Referat fra lokalt dialogmøde i Nylars om turisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra lokalt dialogmøde i Nylars om turisme"

Transkript

1 Referat fra lokalt dialogmøde i Nylars om turisme Nyvestcentret, 23. august 2012 kl :30. Til stede ca. 38 personer, heraf 6 medlemmer af kommunalbestyrelsen Borgmester Winni Grosbøll bød velkommen, introducerede dialogmødernes formål generelt, samt aftenens tema: turisme, med fokus på hvordan hhv. kommune og borgere kan spille ind og styrke turismen på Bornholm. Hun opfordrede alle til at engagere sig i gruppearbejdet og at lade alle komme til orde. Lone Reppien Thomsen bød også velkommen til Nylars med en energifuld fortælling om et aktivt hus selv i vintersæsonen. Hun benyttede lejligheden til at beskrive visionerne for udviklingen af området, hvor flere aktive lokalsamfund mødes til fælles aktiviteter i deres fælles sportshal. Sport, stisystemer og gode rammer for et aktivt fællesskab er centrale elementer, som man ønsker at styrke. Søren Femmer Jensen, CoCreative gav et kort inspirations-oplæg til aftenens tema om turisme, men hele tiden koblet til ting, der også er interessante for bornholmerne selv. Arbejdsmetoder til gruppearbejdet og aftenens fire undertemaer blev introduceret: Outdoor Bornholm, Det gode værtskab og øboer indkvartering Kystturisme Vinterø. Der var en times gruppearbejde i de 4 grupper, hvorefter dialog-kaptajnerne kort præsenterede hovedlinjerne i gruppens forslag til handlinger. Se en detaljeret gennemgang af disse i vedhæftede bilag. Efter plenumpræsentationerne pointerede Niels Chresten Andersen (Regional Udvikling, BRK) at referaterne bl.a. gives til Demokratigruppen, og at sekretariatet for borgerinddragelse udarbejder en liste over de indkomne ideer og forslag til handlinger, opdelt i forhold til hvilke af kommunens forskellige udvalg, de (primært) falder ind under, som ligeledes fordeles til demokratigruppen og til de respektive udvalg. På denne måde går input fra dialogmøderne videre men uden garantier for, at man lige præcis kan se sine egne ideer blive til handlinger. Lokale spørgsmål og svar: Selv om der ikke på forhånd havde været indsendt nogle spørgsmål om lokale forhold, var der en god debat om bl.a. de kommende handleplaner, der skal konkretisere de overordnede linjer, som udstikkes i Bornholms Udviklingsplan. Handleplanerne skal være med til at brække de overordnede mål ned i delmål. Dialogmøderne er tænkt som en måde at få et input til, hvad det er borgerne ønsker at der skal komme ind i handleplanerne.

2 Et andet spørgsmål drejede sig om borgerens mulighed for fx at tilbyde at holde et fredet område (evt. under opsyn af en kommunal skovrider), så det ikke springer i skov. Borgmesteren udtrykte stor begejstring for forslaget, fordi naturpleje på Bornholm er ressourcekrævende, da vi har så mange naturperler og kulturhistorisk vigtige steder. Hun ville gerne videre med offentlig-privat samarbejde her. Samtidig nævnte hun at det kunne være interessant, hvis BRK kunne få lov til at få hjælp fra arbejdsløse til fx at lave bedre infrastruktur som trapper osv. i skove selv om der er meget lovgivning på området. Naturstyrelsen blev nævnt mht. at man kan adoptere et fortidsminde, og Hasle og Klemensker blev fremhævet som lokalsamfund der netop har indgået offentligprivate samarbejder om pleje af natur/stier. Aften sluttede med at borgmeteren takkede for deltagernes engagement og opfordrede dem til at hjælpe BRK med at finde den konstruktive samtale og forbedre møderne gennem at give feedback. Referat af gruppearbejde om turisme. Kystturisme: Dialogkaptajn: Pernille Lydolph, Destination Bornholm. 7 personer i alt (inkl. 1 politiker) Kommunikation: Virtuel ø, fælles info-portal; kommunikation omkring kystturisme, hvordan sikre bedre kommunikation? Konkret problem at man ikke har info nok om stier (og om deres sværhedsgrad); kunne man graduere stiernes sværhedsgrad? Understøtte gode oplevelse med app er? Virtuel Ø fælles infoportal (VB#18) o Erhverv; Turisterhverv bakke op kom, alle. OBS: Kræver fri Wifi. o BRK (eller Borgere): Kortlægge stierne o BRK: Øge tilgængelighed og kommunikation. Kommunalt ansvar. Lokale fødevarer som attraktion; Tænke videre ud i at udvide madskole-koncept, hvor BRK stiller skolekøkkener til rådighed, med inspiration fra 4H, men retter madskolerne mod turisterne (herunder lejrskolerne). Fødevareferie Bornholm (VB #7) o Borgerne: Åbne hjemmet for turister med fx mad. o Erhverv: Uddannede vejledere/undervisere til madskoler. Sejlsportsstævne; Baltic Cup, hvert andet år i september på Bornholm. Sejlere og meget afledt turisme. o BRK: Kommunegaranti (underskudsgaranti?) o Erhvervsliv: Sponsorater o Borgere: Foreninger yder frivillig tid. Gammelby (ide-kort): 6000 pensionister i lejligheder. Fondsfinansieret. o BRK: Give tilladelse til byggeri. o Borgere: Give frivillig tid.

3 Udfordringskort: Kyststiturisme. Hytter ved kysten ej muligt lovgivningsmæssigt. Det gode værtskab: Dialogkaptajn: Lena Schenk, BRK og Anja Bach-Jensen (CRT): I alt 6 personer (inkl. 1 politiker). Blik for ny turismekategori : Både-og-Bornholmere, med bolig ovre og på Bornholm. Stort potentiale i folk, der bor her noget af tiden og elsker Bornholm. Undersøge hvad vi kan med og for denne gruppe, og hvad potentialet er i det. o BRK: Kommunikation og information. Analyse af gruppe. Gå i dialog med dem, involver dem. Måske kan vi konvertere dem til Bornholmere? o Erhverv: Det eksklusive Bornholm. o Borgere: Foreninger kan være mere åbne overfor folk udefra. Værtskabs-fællesskaber (beslægtet med ø-bo indkvartering). 1) Lær at lave med og bliv fx pop-up vært (a la de pop-up restauranter, der blev lavet i forbindelse med Folkemødet 2012). 2) Turister kan også komme på kursus og lære at lave bornholmsk gourmet mad. 3) Turist mad-kurser. o BRK: Campus Bornholm kunne etablere kurset med branchen om vinteren. o Borgerne: Vi øver os hele vinteren. Værtskab: Sygehuset også en vært på øen i forhold til langtidssyge eller døgnplejen det er muligt t være syg og på ferie eller gammel og på ferie på Bornholm. Sygehus får godt feedback, turister føler sig velkomne. Event ø gave-kort, som er en event du kan købe på Bornholm (selv booke på en hjemmeside, ikke afhængigt af dato). Fælles portal? Folkemødet: Bornholm er det eneste sted i Danmark, sådan et møde kan lade sig gøre bl.a. fordi her er så trygt (Borgere). o Erhverv: Tag familien med! Vi tilbyder o BRK: Skal løse problemerne (rammevilkår for service på Folkemødet) o Erhverv: Indkvartering på Poul Anker til Folkemødet. o Borgere: Fortæl. Kom igen. Få mere! Poul Ancher bruges til indkvartering under Folkemødet. Kan BRK medfinansiere shuttlebåde, som så også kan bruges til krydstogtgæster? Åbne haller. Tidens trend er væk fra den organiserede idræt. Det praktiske er tæt på at kunne lade sig gøre det kan det i København! o BRK: Bare få det organiseret. Turister kan også booke sig ind hvis der er god information.

4 Gratis busser. Brug Ærø som inspiration. Udfordringskort: PRISEN for at komme til og fra øen. For dyrt? Snakker vi for meget om det? Fakta. Outdoor Bornholm: Dialogkaptajn: Flemming Torsten Sørensen, DGI. 11 personer i alt (heraf 2 politikere). Outdoor har rigtig mange muligheder på Bornholm Tænke begrebet meget meget bredt Der skal være plads til guidet tur for ældre medborgere Ligesom det skal kunne rumme hard core adventure racere Man skal ville OUTDOOR det gælder om at kunne sælge det 100 %; være enige alle skal være med private aktører Kommune og befolkningen. SYNLIGØRELSE er et nøgle ord Synligøre Bornholms outdoor muligheder og meget bedre markedsføring på området. Det brandes i stil med Green Bright Island mv. Det skal være på linje med Glas og Keramik skole At vil man noget på det område så er Bornholm ikke til at komme udenom. På samme vis vil man noget med outdoor aktiviteter / udannelse / kurser etc., så hedder det Bornholm. Nytilflyttede ved ikke altid at tingene er der.. Tingene er ofte ikke særlig synlige! Udfordring at kommune IKKE har penge til en stor satsning som at skabe en Nationalt Center. Forslag: (til Kommune / teknik og miljø / Vej og park): Det handler måske ikke om merinvestering, men om om- investering. Dvs. at bruge penge anderledes, fx bruge resssourcer på at klippe / afmærke løberuter, i stedet for at klippe grøftekanter eller andet. Konkrete ideer SEGEN som outdoor center Outdoor Bornholm App som synliggør alle outdoor muligheder fra kajak til vandreture (jf. Klatring på Bornholm app.) Erfaringsudveksling imellem lokale kreds netværk. Et event kontor som kan hjælpe med events og outdoor, med alt fra toiletter til projektansøgning og tilladelser. Meget stærkere synliggørelse advisering af muligheder på Bornholm for outdoor aktivitet Bornholm som cyketrænings ø for prohold m.fl. Forslag om mere videns- og erfaringsdeling imellem de lokale områder på Bornholm eks. hele Hasle aktivitetsområdet Frilufts/ outdoorguider Som man kan spørge bruge Alle områder på Bornholm et synligt og afmærket løbesti-netværk med app eller folder som markedsføring. Alle folk kommer for naturen på Bornholm: Markedsføre at man kan se opleve den Bornholmske natur via løb kajak- dykning klatring cykling mv. Nødvendigt med meget tættere samarbejde store outdoor events tiltrækker turister / overnatning. Ønskeligt at de private aktører her går ind og er med til at løfte.

5 o Eks. outdoor uge 35 med Team Bornholm Vinterø: Dialogkaptajn: Anders Hedetoft, CRT. 11 personer i alt (heraf 2 politikere) På nogle punkter er Bornholm kommet godt i gang med vinterturisme, fx trollingmaster, og kulturuge, og skibakke Og lykkes med at udvide sæsonen. Der er en del udfordringer med at udvide sæsonen. Restauranter og virksomheder lukker ned, når vi er ovre hovedsæsonen, fordi det ikke er rentabelt at drive virksomhed. Bornholmere går i hi om vinteren. Og transportprisen her til er også en udfordring. Ideer og aktører: Kommune: o Kulturinstitutionerne kan have åbent i længere tid. o Ældreby med aktiviteter også åben for turister. o Medvirke ved efteruddannelse af personale på Hoteller/restaurenter i ydersæson => udvide sæson. o Mange arbejdsløse kunne gode aktiveres i frivillige foreninger. o Kommunale regler: Ikke lov til bestemte aktiviteter. Borger: o Krydstogtsberedskab: Betjen dem! Både i Rønne og i Nexø. o Aktiver bornholmernes privatforbrug: De skal vide, hvor der er åbent om vinteren. o Borgere og foreninger: Vær lidt bedre til at åbne op overfor turister, invitere dem med, at de er velkomne til at deltage i jeres aktiviteter (fællesspisning eller sport). Erhverv: o Krydstogt-beredskab eller telefonkæde for at undgå at der er krydstogt-turister der møder helt døde, lukkede byer! o Kampagner målrettet kurser/grupper. Samarbejde omkring kurser. o Kampagne rettet mod ældre turister, sammen med ældre. o Information om hvor der er åbent (en hjemmeside). Information information information både for os selv og for turisterne: Hvad er åbent [Findes på destinationens liste]. Inkl. oplevelses-muligheder (museer osv) burde samles på én side for turister. Udfordringskort: o De små samfund lukker ned. o Der mangler overnatningsmuligheder og spisemuligheder. o Bornholmerne går i hi om vinteren. De dyre færgepriser o Idrætsforeningerne har ikke kræfter til nye initiativer. Ide-kort: o Jul på Bornholm: Inviter familie (folk der har boet på Bornholm tidligere) og dobbeltbolig-ejerne/både-og-bornholmerne. o Lad Christianshøj være åben hele året.

6 o Udnytte landbrugsmuseum omkring jul. o Kommunale gavekort til borgerne til at spise ude udenfor sæsonen. o Tivoli som tidligere lå død hen om vinteren har stor succes, Bornholm har også turist-faciliteter som bare ligger hen udnytte med jule-arrangementer (fx tidligere bornholmere). Fx at bruge Melstedgård omkring jul; Idekort (eksisterende): o Konverter noget af turismestøtte til et gavekort til alle borgere så de kan tage ud på restaurant i lavsæson. o Åbne lokale aktiviteter for turister. Inviter fx med til fællesspisning. o Vælg et sted/en by, der har åbent udenfor sæsonen. o Stævne for vinterbadning. Referent: Rikke Brandt Broegaard, landdistriktscoach

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 Ud over kanten Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning ved Anja Bach-Jensen, Tage Petersen og

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Siden sidst...2 Bilag 1: Opsamling fra Borgermøder afholdt den 7. maj 2015...2 Bilag 2: Brev til Københavns Lufthavne...25 Bilag 3: Svarbrev

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog Idekatalog Udarbejdet på baggrund af høring til ny sundhedspolitik i oktober og november 2014 Sundhedspolitik 2015 1 Indhold og formål Idekataloget indeholder en sammenskrivning af de indkomne kommentarer,

Læs mere

VORES BORNHOLM. Idékatalog til udvikling af Bornholm

VORES BORNHOLM. Idékatalog til udvikling af Bornholm VORES BORNHOLM Idékatalog til udvikling af Bornholm #1 100% ØKOLOGISK Ø Hele øen er omlagt til økologisk og permakulturelt landbrug, der producerer fødevarer af unik og høj kvalitet til høj værdi. Dyrelivet,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved ÅRSMØDE 2015 Landdistrikternes Fællesråd 27. marts 2015 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen valgt til dirigent. Hanne Bruun (LDF),

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA

helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA helhedsplan FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR parallelopdrag april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA PARALLELOPDRAG Parallelopdraget er udbudt af Bornholms Regionskommune i samarbejde med Realdania

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere