Dyrlægeaften, KHL. 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej Haderslev Dyrlægeaften, KHL, Dyrlægeaften, KHL,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyrlægeaften, KHL. 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej 7 6100 Haderslev www.svinevet.dk. Dyrlægeaften, KHL, 10.10.2012. Dyrlægeaften, KHL, 10.10."

Transkript

1 Dyrlægeaften, KHL 9 dyrlæger et kontor Ole Rømersvej Haderslev 1

2 Hvad er planen? Generelt om vaccinationer i soholdet hvad er nødvendigt? Dybdegående omkring PCV-2 vaccination skal/skal ikke? Medicinske APP saneringer er det muligt? Navlebrok hvad mener jeg og hvor mange kan vi acceptere? Vaccination i slagtesvineholdet og får soholderen noget ud af det? Få grisene godt i gang efter fravænning! Vaccination i soholdet 2

3 Vaccination Smittetryk Immunitet Polte: Klargøring Polte: Standard Transportsyge Rødsyge PPV SIV Polte: Design PRRS (EU/US) Transportsyge PCV-2 Leptospirose MYC Gaspustning APP Vaccinationer i soholdet Søer/Gylte: Vedligeholdelse Søer/Gylte: Standard Spædgrisediarré (E.coli/tarmbrand) Rødsyge PPV SIV Søer/Gylte: Design Transportsyge PCV-2 (?) Leptospirose MYC Gaspustning APP Cl. Perfringens type A 3

4 Få et godt overblik i DIN besætning Microsoft okument med aktive Vaccinationsomkostning?? 4

5 PCV-2 PCV-2 vaccination Siden 2003 i DK Startede som PMWS! I dag vaccinerer vi ca. 80 % af alle grise i vores praksis. Stor variation fra praksis til praksis! 98 % er vaccineret i USA, 87 % i Tyskland 5

6 PCV-2 og grisen Nedsat immunfunktion især i lunger og mavetarmsystem. Åbner op for andre infektioner Giver mavesår Super effektive vacciner til rådighed! Porcilis PCV, Ingelvac CircoFLEX og Circovac. Pris ca. 7-9,2 kr.! Klassisk PMWS 6

7 Alle besætninger har PCV2 virus PCV2 Virus og immunitet ændre sig over tid Problemet kommer og går! Vaccination har lært mig mere om PCV2 end al forskningen! 7

8 PCV2 viser sig på mange måder! Uens grise Let forhøjet dødelighed Gennembrud af lungesyge Fund af viruslunger ved obduktion PCV2 viser sig på mange måder! Mavesår Blege slagtesvin der klapper sammen! Løs afføring Immunsuppression 8

9 Og det går hel galt sammen med PRRS! Gris med akut blødende mavesår 9

10 Slagtesvin med uspecifik diarre Circovirus viser sig på mange måder 10

11 PCV2 in søer??????? Kan give problemer med mumificerede fostre Omløbere? Dødfødte??? Vaccination muligt! Besætning 3 SPF udendørs søer % Sovaccination Døde 7-30 kg Grisevaccination (CircoFLEX) Resultater for 2009: 2,2% døde 553 gram dgl. tilvækst

12 Besætning 3 SPF udendørs søer Medicinudgift DKr Udvikling i medicinforbrug klimastald Sovaccination Grise vaccination (CircoFLEX) - 53% 0 April-juni 2007 Juli-september 2007 Oktoberdecember 2007 Januar-marts 2008 April-juni 2008 Kvartal Konklusion Grise skal vaccineres med en hel dosis af en grise vaccine for at være beskyttet indtil slagtning 12

13 PCV2 Diagnostik Diagnostik udføres via blodprøver. I dag måler vi på mængden af virus i blodet. Der udtages 5 blodprøver af 4 forskellige aldersgrupper op gennem sektionerne. Analysen koster ca. 800 kr. Produktion af 6200 FRATS grise. 5,41 ( >5-7 moderat forekomst) 7,21 ( >7 Massiv forekomst)

14 Efter Før Forskel - 6 foderdage -1,9% Døde + 30gram tilvækst - 0,17 Fe/kg.tv Økonomisk gevinst? (Baseret på nøgletal fra slagtesvinestalden) Investering 8 kr./gris (circo+myc vac) I alt per år Forbedret resultat pt. = kr. 1,9% døde = 6.65 kr. 0,17 Fe/kg.tv. = kr. I alt per gris = kr. I alt per år = kr. Netto gevinst per år ved 6200 FRATS Galte I alt per år = kr. 14

15 Efter Før - 2,15 % + 42 gram/ dag - 0,16 Fe/kg.tv. Økonomisk gevinst? (Baseret på nøgletal fra slagtesvinestalden) Investering 5 (9) kr./gris (circo+myc vac) I alt per år Forbedret resultat pt. = kr. 2,15% døde = 12,25 kr. 0,16 Fe/kg.tv. = kr. I alt per gris = kr. I alt per år = kr. Netto gevinst per år ved 8000 Slagtesvin I alt per år = kr. 15

16 APP sanering Medicinsk APP sanering er det muligt? Ja, men det afhænger af lægemidlet (Baytril!!), planlægningens grundighed og følgende grundregler 16

17 VSP projekt BAGGRUND OG FORMÅL Fluoroquinoloner må kun under helt særlige omstændigheder anvendes til behandling af grise i Danmark. Dette skyldes at fluoroquinoloner er klassificeret som kritiske antibiotika, som skal være forbeholdt behandling af meget syge mennesker. Formålet med projektet er at undersøge om sanering for ondartet lungesyge med høje doser af fluoroquinoloner hos svin efterfølgende vil medføre en øget forekomst af quinolon-resistente zoonotiske bakterier hos avlsdyr og disses afkom. Der undersøges samtidig for om ondartet lungesyge helt elimineres ved saneringen, og om saneringen medfører en signifikant reduktion i besætningens antibiotika forbrug og sygdomsregistreringer. Såfremt det vises at metoden er effektiv og at der ikke udvikles resistens skal dette resultat danne baggrund for en indstilling til de veterinære myndigheder om at fluoroquinoloner kan anvendes til saneringer. J.B søer + 30 kg +Myc+Ap2+Ap6+Ap7+Ap12+Nys+DK+Vac K.W kg sl Ukendt J.P. 260 søer + 30 kg +Myc+Ap2+Ap12+DK H.J kg sl Ukendt J.B sl Ukendt 17

18 Tiltag under eller op til saneringen Alle (!) dyr under 10 måneder skal være væk fra ejendommen under medicineringen 4 ugers faringsstop (efter 3 ugers faringsstop fravænnes alle grise, og det giver herefter 7 dage uden ungdyr til medicineringen) Dobbelt APP vaccination af hele besætningen Kraftig rengøring af hele anlægget Lukket drift i 90 dage efter behandlingen 18

19 Navlebrok en øv lidelse! Forekomst i DK (2001) 19

20 Årsagen til navlebrok Arv Navleinfektion i de første levedøgn Muligvis stikkende strøelse? Hvad virker! Lange navlestrenge kan klippes så de er omkring 3 cm Tilplastring af navlestedet God hygiejne i farestierne (tørt) Undgå brug af høvlspåner eller anden materiale der kan skade navlestrengen Antibiotikabehandling af pattegrisene inden for de første 24 timer efter fødsel kan reducere forekomsten af navlebrok. Evt. også sårspray. Der kan avles mod problemet med stor succes, men hvad med prisen? 20

21 Bruge gode sygestier det betaler sig! Bruge gode sygestier det betaler sig! 21

22 Bruge gode sygestier det betaler sig! Bruge gode sygestier det betaler sig! 22

23 Hvad må leveres? Sår på max en - størrelse Broksækken må ikke være større end 15 cm svarende til en Brok attesten C:\Documents and Settings\Kristian\Skrivebord\Brok attest ny 2008.docx 23

24 Medicinregistrering Krav til behandlingsregistreringerne Ved indledning af al medicinsk behandling (undtagen behandling med jernpræparater, vitaminer, sera og vacciner)skal der føres optegnelser. Optegnelserne skal omfatte dato for behandlingens start, hvilke og hvor mange dyr, årsag, lægemiddel og dosering samt administrationsmåde. Optegnelser skal gemmes i mindst 5 år. Bek. 481, 13, stk. 2 24

25 Krav til behandlingsregistreringerne Meget almindeligt med fejl her! Nemt for FVST at kontrollere Nemt for jer at rette! Behandlingsregistrering klima/slagtesvin Med reg CHR nr XXX side 1.xls 25

26 Behandlingsregistrering søer/pattegrise So tavler fx printet fra Agrosoft Lommebog men reglerne er de samme og de skal gemmes i 5 år! 26

27 Vaccination i slagtesvineholdet Vaccination i slagtesvineholdet Med ekstremt høje foderpriser og en nogenlunde notering, så skal der argumenteres godt for IKKE at vaccinere mod kendte sygdomme i slagtesvineholdet!! men hvem skal dække omkostningen?? 27

28 Typisk eksempel på PRRS ved 7-30 kg, site 2 28

29 Samme grise, site 3, kg Samme grise, site 3, kg 29

30 Vaccination i slagtesvineholdet God, sikker diagnostik (fx blodprøveprofiler eller lunge USK) kan være guld værd! Cost/benefit beregninger på vaccinationsprogrammer kan laves rimeligt sikkert men typisk vil det største effektmæssige og økonomiske afkast på vaccinationerne ligge fra kg! Få fravænningsgrisen godt i gang! 30

31 Amerikansk Undersøgelse 2 Besætninger med i alt 800 grise i forsøg Grise blev vejet ved fravænning, udgang af klimastald og ved levering til slagteri. Følgende sammenhænge blev undersøgt Fravænningsvægt i forhold til tilvækst i klima- og slagtesvinestald Udgangsvægt af klimastald i forhold til vægt ved slagtning. Resultat af undersøgelsen Grise med lav fravænningsvægt har 3-4 gange forhøjet risiko for at komme ud af klimastalden med lav vægt. Grise med lav fravænningsvægt har 1,7-4,5 gange forøget risiko for at blive slagtet med lav vægt. Grise der kommer ud af klimastalden med lav vægt har 10,5-13,4 gange forøget risiko for at blive slagtet med lav vægt. 31

32 Betydning? Små fravænnede grise kan godt blive til gode slagtesvin. Pasning af klimagrise og håndtering af sygdomme i klimastald er afgørende Kan vi passe disse grise bedre får vi gode produktionsresultater i klimastalden og i slagtesvinestalden. Klima Hvordan man ødelægger en god klimagris???? Grise der fryser: Bliver lettere syge -> Diarre, Lungelidelser og benproblemer. Immunforsvaret fungerer dårligere ved lav kropstemperatur. Højt foderforbrug-> foderenergi går til at holde kropstemperatur og opvarmning af stalden. 32

33 Sortér kun 1 gang Sammenblanding af grise Ny rangdannelse Energi Foderoptagelse Tilvækst Den gode sygesti, der kan blive endnu bedre! Plads nok! Ekstra varme typisk 5 C ekstra (fx i form af strøelse eller styrede varmelamper Medicin i passende mængde og type Foder og vand skal være let tilgængeligt 33

34 Grisens tarmsystem Grisens tarmsystem Tarmceller Sidder på hele tarmens overflade. Størrelse af tarmens overflade afgør hvor stor en mængde foder grisen kan fordøje Tarmceller får ikke mad fra kroppen, men fra foderet som grisen spiser. Kan gendannes over 3-4 dage afhængig af sygdoms omfang Bakterier Skal sidde fasthæftet på tarmvæg for at lave skade Lever af ufordøjet foder 34

35 Den onde colispiral Permanent Tarmskade Lavt foderoptag Fravænning Kronisk diarregris/ Kronisk utrivelig Coliinfektion ødelægger tarmoverfla den Tarmceller dør Tarmvilli bliver mindre Foderskift Ufordøjet foder giver næring til colibakterier Mindre tarmoverflade der kan optage foder Fodringen er afgørende Hyppig tildeling af frisk foder på gulvet Meget letfordøjeligt og velsmagende foder til de mindste grise (<6 kg). Indtil de ser trivelige ud og har nået vægten til næste foderskift Pas på soja chokket! Brug evt. en blanding 1½ eller bland lidt afskallet soja i blanding 1 Sats IKKE på høj tilvækst de første 2 uger. Fokuser i stedet på sunde tarme! Husk 2500 ppm Zink i 2 uger med glidende overgang 35

36 God vandforsyning til grisene Grise der ikke drikker æder ikke Tjek altid drikkenipler ved indsættelse Forvande i automater/drikketrug/drikkekopper ved indsættelse Brug drikkekopper Tak for opmærksomheden! 36

Hvad får du ud af at vaccinere?

Hvad får du ud af at vaccinere? Hvad får du ud af at vaccinere? - mod PCV2, Mykoplasma og Lawsonia Af Dyrlæge Michael Agerley, Svinevet Foder 1,7 kr./fe Døde 1% = 6,25 kr. Hvornår tjener man penge på det? PCV2 Vaccination Circoflex ca.

Læs mere

Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin

Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin KAMPAGNE FOR DYREVELFÆRD Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin Dansk Svineproduktion Axeltorv 3 DK-1609 København V Telefon 3373 2700 Fax 3311 2545 www.dansksvineproduktion.dk 2 FÆRRE DØDE OG AFLIVEDE

Læs mere

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE Støttet af: FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE MEDDELELSE NR. 1019 Efternølere, som blev fravænnet direkte til en optimeret smågrisesti, klarede sig lige så godt som efternølere, der fik en ekstra uge i farestalden

Læs mere

Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin

Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin Årsberetning 2003 1. udgave, oktober 2003 Landsudvalget for Svin Grafisk produktion: ProGrafica as Foto forside: Henrik Clifford Jacobsen og Johnny Paw ISBN 87-91460-02-6 Forord I 2003 bed lavkonjunkturen

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring SKALA TIL FODRING AF SØER EFTER HULD. Huldvurdering fungerer bedst, når man bruger sine hænder. Når ryg, ribben og hofter mærkes ved

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006

Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006 Fagdyrlægeuddannelse vedr. svineproduktion og svinesygdomme FDS 2006 Medicinsk sanering for Mycoplasma, Ap6, Prrs vac og lawsonia Dyrlæge Jan Andersen Dyrehospitalet Gråsten I/S Indledning s 2 Formål s

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Et godt lejemål starter med at lejer og udlejer er godt forberedt. Tema > > Joachim Glerup Andersen, LMO Leje af stalde skal være en god forretning for både

Læs mere

Rejserapport Svinekonsulentturen 2007 Kina Beijing, Guangzhou, Hong Kong

Rejserapport Svinekonsulentturen 2007 Kina Beijing, Guangzhou, Hong Kong Rejserapport Svinekonsulentturen 2007 Kina Beijing, Guangzhou, Hong Kong Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 Kina - kort om landet... 5 Svineproduktion i Kina... 7 Import af varer til Kina...

Læs mere

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion

DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2. Videncenter for Svineproduktion DANISH PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 VERSION 2 Videncenter for Svineproduktion Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram (Bilag 1) sammenfatter kravene til produktion

Læs mere

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen

Et godt bentøj. Dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen Et godt bentøj Dyrlæge Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Ejeren Arbejdsglæde Banken Økonomi Side 2 Alle vil have gode ben Soen Driftslederen Velfærd Arbejdsglæde Det koster svineproducenterne

Læs mere

Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Ved offentlige goder forstår man ikke-rivaliserende

Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Ved offentlige goder forstår man ikke-rivaliserende nyt DECEMBER Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer Økologiens samfundsmæssige værdi skal kortlægges På et kick-offmøde i Nyborg den 17. december indledte

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Opdag NY TEST. demens i tide. Symptomer.

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Opdag NY TEST. demens i tide. Symptomer. Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Opdag NY TEST demens i tide Tjek dig selv Symptomer OPDAG DEMENS MED NY TEST INDHOLD: Ny test afslører demens tidligere...4

Læs mere

ÅRSMØDE & KONGRES 2013

ÅRSMØDE & KONGRES 2013 VIDEN VÆKST BALANCE ÅRSMØDE & KONGRES 2013 22.-23. OKTOBER For svineproducenter i verdensklasse Program, foredragsholdere & tilmelding TEMA TEMA Velkommen til Årsmøde & Kongres for Svineproducenter 2013

Læs mere

BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER

BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER BEDRE PRODUKTIVITET, MEN RINGERE ØKONOMISK RESULTAT MED HOLLANDSK SLAGTESVINEFODER MEDDELELSE NR. 1024 En afprøvning af hollandsk kontra dansk slagtesvinefoder viste bedre produktivitet af hollandsk foder.

Læs mere

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger.

Det vi føler vi kan gøre er at hjælpe Jer med at sikre bedst mulige resultater i stalden til lavest mulige omkostninger. Beretning 2015 Marlene Sparre Ibsen Jeg vil også gerne byde Jer alle velkommen. Vi er utrolig glade for at vi kan samle så mange svineproducenter, medarbejdere, ægtefæller og elever til vores årsmøde.

Læs mere

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise

DANISH Produktstandard Oktober 2010. Produktstandard for produktion af Englands-grise Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 Produktstandard for produktion af Englands-grise Version 8, oktober 2010 Introduktion Denne produktstandard med tilhørende bilag om Egenkontrolprogram

Læs mere

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv

Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Simple gamle hemmeligheder til et længere og sundere liv Min kat har det helt fint på tørfoder! Ethvert levende væsen har det fint" indtil ydre tegn på en sygdom ses. Det lyder måske som et meget indlysende

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant.

opstår i en ung alder og kan ende med at invalidere hesten eller nedsætte dens holdbarhed markant. Mange føl er nu ved at blive et halvt år gamle og skal snart til at vænnes fra. Det er en belastende periode i føllenes liv, både psykisk og fysisk. De er nu helt afhængige af det foder, vi kan tilbyde

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere