Kort oversigt over håndsættet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort oversigt over håndsættet"

Transkript

1 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset E360

2 Kort oversigt over håndsættet U 09:19 Menu Kort oversigt over håndsættet 1 Direkte opkaldstaster (I til IV) 2 Display i standbytilstand (eksempel) 3 Batteriets opladningstilstand e V U (1/3 opladet til helt opladet) = blinker: Batteriet er næsten tomt e V U blinker: Batteriet oplades 4 Displaytaster (s. 12) 5 Styretast (s. 12) 6 Afbryd-, tænd-/sluktast Afslut en samtale, afbryd en funktion, gå ét menuniveau tilbage (kort tryk), gå tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 7 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand, s. 12) Indtast pause (langt tryk ved opkald) Skift mellem skrivning af store bogstaver, små bogstaver og tal ved tekstindtastning (s. 31) 8 Mikrofon 9 R-tast Indstil flashtid (tryk længe) 10 Tilslutningsstik for headsæt (s. 32) 11 Opkaldstast Besvar opkald, start opkald. 12 Håndfri funktion-tast Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion. Lyser: Håndfri funktion er aktiveret. Blinker: indgående opkald Kort oversigt over basestationen 1 1 Tilmeldings-/paging-tast 1

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kort oversigt over håndsættet.. 1 Kort oversigt over basestationen 1 Sikkerhedsanvisninger Særlige egenskaber i Gigaset E Gigaset E360 mere end bare en telefon Sådan kommer du i gang Pakkens indhold Opstilling af basestationen Tilslutning af basestationen Ibrugtagning af håndsættet Menuoversigt Opkald Eksternt opkald/afslutning af samtale 11 Besvarelse af opkald Nummervisning Håndfri funktion Betjening af håndsættet Aktivering/deaktivering af håndsættet 12 Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Styretasten på håndsættet Displaytaster Tilbage til standbytilstand Menustyring Rettelse af forkerte indtastninger Anvendelse af telefonbog, taster til direkte opkald og lister Telefonbog Taster til direkte opkald Genopkaldsliste Åbning af beskedlister med display-tasten Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) SMS (tekstbeskeder) Skrivning/afsendelse af SMS-beskeder 18 Modtagelse af SMS-beskeder Indstilling af SMS-center SMS på telefonanlæg Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen Afhjælpning af SMS-fejl Anvendelse af telefonsvareren på nettet Angivelse af telefonsvarer på nettet til hurtigopkald Visning af besked fra telefonsvareren på nettet Brug af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Søgning efter håndsæt ("Paging") Interne opkald Bryd ind i en ekstern samtale Indstilling af håndsæt Ændring af displaysproget Pauseskærm Automatisk besvarelse af opkald Ændring af talelydstyrken Ændring af ringetoner Deaktivering af første ringetone Fra/Til Servicetoner Anvendelse af håndsættet som vækkeur Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af basestationen Ændring af system-pin-koden Gendannelse af standardindstillinger for basestationen

4 Indholdsfortegnelse Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg Bilag Anvendte symboler og skrivemåder. 28 Pleje Kontakt med væske Spørgsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Godkendelser Tekniske data Producentens Garanti Skrivning og redigering af tekst Tilbehør Vægmontering af basestationen Stikordsregister

5 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før mobiltelefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Œ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen. Brug kun de anbefalede, opladelige batterier af samme type (s. 29)! Dvs. ikke andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. Anbring batterierne, så deres poler vender rigtigt, og brug dem i overensstemmelse med denne betjeningsvejledning (der findes symboler i håndsættets batterirum, s. 6). Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan forårsage en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen må ikke anbringes i badeværelser eller bruserum. Håndsættet og basestationen er ikke beskyttet mod vandstænk (s. 28). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Bemærk: Nogle af de funktioner, som beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande. 4

6 Særlige egenskaber i Gigaset E360 Særlige egenskaber i Gigaset E360 u Store taster u Stor visning af tekst og symboler i displayet u Stor skrift u Direkte opkaldstaster u Kan anvendes med høreapparater (HAC Hearing Aid Compatibility) u Tilslutning til headsæt (headsæt medfølger ikke) Gigaset E360 mere end bare en telefon Din telefon giver dig ikke kun mulighed for at sende og modtage SMS'er via fastnettet samt for at gemme op til 100 telefonnumre (s. 13) din telefon kan mere: u Du kan tilknytte vigtige telefonnumre til telefonens taster til direkte opkald. Telefonnummeret ringes op med det samme ved et tryk på en tast (s. 15). u Brug den håndfri funktion (s. 12) til at telefonere med begge hænder fri. u Brug håndsættet som vækkeur (s. 26). ECO DECT - hvad betyder det? -Sendekraften er slået fra, når håndsættet er anbragt i basestationen. Basestationens sendeeffekt er slået fra, hvis der kun er registreret 1 håndsæt i basestationen. Derudover reducerer dit Gigaset håndsæt automatisk sendeeffekten afhængigt af afstanden til basestationen (nærområde). Sådan kommer du i gang Pakkens indhold Pakken indeholder en Gigaset E360 basestation, et Gigaset E36 håndsæt, en strømforsyning, et telefonkabel, to batterier, en bælteclips og en betjeningsvejledning. Opstilling af basestationen Basestationen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset. Oplysninger om, hvordan basestationen monteres på en væg, finder du til sidst i denne betjeningsvejledning. Du skal være opmærksom på følgende: u Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskyt din Gigaset mod væde, støv, stærke væsker og dampe. God fornøjelse med din nye telefon! 5

7 Sådan kommer du i gang Tilslutning af basestationen Tilslut først strømforsyningen og derefter telefonstikket som vist nedenfor, og læg kablerne i kabelkanalerne. Ibrugtagning af håndsættet Isætning af batterier og lukning af låget 1 2 Vigtigt: Anvend kun de genopladelige batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH * på s. 29! Dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke-genopladelige) batterier eller andre batterityper, da der ellers er risiko for person- og tingsskader. F.eks. kan batterikappen eller batterierne blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. 1 1 Undersiden af basestationen (udsnit) 2 Strømforsyning 230 V 3 Telefonstik med telefonkabel 3 * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt (se den skematiske fremstilling). Polernes placering er vist i batterirummet. Du skal være opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden nettilslutning. u Hvis du senere køber et telefonkabel i en forretning, skal du kontrollere, at telefonstikket har den rigtige konfiguration. Korrekt telefonstikkonfiguration ledig 2ledig 3a 4b 5ledig 6ledig Ret først batterilågets fremspring ind med hakkene på siden af kabinettets inderside. Tryk derefter låget til, indtil det går i indgreb. 6

8 Sådan kommer du i gang Anbringelse af bælteclipsen På siden af håndsættet på højde med displayet er der nogle hak, der er beregnet til bælteclipsen. Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Du kan også sætte en snor på, så håndsættet kan bæres i hånden eller om halsen. Åbning af batterilåget Tag bælteclipsen af, hvis den er sat på. Hold i fordybningen på kabinettet, og skub batterilåget opad. tilmeldt flere håndsæt til basestationen, vises det interne nummer på displayet efter tilmeldingen, f.eks. 2. Det betyder, at håndsættet er blevet tildelt det interne nummer 2. Bemærkninger: En automatisk tilmelding er kun mulig, når der ikke føres samtaler fra den basestation, hvorpå du vil tilmelde håndsættet. Et tryk på en tast afbryder den automatiske tilmelding. Hvis der allerede er tilmeldt fire håndsæt til en basestation, er der to muligheder: Håndsættet med det interne nummer 4 er i standbytilstand: Det håndsæt, der skal tilmeldes, får nummeret 4. Det hidtidige nummer 4 afmeldes. Håndsættet med det interne nummer 4 anvendes: Det håndsæt, du vil tilmelde, kan ikke tilmeldes. Hvis den automatiske tilmelding ikke fungerer, skal håndsættet tilmeldes manuelt (s. 22). Lad håndsættet stå i basestationens lader for at oplade batterierne. Bemærkninger: Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader. Hvis håndsættet slukkes pga. tomme batterier og derefter lægges i basestationen/ laderen, tændes det automatisk. Ved spørgsmål og problemer, se s. 28. Placering af håndsættet i basestationen og tilmelding af det Forudsætning: Håndsættet er ikke tilmeldt en basestation. Tilmeldingen af håndsættet til basestationen E360 foregår automatisk. Sæt håndsættet i basestationens lader med displayet fremad. Der høres en bekræftelsestone. Den automatiske tilmelding kan tage op til 5 minutter. I løbet af dette tidsrum vises Tilmelding:. Håndsættet får det laveste ledige interne nummer (1 4). Hvis der er 7

9 Sådan kommer du i gang Første opladning og afladning af batterierne Opladningen af batterierne vises øverst til højre på displayet ved, at batterisymbolet e, V eller U blinker. Under brug viser batterisymbolet batteriernes opladningstilstand (s. 1). En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og afladet gennem brug. Derefter skal håndsættet stå så længe i basestationen, at batterisymbolet på displayet ikke længere blinker (ca. 13 timer). Tag derefter håndsættet ud af basestationen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Bemærk: Efter den første opladning og afladning kan du efter hver samtale sætte håndsættet tilbage i basestationen. Indstilling af dato og klokkeslæt Menu Indstillinger OK Dato/ klokkeslæt OK ~ Indtast dato/måned/år (6-cifret), og tryk på OK. Skift mellem felterne med q. ~ Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks for kl. 7.15), og tryk på OK. Skift mellem felterne med q. Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet ud som vist på s. 1. Din telefon er nu klar til brug! Du skal være opmærksom på følgende: u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Bemærk: Der findes beskrivelser af de symboler og skrivemåder, der er anvendt i denne betjeningsvejledning, i bilaget, s

10 Menuoversigt Menuoversigt Du kan vælge en funktion på to måder: Ved hjælp af talkombinationer (genvej) Hvis du vil åbne hovedmenuen, mens håndsættet er i standbytilstand, skal du trykke på Menu. Indtast den talkombination, der står foran funktionen i menuoversigten. Eksempel: Kombinationen Menu LI for "Indstil håndsætsprog". Ved at bladre i menuerne (se også s. 28) Hvis du vil åbne hovedmenuen, mens håndsættet er i standbytilstand, skal du trykke på Menu. Blad til den ønskede funktion med styretasten, og tryk på OK. 1 Telefonbog 2 Opkald 3 SMS 3-1 Skriv SMS 3-2 Indgående Udgående 3-4 Indstillinger Servicecentre Service Center 1 [til] Service Center 3 4 Vækkeur 4-1 Aktivering 4-2 Ringetidspunkt Abon. på SMS 5 Lyd 5-1 Håndholdt lydstyrke 5-2 Håndfri lydstyrke 5-3 Ringetonelydstyrke 5-4 Ringetonemelodi Eksterne opkald Interne opkald Vækkeur 5-5 Servicetoner 5-6 Batteri lavt Fra Til Under opkald 5-7 Headset lydstyrke 9

11 Menuoversigt 6 Indstillinger 6-1 Dato/ klokkeslæt 6-2 Direkte opkaldstast 6-3 Sprog 6-4 Stor skrift 6-7 Håndsæt Screensaver Autosvar Tilmeld håndsæt Nulstil håndsæt 6-8 Base System- PIN Nulstil base Aktivér int Prefix Prefix nr Med prefix Uden prefix 7 Telefonsvarer 7-1 Indstil tast Net-tlf.- svarer 10

12 Opkald Opkald Eksternt opkald/afslutning af samtale Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~ (indtast telefonnummeret) c Nummeret ringes op. (Du kan også først trykke på tasten c [klartone] og derefter indtaste nummeret). Under samtalen kan du indstille håndsættets lydstyrke ved hjælp af t. Afslut samtalen/afbryd opkaldet: Tryk på afbrydtasten a, eller sæt håndsættet i basestationen eller laderen. Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved at håndfri funktion-tasten d blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på håndfri funktiontasten d. Ved at trykke på displaytasten Løft af. Hvis håndsættet står i basestationen, og funktionen Autosvar er aktiveret (s. 24), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af basestationen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Rng fra. Ringetonen deaktiveres for dette opkald. Du kan besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Nummervisning Ved et opkald vises nummeret på den, der ringer op, på displayet, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: u Din netudbyder understøtter CLIP, CLI: CLI (Calling Line Identification): Nummeret på den, der ringer op, vises. CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret på den, der ringer op, vises. u Du abonnerer på CLIP hos din netudbyder. u Den, der ringer op, abonnerer på CLI hos sin netudbyder. Nummervisning Ved et opkald vises nummeret eller, hvis det er gemt i telefonbogen, navnet på den, der ringer op, på displayet. Forudsætninger: 1. Du har hos din netudbyder aktiveret, at hhv. telefonnummeret (CLIP) på den, der ringer op, skal vises på displayet. 2. Den, der ringer op, abonnerer på, at telefonnummeret overføres (CLI), hos sin netudbyder. På displayet vises Ekst. opkald, hvis du ikke abonnerer på nummervisning, Anonymt, hvis nummervisningen blev undertrykket af den, der ringer op, eller Anonymt, hvis der ikke abonneres på nummervisning. 11

13 Betjening af håndsættet Håndfri funktion Når du har indtastet nummeret, kan du ved at trykke på håndfri funktion-tasten d straks foretage opkald ved hjælp af håndfri funktion (tasten d lyser vedvarende). Under en samtale kan du ved at trykke på tasten d skifte mellem brug af håndsæt og håndfri funktion. Ved håndfri funktion kan du indstille lydstyrken ved hjælp af t. Betjening af håndsættet Aktivering/deaktivering af håndsættet a Tryk længe på afbrydtasten. Du hører en bekræftelsestone. Aktivering/deaktivering af tastaturspærring # Tryk længe på firkanttasten. Du hører en bekræftelsestone. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet Ø på displayet. Bemærk: Hvis du utilsigtet trykker på en tast, mens tastaturspærringen er aktiveret, vises en meddelelsestekst på displayet. Tryk længe på firkanttasten # for at deaktivere tastaturspærringen. Styretasten på håndsættet I denne betjeningsvejledning er styretasten (som du i den pågældende betjeningssituation skal trykke på) markeret med sort (øverst, nederst). Eksempel: t for "tryk øverst på styretasten". Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbn telefonbogen. t Indstilling af lydstyrke for håndsættets ringetoner (s. 25). På lister og i menuer t / s Bladrer linje for linje op/ned. I et indtastningsfelt t / s Flyt markøren til venstre eller højre. Under en ekstern samtale s t Displaytaster Åbn telefonbogen. Indstilling af talelydstyrken for henholdsvis brug af håndsættet og håndfri funktion. Displaytasternes aktuelle funktioner vises med negativ skrift på den nederste linje på displayet. Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: Genkal. Menu 1 2 1Styretast 1 1 Displaytasternes aktuelle funktioner 2Displaytaster De vigtigste displaysymboler er: Tilbage Gå ét menuniveau tilbage, eller afbryd processen. Menu Åbn hovedmenuen eller en situationsafhængig menu. 12

14 Anvendelse af telefonbog, taster til direkte opkald og lister OK Slet Genkal. Bekræft det markerede valg. Slettetast: Slet tegn for tegn fra højre mod venstre. Åbn genopkaldslisten. Tilbage til standbytilstand Sådan går du tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen: Tryk længe på afbrydtasten a. Hvis du ikke trykker på en tast, skifter displayet automatisk til standbytilstand efter 2 minutter. Ændringer, der ikke er bekræftet eller gemt ved at trykke på OK, slettes. Eksempel på displayet i standbytilstand: s. 1. Menustyring Din telefons funktioner vises via en menu, som består af flere niveauer. Hovedmenu (første menuniveau) Hvis du vil åbne hovedmenuen, mens håndsættet er på standby, skal du trykke på Menu. Aktivering af en funktion Gå til funktionen med styretasten q, og tryk på OK, eller indtast det tal, der står foran funktionen i menuoversigten (s. 9). Den tilhørende undermenu (det næste menuniveau) åbnes. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises i listeform. Aktivering af en funktion: Gå til funktionen med styretasten q, og tryk på OK, eller indtast den talkombination, der står foran funktionen i menuoversigten (s. 9). Når du trykker én gang kort på afbrydtasten a, går du tilbage til det forrige menuniveau og afbryder processen. Rettelse af forkerte indtastninger u Naviger til fejlindtastningen med styretasten, hvis û vises. u Slet tegnet til venstre for markøren med Slet. u Indsæt et nyt tegn til venstre for markøren. u Overskriv blinkende tegn ved indstilling af klokkeslæt og dato osv. Der findes beskrivelser af de symboler og skrivemåder, der er anvendt i denne betjeningsvejledning, i bilaget, s. 28. Anvendelse af telefonbog, taster til direkte opkald og lister Du har en telefonbog, en genopkaldsliste, en SMS-liste og en opkaldsliste til rådighed. I telefonbogen kan du gemme op til 100 opslag. Telefonbogen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende listen eller enkelte opslag til andre håndsæt (s. 14). 13

15 Anvendelse af telefonbog, taster til direkte opkald og lister Telefonbog I telefonbogen kan du gemme telefonnumre og de tilhørende navne. Du åbner telefonbogen i standbytilstand med tasten s. Opslagslængde Nummer: Navn: 14 maks. 22 cifre maks. 16 tegn Lagring af første telefonnummer i telefonbogen s Tlf.-bog tom Nyt opslag? OK ~ (indtast nummer) OK ~ (indtast navn) OK Lagring af et nummer i telefonbogen s Menu Nyt opslag OK ~ (indtast nummer) OK ~ (indtast navn) OK Valg af telefonbogsopslag s Åbn telefonbogen. Du har følgende muligheder: u Med q bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er valgt. u Indtast det første tegn i navnet, eller gå eventuelt til opslaget med q. Opkald ved hjælp af telefonbogen s q (vælg opslag; s. 14) c Administration af telefonbogsopslag Du har valgt et opslag (s. 14). Redigering af opslag Menu Rediger opslag OK ~ (ændre nummer) OK ~ (ændre navn) OK Brug af yderligere funktioner Du kan vælge følgende funktioner med Menu q: Anvend nummer Rediger eller suppler et gemt nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved at trykke på Menu. Vis nummer Vis nummer. Slet opslag Slet det valgte opslag. Send opslag Send et individuelt opslag til et andet håndsæt (s. 14). Slet liste Slet alle telefonbogsopslag. Send liste Send hele listen til et andet håndsæt (s. 14). Overførsel af telefonbogen til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s q (vælg opslag; s. 14) Menu Send opslag / Send liste OK ~ (indtast det interne nummer på modtagerhåndsættet) OK Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. Kopiering af det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen fra lister, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten. Der vises et nummer. Menu Kopiér til telefonbog OK Suppler opslaget (s. 14).

16 Anvendelse af telefonbog, taster til direkte opkald og lister Taster til direkte opkald Du kan gemme særligt vigtige telefonnumre under de 4 taster til direkte opkald, f.eks. nødopkaldsnumre. Du vælger det gemte nummer til direkte opkald ved at trykke på den pågældende tast og opkaldstasten c. Skriv på det vedlagte registerkort med en kuglepen eller en blyant. Du kan se, hvordan du indtaster tekst korrekt, i tegnsættabellen (s. 31). Gem/rediger taster til direkte opkald Du kan tildele tasterne til direkte opkald eksterne telefonnumre og funktionen internt opkald. Menu Indstillinger OK Direkte opkaldstast OK I: <tom> q vælg tast til direkte opkald (I til IV) Indtastning/ændring af opslag Du har valgt en tast til direkte opkald. Menu Rediger opslag OK ~ Indtast eller rediger nummeret, og tryk på OK. ~ Indtast eller rediger navnet, og tryk på OK. Brug af yderligere funktioner Du kan vælge følgende funktioner med Menu q: Slet opslag Slet det valgte opslag. Kald alle Når du trykker på tasten, ringes der op til alle tilmeldte håndsæt. Anvend nummer Rediger eller suppler et gemt nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved at trykke på Menu. Bemærk: Når der under opkaldsforberedelsen vises et telefonnummer fra genopkaldslisten eller telefonbogen på displayet, kan du tildele det pågældende nummer til en tast til direkte opkald, som endnu ikke har fået tildelt et nummer, ved at trykke længe på den pågældende tast til direkte opkald. Genopkaldsliste I genopkaldslisten finder du de 10 sidste telefonnumre, der er blevet ringet til fra håndsættet (maks. 22 cifre). Hvis et nummer findes i telefonbogen, vises det tilhørende navn. Opkald fra genopkaldslisten Genkal. q c Tryk på displaytasten. Vælg opslag. Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Administration af opslagene i genopkaldslisten Genkal. q Tryk på displaytasten. Vælg opslag. Menu Tryk på displaytasten. Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 14) Kopiér til telefonbog (som i telefonbogen, s. 14) Slet opslag (som i telefonbogen, s. 14) Slet liste (som i telefonbogen, s. 14) 15

17 Anvendelse af telefonbog, taster til direkte opkald og lister Åbning af beskedlister med display-tasten Du henter SMS-listen, telefonsvareren på nettet (hvis din netudbyder understøtter denne funktion, og telefonsvareren på nettet er indstillet til hurtigopkald, s. 22), og opkaldslisten med displaytasten. Så snart et nyt opslag ankommer første gang på en liste, høres en servicetone. På displayet vises en meddelelse. Hvis du trykker på displaytasten, åbnes alle de lister, som indeholder nye beskeder. Hvis der kun er nye beskeder i én liste, åbnes den med det samme. Hvis du trykker på en vilkårlig tast, fjernes henvisningen til nye beskeder på displayet. Når du har forladt en liste, er displaytasten nedtonet. Du kan nu få adgang til telefonsvareren på nettet med tasten 1 på håndsættet (hvis denne tast er tildelt til hurtigopkald), SMS-listen og opkaldslisten kan åbnes via menuen (se s. 9). Når der er et nyt opslag i en af listerne, er displaytasten igen til rådighed. Bemærk: Hvis der er gemt opkald i telefonsvareren på nettet, vises der en meddelelse (hvis dette er indstillet) (se din netudbyders betjeningsvejledning til telefonsvareren på nettet). Opkaldsliste Forudsætning: CLIP (s. 11) Alt afhængigt af den indstillede listetype indeholder opkaldslisten u mistede opkald Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 20 mistede opkald. Listen vises på følgende måde: Indstilling af listetype for opkaldslisten Menu LNO1Q Indtast tal: 1= mistede opkald; OK Opslagene i opkaldslisten bevares, når du ændrer listetype. Åbning af opkaldslisten Opkald: OK q Vælg opslag. Det seneste indgående opkald vises som første opslag i opkaldslisten. Listeopslag Eksempel på et listeopslag: Nyt opk Tilbage U Menu u Status for opslaget Nyt opk.: nyt mistet opkald. Gl. opk.: allerede læst opslag. Kun ved listetypen alle opkald : Opk. bes.: Opkaldet blev besvaret.. u Nummer eller navn på den, der ringer op Du kan kopiere telefonnummeret for den, der har ringet op, til telefonbogen (s. 14). Du kan slette det aktuelle opslag med Menu Slet opslag. Du kan se dato og klokkeslæt for opkaldet med Menu Tidspunkt (hvis indstillet, s. 8). Opkald: Antal nye beskeder + antal gamle, læste beskeder. 16

18 Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Opkald fra opkaldslisten Åbn opkaldslisten (se s. 16). q Vælg opslag. c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Sletning af opkaldslisten Forsigtig! Alle gamle og nye opslag slettes. Menu Opkald: OK Menu Slet liste OK a Tryk længe (i standbytilstand). Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Du kan angive et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som via to lister automatisk foranstilles bestemte numre ved opkald. u Listen Med prefix indeholder reglen : Forvalgsnumrene eller de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselectionnummeret skal anvendes. u Listen Uden prefix indeholder undtagelsen fra reglen. Eksempel: Du har indtastet 08 for Med prefix. Det betyder, at alle numre, der starter med 08, ringes op med Preselection. Hvis du f.eks. ønsker, at 081 ikke skal ringes op med Preselection, skal du indtaste 081 for Uden prefix. Lagring af et Preselection-nummer Menu Indstillinger OK Base OK Prefix OK Prefix nr. OK ~ Indtast eller rediger et Preselection-nummer (Call-by- Call-nummer). OK a Tryk på displaytasten. Indtastningen er nu gemt. Tryk længe (standbytilstand). Lagring eller redigering af opslag i Preselection-lister Hver af listerne kan indeholde 11 opslag med 4 cifre. I listen Med prefix er der, alt afhængigt af landet, eventuelt forudindstillet numre. På den måde knyttes f.eks. alle nationale samtaler eller samtaler i mobiltelefonnettet automatisk sammen med det Preselection-nummer, du på forhånd har gemt. Menu Indstillinger OK Base OK Prefix OK Med prefix / Uden prefix OK q Vælg opslag, og tryk på OK. ~ Indtast eller rediger nummerets startcifre. OK Tryk på displaytasten. Indtastningen er nu gemt. a Tryk længe (i standbytilstand). Midlertidig deaktivering af Preselection c (tryk længe) Menu Forvalg fra OK Permanent deaktivering af Preselection Slet Preselection-nummeret ved at trykke på Slet og trykke på OK. 17

19 SMS (tekstbeskeder) SMS (tekstbeskeder) Din telefon er klar til at sende SMS-beskeder med det samme. Forudsætninger: u Funktionen Vis nummer (CLIP, s. 11) er aktiveret for din telefontilslutning. u Din netudbyder understøtter SMS via fastnet (oplysninger herom kan du få hos din netudbyder). u Du er registreret hos din netudbyder, så du kan sende og modtage SMSbeskeder. SMS-beskeder bliver udvekslet af tjenesteudbydere via SMS-centre. Du skal angive det SMS-center, som du vil bruge til at sende og modtage, i din telefon. Du kan modtage SMS-beskeder fra alle de angivne SMS-centre, når du er blevet registreret hos din netudbyder. Tilmeldingsassistenten hjælper dig under registreringen. Dine SMS-beskeder bliver sendt via det SMS-center, der er aktivt (s. 20). Kun ét SMS-center kan være aktivt på et givet tidspunkt. Dine SMS-beskeder bliver sendt via det SMS-center, der er aktivt. Du kan dog aktivere ethvert andet SMS-center som sendecenter for afsendelse af en aktuel besked (s. 20). Hvis der ikke er angivet et SMS-center, består menuen SMS kun af menupunktet Indstillinger. Angiv et SMS-center (s. 20). Du skal være opmærksom på følgende: u Hvis din telefon er tilsluttet et telefonanlæg, skal du læse s. 20. u Du skal også være registreret hos din netudbyder for at kunne modtage SMS'er. u Alle indgående SMS-beskeder signaleres ved, at telefonen ringer én gang (samme ringetone som ved eksterne opkald). Hvis du besvarer et sådant opkald, går SMS-beskeden tabt. Hvis du vil forhindre, at telefonen ringer, kan du undertrykke den første ringetone for alle eksterne opkald (s. 25). Skrivning/afsendelse af SMSbeskeder En SMS-besked kan være op til 160 tegn lang. Skrivning/afsendelse af SMS-beskeder Menu SMS OK Skriv SMS OK ~ Skriv en SMS-besked. Indtast tekst, se s. 31. Menu Send Vælg, og tryk på OK. s / ~ Vælg nummeret med forvalg (også i lokalområdet) fra telefonbogen, eller indtast nummeret direkte, og tryk på OK. Ved SMS til en SMS-postkasse: Indtast postkasse-id'et efter nummeret. SMS-beskeden sendes. Bemærk: Hvis du under skrivningen af en SMS bliver afbrudt af et eksternt opkald, bliver teksten automatisk gemt i kladdelisten. Kladdeliste Du kan gemme en SMS i kladdelisten og ændre og sende den senere. Lagring af en SMS-besked i kladdelisten Skriv en SMS-besked (s. 18). Menu Gem OK Åbn kladdelisten. Menu SMS OK Udgående OK Det første opslag på listen vises, f.eks.:. Gemt 01/01 Tilbage U Menu 01/01: Løbenr./Antal SMS-beskeder i alt 18

20 SMS (tekstbeskeder) Læsning eller sletning af SMS-beskeder Åbn kladdelisten. q Vælg SMS. Menu Tryk på displaytasten. Du kan vælge følgende: Læs Vælg, og tryk på OK for at læse SMS-beskeden. Bladr i SMS'er med q. Slet opslag Vælg, og tryk på OK for at slette SMS-beskeden. Dato/ klokkeslæt Vælg, og tryk på OK for at vise, hvornår SMS-beskeden blev skrevet. Slet liste Vælg, og tryk på OK for at slette alle SMS-beskeder i kladdelisten. Skrivning/ændring af SMS Du læser en SMS-besked fra kladdelisten. Menu Tryk på displaytasten. Du kan vælge følgende: Skriv SMS Skriv en ny SMS-besked, og send (s. 18) hhv. gem den derefter. Anvend tekst Rediger tekst i en gemt SMS, og send den derefter (s. 18). Modtagelse af SMS-beskeder Alle indgående SMS-beskeder gemmes i indbakken. Da en SMS bliver stående i listen efter læsning, skal du regelmæssigt slette SMS'er fra listen. Hvis SMS-hukommelsen er fuld, får du en meddelelse om det. Slet SMS-beskeder, som du ikke mere har brug for (s. 20). Indbakke Indbakken indeholder: u Alle modtagne SMS-beskeder, startende med den nyeste. u SMS-beskeder, som ikke kunne sendes pga. en fejl. Nye SMS-beskeder signaliseres på alle Gigaset E36-håndsæt med en meddelelse på displayet og en servicetone. Åbning af indbakken med displaytasten Tryk. Indbakken vises på følgende måde (eksempel): SMS: : Antal nye opslag + antal gamle, læste opslag En besked på listen bliver f.eks. vist som følger: Ny 01/ Tilbage U Menu 01/02: Antal nye SMS-beskeder/løbenr. for den viste SMS-besked Åbning af indbakken via SMS-menuen Menu SMS OK Indgående OK 19

21 SMS (tekstbeskeder) Læsning eller sletning af SMS-beskeder Åbn indbakken. q Vælg SMS. Menu Tryk på displaytasten. Du kan vælge følgende: Læs Vælg, og tryk på OK for at læse SMS-beskeden. Bladr i SMS'er med q. Når du har læst en ny SMS-besked, får den statussen Gl. Slet opslag Vælg, og tryk på OK for at slette SMS-beskeden. Kopiér til telefonbog Vælg, og tryk på OK for at kopiere afsenderens nummer til telefonbogen. Tidspunkt Vælg, og tryk på OK for at få vist, hvornår SMS-beskeden er kommet. Slet liste Vælg, og tryk på OK for at slette alle SMS-beskeder i indbakken. Besvarelse eller videresendelse af en SMS Du læser en SMS (s. 20). Menu Tryk på displaytasten. Du har følgende muligheder: Besvar Skriv en svar-sms direkte, og send den (s. 18). Anvend tekst Rediger teksten i SMS en, og send den derefter (s. 18). Send Videresend teksten fra en SMS til en anden modtager, (s. 18). Indstilling af SMS-center Angivelse/ændring af SMS-center Før du ændrer et servicenummer eller indtaster et nyt, bør du spørge din netudbyder om tilgængelige tjenester og specielle forhold. Menu SMS OK Indstillinger OK Servicecentre OK q Vælg SMS-center (f.eks. Service Center 1), og tryk på OK. Du har nu følgende muligheder: Sendecenter Hvis SMS-beskeden skal sendes via dette SMS-center, skal du trykke på OK for at aktivere det pågældende SMScenter ( = til). Hvis et andet SMS-center var aktivt, bliver dette nu deaktiveret. Servicecenter Indtast SMS-centerets nummer, og tryk på OK. Afsendelse af SMS via et andet SMScenter Aktiver SMS-centeret (2 til 3) som sendecenter (s. 20). Send derefter SMS-beskeden. SMS på telefonanlæg u Du kan kun modtage en SMS, hvis Vis nummer (s. 11) bliver viderestillet til telefonanlæggets lokalforbindelse (CLIP). CLIP-vurderingen af SMS-centerets nummer sker i Gigaset. u Du skal eventuelt sætte forvalgsnummeret foran SMS-centerets nummer (afhænger af dit telefonanlæg). Afprøv i tvivlstilfælde dit telefonanlæg ved f.eks. at sende en SMS til dit eget nummer: én gang med forvalgsnummer, og én gang uden. 20

22 SMS (tekstbeskeder) u Ved afsendelse af SMS-beskeder bliver dit afsendertelefonnummer evt. sendt uden lokalnummeret. I så fald kan modtageren ikke svare direkte. Det er kun muligt at sende og modtage SMS-beskeder til ISDN-telefonanlæg via det MSN-nummer, som din basestation har fået tildelt. Aktivering/deaktivering af SMSfunktionen Efter deaktiveringen kan du ikke længere modtage SMS-beskeder som tekstmeddelelser, og din telefon kan ikke længere sende SMS-beskeder. De indstillinger, som du har foretaget for afsendelse og modtagelse af SMS-beskeder (SMS-centrenes numre) samt opslagene i indbakken og kladdelisten, vil fortsat være gemt efter deaktiveringen. Menu LNO2L Indtast tal: Q= Deaktiver SMSfunktionen; 1 = Aktiver SMS-funktionen (standardindstilling) OK Afhjælpning af SMS-fejl Fejlkoder ved afsendelse Hvis det i længere tid ikke har været muligt at sende en SMS-besked, bliver den udskudt med statussen Fejl XX i indbakken. E0 Permanent undertrykkelse af telefonnummeret er aktiv (CLIR), eller Vis nummer er ikke indstillet. FE Fejl under overførsel af SMS. FD Fejl ved oprettelse af forbindelse til SMScenter. Se Selvhjælp. Selvhjælp ved fejl Den følgende tabel viser fejlsituationer og mulige årsager og giver råd til afhjælpning af fejlene. Kan ikke sende. 1. Der abonneres ikke på funktionen Vis nummer (CLIP, s. 11). Aktiver funktionen hos din netudbyder. 2. Overførslen af SMS-beskeden blev afbrudt (f.eks. af et opkald). Send SMS-beskeden igen. 3. Funktionen understøttes ikke af netudbyderen. 4. Der er ikke angivet et nummer for det SMScenter, der er aktiveret som sendecenter, eller der er angivet et forkert nummer. Indtast nummeret (s. 20). SMS-beskeder læses forud. 1. Funktionen Vis nummer er ikke indstillet. Du skal abonnere på denne funktion hos din netudbyder (mod betaling). 2. Mobilnetoperatøren/udbyderen af fastnet- SMS har ikke en samarbejdsaftale. Forhør dig hos din udbyder af fastnet- SMS. 3. Terminalapparatet er registreret som ikkefastnet-sms-kompatibelt hos din SMSudbyder, dvs. at du ikke længere er registreret der. Få apparatet registreret (igen), så du kan modtage SMS-beskeder. Du modtager kun om dagen. Slutapparatet er registreret som ikke-fastnet-sms-kompatibelt i din SMS-udbyders database, dvs. at du ikke længere er registreret der. Få apparatet registreret (igen), så du kan modtage SMS-beskeder. Du kan ikke aktivere SMS-funktionerne på dit håndsæt. Et andet håndsæt, der er tilmeldt den samme basestation, bruger i øjeblikket SMS-funktionerne. Vent, til SMS-funktionerne ikke længere benyttes. 21

23 Anvendelse af telefonsvareren på nettet Anvendelse af telefonsvareren på nettet Telefonsvareren på nettet er din netudbyders telefonsvarer. Du kan først bruge telefonsvareren på nettet, når du har fået den aktiveret hos din netudbyder. Angivelse af telefonsvarer på nettet til hurtigopkald Med hurtigopkald kan du ringe direkte op til en telefonsvarer på nettet. Telefonsvareren på nettet er forudindstillet til hurtigopkald. Du skal blot indtaste nummeret. Angivelse af telefonsvareren på nettet til hurtigopkald, og indtastning af telefonnummeret til telefonsvareren på nettet Menu Telefonsvarer OK Indstil tast 1 OK Net-tlf.- svarer OK ( =til) Indtast nummeret til telefonsvareren på nettet OK Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt. Ring til telefonsvareren på nettet 1 Tryk længe. Du får direkte forbindelse med telefonsvareren på nettet. Visning af besked fra telefonsvareren på nettet Hvis der kommer en besked til dig, modtager du et opkald fra telefonsvareren på nettet. På displayet vises nummeret til telefonsvareren på nettet, hvis du har aktiveret Vis nummer. Hvis du besvarer opkaldet, afspilles de nye beskeder. Hvis du ikke besvarer opkaldet, gemmes telefonnummeret til telefonsvareren på nettet på listen med ubesvarede opkald (s. 16). Brug af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Du kan tilmelde i alt op til fire håndsæt til basestationen. Automatisk tilmelding af Gigaset E36 til Gigaset E360, se s. 7. Manuel tilmelding af Gigaset E36 til Gigaset E360 Den manuelle tilmelding af håndsættet skal startes på håndsættet og på basestationen. Efter tilmeldingen skifter håndsættet automatisk til standbytilstand. Hvis der er tilmeldt flere håndsæt til basestationen, vises det interne nummer på displayet efter tilmeldingen, f.eks. 2. Tilmeldingen afbrydes efter 60 sek. Hvis tilmeldingen ikke blev gennemført i løbet af dette tidsrum, skal du gentage processen. På håndsættet Menu Indstillinger OK Håndsæt OK Tilmeld håndsæt OK Indtast basestationens system-pin-kode (standardindstilling: 0000) OK På basestationen Tryk længe (min. 1 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (s. 1). Tilmelding af andre håndsæt Du kan tilmelde andre Gigaset-håndsæt og håndsæt fra andre GAP-apparater på den følgende måde. På håndsættet: Start tilmeldingen af håndsættet i overensstemmelse med den relevante betjeningsvejledning. På basestationen: Tryk længe (min. 1 sek.) på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen (s. 1). 22

24 Brug af flere håndsæt Søgning efter håndsæt ("Paging") Du kan søge efter dit håndsæt ved hjælp af basestationen. Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (s. 1). Alle håndsæt ringer samtidig ("Paging"), også selvom ringetoner er deaktiveret. Afslutning af søgningen Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (s. 1), eller tryk på opkaldstasten c på håndsættet. Interne opkald Interne telefonopkald er gratis samtaler med andre håndsæt, som du har tilmeldt den samme basestation. Inden du kan starte et internt opkald, skal en af tasterne til direkte opkald være programmeret til internt opkald (se s. 15). Opkald til andre håndsæt I standbytilstand skal du på håndsættet trykke på den tast til direkte opkald (é... ì), som er programmeret til interne opkald. Bekræft forespørgslen Kald alle? med Ja. Displayet viser Til alle. Bemærk: Hvis der ikke er nogen abonnent, der svarer, skifter håndsættet til standbytilstand efter 3minutter. Besvarelse af et internt opkald Telefonen ringer, og det interne nummer for den abonnent, der ringer op, vises på displayet, f. eks. 2. Tryk på opkalds- eller håndfri funktiontasten c/d på håndsættet for at besvare opkaldet. Afslutning af samtale Tryk på afbrydtasten a på håndsættet. Viderestilling af samtalen til et andet håndsæt/intern forespørgsel Du taler med en ekstern abonnent. Start et internt opkald, se Opkald til andre håndsæt auf Seite 23 (Du kan trykke på displaytasten Tilbage under det interne opkald og kan så igen tale med den eksterne abonnent). Hvis en intern abonnent svarer: u Hvis du vil viderestille samtalen til den interne abonnent, skal du trykke på afbrydtasten a på håndsættet. u Den interne abonnent skal lægge på for at afslutte forespørgslen. Du får så igen forbindelse til den eksterne abonnent. Bemærk: Du kan også trykke på afbrydtasten a, før den interne abonnent kobles på. Hvis den interne samtalepartner ikke tager telefonen eller er optaget, kommer opkaldet automatisk tilbage til dig. Besvarelse af en banke på-samtale Hvis du modtager et eksternt opkald under en intern samtale, hører du en banke på-tone (en kort tone). Ved Vis nummer viser displayet nummeret på den, der ringer op. Tryk på afbrydtasten a på håndsættet for at afslutte den interne samtale. Tryk på opkaldstasten c på håndsættet for at besvare det eksterne opkald. Bryd ind i en ekstern samtale Du ønsker at bryde ind i en eksisterende ekstern samtale. Forudsætning: Funktionen Aktivér int. er aktiveret. Aktivering/deaktivering af funktion: Menu Indstillinger OK Base OK Aktivér int. OK ( =til) 23

25 Indstilling af håndsæt Bryde ind i en samtale: Try på opkaldstasten c på håndsættet. Alle abonnenter hører en signaltone. På håndsættets display står der Konference. Afslut bryde ind-funktionen: Tryk på afbrydtasten a på håndsættet. Alle abonnenter hører en signaltone. Hvis den første interne abonnent trykker på afbrydtasten a, opretholdes forbindelsen mellem det tilkoblede håndsæt og den eksterne abonnent. Indstilling af håndsæt Håndsættet er indstillet på forhånd. Du kan ændre disse indstillinger enkeltvis. Ændring af displaysproget Du kan få vist displayteksterne på forskellige sprog. Menu Indstillinger OK Sprog OK q (vælg sprog) OK Det aktuelle sprog er markeret med. Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår: Menu LI q (vælg sprog) OK Pauseskærm Hvis funktionen er aktiveret, vises klokkeslættet digitalt på hele displayet i standbytilstand. Menu Indstillinger OK Håndsæt OK Screensaver OK ( =til) Automatisk besvarelse af opkald Hvis du har aktiveret denne funktion, skal du bare tage håndsættet ud af basestationen, når du bliver ringet op. Du behøver ikke at trykke på opkaldstasten c. Menu Indstillinger OK Håndsæt OK Autosvar OK ( =til) Ændring af talelydstyrken Du kan indstille lydstyrken for håndfri funktion og for højttaleren på fem trin (1 5; f.eks. lydstyrke 2 = ˆ). Menu Lyd OK Håndholdt lydstyrke/ Håndfri lydstyrke OK q Indstil lydstyrken, og tryk på OK. Indstilling af lydstyrken under en samtale: t Tryk på styretasten. q Indstil lydstyrken, og tryk på OK. Ændring af ringetoner u Lydstyrke: Fem lydstyrker (1 5; f.eks. lydstyrke 2 = ˆ) og Fra (lydstyrke 0 = Ú ). u Melodi: Liste over forudinstallerede ringetonemelodier. De tre første melodier svarer til de "klassiske" ringetoner. Du kan indstille forskellige ringetonemelodier for følgende funktioner. u Eksterne opkald: For eksterne opkald u Interne opkald: For interne opkald u Vækkeur : For vækkeuret 24

26 Indstilling af håndsæt Indstilling af ringetonens lydstyrke Lydstyrken er den samme for alle typer signaler. Menu Lyd OK Ringetonelydstyrke OK q (indstil lydstyrken) OK Eller i standbytilstand: t Tryk kort q (indstil lydstyrken) OK Indstilling af ringetonemelodien Indstil ringetonemelodien for eksterne opkald, interne opkald og vækkeur separat. Menu Lyd OK Ringetonemelodi OK Eksterne opkald / Interne opkald / Vækkeur OK q (vælg melodi) OK ( =til) Deaktivering af første ringetone Fra/Til Ved første netsignal genkender telefonen en indgående SMS. Menu LNO25 indtast tal: Q = gør den første ringetone hørbar; 1 = undertryk den første ringetone OK Du skal være opmærksom på følgende: Hvis undertrykkelse af den første ringetone er deaktiveret, signaleres alle indgående SMS-beskeder med en ringetone. Hvis du besvarer et sådant "opkald" ved første ringetone, går SMS-beskeden tabt. Servicetoner Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere følgende toner uafhængigt af hinanden: u Servicetoner: Tasteklik: Alle tastetryk bekræftes. Bekræftelsestone (stigende tonesekvens): efter indtastning/indstilling, når håndsættet sættes i basestationen, og når der kommer en ny SMS-besked eller ved et nyt opslag i opkaldslisten. Fejltone (faldende tonesekvens): ved indtastningsfejl. Menusluttone: Når du når til slutningen af en menu. u Batteriadvarselstone: Batteriet skal oplades. Du kan ikke deaktivere bekræftelsestonen ved placering af håndsættet i basestationen. Aktivering/deaktivering af servicetoner Menu Lyd OK Servicetoner OK ( =til) Indstilling af advarselstone Menu Lyd OK Batteri lavt OK Til / Fra / Under opkald OK ( = til) Batteriadvarselstonen aktiveres eller deaktiveres og høres også under en samtale. 25

27 Indstilling af basestationen Anvendelse af håndsættet som vækkeur Aktivering/deaktivering af vækkeur Forudsætning: Du har indstillet klokkeslættet (se s. 8). Menu Vækkeur OK Aktivering OK ( =til) Når du aktiverer vækkeuret, åbnes menuen til indstilling af vækketid automatisk. Hvis vækkeuret er aktiveret, vises vækketiden på displayet med symbolet l. Indstilling af vækketid Menu Vækkeur OK Ringetidspunkt OK angiv vækketid OK Når vækkeuret ringer Tryk på displaytasten Fra eller en vilkårlig tast for at slukke vækkeuret i 24 timer. Hvis du ikke trykker på en tast, slukkes vækkeuret efter et minut. Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Opslag i telefonbogen og på opkaldslisten, SMS-listerne og tilmeldingen af håndsættet til basestationen bevares. Menu Indstillinger OK Håndsæt OK Nulstil håndsæt OK Afbryd nulstillingen med a. Indstilling af basestationen Du kan indstille basestationen med et tilmeldt Gigaset E36-håndsæt. Ændring af system-pin-koden Du skal indtaste system-pin-koden, når du tilmelder et håndsæt til basestationen. Du kan ændre basestationens 4-cifrede system-pin-kode ("0000") til en 4-cifret PIN-kode, som kun du kender. Menu Indstillinger OK Base OK System- PIN OK PIN: OK Ny PIN OK Hvis du har glemt system-pin-koden, kan du nulstille basestationen til den oprindelige kode 0000: Tag strømledningen ud af basestationen. Hold tilmeldings/pagingtasten (s. 1) på basestationen trykket ned, mens du samtidig tilslutter strømledningen til basestationen igen. Slip tasten efter et stykke tid. Basestationen er nu nulstillet, og system- PIN-koden 0000 er indstillet. Gendannelse af standardindstillinger for basestationen Ved nulstilling frameldes alle håndsæt. De individuelle indstillinger nulstilles. Kun dato og klokkeslæt bevares. Menu Indstillinger OK Base OK Nulstil base OK 26

28 Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg De følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis telefonanlægget kræver det (se betjeningsvejledningen til telefonanlægget). Du kan ikke sende eller modtage SMSbeskeder på telefonanlæg, der ikke understøtter Vis nummer. Ændring af opkaldsmetoden Menu LNO11 Indtast tal for opkaldsmetoden: Q = signalering (MFV); 1 = impulsopkald (IWV) OK. Skift midlertidigt til DTMF-signalering Hvis telefonanlægget stadig anvender impulsopkald, men du har brug for DTMFsignalering (f.eks. til aflytning af telefonsvareren på nettet), skal du skifte til DTMFsignalering for samtalen. Forudsætning: Du fører en samtale eller har allerede ringet op til et eksternt nummer. Tryk på stjernetasten P. DTMF-signalering er kun aktiveret for denne forbindelse. Indstilling af flashtiden Menu LNO12 Indtast tal for flashtiden: Q =80ms; 1 =100ms; 2 =120ms; I = 180 ms; 4 = 250 ms; 5 =300ms; L = 600 ms; M =800ms OK. Redigering af pausen efter opkaldsstart Du kan indstille længden af den pause, der indsættes mellem trykket på opkaldstasten c og afsendelsen af telefonnummeret. Menu LNO1O Indtast tal for den aktuelle pauselængde: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; I = 7 sek. OK. Ændring af pausen efter R-tasten Menu LNO14 Indtast tal for den aktuelle pauselængde: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms OK. 27

29 Bilag Bilag Kontakt med væske! Anvendte symboler og skrivemåder I denne betjeningsvejledning anvendes symboler og skrivemåder, som forklares her. ~ Indtast tal eller bogstaver. Menu De aktuelle displayfunktioner, der vises i nederste displaylinje, vises med negativ skrift. Tryk på den pågældende displaytast for at aktivere funktionen. q Tryk øverst eller nederst på styretasten, f.eks. når du bladrer. c / Q / P osv. Tryk på den afbildede tast på håndsættet. Eksterne opkald / Interne opkald (Eksempel) Vælg en af menufunktionerne (Eksterne opkald eller Interne opkald) på listen, og tryk på OK. Menu Lyd OK Ringetonemelodi (eksempel) OK Tryk på Menu. Vælg Lyd med q, og tryk på OK. Vælg Ringetonemelodi med q, og tryk på OK. Pleje Tør basestationen, laderen og håndsættet af med en fugtig klud (brug ikke opløsningsmidler) eller en antistatisk klud. Brug aldrig en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet. Hvis håndsættet har været i kontakt med væske: Sluk håndsættet, og tag straks batteriet ud. Lad væsken dryppe ud af håndsættet. Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsættet ligge i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende). Tænd først håndsættet igen, når det er tørt. Når håndsættet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen. Spørgsmål og svar Hvis der ved brug af telefonen opstår spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os 24 timer i døgnet på I den følgende tabel finder du desuden en liste over ofte forekommende problemer og mulige løsninger. Displayet viser intet. 1. Håndsættet er ikke aktiveret. Tryk længe på afbrydtasten a. 2. Batteriet er tomt. Oplad eller udskift batteriet (s. 6). Håndsættet reagerer ikke på tastetryk. Tastaturspærring er aktiveret. Tryk længe på firkanttasten # (s. 12). På displayet blinker Base. 1. Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. 2. Basestationen er ikke tændt. Kontroller basestationens strømforsyning (s. 6). 28

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 7 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 8 2. Pakkens indhold...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs

D 9+ & D 9+TWIN. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser D9 + D9 + TWIN. 04/04 jfs D 9+ & D 9+TWIN D9 + D9 + TWIN Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser Billeder i denne vejledning kan afvige fra det købte produkt. Oversigt: Håndsæt AEG har 3 modeller

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S450 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955254

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S450 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955254 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

BT HS 112 Dansk vejledning

BT HS 112 Dansk vejledning Communication BT HS 112 Dansk vejledning 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Indhold Bluetooth Headset BT HS 112 2 Sikkerhed og generel information 3 Bortskaffelse 3 Leveringsomfang 3 Justering og brug af

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Kort oversigt Gigaset DA710

Kort oversigt Gigaset DA710 Kort oversigt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display og taster Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget s. ) 2 Styretast 3 Skiftetast 4 Menutast 5 Genopkalds-/pausetast 6 Genopkaldstast

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Doro Magna 4000. Dansk

Doro Magna 4000. Dansk Doro Magna 4000 Dansk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Dansk 1. Volumenkontrol røret 2. Højttaler 3. Adgangstaster til teletjenester 4. Ophængningskrog til rør 5. Slet 6. OK

Læs mere

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2 Trådløs telefon DT288 DECT GAP/CAP Brugervejledning DA/LZTNB 101 179 R2 HVOR SKAL JEG BEGYNDE? Denne brugervejledning består af flere afsnit, som kan læses uafhængigt af hinanden. Du kan finde alle afsnittene

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere