LÆRUNDERVIS BIOPHILIA I SKOLESAMMENHÆNG EN NØGLE TIL SANGAPPERNES TEKSTER ELEMENTER I UNDERVISNING I BIOPHILIA SANGAPPERNES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRUNDERVIS BIOPHILIA I SKOLESAMMENHÆNG EN NØGLE TIL SANGAPPERNES TEKSTER ELEMENTER I UNDERVISNING I BIOPHILIA SANGAPPERNES"

Transkript

1 LÆRUNDERVIS BIOPHILIA I SKOLESAMMENHÆNG EN NØGLE TIL SANGAPPERNES TEKSTER ELEMENTER I UNDERVISNING I BIOPHILIA SANGAPPERNES

2 LÆRUNDERVIS: en guide til at bruge Biophilia til at lære og undervise Velkommen til Biophilia: En kærlighedserklæring til naturen i alle dens udtryksformer. Fra den mindste organisme til den største røde gigant, som svæver i universets fjerneste riger. Gennem Biophilia opstår der er rastløs nysgerrighed, en trang til at undersøge og opdage de illusoriske steder, hvor vi møder naturen. Hvor den spiller på vores sanser gennem farver og former; dufte og lugte. Biophilia er mere end blot en samling sange bundet sammen af en fælles idé eller et begreb. Hver sang er knyttet til en app, og samtidigt kan hele albummet betragtes som, og henvises til som en app eller en appsamling. I mødet med det nye svigter sproget os indimellem. Jeg synes, at man ved at referere til hver del som en sang, lægger for meget vægt på ét aspekt af værket. Derfor foreslår jeg begrebet sangapp, som jeg fremover vil bruge. At undervise er at lære to gange, og omkring Biophilia er det dobbelt sandt; alle sangapperne underviser i (ét eller flere) aspekter af musik og i (ét eller flere) aspekter af natur. Det forklarer titlen på denne vejledning: Lærundervis det at lære og at undervise er fuldstændigt sammenflettet. Lærundervis indeholder forslag, overvejelser, idéer, links og forbindelser, som kan hjælpe med at overføre Biophilia til et klasseværelse eller andre læringssammenhænge. Biophilia blev oprindeligt skabt som et kunstværk, men dets bredere undervisningsmæssige muligheder blev hurtigt tydelige. Værksteder for lokale børn som en del af den oprindelige Biophilia-turné og grundskoler i Reykjavik har gennem Biophilia deltaget i eksperimenterende undervisning med stor succes. Idéerne, aktiviteterne og metoderne, som præsenteres her, er resultatet af dette arbejde, de er gennemtænkt, prøvet og testet af et antal af kreative, ressourcestærke og dedikerede lærere og eksperter i en lang række sammenhænge. Den menneskelige psyke, musik og natur er systemer, som er udspændt i en balance; en balance mellem orden og kaos, de er født ud af skabelsen og udløsningen af spænding. Denne dynamiske opfattelse fremstår stærkt i sangapper som Virus og Mutual Core. Og der er altid noget, som ikke umiddelbart er tydeligt. Det som kan opfattes som skadeligt og dårligt, kan vise sig at være en vital del af systemet. Visse af naturens systemer overlever længere og er mere stabile, som fx stjernernes bevægelser. Der findes også den type aspekter ved musik. Lige meget hvor mærkværdigt et stykke musik er, så har det altid en slags mønster og rytme, hvilket fremgår på forskellige måder i Solstice, Moon og Crystalline. Et af de alvorlige problemer, vi møder i videnskaben, er spørgsmålet om placering, placering i rummet og placering i tiden. En almindelig popsang tiltaler os på vores velkendte menneskelige niveau. Biophilia bremser os, sætter fart på os, fører os ned på molekylært niveau, op til det galaktiske og forbi det; det mikroskopiske udforskes i Virus, det hurtige i Thunderbolt, det langsomme i Mutual Core, det planetariske i Moon og Solstice og rummets og tidens uendelighed i Cosmogony. 1.

3 LÆRUNDERVIS: en guide til at bruge Biophilia til at lære og undervise Den menneskelige bevidsthed opererer på forskellige måder, hvor verbal kommunikation er én, og visuel fremstilling og musik er andre. Der er et stærkt multisensorisk aspekt ved Biophilia, hvor visuel, auditiv, dvs. ikke-verbal kommunikation, ligger i forgrunden. Det betyder en velkommen forandring i forhold til det tunge verbale fokus i traditionel undervisning. Det giver også et højere abstraktionsniveau, end man for det meste kan opnå med ord, og personer, som foretrækker ikke-verbale metoder, reagerer stærkt på Biophilias verden. Biophilia er rastløs og nysgerrig og søger inspiration vidt forskellige steder. Blandt andet i traditionel vestlig kunstmusik fra 1900-tallet og andre musikalske traditioner fra hele kloden. Eksempler er den transformerende musik i Virus, skalaerne i Dark Matter og rytmerne i Hollow. Oven i instrumenterne: Harper, håndbåret slagtøj og forskelligt elektronisk udstyr bærer ikke på samme betydning og vægt, som ligger indbygget i flygler, violiner og guitarer. På sæt og vis er denne musik mere demokratisk, end vi er vant til. Uddannelse er som kunst, musik og kærlighed et omdiskuteret område. Modsatrettede kræfter støder sammen, og smittende idéer trænger ind i kernen af aktiviteten, alt imens en lang række personer synes at deltage og forsvinde uden varsel, ligesom det mørke stof i universet. Biophilia er en del af en sådan kraft, eller muligvis mere en smitte, et frø som kan sås, finde sine beslægtede og muligvis sprede sig ud i store dele af systemet; møde modstand, tilpasse sig og måske til slut omdanne sig til noget uigenkendeligt. Lad os se. 2.

4 BIOPHILIA I SKOLESAMMENHÆNG Der er en række praktiske overvejelser, man skal gøre sig i ethvert læringsprojekt. En af de meget vigtige er tid. Biophilia og den fremgangsmåde, den tilbyder, er meget tilpasningsvenlig i den henseende: Fra en time brugt på en sangapp til et kursus, som strækker sig over måneder. Det kan være en del af et musikprogram, af natur- eller teknologifag i en klasse eller være et temaprojekt for hele skolen en enkelt dag eller op til en uge. Et andet aspekt er rum og faciliteter. Godt udstyrede musik- og naturfags-klasseværelser er en stor hjælp, og helst ikke for langt fra hinanden. WiFi og generelt god internetadgang er at foretrække og helt overordnet fleksible rum, hvor udstyr kan stilles op og pilles ned. Alligevel kan man opnå meget med lidt, og mange af aktiviteterne kræver blot et minimum af ressourcer. Ideelt set bør musik- og naturfagslærere varetage undervisningen i Biophilia. Lærere i billedkunst, drama, dans, samfundsfag, religion og en række andre fag kan være en del af undervisningsholdene. Tværfagligheden er et af de fascinerende aspekter ved Biophilia og et fremragende udgangspunkt for et frugtbart samarbejde over faggrænser, som ofte ikke overskrides. Det har også den læringsmæssige store gevinst at modvirke opdelingen af elevernes bevidsthed og hjælpe dem til at se og søge forbindelser, de ellers ville have været blinde over for. Dette opnår man bedst ved, at lærerne er til stede i samme rum, skiftes til at undervise og samarbejder om få aktiviteterne gennemført. Biophilia appellerer til en bred aldersgruppe. Selv om det mest har været brugt på børn mellem 10 og 12 år, kan yngre børn blive indfanget af særlige aspekter af Biophilia, mens teenagere og voksne bedre kan sætte pris på visse af sangappernes emotionelle dybde. Faktisk synes nogle af de mere abstrakte temaer at passe til kandidatniveau på universitetet. Biophilia er på visse måder som en sandkasse, et forunderligt sted at lære og udforske, hvor alle typer af eventyr og kreativitet finder sted ved at benytte sine bare hænder eller udstyr som skovle, plastiklastbiler og hvad som helst. Jeg oplever, at Biophilia tilbyder det tilsvarende for uddannelse ved at byde på spændende demokratiske og kreative muligheder for nutidens skoler og uddannelsesinstitutioner. Det er altid en udfordring at vurdere en elevs præstation, især når kompleksiteten og graden af frihed i aktiviteterne øges. Underviserne skal nok finde måder at forholde sig til dette på, som svarer til elevgruppen og den tid og plads, man har tildelt projektet. 3.

5 EN NØGLE TIL SANGAPPERNES TEKSTER Lærundervis leverer nogle korte tekster til hver sangapp. Teksterne giver teoretisk baggrundsviden og forslag til aktiviteter. Disse teksttyper er: Et spørgsmål, som udbreder det felt, den pågældende sangapp tager fat på. Spørgsmålene er for det meste personlige og generelle på samme tid, åbne og filosofiske, men alligevel præcise og indlysende. Musikalsk idé. Til hver sangapp er der én af disse, nogen gange flere. Naturfænomener og videnskabelige teorier, der er tilknyttet næsten alle sangapperne. Der er mindst én, nogen gange flere. Humanistiske, følelsesmæssige og psykologiske emner til sangappen. Forbindelser. Nogle indlysende og måske mindre indlysende forbindelser mellem det musikalske og det naturlige og muligvis til de menneskelige tanker bag den pågældende sangapp. Forbindelser mellem den pågældende sangapp og andre sangapper og overliggende temaer i Biophilia. Aktiviteter: Eksperimenter, projekter osv. Ved hver sangapp gives der et par af disse. Her finder man forslag til metoder og tilgange, som er afprøvet og testet. Længere ud: Mere komplekse forehavender til dem, der vil dykke længere ned i den pågældende sangapp, som har ekstra tid eller faciliteter til at flytte tingene til næste niveau. Eksempler. Dette er links til nyttigt online materiale til sangappernes temaer: Videnskabeligt eksempel Videnskabeligt eksempel Aktivitetseksempel Personeksempel Der linkes til en undervisnings-app til hver sang, og her finder man et overblik over alle apper af programmøren Scott Snibbe: https://www.youtube.com/watch?v=n8c0x6do2bg 4.

6 ELEMENTER I UNDERVISNING I BIOPHILIA Nedenfor findes en liste af elementer, som er forbundet med at undervise i Biophilia. Bemærk, at ikke enhver af disse tilgange bliver brugt hele tiden, og nogle af dem er måske ikke praktiske for dig. Og det er vigtigt at understrege, at der ikke er en rækkefølge, i hvilken de implementeres. Det afhænger bl.a. af den pågældende sangapp. SAMARBEJDE Ideelt set skal de involverede lærere samarbejde om at gennemføre de forskellige aktiviteter, der præsenteres. INTRODUKTION AF DE MUSIKALSKE/NATUR/MENNESKELIGE TEMAER Dette kan ske i form af et lille foredrag, som lærergruppen samarbejder om, en video om emnet, en brainstorm, uddeling af papirer m.v. Hvis tanken er, at eleven selv skal finde frem til de bagvedliggende tanker, kan dette udsættes til senere eller helt udelades. Forslagene i M/N/H/F/BF teksterne er nyttige her, det samme er mange af de foreslåede videoer. Dette er den bedste lejlighed til at åbne elevernes øjne for sammenhængen mellem de musikalske og videnskabelige begreber. ET ØJEBLIKS FOKUS PÅ AT LYTTE til sangene eller se videoerne. Sid stille, vær opmærksom på din vejrtrækning, og fokuser på den aktuelle oplevelse enten direkte uden nogen form for forberedelse eller måske med åbningsspørgsmålet til sangappen i tankerne. Det kan være en god start i forhold til de mere tilgængelige sange, men måske bedre at gemme dette til senere i forbindelse med de øvrige. ELEVEN I SIT EGET RUM Man skal afsætte en betragtelig mængde tid til, at eleverne kan eksperimentere med sangapperne på egen hånd med høretelefoner på. Den individuelle kreativitet skal blomstre. RESULTATER Sørg for at resultaterne af arbejdet kan deles, ethvert stykke kunst, tekst eller sang, der er skabt, skal have et sted, hvor det kan deles med universet. SOKRATISKE DISKUSSIONSCIRKLER For at lukke og afslutte oplevelsen kan en periode, hvor man slår sig ned og diskuterer, deler, lytter og fordøjer, være værdifuld. Den bedste tilgang her er den enkle at sætte sig i en rundkreds og tage sig tid til at lytte til alles oplevelser, synspunkter og tanker. I visse tilfælde kan der være spørgsmål, som umiddelbart skal afklares, i andre vil der være en mere frit flydende udveksling. 5.

7 Hollow hollow 6.

8 Hollow Hvad er rytme, og hvilke rytmer er vigtige i dit liv? Rytme er grundlæggende for musik, grundlæggende i livet og tidsangivelser er grundlæggende i det traditionelle nodesystem. Populærmusik er relativ monoton i forhold til rytme i sin stærke binding til 4/4 takten. Alligevel er der mulighed for uendelige variationer, hvilket er et aspekt, som understreges i denne sangapp. Dette gør straks musikken mindre tilgængelig og mere interessant, og det gør os opmærksom på fornemmelsen af hver rytme, og hvad den udtrykker. Klap forskellige rytmer. Stå i en cirkel, og tildel takterne 3/4, 5/4 og 7/4 til forskellige dele af gruppen. Stå i en cirkel med nogle få stole imellem. Tildel pigerne en ¼-node (et enkelt klap), 2/8 (to klap) til drengene og stilhed til stolene. Lad gruppen klappe i forløb begyndende fra ethvert sted. Tromme-ring. Sid i en cirkel. Eksperimenter med at lade rytmen komme automatisk, og/eller spil usædvanlige rytmer. Trommer og forskellige slagtøjsinstrumenter kan bruges som et alternativ til at klappe i de andre aktiviteter. I Hollow går vi dybt ind i vores inderste kerne, og samtidig spekulerer vi over vores oprindelse og stamtræ. Videoen inviterer os gennem huden ind i cellens kerne for at følge rytmen i den uophørlige reproduktion af dna, der fortsætter uendeligt. Denne kodede information indeholder oplysninger om, hvem vi er, og hvad vi vil blive til, og den har urgamle rødder ansigtet, der dukker op, minder os om dette. Al information om den utrolige diversitet, der er i livet på jorden, er indskrevet i generne ved hjælp af blot fire bogstaver A, G, T og C. Evolutionens kræfter, hvor naturlig udvælgelse og omgivelserne sammen har skabt livet på Jorden, som vi kender det, eller sagt på en anden måde, har skrevet livets bog alene ved hjælp af de fire symboler! Bestem lyde eller rytmer, der knytter sig til A, G, T og C. Dan en cirkel, hvor forskellige elever repræsenterer hver lyd. Bemærk, hvordan en lille ændring (fx 10 %) kan repræsentere forskellen mellem mennesker og chimpanser, og hvordan en fejl kan tolkes som en mutation. Leg med appen, og udvid det ved at lade den arbejde sammen med en trommemaskine og eksperimenter med forskellige rytmer. Brainstorm omkring andre rytmer i naturen, årstiderne. Udforsk lighederne mellem stamtræer og rytme, og tænk over, hvordan forskellige familier skaber meget forskellige rytmer, selvom den grundlæggende struktur er den samme. Fokuser på ansigtet i videoen og sammenlign det med Arcimboldos portrætter (tænk over forbindelsen mellem ansigtets bestanddele (frugter osv.) og personen, der fremkommer). Hvad repræsenterer ansigtet, er det en forestillet forfaders spøgelse? Og som en følge af dette et stort spørgsmål, nemlig det klassiske spørgsmål om natur kontra opdragelse og arv kontra miljø. 7.

9 Hollow Studiet af genetik og udvikling i forbindelse med reproduktion og de to køn er naturdelen af Sacrifice, så derfor passer de to sangapper godt sammen. Klapperiet baseret på drenge, piger og stole hænger sammen med sequencere (Moon), generativ musik (Virus) og nedskrivning (Sacrifice). Dyk længere ned i de biologiske processer omkring generne, kromosomerne osv.ved eksempelvis at bruge appen Molecules fra Sunset Lake Software. Der ligger også en god aktivitet i at udtrække dna fra et løg, hvis der findes faciliteter, hvor man kan udføre dette eksperiment. Undervisnings-app https://www.youtube.com/watch?v=ak-m94wowne Music video: https://www.youtube.com/watch?v=wa1a0ppc-ikvvvvvvvvvvvvvvvvvv Take five: https://www.youtube.com/watch?v=vmddofxsgas (5/4) Money, Pink Floyd: https://www.youtube.com/watch?v=jkhx5w7jowi (7/4) Mission Impossible: https://www.youtube.com/watch?v=2qlplayajm4 (5/4) Islandske rim-systemer ( ) https://www.youtube.com/watch?v=p8elet4efoa (Vísur Vatnsenda-Rósu) og https://www.youtube.com/watch?v=lbxlpimk7ri&feature=youtu.be&t=1m3s (Hani, krummi, hundur, svín) Odd times: https://www.youtube.com/watch?v=d-japfzjd1s Gen-projekt: https://genographic.nationalgeographic.com/ How evolution works: https://www.youtube.com/watch?v=hofrn0kihou David Attenborough, Wonderful World: Evolutions-rap: https://www.youtube.com/watch?v=db_kvioovji Arcimboldo: 8.

10 Solstice 9.

11 Solstice Hvad er forskellen mellem en monolog, en dialog og en diskussion? Den musikalske pointe i Solstice er, hvordan to forskellige sanglinjer kan sammensættes og danne en helhed. Den nedre linje kaldes baslinjen eller kontrapunkt. Dette kan optræde i form af en kædesang, hvor mange stemmer spilles på samme instrument eller på forskellige instrumenter. Og det er et element i mange forskellige former for musik. Tanken er at åbne elevernes øjne for de mange muligheder, der ligger indbygget i at kombinere forskellige melodier eller sanglinjer samt forbindelsen mellem dem. Fremfør en tekst ved hjælp af én stemme, to stemmer og mange stemmer, som spiller sammen på forskellige måder. Tænk over korets rolle i oldgræsk teater og samspillet mellem forsangeren og koret i negro spirituals, vestafrikanske sanglege og vokalen og guitaren i 12-takters blues. Brug appen til at komponere en sang. Indspil den, spil den på andre instrumenter, og upload så sangen. Tyngdekraften og jordens bane. Den tredje planet i solsystemet, Jorden bevæger sig i en elliptisk bane; som det lyrisk udtrykkes, bliver den kastet ind i mørket og trukket ud i lyset, alt imens den drejer rundt. Brug en model af solsystemet til at demonstrere dette. Vis Foucaults pendul til at påvise jordens rotation og tyngdekraften. Jordens hældning er faktisk et særligt emne; Jorden læner sig tilbage i sit sæde, hvilket skaber årstiderne og de forskellige længder af dagslys, hvilket vi i Norden især mærker. Betragt Solen og Jorden som værende kontrapunkt til hinanden, muligvis spiller de sfærernes musik. Det er også interessant at tænke på blandingen mellem regelmæssigheder og uregelmæssigheder. Eksempelvis har Jordens hældning konsekvenser, samtidigt som det synes temmelig irrationelt for en agtværdig ting som en planet at gøre. Undersøg modeller af solsystemet, og brug lyskilder til at se og forstå, hvordan det virker. Udtryk solens, Jordens, månens og planeternes bevægelser gennem elevernes (og lærernes!) kropsbevægelser. En interessant tanke i teksten er forestillingen om mennesker som lysbærere, og et interessant spørgsmål at tumle med er: Hvad er det lys? Visdom? Moral? Der er mange muligheder! Udstrålingen, vi modtager fra andre, præcis som Jorden modtager solens stråler. Det videnskabelige indhold i Solstice passer godt til Moon, og det er en god ide at skabe en platform, hvor de to astronomiske sangapper præsenteres sammen. Yderligere passer forestillingen om udløsning og opbygning af spænding godt med Mutual Core. Undervisnings-app https://www.youtube.com/watch?v=pm9g-syvjru VE: Foucaults pendul på Wikipedia ME: Animerede Bach-fugaer /, 10.

12 Thunderbolt hollow 11.

13 thunderbolt Hvad gør du for at føle dig mirakuløs? Arpeggio. Akkorder er bygget op af individuelle toner. Arpeggio er akkorder, hvor man spiller de individuelle toner umiddelbart efter hinanden normalt fra den dybeste til den højeste, men nogen gange i en anden rækkefølge. I Thunderbolt stammer baslinjen fra en Tesla-transformator, som kan fremstille kunstige lyn, og lyden, eller arpeggio, der fremkommer, er som torden. I appen kan man skabe sine egne arpeggio og lynformer ved hjælp af fingerbevægelser. Dan en gruppe, hvor hvert medlem har én tone, og spil en arpeggio sammen i forskellige rækkefølger og med varierende hastighed. Lyn opstår, når der fremkommer stærke modsatrettede elektriske spændinger mellem himmel og jord: Spænding bygges op, og balancen genoprettes, når et lyn løber fra himlen mod jorden en spænding, vi ser som et lyn, som skaber lyden af torden. Lyn kan også løbe fra sky til sky. Og de kan også dannes i vulkanske askesøjler og under andre ekstreme forhold. Lyn er en meget kompleks begivenhed, der forløber over ganske få millisekunder. Den form af glimtet, vi ser, er blot en brøkdel af den elektriske aktivitet, der udfolder sig, hvor grene spreder sig ud i forskellige retninger, nogle af dem skabt i skyen, andre rent faktisk på jorden. Lynets form ligner det, som er kendt som fraktaler; en form, hvor det samme mønster gentager sig igen og igen og breder sig ud i mindre og mindre udgaver af sig selv. Gnid balloner mod hår, og lad dem hæfte sig fast på loftet. Gnid en pind med et stykke stof, og brug pinden til at få en konservesdåse til at rulle uden overhovedet at røre den. Arpeggio kan muligvis betragtes som fraktaler og visualiseres på samme måde som lyn, hvilket appen viser på bedste måde. Der er også et meget stærkt sansesammenfald i, hvordan fænomenet høres og ses på samme tid. At se videoen er et godt udgangspunkt til at begynde sin rejse ind i Thunderbolt. Lyn og torden er naturligvis ikke mirakler, men de besidder en mystisk kraft og optræder som guddommelige symboler i mange religioner og kulturer. Mirakler er vigtige i religion, og visse hændelser synes at overskride logiske forklaringer. Et godt spørgsmål til en sokratisk cirkel vil være, hvorvidt der er eller ikke er plads til mirakler i en verden, hvor vi altid vender os til videnskaben for at få forklaringer. Kan dette på en eller anden vis forenes? Brug appen til at skabe rytmer og sange, upload dem og spil sammen med andre. Vis og forklar en Tesla-transformators eller en van de Graff-generators funktion. Forbind dette med den tidligere viden om elektricitet, ionisering osv. Kirkeklokker er et godt eksempel på arpeggio, besøg en kirke, og tal med klokkeren om dette. 12.

14 thunderbolt Thunderbolt hænger musikalsk og videnskabeligt godt sammen med Mutual Core. Især når man tænker på, at lynets ekstreme hastighed og jordens langsomt stigende bevægelser kan sammenlignes. Musikalsk handler Mutual Core om akkorder og Thunderbolt om brudte akkorder, så faktisk kan Mutual Core være en god optakt til Thunderbolt. Apperne Solstice og Sacrifice er også relevante, da man kan komponere sin egen musik i disse apper. Debussy "Arabesque" Donna Summer "I Feel Love" Bach "Prelude in C Major" Metallica: Nothing else matters Fede lyn https://www.youtube.com/watch?v=jm3rhonor9o Undervisnings-app https://www.youtube.com/watch?v=ro95xxl5pbu Thunderbolt live https://www.youtube.com/watch?v=c9scr7wcqkk 13.

15 Mutual core hollow 14.

16 Mutual core Hvordan udløser vi spænding? Akkorder er grupper af toner, der skaber en helhed, og lyden af en akkord er resultatet af spændingen mellem tonerne i akkorden. Den rette spænding giver det rette resultat. Akkorder kan desuden spilles forskelligt og blive manipuleret på mange måder for at fange forskelligartede følelsesmæssige kvaliteter. Lav små grupper, og lad dem ved hjælp af håndklokker repræsentere forskellige akkorder. Forestil jer, hvad tonerne i akkorden kunne forestille i form af elementer, der skabte spænding (karakterer i et skuespil, dele i kroppen og elever i klassen). Et af de store videnskabelige gennembrud i nyere tid er opdagelsen af de tektoniske plader; det at Jordens skorpe er revnet og bevæger sig helt ulig alle andre planeter, vi kender. For at komplicere tingene er den opdelt i mange lag med forskelligartede kemiske sammensætninger. Jordens skorpe er altså et dynamisk system, hvor der bygges spænding op, som udløses på forskellige måder, hvoraf de voldsomste er jordskælv og vulkanudbrud. Appen viser jordskorpens lag og toner, og ved at manipulere spændingen kan man skabe akkorder. Kampen mellem spænding udløsning harmoni balance kaos og orden er central her og er tydeligvis et underliggende tema i hele Biophilia. Det er interessant at betragte tidsfaktoren. Jordens bevægelser er langsomme og langsom stigende (som en negl, der vokser), men andre fænomener, Biophilia udforsker, udløser spænding og genskaber balance i løbet af ingen tid, som fx lynene i Thunderbolt. Hent en gratis seismografisk app og se, hvordan den reagerer på, at du hopper op og ned. Teksten her sammenligner spændingen i jorden med spændingen mellem elskende som forsøger at skabe en fælles kerne. Det er en kraftfuld metafor, som alle kan tage til sig, især når det kommer til vulkanagtige udbrud som du vidste ikke, at jeg havde det i mig og det betyder, at konflikter kan være en vigtig del af enhver spændingsudløsning i et forhold. Det kan overføres til gruppedynamik, grupperne kan udforske spænding mellem medlemmer af gruppen og finde måder til at fjerne spændingen, før den bliver for dramatisk! Mutual Core går hånd i hånd musikalsk og videnskabeligt med Thunderbolt. Det er en god ide at begynde med Mutual Core og bevæge sig videre til Thunderbolt derfra fra akkorder til brudte akkorder. Og teksten og forestillingen om spænding, udløsning og lighederne til kærlighed og menneskelige forhold passer fint sammen med Virus, og musikalsk set har de også en direkte forbindelse til Solstice. 15.

17 Mutual core Undervisnings-app https://www.youtube.com/watch?v=a0wpvv8krwm Pladernes bevægelse https://www.youtube.com/watch?v=ugcded4xvd4 Seismograph https://itunes.apple.com/us/app/hamm-seismograph/id ?mt=8 Google Earth: https://www.google.com/earth/ 16.

18 Moon hollow 17.

19 Moon Q: Hvordan har du det med at lave fejl, og hvordan kommer du over det? Moons musikalske tema er sequencers og sekvenser eller mønstre i musik. Det oplagte eksempel på en sequencer er en trommemaskine, hvor man programmerer bestemte rytmiske mønstre på maskinen, som så leverer dem. Moderne sequencere kan naturligvis skabe enhver form for musik, og der fås en række programmer og apper. Det er vigtigt at understrege, at komponisten har fuld kontrol ved brug af en sequencer, modsat generativ musik, som Virus tager sig af. Lyt til sangen i meget rolige omgivelser begynd med en kort meditation, hvor alle lukker øjnene og leder opmærksomheden hen på bestemte dele af teksten eller musikken. En god måde at få gang i en diskussion om månens cyklus er at få alle til at kigge på månen en aften og høre, om de kan forklare, hvorfor den ser ud, som den gør, når I tager fat på Moon. Månens cyklus kan derefter vises på eksisterende eller hjemmelavede modeller, ligesom man gjorde i Solstice. Tidevandet er også en sekvens eller et mønster, som er påvirket af månen. Og så er der sekvenser og cyklusser i kroppen: hormonsystemet og menstruation, fordøjelse og åndedrættet. Udforsk yderligere cyklusser i hele økosystemet og faktisk i hele universet. Lad gruppen danne en menneskelig sequencer, hvor hver elev har én tone/lyd, som enten synges eller spilles. Lav et skema med otte firkanter, hvor hver firkant tildeles en lyd. Knyt hver elev til en firkant, og spil stykket som en rundgang. Den måde, hvorpå sangen er organiseret og præsenteres i appen, viser hvordan musikkens sekvenser spejler sig og kan sammenlignes med sekvenser som månens cyklus og menstruation. Et godt diskussionsemne er myten om månens indflydelse på os. Men pas på med at indpode misforståelser, da det ikke er bevist, at der er en sammenhæng. Lav halskæder af perler, der opfører sig som en sequencer, hvor formen eller farverne repræsenterer toner eller lyde, således at halskæden bliver et stykke musik og musikstykket en halskæde et eksempel på Biophilias multisensoriske aspekter. Fremstil månens og Jordens bevægelser og muligvis tidevandet gennem elevernes kropsbevægelser. Månen som symbol for fornyelse på en positiv og negativ måde. Månen dør og vender så tilbage. Tænk over fejltagelser på det personlige plan i forhold til åbningsspørgsmålet og også på, hvordan og hvorfor folk deltager i farlige aktiviteter, som er livstruende, og tilsyneladende får noget ud af det. 18.

20 Moon Links til andre sangapper: Moon og Solstice passer godt sammen. De musikalske temaer i Moon og Virus har lidt fælles grundlag, og det er godt at lave Moon før Virus. Forestillingen om sequenceren og generativ musik er moderne begreber, som kan åbne op for spørgsmål om moderne kunst og samtidskunst. Find online poesi-generatorer og lignende idéer på andre områder. Stil spørgsmål til kunstnerens rolle, tanken om genialitet osv. Musikvideo https://www.youtube.com/watch?v=br2s0xjyfem App-guide https://www.youtube.com/watch?v=slclxmp9usu Þórunn Árnadóttirs perleur Tidevand https://www.youtube.com/watch?v=u3ltef9wpt4 19.

21 Crystalline 20.

22 Crystalline Hvorfor vælger du at gøre én ting frem for en anden, når du studerer, generelt i livet, når du skaber? Sangstruktur er temaet i Crystalline. Overordnet set er strukturer af alle typer, former og størrelser et af de stærke underliggende temaer i Biophilia. Struktur er en grundlæggende del af musik lige fra den enkleste folkesang til Beethovens 9. symfoni. Eleverne kender sange med skift mellem vers og omkvæd, men begreber som indledning, overgang og afslutning skal de nok hurtigt fatte. Skab en cirkeldans over en sang, hvor trinnene i dansen svarer til en bestemt del af sangen. Dannelse af krystaller. Krystaller er faste stoffer, hvor molekylerne og de øvrige kemiske bestanddele af et materiale danner et ensartet mønster lige fra det mikroskopiske til det makroskopiske plan. Salt, snefnug og diamanter er velkendte krystaller. Eleverne komponerer sange og skiftes til at skabe de forskellige dele. Sørg for at sangen har tydelige afsnit, der gentages på en eller anden måde. Eleverne vælger sange (fx fra Eurovision) og analyserer deres struktur, laver rumlige fremstillinger af hver del og samler dem som krystaller, fotograferer dem og uploader dem. Spil de forskellige afsnit i tilfældig rækkefølge, og diskuter resultatet. Forskelle og ligheder mellem krystaller og sange. De forskellige deles rolle, er det vigtigt, at traditionel musik er skrevet i 2D? Hvad med tidselementet? Er musik fast, flydende eller luftformig? Cosmogony er et godt eksempel på samspil mellem vers og omkvæd. Omkvædet åbner sangen op både tekst- og lydmæssigt. Undervisnings-app https://www.youtube.com/watch?v=ezfzxnssnns Skab saltkrystaller https://www.youtube.com/watch?v=qwipplyoh7q 21.

23 Dark matter hollow 22.

24 Dark matter Hvorfor reagerer vi forskelligt på forskellige musikalske skalaer, hvad skyldes det, at skalaer har forskelligartede følelsesmæssige påvirkninger? Dur- og mol-skalaer. Det er vigtigt med en indføring i dur- og mol-skalaer, derefter kan man lære andre skalaer at kende i appen. Tænk over sang uden tekst. Denne foreteelse er et almindeligt træk i musik, fx når stemmer erstatter instrumenter i a cappella-sang, i scat og i fænomener som Sigur Rós vonlenska (håblandsk). I disse tilfælde bliver den menneskelige stemme som et instrument, og der kan findes mange kunstneriske og musikalske grunde til at anvende dette særpræg. Atonal og arytmisk musik. Drøft kunstmusik i 1900-tallet og musik fra andre kulturer. Lyt til musikstykker, der anvender forskellige skalaer, og få eleverne til at gætte, hvor de kommer fra (fx orientalske skalaer). Dark matter, mørkt stof, er kun kendt for sin tiltrækningskraft på andre fænomener, men kan hverken ses, høres, mærkes eller fås adgang til på nogen anden måde, alligevel anses 84,5 % af det kendte univers for at bestå af mørkt stof. Syng sange, du kender, på et hjemmelavet sprog. Hvor langt kan du fjerne dig fra dit eget sprog eller sprog, du kender? Tænk på, hvordan folk synger, når de er alene og synger for sig selv, hvilken musik kommer der ud af det. Få eleverne til at tænke over dette hver for sig, ved at spørge andre og observere. Læreren tænder et stearinlys. Kort efter bliver eleverne bedt om at lukke øjnene og sætte hænderne for ørerne. Læreren puster lyset ud. Hvad skete der? Hvordan kan eleverne være sikre på, at læreren pustede lyset ud? Hvad kunne der ellers være sket? Dette illustrerer det grundlæggende i videnskabelig metodelære: At opdage ting, hvorom vi kun har indirekte beviser. Undervisnings-app https://www.youtube.com/watch?v=wwgn7fdbkde Sigur Rós opfører Ólsen Ólsen (på håblandsk) https://www.youtube.com/watch?v=8leqn249jqw 23.

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Brug computeren som kreativt musikinstrumen

Brug computeren som kreativt musikinstrumen Brug computeren som kreativt musikinstrumen Af Morten Just og Stig Vognæs, University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Komposition af musik er normalt for de få. Men projektet Computeren

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

De seje kvinders fodspor

De seje kvinders fodspor Årstid: Hele året rundt Forløbets varighed: 4 trin + en dag Trin for trin Formål Det har ikke altid været en selvfølge, at kvinder kunne få lov til lige så meget som mænd. Derfor findes der en lang række

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Mulighederne i Music Delta Master & Planet

Mulighederne i Music Delta Master & Planet Mulighederne i Music Delta Master & Planet MUSIC DELTA - BAGGRUND Music Delta ny måde at tænke musikundervisning for børn. Det norske IT-forlag Grieg Music Education har udviklet en ny og innovativ IT-platform

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat PÆDAGOGISKE SPECIAL COMPUTERPROGRAMMER TIL BØRN OG UNGE Apps er ofte billige og let tilgængelige, men computerprogrammer rummer stadig langt flere muligheder for indstilling

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet Lidt om rytmer Instrumenternes rolle i samspillet Forgrund & baggrund Baggrunden, rytmegruppen, groovet Baggrund - rytme Det er altid trommernes opgave at underbygge rytmen/groove et. Forgrund Baggrund

Læs mere

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn SELV TEST 7 Intelligenser Learn2Learn Denne test tilhører: 1 De 7 intelligenser 7 intelligenser Intra-personel Sproglig Inter-personel Musisk Visuel-rumlig Logiskmatematisk Kropsligkinæstetisk De fremtrædende

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Vejen til et bedre projekt

Vejen til et bedre projekt Lærervejledning Kort til handling Vejen til et bedre projekt Indhold: Udvikling og læring gennem deltagelse 2 Giv plads for nye tanker 2 Sådan bruger du 100 Kort til handling 3 Den digitale del 4 Eksempler

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt. af Inscape Publishing

FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt. af Inscape Publishing FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt af Inscape Publishing FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : FRA GRAF TIL PUNKT DiSC -modellen har i årtier hjulpet mennesker med at forstå sig

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 05/06 Marie Kruses Skole stx musik, niveau C

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på?

Transaktionsanalyse. Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? Transaktionsanalyse Er jeg virkelig underlagt andres måde at tale på? De fleste af os er nok ikke helt bevidste om, hvordan vi taler? Ikke mindst, hvordan vi opleves af andre, når vi taler. Omvendt møder

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA

PROGRAM. Skoleåret 2010-11. Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA PROGRAM Skoleåret 2010-11 Tilbud om aktiviteter i fritiden: MUSIK SANG KOR TEKSTILDESIGN BILLEDKUNST SHOWDANS DRAMA KLAR TIL SÆSONSTART I KULTURFORENING! Bordings Kulturforening byder alle velkommen til

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014 Hold A: Piet/Henrik Hold B: Marion/Henrik Periode Indhold Faglige mål Uge 33 Hold A: Intro til naturfag, Naturium og laboratorier Uge 34 Hold B: Intro

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere