DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling"

Transkript

1 DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom. Middelfart den oktober 2013

2

3 DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling

4 Den 7. nationale instruktørsamling Komiteen for Sundhedsoplysning Manuskript og redaktion: Komiteen for Sundhedsoplysning Foto: Komiteen for Sundhedsoplysning samt kursister fra samlingen Layout: Manon Søgaard Tryk: LaserTryk Du kan finde denne samt tidligere års konferencehæfter på

5 Forord Den 7. nationale instruktørsamling blev afholdt oktober 2013, og igen i år var det Comwell Middelfart, som dannede ramme for samlingen. På trods af at stormen Allan dagen før havde hærget det ganske land, blev denne 7. nationale samling den hidtil største. I alt 183 deltagere tog turen fra hele landet. Men selvom stormen havde forårsaget mange trafikale problemer, mødte alle veloplagte op til to dage med ny viden og gode oplevelser. Ca mennesker er siden 2006 blevet inspireret til at udvikle gode selvhjælpsfærdigheder gennem vores kurser. Den store succes, som kurserne oplever, skyldes i meget høj grad alle de frivillige instruktører, der arbejder ud fra gensidig forståelse, tillid og respekt. Lær at tackle bæres af de frivillige instruktørers evne til at fremstå som gode rollemodeller, som ligeværdige partnere, deres evne til at vise værdien af aktiv selvhjælp, deres store engagement og deres villighed til at bruge tid og energi på at undervise. Uden frivillige, som selv har langvarig sygdom inde på livet, kunne Lær at tackle-kurserne ikke gennemføres. Instruktørsamlingerne er Komiteen for Sundhedsoplysnings mulighed for at takke de mange frivillige måske ikke én til én men i hvert fald én til 183. Årets instruktørsamling havde to hovedemner; dels nyt kursusmateriale og dels Instruktørens Logbog. I dette konferencehæfte kan du læse om, hvorledes instruktørerne på forskellige workshops blev introduceret for de nye tiltag og fik lejlighed til at diskutere de forskellige elementer. Herudover kan du læse om koordinatorernes to workshops samt fællesaktiviteten og den musikalske afslutning. Dette bindes sammen af små stemningsreportager, som giver indblik i, hvad det er for mennesker, som bærer Lær at tackle ud til borgerne. Under den 7. nationale instruktørsamling sprang de elementer i øjnene, som man ofte møder i forbindelse med Lær at tackle Fællesskabet og ligeværdet! For uanset om man er kursist eller instruktør, inkluderes man her i et berigende værdifællesskab et fællesskab, som betyder, at man giver og får. I fællesskabet kan man altid hente både inspiration og støtte hos andre aktive selvhjælpere, der ligesom en selv oplever glæden ved at hjælpe andre med at udvikle gode selvhjælpsfærdigheder. Det er det, der kendetegner Lær at tackle Til både jer, som deltog på samlingen, og de, som ikke kunne være med i år: TAK for jeres daglige indsats omkring Lær at tackle I er alle sammen vigtige brikker i dette fælles projekt. På masterinstruktørernes og Komiteens vegne vil jeg gerne takke alle, som aktivt og engageret bidrog med konstruktive erfarings- og meningsudvekslinger på den 7. nationale instruktørsamling. Vi glæder os til at se både jer og nye ansigter til den 8. nationale instruktørsamling, som afholdes på Comwell Middelfart den oktober På gensyn i 2014 til den 8. nationale samling. Charan Nelander Direktør, Komiteen for Sundhedsoplysning 5

6 Koordinatorworkshop 1 kort nyt, info om forskning samt sparring I 2012 udtrykte koordinatorerne, at tiden sammen på koordinatorworkshoppen var værdifuld. Derfor var der i 2013 udarbejdet en ekstra workshop for koordinatorerne. Cirka 50 koordinatorer fra hele landet var mødt op. På begge workshops var der masser af inputs og emner at diskutere, og igen i år var det tydeligt, at tiden sammen er værdifuld og let kan fyldes ud. I den første workshop var følgende på programmet: kort nyt fra Komiteen, oplæg om ny forskning om handleplanernes virkning og ikke mindst gensidig sparring på de problemstillinger, man kan opleve i det daglige arbejde med at koordinere kurser. Kort nyt 44 kommuner udbyder allerede Lær at tackle angst og depression til borgerne. I 2013 blev mere end 130 instruktører og koordinatorer uddannet til kurset. Lær at tackle job og sygdom er ved at blive pilotafprøvet i 3 kommuner. De tidlige meldinger er, at borgerne er meget positive overfor indholdet, men at samarbejdet mellem de ansvarlige omkring beskæftigelse og sundhed tager lidt tid at få etableret. COWI evaluerer pilotafprøvningen, og i løbet af første halvdel af 2014 får vi konkrete anbefalinger til implementering af kurset. Der er fundet positive effekter af Lær at tackle kroniske smerter, og i 2015 kommer den endelige rapport med alle resultaterne. Komiteen har med midler fra TrygFonden udgivet en handleplans-app til smartphones. Appen hedder Min Handleplan. DET STOF, DE ER GJORT AF! Der skal mere end aflyste tog, lukkede broer og væltede træer til at forhindre instruktører og koordinatorer af Lær at tackle-programmet i at tage på konference. For dagen før den 7. nationale samling havde stormen Allan raseret landet og afsat voldsomme spor på sin vej. Enkelte ankom med forsinkelse. Men næsten alle tilmeldte mødte op! Det vidner om, hvilket stof landets instruktører og koordinatorer af Lær at tackle er gjort af! 6

7 Det har været en god instruktørsamling i år, fordi jeg fik talt med andre kolleger og udvekslet erfaringer, jeg kan bruge i mit videre arbejde. Evaluering fra koordinator Ny viden om handleplanernes virkning Lea Hegaard holdt oplæg om resultaterne af ny forskning om handleplaner. Oplægget var udarbejdet på baggrund af en ny publiceret artikel. Hovedpointerne i forskningen er, at: det at gennemføre handleplaner ser ud til at være (en af flere) årsag(er) til, at kursisterne opnår en række positive effekter på helbred, sundhedsadfærd og self-efficacy mennesker med symptomer på depression har samme forudsætninger for at gennemføre handleplaner som mennesker uden symptomer på depression handleplaner virker, når vi tror, vi kan gennemføre dem. Ens egen vurdering af, om man kan gennemføre sine planer, er vigtig jo mere sikker man er, des mere øges sandsynligheden for, at man faktisk gennemfører sin plan. Forskningen viser således, at handleplaner er et væsentligt redskab til at ændre menneskers adfærd og tiltro til egne evner. Lorig K et al. The components of action planning and their associations with behavior and health outcomes. Chronic Illness 0(0) 1-10, Sage NY APP MIN HANDLEPLAN Med den nye GRATIS app MIN HANDLEPLAN kan du lave din personlige handleplan på mobiltelefon og tablet. Foruden handleplansfunktionen indeholder appen også en problemløsningsfunktion, som hjælper dig med at løse dine problemer og nå dine mål. Med MIN HANDLEPLAN kan du dele dine handleplaner og problemløsninger og få inspiration fra andre. Appen MIN HANDLEPLAN er tilgængelig til download på alle Androidtelefoner, iphones og tablets. 7

8 Gensidig sparring på problemstillinger Der blev både delt succeser og udfordringer i workshoppen. En af udfordringerne handler om, hvordan man rekrutterer og fastholder instruktører, og forslagene til løsninger var mange. Hvordan rekrutterer og fastholder man instruktører? Anerkendelse Supervision Bevar kontakt mellem kurserne Orienter om nye tiltag Giv oplevelser og pleje Lav aktiviteter sammen Hvis muligt, så afstem udfordringer ud fra instruktørernes ønsker Afsæt tid til at evaluere sammen Inddrag i planlægningen Vær kritisk i udvælgelsen Tilbyd instruktørerne et grundkursus, før de bliver instruktører Brug logbogen Annoncer bredt efter nye instruktører (fx via patientforeninger, frivillignet, aviser, facebook mv.) Samarbejd med jobcentrene Hav de praktiske ting i orden Lær at tackle... Lær at tackle KRONISK SYGDOM Lær at tackle ANGST OG DEPRESSION Lær at tackle KRONISKE SMERTER Lær at tackle JOB OG SYGDOM Kontakt din kommune for info om kursussteder. Se MIN HANDLEPLAN GRATIS APP Et mobilt redskab til dig, der har brug for hjælp til at opnå dine mål. Følg Lær at tackle på Facebook 8

9 Fantastisk at møde alle andre instruktører i DK. Det giver en fælles følelse af, at vi gør noget vigtigt. NOGET VIGTIGT AT SAMLES OM Den årlige Lær at tackle-konference er et nationalt samlingspunkt for et stort antal af de mennesker, der enten arbejder som instruktør eller som koordinator af Lær at tackle-kurserne. På konferencen mødes man for at blive opdateret på eksisterende viden, lære nyt og ikke mindst udveksle erfaringer på tværs af kursusretninger, kommunegrænser, alder og sygdomsudfordringer. Alle Lær at tackle-instruktører har deres helt egen historie. Nogen er pårørende til mennesker med langvarig sygdom, mens andre selv er ramt af en langvarig lidelse. Alligevel drejer samtalerne sig sjældent om sygdom på de nationale samlinger. Derimod går talen på muligheder frem for begrænsninger samt beretninger om, at det er kursisterne selv og ikke deres sygdom, der i dag styrer deres liv. 9

10 Koordinatorworkshop 2 logbog og abonnementsordning På den anden koordinatorworkshop gik snakken lystigt. Nogle af de emner, der blev diskuteret, var logbogen og den nye abonnementsordning. Nicolaj Holm Faber holdt et oplæg om, hvordan man som koordinator kan bruge den nye logbog. I samarbejdet med instruktørerne kan logbogen danne grundlag for en mere konkret samtale om instruktørens styrker og udviklingspotentialer, samt hvordan kommunen kan støtte instruktøren bedst muligt. Den nye abonnementsordning, der er udviklet for at kunne rumme alle Lær at tackle-kurserne, blev også drøftet. Bl.a. fortalte Nicolaj om nogle af de nye ting i ordningen, fx koordinatornetværk og revurdering af instruktører. Der blev taget hul på snakken om, hvilken ordning der er oplagt for hvilke kommuner. Nicolaj opfordrede til, at den enkelte kommune fortsætter denne dialog med Komiteen efter workshoppens afslutning. Jeg forestiller mig, at jeg kan gøre god brug af det nye redskab logbogen. Jeg har fået et redskab i logbogen til at tage svære situationer op. Jeg har fået mange gode fif her og der. Evaluering fra koordinator 10

11 Det er inspirerende at høre om gode og udfordrende oplevelser fra andre instruktører og koordinatorer. Dejligt at se så mange ildsjæle, som tror på kurserne! Instruktørens forløb fra uddannelse til godkendelse 4 dages instruktøruddannelse 3 gange vejledning på de 2 første kurser Godkendelse Revurdering efter 2 år Instruktørens forløb for videreuddannelse i et nyt kursus 2 dages instruktøruddannelse 1-2 gange vejledning på det første kursus Godkendelse Revurdering efter 2 år ERFARINGSUDVEKSLINGER Det er glædeligt at se, hvordan kurserne udbredes til flere og flere kommuner. Mange kommuner udbyder alle fire kursusretninger. Derfor øges antallet af instruktører og koordinatorer hvert år. Og derfor er der også nogle, som deltager i samlingen for første gang. Alle, som er samlet til den 7. nationale samling, deltager ud fra én stor fælles interesse: at være gode selvhjælpere og undervise andre i at blive bedre selvhjælpere. Derfor falder det naturligt også for nye koordinatorer og nyuddannede instruktører at tage en snak på tværs af kommunegrænserne. Mange benytter sig af muligheden for at udvide deres netværk. Det ses bl.a. i pauserne, hvor instruktører og koordinatorer fra alle hjørner af Danmark udveksler erfaringer, får sparring på egen rolle og sender et par gode rekrutteringstips videre. 11

12 Fællesworkshop nye manualer Hovedtemaet ved instruktørsamlingen var opdateringen af den nye instruktørmanual fra Stanford Universitet, som opdaterer deres kursusmaterialer hvert femte år. Fra januar 2014 er instruktørmanualerne til alle Lær at tackle-kurserne opdateret med nye aktiviteter og undervisningsmetoder. For bedst muligt at understøtte de frivillige instruktører i at blive fortrolige med de nye manualer var samlingens første fællesworkshop udformet, så masterinstruktører og instruktører i fællesskab slog op i manualen og kiggede på de nye aktiviteter sammen. Der var lejlighed til at stille spørgsmål. Når man rammes af langvarig eller kronisk sygdom, bliver man massivt udfordret på sin evne til at håndtere problemer, beslutninger og handlinger. Det er svært at træffe beslutninger og lave konkrete målsætninger for sit liv, når man ikke ved, hvordan man har det i morgen. De problemer, der opstår, kan virke uoverstigelige, fordi ens helbred har taget styring over ens liv. 12

13 Den mest centrale ændring i de nye manualer er derfor tre redskaber til den aktive selvhjælper : at udarbejde handleplaner at løse problemer at træffe beslutninger På kurserne genoptræner man sammen de nævnte færdigheder, så kursister og instruktører får nyt blod på tanden i forhold til at overtage styringen af deres liv. For at få kursisterne mere på banen under kurserne er manualerne gjort mere dialogfokuserede end tidligere. Dermed støttes instruktørerne i at inddrage kursisterne mest muligt i aktiviteterne. Korte spørgsmål til kursisterne Spørgsmål til kursisterne starter med instruktionen Spørg i instruktørmanualen. Metoden bruges til at involvere gruppen ved at stille spørgsmål til det aktuelle emne. Procedure: 1. En instruktør spørger fx: Hvordan ser tallerkenmodellen ud? 2. Instruktøren ser på gruppen, indtil én eller flere kursister svarer 3. Instruktøren takker for kursisternes bidrag og understreger eventuelt en central pointe 4. Tillad 2-3 svar pr. spørgsmål og undgå, at kursisterne begynder at diskutere indbyrdes 5. Sørg for, at det ikke er de samme kursister, der svarer hver gang Fordele: En hurtig måde at få kursisterne på banen Metoden tilskynder til problemløsning Deltagerne er aktive i læringsprocessen Vær opmærksom på følgende: Undgå direkte diskussioner mellem kursisterne indbyrdes eller mellem kursister og instruktører Læg vægt på værdien af mange forskellige holdninger til emnet 13

14 Ny vejledningshotline Når man skal i gang med at undervise efter en ny manual og vil forberede sig til et specifikt modul, kan der opstå tvivl og spørgsmål til, hvordan en aktivitet skal forløbe. Derfor har vi oprettet en vejledningshotline, hvor en masterinstruktør kan give sparring på konkrete spørgsmål. Der er sket ændringer i manualerne, som jeg kun kan se fordele ved både for kursister og instruktører. God information om det nye materiale. Godt at masterinstruktørerne viste, hvordan man skal/kan instruere. De nye manualer er virkelig en forbedring af kurserne. 14

15 Et af de vigtigste værktøjer i min værktøjskasse er at hjælpe andre. Det er simpelthen aktiv selvhjælp. Og det, der hjælper mig allermest, det er at se lyset i kursisternes øjne, når vi nærmer os sidste kursusgang. Det gør mig fuldstændig flyvende. Så føler jeg virkelig, at så gør jeg en forskel. Jeg kan ikke tåle smertestillende medicin, så det er min medicin. INSTRUKTØRER MED LIVSERFARING Da ligemandsprincippet er den bærende filosofi bag Lær at tackle..., skal man selv have haft langvarig sygdom tæt inde på livet, før man kan uddanne sig som instruktør. Mange stifter først bekendtskab med langvarig sygdom et stykke inde i livet. De fleste instruktører har selv gennemlevet et langt sygdomsforløb, mens andre er pårørende til nogen med langvarige lidelser. Mange har inden deres uddannelse gennemført et Lær at tackle-kursus for at blive bedre selvhjælpere, for evnen til at optræde som gode selvhjælpere og dermed gode rollemodeller er helt central i instruktørrollen. Mange instruktører fremhæver den personlige berigelse, de får, når de underviser andre i samme situation som dem selv. 15

16 Fællesworkshop Instruktørens Logbog Samlingens anden fællesworkshop omhandlede Instruktørens Logbog, som blev grundigt præsenteret. Logbogen er det nye omdrejningspunkt, når man som instruktør får vejledning af en masterinstruktør. Dels sikrer den, at parterne kommer godt omkring alle vigtige elementer på kurset. Dels sikrer den, at der selvom instruktørerne modtager vejledning fra forskellige masterinstruktører fastholdes en rød tråd i vejledningen fra gang til gang. Det blev fremhævet, at logbogens evalueringsmetoder også er nyttige, når man som instruktør løbende evaluerer sin egen undervisning og udvikling som instruktør uanset om evalueringen foregår alene eller sammen med en medinstruktør. I løbet af workshoppen blev det pointeret, at kravene til instruktørerne ikke har ændret sig med logbogen. De er stadig de samme. Derimod sikrer logbogen, at man som instruktør vil modtage en mere nuanceret og kvalificeret vejledning, fordi man nu modtager skriftlig feedback på sin: undervisning over tid (logbogens historik) undervisning på vejledningsmodulet måde at anvende feedback i undervisningen efter vejledning 16

17 En god instruktør er ikke fejlfri det vigtigste er, at man hele tiden har lyst til at kigge på sin egen undervisning og arbejde med at udvikle den. Med indførelsen af logbogen bliver instruktørerne vurderet ud fra 5 fokuspunkter, som er helt centrale i forhold til at sikre, at kursisterne får et godt udbytte af Lær at tackle-kurserne. Til markering af i hvilken grad instruktøren udfylder sin rolle som instruktør, bruger masterinstruktøren et smileysystem, som opsummerer vejledningen på det pågældende modul. Der altid er noget, man kan forbedre og arbejde med som instruktør. Derfor vil masterinstruktøren i samarbejde med instruktøren ofte formulere en opgave, som instruktøren skal arbejde med indtil næste vejledning. Opgaven bliver formuleret nederst i feedbackskemaet, og ved næste vejledning vil masterinstruktøren have særligt fokus på, hvilken udvikling der er sket siden sidst på de definerede områder. Hermed sikres den røde tråd i vejledningen fra gang til gang. Med udgangspunkt i 10 små cases blev smileysystemet gennemgået og diskuteret. Det blev understreget, at selvom der er noget at arbejde med, kan man sagtens få en tilfreds smiley. Mange instruktører var overraskede over, hvor let man fik en tilfreds eller glad smiley. Masterinstruktørerne talte om, at en god instruktør ikke er perfekt det absolut vigtigste er, at man har lyst til at udvikle sin undervisning. Workshops er gode. Det er nemmere at drøfte tingene i mindre grupper. Vigtigt med de nye input. At få demonstreret øvelser i praksis plus debat. GENSIDIG BERIGELSE Uanset om man er pårørende eller selv er ramt af langvarig sygdom, kræver det ofte overskud og handlekraft at tackle hverdagen. Men selv om deltagerne på årets samling allerede ved rigtig meget om håndtering af hverdagen, kan de fleste af os lære nyt ved at lytte til andres erfaringer. En pausesnak mellem to instruktører handler om, hvordan de hver især håndterer hverdagen med en specifik lidelse. Den ene er pårørende til et menneske med en bestemt sygdom, og den anden bærer selv sygdommen. Derfor kan de udveksle erfaringer fra vidt forskellige vinkler. Det giver dem begge ny og vigtig indsigt. 17

18 LANGVARIG SYGDOM RAMMER ALLE ALDRE Blandt deltagerne på instruktørsamlingen ses også helt unge mennesker. Det vidner om, at kronisk sygdom, kroniske smerter, angst eller depression kan ramme alle aldre. Men det vidner også om, at man tidligt i livet har chance for at blive en god selvhjælper! Jo før mennesker med langvarige lidelser opsøger steder, hvor de kan få redskaber til at håndtere deres sygdom, des før bliver det dem og ikke deres sygdom, som kommer til at styre deres liv. Instruktørerne er meget vigtige ambassadører for Lær at tackle Når de fortæller deres netværk om erfaringerne med Lær at tackle udbredes kendskabet til kurserne ude i kommunerne. Dermed vil også unge mennesker, der rammes af langvarige eller kroniske lidelser, efterhånden finde vej til kurserne, så de kan få hjælp tidligt i livet. 18

19 Fællesaktivitet en kreativ workshop Det sidste programpunkt på konferencens første dag var en fællesaktivitet, hvor alle fik mulighed for at udfolde sig kreativt. Deltagerne fik til opgave at lave collager, som skulle illustrere god selvhjælp. I det store plenumlokale blev der stillet et rigt udvalg af materialer til rådighed. Der var masser af karton i alverdens farver, maling i stærke kulører, tuscher og farver, glimmer, glitter og meget mere. Efter at de to konferencierer havde beskrevet opgaven, kastede deltagerne sig over materialerne og gik engageret i krig med de kreative udfoldelser med blid musak som lydkulisse. Stemning var god, og der blev livligt diskuteret, hvad god selvhjælp er, og hvordan det bedst illustreres. Deltagerne producerede en masse flotte collager, som blev hængt op på væggen i plenum. Dommerpanelet, som bestod af mastere, fandt opgaven med at kåre en vinder svær der var nemlig produceret rigtig mange gode eksempler på selvhjælp. De endte dog med at kåre en farverig collage som vinder. Præmien var, at collagen kom på forsiden af dette konferencehæfte. 19

20 Det har været dejligt at se og mærke de andre instruktører. Der er en pragtfuld energi her. MIDDAG MED FÆLLESSKABSFØLELSE Man skulle tro, at 183 mennesker heraf mange med langvarige lidelser efter en lang konferencedag ville være godt trætte og derfor ønske at få overstået middagen hurtigst muligt. Men sådan var det ikke under denne samling. De fleste blev siddende i restauranten i timevis og det skyldtes ikke langsom betjening! Det skyldtes fællesskabsfølelsen, som fyldte hvert hjørne af middagsrestauranten! Energien var høj, og ivrige stemmer fyldte begejstret salen, for der var meget at tale om. Under middagen blev fællesaktivitetens bedste collage kåret. Dommerpanelet, som bestod af mastere og projektkoordinatorer, udråbte Jane, Betina og Rikke fra Herning Kommune som vindere af God selvhjælp i illustreret form. Begrundelsen for at collagen løb af med førstepladsen var, at den illustrerer håb og liv og at det kan være livsbekræftende at være en god selvhjælper også selvom livet nogle gange byder på barske udfordringer. 20

21 Musikalsk afslutning Den 7. nationale instruktørsamling blev afsluttet med en koncert med Sara Grabow, som er datter af Sebastian, samt hendes mand Tomas Raae. Mens Sara sang og spillede guitar, ledsagede Tomas på kontrabas på de fleste numre. Nogle af sangene var deres egne, og andre var Sebastians gamle kendinge. Særligt Sebastians Linedanser, som handler om at finde balancen i livet, gik rent ind hos instruktørsamlingens deltagere. Gennem hele koncerten lyttede deltagerne opmærksomt til de dejlige sange, som både vækkede følelser og gav stof til eftertanke. Der blev grint til historien bag Fiskesangen, som er ét af Sara og Tomas egne numre. Her spiller Tomas på sav og forsøger derigennem at illustrere den skarphed, Saras stemme får, når han ikke opfører sig ordentligt. Til slut sang alle i salen med på Sebastians velkendte Du er ikke alene, hvilket var et meget smukt billede på det fællesskab, der er imellem instruktørerne på Lær at tackle-kurserne. 21

22 Tak for nu Sara og Tomas musik var en smuk afrunding af to intense konferencedage, hvor der var sørget for det hele nyt til hjernen, noget til hjertet, omsorg for fysikken og en masse godt til maven. Med lånte ord fra en af Sebastians mange klassikere har samlingens deltagere også været et smukt billede af, at: Vi er ikke alene der er fler der viser trods og det helt på det rene de har det li som os Det tager tid at fordøje læring og bearbejde oplevelser. Derfor var det en munter, men meget træt forsamling, som indtog en dejlig afskedsfrokost i Comwells restaurant, før alle drog hvert til sit. Jeg er lykkelig over alle de skønne mennesker, jeg har mødt/lært at kende herigennem ( ) stakkels dem, der ikke har kunnet deltage! 22

23

24 Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Forfattere: Lea Aasberg og Nicolaj Holm Faber, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Læs mere på de følgende sider...

Læs mere på de følgende sider... Spar op til 50% på jeres næste teambuildingsarrangement afholdt i hele landet. Priserne gælder helt frem til 1. februar 2012 I efteråret 2011 har Teampeople en lang række spændende aktivitetstilbud til

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

lær at leve med kronisk sygdom

lær at leve med kronisk sygdom GUIDE TIL patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom GUIDE TIL patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Jeg har været utrolig glad for de mange nye input nogle vidste jeg besked om i forvejen

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Ledelse med hjerte og hjerne

Ledelse med hjerte og hjerne Et mentalt flyttefirma! Indsigt fører til vækst www.senziakurser.dk Ledelse med hjerte og hjerne Med hjerte og hjerne Ledelse med hjerte og hjerne Et ledelsesforløb for stærke kvinder i ledelse Formål:

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Velkommen til 2. undervisningsdag

Velkommen til 2. undervisningsdag Velkommen til 2. undervisningsdag Tættere på elevers læring Et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere i Kolding/Haderslev Fredag d. 20. marts 2014 https://ucc.dk/konsulentydelser/ledelse/skolelederforeningentaettere-paa-elevernes-laering

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere