sproglige kompetence, sociale kompetence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sproglige kompetence, sociale kompetence"

Transkript

1 IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj

2 Indhold Favrskov kommunes IT-strategi for børn og unge 0-18 år... 2 Brug af IT-medier med børn i Dagplejen Favrskov... 2 Dannelse og IT i pædagogisk praksis... 3 Apps og læreplaner... 3 Det inkluderende læringsmiljø og dokumentation... 4 Rollen som IT-inspirator... 5 Beskrivelse af pædagogiske forløb med Sound Touch App... 6 Litteratur liste... 8 Favrskov kommunes IT-strategi for børn og unge 0-18 år I 2012 er der blevet udarbejdet en IT-strategi for børn og skole i Favrskov kommune, som fokuserer på, hvordan IT og digitale medier kan integreres i hverdagen for de 0-18 årige. Man vil med denne strategi gerne være med til at skabe en rød tråd fra dagplejen/vuggestuen og frem til overgangen til ungdomsuddannelsen. I strategien står der: anvendelsen af it og digitale medier øger fagligheden og den digitale dannelse, så børnene og de unge bliver medborgere i den digitaliserede verden. (Favrskov Kommunes IT strategi for børn og unge i dagtilbud 2012) I dagtilbudsloven stilles der endnu ikke krav om, at der skal arbejdes specifikt med digitale medier. I formålsparagraffen står der, at dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem leg og pædagogiske tilrettelagte aktiviteter, der giver børnene mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. (Favrskov Kommunes IT strategi for børn og unge i dagtilbud 2012) Brug af IT-medier med børn i Dagplejen Favrskov I Dagplejen Favrskov vil vi gerne støtte op om IT-strategien og se på, hvordan vi kan være med til at præge de 0-3 årige i deres kendskab og brug af IT medier. De fleste børn i denne alder har allerede i løbet af de første leveår et kendskab til IT redskaber hjemmefra. De kender til forældrenes eller større søskendes mobiltelefoner, ipad eller computer. Flere af disse digitale redskaber har en brugerflade som gør, at børn i en tidlig alder kan betjene disse og redskaberne kan være med til at udvikle børnenes finmotorik, kendskab til medier og tilegne sig ny viden. Som IT-inspirator og dagplejepædagog i Dagplejen Favrskov mener vi, at man i det daglige arbejde med børnene ude hos dagplejeren, vil kunne have glæde og gavn af at bruge IT mediet, som et supplement på lige fod med andre pædagogiske redskaber til at udvikle børns leg, læring og kompetencer. Vi mener ikke, at IT mediet skal overtage andre pædagogiske metoder for leg og læring. Vi ser IT mediet som et redskab, som kan stimulere bl.a. kreativitet, nysgerrighed og til at udtrykke sig med. Vi mener, at IT kan være med til at udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer, hvis det anvendes med en kritisk tilgang og med kompetente voksne. Det er den pædagogiske praksis, der afgør, hvordan de digitale mediers muligheder anvendes (Thestrup 2009). 2

3 Dannelse og IT i pædagogisk praksis Det er vigtigt, at man i dagplejen har en fælles overordnet holdning til, hvorledes IT skal inddrages i hverdagen hos den enkelte dagplejer, inden vi sætter skibet i søen og uddeler f.eks. ipad til leg, læring og dokumentation. Det er også meget vigtigt, at man får givet en god information til forældrene, så de har et kendskab til, hvordan vi vil bruge IT mediet i dagplejen. Oplysning og åbenhed kan forebygge de forbehold og modstand, man kan møde hos forældrene ved at bruge IT med de 0-3 årige. Der vil være vigtigt at orientere og dokumentere, hvorledes vi tænker at anvende f. eks. ipad`en med børnene. For de 0-3 årige vil det være den voksne der sætte rammen for brugen af ipad`en. Det er vigtigt, at der ved alle aktiviteter er nærværende voksne, som har tid og lyst til at være ved siden af barnet/ børnene. Børn kommer kun et stykke af vejen selv (Jessen 2012). Det vil være den voksne som har planlagt en pædagogisk aktivitet, som inkluderer brug af ipad`en, med udgangspunkt i de forskellige læreplanstemaer. Der skal være et mål for, at der sker læring for barnet. Apps og læreplaner I arbejdet med de pædagogiske læreplaner kan man ved brugen af IT søge viden, dele erfaringer og dokumentere sit arbejde. I dagplejen vil vi gerne blive ved med at forbedre og videreudvikle arbejdet med læreplaner. Vi vil gerne at det bliver naturligt at inkludere IT i læreplanerne for de 0-3 årige. Vi har her valgt at tage udgangspunkt i ipad`en, med en bevidsthed om, at der også er mulighed for at bruge andre IT-medier. Hvis man vælger ipad`en, har den flere anvendelige funktioner, som en dagpleje kunne drage nytte af. Det er video, foto og div. Apps, som kan indeholde underholdningsspil, læringsspil og specielle Apps, som kan bruges til dokumentation. Vi må i dagplejen have italesat og lavet visse retningslinjer for, hvilke Apps vi mener, er brugbare i dagplejen. Spille Apps kan være sjove og anvendelige, når man gerne vil have et godt samspil i gruppen eller med barnet. Det kan være med til udvikling af sociale og personlige kompetencer, som fælles opmærksomhed, samhørighed og venten på tur. Andre Apps er læringsspil og findes i mange varianter og kvaliteter. Vi skal vægte, at der gives vejledning i gode Apps, så der ikke spildes tid og penge på Apps af dårlig kvalitet. Der findes mange spil inden for hver genre og det er vigtigt, at man forholder sig kritisk til brugen af spil og vurderer i forhold til alder og kompetencer hos barn/børn fra gang til gang. Det vil også være en opgave for dagplejeren at lære børnene at fordybe sig i én App ad gangen, så børnene ikke udvikler zapper mentalitet, men lærer at gøre noget færdigt og derved styrker koncentrationen. Når vi vælger en App, er det hver gang på baggrund af, hvad det er vi skal bruge den til. I vores arbejde med børn i dagplejen er der også stor forskel på, hvad det er for en gruppe børn, vi har med at gøre. Vi tager højde for i aktiviteten, om det er en gruppe eller et enkelt barn. Når vi arbejder med ipad`en og skal tænke de seks læreplanstemaer ind, er det næsten altid den sproglige kompetence, som indgår. Til det findes et stort udvalg af Apps. Hvis vi vil arbejdet med den sociale kompetence, finder vi en App, hvor der er flere, der kan være med til den samme aktivitet. Herved opnår vi et fællesskab og fælles opmærksomhed. 3

4 For at understøtte barnets personlige kompetencer, bruger vi Apps, hvor vi sikrer os, at barnet oplever succes. Disse kan også hjælpe os til at få et indblik i, om barnet er alderssvarende. Ved læreplaner omhandlende natur og naturfænomener: vi synes, at ipad`en er et rigtig godt redskab til at tage billeder med, af det vi ser ude, og kigge på og tale om, når vi kommer hjem. Den kan bruges til at være undersøgende på og blive klogere på ting via internettet og i en App. I læreplaner med krop og bevægelse kompetencen, kan vi finde Apps, hvor kroppen indgår, efterabe ting ved bevægelse og tage fotos, hvor f.eks. barnet tager billeder af ting i dagligdagen med hjælp fra den voksne, som barnet/børnene så skal finde efterfølgende. Når der arbejdes med emner i kulturelle udtryksformer og værdier, kan vi bruge foto, video og Apps. Her tænker vi man bl.a. kan bruge farver, kreativitet og traditioner. Herunder vil vi komme med et eksempel i praksis. Eksempel: En dagplejegruppe er ude og lege i haven. En af pigerne, Ida, kommer med en lille myre. Dagplejeren siger, kom se, hvad Ida har fundet. Samtidig har hun taget sin ipad med. Dagplejeren siger til børnene, at hun vil tage nogle billeder, som de så kan se på senere. Hun finder også nogle myrer på ipad`en og fortæller om, hvad en myre spiser og hvor de bor. Alle børn står og er meget interesserede, og synes det er sjovt, at de også kan finde andre myrer på ipad`en. Senere går de ind og ved hjælp af en App, laver de en skabelon, hvori de lægger billeder af myrerne og børnene ind. Her bliver skrevet flere at de ting, som børnene sagde omkring myrer fundet. Dagplejeren skriver også, hvilke af de seks læreplanstemaer, de har været omkring. Det inkluderende læringsmiljø og dokumentation En anden måde at lære på er, at den voksne sammen med barnet er nysgerrig på, hvor barnet bevæger sig hen og afprøver IT værktøjet. For de lidt større børn kan den voksne følge barnets nysgerrighed for at se, hvordan barnet eksperimenterer og bruge det til at lære noget nyt. Altså kan den voksne både gå foran, stå ved siden af og bagved en aktivitet med ipad`en, (Kim Byrding 2013) - alt efter barnets alder og kompetencer. For børn i dagplejen bliver det nok primært den voksne, som går foran og planlægger, hvorledes den anvendes. Ved brug at ipad`en vil dagplejeren kunne dokumentere nogle af de pædagogiske aktiviteter, som finder sted i løbet af dagen. Det kunne være en udflugt, god leg hjemme i dagplejen mv. Forældrene kan på den måde få et større indblik i deres barns hverdag og oplevelser. Man vil kunne hjælpe forældrene med gode emner til samtaler på hjemvejen og måske vil der være mulighed for, at dagplejeren sender billeder hjem til forældrene, som så kan tale med barnet om det, der er sket i løbet af dagen. Der vil være skabt en mulighed for at kunne dokumentere oplevelser og læreplansarbejde ved brug af billeder eller video, og der bygges bro mellem hjem og dagpleje ved hjælp at IT-mediet. På nuværende tidspunkt bruger dagplejen forældreintra, hvor forældre og deres dagplejer kan kommunikere og se billeder. Dette er dog endnu på begynder stadie. Noget af det mest essentielle for dagplejerne vil være, at de er meget opmærksomme på, hvor og hvornår ipad`en anvendes som pædagogisk værktøj. Der er en tendens til at børn i høj grad drages af IT-medier og kunsten bliver, at vægte de gode gamle indlæringsværktøjer, som f.eks. sanglege, puslespil, tegne med farver mv. op imod det digitale. 4

5 Det er vores opfattelse, at det kræver stor bevidsthed hos den voksne at prioritere, at vælge ipad en fra. Derfor skal den voksne styre dette og måske helt lægge ipad en væk i perioder. Børnene har brug for, at de forsat bliver stimuleret sanse motorisk og små børn har brug for megen bevægelse for at udvikle kropsbevidsthed og motoriske færdigheder. Derfor mener vi, at det er afgørende, at vi i dagplejen har høj prioritering på, at krop og bevægelse tænkes ind så meget som muligt, når vi taler om at inddrage IT i dagplejen. Her vil det være den enkelte, som må bruge sin fantasi, således læringsspil udbygges med bevægelige lege. Faren vil ellers være, at for mange aktiviteter kan blive for stille siddende og isolerende, hvilket børnene sandsynligvis gør mere af allerede end før ì hjemmet. I en analyse, udarbejdet af KMD omhandlende Den Digitale daginstitution, kan man læse, at læreplanstemaet krop og bevægelse kun i mindre grad har indflydelse på børns læring ved brug af IT-medier og dette kunne måske vise sig, at give en bekymring hos forældre og pædagoger.(kmd analyse, 2013) En fordel ved brug af mere IT i legen kan være, at børn ved hjælp af IT, kan forøge læring på et tidligt tidspunkt i deres liv om, hvordan man kan tilegne sig viden på kort tid om hele verden. I fremtiden vil der være en forventning til børn om, at lære på en anden måde end man hidtil har været vant til. Derfor bliver det vores opgave at lære børn at lære, for ingen ved, hvordan samfundet ser ud, når de engang er færdiguddannet. Børnene vil løbende skulle revurdere og opdatere deres færdigheder og kompetencer (Byrding 2013). Det vil være vigtigt, at vi som voksne understøtter børnene i deres nysgerrighed og tør følge dem, da de herved måske viser, de mester andre kompetencer. Vi oplever, at børn med særlige behov også har nemmere ved at blive inviteret ind i fællesskaber og måske vise vejen for de andre børn i gruppen. Vi skal bruge IT med omtanke, og når det giver mening, eller når det kan være en styrke for et barn, som herved oplever succes. Rollen som IT-inspirator Det vil være IT-inspiratorerne, som skal have den proaktive vejlederrolle i forhold til det øvrige pædagogiske personale i Dagplejen Favrskov. I rollen som IT-inspirator ser vi en opgave i at få klædt vores kollegaer, dagplejere og forældre på til at have en fornuftig tilgang og holdning til brugen af IT-mediet for de 0-3 årige. Det er vigtigt at få skabt en kultur, hvor man giver plads til at turde prøve noget nyt, men samtidig også er selektiv i brugen af f.eks. ipad en, som et pædagogisk redskab. At vi har gjort os klar, hvilke normer og spilleregler man har i forhold til brugen af sociale medier. Hvis vi er afklaret som voksne, mht. dannelse omkring digitale medier, kan vi fra starten af, når børn stifter bekendtskab med de digitale medier, hjælpe dem med at se de muligheder, man kan have med digitale værktøjer, men også hvordan der kan være begrænsninger. Her tænker vi især på de sociale og bevægelige kompetencer. Ved brugen at et nyt medie i dagplejen - når vi på et tidspunkt vælger at investere i ipads - vil det være vigtigt med en grundig information og undervisning. Således vil vi kunne opnå det, vi gerne vil med det nye digitale værktøj. Vi forestiller os, at vi vil anvende Vygotskij s udviklingsteori som tager udgangspunkt i den nærmeste udviklingszone.(wikipedia 2013) A t man går langsomt frem og ikke stille for store forventninger fra start, men samtidig klæder dagplejerne på til at arbejde med børnene og ìpad`en i det tempo, som giver mening for den enkelte. I forhold til både dagplejer og børn vil vi også bruge Vygotskij s teori om stilladsering..(wikipedia 2013). Altså at både børn og voksne selv skal lære, men også lære ved hjælp af assistance fra andre. Børnene ved i dag ofte lige så meget om IT, som vi voksne. Det er altså IT-inspiratorerne, som skal gå forrest og skabe fundamentet til denne kultur. IT-inspiratoren skal være Dagplejen Favrskovs vågne øje og fremme praksisudviklingen i forhold til digitale lege, læringsformer og digital dannelse. 5

6 Det vil også være IT-inspiratoren som deltager aktivt i udarbejdelsen af en IT-handleplan for dagplejen. (IT-strategien 2012, Favrskov). Opgaven vil være lykkedes, hvis vi på sigt kan se, at vi har fået skabt et læringsmiljø, hvor barnet uanset alder, køn, funktionsniveau, social og kulturel baggrund har kendskab til og stimuleres ved brugen af det digitale værktøj, imens de går i dagplejen og Så længe teknologien er med på pædagogikkens præmisser (Jeppe Bundsgaard 2012). Beskrivelse af pædagogiske forløb med Sound Touch App Sound Touch App en, består af seks emner fordelt på hver sin side i spille App en. Den indeholder hverdagsting, musikinstrumenter, køretøjer, fugle, eksotiske dyr og danske dyr. Der er 12 forskellige billeder på den samme side. Vi har valgt at bruge siden, hvor der er tegninger af danske dyr og foto af dyret og dens lyd. Aktiviteten er fokuseret på sprogstimulering, men inddrager også krop og bevægelse, den alsidige personlige udvikling og de sociale kompetencer. Målgruppen er de 2-3 årige. Sværhedsgraden kan justeres i forhold til det enkelte barns kompetencer. Beskrivelse af aktiviteten med Sound Touch App: Trin 1: Første gang er det den voksne der trykker på dyrene og benævner dyret. Herefter barnet. Trin 2: Billederne af de forskellige dyr laves som print og kan placeres på bordet. Således kan barnet se, at de dyr, der er på bordet, er de samme som på ipad`en. Trin 3: Billederne af dyrene placeres ude i rummet, og barnet skal bevæge sig ud for at finde et af gangen. Først finder barnet en ko på ipad`en, dernæst finder barnet en ko på et af billederne ude i rummet. Trin 2-3a: I stedet for at printe billeder ud bruges legetøjsfigurer, som enten er i en kasse eller står forskellige steder i rummet. Trin 4: Når barnet har fundet det dyr, der matcher dyret på ipad`en, bevæger barnet og den voksne sig rundt som dyret. Deltager: Der kan både være et barn med en voksen, og en hel gruppen børn med til legen med ipad`en. Vi vil her beskrive aktiviteten med ét barn og med to børn. Den første sound touch iagttagelse. Sproglig stimulering. 6

7 Dreng på 2,10 år, som er sproglig forsinket: Drengen sidder sammen med den voksne, og trykker på et dyr af gangen. Når dyret kommer frem og siger f.eks. Muuuuh, siger drengen efterfølgende muuuuh. Dernæst siger den voksne, at det er en ko, venter, og drengen prøver at sige ko. Drengen prøvede alle dyr med samme fremgangsmåde. Efterfølgende blev alle billeder af dyrene lagt på bordet. Drengen fandt dem én ad gangen, efter dyret var kommet frem på ipad`en og benævnte dem. Øvede en og et. Til sidst blev alle billederne af dyrene placeret rundt omkring i rummet, og han skulle finde det billede, som passede til dyret og lyden. Opgaven var lidt svær for ham, men det gik med hjælp fra en voksen til at finde dem. Konklusion på den første iagttagelse: Drengen var meget interesseret i måden at lære om dyrene på. Det var svært for ham i starten at sige, hvad dyrene hed, men efter lidt tid kom der flere, da det blev øvet flere gange. Ikke alle, men han forsøgte. Det, at han var alene med den voksne gjorde, at han kunne koncentrer sig bedre. Herefter fortsatte vi aktiviteten med næste trin. Han blev først forvirret, da han ikke var sikker i at skulle finde dyrene ude i rummet på kortene. Derfor valgte vi, at han fik hjælp af en voksen, så det ikke blev en negativ oplevelse for ham. Anden sound touch iagttagelse. Sprog og socialt samspil mellem to børn og den voksne. To piger på A, ca. 2år og B, ca. 3år: Vi startede med at sætte os ned med ipad`en og B trykkede på et af dyrene og sagde så lyden vov, da hun hørte den. Dernæst sagde hun, at det er en hund. Så var det A s tur. Hun prøvede at trykke på et dyr, som siger miav, vi ventede og så sagde B og den voksne, at det er en kat. Der fortsætter således et godt stykke tid, hvor de skiftevis trykker og siger dyrelydene. B finder brikkerne med billederne af dyrene og vil gerne finde dyrene et af gangen og på ipad`en. Pige A ville ikke helt give brikkerne videre og følge spillet. Til sidst bliver brikkerne af dyrene placeret ude i rummet, og pige B finder og siger dyrelyden og hvad dyret hedder. Det er lidt sværere for pige A, som ikke kommer helt med. Konklusion på den anden iagttagelse: Begge piger synes, det er meget spændende og vil meget gerne være med. Pige B har indimellem lidt svært ved at vente på pige A, så den voksne må være en del styrende i aktiviteten. Da de skal til at bruge brikkerne, kommer aldersforskellen til udtryk, idet pige B ved, at billederne skal lægges på bordet og vente på tur, og pige A gerne vil have dem og passe på dem. Til sidst hvor de skal til at finde dem ude i rummet, er det meget tydelig, hvem der er ældst, og har fundet ud af, hvad det handler om. Men med lidt øvelse fra begge sider i både at vente på tur og at finde ud af, hvad det handler om, bliver det bedre. Evaluering af forløbene: Forskellen på de to iagttagelser er, at i den første iagttagelse, havde drengen svært ved den sproglige udtale og svært ved sprogforståelsen. Han er alene med en voksen, hvor han får ro og tid. Der er ikke andre børn, der siger ordene for ham. Han får den voksnes fulde opmærksomhed, føler sig anerkendt, og det styrker hans selvværd. Hos pigerne kan vi se, at det er meget vigtigt, at den ene pige har ro og at der gives tid til, at hun forsøger sig på at sige den rigtige lyd og navn på dyret. 7

8 Den anden pige har ikke helt tid, da hun kan det hele og det ikke er det, hun skal lære, men mere skal lære at vise hensyn og til at vente på tur. Vi mener, at der i app en er mange muligheder, alt efter om det er til et enkelt barn eller til flere børn. Det er her, vi kan se, hvordan en app med læring i, kan udvikle det enkelte barn. Litteraturliste Gjerde, H. (2010): Estetiske uttrykk og dokumentasjon tegning og fotografi. Kap. 2, s i: Bergsen, A.; Gjerde, H. & Helland, S. (red.) (2010): Digital Kompetanse i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Thestrup, K. (2009): Fælles leg med digitale medier. Kap. 12, s i: Mors, N. & Mørch, S. (red.) (2009): Pædagog i en mangfoldig verden. Nyboe, Lotte, Digital dannelse, Uddrag fra kapitel 2. Bundsgaard, Jeppe og Thestrup, Klaus Skal vi skærme børnene Artikel fra Asterisk dec KMD analyse omkring den digitale daginstitution- en temperaturmåling og vurdering af daginstitutions digitale tilstand og potentialer. Januar Favrskov Kommunes IT strategi for børn og unge i dagtilbud. Vygotskij, lev: udviklingspsykolog. (Wikipedia 2013) Byrding, Kim: Den oplæg for IT-inspiratorerne, fra Egedal Kommune. 8

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

It i dagtilbud. 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013

It i dagtilbud. 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013 It i dagtilbud 2. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 19.2.2013 Foto: Line Skov Hansen 2012 v/ Line Skov Hansen Master IKT og Læring Cand. Mag. Læring og Forandringsprocesser lsh@learning.aau.dk

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Science og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere