Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S"

Transkript

1 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere ugebladet "Her og Nu" til en række Netto-forretninger, medmindre forretningerne samtidig vil forhandle ugebladet "Kig Ind", der udgives af Aller Press A/S. Endvidere anfører klageren, at både Egmont og Aller har truet med at standse samtlige leveringer af ugeblade til Netto, hvis selskabet ikke fremover aftager "Kig Ind". Begge selskaber har i den forbindelse stillet krav om, at Netto skal aftage fuldt sortiment af ugeblade fra begge udgivere. Klageren gør gældende, at der mellem Aller og Egmont eksisterer en aftale eller en samordnet praksis, der er i strid med konkurrencelovens 6. Videre finder klageren, at selskabernes praksis samtidig er udtryk for misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11. Konkurrencestyrelsen finder, at kravet om fuldt sortiment fra begge selskaber er udtryk for en samordnet praksis, der er i strid med bestemmelserne i konkurrencelovens 6. Styrelsen finder endvidere, at selskabernes adfærd er udtryk for misbrug af en kollektiv dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk.1. Endelig finder Konkurrencestyrelsen, at Aller isoleret har en dominerende stilling på markedet for løssalg af danske ugeblade, og at selskabet ligeledes misbruger sin dominerende stilling. Der er ingen saglig begrundelse for et krav om, at Netto samtidig skal aftage alle Allers ugeblade og alle Egmonts ugeblade som vilkår for at få leveret "Her og Nu". Selskabernes ensartede adfærd hindrer forhandlerne i at vælge mellem konkurrerende produkter, og med kravet og truslen om leveringsstandsning påtvinges Netto urimelige købsbetingelser. 2. Afgørelse Allers og Egmonts krav om, at Netto skal aftage "Kig Ind", hvis selskabet vil føre "Her og Nu", er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, og af konkurrencelovens 11, stk.1, jf. stk. 2, nr. 1. Allers og Egmonts trusler om at afbryde leverancerne af samtlige ugeblade til Nettoforretningerne, hvis Netto ikke aftager "Kig Ind", er omfattet af konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1. Allers vilkår om, at Netto skal aftage hele Allers ugebladssortiment og hele Egmonts ugebladssortiment og trussel om at afbryde leverancerne af samtlige ugeblade til Nettoforretningerne, hvis Netto ikke aftager "Kig Ind" er omfattet af konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1. Aller og Egmont skal i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 4 og 11, stk. 3, jf. 16, stk. 1, nr.1 - ophøre med at kræve, at Netto for at få "Her og Nu" samtidig skal aftage "Kig Ind" og ophøre med at true med at afbryde leverancerne af samtlige ugeblade til Nettoforretningerne, hvis Netto ikke aftager "Kig Ind". Aller skal i henhold til konkurrencelovens 11, stk. 3, jf. 16, stk. 1, nr. 1 - ophøre med at kræve, at Netto skal aftage hele Allers ugebladssortiment og hele Egmonts ugebladssortiment. Påbudene skal efterkommes straks. 3 Sagsfremstilling 3.1 Baggrund og procedure

2 2 af 9 Netto I/S har anmodet Konkurrencestyrelsen om at meddele påbud til Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 4 og 11, stk. 3. Baggrunden er, at Egmont ifølge klageren har nægtet at levere ugebladet "Her og Nu" til en række Nettoforretninger, medmindre forretningerne ligeledes vil forhandle ugebladet "Kig Ind", der udgives af Aller. Begge selskaber kræver, at Netto skal aftage fuldt sortiment af ugeblade fra begge udgivere. Da Netto ikke vil aftage "Kig Ind", har både Egmont og Aller truet med at standse leveringer af samtlige af selskabernes ugeblade til Netto-forretningerne. Netto har på den baggrund anmodet Konkurrencestyrelsen om at afgøre, hvorvidt Egmont er berettiget til at forlange, at Netto, som betingelse for at få et bestemt ugeblad udgivet af Egmont A/S, ligeledes skal føre et bestemt ugeblad udgivet af Aller. Klageren gør gældende, at der mellem Aller og Egmont eksisterer en aftale eller en samordnet praksis, der efter klagerens opfattelse falder ind under bestemmelserne i konkurrencelovens 6, stk. 1, og at Egmonts og Allers krav om, at Netto skal føre et bestemt ugebladssortiment, er en samordnet praksis, der tillige medfører misbrug af dominerende stilling som nævnt i konkurrencelovens 11, stk Sagens parter Netto I/S er datterselskab af Dansk Supermarked og Netto Marked Århus A/S (25 pct.). Netto forhandler dagligvarer. Siden forretningskædens start i 1981 har den haft et koncept, der medfører, at kædens forretninger har et begrænset udbud af varer, som til gengæld sælges i store volumener. Aller Press A/S fremstiller og udgiver ugeblade. I 1997 havde Aller Press A/S en omsætning på 788 mio. kr., mens hele koncernen, Carl Allers Etablissement A/S, havde en samlet omsætning på mio. kr. Ud over fremstilling og udgivelse af ugeblade, fremstiller og udgiver koncernen magasiner. Også Egmont Magasiner A/S fremstiller og udgiver ugeblade. Egmont Magasiner A/S havde en omsætning på 391 mio. kr., mens Egmont koncernen totalt havde en omsætning i 1997 på mio. kr. Foruden ugeblade fremstiller Egmontkoncernen magasiner, serieblade, bøger, film og & tv m.v. Dansk Magasinpresses Udgiverforening (DMU), er brancheorganisation for danske magasinudgivere. Den væsentligste del af udgiverne af magasiner i Danmark er medlemmer af foreningen. DMU skønner selv, at foreningens medlemmer dækker mellem 80 og 90 pct. af salget af magasiner i Danmark, herunder 100 pct. af salget af ugeblade i Danmark. Såvel Aller Press A/S som Egmont Magasiner A/S er medlemmer af DMU. DMU's medlemmer havde i 1997 en samlet omsætning på 19,1 mia. kr. Det skønnes, at medlemmerne i 1997 havde en samlet omsætning i Danmark på ca. 2 mia. kr. på markedet for magasiner og ugeblade. DMU og Københavnske Dagblades Samråd (KDS) har på medlemmernes vegne indgået en fælles overenskomst med tilhørende forretningsbetingelser for forhandlingen af dagblade og magasiner i løssalg. I henhold til den indgåede overenskomst er nedsat Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN), der varetager den praktiske administration af forretningsbetingelserne, herunder sanktionering af overtrædelse af disse. Udgiverne forpligter sig til at organisere deres løssalg således, at det foregår gennem BFN, og samtlige forhandlere forpligtes til at underskrive de fælles forretningsbetingelser for forhandling af dagblade og magasiner. Distribution af ugeblade foretages af Ugebladsdistributionen I/S (UD), hvor Egmont og Aller ejer hver 50 pct. Dette selskab står for pakning og udbringning af ugebladene og for håndteringen af retursystemet, der følger af de oven for nævnte forretningsbetingelser. Ugebladsdistributionen

3 3 af 9 distribuerer også andre publikationer end ugeblade. Endvidere foretager Bladkompagniet A/S distribution af ugeblade. 3.3 Klagesagen Netto I/S har siden starten af 1990'erne og frem til starten af 1997 aftaget samtlige de ugeblade, der udgives fra såvel Aller som Egmont. I uge introducerede Egmont billedugebladet "Her og Nu". Netto afviste at føre dette ugeblad, og Egmont har siden løbende ført forhandlinger med Netto for at få selskabet til at aftage "Her og Nu", hvilket ikke lykkedes. I uge introducerede Aller "Kig Ind", der skulle konkurrere med "Her og Nu". Netto ønsker heller ikke at føre dette ugeblad, hvilket på daværende tidspunkt blev accepteret af Aller. Da det i maj 1997 viste sig, at "Her og Nu" opnåede en vis salgsvolumen, rettede Netto henvendelse til Egmont for at opnå leverancer af "Her og Nu". Imidlertid meddelte Egmont, at selskabet ikke ville levere "Her og Nu" medmindre Netto ligeledes aftog Allers "Kig Ind". Egmont krævede, at Netto aftog fuldt sortiment af ugeblade. Der førtes herefter en del forhandlinger om dette spørgsmål, uden at parterne nåede til en løsning. I forbindelse med åbningen af en række nye Nettobutikker i begyndelsen af 1998, begyndte Aller og Egmont at levere såvel "Kig Ind" som "Her og Nu" til de nye butikker sammen med alle de andre ugeblade, uden at der ifølge Netto forelå nogen aftale med Netto herom. Butikkerne satte "Her og Nu" på hylderne, men returnerede samtlige eksemplarer af "Kig Ind". Netto rettede igen henvendelse til Aller og Egmont for at få leverancer af "Her og Nu" til alle butikker, og for at få leverancerne af "Kig Ind" til de nye Nettobutikker bragt til ophør. Dette resulterede i, at Aller og Egmont meddelte Netto, at det var et krav, at Netto skulle modtage fuldt ugebladssortiment fra begge udgivere og at alle ugebladene skulle udstilles i forretningerne. Samtidig meddelte Aller og Egmont, at hvis ikke Netto rettede sig herefter, ville leveringen af samtlige billedugeblade og øvrige ugeblade til den enkelte butik standse. Begge udgivere henviste til Bladudgivernes Forhandlernævns forretningsbetingelser punkt 2, og meddelte, at Nettos nægtelse af at aftage "Kig Ind" var en grov overtrædelse af denne bestemmelse, og at dette berettigede udgiverne til at standse samtlige leverancer til Netto. På baggrund heraf har Netto valgt at modtage begge ugeblade i de nye Netto-butikker og indbringe sagen for Konkurrencestyrelsen. Hverken Aller eller Egmont har på noget tidspunkt i forløbet standset leveringerne af ugeblade til Netto Parternes vurdering af sagen Såvel Aller som Egmont har over for Konkurrencestyrelsen afvist at have indgået en særskilt aftale om, at samtlige forhandlere skal have begge udgiveres totale udbud af ugeblade på hylderne. Aller oplyser, at selskabets krav om, at forhandlere foruden at aftage alle de af Aller udgivne ugeblade også skal "føre de af Egmont udgivne ugeblade - således at der derved bliver fuldt forhandlersortiment af danske ugeblade - er udtryk for Allers ensidigt fastsatte forretningspolitik". Baggrunden for dette krav er, dels at forhandlerne skal leve op til kundernes forventninger om et

4 4 af 9 dækkende udvalg af de på markedet eksisterende ugeblade, dels at kravet om fuldt sortiment er med til at holde omkostningerne til distribution nede. Aller anfører, at selskabets "forretningspolitik om fuldt sortiment for så vidt angår ugeblade er et udtryk for et selektivt distributionssystem. Sortimentskravet indgår som et kvalitativt kriterium i dette selektive distributionssystem. Sortimentskravet er begrundet med, at ugeblade sælges i en meget kort periode, hvorfor Allers kundekreds forventer, at enhver forhandler tilbyder det samlede udvalg af de på markedet eksisterende ugeblade. Som modvægt hertil har Aller forpligtet sig til at giver forhandlerne fri returret." Aller henviser i den forbindelse til sagen AMP mod Binon (EU-domstolen 243/83 1.) Det anføres videre af Aller, at det efter EU praksis normalt ikke anses for at være i strid med artikel 81, stk. 1 2, når der i et selektiv distributionssystem anvendes objektive og kvalitative kriterier. Egmont stiller ligeledes krav om fuldt sortiment og har oprindeligt givet udtryk for, at det følger af Forhandlernævnets forretningsbetingelser punkt 2. Egmont har dog nu præciseret, at det alene følger af Egmonts ensidigt fastsatte forretningspolitik. Egmont finder, at kravet om fuldt sortiment er en forudsætning for en billig og effektiv distribution. Såfremt en forhandler kunne nægte at aftage enkelte af udgivernes ugeblade, ville der ske en svækkelse af effektiviteten og dermed en forøgelse af driftsomkostningerne for den part, hvis ugeblade fortsat skulle distribueres, en forøgelse, der ville skulle bæres af forbrugerne. Samtidig ville forbrugernes udvalg af blade formindskes, hvilket ikke ville være befordrende for konkurrencen. Egmont har oplyst, at det var ifølge aftale med Netto I/S, at selskabet begyndte at levere til nye Netto-butikker. Endvidere oplyser Egmont, at truslen om leveringsstandsning af samtlige ugeblade alene var møntet på de nye Netto-butikker og ikke som anført af klageren på samtlige Nettobutikker. 3.4 BFN's regler m.v. Forhandlernævnets forretningsbetingelsers punkt 2 har følgende ordlyd: "Udgiverne eller disses distributionsfirmaer har ret til at ændre de løbende leveringer og til på eget initiativ at udsende skønnede oplag af nye publikationer. På ikke bestilte leveringer er der fri retur". BFN har præciseret, at begrebet "fuldt sortiment" ikke indgår i BFN's forretningsbetingelser eller overenskomsten mellem udgivere af dag- og ugeblade. BFN's forretningsbetingelser og overenskomst mellem udgivere af dag- og ugeblade indeholder ikke krav om, at forhandlerne skal aftage et minimumssortiment eller for et minimumsbeløb inden for en bestemt periode. Dette er et anliggende mellem den enkelte forhandler og udgiveren/distributøren. De enkelte udgivere har med forhandlerne en aftale om transport af leverancerne fra og til forhandlerne. I relation til disse transportaftaler stiller udgiverne ofte krav om mindstedebiteringer og leveringsgebyrer. Men heller ikke her er der efter det oplyste noget sortimentskrav. BFN har over for Konkurrencestyrelsen oplyst, at sagen vedrørende Netto ikke på noget tidspunkt har været behandlet i nævnet, hvorfor nævnet ikke vil udtale sig om den konkrete sag Det relevante marked Produktmarkedet

5 5 af 9 Aller Press A/S og Egmont Magasiner A/S er to af de største udbydere af ugeblade og magasiner i Danmark. Ud over disse 2 udbydere er Bonniers Magasiner A/S, der udbyder magasiner, stor på dette marked. Det er styrelsens opfattelse, at magasiner, der sælges på ugebasis overordnet udgør et selvstændigt produkt, ugeblade. Der udgives i dag 12 danske ugeblade, hvor af Aller udgiver de 7 ugeblade og Egmont udgiver de 5. Egmont finder, at det ikke er muligt at udskille specielle markeder for henholdsvis ugeblade og magasiner, idet ugeblade godt kan konkurrere med magasiner, der udgives på månedsbasis. Styrelsen finder, at ugeblade adskiller sig fra magasiner i øvrigt fortrinsvis ved indholdet. Der er tale om blade med artikler og reportager inden for en meget bred vifte af emner, hvorfor ugebladene henvender sig til en bred kreds af læsere. For magasiner gælder, at disse typisk ikke indeholder aktualitetsstof som fx TV-programmer og døgnets begivenheder. Dertil kommer, at udgivelseshyppigheden for ugebladene er væsentlig større end for magasinerne, der udkommer 1 gang om måneden eller mindre. Endelig ligger priserne for ugeblade væsentlig under priserne for magasiner. Såvel Aller som Egmont har oplyst, at det ikke er alle af selskabernes forhandlere, der aftager fuldt sortiment. Ud over Netto, der ikke for tiden får "Her og Nu" og "Kig Ind" i alle forretninger, aftager flere forhandlere, hvis salgssteder adskiller sig væsentligt, et begrænset sortiment, fx færger, trafikmidler, samt salgssteder uden offentlig adgang som kantiner mv. Det kan diskuteres om det er muligt, at opdele markedet for ugeblade yderligere. Billedugeblade adskiller sig fra familieugeblade og kvindeugeblade ved indholdet. Billedugeblade indeholder meget korte reportager, har meget få artikler, og intet læsestof som romaner og noveller. Der er endvidere tale om, at reportagerne fortrinsvis præsenteres i billedform med meget lidt tekst. Familieugeblade og kvindeugeblade har mere læsestof og artikler om emner, der særligt henvender sig til disse grupper af læsere. For "Kig Ind" og "Her og Nu" gælder endvidere, at der er tale et andet koncept, der adskiller sig fra andre billedugeblade og øvrige ugeblade, hvilket kommer til udtryk i færre antal sider samt lavere pris (ca. halvdelen). Styrelsen har på basis af oplysninger om ugebladenes oplagstal beregnet Allers og Egmonts markedsandele. Aller har den største del af markedet med ca. 70 pct. Andelen har været vigende efter introduktionen af "Her og Nu". Egmont har 30 pct. af markedet, og denne markedsandel har været stigende efter introduktion af "Her og Nu". "Her og Nu" og "Kig Ind" har i løbet af 2 år opnået et væsentligt salg pr. uge. Det er sket delvis på bekostning af "Se & Hør" og "Billedbladet". Den nettofremgang for billedugeblade, der er sket i den betragtede periode, kan tillægges, at de to nye blade er billigere og at salget af denne type blade er meget elastisk. Aller finder ikke, at der kan foretages en så snæver markedsafgrænsning. Selskabet finder, at ugeblade i Danmark tilhører samme produktmarked, idet alle ugeblade er indbyrdes substituerbare og efterspørgslen elastisk. Styrelsens opgørelse viser, at introduktionen af billig-billedugebladene ikke har påvirket salget af kvindeugeblade, mens der er et vist fald i salget af familieugeblade. Faldet af salget af de andre billedugeblade er dog signifikant større. Under hensyn til at der kan være en usikkerhed i disse opgørelser, er det imidlertid i det følgende valgt at afgrænse det relevante marked til at være markedet for salg af danske ugeblade til forhandlere.

6 6 af Det geografiske marked Det geografiske marked for danske ugeblade er Danmark. Bladene udgives på dansk og distribueres ikke i noget nævneværdigt omfang til forhandlere uden for Danmark Allers og Egmonts stilling på det relevante marked Markedsandelene og udviklingen fremgår foran. Allers stilling på markedet for ugeblade understøttes ved, at selskabet udgiver 7 ugeblade, mens Egmont udgiver 5 ugeblade. Udgivernes stilling på markedet understreges af, at det er et fastprisområde. Det hindrer ikke priskonkurrence mellem udgiverne, men forhandlernes stilling vis-a-vis leverandørerne svækkes. De to virksomheder i duopol har i en årrække samarbejdet om distribution og administration over for forhandlerne. Konkurrencen er derved begrænset og specielt har forhandlerne ikke mange frihedsgrader i forhandlingen af ugeblade. 4. Vurdering Netto, Egmont og Aller udøver erhvervsvirksomhed og forholdet er derfor omfattet af bestemmelserne i konkurrencelovens kapitel 2 og 3. Området er endvidere ikke offentlig reguleret på en måde, der kan bringe 2, stk. 2, i anvendelse. Der er ikke tale om aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis, hvor der er meddelt fritagelse efter EF-Traktaten eller som opfylder betingelserne i en forordning om fritagelse eller undtagelse af visse kategorier af aftaler, jf. konkurrencelovens 4. Samtlige de deltagende virksomheder er uafhængige af hinanden, hvorfor bestemmelsen i konkurrencelovens 5 om koncerninterne aftaler ikke kommer i anvendelse. Konkurrencelovens 7 finder ikke anvendelse, idet såvel Egmont som Aller har markedsandele og omsætning, der langt overstiger grænserne i Konkurrencelovens 6 Selskaberne har afvist, at de har indgået en aftale om at bladforhandlere skal have samtlige ugeblade fra de to bladhuse på hylderne. Det understøttes af, at Netto i en periode på op til 2 år ikke har forhandlet "Her og Nu" samt "Kig Ind", men har forhandlet de øvrige ugeblade fra Aller og Egmont. Netto forhandler ligeledes fortsat ugeblade bortset fra "billig-billedugeblade" i en række "gamle" Netto-forretninger. Egmont og Aller har begge ved sagens start henvist til BFN's forretningsbetingelsers punkt 2, men har senere erkendt, at denne bestemmelse ikke hjemler noget sortimentskrav. BFN afviser også en sådan fortolkning. Der er tale om en ensartet adfærd fra Allers og Egmonts side. Begge selskaber nægter at levere deres eget blad (Kig Ind/Her og Nu), hvis Netto ikke også aftager konkurrentens blad, og denne reaktion er sket nogenlunde samtidig, og således at selskaberne har forhandlet sammen over for Netto (fx ved møder). Samtidig har begge udgivere meddelt, at hvis ikke Netto aftager alle ugeblade fra hvert af selskaberne til de enkelte butikker, vil leveringen af samtlige selskabets ugeblade (familieugeblade, billedugeblade og kvindeugeblade) standse, (for Egmont gælder dog, at leveringen kun vil blive standset over for de nye Nettobutikker). Kravet om, at forhandlerne ikke kan føre "Her og Nu" uden også at aftage "Kig Ind", kan ikke på noget objektivt grundlag henføres til markedsudviklingen. Egmont og Aller samdistribuerer, men det betinger ikke, at forhandlerne skal tage de samme blade eller tage lige mange eksemplarer. "Her og Nu" og "Kig Ind" er ikke nødvendige komplementære produkter. "Her og Nu" kom på markedet flere uger før "Kig Ind", og bladene må naturligt betragtes som substitutter. Det må

7 7 af 9 derfor lægges til grund, at virksomhedernes selvstændige krav om, at kunderne skal aftage begge produkter, er et udslag af den afsætningspolitik, de har valgt over for deres forhandlere. På et marked med virksom konkurrence vil virksomhederne naturligt søge at øge deres salg evt. på bekostning af konkurrenterne, dvs. den modsatte reaktion af Allers og Egmonts efter Nettos fremsatte ønske om at forhandle "Her og Nu". Endvidere medfører kravet om et bestemt sortiment, at Netto begrænses i mulighederne for selv at bestemme, hvilke produkter selskabet ønsker at sælge. Det følger af BFN's forretningsbetingelser punkt 2, at udgiverne har ret til på eget initiativ at udsende skønnede oplag af nye publikationer. Dette har Konkurrencerådet fundet ikke var konkurrencebegrænsende, især når der henses til, at der er fri returret på ikke bestilte leveringer, og at BFN's forretningsbetingelser ikke indeholder krav om minimumssortiment eller minimumskøb. På den baggrund finder styrelsen, at der foreligger en samordnet praksis omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, mellem Egmont og Aller om ikke at give Netto ret til at forhandle "Her og Nu" uden at selskabet samtidig vil forhandle "Kig Ind". Denne samordnede praksis understøttes af samarbejdet i BFN (hvor også deltager andre bladudgivere) og i Udgiverdistributionen (hvor de to ugebladsudgivere er eneste interessenter). En ensartet linie over for forhandlerne, således som det også kommer til udtryk gennem disse to samarbejder og til dels gennem bladenes ensartede fastprispolitik, stiller bladudgiverne stærkere over for købere, der afskæres fra at spille udgiverne ud mod hinanden samt fra at vælge frit mellem konkurrerende produkter. Egmont og Aller har hver for sig henvist til, at distributionen af et fuldt sortiment er med til at holde distributionsomkostningerne pr. enhed nede. Det er ikke dokumenteret, at det skulle indebære meromkostninger, at Netto fører ét i stedet for begge ugeblade, fx kan omkostninger ved returtagning meget vel være højere ved et større sortiment. Desuden ville en eventuel besparelse være opnået på bekostning af forhandlernes konkurrencemuligheder og vil kun kunne gennemføres ved en fritagelse fra konkurrencelovens 6. Egmont og Aller har desuden hver for sig stillet som krav, at Netto aftager samtlige deres ugeblade (sortimentskrav). Der er iflg. bladhusenes oplysninger tale om ensidige krav fra udgivers side til forhandlere 3. Kravet er nyt i den forstand, at det - styrelsen bekendt - ikke tidligere har været formuleret skriftligt. "Her og Nu" og "Kig Ind" har været distribueret siden primo 1997, og der har ikke før 1999 været håndhævet et krav over for Netto om, at de var en del af et pligtigt sortiment, men ifølge oplysninger fra selskaberne, har de andre forhandlere rettet sig efter sortimentskravet. Selskaberne har endvidere henvist til, at kunderne forventer, at alle forhandlerne fører alle ugeblade. Nettos koncept er imidlertid kendt af kunderne for et begrænset sortiment, og det fremgår, at selskaberne også over for andre forhandlere accepterer, at de aftager et begrænset udvalg. Aller har anført, at selskabet anvender et selektivt distributionssystem, og at sortimentskravet indgår som et kvalitativt kriterium i dette. Styrelsen er enig i, at der med udgangspunkt i aviser og tidsskrifters særlige karakter, kan stilles visse særlige, kvalitative krav til forhandlerne uden at dette er omfattet af konkurrencelovens 6, forudsat de praktiseres åbent og ensartet over for alle. Et krav om et repræsentativt sortiment kan i den forbindelse være sagligt. Et krav om et fuldstændigt sortiment gældende for alle ugeblade på markedet vil imidlertid gå videre end der sagligt set kan være grundlag for i forbindelse med denne sag. Dertil kommer, at Egmont og Aller skal administrere et sådant krav konsekvent, og der er en række fravigelser i praksis fra kravet. Det fremgår desuden, at man ikke over for nogen af Netto's forretninger i har håndhævet et sådant krav om fuldt sortiment.

8 8 af Konkurrencelovens 8 Egmont og Allers samordnede praksis er ikke omfattet af nogen anmeldelse om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1. Det må derfor lægges til grund, at Egmonts krav om, at Netto skal forhandle "Kig Ind" for at kunne forhandle "Her og Nu", samt Allers krav om at Netto skal forhandle "Her og Nu" for at kunne forhandle "Kig Ind" er forbudt og ugyldigt, jf. konkurrencelovens 6, stk Konkurrencelovens Dominans På det overordnede marked for løssalg af ugeblade foreligger et duopol, hvor Aller har 70 pct. og Egmont 30 pct. af salget. Det er styrelsens vurdering, at der foreligger en kollektivt dominerende stilling. Udgivernes høje markedsandele understøttes af et organisatorisk/strukturelt samarbejde i BFN og UD. Dertil kommer, at begge bladhuse anvender bindende videresalgspriser og udbyder en vifte af blade. Selskaberne har fælles interesser i forhold til forhandlerleddet, og dette kommer til udtryk i de forannævnte samarbejder, samt i den konkrete sag i den koordinerede adfærd over for Netto. Hertil kommer også, at selskaberne samtidig har introduceret et krav om fuldstændigt sortiment af bladhusenes egne ugeblade. Der ses ikke at være konkrete markedsforhold, der gør det aktuelt at indføre et sådant krav nu. Betragtet enkeltvis har Aller dominans på markedet for salg af ugeblade til forhandlere. Mens Egmont bedømt isoleret ikke kan anses for at have nogen dominans på dette marked Misbrug Aller og Egmont har misbrugt deres kollektivt dominerende stilling på det danske marked for salg af ugeblade til forhandlere ved at kræve, at Nett aftager såvel "Her og Nu" som "Kig Ind", hvis selskabet vil føre et af bladene ved at true med at afbryde leverancerne af samtlige ugeblade til Netto-forretningerne, hvis Netto ikke aftager "Kig ind" idet bladhusene derved påtvinger Netto urimelige købsbetingelser, jf. konkurrencelovens 11, stk. 2, nr. 1. Dertil kommer, at kravet efter det oplyste ikke er administreret ensartet over for alle forhandlere. Aller har tilsvarende misbrugt sin stilling på det overordnede marked for ugeblad ved at stille som vilkår, at Netto skal aftage hele Allers ugebladssortiment og hele Egmonts ugebladssortiment ved at true med at afbryde leverancerne af samtlige ugeblade til Netto-forretningerne, hvis Netto ikke aftager "Kig ind". 1 Binon-dommen drejer sig om en leveringsnægtelse, hvor AMP (der er en bladgrossist) ikke ville levere til en forhandler (Binon), der ikke opfyldte AMP's krav til forhandlere. Forhandlerne skal være meget store og velassorterede og føre et sortiment på ca. 350 forskellige aviser og tidskrifter. I sådanne detailforretninger må publikum ifølge domstolen kunne forvente at finde et repræsentativt udvalg af de på markedet eksisterende aviser og tidsskrifter. Domstolen udtaler følgende: "Da aviser og tidsskrifter har en særlig karakter, hvad deres distribution angår, kan der indføres distributionssystemer af den nævnte art uden at de kommer i strid med forbudet i artikel 85, stk. 1. Som AMP med rette fremhæver er den periode, i hvilken aviser og tidsskrifter kan sælges en

9 9 af 9 detail, normalt meget kort, hvorved gælder at publikum forventer, at enhver detailhandler tilbyder et repræsentativt udvalg af de på markedet eksisterende aviser og tidsskrifter, navnlig de indenlandske. Udgiverne forpligter sig på deres side til at tage de usolgte eksemplarer tilbage, hvilket giver anledning til en stadig vareudveksling mellem udgiver og detailhandlere." < 2 Tidligere artikel 85, stk.1. 3 Kravet går således ud over BFN 2, jf. foran

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin J.nr. 2:801-1/hhk Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencerådet har modtaget en klage fra Merlin A/S over en leveringsnægtelse fra Bang & Olufsen A/S.

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet

1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet 1999-04-27: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet Kdl. af 27/04 1999: Dansk Journalistforbund ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 27. april afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 97-218.349,

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans 1 af 12 21-06-2012 12:02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet 2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. maj 2003 i sag j.nr. 02-124.706 Fleggaard Holding A/S (advokat Thomas Ryhl) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8.

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8. B&O Journal nr.3:1120-0289-19/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets EF-distributionsaftale til styrelsen med henblik på

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 10. maj 2012 Gitte Østergaard Konsulent goe@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3311 Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 Vejledningen vedrører reglerne for at kunne

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN. Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling

VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN. Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling VEJLEDNING OM KONKURRENCELOVEN Vejledning om konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. FORMÅLET MED KONKURRENCEREGLERNE...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen 1 af 10 08-08-2012 10:50 Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen J.nr. 2:801-138/kb Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en kørelærer på Bornholm

Læs mere

Annonceaftalen. Journal nr.2:8032-916

Annonceaftalen. Journal nr.2:8032-916 1 af 14 08-08-2012 13:25 Annonceaftalen Journal nr.2:8032-916 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Aftalekomplekset om annonceringsvilkår er indgået mellem Danske Dagblades Forening (DDF) og Danske

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN

DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET BEDST OG BILLIGST HELE VEJEN TIL BREVSPRÆKKEN DAGBLADENES DISTRIBUTIONSNET > Solidt samarbejde mellem

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Nordre Frihavnsgade 71 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Høring om bogbranchen Folketingets Kulturudvalg 7. nov. 2012 Jo Hermann, Dansk Forfatterforening

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen låst MARTS 2016 Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen Årsrapport 2015 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere