Optag Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optag 2015. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende"

Transkript

1 Optag 0 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Ulrik Okkels

2 Indledning Denne profil indeholder deskriptiv statistisk, i form af frekvenstabeller og søjlediagrammer, om årets optag 0 på bacheloruddannelsen i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Formålet med profilen er, at beskrive nogle af de nyoptagnes karakteristika i form af deres uddannelsesmæssige, geografiske og aldersmæssige baggrund. Talmaterialet i nærværende profil baserer sig på de oplysninger DTU registrerer om de studerende til brug for behandling af deres ansøgning om optagelse. I studieåret 0 er der optaget 9 studerende på civilbacheloruddannelsen og studerende på diplomingeniøruddannelsen. I profilens tabeller skelnes i udgangspunktet mellem årgangens vinteroptag opgjort pr.. marts og årgangens sommeroptag opgjort pr.. oktober, hvorved de studerende som er aktive en måned efter optagelse tælles med. I flere af tabellerne i denne profil, er det for overskuelighedens skyld, vurderet relevant kun at lade sommeroptaget for diplomingeniøruddannelsen i en figur fremgå. Der vil i disse tilfælde være tilknyttet en note om dette under den pågældende figur. Sammenfatning I 0 har der været en meget lille stigning i optaget på civilbacheloruddannelsen på 0, % sammenlignet med optaget i 0, og således har optaget været stigende siden 00. optaget på diplomingeniøruddannelsen har været mere svingende. Det steg kraftigt i 0 med fusionen med IHK, i 0 faldt det igen, da der blev nedlagt fire engelsksprogede og en dansksproget diplomingeniørretning i Ballerup. Men optaget er igen stigende med, % fra 0 til 0. 0-årgangen er kendetegnet ved: Størstedelen af de DTU-studerende der blev optaget i 0 er, ligesom de foregående år, mænd. Dog udgør kvinderne % af optaget på civilbacheloruddannelsen. For diplomingeniøruddannelsen gælder, at knap hver fjerde optagne er kvinde ( % ud af sommeroptaget og 9 % ud af vinteroptaget). De studerende som blev optaget på diplomingeniøruddannelsen i 0 påbegyndte i gennemsnit deres uddannelse år efter, at de bestod den adgangsgivende eksamen. For de studerende på civilbacheloruddannelsen, som blev optaget i 0 gælder det, at de i gennemsnit startede på DTU, år efter at have bestået deres adgangsgivende eksamen. Aldersmæssigt er de studerende på tværs af de to typer uddannelser, år når de starter på DTU. Langt størstedelen af de studerende som er optaget i 0 har en afgangseksamen fra en uddannelsesinstitution fra region Hovedstaden eller region Sjælland. Den typiske civilbachelorstuderende optaget i 0 er mand, år gammel, fra Region Hovedstaden og har en studentereksamen fra 0 med en gennemsnitskvotient på 9,0. Den typiske diplomingeniørstuderende optaget i 0 er også mand. Han er, år, fra Region Hovedstaden og har en studentereksamen fra 0 med en kvotient på,.

3 Indhold Figur - Figur - Figur - Figur 8-9 Figur - Figur 9- Tabel - Antal optagne Kønsfordeling Karakter fra adgangsgivende eksamen Alder ved studiestart Adgangsgivende eksamen; type og alder Geografisk spredning for adgangsgivende eksamen Oversigt over adgangsgivende skoler der leverer flest studerende til DTU

4 Civilbachelor Diploming (sommeroptag) Diploming (i alt) Diploming (vinter) Antal optagne Figur I perioden 00-0 er der på DTU sket en uafbrudt stigning i optaget på civilbacheloruddannelsen, dog fra 0-0 er stigningen stagnerende og udgør kun to personer i alt. Udviklingen i optaget på diplomingeniøruddannelsen de seneste år har været mere svingende. Kurvens knæk for diplomingeniøruddannelsen viser sammenlægningen af DTU og det tidligere IHK, som efter denne sammenlægning har 9 % flere optagne i 0 i forhold til 0 før fusionen. I udviklingen fra 0-0 er der dog på diplomingeniøruddannelsen sket et fald på knap 9 %. Dette fald skyldes dels nedlægningen af fire engelske og en dansk uddannelsesretning.

5 Bacheloroptag fordelt på retninger Figur Stort set alle retninger på civilbacheloruddannelsen har et fuldt optag på ca. 0-0 studerende, bortset fra uddannelserne Netværksteknologi og IT samt Strategi, analyse og systemdesign, som begge ifølge aftale kører med reduceret optag.

6 0 0 9 Optag på diplomingeniøruddannelsen 0 fordelt på retninger Vinteroptag Sommeroptag Figur Optaget på diplomingeniørretningerne er spredt med særlig højt optag på Byggeri og Infrastruktur, Maskinteknik og Softwareteknologi. % Andelen af kvinder, % % 0% % % % 0% Civilbachelor - sommeroptag Diplomingeniør - vinteroptag Diplomingeniør - sommeroptag Figur Der optages generelt en større andel kvinder på civilbacheloruddannelsen end på diplomingeniøruddannelsen. Diplomingeniøruddannelsens vinteroptag har den laveste andel af kvinder (9 %).

7 Kønsfordeling for bacheloroptag 0 % Kvinder % Mænd Figur Der er store udsving i hvor mange kvinder, der bliver optaget på bacheloruddannelserne. Den største andel af kvinder findes på Teknisk biomedicin, hvor kvinderne udgør %. Omvendt har Elektroteknologi samt Netværksteknologi og IT en stor overvægt af mænd.

8 0% Kønsfordeling for diplomingeniøroptag 0 90% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % 0% % Kvinder % Mænd Note: Kønsfordelingen i figuren dækker både sommer- og vinteroptag for de retninger, som har optag to gange årligt Figur Også på diplomingeniøroptaget er der udsving i kønsfordelingen på de enkelte retninger. På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik (vinteroptag) er der % kvinder, mens kvinderne udgør 9 % af optaget på henholdsvis diplomingeniøruddannelsen i Fødevareanalyse og Sundhedsteknologi. 8

9 Gennemsnitlig kvotient fra adgangsgivende eksamen , 8, 8, 8, 8,8 9,,,,,, Civilbachelor Diploming - sommeroptag Figur Generelt ligger civilbachelorernes gennemsnitlige kvotient højere end diplomingeniørstuderendes. I perioden fra 0-0 er civilbachelorernes kvotient ved optagelse generelt steget, mens diplomingeniørernes kvotient har haft mindre udsving i samme periode. 9

10 Gennemsnitlig kvotient - adgangsgivende eksamen 0 Bioteknologi Byggeteknologi Bygningsdesign Design og innovation Elektroteknologi Fysik og nanoteknologi Geofysik og Rumteknologi Kemi og teknologi Matematik og teknologi Medicin og teknologi Netværksteknologi og IT Produktion og konstruktion Softwareteknologi Strategi, analyse og systemdesign Teknisk biomedicin Vand, bioressourcer og miljømanagement 0 8,8 9, 9, 8, 9, 8,9 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 9,,9 Arktisk teknologi Byggeri og infrastruktur Bygningsdesign Eksport og teknologi Elektroteknologi Elektrisk energiteknologi Fødevareanalyse IT-elektronik IT og økonomi Kemi og bioteknologi Maskinteknik Proces og Innovation Produktion Softwareteknologi Sundhedsteknologi Teknologi og økonomi - Kemi Trafik og transport,0,,0 8,,8,,,,0,9,,, 8,,,,,,,,, Sommer optag Vinteroptag Figur 8 Søjlerne til venstre viser gennemsnittet af eksamenskvotienter på civilbacheloruddannelserne, hvor ud af civilbachelorretninger ligger over det samlede gennemsnit på 9, mens søjlerne til højre viser, at eksamenskvotienter for 9 ud af diplomingeniøruddannelser ligger over gennemsnittet på,.

11 0% Fordeling af kvotient fra adgangsgivende eksamen 0 Civilbachelor Diploming 0% 0% 0% 0% 0% % 0% [0;[ [;[ [;[ [;[ [ Note: Fordelingen af kvotienter i figuren ovenfor dækker både sommer- og vinteroptag for diplomingeniører. Figur 9 Diplomingeniørstuderendes kvotientgennemsnit ligger lavere end civilbachelorstuderendes. 8 % af de optagne på civilbacheloruddannelsen har en kvotient på eller højere, mens det samme gælder for % af de optagne på diplomingeniøruddannelsen.

12 Gennemsnitlig alder ved studiestart 00-0,,0,,,9,,,9,,,,,0,,0,,,,0,,,,,,, 0, Civilbachelor Diploming - sommeroptag Figur Diplomingeniørstuderende er i 0 knap to år ældre ved studiestart end civilbachelorstuderende. Gennemsnitsalderen for diplomingeniørstuderende ved studiestart er over en -årig periode steget med et lille år, men gennemsnitsalderen ved studiestart for bachelorstuderende er nogenlunde konstant over samme periode.

13 Teknologi og økonomi - Kemi Elektrisk energiteknologi Byggeri og infrastruktur Vand, bioressourcer og miljømanagement Strategi, analyse og systemdesign Produktion og konstruktion Netværksteknologi og IT Matematik og teknologi Geofysik og Rumteknologi Fysik og nanoteknologi Gennemsnitsalder ved studiestart pr. retning 0 Trafik og transport Sundhedsteknologi Softwareteknologi Produktion Proces og Innovation Maskinteknik Kemi og bioteknologi IT og økonomi IT-elektronik Fødevareanalyse Elektroteknologi Eksport og teknologi Bygningsdesign Arktisk teknologi Teknisk biomedicin Softwareteknologi Medicin og teknologi Kemi og teknologi Elektroteknologi Design og innovation Bygningsdesign Byggeteknologi Bioteknologi,,,, 0,9,,,,, 0,,,,, 0,9,,,,,9,,9,,,,,,,,,,9,, 0 Diploming - sommeroptag Diploming - vinteroptag Civilbachelor Figur Studiestartsalderen på de enkelte retninger varierer. På civilbacheloruddannelsen er spændet mellem de enkelte retninger op til ca. halvandet år, mens studiestartsalderen på diplomingeniøruddannelsen varierer med over fire år.

14 0% 0% Fordeling af adgangsgivende eksamener 0 Civilbachelor Diploming 0% 0% 0% 0% % 0% STX HTX Adgangskursus hf Andet Udenlandsk eksamen Note: Fordelingen af kvotienter i figuren ovenfor dækker både sommer- og vinteroptag for diplomingeniører. Figur Størstedelen af de optagne på DTU har en studentereksamen som den adgangsgivende eksamen. 80% Hyppigste adgangsgivende eksamener % 0% stx, civilbachelor; 8% 0% 0% 0% 0% % 0% stx, diploming.stud; % htx, diploming.stud; % htx, civilbachelor; 0% adg, diploming.stud; % Figur I løbet af de seneste år er andelen af optagne med htx baggrund på diplomingeniørudddannelsen faldet en anelse, til gengæld er andelen af diplomingeniørstuderende med en baggrund på adgangskursus steget de senere år.

15 Fordeling af adgangsgivende eksamener pr. retning, civilbachelor 0 i procent Bioteknologi Byggeteknologi Bygningsdesign Design og innovation Elektroteknologi Fysik og nanoteknologi Geofysik og Rumteknologi IT og kommunikationsteknologi Kemi og teknologi Matematik og teknologi Medicin og teknologi Miljøteknologi Produktion og konstruktion Softwareteknologi Strategi, analyse og systemdesign Teknisk biomedicin stx htx Adgangskursus hf Udenlandsk eksamen Figur Studentereksamen er den mest udbredte adgangsgivende eksamen blandt civilbachelorstuderende, men det andelen af studerende med STX-baggrund varierer ml. uddannelserne fra 8 % af MedTek studerende til % af de studerende på Elektroteknologi. Fordeling af adgangsgivende eksamener pr. retning, diplomingeniør 0 i % Arktisk teknologi Byggeri og infrastruktur Bygningsdesign Eksport og teknologi Elektroteknologi Elektrisk energiteknologi Fødevareanalyse IT-elektronik IT og økonomi Kemi og bioteknologi Maskinteknik Proces og Innovation Produktion Softwareteknologi Sundhedsteknologi Teknologi og økonomi - Kemi Trafik og transport Byggeri og infrastruktur (D) - vinteroptag Eksport og teknologi (D) - vinteroptag Elektroteknologi (D) - vinteroptag Kemi og bioteknologi (D) - vinteroptag Maskinteknik (D) - vinteroptag Produktion (D) - vinteroptag stx htx Adgangskursus hf Andet Udenlandsk eksamen Figur På diplomingeniørretningerne er der, ligesom for bachelorretningerne, store variationer i andelen af de forskellige adgangsgivende eksamener. Med enkelte undtagelser er den mest udbredte adgangsgivende eksamen STX.

16 ,0 År Gennemsnitlig alder for den adgangsgivende eksamen 00-0,,0,,9,,0,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,0 0, 0,0 Civilbachelor Diploming Figur Studerende på diplomingeniøruddannelsen går i gennemsnit et år senere i gang med uddannelsen på DTU end civilbachelorstuderende. % 0% % Fordeling af alder på adgangsgivende eksamen 0 Civilbachelor Diploming 0% % 0% % % % 0% 0 + Note: Fordelingen af kvotienter i figuren ovenfor dækker både sommer- og vinteroptag for diplomingeniører. Figur % af de studerende på civilbacheloruddannelsen starter senest et år efter den adgangsgivende eksamen, mens det for diplomingeniørstuderende er 8 %.

17 Antal år fra adgangsgivende eksamen til optag pr. retning 0 0,0 0,,0,,0,,0,,0, Bioteknologi Byggeteknologi Bygningsdesign Design og innovation Elektroteknologi Fysik og nanoteknologi Geofysik og Rumteknologi Netværksteknologi Kemi og teknologi Matematik og teknologi Medicin og teknologi Produktion og konstruktion Softwareteknologi (D) Strategi, analyse og systemdesign Teknisk Biomedicin Vand, Bioressourcer og Miljømanagement, 0,9,,,,,,,,,,, Arktisk teknologi Byggeri og infrastruktur Byggeri og infrastruktur - vinteroptag Bygningsdesign Eksport og teknologi Eksport og teknologi - vinteroptag Elektroteknologi Elektroteknologi (D) - vinteroptag Elektrisk energiteknologi Fødevareanalyse IT-elektronik IT og økonomi Kemi og bioteknologi Kemi og bioteknologi - vinteroptag Maskinteknik Maskinteknik - vinteroptag Proces og Innovation Produktion Produktion - vinteroptag Softwareteknologi Sundhedsteknologi Teknologi og økonomi - Kemi Trafik og transport,,,,,,,8,9,,,8,8,8,8,,,,,8, Figur Civilbachelorstuderende bliver i gennemsnit optaget, år efter deres adgangsgivende eksamen er afsluttet, mens gennemsnittet for diplomingeniørstuderende er, år, men med store udsving retningerne imellem.

18 Alder på adgangsgivende eksamen 00-0, civilbachelor % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% 0 år år år år + Figur 9 Andelen af de civilbachelorstuderende, der starter på DTU senest et år efter deres adgangsgivende eksamen har været nogenlunde konstant de sidste år og udgjort -80 %. Antal år fra adgangsgivende eksamen til optag 00-0, diplomingeniør (sommeroptag) % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% 0 år år år år +

19 Figur 0 Andelen af diplomingeniørstuderende på sommeroptaget, som starter på DTU senest et år efter deres adgangsgivende eksamen har været nogenlunde konstant og udgjort mellem 8-8 % de sidste år. Geografisk fordeling 0-0, civilbachelor % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Udenfor DK Figur 8 % af de optagne på civilbacheloruddannelsen i 0 har en adgangsgivende eksamen fra en uddannelsesinstitution på Sjælland. Der er en svagt stigende tendens til at flere sjællændere optages på bekostning af fynboer og jyder. Geografisk fordeling 0-0, diplomingeniør, sommertag % % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Udenfor DK Figur 88 % af de optagne på diplomingeniøruddannelsen i 0 har en med en bestået adgangsgivende eksamen fra en uddannelsesinstitution på Sjælland. 9

20 Geografisk fordeling pr. retning 0, civilbachelor 0% % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% Bioteknologi 80 Byggeteknologi Bygningsdesign Design og innovation 8 Elektroteknologi 0 8 Fysik og nanoteknologi 8 Geofysik og Rumteknologi 9 Kemi og teknologi 9 Matematik og teknologi 8 Medicin og teknologi Netværksteknologi og IT 8 Produktion og konstruktion 9 Softwareteknologi Strategisk analyse og systemdesign 8 8 Teknisk biomedicin 0 Vand, bioressourcer og miljømanagement 0 0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Udenfor DK Figur Det varierer, hvor stor en andel af de optagne studerende på civilbacheloruddannelsen, som kommer fra Region Hovedstaden, den største andel findes på Netværksteknologi og IT med 8 %, mens Design og Innovation med 8 % har den laveste andel af studerende fra Region Hovedstaden. 0

21 Geografisk fordeling pr. retning 0, diplomingeniør, sommeroptag 0% % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 90% 0% Arktisk teknologi 0 0 Byggeri og infrastruktur 9 Bygningsdesign 8 8 Eksportingeniør Elektrisk energiteknologi 9 Elektro Fødevareanalyse 8 IT og økonomi IT-elektronik 8 Kemi og bioteknologi Maskinteknik 0 9 Proces og Innovation Produktion Softwareteknologi Sundhedsteknologi 8 Teknologi og økonomi - Kemi 0 8 Trafik og transport 8 9 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Udenfor DK Figur Med undtagelse af Arktisk Teknologi kommer størstedelen af de studerende, som er optaget sommeren 0 på diplomingeniøruddannelsen fra region Hovedstaden eller region Sjælland.

22 Adgangsgivende uddannelsesinstitutioner, civilbachelor TEC Teknisk Erhvervsskole Center Erhvervsskolen Nordsjælland Virum Gymnasium Nærum Gymnasium Københavns Tekniske Skole Danmarks Tekniske Universitet, Adgangskursus Allerød Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Roskilde Tekniske Skole Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole Espergærde Gymnasium og Hf Københavns VUC Gribskov Gymnasium Borupgaard Gymnasium Frederiksborg Gymnasium Og HF Campus Bornholm Næstved Gymnasium Og HF Stenhus Gymnasium Og HF Aurehøj Gymnasium Roskilde Katedralskole Rødovre Gymnasium Rungsted Gymnasium Ørestad Gymnasium Marie Kruses Skole Nørre Gymnasium Rysensteen Gymnasium Nykøbing Katedralskole Gammel Hellerup Gymnasium Ordrup Gymnasium Sankt Annæ Gymnasium Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Tabel I tabellen overfor ses de adgangsgivende skoler der har leveret mindst studerende til optaget på civilbacheloruddannelsen i sommeren 0. Hovedparten kommer med en studentereksamen (stx).

23 Adgangsgivende uddannelsesinstitutioner, diplomingeniør sommer 0 0 Danmarks Tekniske Universitet, Adgangskursus TEC Teknisk Erhvervsskole Center Erhvervsskolen Nordsjælland Københavns Tekniske Skole CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest Københavns VUC Roskilde Tekniske Skole Frederiksborg Gymnasium Og HF Ørestad Gymnasium EUC Nordvestsjælland Virum Gymnasium Køge Gymnasium Allerød Gymnasium Greve Gymnasium Nærum Gymnasium Odsherreds Gymnasium Rødovre Gymnasium CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Københavns åbne Gymnasium Hvidovre Gymnasium & HF Borupgaard Gymnasium Tårnby Gymnasium Stenhus Gymnasium Og HF Helsingør Gymnasium Roskilde Katedralskole Himmelev Gymnasium Solrød Gymnasium EUC Sjælland Gammel Hellerup Gymnasium Gladsaxe Gymnasium VUC Lyngby Tabel Ovenfor ses de gymnasieskoler der har leveret mindst af de optagne på diplomingeniøruddannelsen i sommeren 0. DTU s adgangskursus har siden 00 leveret flest optagne på diplomingeniøruddannelsen.

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

Optag Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende

Optag Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende Optag 0 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Ulrik Okkels Indledning Denne profil indeholder deskriptiv

Læs mere

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil

Læs mere

Optag sommer 2014. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende

Optag sommer 2014. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende Optag sommer 20 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Denne profil indeholder

Læs mere

Optag vinter 2013 Diplomingeniør

Optag vinter 2013 Diplomingeniør Optag vinter 213 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU.

Læs mere

Optag vinter 2010 Diplomingeniør

Optag vinter 2010 Diplomingeniør Optag vinter 2010 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Optag vinter 2011 Diplomingeniør

Optag vinter 2011 Diplomingeniør Optag vinter 2011 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Optag sommer 2013. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende

Optag sommer 2013. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen. Profil af de studerende Optag sommer 201 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og diplomingeniøruddannelsen Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen 1 Indledning Hvert år bliver

Læs mere

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende

Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør. Profil af de studerende Nyoptag sommer Bachelor i Teknisk Videnskab (Civilingeniør) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Nicolai Amdrup Indledning DTU har de seneste

Læs mere

Optag sommer 2009. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende

Optag sommer 2009. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende Optag sommer 00 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil

Læs mere

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen ÅRGANG 2004 Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004 Studieadministrationen Årgang 2004-undersøgelsen Indhold: Profil af de studerende på årgang 2004... 2 Antal og køn... 3 Kvotient,

Læs mere

Optag sommer 2008. Bachelor i teknisk videnskab (Civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende

Optag sommer 2008. Bachelor i teknisk videnskab (Civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende Optag sommer 8 Bachelor i teknisk videnskab (Civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning DTU har de seneste år udarbejdet

Læs mere

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Nyoptag sommer 2006 Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Indledning DTU har de seneste år udarbejdet en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Optag 2013 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2013 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 213 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende, der er optaget

Læs mere

Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2015 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Nikolaj Knøsgaard Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2016 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Optag 2014 Kandidatuddannelsen, civilingeniør

Optag 2014 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Optag 2014 Kandidatuddannelsen, civilingeniør Profil af de optagne Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

NYOPTAG SOMMER Profil af de studerende. af Maria Skou og Lene Thorsen

NYOPTAG SOMMER Profil af de studerende. af Maria Skou og Lene Thorsen NYOPTAG SOMMER 2005 Profil af de studerende af Maria Skou og Lene Thorsen Indhold: Profil af nyoptag 2005... 2 - Antal og kønsfordeling... 2 - Kvotient, adgangsgivende eksamen... 4 - Alder... 5 - Type

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Optag bachelor KUA 2014

Optag bachelor KUA 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 0 Profil af de studerende 0--0 Forord Profilen på de nyoptagne studerende baserer sig på data trukket fra STADS torsdag den. november. Antallet

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Svar på spørgsmål 182. Bilag 1. Andel elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 7 i bundne prøvefag fordelt

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Tal der er registreret for B-Niveau, C-Niveau og NF Institutionsnr. Institutionsnavn 101108 Akademisk Studenterkursus 51 201007 Allerød Gymnasium

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Gennemførelsesvejledningen. Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009

Gennemførelsesvejledningen. Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009 Gennemførelsesvejledningen Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser, maj 2009 UNI C september 2009 Gennemførelsesvejledningen Brugerundersøgelse blandt elever på de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Lokaleoversigt for første uge af civilingeniørstudiet Semesterstart efterår 2016

Lokaleoversigt for første uge af civilingeniørstudiet Semesterstart efterår 2016 oversigt for første uge af civilingeniørstudiet Semesterstart efterår 2016 Bioteknologi Morgenkaffe: Kl. 09.00 1SV+1SØ 1SV+1SØ 26050 27002 Indledende kemi for Biovidenskab biovidenskaberne 27007 Bioteknologi

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Lokaleoversigt for første uge af civilingeniørstudiet Semesterstart efterår 2017

Lokaleoversigt for første uge af civilingeniørstudiet Semesterstart efterår 2017 oversigt for første uge af civilingeniørstudiet Semesterstart efterår 2017 Bioteknologi 4. 1SV+1SØ 1SV+1SØ 26050 27002 Indledende kemi for Biovidenskab biovidenskaberne Aud. 54 Aud. 53 27007 Bioteknologi

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT

DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler Konsulent William Markussen November 2006 1 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens grundlag...

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM)

Hvor har 9.- og 10. klasses elever bosiddende i UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) UUV Køge Bugts område søgt hen 2017? (GYM) HF 111 Det frie Gymnasium 1 Greve Gymnasium 40 HF & VUC FYN Ærø 1 HF & VUC København Syd, Hvidovre 2 HF-Centret Efterslægten 1 Himmelev Gymnasium 3 Københavns

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelse... 3 2.1 Overordnet... 3 2.2 Uddybning af stx (jf. bilag 1)...

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4 Skolerne/kurser råder over nedenstående antal pladser på SIP-kurserne. Har skolen/kurset ønsker om yderligere deltagelse, så send deres navn, email og skolenavn pr. mail til gl-e@gl.org, så kommer vedkommende

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Rektoratsrapport (Dele som lukket punkt)

Rektoratsrapport (Dele som lukket punkt) Rektoratsrapport (Dele som lukket punkt) Sagsfremstilling: Rektoratsrapporten redegør for væsentlige beslutninger og begivenheder, der har fundet sted siden sidste bestyrelsesmøde. Den skriftlige redegørelse

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND

12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 12 april 2007 Uddrag af FORRETNINGSORDEN FOR FORDELINGSUDVALGET I REGION HOVEDSTADEN OMRÅDE NORDSJÆLLAND 1 Retsgrundlag: Fordelingsudvalgene i region Hovedstaden er nedsat af regionsrådet og udfører deres

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland

Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Bilag 12 Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland REGIONAL UDVIKLING Fremtidsperspektiver for elevoptag på de gymnasiale uddannelser i Nordjylland 1 Udarbejdet for

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Fysik og Nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet

Fysik og Nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet Fysik og Nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet DFS debatmøde Niels Bohr Institutet den 21. april 2006 Henrik Bruus på vegne af COM Institut for Kommunikation, Optik og Materialer FYS Institut for

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest

Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen. Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Det svære uddannelsesvalg Fastholdelse på erhvervsskolen Ved direktør Eva Hofman-Bang CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Erhvervsskole og gymnasium Adresser: Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Kbh.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen?

Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen? Hvem stemte ved OK13 uraftsemningen? Skoler med 5 eller færre stemmeberettigede er fjernet fra listen af anonymitetshensyn. Det samme gælder medlemmer under 24 og over 71. Arbejdssted Stemmeberettigede

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2018 og varslede ændringer i adgangskrav for 2019 og 2020.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2018 og varslede ændringer i adgangskrav for 2019 og 2020. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2018 og varslede ændringer i adgangskrav for 2019 og 2020. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3. Generelt om

Læs mere

Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004

Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004 Arbejdsmarkedet på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, 1997-2004 Arbejdsmarkedsrådene på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, september 2006 Indholdsfortegnelse 0. Forord...4 1. Arbejdskraftbalancen

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere