Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 127. årgang. 2006-10-04 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Pant og udlæg Fornyede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kortspærre Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cims ApS, Bomhusvej 13, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Automavision (730) Indehaver: Zentropa Productions2 ApS, Avedøre Tværvej 10, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 09: Softwareprogrammer (511) Klasse 41: Film og TV produktion (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lightline (730) Indehaver: Louis Poulsen El-Teknik A/S, Nyhavn 11, 1001 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (730) Indehaver: SuperBest amba, Tinvej 7, 4100 Ringsted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Lett & Co., Jernbanegade 31, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 12: Små indkøbsvogne. (511) Klasse 20: Indkøbskurve. (511) Klasse 35: Detailhandel med små indkøbsvogne og indkøbskurve. (511) Klasse 39: Udlån af små indkøbsvogne og indkøbskurve. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INKSTATION (730) Indehaver: Leef Trends BV, Verrijn Stuartlaan 42, NL 2288 EM/ Rijswijk, Holland (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med toner og farver, herunder også via internettet. (511) Klasse 37: Genopfyldning af toner- og blækpatroner (tomme). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: King Arms (730) Indehaver: HS-Agentur v/michael Grønning, Frederiksberggade 1 st th, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 09: Optiske apparater og instrumenter, herunder kikkerter og lasersigte til softguns samt apparater og instrumenter til vejning, måling og signalering; videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 13: Skydevåben; ammunition og projektiler, herunder plastikkugler; magasiner til skydevåben; sprængstoffer, fyrværkerigenstande. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), herunder hardball/softgun udstyr samt dele og tilbehør hertil; julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vagtbørsen (730) Indehaver: Tamigo APS, Frederiksdalsvej 233, 2830 Virum, Danmark (511) Klasse 09: Internetbaseret computersoftware, der gør det muligt at byde ind på ledige vagter i en eller flere vagtplaner, samt at udbyde ledige vagter eller vagter man ikke ønsker. (511) Klasse 42: Design og udvikling af internetbaseret computersoftware, der gør det muligt at byde ind på ledige vagter i en eller flere vagtplaner, samt at udbyde ledige vagter eller vagter man ikke ønsker. 2103

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: E-Z MAGNETS (730) Indehaver: 3L-Ludvigsen A/S, Vibækvej 100, 5690 Tommerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 16: En dispenser til dispensering af dobbeltklæbende tape til kontor-brug og husholdningsbrug; en dispenser til dispensering af selvklæbende magnetisk tape til kontorbrug og husholdningsbrug; dobbeltklæbende, selvklæbende tape til kontorbrug og husholdningsbrug; selvklæbende strips, mærkater og etiketter til indekskort; apparater til montering af strips; transparente forstærkningsringe; transparente selvklæbende visitkortholdere og andre selvklæbende holdere; etiketter, herunder selvlaminerende etiketter og kort, fotohjørner, dobbeltklæbende etiketter til kontorbrug og husholdningsbrug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: laylax (730) Indehaver: HS-Agentur v/michael Grønning, Frederiksberggade 1 st th, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, sports- og legetøjsartikler i form af tundele og reservedele til hardball og softgun. apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon, datatransmission; bredbåndskommunikation, IP-telefoni; tilvejebringelse af en brugeradgang til et globalt computernetværk og kommunikationsnetværk; forvaltning, overvågning og vedligeholdelse af kommunikationsnetværk; sammenkoblinger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom; foranstående tjenesteydelser ligeledes tilvejebragt via et globalt computernetværk. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telekommunikation og TV, navnlig af sådanne til telefoni, internet og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf; installation af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Neo Feng Shui Care I/S v/malika Baladi & Sellica Nathalie Liv Centinello, Ny Østergade 9, 2. th., 1101 København K, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel rådgivningsvirksomhed ti skoler, dag og døgninstititutioner. (511) Klasse 41: Foredrag, kursus og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Pink, lysgrøn, olivengrøn, mørkblå, hvid, lysblå, turkis, rød, mørkgrøn (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TDC MULTIPLAY (730) Indehaver: TDC Kabel TV A/S, Strandlodsvej 30, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billed, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger; computerprogrammel (optaget og downloadable), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, detailhandel i form af salg af varer og tjenesteydelser med relaton til telemarkedet; sortering og redigering i computerdatabaser, datasøgning for andre i computerregistre; systematisering af information i computerdatabaser; kompilering og indføring af information i computerdatabaser; online annoncering på et computernetværk. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af telefoni, TV og Internet; telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel- TV, fiber, trådløst og via telefonnettet; udsendelse af meddelelser, udlejning af (730) Indehaver: Beskæftigelsesministeriet Departementet, Ved Stranden 8, 1061 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Designgrafik A/S, Kompagnistræde 33, 1208 København K, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, information om ovennævnte tjenesteydelser ved hjælp af oplysningskampagner. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand, information om ovennævnte tjenesteydelser ved hjælp af oplysningskampagner. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, information om ovennævnte tjenesteydelser ved hjælp af oplysningskampagner. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 2104

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Netmedia.dk ApS, Gråbrødregade 10, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder online markedsføring, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder, ved hjælp af webbaserede løsninger, styring af forretningsprojekter, og forretningsstrategiudvikling i form af online løsninger, forretningsrådgivning til iværksættere. (511) Klasse 42: Udvikling af computersoftware til brug for implementering af webbaserede løsninger, mobilløsninger, CMS baserede hjemmesideløsninger, søgemaskineoptimering (SEO), umbraco CMS komponenter; tilvejebringelse og programmering af E-handels løsninger, programmering og udvikling af web-, database-, samt mailhosting, programmering og implementering af databaser, programmering og udvikling af portaler, teknisk virksomhedsrådgivning i forbindelse med online løsninger og online strategi, hosting af hjemmesider, rådgivning om computersoftware og anden teknologisk rådgivning. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KOHBERG (730) Indehaver: Kohberg Brød A/S, Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 05: Brød og kager til diabetikere. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, herunder cornflakes og andre morgenmadsprodukter tilberedt af kornprodukter og/eller planter; bagerivarer, herunder brød, konditori- og konfekturevarer; sukker; gær, bagepulver; blandinger af mel og gær hovedsageligt til fremstilling af brød. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; reklame- og markedsføringsvirksomhed; detail- og engrosvirksomhed med dagligvarer, herunder bagerivarer; konsulentvirksomhed vedrørende detailforretninger. (300) Prioritetsoplysninger: EM CTM Harmoniseringskontoret (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOTEL OPUS HORSENS (730) Indehaver: Geschwendtner I/S, Amagerbrogade 41, 1.th, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved varetagelse af kontoropgaver nemlig kollektive servicefunktioner i form af receptions- og post service. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; arrangement og ledelse af konferencer, seminarer, udstillinger; diskotek, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, idrætsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering; hoteller, hotel reservation, restauranter, moteller, kantiner, udleje af mødelokaliteter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ECO-PACK (730) Indehaver: Mats Wigell, Genvej 4, 6240 Løgumkloster, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pakningsmaterialer af papir, nemlig papirchips. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BASES (730) Indehaver: Michael Noer, Hvedevænget 65, 4700 Næstved, Danmark; Heidi Hvarre, Strædet 15, lellinge, 4600 Køge, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder kalkspalter og vandsparer. (511) Klasse 32: Mineralvand (drikkevarer). (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af mineralvand, magnetisk vandbehandling. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sølvgrå, med sort baggrund (730) Indehaver: Bases A/S, Hylkedamvej 70, 5591 Gelsted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Garager, carporte, terrasseoverdækninger, vindfang og cykelskure af metal og/eller aluminium. (511) Klasse 19: Garager, carporte, terrasseoverdækninger, vindfang og cykelskure (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 2105

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pretty Good Testing v/morten Hougaard, Ellehjørnet 14, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter, herunder i form af apparater og instrumenter til review, prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering og certificering; databehandlingsudstyr, software. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter herunder i form af apparater og instrumenter til review, prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering og certificering. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed inden for review, prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering og certificering. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder i form af konsulentvirksomhed inden for review, prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering og certificering; industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Valuecon v/ Roland Kullebo, Holmesøvej 2, 2660 Brøndby Strand, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse i form af tilbudsanalyser for byggeindustriens parter omkring samhandel med underentreprenører fra EUlande, i form af prissammenligningsanalyser, i form af overvågning af leveringer og afleveringer og betaling. (511) Klasse 42: Teknologisk projekteringsbistand og juridisk bistand i forbindelse med udarbejdelse af kontrakter. (591) Farvetekst: Mærket er udført med tekst i gul og beige på rødbrun bagrund (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ba (730) Indehaver: Blynov Akupunktur v/martin Blynov, Buskager 14 1.th, 2720 Vanløse, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MicroCV (730) Indehaver: Lunn Gruppen ApS, Søren Frichs Vej 42 G, 8230 Åbyhøj, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsudvikling, herunder kompetenceafklaring, personalerekruttering, forretningsmæssig konsulentvirksomhed vedrørende ansættelse og genplacering; informationsvirksomhed og annonce- og reklamevirksomhed vedrørende personalerekruttering, beskæftigelse, karriereressourcer og udarbejdelse af CV. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, grafisk designvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MikroCV (730) Indehaver: Lunn Gruppen ApS, Søren Frichs Vej 42 G, 8230 Åbyhøj, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsudvikling, herunder kompetenceafklaring, personalerekruttering, forretningsmæssig konsulentvirksomhed vedrørende ansættelse og genplacering; informationsvirksomhed og annonce- og reklamevirksomhed vedrørende personalerekruttering, beskæftigelse, karriereressourcer og udarbejdelse af CV. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, grafisk designvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATIKA (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Bygninger, transportable bygninger, dele til bygninger; alle de førnævnte varer af metal. (511) Klasse 19: Bygninger, transportable bygninger, dele til bygninger; alle de førnævnte varer ikke af metal. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed. 2106

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tandrejser (730) Indehaver: HL Content ApS, Engvej 81, 3650 Ølstykke, Danmark (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, nemlig bookning af flybilletter, arrangering af transport for rejsende til og fra lufthavn. (511) Klasse 41: Oversættelse af behandlingsrapporter til dansk, tolkning for patienter. (511) Klasse 43: Hotelreservation. (511) Klasse 44: Rådgivning om tandlægebehandling, herunder information og konsulentbistand til personer, som ønsker tandbehandling i udlandet, booking af tandlægebesøg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jagu Holding ApS, Strandvejen 282, 2930 Klampenborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lowzow & Monberg, Advokatfirmaet, Dr. Tværgade 8, 1022 København K, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: International Suzuki Association, a corporation of the State of Texas, P.O.Box , Plano, Texas 75026, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Musikalske optagelser, lyd- og/eller visuelle optagelser i form af musik, computerprogrammer vedrørende musik, uddannelsescomputerprogrammer. (511) Klasse 16: Trykte musikinstruktionsmaterialer, noder, bøger, manualer, trykte musiksamlinger, kataloger, sangbøger og andre koralbøger. (511) Klasse 41: Underholdnings- og uddannelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANPIX (730) Indehaver: Det Berlingske Officin A/S, Pilestræde 34, 1147 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske lyd- og billedfiler. (511) Klasse 16: Fotografier og billeder. (511) Klasse 35: Detailhandel med lyd- og billedfiler samt trykte billeder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Troldtekt aircare (730) Indehaver: Aktieselskabet L. Hammerich & Co., Østergaardsvej 171, 8340 Malling, Danmark (511) Klasse 17: Lydabsorberende plader og lydisolerende plader. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder træbeton, stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (730) Indehaver: Asia Pacific Breweries Limited, # Alexandra Point, 438 Alexandra Road, Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 32: Øl, ale, lager, stout, porter; maltdrikke, nemlig øl; andre ikkealkoholholdige drikke, nemlig øl. (300) Prioritetsoplysninger: SG T05/21631F Singapore (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Troldtekt airclean (730) Indehaver: Aktieselskabet L. Hammerich & Co., Østergaardsvej 171, 8340 Malling, Danmark (511) Klasse 17: Lydabsorberende plader og lydisolerende plader. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder træbeton, stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). 2107

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOLIGAGENTEN (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Boligtorvet A/S, c/o BRFkredit A/S, Klampenborgvej 205, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer software. (511) Klasse 16: Tryksager, periodiske udgivelser, bøger, papir, pap, varer heraf ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 35: Sortering og redigering af information i computerdatabaser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEALTCARE. RE-IMAGINED (730) Indehaver: General Electric Company, 1 River Road, Schenectady, New York 12345, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter og kemiske reagenser til industrielle og videnskabelige formål samt til forskningsbrug. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, medicin, stoffer og diagnosepræparater til medicinske formål. (511) Klasse 09: Software til medicinsk billedudstyr og netværk til kontrol og overvågning og til terapeutiske og kirurgiske apparater, apparater til overvågning af patienter, billedapparater og -udstyr til medicinsk brug; software til individuel sundhedspleje, herunder software til at stille prognoser, til diagnosticering samt til information og behandling af mennesker og dyr, samt software til medicinsk billedbehandlingsudstyr, herunder til røngentapparater og til radiologiske apparater, til computertomografiapparater, til magnetisk resonansscanningsudstyr, til positronemissionstomografiudstyr, til spektroskopisk udstyr, til radioterapiapparater, til apparater til medicinsk intervention, software til lagring, behandling, kommunikation og visning af medicinske data i computerarbejdsstationer og netværk. (511) Klasse 10: Apparater til overvågning af patienter, diagnostiske, terapeutiske og kirurgiske apparater til medicinsk brug; billedapparater og - udstyr til medicinsk brug; apparater individuel sundhedspleje, herunder apparater til at stille prognoser, til diagnosticering samt til information og behandling af mennesker og dyr, nemlig medicinske billeddiagnostiske apparater til visning af diagnostiske billeder; røntgenapparater og radiologiske apparater, røntgenrør til medicinske formål, computertomografiapparater, magnetisk resonansscanningsudstyr, positronemissionstomografiudstyr og spektroskopisk udstyr, alle til medicinske formål; ultralydsapparater til medicinske formål, nuklearmedicinsk udstyr, radioterapiapparater, apparater til medicinsk intervention, tilbehør til medicinsk billeddiagnostik, nemlig magnetiske gradientspoler; monitorer til måling af puls og livstegn på fostre; knogledensitometre. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelig forskning og udvikling. (300) Prioritetsoplysninger: US 78/732,781 USA (730) Indehaver: International Suzuki Association, a corporation of the State of Texas, P.O.Box , Plano, Texas 75026, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: Musikalske optagelser, lyd- og/eller visuelle optagelser i form af musik, computerprogrammer vedrørende musik, uddannelsescomputerprogrammer. (511) Klasse 16: Trykte musikinstruktionsmaterialer, noder, bøger, manualer, trykte musiksamlinger, kataloger, sangbøger og andre koralbøger. (511) Klasse 41: Underholdnings- og uddannelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GEU DANMARK (730) Indehaver: GEU v/christian Mørup Jensen, Kajerødvej 104, 3460 Birkerød, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder rådgivning for små og mellemstore virksomheder, herunder vedrørende kompetenceudvikling af medarbejdergrupper, organisationsudvikling og markedsføring med henblik på at skabe vækst, etablering af senior politik samt vejledning til ledige ældre således at disse hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende kompetenceudvikling af medarbejdergrupper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Naturligviis (730) Indehaver: Ingrid Stampe Villadsen, Birkholmsvej 7 A, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende fødevarer og planters indhold af sundhedsfremmende stoffer, underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herunder analyse af fysiologiske parametre hos levende organismer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed og sundhedspleje af mennesker og dyr, herunder rådgivning af mennesker med henblik på deres sundhed, psykoterapi. (511) Klasse 45: Personlig ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. 2108

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KoCo (730) Indehaver: Ingrid Stampe Villadsen, Birkholmsvej 7 A, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder vedrørende fødevarer og planters indhold af sundhedsfremmende stoffer, underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Personlig ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EASTON (730) Indehaver: Easton Sports, Inc., 7855 Haskell Avenue, Suite 202, Van Nuys, California , USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og fodtøj til sports-og fritidsbrug, herunder jakker, trøjer, T-shirts, skjorter, bukser, huer, kasketter, handsker og armbånd. (500) Bemærkninger: Ansøgning er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nr

10 Offentliggørelse af udskilte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af udskilte registreringer (111) Reg.nr.:VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: HOMEBOY (730) Indehaver: UKF - Unsere Kleine Farm GbR, Gregor-Mendel-Strasse 16, D Heusenstamm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig:Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Fodtøj. (300) Prioritetsoplysninger: IT 56158/c 89 Italien (641) Udskilt fra: VA (646) Udskilt dato:

11 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

12 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Rockport Company LLC, a corporation of the State of Delaware, 1895 J.W. Foster Boulevard, Canton, MA 02021, USA Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Ltd., a corporation of the State of Massachusetts, 1895 J.W. Foster Blvd., Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: K-brands AG, c/o Curator AG, Industriestrasse 7, 6300 Zug, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Ltd., a corporation of the State of Massachusetts, 1895 J.W. Foster Blvd., Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Totalløsninger A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Ltd., a corporation of the State of Massachusetts, 1895 J.W. Foster Blvd., Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Totalløsninger A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Ltd., a corporation of the State of Massachusetts, 1895 J.W. Foster Blvd., Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rockport (Europe) B.V., Officia 1, 2nd Floor, De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Ltd., a corporation of the State of Massachusetts, 1895 J.W. Foster Blvd., Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Ltd., a corporation of the State of Massachusetts, 1895 J.W. Foster Blvd., Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Rockport Company LLC, a corporation of the State of Delaware, 1895 J.W. Foster Boulevard, Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Ltd., a corporation of the State of Massachusetts, 1895 J.W. Foster Blvd., Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Chaplin House, Widewater Place, Moorhall Road, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Ltd., a corporation of the State of Massachusetts, 1895 J.W. Foster Blvd., Canton, MA 02021, USA 2112

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Chaplin House, Widewater Place, Moorhall Road, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Ltd., a corporation of the State of Massachusetts, 1895 J.W. Foster Blvd., Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Campbell Soup Company, a corporation of the State of New Jersey, Camden 1, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Ltd., a corporation of the State of Massachusetts, 1895 J.W. Foster Blvd., Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Ltd., a corporation of the State of Massachusetts, 1895 J.W. Foster Blvd., Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rockport (Europe) B.V., Officia 1, 2nd Floor, De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Rockport Company LLC, a corporation of the State of Delaware, 1895 J.W. Foster Boulevard, Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Reebok International Limited, Moor Lane Mill, Moor Lane, Lancaster LA1 1GF, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Rockport Company LLC, a corporation of the State of Delaware, 1895 J.W. Foster Boulevard, Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Rockport Company LLC, a corporation of the State of Delaware, 1895 J.W. Foster Boulevard, Canton, MA 02021, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Active Tools International Ltd., 25/F, Top Glory Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Oracle International Corporation, a corporation of the State of California, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Palmera Brands S.r.l., Il Girasole, Palazzo Marco Polo, IT Lacchiarella, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SO.DE.CO. LUX S.A., 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, Luxembourg (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Modern Times Group, MTG AB, Box 2094, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Björnvaktaren i Anderstorp AB, Box 29, Anderstorp, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Patentbyrån Y Wallengren AB, Box 116, SE Värnamo, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Kabel TV A/S, Strandlodsvej 30, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kromann Reumert Advokatfirma, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bogpa A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bogpa A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bogpa A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark 2113

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bog & Idé ApS Bogpa-Huset, Lundagervej 21, 8722 Hedensted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: M-real Corporation, Revontulentie 6, FIN Espoo, Finland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bogpa A/S, Lundagervej 21, 8722 Hedensted, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Karamellkungen AB, Box 729, Solna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Société Francaise d'assainissement - SFA, 8 rue d'aboukir, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Burton Corporation, a corporation of the State of Vermont, 80 Industrial Parkway, Burlington, Vermont 05401, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thomson Inc., a corporation of the State of Delaware, North Meridian Street, Indianapolis, IN , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GN Netcom A/S, Bispevej 4, 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ancher Iversen A/S, Grenåvej 635A, 8541 Skødstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ancher Iversen A/S, Grenåvej 635A, 8541 Skødstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ancher Iversen A/S, Grenåvej 635A, 8541 Skødstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ancher Iversen A/S, Grenåvej 635A, 8541 Skødstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ancher Iversen A/S, Grenåvej 635 A, 8541 Skødstrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Trilux-Lenze GmbH + Co. KG, Heidestrasse 4, Arnsberg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Vantico AG, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Polimeri Europa Elastomeres France, Route Nazionale 85, F Le Pont de Claix, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark 2114

15 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 25: Badetøj. 2115

16 Pant og udlæg Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Pant og udlæg (111)Reg.nr.: VR (791/793) Noteret ophørt: Panthaver: MedioBanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, Milano, Italien (111)Reg.nr.: VR (791/793) Noteret ophørt: Panthaver: MedioBanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, Milano, Italien (111)Reg.nr.: VR (791/793) Noteret ophørt: Panthaver: MedioBanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, Milano, Italien (111)Reg.nr.: VR (791/793) Noteret ophørt: Panthaver: MedioBanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, Milano, Italien (111)Reg.nr.: VR (791/793) Noteret ophørt: Panthaver: MedioBanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, Milano, Italien 2116

17 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer FR FR FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

18 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. FA FR FA FR FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

19 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VA VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR

20 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. ACCESS GRAPHICS B.V. VR ACTIVE TOOLS INTERNATIONAL LTD. VR ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE USA, INC. VR ANCHER IVERSEN A/S VR ANCHER IVERSEN A/S VR ANCHER IVERSEN A/S VR ANCHER IVERSEN A/S VR ANCHER IVERSEN A/S VR ANTONIO PUIG, S.A. VR ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED VR BASES A/S VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BELGIAN COSMETICS INVESTMENT COMPANY N.V. VR BERLINGSKE OFFICIN A/S, DET VR BESKÆFTIGELSESMINISTERIET DEPARTEMENTET VR BJORNVAKTAREN I ANDERSTORP AB VR BK GIULINI GMBH VR BLYNOV AKUPUNKTUR VR BOG & IDE APS BOGPA-HUSET VR BOGPA A/S VR BOGPA A/S VR BOGPA A/S VR BOGPA A/S VR BOLIGTORVET A/S VR BURTON CORPORATION, THE VR CAMPBELL SOUP COMPANY VR CERNELLE, AKTIEBOLAGET VR CIE, COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICH VR CIE, COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICH VR CIMS APS VR COA-DENMARK VA COLGATE-PALMOLIVE COMPANY VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY VR CRAY VALLEY KUNSTHARZE GMBH VR CYKELHANDLERNES CENTRALFORENING FR DAIRY PRODUCE PACKERS LIMITED VR DAIWA SEIKO, INC. VR DANICA LIV, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB VR DANISH BUSINESS COOPERATION VA DRIFTSFONDEN FOR FJORD- & BÆLTCENTRET I KERTEMI VR DUNCH, ANNIE VR EASTON SPORTS, INC. VR EDEKA DANMARK A/S VR EDEKA DANMARK A/S VR E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY VR E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY VR ELSAM A/S VR ELSAM A/S VR ENNOVATOR APS VA ETI ELEKTROELEMENT D.D. VR F GROUP A/S VR F GROUP A/S VR FELDTHUSEN, ALLAN VR FERIEBOLIGCENTRET A/S VA FERROSAN A/S VR FORD MOTOR COMPANY VR GENERAL ELECTRIC COMPANY VR GESCHWENDTNER I/S VR GEU VR GISLEV DREJERFORRETNING A/S VR GN NETCOM A/S VR GRUPO OSBORNE, S.A. VR HANS TØRSLEFF MANAGEMENT SYSTEMS VR HENKEL CORPORATION VR HENKEL CORPORATION VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HL CONTENT APS VR HS-AGENTUR VR HS-AGENTUR VR HVARRE, HEIDI VR INNOVA SA VR INTERNATIONAL SUZUKI ASSOCIATION VR INTERNATIONAL SUZUKI ASSOCIATION VR INVENSYS APV A/S VR INVESTMENT AB KINNEVIK VR INVICTA TOYS & GAMES LIMITED VR JAGU HOLDING APS VR JEANNE LANVIN, SOCIETE ANONYME VR JEANNE LANVIN, SOCIETE ANONYME VR KARAMELLKUNGEN AB VR KARL THOMAE GMBH, DR. VR KASON CORPORATION VR K-BRANDS AG VR KNEISSL HOLDING GMBH VR KOHBERG BRØD A/S VR KONTROLORDNING FOR LEDNINGSRENOVERING FR KRAUS & NAIMER GESELLSCHAFT M.B.H. VR KSB AKTIENGESELLSCHAFT VR L. HAMMERICH & CO., AKTIESELSKABET VR L. HAMMERICH & CO., AKTIESELSKABET VR LA BAR, KØBENHAVN APS VA LA BAR, KØBENHAVN APS VA LEEF TRENDS BV VR LESAFFRE ET COMPAGNIE VR LIDL STIFTUNG & CO. KG VR L'OREAL, SOCIETE ANONYME VR LOUIS POULSEN EL-TEKNIK A/S VR LUNN GRUPPEN APS VR LUNN GRUPPEN APS VR MALERFIRMAET PETERSEN & ANDERSEN A/S VR MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A VR MATS WIGELL VR MERCHANDISING INTERNATIONAL S.A. VR MERCHANDISING INTERNATIONAL S.A. VR MERCK KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR MIELE & CIE. KG VR MODERN TIMES GROUP, MTG AB VR M-REAL CORPORATION VR NCH CORPORATION VR NCH CORPORATION VR NEO FENG SHUI CARE I/S VR NETMEDIA.DK APS VR NEXT RETAIL LIMITED VR NOBEL CIGARS APS VR NOBEL CIGARS APS VR NOER, MICHAEL VR N.V. BEKAERT S.A. VR NYCOMED DANMARK APS VR OMBUDSMAN WESTERNBOOTS GMBH & CO. SCHUHEINZELHA VR ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION VR ORONZIO DE NORA S.A. VR PALMERA BRANDS S.R.L. VR PC WARE VA PHARMATON S.A. VR PIAGGIO & C. S.P.A. VR POLIMERI EUROPA ELASTOMERES FRANCE VR PRETTY GOOD TESTING VR RANDOX LABORATORIES LIMITED VR RECOM VA REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LIMITED VR REEBOK INTERNATIONAL LTD. VR REEBOK INTERNATIONAL LTD. VR REEBOK INTERNATIONAL LTD. VR REEBOK INTERNATIONAL LTD. VR REEBOK INTERNATIONAL LTD. VR

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1178 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr årgang Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2008-12-22. årgang. 2009-01-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 129. årgang. 2008-08-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 129. årgang. 2008-08-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 129. årgang. 2008-08-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 807 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 123. årgang. 2002-05-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2175 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 125. årgang. 2004-04-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 125. årgang. 2004-04-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 125. årgang. 2004-04-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2005-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2005-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 20-12-26-2006-01-01 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1625 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 127. årgang. 2006-02-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 373 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 15. 2006-04-10-2006-04-16 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 15. 2006-04-10-2006-04-16 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 15. 2006-04-10-2006-04-16 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 129. årgang. 2008-02-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 257 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 777 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 130. årgang. 2009-11-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2397 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 07. 08. årgang. 2008-04-11 Dansk Brugsmodeltidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 07. 08. årgang. 2008-04-11 Dansk Brugsmodeltidende Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 07. 08. årgang. 2008-04-11 Dansk Brugsmodeltidende Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 129. årgang. 2008-01-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 129. årgang. 2008-01-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 129. årgang. 2008-01-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 61 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 122. årgang. 2001-10-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 131. årgang. 2010-02-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 131. årgang. 2010-02-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 131. årgang. 2010-02-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 105 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 52. 121. årgang. 2000-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4071 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 159 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 130. årgang. 2009-07-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1697 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 130. årgang. 2009-09-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 130. årgang. 2009-09-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 130. årgang. 2009-09-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2153 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 129. årgang. 2008-01-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 129. årgang. 2008-01-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 129. årgang. 2008-01-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 41 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 126. årgang. 2005-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 31. 2006-07-31-2006-08-06 Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 31. 2006-07-31-2006-08-06 Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 31. 2006-07-31-2006-08-06 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 45. 132. årgang. 2011-11-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1753 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 17. 16. årgang. 2007-09-14 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 17. 16. årgang. 2007-09-14 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 17. 16. årgang. 2007-09-14 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 124. årgang. 2003-07-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 124. årgang. 2003-07-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 124. årgang. 2003-07-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1761 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 12. 2008-03-17-2008-03-23 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 12. 2008-03-17-2008-03-23 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 12. 2008-03-17-2008-03-23 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 123. årgang. 2002-08-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3257 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 129. årgang. 2008-03-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 623 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 131. årgang. 2010-06-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 969 Afslåede eller

Læs mere