Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes, eller modtager driftstilskud på mere end 50 %, samt eventuelt ikke-kommunale institutioner der er tilsluttet Kommunens indkøbsordning. CPV:

2 DK-Aalborg: Planlægningssystemer REGION NORDJYLLAND Kontrakt om projektwebløsning. Region Nordjylland ønsker at tilbyde en fælles projektwebløsning til alle regionens nuværende og fremtidige bygge- og anlægsprojekter. Det gælder såvel de små som de store bygge- og anlægsprojekter. Formålet med projektwebløsningen er at effektivisere og systematisere kommunikationen og dokumentationen af den digitale projektinformation, der løbende udarbejdes og udveksles mel-lem parterne i regionens byggeprojekter. Projektwebløsningen skal primært bruges til arkivering og udveksling af digitale projektdoku-menter mellem byggeprojekternes parter, men skal også kunne understøtte gennemførelsen af digitale udbud og digitale afleveringsforretninger. Dette udbud omfatter en rammeaftale for leverance af en komplet internetbaseret projektweb-løsning, som omfatter: System til projektweb, System til digitalt udbud, System til digital aflevering, Hosting, drift og vedligehold af systemerne, E-learnings-vejledningsmateriale, almindelig kurser, support og projekthjælp. Og optioner på. Ejendomsdatabase, Tegningsarkiv, Energi og miljødata, Bygningsvedligeholdelse. Region Nordjyllands bygningskontor. Region Nordjylland kontor for Bygninger og Anlæg er etableret som en central strategisk enhed for såvel sundheds- som Specialsektoren. Regionens kvalitetsfornds projekt er samlet i projekt-afdelingen der omfatter Aalborg Sygehus og Ny Universitets Hospital. Nybyggeri samt om- og tilbygning af regionens bygninger (hospitaler og institutioner), Vedligeholdelse af regionens bygninger, Energi og miljø, Forskellige tværgående og strategiske opgaver i forbindelse med byggeri. Projektwebløsningen skal bl.a. understøtte de mange nybygninger og ombygninger af regions sygehus og institutioner. CPV: NTI CADcenter A/S Lejrvej Værløse

3 DK-Aarhus: Informationssystemer AARHUS UNIVERSITET, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratorie Informations Management System til Retskemisk Afdeling. Retskemisk Afdeling ønsker et Laboratorie Informations Management System (LIMS) til at kontrollere prøve- og data flow og registreringer fra modtagelsen af prøven til rapportering af resultater, inklusiv et modul til at håndtere kvalitetskontroller. I dag varetages dette af henholdsvis manuelle arbejdsgange og egenudviklede databaser. Ekstern adgang til bestilling af analyser og aflæsning af svar skal ikke være inkluderet. Ligeledes skal registrering af reagenser og kemikalier, vedligehold og kalibrering af instrumenter, fakturering, dokumentstyring og styring af personalekompetencer heller ikke være inkluderet i LIMS. Det nye LIMS skal være fleksibelt og tilpasset Retskemisk Afdelings nuværende overordnede arbejdsgange. Samtidig skal systemet være fremtidssikret, således at nye funktionaliteter kan tilføjes fremadrettet. Formålet med indkøbet er at øge datasikkerheden og mindske risikoen for manuelle fejl. Derudover forventes LIMS at tilføre mere rationelle og smidige arbejdsgange samt sagsgange. Der er 25 medarbejdere på Retskemisk Afdeling, hvor der årligt modtages ca. 600 sager, der hver indeholder mellem og 0 forskellige materialer. I hver sag udføres gennemsnitligt 6 analyser. Afdelingen er i stand til at analysere for ca. 500 forskellige analytter. Udbuddet omfatter indkøb og levering af LIMS, der forventes at være et standardsystem (med dansk sprog i brugerfladen) med moderat tilpasning til s behov. Derudover omfatter udbuddet som et centralt element en driftsaftale på LIMS, og det er derfor særdeles vigtigt, at ansøgerne har kompetencerne og ressourcerne til at afgive tilbud på en sådan driftsaftale. har en overordnet budgetramme for indkøbet på ca DKK. Det er forventningen, at det ønskede LIMS kan købes indenfor denne ramme. forbeholder sig således ret til at annullere udbuddet, såfremt de indkomne tilbud overskrider den angivne budgetramme med en størrelse, som ikke kan accepteres af. Ansøgerne opfordres derfor til at gøre opmærksom herpå, såfremt denne budgetramme er urealistisk i forhold til de opstillede krav til systemet. CPV: , , , , , Labware Nordic Landskronavägen 25A SE Helsingborg SVERIGE

4 DK-Herning: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND - UDVIKLINGSCENTER FOR MØBLER OG TRÆ Konsulentaftale - Cradle to cradle. Vækstforum i Region Midtjylland vil med projektet "Cradle to Cradle som forretningsudvikling" understøtte bæredygtig vækst i regionen. Det skal ske ved i de kommende 3 år at lette de små og mellemstore virksomheders adgang til at bruge principperne fra Cradle to Cradle (C2C) i deres forretningsudvikling. Løsningen af opgaven indebærer, at information og vejledning om Cradle to Cradle skal styrkes og stå stærkere i virksomhedernes overvejelser om og arbejde med at tilpasse strategi, miljø og innovationsledelsessystemet til morgendagens forretningsområder. Projektets formål er, at styrke smv'ernes innovation og vækst gennem strategisk fokus på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Målet er at skabe øget innovation, konkurrenceevne og produktdifferentiering. Development Centre UMT er operatør for Region Midtjylland på projektet. Development Centre UMT har med udbuddet søgt efter en aktør til at løse de virksomhedsrettede aktiviteter, der primært har til formål at vejlede og hjælpe virksomhedsledelsen med at afklare deres Cradle to Cradle potentiale og sekundært at afklare, hvordan det etablerede erhversfremmesystem kan understøtte virksomheden i dens fortsatte arbejde med Cradle to Cradle. Projektets aktiviteter udfolder sig inden for 3 arbejdsområder: ) i virksomhederne 2) i det udviklende samarbejde mellem det private og det offentlige 3) i formidling, kommunikation og læring Den udvalgte aktør skal fortrinsvis løse opgaver i arbejdsområde - virksomhederne, men skal også vejlede. UMT i.f.t. til OPI-samarbejdet mellem kommuner og virksomheder. Aftalen løber i perioden og har en estimeret værdi på DKK. CPV: , , 79400, COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 DK-København: Affaldsforbrændingsovne I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: , , Affaldsforbrændingsovne. Kedelinstallationer. Installation af affaldsforbrændingsovne. Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø

6 DK-København: Databehandlingsmaskiner (hardware) I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: , , , , , Databehandlingsmaskiner (hardware). Edb-maskiner og -artikler. Programpakker og informationssystemer. Programpakke til industriel kontrol. Database- og operativsystemprogrampakke. Installation af elektrisk udstyr. Siemens A/S Borupsvang Ballerup

7 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Medac GmbH, filial Box 20 SE Varberg SVERIGE Roche A/S Industriholmen Hvidovre Amgen AB Strandvejen 70, Hellerup Hospira Strandvejen Hellerup

8 DK-København: Måle- og kontroludstyr BISPEBJERG HOSPITAL CPV: , , Måle- og kontroludstyr. Temperatur/fugtmålere. Programpakke til diverse netværksformål. GoApplicate A/S Lyshøjen Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: goapplicate.com/

9 DK-København: Vanddampturbiner I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: 42200, , , , , Vanddampturbiner. Turbiner og motorer. Dampturbinegenerator. Installation af dampgeneratorer, turbiner, kompressorer og brændere. Installation af turbiner. Installation af generatorer. Siemens A/S Boupsvang Ballerup

10 DK-København: Varmepumper I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: 4250, , , Varmepumper. Installation af maskiner og udstyr. Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser. Affaldsforbrændingsovne. LAB SA 25, rue Bousset Lyon Cedex 06 FRANKRIG

11 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Teknikbygning VVS. Byggearbejdet udbydes i en hovedentreprise. Byggearbejdet består i opførelse af en teknikbygning på ca. 500 m2 i ét plan samt tilhørende anlægs- og landskabsarbejde for bygningens ankomstarealer. Bygningen udføres med et fodaftryk på ca. 30 x 50m, højde ca. 5,5 m, med en overbygning til køling på ca. 20 x 5m. Der er adgang til alle funktionsrum direkte fra det fri. Teknikbygningen opføres som en betonelement-bygning i et plan, med bærende og stabiliserende betonyder- og tværskillevægge. For teknikbygningen er moduleringen til de bærende konstruktioner styret af den bagvedliggende funktion. De bærende betonvægge er således placeret i et modul på 0m. Tagdækket er en varmttagskonstruktion, med huldækelementer som spænder mellem gavlvægge og tværskillevæggene, påmonteret isolering og tagpap membran. Ydervæggene udføres i præfabrikerede betonsandwichelementer. På facaden monteres i stålregelsystem perforeret aluplader. Indvendige vægge i beton står ubehandlet. Der monteres nedhængte lofter i kontor gang og toilet. Øvrige områder udføres uden lofter. Terrændækket udføres primært som industrigulv, med glittet overflade. Forsyninger: der er disponeret et teknikrumsareal, hvor nye bygningsinstallationer placeres. Der udføres nyt el-, ventilations-, varme- og brugsvandsanlæg til betjening af bygningen. Beskrivelse af bygningens anvendelse: Ved Det nye Universitetshospital skal der etableres nye VVS hovedforsyninger, som inkluder fjernvarme-, køling-, sprinkler- og vandforsyning. Nærværende projekt er igangsat for at huse disse. Sprinkler- og vandforsyninger indføres i ny Teknisk Bygning VVS, hvor der på vandbehandlingsanlæg behandles og trykforøges til det ønskede tryk, hvorefter det videreføres ud i de nye ringforbindelser og forsyner det kommende sygehus. Teknik Bygning VVS vil indeholde følgende tekniske anlæg for produktion af vand og varme til det fremtidige sygehus: Ny vekslerstation for fjernvarme for både DNU og eksisterende Skejby Sygehus udføres i den nye tekniske bygning. Fjernvarmeinstallationerne udføres af Affald Varme Århus. Herud over vil Teknik Bygning VVS ligeledes indeholde: køleanlæg, transformerstation, varmepumper samt varmeakkumuleringstank placeret i terræn. Teknisk Bygning VVS vil være den første bygning af de forsyningsbygninger, der er tiltænkt opført syd for selve sygehuset. De næste forsyningsbygninger, der bliver opført her, indeholder funktionerne varemodtagelse og affaldscentral. Ved opførelse af Teknik Bygning VVS er der lagt vægt på at opnå et råhus klar til installering af de tekniske komponenter så hurtigt det er muligt. Idet bygningen skal stå klar til forsyning af varme til øvrige byggepladser for DNU-projektet allerede i januar 203, er der fokus på at bygningen bliver klargjort, så montage af tekniske komponenter kan påbegyndes så tidligt som muligt. Bygningens lukning og aptering vil derfor blive udført sideløbende med montagen fra andre entrepriser. CPV: , , ,

12 Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej Vejle Telefon: Internetadresse: 2

13 DK-Aarhus: Programmering af software og konsulentvirksomhed Region Midtjylland

14 DK-Brøndby: Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame DANSKE LOTTERI SPIL A/S Kontrakt om varetagelse af reklamebureauydelser - Delaftale 2 - reklamebureaufunktion i forhold til skrabespil (Quick). Danske Lotteri Spil A/S forlænger midlertidigt den eksisterende kontrakt vedrørende reklamebureauydelser indgået med Bates Y&R på baggrund af et EU-udbud offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2007/S Kontrakten udløber Til orientering kan det oplyses, at Danske Lotteri Spil A/S har iværksat et nyt udbud vedrørende reklamebureauydelser, der skal erstatte den eksisterende kontrakt. Udbuddet er offentliggjort den ved udbudsbekendtgørelse nr. 202/S CPV: , , Bates Y&R Landemærket 29 9 København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 DK-Fredericia: Computerrelateret udstyr DONG ENERGY OIL & GAS A/S Kopi & Print rammeaftale (hardware og service. Rammeaftale af print og kopi udstyr, samt service og vedlighold til at alle DONG Energys lokalitationer. CPV: , Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S

16 DK-Frederiksberg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed BU-09 - TREKLØVERET NY INSTITUTIONSBYGNING (DK) Rådgiverkontrakt for Trekløveret. Rådgivning i forbindelse med projektering og bygning af ny integreret vuggestue og børnehave. CPV: Rubow arkitekter Skt. Annægade Bredgade 25 F 260 København Mailadresse: Telefon:

17 DK-Glostrup: Bortskaffelse og behandling af affald I/S VESTFORBRÆNDING Slamsugning og trykspulingsydelser - Bygningsvedligehold. Vestforbrænding ønsker, at udbyde slamsugning- og trykspulingsydelser i forbindelse med vedligehold af I/S Vestforbrændings kloak- og afløbssystemer, der betjener veje, dræningsanlæg, produktionsanlæg og bygninger. Ydelserne omfatter traditionelle slamsugning og trykspulingsopgaver der skal udføres på: Vejbrønde. Olie/benzinudskillere. Kloakledninger og brønde. Drænrender og brønde. Anlæg for overfladevand. TV-inspektion af rørledninger mv. Ydelserne skal leveres som forebyggende vedligehold efter faste rutiner, men der vil også være krav om hurtig levering i havarisituationer. CPV: ISS Kloak- & Industriservice A/S Rydagervej Albertslund Mailadresse: Telefon: Fax:

18 DK-Hillerød: Eludstyr ATP Indkøb af køkkenudstyr - maskiner. Indkøb af Køkkenudstyr - maskiner. CPV: , Brønnum A/S Ellekær Herlev

19 DK-København: Influenzavacciner STATENS SERUM INSTITUT Influenzavaccine voksne til sæsonerne 202/203, 203/204, 204/205. SSI ønsker et tilbud på et leverings Schedule lig med eller bedre end Mest optimale leverings Schedule som muligt. Et tilbud lig med eller bedre end Mest optimale leverings Schedule vil blive vurderet bedst. Jo større den leverede %-del af den samlede mængde og levering/er så tidligt som muligt får bedst vurdering af kriteriet. Leverings Schedule. Et tilbud med 00 % levering af den samlede ordre mængde tidligere end uge 37 vurderes højst. Tilbud med leverings Schedule lig med Mindste krav til leverings Schedule vurderes lavest. Et tilbud med et leverings Schedule lavere end Mindste krav til leverings Schedule vil ikke være konditionsmæssigt og derfor afvises.det er et krav, at der foreligger markedsføringstilladelse til det danske marked, at vaccine, etiket, indlægsseddel og pakning opfylder kravene i markedsføringstilladelsen. De anvendte virusstammer skal være i overensstemmelse med WHO's og Den Europæiske Unions gældende anbefalinger for den pågældende sæson. Samtidig med afgivelse af tilbud fremsendes senest opdaterede indlægsseddel og eventuelt anden produktinformation, hvoraf fremgår arten og mængden af forskellige indholdsstoffer i vaccinen. CPV: Sanofi Pasteur MSD Lyon Cedex FRANKRIG GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær Brøndby Crucell Sweden AB SE-Stockholm SVERIGE

20 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: , Konsulentvirksomhed inden for udvikling. Tjenester vedrørende økonomisk hjælp til udlandet. Transtec SA Avenue de Tyras, Brussels BELGIEN

21 DK-København: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN Kontrakt om kommunikation-, reklame- og mediebureauydelser. Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation, der støtter forsvaret og de civile myndigheder. Hjemmeværnskommandoen anvender ofte visuelle virkemidler i rekrutteringen af de mange frivillige til Hjemmeværnet. Til brug herfor udbydes derfor kontrakt med en virksomhed, der kan bistå Hjemmeværnskommandoen med en lang række forskelligartede opgaver inden for kommunikations-, reklame- og mediebureauvirksomhed. Der søges således én leverandør der skal arbejde i tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen og de mange frivillige med blandt andet følgende opgaver: Strategisk rådgivning, herunder kampagnestrategi, herunder afklaring af mål og målgrupper, idé- og konceptudvikling, taktik, kampagneflow og kanalvalg samt evaluering, Analyser, herunder målgruppe- og medlemsanalyser ifm. rekruttering og fastholdelse, annoncetest samt markeds- og netværksafdækning ift. strategiske målgrupper, Kommunikationsprodukter, herunder udarbejdelse (design, udformning samt færdiggørelse til produktion) af kampagneelementer, fx annoncer, plakater, web- og mobilbannere, videoer, radiospots, udstillingselementer mv., udarbejdelse af hvervematerialer, fx brochurer, visitkort, præsentationer, idé og redaktion af hvervemagasin, idé og opstart af events, herunder involvering af frivillige, opsætning og færdiggørelse af kampagneelementer og hvervematerialer til produktion, fotos til kampagne samt redaktionelt brug, webdesign og -udvikling, fx kampagnesite, udvikling af specifikke moduler til tilmelding og tests, facebook-applikationer, mobile medier mv. samt løbende monitering og redaktion af facebookside, Medieformidling, herunder research af medier, målgrupper og marked, mediestrategi og -planlægning, mediekøb samt produktion og distribution af mediemateriale, fx plakater, busbannere, hængeskilte mm, Projektstyring, herunder daglig projektledelse, løbende kontakt til og sparring med frivillige og ansatte i forbindelse med strategi- og konceptudvikling, løbende kontakt til og koordinering af frivillige og ansatte i forbindelse med foto- og videooptagelser samt events. CPV: Kunde & Co. A/S Østerfælled Torv København Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

22 DK-Middelfart: Hjemmelevering af dagligvarer MIDDELFART KOMMUNE Udbringning af dagligvare til visiterede borgere i Middelfart Kommune Opgaven vedrører indkøbsordning til visiterede borgere i Middelfart Kommune. CPV: Egebjerg Købmandsgård Jernbanevej Nykøbing Sjælland Kvickly Middelfart Østergade Middelfart Multi Indkøb Ringager 4C 2605 Brøndby

23 DK-Skanderborg: Tømning af sivebrønde eller septiktanke SKANDERBORG FORSYNINGSVIRKSOMHEDS A/S Tømning af bundfældningstanke for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Arbejde i forbindelse med tømning af bundfældningstanke i Skanderborg Kommune. Der skal ske elektronisk indberetning. Der skal fyldes returvand i tankene. Der er ca bundfældningstanke i Skanderborg. Der udbydes en aftale på 4 år, med mulighed for forlængelse i år 2 gange til i alt 6 år. Der er opstart på kontrakten CPV: Midtjyllands Kloak-vedligeholdelse A/S Engelsholmvej Randers SV Telefon: Fax:

24 DK-Stenløse: Persontransport, ikke rutekørsel EGEDAL KOMMUNE EU-udbud af kørsel til genoptræning og læge-speciallæge. Kørsel til genoptræning og læge-speciallæge. CPV: Colum-Bus A/S Tjørnevangen Brøndy VBT A/S Hammerholmen 43-45B 2650 Hvidovre

25 DK-Svendborg: Specialiseret personbefordring ad vej SVENDBORG KOMMUNE Personkørsel. Svendborg Kommune har anmodet om tilbud på kørsel vedrørende følgende 4 områder: Kørsel til aktivitetscentre, Kørsel til specialinstitutioner, Lukket skolebuskørsel samt, Kørsel til beskyttede værksteder. Udbuddet er gældende for alle Svendborg Kommunes aktivitetscentre, alle Svendborg Kommunes specialinsitutioner, alle Svendborg Kommunes skoler samt Svendborg Kommunes beskyttede værksteder. CPV: Vester Skerninge Bilerne Faaborgvej Vester Skerninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

26 DK-København: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: , , , Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning. Elektriske fordelings- og styreapparater. Isolerede ledninger og kabler. Installation af elektrisk udstyr. Siemens A/S Borupsvang Ballerup

27 DK-København: Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af støtte til implementering af det fælles miljøinformationssystem (SEIS) i Eionet og europæiske nabolande 3 partier EEA'S INDKØBSTJENESTE Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af støtte til implementering af det fælles miljøinformationssystem (SEIS) i Eionet og europæiske nabolande 3 partier. Sigtet med rammetjenesteydelseskontrakten er at yde Det Europæiske Miljøagentur (EEA) støtte i forbindelse med implementeringen af det fælles miljøinformationssystem (SEIS) i Eionet og europæiske nabolande. Støtten forventes at bidrage til brede projekter, som EEA er ansvarligt for, og skal lette den regelmæssige/systematiske udveksling af data og information som grundlag for forbedret analyse af og rapportering om miljøets tilstand ved overvågning af fremskridt i forbindelse med efterlevelse og håndhævelse af internationale aftaler samt grundlag for vurderinger af den eksisterende lovgivnings effektivitet. CPV: Zoi Environment Network Chemin de Balexert 9 29 Chateleine SCHWEIZ Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Umweltbundesamt GmbH Spittelauer Lände Wien ØSTRIG Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

28 DK-København: Undervisning i grundskolen MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Kontrakt om gennemførelse af en undersøgelse af betydning af lærernes baggrund og undervisning for elevpræstationer i folkeskolen. Kontrakten vedrøer gennemførelse af en undersægelse af betydnuingen af lærernes baggrund og undervisning for elevernes faglige præstationer i folkeskolen. Undersøgelsen vil for det første kortlægge væsentlige træk af lærernes baggrund, samarbejde og undervisning af elever i folkeskolens 9. klasse og for det andet belyse, hvilken betydning lærernes karakteristika og den måde, de underviser på, har for elevernes præstationer. Der fokuseres her både på betydningen for eleverne under ét (gennemsnitseffekter) og på betydningen for elever med forskellig socioøkonomisk baggrund. Undersøgelsen indeholder endvidere en kvalitativ undersøgelse af dansk- og matematiklæreres baggrunde og undervisning og sammenhæng med elevernes faglige præstationer på 6 udvalgte folkeskoler samt en analyse af betydningen af klassemiljø og lektielæsning for elevpræstationer. Baggrunden for igangsættelse af undersøgelsen er, at der ikke foreligger forskning i en dansk kontekst om den didaktiske del af undervisningen. Der ønskes derfor med denne undersøgelse at få tilvejebragt viden om effekten af forskellige tilgange til undervisningen på elevresultaterne, herunder betydningen af lærernes uddannelse og baggrund i øvrigt. Undersøgelsen vil først og fremmest blive baseret på et kvantitativt datagrundlag, som vil blive uindsamlet somled i et af SFI's tidligere gennemførte projekter. Undersøgelsen gennemføres i perioden fra september 202 til april 203, hvorefter resulaterne forventes offentliggjort. CPV:

29 DK-Kongens Lyngby: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning S TEKNISKE UNIVERSITET Køb af AutoflexSpeed Tof-Tof. Purchase of mass spectrometer with uniqui combination for bacterial and protein identification. CPV: Bruker Daltonics Scandinavia AB Kocksvej Frederikssund Telefon:

30 DK-Ryslinge: Sportsrekvisitter og -udstyr FÆLLESINDKØB FYN Udbuddet omhandler indkøb af genoptræningsudstyr. Udbuddet omhandler indkøb af genoptræningsudstyr. CPV: , , , ProTerapi A/S 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

31 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Interimsvej og UF af Gødvad Bæk Denne entreprise er en del af den nye motorvejsstrækning mellem Herning og Aarhus. Entreprisen omfatter i hovedtræk: * Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder på ca.,4 km hovedlandevej, 0,5 km kommuneveje. * Bygværk for UF af Gødvad Bæk, bro nr * Rørlægning af Gødvad Bæk og Kejlstrup Grøft. * Opbrydning af eksisterende belægning. * Udførelse og drift af afmærkningsmateriel. CPV: Kølkær Entreprenør A/S Resenborgvej Herning

32 DK-Skanderborg: Miljømonitering for andet end bygge- og anlægsarbejder VEJDIREKTORATET 280.R04 Naturovervågning i forbindelse med anlæg af Næstved Omfartsvej Naturovervågning i forbindelse med anlæg af 280 Næstved omfartsvej før anlæg samt under anlæggets udførelse og i 5 år efter ibrugtagningen. Vejdirektoratets kommende anlæg af en ny bro over Susåen samt forlægning af Sorøvej nord for Næstved vil ske i et område, omfattet af EF-habitatområde Susåen. For at kunne overvåge eventuelle påvirkninger på Natura 2000 arter og bilag IV-arter er der udarbejdet et overvågningsprogram for de naturtyper og arter, som projektet potentielt kan påvirke. Opgaven omfatter: Kortlægge hvorvidt anlægsfasen (forlægning af Sorøvej) fysisk inddrager et areal af naturtypen rigkær. Overvågningen af rigkær udføres kun, hvis der inddrages rigkær-areal i anlægsfasen. Registrering om iværksætning af plejetiltag på rigkær-arealerne medfører forbedret naturtilstand. Kortlægge hvorvidt anlægsfasen (forlægning af Sorøvej) fysisk inddrager et område, som er levested for sumpvindelsnegle. Kun såfremt der konstateres sumpvindelsnegl, vil arten blive overvåget. Desuden kortlægges om anlægsfasen ved forlægning af Vasegrøften, påvirker forekomst og udbredelse af sumpvindelsnegl. Kortlægge om anlægsfasen ved forlægning af Vasegrøften, fører til ændrede biologiske forhold i Vasegrøften. Kortlægge om udledning af vejvand fra vejvandsbassiner, fører til ændrede biologiske forhold. Kortlægge om anlægsarbejdet ved Susåen fører til ændrede biologiske forhold. El-fiskeri efter pigsmerling og bæklampret ved Næstved omfartsvejs krydsning med Susåen og Vasegrøften. Kortlægges om hhv. anlægsfasen og driftsfasen fører til øget sedimentindhold efter omlægning af Vasegrøften med potentiel påvirkning på vandløbenes fiskearter pigsmerling og bæklampret. Kortlægge hvorvidt anlægsfasen fysisk inddrager et område, hvor markfirben forekommer. Kortlægge om vejanlæggets skråninger, der om afværgeforanstaltning anlægges med sandede skråninger (uden muld) m.v. kan forøge antallet af mulige levesteder. Kortlægge effekt af afværgeforanstaltninger (f.eks. rydning af baneskråninger). Kortlægge påvirkning af flagermus fra anlægsarbejdet med bro over Susådalen. Kortlægge effekt af afværgeforanstaltninger (højde på broen, ledelinje nord-syd). Undersøge, hvorvidt flagermus kommer op over vejarealerne i driftsfasen. CPV: Amphi Consult ApS Niels Jernes Vej Aalborg Ø

33 2

34 DK-Tjele: Massespektrometer AARHUS UNIVERSITET DEPARTMENT OF ANIMAL SCIENCE CPV: Massespektrometer. PerkinElmer Danmark A/S Tonsbakken Skovlunde

35 DK-Esbjerg: Arbejder i forbindelse med anlæg af havn ESBJERG HAVN Østhavn, Entreprise 3, Landarbejder. Modtagelse og regulering af indpumpet sand. Etablering af stenkastningsmole og skråningsindfatninger. Veje og belægning. CPV: Arkil-Volker JV I/S Måde Industrivej Esbjerg Ø

36 DK-København: Arkitektprojektering KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS EJENDOMME Nyopførelse af daginstitution ved Edith Rodes Vej i De Gamles By, København. Opgaven omfatter opførelse af en ny daginstitution med tilhørende udearealer ved Edith Rodes Vej i De gamles By i København. Institutionen placeres i den nordlige del af De Gamles By og vil huse 0 vuggestue- og børnehavegrupper. CPV: , , ,

37 DK-København: Autoklaver STATENS SERUM INSTITUT Kombi Autoklave Difteri. Der ønskes indkøbt en ny autoklave som erstatning for en eksisterende. Autoklaven benyttes i forbindelse med difteriproduktion. CPV: Getinge Danmark A/S Industriparken 44 B 2750 Ballerup

38 DK-København: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør DSB Jobsko - sko, støvler og sandaler. Levering af sko, støvler og sandaler til hele DSB. Leverancer og betaling sker igennem den af DSB udvalgte logistikpartner. CPV: Bejjergaard sikkerhed A/S Baldersbuen Hedehusene

39 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Amgen AB Strandvejen 70, Hellerup

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest. Vejdirektoratet i Fløng, Guldalderen Aprl 2010 kl. 17:00

Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest. Vejdirektoratet i Fløng, Guldalderen Aprl 2010 kl. 17:00 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest Vejdirektoratet i Fløng, Guldalderen 12-12. Aprl 2010 kl. 17:00 Udbygning af Holbækmotorvejen En af Danmarks travleste veje med 60.000 biler

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: SUNDS OMFARTSVEJ UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Maj 2011 REDAKTION Bjørn Kock Sørensen LAYOUT Flemming Byg

Læs mere

Spagetti-anlæg, Jyllingevej. Frederikssundmotorvejens 1. etape

Spagetti-anlæg, Jyllingevej. Frederikssundmotorvejens 1. etape Spagetti-anlæg, Jyllingevej Frederikssundmotorvejens 1. etape Lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 Frederikssundmotorvejen Tidsplan Forår 2010 Beplantning

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg

Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen Entreprise 6717.001 Sinding - Gødstrup Entreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Orienteringsmøde 17. sept. 2014 Program Velkomst og præsentation Gennemgang af 6717.001 Gennemgang af

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest

Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støjhåndteringsplan Februar 2009 Notat Støjhåndteringsplan Dato 12. marts 2009 Udgiver Vejdirektoratet Hovedstadsprojekterne Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Journalnr.

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord.

Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord. Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38332000.aspx Ekstern udbuds ID 159178-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49210-2016:text:da:html Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S 031-049210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat

Brødrene A. & O. Johansen A/S Rørvang 3, DK-2620, Albertslund, Danmark og lokationer nævnt i Appendiks til dette certifikat Certifikat nummer: 168043-2014-AE-DEN-DANAK Første certificering: 29, oktober, 1999 Gyldighedsperiode: 12, december, 2016-29, oktober, 2017 Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos Rørvang 3, DK-2620,

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Motortrafikvejen. mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 44 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 OKTOBER

Motortrafikvejen. mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 44 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 OKTOBER Motortrafikvejen mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 Mandag den 15. september 2008 åbnede transportminister Lars Barfoed en ny motortrafikvej mellem Snejbjerg og Vardevej ved Herning.

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200911-2016:text:da:html -Århus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser 2016/S

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre.

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44489618.aspx Ekstern udbuds ID 303854-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere