Life-Partners.com Think tomorrow

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Life-Partners.com Think tomorrow"

Transkript

1 Life-Partners.com Think tomorrow INFORMATION MEMORANDUM NÅR OMSORG BLIVER GULD VÆRD

2 INFORMATION MEMORANDUM I forbindelse med placering af 30% af aktiekapitalen svarende til stk. eksisterende aktier for en samlet pris på DKK 4,4 mio.

3 1. Introduktion Introduktion til Life-Partners Life-Partners equity story Mulighederne med Life-Partners Risikofaktorer Om Life-Partners Vision Mission Strategi Teknologi Back-end kernen Konverteringsmodulet (WebAppCore) Brugergrænseflade Produkter Life-Manager Health-Manager Udvikling Marked Danmark Tyskland Norge Organisation Folkene bag Bestyrelsen Regnskab Brug af provenu Kapitalisering Rådgivere Kontakt information Appendiks 1 - Definitioner Appendiks 2 - Risikofaktorer... 32

4 GENEREL INFORMATION Definitioner Virksomheden, Selskabet, Life-Partners eller LP referer til Life-Partners A/S, CVR-nr For andre definitioner se Appendiks 1 - Definitioner. Investeringen er associeret med risiko En investering i Life-Partners indebærer visse væsentlige risici, der bør nøje overvejes af potentielle købere af aktierne. Se "Risikofaktorer" for yderligere oplysninger. Det er derfor vigtigt, at modtageren af dette Information Memorandum vurderer risici forbundet med Life-Partners forretning og aktier samt potentialet i Selskabet, før en beslutning om investeringen foretages. Finansiel rådgiver Dansk OTC Finans ApS ( Dansk OTC ) er finansiel rådgiver for Life-Partners og har bistået Selskabet i at etablere dette Information Memorandum. Hvor det er muligt, har Dansk OTC verificeret oplysningerne i dette Information Memorandum, dog stiller Dansk OTC ingen garantier med hensyn til rigtigheden af oplysningerne. Dansk OTC fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til aktionærerne i Life-Partners, samt andre direkte eller indirekte følger af en beslutning om investering eller andre afgørelser, der helt eller delvis foretages på grundlag af oplysninger i dette memorandum. Udsagn omkring fremtiden Udsagn om fremtiden i dette Information Memorandum afspejler Selskabets nuværende syn på fremtidige begivenheder og udviklinger. Fremadrettede udsagn udtrykker kun skøn og forudsætninger, som Selskabet per dato for dette memorandum har foretaget. Udsagnene udarbejdes grundigt, men læseren bør bemærke, at disse som alle andre fremtidige udsagn er forbundet med usikkerhed. Ansvar Ledelsen og bestyrelsen i LP er ansvarlig for indholdet af dette memorandum. Følgende personer erklærer sammen som et ledelsesteam og bestyrelse, at oplysningerne i dette memorandum er tilvejebragt på den bedst mulige og på basis af bedste viden. Padborg, 24. februar 2015 Lars Jessen Direktør og bestyrelsesmedlem Stig Helge Pedersen Bestyrelsesformand Henrik Kohberg Bestyrelsesmedlem Hans-Henrik Skov Andersen Bestyrelsesmedlem Side 1

5 1. Introduktion 1.1 Introduktion til Life-Partners Begyndelsen I 2009 blev Life-Partners grundlagt med den overordnede hensigt at skabe unikke IT-løsninger, som imødekommer de stadigt skiftende behov for overblik, planlægning og kommunikation i såvel sundheds- og fitnessbranchen, samt social- og plejeområdet. Forretningsfilosofien bygger på den vandrende profil, som betyder, at Life-Partners tilstræber at skabe ITløsninger, der gør borgeren/patienten til centrum for en vedvarende relation og dermed skaber værdi for alle parter. Life-Partners har skabt en effektiv og interaktiv platform, som muliggør langsigtede og fordelagtige relationer, samt forbedret kommunikation med borgere og patienter. Life-Partners har fra starten valgt at investere i egne udviklere for at sikre en kompetent og gennemtænkt udvikling af kerneplatformen, samt de dertil knyttede koncepter. Igennem ledelsens viden om sundhedsvæsenet, samt udviklernes domæneviden inden for udvikling af sundhedsrelaterede løsninger, blev Life-Partners til en fortrukken udviklingspartner for blandt andet SOS International A/S og et stort internationalt revisionsselskab i Danmark. Begyndelsen på kerneproduktet I slutningen af 2011 opfordrede den daværende borgmester i Aabenraa Kommune lokale virksomheder til at byde ind med løsninger og koncepter, idet borgmesteren ville udfordre det offentlig-private samarbejde. Her tog Life-Partners kontakt til borgmesteren og præsenterede hende for kommunikations- og planlægningsløsningen, som var udviklet til sundhedsområdet på daværende tidspunkt. Aabenraa Kommune købte ind på løsningen, og i starten af 2012 blev der etableret et offentligt-privat udviklingsprojekt om tilpasning af løsningen til pleje- og hjemmeplejeområdet. (Life-Manager) Den endelige løsning blev efter endt udvikling afprøvet på et plejehjem i Rødekro i mindre skala. Det gav en god respons, hvilket betyder, at det i dag er implementeret på to plejehjem i Aabenraa og et plejehjem i Tønder. Dertil modtog Life-Partners i 2012 BHJ Fondens Initiativpris for det gode eksempel på vellykket samarbejde imellem privat og offentlig part. Ligeledes modtog Life-Partners i 2013 den dansk/tyske Innovationspris for innovationsgraden i produktet. Dette har været en god grobund for Life-Partners muligheder i dag. 1.2 Life-Partners equity story Bestyrelsen og aktionærerne i Life-Partners udbyder nu 30 % af den eksisterende aktiekapital svarende til aktier for DKK 4,4 millioner. Tilbuddet repræsenterer en unik investeringsmulighed for individuelle og private investorer til, at blive medejere og interessenter i en dansk start-up software-virksomhed med gunstige prospekter for vækst, værdi og overskud. LP er en virksomhed med dybe danske rødder og forretningsfundament. Side 2

6 Den demografiske udvikling tilsiger, at gruppen af ældre på 75 år eller over vil vokse markant frem imod år Det forventes således, at denne gruppe vil vokse med over 7 % årligt i Tyskland, over 8 % i Norge og med 7 % i Danmark 1, og dermed accelerere andelen af potentielle bruger af offentlige ældre-ydelser i samfundet. Der er derfor især behov for innovation og nytænkning inden for ældreplejen, der kan frigive ressourcer til brug for flere ældre og bedre velfærd. Tidspunktet for innovation og nytænkning inden for ældreplejen er god, for de nye generationer af ældre er ikke teknologi-forskrækket. Fremtidens ældregenerationer er vokset op efter krigen, og har ikke oplevet rationering og krig. De vil derfor ikke nøjes, men har mod på at sige hvad de vil have. Brugen af ny teknologi i ældreplejen skal derfor også have en menneskelig værdi, og ikke kun hjælpe personale til at klare rutine og praktiske opgaver. Der er derfor fokus på: Etisk brug af teknologi Livskvalitet Teknologi skal hjælpe beboere, medarbejdere og pårørende Beboeren skal være selvhjulpet så længe som muligt. Life-Partners er en virksomhed, der har fokus på alle fire punkter med løsningen Life-Manager, som er et software system, der integrerer alle de nødvendige komponenter for opfylde kravene til menneskelig værdi, samt til kravene for bedre brug af ressourcer til bedre velfærd. Potentiale Med færdigudviklet software har Life-Partners afholdt tunge og nødvendige udviklingsomkostninger. Det stiller Selskabet i en unik situation, hvor vækst kan opnås med få investeringer. Dertil kommer den forholdsvis høje vækst i den underliggende driver for markederne, nemlig demografi. Det sikrer en stærk business case med potentiale hvis strategien lykkedes. Lykkes strategien forventer Life-Partners at opnå 15 % af det danske marked og 5 % af det tyske marked inden for de næste fem år. Det vil potentielt betyde en omsætning i Danmark på over DKK 10 millioner og i Tyskland på DKK 32 millioner. Omsætningen vil på det tidspunkt være mere end 6,5 x større end den nuværende, samtidig vil stigningen i omkostninger blive drevet af ansættelser af salgspersonale (Key Accounts). 1.3 Mulighederne med Life-Partners Skalerbar og bæredygtig forretning Life-Partners IT-platform er modulopbygget og derfor nemt skalerbar. Det har platformen allerede bevist ved at være anvendt som udbudsportal i forhold til at sammenligne sundhedsforsikringer, visitationsløsning til sundhedsområdet og senest som kommunikations- og planlægningsløsning til ældre- og handicapområdet. Ligeledes bliver løsningen udvidet til at håndtere intern booking på kommunale sygeplejeklinikker, samt selvbetjeningsløsninger til borgere, som er i kommunal rehabilitering og/eller træning. Life-Partners fokus er at sælge platformen med dets moduler til pleje og hjemmeplejeområdet, samt sundhedsområdet. Det vil sige områder som Selskabet er overbevist om er fremtidige politiske fokusområder. Løsningen kan tilgås gennem tre muligheder; Selskabets applikation til tablets og smartphones, web-applikation eller direkte på serveren igennem browser. Datatrafik for løsningen er i dag fordelt på to webservere, og 1 Tal baseret på estimater fra United Nations, Department of Economics and Social Affairs, Population Division (2013) Side 3

7 løsningen kan derfor nemt skaleres ved at tilføje flere webservere. Det sikrer desuden bedre oppetid ved, at fordele data på de resterende webservere. Webserverne tilgår data fra en fælles database server, som nemt kan skaleres ved at udvide hardwaremæssigt. Life-Partners løsning er baseret på Microsofts teknologier, og Selskabet anvender kun fremtidssikrede komponenter som supplement til egen kode. Konsekvensen er, at løsningsplatformen vil følge med trends og best practice inden for programmering og skalerbarhed. Markedsstørrelse Life-Partners har defineret en betalende kunde som en ældre- eller plejebolig, og Selskabets nuværende licensbaserede prisstruktur er på DKK 800 per bolig per år. Der er omkring ældre- og plejeboliger samlet i det danske og tyske marked. Det danske marked er fordelt på 98 kommuner, herunder 900 plejecentre og ejendomme for ældreboliger, som i alt udgør omkring pleje- og ældreboliger 2. På det tyske marked er ældrepleje ikke en opgave, der varetages af kommunerne, og driften af plejecentre varetages af private og non-proft organisationer. Antallet af plejecentre i Tyskland er omkring , som udgør ca pleje- og ældreboliger 3. Baseret på ovenstående tal forventes det samlede potentielle marked at udgøre omkring DKK 700 millioner i årlig licensomsætning. 2 Danmarks Statistik, statistik kode: RESP01, Side 4

8 Pipeline og eksisterende kunder Salgscyclus Indledende afklaring/forvent. afstemning 1 Pilotprojekt 2 Udvikling / Tilpasning 3 Implementering 4 Opskalering / Tilpasning 5 Idriftsættelse 6 Licens kontrakt Est. Produkt Kunde / Projekt Beksrivelse Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Ssh. Life-Manager Aabenraa Kommune Grønnegård % Rise % Hjemmeplejen % Aarhus Kommune % Billund Kommune % Haderslev Kommune % Kbh. Kommune % Midtfyn / Faaborg Menumodul % München Stift, DE % Sønderborg Kommune % Tønder Kommune Enkelt plejehjem % Flere plejehjem % Health-Manager Aabenraa Kommune Klinik booking % e-health Inno. Center e-health Portal % Health & Friends % Udvikling Stort intl. revisionssel. Udbuds portal % Stort intl. revisionssel. Salg af udbuds portal % Vigtigste eksisterende kunder Aabenraa Kommune Life-Partners har en licenskontrakt med Aabenraa kommune med udgangspunkt i Health-Manager løsningen, der kører på fire sygeplejeklinikker. Der er i pipeline lagt yderligere udvikling på denne løsning ind for kunden. SOS International Life-Partners har kontrakt på service- og vedligehold af kundens portaler og Selskabets tidligere leveret løsning. Kontrakten har en kvartårlig værdi på ca. DKK Stort internationalt revisionsselskab Life-Partners har indgået royalty-aftale baseret på antal brugere i det system Selskabet har leveret. Royalty består af DKK 25 per bruger, og det forventes at systemet vil have brugere inden udgangen af 2015, samt brugere inden udgangen af Side 5

9 2. Risikofaktorer Enhver investering i aktier involverer risici I tillæg til dette Information Memorandum, bør mulige investorer nøje overveje følgende risikofaktorer i forhold til investeringen i de udbudte aktier: Risici relateret til LPs forretning Risici associeret med LPs strategi Risici associeret med de markeder LP vil operere indenfor Afhængighed af nøgle personer Begrænset beskyttelse af intellektuelle rettigheder Risici relateret til LPs budgetter og finansielle resultater Risici relateret til Aktie Udbuddet Aktionærer uden for Danmark er eksponeret imod valutarisiko Eksisterende aktionærers kontrol Retssager og betingede forpligtigelser Venligst læs det medfølgende Appendiks 2 - Risici for en mere uddybende beskrivelse af de nævnte kategorier af risici relateret til investeringen. De beskrevne risici er ikke en udtømmelig liste over risikofaktorer som LP kan stå overfor, men en indikation af de risikofaktorer, som ledelsen anser som signifikant vigtige og relevante for LP på datoen for dette Informations Memorandum. Hvis en eller flere af beskrevne risici materialiserer sig, kan det skade LPs indtjeningsevne, finansielle position og aktieprisen negativt. Andre risici, som ledelsen ikke på nuværende tidspunkt kender eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan også have en væsentlig negativ indvirkning på selskabets drift og udvikling. Risikofaktorerne er ikke anført i prioriteret rækkefølge eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for LP, da hver af nævnte risikofaktorer kan materialisere sig i større eller mindre grad, og få indflydelse på firmaets indtjening, finansielle position og aktiekurs negativt. Dette Information Memorandum indeholder fremadrettede udsagn. Disse udsagn vedrører ledelsens forventninger, overbevisninger, intentioner eller strategier vedrørende fremtiden på datoen for afslutningen af dette Information Memorandum. Udsagnene kan identificeres ved brugen af ord som "forventer", "skøn, "agter", "kan", "planlægger", "forudser", "vil", "bør", "søger" og tilsvarende udtryk. De fremadrettede udsagn afspejler ledelsens nuværende synspunkter og antagelser med hensyn til fremtidige begivenheder og er dermed behæftet med betydelige risici og usikkerheder. Side 6

10 3. Om Life-Partners Life-Partners (CVR nr.: ) er registreret i Danmark som et aktieselskab på adressen Transitvej 20 C, 6330 Padborg. Selskabet blev stiftet i Vision Visionen for forretningen bygger på den vandrende profil, som betyder at LP tilstræber at skabe IT-løsninger, der gør borgeren og/eller patienten til centrum for en vedvarende relation og dermed skaber værdi for alle parter. 3.2 Mission Life-Partners mission er; at familien oplever en øget involvering, indflydelse og medinddragelse at plejehjemmet er pengeløst. Familie og besøgende betaler for mad og drikke med betalingskort hjemmefra eller via en skærmløsning på plejehjemmet at familie, beboer og medarbejder opnår øget indsigt i plejehjemmets og beboernes liv samt aktiviteter at beboeren oplever et øget nærvær med sin familie at kommunen opnår en ressourcebesparelse ved digitalisere menu håndteringen, herunder bestilling, afbestilling og ændring af menuer. 3.3 Strategi Strategi for indtræden på markedet Produkt fokus: Life-Manager Life-Partners har fra starten fokuseret på, at have en løsning som kommuner kan bruge som one stop shopping. Dette betyder, at Selskabet skal have produkter på hylden, der via moduler kan sammensættes individuelt. LP vil derfor tilbyde en fleksibel og skalerbar løsning, som kan tilpasses den enkelte kommune. Ligeledes er Selskabets produkter udviklet til at være hardware uafhængige, hvilket betyder at både kommunerne og borgerne kan tilgå løsningen uanset valg af smartphone, tablet eller pc. Med Life-Manager har LP udviklet deres kerneløsning, og det er Selskabets strategi at skalere og vokse igennem netværk, referencer og partnerskaber med internationale såvel som lokale udbydere af komplementære udbud eller services. Geografisk fokus: Danmark, Tyskland og Norge I Danmark er der blevet større fokus på, at det velfærdssamfund, der er i dag, ikke vil eksistere på samme niveau om 5 til 10 år. Kort sagt, vil der være færre hænder, skatteindtægter og flere borgere at pleje i fremtidens Danmark. Derfor er det også besluttet fra politisk side, at se på mulighederne for at digitalisere sig ud af de umiddelbare problemer. Det betyder, at kommuner, der ønsker at fokusere på velfærdsteknologi, kan søge midler til projekter og afprøvning, samt implementering. Derudover ses det samtidig, at nyere generationer stiller større krav til teknologi og dets anvendelse, og heriblandt også mulighederne for kommunikation - ikke kun med hinanden, men også på tværs af generationer. Side 7

11 Life-Partners har i Danmark valgt, i første omgang at fokusere på de kommuner, der er organiseret i klynger og de kommuner som benytter sig af det kommunale madplanssystem, som LP har integreret sit system op imod. Som eksempel kan nævnes det nuværende samarbejde med Aabenraa og Tønder kommune, der er en del af en sønderjysk klynge organiseret under VT-Syd. For at tilgå kommunerne som kunder, er det Selskabets strategi at udnytte netværk og referencer, som skal åbne dørene for præsentation af løsningen samt drøftelse af temaet fremtidens velfærd og forbedret kommunikation og planlægning beboere, familier og medarbejdere imellem. Til referencer bruges de allerede implementerede plejehjem, ligesom disse bliver brugt som demonstration af løsningen i praksis. Derudover vil LP ansætte en Key Account, der skal pleje og udnytte kommune-klyngerne til at komme ind til de forskellige kommuner. Ligeledes forventes det, at denne person skal være med i lokale udbud på området, og være med til at udarbejde materiale for deltagelse i nævnte udbud. Kigges der på Tyskland, så står landet med det samme problem som mange andre lande; flere ældre og færre til at forsørge og pleje dem. Kulturelt er der en forståelse af egenbetaling og medfinansiering til ældreplejen. Mange tyske plejehjem er privatdrevne og er ofte kritiseret for manglende transparens, og her kan Life-Manager gøre en forskel. Tyskland er dog ikke så langt fremme rent velfærdsteknologisk som i Danmark. Dette betyder at Life-Manager på nogle områder vil være first mover, hvilket betyder indtræden på et nyt marked med et forholdsvist nyt produkt. Norge har samme udfordringer som Danmark. Velfærdssamfundet adskiller sig ikke væsentligt fra det danske. I Norge er der også fokus på digitalisering inden for plejeområdet, og her ses på de telemedicinske løsninger, der anvendes inden for Offshore. Her anvendes videolink, således at sygepersonalet på offshore hurtigt kan kommunikere ved hjælp af video med onshore læger, og dermed diagnosticere og behandle hurtigere 4. Life-Partners fordel i Norge er de store afstande, som betyder at løsningen med fordel kan anvendes der, hvor kommuner ønsker at skabe nærvær, øget kommunikation pårørende, medarbejdere og beboere imellem. Kanal fokus: Nøglepartnere Med nøglepartnere skal forstås partnere, som er en helt central del af Life-Partners succes. Selskabet har identificeret nøglepartnere inden for salg og marketing, samt komplimentære services. For fortsat at kunne bevare handlefrihed i relation til individuelle partnere, har LP ikke indgået formelle eller generelle partnerskaber, med mindre andet er udspecificeret. Formålet med denne tilgang er, at aftaler kan indgås fra case til case. I Tyskland samarbejder Life-Partners med det danske konsulat i München om, at identificere mulige nøglepartnere, som kan være med til at åbne det tyske marked op. Selskabet har på nuværende tidspunkt udført en fact finding -tur i Sydtyskland, og forventer fremadrettet at foretage flere besøg i området målrettet indtræden på det tyske marked. 4 Side 8

12 Salg og marketing For Life-Partners salgs og marketings processer er det vigtig for Selskabets succes at kunne fremvise succesfulde partnerskaber, og dermed reelle referencer på Selskabets løsninger og de genererede resultater. Hensigten med referencepartnere er at installere Life-Manager løsningen i mindre skala, for senere at skalere op ved positiv brug og respons. Partnerskabet i funktion af salg og marketing forventes indgået på baggrund af succesfuld implementering og drift hos kunden. Det er LPs strategi løbende at indgå disse partnerskaber for, at udvide referencegrundlaget for yderligere salg og marketing. Derudover forventer Selskabet at identificere strategiske partnere, som skal indgå i selve distributionen af LPs løsning. Aabenraa kommune og Life-Partners er i tæt partnerskab, og kommunen var allerede med i den udviklende fase af Life-Manager. Brugen af Life-Manager i kommunen beviser løsningens anvendelighed og værdi. Derfor er Aabenraa kommune en nøglepartner i salg og markedsføring af Life-Manager. I et OPI samarbejde har Life-Partners og Aabenraa Kommune inden for sundhedssektoren haft et velfærdsteknologisk udviklingsprojekt kørende på Rise Plejehjem, og dette samarbejde har over tid udviklet sig til at omfatte såvel forskellige produkter som målgrupper. Et bevis på at Life Partners er innovativ med en åbne og konstruktiv tilgang til kunderne og markedet. Undertegnede har i regi af UdviklingsRåd Sønderjylland arbejdet med velfærdsteknologi og sundhed siden den officielle etablering af det sønderjyske velfærdsteknologiske netværk VT Syd. Som koordinator for netværket er holdningen til dato, at konceptopbygning på den lange bane i denne branche vil give stor mening, og de sidste 3½ års indsats i branchen har bl.a. medført et godt og tæt samarbejde med Life- Partners - dette såvel på det taktiske- som det strategiske niveau. Tina Hansen Petersen, Projektleder, UdviklingsRåd Sønderjylland I Tyskland har LP identificeret fire mulige strategiske partnere som Selskabet betragter som potentielle referencepartnere for kommende salg. Med udgangspunkt i en fact finding -tur i samarbejde med det danske konsulat i München, er der blevet identificeret fire mulige strategiske reference/samarbejdspartnere. Det er blandt andet en større plejehjemskæde i München Stift, samt hjemmeplejeleverandøren Augustinum, som leverer til ca borgere. Derudover har Life-Partners indgået en konkret dialog med et dansksindet plejehjem i Flensborg (Dansk Sundhedstjeneste for Flensborg) omkring opstart af pilotprojekt. Som udgangspunkt forventer Life-Partners at foretage mindre investeringer ved opstart af disse referencepartnere. Investeringen er forbundet med installation og senere opskalering af Life-Manager løsningen hos partnerne. Der forventes dog en højere licens når løsningen skaleres op, hvilket vil modregne dele af den initiale investering, hvis ikke mere ved kontinuerlig brug/licensaftale. Komplimentære services Life-Partners søger aktivt at skabe partnerskaber med infrastrukturleverandører i sundheds- og plejesektoren, både internationalt og lokalt. Forventningen til partnerskaberne er, at kunne sælge Life-Manager løsningen som en komplementær del til leverandørernes eksisterende services eller indgå et reelt distributions partnerskab. Selskabet vil udnytte sit nuværende netværk i Danmark blandt de kommuner, der allerede har Life-Partners løsning i brug, enten betalt eller som pilotprojekt. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at undgå lange udbudsprocesser, samt undgå direkte salg til kommuner, der ikke er modtagelige for salg. I Danmark har Life-Partners indgået et partnerskab med PCD Data Consult i Horsens. PCD Data Consult er en større udbyder af kommunale produktionssystemer til håndtering af mad, produktion, bestilling og afbestilling, samt afregning over for beboerne i pleje- og ældreboliger. Life-Partners vil igennem dette samarbejde Side 9

13 tilgå PCD Data Consults kommunale kunder. Værdien i partnerskabet ligger i, at kommunen kan drage fordel af kombinationen af de to løsninger, herunder; mindre og nemmere administration og håndtering af betaling. Life-Partners har indgået et partnerskab med DIBS 5, hvor DIBS betalingsløsning skal indgå som en integreret del af Life-Manager, således at platformen også kan bruges til sikker og nem betaling. Det vil gøre blandt andet plejehjem pengeløse og spare på administrationen ved den nuværende løsning med kontant betaling. I Tyskland arbejder Life-Partners forsat på at identificere nøglepartnere i forhold til distribution af Selskabets Life-Manager løsning. I tilfælde hvor Selskabets Life-Manager løsning vil give modpartens løsning eller service merværdi og øge salg, forventer LP ikke betydelige omkostninger. Ved indgåelse af partnerskab hvor en procentdel af salget er gældende, er det besluttet, at denne er afhængig af måden, hvorpå partnerskabet indgås. F.eks. vil procentdelen kunne afgøres på, at løsningen bliver solgt som whitelabel -koncept, hvor der følger udviklings- eller service- og vedligeholdsindtægter med. 5 DIBS Payment Services A/S Side 10

14 4. Teknologi Life-Partners systemet er bygget op omkring en kode, som indebærer en trelags inddeling. Koden er delt i et data lag, business lag og et view(gui) lag, som indeholder alt det som brugeren ser af systemet. Fordelen ved at dele op i flere lag er lettere vedligeholdelse af koden, samtidig med at er lettere at udskifte ting eller tilføje ny funktionalitet. Ved at placere view-laget for sig selv, kan der ændres eller udvikles et selvstændigt system uafhængig af hinanden, og stadigvæk benytte al logikken fra business og data lagene. Placering af Service API giver adgang til at benytte alle kernefunktioner fra f.eks. en mobil-applikation eller andre systemer. API et giver derudover andre udviklere hurtigere adgang til de funktioner, som de ønsker at benytte sig af, givet det skal bruges til kommunikation fra andre systemer eller integration af nye muligheder. 4.1 Back-end kernen Life-Partners egen kerneplatform er udviklet til fremtiden ved brug af kodningsteknologier såsom C++, C#, Java, Javascript mv. Selve platformen er modulopbygget således, at modulerne kan udvikles og tilpasses uafhængigt af hinanden. Samtidig er plaformen uafhængig af andre tredjeparts leverandører, og holder derved omkostningerne nede og løsningen fremtidssikret. Det hele sikrer en fleksibel og nem skalerbar platform. Back-end systemet er bygget op omkring forskellige funktioner. Centralt i systemet findes kalenderdelen, som dækker over en lang række funktioner. Kalenderen indeholder samtidig styring af aftaler på måder, der tilgodeser brancher lige fra generel virksomhedsbrug, fitness-centre, sundhedscentre etc. Ud over kalenderdelen findes der en lang række større moduler i systemet. Der er f.eks. mulighed for at styre kontakter som en form for kontaktliste for enten individuelle eller virksomhed. Dertil er det muligt at styre ansatte som kontakter i virksomheden. Side 11

15 Systemet har et beskedmodul, der kan håndtere interne beskeder, mails ud af systemet og sende sms er til kontakter eller tilknytte sms er til aftaler i kalenderen. Virksomheder, der håndterer salg af produkter som f.eks. et medlemskab, har mulighed for at benytte sig af salgsmodulet. Modulet giver brugeren mulighed for at oprette varer, der kan sælges kontant via PBS etc. Systemet giver også mulighed for at sælge produkter som enkeltvarer til kontakter i systemet, hvilket kan være med til at lette den daglige administration. 4.2 Konverteringsmodulet (WebAppCore) WebAppCore er en egenudviklet teknisk platform, der fungerer som bindeled mellem LPs webbaserede kerneplatform og Applikationer til Life-Manager. WebAppCoren giver mulighed for at kombinere de bedste funktioner og muligheder fra Webverden med de bedste funktioner og muligheder for lokale platforme på tablets, smartphones og touch-skærme. WebAppCoren giver Selskabet fleksibilitet i form af: Crossplatform Life-Partners er hardwareuafhængige, hvilket betyder at kommunen kan anvende Selskabets løsning på en hvilken som helst enhed Løsningen er egen udviklet hvilket giver fordel af at LP nemmere og billigere kan tilpasse løsningen til en given kommune, branche og/ eller område. Samtidig betyder egenudviklingen også at Selskabet er uafhængig af tredjepartsleverandører Offline funktionalitet i browseren hvilket gør, at applikationen kan køre på gemt data i browseren uden en internetforbindelse. 4.3 Brugergrænseflade Brugergrænsefladen er bygget op omkring asp.net og består hovedsagelig af html. Brugergrænsefladen er løbende blevet tilpasset og moderniseret, således at brugeren bliver mødt med et flydende skærmbillede. Gennem hele opbygningsforløbet af brugergrænsefladen som den ses i dag, har det været vigtigt for Life-Partners, primært at benytte sig af egenudviklet funktionalitet. Derfor har Selskabet hele tiden formået at gøre sig uafhængig af virksomheder, der leverer brugergrænseflade-funktionalitet til integration i eget system. Nyeste designændring i Life-Partners systemerne er bootstrap. Bootstrap gør det muligt at benytte sig af en ensartet og pænere design-opbygning af en strømlinet brugergrænseflade. Selskabet har defineret en standard, som vil være gennemgående for hele systemet, for bedre brugervenlighed og flottere design. Brugergrænsefalden for beboere er opbygget med brugervenlighed for øje. Ikoner og farver er derfor valgt ud fra principper om genkendelighed, adskillelse og tilgængelighed, således at brugergrænsefladen kan bruges af beboere med synsbesvær og nedsat førlighed. Side 12

16 5. Produkter 5.1 Life-Manager Inspirationen til konceptet Life-Manager er udsprunget af Aabenraa Kommunes vision om, dels at skabe øget fokus på et godt hverdagsliv og livskvalitet, og bevare beboerens egne ressourcer; dels et ønske om og behov for øget inddragelse af pårørende og frivillige i den kommunale service. Løsningen skal give pårørende og frivillige øget indsigt, og motivere til involvering, netværksskabelse og medansvarlighed til gavn for beboeren uafhængigt af geografiske barrierer og anvendt hardware. Det nye og innovative ved konceptet er: En nem anvendelig digital kommunikations- og planlægningsløsning, som tilgås via tablets, smartphones og/eller computer, og som understøtter og motiverer til samskabelse mellem pårørende/frivillige, beboeren og kommunen i et hverdagsperspektiv Løsningens menu-modul, som er integreret til Aabenraa Kommunes madhåndteringssystem, gør plejehjemmet pengeløst ved at give pårørende mulighed for at bestille og afregne mad og drikke med det samme via integreret betalingsmodul. Handlinger vedrørende bestillinger og afbestillinger fortaget af familien dokumenteres i systemet og mindsker således uoverensstemmelser mellem bestilte og leverede menuer. Dette reducerer madspild og er dermed en besparelse for kommunen. Menuerne i løsningen visualiseres, således at beboeren i plejehjemmet oplever medindsigt og medindflydelse via tablet ophængt i hver ældrebolig, som er stand-by på beboerens brugerflade, tilgår medarbejderen løsningen via eget log-on. For at optimere arbejdsprocessen logges på med en sikker, nem og intuitiv metode ved hjælp af Bluetooth. En lille enhed som medarbejderen har med sig, og som i en afstand af 1-2 meter til tabletten switcher til medarbejderens brugerflade i Life-Manager Life-Manager består af flere moduler, som kan til- eller fravælges afhængig af den kontekst, løsningen skal anvendes i. Løsningen kan således anvendes bredt og på tværs af afdelinger og institutioner, hvor der er et behov for kommunikation og planlægning. Kontakt-, Kalender- og Beskedmodulerne er grundelementer i løsningen, mens moduler som Menu, Album, Opslagstavle og QR-modul til scanning af f.eks. hjælpemidler er til- eller fravalg afhængig af kontekst for anvendelse. Life-Manager er en kommunikationsplatform for social- og sundhedsområdet til optimering af planlægning og kommunikation, familie, beboere og medarbejdere imellem. Målet med Life-Manager er; at beboeren har indflydelse på eget liv og oplever øget nærvær med familien at familien oplever en øget involvering, indflydelse og medinddragelse at familie, beboer og medarbejder opnår øget indsigt i plejehjemmets og beboernes liv samt aktiviteter Side 13

17 at plejehjemmet er pengeløst. Familie og besøgende betaler for mad og drikke med betalingskort hjemmefra eller via en skærmløsning på plejehjemmet at kommunen opnår en ressourcebesparelse ved at digitalisere menu-håndteringen, herunder bestilling, afbestilling og ændring af menuer. Prismodel I Danmark forventer Life-Partners at anvende en månedlig eller årlig licens per beboer/bruger eller bolig (herefter nævnes priser per bolig). Udgangspunktet er en årlig licensbetaling per bolig på DKK 800. Life-Partners forventer at prisen kan varieres i forhold til størrelse og antal pleje- og ældreboliger i samme kommune. Dertil skal kommunen betale en engangspris på ca. DKK , der dækker implementering af løsningen, herunder uddannelse. Med en tidligere uset løsning som Life-Manager forventer LP, at ovenstående prismodel kan udsættes for ændringer, når Selskabet når bredere ud i markedet. Derudover forventer Selskabet, at der især Tyskland og Norge vil kunne åbnes op for Business-to-Consumer grundet kulturen, hvor familier/pårørende forventes at være mere åbne for licensbetaling i forhold til Danmark. 5.2 Health-Manager Health-Manager består af to løsninger, hvoraf den ene løsning er en visitations- og bookingløsning til sundhedsvirksomheder. Den anden er en visitations-, booking- og selvbetjeningsløsning til kommunale sygeplejeklinikker. I kommunalt regi anvendes løsningen til at visitere borgere, der er godkendt til behandling, rehabilitering og/eller behandling i hjemmet. Visitationen får med løsningen nemmere og hurtigere overblik over de ledige tider hos de forskellige klinikker, samt muligheden for at sammenligne kompetencer hos behandlere, geografi i forhold til borgeren. Det hele går imod, at løsningen gør visitationen i stand til, at finde den mest optimale tid til borgeren. Med borgeren engageret i et behandlingsforløb, kan denne følge sit forløb igennem selvbetjeningen, herunder se sine behandlingstider og få indflydelse på administrationen af disse. Derudover, kan den medfølgende sundhedsportal til borgerne give information og råd omkring netop den type sygdom/behandling vedkommende er i. Health-Manager har allerede bevist sin eksistensberettigelse igennem et længere afprøvningsprojekt, hvor den pågældende sygeklinik dagligt kunne eksekvere 6 til 8 behandlinger flere per behandler. Løsningen reducerede tidsforbruget i forbindelse med oprettelse af behandlingsforløb og booking af tidsforløb til borgeren. Målet med Health-Manager er; at reducere tid brugt på registrering og administration af aftaler at øge antallet af patienter per dag uden at gå på kompromis med kvaliteten. Målet er gældende for både den private og offentlige sektor. Side 14

18 Prismodel Løsningen forventes primært solgt i Danmark og derfor foreligger der kun en dansk prismodel. Life-Partners påregner, at booking- og selvbetjeningsløsningen til kommunale sygeplejeklinikker vil have en månedlig licensbetaling på DKK eksklusiv moms. Dertil påregnes DKK i opstartsomkostninger og uddannelse. Visitations- og bookingsystemet skal ikke sælges som licens. Selskabet forventer at indgå i strategiske eller finansielle partnerskaber, der vil anvende og sælge konceptet i eget navn. I den forbindelse vil modparten skulle erlægge et engangsbeløb, som kan være i kombination med udviklingsydelser og/eller hosting. 5.3 Udvikling Life-Partners har tidligere haft fokus på udvikling som primær indtægtskilde, og det er også på nuværende tidspunkt den primære indtægtskilde. Selskabets har besluttet at skifte indtjeningsfokus og gå imod en primær licensdrevet omsætning i fremtiden, hvor Life-Manager vil være flagskib. Skiftet i indtjeningsmodel er desuden den primære årsag til Selskabets negative resultat for Life-Partners bygger forretningskritiske forretningsapplikationer på egen udviklet IT-platform og anvender moderne teknologi i Microsoft.NET, C# eller Java Enterprise Edition (J2EE). Løsningerne har mulighed for at blive understøttet af tredjepartsprodukter, såsom økonomisystemer og adgangskontrolsystemer. Alle Selskabets forretningsapplikationer er baserede på Service Orienteret Arkitektur principper, hvor funktionalitet eksponeres som web services. Til udviklingsprojekter stiller Life-Partners med et projektteam, der har solid teknisk og projektstyringserfaring, der leverer inden for de fastsatte rammer. Prismodellen for udviklingsprojekter er variabel, og fastsættes fra projekt til projekt. Prisen baseres, som udgangspunkt ud fra erfaring omkring lignede projekter og forventede timeforbrug. Side 15

19 6. Marked Life-Partners har valgt at fokusere på Danmark, Tyskland og Norge som markeder. Valget af markeder relateres til netværk, referencer og kulturen i de pågældende lande, som Selskabet ser fordelagtig i forhold til forretningen. I forhold til Life-Partners forretning vil demografi, som den underliggende driver for Selskabets forretning, samt kulturen omkring pleje af ældre, kunder og konkurrenter, kort blive gennemgået for hvert marked. 6.1 Danmark Kultur I Danmark er vores velfærdssamfund primært finansieret igennem skatter, hvilket betyder at en stor del af plejen af den ældre, der har behovet, netop også skattefinansieres. Den ældre er selv pålagt at betale for bolig mv., mens plejen derimod er sikret. Derfor er det også en lille del af de ældre der aktivt tilvælger et privat plejefirma til, at udføre den pleje de ellers ville få igennem det offentlige, herunder kommunale pleje- og ældreboliger. Kunder Life-Partners sælger løsninger til både den private og offentlige sektor. Inddelt under Selskabets produkter er kunderne til Life- Manager kommunerne, herunder plejehjem, hjemmepleje og handicap- og psykiatriområdet. Life-Manager [red.] er integreret med vores madproduktion og administrationssystem, således at pårørende kan bestille og betale mad, ved besøg på plejehjemmet. Dette alene sparer vores køkkenområde og vores plejehjemsområde for væsentlig tid, og sikrer samtidig at vi modtager de penge vi skal, og ikke skal administrere kontanter. Desuden er systemet i stand til at udnytte ressourcerne hos pårørende på en bedre og mere omfattende måde. Vi har behov for at løse plejehjemsopgaven mere effektivt, og det ser vi Life Manager som et af redskaberne til at kunne lykkes med. Torben Lindbæk-Larsen, Afdelingschef, Pleje & Omsorg, Aabenraa Kommune Kunderne under Health-Manager-produktet er både kommuner, herunder sygeplejeklinikker, og private virksomheder. Derudover har Selskabet udviklingskunder fra den private sektor, hvoraf der i øjeblikket er dialog med to sundhedsvirksomheder. Selskabets nuværende kunder er opstillet herunder. Kunde Produkt / Løsning Aftale type Aabenraa Kommune Health-Manager Kontrakt SOS International Udvikling Service, vedligehold inkl. hosting Stort Intl. Revisionsselskab Udvikling Royalty inkl. hosting Demografi Den typiske beboer i pleje- og ældreboliger er over 75 år, og gruppen af beboere på 75 år eller ældre udgør 73 % af det samlede antal beboere 6. Den demografiske udvikling i Danmark tilsiger, at gruppen af ældre på 75 år eller mere vil vokse med næsten 7 % årligt frem mod 2050, hvor denne gruppe vil udgøre over 13 % af hele befolkningen mod næsten 8 % i dag (se Figur 1) 7. Der er derfor en klar trend for, at der i fremtiden vil være større behov for pleje- og ældreboliger. 6 Danmarks Statistik, Pleje- og ældreboliger United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013) Side 16

20 Historisk Danmark Aldersgruppen 75+ andel af totale befolkning Projektion < andel af total 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Konkurrenter Selvom der er forholdsvis stor opmærksomhed omkring velfærdsteknologier i Danmark er markedet fragmenteret hvad konkurrenter angår, og der er endnu ikke identificeret konkurrence, der udbyder samme totalløsningskoncept som Life-Partners. Af lignende løsninger på markedet findes kun versioner, hvor tilkøb af andre systemer/moduler eller specielt hardware er nødvendig. I forhold til hvilke services Life-Partners udbyder igennem Selskabets løsninger er der identificeret to konkurrenter; Sekoia og E-mergency. Sekoia har primær fokus på medarbejderstruktur, og løsningen giver mulighed for at dele udvalgte oplysninger med beboere og familier. E-mergency s løsning fokuserer på den enkelte borger ved hjælpe af forskellige applikationer, der er samlet i én brugergrænseflade. Konkurrent Etableret Brutto resultat, 2013 Egenkapital, 2013 Ansatte E-mergency Sekoia Eksempel på fordel over konkurrent E-mergency fokuserer på, at borgere ved hjælp af en tablet kan få adgang til sine moduler såsom kalender, Skype, lysstyring, e-boks etc. E-mergency sammensætter modulerne for borgeren, dog uden hensigt på ensartning af brugergrænseflade de anvender modulernes egne brugergrænseflader. Det kan betyde, at borgeren oplever forskellige universer ved brug af løsningen, hvilket kan skabe forvirring. E-mergency s tilgang er på nuværende tidspunkt den ældre borger, med enkelte muligheder for kommunikation med medarbejdere og familie/pårørende. Life-Partners adskiller sig her ved, at have samme fokus på medarbejdere, den ældre borger og familie/pårørende, som derfor alle oplever en værdi ved anvendelse af Life-Manager. På nuværende tidpunkt er der ikke identificeret konkurrenter i forhold til booking- og selvbetjeningsløsningen, Health-Manager, til de kommunale sygeplejeklinikker og private sundhedsvirksomheder. Life-Partners forventer at deres version to af løsningen vil være unik på denne del af markedet. Side 17

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE

TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE TRIVSELS SKÆRM AALBORG & GENTOFTE KOMMUNE Kuben Manegement Oktober2012 Indholdsfortegnelse Forord/Opsummering... 2 FASE 0 - Projektudvikling... 4 Problemstilling... 4 Baggrund... 4 Brugerinddragelse...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk er udgivet af, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Hjemmeside: www.itst.dk Publikationen udleveres gratis, så længe lager

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet

E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet E-baseret ejendomsformidling i RobinHus Virksomhedsrapport i E-service projektet Peter Hagedorn-Rasmussen Anders Henten Rikke Bygballe Møller Juni 2005 1. Introduktion RobinHus er en relativt ny ejendomsmæglerkæde,

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere