sproglige kompetence, sociale kompetence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sproglige kompetence, sociale kompetence"

Transkript

1 IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj

2 Indhold Favrskov kommunes IT-strategi for børn og unge 0-18 år... 2 Brug af IT-medier med børn i Dagplejen Favrskov... 2 Dannelse og IT i pædagogisk praksis... 3 Apps og læreplaner... 3 Det inkluderende læringsmiljø og dokumentation... 4 Rollen som IT-inspirator... 5 Beskrivelse af pædagogiske forløb med Sound Touch App... 6 Litteratur liste... 8 Favrskov kommunes IT-strategi for børn og unge 0-18 år I 2012 er der blevet udarbejdet en IT-strategi for børn og skole i Favrskov kommune, som fokuserer på, hvordan IT og digitale medier kan integreres i hverdagen for de 0-18 årige. Man vil med denne strategi gerne være med til at skabe en rød tråd fra dagplejen/vuggestuen og frem til overgangen til ungdomsuddannelsen. I strategien står der: anvendelsen af it og digitale medier øger fagligheden og den digitale dannelse, så børnene og de unge bliver medborgere i den digitaliserede verden. (Favrskov Kommunes IT strategi for børn og unge i dagtilbud 2012) I dagtilbudsloven stilles der endnu ikke krav om, at der skal arbejdes specifikt med digitale medier. I formålsparagraffen står der, at dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem leg og pædagogiske tilrettelagte aktiviteter, der giver børnene mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. (Favrskov Kommunes IT strategi for børn og unge i dagtilbud 2012) Brug af IT-medier med børn i Dagplejen Favrskov I Dagplejen Favrskov vil vi gerne støtte op om IT-strategien og se på, hvordan vi kan være med til at præge de 0-3 årige i deres kendskab og brug af IT medier. De fleste børn i denne alder har allerede i løbet af de første leveår et kendskab til IT redskaber hjemmefra. De kender til forældrenes eller større søskendes mobiltelefoner, ipad eller computer. Flere af disse digitale redskaber har en brugerflade som gør, at børn i en tidlig alder kan betjene disse og redskaberne kan være med til at udvikle børnenes finmotorik, kendskab til medier og tilegne sig ny viden. Som IT-inspirator og dagplejepædagog i Dagplejen Favrskov mener vi, at man i det daglige arbejde med børnene ude hos dagplejeren, vil kunne have glæde og gavn af at bruge IT mediet, som et supplement på lige fod med andre pædagogiske redskaber til at udvikle børns leg, læring og kompetencer. Vi mener ikke, at IT mediet skal overtage andre pædagogiske metoder for leg og læring. Vi ser IT mediet som et redskab, som kan stimulere bl.a. kreativitet, nysgerrighed og til at udtrykke sig med. Vi mener, at IT kan være med til at udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer, hvis det anvendes med en kritisk tilgang og med kompetente voksne. Det er den pædagogiske praksis, der afgør, hvordan de digitale mediers muligheder anvendes (Thestrup 2009). 2

3 Dannelse og IT i pædagogisk praksis Det er vigtigt, at man i dagplejen har en fælles overordnet holdning til, hvorledes IT skal inddrages i hverdagen hos den enkelte dagplejer, inden vi sætter skibet i søen og uddeler f.eks. ipad til leg, læring og dokumentation. Det er også meget vigtigt, at man får givet en god information til forældrene, så de har et kendskab til, hvordan vi vil bruge IT mediet i dagplejen. Oplysning og åbenhed kan forebygge de forbehold og modstand, man kan møde hos forældrene ved at bruge IT med de 0-3 årige. Der vil være vigtigt at orientere og dokumentere, hvorledes vi tænker at anvende f. eks. ipad`en med børnene. For de 0-3 årige vil det være den voksne der sætte rammen for brugen af ipad`en. Det er vigtigt, at der ved alle aktiviteter er nærværende voksne, som har tid og lyst til at være ved siden af barnet/ børnene. Børn kommer kun et stykke af vejen selv (Jessen 2012). Det vil være den voksne som har planlagt en pædagogisk aktivitet, som inkluderer brug af ipad`en, med udgangspunkt i de forskellige læreplanstemaer. Der skal være et mål for, at der sker læring for barnet. Apps og læreplaner I arbejdet med de pædagogiske læreplaner kan man ved brugen af IT søge viden, dele erfaringer og dokumentere sit arbejde. I dagplejen vil vi gerne blive ved med at forbedre og videreudvikle arbejdet med læreplaner. Vi vil gerne at det bliver naturligt at inkludere IT i læreplanerne for de 0-3 årige. Vi har her valgt at tage udgangspunkt i ipad`en, med en bevidsthed om, at der også er mulighed for at bruge andre IT-medier. Hvis man vælger ipad`en, har den flere anvendelige funktioner, som en dagpleje kunne drage nytte af. Det er video, foto og div. Apps, som kan indeholde underholdningsspil, læringsspil og specielle Apps, som kan bruges til dokumentation. Vi må i dagplejen have italesat og lavet visse retningslinjer for, hvilke Apps vi mener, er brugbare i dagplejen. Spille Apps kan være sjove og anvendelige, når man gerne vil have et godt samspil i gruppen eller med barnet. Det kan være med til udvikling af sociale og personlige kompetencer, som fælles opmærksomhed, samhørighed og venten på tur. Andre Apps er læringsspil og findes i mange varianter og kvaliteter. Vi skal vægte, at der gives vejledning i gode Apps, så der ikke spildes tid og penge på Apps af dårlig kvalitet. Der findes mange spil inden for hver genre og det er vigtigt, at man forholder sig kritisk til brugen af spil og vurderer i forhold til alder og kompetencer hos barn/børn fra gang til gang. Det vil også være en opgave for dagplejeren at lære børnene at fordybe sig i én App ad gangen, så børnene ikke udvikler zapper mentalitet, men lærer at gøre noget færdigt og derved styrker koncentrationen. Når vi vælger en App, er det hver gang på baggrund af, hvad det er vi skal bruge den til. I vores arbejde med børn i dagplejen er der også stor forskel på, hvad det er for en gruppe børn, vi har med at gøre. Vi tager højde for i aktiviteten, om det er en gruppe eller et enkelt barn. Når vi arbejder med ipad`en og skal tænke de seks læreplanstemaer ind, er det næsten altid den sproglige kompetence, som indgår. Til det findes et stort udvalg af Apps. Hvis vi vil arbejdet med den sociale kompetence, finder vi en App, hvor der er flere, der kan være med til den samme aktivitet. Herved opnår vi et fællesskab og fælles opmærksomhed. 3

4 For at understøtte barnets personlige kompetencer, bruger vi Apps, hvor vi sikrer os, at barnet oplever succes. Disse kan også hjælpe os til at få et indblik i, om barnet er alderssvarende. Ved læreplaner omhandlende natur og naturfænomener: vi synes, at ipad`en er et rigtig godt redskab til at tage billeder med, af det vi ser ude, og kigge på og tale om, når vi kommer hjem. Den kan bruges til at være undersøgende på og blive klogere på ting via internettet og i en App. I læreplaner med krop og bevægelse kompetencen, kan vi finde Apps, hvor kroppen indgår, efterabe ting ved bevægelse og tage fotos, hvor f.eks. barnet tager billeder af ting i dagligdagen med hjælp fra den voksne, som barnet/børnene så skal finde efterfølgende. Når der arbejdes med emner i kulturelle udtryksformer og værdier, kan vi bruge foto, video og Apps. Her tænker vi man bl.a. kan bruge farver, kreativitet og traditioner. Herunder vil vi komme med et eksempel i praksis. Eksempel: En dagplejegruppe er ude og lege i haven. En af pigerne, Ida, kommer med en lille myre. Dagplejeren siger, kom se, hvad Ida har fundet. Samtidig har hun taget sin ipad med. Dagplejeren siger til børnene, at hun vil tage nogle billeder, som de så kan se på senere. Hun finder også nogle myrer på ipad`en og fortæller om, hvad en myre spiser og hvor de bor. Alle børn står og er meget interesserede, og synes det er sjovt, at de også kan finde andre myrer på ipad`en. Senere går de ind og ved hjælp af en App, laver de en skabelon, hvori de lægger billeder af myrerne og børnene ind. Her bliver skrevet flere at de ting, som børnene sagde omkring myrer fundet. Dagplejeren skriver også, hvilke af de seks læreplanstemaer, de har været omkring. Det inkluderende læringsmiljø og dokumentation En anden måde at lære på er, at den voksne sammen med barnet er nysgerrig på, hvor barnet bevæger sig hen og afprøver IT værktøjet. For de lidt større børn kan den voksne følge barnets nysgerrighed for at se, hvordan barnet eksperimenterer og bruge det til at lære noget nyt. Altså kan den voksne både gå foran, stå ved siden af og bagved en aktivitet med ipad`en, (Kim Byrding 2013) - alt efter barnets alder og kompetencer. For børn i dagplejen bliver det nok primært den voksne, som går foran og planlægger, hvorledes den anvendes. Ved brug at ipad`en vil dagplejeren kunne dokumentere nogle af de pædagogiske aktiviteter, som finder sted i løbet af dagen. Det kunne være en udflugt, god leg hjemme i dagplejen mv. Forældrene kan på den måde få et større indblik i deres barns hverdag og oplevelser. Man vil kunne hjælpe forældrene med gode emner til samtaler på hjemvejen og måske vil der være mulighed for, at dagplejeren sender billeder hjem til forældrene, som så kan tale med barnet om det, der er sket i løbet af dagen. Der vil være skabt en mulighed for at kunne dokumentere oplevelser og læreplansarbejde ved brug af billeder eller video, og der bygges bro mellem hjem og dagpleje ved hjælp at IT-mediet. På nuværende tidspunkt bruger dagplejen forældreintra, hvor forældre og deres dagplejer kan kommunikere og se billeder. Dette er dog endnu på begynder stadie. Noget af det mest essentielle for dagplejerne vil være, at de er meget opmærksomme på, hvor og hvornår ipad`en anvendes som pædagogisk værktøj. Der er en tendens til at børn i høj grad drages af IT-medier og kunsten bliver, at vægte de gode gamle indlæringsværktøjer, som f.eks. sanglege, puslespil, tegne med farver mv. op imod det digitale. 4

5 Det er vores opfattelse, at det kræver stor bevidsthed hos den voksne at prioritere, at vælge ipad en fra. Derfor skal den voksne styre dette og måske helt lægge ipad en væk i perioder. Børnene har brug for, at de forsat bliver stimuleret sanse motorisk og små børn har brug for megen bevægelse for at udvikle kropsbevidsthed og motoriske færdigheder. Derfor mener vi, at det er afgørende, at vi i dagplejen har høj prioritering på, at krop og bevægelse tænkes ind så meget som muligt, når vi taler om at inddrage IT i dagplejen. Her vil det være den enkelte, som må bruge sin fantasi, således læringsspil udbygges med bevægelige lege. Faren vil ellers være, at for mange aktiviteter kan blive for stille siddende og isolerende, hvilket børnene sandsynligvis gør mere af allerede end før ì hjemmet. I en analyse, udarbejdet af KMD omhandlende Den Digitale daginstitution, kan man læse, at læreplanstemaet krop og bevægelse kun i mindre grad har indflydelse på børns læring ved brug af IT-medier og dette kunne måske vise sig, at give en bekymring hos forældre og pædagoger.(kmd analyse, 2013) En fordel ved brug af mere IT i legen kan være, at børn ved hjælp af IT, kan forøge læring på et tidligt tidspunkt i deres liv om, hvordan man kan tilegne sig viden på kort tid om hele verden. I fremtiden vil der være en forventning til børn om, at lære på en anden måde end man hidtil har været vant til. Derfor bliver det vores opgave at lære børn at lære, for ingen ved, hvordan samfundet ser ud, når de engang er færdiguddannet. Børnene vil løbende skulle revurdere og opdatere deres færdigheder og kompetencer (Byrding 2013). Det vil være vigtigt, at vi som voksne understøtter børnene i deres nysgerrighed og tør følge dem, da de herved måske viser, de mester andre kompetencer. Vi oplever, at børn med særlige behov også har nemmere ved at blive inviteret ind i fællesskaber og måske vise vejen for de andre børn i gruppen. Vi skal bruge IT med omtanke, og når det giver mening, eller når det kan være en styrke for et barn, som herved oplever succes. Rollen som IT-inspirator Det vil være IT-inspiratorerne, som skal have den proaktive vejlederrolle i forhold til det øvrige pædagogiske personale i Dagplejen Favrskov. I rollen som IT-inspirator ser vi en opgave i at få klædt vores kollegaer, dagplejere og forældre på til at have en fornuftig tilgang og holdning til brugen af IT-mediet for de 0-3 årige. Det er vigtigt at få skabt en kultur, hvor man giver plads til at turde prøve noget nyt, men samtidig også er selektiv i brugen af f.eks. ipad en, som et pædagogisk redskab. At vi har gjort os klar, hvilke normer og spilleregler man har i forhold til brugen af sociale medier. Hvis vi er afklaret som voksne, mht. dannelse omkring digitale medier, kan vi fra starten af, når børn stifter bekendtskab med de digitale medier, hjælpe dem med at se de muligheder, man kan have med digitale værktøjer, men også hvordan der kan være begrænsninger. Her tænker vi især på de sociale og bevægelige kompetencer. Ved brugen at et nyt medie i dagplejen - når vi på et tidspunkt vælger at investere i ipads - vil det være vigtigt med en grundig information og undervisning. Således vil vi kunne opnå det, vi gerne vil med det nye digitale værktøj. Vi forestiller os, at vi vil anvende Vygotskij s udviklingsteori som tager udgangspunkt i den nærmeste udviklingszone.(wikipedia 2013) A t man går langsomt frem og ikke stille for store forventninger fra start, men samtidig klæder dagplejerne på til at arbejde med børnene og ìpad`en i det tempo, som giver mening for den enkelte. I forhold til både dagplejer og børn vil vi også bruge Vygotskij s teori om stilladsering..(wikipedia 2013). Altså at både børn og voksne selv skal lære, men også lære ved hjælp af assistance fra andre. Børnene ved i dag ofte lige så meget om IT, som vi voksne. Det er altså IT-inspiratorerne, som skal gå forrest og skabe fundamentet til denne kultur. IT-inspiratoren skal være Dagplejen Favrskovs vågne øje og fremme praksisudviklingen i forhold til digitale lege, læringsformer og digital dannelse. 5

6 Det vil også være IT-inspiratoren som deltager aktivt i udarbejdelsen af en IT-handleplan for dagplejen. (IT-strategien 2012, Favrskov). Opgaven vil være lykkedes, hvis vi på sigt kan se, at vi har fået skabt et læringsmiljø, hvor barnet uanset alder, køn, funktionsniveau, social og kulturel baggrund har kendskab til og stimuleres ved brugen af det digitale værktøj, imens de går i dagplejen og Så længe teknologien er med på pædagogikkens præmisser (Jeppe Bundsgaard 2012). Beskrivelse af pædagogiske forløb med Sound Touch App Sound Touch App en, består af seks emner fordelt på hver sin side i spille App en. Den indeholder hverdagsting, musikinstrumenter, køretøjer, fugle, eksotiske dyr og danske dyr. Der er 12 forskellige billeder på den samme side. Vi har valgt at bruge siden, hvor der er tegninger af danske dyr og foto af dyret og dens lyd. Aktiviteten er fokuseret på sprogstimulering, men inddrager også krop og bevægelse, den alsidige personlige udvikling og de sociale kompetencer. Målgruppen er de 2-3 årige. Sværhedsgraden kan justeres i forhold til det enkelte barns kompetencer. Beskrivelse af aktiviteten med Sound Touch App: Trin 1: Første gang er det den voksne der trykker på dyrene og benævner dyret. Herefter barnet. Trin 2: Billederne af de forskellige dyr laves som print og kan placeres på bordet. Således kan barnet se, at de dyr, der er på bordet, er de samme som på ipad`en. Trin 3: Billederne af dyrene placeres ude i rummet, og barnet skal bevæge sig ud for at finde et af gangen. Først finder barnet en ko på ipad`en, dernæst finder barnet en ko på et af billederne ude i rummet. Trin 2-3a: I stedet for at printe billeder ud bruges legetøjsfigurer, som enten er i en kasse eller står forskellige steder i rummet. Trin 4: Når barnet har fundet det dyr, der matcher dyret på ipad`en, bevæger barnet og den voksne sig rundt som dyret. Deltager: Der kan både være et barn med en voksen, og en hel gruppen børn med til legen med ipad`en. Vi vil her beskrive aktiviteten med ét barn og med to børn. Den første sound touch iagttagelse. Sproglig stimulering. 6

7 Dreng på 2,10 år, som er sproglig forsinket: Drengen sidder sammen med den voksne, og trykker på et dyr af gangen. Når dyret kommer frem og siger f.eks. Muuuuh, siger drengen efterfølgende muuuuh. Dernæst siger den voksne, at det er en ko, venter, og drengen prøver at sige ko. Drengen prøvede alle dyr med samme fremgangsmåde. Efterfølgende blev alle billeder af dyrene lagt på bordet. Drengen fandt dem én ad gangen, efter dyret var kommet frem på ipad`en og benævnte dem. Øvede en og et. Til sidst blev alle billederne af dyrene placeret rundt omkring i rummet, og han skulle finde det billede, som passede til dyret og lyden. Opgaven var lidt svær for ham, men det gik med hjælp fra en voksen til at finde dem. Konklusion på den første iagttagelse: Drengen var meget interesseret i måden at lære om dyrene på. Det var svært for ham i starten at sige, hvad dyrene hed, men efter lidt tid kom der flere, da det blev øvet flere gange. Ikke alle, men han forsøgte. Det, at han var alene med den voksne gjorde, at han kunne koncentrer sig bedre. Herefter fortsatte vi aktiviteten med næste trin. Han blev først forvirret, da han ikke var sikker i at skulle finde dyrene ude i rummet på kortene. Derfor valgte vi, at han fik hjælp af en voksen, så det ikke blev en negativ oplevelse for ham. Anden sound touch iagttagelse. Sprog og socialt samspil mellem to børn og den voksne. To piger på A, ca. 2år og B, ca. 3år: Vi startede med at sætte os ned med ipad`en og B trykkede på et af dyrene og sagde så lyden vov, da hun hørte den. Dernæst sagde hun, at det er en hund. Så var det A s tur. Hun prøvede at trykke på et dyr, som siger miav, vi ventede og så sagde B og den voksne, at det er en kat. Der fortsætter således et godt stykke tid, hvor de skiftevis trykker og siger dyrelydene. B finder brikkerne med billederne af dyrene og vil gerne finde dyrene et af gangen og på ipad`en. Pige A ville ikke helt give brikkerne videre og følge spillet. Til sidst bliver brikkerne af dyrene placeret ude i rummet, og pige B finder og siger dyrelyden og hvad dyret hedder. Det er lidt sværere for pige A, som ikke kommer helt med. Konklusion på den anden iagttagelse: Begge piger synes, det er meget spændende og vil meget gerne være med. Pige B har indimellem lidt svært ved at vente på pige A, så den voksne må være en del styrende i aktiviteten. Da de skal til at bruge brikkerne, kommer aldersforskellen til udtryk, idet pige B ved, at billederne skal lægges på bordet og vente på tur, og pige A gerne vil have dem og passe på dem. Til sidst hvor de skal til at finde dem ude i rummet, er det meget tydelig, hvem der er ældst, og har fundet ud af, hvad det handler om. Men med lidt øvelse fra begge sider i både at vente på tur og at finde ud af, hvad det handler om, bliver det bedre. Evaluering af forløbene: Forskellen på de to iagttagelser er, at i den første iagttagelse, havde drengen svært ved den sproglige udtale og svært ved sprogforståelsen. Han er alene med en voksen, hvor han får ro og tid. Der er ikke andre børn, der siger ordene for ham. Han får den voksnes fulde opmærksomhed, føler sig anerkendt, og det styrker hans selvværd. Hos pigerne kan vi se, at det er meget vigtigt, at den ene pige har ro og at der gives tid til, at hun forsøger sig på at sige den rigtige lyd og navn på dyret. 7

8 Den anden pige har ikke helt tid, da hun kan det hele og det ikke er det, hun skal lære, men mere skal lære at vise hensyn og til at vente på tur. Vi mener, at der i app en er mange muligheder, alt efter om det er til et enkelt barn eller til flere børn. Det er her, vi kan se, hvordan en app med læring i, kan udvikle det enkelte barn. Litteraturliste Gjerde, H. (2010): Estetiske uttrykk og dokumentasjon tegning og fotografi. Kap. 2, s i: Bergsen, A.; Gjerde, H. & Helland, S. (red.) (2010): Digital Kompetanse i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. Thestrup, K. (2009): Fælles leg med digitale medier. Kap. 12, s i: Mors, N. & Mørch, S. (red.) (2009): Pædagog i en mangfoldig verden. Nyboe, Lotte, Digital dannelse, Uddrag fra kapitel 2. Bundsgaard, Jeppe og Thestrup, Klaus Skal vi skærme børnene Artikel fra Asterisk dec KMD analyse omkring den digitale daginstitution- en temperaturmåling og vurdering af daginstitutions digitale tilstand og potentialer. Januar Favrskov Kommunes IT strategi for børn og unge i dagtilbud. Vygotskij, lev: udviklingspsykolog. (Wikipedia 2013) Byrding, Kim: Den oplæg for IT-inspiratorerne, fra Egedal Kommune. 8

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune.

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune. Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov kommune. Skrevet af: Karin Thier, Vellev Børnehus Ganna Lindhard, Ulstrup Børnehave Vejleder: Line Skov Hansen 1 Drop berøringsangsten nu.... 3 IT- inspirator...

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Indledning. Lovgivning

Indledning. Lovgivning 1 Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Afsluttende opgave. It-inspirator i Favrskov kommune. Winni Herlev Frisch Annie Skov Andersen Agnethe Ravnsbæk Lone Gade SKOVVANGSOMRÅDET

Afsluttende opgave. It-inspirator i Favrskov kommune. Winni Herlev Frisch Annie Skov Andersen Agnethe Ravnsbæk Lone Gade SKOVVANGSOMRÅDET Afsluttende opgave It-inspirator i Favrskov kommune Winni Herlev Frisch Annie Skov Andersen Agnethe Ravnsbæk Lone Gade SKOVVANGSOMRÅDET Vejleder: Line Skov Hansen Afleveret: Fredag den 3. maj 2013 OPGAVE

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015

Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 Læreplan Dagplejen i Københavns Kommune 2015 LÆRING I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner indført. Loven skal sikre og inspirere til at dagplejen skaber rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

It i dagtilbud. 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013

It i dagtilbud. 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013 It i dagtilbud 3. Kursusgang for It-inspiratorer i Favrskov Kommune 11.3.2013 Foto: Line Skov Hansen 2012 v/ Line Skov Hansen Master IKT og Læring Cand. Mag. Læring og Forandringsprocesser lsh@learning.aau.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Dagplejen EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0- ÅR FRA 01-01-015 TIL 01-01-017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-01-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER EGEDAL KOMMUNE BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER OG ÅRSHJUL 2017-2018 Indholdsfortegnelse Samarbejdspartenere... 3 Alsidige personlige udvikling og Sociale Kompetencer... 4 Sproglige kompetencer...

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6

It-inspirator afsluttende opgave. Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen. Side 1 af 6 It-inspirator afsluttende opgave Betina og Helle Vejleder. Line Skov Hansen Side 1 af 6 Indledning Den digitale medieverden er over os alle steder, om det er i dagtilbud, skoler eller fritidstilbud. Vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2016

Pædagogisk læreplan 2016 SOLRØD KOMMUNE Naturbørnehaven Pædagisk læreplan 2016 Temaer Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Spr Krop bevægelse Respekt kendskab til natur naturfænomener Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

Brumbassens - Pædagogiske læreplaner

Brumbassens - Pædagogiske læreplaner Brumbassens - Pædagogiske læreplaner 2016/2017 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Læringsmål for 2016/2017... 3 Mindfulnessen s læringsmiljø... 4 - Mål... 4 Udelivets læringsmiljø... 5 - Mål... 5 Det anerkendende

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Handleplan for digitale strategi 2017

Handleplan for digitale strategi 2017 Handleplan for digitale strategi 2017 1 Handleplan for digital strategi Toftlund Børnehave Forord: Med udgangspunkt i regeringens overordnede beslutning og Tønder Kommunes strategi for anvendelse af digitale

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere