Bilag 1 til Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 til Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2018"

Transkript

1 27. november 2019 Radio- og tv-nævnet Michala Stampe Fuldmægtig, cand.jur. Bilag 1 til Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for Nyheder Tilladelsens pkt. 11, stk. 1: 2 timers nyhedsudsendelser pr. døgn, der skal sendes hver time døgnet rundt i udsendelser af minimum 5 minutters varighed. Tilladelsens pkt. 25: At der dagligt sendes i alt 2 timer og 58 minutters nyheder, hvilket er 58 minutter mere end minimumskravet, jf. punkt 11.1, heri indgår ikke de ugentlige 70 minutters kulturnyheder, jf. punkt Dispensation af den 12. september 2011 til tilladelsens pkt. 25: Radio- og tv-nævnet godkender den ansøgte ændring af antallet af nyhedsminutter, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 1, i tilladelsens pkt. 25 fra dagligt i alt 2 timer og 58 minutters nyheder, svarende til minutter pr. uge, til minutter pr. uge. Godkendelsen sker under forudsætning af, at der i overensstemmelse med bekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 1, sendes minimum 2 timers nyhedsudsendelser pr. døgn, der skal sendes døgnet rundt i udsendelser af minimum 5 minutters varighed. Dispensation af den 22. december 2014 til tilladelsens pkt. 11, stk. 1: Radio- og tv-nævnet godkender den ansøgte ændring af opfyldelsesmåden for timenyheder, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 1. Radio24syv skal herefter udsende 2 timers nyhedsudsendelse pr. døgn, med nyhedsudsendelse hver time døgnet rundt. Radio- og tv-nævnet godkender den ansøgte dispensation om implementering af en helligdagssendeplan, jf. bekendtgørelsens 16, stk. 1. Radio24syv skal således sende minutters nyheder pr. uge, dog undtaget uger med helligdage (Påske, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Pinse og jul). Godkendelsen sker under forudsætning af, at der i overensstemmelse med bekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 1, og ovenstående dispensation sendes minimum 2 timers nyhedsudsendelser pr. døgn med nyhedsudsendelse hver time døgnet rundt. Krav og tilsagn om minutters nyheder pr. uge, dog undtagen uger med helligdage (påske, store bededag, Kristi himmelfartsdag, pinse og jul) dog minimum to timers nyheder pr. døgn i udsendelse af minimum 5 minutters varighed.

2 Side 2 2. Sportsnyheder Tilladelsens pkt. 11, stk. 2: 70 minutters sportsnyheder pr. uge 3. Aktualitetsprogrammer Tilladelsens pkt. 11, stk. 3: 30 timers aktualitetsprogrammer pr. uge, der skal udsendes i tidsrummet kl mandag til fredag. Tilladelsens pkt. 18, stk. 1, 1. pkt.: Aktualitetsprogrammer skal beskæftige sig med perspektiv og baggrund. Dispensation af den 22. august 2013 til tilladelsens pkt. 11, stk. 3: Punkt 11, stk. 3, ændres til: 30 timers aktualitetsprogrammer pr. uge, der skal udsendes i tidsrummet kl Dispensation af den 1. november 2017 til tilladelsens pkt. 11, stk. 3: Punkt 11, nr. 3 ændres til: 30 timers aktualitetsprogrammer pr. uge, der primært skal udsendes i tidsrummet kl dog således, at op til 7 timers aktualitetsprogrammer ugentligt udsendt i tidsrummet kan indgå i opgørelsen. 30 timers aktualitetsprogrammer pr. uge, der primært skal udsendes i tidsrummet kl dog således, at op til 7 timers aktualitetsprogrammer ugentligt udsendt i tidsrummet kan indgå i opgørelsen. 4. Aktualitetstemaer Tilladelsens pkt. 11, stk. 4: 24 aktualitetstemaer pr. år. Tilladelsens pkt. 18, stk. 1, 2. pkt.: Aktualitetstemaerne skal i programmer over en uge/eftermiddag eller andet interval oplyse et større emne af aktuel interesse fra flere sider.

3 Side 3 5. Kulturnyheder Tilladelsens pkt. 11, stk. 5: 70 minutters kulturnyheder pr. uge, der skal udsendes i tidsrummet kl Tilladelsens pkt. 18, stk. 2: Kulturnyheder skal dække kulturlivet bredt fortolket dog kun sport, når det indgår i en større kulturel sammenhæng. Dispensation af den 1. november 2017 til tilladelsens pkt. 11, stk. 5: Punkt 11, nr. 5 ændres til: 70 minutters kulturnyheder pr. uge der skal udsendes i tidsrummet minutters kulturnyheder pr. uge der skal udsendes i tidsrummet Satire Tilladelsens pkt. 11, stk. 6: 25 minutters satire dagligt. Tilladelsens pkt. 18, stk. 3: Satire skal fremstå som markant element indenfor tilladelseshavers programprofil. Dispensation af den 22. december 2014 til tilladelsens pkt. 11, stk. 6: Radio- og tv-nævnet godkender Radio24syvs ansøgning om dispensation, således at der skal sendes satireprogrammer minimum 5 af ugens dage og minimum 175 minutter pr. uge. Der skal sendes satireprogrammer minimum 5 af ugens dage og minimum 175 minutter pr. uge. 7. Øvrige kulturprogrammer Tilladelsens pkt. 11, stk. 7: 20 timers øvrige kulturprogrammer pr. uge. Tilladelsens pkt. 14: Kulturprogrammer skal formidles af værter med formidlingsmæssig og faglig kompetence.

4 Side 4 Tilladelsens pkt. 18, stk. 7: Kravene til kulturprogrammerne forudsætter værter med relevant formidlingsmæssig og faglig uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig baggrund. 8. Debatprogrammer Tilladelsens pkt. 11, stk. 8: 55 minutters debatprogrammer pr. dag, der skal udsendes i tidsrummet kl mandag til lørdag Tilladelsens pkt. 32: At debatprogrammer af hensyn til forudsigelighed for lytterne tilrettelægges ud fra fastlagte temaer for hver bestemt ugedag, eksempelvis ifølge programkonceptet med: 1. Mandag: Aktuelt emne 2. Tirsdag: Sundhed og velfærd 3. Onsdag: Politik, jura, EU etc. 4. Torsdag: Teknologi og videnskab 5. Fredag: Lytterne foreslår emne. Dispensation af den 22. august 2013 til tilladelsens pkt. 11, stk. 8: Punkt 11, stk. 8, ændres til: 55 minutters debatprogrammer pr. dag, der skal udsendes i tidsrummet kl på seks af ugens dage. Dispensation af den 1. november 2017 til tilladelsens pkt. 11, stk. 8: Punkt 11, nr. 8 ændres til: 55 minutters debatprogrammer pr. dag, der skal udsendes i tidsrummet kl på seks af ugens dage, dog således at maksimum 2 ugentlige debatprogrammer kan sendes i tidsrummet minutters debatprogrammer pr. dag, der skal udsendes i tidsrummet kl på seks af ugens dage, dog således at maksimum 2 ugentlige debatprogrammer kan sendes i tidsrummet Reportage/montage Tilladelsens pkt. 11, stk. 9: 4½ times udsendelse i reportage eller montageform pr. uge, idet der minimum skal udsendes et reportageprogram dagligt.

5 Side Musik Tilladelsens pkt. 12: Kanalen skal have en bred musikprofil og må ikke domineres af enkelte genrer. Minimum 30 procent af den udsendte musik skal være dansk i såvel tidsrummet kl som tidsrummet kl Den daglige andel af musik i programfladen må i tidsrummet kl maksimalt udgøre 20 procent. I tidsrummet kl må musikandelen udgøre op til 65 procent. I tidsrummet kl må musikandelen udgøre op til 55 procent. Mellem kl må der kun udsendes relevant begrundet musik. Mellem kl skal musikindholdet formidles med faglig viden. Tilladelsens pkt. 18, stk. 4: Kravet om bred musikprofil indebærer, at de to mest spillede genrer, jf. bekendtgørelsens bilag 2, højst må udgøre to tredjedele af musikindholdet i løbet af en måned. Tilladelsens pkt. 18, stk. 5: Musik mellem kl anses som relevant begrundet, når musikken er redaktionelt udvalgt og tillige indgår i en fortælleteknisk eller anden åbenbar sammenhæng med indholdet i programmerne. Der må således ikke udsendes rene musikprogrammer eller computerstyret musikudvælgelse. Formidling af musik mellem kl med faglig viden forudsætter værter og/eller programmedarbejdere med relevant uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig baggrund. Tilladelsens pkt. 34: At musik i tidsrummet kl kun vil blive brugt i flow- og fortællemæssig sammenhæng og kun udgøre 9-12 pct. Dispensation af den 22. december 2014 til tilladelsens pkt. 12: Radio- og tv-nævnet godkender den ansøgte ændring af kravet om minimum 30 pct. dansk musik, der opgøres på hele døgnet. Nugældende krav (tilladelsens pkt. 12, første afsnit): Kanalen skal have en bred musikprofil og må ikke domineres af enkelte genrer. Minimum 30 procent af den udsendte musik skal være dansk opgjort på hele døgnet.

6 Side Nyheds- og aktualitetsredaktion Tilladelsens pkt. 13: Kanalen skal have en selvstændig nyheds- og aktualitetsredaktion, der skal drives på basis af saglighed, upartiskhed og alsidighed. Tilladelseshaver skal have kapacitet til at producere originale nyheder og aktualitetsprogrammer, der dækker hele Danmark og udlandet. Kanalens ansvarshavende redaktør skal have effektiv kontrol over udvælgelse af programstof samt programmernes tilrettelæggelse i programfladen inden for rammerne af tilladelsen. Kanalens ansvarshavende redaktør må ikke samtidig være beskæftiget ved andre medievirksomheder. Tilladelsens pkt. 18, stk. 6: Ved originale nyheder forstås nyheder til radiomediet, som baserer sig på egen research og eget kildenet, som er selvstændigt formidlet f.eks. ved egne interviews og samtaler. Tilladelsens pkt. 21: At kanalen vil få en erfaren nyhedschef med betydelige kompetencer inden for formidling af nyheder og aktualitet. Nyheds- og aktualitetsredaktionen vil være bemandet døgnet rundt alle ugens dage. Redaktionen vil have ca. 35 medarbejdere, hvoraf ca. 30 er journalistiske medarbejdere. Af den redaktionelle stab vil 3 reportere fungere som kanalens internationale beredskab. Herudover vil der blive indgået aftale med partnernes faste korrespondenter i Bruxelles, New York, Washington, Tokyo og Beijing. Derudover indgås aftale med et netværk af fast tilknyttede freelancekorrespondenter i udvalgte byer. Tilladelsens pkt. 22: At tilladelseshaver vil have kompetente redaktører til at forestå indkøb, kvalitetssikring og evaluering af indkøbte programmer, eftersom tilladelseshaver udover den fastansatte centrale nyhedsredaktion tilstræber at mest muligt af den øvrige produktion bliver outsourcet. Tilladelsens pkt. 23: At redaktionen mellem kl. 09 og 19 vil være bemandet med 3-4 journalister, der bl.a. leverer nyheder til morgenmagasinet. Én af journalisterne vil have det redaktionelle ansvar.

7 Side Genudsendelser Tilladelsens pkt. 15: Genudsendelser må maksimalt udgøre 10 procent af den samlede flade opgjort pr. uge. Genudsendelser må kun udsendes i tidsrummet kl Tilladelsens pkt. 18, stk. 8: Som genudsendelser medregnes ikke enkeltindslag i nyhedsudsendelser. Endvidere medregnes ikke redigerede sammendrag, herunder programmer, der består af udsnit og/eller sammendrag af allerede udsendte programmer. Sammendrag tæller ikke med ved opgørelsen af opfyldelse af minimumskravene. Dispensation af den 22. august 2013 til tilladelsens pkt. 15, 2. punktum: Punkt 15, 2. punktum slettes således, at Genudsendelser må kun udsendes i tidsrummet kl fjernes. Genudsendelser må maksimalt udgøre 10 procent af den samlede flade opgjort pr. uge. 13. Eksterne programindkøb Tilladelsens pkt. 16: Tilladelseshaver er endvidere forpligtet til at afsætte mindst 20 procent af produktionsbudgettet til programmer, der tilvejebringes ved entreprise og indkøb fra eksterne producenter, heri dog ikke indregnet nyhedsprogrammer. Kravet på 20 procent af produktionsbudgettet gælder således den del af budgettet, der ikke anvendes til nyhedsprogrammer. Tilladelsens pkt. 18, stk. 9: Til opfyldelse af kravet om udlægning af produktioner kan programmer produceres som co-produktioner mellem tilladelseshaver og de eksterne producenter. Co-produktioner medregnes ved opgørelsen af opfyldelse af kravet proportionalt med tilladelseshavers finansieringsandel.

8 Side Tilgængeliggørelse Tilladelsens pkt. 17: Alle udsendelser skal gøres tilgængelige på relevante platforme Tilladelsens pkt. 18, stk. 10: Tilgængeliggørelse forudsættes at ske på følgende måder: o paralleludsendelse via egen hjemmeside på internettet af de på FM analogt o o udsendte programmer (simulcast som netradio) tilrådighedsstillelse on demand betalingsfrit i streaming-format (catch up radio), og tilrådighedsstillelse som podcast (on demand download af hele programmer i betalingsfri abonnementsform). Tilladelsens pkt. 18, stk. 11: Tilrådighedsstillelse skal ske umiddelbart efter førstegangsudsendelse for en periode på mindst 2 uger og kan ske efter bortredigering af musik, såfremt tilladelseshaver ikke har opnået ret til denne anvendelse af musik. 15. Holdninger og værdier Tilladelsens pkt. 24: At der hver dag mellem kl. 06 og 18 vil være flere programmer med markante værter med holdning/værdier. Som eksempler nævnes endnu ikke færdigudviklede koncepter for programmerne: Satiretalkshowet "Langt Ude, mandagsprogrammet Talkshowet (som i konceptbeskrivelsen hedder Kan det virkelig passe? ), formiddagsprogrammet Taletid samt udenrigsprogrammet Globalt". Der er ikke knyttet faste værtsnavne til nogen af de fire programmer, men for de to førstnævntes vedkommende bruges hhv. Mikael Bertelsen/Jan Gintberg/Anders Matthesen og Jens Gaardboe som eksempler.

9 Side Teknologi og udvikling Tilladelsens pkt. 26: At der etableres en in-house teknologisk udviklingskompetence, som indgår i samarbejder med relevante nationale og internationale partnere, og at den teknologiske udvikling dokumenteres i form af rapporter og seminarer/konferencer med deltagelse af den øvrige danske mediebranche. Der henvises i denne forbindelse til punkt 30. Tilladelsens pkt. 28 At der i samarbejde med relevante selskaber udvikles og afprøves et system med henblik på etablering af produktionssamarbejder med forlag, musikproduktionsselskaber og enkeltpersoner uden forudgående erfaring med radiomediet. Tilladelsens pkt. 30: At der etableres en selvstændig udviklingsenhed med egen chef og dedikeret budget på 3 mio. kr. om året. Udviklingsenheden har til opgave at udvikle programindhold, teknologi og talent. Udviklingsenheden vil have ansvar for oplæring af praktikanter fra universiteter og journalistuddannelser. Uddannelsen vil indeholde kortere seminar- og workshopforløb, løbende sidemandsoplæring, inspirationsophold hos selskabets partnere samt udviklingsrejser. Udviklingsenheden vil hver sommer arrangere en radiocamp i samarbejde med en dansk højskole. Campen skal fungere på to niveauer: - som talentfabrik, hvor nye talenter kan prøve kræfter med mediet - som videreuddannelse indenfor radioproduktion for færdiguddannede journalister, formidlere og kommunikationsfolk. Dispensation af den 25. juni 2018 til tilladelsens pkt. 30, tredje afsnit: Radio- og tv-nævnet godkendte Radio24syvs ansøgning om ændring, hvorefter tilladelsens pkt. 30, tredje afsnit ændres således, at: Radio24syv skal hvert år gennemføre op til 3 konkrete udviklingsprojekter målrettet nye talenter og/eller formidlere. Projekterne kan omfatte udvikling af personer eller projekter inden for radio, podcast og/eller sociale medier. Nuværende krav (tilladelsens pkt. 30, tredje afsnit): Radio24syv skal hvert år gennemføre op til 3 konkrete udviklingsprojekter målrettet nye talenter og/eller formidlere. Projekterne kan omfatte udvikling af personer eller projekter inden for radio, podcast og/eller sociale medier.

10 Side Interaktion med lytterne og lytterinvolvering Tilladelsens pkt. 27: At der etableres et website med fokus på interaktion med lytterne, og at der udvikles og lanceres tjenester på mobil, tablets mv., der understøtter interaktionen. Tilladelsens pkt. 29: At der vil være en betydelig lytterinvolvering både i relation til enkelte programmer og gennem lytterpaneler, lyttermøder mv. Lytterne vil blive inddraget via: 1. sms, telefon, mail og eget website (herunder eksempelvis Facebook) 2. Lytterpaneler til enkeltprogrammer eller centrale indholdsfelter 3. Lyttermøder såvel fysisk som virtuelt 4. Sociale netværk for kernelyttere. Eksempelvis vil der i forbindelse med programmet "Nørderiet" blive foretaget brugertest af ny teknologi, hvor et fast testteam af lyttere rekrutteres via programmets hjemmeside. 18. Produktion af kulturprogrammer Tilladelsens pkt. 31: At kulturprogrammerne i høj grad vil blive/være helt eller delvist produceret uden for det traditionelle studiemiljø. Det er hensigten, at kanalen skal ud og møde kulturen der, hvor den opstår og udformer sig. Der vil blive besøgt teatre, forsamlingshuse, museer, caféer m.v. Og der vil blive skabt kulturelle begivenheder i samarbejde med lokale, nationale og internationale partnere. Målet med kanalens kulturformidling er i dialog med kunstnere, kulturpersonligheder og brugere løbende at være på forkant med kulturelle fænomener, sætte dem ind i en samfundsmæssig kontekst og perspektivere dem i kulturhistorisk sammenhæng. For så vidt angår formidling af kulturprogrammer vil tilladelseshaver producere kulturprogrammer i forskellige genrer. Eksempelvis i en genre, der kan defineres som "Kultur som debat" med programmet "Kulturminister", eller som "Kultur som underholdning" med programmet Kulturshowet og endelig som "Kultur som nyheder" med programmet Kultur 24syv. 19. Anvendelse, vurdering og kendskab Tilladelsens pkt. 45: Redegørelsen skal indeholde oplysninger om og dokumentation for fordelingen af de forskellige programtyper på sendefladen, hvordan disse er blevet anvendt af lytterne, og hvordan lytterne har vurderet programmerne. Tilladelseshaveren skal endvidere dokumentere befolkningens kendskab til og vurdering af kanalen. Til dokumentation af lytternes og befolkningens vurdering m.v. af kanalen, anvendes skemaerne i bekendtgørelsens bilag 3, idet den endelige udformning skal være godkendt af Radio- og tv-nævnet inden den 1. november Eventuelle efterfølgende ændringer i skemaerne skal forinden godkendes af Radio- og tv-nævnet.

11 Side 11 Tilladelsens pkt. 46: Til dokumentation af programvirksomheden skal tilladelseshaver have adgang til og anvende officielle, brancheanerkendte lyttermålinger. Radio- og tv-nævnet kan på baggrund af redegørelsen bl.a. stille krav om, at tilladelseshaveren tilpasser sin programvirksomhed med henblik på at sikre overholdelse af tilladelsens krav om programindhold, herunder programkvalitet. Radio- og tv-nævnet vil med henblik på dokumentation af programvirksomheden udarbejde skemaer, som tilladelseshaver skal udfylde og indsende sammen med public service-redegørelsen. 20. Regnskab Tilladelsens pkt. 54: Tilladelseshaver skal aflægge årligt regnskab for virksomheden. Regnskabet skal opfylde kravene i bekendtgørelsens Det følger bl.a. heraf, at tilladelseshaver for samtlige aktiviteter skal foretage en vurdering af, om der er tale om public servicevirksomhed eller anden virksomhed. Til public service-virksomhed henregnes den virksomhed, der er omfattet af bekendtgørelsen og tilladelsen til den fjerde landsdækkende FM-radiokanal. Til anden virksomhed henregnes den virksomhed, som tilladelseshaveren udbyder med henblik på at udnytte tilladelseshaverens tekniske udstyr, særlige sagkundskab, programarkiv m.v. Eventuelle tvivlsspørgsmål skal forelægges Radio- og tv-nævnet. Tilladelseshaver skal som en del af årsregnskabet offentliggøre et særskilt regnskab for public service-virksomheden og et særskilt regnskab for anden virksomhed. Tilladelsens pkt. 55: På grundlag af den årlige public service-redegørelse, jf. bekendtgørelsens 17, og det årlige regnskab, jf , godkender Radio- og tv-nævnet tilladelseshavers opgørelse, herunder af eventuelt overskud, jf. bekendtgørelsens bilag 4. Radio- og tv-nævnet godkender herunder: 1. Tilladelseshavers rimelige fortjeneste, 2. Tilladelseshavers eventuelle afkast på grund af produktudvikling, 3. Tilladelseshavers overførsel af eventuelle overskud fra driften til efterfølgende regnskabsår, og 4. Tilladelseshavers tilbagebetaling af eventuelt overskud ved virksomheden.

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2017

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2017 Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2017 Bilag 1) Kravsspecifikation for Radio24syvs programtilladelse: 1. Nyheder Tilladelsens pkt. 11, stk. 1: 2 timers nyhedsudsendelser

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2016 Bilag 1) Kravsspecifikation for Radio24syvs programtilladelse: 1. Nyheder Tilladelsens pkt. 11, stk. 1: Programvirksomheden

Læs mere

Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K. Att.: Lisbeth Knudsen. Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal

Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K. Att.: Lisbeth Knudsen. Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K Att.: Lisbeth Knudsen Radio- og tv-nævnet 10. maj 2011 Sagsnr.; 2011-007959 Jette Fievé chefkonsulent jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3333

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse 26. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2015 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr. 16/03083 Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

Bilag 1.4: Tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier)

Bilag 1.4: Tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier) Bilag 1.4: Tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier) Ansøger kan opnå point for tilsagn i forhold til de skønhedskriterier, der er angivet i bekendtgørelsens 23. Der henvises til de nærmere angivelser

Læs mere

Bilag 1.5: Tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier)

Bilag 1.5: Tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier) Bilag 1.5: Tilsagn om programmer m.v. (skønhedskriterier) Ansøger kan opnå point for tilsagn i forhold til de skønhedskriterier, der er angivet i bekendtgørelsens 9. 10 uddyber og præciserer de nærmere

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2016

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2016 Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for 2016 Radio24syv har inden fristens udløb den 1. maj 2017 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public service-tilladelsen

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal I medfør af 11, stk. 9, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1.1: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.1: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.1: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, som ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Scenarie b: NewsTalk-radioen

Scenarie b: NewsTalk-radioen BILAG 5 Scenarie b: NewsTalk-radioen A) Faktiske oplysninger: Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for Lovgrundlag og baggrund

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse for Lovgrundlag og baggrund Radio- og tv-nævnet 21. december 2012 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent ceb@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3330 Lykke Nordblom Fuldmægtig, cand. merc. lno@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

Ansøgning om ændringer i tilladelsen til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FM-radiokanal

Ansøgning om ændringer i tilladelsen til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FM-radiokanal Den 25. juni 2018 Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: chefredaktør Jørgen Ramskov Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Søren F. Jensen Specialkonsulent,

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund Radio- og tv-nævnet 23. december 2013 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent ceb@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3330 J. nr. 2012-027649 Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Læs mere

Bilag 1.1: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.1: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.1: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, som ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefredaktør. over omfanget af genudsendelser på Radio24syv.

Radio24syv Vester Farimagsgade København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefredaktør. over omfanget af genudsendelser på Radio24syv. Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefredaktør Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr. 2014-001425 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Ansøgning om ændringer i tilladelsen til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FM-radiokanal

Ansøgning om ændringer i tilladelsen til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FM-radiokanal Den 1. november 2017 Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: chefredaktør Jørgen Ramskov Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Søren F. Jensen Specialkonsulent,

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund Radio- og tv-nævnet 4. november 2014 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent ceb@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3330 J. nr. 2012-027649 Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Læs mere

A) Faktiske oplysninger

A) Faktiske oplysninger BILAG 6 Scenarie c: Den folkelige radio A) Faktiske oplysninger Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Kapitel 1. Udbuddets genstand

Kapitel 1. Udbuddets genstand Udkast til bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) I medfør af 45, stk. 5 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde FM-kanal (bekendtgørelsen). I henhold til 1 i bekendtgørelsen

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2003

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2003 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2003 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Tilladelse til public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB)

Tilladelse til public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) 4. juli 2019 Radio FM4 A/S Bugattivej 8 7100 Vejle Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Att.: Adm. direktør Anne-Marie Mosegaard Dohm Sendt til: anndo@jfmedier.dk rtv@slks.dk

Læs mere

Bilag 6: Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal med bilag. Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal

Bilag 6: Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal med bilag. Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal Bilag 6: Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal med bilag BEK nr 5 af 05/01/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-01-2011 Kulturministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr. 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Ansøgning fra Radio24syv om dispensation

Ansøgning fra Radio24syv om dispensation 22. december 2014 Berlingske People A/S Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør Radio- og tv-nævnet Christian Edelvold Berg Specialkonsulent, Ph.d.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Proceduren for at sikre tilbagebetaling og undgå overkompensation er følgende:

Proceduren for at sikre tilbagebetaling og undgå overkompensation er følgende: Bilag 5 - Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshaverens opfyldelse af vilkår for tilladelsen.

Læs mere

Resumé. Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé. Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Resumé Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 I henhold til 1, jf. 10, i bekendtgørelse nr. 414 af 9. maj 2016, udbyder Radio- og tv-nævnet tilladelser til programvirksomhed i 12 af

Læs mere

Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation.

Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation. Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshaverens opfyldelse af vilkår for tilladelsen.

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål og svar om FM4. Mundtligt stillede spørgsmål ved informationsmødet:

NOTAT. Spørgsmål og svar om FM4. Mundtligt stillede spørgsmål ved informationsmødet: NOTAT Den 16. april 2019 Spørgsmål og svar om FM4 Hermed følger svarene på de stillede spørgsmål fra henholdsvis informationsmødet den 5. april 2019 og den skriftlige spørgsmål/svar runde: Mundtligt stillede

Læs mere

Tilladelsesnummer Radio Vest's venner Holmegade Ulfborg.

Tilladelsesnummer Radio Vest's venner Holmegade Ulfborg. Tilladelsesnummer 1055-001 30. juni 2017 Radio Vest's venner Holmegade 19 6990 Ulfborg Radio- og TV-nævnet rvkontor@mail.dk Programtilladelse til udøvelse af ikkekommerciel lokalradiovirksomhed ved hjælp

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 11-06-2019 23:56:37 Indsendt af: Referencenummer: 1185699 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB)

Radio- og tv-nævnets udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) 28. marts 2019 Radio- og tv-nævnets udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB) Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 267 af 25. marts 2019

Læs mere

Scenarie a: Kulturradioen

Scenarie a: Kulturradioen BILAG 4 Scenarie a: Kulturradioen A) Faktiske oplysninger: Beskrivelse Indholdsformateret blokradio for skiftende målgrupper Faste blokke, samme programflade alle ugens syv dage Kanalens formål: Kulturradioen

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal

Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal BEK nr 5 af 05/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-010738 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal

Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal BEK nr 5 af 05/01/2011 Udskriftsdato: 5. april 2019 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-010738 Senere ændringer til forskriften BEK nr 267 af 25/03/2019 Bekendtgørelse

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Fakta om P1 2013. Kontaktpersoner:

Fakta om P1 2013. Kontaktpersoner: P1 generelt P1 er DRs indholdsformaterede talekanal for videbegærlige og samfundsinteresserede borgere. Kanalen indeholder nyheder, debat, samfunds-, kultur- og videnskabsstof og opgaven er at behandle

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 03-06-2019 14:13:27 Indsendt af: Referencenummer: 1182448 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel og ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Se høringsliste Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 26. september 2016 Høring over bekendtgørelser om henholdsvis kommerciel

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Foreningens navn Kontaktperson, fornavn

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 07-06-2019 14:15:28 Indsendt af: Referencenummer: 1184672 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 06-06-2019 21:48:48 Indsendt af: Referencenummer: 1184347 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Kapitel 1. Udbuddets genstand

Kapitel 1. Udbuddets genstand Udkast til bekendtgørelse om udbud af public service-tv-kanal med fokus på kultur I medfør af 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019, fastsættes:

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal Købehavn C. Att.: Peter Skov. 27. juni Klage over skjult reklame i radioprogrammet Café Hack sendt på DR P4

DR DR Byen Emil Holms Kanal Købehavn C. Att.: Peter Skov. 27. juni Klage over skjult reklame i radioprogrammet Café Hack sendt på DR P4 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 Købehavn C Att.: Peter Skov Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Michala Stampe Fuldmægtig, cand.jur. 27. juni 2017 mic@slks.dk

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 20:22:01 Indsendt af: Referencenummer: 1186601 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Foreningen TVdot

Afgørelse om tilsyn med Foreningen TVdot 4. september 2017 Foreningen TVdot Sendt til: setvdot@gmail.com Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Foreningen TVdot Sammendrag Radio-

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 20:27:36 Indsendt af: Referencenummer: 1186599 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal (Landskanalen) 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed TV 2 Radio A/S tilladelse til at udøve programvirksomhed på

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM

Læs mere

Nyheder. TV 2/Fyn vil i løbet af 2014 lave endnu flere nyheder på vores egen kanal. Det vil også give nye muligheder for vores praktikanter.

Nyheder. TV 2/Fyn vil i løbet af 2014 lave endnu flere nyheder på vores egen kanal. Det vil også give nye muligheder for vores praktikanter. TV 2/Fyn har ry for at være et rigtig godt praktiksted. Det har vi, fordi vores praktikanter får lov at arbejde. De får lov at lære. De får udviklet sig som journalister og de får ikke lov at gemme sig.

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 31-05-2019 18:19:51 Indsendt af: Referencenummer: 1181338 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 11:54:25 Indsendt af: Referencenummer: 1186344 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden Udbudt antal tilladelser i Region Hovedstaden: 1 Oversigt over tilladelseshavere i forhold til emner, målgruppe, geografi og skønhedskriterier (som angivet i ansøgningerne) Bemærk at nr. 1-5 i kolonnen

Læs mere

Fagredaktionerne. Kultur:

Fagredaktionerne. Kultur: TV 2/Fyn er et rigtig godt praktiksted. Det er vi, fordi vores praktikanter får lov at arbejde. De får lov at lære. De får udviklet sig som journalister og de får ikke lov at gemme sig. Praktikanterne

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 10-06-2019 12:52:24 Indsendt af: Referencenummer: 1185177 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 14:55:31 Indsendt af: Referencenummer: 1186412 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 22:05:52 Indsendt af: Referencenummer: 1186617 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 27-5-219 23:23: Indsendt af: Referencenummer: 11815 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST248 OCES Primary CA, O=TRUST248, C=DK Emne: CN=TRUST248

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S BILAG 3 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk. 2, i lov om radio- og

Læs mere

Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed. Kapitel 1. Generelle bestemmelser

Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed. Kapitel 1. Generelle bestemmelser 20. december 2018 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed 2019-2023 Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed,

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 14-5-219 11:26:43 Indsendt af: Referencenummer: 1175971 NemID Serienummer: 56D8A2B Udsteder: CN=TRUST248 OCES Primary CA, O=TRUST248, C=DK Emne: CN=TRUST248

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-06-2019 16:27:10 Indsendt af: Referencenummer: 1186535 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Bilag 1.1: Oplysninger om ansøger

Bilag 1.1: Oplysninger om ansøger Bilag 1.1: Oplysninger om ansøger Samtlige punkter er obligatoriske, dvs. punktet skal udfyldes. Punktet kan dog eventuelt udfyldes med oplysning om (begrundelse skal angives), at det pågældende punkt

Læs mere

26. oktober Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V

26. oktober Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V 26. oktober 2018 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V Sendt pr. mail til Radio24syv Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Marie Frank-Nielsen

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Foreningen MV TV (MidtJysk Lokal TV)

Afgørelse om tilsyn med Foreningen MV TV (MidtJysk Lokal TV) 2. oktober 2018 Foreningen MV TV Sendt til: mathias@midtvesttv.dk Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Foreningen MV TV (MidtJysk

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde BILAG 2 20. december 2018 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2 DANMARK A/S om bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public serviceprogramvirksomhed Af 38 a, stk.

Læs mere

Til Aftalepartierne bag medieaftalen for september 2010

Til Aftalepartierne bag medieaftalen for september 2010 NOTAT Til Aftalepartierne bag medieaftalen for 2011-2014 3. september 2010 Forslag fra det hurtigt arbejdende udvalg vedrørende nærmere fastlæggelse af programprofilen for den fjerde landsdækkende FM-radio-kanal

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

København den 16. juni 2004

København den 16. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse

Læs mere

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005

Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet. København den 1. november 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET Til institutter og forskningsmiljøer på medieområdet København den 1. november 2005 Opslag om 50 % finansiering af to phd.-stipendier af forskningspuljen om public service-medier Regeringen

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 09-06-2019 13:58:23 Indsendt af: Referencenummer: 1185036 NemID Serienummer: 56D8A2B0 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne:

Læs mere

Kanal DUK - Beskrivelse

Kanal DUK - Beskrivelse Kanal DUK - Beskrivelse Lokal tv for de ukendte i hele Region Hovedstaden med fokus på Storkøbenhavn område. Kanal DUK vil lave lokal tv, som kaster lys over almindelige mennesker i lokale områder indenfor

Læs mere

Overordnet målsætning for praktikforløbet på TV 2 ØSTJYLLAND

Overordnet målsætning for praktikforløbet på TV 2 ØSTJYLLAND Overordnet målsætning for praktikforløbet på TV 2 ØSTJYLLAND Den overordnede målsætning er, at den enkelte praktikant inden for tv- og web-nyhedsjournalistik udvikler sig mest muligt indenfor rammerne

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Indsendt: 13-6-219 14:27:21 Indsendt af: Referencenummer: 118644 NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST248 OCES Primary CA, O=TRUST248, C=DK Emne: CN=TRUST248

Læs mere

Medieaftalen Oplæg til debat på FDA s Messe & Konference november 2018 i Kolding Frands Mortensen,

Medieaftalen Oplæg til debat på FDA s Messe & Konference november 2018 i Kolding Frands Mortensen, Medieaftalen 2019-2023 Oplæg til debat på FDA s Messe & Konference 2.-3. november 2018 i Kolding Frands Mortensen, fmorten@cc.au.dk Oversigt Processen april 2017-sommren 2018 Resultatet - økonomi og indhold

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Fakta om P1 2012. Kontaktpersoner:

Fakta om P1 2012. Kontaktpersoner: P1 generelt P1 er DRs indholdsformaterede talekanal for videbegærlige og samfundsinteresserede borgere. Kanalen indeholder nyheder, debat, samfunds-, kultur- og videnskabsstof og opgaven er at behandle

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere