Worklife Barometer ApS - E-bog - Links. Vejledninger, information og gode råd til HR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Worklife Barometer ApS - E-bog - Links. Vejledninger, information og gode råd til HR"

Transkript

1 Worklife Barometer ApS - E-bog - Links Vejledninger, information og gode råd til HR

2 VELKOMMEN Denne e-bog er udviklet til dig, der skal være omdrejningspunktet for implementering af Howdy i jeres organisation. Vi har lavet tre versioner, der henvender sig til følgende profiler: HR IT og Sikkerhed Ledere Noget af materialet går igen i e-bøgerne. I e-bøgerne finder du beskrivelser samt links til alle de materialer du vil få brug for undervejs. Mangler du noget er du altid velkommen til at kontakte os på eller tlf Rigtig god fornøjelse!

3 INDHOLD Løsningen kort fortalt Videnskaben bag Howdy Forskningsbaseret implementering Helt anonymt selvfølgelig Implementeringspakke Implementeringstidslinje Kickstart Brugerundersøgelse Mailskabeloner Præsentationsvideoer Animationsvideoer Kundeportal Anonymitet & data Engagement gennem synlighed FAQ

4 LØSNINGEN KORT FORTALT Howdy er en løsning til forebyggelse af stress og mistrivsel i virksomheder gennem løbende refleksion, dialog og handling. Løsningen er baseret på en app, proaktivt beredskab, rapporter samt konkrete værktøjer for ledere og medarbejdere. MONITORERING BEREDSKAB RAPPORTERING FORANDRINGER Til at følge din trivsel, stiller vi 5 spørgsmål om din generelle trivsel hver 14. dag. Spørgerammen er WHO-5 udviklet af professor Per Bech. Spørgerammen har gennemgået mere end 200 studier. Beredskabet består af erhvervs-psykologer, der modtager de indkomne svar og reagerer proaktivt med kontakt til de medarbejdere, der er i negativ udvikling. Samtalen er en uformel snak om din trivsel. Alle svar behandles anonymt. Ledelsen og HR modtager månedligt en rapport over trivselsniveauet samt antallet af medarbejdere der har været i kontakt med beredskabet. Den kontinuerlige refleksion over, hvordan du har det for tiden giver, sammen med de månedlige rapporter, et nyt udgangspunkt for at håndtere trivselsproblemer i opløbet og undgå en stressrelateret sygemelding.

5 VIDENSKABELIG TESTET Spørgsmålene i Howdy er baseret på WHO-5, som er en videnskabeligt testet model udviklet af professor Per Bech, leder af Forskningsenheden på Psykiatrisk Center, Hillerød. Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel. Det består af fem nøje udvalgte spørgsmål om, hvordan testpersonen har følt sig tilpas i de seneste to uger. WHO-5 måler graden af positive oplevelser og kan anvendes som et mål for personers generelle trivsel eller velbefindende. Det er derfor ikke tilfældigt at du bliver spurgt om de samme spørgsmål hver gang. Det er vigtigt at have in mente at spørgsmålene ikke kun er rettet mod dit arbejdsliv, men til gengæld tager højde for dit hele liv både privat og i arbejdslivet. WHO-5 har været testet i forskellige befolkningsgrupper i flere lande. Det er simpelt at anvende, og der er efterhånden mange erfaringer, der taler for, at det er et pålideligt mål for personers trivsel. Læs mere her: Region Hovedstadens Psykiatri

6 HELT ANONYMT SELVFØLGELIG! Ét af tidens store emner er datasikkerhed og beskyttelse af privatlivet når vi bevæger os rundt på nettet og i vores app s. Derfor er alle besvarelser i Howdy anonyme for virksomheden og alle data behandles fortroligt. Når Howdy besvares sendes svarene til vores serverer. Skulle trivslen være pludseligt nedadgående eller ende i risiko-zonen, vil kontaktinfo og svar-historik blive delt med beredskabet. Beredskabet er underlagt tavshedspligt! Når en sag lukkes hos beredskabet fjernes adgang til data. Virksomheden vil alene modtage rapporter udarbejdet med statistisk data. Virksomheden har ikke adgang til medarbejderes svar eller information om kontakt med beredskabet. Du kan læse mere her: E-bog Compliance & IT

7 FORSKNINGSBASERET IMPLEMENTERING Howdy implementerings e-bogen her læner sig op af den forskningsbaseret implementeringsmetode, MedVirk, som er udviklet af National Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Du kan eventuelt bruge deres guide på medvirknu.dk igennem implementeringsforløbet eller du kan bruge de materialer, vi har udviklet til at understøtte den samme model. Afstemning af forventninger Før I går i gang med at implementere Howdy, er der nogle vigtige overvejelser I bør gøre: Hvad er formålet med Howdy i vores organisation? Hvordan vil vi arbejde med det? Hvilke succeskriterier og konkrete målsætninger har vi? Hvor mange ressourcer vil vi bruge? Brug også vores formålsbeskrivelse til at skabe konsensus om formålet med Howdy mellem ledere og medarbejdere. Deltagelse De fleste er interesserede i at vide, hvor mange personer der vil deltage. Til det er der mange svar, for det afhænger af hvor mange ressourcer I lægger i implementeringen, hvordan det bliver kommunikeret, om lederne inddrages og meget andet. Prøv eventuelt at løbe vores Implementerings-survey igennem her: Howdy Implementeringssurvey og få et bud på, hvor mange deltager I kan forvente og ikke mindst, hvilken effekt det vil have på jeres medarbejdere. En god start er at få sat nogle ord på formålet og ikke mindst sikre, at det er afstemt med en person på så højt organisatorisk niveau som muligt. Brug eventuelt dette aftaledokument, hvor I bliver bedt om at forholde jer til en række konkrete områder.

8 Det er vigtigt at inddrage alle interessenter fra start som f.eks. ledergruppe, tillidsrepræsentanter, øverste ledelse, HR og arbejdsmiljø. om, hvordan de vil bruge Howdy. IT OG SIKKERHED GENNEMGANG AF IMPLEMENTERINGSTIDSLINJE INDLEDENDE AKTIVITETER FORBEREDELSE KICK-OFF LØBENDE BRUGERUNDERSØGELSE Præsentation Formål & mål Implementeringsplan IT Medarbejderlister Rapportopsætning Workshops Teaser-mail Kick-off Rapportgennemgang Brugerundersøgelse TIDSLINJE PRÆSENTER FOR INTERESSENTER SKAB KONSENSUS OM FORMÅL OG UDARBEJD EN DETALJERET MÅLSÆTNINGER Vi har samlet en detaljeret tidslinje med alle anbefalede trin i processen. Se den detaljerede tidslinie, med beskrivelse af processerner her: IMPLEMENTERINGSPLAN Ved at udfylde et implementeringsspørgeskema kan du reflektere over hvilke indsatser I vil gennemføre, få et bud på forventet anvendelsesgrad samt input til en tidsplan. MEDARBEJDERLISTE Sørg for at medarbejderlisten er så fyldestgørende som muligt det kan spare meget arbejde på sigt. Overvej at strukturen også skal danne basis for, hvilke rapporter I kan trække senere. Anvend eventuelt Howdy s aftale dokument til at få en fælles forståelse. WORKSHOPS Forankring hos lederne er en vigtig forudsætning for deltagelse, engagement og effekt. En grundig introduktion for ledere i en workshop er givet godt ud. Overvej, at supplere med trivselsambassadører. Howdy Implementeringstidslinje FORBERED OG DISTRIBUER MATERIALER Gennemgå e-bog (drejebog til implementering), hvor du kan finde stort set alt materiale til at understøtte implementeringen. KICK-OFF Kick-off kan afvikles til alle medarbejder på én gang (mindre organisationer) eller gøre hver leder være ansvarlig for at præsentere Howdy for sine medarbejdere. Find en præsentation for ledere her samt et formåls-dokument, hvor teamet kan lave en aftale Vigtigt! Sørg altid for, at få godkendt det domain, som invitationerne sendes ud fra hos IT afdelingen. Et stop i opstartsfasen kan være fatal for projektet. TEASER MAIL Umiddelbart før kick-off, kan det være en god idé, at sende en generel orientering ud til alle medarbejdere, hvor man opfordrer alle til at deltage. Husk formåls-beskrivelsen og lad den gerne være afsendt så højt i organisationen som muligt. BRUGERUNDERSØGELSE En brugerundersøgelse giver en god forståelse for, hvilken effekt har i organisationen. Den kan understøtte, om I har nået de forventede målsætninger I satte i opstarten. Gennemførelse af brugerundersøgelse giver bedst mening efter 6-8 måneder. RAPPORTER Hver den 1. i måneden vil alle rapporter blive sendt ud. Løb rapporterne igennem og hold øje med de afdelinger, der ligger lavt i score eller i deltagelse. Brug lederen som sparringspartner og sæt målrettet ind efter behov. WORKLIFE BAROMETER

9 Workshop Agenda: Formål med Howdy (gerne med deltagelse af en beslutningstager/direktionen, der forklarer hvorfor trivsel og forebyggende indsats er vigtig for virksomheden). Meget mere end en app (organisatorisk perspektiv) med udgangspunkt i IGLO IMPLEMENTERINGSPAKKE KASKADE Kaskademodellen indeholder to centrale elementer, nemlig forankring og inddragelse af leder samt decentral kick-off/udrulning, hvilket holder omkostninger til træning på et minimum og sikrer en høj effekt. Denne model er særligt velegnet i større organisationer og/eller virksomheder med mange afdelinger geografisk spredt. Modellen kendetegner sig ved, at resultere i en høj deltagergrad og motivation for at deltage over lang tid. Lederinddragelsen har desuden den virkning, at dialogen mellem medarbejder og leder bliver langt nemmere og bliver taget tidligt. Howdy-Workshop Lederen har ikke kun en rolle i kick-off, men også i at løbende tale om trivslen gennem de månedlige rapporter. Det stiller krav til, at man føler sig tryg ved rapporterne og helt forstår, hvordan tallene skal læses. Kaskademodellen kræver derfor at lederen og gerne i samarbejde med en engageret medarbejder i teamet får en grundig indføring i Howdy på ca. tre timers tid. Forberede ledere og trivselsambassadører gennem workshop. Gerne nok deltagere til, at der kan etableres små arbejdsgrupper. På workshoppen vil Howdy blive præsenteret og alle elementer nøje gennemgået. Læs mere på næste side... Gennemgang af selve løsningen: app en beredskabet rapporterne trivselsindsatser/forbedringstiltag Arbejdsgruppe: Start med at logge på Howdy og tal om hvad er den umiddelbare bekymring og begejstring. Skriv gerne ned på en flip over eller en tavle. Gennemgang af de generelle bekymringer/ begejstring anonymitet ansvarsfralæggelse datasikkerhed validitet Gode råd til hvordan man arbejder med rapporterne i teamet Præsentation af elementer til at understøtte implementering/kick-off proces Arbejdsgruppe: Diskuter hvilke elementer I vil foretrække i jeres team og hvilke budskaber I vil lægge vægt på

10 FORBEREDELSE Orienteringsmail fra direktionen Før en kick-off er det ofte en god idé, at øverste ledelseslag udsender en orienteringsmail, hvor man skriver noget om, hvorfor Howdy initiativet er iværksat. Vi har udarbejdet nogle forslag, som man kan læne sig op ad. Se dem her: Tekstforslag til s Medarbejderdata Senest en uge før kick-off datoen sendes en medarbejderliste til Worklife Barometer på Listen bør udfyldes med så mange data som muligt. Som minimum anbefales informationer som: Navn, , Nærmeste leder, Afdeling/Team samt dato for kick-off fremgår. Rekvirer en skabelon til jeres medarbejderdata, hvis du ikke allerede har fået den på Rapport opsætning Overvej hvordan strukturen i rapporterne skal være, altså om man ønsker at se per leder, per afdeling, per projekt, per faggruppe osv. Man kan vælge en eller flere. Normalt vil man kunne se virksomhedens overblik + egen afdeling/team. Det må meget gerne fremgå af medarbejderlisten, hvem der skal modtage en rapport for hvilket område. Hvis du ikke allerede har fået adgang til kundeportalen, hvor du selv kan sætte jeres rapporter op, så kontakt os på og skriv, at du ønsker adgang til kundeportalen.

11 Howdy, Fokus på den gode trivsel! KICK-OFF! En god forberedelse & kick-off giver den bedste start. Når lederen har fundet rette tidspunkt for at introducere Howdy, har lederen fundet de virkemidler frem, som skal anvendes f.eks. PowerPoint, Plakater, Brochurer osv. På dagen/tidspunktet vil Worklife Barometer udsende en invitation til hver medarbejder i teamet. Registrering og samtykkeerklæring I invitationen findes et link til en samtykkeerklæring, hvor man samtidig kan sikre sig at det er de rette data, der bliver registreret. Det er også her at man vælger sit fremtidige password. Glemmer man sit password kan man gå ind på: og få tilsendt et nyt password. Download app Det er først efter man har oprettet sin profil/registreret sig via linket, at man kan få adgang til app en. App en hedder Howdy og findes i AppStore, Google Play og Microsoft Store. Det er gratis at downloade app en, men kan kun benyttes, hvis man har oprettet et password via invitationen. Tekniske problemer Opstår der problemer med at logge på eller andre tekniske problemer, er man altid velkommen til at skrive til eller ringe på Øvrige spørgsmål Der er udarbejdet en FAQ som adresserer de mest gængse spørgsmål om Howdy. Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål i FAQ en, er du meget velkommen til at skrive på eller ringe til os på Præsentation til Workshop Implementeringsplan Præsentation til ledere der skal præsentere for en gruppe

12 BRUGERUNDERSØGELSE Brugerundersøgelsen er virksomheden og Worklifebarometer s mulighed for at følge op på brugen af Howdy. Her får vi svar på om medarbejderne forstår, bruger og har glæde af værktøjet. Det er også i brugerundersøgelsen I får anonyme tilbagemeldinger om hvorvidt medarbejderne oplever en forbedret kommunikation mellem dem, ledere og HR. Kommentarer fra brugere: Godt værktøj, som hjælper mig til at tænke over hvordan jeg egentlig har det, i stedet for ikke at mærke efter. Det er rart at stoppe op og mærke efter og have muligheden for at tale med en prof. Howdy skuppede mig på den gode måde, til at blive åben og ærlig over for min leder. Det at beredskabet kontaktede mig og gav mig en mulighed for at tale, føltes som god omsorg for mig. KONTAKT MED BEREDSKABET På nedenstående billede kan det ses at 22 ud af 89 medarbejdere har været i kontakt med beredskabet. Altså 25% af arbejdspladsen. VIRKNING AF HOWDY BEREDSKABET Virksomheden i eksemplet her har undgået to sygemedlinger, bremset negativ udvikling hos yderligere fire og tre medarbejdere handlede. LEDERNES BRUG AF RAPPORTERNE I eksemplet herunder ses det at 10 ud af 17 ledere bruger rapporterne hver måned i arbejdet for bedre trivsel i deres afdeling.

13 MAILSKABELONER I forbindelse med introduktion til Howdy anbefaler vi at der udsendes information og introduktion til alle medarbejdere fra direktionen, HR og ledere. Det er vigtigt for en succesfuld opstart at alle ved at værktøjet introduceres for sikre god trivsel og bedre kommunikation. Vi har gjort det nemt for jer at komme i gang og har samlet en række forslag til indhold i både de indledende mails, påmindelser og opfordringer. Disse tekster kan frit benyttes og tilpasses jeres virksomhed og behov. Du kan finde skabelonerne her: Tekstforslag til s

14 ANIMATIONSSVIDEOER Præsentation af Howdy Varighed: 02:08 Kom godt i gang Varighed: 01:09 Howdy for Medarbejdere Varighed: 01:09 Howdy som ledelsesværktøj Varighed: 01:15 HR s rolle i Howdy Varighed: 01:00

15 HOWDY KUNDEPORTAL DIN GENVEJ TIL RAPPORTER, MEDARBEJDERINFO OG ÆNDRINGER I VIRKSOMHEDEN Brugervejledning: Howdy kundeportal Kundeportalen er udviklet for at give jer fuld styring over informationer og tilmeldte medarbejdere. Det er her du kan hente gamle rapporter, se hvem der har modtaget tidligere rapporter og gensende invitationer til de medarbejdere der endnu ikke er kommet i gang. Det er også på kundeportalen du kan rette medarbejderinfo, såsom navn, rolle, nærmeste leder og andre parametre der er interessante for hvordan rapporterne udarbejdes. Gruppering til rapport I de fremsendte rapporter vil du se samme statisiske data brugt i forskellige grupper. Hos Worklife Barometer har vi indelt rapporterne efter afdeling, rolle og nærmeste leder, men vi har samtidig gjort det muligt at tilføje yderligere 10 dimensioner. Det betyder at du udover ovenstående f.eks. kan vælge også at se hvordan rapporten ser ud, ud fra geografi eller arbejdsområde. I vores brugervejledning til portalen gennemgår vi alle relevante punkter for en succesfuld opstart og forståelse for værktøjet. Brugervejledningen kan downloades her: Brugervejledning Howdy Kundeportal 1.2 Denne brugervejledning forklarer om funktionerne i portalen og hvordan de betjenes. Spørgsmål og feedback er altid velkommen, skriv eller ring gerne til os. God fornøjelse! Med venlig hilsen, Rasmus Hartung Partner Kontakt info: Vi kan kontaktes på telefon eller Har du lyst til at besøge os, så skal du tage til Vodroffsvej 61, Frederiksberg C. Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang Oprettelse af bruger Registrering af bruger Næste gang du logger på Overblik Menu: Dashboard Menu: Company Info Language Dimensions Menu: Employees Menu: Reports... 8 Page 1 of 8

16 ANONYMITET & DATA ALLE BESVARELSER I HOWDY-APP EN ER ANONYME OG DINE DATA BEHANDLES FORTROLIGT Worklife Barometer overholder de til enhver tid gældende regler for behandling af persondata og er godkendt af datatilsynet som dataansvarlig. Beredskabet har kun adgang til data i det omfang det er nødvendigt for at kontakte en konkret medarbejder og gennemføre forebyggende og opfølgende samtaler med den pågældende medarbejder. Statistisk data Til udarbejdelse af den månedlige rapport vil statistiske data blive anvendt til at danne et billede af den generelle trivsel. Statistisk data indeholder ikke personlige oplysninger eller anden indikation af hvem der står bag besvarelserne. Virksomheden har ikke adgang til, eller krav på, at se personhenførbar data, ligesom beredskabets notater i forbindelse med kontakt vedbliver fortrolige. Data efter aftalens ophør Skulle en medarbejder forlade virksomheden eller framelde sig løsningen, er det pålagt Worklife Barometer at slette eller anonymiserer alle personhenførbare oplysninger om medarbejderen. Dette gælder også ved inaktivitet i 18 måneder. Læs hele vores persondatapolitik ved klik på linket herunder: Howdy Persondatapolitik Version 5.0 Fra Datatilsynet.dk: I persondatalovens 3, nr. 4, defineres den dataansvarlige som den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger. Af definitionen følger det, at den dataansvarlige er den, der afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Det afgørende er således, hvem der juridisk og/ eller faktisk afgør, hvordan personoplysninger skal behandles (hvem har ejerskabet til oplysningerne). I praksis kan en dataansvarlig f.eks. være en myndighed, der af lovgiver er blevet pålagt en given behandling af personoplysninger. Den dataansvarlige kan endvidere være en arbejdsgiver, der behandler personoplysninger om sine ansatte og sine kunder, eller en læge, der behandler patientoplysninger i forbindelse med et forskningsprojekt.

17 Bliv opmærksom på din trivsel - Hvis du ikke har registreret dig endnu, kan du gøre det her: eller scan denne QR kode. Indtast din , så modtager du straks en ny invitation. Hvis du ikke har registreret dig endnu, kan du gøre det her: eller scan denne QR kode. Indtast din , så modtager du straks en ny invitation. Hvis du ikke har registreret dig endnu, kan du gøre det her: eller scan denne QR kode. Indtast din , så modtager du straks en ny invitation. Har du glemt dit login, gå til: Howdy.nu/recover Hvis du ikke har registreret dig endnu, kan du gøre det her: eller scan denne QR kode. Indtast din , så modtager du straks en ny invitation. Hvis du ikke har registreret dig endnu, kan du gøre det her: eller scan denne QR kode. Indtast din , så modtager du straks en ny invitation. ENGAGEMENT GENNEM SYNLIGHED Vi har samlet en række fysiske materialer som vi hellere end gerne fremsender til jeres kickstart og fastholdelse. Kontakt for at høre mere. HVAD TÆNKER DU PÅ? Tal med de mennesker, du har tillid til. Fortæl dem ærligt, hvad der foregår, og hvordan de kan hjælpe dig. DET ER SKIDE GODT! Tænk over og ros dig selv og dine kollegaer for alt det, I gør godt. SLAP DOG AF! Stil ikke for store krav til dig selv. Hverken til hvad du skal kunne eller hvor hurtigt. HAR DU OVERSKUD? Giv dig selv lov til at sige nej hvis du føler dig presset - både privat og på jobbet. TANK OP! Find ud af, hvordan du får energi. Det kan være en bestemt ting du gør, et bestemt sted eller en bestemt person, som giver dig energi. svar på Howdy Bliv opmærksom på din trivsel - svar på Howdy Bliv opmærksom på din trivsel - svar på Howdy Bliv opmærksom på din trivsel - svar på Howdy Bliv opmærksom på din trivsel - svar på Howdy Plakater - A3 (29,7 x 42 cm) eller B3 (35x50 cm) BLIV OPMÆRKSOM PÅ DIN TRIVSEL STOR VIDENSKAB BAG EN LILLE MODEL Flyers til medarbejdere MONITORERING BEREDSKAB Til at følge din trivsel, stiller vi 5 spørgsmål om din generelle trivsel hver 14. dag. ger, der modtager de indkomne svar og Beredskabet består af erhvervs-psykolo- Spørgerammen er WHO-5 udviklet af professor Per Bech. Spørgerammen har genarbejdere, der er i negativ udvikling. Sam- reagerer proaktivt med kontakt til de mednemgået mere end 200 studier. talen er en uformel snak om din trivsel. Efter sparring med både erhvervspsykologer og psykometrikere har vi udviklet trivselsværktøjet Howdy, der med den videnskabelige spørgeramme WHO-5 i ryggen, giver dig overblik og relevant tidssvarende information om din trivsel. Spørgeramme har gennemgået over 200 videnskabelige studier siden den blev lanceret af professor, Per Bech, i Modellen har vist sig at være en af de mest præcise til at vurdere trivsel. Det lyder måske som en tidsrøver, men faktisk drejer det sig kun om fem spørgsmål hver 14. dag, der i gennemsnit tager under ét minut at besvare. Og du kan være helt rolig dine svar er 100% anonyme for din arbejdsgiver. De månedlige rapporter opsummerer de anonyme svar og giver ledelsen mulighed for at handle proaktivt på eventuelle udsving eller negative tendenser. Det er derfor både til gavn for dig, dine kollegaer og arbejdspladsen at så mange som muligt deltager. HAR DU LYST TIL AT KOMME I GANG? Tilmeld dig på Howdy.nu RAPPORTERING FORANDRINGER Alle svar behandles anonymt. Ledelsen og Den kontinuerlige refleksion over, hvordan HR modtager månedligt en rapport over du har det for tiden giver, sammen med de trivselsniveauet samt antallet af medarbejdere der har været i kontakt med be- for at håndtere trivselsproblemer i opløbet månedlige rapporter, et nyt udgangspunkt redskabet. og undgå en stressrelateret sygemelding. Worklife Barometer ApS Njalsgade 76, København S Tlf Stressbolde Figurer med taleboble (whiteboard) H: 170 cm

18 SPØRGSMÅL? Vi har samlet en liste over de mest stillede spørgsmål fra medarbejdere og brugere af Howdy-løsningen. FAQ Klik her for at downloade FAQ Til medarbejder

19 E-bog Version 1.2 Dato 25. januar 2018 Worklife Barometer Njalsgade 76, København S Worklifebarometer.com

Rasmus Hartung Partner, Worklife Barometer PSYKIATRIDAGE 2016 ODENSE

Rasmus Hartung Partner, Worklife Barometer PSYKIATRIDAGE 2016 ODENSE Rasmus Hartung Partner, Worklife Barometer PSYKIATRIDAGE 2016 ODENSE Trivselsudvikling Trivsel svarer til tilfredshed med livet, eller den glæde der opleves ved at fungere optimalt Den subjektive følelse,

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Håndbog. for anvendelse af Familiedialog til borgere og familier i Faxe Kommune. Familiedialog. Vejen til en meningsfuld indsatsplan

Håndbog. for anvendelse af Familiedialog til borgere og familier i Faxe Kommune. Familiedialog. Vejen til en meningsfuld indsatsplan Håndbog for anvendelse af Familiedialog til borgere og familier i Faxe Kommune Familiedialog Vejen til en meningsfuld indsatsplan Sidst revideret d. 13.12.2018 Side 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Compliance (GDPR) 1.0 Terms and conditions

Compliance (GDPR) 1.0 Terms and conditions Compliance (GDPR) 1.0 Terms and conditions Dataansvarlige: Work Balance Institute ApS CVR NR.: 37609641 Tlf. Nr.: +4540315030 Mail: support@workbalanceinstitute.com I de nedenstående punkter vil der fremgå

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Sådan installerer du Authenticator app en og logger sikkert ind i Aula

Sådan installerer du Authenticator app en og logger sikkert ind i Aula 1 Download Microsoft Authenticator til din smartphone fra App Store eller Google Play. Når du har downloaded app en skal du sætte den op til at logge på Aula. 2 Klik på Authenticator app en for at åbne

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Sådan installerer du Authenticator app en og logger sikkert ind i Aula

Sådan installerer du Authenticator app en og logger sikkert ind i Aula 1 Download Microsoft Authenticator til din smartphone fra App Store eller Google Play. Når du har downloaded app en skal du sætte den op til at logge på Aula. 2 Klik på Authenticator app en for at åbne

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck side 2 Quick guide til Elma ToolCheck Det er nemt at komme i gang med at bruge Elma ToolCheck. Følg blot nedenstående vejledning,

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN DET TALER VI NATURLIGVIS OM...

TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN DET TALER VI NATURLIGVIS OM... TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN DET TALER VI NATURLIGVIS OM... BEDRE TRIVSEL MINDRE STRESS STØRRE ARBEJDSGLÆDE Stress og mistrivsel er en af de helt store udfordringer for mange virksomheder, og det er bestemt

Læs mere

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Installation af ConferenceCommunicator App... 3 3.0 Brug af ConferenceCommunicator... 4 4.0 Afrapportering...

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Indhold Hvorfor arbejde med psykisk arbejdsmiljø? 3 Kom godt fra start med det psykisk arbejdsmiljø 4 Virksomhedens tre diamanter 5 Virksomhedens seks guldkorn 6 Sæt klare mål 8 Hvad

Læs mere

Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer

Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer NFA gå-hjem-møde 16. november 2016 Morten Kallehauge, cand.psych.aut Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer Understøttelse af psykisk sundhed hos medarbejdere i Københavns Kommune Dette oplæg 1. Hvad

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Call Recorder Kvikguide for agenter

Call Recorder Kvikguide for agenter Call Recorder Kvikguide for agenter 2017 Recordit.nu version 1 Det er DIG, som gør en forskel! I dialogen med kunden er det dig som sætter ord på hvad du kan hjælpe med. Det er dig, som stiller kunden

Læs mere

Parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Fase 2: Vejledning & Spørgeskema Vasketoiletter Parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der hjælper til at tydeliggøre konkrete udfordringer,

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Vejledning til forældreintra på pc og mobil

Vejledning til forældreintra på pc og mobil Vejledning til forældreintra på pc og mobil ForældreIntra er et lukket område for forældre til elever på skolen. Her kan I følge med i, hvad der sker i netop de klasser, som jeres børn går i. I får adgang

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Guide. til frivilligværktøjer

Guide. til frivilligværktøjer Værktøj til frivilligledelse Guide til frivilligværktøjer // Kære frivilligledere I får her et kit med tre praktiske værktøjer, som I kan bruge sammen i lederteamet og med de engagerede frivillige i jeres

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Guide. til frivilligværktøjer

Guide. til frivilligværktøjer Værktøjer til frivilligledelse Guide til frivilligværktøjer // Kære frivilligleder Her får du et kit med tre praktiske værktøjer, som du kan bruge sammen med dit lederteam og de engagerede frivillige

Læs mere

VÆRKTØJ 4 UDVIKLING AF DATA- OG VIDENSDELINGSMODEL

VÆRKTØJ 4 UDVIKLING AF DATA- OG VIDENSDELINGSMODEL VÆRKTØJ 4 UDVIKLING AF DATA- OG VIDENSDELINGSMODEL 1. Formål Dette værktøj kan hjælpe jer til at til at udvikle en samlet data- og vidensdelingsmodel for, hvordan I indsamler og opbevarer data, samt hvordan

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere

Skift fra godkendelse med sms til app notifikation

Skift fra godkendelse med sms til app notifikation 1 Download Microsoft Authenticator til din smartphone fra App Store eller Google Play. Når du har downloaded app en skal du sætte den op til at logge på Aula. 2 Klik på Authenticator app en for at åbne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Ledelseskommunikationens

Ledelseskommunikationens MARIANNE WOLFF LUNDHOLT ANETTE ULDALL Ledelseskommunikationens værktøjskasse INDHOLD FORORD 3 INTRODUKTION 4 LEDELSESKOMMUNIKATIONENS VÆRKTØJSKASSE 6 Målgruppe 8 Formål 10 Budskab 10 Forventede reaktioner

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Brugermanual for version 2

Brugermanual for version 2 Side 1 af 6 Brugermanual for version 2 Til brugere af gæstekort via den mobile applikation version 2. E/F Olufsborg Områdenr. 20153 Gældende fra d. 15. oktober 2018 www. Side 2 af 6 Gæstekort via mobil

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 8 Har du glemt dit kodeord?... 10 Sådan redigerer og ser

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Guide my.matche.dk. - HURTIGT OVERBLIK s. 2 eller... - DETALJERET GENNEMGANG s af 12

Guide my.matche.dk. - HURTIGT OVERBLIK s. 2 eller... - DETALJERET GENNEMGANG s af 12 Guide my.matche.dk Denne guide hjælper dig igennem oprettelse, introducerer dig til dit personlige dashboard og hjælper med at udføre Parathedsvurderingen. - HURTIGT OVERBLIK s. 2 eller... - DETALJERET

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN

DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN DIALOGVÆRKTØJ KOM I HUS MED SYGEFRAVÆRSOPGAVEN KRYDS JER FREM TIL ET OVERBLIK OVER JERES SYGEFRAVÆRSARBEJDE Udgiver: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Koncernservice, Koncern HR Tekst: Arbejdsmiljø

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Drejebog menighedsråd Redskab 1

Drejebog menighedsråd Redskab 1 Drejebog menighedsråd Redskab 1 Målrettet kompetenceudvikling i sognet - et tema om kompetence- og jobudvikling til drøftelse i menighedsrådet Kontaktpersonens redskab - i samarbejde med menighedsrådets

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Når du åbner MUS modulet, kan du se de teams, du kan holde MUS samtaler med (røde pile).

Når du åbner MUS modulet, kan du se de teams, du kan holde MUS samtaler med (røde pile). MUS modulet I MUS modulet kan du udsende spørgeskemaer til dine medarbejdere, som de kan besvare før selve MUSsamtalen. Under samtalen kan du skrive referat og lave aftaler ud fra medarbejderens svar,

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Sådan gør du iphone og ipad Brug af app og scanning af leads

Sådan gør du iphone og ipad Brug af app og scanning af leads Exhibition App Conference Managers messescan giver messeudstillere mulighed for at registrere, hvilke leads de har haft besøg af på standen. CM Exhibition App eksisterer til både iphone, Android og Windows

Læs mere

GODE RÅD TIL DIG SOM MENTEE

GODE RÅD TIL DIG SOM MENTEE GODE RÅD TIL DIG SOM MENTEE Før du søger Gør dig det klart, hvad du gerne vil have ud af mentorforløbet Der er masser af gode grunde til at indgå i et mentorforløb. Men inden du søger om at få en mentor,

Læs mere

Koncept for medarbejdertrivsel i driftsmål i Region Hovedstaden

Koncept for medarbejdertrivsel i driftsmål i Region Hovedstaden Koncept for medarbejdertrivsel i driftsmål Region Hovedstaden Bilag 1 Koncept for medarbejdertrivsel i driftsmål i Region Hovedstaden 23. februar 2017 Region Hovedstaden Koncept for medarbejdertrivsel

Læs mere

Derfor taler vi om robusthed

Derfor taler vi om robusthed Side 1 I dette hæfte fortæller vi, hvad vi i Gentofte kommune mener med robusthed. Både når det gælder kommunen som organisation, og når det gælder arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Hæftet udtrykker

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

DaluxFM vejledning til leverandører

DaluxFM vejledning til leverandører DaluxFM vejledning til leverandører Indhold Introduktion til DaluxFM... 2 Hvorfor har vi valgt DaluxFM?... 2 Sådan bruger du DaluxFM... 3 Brug af DaluxFM app... 4 Behandling af opgaver... 6 Ansvarlig for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Dialogbaseret psykisk APV i et fremmende perspektiv

Dialogbaseret psykisk APV i et fremmende perspektiv Workshop nr. 405 tirsdag den 20. november 2018 kl. 10:15-11:30 Dialogbaseret psykisk APV i et fremmende perspektiv Oplægsholder: Henrik Dreyer-Andersen, HR-og arbejdsmiljøkonsulent, Region Sjælland, Koncern

Læs mere

Kender I trivslen på jeres arbejdsplads? - Trivsel på arbejdspladsen er en digital måling til at fastholde en høj trivsel og forebygge stress

Kender I trivslen på jeres arbejdsplads? - Trivsel på arbejdspladsen er en digital måling til at fastholde en høj trivsel og forebygge stress Kender I trivslen på jeres arbejdsplads? - Trivsel på arbejdspladsen er en digital måling til at fastholde en høj trivsel og forebygge stress Vil I øge trivslen på jeres arbejdsplads? Flere og flere organisationer

Læs mere

Dalux FM Kundevejledning

Dalux FM Kundevejledning Dalux FM Kundevejledning Indhold Derfor benytter ATP Ejendomme DaluxFM:... 2 Kundevejledning til indmelding på DaluxFM HelpDesk App:... 2 Download App:... 2 Log på DaluxFM - App:... 3 Opret en indmelding:...

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

LEDER STØTTE TIL JERES FRAVÆRSINDSATS. Københavns Kommunes Task Force ved højt sygefravær. taskforce. arbejdsmiljøkøbenhavn

LEDER STØTTE TIL JERES FRAVÆRSINDSATS. Københavns Kommunes Task Force ved højt sygefravær. taskforce. arbejdsmiljøkøbenhavn LEDER STØTTE TIL JERES FRAVÆRSINDSATS Københavns Kommunes Task Force ved højt sygefravær taskforce arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Dem skal I møde 4 Det skal der ske 6 I har flere muligheder for støtte 7

Læs mere

Status på projekt Mening og Sundhed for 1. projektår maj 2013-maj 2014

Status på projekt Mening og Sundhed for 1. projektår maj 2013-maj 2014 Status på projekt Mening og Sundhed for 1. projektår maj 2013-maj 2014 Mening og Sundhed har netop afsluttet sit første projektår. Fra Kick-Off d. 21/5 2013 har projektet oplevet en stigende interesse;

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference Workshop A08: MTU tættere på kerneopgaven

Arbejdsmiljøkonference Workshop A08: MTU tættere på kerneopgaven Arbejdsmiljøkonference 2014 Workshop A08: MTU tættere på kerneopgaven 1 Monika Kring & Jeanette Hounsgaard Center for Kvalitet 01-05-2013 19-5-2009 Agenda Indledning ved Tina la Cour, Koncern HR Erfaringer

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

5.1 HVEM ER DE POTENTIELLE FRIVILLIGE?

5.1 HVEM ER DE POTENTIELLE FRIVILLIGE? Mange organisationer tror, at de skal tage imod alle de frivillige, der kommer til dem. Vi mener, at når du har brugt tid på at finde ud af, hvilke frivilligroller der er behov for, så er det også vigtigt,

Læs mere

50% af de adspurgte i 3i1 havde haft MUS inden for det sidste år 50% af disse oplevede, at der ikke var blevet fulgt op på udviklingsaftalen

50% af de adspurgte i 3i1 havde haft MUS inden for det sidste år 50% af disse oplevede, at der ikke var blevet fulgt op på udviklingsaftalen Notat om i Skanderborg Kommune Da 3i1 blev gennemført i Skanderborg Kommune i 2015 viste resultaterne, at: 50% af de adspurgte i 3i1 havde haft inden for det sidste år 50% af disse oplevede, at der ikke

Læs mere

VIRKER HVERDAGEN PIXIUDGAVE AF EVALUERINGEN. Læs mere på

VIRKER HVERDAGEN PIXIUDGAVE AF EVALUERINGEN. Læs mere på VIRKER HVERDAGEN PIXIUDGAVE AF EVALUERINGEN Læs mere på www.regionh.dk/virkerhverdagen INDHOLD Kapitel 1 2 Konklusion 2 Målene i Virker Hverdagen 2 Implementering af Virker Hverdagen 2 Metode 3 Kapitel

Læs mere