GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER"

Transkript

1 Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til Fremgangen i dansk eksport fra 1995 til 2001 er herudover i høj grad båret frem af åbningen og udbygningen af samhandlen med Østeuropa og Asien især eksport til Rusland, Polen, Kina, Litauen og Letland. De danske markedsandele er aktuelt stigende på alle vore 3 vigtigste eksportmarkeder Tyskland, Sverige og USA. Hvor stigningen i Tyskland og Sverige i nogen grad kan henføres til de tyske og svenske forbrugeres øget køb af danske varer, er det omvendte tilfældet i USA. Det tyder på, at de stigende markedsandele i USA i høj grad sker som følge af leverancer til amerikansk erhvervsliv. En sammenvejning af de danske markedsandele på de 13 (traditionelt) vigtigste eksportmarkeder viser også aktuelt stigende tendens. Og det på trods af, at som følge af fremkomsten af nye aktører østeuropæiske og asiatiske lande er der en underliggende tendens til, at de danske markedsandele vil falde med omkring ½ procent om året på vores vigtigste eksportmarkeder. Overordnet kan der være tre grunde til de gode danske eksportpræstationer. 1) De danske varer er blevet mere konkurrencedygtige, 2) De danske varer er ikke så konjunkturfølsomme som andre landes, og 3) Lav dansk forbrugsvækst de senere år, har i højere grad fået virksomhederne til at rette blikket mod eksportmarkederne. Hvor stor forklaringsgrad de hver især bidrager med er vanskeligt at afgøre. Men man kan i hvert fald konkludere, at de stigende markedsandele har været med til at afbøje de negative konsekvenser på dansk økonomi af det internationale tilbageslag. P:\GS\06-til ny hjemmeside\erhverv og samfund\2002\oek-6b tp.doc

2 2 GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet gennemgår tendenserne i eksporten siden midten af 1990 erne. Dels analyseres eksporten fordelt på lande, og dels analyseres udviklingen i de danske markedsandele på vore vigtigste eksportmarkeder. 1. Industrieksporten fordelt på lande Igennem de sidste 6 år er værdien (løbende prisen) af den danske industrieksport steget med godt 50 procent. Speciel stor fremgang har der været på det amerikanske marked. Værdien af den danske industrieksport (i løbende priser) til USA er således steget med 175 procent fra 1995 til Det betyder, at USA i dag er et af vores tre vigtigste eksportmarkeder, hvor USA i 1995 var det syvende vigtigste, jf. tabel 1. Tabel 1. Industrieksportens 10 vigtigste markeder, 1995 og Andel, pct Andel, pct Tyskland 24,0 1. Tyskland 19,6 2. Sverige 11,5 2. Sverige 11,5 3. Storbritannien 7,3 3. USA 8,4 4. Norge 7,3 4. Storbritannien 8,4 5. Frankrig 5,0 5. Norge 6,5 6. Nederlandene 4,9 6. Frankrig 4,9 7. USA 4,6 7. Nederlandene 4,3 8. Finland 2,7 8. Finland 2,6 9. Italien 2,3 9. Italien 2,5 10. Japan 2,3 10. Japan 2,3 Anm.: Tabellen viser de enkelte landes andel af samlede industrieksport. Kilde: Danmarks Statistik. Tyskland har bevaret sin ubestridte førsteplads, men Tysklands andel af den samlede industrieksport er faldet markant. Hvor rundt regnet hver fjerde industrieksportkrone blev tjent i Tyskland i 1995, er det i dag kun hver femte. Tabel 2 viser de 10 lande, hvor den danske industrieksport især har oplevet vækst.

3 3 Tabel 2. Top 10 over højdespringerne fra 1995 til 2001 Ændring i andel af dansk eksport --- Pct.point --- USA 3,8 Irland 1,1 Storbritannien 1,1 Spanien 0,6 Rusland 0,5 Polen 0,4 Kina 0,4 Litauen 0,3 Letland 0,2 Italien 0,2 Anm.: Tabellen viser ændringen i de enkelte landes andel af samlede industrieksport. Kilde: Danmarks Statistik. Tabel 2 viser, at top tre indtages af USA, Irland og Storbritannien. Det ses endvidere, at der ikke optræder nogen (vestlige) centraleuropæiske lande blandt top 10 landene. Disse forhold afspejler, at den generelle vækst i perioden har været højere i de angelsaksiske lande end i de centraleuropæiske lande. Nedenfor i afsnit 2 ses der nærmere på, hvorledes ændringer i de danske markedsandele i de vigtigste samhandelslande har bidraget til udviklingen. Blandt de 10 højdespringere optræder hele 5 nye aktører i den internationale samhandel 4 østeuropæiske lande (inkl. Rusland) og Kina. Det afspejler, at fremgangen i dansk eksport de senere år i høj grad er båret frem af åbningen og udbygningen af samhandlen med Østeuropa og Asien. Traditionelt fokuseres på, at varerne fra disse nye aktører i verdenshandlen Østeuropa og Asien vil udkonkurrere danske varer. Men nye aktører på verdensmarkedet betyder jo også nye markeder for de danske eksportører. Og som det fremgår af tabel 2, har det faktisk været med til at løfte dansk eksport, da deres andel af industrieksporten er øget. Nedenfor i afsnit 3 ses der nærmere på effekten af nye aktører på de traditionelle danske eksportmarkeder. Det illustreres, at et fald i de danske markedsandele ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at danske varer bliver udkonkurreret, for øget samhandel med nye aktører vil i sig selv betyde faldende danske markedsandele.

4 4 2. Markedsandele på vigtigste eksportmarkeder Figur 1 viser udviklingen i den danske industrieksports markedsandel i Tyskland. Figur 1. Industrieksportens markedsandel i Tyskland Indeks 1988 = Indeks 1988 = Kvartalsvis markedsandel Glidende årsgennemsnit Anm.: Figuren viser udviklingen i værdien af dansk industrieksport til Tyskland i forhold til Tysklands import af industrivarer. Kilde: Nationalbanken. I starten af 1990 erne oplevede danske virksomheder et sandt eksporteventyr på det tyske marked i kølvandet på den tyske genforening. I anden halvdel af 1990 erne er det gået den anden vej. Denne tendens til fald er imidlertid atter vendt. I sidste halvdel af 2001 har der således været en markant stigning i den danske markedsandel på det tyske marked. Set over et lidt længere perspektiv, er de danske markedsandele i Tyskland aktuelt godt 20 procent over niveauet i Set over de sidste 6 år afspejler det store fald i Tysklands andel af den samlede danske industrieksport, der ses af tabel 1, således ikke blot, at væksten på det tyske marked har været lavere end andre steder. Faldet i vigtigheden fra 1995 til 2001 for den samlede industrieksport afspejler også faldende markedsandel på det tyske marked men dette er altså vendt på det seneste. Figur 2 viser udviklingen i industrieksportens markedsandel på det svenske marked. Igennem de sidste 6 år, har markedsandelen i Sverige først været faldende og siden stigende. Samlet set udgør den danske industrieksport i dag lidt mere af den samlede svenske industriimport end i starten Set i

5 5 et lidt længere perspektiv, ligger også den danske markedsandel på det svenske marked omkring 20 procent over niveauet i Figur 2. Industrieksportens markedsandel i Sverige Indeks 1988 = Indeks 1988 = Kvartalsvis markedsandel Glidende årsgennemsnit Anm.: Figuren viser udviklingen i værdien af dansk industrieksport til Sverige i forhold til Sveriges import af industrivarer. Kilde: Nationalbanken. Med til at fastholde Sveriges andel af den samlede danske industrieksport over de sidste 6 år, jf. tabel 1, har således været en mindre udbygning af den danske markedsandel på det svenske marked. Figur 3 viser udviklingen i de danske markedsandele på det amerikanske marked. De danske markedsandele har været kraftigt stigende i USA igennem I høj grad derfor ligger de aktuelt 15 til 20 procent over niveauet i Set i et lidt længere perspektiv udgør dansk industrieksport ca. den samme andel af den amerikanske industriimport i dag som i Det forhold, at USA er gået fra at være det syvende-vigtigste til det tredjevigtigste eksportland for dansk industrieksport afspejler således også, at danske virksomheder har vundet markedsandele i USA.

6 6 Figur 3. Industrieksportens markedsandel i USA Indeks 1988 = Indeks 1988 = Kvartalsvis markedsandel Glidende årsgennemsnit 70 Anm.: Figuren viser udviklingen i værdien af dansk industrieksport til USA i forhold til USAs import af industrivarer. Kilde: Nationalbanken. Figur 4 viser en sammenvejning af udviklingen i dansk industrieksports markedsandel i de 13 traditionelt vigtigste lande. 1 Figur 4. Industrieksportens markedsandel i de 13 vigtigste lande Indeks 1988 = Indeks 1988 = Kvartalsvis markedsandel Glidende årsgennemsnit 90 Anm.: Figuren viser en sammenvejning af udviklingen i værdien af dansk industrieksport i forhold til importen af industrivarer i Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Norge, Frankrig, Holland, Finland, Italien, Japan, Belgien, Østrig og Spanien. Kilde: Nationalbanken. 1 De 13 lande udgøres af Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Norge, Frankrig, Holland, Finland, Italien, Japan, Belgien, Østrig og Spanien.

7 7 Da Tyskland er klart det største eksportmarked, afspejler udviklingen i figur 4 til en vis udstrækning udviklingen på det tyske marked. Således genfindes (bl.a.) det kraftige fald i markedsandelen på det tyske marked for perioden frem mod 1998 i figur 4. Igennem 2001 har de danske markedsandele på de (traditionelt) vigtigste eksportmarkeder været stigende. Og det på trods af, at der er en underliggende tendens til, at de gamle aktører herunder Danmark på de traditionelle eksportmarkeder vil opleve fald i deres markedsandel i takt med, at der kommer nye aktører ind på markedet. Det er illustreret i det følgende afsnit. 3. Underliggende tendens til faldende markedsandele Som hovedregel opfattes faldende markedsandele som et problem. Men ankomsten af nye aktører kan betyde, at det rent faktisk ikke behøver at være tilfældet. Sat på spidsen, er det jo bedre at have en markedsandel på 1 procent, hvis alle lande i verden handler lige meget sammen, end der er at have en markedsandel på 1½ procent, hvis det kun er halvdelen af verdens lande, der handler sammen. Igennem de seneste 5-10 år er der netop trådt mange nye aktører ind på de danske eksportmarkeder. Specielt åbningen overfor samhandel med de østeuropæiske lande har betydet, at mange nye aktører er trådt ind på de europæiske markeder. Men også globaliserings-/internationaliseringstendenserne har betydet, at de asiatiske lande i dag er tættere på de europæiske markeder, end tidligere. Betydningen heraf er illustreret i følgende to figurer, der viser de danske markedsandele på Danmarks to største eksportmarkeder. 2 Figur 5 viser dansk markedsandel i Tyskland i forhold til dels den samlede tyske import, dels den tyske import ekskl. import fra de østeuropæiske lande, og dels den tyske import ekskl. import fra østeuropæiske og nye asiatiske lande. 3 Figur 6 viser de samme forhold for dansk markedsandel i Sverige. 2 Grundet de tilgængelige data, er de følgende analyser foretaget på den samlede vareeksport, hvor de to forrige afsnit omhandlede industrieksporten. 3 At det er nye asiatiske lande betyder, at importen fra Japan ikke er trukket ud af tallene.

8 8 Figur 5. Dansk markedsandel i Tyskland 102,5,0 97,5 102,5,0 97,5 Indeks 1995 = 95,0 92,5 90,0 87,5 95,0 92,5 90,0 87,5 Indeks 1995 = 85,0 82,5 82, Dansk markedsandel i f.t. samlet tysk import [ma 12] Dansk markedsandel i f.t. tysk import ekskl. Østeuropa [ma 12] Dansk markedsandel i f.t. tysk import ekskl. Østeuropa, NIC og Kina [ma 12] 85,0 Anm.: Markedsandelene er opgjort som løbende årsniveau for den samlede import. Kilde: EcoWin og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Forskellen mellem kurverne i figur 5 indikerer betydningen af fremkomsten af nye aktører på det tyske marked. Forskellen kan oversættes til, at som følge af nye aktører på det tyske marked, vil indekset for den danske markedsandel på det tyske marked have en tendens til at falde med 0,4 procent om året. De 0,3 procentpoint kan henføres til øget samhandel med de østeuropæiske lande. De danske markedsandele i Sverige jf. figur 6 har været stigende de sidste 3 år. Ser man alene på den danske eksportpræstation i forhold til de gamle aktører på det svenske marked, så er billedet endnu flottere.

9 9 Figur 6. Dansk markedsandel i Sverige,0 107,5 105,0,0 107,5 105,0 Indeks 1995 = 102,5,0 97,5 95,0 92,5 102,5,0 97,5 95,0 92,5 Indeks 1995 = 90,0 87,5 85,0 90,0 87, ,0 02 Dansk markedsandel i f.t. samlet svensk import [ma 12] Dansk markedsandel i f.t. svensk import ekskl. Østeuropa [ma 12] Dansk markedsandel i f.t. svensk import ekskl. Østeuropa, NIC og Kina [ma 12] Anm.: Markedsandelene er opgjort som løbende årsniveau for den samlede import. Kilde: EcoWin og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tager man udgangspunkt i forskellen mellem kurverne i figur 6, så er der en underliggende tendens til fald i Danmarks markedsandele på det svenske marked med årligt knapt 0,7 procent som følge af nye aktører. Knapt 0,4 procentpoint heraf kan henføres til de østeuropæiske lande. I konstruktionen af data bag figur 5 og 6, var det muligt at rense for flere lande i tilfældet med Sverige end med Tyskland. Derfor er opgørelsen over betydningen af nye aktører ikke helt sammenlignelige de to lande imellem. Figurerne indikerer imidlertid, at alene som følge af fremkomsten af nye aktører, så er der en tendens til, at de danske markedsandele vil falde med omkring ½ procent om året på vores vigtigste eksportmarkeder. Omkring procent af dette fald kan henføres til øget samhandel med de østeuropæiske lande. Det er selvfølgelig et tab for dansk eksport i den forstand, at der er tale om samhandel, der går uden om Danmark, men dette tab muliggør jo, at vores eksport til disse nye lande samtidig vokser betydeligt. 4. Dansk eksport til privatforbrug og til erhverv Traditionelt er eksporten opdelt på, om der er tale om landbrugsvarer, maskiner, øvrige industriprodukter samt brændselsstoffer. En alternativ opdeling er, om eksporten går til privatforbrug eller leverancer til erhvervene. En

10 10 sådan opdeling af eksporten på vore vigtigste eksportmarkeder er foretaget i tabel 3. Tabel 3. Dansk eksports fordeling efter anvendelse i modtagerlandet, (pct.) Privatforbrug Erhverv Andet Tyskland Sverige USA England Anm.: Fordelingen af eksport på privatforbrug og til erhvervene følger Danmarks Statistiks opdeling af dansk import af varer på forbrug og til erhvervene. Gruppen andet omfatter hovedsagelig energi samt andre varer. Kilde : Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tabellen viser, at erhvervene på danske eksportmarkeder er de største aftagere af dansk eksport. Dette er specielt udpræget for USA, hvor erhvervene aftager 71% af den danske eksport hertil i I perioden 1995 til 2001 er der sket et forholdsvist stort skift i eksportsammensætningen væk fra privatforbrug og over mod (især) leverancer til erhverv i den danske eksport til USA og Tyskland. Andelen af eksport til privatforbrug er i disse lande faldet med hhv. 9 pct.point og 6 pct.point fra 1995 til 2001, jf. tabel 4. Tabel 4. Udvikling i dansk eksports fordeling efter anvendelse i modtagerlandet, Ændring (pct.point) Privatforbrug Erhverv Andet Tyskland Sverige USA England Anm. : Fordelingen af eksport på privatforbrug og til erhvervene følger Danmarks Statistiks opdeling af dansk import af varer på forbrug og til erhvervene. Gruppen andet omfatter hovedsagelig energi samt andre varer. Kilde : Danmarks Statistik og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Sammenholder man udviklingen i den danske eksport opdelt efter anvendelse med væksten i privatforbruget i modtagerlandene, kan man få en grov indikator for årsager bag udviklingen i markedsandelene. At der er tale om en grov indikator skyldes for det første, at samhandlen stiger med en højere takt end den indenlandske efterspørgsel og produktion, som følge af øget arbejdsdeling/specialisering. For det andet er det svært

11 11 rent datamæssigt at finde sammenlignelige mål med samme afgrænsning som for vareeksporten. Figur 7 sammenholder væksten i privatforbruget i Tyskland med væksten i eksporten af danske varer til forbrug i Tyskland. Figur 7. Vækst i tysk privatforbrug og vækst i dansk eksport til tysk privatforbrug, årets priser i danske kr. 10,00 8,00 6,00 årlig vækstrate 4,00 2,00 0,00-2,00-4, vækst i tysk privatforbrug vækst i dansk eksport til tysk privatforbrug Anm. : Figuren viser udviklingen i det tyske privatforbrug i løbende priser og udviklingen i dansk eksport af varer i løbende priser til privatforbrug i Tyskland. Det tyske privatforbrug er omregnet til danske kr. ved brug af den gennemsnitlige daglige valutakurs det pågældende år. Kilde : OECD, Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Eksporten af danske varer til privatforbrug i Tyskland faldt i perioden 1995 til 1999 med et årligt gennemsnitlig fald på ca. 1%. Det skete i en situation, hvor det tyske forbrug var stigende. Denne udvikling vendte i 2000 og 2001, hvor eksporten af danske varer til de tyske husholdninger i løbende priser steg hhv. ca. 4% og 9% mens væksten i denne periode i det tyske privatforbrug var nogenlunde konstant på omkring 3%. Figur 7 indikerer, at forklaringen på de faldende markedsandele på det tyske marked i anden halvdel af 1990 erne skal findes i, at de tyske forbrugere i højere grad købte varer fra andre lande end Danmark. Omvendt tyder figuren også på, at den seneste tids stigning i de danske markedsandele på det tyske marked kan henføres til, at tyske forbrugere i højere grad (igen) køber danske forbrugsvarer.

12 12 Fra 1997 og frem har væksten i dansk eksport til de svenske husholdningerne udviklet sig meget positivt, hvilket ses af figur 8. Specielt var udviklingen i 2001 flot idet eksporten steg med ca. 8% på et tidspunkt hvor det svenske privatforbrug opgjort i danske kroner faldt med næsten 5%. Figur 8. Vækst i svensk privatforbrug og vækst i dansk eksport til svensk privatforbrug, årets priser i danske kr. 25,00 20,00 15,00 årlig vækstrate 10,00 5,00 0,00-5,00-10, vækst i svensk privatforbrug vækst i dansk eksport til svensk privatforbrug Anm.: Se figur 7. Kilde : OECD, Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Figur 8 indikerer således, at de svenske forbrugeres køb af danske varer har været med til at øge de danske markedsandele på det svenske marked igennem de seneste år. I årene 1997 til 2000 følger den danske eksport af varer til de amerikanske forbrugere nogenlunde udviklingen i det amerikanske privatforbrug. I 1996 og 2001, kan den danske forbrugseksport ikke følge med den amerikanske forbrugsvækst, jf. figur 9. Det er således ikke eksporten til de amerikanske forbrugere som ligger bag den markante stigning i den danske markedsandel i USA igennem Med andre ord indikerer figur 9 således, at det i høj grad er som følge af leverancer til amerikansk erhvervsliv, at de danske markedsandele i USA har været stigende på det seneste.

13 13 Figur 9. Vækst i amerikansk privatforbrug og vækst i dansk eksport til amerikansk privatforbrug, årets priser i danske kr. 30,00 25,00 årlig vækstrate 20,00 15,00 10,00 5,00 0, vækst i USA privatforbrug vækst i dansk eksport til USA privatforbrug Anm.: Se figur 7. Kilde : OECD, Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Det går godt for Danmark

Det går godt for Danmark NOTAT XX-XXXX - POUL - 07.10.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Det går godt for Danmark Når lønudvikling i de enkelte lande vægtes med de pågældende landes betydning i samhandlen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Møbelstatistik 2015. 3 0. m a r t s 2 0 1 6

Møbelstatistik 2015. 3 0. m a r t s 2 0 1 6 Møbelstatistik 2015 3 0. m a r t s 2 0 1 6 Denne rapport behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske møbelproduktion, -eksport og import samt udviklingen på det danske møbelmarkedet. Med Danmarks

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Møbelstatistik 2013. 13. mar. 14

Møbelstatistik 2013. 13. mar. 14 Møbelstatistik 2013 13. mar. 14 Denne PowerPoint behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske møbelproduktion, -eksport og import samt udviklingen på det danske møbelmarkedet. Med Danmarks

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 3 STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 4 HOLLAND... 6 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION... 6 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Møbelstatistik 2014. April 2015

Møbelstatistik 2014. April 2015 Møbelstatistik 2014 April 2015 Denne PowerPoint behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske møbelproduktion, -eksport og import samt udviklingen på det danske møbelmarkedet. Med Danmarks Statistik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOTAT Vandforsyning J.nr. Ref. MIKIN Den 7. april 2016 Dansk eksport af vandteknologi 2015 Naturstyrelsen har bedt analysevirksomheden DAMVAD Analytics om at levere tal for eksport af vandteknologi i 2015

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Stigende markedsandele for dansk eksport

Stigende markedsandele for dansk eksport Stigende markedsandele for dansk eksport Danmarks konkurrenceevne analyseres typisk med udgangspunkt i opgørelser fra inputsiden, dvs. løn korrigeret for produktivitet og valutakurs. Denne analyse kigger

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen

Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Dansk industrieksport på højde med den tyske gennem krisen Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Sammenligner man imidlertid udviklingen

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere