ÅRSBUDGET for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode CVR-nr."

Transkript

1 ÅRSBUDGET 19 for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 717 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål

2 BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Administration: Som udgangspunkt skal kassebeholdningen forsøges konsolideret med - 1% af ligningssummen. Da frivillighedskulturen i sognet er stærkt stigende, skal der arbejdes på styrkelsen af koordineringen af de kirkelige aktiviteter og udbredelse af det kristne budskab og fællesskab. Det kræver, at der sættes særlig fokus på: - principper for fordeling af arbejdsopgaver mellem frivillige og lønnede medarbejdere - introduktionsskrivelser, mentorordninger, kontaktlister og anden administrativ støtte Endelig skal der være særlig opmærksomhed på tilretning af retningslinjer, og regulativer mv, som følge af ændret organisation i 18 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Indsatsområdet for Ågerup/Kirkerup/Hvedstrup er at fortsætte arbejdet med udvikling af et Kirke kulturelt center, med base i Ågerup Kirke, sognegård og præstegård og med inddragelse af sognenes øvrige faciliteter. Et center hvor mennesker i alle aldre mødes om fælles interesser for at skabe gode fællesskaber. Den danske Folkekirkes værdier skal vi være med til at række ud, samle folk, skabe sammenhold og udvikle interessen for det kristne budskab. Supplerende forklaringer til budgettet Aktivitet og tro: Alle vores aktiviteter skal løbende evalueres med henblik på, om de opfylder menighedsrådets formål om evangeliets forkyndelse. Alle udvidelser på aktivitetsområdet skal fortsat ske ved hjælp af mest mulig frivillig arbejdskraft, da det lønnede personale ikke får mulighed for aktivitetsudvidelser. Der skal arbejdes med større integration af Etnisk Forum, ligesom arbejde med E-Sport og Anti-E/sport skal styrkes. Arbejdet med skoler og børnehaver og deres tilgang til kirkens musikalske verden skal så vidt muligt udbygges, ligesom arbejdet med frivillighedskulturen og hele Modeus modellen skal videreudvikles. Arbejdet med at videreudvikle retræte og meditation og på sigt blive en del af pilgrimsruten skal der sættes fokus på. Endelig som en vigtig del skal Menighedsrådets beskrevne visions-, missions-, og strategigrundlag revideres Personale: Personalet skal inddrages i langt højere grad i den daglige drift, idet gennemsigtighed i budget og dermed inddragelse i beslutninger skal være en naturlig del af samarbejdet mellem MR og medarbejderne. Der skal fortsat være fokus på medarbejdernes arbejdstrivsel samtidig med at der løbende følges op med henblik på fortsat tilpasning og effektivisering.

3 Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter ,.1.999, Finansielle poster. A Resultat af drift -. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1). Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , -..7, ,9 99.7, -.17, -87.9, , 17.8,1-7.1,7-9.,1-91.,7.999,7-9.11, -17.1,8 -.17, 18.9,7, -.78,9 -., 8, -1.19,1 -., , 18.71, -., -79.8, ,81 1.1,1-8.1, , ,1.8, ,7-9.79, -1.8,1 1.77,7, -.7,8-7.9,8 -, -.,1-1.11,9..97,.1, ,7 18.7,7 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) ,, 1..9,7-9.1, -7.7, -8.,7 1,19, 7., 118.,7-7.98, -., B Resultat af anlæg.119, 8.7, C Årets resultat , 7.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen

4 Side Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden ,,,.1.999,9,, ,.1.999,9.7. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , , ,89 -.8,8 -.,,, -.77,9-1.9, -.8,,, , , Kirkelige aktiviteter heraf Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , -., , , , , -9.97,1-1.71,8,, , -9.1,81-11.,1-1.7, ,1-7.,1 -.77,7, , , Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård , -1.78,,, , ,,, , ,

5 Side Formål Præstebolig mv heraf Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , -97.8, ,7,,,, 71.18,,, -.9, -7.98,1,,,, 71.98,, , -1.8, Administration og fællesudgifter heraf Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , -.117,1-81.8, -1.98, ,1-7.89,7 -, -9.7,, -1.,8, -8.19,7-7.9,1 -.1, ,9-1.11,9-8.1,8,,, -8.,, , -7.9, Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering..,,,,.,, -,18,,,,.9,, -7, ,.1,1.

6 Side Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg ,,, -7.7,, -8.,7,,, 8,, 1..9,7, ,7,, -7.98,, -.,,,, 1,19, 7.,, heraf , 8.7,

ÅRSBUDGET for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 881119 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ejsing Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ejsing Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Ejsing Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 889 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 777 CVR-nr. 1117 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Seest Sogns Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Seest Sogns Menighedsråd. i Kolding Provsti. i Kolding Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Seest Sogns Menighedsråd i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 8811 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hjortshøj Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Hjortshøj Sogns Menighedsråd. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Hjortshøj Sogns Menighedsråd i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 77171 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 871 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Tirsted Sogns Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Tirsted Sogns Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Tirsted Sogns Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 911 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Grundtvigs Sogns Menighedsråd. i Skads Provsti. i Esbjerg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Grundtvigs Sogns Menighedsråd. i Skads Provsti. i Esbjerg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Grundtvigs Sogns Menighedsråd i Skads Provsti i Esbjerg Kommune Myndighedskode 97 CVR-nr. 881 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Trinitatis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Trinitatis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Trinitatis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 799 CVR-nr. 91 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Skovby Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Skovby Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Skovby Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 878 CVR-nr. 81 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 87717 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Glesborg Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Glesborg Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Glesborg Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 9719 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Rougsø Nord Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Rougsø Nord Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Rougsø Nord Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1191 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Rougsø Nord Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Rougsø Nord Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Rougsø Nord Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1191 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Valby Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Gribskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Valby Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Gribskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Valby Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Gribskov Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7791 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Simon Peters Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Simon Peters Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Simon Peters Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 789 CVR-nr. 18911 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hans Egedes Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Hans Egedes Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Hans Egedes Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 981 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ugilt Sogns Menighedsråd. i Hjørring Nordre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ugilt Sogns Menighedsråd. i Hjørring Nordre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Ugilt Sogns Menighedsråd i Hjørring Nordre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 97 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 717 CVR-nr. 77791 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Vedbæk Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Vedbæk Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Vedbæk Sogns Menighedsråd i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 71 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Brabrand Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Brabrand Sogns Menighedsråd. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Brabrand Sogns Menighedsråd i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 818 CVR-nr. 191 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Maribo Domprovstiudvalg. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Maribo Domprovstiudvalg. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Maribo Domprovstiudvalg i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 118 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Odense Sankt Knuds Domprovstiu. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Odense Sankt Knuds Domprovstiu. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Odense Sankt Knuds Domprovstiu i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode CVR-nr. 1 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Islands Brygges Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Islands Brygges Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Islands Brygges Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sahl Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Sahl Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Sahl Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 181 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET for Ejstrup-Gludsted Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hvide Sande Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Hvide Sande Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Hvide Sande Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 917 CVR-nr. 199911 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Tryggelev-Fodslette Menighedsråd. i Langeland-Ærø Provsti. i Langeland Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Tryggelev-Fodslette Menighedsråd. i Langeland-Ærø Provsti. i Langeland Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Tryggelev-Fodslette Menighedsråd i Langeland-Ærø Provsti i Langeland Kommune Myndighedskode 771 CVR-nr. 9978 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Hunstrup-Østerild-Hjardemål So i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 777 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Auning Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Auning Sogns Menighedsråd. i Norddjurs Provsti. i Norddjurs Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Auning Sogns Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 818 CVR-nr. 891 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 79918 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Himlingøje Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Himlingøje Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Himlingøje Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 17818 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Århus Domsogns Menighedsråd. i Århus Domprovsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Århus Domsogns Menighedsråd. i Århus Domprovsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Århus Domsogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode 811 CVR-nr. 9718 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Vilstrup Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Vilstrup Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Vilstrup Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8971 CVR-nr. 91 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Kværs Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Kværs Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 218 for Kværs Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 928 CVR-nr. 424119 218 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Århus Vestre Provstiudvalg. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Århus Vestre Provstiudvalg. i Århus Vestre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Århus Vestre Provstiudvalg i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 199 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Århus Søndre Provstiudvalg. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Århus Søndre Provstiudvalg. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Århus Søndre Provstiudvalg i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Egen Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Egen Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET for Egen Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 93 CVR-nr. 59229117 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Asminderød Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Fredensborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Asminderød Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Fredensborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Asminderød Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Fredensborg Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7918 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Asminderød Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Fredensborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Asminderød Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Fredensborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Asminderød Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Fredensborg Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7918 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Rungsted Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Rungsted Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Rungsted Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 98 CVR-nr. 1791 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd. i Holbæk Provsti. i Holbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Nørre Jernløse Sogns Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode 778 CVR-nr. 971 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Voerladegård Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Voerladegård Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Voerladegård Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 799 CVR-nr. 7811 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Essenbæk Sogns Menighedsråd. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Essenbæk Sogns Menighedsråd. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Essenbæk Sogns Menighedsråd i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 91 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Virum Sogns Menighedsråd. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Virum Sogns Menighedsråd. i Kongens Lyngby Provsti. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Virum Sogns Menighedsråd i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 711 CVR-nr. 1171 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Korup Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Korup Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Korup Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 778 CVR-nr. 18917 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 717 CVR-nr. 77791 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nøbbet Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nøbbet Sogns Menighedsråd. i Lolland Vestre Provsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Nøbbet Sogns Menighedsråd i Lolland Vestre Provsti i Lolland Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 711 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd. i Ods og Skippinge Provsti. i Odsherred Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd. i Ods og Skippinge Provsti. i Odsherred Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd i Ods og Skippinge Provsti i Odsherred Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Rebild Provstiudvalg. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode CVR-nr Budget 2019 indeholder følgende:

ÅRSBUDGET for Rebild Provstiudvalg. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode CVR-nr Budget 2019 indeholder følgende: ÅRSBUDGET 19 for Rebild Provstiudvalg i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 11 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i

Læs mere

ÅRSBUDGET for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Idom-Råsted Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 181 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Flade Sogns Menighedsråd. i Frederikshavn Provsti. i Frederikshavn Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Flade Sogns Menighedsråd. i Frederikshavn Provsti. i Frederikshavn Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET for Flade Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 7771 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Egen Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Egen Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Egen Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 99117 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd. i Lejre Provsti. i Lejre Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd i Lejre Provsti i Lejre Kommune Myndighedskode 7179 CVR-nr. 1 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sommersted Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sommersted Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Sommersted Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8979 CVR-nr. 1781 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Adslev Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Adslev Sogns Menighedsråd. i Skanderborg Provsti. i Skanderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Adslev Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 8191 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ringkøbing Provstiudvalg. i Ringkøbing Provsti. i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 4500

ÅRSBUDGET for Ringkøbing Provstiudvalg. i Ringkøbing Provsti. i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 4500 ÅRSBUDGET 1 for Ringkøbing Provstiudvalg i Ringkøbing Provsti i Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode CVR-nr. 171 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Rosenvængets Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Rosenvængets Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Rosenvængets Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 19918 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd. i Ods og Skippinge Provsti. i Odsherred Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd. i Ods og Skippinge Provsti. i Odsherred Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Nykøbing Sj Sogns Menighedsråd i Ods og Skippinge Provsti i Odsherred Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 111 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Århus Nordre Provstiudvalg. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Århus Nordre Provstiudvalg. i Århus Nordre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Århus Nordre Provstiudvalg i Århus Nordre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 1199 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 777 CVR-nr. 1117 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Asserballe Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Asserballe Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Asserballe Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 899 CVR-nr. 7118 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Halsnæs Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Halsnæs Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Frederiksværk-Vinderød Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode 918 CVR-nr. 7719 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Fovlum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Fovlum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Fovlum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 11991 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Nørre Nebel-Lydum Sognes Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 8879 CVR-nr. 7918 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Munkebjerg Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Munkebjerg Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Munkebjerg Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7778 CVR-nr. 78918 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 87717 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Karlebo Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Fredensborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Karlebo Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Fredensborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Karlebo Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Fredensborg Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 11 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Gadstrup Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Gadstrup Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 19 for Gadstrup Sogns Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 1819 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Årup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Årup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Årup Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 97 CVR-nr. 881 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Ejby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 91 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Finderup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Finderup Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Finderup Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7781 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Vedslet Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Vedslet Sogns Menighedsråd. i Horsens Provsti. i Horsens Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Vedslet Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1181 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Svendborg Provstiudvalg. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Svendborg Provstiudvalg. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Svendborg Provstiudvalg i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 118 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ærø Menighedsråd. i Langeland-Ærø Provsti. i Ærø Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ærø Menighedsråd. i Langeland-Ærø Provsti. i Ærø Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Ærø Menighedsråd i Langeland-Ærø Provsti i Ærø Kommune Myndighedskode 771 CVR-nr. 797 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i

Læs mere

ÅRSBUDGET for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 897 CVR-nr. 1917117 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hjortdal Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Hjortdal Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Hjortdal Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode 871 CVR-nr. 91 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Skovby-Ore-Guldbjerg Sognes Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 787 CVR-nr. 8717 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for As-Klakring-Juelsminde Sognes Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 798 CVR-nr. 188 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Harridslev-Støvring-Albæk Sognes Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 811 CVR-nr. 98 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Asserballe Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Asserballe Sogns Menighedsråd. i Sønderborg Provsti. i Sønderborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET for Asserballe Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 899 CVR-nr. 7118 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ørum Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ørum Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Ørum Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti i Brønderslev Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 719 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Munkebjerg Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Munkebjerg Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET for Munkebjerg Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7778 CVR-nr. 78918 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Svenstrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Vestre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Svenstrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Vestre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Svenstrup Sogns Menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1971 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Bolbro Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Bolbro Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 217 for Bolbro Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7776 CVR-nr. 53635814 217 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ordrup Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Ordrup Sogns Menighedsråd. i Gentofte Provsti. i Gentofte Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Ordrup Sogns Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode 711 CVR-nr. 1111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Voer Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Voer Sogns Menighedsråd. i Brønderslev Provsti. i Brønderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Voer Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti i Brønderslev Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 91 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Vigsø Sogns Menighedsråd. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Vigsø Sogns Menighedsråd. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Vigsø Sogns Menighedsråd i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 11 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sønder Borris Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sønder Borris Sogns Menighedsråd. i Skjern Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Sønder Borris Sogns Menighedsråd i Skjern Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8777 CVR-nr. 8771 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd. i Viborg Domprovsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 217 for Sjørslev-Almind-Lysgård Sognes Menighedsråd i Viborg Domprovsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8592 CVR-nr. 31815886 217 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt

Læs mere

ÅRSBUDGET for Roskilde Domprovstiudvalg. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Roskilde Domprovstiudvalg. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Roskilde Domprovstiudvalg i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode CVR-nr. 1998 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menigh. i Sydthy Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menigh. i Sydthy Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 18 for Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menigh i Sydthy Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 8198 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hoptrup Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Hoptrup Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Hoptrup Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 11 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 91 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Fjelsø Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Fjelsø Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Fjelsø Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 11 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd. i Bornholms Provsti. i Bornholms Regionskommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd. i Bornholms Provsti. i Bornholms Regionskommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 19 for Allinge-Sandvig Sognes Menighedsråd i Bornholms Provsti i Bornholms Regionskommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 1911 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Frederiksberg Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Frederiksberg Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Frederiksberg Sogns Menighedsråd i Frederiksberg Provsti i Frederiksberg Kommune Myndighedskode 9181 CVR-nr. 79711 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET for Mølholm Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Mølholm Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 18 for Mølholm Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7919 CVR-nr. 8811 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Rørup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Rørup Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET for Rørup Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 919111 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd. i Hedensted Provsti. i Hedensted Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 77178 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere