KTM242 Mariesminde Felt I, Rønninge sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 78.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KTM242 Mariesminde Felt I, Rønninge sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 78."

Transkript

1 , Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 78. Kampagne: KUAS nr. FOR KTM 242 Mariesminde Felt I, Langeskov matr. 7a, Rønninge sogn, Åsum herred, Fyns tids. Odense Amt, Sted nr , KUAS j. nr. FOR Beretning for udgravning af stolpehuller og gruber fra oldtiden foretaget af cand. mag. Marianne Goral m.fl. for Kertemindeegnens Museer fra d. 6. oktober 2004 til d. 12. oktober Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn og undergrund Målesystem Øvrige data Udgravningsmetode Undersøgelsens resultater Fremtidigt arbejde på stedet Anlægsliste Anlægsbeskrivelse Tegningsliste Fotoliste /42

2 Abstract Kampagne: Forud for bebyggelse blev der udgravet et stort område umiddelbart øst for Mariesminde syd for Langeskov by. Ved udgravningen fremkom adskillige anlæg i form af kulturlag, stolpehuller, grøfter og gruber, men da der ikke kunne hjemtages fund, må dateringen sættes til oldtid. Der var ingen spor af huse eller andre konstruktioner. Prøvegravningen forud for denne udgravning har j. nr. KTM 182. Undersøgelsens forhistorie Kampagne: Undersøgelsen blev sat i gang på grundlag af de resultater, som fremkom ved forårets prøvegravning i området. På grundlag heraf blev der udvalgt fire områder, som burde undersøges nærmere, heriblandt KTM 242 Mariesminde Felt I. Udgravningerne generelt er foranlediget af udstykning af området til industri. Administrative data Kampagne: Udgravningen blev finansieret af Langeskov Kommune, og planlægningen er sket i samarbejde emd kommunen ved afdelingsleder Poul Henning Knudsen og COWI, som i denne sag rådgiver kommunen. Forpagter: Poul Rasmussen. Udgravningen blev foretaget af Kertemindeegnens Museer, hvor også al original dokumentation er af finde (Ladbyskibsmuseet). Der blev ikke hjemtaget fund fra udgravningen. Topografi, terræn og undergrund Kampagne: Udgravningen er nordøst-sydvest vendt, og terrænet stiger svagt mod toppen af bakken m mod nord. Mod syd er terrænet meget jævnt. Begge felter gennemskæres af en gammel søgegrøft i nordøstlig-sydvestlig retning. Undergrunden består mest af sand og lidt gruset sand. Kun få steder er der en smule ler i sandet. Råjorden er ført hertil med smeltevandet fra området øst for Gammellung Mose/Bytoften - vandet havde retning mod Odense Fjord. Man kan stadig spore en række lavninger i området, f. eks. førnævnge Gammellung Mose, men også Røjerup Sø. Muldlaget er cm. tykt, tykkest mod nord og vest. Målesystem Kampagne: Der blev ikke udlagt målesystem, da alle udgravningens anlæg blev opmålt med GPS. Der blev ikke nivelleret, men nivauer vil kunne genfindes i beretningen for KTM 182, hvor der blev udlagt søgegrøfter over samme område. Øvrige data Kampagne: Udgravningen blev påbegyndt onsdag den 6. oktober 2004 og sluttede tirsdag den 12. oktober Ansvarlig var museumsinspektør Bodil Holm Sørensen, Kertemindeegnens Museer. Daglig leder var museumsinspektør Marianne Goral, og endvidere deltog stud. mag. Søren Davidsen. Opmåling med GPS blev foretaget af udgravningsassistent Villy Nielsen, Svendborg og Omegns Museum. Vejret var godt det meste af tiden, kun en af de første dage kom er lidt byger indimellem. De sidste dage blæste det dog meget, hvilket havde stor indvirkning på sandfladen, hvor anlæggene hurtigt føg til. Gravearbejdet blev udført af Erling Møllegård fra Verner Olsen A/S, Langeskov, med en Fiat Kobelco 2/42

3 Gravearbejdet blev udført af Erling Møllegård fra Verner Olsen A/S, Langeskov, med en Fiat Kobelco påmonteret 2,10 bred, glat rabatskovl. Udgravningsmetode Kampagne: Muldjorden blev fjernet med maskine, hvorefter feltet blev opmålt. Alle anlæg blev beskrevet i fladen, men pga. tidspres var der ikke tid til at snitte dem alle, hvorfor kun et udvalg kunne snittes. Snittede anlæg blev fotograferet og i nogle tilfælde tegnet i profil 1:20. Der blev lavet beskrivelser af alle snittene. Udgravningen blev delt op i to felter af hensyn til den afgravede jord. Mod vest lå felt A, mens B lå mod øst. Undersøgelsens resultater Kampagne: Ved udgravningen blev der undersøgt et ca m2 stort område. Anlæggene fordelte sig på følgende grupper: 56 stolpehuller (sikre og mulige), 47 gruber (sikre og mulige), 12 kulturlag elelr kulturlagsrester, 8 dræn fra nyere tid, 7 anlæg tolkes som enten gruber eller del af undergrunden, 3 kogegruber og endelig 2 grøfter. Hertil kommer en række usikre anlæg, der tolkes som enten grube eller stolpehul (3), stolpehul eller dyregang (1), grøft eller agerren (1), stolpehul eller muldplet/undergrund (3), grube eller recent anlæg (1), grube eller kulturlag (1), grube eller naturfænomen (1) og endelig 3 ikke tolkbare anlæg. Ved undersøgelsen sås det, at mange anlæg var noget medtaget af pløjning. Således var der kun det allernederste af gruberne tilbage, ligesom kulturlagene heller ikke var særligt dybe. ene var stort set fundløse, kun sås der en smule ildskørnet flint hist og her, hvorfor anlæggene ikke kan dateres. AP, AU og muligvis DS er tolket som smalle grøfter, der ikke har givet nogen fund. Anlæggene ligger fuldstændig parallelt med flere drængrøfter, så det er også en mulighed, at der faktisk er tale om enstra store drængrøfter. Der var således tætte spor af aktivitet, der dog ikke kan dateres nærmere end oldtid. Fremtidigt arbejde på stedet Kampagne: Selv om en stor del af anlæggene var meget medtagne af moderne landbrugsredskaber, vil der formentlig også fremover være kulturhistoriske spor, som kræver arkæologens tilstedeværelse ved bebyggelse af området. Kerteminde Egnens Museer d /42

4 Anlægsliste Består af Indgår i Tegn. Fase Datering Undergruppe Hovedgruppe Anlæg Kampagne: A Udgår Udgår B C D E F G H J K L Nutid-Nutid Grøft Afgrænsning M N O P Q R S T U W X Y Skillevægsstolp ehul Z 4/42

5 Består af Indgår i Tegn. Fase Datering Undergruppe Hovedgruppe Anlæg AA AB AC AD AE AF AG AH AJ AK Nutid-Nutid Grøft Afgrænsning AL AM AN AO Grøft Afgrænsning AP AQ AR AS AT Grøft Afgrænsning AU Nutid-Nutid Grøft Afgrænsning AW Nutid-Nutid Grøft Afgrænsning AX AY Nutid-Nutid Grøft Afgrænsning AZ BA BB 5/42

6 Består af Indgår i Tegn. Fase Datering Undergruppe Hovedgruppe Anlæg BC BD BE BF BG BH BJ BK BL BM BN Udgår Udgår BO BP BQ BR BS BT BU BW BX BY BZ CA CB CC 6/42

7 Består af Indgår i Tegn. Fase Datering Undergruppe Hovedgruppe Anlæg Ikke tolkbart Ikke tolkbart CD CE Afgrænsning Afgrænsning CF Ikke tolkbart Ikke tolkbart CG CH CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CW CX CY CZ DA DB DC DD 7/42

8 Består af Indgår i Tegn. Fase Datering Undergruppe Hovedgruppe Anlæg DE DF Koge-/ildgrube DG DH DJ DK DL DM Udgår Udgår DN DO DP DQ DR Grøft Afgrænsning DS Nutid-Nutid Afgrænsning Afgrænsning DT DU DW Nutid-Nutid Afgrænsning Afgrænsning DX Nutid-Nutid Afgrænsning Afgrænsning DY DZ EA EB EC ED EE EF 8/42

9 Består af Indgår i Tegn. Fase Datering Undergruppe Hovedgruppe Anlæg EG EH EJ EK EL EM EN Koge-/ildgrube EO EP EQ ER Koge-/ildgrube ES ET EU EW EX EY EZ FA FB FC FD FE FF FG 9/42

10 Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af FH FJ FK 10/42

11 Anlægsbeskrivelse Kampagne: A,, Felt AOvalt velafgrænset anlæg, NV-SØ 70 x 51 cm. Fyld: gråbrunt let heterogent sand, få småsten.snittet NV-SØ, set fra NØ, 18 cm dyb. Rund bund, udadskrånende sider.fyld: gulbrun let heterogent sand. B Udgår, Udgår, Felt AAflangt uregelmæssigt velafgrænset anlæg, ØV 242 x 107 cm.fyld: meget lyst brungråt til mellembrungråt heterogent sand med en del jernudfældninger.snittet ØV. Udgår. C,, Felt AVelafgrænset anlæg, delvis uden for udgravningsfelt. Fyld: lyst til mellembrungråt sand med en del jernudfældninger og lidt trækulsnister. D,, Felt AOvalt velafgrænset anlæg, NV-SØ 136 x 96 cm.fyld: mellemgråt homogent sand med en del jernudfældninger.snittet NV-SØ, set fra NØ. Der viste sig kun at være tale om et stolpehul på 50 cm i dia og 15 cm dyb.fyld: øverst lyst brungråt homogent sand, nederst mørkt brungråt let heterogent sand.rund bund og udadstrånende sider. E,, Felt A eller gruge.ovalt velafgrænset anlæg, NS 65 x 53 cmfyld: mellemgråt homogent sand med en del jernudfældninger. 11/42

12 F,, Felt A?Aflangt velafgrænset anlæg, ØV100 x 56 cm.fyld: gråbrunt homogent sand med en del jernudfældninger.skærer BK. G,, Felt ACirkulært velafgrænset anlæg, dia 74 cm.fyld: grågult til gråorange let heterogent let gruset sand. H,, Felt ANæsten cirkulært velafgrænset anlæg, NØ-SV 34 x 31 cm.fyld: gulgråt homogent sand. J,, Felt AOvalg velafgrænset anlæg, NV-SØ 35 x 30 cm.fyld: lyst gråt homogent noget gruset sand. K,, Felt AOvalg velafgrænset anlæg, ØV 40 x 30 cm.fyld: brungråt homogent noget gruset sand. L,, Felt ALille cirkulært velafgrænset anlæg, dia. 19 cm.fyld: brungråt homogent let gruset sand. 12/42

13 M Afgrænsning, Grøft, Nutid-Nutid Formodet drænfelt ALangt velafgrænset ca 56 cm brede anlæg.fyld: gråbrunt homogent sand med en del jernudfældninger. N,, Felt ACirkulæft velafgrænset anlæg, dia. 44 cm.fyld: lyst hivdgult til gråbrunt heterogent sand. O,, Felt AUregelmæssigt velafgrænset anlæg, ØV 70 x 56 cm.fyld: Lyst gråhvidt til brungråt meget heterogent sand. P,, Felt ALet ovalt velafgrænset anlæg, NV-SØ 30 x 26 cm.fyld: som O: Lyst gråhvidt til brungråt meget heterogent sand. Q,, Felt ALet ovalt velafgrænset anlæg, NV-SØÆ 82 x 74 cm.fyld: brungråt sand og gråt heterogent sand, i området noget trækulsblandet. Enkelte stumper af trækul, lidt ildskørnet flint. 13/42

14 R,, Bund af grube.felt AOvalt velafgrænset anlæg, NS 126 x 83 cm.fyld: lyst gråt heterogent sand, en del jernudfældninger.snittet NØ-SV set fra NV, 13 cm dyb. Rundeat bund, udadskrånende sider.fyld: mørkt brungråt homogent sand. S,, Felt APæreformet velafgrænset anlæg, NØ-SV 86 x max. 67 cm.fyld: mærkt gulbrunt sand med kraftige jernudfældninger.snittet ØV, 22 cm dyb.snit:1: Mellemgråt/brungråt homogent sand2: Lysere gråt gulgråt homogent sand. T,, Felt ACirkulært velafgrænset anlæg, dia.21 cm.fyld: mørkt brungråt let heterogent sand med lidt jernudfældninger og lidt trækulsnister. U,, Felt AMeget stort uregelmæssigt anlæg, dækker et stort område. Fyld: Mørkegråt homogent sand med lidt jernudfældninger. I områder mere brunligt.snittet i skovlbredde NS set fra Ø, op til 25 cm. dyb.fyld: mærkt brungråt homogent sand med enkelte håndstore sten og lidt jernudfældninger. Lidt ildskørnede sten. W,, Felt AOvalt velafgrænset anlæg, NV-SØ 46 x 31 cm.fyld: lyst gråt og gråt heterogent sand med mange jernudfældninger. 14/42

15 X,, Felt AOvalt velafgrænset anlæg, ØV 75 x 45 cm.fyld: mørkt brungråt homogent sand med enkelte jernudfældninger og enkelte trækulsnister. Y,, Felt AAflangt velafgrænset anlæg, NØ-SV 40 x 27 cm.fyld: gråhvidt til brungråt sand. Z, Skillevægsstolpehul, Felt ACirklulært velafgrænset anlæg, dia. 21 cm.fyld: mørkegråt homogent san d med enkelte jernudfældninger. AA,, Felt AOvalt velafgrænset anlæg, NV-SØ 34 x 24 cm.fyld: mørkegråt homogent san d med en del jernudfældninger. AB,, Felt AStort ovalt velafgrænset anlæg, ØV 281 x 194 cm.fyld: sortbrunt let heterogent sand emd en del småsten, lidt nord for centrum en 2 x hovedstor granitsten og én håndstor.snittet NS, dybde 32 cm. Fladbundet.Fyld: gråsort homogent sand. AC,, Felt AMeget stort velafgrænset uregelmæssigt anlæg.fyld: gulbrunt homogent - mod syd dog brungråt - leret sand. Mange småsten.snittet ØV, 47 cm. dyb.snit:1: Brunsort homogent sand2: Brunsort homogent sand3: Gult homogent sand4: Guld homogent undergrundsler. 15/42

16 AD,, Felt AOvalt velafgrænset anlæg, ØV 20 x 32 cm.fyld: lyst gråt homogent sand med lidt jernudfældninger og enkelte trækulsnister. AE,, Felt ALille ovalt velafgrænset anlæg, ØV 20 x 18 cm.fyld: lyst gråt og gråt let heterogent sand med lidt jernudfældninger. AF,, Felt ALet ovalt velafgrænset anlæg, ØV 37 x 30 cm.fyld: gråbrunt homogent leret sand. AG,, Formodet grube.felt AOvalt velafgrænset anlæg, ØV 66 x 42 cm.fyld: mørkegråt homogent sand med lidt jernudfældninger. AH,, Felt AAflangt velafgrænset anlæg, NV- SØ 53 x 42 cm.fyld: lysegråt homogent noget gruset sand, enkelte pletter af gult undergrundssand. 16/42

17 AJ,, Felt AOvalt velafgrænset anlæg, NV- SØ 77 x 69 cm.fyld: brungråt homogent sand med enkelte småsten. AK,, eller stolpehul.felt A.Ovalt velafgrænset anlæg, NV-SØ 65 x 52 cm.fyld: mørkt brungråt let heterogent leret sand. Mange småsten. AL Afgrænsning, Grøft, Nutid-Nutid Dræn.Felt A.27 cm. bredt NV-SØ gående anlæg med gråbrunt gruset sand. AM,, Felt AOvalt velafgrænset anlæg, NV-SØ 93 x 79 cm.fyld: brunsort homogent sand med enkelte håndstore sten og lidt småsten.snittet ØC, set fra N, 17 cm dyb.snit:1: sortgråt brændt sand2: gult undergrundsler. AN,, Felt AAflangt velafgrænset anlæg,øv 93 x 48 cm.fyld:brunsort og gråbrunt sand med lidt småsten. AO,, Felt AOmtrent cirkulært velafgrænset anlæg, dia. ca. 300 cm.fyld: mørkt brungråt homogent sand med en del håndstore sten.snittet ØV, dybde 78 cm. Rundet bund.fyld: brunsort homogent sand med mange sten i dybden af 17/42

18 håndstore sten.snittet ØV, dybde 78 cm. Rundet bund.fyld: brunsort homogent sand med mange sten i dybden af varierende størrelse. AP Afgrænsning, Grøft, Felt A70 cm bredt velafgrænset ØV-gående anlæg.fyld: gråbrunt homogent sand med mange småsten. Snittet NS set fra Ø (snittet ca. 9 cm. fra vestlige udgravningsgrænse), 25 cm. dyb. udadskrånende sider.1: Fyld som fladen.2: Orangegult undergrundssand. AQ,, Felt ACirkulært velafgrænset anlæg, dia. 55 cm.fyld: gråsort homogent sand. AR,, Felt AOmtrent cirkulært velafgrænset anlæg, dia. 115 cm.fyld: gråbrunt til brungråt let heterogent let leret sand med en del småsten.snittet NS set fra Ø, 7 cm. dyb.snit: 1: Gråsort homogent sand2: Gult/hvidt homogent undergrundssand. AS,, Felt AAflangt velafgrænset anlæg, NS 63 x 34 cm.fyld: som AR: gråbrunt til brungråt let heterogent let leret sand med en del småsten. AT,, Formodet grubefelt ADel af cirkulært (?) anlæg, der er skåret af AU: ØV 95 x 30 cm.fyld: gråsort og brunt let heterogent let gruset sand. 18/42

19 AU Afgrænsning, Grøft, Grøft eller agerren?felt A cm. bredt lidt uregelmæssigt ØV-gående anlæg.fyld: gråbrunt homogent sand med mange småsten.snittet NS (med maskine) i feltets SV-hjørne, set fra V. 28 cm. dyb, rundet bund og udadskrånende sider.1: Fyld som i fladen. Grøft.2: Orangegult undergrundssand, gruset. AW Afgrænsning, Grøft, Nutid-Nutid Dræn fra 1900-talletFelt A40 cm. bredt velafgrænset ØV-gående anlæg.fyld: gråt, brunt og gult sand, heterogent, med en del småsten og lidt trækulsnister. AX Afgrænsning, Grøft, Nutid-Nutid Dræn fra 1900-talletFelt A AY,,? Felt AHjerteformet diffust afgrænset anlæg, SØ-NV 109 x 77 cm.fyld: orange og abrungråt heterogent gruset sand. AZ Afgrænsning, Grøft, Nutid-Nutid Dræn fra 1900-talletFelt A 19/42

20 BA,, Felt ANærmest trekantet velafgrænset anlæg, NV-SØ 50 x 44 cm. Fyld: gråbrunt let heterogent sand med lidt jernudfældninger og småsten. BB,, Felt AStort cirkulært velafgrænset anlæg, dia. ca. 400 cm.fyld: mærkt rødbrunt homogent sand med mange småsten.snittet ØV, 91 cm. dyb. Rundet bund.fyld: gråbrunt homogent sand med få sten. BC,, eller grube.felt AAfnængt velafgrænset anlæg, NV-SØ 61 x 45 cm.fyld: brungråt let heterogent sand, der i områder er trækulsblandet (farven). Enkelte småsten og enkelte trækulsstumper. BD,, eller muldpletfelt AOvalt velafgrænset anlæg, ØV 39 x 33 cm.fyld: brungråt homogent sand. BE,, eller del af undergrundfelt AAflangt lidt diffust afgrænset anlæg, NV-SØ 130 x 69 cm.fyld: mørkegråt og lysegråt heterogent sand med et par håndstore sten. BF,, Felt AAflangt velafgrænset anlæg, ØV 176 x 64 cm. Skærer DQ.Fyld: brungråt let heterogent sand med en del småsten og i centrum stærkt opblandet med stumper og stykker af trækul.snittet NS sammen med DQ, set fra Ø. BF 39 cm. 20/42

21 og i centrum stærkt opblandet med stumper og stykker af trækul.snittet NS sammen med DQ, set fra Ø. BF 39 cm. dyb, DQ 25 cm. dyb.dq: let rundet bund, udadskrånende sider. BF: flad bund og næsten lodrette sider. Snit:1: guld undergrundssand, omrodet2: brungråt homogent sand med lidt småsten3: lag af trækul4: brungråt homogent sand i områder noget opblandet med trækul, lidt småsten5: gult undergrundssand.1,2 og 3: grube DQ. 4: grube BF. BG,, Formodet grube.felt ASmalt aflangt velafgrænset anlæg, NØ-SØ 103 x 40 cm.fyld: sortbrunt homogent (trækulsfarvet?) sand med en del småsten. BH,, Felt ATrekantet diffust afgrænset anlæg, ØV 62 x 38 cm.fyld: sortbrunt heterogent sand med lidt småsten. BJ,, Felt AOvalt velafgrænset anlæg, NØ- SV 28 x 20 cm.fyld: brungråt let heterogent sand. BK,, Formodet grube.felt AAflangt velafgrænset anlæg, ØV 125 x 44 cm.fyld: mørkt brungråt homogent sand med en del jernudfældninger. BL,, Felt AStort uregelmæssigt anlæg, delvis uden for feltet.fyld: gråbrunt homogent let leret sand med enkelte småsten og lidt trækulsstumper. 21/42

22 BM,, Felt ALet ovalt bvelafgrænset anlæg, NV-SØ 66 x 61 cm.fyld: brungråt homogent let leret sand med en del småsten. BN,, Formodet grubefelt AOvalt velafgrænset anlæg, NV-SØ 84 x 80 cm.fyld: mørkegråt homogent sand med enkelte gule undergrundspletter. En del småsten. BO Udgår, Udgår, Felt AUregelmæssigt velafgrænset anlæg, NV-SØ 140 x 129 cm.fyld: lyst gråhvidt og brungråt heterogent sand med lidt opløst organisk materiale. En del småsten. Snittet. BP,, Felt AOmtrent ovalt velafgrænset anlæg, NØ-SV 47 x 33 cm.fyld som BN: mørkegråt homogent sand med enkelte gule undergrundspletter. En del småsten. Område med opløst organisk materiale. BQ,, eller del af undergrundfelt AUregelmæssigt velafgrænset anlæg, NV-SØ 112 x 66 cm.fyld: gråhvidt homogent sand med lidt småsten. 22/42

23 BR,, eller del af undergrundfelt AAflangt velafgrænset anlæg, ØV 80 x 49 cm.fyld: gråhvidt homogent sand. BS,, eller del af undergrundfelt AAflangt uregelmæssigt diffust afgrænset anlæg, NV-SØ 197 x 63 cm.fyld: gråbrunt homogent sand med lidt jernudfældninger og småsten. BT,, Felt ALet ovalt velafgrænset anlæg, NØ-SV 34 x 29 cm.fyld: gråbrunt homogent sand. BU,, Felt AAflangt velafgrænset anlæg, ØV 197 x 104 cm.fyld: mørkegråt til brungråt homogent sand med enkelte småsten.snittet NS set fra øst, dybde 34 cm.snit:1: sortgråt homogent sand2: gult homogent undergrundssand. BW,, eller del af undergrundfelt AAflangt diffust afgrænset anlæg, NV-SØ 152 x 66 cm.fyld: gråhvidt til lyst brungråt heterogent sand. BX,, eller del af undergrundfelt AAflangt velafgrænset anlæg, skæres af AP, NS 184 x 155 cm.fyld:gråhvidt og mørkt brungråt heterogent sand med lidt småsten. 23/42

24 BY,,?Felt AAflangt velafgrænset anlæg, der skæres af AP, NS 395 x 155 cm.fyld: som BX: gråhvidt og mørkt brungråt heterogent sand med lidt småsten. BZ,, eller del af undergrundfelt AAflangt lidt diffust afgrænset anlæg, ØV 95 x 42 cm.fyld: grågult og brungråt heterogent sand med lidt jernudfældninger. CA,, Felt AAflangt uregelmæssigt anlæg, ØV 279 x 100 cmfyld: sortgtråt til brungråt homogent sand med enkelte småsten.snittet NS set fra Ø, 26 cm. dyb.snit:1: Sort brændt homogent sand2: gult/hvidt homogent undergrundssand. CB,,?Felt AAflangt velafgrænset anlæg, NS 60 x 45 cm.fyld: som CA: sortgtråt til brungråt homogent sand med enkelte småsten. CC,, Felt AOvalt? velafgrænset anlæg, delvis uden for feltet.fyld: sortbrunt homogent sand med enkelte småsten og lidt jernudfældninger.snittet NV-SØ set fra NØ, 58 cm. dyb. Let rundet bund, udadskrånende sider (SØ-siden er uden for feltet).snit:1: mørkt brungråt homogent sand med enkelte hånd- og hovedstore sten. 2: lyst gråhvidt og mærkt brungråt heterogent sand (opblandet undergrund)3: gråhivdt og gult undergrundssand.1 og 2: grube. 24/42

25 CD Ikke tolkbart, Ikke tolkbart, Felt AAflangt uregelmæssigt anlæg, NV-SØ 378 x 48 cm.fyld: gråhvidt, brungråt heterogent sand. Ikke tolkbart, tvivlsomt anlæg. CE,, eller recent anlægfelt ASpidsovalt lidt diffust afgrænset anlæg, ØV 108 x 30 cm.fyld: brungråt homogent sand delvis opblandet med opløst organisk materiale. CF Afgrænsning, Afgrænsning, Bund af anlæg eller naturfænomen (plantespor?)felt ANæsten cirkulært lidt diffust afgrænset anlæg, dia. 136 cm.fyld: grågult og sortbrunt heterogent sand, en del opløst organisk materiale. CG Ikke tolkbart, Ikke tolkbart, Felt AUregelmæssigt velafgrænset anlæg, NV-SØ 100 x max 65 cm.fyld: gråbrunt heterogent sand.ikek tolkbart anlæg, tvivlsomt. CH,, Formodet kulturlagfelt AStort uregelmæssigt anlæg.fyld: gråhvidt, brungråt og mørkt gråbrunt heterogent sand med en del jernudfældninger. 25/42

26 CJ,, Felt AOmtrent cirkulært velafgrænset anlæg, dia. 30 cm.fyld: brungråt homogent sand. CK,, Felt ATrekantet velafgrænset anlæg,ns 40 x 40 cm.fyld: sortbrunt homogent sand. CL,, eller grubefelt AAflangt velafgrænset anlæg, NV- SØ 66 x 40 cmfyld: mørkt brungråt homogent sand. CM,, Felt A Aflangt velafgrænset anlæg, NS 39 x 29 cm.fyld: som CL: mørkt brungråt homogent sand. CN,, Felt AAflangt velafgrænset anlæg, NØ-SV 49 x 24 cm.fyld: som CL: mørkt brungråt homogent sand. Men med lidt jernudfældninger. CO,, Felt AAflangt velafgrænset anlæg, NØ-SV 48 x 29 cm.fyld: brungråt homogent let leret sand. 26/42

27 CP,, Formodet kulturlagsrestfelt AStort uregelmæssigt anlæg.fyld: mørkt gråbrunt homogent let leret sand med enkelte småsten. CQ,,, bund affelt AUregelmæssigt velafgrænset anlæg, NØ-SV 207 x 110 cm.fyld: brunsort homogent let leret sand med enkelte småsten.snittet NS set fra Ø, 8 cm. dyb.fyld: mærkt brungråt homogent sand emd lidt trækulsnister. CR,, Felt AOvalt velafgrænset anlæg, NS 30 x 22 cm.fyld: brungråt homogent sand med enkelte småsten. CS,, Felt AOmtrent ovalt velafgrænset anlæg, NV-SØ 119 x 94 cm.fyld: lyst gråt og brungråt heterogent sand. En del småsten. CT,, Felt ARundt anlæg, dia. 50 cm.fyld: gråsort homogent sand/grus med en del mindre sten i overfladen. CU,, 27/42

28 srestfelt Aovalt anlæg, NS 230 x 210 cm.fyld: gråsort til lysegråt heterogent sand/grus med en del sten. CW,, Felt ARundt anlæg, dia. 80 cm.fyld: gråt/brunsort homogent sand. CX,, Felt ARundt anlæg, dia. 23 cm.fyld: sortgråt homogent sand. CY,, srestfelt AAflangt anlæg, NS 352 x 42 cm.fyld: gråsort homogent sand. CZ,,, bund. affelt AOvalt anlæg, NS 167 x 176 cm.fyld: gråsort homogent sand.snittet NS set fra V, 13 cm. dyb. Uregelmæssig (flad) bund, udadskrånende sider.fyld: mørkt brungråt homogent sand med mange dyregange i bunden. DA,, eller kulturlagsrestfelt AAflangt/ovalt anlæg, NS 56 x 88 cm.fyld: brungråt homogent sand. 28/42

29 DB,, srestfelt AAflangt/ovalt anlæg, SN 60 x 98 cm.fyld: blanding af lyst gråt og mørkegråt/brunt heterogent sand. DC,,?Felt ARundt anlæg, dia. 32 cm.fyld: blandede partier af lysegråt/sandfarvet og mellembrunt sand. DD,, Felt AOvalt anlæg, NS 46 x 36 cm.fyld: brungråt homogent sand. DE,, Felt ARundt anlæg, dia. 42 cm.fyld: gråbrunt homogent sand. DF,, srestfelt AAflangt uregelmæssigt anlæg, NS 35 x 140 cm.fyld: grå og brunsort homogent sand. DG, Koge-/ildgrube, Felt AOvalt anlæg, SN 130 x 101 cm.fyld: sort homogent sand med meget trækul, nogle sten.snittet NS, 14 cm. dyb.fyld: sort homogent sand med ildskørnede småsten. 29/42

30 DH,, Felt AMeget stort uregelmæssigt anlæg, NS 687 x 763 cm.fyld: gråbrunt homogent sand. DJ,, Felt ARundt anlæg, dia 40 cm.fyld: mellemgråt homogent sand. DK,, Felt ARundt anlæg, dia. 36 cm.fyld: mellemgråt til mærkegråt homogent sand. DL,, srestfelt AAflangt anlæg, NS 55 x 135 cm.fyld: gråsort homogent sand. DM,, Felt ARundt anlæg, dia 33 cm.fyld: gråbrunt homogent sand. DN Udgår, Udgår, Ovalt anlæg, NS 50 x 68 cm.fyld: lyst/brunt sandfarvet med partier af mellemgråt sand, heterogent.ikke tolkbart anlæg, tvivlsomt. 30/42

31 DO,,, bund af eller naturfænomenfelt AFladebeskrivelse mangler.snittet: NØ-SV set fra SØ, dybde 12 cm. Meget uregelmæssigt anlæg, hvis sider ikke kan erkendes.fyld: som i fladen. DP,, Formodet grube (eller del af undergrund)felt AOvalt (?) let diffust afgrænset anlæg, delvis uæden for feltet, NS 104 x 110 cm.fyld: gråhvidt og lyst brungråt heterogent sand med lidt småsten og jernudfældninger. DQ,, Felt ACirkulært (?) velafgrænset anlæg skåret af BF, ØV 115 x 55 cm.fyld: gult og gråbrunt heterogent sand med lidt småstenæ.snit: se BF: Snittet NS sammen med DQ, set fra Ø. BF 39 cm. dyb, DQ 25 cm. dyb.dq: let rundet bund, udadskrånende sider. BF: flad bund og næsten lodrette sider. Snit:1: guld undergrundssand, omrodet2: brungråt homogent sand med lidt småsten3: lag af trækul4: brungråt homogent sand i områder noget opblandet med trækul, lidt småsten5: gult undergrundssand.1,2 og 3: grube DQ. 4: grube BF. DR,, Felt AAflangt (?) velafgrænset anlæg, delvis uden for feltet, NØ-SV 88 x 75 cm. Fyld: mørkt brungråt homogent sand med enkelte trækulsstumper. DS Afgrænsning, Grøft, Grøft?Felt BAflangt anlæg, NS 170 x 510 cm.fyld: mellemgråt homogent sand.snittet NS set fra Ø, 56 cm. dyb. Rundet bund, udadskrånende sider.snit: 1: mærkt gråbrunt homogent sand med enkelte sten. Grøft?2: orangegult undergrundssand. 31/42

32 DT Afgrænsning, Afgrænsning, Nutid-Nutid DrænFelt BAflangt anlæg, SN 220 x 600 cm.fyld: gråbrunt til mellemgråt homogent sand med en del mindre sten. DU,, Formodet stolpehulfelt BOvalt anlæg, NS 47 x 37 cm.fyld: rødt og mørkegråt heterogent sand. DW,, Formodet stolpehulfelt BOvalt anlæg, NS 61 x 66 cm.fyld: mellemgråt homogent sand. DX Afgrænsning, Afgrænsning, Nutid-Nutid Formodet drænfelt BAflangt anlæg, NS 98 x 580 cm.fyld: hvidt/lyst og gråt heterogent sand. DY Afgrænsning, Afgrænsning, Nutid-Nutid DrænFelt BAflangt anlæg, NS 139 x 600 cm.,fyld: gråbrunt homogent sand. DZ 32/42

33 ,, Felt BOvalt velafgrænset anlæg, NV-SØ 51 x 40 cm.fyld: brungråt homogent sand. EA,,?Felt BAflangt velafgrænset anlæg, NØ-SV 172 x 80 cm.fyld: mørkt gråbrunt homogent sand med en del trækulsnister.snittet NØ-SV set fra NV. Få cm. dyb med uregelmæssig bund.tvivlsomt anlæt. EB,, Felt BSpidsovalt lidt diffust afgrænset anlæg, ØV 77 x 64 cm.fyld: gråhvidt og brungråt heterogent sand med lidt jernudfældninger. EC,, eller dyregangfelt BPæreforemt diffust afgrænset anlæg, ØV 52 x 36 cm.fyld: grågult og mørkt gråbrunt heterogent sand. ED,, Formodet kulturlagfelt BSpidsovalt (?) delvis velafgrænset anlæg, NV-SØ 240 cm.fyld: gråbrunt og brungråt let heterogent sand med en del jernudfældninger.snittet NS set fra Ø, 25 cm. dybt. Fladbundet, fyld som i fladen. Undergrunden består af hvidt/lyst sand. EE,, Formodet kulturlagfelt BStort uregelmæssigt anlæg.fyld: mørkt gråbrunt homogent sand. 33/42

34 EF,, eller naturfænomenfelt BAflangt velafgrænset anlæg, NØ-SV 92 x 36 cm. Fyld: lyst og mørkt brungråt sand med mange jernudfældninger. EG,, eller naturfænomenfelt BAflangt diffust afgrænset anlæg, NS 62 x 32 cm. Fyld: grågult og brungråt heterogent sand. EH,, eller naturfænomen.felt BAflangt diffust afgrænset anlæg, NØ-SV 138 x 69 cm.fyld: brungråt heterogent sand. EJ,, Formodet grubefelt BUregelmæssigt velafgrænset anlæg.fyld: brungråt til mørkt brungråt heterogent sand, en del trækulsnister. EK,, Felt BStort uregelmæssigt anlæg.fyld: brungråt til mørkt brungråt heterogent sand med lyse undergrundspletter. Lidt jernudfældning og lidt nister af rødbrændt ler. 34/42

35 EL,, Felt BAflangt velafgrænset anlæg, NV-SØ 93 x 61 cm.fyld: mørkt brungråt homogent sand med lidt trækulsnister. EM,, Felt BAfklængt velafgrænset anlæg, NV-SØ 45 x 22 cm. Fyld: brungråt homogent sand med lidt trækulsnister. EN,, eller naturfænomenfelt BAflangt velafgrænset anlæg, NV-SØ 72 x 38 cm. Fyld: gråbrun t homogent sand med lidt jernudfældninger. EO, Koge-/ildgrube, Felt BOvalt velafgrænset anlæg, NS 120 x 101 cm. Fyld: mørkt gråbrunt homogent sand med lidt jernudfældninger. Ildskørnede håndstore sten og områder med trækulsrester.snittet NS set fra Ø, 10 cm dyb. Fyld: flad bund, ovale sider. Sort/sortbrændt homogent sand med enkelte sten. EP,, Felt BAflangt velafgrænset anlæg, Ø*V 62 x 31 cm.fyld: gråbrunt homogent sand med lidt jernudfældninger. EQ,,, bund af?felt BUregelmæssigt velafgrænset anlæg, NS 105 x 91 cm.fyld: brungråt let heterogent sand med en del trækulsnister.snittet NV-SØ set fra NØ, 8 cm. dyb.fyld: gråt til brungråt homogent sand med lidt småsten. 35/42

36 ER,, eller naturfænomenfelt BOvalt velafgrænset anlæg, NV-SØ 68 x 46 cm.fyld: gulbrunt homogent sand med en del jernudfældninger. ES, Koge-/ildgrube, Felt BOmtrent ovalt velafgrænset anlæg, NØ-SV 95 x 89 cm.'fyld: gråbrunt heterogent sand med enkelte gule undergrundspletter. I områder stærkt trækulsfaarvet. Enkelte småsten.snittet NS set fra Ø, 5 cm dyb. Flad, diffus bund og ovale sider.fyld: sort/sortbrændt homogent sand med enkelte ildskørnede sten. ET,, Felt BOvalt velafgrænset anlæg, NS 33 x 21 cm.fyld: brungråt homogent sand. EU,, Felt BAflangt diffust afgrænset anlæg, NØ-SV 53 x 20 cm.fyld: grågult og gråt heterogent sand, en enkelt trækulsstump. EW,, Felt BTrekantet velafgrænset anlæg, NS 63 x 71 cm.fyld: gulbrunt homogent sand med lidt trækulsnister. 36/42

37 EX,, Felt BAflangt velafgrænset anlæg, NS 288 x 155 cm.fyld: sortbrunt homogent sand.snittet NS set fra V, 14 og 32 cm. dyb. Anlægget visgte sig at være to anlæg.snit:1: rundet bund, udadskrånende sider. sortbrunt homogent sand..2: rundbundet med udadskrånende sider. Fyld: som 1. grube.3: lyst gult undergrundssand. EY,, Formodet grubefelt BUregelmæssigt velafgrænset anlæg, NØ-SV 178 x 135 cm.fyld: mørkt brungråt homogent sand.snittet ØV set fra N, 35 cm. dyb. Meget diffust anlæg, består af flere lag sortgråt sand, men underligt nok ses et ca. 8 cm. tykt lag gult/hvidt lag mellem to lag sortgråt. Meget utyædelige afgrænsninger. EZ,, Felt BOvalt velafgrænset anlæg.fyld: gråt til mørkt brungråt let heterogent sand, muligvis stoppespor. FA,, Felt BOmtrent cirkulært velafgrænset anlæg, dia. 45 cm.fyld: mørkt brungråt homogent sand. FB,, Tvivlsomt anlægfelt BSpidsovalt velafgrænset anlæg, ØV 41 x 23 cm.fyld: som FC = sortbrunt homogent sane, men men uden jernudfældninger. FC,, Formodet stolpehulfelt BOvalt velafgrænset anlæg, NØ-SV 67 x 43 cm.fyld: sortbrunt homogent sand med lidt jernudfældninger. 37/42

38 jernudfældninger. FD,, Formodet grubefelt BUregelmæssigt velafgrænset anlæg, NV-SØ 93 x 68 cm.fyld: gråbrunt homogent leret sand stedvis med gule undergrundspletter. Enkelte småsten. FE,, Felt BOmtrent cirkulært velafgrænset anlæg, dia. 37 cm.fyld: mørkt gråbrunt leret sand med enkelte småsten. FF,, eller muldplet.felt BLet ovalt velafgrænset anlæg, NV-SØ 19 x 16 cm. Fyld: mærkt brungråt homogent leret sand. FG,,?Felt BSpidsovalt velafgrænset anlæg, NS 70 x 44 cm.fyld: brungråt homogent let leret sand med enkelte småsten. FH,, Felt BSpidsovalt velafgrænset anlæg, NS 65 x 37 cm. Fyld: brungråt homogent let leret sand med enkelte småsten. 38/42

39 FJ,,, bund affelt BTrekangtet velafgrænset anlæg, NS 205 x 165 cm.fyld: sortgråt homogent leret sand med en del småsten.snittet NV-SØ set fra NØ, 5 cm. dyb.fyld: som i fladen. FK,, eller naturfænomen.felt BSpidsovalt lidt diffust anlæg, NS 125 x 72 cm.fyld: brungråt homogent let leret sand med en del småsten. 39/42

40 Tegningsliste Tegning Målestok Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner Kampagne : Oversigtstegning Området ved KTM 232. Kopi af 4-cmkort Bodil Holm Sørense n 101 1:2000 Oversigtstegning Felterne A og B Villy Nielsen 102 1:500 Oversigtstegning Felterne A og B samt ref. til T-nr Villy Nielsen 103 1:100 Plantegning Felt A. Flg. A-numre: A, B, C, D, E, F G,H, J, K, L, M, N, Q, BK Villy Nielsen 104 1:100 Plantegning Felt A.Flg. A-nr.: 0-Z, AA-AP, BA-BF, CD, CH-CS, CW-CZ, DA- DH, DL-DM, DO, DQ Villy Nielsen 105 1:100 Plantegning Felt A og B. Flg. A-nr: CB, CC, CD, CE, DF, CG, DH, DJ, DL, DM, DN, DR, ED, EH, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EW Villy Nielsen 106 1:100 Plantegning Felt A. Flg. A-nr.: AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AW, AX, AY, AZ, BG, BH, BJ, BM, BN, BO, BQ, BP, BR, BS, BT, BU, BY, CT, CU, DP Villy Nielsen 107 1:100 Plantegning Felt A og B. Flg. A- nr.: AP, AU, BW, BX, BY BZ, CA, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, FA, FB, FC, FD Villy Nielsen 108 1:100 Plantegning Felt B. Flg. A-nr.: DS, DT, DU, FE, FF, FG, FH, FJ, FK Villy Nielsen 109 1:20 Profiltegning Flg. A-nr fra felt A: AB, AG, AM, AO, AP, AR, AU, BB, DQ og BF, BU, CA, CC, S Mariann e Goral 110 1:20 Profiltegning Flg. A-nr. fra felg B: DS, DT, EX Mariann e Goral 40/42

41 Fotoliste Film Billede Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf Kampagne Anlæg EX, snit. Set fra SV negativ/film Marianne Goral Anlæg DT, snit. Set fra Ø negativ/film Søren Davidsen Anlæg DS, snit. Set fra Ø negativ/film Marianne Goral Anlæg ED, snit. Set fra Ø negativ/film Søren Davidsen Anlæg AR, snit. Set fra Ø negativ/film Søren Davidsen Anlæg CA, snit. Set fra Ø negativ/film Marianne Goral Oversigt felt I og II [A og B?(bhs)]. Set fra S negativ/film Marianne Goral Oversigt felt II [felt B? (bhs)]. Set fra SØ negativ/film Marianne Goral Oversigt felt II. Set fra Ø negativ/film Marianne Goral Oversiogt felt I [felt A? (bhs)]. Set fra SØ negativ/film Marianne Goral Anlæg CC, snit. Set fra NØ negativ/film Marianne Goral Anlæg BU, snit. Set fra Ø negativ/film Søren Davidsen Anlæg AM,snit. Set fra N negativ/film Søren Davidsen Anlæg S, snit. Set fra S negativ/film Søren Davidsen Anlæg AC, snit. Set fra N negativ/film Søren Davidsen Anlæg D, snit. Set fra NØ negativ/film Marianne Goral Anlæg DQ, BF, snit. Set fra Ø negativ/film Marianne Goral Anlæg AB, snit. Set fra SØ negativ/film Søren Davidsen Anlæg BB, snit. Set fra N negativ/film Søren Davidsen Anlæg AU, snit. Set fra V negativ/film Marianne Goral Anlæg EX, snit. Set fra SV dias Marianne Goral Anlæg DT, snit. Set fra Ø dias Søren Davidsen Anlæg DS, snit. Set fra Ø dias Marianne Goral Anlæg ED, snit. Set fra Ø dias Søren Davidsen Anlæg AR, snit. Set fra Ø dias Søren Davidsen Anlæg CA, snit. Set fra Ø dias Søren Davidsen Oversigt felt I og II [felt A og B (bhs)] dias Marianne Goral 41/42

42 Film Billede Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf Oversigt felt II [B] dias Marianne Goral Oversigt felt II [B] dias Marianne Goral Oversigt felt I [A] dias Marianne Goral Anlæg CC, snit. Set fra NØ dias Marianne Goral Anlæg BU, snit. Set fra ø dias Søren Davidsen Anlæg AM, snit. Set fra N dias Søren Davidsen anlæg S, snit. Set fra S dias Søren Davidsen Anlæg AC, snit. Set fra N dias Søren Davidsen Anlæg D, snit. Set fra NØ dias Marianne Goral Anlæg DQ, BF snit. Set fra Ø dias Marianne Goral Anlæg AB, snit. Set fra SØ dias Søren Davidsen Anlæg BB, snit. Set fra N dias Søren Davidsen Anlæg AU, snit. Set fra V dias Søren Davidsen Anlæg AP, snit. Set fra Ø dias Marianne Goral 42/42

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1 0 A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard LMK Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold C Flyverhjemmeværne Flyverhjemmeværnet LMD Odense Nyt fra stabseskadrillen -.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Bækgårdsvej II NÆM 2004:130 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Bækgårdsvej II NÆM 2004:130 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Bækgårdsvej II NÆM 2004:130 KUAS FOR 2003-2122-0692 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 NÆM 2004:130 Bækgårdsvej II Prøvegravningsrapport Kalkerup By, Fensmark Sogn, Tybjerg Herred, Storstrøms Amt

Læs mere

Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Alfehøjvej II NÆM 2004:131 KUAS FOR 2003-2122-0691 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 NÆM 2004:131 Alfehøjvej II Prøvegravningsrapport Kalkerup By, Fensmark Sogn, Tybjerg herred, Storstrøms Amt

Læs mere

OBM8450 Kongens Have, Odense sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 106.

OBM8450 Kongens Have, Odense sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 106. , Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.07. Sb.nr. 106. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse i forbindelse med omlægning af stisystem i Kongens Have, udført af m.fl. i perioden 20/4-13/5-2009

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2354 Forundersøgelse Del 6. Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2354 Forundersøgelse Del 6. Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2354 Forundersøgelse Del 6 Tidl. Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn, Hauge Ejerlav, matrikelnr.: 1a, 4 Sted-SBnr.: 170809-32 KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0020 Horsens

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124.

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124. KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 124. KUAS nr. 2003-2122-1054 Forundersøgelse af byggemodningsfelt på ca 11,6 ha i Munkebo. Prøvegravningen omfattede

Læs mere

8bu. 9g 1cø. Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt 1:5000. Odsherred Spildevand A/S Afskæring Tengslemark Rens Arealdisponeringsplan

8bu. 9g 1cø. Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt 1:5000. Odsherred Spildevand A/S Afskæring Tengslemark Rens Arealdisponeringsplan 7 Strandvej 8 T 0 8 M M M M M Strandvej Strandvej 7 e f 7000k bu 8a 8bx a ah 8bu 8d 8bu a 8d 8m 8n 0da d 8bv 8c 8h t dy 0ft ag 9o 8g 8m 9g cø Servitutareal(89 m²) Forventet arbejdsareal(90 m²) :000 0-0-0

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86.

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86. OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.03. Sb.nr. 86. KUAS nr. 2015-7.24.02/OBM-0004 Beretning for forundersøgelse forud for byggemodning af et 7 ha stort areal

Læs mere

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018).

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018). OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.03.05. Sb.nr. 92 (KUAS 2008-7.24.02/OBM-0018). Beretning for udgravning af kogegruber og kogestensgruber

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport NÆM 1999:113 H.C. Andersensvej, Lille Næstved Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt. sted.nr. 04.05.07 Undersøgelsens forhistorie: Næstved Museum foretog prøvegravning

Læs mere

OBM5958 Linien, Hårby sogn, Båg herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 251.

OBM5958 Linien, Hårby sogn, Båg herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 251. OBM5958 Linien, Hårby sogn, Båg herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.02.09. Sb.nr. 251. Kampagne: 01-04-2013 KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af kloaktracé udført af Kristine Stub Precht og Christian

Læs mere

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114.

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114. , Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 4. KUAS nr. 003-1-1094 Beretning for udgravning af 6 fyldskifter: 4 affaldsgruber, 1 kogegrube og 1 diffust lag med keramik. Fund af skaller

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

NÆM 20012:105 Brandholt

NÆM 20012:105 Brandholt NÆM :105 Brandholt Rapport for prøvegravning forud for opførelse af solfangeranlæg for Sandved- Tornemark Kraftvarmeværk a.m.b.a. Af arkæolog. NÆM-105 Brandholt, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred,

Læs mere

Oversigtsfoto taget fra nord.

Oversigtsfoto taget fra nord. Beretning for den arkæologiske forundersøgelse KNV00014 Neder Vindinge, Kastrup sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.03. Sb.nr. 54. Kuas j.nr. 2013-7.24.02/KNV0008 Oversigtsfoto taget

Læs mere

KAM Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 114.

KAM Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 114. KAM2010-016-1 Bispegården, Kalundborg sogn, Ars herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.01.01. Sb.nr. 114. Kampagne: 19-11-2014 KUAS nr. 2010-7.24.02/KAM-0002 Beretning for overvågning af gravearbejde i

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84.

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84. SVM1324-5 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. Kampagne: KUAS nr. -7.24.01/MVE-0001 Forundersøgelse af 700 m 2 ved findestederne for 5 guldarmringe

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248.

HOL20641 Nr. Felding Præstegård, Nørre Felding sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 248. , Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.08.04. Sb.nr. 48. Kampagne: 13-01-011 KUAS nr. Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn og undergrund

Læs mere

VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 226.

VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 226. VKH7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.04. Sb.nr. 226. KUAS nr. 2015-7.24.02/VKH-0015 VKH 7482 Skelborgvej, Haughus, Jelling. Forundesøgelse forud for

Læs mere

SAKSKØBING KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 48 VEDTAGET DEN 14. januar 1997 BOLIGOMRADE MELLEM GULDBORGVEJ OG NYKØBINGVEJ

SAKSKØBING KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 48 VEDTAGET DEN 14. januar 1997 BOLIGOMRADE MELLEM GULDBORGVEJ OG NYKØBINGVEJ SAKSKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 48 VEDTAGET DEN 14. januar 1997 BOLIGOMRADE MELLEM GULDBORGVEJ OG NYKØBINGVEJ \ HVAD ER EN LOKALPLAN. TILVEJEBRINGELSE. Byrådet står for tilvejebringelse af lokalplaner,

Læs mere

ØHM1254 Pipstorn Jernbanesti

ØHM1254 Pipstorn Jernbanesti ØHM1254 Pipstorn Jernbanesti Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.04. Sb.nr. 150. KUAS nr. 16/06882 I forbindelse med etablering af en sti langs veteranjernbanen i Faaborg

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 7 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 7 FOR DEL AF VESTER SAABY

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 7 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 7 FOR DEL AF VESTER SAABY PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 7 FOR DEL AF VESTER SAABY I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Hvalsø kommune. 1.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

DEKLARATION. Påtaleret tilkommer Roskilde Byråd, der alene kan ændre og ophæve nærværende deklaration.

DEKLARATION. Påtaleret tilkommer Roskilde Byråd, der alene kan ændre og ophæve nærværende deklaration. 29.EB.21E21)(113:=19Å,iaDROSKEOMMJEKNFORV46332897 NO.474 P.2/7 -.Jo 7 4VENWETAY4Rie ROSKILD po4wa glmwdaw44'1,..r i "N 14607-0. Roskilde kommune Teknisk forvaltning Set. Ols Stræde 3 4000 Roskilde ø5.08.93

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr Sb.nr. 82.

ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr Sb.nr. 82. ÅHM 6490 Neder Nesgård III Øster Svenstrup sogn, Øster Han herred, tidl. Hjørring amt. Sted nr. 10.07.10. Sb.nr. 82. Kampagne: 14-04-2015 KUAS nr. 2015-7.24.02/NJM-0013 Beretning for større arkæologisk

Læs mere

HEM 3464 Løvbakkevej Nord

HEM 3464 Løvbakkevej Nord HEM 3464 Løvbakkevej Nord SLKS nr. 17/08071 Stednr. 180306 Sb.nr. 38 UTM Zone 32, Euref89 Koord.: X: 497.950 Y: 6.224.851 Ejerlav: Gullestrup, Herning Jorder Beretning for forundersøgelse Resume Museum

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

OBM8431 C.F. Tietgens Boulevard, Fraugde sogn, Åsum herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 147 (KUAS ).

OBM8431 C.F. Tietgens Boulevard, Fraugde sogn, Åsum herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 147 (KUAS ). OBM8431 C.F. Tietgens Boulevard, Fraugde sogn, Åsum herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.03. Sb.nr. 147 (KUAS 2003-2123- 0269). Beretning for forundersøgelse af 100 meter langt vejtracé,

Læs mere

KNV290 Stenskov Syd, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 134.

KNV290 Stenskov Syd, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 134. KNV290 Stenskov Syd, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.05.07. Sb.nr. 134. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af to søer i den sydlige kant af

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre

Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre Lokalplan 1075 Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre Ll. Skensved Lellinge Boholte Boskov Holmebæk 2018 2 Indhold Lokalplan 1075 Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre Redegørelse Lokalplanens formål

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

NÆM 2006:155 Skelby Øst Rapport for forundersøgelse forud for byggemodning

NÆM 2006:155 Skelby Øst Rapport for forundersøgelse forud for byggemodning NÆM 2006:155 Skelby Øst Rapport for forundersøgelse forud for byggemodning 1 J.nr. NÆM 2006:152; KUAS 2003-2123-1563 05.07.10-63 Skelby sogn, Tybjerg herred, tidl. Præstø Amt Forundersøgelse forud for

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

OBM5494 Ferritslev Savværk, Rolsted sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr

OBM5494 Ferritslev Savværk, Rolsted sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr , Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.07. KUAS nr. Haundrupvejens gamle forløb fundet i grøft C. Denne sås som en brolægning, i skiftende bevaringsstand. I fylden blev herover blev fundet enkelte

Læs mere

DKM Gulfælgård Prøvegravning. Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr

DKM Gulfælgård Prøvegravning. Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr DKM 20.713 Gulfælgård Prøvegravning Sahl sogn, Ginding herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 180208-232 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for skovrejsning omkring ejendommen Stokholmvej 1, Sahl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SEKSTETTEN. 1.1 Foreningens hjemsted er Vorup by og sogn i Randers Kommune.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SEKSTETTEN. 1.1 Foreningens hjemsted er Vorup by og sogn i Randers Kommune. VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SEKSTETTEN 1. HJEMSTED 1.1 Foreningens hjemsted er Vorup by og sogn i Randers Kommune. 2. NAVN OG FORMÅL 2.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Sekstetten. 2.2 Foreningens

Læs mere

ÅHM 6982 Tingvej 100, Vodskov

ÅHM 6982 Tingvej 100, Vodskov ÅHM 6982 Tingvej 100, Vodskov Hammer sogn, Kær herred, tidl. Ålborg amt. Sted nr. 12.06.05. Sb.nr. 107 Kampagne: 04-04-2018 KUAS nr. 17-0219757 Under forundersøgelse forud for skovrejsning fandtes et bopladsområde

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Beretning for ØHM1246 Torpegård Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 146.

Beretning for ØHM1246 Torpegård Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 146. Beretning for ØHM1246 Torpegård Diernæs sogn, Sallinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.04.04. Sb.nr. 146. Abstract Fund af spredte bopladsspor, samt en enkelt brandplet. Disse er uden datering;

Læs mere

OBM3970 Kielbjergvej, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 171.

OBM3970 Kielbjergvej, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb.nr. 171. OBM3970 Kielbjergvej, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.08. Sb.nr. 171. KUAS nr. 2008-7.24.02/OBM-001 Beretning for forundersøgelsen af et 13.000 kvadratmeter stort areal forud

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 21.

OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 21. OBM7036 Juelsmindevænget, Harndrup sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.09. Sb.nr. 21. KUAS nr. Egenbetalt forundersøgelse af 3 parcelhusgrunde på Juelsmindevænget Harndrup Abstract Ved

Læs mere

UDGRAVNINGSBERETNING FOR AMK 12/90 OTTESTRUP. OTTESTRUP SOGN.

UDGRAVNINGSBERETNING FOR AMK 12/90 OTTESTRUP. OTTESTRUP SOGN. / UDGRAVNNGSBERETNNG FOR AMK 12/90 OTTESTRUP. OTTESTRUP SOGN. ndhold: 1. Undersøgelsens forhistorie. 2. Topografi. 3. M&lesystem. 4. FixpunJ

Læs mere

Beretning om prøvegravning og udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder

Beretning om prøvegravning og udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder HEM 3734, Lille Asbjerg HEM 3734 Lille Asbjerg, Sinding Sogn, Ringkøbing Amt Beretning om prøvegravning og udgravning af bopladsspor fra bronzealder og jernalder Journalnummer: HEM 3734 Sogn: Herred: Amt:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Nielstrup-Ulse SMV 8194

Nielstrup-Ulse SMV 8194 Forsknings- & formidlingsafdelingen Afdeling for arkæologi Slotsruinen 1 4760 Vordingborg + 45 55 37 25 54 ark@museerne.dk museerne.dk/arkæologi Prøvegravningsrapport Nielstrup-Ulse SMV 8194 Udarbejdet

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

NÆM Gedebjerg

NÆM Gedebjerg NÆM 142 Gedebjerg Kampagne: 17 07 KUAS nr. 7.24.02/NÆM 0014 Gedebjerg, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.05.07. Beretning for udgravning af 2 skibet hus fra ældre

Læs mere

Sølunden, Fensmark. Rapport for prøvegravning. J.nr. NÆM 2006:152; KUAS

Sølunden, Fensmark. Rapport for prøvegravning. J.nr. NÆM 2006:152; KUAS Sølunden, Fensmark Rapport for prøvegravning J.nr. NÆM 2006:152; KUAS 2003-2123-1095 Næstved Museum 2006 Sølunden, Fensmark Rapport for prøvegravning forud for bebyggelse J.nr. NÆM 2006:152; KUAS 2003-2123-1095

Læs mere

SVM1363 Balstrup N2, Ringsted Ls sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 65.

SVM1363 Balstrup N2, Ringsted Ls sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 65. SVM1363 Balstrup N2, Ringsted Ls sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.13. Sb.nr. 65. Kampagne: 27-04-2011 KUAS nr. 2011-7.24.02/SVM-0009 Beretning for forundersøgelse af ca. 31.000 m 2

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

KNV KUAS

KNV KUAS Forundersøgelsesberetning for KNV 00184 Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted Nr. 050109-19 KUAS j.nr 2014-7.24.02/KNV- 0014 Beretning for arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen

Læs mere

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.02.05. Kampagne: 26-10- KUAS nr. -7.24.02/LMR-0002 I forbindelse med udstykning til parceller umiddelbart øst

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

JORDRUP - EN LOKALBY. BORGERMØDE den 26. august 2013 Fynslund

JORDRUP - EN LOKALBY. BORGERMØDE den 26. august 2013 Fynslund JORDRUP - EN LOKALBY Skov Vestermarksvej Skovvejen Åkær Å Lindet Dam BORGERMØDE den 26. august 2013 Hønsemosen Fynslund Egholt Skovvej Svimmelholt Åkær Kirsbølvej BORGERMØDE I JORDRUP DEN 26. AUGUST 2013

Læs mere

Lokalplan nr Første afsnit af Herstedlund. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Første afsnit af Herstedlund. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 14.4.1 Første afsnit af Herstedlund Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

FHM 5804 Solsortevej 26

FHM 5804 Solsortevej 26 FHM 5804 Solsortevej 26 Nordby sogn, Samsø herred, tidl. Holbæk amt, stednr. 03.05.03, SBnr. 47, SLKS nr. Udgravningsberetning Forundersøgelse af 1.218 m2 sommerhusgrund ved Mårup, Samsø. Fig. 1: Undersøgelsesområdet

Læs mere

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr

DKM Barslev - Prøvegravningsrapport. Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr DKM 20.775 Barslev - Prøvegravningsrapport Hvidbjerg sogn, Refs herred, tidl. Thisted amt. Stednr. 110607-177 Abstract Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af minkhaller på ca. 1 ha ved Barslev

Læs mere

HOL20635 Ausumgaard, Vejrum sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 81.

HOL20635 Ausumgaard, Vejrum sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 81. , Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.05.15. Sb.nr. 81. Kampagne: 11-01-2012 KUAS nr. 2011-7.24.02/HOL-0012 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi,

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Matr. nr.: 5a. Journalnummer: VKH Sted: Haustrup. Ejerlav: Haugstrup by. Sogn: Ø. Nykirke. Lokalitetsnummer: Sb.nr. 308.

Matr. nr.: 5a. Journalnummer: VKH Sted: Haustrup. Ejerlav: Haugstrup by. Sogn: Ø. Nykirke. Lokalitetsnummer: Sb.nr. 308. Beretning for mindre forundersøgelse ved Haustrupvej 4 forud for etablering af to søer, foretaget af Museumsinspektør d. 30/1 2018 for VejleMuseerne. Journalnummer: VKH 7239 Sted: Haustrup Lokalitetsnummer:

Læs mere

Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre

Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre Offentligt fremlagt til den 6. februar 2018 Lokalplan 1075 Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre Ll. Skensved Lellinge Boholte Boskov Holmebæk Forslag 2018 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget

Læs mere

AMK 18/91 GAMMEL FORLEV, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Stednr

AMK 18/91 GAMMEL FORLEV, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Stednr Side l af 8 AMK 18/91 GAMMEL FORLEV, Vemmelev sogn, Slagelse herred, Sorø amt. Stednr. 4.03.20. ~RØVEGRAVNNGSBERETNNG. } Sagens data. Sorø Amts Museum, arkæologisk afdeling udgravede i foråret 1991 et

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 14. Klempegården (Nr. Dalby)

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 14. Klempegården (Nr. Dalby) SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 14 Klempegården (Nr. Dalby) 20.09.1977 SKOVBO KOMMUNE NR. DALBY LOKALPLAN NR. 14 "KLEMPEGÅRDEN" 30.08.1977 - l - Lokalplan nr. 14 for Skovbo kommune I. Indledning Nærværende

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM 3127 Krondyrvej, Tørring

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM 3127 Krondyrvej, Tørring Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM 3127 Krondyrvej, Tørring Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 10dx Sted-SBnr.: 160607-108 KUAS: 2014-7.24.02/HOM-0004

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200

Supplement til Lokalplan nr. 200 Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre

Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre Lokalplan 1075 Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre Ll. Skensved Lellinge Boholte Boskov Holmebæk 2018 2 Indhold Lokalplan 1075 Forbud mod spillehaller i fem lokalcentre Redegørelse Lokalplanens formål

Læs mere

Beretning vning. Arkæologisk udgra. HOM2308 Råstofudvinding Gantrup, Etape 2

Beretning vning. Arkæologisk udgra. HOM2308 Råstofudvinding Gantrup, Etape 2 Arkæologisk udgra Beretning vning HOM2308 Råstofudvinding Gantrup, Etape 2 Tidl. Skanderborg Amt, Tyrsting Herred, Voerladegård Sogn, matrikelnr.: 5c Sted-SBnr.: 160411 - KUAS: 2008-7.24.02/HOM-0063 Udgravning

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen

Forundersøgelsesrapport MOE Søringen Forundersøgelsesrapport MOE 00768 Søringen Af arkæolog Cand.mag. Liv Stidsing Reher- Langberg Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 13ae, Udbyover By,

Læs mere