DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling"

Transkript

1 DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom. Middelfart den oktober 2013

2

3 DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling

4 Den 7. nationale instruktørsamling Komiteen for Sundhedsoplysning Manuskript og redaktion: Komiteen for Sundhedsoplysning Foto: Komiteen for Sundhedsoplysning samt kursister fra samlingen Layout: Manon Søgaard Tryk: LaserTryk Du kan finde denne samt tidligere års konferencehæfter på

5 Forord Den 7. nationale instruktørsamling blev afholdt oktober 2013, og igen i år var det Comwell Middelfart, som dannede ramme for samlingen. På trods af at stormen Allan dagen før havde hærget det ganske land, blev denne 7. nationale samling den hidtil største. I alt 183 deltagere tog turen fra hele landet. Men selvom stormen havde forårsaget mange trafikale problemer, mødte alle veloplagte op til to dage med ny viden og gode oplevelser. Ca mennesker er siden 2006 blevet inspireret til at udvikle gode selvhjælpsfærdigheder gennem vores kurser. Den store succes, som kurserne oplever, skyldes i meget høj grad alle de frivillige instruktører, der arbejder ud fra gensidig forståelse, tillid og respekt. Lær at tackle bæres af de frivillige instruktørers evne til at fremstå som gode rollemodeller, som ligeværdige partnere, deres evne til at vise værdien af aktiv selvhjælp, deres store engagement og deres villighed til at bruge tid og energi på at undervise. Uden frivillige, som selv har langvarig sygdom inde på livet, kunne Lær at tackle-kurserne ikke gennemføres. Instruktørsamlingerne er Komiteen for Sundhedsoplysnings mulighed for at takke de mange frivillige måske ikke én til én men i hvert fald én til 183. Årets instruktørsamling havde to hovedemner; dels nyt kursusmateriale og dels Instruktørens Logbog. I dette konferencehæfte kan du læse om, hvorledes instruktørerne på forskellige workshops blev introduceret for de nye tiltag og fik lejlighed til at diskutere de forskellige elementer. Herudover kan du læse om koordinatorernes to workshops samt fællesaktiviteten og den musikalske afslutning. Dette bindes sammen af små stemningsreportager, som giver indblik i, hvad det er for mennesker, som bærer Lær at tackle ud til borgerne. Under den 7. nationale instruktørsamling sprang de elementer i øjnene, som man ofte møder i forbindelse med Lær at tackle Fællesskabet og ligeværdet! For uanset om man er kursist eller instruktør, inkluderes man her i et berigende værdifællesskab et fællesskab, som betyder, at man giver og får. I fællesskabet kan man altid hente både inspiration og støtte hos andre aktive selvhjælpere, der ligesom en selv oplever glæden ved at hjælpe andre med at udvikle gode selvhjælpsfærdigheder. Det er det, der kendetegner Lær at tackle Til både jer, som deltog på samlingen, og de, som ikke kunne være med i år: TAK for jeres daglige indsats omkring Lær at tackle I er alle sammen vigtige brikker i dette fælles projekt. På masterinstruktørernes og Komiteens vegne vil jeg gerne takke alle, som aktivt og engageret bidrog med konstruktive erfarings- og meningsudvekslinger på den 7. nationale instruktørsamling. Vi glæder os til at se både jer og nye ansigter til den 8. nationale instruktørsamling, som afholdes på Comwell Middelfart den oktober På gensyn i 2014 til den 8. nationale samling. Charan Nelander Direktør, Komiteen for Sundhedsoplysning 5

6 Koordinatorworkshop 1 kort nyt, info om forskning samt sparring I 2012 udtrykte koordinatorerne, at tiden sammen på koordinatorworkshoppen var værdifuld. Derfor var der i 2013 udarbejdet en ekstra workshop for koordinatorerne. Cirka 50 koordinatorer fra hele landet var mødt op. På begge workshops var der masser af inputs og emner at diskutere, og igen i år var det tydeligt, at tiden sammen er værdifuld og let kan fyldes ud. I den første workshop var følgende på programmet: kort nyt fra Komiteen, oplæg om ny forskning om handleplanernes virkning og ikke mindst gensidig sparring på de problemstillinger, man kan opleve i det daglige arbejde med at koordinere kurser. Kort nyt 44 kommuner udbyder allerede Lær at tackle angst og depression til borgerne. I 2013 blev mere end 130 instruktører og koordinatorer uddannet til kurset. Lær at tackle job og sygdom er ved at blive pilotafprøvet i 3 kommuner. De tidlige meldinger er, at borgerne er meget positive overfor indholdet, men at samarbejdet mellem de ansvarlige omkring beskæftigelse og sundhed tager lidt tid at få etableret. COWI evaluerer pilotafprøvningen, og i løbet af første halvdel af 2014 får vi konkrete anbefalinger til implementering af kurset. Der er fundet positive effekter af Lær at tackle kroniske smerter, og i 2015 kommer den endelige rapport med alle resultaterne. Komiteen har med midler fra TrygFonden udgivet en handleplans-app til smartphones. Appen hedder Min Handleplan. DET STOF, DE ER GJORT AF! Der skal mere end aflyste tog, lukkede broer og væltede træer til at forhindre instruktører og koordinatorer af Lær at tackle-programmet i at tage på konference. For dagen før den 7. nationale samling havde stormen Allan raseret landet og afsat voldsomme spor på sin vej. Enkelte ankom med forsinkelse. Men næsten alle tilmeldte mødte op! Det vidner om, hvilket stof landets instruktører og koordinatorer af Lær at tackle er gjort af! 6

7 Det har været en god instruktørsamling i år, fordi jeg fik talt med andre kolleger og udvekslet erfaringer, jeg kan bruge i mit videre arbejde. Evaluering fra koordinator Ny viden om handleplanernes virkning Lea Hegaard holdt oplæg om resultaterne af ny forskning om handleplaner. Oplægget var udarbejdet på baggrund af en ny publiceret artikel. Hovedpointerne i forskningen er, at: det at gennemføre handleplaner ser ud til at være (en af flere) årsag(er) til, at kursisterne opnår en række positive effekter på helbred, sundhedsadfærd og self-efficacy mennesker med symptomer på depression har samme forudsætninger for at gennemføre handleplaner som mennesker uden symptomer på depression handleplaner virker, når vi tror, vi kan gennemføre dem. Ens egen vurdering af, om man kan gennemføre sine planer, er vigtig jo mere sikker man er, des mere øges sandsynligheden for, at man faktisk gennemfører sin plan. Forskningen viser således, at handleplaner er et væsentligt redskab til at ændre menneskers adfærd og tiltro til egne evner. Lorig K et al. The components of action planning and their associations with behavior and health outcomes. Chronic Illness 0(0) 1-10, Sage NY APP MIN HANDLEPLAN Med den nye GRATIS app MIN HANDLEPLAN kan du lave din personlige handleplan på mobiltelefon og tablet. Foruden handleplansfunktionen indeholder appen også en problemløsningsfunktion, som hjælper dig med at løse dine problemer og nå dine mål. Med MIN HANDLEPLAN kan du dele dine handleplaner og problemløsninger og få inspiration fra andre. Appen MIN HANDLEPLAN er tilgængelig til download på alle Androidtelefoner, iphones og tablets. 7

8 Gensidig sparring på problemstillinger Der blev både delt succeser og udfordringer i workshoppen. En af udfordringerne handler om, hvordan man rekrutterer og fastholder instruktører, og forslagene til løsninger var mange. Hvordan rekrutterer og fastholder man instruktører? Anerkendelse Supervision Bevar kontakt mellem kurserne Orienter om nye tiltag Giv oplevelser og pleje Lav aktiviteter sammen Hvis muligt, så afstem udfordringer ud fra instruktørernes ønsker Afsæt tid til at evaluere sammen Inddrag i planlægningen Vær kritisk i udvælgelsen Tilbyd instruktørerne et grundkursus, før de bliver instruktører Brug logbogen Annoncer bredt efter nye instruktører (fx via patientforeninger, frivillignet, aviser, facebook mv.) Samarbejd med jobcentrene Hav de praktiske ting i orden Lær at tackle... Lær at tackle KRONISK SYGDOM Lær at tackle ANGST OG DEPRESSION Lær at tackle KRONISKE SMERTER Lær at tackle JOB OG SYGDOM Kontakt din kommune for info om kursussteder. Se MIN HANDLEPLAN GRATIS APP Et mobilt redskab til dig, der har brug for hjælp til at opnå dine mål. Følg Lær at tackle på Facebook 8

9 Fantastisk at møde alle andre instruktører i DK. Det giver en fælles følelse af, at vi gør noget vigtigt. NOGET VIGTIGT AT SAMLES OM Den årlige Lær at tackle-konference er et nationalt samlingspunkt for et stort antal af de mennesker, der enten arbejder som instruktør eller som koordinator af Lær at tackle-kurserne. På konferencen mødes man for at blive opdateret på eksisterende viden, lære nyt og ikke mindst udveksle erfaringer på tværs af kursusretninger, kommunegrænser, alder og sygdomsudfordringer. Alle Lær at tackle-instruktører har deres helt egen historie. Nogen er pårørende til mennesker med langvarig sygdom, mens andre selv er ramt af en langvarig lidelse. Alligevel drejer samtalerne sig sjældent om sygdom på de nationale samlinger. Derimod går talen på muligheder frem for begrænsninger samt beretninger om, at det er kursisterne selv og ikke deres sygdom, der i dag styrer deres liv. 9

10 Koordinatorworkshop 2 logbog og abonnementsordning På den anden koordinatorworkshop gik snakken lystigt. Nogle af de emner, der blev diskuteret, var logbogen og den nye abonnementsordning. Nicolaj Holm Faber holdt et oplæg om, hvordan man som koordinator kan bruge den nye logbog. I samarbejdet med instruktørerne kan logbogen danne grundlag for en mere konkret samtale om instruktørens styrker og udviklingspotentialer, samt hvordan kommunen kan støtte instruktøren bedst muligt. Den nye abonnementsordning, der er udviklet for at kunne rumme alle Lær at tackle-kurserne, blev også drøftet. Bl.a. fortalte Nicolaj om nogle af de nye ting i ordningen, fx koordinatornetværk og revurdering af instruktører. Der blev taget hul på snakken om, hvilken ordning der er oplagt for hvilke kommuner. Nicolaj opfordrede til, at den enkelte kommune fortsætter denne dialog med Komiteen efter workshoppens afslutning. Jeg forestiller mig, at jeg kan gøre god brug af det nye redskab logbogen. Jeg har fået et redskab i logbogen til at tage svære situationer op. Jeg har fået mange gode fif her og der. Evaluering fra koordinator 10

11 Det er inspirerende at høre om gode og udfordrende oplevelser fra andre instruktører og koordinatorer. Dejligt at se så mange ildsjæle, som tror på kurserne! Instruktørens forløb fra uddannelse til godkendelse 4 dages instruktøruddannelse 3 gange vejledning på de 2 første kurser Godkendelse Revurdering efter 2 år Instruktørens forløb for videreuddannelse i et nyt kursus 2 dages instruktøruddannelse 1-2 gange vejledning på det første kursus Godkendelse Revurdering efter 2 år ERFARINGSUDVEKSLINGER Det er glædeligt at se, hvordan kurserne udbredes til flere og flere kommuner. Mange kommuner udbyder alle fire kursusretninger. Derfor øges antallet af instruktører og koordinatorer hvert år. Og derfor er der også nogle, som deltager i samlingen for første gang. Alle, som er samlet til den 7. nationale samling, deltager ud fra én stor fælles interesse: at være gode selvhjælpere og undervise andre i at blive bedre selvhjælpere. Derfor falder det naturligt også for nye koordinatorer og nyuddannede instruktører at tage en snak på tværs af kommunegrænserne. Mange benytter sig af muligheden for at udvide deres netværk. Det ses bl.a. i pauserne, hvor instruktører og koordinatorer fra alle hjørner af Danmark udveksler erfaringer, får sparring på egen rolle og sender et par gode rekrutteringstips videre. 11

12 Fællesworkshop nye manualer Hovedtemaet ved instruktørsamlingen var opdateringen af den nye instruktørmanual fra Stanford Universitet, som opdaterer deres kursusmaterialer hvert femte år. Fra januar 2014 er instruktørmanualerne til alle Lær at tackle-kurserne opdateret med nye aktiviteter og undervisningsmetoder. For bedst muligt at understøtte de frivillige instruktører i at blive fortrolige med de nye manualer var samlingens første fællesworkshop udformet, så masterinstruktører og instruktører i fællesskab slog op i manualen og kiggede på de nye aktiviteter sammen. Der var lejlighed til at stille spørgsmål. Når man rammes af langvarig eller kronisk sygdom, bliver man massivt udfordret på sin evne til at håndtere problemer, beslutninger og handlinger. Det er svært at træffe beslutninger og lave konkrete målsætninger for sit liv, når man ikke ved, hvordan man har det i morgen. De problemer, der opstår, kan virke uoverstigelige, fordi ens helbred har taget styring over ens liv. 12

13 Den mest centrale ændring i de nye manualer er derfor tre redskaber til den aktive selvhjælper : at udarbejde handleplaner at løse problemer at træffe beslutninger På kurserne genoptræner man sammen de nævnte færdigheder, så kursister og instruktører får nyt blod på tanden i forhold til at overtage styringen af deres liv. For at få kursisterne mere på banen under kurserne er manualerne gjort mere dialogfokuserede end tidligere. Dermed støttes instruktørerne i at inddrage kursisterne mest muligt i aktiviteterne. Korte spørgsmål til kursisterne Spørgsmål til kursisterne starter med instruktionen Spørg i instruktørmanualen. Metoden bruges til at involvere gruppen ved at stille spørgsmål til det aktuelle emne. Procedure: 1. En instruktør spørger fx: Hvordan ser tallerkenmodellen ud? 2. Instruktøren ser på gruppen, indtil én eller flere kursister svarer 3. Instruktøren takker for kursisternes bidrag og understreger eventuelt en central pointe 4. Tillad 2-3 svar pr. spørgsmål og undgå, at kursisterne begynder at diskutere indbyrdes 5. Sørg for, at det ikke er de samme kursister, der svarer hver gang Fordele: En hurtig måde at få kursisterne på banen Metoden tilskynder til problemløsning Deltagerne er aktive i læringsprocessen Vær opmærksom på følgende: Undgå direkte diskussioner mellem kursisterne indbyrdes eller mellem kursister og instruktører Læg vægt på værdien af mange forskellige holdninger til emnet 13

14 Ny vejledningshotline Når man skal i gang med at undervise efter en ny manual og vil forberede sig til et specifikt modul, kan der opstå tvivl og spørgsmål til, hvordan en aktivitet skal forløbe. Derfor har vi oprettet en vejledningshotline, hvor en masterinstruktør kan give sparring på konkrete spørgsmål. Der er sket ændringer i manualerne, som jeg kun kan se fordele ved både for kursister og instruktører. God information om det nye materiale. Godt at masterinstruktørerne viste, hvordan man skal/kan instruere. De nye manualer er virkelig en forbedring af kurserne. 14

15 Et af de vigtigste værktøjer i min værktøjskasse er at hjælpe andre. Det er simpelthen aktiv selvhjælp. Og det, der hjælper mig allermest, det er at se lyset i kursisternes øjne, når vi nærmer os sidste kursusgang. Det gør mig fuldstændig flyvende. Så føler jeg virkelig, at så gør jeg en forskel. Jeg kan ikke tåle smertestillende medicin, så det er min medicin. INSTRUKTØRER MED LIVSERFARING Da ligemandsprincippet er den bærende filosofi bag Lær at tackle..., skal man selv have haft langvarig sygdom tæt inde på livet, før man kan uddanne sig som instruktør. Mange stifter først bekendtskab med langvarig sygdom et stykke inde i livet. De fleste instruktører har selv gennemlevet et langt sygdomsforløb, mens andre er pårørende til nogen med langvarige lidelser. Mange har inden deres uddannelse gennemført et Lær at tackle-kursus for at blive bedre selvhjælpere, for evnen til at optræde som gode selvhjælpere og dermed gode rollemodeller er helt central i instruktørrollen. Mange instruktører fremhæver den personlige berigelse, de får, når de underviser andre i samme situation som dem selv. 15

16 Fællesworkshop Instruktørens Logbog Samlingens anden fællesworkshop omhandlede Instruktørens Logbog, som blev grundigt præsenteret. Logbogen er det nye omdrejningspunkt, når man som instruktør får vejledning af en masterinstruktør. Dels sikrer den, at parterne kommer godt omkring alle vigtige elementer på kurset. Dels sikrer den, at der selvom instruktørerne modtager vejledning fra forskellige masterinstruktører fastholdes en rød tråd i vejledningen fra gang til gang. Det blev fremhævet, at logbogens evalueringsmetoder også er nyttige, når man som instruktør løbende evaluerer sin egen undervisning og udvikling som instruktør uanset om evalueringen foregår alene eller sammen med en medinstruktør. I løbet af workshoppen blev det pointeret, at kravene til instruktørerne ikke har ændret sig med logbogen. De er stadig de samme. Derimod sikrer logbogen, at man som instruktør vil modtage en mere nuanceret og kvalificeret vejledning, fordi man nu modtager skriftlig feedback på sin: undervisning over tid (logbogens historik) undervisning på vejledningsmodulet måde at anvende feedback i undervisningen efter vejledning 16

17 En god instruktør er ikke fejlfri det vigtigste er, at man hele tiden har lyst til at kigge på sin egen undervisning og arbejde med at udvikle den. Med indførelsen af logbogen bliver instruktørerne vurderet ud fra 5 fokuspunkter, som er helt centrale i forhold til at sikre, at kursisterne får et godt udbytte af Lær at tackle-kurserne. Til markering af i hvilken grad instruktøren udfylder sin rolle som instruktør, bruger masterinstruktøren et smileysystem, som opsummerer vejledningen på det pågældende modul. Der altid er noget, man kan forbedre og arbejde med som instruktør. Derfor vil masterinstruktøren i samarbejde med instruktøren ofte formulere en opgave, som instruktøren skal arbejde med indtil næste vejledning. Opgaven bliver formuleret nederst i feedbackskemaet, og ved næste vejledning vil masterinstruktøren have særligt fokus på, hvilken udvikling der er sket siden sidst på de definerede områder. Hermed sikres den røde tråd i vejledningen fra gang til gang. Med udgangspunkt i 10 små cases blev smileysystemet gennemgået og diskuteret. Det blev understreget, at selvom der er noget at arbejde med, kan man sagtens få en tilfreds smiley. Mange instruktører var overraskede over, hvor let man fik en tilfreds eller glad smiley. Masterinstruktørerne talte om, at en god instruktør ikke er perfekt det absolut vigtigste er, at man har lyst til at udvikle sin undervisning. Workshops er gode. Det er nemmere at drøfte tingene i mindre grupper. Vigtigt med de nye input. At få demonstreret øvelser i praksis plus debat. GENSIDIG BERIGELSE Uanset om man er pårørende eller selv er ramt af langvarig sygdom, kræver det ofte overskud og handlekraft at tackle hverdagen. Men selv om deltagerne på årets samling allerede ved rigtig meget om håndtering af hverdagen, kan de fleste af os lære nyt ved at lytte til andres erfaringer. En pausesnak mellem to instruktører handler om, hvordan de hver især håndterer hverdagen med en specifik lidelse. Den ene er pårørende til et menneske med en bestemt sygdom, og den anden bærer selv sygdommen. Derfor kan de udveksle erfaringer fra vidt forskellige vinkler. Det giver dem begge ny og vigtig indsigt. 17

18 LANGVARIG SYGDOM RAMMER ALLE ALDRE Blandt deltagerne på instruktørsamlingen ses også helt unge mennesker. Det vidner om, at kronisk sygdom, kroniske smerter, angst eller depression kan ramme alle aldre. Men det vidner også om, at man tidligt i livet har chance for at blive en god selvhjælper! Jo før mennesker med langvarige lidelser opsøger steder, hvor de kan få redskaber til at håndtere deres sygdom, des før bliver det dem og ikke deres sygdom, som kommer til at styre deres liv. Instruktørerne er meget vigtige ambassadører for Lær at tackle Når de fortæller deres netværk om erfaringerne med Lær at tackle udbredes kendskabet til kurserne ude i kommunerne. Dermed vil også unge mennesker, der rammes af langvarige eller kroniske lidelser, efterhånden finde vej til kurserne, så de kan få hjælp tidligt i livet. 18

19 Fællesaktivitet en kreativ workshop Det sidste programpunkt på konferencens første dag var en fællesaktivitet, hvor alle fik mulighed for at udfolde sig kreativt. Deltagerne fik til opgave at lave collager, som skulle illustrere god selvhjælp. I det store plenumlokale blev der stillet et rigt udvalg af materialer til rådighed. Der var masser af karton i alverdens farver, maling i stærke kulører, tuscher og farver, glimmer, glitter og meget mere. Efter at de to konferencierer havde beskrevet opgaven, kastede deltagerne sig over materialerne og gik engageret i krig med de kreative udfoldelser med blid musak som lydkulisse. Stemning var god, og der blev livligt diskuteret, hvad god selvhjælp er, og hvordan det bedst illustreres. Deltagerne producerede en masse flotte collager, som blev hængt op på væggen i plenum. Dommerpanelet, som bestod af mastere, fandt opgaven med at kåre en vinder svær der var nemlig produceret rigtig mange gode eksempler på selvhjælp. De endte dog med at kåre en farverig collage som vinder. Præmien var, at collagen kom på forsiden af dette konferencehæfte. 19

20 Det har været dejligt at se og mærke de andre instruktører. Der er en pragtfuld energi her. MIDDAG MED FÆLLESSKABSFØLELSE Man skulle tro, at 183 mennesker heraf mange med langvarige lidelser efter en lang konferencedag ville være godt trætte og derfor ønske at få overstået middagen hurtigst muligt. Men sådan var det ikke under denne samling. De fleste blev siddende i restauranten i timevis og det skyldtes ikke langsom betjening! Det skyldtes fællesskabsfølelsen, som fyldte hvert hjørne af middagsrestauranten! Energien var høj, og ivrige stemmer fyldte begejstret salen, for der var meget at tale om. Under middagen blev fællesaktivitetens bedste collage kåret. Dommerpanelet, som bestod af mastere og projektkoordinatorer, udråbte Jane, Betina og Rikke fra Herning Kommune som vindere af God selvhjælp i illustreret form. Begrundelsen for at collagen løb af med førstepladsen var, at den illustrerer håb og liv og at det kan være livsbekræftende at være en god selvhjælper også selvom livet nogle gange byder på barske udfordringer. 20

21 Musikalsk afslutning Den 7. nationale instruktørsamling blev afsluttet med en koncert med Sara Grabow, som er datter af Sebastian, samt hendes mand Tomas Raae. Mens Sara sang og spillede guitar, ledsagede Tomas på kontrabas på de fleste numre. Nogle af sangene var deres egne, og andre var Sebastians gamle kendinge. Særligt Sebastians Linedanser, som handler om at finde balancen i livet, gik rent ind hos instruktørsamlingens deltagere. Gennem hele koncerten lyttede deltagerne opmærksomt til de dejlige sange, som både vækkede følelser og gav stof til eftertanke. Der blev grint til historien bag Fiskesangen, som er ét af Sara og Tomas egne numre. Her spiller Tomas på sav og forsøger derigennem at illustrere den skarphed, Saras stemme får, når han ikke opfører sig ordentligt. Til slut sang alle i salen med på Sebastians velkendte Du er ikke alene, hvilket var et meget smukt billede på det fællesskab, der er imellem instruktørerne på Lær at tackle-kurserne. 21

22 Tak for nu Sara og Tomas musik var en smuk afrunding af to intense konferencedage, hvor der var sørget for det hele nyt til hjernen, noget til hjertet, omsorg for fysikken og en masse godt til maven. Med lånte ord fra en af Sebastians mange klassikere har samlingens deltagere også været et smukt billede af, at: Vi er ikke alene der er fler der viser trods og det helt på det rene de har det li som os Det tager tid at fordøje læring og bearbejde oplevelser. Derfor var det en munter, men meget træt forsamling, som indtog en dejlig afskedsfrokost i Comwells restaurant, før alle drog hvert til sit. Jeg er lykkelig over alle de skønne mennesker, jeg har mødt/lært at kende herigennem ( ) stakkels dem, der ikke har kunnet deltage! 22

23

24 Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forord 1. Komiteens kerneområder 4. Publikationer 23. Formidling 41. Komiteen 44

Forord 1. Komiteens kerneområder 4. Publikationer 23. Formidling 41. Komiteen 44 ÅRSBERETNING 2013 Forord 1 Komiteens kerneområder 4 Patientuddannelse 4 Kompetencecenter for Amning og Human Laktation 10 UNG Dialog 15 EN AF OS Landskampagnen for afstigmatisering 16 Publikationer 23

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

lær at leve med kronisk sygdom

lær at leve med kronisk sygdom GUIDE TIL patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom GUIDE TIL patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Jeg har været utrolig glad for de mange nye input nogle vidste jeg besked om i forvejen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere