Sjællands Universitetshospital Køge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjællands Universitetshospital Køge"

Transkript

1 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Slagelse Sygehus Lillebælt Vejle Foto: Charlotte Dahl Sygehus Lillebælt Kolding Foto: Charlotte Dahl Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Foto: Torben Hedemose Sygehus Sønderjylland Sønderborg Foto: Sygehus Sønderjylland Psykiatrien Region Syddanmark Aabenraa Foto: Psykiatrien Region Syddanmark Dansk Gigthospital Sønderborg Rendering: Rubow Arkitekter Holbæk Sygehus Sjællands Universitetshospital Køge Psykiatrien Region Sjælland Foto: Gert Ellegaard

2 2 3 Forskningen i IRS retter sig mod behandlingen af det hele menneske og mod de sygdomme, som mange fejler. Succesfulde forskningsmiljøer med åbne døre Med blot 11 års historie er Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) en forholdsvis ny, men allerede ubetinget succes med vækst i antallet af ansatte, publikationer og samarbejder på tværs af sygehuse, faggrupper, institutioner og landegrænser. Universitær partner for regionale sygehuse Forskningen i IRS retter sig mod behandlingen af det hele menneske og mod de sygdomme, som mange fejler. IRS rækker ud over den traditionelle tilgang til forskning og har stort fokus på den tværfaglige og tværsektorielle tilgang. IRS udgør den universitære partner og organisatoriske ramme for klinisk forskning og uddannelse på sygehuse i Region Syddanmark* og Region Sjælland**. Mange matrikler stor geografisk spredning Der er stor geografsk spredning mellem sygehusene, men forskningsmiljøer og fagligheder bindes organisatorisk sammen af IRS. Instituttet er derfor ikke et institut med én bygning og én placering, men et fællesskab med adgang til hinandens forskning, kompetencer og understøttende infrastruktur. Her er altid åbne døre mellem forskere, studerende og medarbejdere det gælder også til mit kontor. Internationalt sigte Den geografske spredning gælder også internationalt, hvor IRS tiltrækker anerkendte professorer, som ansættes eller adjungeres til instituttet. Dette øger både kendskabet, synligheden og det faglige niveau i IRS, hvilket inspirerer alle og skaber grobund for faglige resultater og nyskabelser. Grundlaget for IRS bygger på dygtige fagpersoner, der alle arbejder hen imod at forbedre menneskers sundhed og skabe værdi for patienterne, borgerne og samfundet gennem synergi og høje faglige og etiske standarder. Vi har stort fokus på det gode arbejdsmiljø, ligestilling og trivsel blandt vores medarbejdere. Vi søger hele tiden at understøtte den hårfne balance mellem klinisk arbejde, forskning og undervisning. Styrker forskning og uddannelse IRS arbejder videre på at styrke forskning og uddannelse og på at binde instituttet og forskerne tættere sammen i fremtiden. Sygehusene i Region Syddanmark er fra 2019 anerkendt som Syddanske Universitetshospitaler, og en lægeuddannelse (kandidatdelen) i Esbjerg vil snart være en realitet. Vi fortsætter med at forske og uddanne dér, hvor patienterne er. På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan vi skaber forskning og uddannelse af høj kvalitet på tværs. God læsning. Rikke Leth-Larsen, institutleder, Institut for Regional Sundhedsforskning Januar 2019 * Med undtagelse af OUH og psykiatrien i Odense, der organisatorisk hører under Klinisk Institut. ** Sygehusene i Region Sjælland har forskere på samtlige universiteter, men primært SDU og KU.

3 Internationalisering IRS vender også blikket ud mod den internationale forskningsverden, hvor de faglige resultater publiceres og aner - kendes. Højt proflerede udenlandske professorer er tilknyttet IRS som adjun - gerede professorer. De er tilknyttet forskningsprojekter forankret hos IRS, samt underviser og besøger jævnligt Danmark. Det er et klart kvalitetsstempel af IRS arbejde og resultater inden for forskning og uddannelse. Sygehuse tilknyttet IRS Sydvestjysk Sygehus Sygehus Lillebælt Sygehus Sønderjylland Dansk Gigthospital Psykiatrien i Region Syddanmark (uden for Odense) Epilepsihospitalet Filadelfa Holbæk Sygehus Nykøbing F. Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Psykiatrien i Region Sjælland Sjællands Universitetshospital

4 4 5 Vi tror på, at tværgående forskningsfællesskaber kan skabe synergi, der kommer såvel forskningen som den personcentrerede behandling og pleje til gode. Forskning samt tværfagligt og tværgående samarbejde skaber helt nye resultater Understøtter forskning i relation til det hele menneske IRS understøtter forskning i relation til det hele menneske, det gode liv, samt sygdomme, der rammer bredt. IRS udgør en fælles platform for forskere og undervisere og bygger bro mellem Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Region Sjælland, sygehusene i de to regioner og patienten. I IRS arbejder vi med fokus på hele patientforløb på tværs af sektorer, sygehuse og fagdiscipliner. Tværgående forskningsfællesskaber skaber synergi Vi tror på, at tværgående forskningsfællesskaber kan skabe synergi, der kommer såvel forskningen som den personcentrerede behandling og pleje til gode. Stærk konstruktion med engageret netværk af bred faglighed og kompetence IRS er en stærk og usædvanlig konstruktion med en relativt kort historie (fra 2007). Vi udgør et netværk af engagerede mennesker, der byder ind med en diversitet af fagligheder og kompetencer, som rækker ud over de veletablerede forskningsmiljøer. Vi dyrker relationerne og skaber plads til inddragelse, lydhørhed og vilje til ændringer. Veletablerede forskningsmiljøer hjælper spirende forskningsmiljøer på vej IRS dyrker bæredygtigheden således, at de veletablerede forskningsmiljøer faciliterer og understøtter nye og spirende forskningsmiljøer samt binder det hele sammen i et netværk. Vi har øje for vigtigheden af at støtte op om lokale behov og kulturudvikling, men også at inspiration og samarbejde på et bredere nationalt og internationalt niveau er nødvendigt. Øget fokus på synlighed samt balance mellem vækst og konsolidering IRS er et murstensløst institut med vokseværk og mange entreprenante medarbejdere, hvilket er særdeles positivt, men det fordrer også, at vi fremadrettet skal have et øget fokus på balancen mellem vækst og konsolidering. Fremover vil vi dyrke synligheden både internt og eksternt, så vi i højere grad kan udnytte potentialet for diversitet i vores forskning. Ansvaret for kvalitet, relevans, diferentiering og bæredygtighed ligger både hos den enkelte forsker og underviser samt på et overordnet organisatorisk plan. Vi ønsker, at IRS er et institut, som man med stolthed hører til og refererer til både nationalt og internationalt. Hos IRS er der kort vej til handling og vilje til ændring. Vi kan og vil se hele patientforløb samt inddrage forskellige perspektiver Borgerne i vores samfund er forskellige. Netop derfor har vi brug for at se patientforløbene fra forskellige perspektiver. I IRS knytter vi forskere sammen i en helhed, udnytter synergien i forskellighederne og dyrker det gode vækstmiljø for uventede nyskabelser. Det er instituttets opgave at understøtte dette. SDU s strategi Vi skaber værdi for og med samfundet Vi udfolder de mange talenter og fremmer det unikke Vi bryder grænser og former fremtiden De ydre pejlemærker er: Kerneop - gaven skal skabe værdi for og med samfundet. De indre pejlemærker er: Kerneop - gaven skal karakteriseres af kvali - tet, relevans, diferentiering og bæredygtighed.

5 Tidslinje med fokus på antal peerreviewed publikationer, alle ansatte, samt fordeling af professorer. Peer-reviewed publikationer Ansatte* Professorer Adjungerede professorer Der er nu 31 professorer tilknyttet IRS IRS har hele 33 adjungerede professorer 2018 I 2018 har IRS 274 ansatte I 2018 har IRS indtil videre udgivet 527 peer-reviewed publikationer ** Antal ansatte er steget yderligere til I 2015 var antallet af adjungerede professorer oppe på 10 I 2013 var antallet af publikationer næsten fordoblet siden 2009 fra 180 til adjungeret professor er tilknyttet IRS 2012 Antal ansatte stiger fortsat, og i 2012 var IRS på 146 ansatte 2011 På få år stiger antallet af professorer markant fra 4 i 2007 til 14 i 2011 I 2009 udvidede IRS, og Region Sjælland kom med peer-reviewed publikationer Antallet af ansatte var steget til professorer 2007 I 2007 startede IRS med 27 ansatte * Antal ansatte dækker over: Ph.d.-studerende, postdocs, adjunkter, kliniske lektorer/lektorer, kliniske professorer/professorer, adjungerede professorer samt administrativt personale. ** Antallet af publikationer for 2018 er ikke endeligt, da der fortsat kan og bliver indrapporteret. Uddannelsesmæssigt dækker IRS bredt inden for det sundhedsfaglige spektrum, og har blandt andet ansat: Læger, kiropraktorer, sygeplejersker, molekylærbiologer og fysioterapeuter.

6 6 7 De følgende interviews er blot to eksempler på, hvordan forskere i IRS samarbejder på tværs fagligt og sektorielt med patienten i centrum. Tværsektoriel vidensdeling mellem forskere, regioner, kommuner og læger forbedrer forhold for ældre Et projekt i Sønderjylland søger igennem fire ph.d.-afhandlinger at undersøge, hvilke forhold der spiller ind i behandlingen af ældre svækkede akutte patienter. På forkant Projektet På forkant under IRS udmønter sig konkret i et både tværsektorielt og tværfagligt samarbejde mellem region, kommuner, læger og patienter, som aktivt bruger ph.d.-afandlingernes løbende data til at forbedre forholdene for de ældre patienter. Klinisk professor Christian Backer Mogensen er overlæge og forskningsleder på Akutcenteret i Aabenraa og har igangsat forskningsprojektet, hvis formål er at undersøge, hvor stenene kan være på vejen i forhold til ældre svækkede patienter, som enten har været eller er akut indlagt. Projektet realiseres igennem et tæt samarbejde mellem Region Syddanmark, fre sønderjyske kommuner Aabenraa, Tønder, Sønderborg og Haderslev samt kommunernes praktiserende læger. Fra SDU s side medvirker forskere fra forskningsenheder under IRS i akutmedicin på Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland, reumatologi og psykiatri. Derudover samarbejdes med andre institutter (IST) samt professionsskoler (UC Syd). Synergi og helhedssyn giver nye indsigter Der er mange parter involveret i den dynamiske model, som benyttes i projektet, og dette tværfaglige og -sektorielle samarbejde er netop det, IRS understreger vigtigheden af. Derudover styrkes samarbejdet forsker til forsker, samt muligheden for at netværke. Der er mange parter involveret i behandlingen af den enkelte ældre patient fra læger og sygehuse til hjemmeplejen, regioner og kommuner. Når der laves sektorskift fra f.eks. sygehus til hjemmeplejen, er der risiko for, at viden går tabt, fortæller Christian Backer Mogensen og tilføjer, at for at blive klogere på, hvad der sker i de forskellige sektorer og ved sektorskift, er fre forskellige ph.d.-forløb med en tværfaglig tilgang det, der sikrer synergi, helhedssyn og nye indsigter. Meget stort tværsektorielt område inddrages Forskerholdet har valgt en dynamisk model, hvor de løbende vurderer ph.d.-projekternes resultater for på den måde at overveje, om der skal foretages ændringer. I stedet for at vente tager kommunerne, de praktiserende læger og sygehuset aktivt stilling til, om de kan gøre noget nu og prøve nogle ting af, der kan forbedre processerne for behandlingen af de ældre patienter, siger Christian Backer Mogensen og forklarer, at det velfungerende samarbejde mellem alle parter er en del af forudsætningen for de kommende resultater, lige såvel som de øvrige afandlinger undersøger, hvilken rolle henholdsvis pårørende, sundhedspersonale og hjemmeplejen spiller, samt hvad demens hos de ældre kan have af betydning. Når svarene begynder at rulle ind, sætter På forkant løbende nye ph.d.-projekter i gang, som skal udarbejde og evaluere de løsninger, man fnder frem til.

7 Der er mange parter involveret i den dynamiske model, som benyttes i projektet, og dette tværfaglige og -sektorielle samarbejde er netop det, IRS understreger vigtigheden af.

8 8 9 Fremgangsmåden med fysioterapi har hidtil kun været testet i udlandet, men er nu en del af et tværfagligt forskningsprojekt mellem sygeplejersker, læger og fysioterapeuter via IRS i Danmark.

9 Tværfagligt forskningssamarbejde hos IRS skaber resultater for astmapatienter Patienter med astma, der på trods af medicin stadig har symptomer, forsøges nu hjulpet med fysioterapi via et forskningsprojekt i IRS-regi. Undersøger erfaringer fra udlandet Fremgangsmåden med fysioterapi har hidtil kun været testet i udlandet, men er nu via IRS en del af et tværfagligt forskningsprojekt mellem sygeplejersker, læger og fysioterapeuter i Danmark. I midten af projektet står ph.d.-studerende og fysioterapeut Karen Hjerrild Andreasson og klinisk lektor og overlæge Ufe Bødtger fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse i Region Sjælland. Ufe har i ambulatoriet oplevet patienter med ukontrolleret astma, dvs. patienter, der trods relevant medicin stadig oplever uacceptable symptomer som åndenød eller hoste. Fysioterapi bruges enkelte steder i udlandet til at hjælpe denne type patienter, og det er her, at jeg kommer ind, fortæller Karen Hjerrild Andreasson, der blev så inspireret af de udenlandske erfaringer, at hun valgte at fokusere på emnet i sin ph.d.-afandling. Karen Hjerrild Andreasson arbejder tæt sammen med Ufe Bødtger i projektet, der i dag involverer personale og patienter fra fere sygehuse; præcis som IRS lægger op til i tilgangen til forskningen. IRS-samarbejde sikrer stort patientgrundlag og inddragelse af flere faggrupper Med det tværsektorielle samarbejde er det muligt at trække på bred faglig viden og relevante patientgrupper, så det er muligt at teste metoden. Ifølge Karen Hjerrild Andreasson går den fysioterapeutiske metode ud på, at patienter modifcerer vejrtrækningsmåden for at forhindre, at åndenød optræder. For at skabe et dækkende datagrundlag for projektets resultater er det nødvendigt at inddrage fere sygehuse, personale og patienter. Målet er at få 220 deltagere/patienter igennem projektet, og både Næstved Sygehus, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Aalborg Universitetshospital, Regionshospitalet Silkeborg, Odense Universitetshospital, Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital er tilknyttet projektet. Projektet kunne ikke lade sig gøre uden samarbejdet via IRS, og det er super vigtigt, at metoden afprøves i det rigtige miljø, for at vi får brugbare data. Dét, at vi involverer fere hospitaler og i alle fem regioner, gør, at vi får et bredere billede og et stærkere resultat, siger Karen Hjerrild Andreasson.

10 10 11 Unikt uddannelses- og forskningsmiljø IRS bidrager til uddannelser på bache- ret undervisning, der primært foregår lor-, kandidat- og ph.d.-niveau for ude i den praktiske hverdag og brinstuderende på Syddansk Universitet. IRS ger studerende, forskere og personabinder regionale sygehuse og univer- le sammen i et unikt uddannelses- og sitetet sammen med forskningsbase- forskningsmiljø. IRS underviser på følgende bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor: Kandidat: Sundhedsfaglig kandidat Medicin Medicin Fysioterapi Klinisk biomekanik (kiropraktor) Klinisk biomekanik (kiropraktor) Klinisk sygepleje Farmaci Farmaci Ergoterapi Folkesundhedsvidenskab Folkesundhedsvidenskab Biomedicin

11 Find en forsker IRS ansatte og tilknyttede forskere og undervisere skal være til at fnde af både nationale og internationale samarbejdspartnere. Det elektroniske visitkort bliver opdateret med relevante informationer om meritter og uddannelse samt forskningsprojekter og kontaktdata. Hans Forsker Hansen Klinisk professor Institut for Regional Sundhedsforskning IRS Center Sygehus Forskerafdelingen Telefon: Du fnder en forsker under forskning på sdu.dk eller via linket: fndresearcher.sdu.dk/da/persons/ Intelligent Data collection with SMS-Track - Perform surveys and polls with text messaging quick and easy! SMS-Track is a 100 % Danish company with 10 years of experience providing full-featured services for SMS surveys / text message surveys and web-based surveys in one integrated tool. Never worry about the technology, focus on your questionnaire and let SMS-Track take care of the rest. The SMS-Track survey method has proven to be much more effective than traditional methods, with exceptionally high response rates - often 80% or higher. We comply with mandatory data protection regulations. We operate all over the world. Whether you are planning a large research study or just need a quick SMS questionnaire, SMS-Track is up for the task. Just contact us now and let us help you! We have now developed an integrated solution integrating SMS surveys and web-based surveys. From the same survey platform, SMS-Track now allows you to plan, schedule, add participants and execute surveys individually or combining text message surveys and web-based surveys from one platform, like simple follow-up questions weekly with SMS and larger and deeper surveys each quarter with this new tool. You can even build your own web-based survey in this tool with our survey editor application. We also offer ipad solutions integrated with our survey platform to use e.g. in the clinics during the participant inclusion period. 1. Create Survey All you need is your questions and respondents. Create a new SMS- Track survey within minutes and add respondents continuously. If your research project is advanced, we will gladly set it up for you. 2. Collect Data Monitor incoming answers in real-time, a reply is available within seconds. A suite of SMS-Track tools help you easily manage large sets of data and clean incoming answers while always logging any changes. 3. Present Results Present your surveys visually with a set of predefined graphs. You can also create your own user-defined reports with all the information you need, and easily export your data to your own data analysis software. SMS track Visit us at or write to us on

12 Sjællands Universitetshospital Roskilde Nykøbing F. Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Næstved Institut for Regional Sundhedsforskning Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet J.B. Winsløws Vej 19, Odense C Telefon: Mail: Sygehus Sønderjylland Aabenraa Foto: Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Middelfart Psykiatrien Region Syddanmark Esbjerg Foto: Psykiatrien Region Syddanmark Epilepsihospitalet Filadelfa Dianalund Foto: Erik Moretto Psykiatrien Region Syddanmark Vejle Foto: Psykiatrien Region Syddanmark

Kanalstrategi LinkedIn

Kanalstrategi LinkedIn Kanalstrategi LinkedIn 1 Baggrund... 2 2 Formål... 2 3 Målgruppe... 2 4 Fordele ved valg af denne kanal... 2 5 Udfordringer... 2 6 Indhold og frekvens... 2 6.1 Hashtags:... 3 6.2 Tags:... 3 6.3 Tone of

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Psykiatrisk Dialogforum

Psykiatrisk Dialogforum Psykiatrisk Dialogforum 09 09 14 Fra sandkasse til eliteforskning Videreudvikle stærke og specialiserede forskningsmiljøer At forskningsresultater bruges i praksis Godt og tæt samarbejde med eksterne partnere

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Forskningsenheden for Rehabilitering Klinisk Institut, Syddansk Universitet Rehabiliteringsafdelingen Odense Universitetshospital og Svendborg

Forskningsenheden for Rehabilitering Klinisk Institut, Syddansk Universitet Rehabiliteringsafdelingen Odense Universitetshospital og Svendborg Forskningsenheden for Rehabilitering Klinisk Institut, Syddansk Universitet Rehabiliteringsafdelingen Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Organisering Forskningsenheden for Rehabilitering

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Etablering af Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje(SFKS)

Etablering af Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje(SFKS) 1 Etablering af Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje(SFKS) Baggrund Enheden for Sygeplejeforskning (ESF, se samlet liste over forkortelser bagest i notatet) blev etableret i oktober 2005 med

Læs mere

SUH SYGEPLEJE I TOP. Vision, mål og strategier for sygeplejen, frem mod 2020

SUH SYGEPLEJE I TOP. Vision, mål og strategier for sygeplejen, frem mod 2020 SUH SYGEPLEJE I TOP Vision, mål og strategier for sygeplejen, frem mod 2020 2017 Indledning Der er iværksat en strategiproces for at skabe en ambitiøs og klar retning for Sjællands Universitetshospital

Læs mere

Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt

Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt Patienten som Partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt Vidensdelingsprojekt 1. Opsamling og systematisering af viden fra danske forskningsmiljøer om patientinddragelse i sundhedsforskning (kortlægning)

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Forskningsledelse Hvad skal der til?

Forskningsledelse Hvad skal der til? Forskningsledelse Hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning Syddansk Universitet Forskningsledelse en ny disciplin? Niels Bohr

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon:

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon: Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/5559 E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Dato: 25-11-215 Telefon: 292 1337 Notat Politik for Sundhedsforskning - status 215 Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet FACTS / 2013 etableret på Aalborg Universitetshospital 155 kandidatstuderende i medicin, 1.- 6. semester 229 ansatte 219 videnskabelige 10 administrative

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

IBM Network Station Manager. esuite 1.5 / NSM Integration. IBM Network Computer Division. tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1

IBM Network Station Manager. esuite 1.5 / NSM Integration. IBM Network Computer Division. tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1 IBM Network Station Manager esuite 1.5 / NSM Integration IBM Network Computer Division tdc - 02/08/99 lotusnsm.prz Page 1 New esuite Settings in NSM The Lotus esuite Workplace administration option is

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Forskning og uddannelse i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 23. maj 2008 Idéoplæg til, hvordan man i fremtidens sygehuse sikrer optimale forhold for forskning, udvikling og uddannelse, således

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig? - dag den 6. juni

Hvad er vigtigt for dig? - dag den 6. juni Juni 2019 Center for Analyse, HR og Kvalitet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, - dag den 6. juni - Inspirationspjece 2 Den 6. juni eller i dagene omkring denne dato stiller danske sundhedsprofessionelle

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

- Kom og bliv klogere på Hjerteforeningens forskning. v. Professor, overlæge Gunnar H. Gislason Forskningschef i Hjerteforeningen

- Kom og bliv klogere på Hjerteforeningens forskning. v. Professor, overlæge Gunnar H. Gislason Forskningschef i Hjerteforeningen 1 2 - Kom og bliv klogere på Hjerteforeningens forskning v. Professor, overlæge Gunnar H. Gislason Forskningschef i Hjerteforeningen Hvem er Gunnar? 3 Forskningschef i Hjerteforeningen Professor i hjertesygdomme

Læs mere

Our activities. Dry sales market. The assortment

Our activities. Dry sales market. The assortment First we like to start to introduce our activities. Kébol B.V., based in the heart of the bulb district since 1989, specialises in importing and exporting bulbs world-wide. Bulbs suitable for dry sale,

Læs mere

Portal Registration. Check Junk Mail for activation . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration

Portal Registration. Check Junk Mail for activation  . 1 Click the hyperlink to take you back to the portal to confirm your registration Portal Registration Step 1 Provide the necessary information to create your user. Note: First Name, Last Name and Email have to match exactly to your profile in the Membership system. Step 2 Click on the

Læs mere

Overblik og status for Region Syddanmark forskningspuljer

Overblik og status for Region Syddanmark forskningspuljer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og kvalitet Journal nr.: 15/1248 Dato: 7. januar 215 Overblik og status for Region Syddanmark forskningspuljer Forskningspuljer i Region

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Regional forskningsstruktur i FAM

Regional forskningsstruktur i FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 25. marts 2011 Udarbejdet af: Dennis C. Søndergård E mail: Dennis.C.Soendergaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631349

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

OVERGANGSSTRATEGI FOR FORSKNING PÅ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE

OVERGANGSSTRATEGI FOR FORSKNING PÅ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE OVERGANGSSTRATEGI FOR FORSKNING PÅ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE 2017-2018 Baggrund I Region Sjælland blev i foråret 2017 gennemført en større evaluering af forskningsområdets udvikling siden

Læs mere

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008

Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 Vina Nguyen HSSP July 13, 2008 1 What does it mean if sets A, B, C are a partition of set D? 2 How do you calculate P(A B) using the formula for conditional probability? 3 What is the difference between

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Formål med initiativet National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering var ét ud af fem initiativer i den nationale handleplan for udbredelse af telemedicin

Læs mere

Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tlf

Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tlf Foto og layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Best.nr. HØ0115HN Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tlf. 7845 5566 www.auh.dk Forsknings- og udviklingsstrategi Fysioterapi- og

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

københavns universitet det teologiske fakultet Målplan Det Teologiske Fakultet

københavns universitet det teologiske fakultet Målplan Det Teologiske Fakultet københavns universitet det teologiske fakultet Målplan 2018-2023 Det Teologiske Fakultet Indledning Det Teologiske Fakultet har som mål at befinde sig i toppen blandt teologiske fagmiljøer og institutioner

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 BILAG 2: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2011 1 januar 2011

Læs mere

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd.

Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. Erfaringer med at involvere patienter i forskning gennem brugerråd. 8. Nationale rehabiliteringskonference 26. 10.15 På Brugerrådets vegne: Kim Hørslev-Petersen Kong Christian X s Gigthospital, Center

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Cortex Park 5230 Odense

Cortex Park 5230 Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2016 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr begynder i Cortex Park. Cortex Park

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Beskrivelse og krav til en akutafdeling

1 Indledning. 1.1 Beskrivelse og krav til en akutafdeling Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin 1 Indledning I henhold til 20-21 i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for udviklingsansvarlig, fysioterapeut eller ergoterapeut

Funktionsbeskrivelse for udviklingsansvarlig, fysioterapeut eller ergoterapeut Fysio- og Ergoterapiafdelingen Funktionsbeskrivelse for udviklingsansvarlig, fysioterapeut eller ergoterapeut Stillingsbetegnelse Udviklingsansvarlig, fysioterapeut eller ergoterapeut Ansættelsessted Fysio-

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI 2018-2023 VISION Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det ret lige

Læs mere

QUICK START Updated:

QUICK START Updated: QUICK START Updated: 24.08.2018 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get started

Læs mere

Stærke forskningsmiljøer er en forudsætning for et sundhedsvæsen i udvikling

Stærke forskningsmiljøer er en forudsætning for et sundhedsvæsen i udvikling Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: 10-14203 Dato: 25. maj 2011 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631337

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen hvordan? Onsdag den 30. maj torsdag den 31. maj 2018 Hotel Koldingfjord

Et sammenhængende sundhedsvæsen hvordan? Onsdag den 30. maj torsdag den 31. maj 2018 Hotel Koldingfjord Et sammenhængende sundhedsvæsen hvordan? Onsdag den 30. maj torsdag den 31. maj 2018 Hotel Koldingfjord ONSDAG 9.00-09.30 Registrering og morgenbuffet 9.30-10.00 Velkomst og præsentation ved sygeplejersker

Læs mere

Peder Jest, lægefaglig direktør Odense Universitetshospital

Peder Jest, lægefaglig direktør Odense Universitetshospital COLAB ODENSE SOM LOKOMOTIV FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI OG VÆKST I ODENSE / SYDDANMARK Styrkepositioner og visioner for en fremtid med stærk vækst Peder Jest, lægefaglig direktør Odense Universitetshospital Hvad

Læs mere

KLINISKE SYGEPLEJERSKERS FORSKNINGSKAPACITET

KLINISKE SYGEPLEJERSKERS FORSKNINGSKAPACITET KLINISKE SYGEPLEJERSKERS FORSKNINGSKAPACITET Sygeplejesymposium 29. april 2016 Kathrine Hoffmann Kusk, Sociolog, Videnskabelig Assistent, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital.

Læs mere

28. januar 2019 BORGERINDDRAGELSE I FORSKNING 2.0

28. januar 2019 BORGERINDDRAGELSE I FORSKNING 2.0 28. januar 2019 BORGERINDDRAGELSE I FORSKNING 2.0 Auditorium O100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M Fra denne konference kan du tage ny viden med hjem om, hvorfor og hvordan danske forskere

Læs mere

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene

Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Bilag 2: Sygehusspecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte på sygehusene Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities

Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities Cross-Sectorial Collaboration between the Primary Sector, the Secondary Sector and the Research Communities B I R G I T T E M A D S E N, P S Y C H O L O G I S T Agenda Early Discovery How? Skills, framework,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Bilag 5: Kalenderår BILAG 5: Opgørelse af indikator 1-4 på hele kalenderår Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dette bilag omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2013 31. december

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere