DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling"

Transkript

1 DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom. Middelfart den oktober 2013

2

3 DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling

4 Den 7. nationale instruktørsamling Komiteen for Sundhedsoplysning Manuskript og redaktion: Komiteen for Sundhedsoplysning Foto: Komiteen for Sundhedsoplysning samt kursister fra samlingen Layout: Manon Søgaard Tryk: LaserTryk Du kan finde denne samt tidligere års konferencehæfter på

5 Forord Den 7. nationale instruktørsamling blev afholdt oktober 2013, og igen i år var det Comwell Middelfart, som dannede ramme for samlingen. På trods af at stormen Allan dagen før havde hærget det ganske land, blev denne 7. nationale samling den hidtil største. I alt 183 deltagere tog turen fra hele landet. Men selvom stormen havde forårsaget mange trafikale problemer, mødte alle veloplagte op til to dage med ny viden og gode oplevelser. Ca mennesker er siden 2006 blevet inspireret til at udvikle gode selvhjælpsfærdigheder gennem vores kurser. Den store succes, som kurserne oplever, skyldes i meget høj grad alle de frivillige instruktører, der arbejder ud fra gensidig forståelse, tillid og respekt. Lær at tackle bæres af de frivillige instruktørers evne til at fremstå som gode rollemodeller, som ligeværdige partnere, deres evne til at vise værdien af aktiv selvhjælp, deres store engagement og deres villighed til at bruge tid og energi på at undervise. Uden frivillige, som selv har langvarig sygdom inde på livet, kunne Lær at tackle-kurserne ikke gennemføres. Instruktørsamlingerne er Komiteen for Sundhedsoplysnings mulighed for at takke de mange frivillige måske ikke én til én men i hvert fald én til 183. Årets instruktørsamling havde to hovedemner; dels nyt kursusmateriale og dels Instruktørens Logbog. I dette konferencehæfte kan du læse om, hvorledes instruktørerne på forskellige workshops blev introduceret for de nye tiltag og fik lejlighed til at diskutere de forskellige elementer. Herudover kan du læse om koordinatorernes to workshops samt fællesaktiviteten og den musikalske afslutning. Dette bindes sammen af små stemningsreportager, som giver indblik i, hvad det er for mennesker, som bærer Lær at tackle ud til borgerne. Under den 7. nationale instruktørsamling sprang de elementer i øjnene, som man ofte møder i forbindelse med Lær at tackle Fællesskabet og ligeværdet! For uanset om man er kursist eller instruktør, inkluderes man her i et berigende værdifællesskab et fællesskab, som betyder, at man giver og får. I fællesskabet kan man altid hente både inspiration og støtte hos andre aktive selvhjælpere, der ligesom en selv oplever glæden ved at hjælpe andre med at udvikle gode selvhjælpsfærdigheder. Det er det, der kendetegner Lær at tackle Til både jer, som deltog på samlingen, og de, som ikke kunne være med i år: TAK for jeres daglige indsats omkring Lær at tackle I er alle sammen vigtige brikker i dette fælles projekt. På masterinstruktørernes og Komiteens vegne vil jeg gerne takke alle, som aktivt og engageret bidrog med konstruktive erfarings- og meningsudvekslinger på den 7. nationale instruktørsamling. Vi glæder os til at se både jer og nye ansigter til den 8. nationale instruktørsamling, som afholdes på Comwell Middelfart den oktober På gensyn i 2014 til den 8. nationale samling. Charan Nelander Direktør, Komiteen for Sundhedsoplysning 5

6 Koordinatorworkshop 1 kort nyt, info om forskning samt sparring I 2012 udtrykte koordinatorerne, at tiden sammen på koordinatorworkshoppen var værdifuld. Derfor var der i 2013 udarbejdet en ekstra workshop for koordinatorerne. Cirka 50 koordinatorer fra hele landet var mødt op. På begge workshops var der masser af inputs og emner at diskutere, og igen i år var det tydeligt, at tiden sammen er værdifuld og let kan fyldes ud. I den første workshop var følgende på programmet: kort nyt fra Komiteen, oplæg om ny forskning om handleplanernes virkning og ikke mindst gensidig sparring på de problemstillinger, man kan opleve i det daglige arbejde med at koordinere kurser. Kort nyt 44 kommuner udbyder allerede Lær at tackle angst og depression til borgerne. I 2013 blev mere end 130 instruktører og koordinatorer uddannet til kurset. Lær at tackle job og sygdom er ved at blive pilotafprøvet i 3 kommuner. De tidlige meldinger er, at borgerne er meget positive overfor indholdet, men at samarbejdet mellem de ansvarlige omkring beskæftigelse og sundhed tager lidt tid at få etableret. COWI evaluerer pilotafprøvningen, og i løbet af første halvdel af 2014 får vi konkrete anbefalinger til implementering af kurset. Der er fundet positive effekter af Lær at tackle kroniske smerter, og i 2015 kommer den endelige rapport med alle resultaterne. Komiteen har med midler fra TrygFonden udgivet en handleplans-app til smartphones. Appen hedder Min Handleplan. DET STOF, DE ER GJORT AF! Der skal mere end aflyste tog, lukkede broer og væltede træer til at forhindre instruktører og koordinatorer af Lær at tackle-programmet i at tage på konference. For dagen før den 7. nationale samling havde stormen Allan raseret landet og afsat voldsomme spor på sin vej. Enkelte ankom med forsinkelse. Men næsten alle tilmeldte mødte op! Det vidner om, hvilket stof landets instruktører og koordinatorer af Lær at tackle er gjort af! 6

7 Det har været en god instruktørsamling i år, fordi jeg fik talt med andre kolleger og udvekslet erfaringer, jeg kan bruge i mit videre arbejde. Evaluering fra koordinator Ny viden om handleplanernes virkning Lea Hegaard holdt oplæg om resultaterne af ny forskning om handleplaner. Oplægget var udarbejdet på baggrund af en ny publiceret artikel. Hovedpointerne i forskningen er, at: det at gennemføre handleplaner ser ud til at være (en af flere) årsag(er) til, at kursisterne opnår en række positive effekter på helbred, sundhedsadfærd og self-efficacy mennesker med symptomer på depression har samme forudsætninger for at gennemføre handleplaner som mennesker uden symptomer på depression handleplaner virker, når vi tror, vi kan gennemføre dem. Ens egen vurdering af, om man kan gennemføre sine planer, er vigtig jo mere sikker man er, des mere øges sandsynligheden for, at man faktisk gennemfører sin plan. Forskningen viser således, at handleplaner er et væsentligt redskab til at ændre menneskers adfærd og tiltro til egne evner. Lorig K et al. The components of action planning and their associations with behavior and health outcomes. Chronic Illness 0(0) 1-10, Sage NY APP MIN HANDLEPLAN Med den nye GRATIS app MIN HANDLEPLAN kan du lave din personlige handleplan på mobiltelefon og tablet. Foruden handleplansfunktionen indeholder appen også en problemløsningsfunktion, som hjælper dig med at løse dine problemer og nå dine mål. Med MIN HANDLEPLAN kan du dele dine handleplaner og problemløsninger og få inspiration fra andre. Appen MIN HANDLEPLAN er tilgængelig til download på alle Androidtelefoner, iphones og tablets. 7

8 Gensidig sparring på problemstillinger Der blev både delt succeser og udfordringer i workshoppen. En af udfordringerne handler om, hvordan man rekrutterer og fastholder instruktører, og forslagene til løsninger var mange. Hvordan rekrutterer og fastholder man instruktører? Anerkendelse Supervision Bevar kontakt mellem kurserne Orienter om nye tiltag Giv oplevelser og pleje Lav aktiviteter sammen Hvis muligt, så afstem udfordringer ud fra instruktørernes ønsker Afsæt tid til at evaluere sammen Inddrag i planlægningen Vær kritisk i udvælgelsen Tilbyd instruktørerne et grundkursus, før de bliver instruktører Brug logbogen Annoncer bredt efter nye instruktører (fx via patientforeninger, frivillignet, aviser, facebook mv.) Samarbejd med jobcentrene Hav de praktiske ting i orden Lær at tackle... Lær at tackle KRONISK SYGDOM Lær at tackle ANGST OG DEPRESSION Lær at tackle KRONISKE SMERTER Lær at tackle JOB OG SYGDOM Kontakt din kommune for info om kursussteder. Se MIN HANDLEPLAN GRATIS APP Et mobilt redskab til dig, der har brug for hjælp til at opnå dine mål. Følg Lær at tackle på Facebook 8

9 Fantastisk at møde alle andre instruktører i DK. Det giver en fælles følelse af, at vi gør noget vigtigt. NOGET VIGTIGT AT SAMLES OM Den årlige Lær at tackle-konference er et nationalt samlingspunkt for et stort antal af de mennesker, der enten arbejder som instruktør eller som koordinator af Lær at tackle-kurserne. På konferencen mødes man for at blive opdateret på eksisterende viden, lære nyt og ikke mindst udveksle erfaringer på tværs af kursusretninger, kommunegrænser, alder og sygdomsudfordringer. Alle Lær at tackle-instruktører har deres helt egen historie. Nogen er pårørende til mennesker med langvarig sygdom, mens andre selv er ramt af en langvarig lidelse. Alligevel drejer samtalerne sig sjældent om sygdom på de nationale samlinger. Derimod går talen på muligheder frem for begrænsninger samt beretninger om, at det er kursisterne selv og ikke deres sygdom, der i dag styrer deres liv. 9

10 Koordinatorworkshop 2 logbog og abonnementsordning På den anden koordinatorworkshop gik snakken lystigt. Nogle af de emner, der blev diskuteret, var logbogen og den nye abonnementsordning. Nicolaj Holm Faber holdt et oplæg om, hvordan man som koordinator kan bruge den nye logbog. I samarbejdet med instruktørerne kan logbogen danne grundlag for en mere konkret samtale om instruktørens styrker og udviklingspotentialer, samt hvordan kommunen kan støtte instruktøren bedst muligt. Den nye abonnementsordning, der er udviklet for at kunne rumme alle Lær at tackle-kurserne, blev også drøftet. Bl.a. fortalte Nicolaj om nogle af de nye ting i ordningen, fx koordinatornetværk og revurdering af instruktører. Der blev taget hul på snakken om, hvilken ordning der er oplagt for hvilke kommuner. Nicolaj opfordrede til, at den enkelte kommune fortsætter denne dialog med Komiteen efter workshoppens afslutning. Jeg forestiller mig, at jeg kan gøre god brug af det nye redskab logbogen. Jeg har fået et redskab i logbogen til at tage svære situationer op. Jeg har fået mange gode fif her og der. Evaluering fra koordinator 10

11 Det er inspirerende at høre om gode og udfordrende oplevelser fra andre instruktører og koordinatorer. Dejligt at se så mange ildsjæle, som tror på kurserne! Instruktørens forløb fra uddannelse til godkendelse 4 dages instruktøruddannelse 3 gange vejledning på de 2 første kurser Godkendelse Revurdering efter 2 år Instruktørens forløb for videreuddannelse i et nyt kursus 2 dages instruktøruddannelse 1-2 gange vejledning på det første kursus Godkendelse Revurdering efter 2 år ERFARINGSUDVEKSLINGER Det er glædeligt at se, hvordan kurserne udbredes til flere og flere kommuner. Mange kommuner udbyder alle fire kursusretninger. Derfor øges antallet af instruktører og koordinatorer hvert år. Og derfor er der også nogle, som deltager i samlingen for første gang. Alle, som er samlet til den 7. nationale samling, deltager ud fra én stor fælles interesse: at være gode selvhjælpere og undervise andre i at blive bedre selvhjælpere. Derfor falder det naturligt også for nye koordinatorer og nyuddannede instruktører at tage en snak på tværs af kommunegrænserne. Mange benytter sig af muligheden for at udvide deres netværk. Det ses bl.a. i pauserne, hvor instruktører og koordinatorer fra alle hjørner af Danmark udveksler erfaringer, får sparring på egen rolle og sender et par gode rekrutteringstips videre. 11

12 Fællesworkshop nye manualer Hovedtemaet ved instruktørsamlingen var opdateringen af den nye instruktørmanual fra Stanford Universitet, som opdaterer deres kursusmaterialer hvert femte år. Fra januar 2014 er instruktørmanualerne til alle Lær at tackle-kurserne opdateret med nye aktiviteter og undervisningsmetoder. For bedst muligt at understøtte de frivillige instruktører i at blive fortrolige med de nye manualer var samlingens første fællesworkshop udformet, så masterinstruktører og instruktører i fællesskab slog op i manualen og kiggede på de nye aktiviteter sammen. Der var lejlighed til at stille spørgsmål. Når man rammes af langvarig eller kronisk sygdom, bliver man massivt udfordret på sin evne til at håndtere problemer, beslutninger og handlinger. Det er svært at træffe beslutninger og lave konkrete målsætninger for sit liv, når man ikke ved, hvordan man har det i morgen. De problemer, der opstår, kan virke uoverstigelige, fordi ens helbred har taget styring over ens liv. 12

13 Den mest centrale ændring i de nye manualer er derfor tre redskaber til den aktive selvhjælper : at udarbejde handleplaner at løse problemer at træffe beslutninger På kurserne genoptræner man sammen de nævnte færdigheder, så kursister og instruktører får nyt blod på tanden i forhold til at overtage styringen af deres liv. For at få kursisterne mere på banen under kurserne er manualerne gjort mere dialogfokuserede end tidligere. Dermed støttes instruktørerne i at inddrage kursisterne mest muligt i aktiviteterne. Korte spørgsmål til kursisterne Spørgsmål til kursisterne starter med instruktionen Spørg i instruktørmanualen. Metoden bruges til at involvere gruppen ved at stille spørgsmål til det aktuelle emne. Procedure: 1. En instruktør spørger fx: Hvordan ser tallerkenmodellen ud? 2. Instruktøren ser på gruppen, indtil én eller flere kursister svarer 3. Instruktøren takker for kursisternes bidrag og understreger eventuelt en central pointe 4. Tillad 2-3 svar pr. spørgsmål og undgå, at kursisterne begynder at diskutere indbyrdes 5. Sørg for, at det ikke er de samme kursister, der svarer hver gang Fordele: En hurtig måde at få kursisterne på banen Metoden tilskynder til problemløsning Deltagerne er aktive i læringsprocessen Vær opmærksom på følgende: Undgå direkte diskussioner mellem kursisterne indbyrdes eller mellem kursister og instruktører Læg vægt på værdien af mange forskellige holdninger til emnet 13

14 Ny vejledningshotline Når man skal i gang med at undervise efter en ny manual og vil forberede sig til et specifikt modul, kan der opstå tvivl og spørgsmål til, hvordan en aktivitet skal forløbe. Derfor har vi oprettet en vejledningshotline, hvor en masterinstruktør kan give sparring på konkrete spørgsmål. Der er sket ændringer i manualerne, som jeg kun kan se fordele ved både for kursister og instruktører. God information om det nye materiale. Godt at masterinstruktørerne viste, hvordan man skal/kan instruere. De nye manualer er virkelig en forbedring af kurserne. 14

15 Et af de vigtigste værktøjer i min værktøjskasse er at hjælpe andre. Det er simpelthen aktiv selvhjælp. Og det, der hjælper mig allermest, det er at se lyset i kursisternes øjne, når vi nærmer os sidste kursusgang. Det gør mig fuldstændig flyvende. Så føler jeg virkelig, at så gør jeg en forskel. Jeg kan ikke tåle smertestillende medicin, så det er min medicin. INSTRUKTØRER MED LIVSERFARING Da ligemandsprincippet er den bærende filosofi bag Lær at tackle..., skal man selv have haft langvarig sygdom tæt inde på livet, før man kan uddanne sig som instruktør. Mange stifter først bekendtskab med langvarig sygdom et stykke inde i livet. De fleste instruktører har selv gennemlevet et langt sygdomsforløb, mens andre er pårørende til nogen med langvarige lidelser. Mange har inden deres uddannelse gennemført et Lær at tackle-kursus for at blive bedre selvhjælpere, for evnen til at optræde som gode selvhjælpere og dermed gode rollemodeller er helt central i instruktørrollen. Mange instruktører fremhæver den personlige berigelse, de får, når de underviser andre i samme situation som dem selv. 15

16 Fællesworkshop Instruktørens Logbog Samlingens anden fællesworkshop omhandlede Instruktørens Logbog, som blev grundigt præsenteret. Logbogen er det nye omdrejningspunkt, når man som instruktør får vejledning af en masterinstruktør. Dels sikrer den, at parterne kommer godt omkring alle vigtige elementer på kurset. Dels sikrer den, at der selvom instruktørerne modtager vejledning fra forskellige masterinstruktører fastholdes en rød tråd i vejledningen fra gang til gang. Det blev fremhævet, at logbogens evalueringsmetoder også er nyttige, når man som instruktør løbende evaluerer sin egen undervisning og udvikling som instruktør uanset om evalueringen foregår alene eller sammen med en medinstruktør. I løbet af workshoppen blev det pointeret, at kravene til instruktørerne ikke har ændret sig med logbogen. De er stadig de samme. Derimod sikrer logbogen, at man som instruktør vil modtage en mere nuanceret og kvalificeret vejledning, fordi man nu modtager skriftlig feedback på sin: undervisning over tid (logbogens historik) undervisning på vejledningsmodulet måde at anvende feedback i undervisningen efter vejledning 16

17 En god instruktør er ikke fejlfri det vigtigste er, at man hele tiden har lyst til at kigge på sin egen undervisning og arbejde med at udvikle den. Med indførelsen af logbogen bliver instruktørerne vurderet ud fra 5 fokuspunkter, som er helt centrale i forhold til at sikre, at kursisterne får et godt udbytte af Lær at tackle-kurserne. Til markering af i hvilken grad instruktøren udfylder sin rolle som instruktør, bruger masterinstruktøren et smileysystem, som opsummerer vejledningen på det pågældende modul. Der altid er noget, man kan forbedre og arbejde med som instruktør. Derfor vil masterinstruktøren i samarbejde med instruktøren ofte formulere en opgave, som instruktøren skal arbejde med indtil næste vejledning. Opgaven bliver formuleret nederst i feedbackskemaet, og ved næste vejledning vil masterinstruktøren have særligt fokus på, hvilken udvikling der er sket siden sidst på de definerede områder. Hermed sikres den røde tråd i vejledningen fra gang til gang. Med udgangspunkt i 10 små cases blev smileysystemet gennemgået og diskuteret. Det blev understreget, at selvom der er noget at arbejde med, kan man sagtens få en tilfreds smiley. Mange instruktører var overraskede over, hvor let man fik en tilfreds eller glad smiley. Masterinstruktørerne talte om, at en god instruktør ikke er perfekt det absolut vigtigste er, at man har lyst til at udvikle sin undervisning. Workshops er gode. Det er nemmere at drøfte tingene i mindre grupper. Vigtigt med de nye input. At få demonstreret øvelser i praksis plus debat. GENSIDIG BERIGELSE Uanset om man er pårørende eller selv er ramt af langvarig sygdom, kræver det ofte overskud og handlekraft at tackle hverdagen. Men selv om deltagerne på årets samling allerede ved rigtig meget om håndtering af hverdagen, kan de fleste af os lære nyt ved at lytte til andres erfaringer. En pausesnak mellem to instruktører handler om, hvordan de hver især håndterer hverdagen med en specifik lidelse. Den ene er pårørende til et menneske med en bestemt sygdom, og den anden bærer selv sygdommen. Derfor kan de udveksle erfaringer fra vidt forskellige vinkler. Det giver dem begge ny og vigtig indsigt. 17

18 LANGVARIG SYGDOM RAMMER ALLE ALDRE Blandt deltagerne på instruktørsamlingen ses også helt unge mennesker. Det vidner om, at kronisk sygdom, kroniske smerter, angst eller depression kan ramme alle aldre. Men det vidner også om, at man tidligt i livet har chance for at blive en god selvhjælper! Jo før mennesker med langvarige lidelser opsøger steder, hvor de kan få redskaber til at håndtere deres sygdom, des før bliver det dem og ikke deres sygdom, som kommer til at styre deres liv. Instruktørerne er meget vigtige ambassadører for Lær at tackle Når de fortæller deres netværk om erfaringerne med Lær at tackle udbredes kendskabet til kurserne ude i kommunerne. Dermed vil også unge mennesker, der rammes af langvarige eller kroniske lidelser, efterhånden finde vej til kurserne, så de kan få hjælp tidligt i livet. 18

19 Fællesaktivitet en kreativ workshop Det sidste programpunkt på konferencens første dag var en fællesaktivitet, hvor alle fik mulighed for at udfolde sig kreativt. Deltagerne fik til opgave at lave collager, som skulle illustrere god selvhjælp. I det store plenumlokale blev der stillet et rigt udvalg af materialer til rådighed. Der var masser af karton i alverdens farver, maling i stærke kulører, tuscher og farver, glimmer, glitter og meget mere. Efter at de to konferencierer havde beskrevet opgaven, kastede deltagerne sig over materialerne og gik engageret i krig med de kreative udfoldelser med blid musak som lydkulisse. Stemning var god, og der blev livligt diskuteret, hvad god selvhjælp er, og hvordan det bedst illustreres. Deltagerne producerede en masse flotte collager, som blev hængt op på væggen i plenum. Dommerpanelet, som bestod af mastere, fandt opgaven med at kåre en vinder svær der var nemlig produceret rigtig mange gode eksempler på selvhjælp. De endte dog med at kåre en farverig collage som vinder. Præmien var, at collagen kom på forsiden af dette konferencehæfte. 19

20 Det har været dejligt at se og mærke de andre instruktører. Der er en pragtfuld energi her. MIDDAG MED FÆLLESSKABSFØLELSE Man skulle tro, at 183 mennesker heraf mange med langvarige lidelser efter en lang konferencedag ville være godt trætte og derfor ønske at få overstået middagen hurtigst muligt. Men sådan var det ikke under denne samling. De fleste blev siddende i restauranten i timevis og det skyldtes ikke langsom betjening! Det skyldtes fællesskabsfølelsen, som fyldte hvert hjørne af middagsrestauranten! Energien var høj, og ivrige stemmer fyldte begejstret salen, for der var meget at tale om. Under middagen blev fællesaktivitetens bedste collage kåret. Dommerpanelet, som bestod af mastere og projektkoordinatorer, udråbte Jane, Betina og Rikke fra Herning Kommune som vindere af God selvhjælp i illustreret form. Begrundelsen for at collagen løb af med førstepladsen var, at den illustrerer håb og liv og at det kan være livsbekræftende at være en god selvhjælper også selvom livet nogle gange byder på barske udfordringer. 20

21 Musikalsk afslutning Den 7. nationale instruktørsamling blev afsluttet med en koncert med Sara Grabow, som er datter af Sebastian, samt hendes mand Tomas Raae. Mens Sara sang og spillede guitar, ledsagede Tomas på kontrabas på de fleste numre. Nogle af sangene var deres egne, og andre var Sebastians gamle kendinge. Særligt Sebastians Linedanser, som handler om at finde balancen i livet, gik rent ind hos instruktørsamlingens deltagere. Gennem hele koncerten lyttede deltagerne opmærksomt til de dejlige sange, som både vækkede følelser og gav stof til eftertanke. Der blev grint til historien bag Fiskesangen, som er ét af Sara og Tomas egne numre. Her spiller Tomas på sav og forsøger derigennem at illustrere den skarphed, Saras stemme får, når han ikke opfører sig ordentligt. Til slut sang alle i salen med på Sebastians velkendte Du er ikke alene, hvilket var et meget smukt billede på det fællesskab, der er imellem instruktørerne på Lær at tackle-kurserne. 21

22 Tak for nu Sara og Tomas musik var en smuk afrunding af to intense konferencedage, hvor der var sørget for det hele nyt til hjernen, noget til hjertet, omsorg for fysikken og en masse godt til maven. Med lånte ord fra en af Sebastians mange klassikere har samlingens deltagere også været et smukt billede af, at: Vi er ikke alene der er fler der viser trods og det helt på det rene de har det li som os Det tager tid at fordøje læring og bearbejde oplevelser. Derfor var det en munter, men meget træt forsamling, som indtog en dejlig afskedsfrokost i Comwells restaurant, før alle drog hvert til sit. Jeg er lykkelig over alle de skønne mennesker, jeg har mødt/lært at kende herigennem ( ) stakkels dem, der ikke har kunnet deltage! 22

23

24 Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Nordisk konference om egenomsorg ved kronisk sygdom 3.12.2010 kl. 9.30 17 Charan Nelander Direktør Komiteen for Sundhedsoplysning Gennemgang Kort introduktion

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

DEN 5. NATIONALE Instruktørsamling

DEN 5. NATIONALE Instruktørsamling DEN 5. NATIONALE Instruktørsamling Netværksarrangement for koordinatorer og frivillige instruktører på Lær at leve med kronisk sygdom og Lær at tackle kroniske smerter Middelfart den 3. - 4. november 2011

Læs mere

DEN 8. NATIONALE Instruktørsamling

DEN 8. NATIONALE Instruktørsamling DEN 8. NATIONALE Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Sundhed og beskæftigelse 1. oktober 2015 Lea Hegaard chefkonsulent Komiteen for Sundhedsoplysning Om projektet Formål: At styrke den kommunale indsats for sygedagpengemodtagere

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom Pædagogik og underviserkompetencer v. Lea Hegaard Dunkerley Seminar Danske Ældreråds ældrepolitiske konference Nicolaj Holm Ravn Faber, Chefkonsulent 1 Disposition

Læs mere

Guide til rekrutteringssamtalen

Guide til rekrutteringssamtalen LÆR AT TACKLE Guide til rekrutteringssamtalen Koordinators redskab til samtalen med mulige instruktører GUIDE TIL REKRUTTERINGSSAMTALEN Koordinators redskab til samtalen med mulige instruktører Copyright

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer Lukke-øvelser til dine processer En e-bog om at afslutte og samle op på processer I denne e-bog får du tre øvelser, du kan bruge, når du skal afslutte en proces. Øvelserne har til formål at opsamle idéer

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee

Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Mentor Mentor er et medlem, der tilbyder sin viden, indsigt og erfaringer indenfor ledelse til en leder-mentee Som mentor skal du have lyst til at sparre, vejlede, rådgive, udfordre og inspirere med henblik

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Kursuskalender for efteråret 2016

Kursuskalender for efteråret 2016 Lær at tackle kroniske smerter Kursuskalender for efteråret 2016 For mennesker med kroniske smerter (og pårørende), der oplever, at det er smerterne, der styrer hverdagen. Smerten fylder, så det er svært

Læs mere

2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Forfattere: Lea Aasberg og Nicolaj Holm Faber, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed Patient uddannelse Lær at leve med kronisk sygdom Din genvej til sundhed Fælles problemer og fælles løsninger Mennesker med kronisk sygdom har ofte de samme bekymringer og problemer i hverdagen, selv om

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Side 1 af 7 Vil du lære at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Spiritualitet i dit liv et spørgsmål om opmærksomhed og væren Mentortimer, supervision og seks workshopdage på smukke Jegindø

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

4. nationale instruktørsamling LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

4. nationale instruktørsamling LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 4. nationale instruktørsamling LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Tak for det gode samarbejde i 2010 Netværksarrangement for frivillige instruktører 2. - 3. november 2010 Det har været en god dag, fordi man

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet.

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet. FORRÅELSE Konferencen om forråelse, indtrykkene fra årets konference giver stadig genlyd rundt omkring på arbejdspladserne. Assistent klubben a holdte sin årlige konference for medlemmerne midt i marts

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU

WWW.GRIBHVERDAGEN.NU WWW.GRIBHVERDAGEN.NU HIT MED HISTORIEN GRIB HVERDAGEN! 12. JANUAR 2010 BELLA CENTER Hver dag landet rundt søsættes nye initiativer på det personalepolitiske område. Kom og fortæl historien om jeres flagskib

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere