Integralregning. for B-niveau i hf Karsten Juul

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integralregning. for B-niveau i hf Karsten Juul"

Transkript

1 Integralregning or B-niveau i h 05 Karsten Juul

2 Stikordsregister A areal mellem gra og -akse7, 8, 9,0 areal mellem to graer, arealunktion5, 7 B bestemt integral 6 bestemt integral med Nspire6 bestemt integral uden hjälpemidler6 F ortolk integral7 I integrere K kvadrant 8 S stamunktion,,,,5, 6 stamunktion med Nspire stamunktion uden hjälpemidler stamunktion, grapunkt givet stamunktion, tangent givet U ubestemt integral,, 6 Indholdsortegnelse Stamunktion (ubestemt integral) Hvad er en stamunktion UndersÅg om g( er en stamunktion til ( GÅr rede or at g( er en stamunktion til ( En unktion har mange stamunktioner 5 Symbol or stamunktion 6 Bestem stamunktion med Nspire 7 Bestem stamunktion uden hjälpemidler 8 Bestem uden hjälpemidler 9 Find en bestemt a stamunktionerne 0 Hvad er en arealunktion?5 Vigtig regel om arealunktioner 5 Bestemt integral Hvad er det bestemte integral 6 Udregn med Nspire 6 Udregn uden hjälpemidler 6 Areal og bestemt interal 5 Regel om bestemt integral og areal 7 6 Bevis or regel om bestemt integral og areal 7 7 Fortolk integral 7 8 Kvadrant 8 9 Areal mellem gra og -akse uden hjälpemidler 8 0 Areal mellem gra og -akse med hjälpemidler 9 Areal mellem to graer, eksempel Areal mellem to graer, eksempel Areal mellem to graer, eksempel Andre anvendelser Andre anvendelser Tidligere udgaver a dette häte har skitet adresse til Integralregning or B-niveau i h Ç 05 Karsten Juul 9/5-06 Download nyeste version a dette häte ra HÄtet mé benyttes i undervisningen hvis läreren med det samme sender en til som

3 Stamunktion (ubestemt integral) Hvad er en stamunktion? g( er en stamunktion til ( hvis g( dierentieret giver ( dvs hvis g( ( UndersÅg om g( er stamunktion til ( Opgave UndersÅg om g( er en stamunktion til ( Besvarelse For at undersåge om g( er stamunktion til vil vi dierentiere g ( : g( (, ( ) Da g( dierentieret ikke giver (, gälder: g( er ikke en stamunktion til ( GÅr rede or at g( er stamunktion til ( Opgave Besvarelse GÅr rede or at g( er en stamunktion til ( For at gåre rede or at g( er stamunktion til vil vi dierentiere g ( : g( (, 0 ( ) Da g( dierentieret giver (, gälder: g( er en stamunktion til ( Integralregning or B-niveau i h 05 Karsten Juul

4 En unktion har mange stamunktioner En unktion har mange stamunktioner, da en konstant dierentieret giver nul: c er stamunktion til 5 8 uanset hvilket tal vi skriver i stedet or c NÉr vi Ändrer pé c, orskyder vi graen op eller ned I koordinatsystemet har vi tegnet graerne or nogle a stamunktionerne til Regel Hvis h( er en a stamunktionerne til (, sé er unktionerne h( k samtlige stamunktioner til ( (,5),75,75 ( 0,5) Regel Hvis h( er en stamunktion til (, sé vil stamunktionerne til ( hvis gra vi kan É ved at rykke h(-graen op eller ned väre de unktioner 5 Symbol or stamunktion Symbolet ( d betyder: stamunktionerne til ( og läses: det ubestemte integral a ( NÉr vi inder ud a hvad ( d er lig, sé siger vi at vi integrerer ( Eksempel: ( ) d c 6 Bestem stamunktion med Nspire PÉ skabelon-paletten välger vi integralskabelonen Nspire skriver kun Ñn a stamunktionerne: Vi mé selv tilåje c : For at inde stamunktion til skal vi eter integraltegnet angive at 0 : (, 0 Husk at trykke pé håjrepilen inden du taster den lodrette streg! skal sté uden or Integralregning or B-niveau i h 05 Karsten Juul

5 7 Bestem stamunktion uden hjälpemidler k har stamunktionen k när k er en konstant eks 6 har stamunktionen 6 har stamunktionen a har stamunktionen a a dvs har stamunktionerne c eks har stamunktionen MEN har IKKE stamunktionen har stamunktionen ln( i intervallet 0 har stamunktionen ln( i intervallet 0 MEN har IKKE stamunktionen ln( e har stamunktionen e Hvis: ( har stamunktionen F( sé: k ( har stamunktionen k F( eks har stamunktionen dvs Hvis: ( har stamunktionen F( g( har stamunktionen G( og sé: ( g( har stamunktionen F( G( ( g( har stamunktionen F( G( eks eks 6 e har stamunktionerne 6 e c har stamunktionerne ln( c i intervallet 0 Advarsel: Man kan IKKE integrere et udtryk ved at integrere hver del a udtrykket (bortset ra visse specielle tilälde ), eks e har IKKE stamunktionen e e 5e har IKKE stamunktionen har IKKE stamunktionen e 5 e 8 Bestem ( d uden hjälpemidler Opgave Besvarelse Bestem 6 d 6 d 6 c 6 c c Integralregning or B-niveau i h 05 Karsten Juul

6 9 Find en bestemt a stamunktionerne Opgave 9 (Vi kender et punkt pé stamunktionens gra) F er en stamunktion til ( Det er oplyst at: Graen or F gér gennem punktet (, 6) Find F I nogle opgaver er denne oplysning ormuleret sédan: F ( ) 6 Besvarelse uden hjälpemidler Da F er en stamunktion til (, indes en konstant c sé F( c c Da graen or F gér gennem punktet (, 6), mé dvs ( ) ( ) c c 6 c 6 c 6 c F (, 6 NÉr vi indsätter et grapunkts -koordinat i orskriten og regner ud, sé Ér vi grapunktets y-koordinat Besvarelse med hjälpemidler Opgave 9 (Vi kender en linje der er tangent til stamunktionens gra) F er en stamunktion til ( Det er oplyst at: Linjen med ligningen y = 5 er tangent til graen or F Find F Besvarelse Da F er en stamunktion til (, indes en konstant c sé F ( c FÅrst udregner vi et punkt der ligger pé graen or F, nemlig det punkt, ) hvori tangenten rårer graen ( 0 y0 A tangentens ligningen y 5 ser vi at tangenthäldningen er : F( 0 ) 0 0 Da 0 og ( 0, y0) y 5 Ér vi y ( ) 5 0 ligger pé linjen med ligningen NÉr vi indsätter et grapunkts -koordinat i orskriten or dierentialkvotienten og regner ud, sé Ér vi grapunktets tangenthäldning At en linjes ligning er y a b betyder at or et punkt pé linjen kan vi udregne y-koordinaten ved at gange - koordinaten med a og lägge b til resultatet y0 6 Nu kender vi et punkt pé graen or F SÉ kan vi bruge metoden ra opgave 9 Integralregning or B-niveau i h 05 Karsten Juul

7 0 Hvad er en arealunktion? Den viste gra er pé en skärm NÉr vi träkker -prikken mod håjre, bliver det gré omréde stårre A( er arealet a det gré omréde A( kaldes arealunktionen or ( PÉ billedet ser vi at A( 9) 6 og A ( ) 5 A( Vigtig regel om arealunktioner NÉr A( er arealunktionen or en ikke-negativ unktion (, a b sé gälder at A( er en stamunktion til ( dvs Betyder at graen ligger pä eller over -aksen A( ( Integralregning or B-niveau i h 5 05 Karsten Juul

8 Hvad er det bestemte integral Det bestemte integral ra a til b a ( b a ( d F( b) F( a) hvor F( er en stamunktion til ( Det bestemte integral er et tal Det ubestemte integral er unktioner Bestemt integral er tallet Udregn b ( d med Nspire a PÉ skabelon-paletten välger vi integralskabelonen Eksempel ( 6 5) d 05 udregnet med Nspire Husk at skrive dette! Udregn b a ( d uden hjälpemidler NÉr vi udregner bestemte integraler uden hjälpemidler, er det praktisk at bruge symbolet F b a ( som betyder F( b) F( a) Fordelen er at vi kan skrive stamunktionen inden vi indsätter gränserne a og b or ( 6 5) d 5 5 ( ) 5 ( ) 05 I den kantede parentes [ ] skal stä en stamunktion til udtrykket eter integraltegnet KontrollÅr at ( Den Çvre grénse skal séttes ind or i Çrste parentes, den nedre grénse i sidste parentes Integralregning or B-niveau i h 6 05 Karsten Juul

9 Areal og bestemt interal 5 Regel om bestemt integral og areal Regel om bestemt integral og areal: Hvis ( 0 or a b og M er omrédet mellem -graen og -aksen i intervallet a b sé gälder b a ( d arealet a M M 6 Bevis or regel om bestemt integral og areal Bevis F( er en stamunktion til ( A( er arealunktionen or (, sé A( er en stamunktion til ( Da A( og F( er stamunktion til samme unktion, indes en konstant c sé (* ) A( F( c Nu És areal a M A(b) IÅlge deinitionen pé arealunktion A( b) A( a) Da A ( a) 0 F b) c F( a c ( ) IÅlge (*) F( b) F( a) Hermed har vi bevist reglen i ramme 5 7 Fortolk integral I en opgave er Vi har udregnet at b a ( d IÅlge deinitionen pé bestemt integral ( 0 ( d Vi skal give en ortolkning a dette tal Svar pé dette spårgsmél: Da ( 0 or 0, gälder: ( d er arealet mellem -graen og -aksen i intervallet 0 sé dvs 6 7 er arealet mellem -gra og -akse i intervallet er arealet a det gré omréde Integralregning or B-niveau i h 7 05 Karsten Juul

10 8 Kvadrant I opgaver hvor vi skal bestemme arealer, kan der sté ordet kvadrant Koordinatakserne deler planen op i ire kvadranter Figuren viser hvad de ire kvadranter hedder kvadrant kvadrant kvadrant kvadrant 9 Areal mellem gra og -akse uden hjälpemidler Opgave Figuren viser graen or unktionen ( og linjen med ligningen Graen or skärer -aksen i punkterne (, 0) og (, 0) Bestem arealet a det gré omréde Besvarelse indeholder ovenstéende oplysninger samt Ålgende: Det gré omréde er omrédet mellem graen or og -aksen i intervallet Da ( 0 i dette interval, er arealet ) ( d Tallet nederst pä er omrädets venstre génse Tallet Çverst pä er omädets hçjre grénse = = ( ) ( ) = 8 8 = = 9 Arealet a det gré omréde er I den kantede parentes [ ] skal stä en stamunktion til udtrykket eter integraltegnet KontrollÅr at ) ( Det er den Çverste grénse der skal indséttes or i den Çrste parentes Den nederste grénse skal indséttes or i den sidste parentes Integralregning or B-niveau i h 8 05 Karsten Juul

11 0 Areal mellem gra og -akse med hjälpemidler Opgave 0 En unktion er bestemt ved ( 8 Graen agränser i Årste kvadrant sammen med koordinatakser et omréde M Bestem arealet a M Svar på opgave 0: GrundlÄggende metode Skal kunnes Vi ser at hçjre grénse er skéring mellem gra og -akse Deror lçser vi Svar på opgave 0: Metode hvor ( deineres Skal ikke kunnes Opgave 0 ortsätter på näste side! Integralregning or B-niveau i h 9 05 Karsten Juul

12 Svar på opgave 0: Metode hvor gra bruges Skal ikke kunnes God til kontrol og illustration Integralregning or B-niveau i h 0 05 Karsten Juul

13 Areal mellem to graer, eksempel I nogle opgaver skal et areal udregnes ved at udregne to arealer og träkke det ene ra det andet Vi har tegnet graerne or unktionerne ( og g( Vi vil udregne arealet a det gré omréde V pé venstre igur g g g Vi låser ligningen V M H og Ér, sé graernes skäringspunkt har -koordinat Det gré omréde M pé midterste igur har arealet ( d 0 Det gré omréde H pé håjre igur har arealet 0 d 0 6 udregnet med Nspire udregnet med Nspire Hvis vi jerner H ra M, Ér vi V, sé arealet a V er Integralregning or B-niveau i h 05 Karsten Juul

14 Areal mellem to graer, eksempel Opgave Der er givet unktionerne ( og g ( 0, Bestem arealet a det omréde der agränses mellem graerne or og g Besvarelse indeholder ovenstéende oplysninger samt Ålgende: For at inde -koordinater til skäringspunkter mellem graer lader vi Nspire låse ligningen 0, og Ér, 0957 eller 7, 08 Se igur nedenor til venstre areal mellem -gra og g-gra = Dvs (areal mellem -gra og -akse) (areal mellem g-gra og -akse) = 7,08,0957 ( d ( 0, ) d = 7,08,0957 9,97687 udregnet med Nspire Arealet a det omréde der agränses mellem graerne or og g er 9, 98 g g,0957 7, 08 6 Figur til ramme Figur til ramme Areal mellem to graer, eksempel Opgave Der er givet unktionerne ( og g ( 0, Bestem arealet a det omréde der agränses mellem graerne or og g i intervallet [ ; 6] Besvarelse indeholder ovenstéende oplysninger samt Ålgende: Se igur ovenor til håjre Dvs areal mellem -gra og g-gra i [ ; 6] = (areal ml -gra og -akse i [ ; 6]) (areal ml g-gra og -akse i [ ; 6]) = 6 ( d ( 0, ) d = 6,60000 udregnet med Nspire 6 Arealet a det omréde der agränses mellem graerne or og g er 6, 60 Integralregning or B-niveau i h 05 Karsten Juul

15 Andre anvendelser Andre anvendelser Hvis I i en eksamensopgave skal bruge integral til at udregne andet end gra-agränset areal, sé vil der i opgaven sté den integralormel I skal bruge I skal sé inde ud a at sätte tal ind i integralormlen MÉske skal I Årst udregne disse tal Det I skal udregne med et integral kan béde väre geometriske stårrelser og stårrelser ra eks naturvidenskab eller samundsag Opgave : Figuren viser en gavl Langs den buede kant er et rådt lysstorår der har orm som en del a graen or ( = + 8 Gavlens bredde er m Det oplyses at buelängden a graen or en unktion i et interval a b er ( d a Bestem längden a lysstoråret Overvejelser: ( = 0 har låsningerne og 6 sé a = Hertil lägger vi gavlens bredde og Ér b = Da '( = + 8, skal der under rodtegnet sté ( + 8) + Opgave : Et punkt pé en skärm beväger sig sédan at h( t) 0, t hvor h(t) er hastigheden (mm pr sekund) t sekunder eter at punktets bevägelse startede LÄngden l a det stykke punktet beväger sig i de Årste p sekunder, kan beregnes ved hjälp a ormlen p l h( t) dt 0 Hvor langt beväger punktet sig i tidsrummet ra til 8 sekunder eter start? Overvejelser: LÄngden a det stykke punktet beväger sig de Årste sekunder, mé väre 0 ( 0,t ) dt PÉ tilsvarende méde udregner vi längden a det stykke punktet beväger sig de Årste 8 sekunder Forskellen pé de to längder mé väre svaret pé spårgsmélet b Integralregning or B-niveau i h 05 Karsten Juul

Integralregning. for B-niveau i stx. 2015 Karsten Juul

Integralregning. for B-niveau i stx. 2015 Karsten Juul Integralregning or B-niveau i st 05 Karsten Juul Stikordsregister A areal mellem gra og -akse6, 7, 8, 9 areal mellem to graer0, arealunktion, 5, 6 B bestemt integral 5 bestemt integral med Nspire5 bestemt

Læs mere

Integralregning. for B-niveau i stx Karsten Juul

Integralregning. for B-niveau i stx Karsten Juul Integralregning or B-niveau i st 0 Karsten Juul Stikordsregister A areal5, 7, 9 areal mellem to graer 8, 9 arealunktion, 6 B bestemt integral5 bestemt integral med Nspire 5 bestemt integral uden hjälpemidler

Læs mere

Integralregning. med Ävelser. for B-niveau i gymnasiet og hf. 2011 Karsten Juul

Integralregning. med Ävelser. for B-niveau i gymnasiet og hf. 2011 Karsten Juul Integralregning med Ävelser or B-niveau i gymnasiet og h 0 Karsten Juul Dette håte gennemgçr integralregningen or B-niveau uden at gäre det mere indviklet end kråvet Évelserne giver eleverne et kendskab

Læs mere

Integralregning. 1. del. 2006 Karsten Juul. M l

Integralregning. 1. del. 2006 Karsten Juul. M l Integralregning del () M l () 6 Karsten Juul Indhold Stamunktion OplÄg om stamunktion Deinition a stamunktion 6 Kontrol a stamunktion 9 SÄtning om stamunktionerne til en unktion Deinition a ubestemt integral

Læs mere

Differentialligninger

Differentialligninger Differentialligninger for A-niveau i st, udgave SkÄrmbillede fra TI-Nspire 015 Karsten Juul Differentialligninger for A-niveau i st, udgave 1 Hvad er en differentialligning? 1a OplÄg til differentialligninger1

Læs mere

Differentialregning. for gymnasiet og hf. 2010 Karsten Juul

Differentialregning. for gymnasiet og hf. 2010 Karsten Juul Dierentialregning r gymnasiet g h t s 1 010 Karsten Juul 1. GrundlÄggende typer a pgaver med graer...1. Regel m tilväkster r lineäre sammenhänge.... SÅdan kan vi inde häldningskeicienten ud ra lineär gra...

Læs mere

GrundlÄggende. Bogstavregning. for stx og hf Karsten Juul

GrundlÄggende. Bogstavregning. for stx og hf Karsten Juul GrundlÄggende Bogstavregning for st og hf 01 Karsten Juul 1. LigevÄgt bevares når vi träkker fra begge sider... 1. LigevÄgt bevares IKKE når vi träkker fra venstre side... 1. LigevÄgt bevares når vi dividerer

Læs mere

Differentialregning. for B-niveau i hf udgave 3. 2015 Karsten Juul

Differentialregning. for B-niveau i hf udgave 3. 2015 Karsten Juul Dierentialregning r B-niveau i h udgave t s 05 Karsten Juul Dierentialkvtient. Tangent g räringspunkt..... FunktinsvÅrdi g dierentialkvtient..... Frtlkning a ' vedr. gra... 4. Frtlkning a ' nçr er tiden....

Læs mere

Differentialligninger

Differentialligninger Differentialligninger for A-niveau i st SkÄrmbillede fra TI-Nspire 013 Karsten Juul Differentialligninger for A-niveau i st 1 OplÄg til differentialligninger1 Hvad er en differentialligning?1 3 UndersÅg

Læs mere

sammenhänge for gymnasiet og hf 2010 Karsten Juul

sammenhänge for gymnasiet og hf 2010 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for gymnasiet og hf y 0,5x 2,5 200 Karsten Juul I dette häfte har jeg gjort meget for at teksten er skrevet sçdan at du nemmere kan fç overblik over reglerne og den sammenhäng der er

Læs mere

Differentialregning. for B-niveau i stx udgave Karsten Juul

Differentialregning. for B-niveau i stx udgave Karsten Juul Dierentialregning r B-niveau i st udgave t s 05 Karsten Juul Dierentialkvtient. Tangent g räringspunkt..... FunktinsvÅrdi g dierentialkvtient..... Frtlkning a ' vedr. gra.... 4. Frtlkning a ' nçr er tiden...

Læs mere

Differential- regning for gymnasiet og hf

Differential- regning for gymnasiet og hf Dierential- regning r gymnasiet g h Udgave t s 0 Karsten Juul HÄtet Åvelser til hätet Dierentialregning r gymnasiet g h, udgave. gér det nemt at supplere klasseundervisningen med elevers selvständige arbejde

Læs mere

for C-niveau i stx 2017 Karsten Juul

for C-niveau i stx 2017 Karsten Juul for C-niveau i stx 75 50 25 2017 Karsten Juul Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 Ugrupperede data 3 Hvordan udregner vi middeltal

Læs mere

Integralregning. for A-niveau i stx, udgave Karsten Juul

Integralregning. for A-niveau i stx, udgave Karsten Juul Integrlregning or A-niveu i st, udgve 5 Krsten Juul Stmunktion (uestemt integrl) Hvd er en stmunktion? UndersÄg om g( er stmunktion til ( GÄr rede or t g( er stmunktion til ( En unktion hr mnge stmunktioner

Læs mere

Integralregning. for A-niveau i stx, udgave Karsten Juul

Integralregning. for A-niveau i stx, udgave Karsten Juul Integrlregning or A-niveu i st, udgve 7 Krsten Juul Stmunktion (uestemt integrl) Hvd er en stmunktion? UndersÄg om g( er stmunktion til ( GÄr rede or t g( er stmunktion til ( En unktion hr mnge stmunktioner

Læs mere

Differentialregning. for A-niveau i stx Karsten Juul

Differentialregning. for A-niveau i stx Karsten Juul Dierentialregning r A-niveau i st t s 0 Karsten Juul Dierentialkvtient Tangent g räringspunkt FunktinsvÅrdi g dierentialkvtient AlÅs tallet r pç igur 4 AlÅs tallet ' r pç igur 5 AlÅs läsninger til =t pç

Læs mere

Differentialregning. for B-niveau i hf Karsten Juul

Differentialregning. for B-niveau i hf Karsten Juul Dierentialregning r B-niveau i h t s 0 Karsten Juul . Tangent g räringspunkt.... FunktinsvÅrdi g dierentialkvtient.... AlÅs tallet r pç igur... 4. AlÅs tallet ' r pç igur.... 5. AlÅs läsninger til =t pç

Læs mere

Undersøge funktion ved hjælp af graf. For hf-mat-c.

Undersøge funktion ved hjælp af graf. For hf-mat-c. Undersøge funktion ved hjælp af graf. For hf-mat-c. 2018 Karsten Juul Bestemme x og y 1. Bestemme x eller y...1 Andengradspolynomium 2. Forskrift for andengradspolynomium...2 3. Graf for andengradspolynomium...2

Læs mere

Differentialregning. for A-niveau i stx udgave Karsten Juul

Differentialregning. for A-niveau i stx udgave Karsten Juul Dierentialregning r A-niveau i st udgave 4 t s 07 Karsten Juul Dierentialkvtient Tangent g räringspunkt FunktinsvÅrdi g dierentialkvtient Frtlkning a ' vedr gra 4 Frtlkning a ' nçr er tiden 5 Frtlkning

Læs mere

Nogle emner fra. Deskriptiv Statistik. 2011 Karsten Juul

Nogle emner fra. Deskriptiv Statistik. 2011 Karsten Juul Nogle emner fra Deskriptiv Statistik 75 50 25 2011 Karsten Juul Indhold Hvad er deskriptiv statistik?... 1 UGRUPPEREDE OBSERVATIONER Hyppigheder... 1 Det samlede antal observationer... 1 Middeltallet...

Læs mere

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for C-niveau i stx y 0,5x 2,5 203 Karsten Juul : OplÄg om lineäre sammenhänge 2 Ligning for lineär sammenhäng 2 3 Graf for lineär sammenhäng 2 4 Bestem y når vi kender x 3 5 Bestem

Læs mere

Trekantsberegning 25 B. 2009 Karsten Juul

Trekantsberegning 25 B. 2009 Karsten Juul Trekantsberegning 7,0 3 5 009 Karsten Juul ette häfte indeholder den del af trekantsberegningen som skal kunnes på - niveau i gymnasiet (stx) og hf ra sommer 0 kräves mere remstillingen undgår at forudsätte

Læs mere

Differentialregning. for B-niveau i stx udgave Karsten Juul

Differentialregning. for B-niveau i stx udgave Karsten Juul Dierentialregning r B-niveau i st udgave t s 07 Karsten Juul Dierentialkvtient. Tangent g røringspunkt..... Funktinsværdi g dierentialkvtient..... Frtlkning a ' vedr. gra.... 4. Frtlkning a ' når er tiden....

Læs mere

Projekt 4.12 Definition og differentiation af sammensat funktion og omvendt funktion

Projekt 4.12 Definition og differentiation af sammensat funktion og omvendt funktion ISBN 978-87-766-498- Projekter: Kapitel 4. Projekt 4. Deinition og dierentiation a sammensat unktion og omvendt unktion Projekt 4. Deinition og dierentiation a sammensat unktion og omvendt unktion Materialerne

Læs mere

Differentialregning. for stx og hf Karsten Juul

Differentialregning. for stx og hf Karsten Juul Dierentialregning r st g h t s 09 Karsten Juul Dierentialkvtient Tangent g røringspunkt Funktinsværdi g dierentialkvtient Frtlkning a ' vedr gra 4 Frtlkning a ' når er tiden 5 Frtlkning a ' når ikke er

Læs mere

GrundlÄggende variabelsammenhänge

GrundlÄggende variabelsammenhänge GrundlÄggende variabelsammenhänge for C-niveau i stx 2016 Karsten Juul LineÄr sammenhäng og regler for ligevägt 1. Regler om ligevägt... 1 2. Eksempler med regler for ligevägt... 2 3. OplÄg om lineäre

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 7 opgaver over. Skitser det omdrejningslegeme, der fremkommer, når grafen for f ( x)

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 7 opgaver over. Skitser det omdrejningslegeme, der fremkommer, når grafen for f ( x) Integralregning 3 Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 7 opgaver over. Opgave 1 1 Skitser det omdrejningslegeme, der fremkommer, når grafen for f ( x) x 1 i [ 1,] drejes 360 om x-aksen.

Læs mere

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P Differentialregning Et oplæg L P A 2009 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte kan I bruge inden I starter på differentialregningen i lærebogen Det meste af hæftet er små spørgsmål med korte svar Spørgsmålene

Læs mere

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 7 opgaver over. Skitser det omdrejningslegeme, der fremkommer, når grafen for f ( x)

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 7 opgaver over. Skitser det omdrejningslegeme, der fremkommer, når grafen for f ( x) Integralregning 3 Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 7 opgaver over. Opgave Skitser det omdrejningslegeme, der fremkommer, når grafen for f ( x) x i [,] drejes 36 om x-aksen. Vis,

Læs mere

Kap 5 - beviser - matematikb2011

Kap 5 - beviser - matematikb2011 Kap 5 - beviser - matematikb0 Indhold Dierentiation a ln Bevis nr.... Dierentiation a ln Bevis nr.... 4 Dierentiation a e Bevis nr.... 5 Dierentiation a e Bevis nr.... 6 Dierentiation a! Bevis nr.... 8

Læs mere

sammenhänge 2008 Karsten Juul

sammenhänge 2008 Karsten Juul LineÄre sammenhänge y x 3 3 008 Karsten Juul Dette häfte er en fortsättelse af häftet "VariabelsammenhÄnge, 008". Indhold 8. Hvad er en lineär sammenhäng?... 3 9. Hvordan ser grafen ud for en lineär sammenhäng?...

Læs mere

Integralregning ( 23-27)

Integralregning ( 23-27) Integralregning ( -7) -7 Side Bestem ved håndkraft samtlige stamfunktioner til hver af funktionerne a) f() =, + 7 ) f() = 7 + 7 c) f() = ep() + ln() d) f() = e ep() + Bestem ved håndkraft samtlige stamfunktioner

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B-niveau i stx. 2013 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B-niveau i stx. 2013 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B-niveau i st f f ( ),8 0 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B-niveau i st Funktion, forskrift, definitionsmångde Find forskrift StÇrste og mindste vårdi

Læs mere

Potensfunktioner samt proportional og omvent proportional. for hf Karsten Juul

Potensfunktioner samt proportional og omvent proportional. for hf Karsten Juul Potensfunktioner samt proportional og omvent proportional for hf 2018 Karsten Juul Potensfunktion 1. Oplæg til forskrift for potensfunktion...1 2. Forskrift for potensfunktion...2 3. Udregn x eller y i

Læs mere

Mere om. trekantsberegning. D s u. 2012 Karsten Juul

Mere om. trekantsberegning. D s u. 2012 Karsten Juul Mere om rekansberegning D s A C v B 01 Karsen Jl Dee häfe indeholder ilfåjelser il fålgende häfer: Korfae rekansberegning for gymnasie og hf /11-010 hp://ma1.dk/korfae_rekansberegning_for_gymnasie_og_hf.pdf

Læs mere

Eksempler på problemløsning med differentialregning

Eksempler på problemløsning med differentialregning Eksempler på problemløsning med differentialregning 004 Karsten Juul Opgave 1: Monotoniforhold = 1+, x 3 3 x Bestem monotoniforholdene for f Besvarelse af opgave 1 Først differentierer vi f : (3 x) (3

Læs mere

Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf

Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf 2017 Karsten Juul Procent 1. Procenter på en ny måde... 1 2. Bestem procentvis ændring... 2 3. Bestem begyndelsesværdi... 2 4. Bestem slutværdi... 3 5. Vækstrate...

Læs mere

Funktioner. 3. del Karsten Juul

Funktioner. 3. del Karsten Juul Funktioner 3. del 019 Karsten Juul Funktioner 3. del, 019 Karsten Juul 1/9-019 Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm. Hæftet må benyttes i undervisningen hvis læreren

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B- og A-niveau i st og hf f f ( ),8 014 Karsten Juul 1 Funktion og dens graf, forskrift og definitionsmängde 11 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1): -akse

Læs mere

GrundlÄggende variabelsammenhänge

GrundlÄggende variabelsammenhänge GrundlÄggende variabelsammenhänge for C-niveau i hf 2014 Karsten Juul LineÄr sammenhäng 1. OplÄg om lineäre sammenhänge... 1 2. Ligning for lineär sammenhäng... 1 3. Graf for lineär sammenhäng... 2 4.

Læs mere

Kom i gang-opgaver til differentialregning

Kom i gang-opgaver til differentialregning Kom i gang-opgaver til differentialregning 00 Karsten Juul Det er kortsigtet at løse en opgave ved blot at udskifte tallene i en besvarelse af en tilsvarende opgave Dette skyldes at man så normalt ikke

Læs mere

Deskriptiv statistik for matc i stx og hf

Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Deskriptiv statistik for matc i stx og hf 75 50 25 2019 Karsten Juul Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Hvad er deskriptiv statistik? 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?... 1 1.2 Hvad er grupperede

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 75 50 5 016 Karsten Juul GRUPPEREDE DATA 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1. Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.1 Eksempel pä ugrupperede data...1 1. Eksempel

Læs mere

for matematik på C-niveau i stx og hf

for matematik på C-niveau i stx og hf VariabelsammenhÄnge generelt for matematik på C-niveau i stx og hf NÅr x 2 er y 2,8. 2014 Karsten Juul 1. VariabelsammenhÄng og dens graf og ligning 1.1 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1):

Læs mere

Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (2005)

Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (2005) Integralregning med TI-Interactive! Stamfunktioner Integraler Arealer Jan Leffers (005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Stamfunktion og integralregning...3 Numerisk integration...3 Areal under

Læs mere

Deskriptiv statistik for hf-matc

Deskriptiv statistik for hf-matc Deskriptiv statistik for hf-matc 75 50 25 2018 Karsten Juul Deskriptiv statistik for hf-matc Hvad er deskriptiv statistik? 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?... 1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...

Læs mere

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul Start pä matematik for gymnasiet og hf 2010 (2012) Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelåder när du skriver og tegner i håftet, sä du fär et håfte der er egnet til jåvnligt at slä op i under dit

Læs mere

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul Kort om Anengraspolynomier 11 (1) Karsten Juul Dette häfte ineholer pensum i anengraspolynomier for gymnasiet og hf Inhol 1. Definition Anengraspolynomium... 1. Eksempel Hvilke tal er a, b og c lig?...

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del f(5) () f f () f ( ) I 5 () 006 Karsten Juul Indhold 6 Kontinuert funktion 7 Monotoniforhold7 8 Lokale ekstrema44 9 Grænseværdi5 Differentialregning del udgave 006 006 Karsten

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Torsdag den 22. maj 2014 kl. 09.00-14.00. Digital eksamensopgave med adgang til internettet. 1stx141-MATn/A-22052014

Matematik A. Studentereksamen. Torsdag den 22. maj 2014 kl. 09.00-14.00. Digital eksamensopgave med adgang til internettet. 1stx141-MATn/A-22052014 Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 1stx141-MATn/A-22052014 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 09.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

for gymnasiet og hf 2011 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2011 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 011 Karsten Juul I dette häfte er der lagt vägt på at det skal väre egnet til at slå op i når elever léser opgaver at tvivlstilfälde bliver afklaret at det er muligt på forskellige

Læs mere

for gymnasiet og hf 2013 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2013 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 013 Karsten Juul I dette häfte er der lagt vägt på at det skal väre egnet til at slå op i når elever léser opgaver at tvivlstilfälde bliver afklaret at det er muligt på forskellige

Læs mere

for gymnasiet og hf 2015 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2015 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 015 Karsten Juul I dette häfte er der lagt vägt på at det skal väre egnet til at slå op i når elever léser opgaver at tvivlstilfälde bliver afklaret at det er muligt på forskellige

Læs mere

Opgaver om koordinater

Opgaver om koordinater Opgaver om koordinater Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad: Matematik: Øge grundlæggende indsigt vedrørende koordinater

Læs mere

GrundlÄggende funktioner

GrundlÄggende funktioner GrundlÄggende funktioner for B-niveu i hf Udgve 014 Krsten Juul GrundlÄggende funktioner for B-niveu i hf Procent 1. Procenter på en ny måde... 1. VÄkstrte.... Gennemsnitlig procent... LineÄr väkst 4.

Læs mere

Asymptoter. for standardforsøgene i matematik i gymnasiet. 2003 Karsten Juul

Asymptoter. for standardforsøgene i matematik i gymnasiet. 2003 Karsten Juul Asymptoter for standardforsøgene i matematik i gymnasiet 2003 Karsten Juul Indledning om lodrette asymptoter Lad f være funktionen bestemt ved =, 2. 2 Vi udregner funktionsværdierne i nogle -værdier der

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Funktioner. 2. del Karsten Juul

Funktioner. 2. del Karsten Juul Funktioner 2. del 2018 Karsten Juul 18. Eksponentiel funktion forskrift 18.1 Oplæg nr. 1 til forskrift for eksponentiel funktion... 52 18.2 Oplæg nr. 2 til forskrift for eksponentiel funktion... 53 18.3.

Læs mere

Funktioner. 1. del Karsten Juul

Funktioner. 1. del Karsten Juul Funktioner 1. del 0,6 5, 9 2018 Karsten Juul 1. Koordinater 1.1 Koordinatsystem... 1 1.2 Kvadranter... 1 1.3 Koordinater... 2 1.4 Aflæs x-koordinat... 2 1.5 Aflæs y-koordinat... 2 1.6 Koordinatsæt... 2

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 014 Karsten Juul TEST 1 StikprÅver... 1 1.1 Hvad er populationen?... 1 1. Hvad er stikpråven?... 1 1.3 Systematiske fejl ved valg af stikpråven.... 1 1.4 TilfÇldige fejl

Læs mere

Start pä ny 3D-figur. Tilpas koordinatsystem. Tegn trekant

Start pä ny 3D-figur. Tilpas koordinatsystem. Tegn trekant Intro til nspire_3d.tns Dokumentet nspire_3d.tns gär det meget hurtigere at tegne figurer til gymnasiets rumgeometri. Nyeste version kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm. Start pä ny 3D-figur 1)

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Polynomier opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Polynomier opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Polynomier opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Kort gennemgang af polynomier og deres egenskaber. asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul Start-mat for stx og hf 0,6 5, 9 2017 Karsten Juul Start-mat for stx og hf 2017 Karsten Juul 1/8-2017 (7/8-2017) Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm. Hæftet må benyttes

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2019 ny ordning

Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2019 ny ordning Løsninger til eksamensopgaver på A-niveau 2019 ny ordning Opgave 1: r ( t) Q( 7,8) 21. maj 2019: Delprøven UDEN hjælpemidler 2t + 1 = 2 t 1 a) Funktionsværdien bestemmes ved indsættelse af t-værdien: 2

Læs mere

Differentialregning 2

Differentialregning 2 Differentialregning Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 7 opgaver over. Opgave 1 Udregn monotoniintervallerne for funktionerne f 1 () = + 4, f () = 4 3 f 3 () = 3 6 + 9 +, f 4 ()

Læs mere

Trekants- beregning for hf

Trekants- beregning for hf Trekants- beregning for hf C C 5 l 5 A 34 8 B 018 Karsten Juul Indhold 1. Vinkler... 1 1.1 Regler for vinkler.... 1. Omkreds, areal, højde....1 Omkreds..... Rektangel....3 Kvadrat....4 Højde....5 Højde-grundlinje-formel

Læs mere

13 -Integralregning. Hayati Balo, AAMS,Århus. 1. Det ubestemte integrale som betegnes med f (x)dx. 2. Det bestemte integrale som betegnes med b

13 -Integralregning. Hayati Balo, AAMS,Århus. 1. Det ubestemte integrale som betegnes med f (x)dx. 2. Det bestemte integrale som betegnes med b 3 -Integralregning Hayati Balo, AAMS,Århus 3. Stamfunktioner Der er to slags integralregning:. Det ubestemte integrale som betegnes med f (x)dx. Det bestemte integrale som betegnes med b a f (x)dx Det

Læs mere

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 016 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf Ä 016 Karsten Juul 4/1-016 Nyeste version af dette håfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm HÅftet mç benyttes i undervisningen

Læs mere

Simple udtryk og ligninger

Simple udtryk og ligninger Simple udtryk og ligninger 009 Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt at slå op i under dit videre arbejde med

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 09 - ASYMPTOTER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 09 - ASYMPTOTER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 09 - ASYMPTOTER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: OKTOBER 07 Michel Mandi (07) Side a 5 Indholdsortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... ASYMPTOTER... 3 VANDRETTE ASYMPTOTER:...

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Hvordan Leibniz opfandt integralregningen

Hvordan Leibniz opfandt integralregningen Hvord Leiiz opdt itegrlregige 0 Krste Juul EglÄdere Isc Newto (6-) opdt i 66 itegrlregige. Tskere Gottried Wilhelm Leiiz (66-6) opdt i 6 itegrlregige. Ige dem oetliggjorde deres opidelse med det smme.

Læs mere

Vektorer i planen. Et oplæg Karsten Juul

Vektorer i planen. Et oplæg Karsten Juul Vektorer i planen Et oplæg 3 4 4 2 2007 Karsten Juul Dette hæfte er tænkt brugt som et oplæg der skal gennemgås før man begynder på en lærebogs fremstilling af emnet vektorer. Formålet med øvelserne er

Læs mere

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 12. april 2011

Analytisk Geometri. Frank Nasser. 12. april 2011 Analytisk Geometri Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er

Læs mere

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over. , og et punkt er givet ved: P (2, 1).

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over. , og et punkt er givet ved: P (2, 1). Plangeometri Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over Opgave 1 To linjer er givet ved ligningerne: x y 0 og x b y 4 0, hvor b er en konstant a) Beregn konstanten b således,

Læs mere

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe den første opgave af hvert emne over.

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe den første opgave af hvert emne over. Opsamling Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe den første opgave af hvert emne over.. Brøkregning, parentesregneregler, kvadratsætningerne, potensregneregler og reduktion Udregn nedenstående

Læs mere

Matematik Terminsprøve 2h3g Ma/3

Matematik Terminsprøve 2h3g Ma/3 Matematik Terminsprøve 2h3g Ma/3 Onsdag d. 11/4-2018 Kl. 9.00 13.00 Opgavesættet er delt i to dele Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven med hjælpemidler består

Læs mere

Grønland. Matematik A. Højere teknisk eksamen

Grønland. Matematik A. Højere teknisk eksamen Grønland Matematik A Højere teknisk eksamen Onsdag den 12. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Ved valgopgaver må kun det anførte antal afleveres

Læs mere

Pointen med Differentiation

Pointen med Differentiation Pointen med Differentiation Frank Nasser 20. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Procent og rente Karsten Juul

Procent og rente Karsten Juul Procent og rente 2018 Karsten Juul 1. Procent 1.1 Oplæg til procent... 1 1.2 Udregn procent... 2 1.3. Udregn procent-ændring... 2 1.4 Udregn procent-fald... 3 1.5 Udregn procent-stigning... 3 1.6. Udregn

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 20. december 2010. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 20. december 2010. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx103-mat/a-01010 Mandag den 0. december 010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består

Læs mere

Tal, funktioner og grænseværdi

Tal, funktioner og grænseværdi Tal, funktioner og grænseværdi Skriv færdig-eksempler der kan udgøre en væsentlig del af et forløb der skal give indsigt vedrørende begrebet grænseværdi og nogle nødvendige forudsætninger om tal og funktioner

Læs mere

Sandsynlighed. for matc i stx og hf Karsten Juul

Sandsynlighed. for matc i stx og hf Karsten Juul Sandsynlighed for matc i stx og hf 209 Karsten Juul . Udfald Vi drejer den gule skive om dens centrum og ser hvilket af de fem felter der standser ud for den røde pil. Da skiven sidst blev drejet, var

Læs mere

for gymnasiet og hf 2017 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2017 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 017 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf 017 Karsten Juul 5/11-017 Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm Hæftet må benyttes i undervisningen

Læs mere

Funktioner af to og tre variable

Funktioner af to og tre variable MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Kort indøring i Funktioner a to og tre variable. udgave 00 FORORD Dette notat giver en kort indøring i, hvorledes man ved anvendelse a passende regnemidler og benttelse a partielle

Læs mere

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over. 1, og et punkt er givet ved: (2, 1)

Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over. 1, og et punkt er givet ved: (2, 1) Plangeometri Hvis man ønsker mere udfordring, kan man springe de første 10 opgaver over. Opgave 1 To linjer er givet ved ligningerne: x y 0 og x b y 4 0, hvor b er en konstant. a) Beregn konstanten b således,

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

3D-grafik Karsten Juul

3D-grafik Karsten Juul 3D-grafik 2005 Karsten Juul Når der i disse noter står at du skal få tegnet en figur, så er det meningen at du skal få tegnet den ved at taste tildelinger i Mathcad-dokumentet RumFig2 Det er selvfølgelig

Læs mere

Facitliste opgaver 9. f er aftagende i intervallerne ]- ; -0,7] og [0 ; 0,7] (0,0) Kernestof 2 ISBN Opg a. b. c.

Facitliste opgaver 9. f er aftagende i intervallerne ]- ; -0,7] og [0 ; 0,7] (0,0) Kernestof 2 ISBN Opg a. b. c. Website: Facitlister til opgaver i Facitliste opgaver 9 Opg. 901 c. = 3 ( x) 4x x x = 0,7 og x = 0,7 er atagende i intervallerne ]- ; -0,7] og [0 ; 0,7] er voksende i intervallerne [-0,7 ; 0] og [0,7 ;

Læs mere

Værktøjskasse til analytisk Geometri

Værktøjskasse til analytisk Geometri Værktøjskasse til analytisk Geometri Frank Nasser 0. april 0 c 008-0. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 01 Kapitel 1 016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 01

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Fredag den 6. december 2013 kl stx133-mat/a

Matematik A. Studentereksamen. Fredag den 6. december 2013 kl stx133-mat/a Matematik A Studentereksamen stx133-mat/a-06122013 Fredag den 6. december 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

GrundlÄggende funktioner

GrundlÄggende funktioner GrundlÄggende funktioner for B-niveu i hf 013 Krsten Juul GrundlÄggende funktioner for B-niveu i hf Procent 1. Procenter på en ny måde.... 1 LineÄr väkst. LineÄr funktion... 3. LineÄr väkst... 4. Skriv

Læs mere

Trekantsberegning. Udgave 2. 2010 Karsten Juul 25 B

Trekantsberegning. Udgave 2. 2010 Karsten Juul 25 B Trekansberegning Udgave 7,0 3 5 00 Karsen Juul ee häfe indeholder den del af rekansberegningen som skal kunnes på -niveau i gymnasie (sx) og hf. Fra sommer 0 kräves mere. Indhold. real af rekan.... Pyhagoras'

Læs mere

Opgavesæt 12 21/01-2009. Laura Pettrine Madsen Uden hjælpemidler. skitse af grafen for f(x).

Opgavesæt 12 21/01-2009. Laura Pettrine Madsen Uden hjælpemidler. skitse af grafen for f(x). Uden hjælpemidler Opgave 8.00 Funktionen f(x) er bestemt ved skitse af grafen for f(x). f ( x) = x 3 4x. På figuren ses en Grafen skærer førsteaksen i punkterne P(,0), O(0,0) og Q(,0). Sammen med førsteaksen

Læs mere