Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes, eller modtager driftstilskud på mere end 50 %, samt eventuelt ikke-kommunale institutioner der er tilsluttet Kommunens indkøbsordning. CPV:

2 DK-Aalborg: Planlægningssystemer REGION NORDJYLLAND Kontrakt om projektwebløsning. Region Nordjylland ønsker at tilbyde en fælles projektwebløsning til alle regionens nuværende og fremtidige bygge- og anlægsprojekter. Det gælder såvel de små som de store bygge- og anlægsprojekter. Formålet med projektwebløsningen er at effektivisere og systematisere kommunikationen og dokumentationen af den digitale projektinformation, der løbende udarbejdes og udveksles mel-lem parterne i regionens byggeprojekter. Projektwebløsningen skal primært bruges til arkivering og udveksling af digitale projektdoku-menter mellem byggeprojekternes parter, men skal også kunne understøtte gennemførelsen af digitale udbud og digitale afleveringsforretninger. Dette udbud omfatter en rammeaftale for leverance af en komplet internetbaseret projektweb-løsning, som omfatter: System til projektweb, System til digitalt udbud, System til digital aflevering, Hosting, drift og vedligehold af systemerne, E-learnings-vejledningsmateriale, almindelig kurser, support og projekthjælp. Og optioner på. Ejendomsdatabase, Tegningsarkiv, Energi og miljødata, Bygningsvedligeholdelse. Region Nordjyllands bygningskontor. Region Nordjylland kontor for Bygninger og Anlæg er etableret som en central strategisk enhed for såvel sundheds- som Specialsektoren. Regionens kvalitetsfornds projekt er samlet i projekt-afdelingen der omfatter Aalborg Sygehus og Ny Universitets Hospital. Nybyggeri samt om- og tilbygning af regionens bygninger (hospitaler og institutioner), Vedligeholdelse af regionens bygninger, Energi og miljø, Forskellige tværgående og strategiske opgaver i forbindelse med byggeri. Projektwebløsningen skal bl.a. understøtte de mange nybygninger og ombygninger af regions sygehus og institutioner. CPV: NTI CADcenter A/S Lejrvej Værløse

3 DK-Aarhus: Informationssystemer AARHUS UNIVERSITET, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratorie Informations Management System til Retskemisk Afdeling. Retskemisk Afdeling ønsker et Laboratorie Informations Management System (LIMS) til at kontrollere prøve- og data flow og registreringer fra modtagelsen af prøven til rapportering af resultater, inklusiv et modul til at håndtere kvalitetskontroller. I dag varetages dette af henholdsvis manuelle arbejdsgange og egenudviklede databaser. Ekstern adgang til bestilling af analyser og aflæsning af svar skal ikke være inkluderet. Ligeledes skal registrering af reagenser og kemikalier, vedligehold og kalibrering af instrumenter, fakturering, dokumentstyring og styring af personalekompetencer heller ikke være inkluderet i LIMS. Det nye LIMS skal være fleksibelt og tilpasset Retskemisk Afdelings nuværende overordnede arbejdsgange. Samtidig skal systemet være fremtidssikret, således at nye funktionaliteter kan tilføjes fremadrettet. Formålet med indkøbet er at øge datasikkerheden og mindske risikoen for manuelle fejl. Derudover forventes LIMS at tilføre mere rationelle og smidige arbejdsgange samt sagsgange. Der er 25 medarbejdere på Retskemisk Afdeling, hvor der årligt modtages ca. 600 sager, der hver indeholder mellem og 0 forskellige materialer. I hver sag udføres gennemsnitligt 6 analyser. Afdelingen er i stand til at analysere for ca. 500 forskellige analytter. Udbuddet omfatter indkøb og levering af LIMS, der forventes at være et standardsystem (med dansk sprog i brugerfladen) med moderat tilpasning til s behov. Derudover omfatter udbuddet som et centralt element en driftsaftale på LIMS, og det er derfor særdeles vigtigt, at ansøgerne har kompetencerne og ressourcerne til at afgive tilbud på en sådan driftsaftale. har en overordnet budgetramme for indkøbet på ca DKK. Det er forventningen, at det ønskede LIMS kan købes indenfor denne ramme. forbeholder sig således ret til at annullere udbuddet, såfremt de indkomne tilbud overskrider den angivne budgetramme med en størrelse, som ikke kan accepteres af. Ansøgerne opfordres derfor til at gøre opmærksom herpå, såfremt denne budgetramme er urealistisk i forhold til de opstillede krav til systemet. CPV: , , , , , Labware Nordic Landskronavägen 25A SE Helsingborg SVERIGE

4 DK-Herning: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND - UDVIKLINGSCENTER FOR MØBLER OG TRÆ Konsulentaftale - Cradle to cradle. Vækstforum i Region Midtjylland vil med projektet "Cradle to Cradle som forretningsudvikling" understøtte bæredygtig vækst i regionen. Det skal ske ved i de kommende 3 år at lette de små og mellemstore virksomheders adgang til at bruge principperne fra Cradle to Cradle (C2C) i deres forretningsudvikling. Løsningen af opgaven indebærer, at information og vejledning om Cradle to Cradle skal styrkes og stå stærkere i virksomhedernes overvejelser om og arbejde med at tilpasse strategi, miljø og innovationsledelsessystemet til morgendagens forretningsområder. Projektets formål er, at styrke smv'ernes innovation og vækst gennem strategisk fokus på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Målet er at skabe øget innovation, konkurrenceevne og produktdifferentiering. Development Centre UMT er operatør for Region Midtjylland på projektet. Development Centre UMT har med udbuddet søgt efter en aktør til at løse de virksomhedsrettede aktiviteter, der primært har til formål at vejlede og hjælpe virksomhedsledelsen med at afklare deres Cradle to Cradle potentiale og sekundært at afklare, hvordan det etablerede erhversfremmesystem kan understøtte virksomheden i dens fortsatte arbejde med Cradle to Cradle. Projektets aktiviteter udfolder sig inden for 3 arbejdsområder: ) i virksomhederne 2) i det udviklende samarbejde mellem det private og det offentlige 3) i formidling, kommunikation og læring Den udvalgte aktør skal fortrinsvis løse opgaver i arbejdsområde - virksomhederne, men skal også vejlede. UMT i.f.t. til OPI-samarbejdet mellem kommuner og virksomheder. Aftalen løber i perioden og har en estimeret værdi på DKK. CPV: , , 79400, COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 DK-København: Affaldsforbrændingsovne I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: , , Affaldsforbrændingsovne. Kedelinstallationer. Installation af affaldsforbrændingsovne. Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø

6 DK-København: Databehandlingsmaskiner (hardware) I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: , , , , , Databehandlingsmaskiner (hardware). Edb-maskiner og -artikler. Programpakker og informationssystemer. Programpakke til industriel kontrol. Database- og operativsystemprogrampakke. Installation af elektrisk udstyr. Siemens A/S Borupsvang Ballerup

7 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Medac GmbH, filial Box 20 SE Varberg SVERIGE Roche A/S Industriholmen Hvidovre Amgen AB Strandvejen 70, Hellerup Hospira Strandvejen Hellerup

8 DK-København: Måle- og kontroludstyr BISPEBJERG HOSPITAL CPV: , , Måle- og kontroludstyr. Temperatur/fugtmålere. Programpakke til diverse netværksformål. GoApplicate A/S Lyshøjen Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: goapplicate.com/

9 DK-København: Vanddampturbiner I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: 42200, , , , , Vanddampturbiner. Turbiner og motorer. Dampturbinegenerator. Installation af dampgeneratorer, turbiner, kompressorer og brændere. Installation af turbiner. Installation af generatorer. Siemens A/S Boupsvang Ballerup

10 DK-København: Varmepumper I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: 4250, , , Varmepumper. Installation af maskiner og udstyr. Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser. Affaldsforbrændingsovne. LAB SA 25, rue Bousset Lyon Cedex 06 FRANKRIG

11 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Teknikbygning VVS. Byggearbejdet udbydes i en hovedentreprise. Byggearbejdet består i opførelse af en teknikbygning på ca. 500 m2 i ét plan samt tilhørende anlægs- og landskabsarbejde for bygningens ankomstarealer. Bygningen udføres med et fodaftryk på ca. 30 x 50m, højde ca. 5,5 m, med en overbygning til køling på ca. 20 x 5m. Der er adgang til alle funktionsrum direkte fra det fri. Teknikbygningen opføres som en betonelement-bygning i et plan, med bærende og stabiliserende betonyder- og tværskillevægge. For teknikbygningen er moduleringen til de bærende konstruktioner styret af den bagvedliggende funktion. De bærende betonvægge er således placeret i et modul på 0m. Tagdækket er en varmttagskonstruktion, med huldækelementer som spænder mellem gavlvægge og tværskillevæggene, påmonteret isolering og tagpap membran. Ydervæggene udføres i præfabrikerede betonsandwichelementer. På facaden monteres i stålregelsystem perforeret aluplader. Indvendige vægge i beton står ubehandlet. Der monteres nedhængte lofter i kontor gang og toilet. Øvrige områder udføres uden lofter. Terrændækket udføres primært som industrigulv, med glittet overflade. Forsyninger: der er disponeret et teknikrumsareal, hvor nye bygningsinstallationer placeres. Der udføres nyt el-, ventilations-, varme- og brugsvandsanlæg til betjening af bygningen. Beskrivelse af bygningens anvendelse: Ved Det nye Universitetshospital skal der etableres nye VVS hovedforsyninger, som inkluder fjernvarme-, køling-, sprinkler- og vandforsyning. Nærværende projekt er igangsat for at huse disse. Sprinkler- og vandforsyninger indføres i ny Teknisk Bygning VVS, hvor der på vandbehandlingsanlæg behandles og trykforøges til det ønskede tryk, hvorefter det videreføres ud i de nye ringforbindelser og forsyner det kommende sygehus. Teknik Bygning VVS vil indeholde følgende tekniske anlæg for produktion af vand og varme til det fremtidige sygehus: Ny vekslerstation for fjernvarme for både DNU og eksisterende Skejby Sygehus udføres i den nye tekniske bygning. Fjernvarmeinstallationerne udføres af Affald Varme Århus. Herud over vil Teknik Bygning VVS ligeledes indeholde: køleanlæg, transformerstation, varmepumper samt varmeakkumuleringstank placeret i terræn. Teknisk Bygning VVS vil være den første bygning af de forsyningsbygninger, der er tiltænkt opført syd for selve sygehuset. De næste forsyningsbygninger, der bliver opført her, indeholder funktionerne varemodtagelse og affaldscentral. Ved opførelse af Teknik Bygning VVS er der lagt vægt på at opnå et råhus klar til installering af de tekniske komponenter så hurtigt det er muligt. Idet bygningen skal stå klar til forsyning af varme til øvrige byggepladser for DNU-projektet allerede i januar 203, er der fokus på at bygningen bliver klargjort, så montage af tekniske komponenter kan påbegyndes så tidligt som muligt. Bygningens lukning og aptering vil derfor blive udført sideløbende med montagen fra andre entrepriser. CPV: , , ,

12 Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej Vejle Telefon: Internetadresse: 2

13 DK-Aarhus: Programmering af software og konsulentvirksomhed Region Midtjylland

14 DK-Brøndby: Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame DANSKE LOTTERI SPIL A/S Kontrakt om varetagelse af reklamebureauydelser - Delaftale 2 - reklamebureaufunktion i forhold til skrabespil (Quick). Danske Lotteri Spil A/S forlænger midlertidigt den eksisterende kontrakt vedrørende reklamebureauydelser indgået med Bates Y&R på baggrund af et EU-udbud offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2007/S Kontrakten udløber Til orientering kan det oplyses, at Danske Lotteri Spil A/S har iværksat et nyt udbud vedrørende reklamebureauydelser, der skal erstatte den eksisterende kontrakt. Udbuddet er offentliggjort den ved udbudsbekendtgørelse nr. 202/S CPV: , , Bates Y&R Landemærket 29 9 København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 DK-Fredericia: Computerrelateret udstyr DONG ENERGY OIL & GAS A/S Kopi & Print rammeaftale (hardware og service. Rammeaftale af print og kopi udstyr, samt service og vedlighold til at alle DONG Energys lokalitationer. CPV: , Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S

16 DK-Frederiksberg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed BU-09 - TREKLØVERET NY INSTITUTIONSBYGNING (DK) Rådgiverkontrakt for Trekløveret. Rådgivning i forbindelse med projektering og bygning af ny integreret vuggestue og børnehave. CPV: Rubow arkitekter Skt. Annægade Bredgade 25 F 260 København Mailadresse: Telefon:

17 DK-Glostrup: Bortskaffelse og behandling af affald I/S VESTFORBRÆNDING Slamsugning og trykspulingsydelser - Bygningsvedligehold. Vestforbrænding ønsker, at udbyde slamsugning- og trykspulingsydelser i forbindelse med vedligehold af I/S Vestforbrændings kloak- og afløbssystemer, der betjener veje, dræningsanlæg, produktionsanlæg og bygninger. Ydelserne omfatter traditionelle slamsugning og trykspulingsopgaver der skal udføres på: Vejbrønde. Olie/benzinudskillere. Kloakledninger og brønde. Drænrender og brønde. Anlæg for overfladevand. TV-inspektion af rørledninger mv. Ydelserne skal leveres som forebyggende vedligehold efter faste rutiner, men der vil også være krav om hurtig levering i havarisituationer. CPV: ISS Kloak- & Industriservice A/S Rydagervej Albertslund Mailadresse: Telefon: Fax:

18 DK-Hillerød: Eludstyr ATP Indkøb af køkkenudstyr - maskiner. Indkøb af Køkkenudstyr - maskiner. CPV: , Brønnum A/S Ellekær Herlev

19 DK-København: Influenzavacciner STATENS SERUM INSTITUT Influenzavaccine voksne til sæsonerne 202/203, 203/204, 204/205. SSI ønsker et tilbud på et leverings Schedule lig med eller bedre end Mest optimale leverings Schedule som muligt. Et tilbud lig med eller bedre end Mest optimale leverings Schedule vil blive vurderet bedst. Jo større den leverede %-del af den samlede mængde og levering/er så tidligt som muligt får bedst vurdering af kriteriet. Leverings Schedule. Et tilbud med 00 % levering af den samlede ordre mængde tidligere end uge 37 vurderes højst. Tilbud med leverings Schedule lig med Mindste krav til leverings Schedule vurderes lavest. Et tilbud med et leverings Schedule lavere end Mindste krav til leverings Schedule vil ikke være konditionsmæssigt og derfor afvises.det er et krav, at der foreligger markedsføringstilladelse til det danske marked, at vaccine, etiket, indlægsseddel og pakning opfylder kravene i markedsføringstilladelsen. De anvendte virusstammer skal være i overensstemmelse med WHO's og Den Europæiske Unions gældende anbefalinger for den pågældende sæson. Samtidig med afgivelse af tilbud fremsendes senest opdaterede indlægsseddel og eventuelt anden produktinformation, hvoraf fremgår arten og mængden af forskellige indholdsstoffer i vaccinen. CPV: Sanofi Pasteur MSD Lyon Cedex FRANKRIG GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær Brøndby Crucell Sweden AB SE-Stockholm SVERIGE

20 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK CPV: , Konsulentvirksomhed inden for udvikling. Tjenester vedrørende økonomisk hjælp til udlandet. Transtec SA Avenue de Tyras, Brussels BELGIEN

21 DK-København: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN Kontrakt om kommunikation-, reklame- og mediebureauydelser. Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation, der støtter forsvaret og de civile myndigheder. Hjemmeværnskommandoen anvender ofte visuelle virkemidler i rekrutteringen af de mange frivillige til Hjemmeværnet. Til brug herfor udbydes derfor kontrakt med en virksomhed, der kan bistå Hjemmeværnskommandoen med en lang række forskelligartede opgaver inden for kommunikations-, reklame- og mediebureauvirksomhed. Der søges således én leverandør der skal arbejde i tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen og de mange frivillige med blandt andet følgende opgaver: Strategisk rådgivning, herunder kampagnestrategi, herunder afklaring af mål og målgrupper, idé- og konceptudvikling, taktik, kampagneflow og kanalvalg samt evaluering, Analyser, herunder målgruppe- og medlemsanalyser ifm. rekruttering og fastholdelse, annoncetest samt markeds- og netværksafdækning ift. strategiske målgrupper, Kommunikationsprodukter, herunder udarbejdelse (design, udformning samt færdiggørelse til produktion) af kampagneelementer, fx annoncer, plakater, web- og mobilbannere, videoer, radiospots, udstillingselementer mv., udarbejdelse af hvervematerialer, fx brochurer, visitkort, præsentationer, idé og redaktion af hvervemagasin, idé og opstart af events, herunder involvering af frivillige, opsætning og færdiggørelse af kampagneelementer og hvervematerialer til produktion, fotos til kampagne samt redaktionelt brug, webdesign og -udvikling, fx kampagnesite, udvikling af specifikke moduler til tilmelding og tests, facebook-applikationer, mobile medier mv. samt løbende monitering og redaktion af facebookside, Medieformidling, herunder research af medier, målgrupper og marked, mediestrategi og -planlægning, mediekøb samt produktion og distribution af mediemateriale, fx plakater, busbannere, hængeskilte mm, Projektstyring, herunder daglig projektledelse, løbende kontakt til og sparring med frivillige og ansatte i forbindelse med strategi- og konceptudvikling, løbende kontakt til og koordinering af frivillige og ansatte i forbindelse med foto- og videooptagelser samt events. CPV: Kunde & Co. A/S Østerfælled Torv København Ø Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

22 DK-Middelfart: Hjemmelevering af dagligvarer MIDDELFART KOMMUNE Udbringning af dagligvare til visiterede borgere i Middelfart Kommune Opgaven vedrører indkøbsordning til visiterede borgere i Middelfart Kommune. CPV: Egebjerg Købmandsgård Jernbanevej Nykøbing Sjælland Kvickly Middelfart Østergade Middelfart Multi Indkøb Ringager 4C 2605 Brøndby

23 DK-Skanderborg: Tømning af sivebrønde eller septiktanke SKANDERBORG FORSYNINGSVIRKSOMHEDS A/S Tømning af bundfældningstanke for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Arbejde i forbindelse med tømning af bundfældningstanke i Skanderborg Kommune. Der skal ske elektronisk indberetning. Der skal fyldes returvand i tankene. Der er ca bundfældningstanke i Skanderborg. Der udbydes en aftale på 4 år, med mulighed for forlængelse i år 2 gange til i alt 6 år. Der er opstart på kontrakten CPV: Midtjyllands Kloak-vedligeholdelse A/S Engelsholmvej Randers SV Telefon: Fax:

24 DK-Stenløse: Persontransport, ikke rutekørsel EGEDAL KOMMUNE EU-udbud af kørsel til genoptræning og læge-speciallæge. Kørsel til genoptræning og læge-speciallæge. CPV: Colum-Bus A/S Tjørnevangen Brøndy VBT A/S Hammerholmen 43-45B 2650 Hvidovre

25 DK-Svendborg: Specialiseret personbefordring ad vej SVENDBORG KOMMUNE Personkørsel. Svendborg Kommune har anmodet om tilbud på kørsel vedrørende følgende 4 områder: Kørsel til aktivitetscentre, Kørsel til specialinstitutioner, Lukket skolebuskørsel samt, Kørsel til beskyttede værksteder. Udbuddet er gældende for alle Svendborg Kommunes aktivitetscentre, alle Svendborg Kommunes specialinsitutioner, alle Svendborg Kommunes skoler samt Svendborg Kommunes beskyttede værksteder. CPV: Vester Skerninge Bilerne Faaborgvej Vester Skerninge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

26 DK-København: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: , , , Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning. Elektriske fordelings- og styreapparater. Isolerede ledninger og kabler. Installation af elektrisk udstyr. Siemens A/S Borupsvang Ballerup

27 DK-København: Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af støtte til implementering af det fælles miljøinformationssystem (SEIS) i Eionet og europæiske nabolande 3 partier EEA'S INDKØBSTJENESTE Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af støtte til implementering af det fælles miljøinformationssystem (SEIS) i Eionet og europæiske nabolande 3 partier. Sigtet med rammetjenesteydelseskontrakten er at yde Det Europæiske Miljøagentur (EEA) støtte i forbindelse med implementeringen af det fælles miljøinformationssystem (SEIS) i Eionet og europæiske nabolande. Støtten forventes at bidrage til brede projekter, som EEA er ansvarligt for, og skal lette den regelmæssige/systematiske udveksling af data og information som grundlag for forbedret analyse af og rapportering om miljøets tilstand ved overvågning af fremskridt i forbindelse med efterlevelse og håndhævelse af internationale aftaler samt grundlag for vurderinger af den eksisterende lovgivnings effektivitet. CPV: Zoi Environment Network Chemin de Balexert 9 29 Chateleine SCHWEIZ Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax: Umweltbundesamt GmbH Spittelauer Lände Wien ØSTRIG Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

28 DK-København: Undervisning i grundskolen MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Kontrakt om gennemførelse af en undersøgelse af betydning af lærernes baggrund og undervisning for elevpræstationer i folkeskolen. Kontrakten vedrøer gennemførelse af en undersægelse af betydnuingen af lærernes baggrund og undervisning for elevernes faglige præstationer i folkeskolen. Undersøgelsen vil for det første kortlægge væsentlige træk af lærernes baggrund, samarbejde og undervisning af elever i folkeskolens 9. klasse og for det andet belyse, hvilken betydning lærernes karakteristika og den måde, de underviser på, har for elevernes præstationer. Der fokuseres her både på betydningen for eleverne under ét (gennemsnitseffekter) og på betydningen for elever med forskellig socioøkonomisk baggrund. Undersøgelsen indeholder endvidere en kvalitativ undersøgelse af dansk- og matematiklæreres baggrunde og undervisning og sammenhæng med elevernes faglige præstationer på 6 udvalgte folkeskoler samt en analyse af betydningen af klassemiljø og lektielæsning for elevpræstationer. Baggrunden for igangsættelse af undersøgelsen er, at der ikke foreligger forskning i en dansk kontekst om den didaktiske del af undervisningen. Der ønskes derfor med denne undersøgelse at få tilvejebragt viden om effekten af forskellige tilgange til undervisningen på elevresultaterne, herunder betydningen af lærernes uddannelse og baggrund i øvrigt. Undersøgelsen vil først og fremmest blive baseret på et kvantitativt datagrundlag, som vil blive uindsamlet somled i et af SFI's tidligere gennemførte projekter. Undersøgelsen gennemføres i perioden fra september 202 til april 203, hvorefter resulaterne forventes offentliggjort. CPV:

29 DK-Kongens Lyngby: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning S TEKNISKE UNIVERSITET Køb af AutoflexSpeed Tof-Tof. Purchase of mass spectrometer with uniqui combination for bacterial and protein identification. CPV: Bruker Daltonics Scandinavia AB Kocksvej Frederikssund Telefon:

30 DK-Ryslinge: Sportsrekvisitter og -udstyr FÆLLESINDKØB FYN Udbuddet omhandler indkøb af genoptræningsudstyr. Udbuddet omhandler indkøb af genoptræningsudstyr. CPV: , , , ProTerapi A/S 2605 Brøndby Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

31 DK-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer VEJDIREKTORATET Interimsvej og UF af Gødvad Bæk Denne entreprise er en del af den nye motorvejsstrækning mellem Herning og Aarhus. Entreprisen omfatter i hovedtræk: * Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og afmærkningsarbejder på ca.,4 km hovedlandevej, 0,5 km kommuneveje. * Bygværk for UF af Gødvad Bæk, bro nr * Rørlægning af Gødvad Bæk og Kejlstrup Grøft. * Opbrydning af eksisterende belægning. * Udførelse og drift af afmærkningsmateriel. CPV: Kølkær Entreprenør A/S Resenborgvej Herning

32 DK-Skanderborg: Miljømonitering for andet end bygge- og anlægsarbejder VEJDIREKTORATET 280.R04 Naturovervågning i forbindelse med anlæg af Næstved Omfartsvej Naturovervågning i forbindelse med anlæg af 280 Næstved omfartsvej før anlæg samt under anlæggets udførelse og i 5 år efter ibrugtagningen. Vejdirektoratets kommende anlæg af en ny bro over Susåen samt forlægning af Sorøvej nord for Næstved vil ske i et område, omfattet af EF-habitatområde Susåen. For at kunne overvåge eventuelle påvirkninger på Natura 2000 arter og bilag IV-arter er der udarbejdet et overvågningsprogram for de naturtyper og arter, som projektet potentielt kan påvirke. Opgaven omfatter: Kortlægge hvorvidt anlægsfasen (forlægning af Sorøvej) fysisk inddrager et areal af naturtypen rigkær. Overvågningen af rigkær udføres kun, hvis der inddrages rigkær-areal i anlægsfasen. Registrering om iværksætning af plejetiltag på rigkær-arealerne medfører forbedret naturtilstand. Kortlægge hvorvidt anlægsfasen (forlægning af Sorøvej) fysisk inddrager et område, som er levested for sumpvindelsnegle. Kun såfremt der konstateres sumpvindelsnegl, vil arten blive overvåget. Desuden kortlægges om anlægsfasen ved forlægning af Vasegrøften, påvirker forekomst og udbredelse af sumpvindelsnegl. Kortlægge om anlægsfasen ved forlægning af Vasegrøften, fører til ændrede biologiske forhold i Vasegrøften. Kortlægge om udledning af vejvand fra vejvandsbassiner, fører til ændrede biologiske forhold. Kortlægge om anlægsarbejdet ved Susåen fører til ændrede biologiske forhold. El-fiskeri efter pigsmerling og bæklampret ved Næstved omfartsvejs krydsning med Susåen og Vasegrøften. Kortlægges om hhv. anlægsfasen og driftsfasen fører til øget sedimentindhold efter omlægning af Vasegrøften med potentiel påvirkning på vandløbenes fiskearter pigsmerling og bæklampret. Kortlægge hvorvidt anlægsfasen fysisk inddrager et område, hvor markfirben forekommer. Kortlægge om vejanlæggets skråninger, der om afværgeforanstaltning anlægges med sandede skråninger (uden muld) m.v. kan forøge antallet af mulige levesteder. Kortlægge effekt af afværgeforanstaltninger (f.eks. rydning af baneskråninger). Kortlægge påvirkning af flagermus fra anlægsarbejdet med bro over Susådalen. Kortlægge effekt af afværgeforanstaltninger (højde på broen, ledelinje nord-syd). Undersøge, hvorvidt flagermus kommer op over vejarealerne i driftsfasen. CPV: Amphi Consult ApS Niels Jernes Vej Aalborg Ø

33 2

34 DK-Tjele: Massespektrometer AARHUS UNIVERSITET DEPARTMENT OF ANIMAL SCIENCE CPV: Massespektrometer. PerkinElmer Danmark A/S Tonsbakken Skovlunde

35 DK-Esbjerg: Arbejder i forbindelse med anlæg af havn ESBJERG HAVN Østhavn, Entreprise 3, Landarbejder. Modtagelse og regulering af indpumpet sand. Etablering af stenkastningsmole og skråningsindfatninger. Veje og belægning. CPV: Arkil-Volker JV I/S Måde Industrivej Esbjerg Ø

36 DK-København: Arkitektprojektering KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS EJENDOMME Nyopførelse af daginstitution ved Edith Rodes Vej i De Gamles By, København. Opgaven omfatter opførelse af en ny daginstitution med tilhørende udearealer ved Edith Rodes Vej i De gamles By i København. Institutionen placeres i den nordlige del af De Gamles By og vil huse 0 vuggestue- og børnehavegrupper. CPV: , , ,

37 DK-København: Autoklaver STATENS SERUM INSTITUT Kombi Autoklave Difteri. Der ønskes indkøbt en ny autoklave som erstatning for en eksisterende. Autoklaven benyttes i forbindelse med difteriproduktion. CPV: Getinge Danmark A/S Industriparken 44 B 2750 Ballerup

38 DK-København: Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør DSB Jobsko - sko, støvler og sandaler. Levering af sko, støvler og sandaler til hele DSB. Leverancer og betaling sker igennem den af DSB udvalgte logistikpartner. CPV: Bejjergaard sikkerhed A/S Baldersbuen Hedehusene

39 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Amgen AB Strandvejen 70, Hellerup

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere