VIDENDELING PÅ FARTEN. Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDENDELING PÅ FARTEN. Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel. +45 9927 1000. www.progressive.dk info@progressive.dk CVR. 25 22 33 30"

Transkript

1 VIDENDELING PÅ FARTEN Progressive A/S Lyskær 3B Platanvej 4 DK-2730 Herlev DK-7400 Herning Tel Tel Tangen 6 DK-8200 Århus N Tel CVR

2 HVORFOR ER MOBILITET RELEVANT OG AKTUELT FOR DE FLESTE VIRKSOMHEDER? Hvis man spørger de kommunikations- og intranetansvarlige i mellemstore og store virksomheder i Danmark er det et gennemgående ønske at skabe bedre adgang til it-systemerne fra mobile enheder. Det kan være relevant for medarbejdere, der er meget på farten eller grupper af medarbejdere, der typisk sjældent sidder ved en pc, som fx chauffører eller hjemmehjælpere. Den information der skal deles, kan være aktuel statusinformation som fx en vagtplan, men i takt med at den digitale kommunikation overtager den rolle, det trykte materiale tidligere havde, er det også relevant at få distribueret manualer, guides og andre opslagsværker digitalt. Så trenden inden for mobility er mere smidig deling af indhold samt selvbetjeningsmuligheder for medarbejdere i marken. Der er mange løsninger og spørgsmål at tage stilling til i processen. Dette whitepaper giver ikke det gyldne svar, men belyser nogle af de muligheder, en moderne teknologisk platform og sammenhængende digital informationsstrategi giver. ONE SIZE DOESN T FIT ALL Der er forskel på organisationer - nogle organisationer har mange lokationer, andre har en meget mobil arbejdsstyrke og endelig er mængden af information forskellig fra branche til branche og fra organisation til organisation. Derfor er der ikke en facitliste til, hvordan indhold skal distribueres, hvilke hardware enheder virksomheden bør understøtte og hvordan infrastrukturen bedst understøtter den mobile videndeling. Men vi kan lære af de organisationer, der allerede har succes med mobil videndeling. En af disse er Tivoli, der med en mobil SharePoint-løsning har optimeret både trafikken til intranettet og kundetilfredsheden: Case Med 27 faste forlystelser, 40 restauranter, optrædener og mere end fire millioner gæster pr. sæson kræver det en solid platform til kommunikation og koordinering, når Tivolis 500 fastansatte og sæsonmedarbejdere skal sikre gode oplevelser og hurtig service til havens gæster. Når det samtidigt kun er hver femte af de ansatte, der dagligt arbejder ved en computer, rækker et traditionelt pc-baseret intranet ikke, hvis man vil sikre rettidig kommunikation. Ligeledes var Tivolis hidtidige løsning med at printe en række sider ud hver dag til frontmedarbejdere, der møder gæsterne i haven, heller ikke længere optimal. Derfor har Tivoli etableret et intranet til brug for Havens medarbejdere, som bygger på en SharePoint-løsning tilpasset mobilt brug og fungerer på alle typer mobile enheder, uanset type af styresystem. Den røde tråd ved udviklingen af løsningen har været Tivolis klare mål om mobil adgang fra alle enheder og modtagerorienteret indhold, og at man har rullet løsningen ud løbende. Det mobile intranet er tænkt som et redskab for alle medarbejdere, så de ved, hvad der foregår i haven og kan besvare gæsternes spørgsmål på stedet frem for at skulle henvise dem til et servicecenter. De fuldtidsansatte har fået en mobiltelefon udleveret, mens sæsonmedarbejdere, som typisk er unge under 30 år, bruger deres egen smartphone til at logge på intranettet via et trådløst netværk, der dækker hele haven. 2

3 Uanset hvordan man logger på, er brugerfladen den samme. Brugeren mødes af en let overskuelig forside. Nogle af de mest centrale funktioner er programkalenderen for Tivolis scener, temaer og events, nyheder, opslagstavle, telefonliste og muligheden for at rapportere fejl eller inventar, som er gået i stykker. Hertil kommer, at løsningen er integreret med havens business intelligence systemer. Tivolis ledelse tilgår den mobile intranetløsning via deres ipads, hvor de blandt andet kan se det dagens omsætningstal, antal daglige ture pr. forlystelse, antal solgte billetter til de mange forestillinger samt det aktuelle antal besøgende i haven og i hver forlystelse. se hele casen på progressive.dk Målbart udbytte Ifølge Simon Verheij, der er ansvarlig for Tivolis interne kommunikation og intranet, har løsningen en klar, positiv økonomisk effekt for Haven: Vores nye løsning har betydet, at vi i dag har et mobilt intranet, der bliver brugt med en højere frekvens og som et arbejdsredskab og ikke længere kun er en informationskanal. Det kan uden tvivl måles på vores bundlinje, siger han. Helt konkret er gæsterne tilfredshed i forhold til Havens information og service øget med 16 procent. Trafikken på Tivolis intranet er siden det blev mobilt øget med 24 procent. En tredjedel af trafikken kommer nu fra mobile enheder. Medarbejdernes tilfredshed med informationsniveauet er nu oppe på 81 procent, ligesom fejlmarginen i indrapportering fra Havens lejere faldet drastisk i takt med, at dagens omsætning bliver indtastet via intranettet. DER SKAL VÆRE EN GULEROD Selv den mest gennemtænkte mobile løsning sikrer ikke, at medarbejderne tjekker intranettet. Det er indholdet, der skal drive trafikken og derfor skal der være en gevinst for medarbejderne. Medarbejderne skal se en værdi i at gå på intranettet. Ligesom når man går på Facebook er det for at få noget ud af det. Derfor må man ikke se intranettet blot som en kommunikationskanal. Der skal tilknyttes nogle konkrete redskaber for at gøre det til en god business case. Da Tivoli skulle lave nyt og mobilt intranet fandt styregruppen tre nye features som brugerne ville finde nyt og prioriterede dem højt. Samtidig skal det mest læste indhold have højeste prioritet, så det er nemt at finde. Det er derfor vigtigt måle på, hvilket indhold, der bliver læst, så der ikke bliver spildt plads på mindre relevant information. Hos Tivoli er det opslagstavlen, som oftest bliver læst, da medarbejderne her finder helt aktuel information, fx antagelser om dagens besøgstal. 3

4 OPTIMER ADGANGEN OG SIKKERHEDEN MED MOBILE DEVICE MANAGEMENT Yderligere skal det være nemt at tilgå intranettet fra alle enheder, inkl. de mobile som tablets og telefoner. Helt banalt kræver det, at medarbejderne enten får udleveret en enhed eller bliver klart informeret om, hvordan de bruger deres private enheder og hvilke politikker, der skal overholdes. Begge scenarier stiller krav til organisationernes evne til at håndtere sikkerhed og administration. Her kommer mobile device managment (MDM) ind i billedet, fordi en MDM-løsning gør det muligt effektivt at administrere de mange mobile enheder og samtidig understøtte sikkerhed og integration på tværs. Det gælder også for medarbejdernes egne enheder, for MDM gør det nemt at få brugerne op at køre med adgang til virksomhedens tjenester, uanset hvem der ejer enheden. Om strategien skal være BYOD (Bring Your Own Device) eller CYOD (Choose Your Own Device) er dog lige så meget et spørgsmål om, hvad der bedst understøtter virksomhedens organisation og medarbejderbehov, som det er et teknologisk spørgsmål. Hos Tivoli var erfaringen eksempelvis, at håndværkerene har behov for en anden type mobiltelefon end kontormedarbejdere. MDM er essentielt for de virksomheder, der ønsker at beskytte kritisk og fortrolig information på enhederne. It-afdelingen kan gøre det tvungent at bruge passcode og ændre den fra centralt hold samt låse den mobile enhed og slette alle virksomhedens data på den. MDM giver også nogle spændende perspektiver i forhold til at udrulle, styre og opdatere egenudviklede apps og på den måde dele viden og værktøjer i organisationen. Det er dog altid en afvejning, hvor meget indholdet skal beskyttes, fordi det kan have konsekvenser for tilgængelighed og brugervenlighed. Noget så simpelt som en kode, der skal indtastes fra en mobil enhed kan influere besøgstallet på intranettet negativt. En gennemtænkt løsning kan opfylde både it-afdelingens krav om sikkerhed og kommunikationsafdelingens ønsker om tilgængelighed, men det kræver overvejelser og kompetent sparring at nå målet. BRUGEROPLEVELSEN SKAL VÆRE GOD, HVIS RESULTATET SKAL VÆRE GODT Et andet aspekt, der spiller ind, når indholdet fra intranettet skal gøres tilgængeligt på mobile enheder er selve brugeroplevelsen. Er organisationens intranet eksempelvis bygget på en standard SharePoint ligner mobil-versionen ikke desktop-version og det kan derfor være en god ide med hjælp fra en leverandør. En god brugeroplevelse kræver ligeledes, at det trådløse netværk er up-to-date. Det lyder måske banalt, men alt for ofte sker det, at virksomheder bruger store summer på indkøb af mobile enheder, men glemmer at prioritere infrastrukturen. Og så ryger såvel effektivitetsgevinsten og medarbejdertilfredsheden. I nogle tilfælde kan det være en god løsning med en app, der muliggør adgang også, når man ikke er online. Her står valget mellem web apps og native apps og igen er der er ikke noget gyldent svar. Men overordnet kan man sige, at web apps er hurtige at komme i gang med og lette at distribuere. Native apps er platformafhængige og udviklingsprocessen kan derfor være mere omstændelig og omkostningstung. I Tivolis tilfælde har man ikke lavet en app, men valgt webbaseret løsning. Til gengæld er der blevet udrullet trådløst netværk i hele haven, så medarbejderne altid kan komme på. 4

5 Det er helt væsentligt, at der afsættes tid til nøje afklaring af, hvilke fordele og ulemper den konkrete løsning giver den enkelte organisation. Den "rigtige" app kan blive den faktor, som reelt driver et andet strategisk element i organisationen. EN INTERAKTIV LØSNING GIVER HØJERE SERVICE Langt de fleste virksomheder kan få et positivt udbytte af at understøtte mobile medarbejdere og dermed opnå gevinster i form af øget produktivitet og relevant indhold, der er nemt at dele. Eksempelvis bliver hverdagen meget lettere, hvis medarbejderne både kan få adgang til information i virksomhedens systemer og selv skrive tilbage fra deres smartphone eller tablets. Hos Tivoli taler resultaterne for sig selv, idet medarbejdernes tilfredshed med informationsniveauet er steget efter implementering af det mobile intranet, ligesom fejlmarginen i indrapportering fra Havens lejere er faldet drastisk i takt med, at dagens omsætning bliver indtastet via intranettet. Læs mere på progressive.dk Vil du høre mere om, hvordan I kan blive mere effektive? Så kontakt: Brian Teglgaard Rosbøg Tlf.: Ti gode råd til mobil videndeling 1. Hav fokus på realiseringen af konkrete forretningsmæssige gevinster Hvad er planen med at anvende mobile enheder? Byg en business case, få afsat midler og få ledelsen med. 2. BYOD eller CYOD - Tag stilling til, hvilke devices virksomheden understøtter. 3. It-politik - Få indarbejdet anvendelsen af mobile enheder i it-politikken og gør it-politikken til en del af kontrakten mellem organisation og medarbejder. Hvad må de anvendes til, hvad må der ligger på dem, hvor må de anvendes, må der anvendes data roaming i udlandet osv.? 4. Web apps vs. native apps - Afsæt tid til nøje afklaring af hvad der er mest formålstjenstligt for din virksomhed. Tænk både over de kortsigtede udviklingsomkostninger og langsigtede omkostninger til vedligehold og videreudvikling. 5. Trådløs infrastruktur Vurder om jeres trådløse netværk har den fornødne kapacitet til at understøtte de mobile enheder og applikationer. 6. Sikkerhed - Afvej brugervenlighed og sikkerhed. Overvej hvad der skal gives adgang til på lokationen og udenfor. 7. Indhold Hvilket indhold skal gøres tilgængeligt og hvordan skal det distribueres? 8. Undervisning Tag ikke for givet at brugerne kan betjene en tablet og at de ved, hvordan man downloader en app. Korrekt og god anvendelse af løsningen er helt afgørende for gevinstrealiseringen. 9. Apps - Hvilke apps skal og må anvendes af medarbejderne? Det er en god idé at etablere en fælles app portal, hvor man kan beskrive og fremhæve udvalgte apps. 10. Udrulning Planlæg udrulningen af de fysiske hardware enheder. Tænk over, hvordan enhederne skal distribueres, hvordan de er forsikrede og registrerede. 5

KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder

KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder News Nr.2 ære læser KEfteråret er for alvor ved at melde sin ankomst, men det betyder ikke, at vi hos Innofactor er ved at gå i hi tværtimod. For kort tid siden afholdte vi Innofactors første kundedag:

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET

SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET SÆT KUNDERNE I SYSTEM OG OPTIMÉR SALGET Næsten halvdelen af alle salgsforsøg løber ud i sandet, mens eksisterende kunder siver, ofte uden at nogen egentlig kan forklare hvorfor. Begge dele er dyrt og i

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Digital Asset Management strukturér og fordel virksomhedens digitale mediefiler

Digital Asset Management strukturér og fordel virksomhedens digitale mediefiler WHITEPAPER Digital Asset Management strukturér og fordel virksomhedens digitale mediefiler Digital Asset Management (DAM) er den række af processer som muliggør arkivering og håndtering af digitale aktiver

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Det sociale intranet. whitepaper

Det sociale intranet. whitepaper Det sociale intranet whitepaper 1 Et socialt intranet? Hos Socialsquare interesserer vi os for at forbedre virksomhedsprocesser og forretning ved at tænke dem som sociale. For os er det sociale ikke et

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel Sig e til din handel - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel White Paper af Bleau A/S Når man betragter den rivende udvikling af e-handel på verdensplan, vil

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

SharePoint. Intranet guide

SharePoint. Intranet guide SharePoint Intranet guide Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 1. Afklaring af behov... 3 2. Målsætninger og succeskriterier... 4 3. Valg af intranet projekt-team og superbrugere... 6 4. Indholdsstruktur...

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere