumenter i a cappella-sang, i scat og i fænomener som Sigur Rós vonlenska (håblandsk). I disse tilfælde bliver den menneskelige stemme som et instrument, og der kan findes mange kunstneriske og musikalske grunde til at anvende dette særpræg. Atonal og arytmisk musik. Drøft kunstmusik i 1900-tallet og musik fra andre kulturer. Lyt til musikstykker, der anvender forskellige skalaer, og få eleverne til at gætte, hvor de kommer fra (fx orientalske skalaer). Dark matter, mørkt stof, er kun kendt for sin tiltrækningskraft på andre fænomener, men kan hverken ses, høres, mærkes eller fås adgang til på nogen anden måde, alligevel anses 84,5 % af det kendte univers for at bestå af mørkt stof. Syng sange, du kender, på et hjemmelavet sprog. Hvor langt kan du fjerne dig fra dit eget sprog eller sprog, du kender? Tænk på, hvordan folk synger, når de er alene og synger for sig selv, hvilken musik kommer der ud af det. Få eleverne til at tænke over dette hver for sig, ved at spørge andre og observere. Læreren tænder et stearinlys. Kort efter bliver eleverne bedt om at lukke øjnene og sætte hænderne for ørerne. Læreren puster lyset ud. Hvad skete der? Hvordan kan eleverne være sikre på, at læreren pustede lyset ud? Hvad kunne der ellers være sket? Dette illustrerer det grundlæggende i videnskabelig metodelære: At opdage ting, hvorom vi kun har indirekte beviser. Undervisnings-app https://www.youtube.com/watch?v=wwgn7fdbkde Sigur Rós opfører Ólsen Ólsen (på håblandsk) https://www.youtube.com/watch?v=8leqn249jqw 23.

Sort side som i hvidbogen

Sort side som i hvidbogen Sort Dette side er som ikke en i hvidbogen blå 1 2 Sort side som i hvidbogen Skal vi lege? 4 Invitation Denne indledning er ikke en indledning. Den er som bogen i sin helhed; en invitation. Dette er ikke

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

Kryptiske meddelelser, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelser...14 Hvordan kan det gøres?...15

Kryptiske meddelelser, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelser...14 Hvordan kan det gøres?...15 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 GUL KERNE UNDERHOLDNING OG KOMMUNIKATION Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Indhold...2 Hvorfor underholdning og kommunikation?...2 Opbygningen af et modul...3

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPERNE

GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPERNE GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPERNE 1 JULI 2009 GENEREL INTRODUKTION TIL KNAPPEN "STUDIER" Studierne set fra den enkelte Studierne er set fra den enkelte elev eller deltager at forstå som den halvdel af

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 Betty Moore-Hafter Jade Barbee Carna Zacharias-Miller Lynne Shaner 2010 www.eftfree.net Photo: SilverEnergie

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Skab dig i fællesskabet

Skab dig i fællesskabet HÅNDBOG MED ØVELSER TIL LÆRERE Skab dig i fællesskabet TIL AT FREMME ELEVERS SELVFORSTÅELSE OG EVNE TIL AT INDGÅ I FÆLLESSKABER Hvem er vi og hvad vil vi? mere om det pågældende emne. Denne e-bog er primært

Læs mere

- Lindvang & Frederiksen -

- Lindvang & Frederiksen - Peter er meget urolig og grænsesøgende i sin opførsel. En dag hvor han deltager i musikterapigruppen spiller han på tromme. Sammen med de andre i gruppen kan han blive i den rytmiske struktur i samspillet.

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere