Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Høegh Guldbergs Gade 6, 2. sal 8700 Horsens Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Høegh Guldbergs Gade 6, 2. sal 8700 Horsens Tlf.:"

Transkript

1 for ejendommen Sælger Lise Hougaard Jeppesen Adresse Hyllingebjergvej 11 Postnr. og by 3360 Liseleje Dato Udløbsdato Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Høegh Guldbergs Gade 6, 2. sal 8700 Horsens Tlf.: CVR nr Internt sagsnummer Indhold Vejledning om elinstallationsrapporter... 2 Sammenfatning af eleftersyn... 7 Gennemgang af bygningens elinstallationer... 8 Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed... 14

2 VEJLEDNING OM ELINSTALLATIONSRAPPORTER Huseftersynsordningen omfatter både et huseftersyn og et eleftersyn i forbindelse med ejerskifte. Sælgeren skal bestille eleftersynet hos en autoriseret elinstallatør og huseftersynet hos en bygningssagkyndig. Sælgeren får derefter en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport og indhenter et tilbud på ejerskifteforsikring, som præsenteres for køberen, inden købsaftalen skal underskrives. Kun på den måde kan sælgeren blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Vigtige oplysninger om elinstallationsrapporter og eleftersyn Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for at vide noget om eleftersyn, elinstallationsrapporter og ejerskifteforsikring. Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik et omfatter en gennemgang af bygningens elinstallationer og en elinstallationsrapport. Elinstallatøren gennemgår både "hovedhuset" og garager, udhuse og andre bygninger, hvor der er elinstallationer. et bliver udført af autoriserede elinstallatørvirksomheder. Elinstallatørerne har autorisation til at udføre og servicere elinstallationer og har derfor stor erfaring på området. De har sat sig ind i, hvilke regler der gælder for elinstallationer i de forskellige perioder. Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i virksomheden og den person, der har personlig autorisation som elinstallatør. Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler, der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse, der opføres nu. Du skal også være opmærksom på, at elinstallationsrapporten ikke tager højde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne Tre vigtige ting, du skal vide om elinstallationsrapporten 1. En elinstallationsrapport er en beskrivelse af manglende eller nedsat funktion ved elinstallationerne og af ulovlige forhold ved elinstallationerne Elinstallatøren foretager en visuel gennemgang af husets elinstallationer og åbner stikprøvevis nogle af elinstallationerne for at se, hvad der er bagved. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som kan afdække ulovlige forhold og funktionsfejl ved elinstallationerne, som på kort eller længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand. Du får ikke oplysninger om, hvordan det vil kunne påvirke elinstallationernes funktion, hvis elforbruget og forbrugsmønsteret ændrer sig væsentligt. Det vil sige, at du ikke får en vurdering af, om elinstallationerne er tidssvarende. en kan ikke sammenlignes med en varedeklaration på husets elinstallationer. 2. Omfatter synlige skader Der kan være skjulte skader, som elinstallatøren ikke har mulighed for at finde. et handler primært om ulovlige forhold ved bygningens elinstallationer, som kan indebære risiko for personskade eller brand. Ejerskifteforsikringen dækker omkostninger til at udbedre ulovlige elinstallationer og funktionsfejl, som ikke er omtalt i elinstallationsrapporten. 3. Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som elinstallatøren giver en installation eller en Dato: Side 2 af 14

3 fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen af elinstallationerne ændrer sig væsentligt. Elinstallationer, der er lovligt udført for 20 år siden, og som også er funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise sig at blive utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver tilkoblet flere pc'ere og andre elforbrugende apparater. Elinstallatørvirksomheder, der udfører eleftersyn, har en ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i forbindelse med gennemgangen af bygningens elinstallationer eller elinstallationsrapporten i mindst 5 år. Sikkerhedsstyrelsen udfører løbende kvalitetskontrol med elinstallatørernes arbejde. Du kan derfor blive kontaktet af Sikkerhedsstyrelsen typisk i løbet af de første 3 måneder, efter at elinstallationsrapporten er udarbejdet. Sikkerhedsstyrelsens medarbejder vil bede om lov til at gennemgå elinstallationerne i din ejendom. installationsdel, og prisen på at få gjort elinstallationen lovlig og funktionsdygtig. Der kan være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som kan indebære alvorlig risiko for personskade eller brand, hvis der ikke gøres noget. Elinstallatøren kan også bruge karakteren UN. Denne karakter skal forstås som en advarselslampe, der tændes. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end eleftersynet har givet mulighed for. Læs mere om eleftersyn og elinstallationsrapporter på Hvis du er utilfreds med din elinstallationsrapport Elinstallatøren gennemgår elinstallationerne for at kunne give et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Du kan klage, hvis elinstallatøren har overset ulovlige forhold, funktionsfejl eller har begået andre fejl, så elinstallationsrapporten giver et forkert indtryk af elinstallationerne. Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer, Skanderborgvej 238, 8260 Viby J., som behandler klager fra både købere og sælgere over elinstallationsrapporter, som er udarbejdet af elinstallatører som led i huseftersynsordningen. Du skal dog forelægge din klage for elinstallatøren, inden du klager til Ankenævnet. Du kan læse om reglerne om klage og hente et klageskema på eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon på hverdage mellem kl. 10 og 12. Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel kan undgå retssag. De fleste sager vil normalt være afgjort inden for cirka 6 måneder. Dato: Side 3 af 14

4 Til dig, der skal købe Du kan bruge elinstallationsrapporten som hjælp til at vurdere elinstallationerne i den ejendom, du er interesseret i at købe. Når sælger har fået foretaget et eleftersyn, skriver elinstallatøren en elinstallationsrapport på baggrund af de undersøgelser og stikprøver, der er foretaget. Rapporten beskriver, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. Derudover indeholder rapporten oplysninger fra sælger om elinstallationernes funktionsdygtighed. Hvert konstateret ulovligt forhold og hver funktionsfejl i elinstallationsrapporten får en karakter, der viser, hvor farlig eller alvorlig fejlen er for den enkelte del af installationen. Karaktererne gives ud fra en teknisk vurdering. Karakteren siger ikke noget om, hvor meget en udbedring vil koste. ens karakterer K1, K2 og K3 beskriver ulovlige forhold. K3 angiver et ulovligt forhold, der allerede på kort sigt kan medføre alvorlig fare. K1 og K2 angiver ulovlige forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt. Ejerskifteforsikringen dækker ikke, at et K3-forhold ved en fejl for eksempel er kategoriseret som et K1- eller K2-forhold. Sælgers oplysninger om elistallationernes funktionsdygtighed er ikke en garanti. Sådan foregår et eleftersyn Elinstallatøren vurderer husets elinstallationer ud fra det, man umiddelbart kan se, og der foretages også stikprøver, hvor nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne undersøges. Der bliver ikke tale om at fjerne for eksempel sænkede lofter. Derfor kan der være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten. Hvad kigger elinstallatøren efter? Ved gennemgangen af elinstallationerne vil elinstallatøren blandt andet kontrollere eltavler foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag kontrollere lavvoltsinstallationer kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Her er en liste med eksempler på forhold, som elinstallatøren ikke holder øje med: bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt dele af elinstallationen, der var utilgængelige elinstallationer uden for selve bygningen hårde hvidevarer andre brugsgenstande om elinstallationen er tidssvarende Karaktersystemet Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: IB Ingen bemærkninger K0 Praktisk eller kosmetisk mangel K1 Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden K2 Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen K3 Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen UN Bør undersøges nærmere Dato: Side 4 af 14

5 ens gyldighed en er gyldig i et år, efter den er udarbejdet. Tilstandsrapport Du skal være opmærksom på, at der ud over elinstallationsrapporten også er krav om en tilstandsrapport, for at der kan tegnes ejerskifteforsikring. Læs mere om dette på Ejerskifteforsikring Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport. Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets elinstallationer, hvad enten ulovlige forhold eller funktionsfejl er nævnt i en elinstallati-onsrapport eller ej. Der kan være forskel på, hvad ejerskifteforsikringen dækker. Det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang. Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien. Du skal betale den anden. Selv om du har fået tilbud fra sælgers forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab. Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab er højere. Om ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod større udgifter til blandt andet udbedring af skjulte ulovlige elinstallationer. Du må normalt selv betale for udgifter til udbedring af mindre forhold ved elinstallationerne, som ikke umiddelbart kan indebære risiko for personskade eller brand, vedligeholdelse samt udbedring af almindeligt slid og ælde. Forhold, der er beskrevet i elinstallationsrapporten eller i tilstandsrapporten, er ikke dækket af ejerskifteforsikringen, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet. Ejerskifteforsikringen dækker heller ikke forhold ved elinstallationer, der er normale i ældre huse. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på Dato: Side 5 af 14

6 Til dig, der skal sælge Elinstallatøren gennemgår installationer og installationsdele i bygningen for at afdække ulovlige forhold eller funktionsfejl. Som sælger skal du give oplysninger efter din bedste overbevisning. Forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende. I elinstallationsrapporten beskriver elinstallatøren, om bygningens elinstallationer var ulovlige efter de regler, der var gældende, da installationerne blev udført, eller om der er konstateret manglende eller nedsat funktion ved bygningens elinstallationer. Det er dig som sælger, der skal bestille eleftersynet. Efter gennemgangen af elinstallationerne får du elinstallationsrapporten fra elinstallatøren. Det er vigtigt, at du læser elinstallationsrapporten grundigt. Hvis du mener, at elinstallatøren har skrevet noget forkert, for eksempel fordi han har misforstået dine oplysninger om elinstallationernes funktionsdygtighed, skal du straks kontakte elinstallatøren for at få det afklaret. Du skal præsentere elinstallationsrapporten for køberen sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen. Samtidig skal du også præsentere en tilstandsrapport. Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Du kan kun blive fritaget for ansvaret, hvis du opfylder følgende fire punkter: en er udarbejdet mindre end 1 år før den dag, hvor køberen modtager rapporten. Du har også fået udarbejdet tilstandsrapport. Du fremskaffer et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale halvdelen af præmien. Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit 10-årige sælgeransvar er bortfaldet. Du skal dog være klar over, at du som sælger fortsat kan komme til at hæfte for: forhold uden for bygningen (for eksempel elinstallationer ved fritstående havebelysning) hvis du bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med eleftersynet (for eksempel ved at fortie funktionsmangler, du har kendskab til). Hvad bruges oplysningerne til? Oplysningerne i elinstallationsrapporten indgår i et register, som administreres af Sikkerhedsstyrelsen. Registret vil blive brugt til at planlægge Sikkerhedsstyrelsens kontroltilsyn. I forbindelse med denne kontrol vil oplysningerne også indgå i Sikkerhedsstyrelsens sagsbehandling. Derudover vil registret blive anvendt til statistiske formål. Dato: Side 6 af 14

7 Sammenfatning af eleftersyn Etage Rum IB K0 K1 K2 K3 UN Stuen Eltavle Stuen Køkken Stuen Stue Stuen Badeværelse Stuen Værelse ved hoveddør Stuen Uden på bygningen Stuen Bryggers Stuen Redskabsrum Stuen Ude stue Generelt Forklaring af karakterer Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: IB Ingen bemærkninger K0 Praktisk eller kosmetisk mangel K1 Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden K2 Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen K3 Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen UN Bør undersøges nærmere Dato: Side 7 af 14

8 Elinstallationens tilstand Stuen Eltavle Er tavlen let tilgængelig for betjening? Er tavlekapslingen intakt? Er tavlen opmærket korrekt? Er der det krævede antal lysgrupper? Er der RCD (HFI- eller HPFIafbryder)? Fungerer RCD'en korrekt ved kontrolmåling? Slår RCD'er fra ved påvirkning af testknappen? Er hele installationen fejlbeskyttet? Er der anvendt sikringer svarende til elinstallationen? Er der en virksom jordforbindelse? Dato: Side 8 af 14

9 Køkken Er der det krævede antal 220/ 250 V stikkontakter? Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre Er de tre stikkontakter i køkkenregionen fordelt på to grupper? Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de Er fastmonterede og stationære brugsgenstande forbundet til beskyttelseslederen? Hvad har været adskilt? Stikkontakt Højre for vask Lampeudtag ved væg til venstre for dør Stue Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de Hvad har været adskilt? Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør Dato: Side 9 af 14

10 Badeværelse Er der den krævede stikkontakt? Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de Er der dåser bag / over lampeudtag, og er de Er fastmonterede og stationære brugsgenstande forbundet til beskyttelseslederen? Er installationen og brugsgenstande korrekt placeret i forhold til beskyttelsen mod vand? Nej K1 Lampeudtag mangler faste klemmer Hvad har været adskilt? Udvendig lampe Højre for toilet Værelse ved hoveddør Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de Hvad har været adskilt? Lampeudtag på væg mod køkken Dato: Side 10 af 14

11 Uden på bygningen Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre Er brugsgenstande forbundet til beskyttelseslederen? Har det elektriske materiel den korrekte kapslingsklasse? Hvad har været adskilt? Udvendig lampe ved hoveddør Bryggers Er der det krævede antal stikkontakter? Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de Er fastmonterede og stationære brugsgenstande forbundet til beskyttelseslederen? Hvad har været adskilt? Stikkontakt Mod badeværelse Dato: Side 11 af 14

12 Redskabsrum Er der det fornødne antal Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de Nej K1 Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse Hvad har været adskilt? Intet adskilt Ude stue Er der det fornødne antal Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? Nej K1 Kabler eller rør er ikke ført korrekt ind i dåse Hvad har været adskilt? Stikkontakt højre for havedør Besøget Elinstallationen gennemgået: Gennemgangen foretaget af: Mathias Nordland Friis Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 14:00 Dato: Side 12 af 14

13 Spørgsmål Svar Note Var der adgang til alle rum? Blev alle rum gennemgået? Generelt Er al materiel fastgjort? Nej K1 Enkelte kabler mangler fastgørelse redskabs rum. Er der låg på dåser, rosetter og lampeudtag? Er der anvendt korrekt ledningsmateriel som fast installation? Er installationen beskyttet mod mekanisk overlast? Nej K1 Der var flere dåser, rosetter eller lampeudtag der manglede låg stue Er samlinger anbragt i dåser? Nej K1 Flere samlinger var ikke anbragt i dåser stue Dato: Side 13 af 14

14 Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed Spørgsmål Svar Note Fungerer hele elinstallationen? Stemmer sælgers oplysninger om funktionsdygtigheden overens med gennemgangen Stamoplysninger Boligen Adresse Hyllingebjergvej 11 Postnr. og by 3360 Liseleje Opført år 1950 Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen 94 Fejlstrømsafbryderen blev testet med Combi - tester HPFI testen gav følgende resultat: Udløsetid AC = 58 m/sek Udløsetid Pulserende-DC 0 = 29 m/sek Udløsetid Pulserende-DC 180 = 29 m/sek Udløsestrøm AC = 21 ma Udløsestrøm Pulserende-DC = 21 ma Berøringsspænding Ut = 0,1 Volt Overgangsmodstand til jord = 6 Ohm Fuld renovering 2005 El i stue var ikke færdig monteret Boligens ejer Adresse Hyllingebjergvej (Halsnæs) 11 Navn Postnr. og by Lise Hougaard Jeppesen 3360 Liseleje Telefon Dato: Side 14 af 14

Elinstallationsrapport for ejendommen. Schrøder Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Schrøder Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.: for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sascha & Marc Hende Skovvangsvej 9B 8200 Aarhus N Dato 01.05.2019 Udløbsdato 01.05.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Schrøder Consult Blomsterhaven 19

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energihuset & Ejendom 88 v/olav Grønn Hansen Søndervej Svendborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energihuset & Ejendom 88 v/olav Grønn Hansen Søndervej Svendborg Tlf.: for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Kirsten Smidt Hansen Åderupvej 106B 4700 Næstved Dato 05.12.2018 Udløbsdato 05.12.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Energihuset & Ejendom 88 v/olav Grønn

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Røn El ApS Gl Præstøvej Mern Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Røn El ApS Gl Præstøvej Mern Tlf.: for ejendommen Sælger Torben Kristensen Adresse sminvej 4 Postnr. og by 4872 Idestrup Dato 01.05.2019 Udløbsdato 01.05.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Røn El ApS Gl Præstøvej 47 4735 Mern Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej Hjørring Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej Hjørring Tlf.: for ejendommen Sælger Hjørring Kommune Adresse Højersgade 2 Postnr. og by 9850 Hirtshals Dato 14.11.2016 Udløbsdato 14.11.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. elinstallatør Henrik Larsen ApS Barfoedsvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. M H Elektric A/S Agernvej Kvistgård Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. M H Elektric A/S Agernvej Kvistgård Tlf.: for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Ulla Rasmussen Engblommevej 24B 3390 Hundested Dato 14.05.2019 Udløbsdato 14.05.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed M H Elektric A/S Agernvej 4 3490 Kvistgård

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Søren Lindhard og Christina Lindhard. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N

Elinstallationsrapport for ejendommen. Søren Lindhard og Christina Lindhard. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N for ejendommen Sælger Søren Lindhard og Christina Lindhard Adresse Slotsbakken 136 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 14.03.2018 Udløbsdato 14.03.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eleftersyn ApS Guldbergsgade

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Thomas & Michella Bekhøj. BR El-Eftersyn Østermøllevej Nykøbing M. Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Thomas & Michella Bekhøj. BR El-Eftersyn Østermøllevej Nykøbing M. Tlf.: for ejendommen Sælger Thomas & Michella Bekhøj Adresse Kjærgaardsvej 4 Postnr. og by 7900 Nykøbing M Dato 24.04.2019 Udløbsdato 24.04.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed BR El-Eftersyn Østermøllevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jannick Hedegaard Christensen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jannick Hedegaard Christensen for ejendommen Sælger nnick Hedegaard Christensen Adresse Kaj Munks Vej 12 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 15.03.2019 Udløbsdato 15.03.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Energihuset & Ejendom 88

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Borre Invest ApS Adresse Blåhatvej 22 Postnr. og by 3310 Ølsted Dato 23.05.2017 Udløbsdato 23.05.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej Odense S Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej Odense S Tlf.: for ejendommen Sælger Kazimierz Jozef Debski Adresse Ellekærshaven 2 Postnr. og by 5250 Odense SV Dato 24.04.2019 Udløbsdato 24.04.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Mariendal El-teknik A/S Gasværksvej Aalborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Mariendal El-teknik A/S Gasværksvej Aalborg Tlf.: for ejendommen Sælger mmerbugt kommune Adresse Skolevænget 8 Postnr. og by 9690 Fjerritslev Dato 19.12.2014 Udløbsdato 19.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mariendal El-teknik A/S Gasværksvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej Odense S Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej Odense S Tlf.: for ejendommen Sælger Joan Holst Nielsen Adresse Kogsbøllevej 22 Postnr. og by 5800 Nyborg Dato 15.04.2019 Udløbsdato 15.04.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port Hvidovre Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port Hvidovre Tlf.: for ejendommen Sælger Henrik Nielsen Adresse Ahornvej 12 Postnr. og by 3390 Hundested Dato 20.02.2015 Udløbsdato 20.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Køie El & Teknik IVS Torvet 6 B 3600 Frederikssund Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Køie El & Teknik IVS Torvet 6 B 3600 Frederikssund Tlf.: for ejendommen Sælger Marianne Madsen Adresse Skuldelevvej 6 Postnr. og by 4050 Skibby Dato 02.08.2019 Udløbsdato 02.08.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Køie El & Teknik IVS Torvet 6 B 3600 Frederikssund

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Svensson og Sten Svensson. Grøndalsvej 66, Fællesdel for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Per Svensson og Sten Svensson Grøndalsvej 66, Fællesdel 2000 Frederiksberg Dato 08.10.2015 Udløbsdato 08.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL:CON Sjælland

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Samson El ApS Bødkergårdsvej Nykøbing F Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Samson El ApS Bødkergårdsvej Nykøbing F Tlf.: for ejendommen Sælger Brian Jensen Adresse Guldborgvej 256 Postnr. og by 4862 Guldborg Dato 12.10.2018 Udløbsdato 12.10.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Samson El ApS Bødkergårdsvej 2 4800 Nykøbing

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kurt Wriedt EnergiConsult Kongelundvej Kastrup Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kurt Wriedt EnergiConsult Kongelundvej Kastrup Tlf.: for ejendommen Sælger Bo Munksgaard Adresse Vættehøjen 54 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 04.12.2017 Udløbsdato 04.12.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Kurt Wriedt EnergiConsult Kongelundvej 335

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aarhus Installationsforretning ApS Elleparken Lystrup Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aarhus Installationsforretning ApS Elleparken Lystrup Tlf.: for ejendommen Sælger Jesper Holmgren Larsen Adresse Jyllandsvej 9 Postnr. og by 8400 Ebeltoft Dato 07.12.2012 Udløbsdato 07.12.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aarhus Installationsforretning ApS

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th København Ø

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th København Ø for ejendommen Sælger Henrik Lau Adresse Skibbyvej 50 Postnr. og by 4050 Skibby Dato 19.06.2019 Udløbsdato 19.06.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th. 2100 København

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anders Fischer ApS Sønder Boulevard København V Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anders Fischer ApS Sønder Boulevard København V Tlf.: for ejendommen Sælger Søren Rom Adresse Virum Overdrevsvej 20 Postnr. og by 2830 Virum Dato 25.08.2015 Udløbsdato 25.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Anders Fischer ApS Sønder Boulevard 67 1720

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.: for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Tonny Andersen H.N. Clausens Gade 22A 8000 Aarhus C Dato 31.05.2019 Udløbsdato 31.05.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Maj-Britt Eklund Olsen Adresse Engbakken 9 Postnr. og by 4050 Skibby Dato 26.06.2017 Udløbsdato 26.06.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Adresse Skælskørvej 32 Postnr. og by 4180 Sorø Dato 28.09.2017 Udløbsdato 28.09.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.: for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Adresse Vråvej 10 Postnr. og by 9510 Arden Dato 04.01.2018 Udløbsdato 04.01.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40875022

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Solveig Lind og Harald Flemming Lind. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Solveig Lind og Harald Flemming Lind. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Solveig Lind og Harald Flemming Lind Adresse Duehusvej 140 Postnr. og by 4632 Bjæverskov Dato 19.07.2017 Udløbsdato 19.07.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL Midgårdsvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. M H Elektric A/S Agernvej Kvistgård Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. M H Elektric A/S Agernvej Kvistgård Tlf.: for ejendommen Sælger Finn Knudsen Adresse Smedeengen 10 Postnr. og by 3390 Hundested Dato 20.04.2018 Udløbsdato 20.04.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed M H Elektric A/S Agernvej 4 3490 Kvistgård

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N for ejendommen Sælger Per Slyngborg Madsen Adresse Drachmannsvej 6 Postnr. og by 8305 Samsø Dato 13.08.2018 Udløbsdato 13.08.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eleftersyn ApS Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energihuset & Ejendom 88 v/olav Grønn Hansen Søndervej Svendborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energihuset & Ejendom 88 v/olav Grønn Hansen Søndervej Svendborg Tlf.: for ejendommen Sælger Maria Vestergaard Adresse Næstelsø Præstemark 40 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 12.11.2018 Udløbsdato 12.11.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Energihuset & Ejendom 88 v/olav

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th København Ø

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th København Ø for ejendommen Sælger Hans Jørgen Poulsen Adresse Rosenvej 31 Postnr. og by 8305 Samsø Dato 24.05.2019 Udløbsdato 24.05.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th. 2100

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. TJ-El Entreprise A/S Lunikvej Greve Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. TJ-El Entreprise A/S Lunikvej Greve Tlf.: for ejendommen Sælger Morten Brønnicke Adresse Solhøjvej 4 Postnr. og by 4735 Mern Dato 03.04.2019 Udløbsdato 03.04.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed TJ-El Entreprise A/S Lunikvej 28 2670 Greve

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Jesper Bruun-Olsen Adresse Fjordbakken 48 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 19.09.2016 Udløbsdato 19.09.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. TJ-El Entreprise A/S Lunikvej Greve Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. TJ-El Entreprise A/S Lunikvej Greve Tlf.: for ejendommen Sælger Bodil Birgitte Vigsø Adresse Sildestrup Øvej 19 Postnr. og by 4872 Idestrup Dato 07.01.2019 Udløbsdato 07.01.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed TJ-El Entreprise A/S Lunikvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Multi-Tech A/S Hareskovvej 15 A 4400 Kalundborg Tlf.: for ejendommen Sælger Christina og Brian Jensen Adresse Rostedvej 26 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 11.09.2018 Udløbsdato 11.09.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Multi-Tech A/S Hareskovvej 15

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bente Yvonne Petersen og Hans-Henrik Petersen. Insta A/S Smedevænget 16 A Næstved. Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bente Yvonne Petersen og Hans-Henrik Petersen. Insta A/S Smedevænget 16 A Næstved. Tlf. for ejendommen Sælger Bente Yvonne Petersen og Hans-Henrik Petersen Adresse Langdyssen 75 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 23.10.2018 Udløbsdato 23.10.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Indre Vordingborgvej 13C. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th København Ø

Elinstallationsrapport for ejendommen. Indre Vordingborgvej 13C. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th København Ø for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Jens Kristian Andersen Indre Vordingborgvej 13C 4700 Næstved Dato 04.04.2019 Udløbsdato 04.04.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ApS Per Henrik Lings Allé

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. BP El-Service ApS Nygårdsvej Næstved. Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. BP El-Service ApS Nygårdsvej Næstved. Tlf.: for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Morten & Vibeke Ritter Bækgårdsvej 1A 4700 Næstved Dato 08.02.2017 Udløbsdato 08.02.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed BP El-Service ApS Nygårdsvej 15

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.: for ejendommen Sælger Bente Pedersen Adresse Veggerslevvej 17 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 06.07.2015 Udløbsdato 06.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. BR El-Eftersyn Østermøllevej Nykøbing M. Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. BR El-Eftersyn Østermøllevej Nykøbing M. Tlf.: for ejendommen Sælger Morsø Kommune Adresse M. C. Holms Gade 22 Postnr. og by 7900 Nykøbing M Dato 26.10.2017 Udløbsdato 26.10.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed BR El-Eftersyn Østermøllevej 9 7900

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Pro-Elinstallation A/S Liselejevej Liseleje

Elinstallationsrapport for ejendommen. Pro-Elinstallation A/S Liselejevej Liseleje for ejendommen Sælger Søren Teilya Stentoft Adresse Engblommevej 26 Postnr. og by 3390 Hundested Dato 17.08.2019 Udløbsdato 17.08.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Pro-Elinstallation A/S Liselejevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj Kastrup Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj Kastrup Tlf.: for ejendommen Sælger Ole Hykkelbjerg Adresse Kløvermarken 7 Postnr. og by 4300 Holbæk Dato 18.06.2012 Udløbsdato 18.06.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Jean-Paul Peronard Adresse Kirke Søbyvej 63 Postnr. og by 5610 Assens Dato 17.09.2015 Udløbsdato 17.09.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Jens Christian Anker Adresse Hyldekær 87 Postnr. og by 2765 Smørum Dato 19.12.2012 Udløbsdato 19.12.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Lars Olsen Adresse Stavreby Strandvej 26 Postnr. og by 4720 Præstø Dato 16.09.2016 Udløbsdato 16.09.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N for ejendommen Sælger Rikke Søgaard Adresse Kirkevej 81 Postnr. og by 4872 Idestrup Dato 24.05.2018 Udløbsdato 24.05.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ApS Guldbergsgade 1 2200 København N CVR nr.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N for ejendommen Sælger Lena Elisabet Jensen Adresse Hellesø 10 Postnr. og by 4050 Skibby Dato 12.04.2018 Udløbsdato 12.04.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eleftersyn ApS Guldbergsgade 1 2200 København

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. Idestrup El ApS Møllevej 2A 4872 Idestrup Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. Idestrup El ApS Møllevej 2A 4872 Idestrup Tlf.: for ejendommen Sælger Københavns kommune Adresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. og by 2100 København Ø Dato 08.01.2015 Udløbsdato 08.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Idestrup El ApS Møllevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Pro-ELinstallation A/S Liselejevej Liseleje Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Pro-ELinstallation A/S Liselejevej Liseleje Tlf.: for ejendommen Sælger Stig Rasmussen Adresse Tofthøjs-Åsen 46 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 17.11.2016 Udløbsdato 17.11.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Pro-ELinstallation A/S Liselejevej 15

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Keld og Karina Bay-Jørgensen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Keld og Karina Bay-Jørgensen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Keld og Karina Bay-Jørgensen Adresse Plantagevej 9 Postnr. og by 4652 Hårlev Dato 09.05.2017 Udløbsdato 09.05.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anders Armand Jørgensen. Niels Lodal El-Service ApS Kildebakken Næstved. Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anders Armand Jørgensen. Niels Lodal El-Service ApS Kildebakken Næstved. Tlf. for ejendommen Sælger Anders Armand Jørgensen Adresse Gartnervej 9 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 20.10.2017 Udløbsdato 20.10.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Niels Lodal El-Service ApS Kildebakken

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. M H Elektric A/S Agernvej Kvistgård Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. M H Elektric A/S Agernvej Kvistgård Tlf.: for ejendommen Sælger Helle Erichsen Adresse Lillebjergvej 14 Postnr. og by 3390 Hundested Dato 04.04.2018 Udløbsdato 04.04.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed M H Elektric A/S Agernvej 4 3490 Kvistgård

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Jim Gade Krogen 9C 4632 Bjæverskov Dato 07.12.2017 Udløbsdato 07.12.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64410491

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64410491 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Søren Guldfeldt Madsen, Zahnsgade 2, st 6000 Kolding Dato 27.01.2015 Udløbsdato 27.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. BR El-Eftersyn Østermøllevej Nykøbing M Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. BR El-Eftersyn Østermøllevej Nykøbing M Tlf.: for ejendommen Sælger Jørgen Graabæk Adresse Søndertoften 27 Postnr. og by 7990 Øster Assels Dato 06.03.2019 Udløbsdato 06.03.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed BR El-Eftersyn Østermøllevej 9 7900

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Køie El & Teknik IVS Torvet 6 B 3600 Frederikssund Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Køie El & Teknik IVS Torvet 6 B 3600 Frederikssund Tlf.: for ejendommen Sælger Bo Guldbjerg Jensen Adresse Engbakken 5 Postnr. og by 4050 Skibby Dato 29.03.2019 Udløbsdato 29.03.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Køie El & Teknik IVS Torvet 6 B 3600 Frederikssund

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Liselotte og Christen Trap Christensen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Liselotte og Christen Trap Christensen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. for ejendommen Sælger Liselotte og Christen Trap Christensen Adresse Bergthorasvej 59 Postnr. og by 5210 Odense NV Dato 27.11.2015 Udløbsdato 27.11.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N for ejendommen Sælger Peter Rygaard Jensen Adresse Bohlendachvej 14 Postnr. og by 1437 København K Dato 04.01.2018 Udløbsdato 04.01.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eleftersyn ApS Guldbergsgade

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.: for ejendommen Sælger Jens Friis Adresse Søndermarken 80 Postnr. og by 8560 Kolind Dato 03.07.2013 Udløbsdato 03.07.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.: for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Vinie A. Jørgensen Jægervej 23D 4700 Næstved Dato 22.04.2015 Udløbsdato 22.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Københavns Kommune Adresse Genuavej 52 Postnr. og by 2300 København S Dato 01.11.2016 Udløbsdato 01.11.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Lis Blidorf Milverts. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Lis Blidorf Milverts. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Boet efter Lis Blidorf Milverts Adresse Vidarsvej 11 Postnr. og by 3600 Frederikssund Dato 02.01.2018 Udløbsdato 02.01.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Gorrissen El A/S Stutmestervej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. LH-Elteknik Industrivangen 13C 4550 Asnæs Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. LH-Elteknik Industrivangen 13C 4550 Asnæs Tlf.: for ejendommen Sælger Michael Dirksen Adresse Sørningevej 7 Postnr. og by 4450 Jyderup Dato 05.11.2015 Udløbsdato 05.11.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed LH-Elteknik Industrivangen 13C 4550 Asnæs

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Allan Christensen & Danila Bohn. Alpha Electric A/S Niels Olsens Vej Ølstykke Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Allan Christensen & Danila Bohn. Alpha Electric A/S Niels Olsens Vej Ølstykke Tlf. for ejendommen Sælger Allan Christensen & Danila Bohn Adresse Maglevadvej 2 Postnr. og by 3660 Stenløse Dato 14.08.2014 Udløbsdato 14.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Alpha Electric A/S Niels

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken Hadsund Tlf.: for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Havesangervej 26 Postnr. og by 8420 Knebel Dato 13.04.2018 Udløbsdato 13.04.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ida C Holst Kjærsgård Kristensen. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ida C Holst Kjærsgård Kristensen. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N for ejendommen Sælger Ida C Holst Kjærsgård Kristensen Adresse Gammelløkkevej 7 Postnr. og by 8305 Samsø Dato 11.04.2018 Udløbsdato 11.04.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ApS Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-VIGGO Marielundvej 32 C, 2. tv 2730 Herlev Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-VIGGO Marielundvej 32 C, 2. tv 2730 Herlev Tlf.: for ejendommen Sælger Mikkel Rømer Adresse Irisvej 19 Postnr. og by 4050 Skibby Dato 21.09.2018 Udløbsdato 21.09.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-VIGGO Marielundvej 32 C, 2. tv 2730 Herlev Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Mini - EL Hagesvej Rødby Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Mini - EL Hagesvej Rødby Tlf.: for ejendommen Sælger Preben Larsen Adresse Åshøjvej 44 Postnr. og by 4600 Køge Dato 04.09.2018 Udløbsdato 04.09.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mini - EL Hagesvej 7 4970 Rødby Tlf.: 71994500

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boje El IVS Vemmedrupvej 221A 4632 Bjæverskov Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boje El IVS Vemmedrupvej 221A 4632 Bjæverskov Tlf.: for ejendommen Sælger Lena Marianne Walter Adresse Ågade 5 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 14.03.2019 Udløbsdato 14.03.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boje El IVS Vemmedrupvej 221A 4632 Bjæverskov

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Schrøder Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Schrøder Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.: for ejendommen Sælger Jytte Lindenskov Adresse Søndergade 75 Postnr. og by 5620 Glamsbjerg Dato 29.06.2016 Udløbsdato 29.06.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Schrøder Consult Blomsterhaven 19 7000

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndby Tlf.: xxxxxx

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndby Tlf.: xxxxxx for ejendommen Sælger Berit Viuf Adresse Rudolph Berghs Gade 1 Postnr. og by 2100 København Ø Dato 22.12.2014 Udløbsdato 22.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Bravida Danmark A/S Park Allé 373

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Tech.dk ApS Porschevej Vejle Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Tech.dk ApS Porschevej Vejle Tlf.: for ejendommen Sælger Skov- og Naturstyrelsen Adresse Haraldsholmvej 20 Postnr. og by 6630 Rødding Dato 17.05.2017 Udløbsdato 17.05.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Tech.dk ApS Porschevej 14

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. René Larsen og Karin Tingberg. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th.

Elinstallationsrapport for ejendommen. René Larsen og Karin Tingberg. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th. for ejendommen Sælger René Larsen og Karin Tingberg Adresse Rosenhaven 13 Postnr. og by 4050 Skibby Dato 04.07.2019 Udløbsdato 04.07.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ApS Per Henrik Lings Allé 4,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Knud Wichmann Pedersen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Knud Wichmann Pedersen. VISU-EL Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Knud Wichmann Pedersen Adresse Cypresvænget 39 Postnr. og by 4736 Karrebæksminde Dato 06.04.2017 Udløbsdato 06.04.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. TJ-El Entreprise A/S Lunikvej Greve Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. TJ-El Entreprise A/S Lunikvej Greve Tlf.: for ejendommen Sælger Susanne Petersen Adresse Stovbyvej 10 Postnr. og by 4873 Væggerløse Dato 21.10.2018 Udløbsdato 21.10.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed TJ-El Entreprise A/S Lunikvej 28 2670

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Conni Steensgaard Nielsen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Conni Steensgaard Nielsen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.: for ejendommen Sælger Conni Steensgaard Nielsen Adresse Lillegårdsvej 4 Postnr. og by 3450 Allerød Dato 15.10.2015 Udløbsdato 15.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Lizette Lykke Frederiksen Adresse Lidemarksvej 71 Postnr. og by 4632 Bjæverskov Dato 18.05.2016 Udløbsdato 18.05.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Peter Jacobsen Due og Mette Klarskov Due. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N

Elinstallationsrapport for ejendommen. Peter Jacobsen Due og Mette Klarskov Due. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N for ejendommen Sælger Peter cobsen Due og Mette Klarskov Due Adresse Marbæk-Parken 2 Postnr. og by 4050 Skibby Dato 17.07.2018 Udløbsdato 17.07.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eleftersyn ApS Guldbergsgade

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th København Ø

Elinstallationsrapport for ejendommen. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th København Ø for ejendommen Sælger Bent Larsen Adresse Stationsvej 45 Postnr. og by 4684 Holmegaard Dato 02.05.2019 Udløbsdato 02.05.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th. 2100

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Per Seier-Petersen Adresse Ternevej 22 Postnr. og by 8240 Risskov Dato 04.01.2018 Udløbsdato 04.01.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Emmy Enevoldsen og Boet efter Jens Otto Hansen. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Emmy Enevoldsen og Boet efter Jens Otto Hansen. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th. for ejendommen Sælger Emmy Enevoldsen og Boet efter Jens Otto Hansen Adresse Mikkelhøj 78 Postnr. og by 4736 Karrebæksminde Dato 14.05.2019 Udløbsdato 14.05.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ApS

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Installationsfirmaet Harald Nielsen, Søndersø A/S Dallundvej Søndersø Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Installationsfirmaet Harald Nielsen, Søndersø A/S Dallundvej Søndersø Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Fyn Adresse Houvej 22 Postnr. og by 5953 Tranekær Dato 05.03.2014 Udløbsdato 05.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Installationsfirmaet Harald Nielsen, Søndersø

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. EL-Nielsen ApS Regnbuen Hillerød Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. EL-Nielsen ApS Regnbuen Hillerød Tlf.: for ejendommen Sælger Julie Skovborg Adresse Sandvejen 47 Postnr. og by 3390 Hundested Dato 15.06.2019 Udløbsdato 15.06.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed EL-Nielsen ApS Regnbuen 45 3400 Hillerød

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj Kastrup Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj Kastrup Tlf.: for ejendommen Sælger Maya & Bjørn Bisserup Adresse Bondager 62 Postnr. og by 2670 Greve Dato 21.02.2014 Udløbsdato 21.02.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. ELinstallatør Peter Tvergaard Søndergade Hundested. Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. ELinstallatør Peter Tvergaard Søndergade Hundested. Tlf.: for ejendommen Sælger Conni Ivan vagner Adresse Blåmejsevej 11 Postnr. og by 3390 Hundested Dato 24.11.2017 Udløbsdato 24.11.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. ELinstallatør Peter Tvergaard

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. M H Elektric A/S Agernvej Kvistgård Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. M H Elektric A/S Agernvej Kvistgård Tlf.: for ejendommen Sælger Anders Kaysø-Rørdam Adresse Spodsbjergvej 45 Postnr. og by 3390 Hundested Dato 15.05.2019 Udløbsdato 15.05.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed M H Elektric A/S Agernvej 4 3490

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Helle Lund Larsen og Johnny Lund Larsen. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N

Elinstallationsrapport for ejendommen. Helle Lund Larsen og Johnny Lund Larsen. Eleftersyn ApS Guldbergsgade København N for ejendommen Sælger Helle Lund Larsen og Johnny Lund Larsen Adresse Svejbøllevej 2 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 13.08.2018 Udløbsdato 13.08.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ApS Guldbergsgade

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Preben Kofoed og Edith Koefoed. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Preben Kofoed og Edith Koefoed. Eleftersyn ApS Per Henrik Lings Allé 4, 5. th. for ejendommen Sælger Preben Kofoed og Edith Koefoed Adresse Englerup Gade 17 Postnr. og by 4060 Kirke Såby Dato 16.07.2019 Udløbsdato 16.07.2020 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ApS Per Henrik Lings

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port Hvidovre Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port Hvidovre Tlf.: for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Henning Esben Johansen Jernstøbervænget 7C 4600 Køge Dato 20.03.2017 Udløbsdato 20.03.2018 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.: for ejendommen Sælger Solveig Jensen Adresse Stølsgårdsvej 29 Postnr. og by 4736 Karrebæksminde Dato 27.01.2016 Udløbsdato 27.01.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. VISU-EL ApS Midgårdsvej Viborg Tlf.: for ejendommen Sælger Mette Line Lund Adresse Helgesvej 40 Postnr. og by 4160 Herlufmagle Dato 19.06.2018 Udløbsdato 19.06.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Køie El & Teknik IVS Torvet 6 B 3600 Frederikssund Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Køie El & Teknik IVS Torvet 6 B 3600 Frederikssund Tlf.: for ejendommen Sælger Grethe Esbjerg Adresse Irisvej 13 Postnr. og by 4050 Skibby Dato 17.07.2018 Udløbsdato 17.07.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Køie El & Teknik IVS Torvet 6 B 3600 Frederikssund

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Mariendal El-teknik A/S Gasværksvej Aalborg Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Mariendal El-teknik A/S Gasværksvej Aalborg Tlf.: for ejendommen Sælger Jytte Christensen Adresse Molshovedvej 20 Postnr. og by 8420 Knebel Dato 22.05.2018 Udløbsdato 22.05.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mariendal El-teknik A/S Gasværksvej 44

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. ELinstallatør Peter Tvergaard Søndergade Hundested. Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. ELinstallatør Peter Tvergaard Søndergade Hundested. Tlf.: for ejendommen Sælger Birgit Og Brian Carlsen Adresse Forsythiavej 18 Postnr. og by 3390 Hundested Dato 05.12.2018 Udløbsdato 05.12.2019 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. ELinstallatør Peter Tvergaard

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.: for ejendommen Sælger Merete Verner Krogh Adresse Egevej 14 Postnr. og by 3650 Ølstykke Dato 25.05.2012 Udløbsdato 25.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260 Odense S Tlf.: 63 11 20 00 for ejendommen Sælger Gisela Larsen Adresse Øster Alle 62 Postnr. og by 5500 Middelfart Dato 11.04.2013 Udløbsdato 11.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Fyns Elteknik A/S Lucernemarken 6 5260

Læs mere